Page 1

Profilhåndbok Samskap

Profilhåndbok www.samskap.no 1


ProfilhĂĽndbok Samskap

Innhold 3 4 5 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Innledning Logo Logo med slagord Farger Typografi Ikoner Designelementer Annonser Webdesign Visittkort Brevark-mal Presseinfo-mal Konferansemappe Rollup Powerpoint Bilder Facebook Skilting

2


Profilhåndbok Samskap

Innledning SAMSKAP er navnet på omstillings- og utviklingsprosjektet i Andøy kommune. Ungdom utgjør 20 prosent av befolkningen og 100 prosent av framtiden. Ungdommen i Andøy har vært involvert fra dag èn i omstillingsarbeidet. Ungdomsrådet i kommunen fikk oppgaven med å finne navn til prosjektet. Gjennom et omfattende arbeid i en egen idéprosess landet ungdomsådet på SAMSKAP. Som en del av prosessen arrangerte ungdomsrådet en egen dag der representanter fra næringslivet og fra kommunen ble invitert for å informere om satsningsområdene i prosjektet. Ifølge dem selv har dette vært en god og lærerrik prosess, og de er godt fornøyd med navnet som er valgt.

Constanse Kleppe til høyre og Eskil Jakobsen presenterer navnet SAMSKAP sammen med ordfører Jonni Solsvik for kommunestyret i Andøy. Foto: Andøyposten

SAMSKAP betyr å skape noe sammen. Det betyr samhold, solidaritet, vennskap og tro på fremtiden. Forslaget ble enstemmig vedtatt av kommunestyret sommeren 2017. SAMSKAP har nå fått utarbeidet en proilguide for å kommunisere et mest mulig tydelig uttrykk. Målgruppene er mange: Næringsliv og folk fest, offentlige og private institusjoner, kommuner, lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner. Proilguiden skal gi SAMSKAP en samlende, lett gjenkjennelig visuell profil. Målet er å legge grunnlaget for en helhetlig kommunikasjon og markedsføre SAMSKAP sitt idégrunnlag, visjon, verdier og mål. Profilguiden skal gi Samskap identitet og en karakteristisk visuell profil.

3

Bruk av profilhåndboken For å få gjennomslag for den ønskede visuelle profilen er det en forutsetning at alle som arbeider for SAMSKAP, følger retningslinjene som er nedfelt i profilguiden. Formålet med profilguiden er å skape en generell entusiasme og forståelse og være et styrende dokument for brukerne. Den er et hjelpemiddel for ulike formgivere som har til oppgave å utvikle visuell kommunikasjon for SAMSKAP. Profilguiden er tilpasset bruk i profesjonelle grafske produksjonsmiljøer. Alle de visuelle grunnelementer som fremkommer i guiden, er SAMSKAPS eiendom, og er rettslig beskyttet av lovregler om opphavsrett, varemerkerett og copyright. Vi vil understreke at det er viktig å gjøre seg kjent med manualen før implementering av de grafiske elementene. Vi håper designmanualen kan bli et nyttig redskap og at den blir brukt aktivt som et ledd i å skape en enhetlig profil for SAMSKAP. De som ønsker mer informasjon om retningslinjene i denne håndboken, kan henvende seg til programleder: Brita Erlandsen Storgata 12, 8480 Andenes Telefon 922 61 273 epost: brita.erlandsen@andoy.kommune.no Samskaps visuelle profil er utarbeidet på Andenes av Designfabrikken og God strek.


