Page 1

Defenem el Benestar Social, allò important són les persones Volem un model de poble sostenible, accessible i solidari; el poble de les persones en harmonia amb l’entorn. Les persones, els seus drets i el seu benestar són el centre de la nostra actuació. Les nostres prioritats són garantir la cohesió social, lluitar contra les desigualtats i potenciar la igualtat d’oportunitats Com a Administració més pròxima, defenem un sistema públic de servicis socials que responga als principis de solidaritat, universalitat, igualtat, proximitat, qualitat i atenció personalitzada. Uns servicis que donen resposta a les noves necessitats: les famílies especialment vulnerables i els col·lectius amb risc d’exclusió social. Les bases per al benestar de les persones depenen de la correcta redistribució que fem i farem dels nostres pressupostos. Defenem la igualtat com a element essencial de la nostra política municipal i en totes les àrees de l’Ajuntament.

Defenem una economia per a les persones Una gestió eficaç dels recursos ens ha permés augmentar els diners destinats a qui més ho necessiten, mantindre i millorar els servicis bàsics que presta l’ajuntament i les activitats i programes que oferim des de les diverses regidories. Tot això, sense augmentar els impostos i reduint any a any el deute de l’Ajuntament, gràcies al treball detallat de la Hisenda Municipal. Defenem una gestió que no hipoteque econòmicament el nostre futur, perquè el centre de les nostres inversions són les persones. Una gestió que reta comptes públicament cada any. Què la ciutadania sàpia en què es gasta els seus diners i a què es deu! Perquè amb els diners de tots, millorem la vida de totes i tots.

Continuarem desenrotllant polítiques que afavorisquen un envelliment actiu, saludable i de promoció de l’autonomia personal dels nostres majors. I també, actuacions dirigides al treball dels joves. Estem compromesos amb polítiques integrals de benestar en un projecte que podem i sabem gestionar.

Defenem la cultura com un element fonamental pel desenvolupament social La cultura és un fenomen sobre el qual se sosté la nostra identitat actual i futura. Entenem la cultura com un tot que humanitza i definix les persones i als pobles. Els puntals d’esta són, d’una banda, la reivindicació i defensa del patrimoni material i immaterial com l’entorn, l’ordenament urbà i la nostra llengua i tradicions i, d’un altre, l’estímul a la creativitat artística, i intel·lectual i la difusió cultural. Creiem que estes dos facetes són necessàries i complementàries, però el seu desenrotllament deu basar-se en la participació de la ciutadania. Sense ella, cap acció té sentit. Som conscients del potencial cultural que posseïx el nostre poble. Els seus col·lectius i associacions, així com la ciutadania en general han demostrat la seua inquietud cultural i la seua capacitat d’abordar nous projectes. Seguirem recolzant-los des de l’Administració Local, amb els mitjans materials i econòmics dels que disposem. Cal tindre en compte que la cooperació és una condició necessària per a fer sostenibles les accions culturals. Només es pot dur a terme per mitjà d’acords entre col·lectius i institucions. I per a un major grau de participació en les polítiques culturals: un Consell de Cultura, autònom i influent que arreplegue les opinions i iniciatives de col·lectius i de la ciutadania. Estem convençuts de què “la cultura ens fa lliures” i és fonamental per al desenrotllament social de Godella, que podem i sabem millorar.


GoDella un poble

llISTa MUNICIPal

on viure millor

1. Salvador Soler Chuliá

estem compromesos amb un projecte en què la política municipal és democràcia, transparència, busca el benestar social i creu fermament que l’educació i la cultura ens faran progressar. Una gestió econòmica responsable, que permet desenrotllar estes prioritats i l’objectiu de la qual són les persones i per açò proposem establir polítiques actives d’ocupació Perquè amb els diners de tots, millorem la vida de totes i tots. Un projecte que podem i sabem millorar.”

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Teresa Bueso Marqués Fernando Oliveros Moral Rosa María Barat Broseta Pablo Escuín Garín Mª Pilar Moltó Verdú Alberto Antón Merino Elena Lanzarote Llorca Raimundo Castaño Duarte Micaela García Carbó José Ruvira Sánchez de León Mª José Caballer San Bartolomé (independiente) Antonio Segura Mármol Mª Carmen Oliveros Moral Pedro Luís Sánchez Novella Aina Soler Lanzarote Fernando Vilella García Natalia Garrido Villén José Bueso García Bonifacio Collado Mañas

960 05 32 79 godellapsoe@gmail.com http://godellapsoe.blogspot.com.es http://on.fb.me/1N7kv5i http://twitter.com/godellapsoe

Més informacio: http://godellapsoe.blogspot.com.es/2015/03/lllsta-socialista-per-les-eleccions.html?spref=fb

Salvador Soler Chuliá

godella un poble on viure millor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you