a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Svenska pensionärsförbundets tidning ● Nr 3 27.3.2020 ● Årgång 48

Undantagslag satte nära 900 000 äldre i isolering ◗ Statsrådets uppmaning till personer som är över 70 år att undvika närkontakt med andra personer och att undvika röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken för att smittas av coronaviruset, har tagits emot med jämnmod bland Svenska pensionärsförbundets medlemmar. De flesta respekterar beslutet, men försöker hålla igång så gått det

går genom att gå ut med hunden, ta en skogspromenad eller röja sly. Uppfinningsrikedomen är stor när de äldre söker nya, trygga motionsformer. Dela gärna med dig av dina förslag till pensionärsförbundet. En länk finns på förbundets webbplats, men det går också att skicka ett alldeles vanligt postkort. Om man måste gå till butiken

själv eller ut på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra kunder i rörelse. Många butiker har reserverat den första timmen efter öppningsdags för sina äldre kunder. Statsrådets mål är att skydda personer som tillhör riskgrupperna från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper större risk än unga att få allvarliga sjukdoms-

corona

symtom som kräver sjukhusvård. Det mesta av Svenska pensionärsförbundets och föreningarnas verksamhet är nu lagd på is. Förbundet uppdaterar så gott som dagligen förbundets hemsida med ny information om epidemin och hur den påverkar föreningslivet. Enligt Statistikcentralens uppgifter är 880 000 finländare över 70 år.

Hunden en bra orsak att gå ut ◗ Vi ska inte kasta yxan i sjön, säger Olle Fransholm i Korsholm. Han hoppas att någon snabbt tar fram en medicin mot coronaviruset. Under tiden tar han hunden med ut på långa promenader. SIDAN 4 

boendeByggnadshistoriska museet

Priset på äldre hus sjunker Björn Jonsson var bland de första som flyttade in på seniorboendet Regnbågen på Gärdet i Stockholm. Han trivs bra både med att lösa korsord hemma vid köksbordet och att dela den sociala samvaron med goda grannar.  Anci Holm

Fler än 200 köar till Regnbågen Här behöver jag inte spela någon roll, jag kan vara helt naturlig, prata och skoja med alla. Det känns tryggt här. Vi tar hand om varandra, säger Björn Jonsson. I sex år har han bott i Europas första seniorboende för HBT-personer.

sidan

8

◗ Priserna på äldre hus sjunker i nästan hela landet. Många äldre personer väntar för länge med att sälja, något som de märker först när de ska köpa en liten lägenhet i stadskärnan.  SIDAN 15

ledaren ” När vi alla tar vårt

ansvar är krisen bakom SIDAN 2 oss fortare.”


GOD TID

2

3/2020

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN

Och hur gör vi nu?

T

änk vad ett litet virus kan ställa till. Plötsligt går mycket i vårt förbund i stå, och hela världen kippar efter andan. Beredskapen varierar mycket mellan länderna, men inget land har varit helt förberett. Förbundet blir nog som förr, men världen blir det inte. Ingen av oss har varit i en liknande situation. Vi har igen fått ett bevis på att samhället inte kan sköta allt. Vårt personliga ansvar för att hindra spridningen är avgörande. Sköt hygienen, ta inte i hand, tvätta händerna, håll avstånd, nys och hosta i rockärmen, alla de här praktiska råden är viktiga att följa. Ju noggrannare vi följer reglerna, dess färre drabbas. Vi kommer successivt att återgå till ett nytt normalt liv i samma takt som antalet insjuknade minskar, och det sker snabbare, ju noggrannare vi alla är. Regeringen tog till storsläggan när beredskapslagen börjar tillämpas, en helt unik åtgärd i fredstid. Alla som är över 70 uppmanas att inte röra sig bland mänskor, eftersom vi äldre är mera utsatta. Omtanke om oss är regeringens motiv, och det skall vi vara tacksamma för. Lagen förbjuder ändå inte användningen av vårt förstånd. Vi kan gå ut och motionera. Om vi undviker att komma nära andra kan vi uträtta ärenden. Bara vi följer myndigheternas

goda råd kan vi leva ett rätt normalt liv i övrigt, men det konkreta sociala umgänget kan vi inte ägna oss åt.

V

i skall inte låta oss passiveras. När förbundets och föreningarnas aktiviteter är inhiberade eller framflyttade, skall vi hitta på annat att göra. Nu har vi tid att läsa. Också på egen hand kan vi försöka utöka våra färdigheter att använda datorn. Via den kan vi umgås med barnen, barnbarnen och vänner som vi nu inte kan träffa. Nu har vi också tid att ringa dem som vi länge borde ha ringt till. Vi kan kanske börja teckna ned våra minnen, som våra efterkommande kommer att vara tacksamma över långt in i framtiden. Vi har också tid för mera motion, både för kroppen och för knoppen. Kreativ fantasi är alltid bra, och nu finns det ett nytt utrymme för den. De som redan tidigare kände sig ofrivilligt ensamma är alldeles speciellt utsatta nu. Alla känner vi någon sådan. Ring eller skriv några rader. En sådan omtanke kan lätta upp vardagen mycket och dämpa en eventuell depression. Också i förbundet vill vi hitta på nya former av aktivitet när de traditionella nu är i vila. Då behöver vi hjälp av varandra. Berätta gärna om

”När vi alla tar vårt ansvar är krisen bakom oss fortare. Tillsammans skall vi klara det!”

hur du själv anpassat dej till den nya situationen, och om de nyttiga aktiviteter du nu ägnar dej åt. Många föreningar planerar ny verksamhet för nuläget. På förbundets hemsida kommer både medlemmarnas och föreningarnas tankar och idéer att presenteras. Så kan vi lära av varandra och göra vardagen lättare.

O

ckså om regeringens rekommendation om extra stor försiktighet inte gäller pensionärer under 70, så gäller nog samma regler för aktsamhet också för dem, liksom för alla andra i vårt land. Det enorma flödet av information har bidragit till oron och rädslan, trots att det mesta varit sakligt. Stäng av när du vet hur vi skall skydda oss och gör någonting annat. Det här är inte världens undergång, men hela vårt samhälle ruskas nu om med besked. Jobb som försvinner och stängda gränser är dyrt för vårt samhälle. Vårt lands förmåga att klara en kris testas nu och alla har vi ansvar för att vi klarar testet. När vi alla tar vårt ansvar är krisen bakom oss fortare. Tillsammans skall vi klara det! Ole Norrback

Ole Norrback

CHEFREDAKTÖREN

Mamma och pappa bestämmer själva ◗ ”Jag är inte medlem i Svenska pensionärsförbundet, men jag läser God Tid”, är en kommentar som jag ofta får höra. Hur kommer det sig? ”Jag läser God Tid hemma hos mamma” svarar läsaren. Oftast är det en dotter kring 60 som läser tidningen hemma hos mamma. Detta ledarstick är avsett för dessa döttrar och söner. När statsrådet uppmanar alla som fyllt 70 att undvika närkontakt med främmande och att låta bli att röra sig utanför hemmet blir

Kansli Pb 129, 00101 Helsingfors tfn 040 578 0415 kansliet@spfpension.fi www.spfpension.fi Besöksadress Annegatan 25 A, 3 våningen Besökstid vardagar kl. 10–14 Verksamhetsledare: Berit Dahlin tfn 040 578 0248 berit.dahlin@spfpension.fi

kontakten med de allra närmaste särskilt viktig. Det är bra om något av barnen tittar in hos mamma eller pappa och ser om kylskåpet är fyllt. Se bara till att du själv är frisk! När det blir tal om hur mamma eller pappa ska efterleva regeringens rekommendationer är det viktigt att respektera de åldrande

”Jag läser God Tid hemma hos mamma””

Sekreterare för samhällspolitisk påverkan: Kristina Heikel tfn 040 635 7685 kristina.heikel@spfpension.fi IT-koordinator: Robert Riska tfn 040 578 3207 robert.riska@spfpension.fi IT-stödperson Andreas Höglund tfn 040 592 1390 andreas.hoglund@spfpension.fi Verksamhetskoordinator: Inger Holmberg

tfn 040 5952992 inger.holmberg@spfpension.fi SPF:s bankkonton: Aktia IBAN FI93 4055 1140 0011 77

föräldrarnas självbestämmanderätt. Lyssna, diskutera men kom ihåg att du som anhörig endast har en rådgivande roll. Patientens självbestämmanderätt är en ledande princip inom all social- och hälsovård i Finland. Självbestämmanderätten innebär att den äldre har rätt att delta i beslutsfattandet som gäller honom själv. En åtgärd eller ett ingrepp som gäller hälsan kan endast utföras om den äldre har gett sitt samtycke av fri vilja. Samma sak gäller inom socialvården. Klienten ska ges möjlighet att delta i och påverka

Ombudsman för Åboland, Björneborg och Tammerfors: Mona Lehtonen tfn 040 353 9905 mona.lehtonen@spfpension.fi

Kansliet i Vasa Handelsesplanaden 12B18, 65100 Vasa Ombudsman: Patrick Ragnäs tfn 040 574 8919 patrick.ragnas@spfpension.fi

Förbundstidningen GOD TID Handelsesplanaden 12B18, 65100 Vasa Ansvarig utgivare: Ole Norrback tfn 040 574 8829 ole.norrback@spfpension.fi

Kansliet i Pargas Strandvägen 30, 21600 Pargas

Chefredaktör: Markus West tfn 040 5748 751

planeringen och genomförandet av de tjänster som tillhandahålls klienten. Självbestämmanderätten gäller även de äldre som lider av en minnessjukdom. En minnessjukdom innebär inte automatiskt att självbestämmanderätten fråntas honom eller henne. Huvudprincipen är att var och en, på gott och ont, bestämmer själv. Det här är det bra att komma ihåg så här i undantagstider.

markus.west@spfpension.fi Prenumerationer, adressändringar: Åsa Andersson tfn 040 578 3078 asa.andersson@spfpension.fi Prenumerationspris 50 € Annonser: Jonny Åstrand Petalaxvägen 18, 66240 Petalax tfn 06-347 0608, gsm 0500-924 528 cjcenter@malax.fi Annonspris: 1,40 €/spmm, 4-färg 1,90 €/

Markus West

spmm ISSN 0359-8969 Annonsfakturering: Svenska pensionärsförbundet Pb 129, 00101 Helsingfors fakturering@spfpension.fi Tryckeri: Botnia Print, Karleby 2019 Redaktionsråd: Torbjörn Kevin ordförande, Anita Ismark, Bertel Widjeskog, Nina Weckström, Lena Selén och Kjell Hägglund.


GOD TID

3/2020

3

Vårmötet 2020 inhiberas Svenska pensionärsförbundet rf stadgeenliga vårmöte som var utannonserat till fredagen den 24 april 2020 kl 12.00, på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors är inhiberat tills vidare. Svenska pensionärsförbundets styrelse har med hänvisning till den pågående coronaepidemin beslutat att inhibera det stadgeenliga vårmötet 24.4.2020 kl.12.00 på Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. Nytt datum för vårmötet meddelas senare genom en särskild kallelse. För ytterligare frågor kontakta verksamhetsledaren, berit.dahlin@ spfpension.fi, tfn 040 5780248. Styrelsen Motionera, men utan att utsätta dig själv eller andra för smittorisk.

Pixabay

Viktigt att röra på sig även i undantagstider I skrivande stund råder undantagsförhållanden i landet och regeringen har gett anvisningar om att personer över 70 år bör undvika kontakter med andra personer i den mån det är möjligt. Samtidigt är det oerhört viktigt att ta hand om sin hälsa i en tid som denna. Svenska pensionärsförbundet uppmanar alla att röra på sig, utomhus eller inomhus. Åldrande innebär att muskelstyrkan, rörelseförmågan, balansen och koordinationen förändras. Genom att röra på sig får man starkare hjärta och förbättrad kondition, minskad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, starkare muskler och ökad rörlighet i lederna, minskad risk för benskörhet, förbättrad balans och koordi-

nation, sömnkvaliteten förbättras, övervikt och fetma förebyggs, men framförallt ökar välbefinnandet och man får bättre motståndskraft. Förbundet uppmanar alla att delta i den årliga motionskampanjen som startar 1 april och pågår till 31 maj. Alla former av motion räknas som du kan utöva tryggt utan att utsätta dig själv eller andra för risken att smittas av coronaviruset, till exempel promenader, stavgång, cykling, motionscykling, joggning, gymnastik, karantändans, trädgårds- och skogsarbete. För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. Ju längre tid man motionerar desto fler poäng! I detta nummer av tidningen finns en motionskupong som man antingen kan klippa ur eller kopiera. Kupongen kan också laddas ner från förbundets webbplats, www.spfpension.fi/motion. Ni kan

också beställa den från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi eller tfn 040 5780415. Returnera den ifyllda kupongen till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 8 juni. Bland alla som returnerat kupongen utlottas en kryssning för två personer med Svenska pensionärsförbundet. De 20 mest aktiva motionärerna får motions- och hälsoprodukter. På förbundets webbplats finns också en motionskalender för äldre som utarbetades 2018 i samarbete med Finlands Svenska Idrott, se www.spfpension.fi/motion. Ifall ni behöver hjälp med att komma igång med motionskalendern kan ni kontakta vår it-stödperson Andreas Höglund, andreas.hogland@spfpension.fi, tfn 040 592 1390.E Berit Dahlin verksamhetsledare

Möt våren med kameran ◗ Christian Nylunds vinterbild är tagen i Sandviken, Vasa i början av februari. Solen lyser redan skönt som en påminnelse om att vintern snart är bruten. När denna tidning når God Tids läsare är våren redan en bra bit på väg, särskilt i södra Finland. Coronaviruset och de begränsingar som regeringen påfört Finlands äldre invånare äldre hindrar inte att

du tar med dig kameran på din promenad. Dokumentera våren och skicka din vackraste bild till God Tids redaktion. Adressen är: markus.west@spfpension.fi senast den 9 april. Berätta vem fotografen är och var bilden är tagen. Ett urval av bilderna publiceras i nästa God Tid.

Dela med dig av bästa tipsen i coronatider Det är tillåtet att använda förståndet trots att beredskapslagen tagits i bruk, säger Svenska pensionärsförbundets ordförande Ole Norrback.

Statsrådet har uppmanat alla personer över 70 år att undvika närkontakter och att undvika att röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken att smittas av coronaviruset. – Meningen är ändå inte att alla äldre ska låsa in sig där hemma. Även om det är bäst att inte utsätta sig för smittorisken så är det viktigt

att komma ut och röra på sig. Gå ut på en promenad. Det är hälsofräm-

jande, säger Norrback. Själv har han de senaste dagarna röjt sly på ett skogsskifte i Närpes. – När man är ute och motionerar ska man hålla ett avstånd på två meter till dem som man möter, rekommenderar Norrback. Att gå ut och röra på sig är bara ett sätt att hålla humöret upp. Alla Svenska pensionärsförbundets medlemmar har inte ens den möjligheten. Men det är i situationer som den här som uppfinningsrikedomen också brukar vara som störst. Ole Norrback uppmanar Svens-

ka pensionärsförbundets föreningar och deras medlemmar att skriva och berätta om hur de håller igång både kropp och knopp när regeringen uppmanar till försiktighet i kontakterna. Tipsen, som kommer att publiceras både på Svenska pensionärsförbundets hemsida och i God Tid om undantagstillståndet blir utdraget, kan fungera som inspirationskälla för andra äldre som nu är satta i ofrivillig karantän. Du kan skriva i kommentarsfältet under denna artikel på förbundets webbplats. https://spfpension.

fi/sv/start/ Du kan också skicka ditt tips till God Tids redaktör per mejl: markus.west@spfpension.fi eller per brev eller som ett postkort till Svenska pensionärsförbundet, Pb 129, 00101 Helsingfors. Skriv gärna under eget namn och berätta var du bor. – Nu får vi måna om varandra på andra sätt. Också i den här situation måste vi våga leva, uppmanar Ole Norrback. Markus West


GOD TID

4

3/2020

”Rasta hunden eller läs en Regeringen uppmanar personer som är över 70 år att undvika närkontakter med andra och att röra sig utanför hemmet så litet som möjligt. God Tids läsare tar råden på allvar, men betonar vikten av att komma ut och röra på sig.

N

är God Tid når Britta Antfolk, reseledare för SPF Österbotten, sitter hon högst uppe på taket av det hotell i Almunecar där en grupp på 31 pensionärer suttit isolerade i en vecka på grund av den spanska regeringens strikta utegångsförbud i kampen mot coronaviruset. – Vi sitter här uppe vid swimmingpoolen. Den som så önskar kan ta sig ett dopp, men det är rätt kallt i poolen, berättar Britta. Det blev en annorlunda resa för gruppen. Den första veckan genomfördes programmet som normalt, det vill säga med utflykter i omgivningen. Sedan slog spanska regeringen till och restriktionerna blev hårda. – Vi får gå till matbutiken, apoteket och bankautomaten. I övrigt råder utegångsförbud. Polisen stannar bilar och frågar vart man är på väg. Humöret har det ändå inte varit något fel på. – Många har spelat kort och i övrigt sysselsatt sig själva. I början kunde vi ta en promenad på stranden, men också det stoppades. Om dagarna har vi njutit av solen. Vi övervägde att ordna gemensamma samkväm på hotellet, men hotellet sade nej. På fredag för en vecka sedan flög gruppen via London hem till Finland. Hemresan gick utan mankemang. Hemma väntar en två veckors karantän. Britta Antfolk tar karantänsbestämmelserna med ro. – Vi har frysen full och ingen behöver gå på jobb, säger hon med ett skratt. Två veckor går snabbt. Jag har planerat att städa och baka. När det är klart ska jag tvätta fönster och röja i garderoberna. Har du något tips till den som nu går hemma och känner sig ensam och övergiven? – Ta telefonen och ring. Corona smittar inte i luren. Oroad för ekonomin Olle Fransholm, ordförande i Korsholms pensionärsförening, är ute i Petsmo hamn när God Tid når honom per telefon. Våren är på väg och han vill se hur det ser ut vid

hamnen. Ännu ligger isen kvar på de inre fjärdarna. Korsholms pensionärsförening tvangs ställa in föreningens 50-årsjubileum på grund av coronaepidemin. Också i övrigt har kalendern tömts i rask takt. – Jag träffar inte andra just nu, flera möten och tillställningar per vecka har inhiberats. Vi hade dessutom planerat att resa till Spanien, men den resan blir inte av. Det är nog lika bra det. Olle Fransholm har ändå inte gått sysslolös. – Vi har hund och frun och jag gör turvis flera turer per dag med honom. Vi klarar nog det här. Jag är egentligen mest bekymrad för samhällsekonomin. Den får nu ta hårda smällar. Hamstringen av toalett- och hushållspapper förvånar inte den pensionerade köpmannen. – Hamstring hör till när det krisar till sig. När något håller på att ta slut går det sista snabbt åt. Det brukar lugna ner sig efter ett tag. Olle Fransholm gör sitt bästa för att hålla avstånd till dem han möter, men visst växlar jag några ord med grannen, säger han. Har du något tips till alla 70+are som nu ska hållas isolerade? – Vi ska inte kasta yxan i sjön. Jag hoppas att någon tar fram en medicin. Passa också på att ta kontakt med andra i samma situation. Telefonen har blivit lite bortglömd. Prenumerera på en filmkanal Isa Forsbäck i Ekenäs är ett välkänt namn för God Tids läsare. I vartannat nummer skriver hon ett uppskattat kåseri. Hon går nu på långa promenader med hunden och tar fram läsplattan när hon kommer hem. – Ja och så tar jag en liten sup på kvällen nu när jag inte behöver köra bil, skrattar hon. Isa Forsbäck har en hel del förtroendeuppdrag i pensionärsföreningen och för Raseborgs stad. Alla dessa möten är nu inställda. – Det är inte roligt att städa skåp, säger hon. Hittills har hon hunnit med ett.

Maj-Britt Paro följer nyheterna. 

Anci Holm

Britta Antfolk hamnade i karantän i Spanien.

