Page 1


www.gnosisellas.gr Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ................................................................................................... 3 Η ΜΟΥΣΙΚΗ.................................................................................................. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ................................................................................................... 8 Ο ΜΠΟΧΑΡΙΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ HADJI-ASVATZ-TROOV ........................................ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ................................................................................................. 15 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ .................................................................................. 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ................................................................................................. 26 Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ............................................................................ 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ................................................................................................. 30 Η ΦΥΣΗ...................................................................................................... 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ................................................................................................. 36 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.............................................................. 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ................................................................................................. 40 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ............................................................................... 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ................................................................................................. 44 Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ....................................................................... 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ................................................................................................. 51 ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ................................................................................. 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ............................................................................................... 58 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ................................................................................................ 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ............................................................................................... 62 ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ................................................ 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ............................................................................................... 67 Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ HAN-SHAN ............................................................. 67 [1]


www.gnosisellas.gr ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ.................................................................... 73

[2]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΜΟΥΣΙΚΗ 1. Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω θεώ, και ο θεός ήτο ο Λόγος. Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω θεώ. Πάντα δι αυτού έγιναν και χωρίς αυτόν δεν έγινεν ουδέ εν το οποίον έγινεν. Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως, εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. 2. Σε όλο το σύμπαν υπάρχει η ηχητική σκάλα των επτά τόνων, σε ολόκληρο το σύμπαν απηχούν οι επτά τόνοι της μεγάλης σκάλας με τους θαυμάσιους ΡΥΘΜΟΥΣ της φωτιάς. 3. Το MAHAVAN και το CHOTABAN είναι οι ΡΥΘΜΟΙ της φωτιάς που στηρίζουν το Σύμπαν σταθερά στη πορεία του. 4. Οι επτά ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ της AΥΓHΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ τελετούργησαν τις Τελετουργίες της φωτιάς τραγουδώντας στους ναούς. 5. Χωρίς το Δημιουργικό λόγο, χωρίς τη μαγεία του λόγου, χωρίς τη μουσική, το σύμπαν δεν θα υπήρχε. "Στην αρχή ήταν ο Λόγος". 6. Οι παλιές αρχαϊκές παραδόσεις λένε πως η γνώση που σχετίζεται με το ιερό HEPTAPARAPARSHINOΚH, (ο Νόμος του Επτά), αναβίωσε πολλούς αιώνες μετά από την καταστροφή της Ατλαντίδας, από τους δύο ΑΓΙΟΥΣ ΜΥΗΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ονομαζόμενους "CHOON-ΚΙLΤΕΖ" και "CHON-TROPEL", οι οποίοι βρίσκονται τώρα στον ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ ετοιμαζόμενοι για να μπουν στο ΑΠΟΛΥΤΟ. 7. Στην ανατολική γλώσσα λέγεται πως ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ είναι η περιοχή της ΑΤΑLΑ, το πρώτο ΘΥΜΙΑΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ. 8. Αυτοί οι δύο ΑΓΙΟΙ που αναφέραμε ήταν δίδυμοι αδελφοί. Ο παππούς αυτών των δύο ΜΥΗΜΕΝΩΝ ήταν ο βασιλιάς Konusion, που κυβέρνησε σοφά την παλιότερη ασιατική χώρα, που εκείνη την εποχή ονομαζόταν MALALPEICIE. [3]


