Page 1

   

Directeur dagelijks beleid dhr Eric Beghein, namens directie KTA Diksmuide  Speech Dank u wel collega mvr Delanghe, Ik wil u bij deze gelegenheid meteen bijzonder danken voor de bereidheid die u had om mij gedurende mijn afwezigheid te vervangen alsook voor de bekwaamheid waarmee u de school hebt geleid, van harte dank. Geachte genodigden, leden van het gemeentebestuur, leden van de schoolraad, collega’s, personeelsleden van de school, ik wil me in dit woordje speciaal richten tot onze laatstejaars, Beste zesdesjaars, beste zevendejaars, en beste ouders, Ik wil mij tot jullie richten betreffende het belang van het getuigschrift dat u als zesdejaars beroepsgericht secundair behaalden, alsook betreffende het belang van het diploma dat u als afgestudeerden van het 7de jaar, het 6de technische of het 6 de algemeen secundair hebben behaald. Het getuigschrift dat aan u, leerlingen van het 6de bso, straks plechtig zal overhandigd worden, betekent dat u voldaan hebt voor het geheel van de vorming die u tot en met het 6de jaar hebt gevolgd. U kunt er meteen mee aan de slag op de arbeidsmarkt. We geven u officieel als school een document mee dat bewijst dat u de nodige vorming hebt gevolgd. Uw verloning op de arbeidsmarkt zal met uw getuigschrift gewaarborgd zijn. Het is belangrijk na te gaan of u de juiste verloning krijgt volgens uw getuigschrift, dat kunt u zelf, of u kunt zich ook laten bijstaan door de vakbond van uw keuze die dit voor u gemakkelijk kan nagaan en voor u de nodige stappen kan zetten indien de verloning niet klopt. Aan de andere afgestudeerden wordt straks plechtig het diploma uitgereikt. Het woord diploma betekent letterlijk: aanbevelingsbrief. Wij als school garanderen met deze officiële brief dat deze jonge mensen in staat zijn hogere studies aan te vatten, hetzij hogeschool, hetzij universiteit --- of dat zij – na met vrucht hun specialisatiejaar te hebben afgelegd - in aanmerking komen voor hogere verloning en voor verdere specialisatie of studie . Beste gediplomeerden, onthoud dat uw diploma uw hele leven zijn waarde blijft behouden, zowel naar promotie in je loopbaan toe, als naar verloning. Vandaar kom ik thans tot een warme aanbeveling voor alle leerlingen die hun opleiding HAARZORG, SLAGERIJ, VERZORGING en WERKTUIGMACHINES met vrucht hebben beëindigd en zo dadelijk hun getuigschrift zullen op zak hebben. Een specialisatiediploma behalen na met vrucht het 7de specialisatiejaar van uw discipline te hebben beëindigd, geeft u meteen ook een diploma secundair onderwijs, en opent voor u meerdere deuren in uw professionele carrière. Uw verloning wordt gebaseerd op dit diploma en u kunt tijdens uw loopbaan gemakkelijker promotie maken met de officiële aanbevelingsbrief die wij u als school van de Vlaamse Gemeenschap kunnen meegeven.


Beste leerlingen VERZORGING, HAARZORG, WERKTUIGMACHINES en SLAGERIJ, geniet nu eerst en vooral van het mooie resultaat van jullie inspanningen, maar bespreek daarna met uw ouders, uw vriend of vriendin, het belang van 10 maanden extra inspanning, die u een diploma kan opleveren dat voor uw verdere toekomst van belang zal zijn, zelfs nog na 20 of 30 jaar carrière, bvb voor een of andere hogere functie in de instelling of het bedrijf of de keten waarvoor u werkt. Onze school staat garant voor zeer degelijke specialisaties, met name de THUIS- EN BEJAARDENZORG, of de KINDERZORG in onze afdeling Verzorging te Nieuwpoort, de specialisatie HAARSTILIST, de COMPUTERGESTUURDE WERKTUIGMACHINES en de SLAGERIJ EN FIJNKOSTTRAITEUR. In uw eigen belang beveel ik u het extra specialisatiejaar van uw richting warm en van harte aan. Beste leerlingen, zo dadelijk oud-leerlingen, ik wens jullie een boeiende en uitdagende toekomst toe. Denk daarbij soms nog eens terug aan de kansen , het geduld en de liefde die je van de school en van je ouders en omgeving hebt gekregen. En … als er later kindjes komen, stuur dan zeker uw zonen en dochters naar uw vroegere school, dan kunt u hen vertellen wat mama of papa er zoal hebben uitgespookt, maar vooral ook welke bagage u er hebt meegekregen. Het gaat jullie goed.

2013 speech Eric Beghein - proclamatie  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you