Privat arkiv

Marita Roimola uppmanar 70-åringarna att ta virushotet på allvar. Privat arkiv

Olle Fransholm i Korsholm är orolig över epidemins effekter på samhällsekonomin. Privat arkiv

Christjan Brander, 70, i Iniö tar en paus i sitt extraknäck som taxichaufför. SPF arkiv

De äldre uppmanas att gå till butikerna på udda tider. Isa Forsbäck har löst det på sitt sätt. – Jag har en karl som jag skickar och en tjänstvillig svärdotter som handlar åt oss om det kniper. Det finns också saker som inte går att skjuta upp. Bilen ska besiktigas och ett besök hos ögonläkaren i Helsingfors har inte avbokats. Vad ska den som har svårt att få dagarna att gå göra? – Nu är det tid för att börja med hembränning. Ingen höjer på ögonbrynen om du köper mycket jäst och socker i butiken. – Erbjud er att vara hundvakt. Hundarna smittar inte och de ger mycket motion på köpet. Prenumerera på Netflix eller någon annan filmkanal, räknar Isa upp.

Sjuttioåringarnas uppror Marita Roimola, 91, i Pyttis har avbokat pensionärsföreningens alla månadsmöten för den här våren. Hon bor ensam. Dottern är bosatt i Pernå, men dotterdottern har hjälpt till med att handla mat. – Det är precis som när det blev krig, säger hon. Marita Roimola är pensionerad hälsovårdare. Hon ogillar att en del äldre inte tar myndigheterna rekommendationer om att stanna inomhus och undvika närkontakt på allvar. – Sjuttioåringarna struntar i det. Jag förstår inte att de inte fattar hur smittsam ett virus kan vara. De behöver bara bekanta sig med vad som hände när Spanska sjukan grasserade i Europa. Marita Roimola har stor tomt

vid sitt hus och kan ta en promenad i skogen när hon vill lufta på sig. Hon bor i Pyttis kyrkby, där det också annars är ganska lugnt. Till grannarna går hon inte. – Men jag ringer och mina bekanta ringer mig. Dessutom har jag ju min läsplatta. Har du något tips du vill dela med dig av? – Ta telefonen och ring till någon som du inte har hört av på många år, lös korsord och titta på tv. Inte ska vi deppa. Våren är på väg, hästhoven och blåsippan blommar redan. Det kommer också ut någonting positivt ur det här ska ni se. Städar i garderoberna Maj-Britt Paro, som valdes till Årets pensionär ifjol, har plötsligt


GOD TID

3/2020

5

bok du tyckte om”

Erbjud er att vara hundvakt. Hundarna smittar inte och de ger mycket motion på köpet, säger Isa Forsbäck i Ekenäs. 

Vidar Lindqvist

Alf Skogster i Grankulla får nu nöja sig med att öva dansstegen där hemma.  Ulf Wahlstöm

Kyrkoherden satte Kaj-Gustav Sandholm i karantän inför påsken. SPF arkiv

med att de aldrig upplevt kriget. Själv ska hon börja rensa i garderoberna. – Jag ska börja med flyttlådorna från 2003, som jag har undanstoppade i garderoberna, säger hon. Den pensionerade journalisten är nyhetsknarkare och följer med flera dagliga nyhetssändningar. Har du något råd till andra i samma situation? – Försök hålla kroppen i gång. Gå ut i mån av möjlighet. Håll kontakt med andra. Ring och skriv brev till varandra. Det kan vara hemskt roligt.

bemärkelsedagen så han behövde inte inhibera någon fest. Den pensionerade kommundirektören började härom året köra taxi i Åbo, men har nu tänkt hålla en liten paus med det. Iniö pensionärer har ställt in all verksamhet, vilket är tråkigt, men nödvändigt. Christjan Brander rör sig normalt inte så mycket i naturen. Han säger att byborna skulle skratta om han sade att han gör det nu. Det får bli en bra bok istället. Han förstår att många äldre funderar på att tidigarelägga stugsäsongen och tycker att det är märkligt att NTM Centralen i Egentliga Finland avråder folk från att åka till sommarstuga. – Jag tycker att det kunde tänkas vara bra istället för att sitta i stan, säger han. – I Iniö håller vi koll på varan-

tomt i sin annars välfyllda almanacka. Samrådet i Helsingfors har ställt in alla sina aktiviteter. – Mest håller jag mig hemma, men jag rör mig också i naturen i Porkala tillsammans med dotterns hundar. Jag försöker vistas ute så mycket som möjligt men undviker närkontakt. Maj-Britt Paro säger att också hon var bångstyrig i början, men att hon nu försöker ta rekommendationerna på allvar. – Det var min dotter som fick mig på andra tankar, säger hon. Även Maj-Britt Paro har noterat att pensionärerna från de stora årskullar som föddes genast efter kriget har reagerat hårt på att regeringen uppmanat alla som fyllt 70 att stanna hemma. – Jag tror att det kan ha att göra

Ta hand om varandra Christjan Brander i Iniö fyllde 70 år dagen efter God Tids samtal. Han hade inte planerat att fira

Är du över 70, så tänk på det här

dra. Vi är ju så få. Iniö lanthandel kör hem mat till dem som inte själva kan gå till butiken. Här i skärgården lever vi på sätt och vis i en naturlig karantän. Vilket är dit råd till andra 70+are? – Ta hand om varandra.

Statsrådet uppmanar personer som är över 70 år att undvika närkontakter och att undvika röra sig utanför hemmet, eftersom det ökar risken för smitta.

Kyrkoherden sade stopp Kaj-Gustav Sandholm i Mariehamn är ett känt ansikte inom finlandssvenskt och åländskt musikliv. Trots att han varit pensionär i många år vikarierade han som kantor i både Hammarland och Eckerö församlingar när coronaepidemin drabbade Europa. Han såg fram emot påsk. – Kyrkoherden ansåg att jag var ett riskfall och sade att jag inte skulle jobba. Jag fick foga mig i det, säger han. – Just nu plockar jag med noter för en konsert som skulle ha hållits den 19 april. Också den är inställd. Jag sparar dem för kommande konserter. Också det här tar slut. Kaj-Gustav Sandholm längtar efter att åka till Brändö för att leva stugliv. I Mariehamns pensionärsförening var det meningen att Kaj-Gustav i vår skulle hålla tre sammankomster under rubriken Musik och dikt. De får nu vänta till hösten. Som kantor har han naturligtvis funderat på de begränsningar som omger begravningarna i epidemins fotspår. Om den avlidne redan är kremerad går det att skjuta upp jordfästningen, men kistbegravningarna kan man senarelägga på samma vis. Då kan det vara bra att spara minnesstunden till ett senare tillfälle. Vad har du för tips till andra 70+are? – Jag tror att det är bra att läsa en bok som man läst förr och som man tyckte om.

Om man nödvändigtvis måste gå till butiken själv eller ut på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra kunder i rörelse. Man bör hålla minst en meters avstånd till andra människor. Man bör också i övrigt försöka undvika situationer som ökar smittorisken. Det är viktigt att iaktta noggrann handhygien. Statsrådet preciserar att personer över 70 år får röra sig utomhus ensamma eller tillsammans med en närstående och till exempel rasta hunden, förutsatt att avståndet till andra människor är minst en meter. Statsrådets mål är att skydda i synnerhet personer som är över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper nämligen betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård. Därför uppmanas alla människor att följa de allmänna anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att minimera smittorisken. Var och en har skäl att begrunda det egna beteendet och vanorna med tanke på spridningen av smittsamma sjukdomar och att vid behov ändra beteendet för att förhindra onödiga risker.

Danssteg i vardagsrummet Alf Skogster i Grankulla har i åratal lärt ut line dance till grupper av pensionärer i huvudstadsregionen. Nu ligger alla danskurser nere. Lokalerna där de håller till är stängda på grund av epidemin. Alf är också skolfarfar vid högstadiet i Grankulla, men eftersom skoleleverna jobbar hemifrån har skolfarfar ingen roll just nu. – Istället tränar jag danssteg här hemma inför nästa säsong. Jag försöker också vara ute och röra på mig. – Jag tror att det är viktigt att man upprätthåller rutinerna. Våren är en härlig årstid. Då kan man vistas ute. Markus West

Anvisningar för anhöriga Alla människor ombeds att beakta smittorisken och genom sitt eget förfarande hindra att viruset sprids. Var och en ska särskilt beakta äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Man ska inte göra onödiga besök hos personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Man kan hålla kontakt med dem till exempel via telefon eller Skype. Om det är absolut nödvändigt att göra ett besök, ska handskakning, kramar och annan nära kontakt undvikas. Under ett besök är det viktigt att skydda andningsvägarna till exempel med en scarf eller på något annat sätt. Grannar och närstående är ett viktigt stöd när det gäller att få vardagen att löpa smidigt under undantagsförhållanden.


GOD TID

6

Inhiberade utbildningar, möten, resor och evenemang 16.3 16.3 17.3 17.3 18.3 18.3 19.3 19.3 20.3 20.3 23.3 23.3-8.4 25.3 25.3 25.3 25.3 26.3 27.3 30.3 30.3-1.4 1.4 1.4 2.4 2.4 3.4 6.4 6.4 6.4 24.4 25-26.4 4-8.5 5.5 6.5 6.5 18-19.5 18-22.5 25.6 26-29.5

Äldrerådsseminarium i Åbo Föredrag om appar, Gäddvik-Mattby It-träff i Borgå - tema molntjänster Kommittén för intressebevakning och påverkan Desky-kurs, förbundskansliet Smartphone kurs del 1, Grankulla It-kurs för handledare i Helsingfors på G18 It-verkstad på G18 Fotografera med smarttelefon, Tunaberg Parkerings appar, Gröndal Jubileumskommittén och ekonomigruppen SPF Österbotten, medlemsresan till Almuñécar Förbundsstyrelsens möte Webbutbildning i Åbo Smartphone kurs del 2, Grankulla Användbara appar, Hagalund Frågesportsfinalen i Åbo SPF Östnyland – distriktets vårmöte It-verkstad i Brunakärr Pop- och rockkryssning till Stockholm Skrivarkurs i Åbo Smartphone kurs del 3, Grankulla SPF Österbottens vårmöte Grunder i smarttelefon i Vanda SPF Västnylands vårmöte Resekoordinatorkryssning Digimässa, Korsnäs Grundkurs i Fotoböcker, epost & molntjänster, Korsnäs Förbundets vårmöte i Helsingfors SPF:s medverkan i Österbottens stormässa Antik- och kulturresa med Bernt Morelius Skrivarkurs i Vasa Skrivarkurs i Kronoby Syn- och hörseldagen i Karis Kvarkens pensionärsparlament SPF Österbotten, medlemsresan till Berlin 18-22.5 SPF Västnylands sommarfest i Sjundeå Spänst i benen- grundkurs för frivilligledare i Salo

”Hilda, 101, kan dö av brustet hjärta istället”

Carola Backholm i Närpes besökte sin mormors syster på Pörtehemmet i Närpes kvällen innan besöksförbudet på landets äldreboenden trädde i kraft. Det blev ett känslosamt möte.

Hilda, som hon heter, är 101 år gammal. Några undantag från besöksförbudet görs inte på grund av ålder. Endast personer som är döende får ta emot besök av sina närmaste. – Det är stor risk att det är sista gången vi ser henne i livet i kväll, skriver Carola Backholm till God Tid. – Är det verkligen så här vi vill värna om de svagaste? Att den sista tyngsta biten av livet ska de gå ensamma, avskurna från all kontakt med sin familj. Det är omänskligt grymt. Carola Backholm berättar att Hilda trots sin höga ålder aktivt följer med vad som händer i samhället. – Hon har huvudet på skaft. Det är roligt att besöka henne. Hon hänger med och brukar upplysa

lerad från omvärlden. Carola Backholm har bara gott att säga om Pörtehemmet. – Det är ett jättebra ställe. Normalt sett kan de anhöriga komma och gå som de vill.

Carola Backholm.

mig om var jag ska besiktiga bilen trots att hon aldrig har ägt en bil. Besöken från de närmaste är viktiga för Hilda. Är Carola bort en vecka gråter hon av glädje vid återseendet. Carola är rädd att Hilda ska dö av brustet hjärta när besöken uteblir. – Hon är jätterädd för att bli ensam. Har du blivit 101 år så har du inte så långt kvar. Coronvairuset gör varken till eller från för hennes del. Carola Backholm säger att folk nu har blivit så avskärmade från döden. Regeringen vill väl, den vill skydda de äldre, men till vilken nytta om det sker till priset av att en äldre människa ska leva och dö iso-

Personalen avgör Vård- och omsorgsdirektör Jim Eriksson på Närpes stad, som äger Pörtehemmet, säger att de instruktioner som gått ut handlar om att endast personer i livets slutskede får ta emot besök. Också då förutsätts att de anhöriga besökarna ska vara friska. Det är chefen på de olika boendeenheterna som avgör vem som får ta emot besök och vem som inte får det. Eriksson utgår ifrån att de anhöriga respekterar besöksförbudet och håller sig borta tills vidare. – Visst kan det uppstå kniviga situationer, säger han, men några undantag från besöksförbudet enbart på grund av hög ålder lovar han inte. På Närpes stads olika serviceboenden bor mellan 230 och 240 äldre. Markus West

Världen och resandet har förändrats väldigt fort. Vi befinner oss just nu i en unik situation som ingen av oss tidigare har upplevt. Svenska pensionärsförbundet håller fast vid sina resedrömmar och reseplaneringen fortsätter men vi har ställt in vårens resor eftersom våra resenärers säkerhet och trygghet är det viktigaste för oss. Vi ser fram emot att få fortsätta med våra uppskattade resor tillsammans med alla våra samarbetspartners och med alla våra medlemmar när det igen är tryggt att resa.

Guns Rosor bjuder upp till dans.

Guns Rosor bjuder upp till ”karantändans” ◗ Dansorkestern Guns Rosor har tvingats ställa in alla sina spelningar inkommande vår. Därför kom vi på idén att sända en danskväll live, utan publik. – Svenska pensionärsförbundet har ställts inför samma dilemma med inställda möten och evenemang. På grund av undantagsförhållandena är en stor del av pensionärsföreningarnas medlemmar förpliktigade att undvika kontakt med andra personer Därifrån kom vi på idén att ordna en “Karantändans” via sociala medier, lokal-tv och radio, säger ombudsman Patrick Ragnäs.

3/2020

Med en danskväll i vardagsrummet vill SPF och Guns Rosor sprida glädje i stugorna i hela Svenskfinland. Guns Rosor kommer att spela live från en estrad. Spelningen bandas och sänds direkt bland annat via Larsmo När-tv och Radio Vasa. Alla lokal-tv-kanaler i Österbotten erbjuds göra samma sak. Dessutom livestreamas dansen via Youtube så alla i hela Svenskfinland har tillgång till den. Pensionärsförbundets hemsida kommer att länka till dansen. Dansen äger rum lördag den 28 mars klockan 20:00 – 22:00.

Vi hoppas att vi snart igen kan träffas och resa tillsammans. Om ni har frågor och tankar om Svenska pensionärsförbundets resor vänligen tag kontakt med verksamhetskoordinator Inger Holmberg, inger.holmberg@spfpension.fi eller telefon 040 5952992.

”De längsta resorna gör vi i vårt eget inre” Isländskt talesätt

”Om man inte vet vart man ska, är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram” Nalle Puh av A.A.Milne

”Alla resor är en omväg hem” Herbjorg Sorebo, norsk journalist


GOD TID

3/2020

7

Beställningstrafik

Ab J. Tidstrand Oy

Ingenjörsv. 4, 07900 Lovisa tel. 019-531 865,

tidstrand@tidstrand.fi www.tidstrand.fi

Tel. 09-221 4471 www.lundstrom.fi Turistbussar 16-50 pers.

NYHET HÖSTEN 2020! Studier för dig som är pensionerad och för dig som t.ex. behöver ta en paus från arbetslivet:

Tryggare kan ingen vara Vill du stöda finlandssvenskt kyrkligt arbete − ta kontakt. Tfn. 09-612 615 40, 050-356 24 75 Tfn. 050-356 2475 Mannerheimvägen A 9, 00100 Helsingfors Sandvikskajen 13,16 00180 Helsingfors

PLUS PLUS erbjuder dig möjlighet att uttrycka dig via traditionella och moderna konstformer, storytelling samt hantverk. Du får uppleva natursköna friluftsområden i Raseborg och göra studiebesök till både muséer och lokala matproducenter. Möjlighet till logi finns. Studierna utgörs av fyra sexveckors helheter. Du kan välja det tema som står närmast ditt hjärta eller delta i alla!

 

MAT OCH NATUR  KONST HANTVERK  BERÄTTARKONST

RESOR

“PAPPAN” på Svenska Teatern Skärgårdsresa Dansgala i Borgå med Vikingarna Baltic Jazz Dansbandsveckan i Malung Resa till Göteborg, Bokmässan / Ullared Höstresa till Kreta, Platanias Mary Poppins, Svenska Teatern En smakfull showresa - Stockholm Sy- och hantverksmässa i Stockholm Julmarknadsresa till Bremen

8.5 1-2.7 3.7 3.7 15-20.7 23-27.9 24.9-1.10 3.10 8-11.10 23-25.10 3-6.12

frimanresor.fi

Sandövägen 23,10900 Hangö

Tel Hangö 019 - 248 1004 Tel Ekenäs 019 - 248 1090 info@frimanresor.fi

SAMRÅDET RESER 18.4.2020

Candide, operett av Leonard Bernstein

INSTÄLLD! Kontakta Anneli om återbetalning.

23.7.2020

La Traviata, opera av Giuseppe Verdi

Start 09.00 to Nyslott. Övernattning.

08.08.2020 Hamina Tattoo, Marschshow i Bastionen Start 9.00 lö Fredrikshamn Pris och mer information Anneli Schönberg 050 3362692, annelisch@gmail.com Samrådets webbplats: helsingfors.spfpension.fi Samrådets resekonto: FI17 4055 0011 7535 44

Läs mer på VNF.FI/STUDIER Västra Nylands folkhögskola Pumpviken 3, Karis 019 222 600, info@vnf.fi, www.vnf.fi

SPA/HÄLSORESA PÄRNU TERVIS ESTLAND

13.9 - 19.9.2020 555€ BUSS-BÅT-HELPENSION LÄKARBESÖK6 DAGARS BEHANDLINGSPAKET (3 BEH. PER DAG)

”Jag låter inte medicinerna bromsa mitt liv”

RUTT: PARGAS-KIMITOEKENÄS O.S.V. TERVIS HAR SERVICE ÄVEN PÅ SVENSKA

FRÅGA MERA PÅ

PARTOURS 0440 524911 partours@parnet.fi

Anja är en dosdispenseringstjänst som apoteken erbjuder. Via Anja expedierar apoteken tabletter och kapslar som ska tas regelbundet, förpackade i engångsdoser som räcker för två veckor. I tjänsten ingår att apoteket kontrollerar medicineringen som helhet, vilket förbättrar patientsäkerheten. Be ditt närmaste apotek om mer information.

Saloviusvägen 3 (Kyrkslätts Köpcenter)

☎ 09-298 1927

www.fennooptiikka.fi

FÖRDELAR:

• På varje påse står det tydligt bland annat vilket datum och vilken tid läkemedlet ska tas. • Kunden får ett åskådligt medicineringskort över hela sin medicinering. • Att använda maskinell dosdispensering är mer hygieniskt, effektivt och felfritt jämfört med att dosera läkemedlen för hand i en dosett. • Dosdispenseringspåsen är enkel att öppna. • Inga onödiga läkemedel som inte längre används samlas i hemmet. • Dosdispenseringspåsen är även smidig att ha med på resan. Anja finns redan på närmare 300 apotek. Hitta ditt närmaste Anja-apotek på

anja.fi

25

jubile umså r!

STOR EFTERFRÅGAN PÅ HYRESLÄGENHETER

1000-tals nöjda kunder kan inte ha fel! Vi står till Er tjänst under hela hyrestiden.

Oy N&N Locus Ab Aff [A] Smedsgatan 13, 00150 Helsingfors tel. (09) 17 17 44, fax. (09) 17 00 45 locus@locus.fi, www.locus.fi


GOD TID

8

3/2020

HBT-seniorer hittade hem på Regnbågen

God grannsämja och stor gemenskap präglar Europas första och enda seniorboende för HBT-personer, Regnbågen i Stockholm. Här åldras hyresgästerna tillsammans och åtminstone senare i livet kan man öppet vara den man är. Att bo på Regnbågen är på många sätt att ha hittat hem.

