__MAIN_TEXT__

Page 1

1

ΤΕΥΧΟΣ

MAGAZINE

ασπίδα προστασίας

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

PΟCKET

Από αλήτης, σταρ του σινεµά!

Καναρίνια Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε...

Συμπληρώματα;

Πότε πρέπει να ενισχύσετε τον σκύλο σας και τι θα πρέπει να προσέξετε...


Φροντίδα - Ενηµέρωση

Τ

ο ΝΕΟ εξειδικευµένο περιοδικό τσέπης κυκλοφορεί από την Gο.Blue Hellas καλύπτοντας το µεγάλο κενό που υπάρχει στην ενηµέρωση των φίλων των κατοικίδιων. Xρήσιµο, ενηµερωτικό, ευχάριστο και διασκεδαστικό για µικρούς και µεγάλους. Με κτηνιατρικά θέµατα από ειδικευµένους επιστήµονες κτηνιάτρους για διάγνωση, θεραπεία, ψυχολογία. Οδηγίες για εκπαίδευση, διαιτολόγιο, περιποίηση, συνεντεύξεις, υιοθεσία και πολλά άλλα θέµατα που ενδιαφέρουν τους κατόχους κατοικίδιων αλλά και για αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν. • ∆ιανέµεται ∆ΩΡΕΑΝ στις προθήκες εξειδικευµένων φαρµακείων • Στους χώρους αναµονής των κτηνιατρείων • Σε µεγάλα καφέ και κεντρικούς σταθµούς του ΜΕΤΡΟ • Αποστέλλεται και ηλεκτρονικά στα e-mail των φίλων του περιοδικού • Ανεβαίνει στη σελίδα του Facebook Go.Pet µέσω του παγκόσµιου ιστού issue. Σκοπός είναι να ανατρέχετε στις σελίδες του GO.PET Pokcet Magazine για σωστή και έγκριτη ενηµέρωση από την παγκόσµια βιβλιογραφία αλλά και για να βρίσκετε λύσεις σε καθηµερινά προβλήµατα για αρµονικότερη συµβίωση µε το αγαπηµένο µας κατοικίδιο. Απευθύνεται σε όλους και φιλοδοξεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας! Περιµένουµε και τις δικές σας προτάσεις! Να µας γράφετε, να µας στέλνετε φωτογραφίες και να µας ενηµερώνετε για ότι σχετίζεται µε το αγαπηµένο σας κατοικίδιο. Ευχαριστούµε πολύ τον ∆ήµο Βριλησσίων και ιδιαίτερα τον ∆ήµαρχο κο Ξένο Μανιατογιάννη, που πίστεψε και στήριξε την προσπάθειά µας αυτή, καθώς και την εταιρεία Cosmos Pets Supplies για την εµπιστοσύνη της στην προσπάθειά µας!

3


7

Ασπίδα προστασίας για τα αδέσποτα από τον ∆ήµο Βριλησσίων

20

Και οι γάτες θέλουν περιποίηση...

17

Από αλήτης στάρ του σινεµά

22

Συµπληρώµατα διατροφής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ Go.Pet Pocket Magazine Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ • EΚ∆ΟΤΗΣ: GO BLUE HELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Ν. ΛΙΟ∆ΗΜΟΥ 1, 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Τ: 210 8047 364 F: 210 8047 365 e-mail: info@gobluehellas.org

Go.Pet Pocket Magazine


Π Ε ΡΙ Ε Χ ΟΜ Ε ΝΑ

30

Εξόρµηση µε ασφάλεια

42

38

Καναρίνια

Ο αρχηγός της αγέλης

34

Συνέντευξη Stefan Dimitrijevic

∆ηµοσιογραφική επιµέλεια: Θεοδόσης Παπανδρέου Συνεργάτες τεύχους: Σοφία Σκρέκη, Groomer, Ιωάννα Γιαννακοπούλου, Pawsitive Veterinary Clinic Μυρτώ Περράκη, Κτηνίατρος Α.Π.Θ., Νίκος Ρουσίδης, Εκτροφέας, Χρήστος Κούτσης, Εκπαιδευτής Σκύλων, ∆ηµήτρης Αλεξόπουλος, Εκτροφέας Υπεύθυνη ∆ιαφήµισης: Μαριάννα ∆εληγιαννάκη Σχεδιασµός: go.blue hellas

www.gobluehellas.org


ΑΛΜΠΟΥΜ

Αρκεί το χαµόγελο ενός παιδιού για να ζεστάνει µια καρδιά, να πληµµυρίσει µε αισθήµατα. Η κατανόηση ενός σκύλου µας υποχρεώνει να σκεφτούµε πως εντελώς διαφορετικές γλώσσες είναι τόσο όµοιες. Σκύλοι και παιδιά. Ένας υπέροχος λόγος για να φωτιστεί η ζωή µας... Milan, Ιταλία. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Από την Anita LG Oechslin, Photo Journalist, World Dog Press Association, www.anitalg.ch

6


7


Ασπίδα προστασίας ∆ήµος υπόδειγµα και σε ότι αφορά τα αδέσποτα ζώα αποδεικνύεται ο ∆ήµος Βριλησσίων ο οποίος είναι από τους ελάχιστους σε όλη την Ελλάδα που έχει συµµορφωθεί µε την νοµοθεσία.

8

Η

νοµοθεσία των τελευταίων ετών (Ν. 4039/2012 & τροποποίησή του µε το αρ. 46 του Ν. 4235 /2014) για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα προβλέπει αρµοδιότητες για τους ΟΤΑ και στα Βριλήσσια ενεργοποιήθηκε Τοµέας Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Υπό τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου Βριλησσίων Ξένου Μανιατογιάννη και του αρµόδιου για θέµατα περιβάλλοντος Αντιδηµάρχου Αλέξη Μαυραγάνη, µε εισήγηση του οποίου προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πλέον τριπλασιαστεί το ποσό για την κάλυψη της αναγκαίας µέριµνας για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του ∆ήµου Βριλησσίων, ο τοµέας µεριµνά για την ορθή εφαρµογή των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήµατος σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς σε επίπεδο δήµου. Μεριµνά για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε αγαστή συνεργασία µε το φιλοζωικό σωµατείο «Σ.Ο.Σ. Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» διατηρώντας τη συνολική εποπτεία των ζώων εντός των διοικητικών του ορίων.


για τα αδέσποτα

Σ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής και προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των αδέσποτων ζώων έχει δηµιουργήσει δίκτυο ενηµέρωσης πολιτών για τα ζώα που διατίθενται για υιοθεσία και διευθετεί θέµατα πραγµατοποίησης της υιοθεσίας. Έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και φροντίδα των επανεντασσόµενων ζώων ενώ µεριµνά για τη συγκρότηση της πενταµελούς επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου και για προβλήµατα που προκύπτουν µε την επανένταξη και γενικότερα µε τη διαχείριση των αδέσποτων. Υπεύθυνη του Προγράµµατος είναι η δηµοτική υπάλληλος κα Αγγ. Παπαγεωργίου. Ο τοµέας διαχείρισης αδέσποτων συντάσσει τις απαιτούµενες µελέτες για να γίνει εφικτή η εφαρµογή του προγράµµατος:

1. Περισυλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων του ∆ήµου 2. Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τα αδέσποτα του ∆ήµου και 3. Προµήθεια ειδών για τον αποπαρασιτισµό των αδέσποτων ζώων.

Τηρεί τις απαιτούµενες καρτέλες ανά αδέσποτο ζώο για την παρακολούθηση του προγράµµατος ήδη από τις αρχές του 2015. Μεριµνά ακόµα για την ένταξη του δήµου στο επιδοτούµενο πρόγραµµα του ΥΠ.Α.Α.Τ. και την αποστολή των απαιτούµενων στοιχείων για την είσπραξη της επιδότησης ή για οικονοµική στήριξη του προγράµµατος από άλλες πηγές. Ο ∆ήµος Βριλησσίων είναι από τους ελάχιστους ∆ήµους της χώρας, που σε συνεργασία µε το φιλοζωικό σωµατείο «Σ.Ο.Σ. Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» αντιµετωπίζει άµεσα και αποτελεσµατικά το ζήτηµα των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας σηµαντικούς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους.

9


«

Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα µας και εµείς ανταποκρινόµαστε στο δικαίωµά τους αυτό...

»

είναι το σύνθηµα των ανθρώπων του δήµου. Σκοπός του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι αφενός η σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή µείωση του αριθµού των αδέσποτων ζώων, µέσω της στείρωσης, σήµανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, µε την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα του δήµου και οι παρεµβατικές δράσεις σε θέµατα προστασίας τους. Με αυτό το πρόγραµµα τίθενται οι βάσεις µιας πιο πολιτισµένης αντιµετώπισης των «άστεγων» ζώων.