Profilhåndbok Samskap

Logo SAMSKAP-logoen handler om kontraster. Det er kontraster som skaper bevegelse og utvikling. Andøy er flate, langstrakte myrer, men også ville, forrevne fjell. Stille sommerkvelder og ville vinterstormer. Andøy er tradisjonsbaserte næringer, men også teknologibedrifter i verdensklasse. Andøy er naturskapte kontraster. Andøy er meningsbrytninger mellom de som bor her. Der det tenkes likt, tenkes det ikke mye, heter det. I Andøy vil vi at det skal være takhøyde. Andøy er kontraster. Logoen dannes av fonten Helvetica, utviklet av Eduard Hoffmann i 1957. Hans mål var å skape et nøytral skriftsnitt som hadde stor klarhet og bredt bruksområde. Helvetica skulle åpne for alt det nye du kunne tenke deg uten at formen på bokstavene skulle stjele oppmerksomheten. Se på logoen en gang til. Du vil oppdage at budskapet formes av både det som står der og det som mangler. Det sorte på det hvite, men også det stikk motsatte. Vår nye virkelighet og framtidas svar oppstår ofte når du tenker stikk i strid med de tankene som har vært tenkt. A-ene i logoen dannes av bokstavene rundt, men også av en skråstrek og en bakstrek (slash/backslash). Dette deletegnet minner oss om fellesskapet og at i Andøy skal vi skape framtida sammen. Logoen finnes i to farger, hvit og sort. Ingen andre fargekombinasjoner skal benyttes. (Logo kan trykkes i sølv eller gull. Preges, sandblåses eller graveres). Valg av den svarte eller hvite fargen baseres på en vurdering av kontrasten mellom logo og bakgrunn. Målet er å få logoen til å fremstå så tydelig som mulig. Hvit logo benyttes i alle tilfeller der bakgrunnen er mørk, mens svart logo benyttes der bakgrunnen er lys.

Rundt logoen skal det alltid være nok luft til å sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Høyde på bokstav i logoen bestemmer luft rundt på alle sider.

4


Profilhåndbok Samskap

Logo med slagord SAMSKAP-logoen kan brukes alene eller med tilhørende slagord. SAMSKAP sitt slagord er: Sammen skaper vi framtid i Andøy. Sett forstavelsen sam foran et ord og se hva som skjer. Arbeid blir samarbeid, tale blir samtale, ferdsel blir samferdsel. Verden blir bedre når vi gjør ting sammen. Verden rundt oss handler mer og mer om å dele. Sammen skaper vi framtid i Andøy betyr ikke bare at vi som bor i Andøy skaper framtid for kommunen vår. Det betyr like mye at du som kommer hit er velkommen til å bidra med å forme framtida i Andøy. Du er velkommen hit som en deltager, enten du besøker oss eller ønsker å flytte hit. Andøy ønsker å utvikle kommunens framtid gjennom å bli enda bedre på å involvere deg. Minimum luft rundt logo (clear space) Rundt logoen skal det alltid være nok luft til å sikre et rent og oversiktlig visuelt bilde. Høyde på bokstav i logoen bestemmer luft rundt på alle sider. Dette gjelder også ved bruk av slagord.

5


Profilhåndbok Samskap

Logo kan trykkes i sølv eller gull. Preges, sandblåses eller graveres. Bruk alltid digitale originaler. 6


Profilhåndbok Samskap

Farger

Logofarger

Alternativ til hvit bakgrunn

Farger er et kraftfullt uttrykksmiddel. Derfor er fargene viktige når vi kommuniserer vår identitet. Logoen skal alltid være sort eller hvit. Farger er brukt som rene fargefelt i designelementet eller som transparent slør over bilder. Samskap har seks støttefarger.

Sort

Hvit

Det er mulig å oppnå flere fargevalører ved å rastrere fargene i prosenter av grunnfargen. Dette kan gjøres med alle fargene, for å gi lysere fargealternativer, og for å kunne gi en «ton i ton» effekt. Ved å kombinere støttefarger i forløpning med ulike prosenter av grunnfargen, gis det flere fine alternativer. Se eksempler nederst på denne side.