H

omosexuella som i dag är pensionärer i till exempel Sverige eller Finland har vuxit upp i en tid när homosexualitet av samhället uppfattades som en psykisk sjukdom eller var något kriminellt. Det har resulterat i att många berövats rätten till sin identitet, levt i osynlighet, nekats möjligheten att bilda familj eller levt dubbelliv. Men många har också vågat komma ut senare i livet och är öppna med vem de är. – Jag känner ingen bitterhet längre, säger Björn Jonsson, född 1951 och pensionär sedan sex år. Han var bland de första som 2013–14 flyttade in på Regnbågen, ett seniorboende för homosexuella, bisexuella och transpersoner. – Här behöver jag inte spela någon roll, jag kan vara helt naturlig, prata och skoja med alla. Det känns tryggt här. Vi tar hand om varandra. Envis som en gris En av grannarna är Christer Fällman, Regnbågens kommunikatör och mannen bakom det hela. Han tog initiativet och var med och grundade kooperativa hyresrättsföreningen Regnbågen. Och envis som en röd gris, karaktäriserar han sig själv. För envishet och tålamod krävdes det mängder av när han med start 2009 gav sig katten på att han skulle övertyga politikerna om att ett boende för HBT-seniorer behövdes. Och det lyckades. En viktig aktör var också Micasa, ett bolag som upprätthåller de flesta fastigheter för vård- och omsorgsboende i Stockholm. I dag är Regnbågen internationellt känt. Journalister, vårdpersonal och politiker vallfärdar hit och över 200 personer, från flera länder inklusive Finland, står i kö för en bostad. – För att vi kan! svarar Christer Fällman när jag frågar varför han tycker det behövs ett speciellt boende för HBT-seniorer. – I många andra länder vore det tyvärr helt omöjligt. Och jag har ju också en gång varit klassad som sjuk. Han konstaterar att det händer mycket med de som bor på Regnbågen. Många har kanske varit väldigt ensamma. Här finns en social samvaro, man reser tillsammans, och kan diskutera sin historia. Christer Fällman tar emot i den pampiga ljusa entrén på Sandhamnsgatan 4–6 som sammanbinder två huskroppar. Regnbågen, seniorboende för 55+ disponerar tre våningsplan i ett av bostadshusen. Här finns också seniorboende för 65+, ett äldreboende, Rio vård- och omsorgsboende, och en vårdcentral som drivs av Stockholms stad.

fakta Regnbågen ʶ Seniorboende för HBT-personer 55+ ʶ Drivs på ideell basis av Regnbågens kooperativa hyresrättsförening grundad 2009 ʶ 28 lägenheter på Gärdet i Stockholm ʶ Inflyttning startade hösten 2013 ʶ Föreningen hyr lägenheterna av Stockholm stad som äger fastigheten. ʶ Mer om Regnbågen: Leva, älska, dokumentärfilm av Mette Aakerholm Gardell om invånarna på Regnbågen från 2018. ʶ regnbagen.net

– Vi fick chansen att komma in här eftersom huset totalrenoverades och ett tidigare äldreboende hade utrymts. Regnbågen disponerar tre våningar med 28 senioranpassade lägenheter. Regnbågen har just nu 34 hyresgäster, cirka en tredjedel är kvinnor och medelåldern är 69 år. Eftersom många verksamheter finns under samma tak är möjligheterna till gemensamma aktiviteter stora. Anslag om olika evenemang hänger på anslagstavlorna, det är loppis, vinprovning, föreläsningar, kurs i italienska, söndagsfika, utflykter, med mera. Regnbågen ordnar egna tillställningar, här finns Rioträffen som riktar sig till hela stadsdelen Östermalm och Borådet som samlar alla aktörer i husen. – Vi har tillgång till bibliotek och läsesal, fotvård, frisör, gym, samlingslokal och en fantastisk lunchrestaurang, berättar Christer Fällman. Ideellt kooperativ Vi tar hissen upp till takterassen där det sommartid ordnas grillfester och andra kalas. Utsikten är slående över Stockholms inlopp vid Värtahamnen med Finlands- och Estlandsfärjor. Samma utsikt har Regnbågens invånare från sina balkonger på våningarna sex, sju och åtta. Regnbågen är en ideell kooperativ hyresrättsförening. Hyresgästerna går in med en insats och betalar sedan hyra i vanlig ordning. De flesta lägenheterna är ettor men det finns också tvåor och treor. – Tanken var från början att det inte ska vara någon lyx utan alla ska ha råd att bo här. Hyrorna ligger på cirka 6–9000 kronor (cirka 6–900 euro) vilket är överkomligt i dagens Stockholm. Boende har också rätt till bostadsbidrag. Christer Fällman arbetar som trädgårds-

Regnbågsflaggan, eller Prideflaggan står för stolthet och mångfald, HBTQ-personer, respekt för medmänniskor och tolerans.

mästare och socialpedagog på Sinnenas Trädgård i Stockholm, en terapeutisk trädgård i anslutning till Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende. (God Tid 4/2019). – När jag satte igång med Regnbågen hade jag lite trist på jobbet, ville förnya mig och ”komma ut på riktigt” och göra något för min egen målgrupp, säger han. – Jag såg också vart det var på väg i äldrevården med vinstjakt, stressad personal och äldre som hamnar i kläm. Och insåg att jag inte vill in på ett äldreboende när det är min tur. Han är inte ännu pensionär och hade inte tänkt bo på Regnbågen, men anmälde sig för den sista lediga lägenheten. – Här har vi trygghet i varandra och kan åldras tillsammans. Här vill jag dö. Härligt läge Boendets läge, nära vatten och grönområden, bidrar till trivseln. Kommunikationerna är goda med både tunnelbana och buss utanför knuten. – Med ettans buss kommer man direkt härifrån till Konserthuset, det är viktigt eftersom jag och många andra här är oerhört kulturintresserade. Kulturintresset märks även hemma hos Björn Jonsson. Väggarna i hans tvåa på 60 kvadrat är fyllda med konst. Han har bott på Regnbågen i sex år. – Jag hörde talas om det av Christer på Stockholm Pride och eftersom jag och min sambo inför pensioneringen sökte något mindre och billigare anmälde vi intresse, berättar Björn Jonsson. Men det blev så att han fick flytta in ensam,

sambon gick bort i cancer. – Det var för tio år sedan och samtidigt kom jag ut på jobbet med att jag var homosexuell, jag behövde berätta varför jag var borta så mycket när min partner var svårt sjuk. Fram till dess att han var nästan 60 år hade han levt två liv parallellt. – Men det var ju ingen större dramatik. De flesta på jobbet sa att de redan hade anat det. Björn Jonsson växte upp i en liten ort i Hälsingland och kände tidigt att han inte skulle kunna leva som homosexuell där. Redan i tonåren flyttade han, likt många andra i hans situation, till Stockholm. – Här var det lättare. Man hade anonymitet och jag umgicks i gaykretsar och struntade i resten. Det var när karriären kom som jag lade locket på. Jag berättade inte. Det var jobbigt, men jag vande mig. I dag är tiderna annorlunda. Han är helt öppen med vem han är och känner också ett starkt stöd från samhället i stort. – Att bo på Regnbågen gör att jag kan bo nära andra med samma bakgrund, säger Björn Jonsson. Men rötterna till Hälsingland finns kvar. Han har del i släktgården och varje augusti samlar han vänner på takterassen på Gärdet för att äta surströmming. På köksbordet står ett stort fång röda rosor, en Alla hjärtans dag-hälsning från en ny kärlek i ett annat land. – Jag gillar inte vintern så jag försöker resa mycket då. Jag trodde aldrig det skulle hända igen, men jag har träffat en ny karl! Över 200 i kö Att Regnbågen nu har 217 köande medlemmar visar att det finns behov av fler liknande boenden och Christer Fällman hoppas att det ska finnas politisk vilja för det. Att yngre HBT-personer lever i ett öppnare samhälle minskar inte efterfrågan. Även de som är födda på 1980-talet är medlemmar och hoppas på ett HBT-boende för seniorer när den dagen kommer. – Många vill flytta ”hem”, konstaterar Christer Fällman. – Och pendeln kan svänga också här inte minst med tanke på till exempel Sverigedemokraternas framfart. Han vill poängtera att Regnbågen inte är någon segregerad ö, och invånarna ställer upp när det kommer gäster och besökare från hela världen. – Boendet har så att säga blivit större än boendet. Att bo här är att komma ut i flera bemärkelser. Text och foto: Anci Holm


3/2020

GOD TID

9

Christer Fällman, som var med och grundade kooperativa hyresrättsföreningen Regnbågen 2009 visar takterassen, nu i vintersömn, som är gemensam för alla boende i husen.

t Entrén på Sandhamnsgatan binder ihop två byggander, till vänster entré till bland annat vårdcentral och ett äldreboende, till höger är ingången till seniorboendena.

fakta Milstolpar ʶ Många homosexuella finländare har under åren sökt sig till Sverige eftersom lagstiftning för lika rättigheter gått snabbare där. ʶ 1944 Homosexualitet avkriminaliseras i Sverige. ʶ 1971 Avkriminaliseras i Finland. ʶ 1971–99 Straffbart att ”uppmana till homosexualitet” i Finland. ʶ 1979 Homosexualitet klassas inte längre som sjukdom i Sverige. ʶ 1981 Klassas inte längre som sjukdom i Finland. ʶ 1995 Rätt till registrerat partnerskap i Sverige. ʶ 2009 Rätt att ingå samkönat äktenskap i Sverige. ʶ 2017 Rätt att ingå samkönat äktenskap i Finland.

Flaggorna från den senaste Prideparaden i Stockholm intar en hedersplats hemma hos Björn Jonsson. Det dröjde länge innan han vågade komma ut helt som homosexuell.


GOD TID

10

Behöver du en hyreslägenhet ?

Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus lägenheter i Smedsby, Kvevlax, Solf, Petsmo, Jungsund och i Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja Sepänkylässä, Koivulahdessa Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa sekä Raippaluodossa,

Fastighets Ab Korsholms Bostäder Centrumv 4 / Keskustie 4, 65610 Korsholm / Mustasaari Tel / Puh 06-3277123 , 0400 188 083 www.korsholmsbostader.fi

3/2020

NÄR NI BYGGER ELLER RENOVERAR Byggnadsmaterial förmånligt från oss!

JÄRN-RAUTA

KULLA

66800 Oravais, tfn 06 3575800

Bergvärme?

- och vinden kan känna sig blåst!

Fråga oss om pris på borrning av energihål och vattenbrunnar ... då vet du att du gjort en bra affär.

CiT i Lä

glasräcke och steglös justerbart vindskydd! Screen- och veckande gardiner samt markiser från Se mera info på våra webbsidor eller besök vår butik. Välkomna!

044-525 9143 info@drilltec.fi www.drilltec.fi

Fredsgatan 32, Vasa Tel. 06-317 3908 Vard. 8.30-17

www.rullma.fi

Leschehemmet

Bo hemma på Folkhälsan

Ett svenskspråkigt servicehem, i havsnära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Hos oss kan du bo som hemma också när hälsan sätter stopp för att bo ensam. Du får just den hjälp du behöver när du behöver den. Kontakta oss gärna, så berättar vi mer. Blomsterfonden, Helsingfors ..............................044 333 1628 Brummerska hemmet, Helsingfors ...................040 749 4194 Kristinagården, Helsingfors .................................050 575 88 99 Seniorhemmet, Helsingfors .................................050 400 2078 Silviahemmet, Helsingfors....................................044 722 4567 Grupphem, Vanda.....................................................050 330 5237 Villa Rosa, Raseborg.................................................044 788 6041 Gemenskapsboende i Seniora, Raseborg ....044 788 6041 Gemenskapsboende i Åbo...................... 044 788 6312 Förutom enheter med vård och omsorg dygnet runt har vi lägenheter där du kan bo självständigt.

www.folkhalsan.fi/bo

Hemmet erbjuder boende medlediga utbildad Leschehemmet har förtryggt tillfället några rum och svenskspråkig personal dygnet runt. Husets egna miljön är hemlik. Hemmet erbjuder tryggt boende med utbildad svenskspråkig dygnet kockar tillreder god mat. Vipersonal erbjuder även runt. sjukKosthållet förestås av en egen matglad kock. skötartjänster, husläkare, fysioterapi, frisör och Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning, fotvård samt mångsidiga aktiviteter. För kortare fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter. perioder intervallvård. För kortareerbjuds perioder erbjuds intervallvård. Kontakta föreståndare Kontakta föreståndareCarin Stenvall för mera mera information, 9970 för information,040-134 tfn 09 631 110, 040 582 8442 carin.stenvall@ leschehemmet.fi e-post: info@leschehemmet.org adress: Villagatan Villagatan3, 3,00150 00150Helsingfors Helsingfors hemsida: www.leschehemmet.org hemsida: www.leschehemmet.fi

www.ks-geoenergi.fi

Över 15 000 energibrunnar under 15 års tid! Kunde man tänka sig en mera inbjudande idyll att tillbringa sin ålderdom i, knappast. Mera information om Hedvig Sofiahemmet får du av hemmets föreståndare Johanna Börman-Långström eller disponent Björn Sundqvist (tel 0400 444 393)

Vi kan borra! Femton års erfarenhet av energibrunnsborrning betyder att vi har en hel del erfarenhet att dela med oss. Vi vet hur ditt nästa värmesystem skall dimensioneras, vi kan bedöma hur djupt borrhål bör vara för att garantera en effektiv uppvärmning. Vi är specialister på borrning, men vi tar även helhetsansvar för hela projekt.

Ring och fråga mer! Stefan Storvall tel. 040 1956 944

stefan.storvall@ks-geoenergi.fi

Jari Emmes tel. 040 481 2811

jari.emmes@ks-geoenergi.fi

Dick Björklind, ljn 0401819711 Försä

: ing

KS-Geoenergi Ab, Industrivägen 2, Kronoby


GOD TID

3/2020

Barbro Lindblom och Sven-Eric Renholm är överraskade över hur olika deras lägenheter ser ut trots att bottenplanen är nästan identiska.

11

Vi har också färdigt möblerade lägenheter att hyra, säger verksamhetsledaren Annika von Schantz.

Vänta inte för länge med att flytta till ett seniorhem! Nere i brasrummet på seniorhemmet Tunaberg i södra Esbo har Bösse, Barbro, Sven-Eric, Calle, Astrid och Marianne bänkat sig runt ett bord tillsammans med verksamhetsledaren Annika och närvårdaren Gunilla.

Efternamnen är inte så viktiga, på Tunaberg är alla du med varandra och det är förnamnen som gäller. Mötet leds av Stig (Kankkonen), vice styrelseordförande i Hugo och Maria Winbergs stiftelse som äger Tunaberg. Det här är andra gången som gruppen träffas för att diskutera erfarenheter om hur det är att bo på Tunaberg. Det första mötet handlade om varför man flyttade hit och där var seniorerna eniga, man ska inte vänta för länge med att flytta till ett seniorhem. Nu diskuterar de hur de första månaderna har gått och hur de trivs. De bor alla i det nybyggda Mariahuset som blev klart i oktober och de stortrivs i sina nya lägenheter på cirka 40 kvadratmeter. – Jag flyttade in oktober och trivs som fisken i vattnet, personalen är ljuvlig och även alla andra här är enormt trevliga, säger 82-åriga Barbro Lindblom. Barbro tillägger att hon kände sig hemma här redan innan hon flyttade hit. Hon tog sitt barnbarn med för att titta på sitt nya hem och konstaterade direkt att här vill hon stanna. –Flytten tog ju nog lite på, men

fakta Hugo och Maria Winbergs stiftelse ʶ Hugo och Maria Winbergs stiftelse är ej vinstdrivande och grundades 1956. ʶ Dess huvudsakliga ändamål är att upprätthålla seniorhem och andra vårdformer för svenskspråkiga seniorer, i första hand för medlemmar i Esbo svenska församling. ʶ Stiftelsen driver Tunabergs seniorhem i Distby i Esbo. Det består av Hugohuset som blev klart 1996. I huset finns 25 lägenheter med 2 eller 3 rum samt ett gästrum. Nybygget Mariahuset har 41 lägenheter, alla tvårummare. Det går också att hyra möblerade lägenheter. ʶ Dessutom driver stiftelsen vårdhemmet Tunaro i Kilo i Esbo. Hemmet har 21 vårdplatser. Esbo stad köper alla platser och väljer klienterna.

jag fattade beslutet själv och när jag var frisk. Innan Barbro flyttade till Tunaberg bodde hon i ett radhus i Källstrand, men när den lilla broschyren om Tunaberg damp ner i postlådan tyckte hon att det var dags att flytta dit. Allt hon ägde rymdes inte i den nya lägenheten. Hon gav bort och sålde en del saker men hade fortfarande mycket kvar. – Det kändes kanske lite makabert, men jag tog kontakt med en firma som köpte upp sterbhus. Den köpte det som jag inte längre hade nytta av eller fick rum för, säger Barbro. Sin nya lägenhet har hon inrett som en trerummare med vardagsrum, sovrum, matsal och kök. I vardagsrummet har hon sin ”myshörna” där hon ofta sitter på kvällarna i sin länstol och tänker ”Herregud ett så ljuvligt hem jag har”. Ville ha sällskap 87-årige Sven-Eric Renholm bodde

länge i ett egnahemshus i östra Helsingfors, men tyckte att det började bli för tyst och ensamt – man såg ju inga människor. – Här har man vänner och man kan tala med vem som helst. Jag trivs jättebra, säger han. Här finns bättre möjligheter till social samvaro än annars. Också Sven-Eric fick broschyren och blev intresserad. – Jag talade med brorsan. Vi kom hit och tittade på bottenritningarna och så valde jag den här. Trots att bottenplanet är nästan likadant som Barbros så ser de totalt olika ut. Möbler gör sitt. Sven-Eric hör till dem som tycker om att laga sin mat själv. Och när det är dags för en butiksresa hoppar han på sin elmoped och kör till köpcentret Iso Omena 700 meter från Tunaberg. Inga vitrockar Då Hugo och Maria Winberg grundade sin stiftelse för 60 år sedan vil-

le de att pengarna skulle användas för svenska Esbobor, men världen har förändrats och idag bor det också andra än Esbobor på Tunaberg. En sak har man däremot inte tummat på, det svenska språket. Alla som bor och jobbar här talar svenska. Det är också en bidragande orsak till trivseln och den familjära stämningen. En annan sak är att personalen är klädd i helt vanliga civila kläder. – Här finns inga anonyma vitrockar (läkare) som går omkring, man är alltså frisk, säger Calle. Men om någon skulle råka bli sjuk finns hjälpen nära. Tunaberg har egna närvårdare och sjuksköterskor samt avtal med två läkare som ställer upp vid behov. I övrigt har alla som bor på Tunaberg samma möjligheter som övriga Esbobor. I köpcentret Iso Omena finns både hälsostation och laboratorium. Stort utbud på service Verksamhetsledaren Annika von Schantz säger att grundtanken är att man ska kunna bo på Tunaberg till livets slut. –Vi kan ge syre, hemsjukvården kan användas, det går att få hjälp på natten och även personer med minnessjukdomar kan bo här, vår personal kan ta blodprov, och vi kan ordna både fotvård och frissa, säger hon. På Tunaberg ordnas program både ute och inne alla dagar utom lördagar. Här finns också konditionssal, bastu och i Mariahuset finns en liten lanthandel som är öppen på torsdagar.