10

Παράλληλα επιδιώκεται η ενηµέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόµενο της εγκατάλειψης ζώων -γιατί «δείκτης πολιτισµού µιας πόλης είναι το πώς αντιµετωπίζει τις άλλες µορφές ζωής»- καθώς και η προώθηση της υιοθεσίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια µιας οικογένειας. Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τη λειτουργικότητα και την απήχηση των δράσεων του προγράµµατος προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς από την έναρξή του δεκάδες αδέσποτα ζώα καταγράφηκαν, δέχτηκαν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και εντάχθηκαν στο πρόγραµµα.


Επίσης, αρκετά ζώα τα οποία είναι ενταγµένα στο πρόγραµµα του ∆ήµου Βριλησσίων, υιοθετήθηκαν την τελευταία διετία από πολίτες και απολαµβάνουν πια την ανθρώπινη φροντίδα. Από το 2015 το πρόγραµµα επεκτάθηκε και στις αδέσποτες γάτες. Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο αριθµό των αδέσποτων γατών στην πόλη, η ένταξή τους στο πρόγραµµα γίνεται σταδιακά και υπό προϋποθέσεις. Προτεραιότητα δίνεται στα θηλυκά ζώα και ιδιαίτερα σε εκείνα που διαβιούν σε χώρους υγειονοµικού ενδιαφέροντος γενικότερα.

Καταγραφή και σήµανση Τα αδέσποτα ζώα που εντάσσονται στο πρόγραµµα καταγράφονται και σηµαίνονται ηλεκτρονικά, µε την χρήση microchip. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στο κάθε ενταγµένο στο πρόγραµµα ζώο (φωτογραφία, αύξων αριθµός καταγραφής, αριθµός microchip, ιατρικό ιστορικό κ.λ.π.), βρίσκονται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που διαχειρίζεται ο τοµέας.

Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος είναι: • περισυλλογή • καταγραφή • σήµανση • κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας • αποπαρασίτωση • στείρωση • εµβολιασµός • παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (χειρουργεία τραυµατισµένων ζώων από τροχαία ατυχήµατα, δαγκώµατα κ.α., περιστατικά φόλας, θεραπεία δερµατολογικών ασθενειών). • υιοθεσία ή επανατοποθέτησή τους

11


Περίθαλψη Μετά την παροχή των απαραίτητων κτηνιατρικών υπηρεσιών στα συνεργαζόµενα κτηνιατρεία, τα αδέσποτα ζώα στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται εµβολιάζονται και όσα ζώα χρήζουν επιπρόσθετης φροντίδας παραµένουν στα κτηνιατρεία των συνεργαζόµενων κτηνιάτρων όσο καιρό κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη ανάρρωσή τους. Μετά την αποθεραπεία τους, τα ζώα υγιή, στειρωµένα, εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα, εάν δεν υιοθετηθούν, επανατοποθετούνται στο χώρο από τον οποίο είχαν περισυλλεχθεί. Η διαδικασία υιοθεσίας ενός αδέσποτου σκύλου είναι εύκολη και γρήγορη. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε µια υπεύθυνη δήλωση επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής να υιοθετήσει ένα αδέσποτο ζώο. Ο ∆ήµος Βριλησσίων και το φιλοζωικό σωµατείο «Σ.Ο.Σ. Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» διατηρούν πάντα το δικαίωµα επικοινωνίας και ενηµέρωσης για τις συνθήκες διαβίωσης του υιοθετηµένου ζώου.

Όσοι ενδιαφέρονται να δώσουν µια ευκαιρία ζωής υιοθετώντας ένα ζώο µπορούν να απευθύνονται

στα τηλέφωνα 210 6130917 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ή

697 626 6620

φιλοζωικό σωµατείο «Σ.Ο.Σ. Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 12


Εκστρατεία ενηµέρωσης Άµεσοι στόχοι του δήµου είναι η έκδοση σχετικών ενηµερωτικών εντύπων και αφισών που θα παρέχουν στους δηµότες : • Ενηµέρωση για το υλοποιούµενο πρόγραµµα στείρωσης και κτηνιατρικής φροντίδας και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων. • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όσων είναι ιδιοκτήτες ζώων ή όσων θέλουν να γίνουν, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στη φροντίδα των ζώων, αλλά και την υπεύθυνη ιδιοκτησία απέναντι στο ζώο. Τέλος, κατόπιν εγκρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο ∆ήµος προγραµµατίζει να διενεργήσει ενηµερωτικές διαλέξεις σε συνεργασία µε την φιλοζωικό σωµατείο «Σ.Ο.Σ. Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». σε µαθητές σχολείων Α΄ βάθµιας και Β΄ βάθµιας εκπαίδευσης της πόλης, µε κύριο στόχο την καλλιέργεια σωστής ζωοφιλικής συνείδησης.


Τα στοιχεία µιλούν…

1

Το 2014 το ποσό που δαπανήθηκε για το πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Βριλησσίων ήταν 6.000 €, το 2015 ήταν 10.000 €, όπως και το 2016, για το 2017 έχουν προϋπολογιστεί 15.000 €. Στο διάστηµα της νέας διοίκησης το ποσό που διαθέτει ο ∆ήµος για το πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.

2

Στο πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων εντάχθηκαν και στειρώσεις γατιών Το 2014 στειρώσεις γατιών 0 Το 2015 στειρώσεις γατιών 24 Το 2016 στειρώσεις γατιών 60 Το 2017 οι στειρώσεις γατιών προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τις 100 Οι στειρώσεις γατιών γίνονται αποκλειστικά σε αδέσποτες γάτες εντός των ορίων του ∆ήµου Βριλησσίων.


3

Για πρώτη φορά ο ∆ήµος Βριλησσίων πήρε επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφικών για το πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του, αυτό συνεπάγεται ότι το πρόγραµµα του είναι ελεγµένο και πιστοποιηµένο και ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 4039/2012 και τις τροποποιήσεις του από τον Ν.4235/2014.

4

Από το 2015 τηρούνται στην Υπηρεσία του ∆ήµου φάκελοι, καρτέλες και βιβλιάρια υγείας για κάθε αδέσποτο σκύλο, κτηνιατρικές πράξεις και βιβλίο εισερχόµενων – εξερχοµένων ζώων) και όλα τα παραπάνω είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του Βορείου Τοµέα Αθηνών.

5

Σκοπός του προγράµµατος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήµου µας είναι αφενός η ευζωία τους, µε την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλους τους αδέσποτους σκύλους του ∆ήµου (όπως χειρουργικές επεµβάσεις, εξετάσεις, εµβολιασµούς, αντιπαρασιτώσεις, κ.α.) και η σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή µείωση του αριθµού των αδέσποτων ζώων, µέσω της στείρωσης, σήµανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους (αδέσποτοι σκύλοι µειωµένοι σχεδόν κατά το ήµισυ, µεταξύ των ετών 2014-2016).

Περιοχή: Αττική-Βόρεια Προάστια Το Σωµατείο µας ιδρύθηκε το 2003. Εφαρµόζει το δηµοτικό πρόγραµµα στειρώσεων και εµβολιασµού σε συνεργασία µε το ∆ήµο. Οι εθελοντές µας µεριµνούν για την περίθαλψη και την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων αλλά και την ενηµέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων του ∆ήµου. Οι πόροι µας προέρχονται από δύο ετήσιες εκδηλώσεις. Το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ και, ή το τοπικό πανηγύρι της Αναλήψεως ή το Πασχαλινό Μπαζάρ. Σκοπός µας είναι να βρεθούν υπεύθυνες οικογένειες για τα αδέσποτα και εγκαταλειµένα ζώα που υπάρχουν ήδη στο δρόµο. ∆ΕΝ διαθέτουµε γραφεία, υπαλλήλους ή χώρο φιλοξενίας για τα ζώα. Είµαστε µια οµάδα ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ που προσπαθεί να βοηθήσει όπως και όποτε µπορεί τα αδέσποτα του ∆ήµου Βριλησσίων.

15


«

Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα µας και εµείς ανταποκρινόµαστε στο δικαίωµά τους αυτό...

»


Από τον Θεοδόση Παπανδρέου, ∆ηµοσιογράφος


Έχει πορτοκαλί τιγρέ τρίχωµα, είναι πραγµατικά καλοµαθηµένος και έχει κάνει περισσότερα κοντινά πλάνα από τη Γκάρµπο στο αποκορύφωµα της καριέρας της.

Είναι ο διάσηµος Μποµπ, ο γάτος που πρωταγωνιστεί στην ταινία «A Street Cat Named Bob» (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μποµπ) του Καναδού σκηνοθέτη Ρότζερ Σπότισγουντ µε πρωταγωνιστή τον Λουκ Τρεντγουέι.

