__MAIN_TEXT__

Page 10

God arbejdslyst Indeks 2015 Danskernes samlede arbejdslyst arbejdslystindekset

76

Temp eratu ren p å d a ns kernes a rbejd s g læ d e

74

Danskernes lykkeniveau

Temperaturen på seks faktorer, der påvirker danskernes arbejdslyst Mening

Ledelse

Medbestemmelse

Resultater

BALANCE

Kollegaer

Nedenstående er indekstal på en skala fra 0 til 100. Vi vil fremover tage en årlig temperatur på danskernes arbejdslyst og på de områder, der påvirker den.

76

65

63

73

63

73

Arbejdslyst & lykke

0,52

0,57 0,47

Gennemsnit Stiger vores arbejdslyst med 1 point, stiger vores lykkeniveau med 0,52. Effekten er dog større hos mænd (0,57) end hos kvinder (0,47).

10

MÆND

KVINDER

Profile for Krifa

God Arbejdslyst Indeks 2015  

God Arbejdslyst Indeks 2015 kortlægger, hvad der betyder mest for danskernes arbejdsglæde.

God Arbejdslyst Indeks 2015  

God Arbejdslyst Indeks 2015 kortlægger, hvad der betyder mest for danskernes arbejdsglæde.

Advertisement