C: 3 M: 2 Y: 2 K: 0 R: 245 G: 245 B: 245

Støttefarger

Pantone 445

Pantone 877

Pantone 1225 C

Pantone 7635 C

Pantone 3288 C

Pantone 646 C

C: 69 M: 54 Y: 53 K: 29

C: 9 M: 5 Y: 5 K: 30

C: 0 M: 22 Y: 83 K: 0

C: 16 M: 94 Y: 45 K: 1

C: 100 M: 23 Y: 73 K: 9

C: 68 M: 39 Y: 13 K: 0

R: 77 G: 88 B: 90

R: 170 G: 174 B: 177

R: 255 G: 201 B: 69

R: 205 G: 51 B: 99

R: 0 G: 128 B: 101

R: 91 G: 138 B: 181

Oracal 714 Graphite Grey

Oracal 076 Telegrey

Oracal 204 Melon Yellow

Oracal 402 Cyclamen

Oracal 061 Green

Oracal 506 Paradise Blue

Eksempel på kombinering av støttefarger i forløpning. 7


Profilhåndbok Samskap

Typografi

Helvetica Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Helvetica Regular Italic (Oblique) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

er betegnelse på skriftbildets utseende. Font er begrepet på ulike typografier. Skriftens hovedfunksjon er å formidle et budskap, men med konsekvent bruk har skriftbildet samtidig en profilerende effekt. For ikke å skille mellom Mac og PC-bruk er det valgt felles fonter for disse. SAMSKAP bruker Helvetica og Garamond. Det må bemerkes at skriftvalget er bevisst og at det ikke gis rom for fantasifulle fontvalg som bryter med dette valget.

Helvetica Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Helvetica Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÆØÅ

Helvetica Bold Italic (Oblique) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

Helvetica Light Italic (Oblique) abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZÆØÅ

8


Profilhåndbok Samskap

Typografi Ved større mengder løpende tekst gir Helvetica lavere lesbarhet. Benytt Garamond til dette.

Garamond Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Garamond Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Garamond Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

9


Profilhåndbok Samskap

Ikonrekke IKONREKKEN presenterer de fem satsningsområdene innen SAMSKAP. Disse er delt i to deler, en næringsdel og en samfunnsdel. Næringsdelen består av tre områder • Primernæringer og havbruk • Reiseliv • Tekonoligi og kompetanse.

Primærnæringer og havbruk

Reiseliv

Teknologi kompetanse

Attraktivt bosted for unge

Attraktivt etableringssted

10

Samfunnsdelen består av • Attraktivt etableringssted • Attraktivt bosted for unge Ikonenen kan brukes eneltvis eller sammen for å illustrere bredden i prosjektet. Ikonene brukes alltid i sort, grått eller hvitt, alt etter bakgrunn, men kan også brukes sammen med fargefelt som markerer de forskjellige områdene. Primærnæringer og havbruk er BLÅ Pantone 646 C Reiseliv er RØD Pantone 7635 C Teknologi og kompetanse er GRØNN Pantone 3288 C Attraktivt bosted for unge er GUL Pantone 1225 C Attraktivt etableringssted er GRÅ Pantone 877C


Profilhåndbok Samskap

Delelinjen «det vi deler med andre det vi deler med andre blir dobbelt så stort...» Lars Saabye Christensen

Samskap er en del av en større helhet. Vi vinner gjennom å dele, vi er transparente. Skråstreken og bakstreken (slash/backslash) i logoen har vi altså gitt et navn: Delelinjen. Delelinjen brukes som et selvstendig ikon eller sammen med tekst som vist på denne siden. Når logo og delelinjen står på samme side, skal alltid logoen sin høyde være minimum halve høyden av delelinjen.