Ό

πως γράφει το ΑΜΠΕ, βασισµένη στο οµώνυµο βιβλίο «A Street Cat Named Bob» (Ένας γάτος που τον έλεγαν Μποµπ) αφηγείται την αληθινή ιστορία του άστεγου, τοξικοµανή πλανόδιου µουσικού, Τζέιµς Μπόουεν, η ζωή του οποίου άλλαξε όταν γνώρισε έναν τιγρέ πορτοκαλί γάτο, τον Μποµπ.

Ο Μποµπ βοήθησε τον Μπόουεν να κερδίσει τη µάχη κατά του εθισµού στα ναρκωτικά. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας ήταν παρών στα γυρίσµατα της ταινίας. 18

Αρχικά ο Λονδρέζος γάτος δεν θα υποδυόταν τον εαυτό του στον κινηµατογράφο. Οι παραγωγοί είχαν δέκα ειδικά εκπαιδευµένους γάτους, οι οποίοι ταξίδεψαν από τον Καναδά στο Λονδίνο για να τον ντουµπλάρουν. Όµως οι γάτοι αποδείχθηκαν φοβιτσιάρηδες όταν έπρεπε να κάνουν γυρίσµατα στο Λονδίνο τη νύχτα. Έτσι ο Μποµπ εµφανίστηκε στην ταινία. «Οι παραγωγοί έφεραν τις γάτες, ήταν πολύ ωραίες γάτες, αλλά δεν γνώριζαν το Λονδίνο. Όσο νύχτωνε έδειξαν να φοβούνται. Ο Μποµπ ήταν µαζί µου και ζητήθηκε η βοήθειά του. Είπαν ότι τα πήγαινε περίφηµα, οπότε µου ζήτησαν να τον φέρνω κάθε µέρα. Ήταν πολύ µεγάλη τιµή για µένα» υπογράµµισε σε δηλώσεις του στην εφηµερίδα «The Sun».


Ο σκηνοθέτης Ρότζερ Σπότισγουντ εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ και ο Μποµπ εµφανίζεται στις περισσότερες σκηνές της ταινίας. Μάλιστα για την προβολή της ταινίας έκανε και περιοδεία. Σήµερα είναι ένας κινηµατογραφικός αστέρας, ο οποίος ταξιδεύει µε αεροπλάνο σε πρώτη θέση, έχει τους δικούς τους σωµατοφύλακες, τους «Bobbyguards» στις διάφορες εκδηλώσεις και απολαµβάνει τις λιχουδιές του. «Αν κάποιος σε µία εκδήλωση προσπαθήσει να τον αγγίξει τότε όλοι θέλουν να το κάνουν. ∆εν είναι όµως άγαλµα. Είναι ζωντανό πλάσµα. Όταν µας πλησιάζουν στο δρόµο και µε ρωτούν αν µπορούν να τον χαϊδέψουν, απαντώ: Λοιπόν, να δούµε αν θέλει» εξήγησε ο Τζέιµς. Ο πραγµατικός Τζέιµς, ο οποίος έχει γράψει έξι βιβλία για τον Μποµπ και ο γάτος του είναι πολύ γνωστοί στο Λονδίνο. «Ο Μποµπ έχει τόσους πολλούς θαυµαστές, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη γάτα» ανέφερε ο

Τρεντγουέι. Μεταξύ αυτών των θαυµαστών είναι η ∆ούκισσα του Κέιµπριτζ, σύζυγος του πρίγκιπα Γουίλιαµ, δούκα του Κέιµπριτζ, η οποία παρακολούθησε την ταινία. «Φαίνεται ότι της άρεσε η ταινία» είπε ο Τρεντγουέι. «Περισσότερο όµως έδειξε ενδιαφέρον για τον Μποµπ µε τον οποίο φωτογραφήθηκε» πρόσθεσε. Ο Τζέιµς ήταν χρήστης και πλανόδιος µουσικός, βρήκε τον γάτο, τον βάφτισε Μποµπ, τον φρόντισε και τον υιοθέτησε. Ο γάτος έγινε σιγά -σιγά µέρος στο σόου όσο ο Τζέιµς έπαιζε κιθάρα. Όλοι οι περαστικοί ήθελαν να βγάλουν selfie µαζί του. Τελικά ένας λογοτεχνικός ατζέντης πρότεινε στον Τζέιµς να γράψει το βιβλίο, το οποίο έγινε επιτυχία. Σήµερα ο Μποµπ έχει τους δικούς του λογαριασµούς στο Twitter, Facebook and YouTube pages και ένα on-line κατάστηµα.

19


Και οι γάτες θέλουν την περιποίηση τους! ΔΕΝ

πλένονται, χτενίζονται, στεγνώνονται µε σεσουάρ, δε λερώνονται...Εικασίες που ακούγονται συχνά πυκνά σε συζητήσεις µεταξύ φίλων ακόµα και µεταξύ κτηνιάτρων και ιδιοκτητών ασθενών…

ΜΥΘΟΣ

Φυσικά και πλένονται. Η περιποίηση που προσφέρουν στον εαυτό τους δεν φτάνει. Ίσα - ίσα, αν µια γάτα είναι αβούρτσιστη και βρώµικη αυξάνεται η πιθανότητα κατάποσης νεκρής τρίχας µε αποτέλεσµα εµετό «τριχόµπαλας» ή ακόµα και εµπλοκή εντέρου όταν πρόκειται για

µακρύτριχη φυλή! Ίσως στην αρχή να δηµιουργηθεί θέµα «διαπροσωπικής σχέσης» µεταξύ ζώου και ιδιοκτήτη αλλά, αν ξεκινήσει σωστά η διαδικασία, σε νεαρή ηλικία, 3-4 µηνών ή και νωρίτερα αν το γατάκι είναι ανοιχτόχρωµο, µπορούµε να κάνουµε την πρώτη του εµπειρία συµπαθητική ή απλά ανεκτή. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του ζώου και τη δική µας συµπεριφορά, καθώς δικό µας άγχος, βιασύνη κ.λ.π, επηρεάζει χωρίς να το καταλάβουµε! Μια µάχη κερδίζεται µε υποµονή πάντα! • Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουµε πριν το µπάνιο, είναι το κόψιµο νυχιών µε ειδικό ψαλιδάκι για νύχια, προσεκτικά µη µατώσουµε το ζώο. Αποφεύγουµε έτσι στην πιθανή διαφωνία µεταξύ µας να γαντζωθεί πάνω µας και να µας τραυµατίσει λόγω πανικού.

Σοφία Σκρέκη Groomer Chrysothemis Persian Cats 6943224806


• Κάνουµε µπάνιο τη γατούλα, µε αραιωµένο σαµπουάν ειδικό για γάτες και χλιαρό νερό. Υπάρχουν και σαµπουάν που αναδεικνύουν το χρώµα για εξαιρετικές περιπτώσεις (show). • Στεγνώνουµε καλά, πρώτα µε πετσέτες και µετά µε σεσουάρ σε χλιαρή θερµοκρασία, βουρτσίζοντας µε σεβασµό στο ζώο και στην τρίχα του, αποµακρύνοντας τη νεκρή τρίχα και επιµένοντας σε επιµέρους πιθανούς κόµπους που πιθανόν υπάρχουν. Το βούρτσισµα γίνεται ή µε βούρτσα µε δόντια και έλεγχος µετά µε χτένα µε µεγάλα διαστήµατα απόστασης σε γάτες µε µακρύ τρίχωµα ή µε λαστιχένια βούρτσα και γάντι σε κοντότριχες γάτες!! • Έχει σηµασία το στέγνωµα να είναι πολύ καλό να µη µείνει υγρασία στο ζώο για την αποφυγή µυκητιάσεων που προκαλούνται από κακό στέγνωµα ή ακόµα και κρυολογήµατος. • Μια σταγόνα φυσιολογικός ορός στα µάτια αποµακρύνει υπολείµµατα προϊόντων κι έτσι αποφεύγονται δάκρυα και τσούξιµο. • Καθαρίζουµε και στεγνώνουµε πολύ καλά αυτιά –υπάρχουν ειδικές σκόνες στο εµπόριο- µε πετσέτα, µπατο νέτα – όχι πολύ βαθειά µιας και υπάρχει κίνδυνος να τραυµατίσουµε τον ακουστικό πόρο.

Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µια φορά το µήνα σε µακρύτριχες φυλές και αραιότερα σε κοντότριχες φυλές!

Οι γάτες µας, ζουν µαζί µας, απολαµβάνουν τα χάδια µας, τον καναπέ µας. Κανείς δεν θα έπρεπε να περιµένει την κατάλληλη εποχή για να τις περιποιηθεί! Το έχουν ανάγκη, όπως και οι άνθρωποι! Το µπάνιο σε ένα αιλουροειδές βοηθά τον ιδιοκτήτη να εντοπίσει άµεσα δερµατικά προβλήµατα, εξωπαράσιτα κ.λ.π… Η απόλαυση του να συνυπάρχεις µε ένα καθαρό, υγιές, απαλλαγµένο από µυρωδιές και κόµπους και δερµατικά προβλήµατα ζώο είναι ασύγκριτη! Καλό θα ήταν να ζητείστε από τον κτηνίατρο ή το groomer να σας δείξει που κόβονται τα νύχια µιας γάτας.