Den som vill och orkar kan laga mat i sitt eget kök, men det finns också möjligheter att äta lunch i matsalen. Lunchen kostar 9,5-11 euro och verkar vara mycket populär. Matsalen var fullsatt när God Tid tittade in. Många är intresserade Det finns fortfarande några lediga lägenheter i det nya huset och det går att hyra en lägenhet, antingen möblerad eller omöblerad. Man kan till exempel hyra en möblerad lägenhet för en tid så att man kan se om man trivs. I Hugohuset finns också ett gästrum som vänner och bekanta kan hyra för ett dygn eller längre tider om de vill hälsa på. von Schantz säger att Tunaberg har en kö av intresserade som överväger att flytta dit i något skede. För tillfället finns det 180 personer i kön. – Vi ringer upp dem med jämna mellanrum och kollar om de fortfarande är intresserade, säger von Schantz. Hon tillägger att i medeltal tre lägenheter per år blir lediga. Kostnaderna för att bo på Tunaberg kan variera mycket beroende på vad man vill. Grundhyran, som innehåller värme och vatten samt trygghetslarm, är 1181 euro per månad i det äldre Hugohuset och 1340 euro i nya Mariahuset. Sedan är det möjligt att köpa olika vård- och servicepaket. Kostnaderna för dem varierar beroende på innehållet. Text och foto: Kjell Hägglund


14 9905

GOD TID

12

3/2020

Välkommen till Malax

KLOKA TANKAR vid

Bygger I Renoverar I Planerar I Konsulterar Övervakning I Kostnadskalkylering Ansvarig arbetsledare I 3D visualisering

KLOKA TANKAR vid

Nya parhusbyggen i Emaus, Malax – Kontakta oss och reservera ert nya hem redan idag!

Malax Bageri & Conditori F:

m

a

A

R

hetsse

rvice

ice

serv

M

g

in

jn

äl

rs

Ö

en hjälpande hand 050-5899741

lning

Fondväggsmå

Flytt

Tel. 06-3651 135 Åminnevägen 409, Malax

EK

ST

Fastig

Behöver du hjälp med något i ditt hem? Vi sköter om ditt hus och trädgård - gräsklippning - vedarbete - renovering, byggen - städning inomhus och utomhus - handla m.m. - inredning och målar valfria motiv på en fondvägg. - flyttservice och flyttstädning - försäljning av dödsbo el. likn.

Ring F:ma A Ekström 050 589 9741. Malax www.enhjalpandehand.fi

pinola@pp.malax.fi www.aminnestugby.fi

Matpotatis Säljes året om även skalad potatis

N.P Norrback Petalax

Tel. Peter 050-554 2365 Tel. Niklas 050-532 2495

Även direktförsäljning på Tuvasvägen 335

Bergö * Molpe

PeTV Petalax

info@arkitek.fi www.arkitek.fi

Storängsvägen 89, 66100 Malax Tel/ Puh 06-3651504 info@malaxbageri.fi www.malaxbageri.fi

* Sandblästring och * Sandblästring ochmålning målning och TIG svetsning * Person** MIG o paketbilsdäck Mindre sprängningsarbeten * Traktor o lastbilsdäck * Lantbruksdäck släpvagn ÖVERMALAX med eller utan fälg, nu 0400-167187, 3659626 karl-georg.revahl@pp.malax.fi även balansering lastbilsdäck

K-G Revahl

K-G Revahl FÖRMÅNLIGA DÄCK!

* Montering o. balansering * Nu även montering av traktor o. Övermalax lastbilsdäck

0400-167187 karl-georg.revahl@pp.malax.fi

Häggviks Transport Beställ kött direkt av producenten! 0500-884 833 (Sami), 050-360 1447 (Marika) BESÖKARE ÄR ALLTID

VÄLKOMNA, men ring gärna före!

Leverans av bergskross och grusprodukter från Malax och Pörtom * Kalkförsäljning

Björn 0400-442 483 Marcus 0400-362 185

TAXI Kaj Gullfors

www.petalaxtv.fi

Malax Kommun www.malax.fi

tel. 010 5746 561

Tel. 0500-662 525 Malax Allt inom avfall Rivning av hus

ELfirma Antell Leif • installation • elmaterialförsäljning • planering

050-5235391

leif.antell@pp.malax.fi

Mindre lastbil med bytesflak

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER! Fyll hus- och farmartanken inför vårbruket. Snabba och säkra transporter.

talningsOlika be alternativ

Bränsletjänst Kent , 66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling

Köpingsvägen 3, Tel. 06-365 1209, må-fr 8.30-18, lö 9-14

Dosdispensering från Malax Apotek - tryggt, lätt och ekonomiskt

Malax Apotek 1+8, 1+8 inva taxi, 1+19 pers. buss Tel. 0500-865 220

Lador av hyvlat trä. Timmer 8m2 och 12m2 Även hyvlade lister och golv i gammaldags stil.

Tuvasvägen 12, Malax Tel. 050-514 9905

BÅTSERVICE

www.tratjanstfmelin.fi

Låt oss hjälpa Dig!

* reparationer * service * tvätt * transport och sjösättning av båtar

Auktoriserad Tohatsu servicepunkt

Telefoner | surfplattor | datorer | mm Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt! Vi har egen dator service

Kom igång med din hemelektronik

Vi ger dig sakkunnig hjälp att komma igång när du köpt en ny produkt. Fråga efter våra Kom igång-tjänster - allt installerat och klart.

- enklare kan det inte bli!

Personlig betjäning på köpet!

www.mvshop.fi

MALAX | STRANDVÄGEN 1521 B | TFN 06 365 1765

Tomas Nygård, Försäkringsombud Pohjola

Silverbergsvägen 20 66200 Korsnäs Närpesvägen 25 64200 Närpes Tfn 040-865 2597 tomas.nygard@pohjola.fi


GOD TID

3/2020

13

Malmgården ett splitternytt och mångsidigt servicealternativ i Malax Det nya komplexet Malmgården erbjuder sina 30 invånare olika typer av viktig grundservice. Satsningar på diverse sysselsättningar och vardagsmotion är en viktig bit i tillvaron på servicehemmet. I början av mars duggade flyttlassen till det splitternya serviceboendet Malmgården i Yttermalax tätt. – Nu är alla invånare installerade i sina lägenheter. Det råder dock fortfarande ”organiserat kaos” i vissa delar av fastigheten. En sal för dagverksamhet ska ställas i ordning. Möbler kontrolleras och bland annat skruvas nya bordsben fast för närvarande, säger Therese Sten-Nordström, vikarierande chef för äldreomsorgen i Malax. God Tid besöker Malmgården ungefär en vecka efter inflyttningen. Hemmet är indelat i två avdelningar och det totala antalet platser är 30. – Hälften av platserna är reserverade för dementa klienter. Den andra avdelningen kan kallas för en slags blandavdelning. Gemensamt för alla invånare är att de är drabbade av minnessjukdomar i någon form. – Invånarna kommer från Malax- och Petalaxområdet. Den tredje kommundelen Bergö har tillgång till ett eget serviceboende. Självklart är det också fritt fram för Bergöbor att flytta hit om de så önskar, säger Sten-Nordström. Bastuavdelning tas i användning i höst Therese Sten-Nordström understryker att det satsas seriöst både på diverse sysselsättningar och lätta motionsformer till vardags på Malmgården. – De flesta klienter har möjlighet att gå ut och promenera lite grand varje dag. Det är mycket viktigt att få frisk luft. Typiska exempel på dagsalsprogram är högläsning, bingo och minnesträning. Under en rundtur i hemmet förevisar Sten-Nordström bland annat en bastuavdelning och en dagsal kompletterad med så kal�lad open office-miljö (öppen kontorsmiljö). – Bastuverksamheten kommer att ta fart först under hösten 2020. Också personer från andra äldreboenden i Malax har möjlighet att komma hit för att bland annat äta lunch, bada bastu och ägna sig åt annat dagsprogram. Utflykterna sker med taxi. Therese Sten-Nordström anser att den aktuella bemanningen på

91-åriga Inga Hägen från Övermalax är en av de 30 pensionärer som har etablerat sig i Malmgården i början av mars. Hon är mycket nöjd med inflyttningen.

Det nya servicehemmet Malmgården i Yttermalax är namngivet efter bygdens långvariga riksdagsman Håkan Malm (1936-2018). Officiell invigning blir det i mitten av augusti i samband med Malaxdagen.

I anslutning till bastun finns det också en duschsäng till förfogande.

Malmgården är helt tillräcklig. Det handlar om en ansvarig sjukskötare, 16 närvårdare samt en städare per enhet. – Läkarservicen sköts i Pihlajalinnas regi. Vid sidan av en platsrond en gång i veckan kan de inneboende få service per telefon dygnet runt. Vad kostar det att bo på Malmgården? – Lägenheterna är i genomsnitt 25,4 kvadrat till storleken. Invånar-

helt nya personer till den här verksamheten. I den aktuella kön till servicehemsboende i Malax kommun befinner sig 1-2 personer i Malax-Petalax respektive en person i Bergö, säger Sten-Nordström. Ifall bristen på platser inom serviceboendet blir mera akut i Vasa framöver skulle Malax ha kapacitet att ta emot klienter från staden? – Nej, det har vi inte för tillfället, säger Therese Sten-Nordström.

na betalar också för 22,2 kvadrat extra. Det är fråga om andra slags bruksytor som används. Månadshyran ligger på 539,09 euro och inkluderar el och vatten. Demens och alzheimers sjukdom har blivit allt vanligare gissel i det moderna samhället. Det handlar om mycket besvärliga sjukdomar som kryper allt längre ner i åldrarna och som i praktiken drabbar hela familjer på sätt eller annat. – Vi har nyligen tagit emot tre

”Hälften av platserna är reserverade för dementa klienter. Den andra avdelningen kan kallas för en slags blandavdelning. Gemensamt för alla invånare är att de är drabbade av minnessjukdomar i någon form.”

Pussel och romaner om norska livsöden 91-åriga Inga Hägen från Viasgränden i Övermalax har nyligen flyttat från det effektiverade serviceboendet Grangården till Malmgården. – Jag trivs mycket bra här, säger

Inga som har ett stort antal bilder av släktingar utplacerade på hyllorna i sin färska lägenhet. Inga Hägen har själv flera barn och andra anhöriga som är bosatta i hemtrakten. Hon berättar att hon får besök på servicehemmet ofta. Inga ger ett allmänt piggt och positivt intryck. Att röra på sig i det fria en stund brukar vanligtvis höra till hennes dagsprogram liksom att lägga pussel. På Inga Hägens nattduksbord skymtar några rätt tjocka böcker. – Jag tycker också om att läsa romaner. Jag brukar i första hand bekanta mig med norska livsöden, berättar hon. Text och foto: Joakim Snickars


b w. ww gis .fi

BYG GIS

GOD TID

yg

14

02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS

w

✆ 02 466 2220

ww w.

BYGGTJÄNSTER BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR / LAITURIT RAKENNUSPALVELUT

gg

is.

fi

i

02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR / LAITURIT

Taken i skick

Kakelarbeten

- Takmålning

- Fasadmålning

- Taktvättning

- Fasadtvättning

- Takservice

- Tvättning med högtryck

Regnvattensystem samt tak– och fasadsäkerhetsprodukter Byt inte tak i onödan!

Fråga offert av oss.

044-9392417 info@takservice.fi www.takservice.fi

Tel. 040 417 9350 Marina Lassfolk Tel. 040 702 1014 Marica Ingves malerifix@hotmail.com Lappfjärd Följ oss på Facebook: M&M Måkerifix Öb

VARFÖR BYTA HELA KÖKET NÄR DU KAN BYTA UT ENDAST LUCKORNA?

Högkvalitativa dörrar som passar till kök, garderober, grovkök samt badrum! Ring: 040-147 2911 info@linro.fi www.linro.fi

Auktoriserad förmedlare vid försäljning och värdering av fastigheter Kontakt: Dan Becker AFM tel. 0505392562 epost info@bfast.fi

Prisvärd övernattning i Vasa!

EC Hostel erbjuder rum för enskilda och grupper. Varje rum har egen toalett med dusch, samt tillgång till ett stort gemensamt kök. Reser du med en grupp eller behöver du boende för en längre tid? Begär offert! Priser, bokning och information: logi@efo.fi, tfn +358 40 507 9613

RÖRSANERING

Vi är en bygg- och renoveringsfirma från Korsholm som utför mångsidiga arbeten åt både små och stora kunder. Läs mer: timbergs.fi

• grundarbeten, tak, murning och nybyggen • köks- och badrumsrenoveringar (VTT:s våtrumscertifikat) • målning och tapetsering, kakelarbeten • montering av inredningar • VVS-arbeten • cellulosaisolering som lösull och skiva • även större projekt t.ex. industrihallar och radhus Hultvägen 180, 65630 Karperö Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673 dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi

Har ni gamla kopparrör i väggar och golv?

Bertahemmet grundades 1967 och drivs av nonprofit förening Finlands svenska Söndagsskolförbund rf. www.bertahemmet.com 09-477 4720

  

EC Hostel

BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK

i 60 och 70-tals hus

Bertahemmet är ett privat, svenskspråkigt pensionärshem i trivsamma Södra Haga. Bertahemmet har två verksamhetsformer: ett servicehus för hyresgäster, Hjältevägens seniorhus, och ett servicehem med vård dygnet runt, Bertahemmet.

Vi fixar nya rör, synliga. Snabbt och förmånligt

Puh/Tel. 010 219 5450, 0400 310 547



med 48 års erfarenhet

Allt för hus och stugA! Räätälöimme keittiösi Vi skräddarsyr ditt kök

Emmi

Ingvalsbyvägen 457, 10520 Tenala ✆ 0400 906333 ✉ daniel@shnylund.fi

- Vi är trygga och pålitliga - Vi installerar det vi levererar egen service-- Vi Vihar sköter även avdelning förihushållselarbeten Ditt hus maskiner - Vi sköter även alla elarbeten i Ditt hus

Välkommen!

JEPPO KRAFT ANDELSLAG

ANNONSERA I GOD TID

RENOVERIGAR

Tfn 050-3383 481 Lillby

Värmepumpar  Jordvärme  VVS arbeten  Byggnadsarbeten Övriga service- och installationsarbeten

FÖRDELAKTIG LEVERANTÖR AV KÖKSMASKINER

02-420742 www.kimitotelefon.fi Arkadiavägen 11 25700 Kimito

www.efo.fi

✓ Spara tid och pengar ✓ Lokalt tillverkade och målade

Pedersöre

Kimito Telefon hjälper dig i alla frågor gällande datorer, telefoner, internet, TV-tjänster osv. ring eller vik in till oss.

.f gis yg w.b ww

by

DALSBRUK TAALINTEHDAS B YG GIS BYGGTJÄNSTER ✆ 02 466 2220 www.byggis.fi BRYGGOR - LAITURIT RAKENNUSPALVELUT DALSBRUK 02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS VI UTFÖR FÖLJANDE ARBETEN: BYGGTJÄNSTER ✆ 02 466 2220 TAALINTEHDAS BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT Målning av fasader BRYGGOR / LAITURIT www.byggis.fi RAKENNUSPALVELUT BRYGGOR - LAITURIT DALSBRUK Inomhusmålning av TAALINTEHDAS tak och väggar Spacklingsarbeten www.byggis.fi BRYGGOR - LAITURIT Tapetsering

BYG GIS

3/2020

emmi@triaxe.fi

Patrik 050 4151011

Ännu finns det lediga tider innan sommaren. Ta kontakt!

www.skandialattia-golv.fi

TIMMER-

HUS

info@jeppokraft.fi Tfn 788 8700, fax 788 8749

• VVS-installationer & service • Bergvärme & värmepumpar • VVS-planering

direkt av tillverkaren

s

TRÄVARUHANDEL

68920 FORSBY & 020 7641 470

050-495 9880

Parallellvägen 31, Vasa. Tel. 050-4959880 www.skandialattia-golv.fi

Fastighetsförmedling Oy Optima AFM Ab Storalånggatan 32, 65100 VASA Tel: 010-320 20 20 I e-mail: info@optima-lkv.fi

www.optima-lkv.fi

VI ÖPPNAR DÖRREN TILL DITT NYA HEM


GOD TID

3/2020

15

Tre miljoner finländare bor i områden där priset på det egna hemmet sjunker Priserna på äldre egnahem sjunker i nästan hela landet. Pristrenden har pekat neråt flera år i rad. Något ljus i tunneln syns inte om man inte äger ett äldre egnahemshus i huvudstadsregionen. I huvudstadsregionen steg priserna på äldre egnahemshus ifjol med 8,8 procent, medan de i resten av landet sjönk i genomsnitt med 2,3 procent. Priserna på gamla egnahemshus sjönk under sista kvartalet 2019 med 1,2 procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår ur Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställandet av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister. Statistiken bygger på försäljningar av egnahem som står på egen tomt. Försäljningen av hus på stadens arrendetomter ingår inte i statistiken. Många av God Tids läsare bor i äldre egnahemshus. Det är där de sett barnen växa upp, investerat sina pengar och lagt ner mycket arbete på att hålla trädgården i skick. Huset är förknippat med så många minnen. I en del fall är det en gammal släktgård som ärvts i generationer. – För många kommer det som en stor chock när fastighetsförmedlaren berättar vad huset kan vara värt, säger Lea Adolfsson, fastighetsmäklare med nästan 30 års erfarenhet av att sälja hus och bostäder i Västnyland. Västnyland hör inte till de värst drabbade regionerna när man ser på prisutvecklingen för gamla hus. I östra Hangö, i Ekenäs stadskärna, i Karis centrum och i Fiskars kan det gå att få ett riktigt bra pris om man äger ett välskött gammalt hus. I Karis flyttar unga familjer som pendlar till huvudstadsregionen in, i Ekenäs stadskärna och i östra Hangö gör Helsingforsbor om de gamla husen till fritidshus för året runt boende. Lea Adolfsson har träffat många äldre par eller ensamma som i åratal grunnat på att sälja sitt hus, men aldrig kommit till skott. – För dem är deras hus världens bästa hus. Det ligger kanske vackert i skogsbrynet med en åkerlapp nedanför. De har länge funderat på att sälja, men ingenting har hänt, säger hon. Husen är ofta byggda på 1950eller 1960-talen. Huset invånare har vant sig vid att allt inte är tipptopp eller så räcker pensionen inte till behövliga renoveringar. – Människor vänjer sig och har heller inte så stora fodringar på sitt hus, säger Lea Adolfsson.

der. I år räknar man med att det byggs 31 000 nya bostäder i Finland. Efterfrågan på nya bostäder är fortfarande stor i huvudstadsregionen, men VTT räknar med att efterfrågan på nya bostäder krymper i Vanda, Tammerfors och Åbo. ”De höga priserna på ägobostäder (i tillväxtcentra) i kombination med bankernas allt strängare villkor för att bevilja lån har lett till att hyresboende för många är ett lockande för att inte säga enda alternativet”, säger VTT. VTT har även analyserat prisutvecklingen på gamla egnahemshus. Med undantag för 2015 och 2016 har priset på egnahemshus sjunkit hela 2010-talet. I slutet av 2019 syntes en försiktig ökning av efterfrågan om priset är det rätta. Framför allt är det hus till rimliga priser som är efterfrågade. Bäst är efterfrågan på hus med ekologiskt hållbara lösningar för avlopp och uppvärmning. Antalet husaffärer bromsas dock av att bankerna sätter egnahemshusens säkerhetsvärde lågt.