Brita Erlandsen

Profilhåndbok Samskap

Programleder

Andøy kommune

Sammen skaper vi framtid i Andøy

Eksempler på bruk Tittel

Andøy kommune Rådhuset 8480 Andenes

Programleder

Storgata 12 • 8480 Andenes

M 922 61 273 brita.erlandsen@andoy.kommune.no

Andøy kommune

Sammen skaper vi framtid i Andøy

Undertittel

www.samskap.no

Titteltekst

Fmusqu idierma ximmoves in adhum pullabus, nonitis inves habessus vium mandiis, conunum hocri pl. Gulis, ut publia moerei conteat anteratis. Opiemnost? Ebulege rfectuus es Ad popte, culiusq uiderfes? Rei tam tem etra? Quam iae ocum dita, ma, qua tam sin serfecu ltorivi liistem nosus huctus? Itatus boniquo inat, consupi onsit, mor in Etri, quidium solibus; nihilis.

Sitat. Ces dellor alit aperfer ovidunt assin consed de erendiIde nos ipic ili atia essunt veni. Piende mollam lab oribus eossit doluptint aliat.

- Navn Navnesen

Postboks 187 • 8483 Andenes T 76 11 50 00

Brita Erlandsen

06. september 2017

Bore volloraerem que imus ut as voluptatur? Qui sit que nost, aut odit, vollorum ilit hillaud andantus qui tota samet molorehent lacesequodis maximus. Ga. Nequi omnis volorep erempore esed es suntent la dunt, corroribus es quiature as sunducitio. Nam, conet in rem ne pa sita voluptati blaborrorum eos dolorupiciet aut re ea sed ut por simil is dolupti oreseque con nossum as doles nihit re volores esequatum esequassum qui as inim volende lentiat atibus dolor res enihit, quam a doluptus et doluptas et aboribus es corest molorae quianim inisit prae nest volorep rorpore aut verae int quae. Volorpo rumendi doluptissit into offic te quis aut eium ea none repedignim harupitam endi il moluptas serem invendit molesedit pos rendendi ipsunt volut quis aut et ata pratus dipsam restenis et ut et harum que nihil inveruptae periate in consequae voluptus eumquis et laboria vel iunt odit ellatin cipicaeperis sam quid quam aut essitis earciduntis voluptatiam, unt. Officaepres rero que il mil maxim inum aborporion consenimus vel inulla nossi as et, omnimporia imet re dolore occum fugitat ioriossendam accum consequi odiosamet rem sam lic tem quam, simus dolupta sus moloreperias consectur? Ibus asped endelique natis id mi, adigend ucienitatur? Lorro volorit quaspe non re, eos poribus, ullitibus secuptas nestiatumque volupta id ut estenihici tem enimaio bero omnimo in natur sercimus et pro doluptates verepeles quassim illabo. Ommo tem con et rerchilit od quatquat earibus.

Mvh Brita Erlandsen

www.samskap.no

11


Profilhåndbok Samskap

Delelinjen som designelement Designelementet er hentet direkte ut fra logoen. Delelinjen har står alltid i en 70,3 grader vinkel på grunnlinjen. Denne vinkelen danner formen på dekorelementer som bilder og fargeflater. Delelinjen kan utgjøre enten høyrekant eller venstrekant i bilde- eller fargeflaten.

Eksempler på bruk A4

-70,3˚

70,3˚

Eksempel på bruk i annonser

Eksempel på bruk i Powerpoint www.samskap.no

Kurs

www.samskap.no

Prosjektlederprosessen (PLP) kurs

Nå kjører vi i gang:

Gratis PLP-kurs

Bli med når det første PLP-kurset for næringsliv og andre interesserte starter. Dette er Innovasjon Norges verktøy for prosjektstyring. Den bør benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Nyskaping • Kompetanseutvikling Samarbeid • Bærekraft

70,3˚

Gratis PLP-kurs! Bli med når det første PLPkurset for næringsliv og andre interesserte starter. Verktøyet benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Torsdag 19. oktober kl 11.15 -17.00 Fredag 20. oktober kl 08.30-16.30

Torsdag 19. oktober kl 11.15 -17.00 Fredag 20. oktober kl 08.30-16.30

Sted: SAMSKAP sine lokaler i Storgt. 12 (Gamle DNB-bygget. Inngang baksiden, 2.etg). Påmelding: tone.enoksen@andoy.kommune.no

Sted: SAMSKAP sine lokaler i Storgata 12 (Gamle DNB-bygget. Inngang baksiden, 2.etg)

Kurset er GRATIS inkl. lunch (dekkes av Innovasjon Norge og SAMSKAP). Det er plass til 20 stk, og kurset fylles opp fortløpende. Ved stor interesse, vil det settes opp flere kurs i høst/vinter.