www.gnosisellas.gr 9. Ο παππούς Βασιλιάς Konusion καταγόταν από ένα σοφό ΜΥΗΜΕΝΟ ΑΤΛΑΝΤΑ, διακεκριμένο μέλος της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ της AΚHALDANSM. Αυτή η Κοινότητα Σοφών υπήρχε στην βυθισμένη ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ πριν την Δεύτερη Υπεράλπια Καταστροφή. 10. Οι δύο σοφοί ΑΓΙΟΙ αδελφοί έζησαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην αρχαϊκή πόλη του GOB, στη χώρα ονομαζόμενη MALALPEICIE, αλλά λίγο μετά κατέφυγαν σε εκείνη τη χώρα που αργότερα ονομάστηκε ΚΙΝΑ. 11. Οι δύο ΜΥΗΜΕΝΟΙ αδελφοί βρέθηκαν στην ανάγκη να μεταναστεύσουν από το χωριό που γεννήθηκαν όταν η άμμος άρχισε να το θάβει. Το GOB θάφτηκε από την άμμο και σήμερα αυτό το μέρος είναι η έρημος GOBI. 12. Στην αρχή οι δύο αδελφοί ειδικεύτηκαν μόνο στην ιατρική, αλλά μετά έγιναν ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΟΦΟΙ και έζησαν σε εκείνο το μέρος που αργότερα ονομάστηκε ΚΙΝΑ. 13. Αυτοί οι δύο ΜΥΗΜΕΝΟΙ αδελφοί είχαν την ΥΨΙΣΤΗ ΤΙΜΗ να είναι οι πρώτοι ερευνητές του ΟΠΙΟΥ. 14. Οι δύο αδελφοί ανακάλυψαν πως το όπιο αποτελείται από επτά υποκειμενικές ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις με ακριβώς ορισμένες ιδιότητες. 15. Επόμενες δουλειές τους απόδειξαν πως κάθε μία από τις επτά ανεξάρτητες κρυσταλλώσεις συνίσταται με τη σειρά της από άλλες επτά ιδιότητες ή ανεξάρτητες υποκειμενικές κρυσταλλώσεις και αυτές με τη σειρά τους από άλλες επτά και έτσι απροσδιόριστα. 16. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία εσωτερική ομοιότητα ανάμεσα στη μουσική και στο χρώμα. Παραδείγματος χάριν, μία αντίστοιχη χρωματισμένη ακτίνα κατευθυνόμενη πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο του οπίου, το μετέτρεπε σε άλλο δραστικό στοιχείο. 17. Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εάν αντί για τις χρωματισμένες ακτίνες κατευθύνονταν οι αντίστοιχες ηχητικές δονήσεις των χορδών ενός μουσικού οργάνου γνωστού εκείνη την εποχή με το όνομα DZENDVOΚH. 18. Διαπιστώθηκε επιστημονικά ότι εάν κάνουμε να περνάει οποιαδήποτε χρωματισμένη ακτίνα διά μέσου οποιουδήποτε δραστικού στοιχείου του [4]


www.gnosisellas.gr οπίου, αυτή η ίδια ακτίνα, παίρνει άλλο χρώμα, δηλαδή, το χρώμα των δονήσεων που αντιστοιχούν στις δονήσεις του δραστικού στοιχείου. 19. Εάν κάνουμε να περάσει οποιαδήποτε χρωματισμένη ακτίνα διά μέσου των δονήσεων των ηχητικών κυμάτων των χορδών του DZENDVOΚH, αυτή παίρνει άλλο χρώμα που αντιστοιχεί στις δονήσεις που εκδηλώθηκαν διά μέσου της συγκεκριμένης χορδής. 20. Το DZENDVOKH ήταν ένα καταπληκτικό μουσικό όργανο, με το οποίο διαπιστώθηκε η δύναμη των μουσικών νοτών πάνω στο όπιο και γενικά πάνω σε όλα τα δημιουργημένα. 21. Εάν μία συγκεκριμένη χρωματισμένη ακτίνα και ηχητικές δονήσεις συγκεκριμενοποιημένες με πλήρη ακρίβεια θα κατευθύνονταν πάνω σε οποιοδήποτε δραστικό στοιχείο του οπίου, το οποίο εκλέχτηκε ανάμεσα σε αυτά που κατείχαν μικρότερο αριθμό δονήσεων από την ολότητα των δονήσεων της χρωματισμένης ακτίνας και του αναφερθέντος ήχου, το δραστικό στοιχείο του οπίου μετατρεπόταν σε άλλο δραστικό στοιχείο του οπίου. 22. Καταλήγει ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι στις επτά υποκειμενικές κρυσταλλώσεις του οπίου αντιστοιχούν άλλες επτά και σε αυτές άλλες επτά και έτσι διαδοχικά. 23. Επίσης είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε ότι η ΕΠΤΑΔΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΑΛΑ αντιστοιχεί με τις ΕΠΤΑΔΙΚΕΣ υποκειμενικές κρυσταλλώσεις του οπίου. 24. Πολλά πειράματα επίσης ήρθαν να επαληθεύσoυν ότι σε κάθε επταδική υποκειμενική ταξινόμηση του οπίου αντιστοιχούν επταδικές υποκειμενικές σκάλες του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ. 25. Εάν η μουσική μπορεί να δρα πάνω στις επταδικές κρυσταλλώσεις του οπίου, είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι επίσης μπορεί να δρα πάνω στις αντίστοιχες επταδικές υποκειμενικές ταξινομήσεις του ανθρώπου. 26. Το όπιο είναι καταπληκτικό ότι συλλαμβάνει τις ισχυρές δονήσεις του ΑΦΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΣΜΟΥ. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει το όπιο με βλαβερό και επιζήμιο τρόπο για τους οργανισμούς. Είναι πολλοί [5]


