Page 1

mobiliteitswinst versterken van mobiliteitsbeleid Annemieke Stoppelenburg en Godfried Boogaard

mobiliteitwinst.nl


mobiliteitwinst.nl


inleidend

Gedragseconomie wordt weinig toegepast binnen Nederlandse mobiliteitsprojecten. Verwachte resultaten gaan te veel uit van rationele veronderstellingen, juridische maatregelen, financiĂŤle prikkels en infrastructurele aanpassingen. Terwijl het gedrag van mensen en de mogelijke beĂŻnvloeding daarvan voornamelijk irrationeel is.

Mobiliteitswinst richt zich op het realiseren van beter en effectiever beleid, in combinatie met duurzame investeringen.

Mobiliteitswinst geldt als een additioneel instrument om succesvol verandering te realiseren op macro- (Rijksoverheid), meso- (gemeente, provincie en werkgevers) en op microniveau (burger, medewerker en reiziger). mobiliteitwinst.nl | 3


mobiliteitwinst.nl


hoe gaat het nu...

In de wereld van verkeer en vervoer staat de mens natuurlijk centraal, echter is beleid en zijn de vele projecten te weinig gericht op hen. Te vaak zijn werkgevers het aanspreekpunt en wordt de mens niet op zijn of haar motieven en drijfveren aangesproken.

Bijvoorbeeld de doelstelling om de CO2 uitstoot te verminderen is niet direct de taal van een reiziger. Daarnaast wordt er vaak voor mensen gedacht en bepaald ('moeten') en op basis van argumenten overtuigd ('weten'). Dergelijke pushmethoden creĂŤeren helaas niet het gewenste gedrag.

Het informeren van stakeholders via campagnes zijn veelal de manier. Mobiliteitswinst stelt deze veronderstelling zeer ter discussie.

mobiliteitwinst.nl | 5


moeten invloed door een beroep te doen op loyaliteit en plichtsbesef

weten

invloed door kracht van informatie, analyse en argumenten

de Mobiblox beinvloedingsstijlen

ontdekken beinvloedingsstijlen

invloed door het stimuleren van zelfreflectie

willen

loslaten

invloed door het honoreren en prikkelen van voorkeuren en belangen

afzien van beinvloeding (onbewuste processen)


winst in mobiliteit

Mobiliteitsgedrag is voornamelijk onbewust, zeg maar vanuit de automatische piloot, waarmee de stijlen 'weten' en 'moeten' minder succesvol zullen zijn. Aanvullende maatregelen zijn nodig.

Er zijn verschillende bouwstenen onderscheiden waarmee gedragsbeinvloeding wordt verbeterd. Mobiliteitswinst richt zich op het beinvloeden van factoren die op hun beurt van invloed zijn op gedrag. Deze bouwstenen vormen de mobilitymix om te komen tot een juist uitgebalanceerd aanbod te komen.

mobiliteitwinst.nl | 7


mobilitymix Mobilitymix

is een pallet van acht bouwstenen die gelden als aanknopingspunten om gewenst gedrag tot stand te brengen.

Het betreft altijd een combinatie van deze elementen.

mobiliteitwinst.nl | 9


mythes 1. Het aanbieden van alternatieve mobiliteit creĂŤert ander gedrag 2. Gedragsverandering van medewerkers kan je sturen 3. Met het juiste middel/tool kun je succesvolle gedragsverandering oproepen 4. De mobiliteitsdoelen van een organisatie zijn identiek aan die van een individuele medewerker 5. Medewerkers worden bewust van wenselijk mobiliteitsgedrag als het maar vaak wordt besproken 6. Veranderen van gedrag is een bewust proces 7. Als de groep verandert, verandert het individu vanzelf mee 8. Als we meer investeren in mobiliteit komt de verandering in gedrag vanzelf 9. Wij weten wat onze mensen aanzet tot het veranderen van hun gedrag 10. Het is bekend wat onze mensen aanzet tot het veranderen van hun gedrag 11. Met campagnes en opleidingen kunnen we mobiliteitsgedrag succesvol beĂŻnvloeden


mobiliteit is eerder een effect dan een doel op zich

mobiliteitswinst.nl

Mobiliteitswinst visie  

het versterken van mobiliteitsbeleid

Mobiliteitswinst visie  

het versterken van mobiliteitsbeleid

Advertisement