Påmelding: tone.enoksen@andoy.kommune.no Kurset er GRATIS inkl. lunch (dekkes av Innovasjon Norge og SAMSKAP). Det er plass til 20 stk, og kurset fylles opp fortløpende. Ved stor interesse, vil det settes opp flere kurs i høst/vinter.

Titteltekst Gratis PLP-kurs!

Torsdag 19. oktober kl 11.15 -17.00 Fredag 20. oktober kl 08.30-16.30

Mer info på www.samskap.no Sted: SAMSKAP sine lokaler i Storgata 12 (Gamle DNB-bygget. Inngang baksiden, 2.etg) Kurset er GRATIS inkl. lunch. Påmelding: tone.enoksen@andoy.kommune.no.

www.samskap.no

12

Ga. Um eniendessit, od que nos istio cullent utem est aut que rem fugit int event lacea ipsanit as mos eturibus dolestias noneceptio. Ut ut offic tet et pos dollatur sit aliqui resequi omnis millaborenis as si oditiam eumquam, sa que porum harum et mint aut eos autem sedi bea est velenis non nis et opta con essi acientur sunt excearciis magnim et, cus eate deliquis errum quidelibus eos vent.


Profilhåndbok Samskap

Annonser

SAMSKAP-annonser utformes med utgangspunkt i at bilder får vinkel etter delelinjen. Ved mindre annonser kan bildeflaten byttes ut med en fargeflate. Uansett annonstørrelse skal bildeflate eller fargeflate samt logo benyttes. Benytt tekstside på annonser knyttet til milepæler i prosjektet. Disse koster noe mer enn annonser på alm. plass (annonseside), men gir langt større oppmerksomhet.

Gratis PLP-kurs!

Torsdag 19. oktober kl 11.15 -17.00 Fredag 20. oktober kl 08.30-16.30

Mer info på www.samskap.no Sted: SAMSKAP sine lokaler i Storgata 12 (Gamle DNB-bygget. Inngang baksiden, 2.etg) Kurset er GRATIS inkl. lunch. Påmelding: tone.enoksen@andoy.kommune.no.

www.samskap.no

Kurs

www.samskap.no

Prosjektlederprosessen (PLP) kurs

www.samskap.no

Nå kjører vi i gang:

Gratis PLP-kurs

Gratis PLP-kurs!

Bli med når det første PLP-kurset for næringsliv og andre interesserte starter. Dette er Innovasjon Norges verktøy for prosjektstyring. Den bør benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Bli med når det første PLPkurset for næringsliv og andre interesserte starter. Verktøyet benyttes ved planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Torsdag 19. oktober kl 11.15 -17.00 Fredag 20. oktober kl 08.30-16.30 Nyskaping • Kompetanseutvikling Samarbeid • Bærekraft

Torsdag 19. oktober kl 11.15 -17.00 Fredag 20. oktober kl 08.30-16.30 Sted: SAMSKAP sine lokaler i Storgata 12 (Gamle DNB-bygget. Inngang baksiden, 2.etg) Påmelding: tone.enoksen@andoy.kommune.no Kurset er GRATIS inkl. lunch (dekkes av Innovasjon Norge og SAMSKAP). Det er plass til 20 stk, og kurset fylles opp fortløpende. Ved stor interesse, vil det settes opp flere kurs i høst/vinter.

