Page 1

Mededelingen

In memoriam  Jo  van  Luit   Op  31  maart  jl.  overleed  Jo  van  Luit  in  zijn  woonplaats  Leidschendam.  Jo,  Joppert   voor  zijn  vele  vrienden  en  bekenden,  woonde  sinds  een  paar  jaar  in  het  westen  van   het  land.  Een  enkele  keer  kwam  hij  nog  in  Deventer.  Jo  haalde  de  respectabele   leeftijd  van  92  jaar.  Hij  was  daarmee  ons  oudste  lid,  zowel  in  leeftijd  als  in   lidmaatschapsjaren. jarig lidmaatschap werd hij tot Erelid benoemd. Vorig jaar december op onze club-verjaardag zou hij gehuldigd worden voor zijn 80-jarig lidmaatschap. Zijn gezondheid liet het niet toe om naar Deventer te komen. De huldiging voor 80 jaar lid heeft helaas niet meer kunnen plaatsvinden. Jo van Luit heeft veel betekend voor Go-Ahead, we zijn hem veel dank verschuldigd.

Parkeerterrein vernieuwd  

Jo van Luit bij zijn dankwoord in 2008, toen 75 jaar lid en benoemd tot erelid Jo van Luit was meer dan 80 jaar lid. Nadat hij op zijn 12e lid werd, speelde hij een aantal jaren bij de jeugdteams. Bij de senioren was hij een verdienstelijk voetballer en speelde hij ‘achter’ het 1e topteam in Go-Ahead 2 en 3. In 1948 stopte hij met voetballen. Hij kreeg het te druk met zijn zakelijke carrière. Hij werkte bij een oom die een woninginrichting had in de Langerij, de firma Katgerman. Later nam hij die zaak over en veranderde de naam in Van Luit woninginrichting. Toch bleef hij betrokken bij Go-Ahead. Hij zette zich in voor de kantine aan de Zutphenseweg en later bij de inrichting van ons huidige clubhuis. Toen hij meer vrije tijd kreeg, nam hij diverse functies aan. Zo was hij jarenlang voorzitter van de VCS en bestuurslid in de periode 19851992. Daarna maakte hij jaren deel uit van feestcommissies en de activiteitencommissie en zorgde ook nog voor de ontvangst in de bestuurskamer bij wedstrijden en was jarenlang leider van ons zaalvoetbalteam. In 1977 werd Joppert benoemd tot Lid van Verdienste en toen hij in 2008 werd gehuldigd voor zijn 75-

Sinds begin februari is men bezig met het aanpassen van de parkeerplaats en de toegang tot ons complex. Ook werd de ‘tunnelontsluiting’ richting Rivierenwijk aangepast met een fietspad. Het hele parkeerterrein ging op de schop.

Het fietspad loopt nu langs het oude trainingsveld en ons complex vanaf de nieuwe spoortunnel. Het fietspad maakt een bocht voor de oud-papier container langs en loopt vervolgens langs het Gazelle-veld naar het fietspad aan de Nico Bolkesteinlaan waar het aansluit. Het is even wennen maar de tunnel en verbeterde toegang bieden ook wel weer mogelijkheden. Zo is ons complex voor fietsers vanuit de Rivierenwijk maar ook Colmschate beter ontsloten. Het ziet er nu zeer fraai uit, nu alleen nog even wennen aan de nieuwe situatie.

maart – april 2014

15

Pagina 15  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you