www.gnosisellas.gr αυτοί που έχουν χρησιμοποιήσει το ΟΠΙΟ για να δυναμώσουν τις καταχθόνιες ιδιότητες του βδελυρού οργάνου ΚΟΥΝΤΑΡΤΙΓΟΥΑΔΟΡ. 27. Πολλούς αιώνες μετά από τον ιερό RASCOOARNO (ΘΑΝΑΤΟ) των ΑΓΙΩΝ αδελφών, υπήρξε ένας πολύ σοφός ΒΑΣΙΛΙΑΣ, που βασισμένος στις ίδιες θεωρίες των δύο αναφερόμενων μυημένων, έφτιαξε ένα μουσικό όργανο ονομαζόμενο LAV-MERZ-NOΚH, με το οποίο μπόρεσε να βεβαιώσει πολλά θαύματα σχετικά με τη μουσική. 28. Το καταπληκτικό από εκείνο το μουσικό όργανο είναι ότι είχε σαράντα εννέα χορδές, επτά φορές επτά, που αντιστοιχούν στις επτά φορές επτά εκδηλώσεις της παγκόσμιας ενέργειας. 29. Αυτό το μηχάνημα ήταν καταπληκτικό, είχε επτά μουσικές οκτάβες που σχετίζονταν με τις επτά φορές επτά μορφές της κοσμικής ενέργειας. Έτσι ήταν το πως η ανθρώπινη φυλή εκείνης της εποχής γνώρισε με σάρκα και οστά το "ΙΕΡΟ ΗΑΝΖΙΑΝΟ", το Nirioonossiano ήχο του κόσμου. 30. Όλες οι κοσμικές ουσίες που αναβλύζουν από επτά ανεξάρτητες πηγές, είναι κορεσμένες από την ολότητα των ηχητικών δονήσεων που το αναφερόμενο μηχάνημα μουσικής μπορούσε να κάνει να απηχούν στο διάστημα. 31. Ας μην ξεχάσουμε ποτέ ότι το δικό μας Σύμπαν αποτελείται από επτά ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ και κάθε μία από αυτές έχει επτά ΥΠΟ-ΕΠΙΠΕΔΑ ή περιοχές. 32. Το μουσικό μηχάνημα που έφτιαξε ο Βασιλιάς ΤΟΟ-ΤΟΖ, έκανε να δονούνται εντατικά όλες οι επτά διαστάσεις και όλες οι σαράντα εννέα ενεργειακές περιοχές. 33. ΤΩΡΑ ΗΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, καταπληκτική και θαυμάσια, βασιζόμενη στον "ήχο 13", αλλά χρειαζόμαστε επειγόντων μουσικά μηχανήματα σαν αυτό του βασιλιά ΤΟΟ-ΤΟΖ. 34. Χρειάζεται να αναζωογονούμε τις ΔΟΝΗΣΕΙΣ του NIRIOONOSSIANO ήχου του δικού μας κόσμου για να αναζωογονούμε τις κοσμικές πηγές των παγκόσμιων ουσιών και να αρχίσουμε με επιτυχία μια καινούργια Εποχή.

[6]


www.gnosisellas.gr 35. Ο κόσμος δημιουργήθηκε με την μουσική, με τον Λόγο και πρέπει να τον στηρίζουμε με την μουσική, με τον Λόγο και να τον αναζωογονούμε με την μουσική, με τον Λόγο. 36. Ο άγιος ιερός νόμος του HEPTAPARAPARSHINOΚH χρησιμεύει σαν βάση για όλη την επταδική μουσική σκάλα. 37. Είναι επείγον να καταλαβαίνουμε όλοι οι ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ αδελφοί, σ’ αυτά τα Χριστούγεννα του 1965, την ανάγκη να μελετάνε μουσική. 38. Είναι επείγον όλοι οι ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ αδελφοί να τραγουδάνε πάντα τα πέντε φωνήεντα Ι.Ε.Ο.ΟΥ.Α. 39. Είναι αναγκαίο να καταλαβαίνουμε την αξία του λόγου και να μην τον βεβηλώνουμε με ανάξια σκέψη. 40. Τόσο κακό είναι να μιλάμε όταν πρέπει να σωπαίνουμε, όπως να σωπαίνουμε όταν πρέπει να μιλάμε. Υπάρχουν φορές που το να μιλάς είναι ένα έγκλημα, υπάρχουν φορές που το να σωπαίνεις είναι επίσης ένα έγκλημα. 41. Υπάρχουν εγκληματικές σιωπές, υπάρχουν άτιμα λόγια. 42. Οι θεοί δημιουργούν με την δύναμη του Λόγου διότι στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν με τον θεό και ο Λόγος ήταν ο θεός. ~43. Υπάρχει μία Παγκόσμια γλώσσα της ζωής, που μόνο την μιλανε οι ΑΓΓΕΛΟΙ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ, κλπ. 44. Όταν η ιερή φωτιά ανθίζει στα γόνιμα χείλη μας, γινόμενη Λόγος, ο Λόγος γίνεται σάρκα σε μας. 45. Όλα τα Μάντραμ που γνωρίζουν οι ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ, είναι απλώς συλλαβές, γράμματα, απομονωμένα λόγια της γλώσσας του φωτός. 46. Σ’ όποιον ξέρει, ο Λόγος του δίνει εξουσία, κανένας δεν τον πρόφερε, κανένας δεν θα τον προφέρει, παρά μόνον εκείνος που τον έχει ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟ.