13

Sted: SAMSKAP sine lokaler i Storgt. 12 (Gamle DNB-bygget. Inngang baksiden, 2.etg). Påmelding: tone.enoksen@andoy.kommune.no Kurset er GRATIS inkl. lunch (dekkes av Innovasjon Norge og SAMSKAP). Det er plass til 20 stk, og kurset fylles opp fortløpende. Ved stor interesse, vil det settes opp flere kurs i høst/vinter.


Profilhåndbok Samskap

Web og sosiale medier Også webside og andre digitale elementer tar utgangspunkt i tidligere omtalte rammer og bruk av delelinje. Websiden til SAMSKAP tar utgangspunkt i en intro med store heldekkende bilder kombinert med bruk av ikontrekke. Introsidene drar deg inn i mer utfyllende tekst. Websiden skal være responsiv slik at den fungerer godt på PC, mac, nettbrett og mobil. Også i sosiale medier tas det hensyn til profilhåndboka. Dette gjelder først og fremst sidetopp, men også alle grafiske elementer publisert av administrator.

14


Profilhåndbok Samskap

Visittkort Format 85 mm × 54 mm Anbefalt papir: Ubestrøket 300g Trykte visittkort er ensidige og har et rent sort/hvitt oppsett.

15


Profilhåndbok Samskap

Brevmal Brevmal installeres på alle datamaskiner som benyttes til å skrive brev fra SAMSKAP. Denne malen gjør det unødvendig å investere i trykte brevark. Brevmalen egner seg godt både for å generere digitale dokumenter (PDF) og for print.

16


ProfilhĂĽndbok Samskap

Presseinfo mal Presseinfomal installeres pĂĽ alle datamaskiner som benyttes til ĂĽ skrive pressemeldinger fra SAMSKAP. Disse produseres kun til digital bruk.

17


Profilhåndbok Samskap

Omslagsmappe Når SAMSKAP inviterer til konferanse og kurs eller sender ut en samling forskjellige dokumenter og vedlegg kan det være nyttig å benytte SAMSKAP sin egen omslagsmappe. Mappa preges av et nøytralt og ikke områdespesifikt foto. Den inneholder også kontaktinfo og har plass til visittkort.

18


Profilhåndbok Samskap

Rollup Roll-up er i standardformatet 800 × 2000 mm.

19


Profilhåndbok Samskap

Powerpoint mal

Her vises mal for Powerpoint-presentasjon. Malen inneholder lysbildemaler for logo, tittel, tekstsider og bildesider. Powerpointpresentasjoner er en flate som formidler SAMSKAPS identitet – tenk derfor på å holde designet enkelt og luftig – ikke for mye tekst eller for mange bilder, la malen styre dette, samt at bildebruken er konsekvent.

20


Profilhåndbok Samskap

Bilder

En egen billedbank for SAMSKAP ligger på flickr.com Søk på Samskap.

21


Profilhåndbok Samskap

Facebook Når sosiale medier f.eks. Facebook brukes som kommunikasjonskanal skal SAMSKAP være avsender. Logoen i profilbildet skal stå i hvitt på sort bakgrunn med luft rundt logoen som vist i eksemplet. Bakgrunnsbildet tar utgangspunkt i tidligere omtalte rammer og bruk av delelinje. Legg merke til at delelinja og tekst i bakgrunnsbildet er relativt sentrert. Det er for å få teksten til å vises når man bruker Facebook på mobiltelefon også.

22


ProfilhĂĽndbok Samskap

23


Profilhåndbok Profilhåndbok Samskap Samskap

24


Andøy kommune Profilhåndbok Samskap Sammen skaper vi framtid i Andøy

Storgata 12, 8480 Andenes Brita Erlandsen Programleder Telefon 922 61 273 epost: brita.erlandsen@andoy.kommune.no

www.samskap.no 25

Profil SAMSKAP  
Profil SAMSKAP  
Advertisement