Page 1


GDZN MGZN mini 2015  
GDZN MGZN mini 2015  

GDZN MGZN vydaný počas Godzone konferencie 2015 - V jeho mene. Viac informácii o godzone projekte na www.godzone.sk

Advertisement