Page 4

Fremtidens yrkesvalg – med innovative utviklingsmuligheter Teknologiindustriens målsetting er å skape en attraktiv og trygg karrierevei innenfor plast- og komposittfag. Blant annet på Kongsberg vil industrien i årene som kommer ha stort rekrutteringsbehov. Utdanningen som tilbys vil være attraktiv hos en rekke produksjonsbedrifter. De vil kunne bruke kompetansen for å utvikle eksisterende produkter og til å skape et nytt næringsgrunnlag.

Industrien trenger dyktige og kompetente fagarbeidere i produksjonen. Industrien trenger fagarbeidere som vil ta skrittet litt lenger og ta teknisk fagskole. Industrien trenger ingeniører som kan modernisere og skape fremtidens produksjonsmetoder.

Nå søker vi læringsvillige ungdommer!

FAKTA OM KONGSBERGSKOLEN:

Samarbeidsprosjekt på tvers av utdanningsnivåene fra barnehage til høyskole, og næringslivet i Kongsberg.

Bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud fokusert på realfag, teknologi og innovasjon.

Motivere elever til å bli nysgjerrige og fascinerte over realfagenes muligheter.

D E S I G N : G O DT SAGT KO M M U N I K AS J O N / T RY K K : Z O O M G R A F I S K

BU

EN TINIU

E O LS N

Kongsberg videregående skole

OL

S

FAGSK

PARTNERE:

SKERU

D

Søk plast- og komposittfag VG2 innen 1.mars  
Søk plast- og komposittfag VG2 innen 1.mars