”Också i små städer kostar en tvårummare lätt 120-150 000 euro. Pengarna man får för ett frontmannahus räcker sällan till för att köpa en liten bostad. Tyvärr.” Många billiga hus God Tids redaktion gick i början av mars igenom de egnahem som salufördes via den populära webbtjänsten Etuovi.fi. Så här såg det ut: I Västnyland fanns 598 egnahem till salu. 48 av dem hade ett utgångspris som var lägre än 100 000 euro. I Östnyland bjöds 286 egnahem ut, varav 31 hade ett utgångspris som var lägre än 100 000 euro. I Egentliga Finland bjöds 1037 egnahem ut, varav 145 hade ett utgångspris som var lägre än 100 000 euro. I Österbotten bjöds 312 egnahem ut, varav 103 hade ett utgångspris som var lägre än 100 000 euro. I huvudstadsregionen bjöds 426 egnahem ut, varav 6 hade ett utgångspris som var lägre än 200 000 euro. I hela landet bjöds 11  563 egnahem ut, varav 2843 hade ett utgångspris som var lägre än 100 000 euro. Det är inte svårt att hitta riktigt billiga hus, även om de inte är i allra bästa skick. I Skuru, Pojo kan man köpa ett hus byggt 1946 på 84 kvadrat för 73 000 euro. I Björkboda på Kimitoön kan man köpa ett hus byggt 1952 på 105 kvadrat för 59 000 euro. I Tessjö, Lovisa kan man köpa ett hus byggt 1953 på 88 kvadratmeter för 59 000 euro. I Svedjenabba, Jakobstad kan man köpa ett egnahem byggt 1938 på 140 kvadratmeter för 37 000 euro. Lite för pengarna Många har räknat med att när de säljer sitt hus på äldre dar så ska de köpa en etta eller tvåa och i bästa fall få lite pengar över. Som prisexemplen ovan visar har den bilden sällan någonting med verkligheten

I en del av landet kan det vara svårt att sälja sin egen bostad. Bankerna vill inte ge kredit för att bygga eller köpa ett nytt hem. Roine Piirainen

att göra. – Också i små städer kostar en tvårummare lätt 120-150 000 euro. Pengarna man får för ett frontmannahus räcker sällan till för att köpa en liten bostad. Tyvärr, säger Lea Adolfsson. Och då är syd- och västkusten långtifrån värsta drabbad. Där kan ett frontmannahus eller en mormorsstuga mycket väl hitta en ny köpare som använder dem som fritidshus. – I Norra Karelen kan ett frontmannahus gå för 10 000 euro. Det

finns helt enkelt inte köpare för frontmannahus i periferin i dag. Statens teknologiska forskningscentral VTT gav i slutet av januari ut en regional prognos för bostadsmarknadens utveckling under 2020. I rapporten sägs att urbaniseringen förändrar Finland på ett sätt som vi inte sett maken till på årtionden. Huvudstadsregionen och ett fåtal universitetsstäder växer så det knakar. Utanför dem finns det några få städer med en måttlig tillväxt. Ifjol byggdes 40 000 nya bostä-

Svårt att sälja I slutet av februari tog Centerns ordförande, finansminister Katri Kulmuni upp frågan om de sjunkande fastighetspriserna i ett tal till centerfolket. Tre miljoner finländare bor i områden där priset på bostäderna sjunker. – I en del av landet kan det vara svårt att sälja sin egen bostad. Bankerna vill inte ge kredit för att bygga eller köpa ett nytt hem. Vi kan inte lämna något område, någon förort eller någon del av landsbygden åt sitt öde, sade hon, dock utan att ta ställning till om staten borde gå in och stöda dem som säljer sin bostad med förlust. I Hufvudstadsbladet öppnade bostadsinvesteraren Jaakko Sinnemaa, vd för Asuntosalkku, för en annan lösning. Han tycker att skattefriheten vid försäljning av en bostad som man själv eller ens familj bott i minst två år borde slopas. Asuntosalkku äger nästan 2 000 bostäder i landets tillväxtområden och i Tallinn. Jaakko Sinnemaa liknar skattefriheten vid ett samhälleligt stöd till dem som redan har det bra. – Det är klart att ingen vill ha nya skatter. Men när klyftorna växer borde någonting göras, sade han. Markus West


GOD TID

16

3/2020

Fråga juristen: Besparingar och förmögenhet inverkar inte på klientavgiften Hur ska de äldre som levt ett sparsamt liv och månatligen satt undan pengar på ett sparkonto tänka? Påverkar besparingarna storleken på det bostadsbidrag för pensionstagare? Påverkar besparingarna storleken på den klientavgift som kommunen fastställer för den boende? Kan vårdtagaren betala de årliga underhållsavgifterna på sommarstugan från sin pensionsinkomst eller ska de betalas från sparkontot? Svar: Det är olika regler som inverkar på storleken av bostadsbidraget för pensionstagare och hur höga klientavgifterna är för långvarig anstaltsvård. Kort sagt kan man säga att inkomster inverkar på båda beloppen men en eventuell förmögenhet och besparingar inverkar enbart på bostadsbidragets storlek. Bostadsbidrag På beloppet av ett eventuellt bostadsbidrag inverkar många faktorer; inkomster, utgifter och boendekostnader. Uträkningen av bostadsbidragets storlek är komplicerad och kan inte förklaras enkelt

här, men på FPA:s hemsida finns en räknare som man kan använda sig av, eller så kan man besöka FPA:s kontor. På bostadsbidragets storlek inverkar, förutom inkomster och utgifter, också en eventuell förmögenhet, t.ex. fastigheter som inte används som stadigvarande bostad och besparingar. Som förmögenhet beaktas följande tillgångar som en person eller dennes make, maka eller sambo äger: 1. fastigheter (dock ej bostaden) 2. tillgångar som hänför sig till näringsverksamhet och jordbruk 3. skogsegendom, 4. kontomedel, obligationer, masskuldebrev och andra motsvarande, 5. offentligt noterade aktier och andelar i placeringsfonder, samt 6. försäkringsplaceringar. Som årsinkomst beaktas åtta procent av en persons förmögenhet som överstiger 13 205 euro eller makarnas eller sambornas sammanlagda förmögenhet som överstiger 21 128 euro. Dessa tillgångar inverkar således genom att bostadsbidraget sänks eller att man inte alls har rätt att få något bostadsbidrag. Klientavgift Hos personer i långvarig anstaltsvård tas ut en avgift som bestäms enligt personens betalningsförmå-

ga. Avgiften kan uppgå till högst 85 procent av klientens totala inkomster. Den som får vård ska dock månatligen ha till sitt förfogande minst 90 euro. Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som de faktiska kostnaderna för serviceproduktionen. I praktiken uppnås detta tak sällan, eftersom kostnaderna för långvarig anstaltsvård är så pass höga. I de allra flesta fall kan man därmed utgå ifrån att klientavgiften är 85 procent av en persons totala inkomster. Den summa som personen lämnar med samt de egna besparingarna kan förstås användas på vilket sätt personen själv vill. Som inkomster beaktas löneinkomster, pensioner och med dem jämförbara inkomster samt nettoinkomster av kapital och annan egendom, såsom ränte-, dividendoch hyresinkomster. Såsom inkomster beaktas även inkomster av jordbruk och näringsverksamhet såsom arrendeinkomster av åkermark. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Besparingar och förmögenhet inverkar dock inte på klientavgiften, utan det är enbart den eventuella avkastningen eller räntan som inverkar. Skog utgör dock ett undantag. Om personen äger skog inverkar detta förhöjande på klientavgiften. Eftersom skogen växer räknas

det som att personen får en årlig inkomst av skogen, även om man inte avverkar denna. Hur mycket skogen beräknas avkasta årligen varierar mellan kommunerna och fastställs varje år genom beslut av Skatteförvaltningen. Som exempel kan nämnas att den årliga avkastningen detta år i Närpes är 61,83 euro/ha, i Åbo 87,41 euro/ha och i Helsingfors 103,65 euro/ha. Av denna orsak lönas det absolut att överlåta den skog man äger om man börjar uppnå en hög ålder eller om man misstänker att anstaltsvård blir aktuell. Skogen kan antingen ges som gåva t.ex. åt barn eller barnbarn, eller säljas. Att överlåta skog innebär inte bara lägre vårdavgift för en själv utan kan också göras i skatteplaneringssyfte för ens arvingar. Även annan egendom som ger avkastning, t.ex. åkermark eller aktier kan med fördel överlåtas eller säljas om man inte vill ge bort 85 procent av avkastningen till hemkommunen. Hanna Stenholm vicehäradshövding

ʶ Skicka frågorna till: Hanna Stenholm, Närpes Sparbank, Närpesvägen 13, 64200 Närpes eller hanna. stenholm@sparbanken.fi. Frågorna skall vara framme senast den 30 april.

Högklassig bowlingturnering i Karleby Mats Nyberg från värdföreningen Vi Norrifrån tog hem segern i allmänna klassen när SPF Österbottens bowlingturnering avgjordes i Karleby 3-7 mars. Nyberg nådde 1 313 poäng i tävlingen som omfattade sex serier innefattande personliga bonuspoäng. Andra platsen gick till klubbkamraten Håkan Honga med 1 306 poäng, medan Holger Hemming från Milstolpen blev trea med 1 278 poäng. I damklassen segrade Selvi Höglund från Oravais med 930 poäng. Årets turnering samlade 57 deltagare från Närpes i söder till Karleby i norr. Det var rekord i sitt slag. I tävlingen med 2-mannalag tog Vi Norrifrån med Mats Nyberg och Harry Skog hem segern med 2 459 poäng. Andra platsen togs av Oravais med 2 454 poäng, medan tredje platsen gick till Vi Norrifrån med

Här ser man stödet i nedre och övre läge.

Med en trygg köksstege når man upp ◗ En köksstege används säkert nästan i alla hem, men oftast är de ostadiga och känns osäkra. Man saknar ofta också möjlighet att hålla i något då man klättrar och står högst upp på stegen. Den här stegen med namnet Zorbas skiljer sig dock från mängden. Med Zorbas kan man tryggare klättra upp för att nå högre skåp i köket, eftersom stegen har ett stöd man kan ta tag. Stegen är konstruerad så, att bak på stegen finns ett stöd man kan höja och sänka. Man höjer stödet då man klättrar och kan då tryggt klättra upp, när man håller i stödet. Stödet är stadigt till och med då man står allra högst uppe på stegen. Då man tar stödet ner kan man använda stegen som en hög pall med ryggstöd. Stödets låsning fungerar med en trädkloss under översta trappsteget. Zorbas görs av björk och man får den i tre olika färger: bok, vit eller kastanje. Stegens höjd med stödet nere är 92 centimeter. Högsta trappsteget är på höjden 62 centimeter. Då man lyfter upp stödet är totalhöjden 131 centimeter. Stegen väger sju kilogram och den levereras färdig. Stegen kostar 195 euro och den säljs av bland annat Ettonet, www. ettonet.fi. Text: Clas von Bell Bild: Ettonet

Om pensionen

Årets bowlingturnering samlade 57 deltagare. Det var 13 fler än året innan. Av dessa deltog 22 den 3 mars. Här poserar deltagarna inför dagens drabbning. Sjätte från vänster Selvi Höglund från Oravais. Hon segrade i damklassen. Mats Nyberg från Vi Norrifrån, elfte från vänster, tog hem segern i herrklassen.  Karl G. Andersson

2 427 poäng. I tävlingen för 4-mannalag lyckades Vi Norrifrån ta hem en dubbelseger före Kronobylaget. Tävlingsledaren Karl G. Andersson

var nöjd och hoppas turneringen får en fortsättning. En koll bland deltagarna visade att stämningen var god och att man gärna besöker bowlinghallen i Karleby. Pen-

sionärsföreningen Vi Norrifrån tackar för en trevlig österbottnisk bowlingvecka. Ole Granholm

◗ De sjunkande börskurserna påverkar värdet av pensionsanstalternas placeringar, men inte utbetalningen av pensionerna. Pensionsbolagen har placerat en betydande del av sina tillgångar på världens aktiemarknader. När kurserna går ner gör bolagen kalkylmässiga förluster. Det hotar emellertid inte utbetalningen av pensionerna, de betalas normalt i rätt tid. Pensionsskyddscentralen betjänar sina kunder per telefon och på nätet. Deras kundtjänst i Östra Böle är stängt tills vidare.


GOD TID

3/2020

17

It-biten: Kortkurs i användning av smarttelefon En smarttelefonen styrs med olika fingerrörelser som pekningar på symboler på skärmen. Grunden till att förstå sin smarttelefon är att känna till symbolerna och vad de står för, samt veta vilka fingerrörelser som finns och våga pröva på dem i olika sammanhang.

För en ”kortkurs” kan du pröva hur det som beskrivs här fungerar på din egen apparat. Symboler Man får oftast varken någon handbok för telefonen eller apparna i den, meningen är att man intuitivt ska förstå att ett plus-tecken i t.ex. bankappen betyder ”ny betalning” eftersom samma plustecken i e-posten betyder ”nytt brev”. Om man inte förstår det ska man pröva peka på symbolen och hoppeligen ur sammanhanget som uppenbarar sig förstå vad den symbolen betydde och kunna utnyttja den kunskapen i andra appar och sammanhang. Exempel är papperskorgen, som oberoende app och sammanhang betyder att du

genom att peka på den raderar någonting. Tre streck (s.k. hamburgare) eller tre punkter betyder meny där flera alternativ eller funktioner finns. En cirkel med ett streck representerar ett förstoringsglas och betyder sökning i det sammanhanget du just då är (t.ex. efter radioprogram i appen Yle Arenan, efter e-postmeddelanden i din e-postapp). En pil riktad mot vänster betyder bakåt, ofta kronologiskt till föregående vy eller sida du var inne på.

Fingerrörelser och vanliga misstag Man gör ofta omedvetet en rörelse som telefonen tolkar som någon annan rörelse, med följden att man tror telefonen lever sitt eget liv, inte lyder kommandon eller inte fungerar som den ska. Om man vet vilka rörelser som finns och vad de gör, vet man åtminstone vad som gick fel och kan hoppeligen också undvika det. Den vanligaste fingerrörelsen är en enkel kort pekning på skärmen. Den här vanliga

pekningen, som används t.ex. för att öppna en app eller ringa ett samtal, ska vara väldigt kort. Om du pekar längre än en halv sekund på skärmen tolkas det oftast som en lång pekning och då händer åtminstone inte det du hade tänkt dig. Pröva det i olika sammanhang! Samma sak gäller om du rör på fingret medan du pekar, t.ex. om fingret darrar, då tolkas det lätt som en svepning. Svepningen görs t.ex. i sidled längs skärmens yta för att bläddra från en sida till en annan eller uppåt för att förflytta dig neråt (låter ologiskt men pröva det). Du kan pröva att avsiktligt darra medan du pekar på en app och notera att den (troligen) inte öppnas.

att återgå till den så kallade hemskärmen, d.v.s. tillbaka till början. Hemknappen kan vara en fysisk knapp i nedre delen av telefonen, under själva skärmen, eller en figur föreställande en kvadrat eller cirkel på nedre delen av själva skärmen, eller t.o.m. bara ett vitt streck i nedre delen av skärmen. Även hemknappen kan reagera olika på kort tryck, dubbeltryck och lång tryckning och t.o.m. svepningar. Pröva de sätt du kan hitta på! Kompendium för längre kurs Ett kompendium för en längre kurs för Android smarttelefoner finns på webbsidan http://spfpension.fi/abc

Hemknappen är den viktigaste knappen Misstag händer alltid, speciellt när du övar kan du tappa bort dig eller inte veta vad som hände, då kan du trycka på hemknappen för

Robert Riska it-koordinator

Dags för årets motionskampanj

Svenska pensionärsförbundet ordnar en motionskampanj för sina medlemmar under tiden 1 april–31 maj.

April

2020

MAJ

KALENDERÅR

KALENDERMÅNAD

måndag

Maj 27

tisdag

MÅNDAG

28

FÖRSTA DAGEN I VECKAN

onsdag

29

torsdag

30

fredag

01

lördag

02

söndag

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ʶ Alla former av motion räknas, till exempel promenader, stavgång, 25 26 27 28 29 30 31 cykling, motionscykling, jogging, gymnastik, trädgårds- och skogsar01 02 03 04 05 06 07 bete samt karantändans. Poäng totalt: ʶ  Kom ihåg att välja motionsformer som du kan utöva tryggt utan att utsätta dig själv eller andra för risken att smittas av coronaviruset. Namn: e-post: ʶ För varje 30 minuters prestation får man 1 poäng. ʶ Bland alla som returnerat kupong- Adress: tfn: en utlottas en kryssning för två personer med SPF. De 20 Klipp ur, skanna eller ladda ner kupongen från förbundets webbplats, spfpension.fi. Kupongen fås också från förbundets kansli, kansliet@spfpension.fi mest aktiva motionärerna får moeller tfn 040 5780415. Returnera den ifyllda blanketten till Svenska pensionärsförbundet, PB 129, 00101 Helsingfors senast den 8 juni. tions- och hälsoprodukter. För närmare information kontakta verksamhetsledare Berit Dahlin, berit.dahlin@spfpension.fi.


h

GOD TID

18

3/2020

Längtar du efter ett hemtrevligt bo, kom till Hagaro

24h

Hagaro Pensionärshem är ett litet, tryggt, svenskspråkigt serviceboende, beläget i Helsingfors Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss. Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare tel. 050 572 4216 anträffbar vardagar kl.9-15 www.hagaro.net

Peter Ekblad 040 581 1894 peter.ekblad@ abolandsfastigheter.fi

Rabbe Holmberg 040 557 4024 rabbe.holmberg@ abolandsfastigheter.fi

Sebastian Lindberg 040 753 6770 sebastian.lindberg@ abolandsfastigheter.fi

Fastighetsförmedling i Pargas och skärgården Kiinteistönvälitystä Paraisilla ja saaristossa

Köpes BYGGSERVI CE RAKENNUSPALVELUantikviteter

i hela svenska Österbotten K ontant b etalning - 1700-1800-tals möbler oberoende av skick Varorna - Arabiaporsliner, glasföremål från Berga, avhämta s. Sandnäs o. Grönvik - Övrigt antikt lösöre, hela dödsbon och privata museér

044 290 0082

Köp- och försäljning Raul Pohjonen

Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska 06-831 3137, 044-913 8284

BYGGSERVICE RAKENNUSPALVELU

24h

Ring: 044 290 0082

Fysioterapi och träning på svenska för seniorer hemma, på servicehem och på sjukhus!

info@kuhlbergs.fi www.kuhlbergs.fi 044 290 0082 2 mattläggning

kakel arbeten

en• mattläggning bygg och renoveringsarbeten • kakelarbeten en

mattläggning kakel arbeten bygg och renoveringsarbeten

• bygg- och renoveringsarbeten NU ÄVEN SKÄRGÅRDSSERVICE! E!• VTT-certifikat • saneringsarbeten Välkommen till Tunaberg!

På vårt seniorhem kan du bo bekvämt och bekymmersfritt med eller utan skräddarsydd service just för dig. Vi har även fräscht möblerade hyresbostäder för kortvarigt boende samt ett mysigt gästrum om dina vänner vill övernatta. Karins kök tillreder läcker husmanskost och vill du unna dig ett glas vin eller en konjak till kaffet så går det bra. Vår härliga personal är proffsig och vi talar alla svenska. Välkommen onsdagar kl 14 på kaffe och bulle. Rundvandring och info. Eller ring vår verksamhetsledare Annika von Schantz, tel 040 537 0376. Framnäsängen 4, Esbo. www.winbergs.fi

NU ÄVEN SKÄRGÅRDSSERVICE!

Vi hjälper dig med bland annat:

Fysioterapi hemma:

Balans- och gångsvårigheter

62 €/45 min +

Muskelsvaghet, ledproblem och rörlighetsproblem

reseersättning

Upprätthållande och förbättrande av fysisk funktionsförmåga Sjukdomar som Parkinson, MS, Stroke, Alzheimers mm. Pre- och postoperativa problem Vi erbjuder också massage som hembesök.

Hör av dig till 040 152 6501 eller skicka mail till: info@suomenkotifysio.fi så hjälper vi dig!

suomenkotifysio.fi

Eleganta bostadsidéer ◗ Karl-Johan håller månadsföredrag för Tölöwikens pensionärer om nygamla trender för pensionärsbostäder. Inga nytt under solen, som lovisakusinen Tord skulle säga. Ett nytt mode är små egnahemshus. Varje pensionär har sitt eget lilla krypin på egen tomt. Eller rull-in borde det heta. Egnahemshus är en urgammal idé. Det nya är dammsugarrobot, gräsklippningsrobot, snöskottningsrobot, pillerutdelningsrobot, internet-kylskåp och matvärmningsrobot. Tv-tittningsroboten funkar med artificiell intelligens och kan skälla på dagens Trump i nyheterna så att pensionären har lite sällskap också. Den roboten tar nog ingen konjak, den får pensionären ha ensam. Förr såldes bostäder och mögel separat. Möglet heter fortfarande camembert. Delade bostäder är också på tapeten. Arbetarbostäderna runt fabrikerna på 1800-talet hade ett rum per familj

och fyra fruar delade på köket. Visst var de i luven på varandra när alla ville koka ärtsoppa på vedspisen samtidigt när kararna skulle komma hem från fabriken. Eller studentbostäder med samma princip. Men dagens pensionärer är artiga, bugar åt varandra, varsågod, spisen är ledig, vill du använda min Ikea-kastrull? Innetupp är en gammal nyhet. Slotten på bergssluttningarna i Alperna placerade innetuppen vid branten. Ventilationen var god. Vid eftermiddagskaffet beundrade man den välgödslade lunden nedanför. Den enklaste städversionen fanns i neandertalsmänniskornas grottor. Enkelt, snabbt. De hämtade ett ämbar sand och strödde det över matresterna.