[7]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΜΠΟΧΑΡΙΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ HADJI-ASVATZ-TROOV 1. Κάποτε, ένας μεγάλος σοφός ερχόμενος από ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΡΗ, ενώ ταξίδευε στην Ασιατική ήπειρο, σε εκείνη την περιοχή που ονομαζόταν ΜΠΟΧΑΡΑ, δημιούργησε καλές σχέσεις με ένα ΧΟΡΕΥΤΗ ΔΕΡΒΙΣΗ ονομαζόμενο HADJI-ZEPHIR-BOGGA-EDDIN. 2. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ενθουσιώδης με τον ΙΕΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟ, και κάθε φορά που συναντούσε κάποιον στο δρόμο του τού μίλαγε για αυτές τις σπουδές. Όταν συνάντησε το σοφό μας, η χαρά του ήταν μεγάλη, χαμογελούσε ευτυχισμένος και το θέμα της συζήτησής τους ήταν σχετικά με αυτή την ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ επιστήμη ονομαζόμενη "SHAT-CHAIMERNIS". 3. Αυτά που σήμερα ξέρουμε σχετικά με αυτή τη μυστηριώδη επιστήμη γνωστή στους δίδυμους κινέζους ΜΥΗΜΕΝΟΎΣ, για τους οποίους μιλούσαμε στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του Μηνύματος, είναι μόνο αποσπάσματα από μια καταπληκτική ολότητα. 4. Σε άλλες εποχές, όταν ακόμα ζούσαν στην ΚΙΝΑ αυτοί οι δίδυμοι ΜΎΗΜΕΝΟΙ, αυτή η επιστήμη ονομαζόταν: "ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ NONA-PLICIDAD". 5. Ορισμένα αποσπάσματα από αυτή την σεβαστή επιστήμη παρέμειναν απείραχτα και πέρασαν από γενιά σε γενιά διά μέσου πολλών αδελφών ΜΎΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΜΎΣΤΗΡΙΑ. 6. Ο σοφός της δικής μας ιστορίας αισθάνθηκε πολύ ευτυχισμένος με το να μπορεί να μιλάει με τον ΔΕΡΒΙΣΗ για την ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, για την οποία τίποτα δεν ξέρουν οι μοντέρνοι δοκησίσοφοι δυτικού τύπου. 7. Ο σοφός μας έφτασε στο αποκορύφωμα του ενθουσιασμού του όταν πληροφορήθηκε από τον ΔΕΡΒΙΣΗ σχετικά με έναν άλλο ΔΕΡΒΙΣΗ φίλο του, ο οποίος σύμφωνα με κάτι πληροφορίες κατοικούσε στην "ΑΝΩΤΕΡΗ [8]