21


Συµπληρώµατα Πότε πρέπει να ενισχύσετε τον σκύλο σας και τι θα πρέπει να προσέξετε...

Ε

ίναι αλήθεια ότι στην σηµερινή αγορά κυκλοφορεί µια πληθώρα συµπληρωµάτων διατροφής για σκύλους και ο καταναλωτής βοµβαρδίζεται ακατάπαυστα µε πληροφορίες κυρίως διαδικτυακές για την αναγκαιότητά τους για την υγεία και την ευζωία του σκύλου του. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι τα συµπληρώµατα διατροφής σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ούτε αντικαθιστούν µια ισορροπηµένη και σωστή διατροφή. Πριν προσφύγουµε στα συµπληρώµατα θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν ο σκύλος µας διατρέφεται σωστά µε ποιοτική τροφή κατάλληλη για την ηλικία του για το µέγεθος του και για τις απαιτήσεις της δικής του καθηµερινότητας.

Ιωάννα Γιαννακοπούλου Pawsitive Veterinary Clinic Αυστραλίας 115, Πάτρα, 2611121169, 6944771261 pawsitiveveterinaryclinic@gmail.com

,


Πότε όµως χρειάζεται να τα χορηγήσουµε σε ένα ζώο; Είναι απαραίτητα σε όλους τους σκύλους; Κάτω από ποιές προϋποθέσεις και συνθήκες;


Ας δούµε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σκύλων µας στα διάφορα ηλικιακά στάδια και σε κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. Το κουτάβι Για το κουτάβι στα πρώτα στάδια της ζωής του µετά τον απογαλακτισµό δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη για κάποιο συµπλήρωµα διατροφής. Συνήθως συστήνεται µια πολυβιταµίνη σε κάποια κουτάβια µε χαµηλό σωµατικό βάρος σε κουτάβια µε µειωµένη όρεξη για πρόσληψη τροφής ή σε κουταβάκια που είχαν κάποιο πρόβληµα µε ενδοπαράσιτα. Η τακτική που έχει επικρατήσει από τις προηγούµενες δεκαετίες να χορηγούµε στα κουτάβια ασβέστιο είναι εντελώς λανθασµένη και πολλές φορές είναι κι η αιτία διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Για τα µεγαλύτερης ηλικίας κουτάβια και µέχρι την ενηλικίωσή τους υπάρχουν κάποια συµπληρώµατα διατροφής που αξίζει να αναφέρουµε και έχουν χρησιµότητα και όφελος κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα σε φυλές µεγαλόσωµες µε γρήγορη ανάπτυξη και σε φυλές χονδροδυστροφικές είναι σηµαντικό και απαραίτητο να βοηθήσουµε όσο καλύτερα µπορούµε τις αρθρώσεις τους συνδέσµους και τους τένοντες του κουταβιού που λόγω του µεγάλου του σωµατικού βάρους του της ευαισθησίας του σ αυτή την ηλικία και της επιρρέπειάς του στους τραυµατισµούς λόγω της ενεργητικότητας και της ιδιοσυγκρασίας του υπόκεινται σε µικροτραυµατισµούς λόγω των αυξηµένων φορτίσεων.

24


Ο ενήλικος Ανάλογα µε την φυλή και το µέγεθος του σκύλου µας και σε συνάρτηση µε τον τρόπο ζωής του προκύπτουν διάφορες ανάγκες που πολλές φορές ακόµα και η καλύτερη διατροφή δε µπορεί να τις καλύψει από µόνη της. Εκεί µπαίνουν στην εξίσωση τα διάφορα συµπληρώµατα διατροφής που µπορούν να καλύψουν κάποιες αυξηµένες ανάγκες. Ας δούµε ποια συµπληρώµατα θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν και πότε. Χονδροπροστατευτικά: αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική βοήθεια σε σκύλους µε έντονη κινητική δραστηριότητα και σε σκύλους µεγαλόσωµων φυλών που αναµένεται αυξηµένη φθορά στους αρθρικούς χόνδρους βοηθώντας στη γρηγορότερη αναδόµηση των µικροτραυµατισµών και προλαµβάνοντας µετέπειτα προβλήµατα αρθροπαθειών. Χρήσιµα και σε φυλές όπως τα bulldog τα dutchund και γενικότερα φυλές που λόγω της κατασκευής τους δέχονται αυξηµένες πιέσεις και κατά συνέπεια φθορές στις αρθρώσεις τους ή στη σπονδυλική τους στήλη και γενικότερα στο σκελετικό τους σύστηµα. Ω-3/Ω-6 /Βιοτίνη /Ψευδάργυρος: αποτελούν ιδιαίτερη βοήθεια σε όλους τους σκύλους κατά τις περιόδους αλλαγής του τριχώµατός τους µειώνοντας το µάδηµα και βελτιώνοντας την τρίχα. Είναι ωφέλιµα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε σκύλους µακρύτριχους µε ιδιαίτερες απαιτήσεις στην υγεία του δέρµατος και του τριχώµατος. Πολυβιταµίνες: προσφέρουν σηµαντική βοήθεια σε ζώα τα οποία δε διατρέφονται µε τυποποιηµένες τροφές για να ισορροπήσουµε τις ελλείψεις σε διάφορες βιταµίνες και ιχνοστοιχεία που δεν παίρνουν από τη διατροφή τους.

25


Ο ηλικιωµένος Όταν µπαίνει ο σκύλος µας στην τρίτη ηλικιακή φάση της ζωής του τα χονδροπροστατευτικά είναι πια σχεδόν απαραίτητα. Τα ω-3/ω-6 µπορούν να τον βοηθήσουν και στο σκελετικό του σύστηµα µειώνοντας τις φλεγµονές στις αρθρώσεις και στην καλύτερη λειτουργία του καρδιακού µυ. Εάν δε διατρέφεται ικανοποιητικά µια πολυβιταµίνη µπορεί να τον βοηθήσει να ισορροπήσει τα ελλείµµατα σε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία και έχει και ορεξιογόνο δράση.

Ο αθλητής Σκύλοι που αθλούνται εντατικά ή είναι σκύλοι εργασίας έχουν κι αυτοί ιδιαίτερες απαιτήσεις. Τα χονδροπροστατευτικά σκευάσµατα για τις καταπονήσεις του σκελετικού τους συστήµατος και οι πολυβιταµίνες για τις αυξηµένες ανάγκες του µεταβολισµού τους είναι απαραίτητα για να διατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Σκευάσµατα µε καρνιτίνη και ω-3/ω-6 λιπαρά οξέα βοηθούν στη βέλτιστη λειτουργία του καρδιακού µυ βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους και αυξάνοντας την αντοχή τους.

26


Ο σκύλος ασθενής Υπάρχουν πολλά συµπληρώµατα διατροφής τα οποία συνεργικά µε τη φαρµακευτική αγωγή στις διάφορες παθήσεις µπορούν να βοηθήσουν στη γρηγορότερη ανάρρωση και στη µείωση των υποτροπών ή σε χρόνια νοσήµατα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Για τις παθήσεις του ήπατος κυκλοφορούν πολλά συµπληρώµατα διατροφής µε βάση το γαϊδουράγκαθο και σε συνδυασµούς µε διάφορα απαραίτητα αµινοξέα που βοηθούν στη γρηγορότερη ανάπλαση του ήπατος και στη µείωση της φλεγµονής. Για τις παθήσεις της καρδιάς τα συµπληρώµατα µε απαραίτητα λιπαρά οξέα και καρνιτίνη µπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και στην καλύτερη λειτουργία του πάσχοντος καρδιακού µυός. Για τις παθήσεις του ουροποιητικού συµπληρώµατα διατροφής µε εκχυλίσµατα από cranberry και διάφορα άλλα βότανα και γλυκοζαµίνες µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση της φλεγµονής της ουροδόχου κύστης στη γρηγορότερη ανάρρωση και στη µείωση των υποτροπών. Για τις παθήσεις των αρθρώσεων όπως έχουµε ήδη αναφέρει τα διάφορα χονδροπροστατευτικά σκευάσµατα και τα ω-3/ω-6 λιπαρά οξέα για την αναδόµηση των χόνδρων και τη µείωση των φλεγµονών.