Advokat- och juristbyråer Solelpaket 3,3 kWp

Juridisk Byrå Bexar

Advokatbyrå

STEFAN ANDERSSON Ab

VH Christina Bexar VH Helena Bexar VH Patrik Bexar

Lovisa-Borgå-Spanien

Handelsespl. 12B 10, Vasa

tel. 06-357 6420

Tfn: 019 501 128 byrå 045 270 7001 0400-493 230

www.advolaw.fi

Advokatbyrå – Asianajotoimisto

Rehn & Co Ab Attorneys-at-law

06 3177 900 kontaktor@kontaktor.fi

* Äktenskapsförord * Bouppteckningar * Rättegångar mm.

Vicehäradshövding Filip Markelin Bouppteckningar, arvskiften och övriga arvs- och familjerättsliga ärenden. Centraltornet i Hagalund, Esbo Tidsbeställning 050 462 0544 www.klingenberg.fi Välkommen!

Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa

* Gåvobrev * Testamenten * Arvskiften

Gratis telefonrådgivning till SPF:s medlemmar dagligen mellan 11-12

Solelpaket 5,5 kWp

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

Vi hjälper dig i livets alla skeden!

Tempelgatan 3-5 A 5, 00100 Helsingfors Telefon: 09 668 9650 Fax: 09 6689 6510 www.rehnco.com

Brändövägen 4, gatunivå, 00570 Helsingfors Tel. 0400-464899, www.perhejuridiikka.fi Advokatbyrå Boucht & Nikula

Hartmansgränd 3, Vasa Adv. Peter Nygård 050 531 7243 Adv. Peter Boucht 050 026 5873 VH Björn Boucht 050 337 4594 JM Nathalie Brännkärr 050 562 6568

www.boucht-nikula.com

JURIDISK BYRÅ B-E WICKHOLM KB Nycandergatan 18 A 6 IIvån. 10900 HANGÖ Tel.(019) 248 5511, 040-505 6507 e-post:

b-e.wickholm@pp1.inet.fi


GOD TID

3/2020

19

Ny effektiv stöd mot trötta ben!

ANNONS

Tunga och trötta ben

Det kan finnas många bra anledningar till att stödja venernas normala funktion. Tunga och trötta ben kan kan alla få, men risken ökar ofta med åldern. Därutöver är rökare, överviktiga och personer som står eller sitter, mycket oftare utsatta. Produkten Venolet är baserad på extrakt av växter som hjälper dig att hålla dina ben lätta och rörliga.

Effektiva ingredienser

– Jag har blivit otroligt glad för Venolet och är verkligen jättenöjd med den, berättar Eva Randi. Eva är en av många som har valt att använda Venolet extrakttabletter på grund av periodvis krångel med tunga och trötta ben.

Extrakt från vinplantor bidrar till en normal funktion av vensystem, blodkärl och blodomlopp.

TUNGA OCH TRÖTTA BEN

Jag kallade mina ben för stockar! Den vitala och snygga 78-åriga damen berättar öppet om sina tidigare bekymmer med benen. Speciellt på sommaren var det jobbigt. – Jag kallade mina ben för mina ”stockar” för de kändes verkligen precis som det, säger Eva Randi Solheim med ett leende.

Tunga och trötta ben

– Det var riktigt påfrestande, berättar Eva Randi om de tunga benen hon har haft i många år. – Ett tag gick jag inte heller med vanliga skor, utan var tvungen att nöja

mig med mina tofflor. Kanske inte så eleganta i alla sammanhang, ler hon. Eva Randis ben hade plågat henne genom en lång tid, när hon en dag fick höra talas om produkten Venolet. Hon blev förtjust i att extraktet av vinplantorna kunde stödja normal venfunktion i benen och motverka känslan av tunga och trötta ben. Det lät som det var helt rätt för henne. Vilket det också visade sig att vara.

Känns lättare

Det tog några veckor med Venolet innan Eva Randi började känna

skillnad. Och efter ytterligare några veckor var hon helt säker. Känslan var annorlunda och hon upplevde att benen inte var tunga och trötta som tidigare. – Jag blev så otroligt glad och nöjd när jag förstod det. Det första jag gör nu på morgonen är att gå till köket för att ta min dagliga naturtablett. Jag vill absolut inte glömma den. – Nu känns mina ”stockar” som de ska. Benen känns inte trötta och tunga och jag kan även känna mig bekväm i helt vanliga skor igen, ler Eva Randi nöjd.

Tallbarksextrakt är för tillfället mycket uppmärksammat på grund av tallbarkens potentiella hälsomässiga effekt. Vitamin C bidrar till ett normalt bildande av kollagen vilket har betydelse för normalt fungerande blodkärl.

Venolet Kan beställas hos Wellvita med leveransservice. Du får den första förpackningen till halva priset!

Nu 1495 €

(60 tabletter) + fraktkostnad 4,95€

RING: 09 615 00 516 Mån-tors 8-16, Fre 8-14.30

ONLINE: www.wellvita.fi

Hirsalavägen 11, 02420 Jorvas

EN UTMANING FÖR MÄN:

Ha mera SEX och må bättre

Det finns många anledningar till samliv. Låter du bli att njuta av sex på grund av minskad lust och fysisk oförmåga? Virizil-kosttillskott stöder männens sexuella välbefinnande.

A

tt ha sex är njutbart och det ger dessutom flera hälsofördelar. Effektiv träning är bra för hjärta och blodcirkulation, vilket kan ha positiv inverkan på minnet. Med en trevlig motionsform höjs konditionen, musklerna förstärks och sex kan också öka din smi-

dighet. Att älska påverkar sinnesstämningen på många sätt, bl.a. förstärker det självkänslan, förebygger stress och förbättrar sömnen. Genom att ha sex kan man t.o.m. försöka kämpa mot förkylning! Regelbunden ejakulering kan t.ex. minska risken för prostatacancer.

V DIN A T NJU IGHET: L a MAN k förmåg sis ✔ Fy ållighet h ✔ Ut rgi e ✔ En tosteron s ✔ Te

SEXLUST OCH FYSISK FÖRMÅGA Hur mycket är lagom?

För män varierar sexbehovet enligt livssituation och ålder. I medeltal 1-4 gånger i veckan, men för äldre eller män med minskad sexlust mera sällan. Om minskad sexlust beror på fysisk oförmåga eller minskad lust lönar det sig att stöda det sexuella välbefinnandet med hjälp av Virizil kosttillskott. Eftersom nyttan av sex är otvivelaktig utmanar vi dig att bekymmerslöst krypa ned i sängen och njuta av de många hälsofördelarna.

Virizil

Kan beställas hos Wellvita med leveransservice. Du får den första förpackningen till halva priset!

Nu 1995 €

(90 tabletter) + fraktkostnad 4,95€

RING: 09 615 00 516 Mån-tors 8-16, Fre 8-14.30

ONLINE: www.wellvita.fi

Hirsalavägen 11, 02420 Jorvas


20

GOD TID | FÖRENINGSNYTT

Träffarna fyller en viktig social funktion KVEVLAXNEJDENS PENSIONÄRSKLUBB Det var inte många stolar tomma när Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb firade 45 år med att bjuda sina medlemmar på korngrynsgröt i början av februari. Förutom gröt bjöds det också på program i form av tal, sång och en historisk återblick. Pensionärsklubben är en förening med livlig verksamhet och har idag över 400 medlemmar, varav 70-100 brukar delta i de regelbundna månadsträffarna i Kvevlax. Utöver dem ordnas även mycket annat program – samtalscafé, pidrospel, den årliga sommarresan samt en endagsresa med hemligt mål med mera.

Äldre mer optimistiska – Den viktigaste funktionen för våra medlemsföreningar är att bjuda på social samvaro, konstaterade förbundsordförande Ole Norrback i sitt tal. Det är ett faktum att ensamheten ökar i samhället, och en pensionärsklubb är ett utmärkt forum för att trivas tillsammans med andra. Undersökningar har visat att pensionärer ser mer positivt på framtiden än vad ungdomar gör idag. – Skillnaden är markant, berät-

Solveig Åkerholm och Milda Henriksnäs servade lunchgästerna.

tade Norrback vidare. Vi som är 65+ är betydligt mer optimistiska, och många unga har idag mentala problem. Det går inte att förbise att människan är en social varelse – vi behöver få träffas, inte bara umgås via mobilerna. Telefonen är ett bra hjälpmedel men man ska akta sig för att låta den bli ens herre, och där har vi mycket att lära våra ungdo-

mar, konstaterade han vidare. Gröt på lokal råmjölk Innan det var dags att avnjuta korngrynsgröten, som kocken Martti Suomi från Petsmo kokt på mjölk från en lokal bonde, bjöd även klubbens egen sånggrupp på program, liksom Ulla-Maj Salin som läste dikten Vårt land, Runebergs-

dagen till ära. Dessutom fick deltagarna ta del av klubbens egen historik, som tidigare ordförande Bert Bäck sammanställt utgående från gamla styrelseprotokoll. – Idén till att grunda klubben föddes i Österhankmo på en studiecirkel anordnad av Medborgarinstitutet. Det första mötet hölls sedan i Rönnvik dit 17 personer

3/2020

kom och beslöt att bilda en förening. Det var den 30 januari 1975 och redan dagen därpå hölls det första, konstituerande styrelsemötet där Ener Beijar valdes till föreningens första ordförande, inledde Bäck. En tillbakablick Under det första året anslöt sig 65 medlemmar och verksamheten var livlig redan från början. Man ordnade bland annat en hälsodag, besökte Strömberg Park och Juthbacka, hade sommarsamling i Strömsö, åkte på utflykt till Kilen och Wasa Teater samt ordnade julfest. Veckoträffar hölls i MI: s regi och när man från och med 1980 övergick till att ha månadsträffar, subventionerades bussresorna dit. – Sedan 1985 hålls månadsträffarna här i församlingshemmet, även om det fanns ett visst motstånd från början. ”Det ska inte dansas i församlingshemmet”, hade det sagts, men det var heller aldrig avsikten, läste Bäck vidare ur protokollen. På 1980-talet företogs även frekventa shoppingresor över till Umeå, under tax freens och Hamstermarkets glansdagar. Anna Sand

Texten har ursprungligen ingått i ByaNytt.

Lyckat pensionärscafé i Pörtom Pensionärer i Purmo mindes krigstiden NÄRPES PENSIONÄRSFÖRENING Närpes pensionärsförening ordnade pensionärscafé på Pörteborg i Pörtom den 12 februari. Caféet riktade sig inte bara till pörtombor utan riktade sig till alla pensionärer i föreningen. Föreningen försöker ”hålla liv i åren” och pensionärscaféerna är ett sätt att aktivera de äldre. It-caféer hålls en gång i månaden och är välbesökta och ger nyttig information. Vid dagens café bjöds på både nytta och nöje. Carl-Erik Herrmans och Håkan Juthman stod för den musikaliska underhållningen med musik och sång av Herrmans. Sonja Nyholm från Ingsva var på plats och berättade om deras resor och visade fina bilder från deras tidigare resor. Ingsva bjöd på kaffe med dopp. Efter kaffet underhöll spelmännen med mera musik. Jenny Forsén som är näringsrådgivare inom samkommunen K5 pratade om de äldres näringsintag. Det är viktigt att äta regelbundet med huvudmåltider och mellanmål och inget småätande där emellan. Kroppen och hjärnan behöver protein och fett till alla måltider. Berika gärna morgongröten med

Carl-Erik Herrmans och Håkan Juthman stod för musiken.

litet olja och en smörklick. Äldre över 75 år borde som tillskott äta D-vitamin 20 mikrogram/dag. Äldre personer behöver inte banta! Dieter är ofta extrema och inte långsiktiga. Undernärda borde äta litet åt gången med två timmars mellanrum. Jenny Forsén gör hembesök och ger individuella råd åt den som önskar. Det kostar inget för klien-

Sven Backlund

ten. Detta är en service som kunde utnyttjas oftare, redan innan man upplever sig ha större problem. Föreningens ordförande Märta Backlund passade på och informerade om kommande verksamhet medan spelmännen avslutade dagen med skön musik. Sven Backlund

PURMO PENSIONÄRER Den 31 januari inledde Purmo Pensionärer sin verksamhet med årets första träff. Efter att ordförande Karin Asp hälsat alla välkommen vidtog den högtidliga delen av träffen. Från vår förening har under det gångna året sju medlemmar gått bort. För att hedra dem deltog fd diakon Marianne Eklöv från Purmo församling. Ett ljus tändes för dem och deras namn lästes upp. Därefter reste vi oss alla för att hedra de bortgångna med en tyst minut och sjöng psalmen ”Blott en dag ”. Därefter följde en kort andakt, där Marianne betonade att vi skall byta ut ordet avliden till hemkommen. MM Group bestående av Per-Erik Ede, Bo-Erik Miller, Henrik Löfbacka och spelman Eugen Törnqvist på dragspel, uppträdde med tre sånger. Dagens gäst var Tommy Olin, han har redan samlat in en del uppgifter om de 1200 evakuera-

de som kom till Purmo från Kemijärvi under kriget år 1944. Tommy efterlyste också berättelser av dem som minns från den tiden. På träffen berättades redan flera intressanta episoder som han antecknade. Denna samling av information kan senare släktled ta del av. Efter kaffepausen läste Karin Asp en dikt av Greta Blomqvist. Titeln på den var ”Folket från norr”, denna dikt berättade känslosamt hur det var när de evakuerade flyttade in i hennes hem och till avresan därifrån. Det passade bra att sjunga ”Räck mej din hand” efteråt. Ordförande gav lite information om kommande aktiviteter. Till sist kom blomsteruppvaktningen. En blombukett överräcktes till styrelsemedlemmen Gun Raak som avsagt sig omval. I år hade vi 27 jubilarer i föreningen som har fyllt 90, 85 och 80 år. Alla dessa fick varsin mörkröd ros. Gunnevi Käcko


GOD TID | FÖRENINGSNYTT

3/2020

21

Ingå Seniorer firade sina jubilarer INGÅ SENIORER Vid månadsträffen den 17 februari träffades ett 70-tal Ingå Seniorer för att fira de medlemmar som under 2019 fyllt jämna år. Av 15 jubilarer deltog åtta i dagens fest. Föreningens viceordförande Disa Flythström hälsade alla varmt välkomna till månadsträffen och presenterade dagens program. Firandet inleddes med musik, En födelsedagsvals, framförd av Familjen Rolf Sonntag. Gruppen består av Rolf Sonntag, Camilla Sonntag-Backman och Robert Sonntag. Disa Flythström läste upp alla jubilarers namn och de närvarande fick varsin ros och kram av sekreterare Margareta Biström. Ett fyrfaldigt leve utropades och därefter framförde Familjen Rolf Sonntag För dig sjunger jag min vackraste visa. Disa Flythström framförde hälsningar från Resekommittén. Föreningen har redan i år besökt Fallåker och Tryckeriteatern i Karis, där Åbo Svenska Teater visade pjäsen Kvinnor 3. Föreningens eveneman under våren är inhiberade på grund av coronaepidemin. Månadsträffens andra höjdpunkt var Familjen Rolf Sonntags program om den mångsidiga musikern Olle Adolphson. Genom ord, solosång och allsång fick vi en

Synnöve Westerlund, 90 år.

inblick i Olle Adolphsons liv och mångsidiga produktion som visdiktare, tonsättare, sångare, musiker, målare och författare. Han var också en skicklig fäktare och seglare. Bekanta sånger är bl.a. Trettifyran,

Bengt Jansén

En glad kalypso om våren, Det gåtfulla folket, Trubbel och Mitt eget land. Olle Adolphson fick motta många värdefulla priser och utmärkelser för sitt arbete. Disa Flythström påminde om

Uppfriskande sparesa till Pärnu NORRA KYRKSLÄTTS PENSIONÄRER En busslast från Norra Kyrkslätts pensionärer, förstärkta med några ickemedlemmar ända från Bromarv till Sibbo, åkte på spa-resa till Pärnu i Estland 9-15.2.2020. Staden är en känd sommarstad och badort vid kusten med långtgående anor. År 1838 förvandlades ett gammalt värdshus vid Pärnu strand till en badinrättning, där folk kunde bada i uppvärmt havsvatten. Pärnu är en liten stad och vårt hotell var nära centrum. Vi gjorde dagliga promenader i staden där det finns trevliga butiker och kafeer eller i parken eller längs den långa och fina sandstranden. Vi tillbringade veckan på Tervis spa vars första del byggdes på 1970-talet, vilket förutom ett sanatorium och semesterhem inrymde ett pionjärläger. På 1980-talet fortsatte omfattande nybyggnads- och ombyggnadsarbeten vilka fortsatte in på 1990-talet. Fram till 1990-talet var verksamheten dominerad av medicinsk sjukvård och rehabilitering. I dag är Tervis spa en stor och

Under veckan fick vi njuta av helpension. En kväll samlades vi till en gemensam middag i hotellets restaurand ”Kuu”.

modern inrättning med mångsidig rehabiliterande verksamhet. Vår vecka på Tervis Under veckan fick alla aderton behandlingar vilka var individuellt planerade av läkaren som vi besökte två gånger under veckans lopp. Flere andra tjänster som t.ex. frisör, fot-, hand- eller ansiktsvård stod till vårt förfogande mot til�-

Samrådets programplaner för våren på is

läggsbetalning. I hotellet finns också ett bastu- och vattencentrum. Där fanns det möjlighet att prova på sex olika bastur eller sitta och njuta i en varm bubbelpool eller simma i den långa simbassängen. Under veckan fick vi njuta av helpension. En kväll samlades vi till en gemensam middag i hotellets restaurang ”KUU”.

att på nästa möte den 16 mars hålls föreningens vårmöte och till programmet hör en ”Romantisk resa” i musikens tecken tillsammans med Boris Westerlund. Margareta Biström

SAMRÅDET I HELSINGFORS Samrådet skulle enligt planerna dansa in våren den 22 april till musik av Susann Sonntag med orkester. Men denna vårens sista Danskväll på AV flyttas till hösten på grund av coronarestriktionerna. Också teaterresan till musikalen Candide på Åbo svenska teater lördagen den 18 april inhiberas. De som hunnit betala resan får sina pengar tillbaka. Ta kontakt med Samrådets reseledare Anneli Schönberg, 050-3362692, annelisch@gmail.com Seniorträff på Café Esplanad, samvaropromenaderna i olika delar av huvudstaden och simningen på Allas Sea Pool kommer inte heller att kunna ordnas enligt planerna under nuvarande omständigheter. För Helsingforsdagen den 12 juni planeras en nöjeskryssning vid lunchtid i Helsingfors skärgård. Förhoppningsvis har vi vid det laget kunnat återgå till en normalare vardag. Biljetter finns till La Traviata den 23 juli i Olofsborg och till musikkårsevenemanget Hamina Tattoo den 8 augusti. Anneli Schönberg ger information och tar emot anmälningar, se kontaktuppgifterna ovan. Om eventuella förändringar meddelas under Föreningar i måndags-Hbl, i radio Vega fredag förmiddag och på nätet under helsingfors.spfpension.fi Maj-Britt Paro

På kvällarna kunde vi träffas i någon av hotellets barer. Besök på en vingård Vi blev mottagna av värdparet Raili och Romar Hein som för några år sedan flyttat från Tallinn till Allikukivi by. De hade ett bra liv i Tallinn med egnahemshus och bra jobb men någonting saknades. De hade under några år gjort vin och ville nu göra det till sitt yrke genom att flytta ut till landet och grunda en vingård. De köpte en gammal skola med anor från adertonhundratalet, flyttade till landet och tillverkar nu bärvin av till exempel rabarber och vinbär. De odlar 1000 kilogram rabarber som de gör till vin årligen vilket smakade bra. Vi fick smaka på några viner och sedan blev vi bjudna på en kopp gott kaffe med tilltugg. Vi tackar vår busschaufför Thomas Wikström samt reseledaren Gittan Lemström för en trevlig och avkopplande vecka.

God Tid önskar sina läsare en Glad Påsk!