www.gnosisellas.gr ΜΠΟΧΑΡΑ" απομακρυσμένος από όλους και αφοσιωμένος σε ορισμένα μυστηριώδη πειράματα σχετικά με αυτή την ίδια επιστήμη. 8. Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ κάλεσε το σοφό μας να κάνει μια βόλτα σε εκείνα τα βουνά της "ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΜΠΟΧΑΡΑΣ" με τον υγιή και όμορφο σκοπό να επισκεφτούν τον ΑΝΑΧΩΡΗΤΗ. 9. Τρεις ημέρες ταξίδι ανάμεσα σε απόκρημνα βουνά και απόμερους δρόμους, οδήγησαν τους δύο άντρες αυτής της ιστορίας μέχρι ένα μικρό φαράγγι τοποθετημένο ανάμεσα στα βουνά της "ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΜΠΟΧΑΡΑΣ". 10. Σύμφωνα με τη διήγηση πού έφτασε μέχρι εμάς, σε εκείνο το βουνό ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ ζήτησε από το σοφό να τον βοηθήσει να μετακινήσει μια μικρή πέτρινη πλάκα και όταν το έκαναν μπροστά στους δύο άντρες εμφανίστηκε ένα μικρό άνοιγμα και από τις άκρες του ξεκινούσαν δύο σιδερένιες μπάρες. 11. Το διήγημα λέει ότι ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΕΝΩΣΕ τις δύο μπάρες και άρχισε να ακούει πολύ προσεκτικά. 12. Συνεχίζει το διήγημα λέγοντας ότι μετά από λίγες στιγμές, από τις αναφερόμενες μπάρες ανάβλυσε ένας παράξενος ήχος και για έκπληξη του σοφού αυτής της ιστορίας, ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ πρόφερε τότε πάνω στο άνοιγμα μερικά λόγια σε μία γλώσσα που για αυτόν ήταν εντελώς άγνωστη. 13. Όταν ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ σταμάτησε να μιλάει, οι δύο άντρες αυτού του διηγήματος τοποθέτησαν την πέτρινη πλάκα στη θέση της και συνέχισαν να προχωράνε. 14. Ακόμα περισσότερο έπρεπε να περπατάνε οι δύο άντρες ανάμεσα σε πεδιάδες και βαθιά βουνά μέχρι να φθάσουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος όπου σταμάτησαν μπροστά σε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΧΟ. 15. Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ σε μια κατάσταση ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ φαινόταν να περιμένει κάτι πολύ ειδικό. Ξαφνικά αυτός ο τρομερός βράχος ανοίγει και σχηματίζεται μία μυστηριώδης είσοδος που οδηγεί σε ένα είδος σπηλιάς. 16. Οι δύο άντρες εισήλθαν μέσα στη σπηλιά και προχώρησαν προς το μυστηριώδες βάθος της, παρατηρώντας ότι ο δρόμος ήταν φωτισμένος διαδοχικά από υγραέριο και ρεύμα. [9]


www.gnosisellas.gr 17. Το διήγημα λέει ότι οι δύο άντρες αφού περπάτησαν αρκετή απόσταση μέσα στη σπηλιά συνάντησαν ένα γέρο ακαθόριστης ηλικίας και με σώμα αρκετά λεπτό και ψηλό, ο οποίος τους καλωσόρισε με τους συνηθισμένους χαιρετισμούς και τους οδήγησε μέχρι το εσωτερικό της σπηλιάς. 18. Αυτός ήταν ο φίλος του ΔΕΡΒΙΣΗ και το όνομά του ήταν HADJIASVATZ-TROOV. Ο γέρος ερημίτης οδήγησε τους δύο άντρες σε μία πολύ άνετη περιοχή της σπηλιάς και κάθισαν όλοι σε μια τσόχα που σκέπαζε το πάτωμα και έφαγαν αυτό που στην Ασία λέγεται: "ΚΡΎΟ ΤΗΣ ΜΠΟΧΑΡΙΑΣ", "SHILA-PLAV", σερβιρισμένο σε χύτρες πηλού που έφερε ο γέρος. 19. Κατά τη διάρκεια του φαγητού οι δύο άντρες συζήτησαν με το ΓΕΡΟ ΕΡΗΜΙΤΗ. Το θέμα φυσικά ήταν η ενδιαφέρουσα ΚΙΝΕΖΙΚΗ επιστήμη ονομαζόμενη SHAT-CHAI-MERNIS. 20. Η επιστήμη αυτού του Γέρου είναι η επιστήμη των Δονήσεων. Όλα όσα είναι, όλα όσα ήταν, όλα όσα θα είναι, είναι υποταγμένα στην επιστήμη των δονήσεων. Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ είχε αφοσιώσει τη ζωή του στη μελέτη των δονήσεων, το CHAT-CHAI-MERNIS. 21. Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ είχε ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΠΟΛΎ ΒΑΘΙΑ ΤΗΝ ΑΣΣΎΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ του ΜΕΓΑ MALMANASH, την ΑΡΑΒΙΚΗ θεωρία του διάσημου σοφού SELNEHHE-AVAZ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ του Πυθαγόρα και γενικά όλες τις ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ θεωρίες. 22. Αυτός ο άνθρωπος είχε φτιάξει τροποποιημένο το ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ του Πυθαγόρα, το διάσημο μουσικό μηχάνημα με το οποίο ο Πυθαγόρας πραγματοποιούσε τα πειράματά του. 23. Αυτό το μηχάνημα είναι πολύ περίπλοκο και είναι γεμάτο από ΔΙΑΠΑΣΩΝ που του χρησιμεύουν για να μετράνε τις δονήσεις των χορδών. 24. Ο ΓΕΡΟ ΕΡΗΜΙΤΗΣ ήταν ένας αληθινός Σοφός και είχε φτιάξει πολλά μηχανήματα για να μετράει με ακρίβεια τις δονήσεις. Ο γέρος έλεγε πως στον αρχαϊκό πολιτισμό του TINKLIANISH υπήρχαν πάρα πολλά ειδικά μηχανήματα για να μετράνε τις δονήσεις. 25. Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ έκανε μετά μερικές επιδείξεις με τις μουσικές δονήσεις. [10]