27


Για τις παθήσεις του νευρικού συστήµατος συµπληρώµατα µε βιταµίνες του συµπλέγµατος Β. Για ασθενείς µε αδύναµο ανοσοποιητικό σύστηµα µπορούµε να βοηθήσουµε στην ενίσχυσή του συµπληρώµατα µε β-γλυκάνες. Για ασθενείς µε παθήσεις που προκαλούν διαφόρων ειδών αναιµίες υπάρχουν συµπληρώµατα που βοηθούν στη γρηγορότερη αποκατάσταση των τιµών των εξετάσεών τους. Για ζώα µε αυξηµένα επίπεδα στρες υπάρχουν συµπληρώµατα διατροφής που άλλα προάγουν τη σύνθεση σεροτονίνης της ορµόνης της ευτυχίας και άλλα περιέχουν κάποια βότανα όπως η βαλεριάνα ή η λεβάντα που ηρεµούν το ζώο. Για ασθενείς µε προβλήµατα εντερικών διαταραχών υπάρχουν συµπληρώµατα διατροφής µε προβιοτικά που βοηθούν στη γρηγορότερη αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου. Ολοκληρώνοντας είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε ότι ο κάθε οργανισµός είναι διαφορετικός και ξεχωριστός µε εξατοµικευµένες ανάγκες και ο κατάλληλος επιστήµονας για να αξιολογήσει την ανάγκη ενός ζώου για κάποια ενίσχυση µε κάποιο από τα διάφορα συµπληρώµατα διατροφής και για να συστήσει το κατάλληλο σκεύασµα για το συγκεκριµένο ζώο είναι ο κτηνίατρος που το παρακολουθεί. Το γεγονός ότι δεν απαιτεί συνταγή η προµήθειά τους και το ότι πολλά από αυτά είναι φυτικής προέλευσης δεν αναιρεί την πιθανότητα να προκαλέσουν κάποιο πρόβληµα σε κάποιο ζώο αν χορηγηθούν ανεξέλεγκτα ή αν υπάρχει κάποια αντένδειξη για τη χορήγησή τους στο ιστορικό κάποιου ζώου. Κατάλληλος να καθοδηγήσει τον ιδιοκτήτη στο τι θα µπορούσε να βοηθήσει το ζώο του επιλέγοντας ανάµεσα στην πληθώρα παραφαρµακευτικών σκευασµάτων είναι ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο.


Έξόρµηση µε Ασφάλεια Οι ανοιξιάτικοι µήνες στην Ελλάδα, είναι λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών, η ιδανική περίοδος για εξορµίσεις στην ύπαιθρο ενώ ακόµη και οι ηµερήσιοι περίπατοι των µικρών µας φίλων γίνονται πιο ευχάριστοι και παρατεταµµένοι. Ωστόσο πρέπει να λαµβάνονται κάποια µέτρα για να µην εκτεθούν στους «ανοιξιάτικους κινδύνους»!

30

Μυρτώ Περράκη Κτηνίατρος Α.Π.Θ. www.animedica.gr


Η

προστασία από ψύλλους και κρότωνες(τσιµπούρια) είναι απαραίτητη. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η προστασία, θα πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα και κατά τη χειµερινή περίοδο λόγω του ήπιου χειµώνα που έχουν οι περισσότερες περιοχές. Αυτό αφορά όλους τους σκύλους και τις γατούλες που έχουν πρόσβαση στο εξωτερικό περιβάλλον. Στο σκύλο την άνοιξη, ξεκινάµε την εντοµοαπωθητική προστασία προκειµένου να τον προστατέψουµε από τη λεισµανίωση του σκύλου (γνωστή και ως «καλαζάρ») η οποία είναι µια πολύ σοβαρή και διαδεδοµένη ασθένεια στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται κυρίως µε τη χρήση περιλαιµίων και των καθηµερίνών ψεκασµών µε εντοµοαπωθητικά σπρέυ κατά τις απογευµατινές ώρες. Υπάρχουν πλεόν, πολλά κατάλληλα προιόντα για την προστασία από τα παράσιτα και τα έντοµα. Ο κάθε κτηνίατρος προτείνει το ενδεικνυόµενο σχήµα προστασίας ανάλογα µε την περιοχή και τις ανάγκες του κατοικιδίου. Γι’ αυτό, καλό θα ήταν στην αρχή της άνοιξης, να γίνεται µια ενηµερωτική συνάντηση µε τον κτηνίατρο. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιµο για «νέους» ιδιοκτήτες κατοικιδίων. Τα τσιµπήµατα από έντοµα είναι κάτι που µας απασχολεί την περίοδο αυτή. Μπορεί να περάσουν απαρατήρητα µπορεί όµως και να δηµιουργήσουν προβλήµατα τα οποία κειµένονται από µια µικρής σηµασίας τοπική αντίδραση έως µια εξαιρετικά σοβαρή ίσως και απειλητική για τη ζώή του ζώου αναφυλακτική αντίδραση. Συνεπώς, εαν αντιληφθούµε κάποιο οίδηµα (πρήξιµο) το οποίο επεκτείνεται, πρέπει να απευθυνθούµε άµεσα σε κτηνίατρο.

31


Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος όταν το τσίµπηµα βρίσκεται σε περιοχή του σώµατος κοντά στο κεφάλι του ζώου. Οι κάµπιες αποτελούν µια «ανοιξιάτικο απειλή» γιατί λόγω της εµφάνισης και της διασποράς τους, προσελκύουν το ενδιαφέρον των σκύλων κυρίως, αλλά και των γατών και προκαλούν πολύ συχνα τοπικές αντιδράσεις στο στόµα ή στο δέρµα της κεφαλής. Εξαιτίας αυτής της εντόπισης, το ζώο που ήρθε σε επαφή µε κάµπιες και παρουσίασε κάποια συµπτώµατα, πρέπει να παρακολουθηθεί στενά. Λόγω της ανόδου της θερµοκρασίας σε συνδυασµό µε την αυξηµένη υγρασία που υπάρχει την άνοιξη, τα δερµατολογικά προβλήµατα παρουσιάζουν έξαρση. Οι µηκυτιάσεις του δέρµατος (δερµατοφυτίαση) είναι πολύ συχνές και εκδηλώνονται µε οποιοδήποτε δερµατολογικό σύµπτωµα (αραίωση του τριχώµατος, επίµονος κνησµός, αλλαγή του χρώµατος του τριχώµατος ή/και του δέρµατος κλπ). Επίσης οι αλλεργικές δερµατίτιδες, όπως και στον άνθρωπο εκδηλώνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση την άνοιξη.

Τέλος, λόγω της αυξηµένης συχνότητας και διάρκειας των περιπάτων, τα κατοικίδια έρχονται συχνότερα σε επαφή µε άλλα ζωάκια µε αποτέλεσµα να είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν κάποιες µεταδοτικές ασθένειες. Αυτές µπορεί να είναι είτε κάποιες ήπιες, κοινές ιώσεις του αναπνευστικού ή του πεπτικου συστήµατος είτε σοβαρότατες και απειλητικές για τη ζωή του ζώου, όπως ο τύφος (παρβοεντερίτιδα - σκύλος). Εδώ θα πρέπει να σηµειώθεί οτι τα σωστά εµβολιασµένα ζώα είναι σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την προστασία τους από τους παραπάνω µικροβιακούς παράγοντες. Συνοπτικά, η άνοιξη είναι µία εποχή πολύ «γοητευτική» για τα κατοικίδια και τους ιδιοκτήτες τους, αρκεί να λήφθούν κάποια µέτρα. Εξάλλου, ενα από τα σηµαντικότερα αγαθά που προσφέρει το κατοικίδιο ζώο στον άνθρωπο που συντροφεύει, είναι οτι τον φέρνει σε επαφή µε τη φύση.


O Stefan Dimitrijevic* µας συστήνει τα Poodles

Poodle Caniche Είτε το πει κανείς Poodle είτε caniche πρόκειται για την ίδια φυλή των εντυπωσιακών σκύλων Τα poodles χωρίζονται σε τέσσερα διαφορετικά µεγέθη ενώ ποικίλουν και οι χρωµατισµοί Πρόκειται για ένα σκύλο «πολυεργαλείο» που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για συντροφιά όσο για φύλαξη, εργασία ή κυνήγι.

34


Συνέντευξη στον Νίκο Ρουσίδη, εκτροφέα (www.capefear.gr)

Ποιος είναι ο Στέφαν; • Μίλησε µας για εσένα και την εµπλοκή σου µε την κυνοφιλία; Γεννήθηκα το 1978 στο Κράγκουγιεβατς της Σερβίας. Στα 14 µου αποκτώ το πρώτο µου caniche, ένα µαύρο νάνο, την Αλίσα, το λόγο που µε έκανε να αγαπήσω τα caniche και να φτάσω στο σηµείο να τα εκτρέφω µέχρι σήµερα. Με την Αλίσα κάνω την εµφάνιση µου στο χώρο της κυνοφιλίας και των εκθέσεων µορφολογίας καθαρόαιµων σκύλων, κατακτώντας τον τίτλο πρωταθλητού Σερβίας. Απείχα για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα από το χώρο των εκθέσεων λόγω των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων στη χωρά µου καθώς και λόγω έλλειψης υποστήριξης από την οικογένεια µου.