Ulf Kjerin

Gå igenom föreningens webbplats ◗ Svenska pensionärsförbundet rekommenderar att medlemsföreningarna uppdaterar sina webbplatser med aktuell information om sin verksamhet på grund av coronavirusepidemin. Berätta på startsidan om de viktigaste åtgärder ni eventuellt gjort och vilka evenemang som kommer att inhiberas. På pensionärsförbundets webbplats finns också en sida som föreningen kan länka till. Sidan innehåller aktuell information och den uppdateras automatiskt vid behov. Webbadressen till sidan är: https://www.spfpension.fi/ info/


GOD TID

22

3/2020

Klacken

Marcus Rosenlund berättade om väder och klimat i Vanda VANDA SVENSKA PENSIONÄRER Ett åttiotal pensionärer hade trots det småregniga vädret samlats till sitt månadsmöte i Foibes festsal den 5 mars. De hade ställt upp för att höra vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund berätta om ”Väder och klimat”. Marcus är ju bekant för sina inslag i det populärvetenskapliga programmet Kvanthopp i radio Vega.

Klimatets inverkan Enligt Marcus utlöste perioder av tvära kast i klimatet ofta större folkvandringar. En serie svåra torra perioder i Afrikas tropiska inre var också en av orsakerna till att den moderna människan vandrade ut från Afrika i olika etapper. En folkgrupp nådde Europa för ca 43 000 år sedan. Där bodde sedan omkring trehundratusen år tillbaka förhistoriska människor s.k. Neandertalare. De var kraftigt byggda och oerhört starka, men jagade med primitiva redskap. De nyanlända fick övertag gentemot Neandertalarna, eftersom de kunde utnyttja sina starka sidor, sin vighet och sin snabbhet, som gav dem fördel i kampen om den knappa födan. Dessutom hade de bättre vapen. Även om inga större konflikter rådde mellan dessa folkgrupper ledde den ojämna situationen ändå till att Neandertalarna dog ut i Europa för omkring 30 000 år sedan, namngiven efter

Marcus Rosenlund.

dalen Neandertal i Tyskland där man fann det första fossilet efter en Neandertalare år 1856. Olika uppfattningar förekommer om hur stor del av vårt genetiska arv som härstammar från neandertalarmänniskan, men de brukar landa på 2-4 procent av vårt DNA. Doggerland och Doggers bankar Under den senaste istiden var en stor del av norra Europa täckt av inlandsis och havsnivån var ungefär 120 meter lägre än idag. I takt med att isarna smälte höjdes havsnivån. Doggerland (område ca 100 kilometer öster om England) blev en ö som försvann successivt i havet i samband med en megatsunami som inträffade kring 8200 år sedan. Havsdjupet är idag omkring 90 meter på Doggerlands högsta delar, Doggers bankar, där kunde människorna bo kvar tills för 7000 år eller senare. Fiskare hade länge fått

upp benbitar och liknande från Doggers bankar utan att fästa större uppmärksamhet vid dem. 1931 fastnade dock en harpunspets i en trålares nät och då fick man upp vetskapen om detta område. Historien om ”Finnmannen” Marcus berättelse om den mystiska ”finnmannen” väckte stort intresse bland åhörarna. År 1728 närmade sig en kajak av sälskinn hamnen Arbeen i Skottland. I den satt en fullständigt utmattad man som talade ett språk som ingen kunde förstå. Trots att man gjorde allt för att uppliva honom dog han tre dagar senare. När man fann fiskeredskap i kajaken utgick man från att han var från Finland och hade tagits till fånga av brittiska valfångare, men som kom på andra tankar när de närmade sig hemmavattnen och släppte mannen fri. Man hade nämligen tidigare då och då observerat män

Pekplattor till pensionärer VÄSTANFJÄRDS PENSIONÄRSFÖRENING Tack vare medel från bland annat Stiftelsen Brummerska Hemmet har förbundet haft möjlighet att starta ett projekt för att höja pensionärernas insikter i hur man använder datorer, pekplattor och smarttelefoner. Som projektdragare har man anställt Andreas Höglund. I projektet ingår ytterligare 10 stycken pekplattor som kostnadsfritt delas ut bland föreningarnas medlemmar i regionerna. Kristina Strandell från Västanfjärds Pensionärsförening hade turen att vara en av de 10 som blev

Här sitter Andreas hemma i köket hos en av de nya ägarna av en pekplatta, Kristina Strandell.

utvald. Kristina, som blev överlycklig över sin pekplatta,

berättar att hon tycker om att både skriva och läsa. Då hon hittills endast har haft

www.klacken.fi

i trakten som ömsom seglade och ömsom paddlade och de gick därför i Skottland under beteckningen ”the Finnmen”. Senare identifierades kajaken som en typisk västgrönländsk kajak som inuiterna använde. Men skottarna tyckte det var långsökt att tänka sig att någon skulle ha paddlat nästan 2 000 kilometer från Grönland till Skottland över världens farligaste och stormigaste farvatten. Frågan blev olöst tills två brittiska äventyrare beslöt testa om det var möjligt att göra en sådan resa år 2016, visserligen i en tvåmanskajak gjord av kolfiber och utrustade med den allra senaste teknologin inklusive satellitnavigering. De lyckades med uppdraget på 66 dygn. Avslutningsvis kan vi säkert samtycka med Marcus när han konstaterade att ”förr var det vädret som förändrade världen, nu är det världen som förändrar vädret”. Maj-Britt Stude var en av deltagarna som fann föredraget mycket intressant. Speciellt naturens kraft och förmåga att återhämta sig gjorde ett starkt intryck på henne (t.ex. mossan under isen på Grönland). Likaså att höra om den värld som gömmer sig under vattenytan i Nordsjön. Anknytande bilder bidrog också till att öka intresset och förståelsen.

Dansbandsmusik 0500 369 708

www.jonzons.n.nu

www.carpella.fi

Taklax Ungdomsförening rf www.taklaxuf.sou.fi

Henrik Smeds

VÄLKOMNA PÅ DANS! Spellista och info 2020 på: www.dansdax.com eller Facebook

en smarttelefon till förfogande kommer den nya pekplattan väl till pass. Alla de pensionärer som inom projektet blivit tilldelade pekplattor, kommer att få en kort skolning i hur man använder dem. Dessutom kommer de att få ta del av träffar som ordnas med kulturellt innehåll. Träffarna kan exempelvis vara att se på opera, museum eller guidade rundturer från sin pekplatta. Efter träffarna kan deltagarna diskutera vad de tyckte om upplevelserna. Text och foto: Gunnar Ölander

Forsby På Toppens evenemang 2020 • 2.5 Pubkväll Philip Järvenpää & The Blues Experience • 16.5 Dans & Pubkväll Carisma, Dennis Rönngård • 7.6 Tractorpulling www.forsbytractorpulling.fi • 27.6 Dans & Pubkväll • 16.7 Pickup Pulling www.forsbytractorpulling.fi • 5.9 På dagen Forsby MotorMeet och så avslutar vi dagen med en Partyfull Pubkväll Pubkvällar ordnas även i Oktober och November.


GOD TID

3/2020

23

Österbottniska dansband dokumenterade bok

Margareta Södergård, Marianne Nordman och Alice Lillas har gjort storverk för att dokumentera den österbottniska dansmusiken.

I tre tidigare böcker har danspubliken fått dela med sig av sina minnen från dansbanorna. I en fjärde bok, ”Scenen är vår”, får musikerna och sångarna dela med sig av minnen och erfarenheter. På 387 sidor delges ett intressant och rikhaltigt material som helt säkert intresserar de tusentals österbottningar som virvlat runt på dansgolven. Man kan konstatera att livet för musikerna och sångarna inte varit någon dans på rosor. De flesta medlemmarna i dansbanden måste ha ett yrke vid sidan om musiken för att kunna överleva och föda familj. Tidsperioden som skildras sträcker sig från 1950-talet och framåt. En period då de österbottniska danspaviljongerna och ungdomslokalerna var livligt frekventerade. Österbotten är ett geografiskt vidsträckt område, och de bästa

Pärre Snickars kvintett pryder pärmen till boken Scenen är vår. fr.v. Stig Snickars, Torsten Burman, Per-Erik Snickars, Göran Westergård och Göran Frants.

orkestrarna kom dessutom att göra längre eller kortare gästspel utanför Österbotten. Boken handlar mycket om bilar och bussar. Bilar som inte alltid fyllde bekvämlighetskraven, men måste vara stora och rymliga för att ge plats åt musiker och instrument. En och annan basfiol blev visst splitterved när bilens takkonstruktion inte fyllde måtten... Gun Korsbäck-Orre, född Söderman, berättar i boken hur

PRENUMERERA PÅ GOD TID

hon inledde sin karriär som dansbandsvoklist. Det hela hade börjat i söndagsskolan, i skolan och i familjen. Som 15-åring ställde hon upp vid en fest i Sundom tilsammans med den välrenommerade orkestern Guapita. Hon åkte postbuss till festen och fick sedan sova över hos ugdomsföreningens ordförande. Efter att hon sjungit med Guapita kom orkesterledaren Tor Båsk fram till henne och berömde henne för sången. – Vill du bli vår vokalist, frågade de. Jag blev jätteglad och sade att ”det är ju klart det”. För Gun blev det långa resor och övernattningar då Guapita mest spelade i Vasatrakten, så när Rythm i Tjöck behövde en sångerska så hakade hon på. Hon hade då civilt arbete på Helenasjukhuset i Kristinestad. Hon sjöng med i Rythm 1961-1965. Eller som trummisen Rolf Granlund berättar om sin musikertid på 1960-talet. – Jag sparade alla pengar jag kunde få på sommarjobb, jobb på musikaffär under skollov samt andra ströjobb för att kunna köpa ett eget trumset. Men det fanns ingen virveltrumma, den vikti-

gaste! Jag lyckades komma över en virveltrumma av en annan musiker på avbetalning som jag inte klarade av. Föräldrarna betalade, men gav skarpa förmaningar om att musiker inte var något riktigt jobb, att de alla blir alkoholister! Han fick spela i frälsningsarmén men sparkades därifrån då han ertappats med att spela profan musik också! Imponereande förteckning I boken finns en förteckning i alfabetisk ordning över de orkestrar som omnämns. En imponerande förteckning från Aarne Kuismas kvintett till Zotch. Närmare 200 orkestrar sammanlagt. Och åtminstone en del av orkestrarna kunde komma upp till 150 spelningar per år. Boken berättar om hur de flesta musiker börjat i skolåldern, redan som 12-14-åringar. Detta i en tid när skolans rektor måste ge tillstånd för att en minderårig skulle få spela på restaurang! Ersättningarna till musikerna var oftast blygsamma, och en musiker undrar hur föreningarna kunde sköta bokföringen då orkestern fick arvoden i form av en näve sed-

lar direkt ur inträdeskassan! Ett omfattande urval av bilder höjer bokens värde. Bilderna berättar ju också om musikernas och sångerskornas ambitioner att också satsa på klädseln. Enhetliga kostymer för herrarna, klänningar för vokalisterna – i många fall nya eftersom publiken inte fick känna igen hennes klänning från någon tidigare dans. Eller som när Björn Schauman berättar om hur han började tillverka gitarrer åt sig. Först av paff, en trälist och gummiband. Han hittade en bild i Allers med Sven Ingvars och han knallade upp till Haldins bussfabrik och fick en tillräckligt bred mahognyplanka. I skolan sågade han ut profilen, lyckdes få tag på övrigt tillbehör och åstadkom en spelbar gitarr. ”Lyxfrass” sa hans bror då han såg detaljerna på gitarren! Boken ”Scenen är vår” fyller sin plats i den österbottniska kulturhistorien. Dansbandsmusiken har berört och berör fortfarande så många österbottningar trots att musiken tystnat på många mindre dansplatser. Bertel Widjeskog

Vikingarna med Christer Sjögren och Carisma 4.7.2020

Lasse Stefanz och Donaldz 17.7.2020 rönwall Nanne13G.6

PROGRAM 2020: 13.6 Nanne Grönwall 4.7 Vikingarna med Christer Sjögren och Carisma 17.7 Lasse Stefanz & Donaldz 22.8 KSM3, DLK, Bonni Pontén 3.10 Fröken Elvis 17.10 Oktoberfest med Farbror Fläsk och Linda Bengtzing

OBS! Vi förbehåller oss rätten till förändringar p.g.a rådande situation.


GOD TID

24

3/2020

Upprop för Raseborgs sjukhus Samjouren vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs är hotad. Den 6 april ska styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fatta beslut om samjourens fortsatta existens vid Raseborgs sjukhus. När nyheten om att samjouren är hotad spreds startades i Västnyland ett upprop för sjukhuset. Den webbaserade namninsamlingen hade fram till den 22 mars samlat drygt 6000 namnunder-

Samjouren vid Raseborgs sjukhus är hotad. Namninsamling pågår i Västnyland som stöd för sjukhuset.

skrifter. Det finns även fysiska listor på olika håll i Västnyland. Västnylänningarna planerade även en demonstra-

tion i Ekenäs för att visa sitt stöd för sjukhuset, men den lades ner för att inte riskera att coronasmittan skulle spridas i folksamlingen.

De bussar som redan var bokade ställdes in. En samjour förutsätter att det på sjukhuset dygnet runt finns specialiserade läkare inom medicin, kirurgi och anestesiologi. Utan läkare finns det ingen samjour. Exempelvis kan det inte nattetid finnas patienter på sjukhuset som behöver specialiserad sjukvård, förutom stabila patienter som enbart får rehabiliteringsvård. Det finns även en Facebookgrupp som heter ”Vi vill bevara Raseborgs sjukhus” med över 10 000 medlemmar.

Korsnäs ungdomsoch byaförening r.f. www.korsnasuf.sou.fi

www.emet.fi

www.fagero.fi

EN NORDISK SOMMARKVÄLL Folkkära artister från Norden möts och bjuder på en helkväll med underbar musik under ledning av Thomas Enroth.

Scenen är vår

Philip Järvenpää | Jannike | Markus Lytts Towe Widerberg | Heléne Nyberg | Thomas Lundin

Margareta Södergård, Marianne Nordman, Alice Lillas

Köp boken i Akademiska bokhandeln Gros eller i din lokala bokhandel!

Dansbandet Replay har spelat sedan 2007 och vi önskar danspubliken en trevlig vår och sommar. Vi finns på hemsidan www.replay-music.fi samt på Facebook. Titta gärna in så ser ni var vi spelar samt det går att hitta linkar till youtube för att lyssna på oss. Boknings informationen finns på hem sidan. Eller ring direkt. 0500 860076

Musikgruppen Smedarna erbjuder dans- och programmusik på pensionärstillställningar.

Thomas Enroth: Piano | Popp Gustafsson: Steelgitarr Markus Söderström: Kontrabas | Erik Drougge: Fiol Verkstan Dalsbruk

Tolkis Dansholmen Borgå

Ramsholmen Ekenäs

22.6 | kl 19.00

23.6 | kl 19.00

24.6 | kl 19.00

Lillön Monäs

Lillby Klacken

Molpe Paviljong

Lotlax Vörå

26.6 | kl 19.00

27.6 | kl 19.00

28.6 | kl 18.00

29.6 | kl 19.00

Kontakt: Dan Lillas tel. 050-3490512, d.lillas4@gmail.com

Biljetter 30 euro inkl. exp.avg. Förköp www.netticket.fi Luckorna | Jakobstads bokhandel | Luckan Grand

Affisch En Nordisk Sommarkväll.indd 1

5.3.2020 12:10:33


GOD TID

3/2020

25

Medlemsrekryteringstävling 2020 Medlemsrekryteringstävlingen genomförs enligt följande principer. Föreningen får: 1 poäng för varje ny medlem och för varje 0,5 procents ökning av medlemsantalet, ytterligare en poäng. Första pris är 500 euro, andra pris är 300 euro och tredje pris är 200 euro.

Individuell rekryteringstävling 2020

Välkommen till

Norrvalla • 24–26.4 Hälsohelg • 25.4 Pubkväll med Dennis Rönngård • 30.4 Vappendans • 1.5 Första maj-lunch i Elsas kök • 10.5 Morsdagslunch i Elsas kök • 3.7 Vörådagsparty • 23–25.10 Hälsohelg • 24.10 Dansfest tfn 06 383 1012 norrvalla@folkhalsan.fi

Ny rapport om att åldras ◗ Den här rapporten från tankesmedjan Agenda handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Rapporten lyfter även upp hur vi alla åldras på vårt eget individuella sätt: vissa börjar trivas bättre i lugn och ro i sitt eget sällskap, medan andra söker en aktiv livsstil. Rapporten hittar du på på: https://www.agenda.fi/ Rapporter/

Förbundet ordnar även en individuell medlemsrekryteringstävling år 2020. Poängräkningsgrunden är 1 poäng per värvad medlem. Föreningarna meddelar vem i föreningen som rekryterat flest medlemmar i samband med årsrapporten för år 2020. Första pris är teater-/konsertbiljetter för 120 euro, andra pris är teater-/konsertbiljetter för 90 euro och tredje pris är teater-/konsertbiljetter för 60 euro.

sudoku

Lösningen finns på sista uppslaget.

9 9 7 8

7 9 6 2 7 3 6

3

1 4 8 8

1 3 1 8 3 4 8 4 2 7

“Det finns inga motgångar, bara möjligheter” PREMIÄR:12.09.2020

U!

N BILJET TER UTE TEXTAD FÖRESTÄLLNING TEKSTITETTY SUOMEKSI

L O K A L A

U P P L E V E L S E R

RUSTIK ROMANTIK OCH SKÄRGÅRDSDRAMATIK PREMIÄR 12.9.2020 PÅ STORA SCENEN

I

V Ä R L D S K L A S S

WWW.WASATEATER.FI

ABOSVENSKATEATER.FI 02 277 7377

9


GOD TID

26

Förlöst efter 25 år film

– Ska jag skapa filmen om livet efter döden nu, eller ska jag vänta 25 år till, avslöjade Klaus Härö för publiken i den fullsatta biosalongen på förhandsvisningen av hans film Livet efter döden, ordnad av Församlingsförbundet i samråd med Borgå svenska domkyrkoförsamling. – Det blev alltså en film på basen av erfarenheterna efter att min mor hade dött år 1995. Filmen handlar om två veckor mellan hennes död och begravningen. Det var viktigt för mig att göra filmen på svenska och att lyckas få de rätta skådespelarna för huvudrollerna; min far Nisse spelad av Peik Stenberg och jag själv 23 år som Stefan, gestaltad av Martin Paul. Filmen med Robert Nordström som fotograf är inspelad i Sjundeå där vi lyckades hitta den rätta miljön och huset med mineritskivor rimmande väl med den gröna paketbilen som spelar en viktig roll i filmen.

Nisse rattar den gröna paketbilen med Stefan vid sin sida i Kaus Härös film Livet efter döden.

Efter den inledande presentationen av Klaus Härö, manusförfattare och regissör, blev det dags för Livet efter döden, medan Härö satt på trappan, enda möjligheten till sittplats i den fullsatta salongen. Inledningen utspelas som ett samtal mellan pappa Nisse och sonen Stefan efter att hustrun och mamma Leila har dött. Nisse är vresig, sur och högljudd medan han smuttar på konjak. Han skriker och domderar medan Stefan lugnt avvaktar situationen. Vad ska nu hända? Nisse fortsätter sin högljudda monolog. En magisk stäm-

ning med stråk av obehag och uppgivenhet. Kameran sveper över det fullbelamrade och ”råddiga” köket. Så en gäll signal på klockan! In träder Nisses syster Elsa med baskern dragen över huvudet. Hon har kommit för att vara till hands. Nisse avvisar henne ilsket medan det ena blomsterbudet efter det andra uppenbarar sig. Stefans mormor Brita har skvallrat om sin dotter Leilas död. Leila som var en uppskattad lärare hade många vänner. Blommor, blommor överallt! Elsa lämnas kvar i huset medan Nisse

3/2020

rattar den gröna paketbilen med Stefan vid sin sida. Nisse svär och domderar under resans gång som en bjärt kontrast till det visuellt sköna landskapet. Begravningsentreprenören visar på kistor. Nisse är som fallen från skyarna. Mitt i sorgen bjuds det på humoristiska inslag som får publiken att skratta mellan tårarna. Ensam får Stefan med en vit ros i handen närvara vid kistläggningen medan Nisse sitter i bilen. Ett upprivande samtal följer mellan Nisse och Stefan om minnesstunden. – Ska det vara smörgås eller smörgåskaka? – För f-n, smörgåskaka är banalt, ryter Nisse som är förgrymmad över alla gäster som Leilas mor har bjudit till minnesstunden. – Jumalauta! Leila ville ha en begravning i stillhet, skriker Nisse. Stefan inflikar; – Vad vet du om den saken. Du var ju inte mentalt närvarande när mamma låg på dödsbädden. Du ville ju bara att cancern skulle ta livet av henne - så fort som möjligt. I nästa scen tar sig Nisse olovandes in i svärmor Britas flotta lägenhet. Han lyckas knycka den omfattande förteckningen över inbjudna gäster med deras telefonnummer.