www.gnosisellas.gr 26. Με ένα μικρό φυσερό φύσηξε αέρα πάνω στους σωλήνες ενός πνευστού μουσικού μηχανήματος, οι σωλήνες άρχισαν μία μονότονη μελωδία πέντε τόνων. Τα διαπασών έδειξαν με ακρίβεια τον αριθμό των δονήσεων. Δίπλα στο μουσικό μηχάνημα τοποθετήθηκε μια γλάστρα με λουλούδια. 27. Όταν ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ τέλειωσε την μονότονη μουσική του, τα λουλούδια της γλάστρας ήταν απείραχτα. 28. Μετά ο γέρο ΕΡΗΜΙΤΗΣ μετακόμισε από το παλιό μονόχορδο στο πιάνο έχοντας επίσης διαπασών για να μετρήσει τις δονήσεις και άρχισε να κτυπάει ορισμένα πλήκτρα του πιάνου προκαλώντας την ίδια μονότονη μελωδία. 29. Όταν ο γέρος έπαψε να παίζει δεν έμειναν στην γλάστρα παρά τα μαραμένα υπολείμματα των λουλουδιών που πριν ήταν γεμάτα ζωντάνια και ομορφιά. Με αυτό τον τρόπο ο ΓΕΡΟ ΕΡΗΜΙΤΗΣ απόδειξε την δονητική δύναμη των μουσικών κυμάτων πάνω στην ύλη. 30. Εκείνος ο γέρο ΕΡΗΜΙΤΗΣ διαιρούσε τις δονήσεις σε δύο είδη "δημιουργικές Δονήσεις και ορμητικές Δονήσεις". 31. Έλεγε ο γέρο ΕΡΗΜΙΤΗΣ πως με έντερα κατσικιών μπορούσε κάποιος να κατασκευάσει ειδικές χορδές για την παραγωγή Δημιουργικών Δονήσεων και ότι με τα πνευστά όργανα, όπως τρομπέτες, φλάουτα, κλπ παράγονταν Ορμητικές Δονήσεις. 32. Σύμφωνα με το διήγημα που έχει φθάσει μέχρι εμάς, και αφού έδωσε μερικές άλλες εξηγήσεις, ο ΓΕΡΟ ΕΡΗΜΙΤΗΣ έφερε ένα φάκελο, χαρτί και μολύβι για άλλο πείραμα. 33. Έγραψε κάτι στο χαρτί και μετά το έβαλε μέσα στο φάκελο. Μετά κρέμασε τον κλειστό φάκελο με το χαρτί μέσα του από ένα γάντζο μπροστά στους δύο επισκέπτες, και κάθισε στο πιάνο. 34. Διηγείται η παράδοση, πως ο γέρος έπαιζε πάλι μια μονότονη μελωδία, αλλά τώρα δύο ήχοι της χαμηλότερης οκτάβας του πιάνου επαναλαμβάνονταν μαζί και συνεχώς στη μελωδία. 35. Μετά από μερικές στιγμές ο επισκέπτης ΔΕΡΒΙΣΗΣ δεν μπορούσε να παραμένει ακίνητος και στριφογύριζε κουνώντας το αριστερό πόδι στο οποίο αισθανόταν ένα τρομερό και τρομακτικό πόνο. [11]