Εκείνο το διάστηµα αποφοίτησα από το πανεπιστήµιο του Βελιγραδίου και διορίστηκα στο δηµοτικό σχολείο του Βελιγραδίου όπου και εργάζοµαι ακόµα ως δάσκαλος. Το 2005 επέστρεψα στο χώρο των σκύλων µε ένα µαύρο µεσαίο Caniche. Συνέχισα πλέον την εκτροφή και τις εκθέσεις µε µεσαία Caniche. Το 2010 έγινα κριτής µορφολογίας σκύλων για όλες τις φυλές του group 9 της Παγκόσµιας Κυνολογικής Οµοσπονδίας (FCI). Σήµερα είµαι πλέον κριτής και για τα group 3, 8, 9, 10 καθώς και για κάποιες φυλές της οµάδας 2. Τα χρόνια αυτά έχω κρίνει σε χώρες όπως η Κροατία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Γερµανία, η Σουηδία, η Τσεχία και φυσικά και στη Σερβία. • Στεφάν θα µας εξηγήσεις λίγο την ιστορία και την καταγωγή της φυλής; Η ιστορία της διαµόρφωσης της φυλής των κανίς είναι µακρόχρονη και δεν είναι επαρκώς κατανοητή. Υπάρχουν αρκετές υποθέσεις και θεωρίες αλλά όχι συγκεκριµένα στοιχεία πέραν του ότι η φυλή δηµιουργήθηκε πολύ παλιά. Υπάρχει µια θεωρία ότι οι πρόγονοι των κανίς ήρθαν από την Ασία µε τα γερµανικά φύλα των Γότθων και των Οστρογότθων. Σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία πάρθηκαν από τις ασιατικές στέπες κατά τη διάρκεια των κατακτήσεων της νότιας Αφρικής από βαρβάρους και τελικά βρήκαν το δρόµο τους στην Ευρώπη µέσω της Πορτογαλίας, όπου

35


και έφτασαν τον 8ο αιώνα. Οπότε εκτιµάται ότι το σηµερινό κανίς κατάγεται από το Πορτογαλικό Water Dog, ένα σκύλο εργασίας, µε κατσαρό τρίχωµα, υψηλή νοηµοσύνη, ταχύτητα ειδικά µέσα στο νερό, καθώς και από άλλες κυνηγετικές φυλές. Κάποιοι Ευρωπαίοι κυνολόγοι του 17ου αιώνα ισχυρίστηκαν ότι το κανίς δηµιουργήθηκε από τη διασταύρωση σκύλων επαναφοράς µε το µακρύτριχο γερµανικό ποιµενικό, αν και κάποιοι θεωρούν ότι δηµιουργήθηκε από τη διασταύρωση του κατσαρότριχου ποιµενικού µε άλλες κυνηγετικές φυλές. Στην αρχή του 18ου αιώνα το κατσαρότριχο κανίς θεωρούνταν ένας κυνηγετικός σκύλος που απολάµβανε το κυνήγι στο νερό. Στις αρχές του περασµένου αιώνα το κανίς δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλές στη Γαλλία. Το 1925 σε έκθεση µορφολογίας στο Παρίσι από τις 328 συµµετοχές µόνον οι 20 ήταν κανίς. Οχτώ χρόνια µετά, το 1933, σε έκθεση µε 271 συµµετοχές συµµετείχαν µόνον 7 κανίς, ενώ συγκριτικά σε έκθεση µορφολογίας στο Αµβούργο το 1921 συµµετείχαν 120 κανίς. Ο πρώτος όµιλος για την φυλή των κανίς ιδρύθηκε στο Μόναχο το 1893 και είναι ο γερµανικός όµιλος κανίς. Για αιώνες τα κανίς ήταν γνωστά

36

ως σκύλοι που ακολουθούσαν περιφερόµενους θιάσους και ήταν εκπαιδευµένα να κάνουν διάφορα κόλπα ντυµένα µε διάφορες στολές προσελκύοντας µεγάλο κοινό. • Γιατί αυτό το ιδιαίτερο κούρεµα; Τι κουρέµατα και τι περιποίηση απαιτεί η φυλή; Και ποιοι είναι οι χρωµατισµοί; Η απάντηση στην ερώτηση για τα κουρέµατα αυτή βρίσκεται στην καταγωγή του. Το κανίς περνούσε πολύ χρόνο µέσα στο νερό και για να προστατεύονται τα ζωτικά όργανα του σκύλου και για να προστατεύεται από την υγρασία και το κρύο, κάποια µέρη του σώµατός του ξυρίζονταν για να κινείται πιο εύκολα ενώ κάποια άλλα διατηρούνταν ως είχαν για να ζεσταίνουν το σώµα. Σήµερα το πρότυπο της FCI επιτρέπει 6 τρόπους κόµµωσης και παρουσίασης για τη φυλή. Υπάρχουν δύο τύποι τριχώµατος, το κατσαρότριχο και το τρίχωµα µε κορδόνια, που σχηµατίζονται χαρακτηριστικά κορδόνια τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκατοστά. Τα επιτρεπόµενα χρώµατα της φυλής είναι τα εξής: µαύρο, καφέ, λευκό, γκρι, βερυκοκί και κόκκινο.


εκ., τα µεσαία µε ύψος 35-45εκ., οι µινιατούρες µε ύψος 28-35εκ. και τα τόι µε ύψος 24-28 εκ. Τα κανίς είναι ιδιαίτερα υγιή ζώα µε µακροβιότητα και µέσο όρο ζωής τα 15 χρόνια. Όπως όλες οι φυλές είναι επιρρεπή σε κάποια νοσήµατα µε αυξηµένη συχνότητα στη συγκεκριµένη ράτσα. Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να προτιµώνται κουτάβια που προέρχονται από σωστούς εκτροφείς που αναπαράγουν υγιή ζώα.

• Ποιες είναι οι ανάγκες – απαιτήσεις σε φροντίδα; Θα ήθελα να µας πεις και για τα µεγέθη της φυλής αλλά και το προσδόκιµο ζωής. Το τρίχωµα του κανίς χρειάζεται αρκετή περιποίηση για να µένει υγιές και όµορφο. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προσφεύγουν σε επαγγελµατίες κοµµωτές σκύλων κάθε 3 µε 4 εβδοµάδες. Αυτό που όµως πρέπει να ξέρει ο κάθε ιδιοκτήτης κανίς είναι το πώς να κάνει σωστά µπάνιο τον σκύλο του και να διατηρεί το τρίχωµά του σε καλή κατάσταση. Πριν το µπάνιο είναι απαραίτητο να βουρτσιστεί όλος ο σκύλος και να ξεµπλεχτεί το τρίχωµά του. Απαιτούνται εξειδικευµένα σαµπουάν και κοντίσιονερ. Το τρίχωµα πρέπει να στεγνώνεται πολύ καλά τµήµα τµήµα και έπειτα να διπλώνεται µε ειδικά χαρτιά και λάστιχα για να αποφεύγεται το σπάσιµο της τρίχας ειδικά του κεφαλιού. Tα κανίς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες µεγεθών. Τα στάνταρ που έχουν ύψος ακρωµίου 45-60

• Πως είναι ο χαρακτήρας τους; Πως είναι να ζεις µε ένα caniche; Το κανίς είναι ένας σκύλος παιχνιδιάρης που θα ξεσηκωθεί ανά πάσα στιγµή. Αγαπά τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον ευχαριστεί. Αυτό σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερη εξυπνάδα του µας δίνουν ένα σκύλο ιδιαίτερα εκπαιδεύσιµο που µαθαίνει πολύ γρήγορα και τα καλά και τα κακά. Το κανίς είναι προστατευτικό ως προς το σπίτι του και την οικογένειά του και έχει κάποιες ικανότητες φύλαξης. Αν και τρυφερό µε την οικογένειά του δε συµπαθεί ιδιαίτερα τους ξένους. Τα κανίς µπορούν να προσαρµοστούν σε όλους τους τρόπους ζωής παρόλο που προτιµούν να ζουν µέσα στο σπίτι µε την οικογένειά τους, αρκεί να έχουν χώρο και χρόνο για άσκηση και ανθρώπινη παρέα. Η αγάπη και η φροντίδα τους θα σας χαρίσουν ένα σκύλο που θα σας αγαπά ανιδιοτελώς. * ROSTECO POODLES

37


Kαναρίνια Τα καναρίνια µε τη φωνή τους µας ταξιδεύουν σε µέρη µαγικά και ηρεµούν την ψυχή µας.