Upprörda samtal följer mellan Nisse och hans syster Leila och Stefan. Nisse tvingar Stefan att ringa återbud till alla inbjudna. Stefan vägrar och flyr hemmet. I nästa scen sitter Nisse med sin syster Elsa i köket bland vissnade blommor. Lukten av död och förgängelse är påtaglig. Elsa erbjuder sig att flytta in hos sin bror som bestämt avvisar hennes erbjudande. Nu är måttet rågat för Elsa som tar sitt pick och pack och med apostlahästarna styr kosan mot ett okänt mål. Nisse hinner upp henne med bilen men hon vägrar att sätta sig i den. Den ena scenen följer efter den andra. Den gröna bilen är ständigt närvarande. Landskapet är underskönt som bjärt kontrast till huset där Nisse huserar ensam efter att ha ”kastat ut” sonen Stefan och syster Elsa. En försoningsscen utspelas mellan far och son innan det är dags för epilogen. Total tystnad rådde i salongen efter att filmen var slut. Och så följde applåder som nära nog fick taket i salongen att lyfta sig medan Klaus Härö ställde sig framför publiken för att tacka för responsen. Benita Ahlnäs

En superaktiv mångsysslare med vass penna

bok

Det var nog bra att Olle Spring under sina många år i tidningen Västra Nylands tjänst ibland gick på strövtåg i de gamla tidningsläggen, också de från förra seklets början. En omvälvande tid när mycket hände i lilla Ekenäs, med verkningar ända in i vår tid.

I läggen fascinerades han av signaturen Cem som stod för Carl Michael Fager, Mikko kallad, och en i den berömda brödraskaran

som också omfattade Paul, mera känd som hälsokostprofeten Are Waerland. Strövtågen resulterade i boken

Småstadens ljus och lykta – utgiven av Ekenässällskapet och en härlig presentation av en mångsysslare i kvadrat, släkten Fager och ett Ekenäs i utveckling. Exakt när Carl Michael började leverera texter till tidningen framgår inte. Han hann studera och verka både i Tyskland och USA innan han igen slog sig ned i Ekenäs. Redan 1902 publicerades hans reportage från Berlin. 1907 knöts han till tidningens redaktion som han sedan lämnade som kåsör i januari 1918, den osäkra tid då de röda tog makten i staden och tidningen inte utkom i två månaders tid. Overksam förblev han ingalunda. Efter en våghalsig och strapats-

rik färd till Tyskland återkom han som vägvisare för det tyska pionjärkompani som den 3 april 1918 tog sig över isen till Ekenäs. Varefter han av allt att döma med liv och lust deltog i tillverkningen av den bomb som briserade lagom till julen samma år. Då offentliggjordes planerna på en fusion mellan Vestra Nyland och Hangö-tidningen. Den bomben resulterade den gången inte i en fusion, men Vestra Nyland blev Västra Nyland. Carl Michael Fager fortsatte som aktionär och verkställande direktör, men kunde ändå ägna mera tid åt seglingen där han var oslagbar. Han fortsatte givetvis också som direktör för det kommunala elverket, som föreståndare för Labor,

som aktiv i det mesta som oftast på hans initiativ börjat hända i staden. Hans kåserier under signaturen Cem representerade en för den tiden ny journalistik. Den retade ofta gallfeber på beslutsfattare och maktens väktare, men uppskattades storligen av läsarna. Det intressanta med hans texter var den absoluta uppriktigheten om småstadslivets tröghet och konservatism. Det hände att han tog fel ibland och medgav det – i en stil så fjärran från dagens medieproffs, till hundra procent fokuserade på sin egen förträfflighet och selfies i motljus. Lena Selén


GOD TID

3/2020

27

En kappsäck full av kärlek

I Kåseriet: Böcker igen Och det hände sig vid den tiden, d.v.s. när min familj flyttade till Ekenäs och jag hade fyllt elva år, att jag kom till en riktig stad. Från vårt salsfönster såg man Ekenäs järnvägsstation med perrongen, där en fyrhjulig vagn för paket och större saker stod med eget spår ner till godsstationen, och en kiosk med dags- och veckotidningar.

Men innan man kom upp på perrongen fick man nöjet av att hoppa över alla spår, både växelspåren och huvudspåret. Jag var alltså en järnvägsmänniska, som hade bott på Solberg station och hade som liten fått åka dressin med Gladen, men det här var större och spännande och någon kiosk fanns inte på Solbergs perrong, bara en växel som Gladen höll putsad och fin. Som en stilig prydnad på sin kulle stod långt borta vattentornet, fyrkantigt och byggt av röda tegel. Rena fröjden att ganska fort bekanta sig med vägen upp och förbi vattentornet för att komma fram till biblioteket, som då ännu fanns i byggnaden med fasaden mot Raseborgsvägen. Genast innanför dörren kändes doften av många böcker och av våta vantar vintertid. Jag fick genast ett lånekort med namn och nummer på, och ett likadant kort lades in i en låda bakom disken. –Välkommen hit, sade bibliotekarien och kom för att visa mig var barnavdelningen fanns. Många år senare när jag igen bosatte mig i Ekenäs, gick jag givetvis till biblioteket någon av de första dagarna. Det fanns då i ett större och finare, nytt hus på samma tomt men närmare åsen där gamla vattentornet ännu stod kvar men inte längre hade något vatten. Jag gick fram till disken och sade vad jag hette och bad om att få ett nytt lånekort. Det gamla från 40-talet hade försvunnit i många flyttningar, sade jag. – Vi ska titta i lådan från 40-talet, sade damen och kom snart fram med kortet! –Vilken tur att du inte har bytt efternamn, skrattade hon, du får behålla ditt första lånekort med det gamla numret och du är hjärtligt välkommen! Redan innan jag hade fyllt elva hade jag ganska många böcker, den jag minns bäst var Onkel Toms

stuga. I Ekenäs fick jag ett eget litet rum invid köket, där rymdes min säng, ett skrivbord och en stol – som en nykomling fanns en vit bokhylla på väggen invid bordet; vilket nöje det var att rada in mitt lilla bibliotek på de tre hyllorna och på kvällen ligga en stund och beundra underverket! Min pappa, som i barndomen tillsammans med elva syskon och föräldrar hade bott i samma hus, eftersom pappan hade varit stins på stationen precis som min pappa nu, visste berätta att mitt lilla rum då hade varit ett matskafferi för den stora familjen. Det kändes som historiska vingslag för mig. Jag kom ihåg vad pappa hade berättat vad de äldre bröderna hade hittat på för att bli kvitt lillpojken för en längre stund. De hade gett honom en liten slant och skickat iväg honom upp till Blå Boden vid början av Kungsgatan, där han skulle köpa en pepparkaka och ta den tillbaka hem. Om han hade valt ett hjärta, fick han lov att bryta av litet av spetsen på den, var det en stjärna fick han ta spetsen av en av stjärnorna! Mitt lilla bibliotek från 40-talet har vuxit under mina levnadsår, följt mig trogen i alla flyttningar, växlat i storlek beroende på var jag råkat slå mig ner. Till slut tröttnade jag på de 25 gröna uppslagsverken, som hade åldrats utan värdighet och inte behövdes längre. Jag fick veta att det inte var så enkelt att bli av med dem, enligt order från högre ort måste man skilja åt de gröna pärmarna från pappret emellan dem. – Alltså hur gör man, frågade jag en som nyss hade gjort det. – Man river, börjar med att riva ut pappersarken. Tag gummihandskar på! Tänkte på saken ända tills vi kom till advent och tanken kom på hur bra julkrubban skulle passa in i den tomma hyllan, om jag alltså skulle klara av jobbet med att skilja pärmar och texter åt. Det är nu gjort. Julkrubban kom faktiskt till sin rätt i bokhyllan. Pärmarna fördes till en bestämd plats för kartonger nere vid stranden, de betydligt tyngre kassarna med föråldrade papper fick vila i gårdens bytta för papper. Må de vila i frid!

GOD TID utkommer nästa gång den 24 april. Material till nummer 4/2020 bör finnas på redaktionen Utgivning Deadline texter senast den 3 april. Vi tar gärna Nr 4 24.4 3.4 emot redaktionellt bidrag Nr 5 5.6 15.5 från pensionärsföreningar och Nr 6 14.8 24.7 enskilda. Icke-beställt material Nr 7 25.9 4.9 honoreras ej. God Tid, Svenska pensionärsförbundet Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 Vasa markus.west@spfpension.fi, tfn 040 5748751

Dorrit Krook

sudokulösning 5

8

6

9

4

3

1

7

2

4

3

9

7

2

1

8

5

6

7

1

2

6

8

5

4

9

3

8

2

5

1

7

9

6

3

4

1

9

3

2

6

4

5

8

7

6

4

7

3

5

8

2

1

9

9

6

4

5

1

7

3

2

8

2

7

1

8

3

6

9

4

5

3

5

8

4

9

2

7

6

1

tider som dessa faller blickarna på Erkkis bruna lilla kappsäck. Den med slitna gångjärn som ploppar upp vid minsta beröring. Erkki var ett av de över 70 000 krigsbarn som skickades till Sverige och med tiden blev föremål för de beteendevetenskapliga eller självupplevda bedömningar som brukar belönas med rubriker i fetstil tills de igen blir bortglömda. De kläder Erkkis mamma lade ned i kappsäcken väcker först muntra tankar kring hur småpojkar i början av 1940-talet var klädda, komplett med livstycke och strumpeband. Att småpojkar trots detta var livliga också på den tiden framgår också av fläckarna som motstått alla tvättar. Men det man småningom verkligen ser – är de konstfärdiga lappningarna som en mamma i krigets Finland kärleksfullt utfört med små, små precisa stygn. Detta för att göra sonens garderob presentabel för en främmande familj med ett annat språk där borta i ett fjärran land där barn enligt hörsägen ibland trakterades med en femöres kola.

”En söndag på väg till kyrkan sprang Erki plötsligt iväg och den förvånade familjen fick se hur han kramade om en annan liten pojke och pratade finska med honom. Det visade sig att det var Erkkis bror Lasse som hamnat i samma by. ”

Om Erkkis resa till Sverige vet vi att han kom med tåg via Haparanda till Småland där en familj med sex egna barn tog hand om honom. Där bytte han namn till Erki med långt i, det gick lättare att uttala. En söndag på väg till kyrkan sprang Erki plötsligt iväg och den förvånade familjen fick se hur han kramade om en annan liten pojke och pratade finska med honom. Det visade sig att det var Erkkis bror Lasse som hamnat i samma by. Familjen var inte rik, pappan jobbade på bruket i byn. Men det fanns plats för en pojke till så bröderna

fick vara tillsammans. Båda bröderna blev tvärtemot de finländska rekommendationerna kvar i Sverige, etablerade sig som företagare och flyttade småningom till Amerika. Så kunde det gå för några barn från ett Finland som på grund av krigen skickade iväg hela tågsätt och båtlaster med barn till Sverige och sedan dess har ägnat krafter åt att kritisera, bedöma och fördöma både hjälpare och de mammor som packade kappsäckarna. För alla krigsbarnen gick det inte lika bra som för Erkki och hans bror, för en del blev språkbytena och skillnaderna i levnadsstandard för mycket. Lyckligast var säkert de barn som tack vare en duktig farmor eller mormor med egna odlingar och kanske några hönor och en get fick en tillflykt i eget land. Men besluten om krigsbarnstransporterna fattades i ett mat- och materialbristens Finland där det dova ljudet av annalkande bombplan bar med sig hotet om framtida gratistransporter, med tåg till Sibirien. Som det gick för många av de barnfamiljer i Estland som inte hann fly över havet till Sverige. En del av de estniska båtarna prickades av sovjetiskt flyg eller stormvindar, men de flesta som kom iväg klarade sig och Sverige fick ett gott tillskott av utbildat folk. Men sådant ska vi inte tala om just nu när syriska flyktingar i alla åldrar skyfflas av och an mellan Turkiet och Grekland som lyfter och lyft miljoner för att vi ska slippa tänka. På kvällspromenad med hunden dundrar de sena kvällsplanen på väg mot flygstationen i Vanda och väcker funderingar kring helikoptrarna och vattenkanonerna som sätts in mot vettskrämda flyktingbarn där långt söderut. De blir något för beteendeforskarna att studera när ett lämpligt antal år har gått och coronavirusen antingen har muterat eller gått i vila. – Den stora frågan är vilket ansvar vi har för varandra, skrev Merete Mazzarella. Alldeles nyss.

Lena Selén


GOD TID

28

3/2020

HANDEL

PASTEJ

MED SOLEN SOM HELIGT MEDELLÖFTE PUNKT

USCH VAKAR GJORDE KOMIKER

UW

LÄRARE I SVERIGE

VILD FEST

3/2020

VIKS PÅ BORDET

SPETS

IRRITERANDE MEJL

VÄRDSHUS

SNUBBLADE

NOVA SCOTIA TRAMPAR PÅ GASEN

SÅRA

EMEDAN

SES MED SKÖNHETEN

HÄR HAMNADE GULLIVER

STJÄRT- ÄR OFTA FÖRSETT GRODMED DJUR GALLER

HÅLLER METRONOM

MATKONSTNÄR

SNÖHÖG

EGEN

BLODSUGARE

TALAS I PAKISTAN

LADE RÄLS

SPRINT

BÖNA FRÅN INDONESIEN

EFTER FÖRENINGSNAMN

STARK DRYCK

GRUVORT I FINBY

JUNGFRAUS KRÖN

TILL- TYCKTE DRAR SIMSIG FÅGLAR

STRÅLGLANSEN

FYND BLUNDER

MAGASIN

USCH

N T K O N V O UW A S Ö L M A N R K C E L E B R E S E I S V I T I E T S N Ö N K HESITERAR

VAKAR

MINNESFÖRLUST

EMBONPOINT

AMMUNITION ASSUANS LAND

GÅR I SOFIA

GIGANT

VINTERFÄRG

PÅ PÅKNAPP TILL SKÄNKS

BRÄNNOLJA

VITT OCH VÅTT

ÖSEL LITEN ELLER BOSTAD RÜGEN

LAG

VÅLLAR BESVÄR

PURCELL ELLER FORD

MED SOLEN SOM HELIGT MEDELLÖFTE PUNKT

F Y F H E L J M O S D I G E GJORDE KOMIKER

DEN YNGRE LIGGER ÖVERST

SJÖMIL PATIO

PRONOMEN

R LOVSÅNG KORT EDER

AVSLAG

N E J SINNES(PREFIX)

PROFETERAR

EJDERHONA

HALVSOVA

HUVUDSTAD

PASSION

PÅ HOLLÄNDSK BIL

HÄNDER

KAPPSEGLING

TILL EXEMPEL

ANANAS FÖRETAG

UNDERMÅLIG SVULLNAD

OSA

HOJ-

TANDE BAKSTRÖM BRAGD

MÖLLA

FÅRHANNE URFÅGEL

HERR I LONDON

FOGAD TRÄSKIVA

FÅGELN I KARET

FNB PÅ FINSKA

BERGSRYGG

HAWAIIGIRLAND

BETRAKTA

D I T E R A R

P H E N R Y S Å T R Å A F N L S R E G A T T I E G U D O L E B L M R B U K T A G E Ö V K B A D A N K A R A R M I N T E L L I

ADELSMÄRKE

SVAMLA

BROR OCH SYSTER

ÄR VÄL KNOGET TALLRIK

NUMMER KORT

KÄNDISAR

PROGRAM I SMARTTELEFON

OLDSBILMÄRKE

H Ä N S F Å Y O G L S K Å Y S K S T A

KLYKA

2/2020

SES MED ANTINGEN

A

BAJS BÅTKANT FRÅN RAMAOVAN SKRI

NEKROLOG

SÅ KALLAD FÖREBRÅELSE

Adress: ............................................................................................ .........................................................................................................

SCHVUNG

PILSNER BRAHE OCH VON SYDOW

Namn: ...........................................................................................

TON ETT

GJORDE MYGGOR

IRER

KÅLLES FRU

Lösningen postas till SPF senast den 9 april. Adressen är Svenska pensionärsförbundet, Pb 129, 00101 Helsingfors. Märk kuvertet med ”kryss”. Skicka inga andra meddelanden i samma kuvert som krysset. Bokpris.

HITLERS WEBBSKYDDS- ADRESS DIVISION KNYCKA

REPTIL

EUROPAVÄG

ROBOTHJÄRNA STATSTAT

LIKGILTIG UPPHÖJDE

TUNNA

SKÄLM

EGENUTNYTTA SLAGS. PLATS ALLTSÅ

KADAVER

VIRGINIA

@

VISSTIDSANSTÄLLD

GRAVERA

DÄR JOBBAR KIRURG

SES MED KRETI

SVAVEL

FALLER

LÄGGA I DAGEN

SIKTAR PÅ SKROVMÅL

MITTPUNKT

ISLAMISK HÄRSKA- KRAFT RE

INYMPA

VERB OCH ADJEKTIV

ÄNDALYKT

Ä-VARIANT

KAN MAN FRÅN RIO KALLAS

STARTSÖMMA PLATS

SOM SÅ

OCKUPERATS

HAR SIN SKUTA FÖRSTA MÅLET

VÅRMÅNAD

HESITERAR

SKEPTICISM SOLVARV

HAN IKLÄR SIG ROLLER

SKÄLM

STORDÅD

ÄLSKLIG

BEGÅVAD ELIT

LITER

"BUZZWORD"

FÄRDAS

LÄMNADE STORBRITANNIEN

U T O T E T E R E D E U M R R U M M A R M E G A E D I K LANDTUNGA

RÉAUMUR

ÄR EN-

ÖVER- PUCKLIG KURS RÄT

LIKGILTIG BRONTËJANE

KUNGÖRELSE

S Y R K E A S E U L A G R A

FRID

EMUSLÄKTING

GOTTGÖRA EDWARD TONSÄTTARE

RÖD GRÖNSAK

R

FÅGELBO

BITTERT ADAMS KÄRESTA

D E R Ö U D G E L S A E T L I E D A R R O N N S M I

WIENBO

GO

HAWAIIGIRLAND

SKÖRDEREDSKAP

FÖRE TU, TRE STÖTVAPEN

GIVARE

ÄR SCOUT ALLTID RADIE

FOLKHJUL RIKASTE I UR LANDET

B

S E V A L S K I T T O C M E D O R N U T KULLERBYTTOR

STORT I LOVISA

LAGRINGSMEDIUM

10 MM

NAGLAD

FN I NEW YORK

A K I N A L T O M A T R A V E O R D R O M E D A R E L T

LITEN I MATEN

JOBBAR KORTA DAGAR

VIRGINIA

TECHNODANS

I K O V D O R I S S O N A L N N TRIUMFERA

FIRMACHEF

UNDER PUCKEN

ANONYM

A A S T G E D F Ä R A K E L N B E L O D E O R D G E N T I A ÅTEL

DRÖMSPEL

KOSSA

LEAS

HJÄRTE- SYSTER VÄRTILLMARE FYLLEST

SIST I RADEN

GÖRS SÖM BETRAKTA

VARA LÄMPLIG

TYSKT TOPPDOMÄN

KRAFT

MITT I KAROTTEN

Vinnare i krysset i nr 2/2020. Gudrun Eklöv, Bennäs, Marita Penttinen, Pargas, Viola Englund, Box, Rita Kurman, Ekenäs och Solveig Rabb, Korsholm. Vi fick in 268 krysslösningar, grattis till alla vinnare!

Profile for Svenska pensionärsförbundet, God Tid

God Tid 3/2020  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning God Tid

God Tid 3/2020  

Svenska pensionärsförbundets medlemstidning God Tid

Profile for godtid