www.gnosisellas.gr 36. Ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ έπαψε να παίζει μετά από λίγο την μονότονη μελωδία και απευθυνόμενος στον Σοφό επισκέπτη είπε: "ΦΙΛΕ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΟΥ, ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΝΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΜΕΣΑ". 37. Ο σοφός έκανε αυτό που του είπε και όταν διάβασε το χαρτί που ήταν μέσα στο φάκελο είδε ότι έλεγε: "ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΣΑΣ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΑΝΟ ΜΕ ΟΥΡΑ, ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΕΝΑ ΕΞΟΓΚΩΜΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΔΙ, ΜΙΑ ΙΝΤΣΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΙΝΤΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ". 38. Ο ΓΕΡΟΣ τους είπε να αποκαλύψουν το αριστερό τους πόδι και για έκπληξή τους αποκάλυψαν στο αριστερό πόδι του επισκέπτη ΔΕΡΒΙΣΗ το αναφερόμενο εξόγκωμα! Εκεί ήταν δεν υπήρχε καμία αμφιβολία, όμως έλειπε από το αριστερό πόδι του σοφού επισκέπτη. 39. Αυτός ο τελευταίος είχε μία διαφορετική δόνηση διότι ήταν ένας ΔΑΣΚΑΛΟΣ που ήρθε στη γη από άλλον πλανήτη και είναι φανερό πως η δόνηση αυτού του είδους είχε άλλη διαφορετική συχνότητα από αυτή που ο σοφός είχε στο σώμα του. 40. Όταν ο ΕΡΗΜΙΤΗΣ ΠΕΙΣΤΗΚΕ ότι έλειπε το εξόγκωμα από το αριστερό πόδι του σοφού, πήδηξε αμέσως από το κάθισμά του λέγοντας: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! και κοιτούσε έκπληκτος με μάτια σαν τρελού. Τότε ήταν απαραίτητο για τον σοφό που είχε έρθει από άλλο πλανήτη να τον κάνει να καταλάβει πως σε τίποτα δεν είχε σφάλλει και μετά όταν θα ήταν μόνοι τους θα του έλεγε το μυστικό του. 41. Σε πολλούς αναγνώστες θα τους φαίνεται απίστευτο να περπατάνε στη γη μας κάτοικοι άλλων πλανητών και το πιο πιθανό είναι να γελάνε τώρα σκεπτικιστικά, όμως έτσι είναι. Σε όλες τις εποχές, τη γη μας την έχουν επισκεφθεί κάτοικοι άλλων πλανητών. 42. Παλιές παραδόσεις λένε πως ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ SANAT KUMMARA, ιδρυτής του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΜΥΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ, ήρθε από την ΑΦΡΟΔΙΤΗ με το φυσικό του σώμα. [12]


www.gnosisellas.gr 43. Ο σοφός της ιστορίας μας ήταν ένας ΔΑΣΚΑΛΟΣ που ήρθε από άλλο πλανήτη αλλά κρατούσε το μυστικό του. 44. Σε άλλους καιρούς υπήρχαν καταπληκτικά μουσικά όργανα με τα οποία έγιναν καταπληκτικά πειράματα. 45. Ξέροντας να χειριζόμαστε τα δονητικά κύματα του ήχου μπορούμε να δράμε πάνω στην κάθε ουσία, πάνω σε όλη τη ζωή. 46. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ, ΛΕΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ήταν με το ΘΕΟ, και ο λόγος ήταν ο ΘΕΟΣ. 47. Πραγματικά χωρίς τον ήχο, χωρίς το ΛΟΓΟ, το ηλιακό σύστημα στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι, δεν θα υπήρχε. 48. Στην αυγή της Ζωής οι ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ δούλεψαν στους ναούς τους με την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. 49. Οι δύο θεμελιώδεις δυνάμεις από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργούν, χρειάζεται μία τρίτη δύναμη σύμφωνα με την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. 50. Οποιοσδήποτε ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ μπορεί να μελετήσει την ΚΟΣΜΟΓΕΝΝΗΣΗ στα ΑΚΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ και να βεβαιώσει από μόνος του την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ εργασία των ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΩΝ στην αυγή της ζωής. 51. Μπροστά στον κάθε ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ παρουσιάζονται στα ΑΚΑΣΙΚΑ αρχεία οι ναοί των ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΩΝ και η ΕΡΓΑΣΙΑ τους με τις ΔΟΝΗΣΕΙΣ. 52. Μέσα σε κάθε ΝΑΟ εμφανίζονται καθισμένοι στους ΘΡΟΝΟΥΣ της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ ένας ΙΕΡΕΑΣ και μία ΙΕΡΕΙΑ. 53. ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΑΟ υπάρχει ένα ισόγειο στο οποίο βρίσκονται όλες οι επίσημες έδρες και όλες οι κολόνες του Ναού. 54. Οι αναφερόμενοι στις ιερές γραφές ΕΛΟΙΜ καταλαμβάνουν το ισόγειο. 55. Αυτή είναι η ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΜΑΣΟΝΙΑ, αυτά είναι τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ των ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΩΝ. [13]


www.gnosisellas.gr 56. Τραγουδάει ο ΙΕΡΕΑΣ και τραγουδάει η ΙΕΡΕΙΑ και τραγουδάνε όλοι οι ΕΛΟΙΜ του ναού και οι φωνές τους αντηχούν στο ΧΑΟΣ. 57. Έτσι πραγματοποιούνται οι ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ της ΦΩΤΙΑΣ στην αυγή της ζωής και οι τρεις δυνάμεις ονομαζόμενες, ΑΡΣΕΝΙΚΗ, ΘΗΛΥΚΗ και ΟΥΔΕΤΕΡΗ, δονούν επιστημονικά προκαλώντας πολλαπλά φαινόμενα στην ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΥΛΗ. 58. Γονιμοποιείται η ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ, Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΉ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ και αναβλύζουν τα σπέρματα της κάθε δημιουργίας. Έτσι είναι το πως γεννιέται το ΣΥΜΠΑΝ του PLEROMA, έτσι γεννιέται το κάθε ηλιακό σύστημα. 59. Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ δημιούργησε αυτό το ΣΥΜΠΑΝ στο οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι. 60. Το δικό μας ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ στην αρχή ήταν ρευστό και μετά γινόταν κάθε φορά όλο και πιο πυκνό μέχρι που πήρε την τωρινή φυσική σύσταση. 61. Τότε αυτό το Σύμπαν είναι ένα προϊόν των Δονήσεων, του Λόγου, της Μoυσικής.