Έ

χω φίλους που το πρωί πίνουν το καφέ τους, µαζί µε το φτερωτό τους φίλο και µάλιστα όπως µου εξοµολογούνται δεν µπορούν να τον ευχαριστηθούν χω ρίς το µελωδικό τραγούδι τους. Πολλοί µου έχουν εκµυστηρευτεί ότι αυτή η διαδικασία τους γυρνάει πίσω στη γενέθλια πόλη, όσοι κατάγονται από την επαρχία, ενώ οι βέροι Αθηναίοι µου λένε ότι τους φέρνει εσωτερική ευφορία. Η αγάπη όλων αυτών των ανθρώπων για τον φτερωτό τους φίλο, πολλές φορές ωστόσο αποτυπώνεται µε λάθος τρόπο. Καθότι στην Ελλάδα έχουµε µάθει να είµαστε της υπερβολής, θα πρέπει πάνω από όλα να καταλάβουµε ότι είναι ευαίσθητοι οργανισµοί, που θέλουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα πράγµατα είναι απλά. Τα καναρίνια είναι µικροί οργανισµοί που ζυγίζουν 17-50 γραµµάρια το πολύ και είναι ευάλωτα. Στην Ελλάδα τα κατοικίδια πιστεύουµε ότι είναι παιδιά που πρέπει να τα «τσουπώσουµε». Έτσι πολλές τα παχαίνουµε µε τροφές που δεν κάνουν καλό στην υγεία τους, αλλά και στο τραγούδι τους. Το παχύ καναρίνι πολλές φορές χάνει την διάθεσή του για τραγούδι.

38

Από τον ∆ηµήτρη Αλεξόπουλο, Εκτροφέα Βελγικού Μαλινουά (καναρίνι φωνής) κωδικός: 87, alexopoulos87.wordpress.com, http://www.oem-malinois.gr


Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Ναι, όσο και αν δεν το πιστεύετε οι φτερωτοί φίλοι µας πρέπει να είναι

fit…

Αλλιώς βαραίνουν σε όλες τις δραστηριότητες τους. Πρώτιστη λοιπόν προτεραιότητα µας είναι η καλή διατροφή του. Και όταν µιλάµε για καλή διατροφή µιλάµε για απλά πράγµατα. Ένα καλό µίγµα σπόρων είναι αρκετό, αλλά να προτιµάτε κυρίως αυτά χωρίς το επιλεγόµενο µπισκότο (ξεχωρίζουν µέσα στο µίγµα, καθώς πρόκειται τα κόκκινα, πράσινα, µπλε κοµµατάκια που είναι αναµιγµένα µε τους σπόρους και είναι ιδιαίτερα παχυντικά). Προτιµάτε κυρίως µίγµατα χωρίς πολύ κανναβούρι και βρώµη. Οι δυο αυτοί σπόροι είναι ιδιαίτερα παχυντικοί σε µεγάλες ποσότητες. Ωστόσο αν το καναρινάκι µας είναι σε µπαλκόνι την περίοδο του χειµώνα είναι καλό να αυξάνουµε την ποσότητα των δύο συγκεκριµένων σπόρων για να πάρουν την ενέργεια που χρειάζονται να αντιµετωπίζουν το κρύο. Η σωστή διατροφή συµπληρώνεται µε λίγα φρούτα και αυγό.

39


Συγκεκριµένα δεν είναι κακό ένα µικρό κοµµατάκι πράσινο µήλο (τα κόκκινα είναι πιο παχυντικά, ενώ τα πράσινα εκτός του ότι δεν παχαίνουν, βοηθούν και στο σπάσιµο του λίπους). Επίσης ένα κοµµατάκι µπρόκολο είναι ευεργετικό, ενώ το µαρούλι θα πρέπει να είναι από την καρδιά και εντελώς στεγνό, (να έχει στεγνώσει εντελώς δηλαδή µετά το πλύσιµο), γιατί αλλιώς µπορεί να δηµιουργήσει εντερικά προβλήµατα και διάρροια, που µπορεί να αποδειχτούν ακόµα και µοιραία για τον µικρό µας φίλο. Αυγό είναι καλό κυρίως το χειµώνα. Μια φορά την εβδοµάδα ένα τέταρτο από ένα καλά βρασµένο αυγό είναι µια λιχουδιά που αρέσει ιδιαίτερα στα πουλάκια µας. Βασικός κανόνας, το βάζουµε το πρωί και το βγάζουµε το απόγευµα, διότι είναι µια τροφή που χαλάει εύκολα και µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα, µέσω της ανάπτυξης βακτηρίων, όπως η Σαλµονέλα. Αυτά φτάνουν και αρκούν για να έχει ο µικρός µας φίλος, σωστή διατροφή και καλή υγεία. Αποφεύγετε τις χρωµατιστές επιλεγόµενες βιταµίνες, καθώς δεν είναι βιταµίνες αλλά µια παχυντική λιχουδιά αµφιβόλου προελεύσεως µε πολλά λιπαρά. Ακόµα, λίγη άµµος είναι πολύ καλή για την υγεία των πουλιών, καθώς περιέχει ασβέστιο που είναι καλό τόσο για οστά, όσο και για το

πτέρωµα, αλλά και για την καλή πέψη των πουλιών. Όσον αφορά την υγιεινή των µικρών µας φίλων. Προτιµούµε κλουβάκι µε σχάρα και αφαιρούµενο δάπεδο. Και αυτό γιατί εµποδίζει το καναρίνι να τρώει την εφηµερίδα και να έρχεται σε επαφή µε τα περιττώµατά του, ενώ είναι πιο εύκολο και στο καθάρισµα. Βασικό: αλλάζετε το νερό στην ποτίστρα καθηµερινά. Αν µείνει το νερό δυο και τρεις ηµέρες υπάρχει ο κίνδυνος να αναπτυχθούν βακτήρια, που µπορούν να αποβούν µοιραία για τα πουλιά. Μάλιστα καλύτερο θα ήταν να πάρετε ποτίστρα µε µπίλια, που είναι πιο ασφαλής. Επίσης ένα µπανάκι µέσα στο κλουβί, είναι ιδανικό για το καναρίνι, καθώς λατρεύουν το νερό και τους αρέσει το µπάνιο, που τα βοηθάει να χαλαρώνουν αλλά και να κρατούν καθαρό το πέτρωµά τους. Με σωστή διατροφή σπόρων, λαχανικών, φρούτων και αυγού παίρνει όλες τις βιταµίνες. Αν τώρα πρέπει να δοθεί µια δόση βιταµίνης, τότε προτιµήστε υδατοδιαλυτές και αυτές για δυο ηµέρες συνεχόµενες όχι παραπάνω.


Από τον Χρήστο Κούτση, Εκπαιδευτή Σκύλων

Ο αρχηγός της αγέλης Ο εκπαιδευτής πέρα από τον τοµέα της εκµάθησης των όποιων συµπεριφορών, καλείται να διαµορφώσει παράλληλα δυναµικές µέσα στην οµάδα σκύλου και ανθρώπου µε κατεύθυνση την ισορροπία και την σταθερότητα... που πάντα στηρίζονται στον άξονα

ασφάλεια...


Σ

κόπιµα ή όχι υπάρχει µια στρέβλωση του τι σηµαίνει «κυρίαρχος» ή ποιο είναι το προφίλ ενός ηγέτη σε µια αγέλη. Για να ξεκαθαρίσουµε την εικόνα θα ήθελα να γυρίσω πίσω στο χρόνο, τότε που ουδεµία σχέση είχα µε την εκπαίδευση του σκύλου, αλλά διατηρούσα ακόµα το προσόν της άγνοιας και της «καθαρής» παρατήρησης όσων συνέβαιναν γύρω µου. «Θυµάµαι σαν σήµερα την στιγµή που οι δικοί µου ακουµπούσαν στην αγκαλιά µου την Πάρκυ, το σκύλο που αργότερα θα έπαιζε κεντρικό ρόλο στις επιλογές ζωής µου αλλά και στον τρόπο που βλέπω τον «σκύλο». Βλέποντας την Πάρκυ να µεγαλώνει, άρχισα να παρατηρώ συµπεριφορές οι οποίες ήταν κόντρα σε ότι πίστευα µέχρι τότε. Ήµουν αυτός που την έβγαζε βόλτα, που ασχολούνταν περισσότερο από όλους µαζί της και όµως η προτίµηση της στρεφόταν στον πατέρα µου. Η απογοήτευσή µου ήταν τεράστια όταν διαπίστωνα ότι πολύ εύκολα αγνοούσε κάτι που τις έλεγα, ακόµα και εάν επιµελώς την είχα διδάξει. Αντίστροφα, όταν ο πατέρας µου της µιλούσε, έσπευδε να τον ικανοποιήσει. Πάντα επέλεγε να κοιµάται κοντά στα πόδια του και δυσφορούσε απίστευτα όταν την καλούσες να αλλάξει θέση. Εκείνος ποτέ δεν είχε ασχοληθεί µαζί της. Ποτέ δεν την τάισε, ποτέ δεν την εκπαίδευσε, ποτέ δεν έπαιξε µαζί της...»

