Page 1

Thomas

Hoe technologie de

interactie tussen theologie, Kerk en samenleving in het onderwijsveld kan veranderen


Wat?


Algemeen • Thomas acroniem voor Theologie, onderwijs, multimedia en actieve samenwerking. • Opgericht in 2002 • www.kuleuven.be/thomas: een kwalitatief kader om samenwerking mogelijk te maken tussen betrokkenen bij het godsdienstonderwijs • Gebaseerd op het Leerplan rooms-katholieke godsdienst • Hermeneutisch communicatief model


Raad van Beheer • Voorzitter o Bisschoppelijk vicaris bevoegd voor onderwijs

• Financiële partners o o o o

Faculteit voor Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) Vlaamse bisschoppen VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs

• Vertegenwoordigers o Academisch personeel van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen o Onderzoekseenheid pastoraaltheologie o Inspecteurs voor het lager, secundair, hoger en bijzonder onderwijs o Docenten aan de hogeschool o Medewerkers schoolpastoraal


Sleutelelementen • • • • • •

• • •

actieve rol binnen het Katholieke godsdienstonderwijs belangrijk element voor wetenschapscommunicatie dienst aan de katholieke kerk en de samenleving contact met alumni/ae uitgedaagd door de ontwikkelingen binnen religie, kerk en samenleving educatief instrument in de academische lerarenopleidingen nieuwe ICT-instrumenten/databanken leiden tot nieuw onderzoek PR-instrument politieke discussie over de toekomst van confessioneellevensbeschouwelijk onderwijs in Vlaanderen


Interactief platform


HoofdcategoriĂŤn 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Algemeen Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Hoger onderwijs Pastoraal


Informatie-uitwisseling, discussie & hulpmiddelen • Verstrekken van algemene informatie o o o o

Officiële richtlijnen Vlaamse bisschoppen over het godsdienstonderwijs Leerplan Rooms Katholieke Godsdienst Meningen

• Interactie en het delen van inhoud mogelijk maken

o Databanken (foto, video, gebed, gedichten, vraag en antwoord, …) o Input door gebruikers wordt bekeken en gelabeld met sleutelwoorden uit het Leerplan rooms-katholieke godsdienst

• Hulpmiddelen voor leerkrachten en opvoeders

o Vorderingsplan o Communities o Instrument om de katholieke identiteit van een school of een groep te meten


Het hermeneutischcommunicatieve model


Doelen • Voeden van het religieus reflectief vermogen: de hermeneutische horizon verruimen doorheen databanken met krachtige impulsen die uitnodigen tot levensbeschouwelijke gevoeligheid en reflectie en tot ontmoeting met de christelijke en andere tradities • Voorbeelden: o o o o o

Muziekdatabanken Beelddatabanken Gedichtendatabanken Link-databanken Dagelijks geüpdate databank met tijdschriften, en radio- en televisieuitzendingen


Doelen (2) • Aandacht voor de veelheid aan religieuze perspectieven • Voorbeelden: o De capaciteiten van studenten aan het begin van elk schooljaar beoordelen o Hermeneutische knooppunten (of interpretatieconflicten) voor alle religieus-pedagogische documenten o Aandacht voor alle ideologieën in religieus-pedagogische documenten


Doelen(3) • Inleiding in de kracht van de christelijke traditie

• Voorbeelden: o o o o

Sterk theologisch gekleurde bestanden Bijbelfiches Navorming leerkrachten Aandacht voor spiritualiteit: gebedenboek


Doelen(4) • Steun voor de ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke identiteit • Voorbeelden o Levensbeschouwelijk dagboek (MyThomas) o Post-Kritische Geloofsschaal


Methodologische ondersteuning • Vorderingsplan • Competentiematrices • Methodes; Voorbeelden o o o o o o

Bibliodrama Godly Play Pecha Kucha Kamishibai Meditatie Interreligieus leren

• De identiteit van de godsdienstleerkracht steunen o Als getuige o Als specialist o Als moderator


Context van de godsdienstlessen • Vakinformatiedossier voor leerkrachten en inspecteurs • Pastoraal op school • Katholieke schoolidentiteit • Rouwen op school • Bezinningsavonden


Gebaseerd op onderzoek • Hermeneutisch-communicatief model • Interreligieus leren • Onderzoek naar de katholieke identiteit

• • •

H. LOMBAERTS & D. POLLEFEYT (ed.), Hermeneutics and Religious Education (betl, 180), Leuven, Peeters, 2004, 427 p. (Online) D. POLLEFEYT (ed.), Interreligious Learning (betl, 201), Leuven, Peeters, 2007, 340 p. (Online) Framing the Identity of Schools. Empirical Methodology for Research on the Catholic Identity of an Education Institute(Samen met J. BOUWENS), in International Studies in Catholic Education, 2010


Technologie & statistieken


Technologie PHP programmeertaal MySQL Database backend Aangepaste CMS (content management system) Role based access model (beheerders, moderators, leden, bezoekers) • Gehost door het universitair datacentrum in Heverlee • • • •

o Een van de grootste websites aan de KU Leuven o +50 GB aan webspace


Bezoekers • 5,000 unieke bezoekers/dag • 30,000 pagina’s per dag • Bezoekers per land o 77% België o 21% Nederland

• > 32,000 geregistreerde accounts • > 15,000 ontvangers van de nieuwsbrief


Sterk theologisch gekleurde bestanden • 41 dossiers met actuele en thematische onderwerpen die leerkrachten de noodzakelijke theologische achtergrond voor de lessen bezorgt • 116 uitgebreide dossiers over religieus-gerelateerde onderwerpen voor het basis- en secundair onderwijs gebaseerd op het hermeneutischcommunicatief model • 8 thematische modules voor het hoger onderwijs • 34 filmfiches • 28 Bijbelfiches


Godsdienstige impulsen • • • • • • • • •

1,433 foto’s 450 videos 408 gebeden 212 gedichten 719 links 25,000 links naar radio- en televisieimpulsen 1080 aankondigingen 745 Q&A Vraag en antwoord items 1309 liturgische vieringen


Interactieve instrumenten • 29,000 vorderingsplannen o 4,130 vorderingsplannen publiek gedeeld

• 12,000 posts op fora • 46,155 deelnemers aan de Post-Kritische Geloofsschaal


Toekomst?


• Inhoud

o Constante updates op maandelijkse basis

• Initiatieven om nieuwe impulsen te ontwikkelen voor o Het godsdienstonderwijs in de lagere school

• Hulpmiddelen& werkinstrumenten o Nieuw gemeenschapssysteem o Update van het vorderingsplan o Onderzoek naar de katholieke identiteit

• Vanuit het oogpunt van de technologie o Verbeterde zoekmotor o Indeling van de content o Compatibiliteit met mobiele toestellen


Engelstalige inhoud • Ook een aanbod in het Engels o http://www.kuleuven.be/thomas/page/mary-magdalene/ o http://www.kuleuven.be/thomas/page/for-richer-for-poorer-till-death-dous-part/


Volg ons! • www.godsdienstonderwijs.be • Thomas@kuleuven.be • facebook.com/ godsdienstonderwijs • twitter.com/ @thomas_1432

Thomas 2013 Prof. Dr. D. Pollefeyt | Jan Verkoyen

Over Thomas  

Powerpoint bij abstract

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you