Οι οµοιότητες

Γιατί;

Τα πρώτα χρόνια του δρόµου µου ως εκπαιδευτής σκύλων, δεν θα µπορούσα να µην προσέξω ότι η εκπαίδευση κάποιων σκύλων ήταν ένας εύκολος περίπατος. Αυτοί οι σκύλοι είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό... οµοιοµορφίες στον χαρακτήρα του κηδεµόνα τους. Με τα χρόνια άρχισα να αποκρυσταλλώνω την εικόνα αυτού του τύπου κηδεµόνα, αναγνωρίζοντας πάντα οµοιότητες σε συγκεκριµένες συµπεριφορές. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ανάλυσα µέχρις εσχάτων, για να µην µπλέξουµε όµως στην παρουσίαση ενός ψυχολογικού προφίλ, θα ήθελα να µείνουµε στα βασικά χαρίσµατα αυτού του «τύπου».

43


Το προφίλ του ηγέτη

• •

• Έχει τύχει ποτέ να µιλήσετε µε κάποιον και παράλληλα για κάποιο λόγο να είστε προσεκτικοί σε αυτό που λέτε µήπως και ξεπεράσετε κάποιο όριο; Αυτό είναι και το πρώτο χαρακτηριστικό που κατάφερα να αποκωδικοποιήσω. Αυτός ο τύπος βάζει όρια στην αλληλεπίδραση µαζί του και µάλιστα τις περισσότερες φορές χωρίς καν να το ζητήσει. Οι γύρω του απλά ξέρουν. • Οι αντιδράσεις του σε ένα εξωτερικό ερέθισµα είναι ενστικτώδεις (άµεσες) και αποπνέουν την αίσθηση ότι γνωρίζει απόλυτα τι κάνει. ∆εν θα τον δεις ποτέ να τα χάνει ακόµα και σε µια δύσκολή κατάσταση δίνει την αίσθηση ότι έχει τον πλήρη έλεγχο. Αυτό αρκετές φορές µεταφράζεται από τους γύρω του και ως αφοβία. Είναι κοινωνικός, αλλά µετρηµένος. Είναι ο άνθρωπος του τώρα, δίνει την αίσθηση ότι αυτό που έχει σηµασία για εκείνον είναι όλα όσα συµβαίνουν γύρω του αυτή την στιγµή. Πολύ δύσκολα θα του ξεφύγει κάποιο ερέθισµα από το περιβάλλον, αλλά παράλληλα η συγκέντρωσή του είναι υψηλή και δεν αποσπάται εύκολα από αυτό που κάνει. Κουβαλάει το σύνδροµο του αετού. Ο αετός πριν ακουµπήσει το έδαφος κουνάει µε δύναµη τα φτερά του µέχρι να δηµιουργήσει στο χώµα ένα κύκλο. Τότε κάθεται στο κέντρο του κύκλου. Πριν από χρόνια µαγεύτηκα από την διήγηση ενός δασκάλου µου που ονόµασε αυτήν την τακτική του «βασιλικού» πουλιού, ως «το σύνδροµο του αετού». Αυτό, µου είχε πει τότε, ο αετός το κάνει για να δώσει δύο µηνύµατα. Πρώτον κανείς δεν παραβιάζει τον κύκλο και δεύτερον... «ήρθα». Αυτός ο τύπος ανθρώπου ξέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του.

44

Είναι ο φόβος; Τι ήταν αυτό λοιπόν που έκανε την εκπαίδευση τόσο εύκολη όταν συνεργαζόµουν µε έναν άνθρωπο µε αυτά τα χαρακτηριστικά; Ήταν ο φόβος, όπως πολλοί ισχυρίζονται, εµπλέκοντας το κοµµάτι του αρχηγού της αγέλης µε βίαιες εκπαιδευτικές τεχνικές; Όχι, κανένας από όσους πέρασαν από την µατιά µου δεν συνδεόταν µε χαρακτηριστικά βιαιότητας. Αντιθέτως οι αντιδράσεις τους ήταν πάντα µετρηµένες και ποτέ δεν έχαναν τον έλεγχο. Τι µπορεί να έλκει λοιπόν τον σκύλο σε αυτόν τον τύπο ανθρώπου και να του «παραδίδει τον έλεγχο». Το ερώτηµα αυτό απαντήθηκε πρώτα µέσα µου και µετά εξέτασα την ισχύ του γύρω µου. Τι προκαλεί σαν αίσθηση κάποιος ο οποίος διατηρεί πάντα τον έλεγχο και ξέρει να βάζει όρια στους γύρω του;


Η Ασφάλεια! Ο άξονας της ζωής για όλα τα πλάσµατα του πλανήτη είναι η δράση για επιβίωση. Σε αυτή την δράση αρκετά ζώα, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου, ενέταξαν την δηµιουργία οµάδων προκειµένου η δύναµη του ενός να γίνει πολλαπλάσια έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού κινδύνου. Έτσι, ως αποτέλεσµα υπάρχει η έµφυτη τάση προσεταιρισµού εκείνου που εµπνέει αυτή την αίσθηση ασφάλειας. Στο πλάι ενός τέτοιου ανθρώπου δεν δηµιουργείται ποτέ το υπόβαθρο για να αναπτυχθεί η όποια επιθετικότητα, διότι απλά όταν αισθάνεσαι ασφαλής δεν υπάρχει έδαφος για άµυνα ή επίθεση. Ο µαγνήτης λοιπόν δεν ήταν ο φόβος αλλά η ασφάλεια... Η ασφάλεια που παρέχει εκείνος που γνωρίζει τι κάνει, που άφοβα στέκεται απέναντι στις όποιες προκλήσεις και που διατηρεί την επαφή του µε το «τώρα» χωρίς να χάνεται στους λαβύρινθους των υποθέσεων. Πριν από αιώνες αυτόν τον άνθρωπο ακολούθησε ο σκύλος... Έναν άνθρωπο δυνατό που του εγγυήθηκε ότι µαζί του θα ήταν ασφαλής... Αυτός είναι ο αρχηγός της αγέλης... Τέλος, εκπαιδεύεται η Οµάδα και όχι ο σκύλος! Η ουσία της εκπαίδευσης σκύλων δεν µπορεί παρά να έχει εφαρµογή µόνο όταν λαµβάνεται υπόψιν το πλαίσιο της οµάδας στην οποία ο σκύλος συµµετέχει. Κάθε οµάδα βασίζεται στην δυναµική που αναπτύσσουν τα µέλη της, καθώς και στους ρόλους που έχουν. Εάν διαφοροποιηθεί η δυναµική ενός µέλους τότε, αυτόµατα, θα διαφοροποιηθεί η συµπεριφορά όλων των µελών σε µια προσπάθεια να δηµιουργηθεί ισορροπία κάτω από τα νέα δεδοµένα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε απλές ή και πολυσύνθετες αλλαγές. Συγκρούσεις, νέοι ηγέτες, αποχώρηση µελών ή αντίθετα πιο εύρυθµη λειτουργία. Τα ίδια δεδοµένα ισχύουν και για µια οµάδα που αποτελείται από ανθρώπους και σκύλους. Έτσι ο εκπαιδευτής πέρα από τον τοµέα της εκµάθησης των όποιων συµπεριφορών, καλείται να διαµορφώσει παράλληλα δυναµικές µέσα στην οµάδα σκύλου και ανθρώπου µε κατεύθυνση την ισορροπία και την σταθερότητα...που πάντα στηρίζονται στον άξονα ασφάλεια. Με λίγα λόγια µην απατάστε, η εκπαίδευση του σκύλου δεν είναι µόνο η εκµάθηση εντολών ή οι κανόνες «καλής» συµπεριφοράς. Όλα αυτά είναι ανούσια και χωρίς διάρκεια σε βάθος χρόνου εάν ο εκπαιδευτής δεν καταφέρει να «δηµιουργήσει» αυτόν που ο σκύλος εµπιστεύεται ως καθοδηγητή. Καλή ∆ύναµη...


® ΕκδόσειςΔιαφημίσειςΥπηρεσίες

μα

Προτάσεις και ιδέες για την επιχείρησή σου...

ασ σχ φ εδ ύ ιασ σε μός κ η αι εκτύπωσ • Μαντήλια • Φουλάρια • Τσάντες • Πετσέτες • Καπέλα • Ποδιές διές... • Δημιουργικό • Έντυπα• Κάρτες • Κατάλογοι • Folder • Ειδικές Εκδόσεις • Εκτυπώσεις ώσεις • Ημερίδες • Συνέδρια • Rool up • Backlit • Aφίσες σες • Stand GO.BLUE HELLAS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. Κονίτσης 1 (Ν. Λιοδήμου) 151 27 Μελίσσια 210 80 47 364 f.: 210 80 47 365 info@gobluehellas.org www.gobluehellas.org


Profile for go.bluehellas

Go.Pet Pocket Magazine No_1  

Magazine for pet lovers

Go.Pet Pocket Magazine No_1  

Magazine for pet lovers

Advertisement