[14]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ 1. ΑΓΑΠΗΤΟΙ: Είναι αναγκαίο σε αυτά τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ του 1965 να γνωρίσουμε σε βάθος το ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑ. 2. ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ: Να ξέρουμε ποια είναι η θέση που έχουμε σε αυτή την ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 3. Ο ΥΙΟΣ ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει και είναι αναγκαίο να ξέρουμε τι είναι ο ΠΑΤΗΡ, τι είναι ο ΥΙΟΣ και το τι είναι το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. 4. Όλες οι ιερές TRIMURTIS όλων των θρησκειών αντιστοιχούν στις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις του σύμπαντος. 5. Ο ΠΑΤΗΡ, Ο ΥΙΟΣ και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ συνιστούν μία τριάδα μέσα στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 6. Η ΙΣΙΣ, Ο ΟΣΙΡΙΣ, Ο ΟΡΟΥΣ, Ο BRAHATMA, Ο VISHNU και ο SHIVA, κλπ, είναι οι ΙΕΡΕΣ TRIMURTIS που πάντα αντιπροσωπεύουν τις τρείς πρωταρχικές δυνάμεις. 7. Όλα τα κοσμικά φαινόμενα, όλες οι δημιουργίες, έχουν την βάση τους στις τρεις πρωταρχικές δυνάμεις. 8. Οι σύγχρονοι επιστήμονες αναγνωρίζουν την δύναμη και την αντίσταση, την θετική και την αρνητική δύναμη, τα αρσενικά και θηλυκά κύτταρα, κλπ, αλλά αγνοούν ότι χωρίς μια τρίτη ουδέτερη δύναμη είναι αδύνατον να γίνει κάθε φαινόμενο, κάθε δημιουργία. 9. Είναι αλήθεια και χωρίς καμία αμφιβολία ότι μία ή δύο δυνάμεις δεν μπορούν να προκαλούν κανένα φαινόμενο, όμως οι επιστήμονες πιστεύουν πως οι θετικές και αρνητικές δυνάμεις μπορούν να προκαλούν όλα τα φαινόμενα. 10. Εάν μελετήσουμε σε βάθος τον ίδιο τον εαυτό μας, θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις τρεις δυνάμεις σε δράση. [15]


www.gnosisellas.gr 11. Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ δεν είναι μόνο "αρνητικό ή θετικό". Υπάρχει ο ηλεκτρισμός στην ΟΥΔΕΤΕΡΗ μορφή του. 12. Μία ή δύο δυνάμεις δεν μπορούν ποτέ να προκαλούν κανένα φαινόμενο και κάθε φορά που παρατηρούμε ένα σταμάτημα στην ανάπτυξη οποιουδήποτε πράγματος, μπορούμε να πούμε με απόλυτη σιγουριά πως εκεί λείπει η τρίτη δύναμη. 13. Οι τρεις πρωταρχικές δυνάμεις χωρίζονται και ενώνονται ξανά, διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται κοσμικά. 14. ΣΤΟ ΑΝΕΚΔΗΛΩΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ συνιστούν μια ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ και ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΝΟΤΗΤΗΤΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΡΟΠΟ. 15. Κατά την διάρκεια της ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ οι τρεις πρωταρχικές δυνάμεις χωρίζονται και ενώνονται και στα σημεία όπου οι τρεις συναντιούνται, δημιουργούνται φαινόμενα, Κόσμοι, Σύμπαντα, κλπ, κλπ, κλπ. 16. ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ αυτές οι τρεις δυνάμεις φαίνονται σαν τρεις θελήσεις, τρείς συνειδήσεις, τρεις ενότητες. Κάθε μία από αυτές τις τρεις δυνάμεις περιέχει στον εαυτό της όλες τις πιθανότητες των τριών. Αλλά στο σημείο που συνδέονται, η κάθε μία από αυτές εκδηλώνει μόνο μία αρχή: την θετική, την αρνητική ή την ουδέτερη. 17. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις τρεις δυνάμεις σε δράση. Αυτές χωρίζονται, απομακρύνονται και μετά ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΞΑΝΑ για να σχηματίσουν καινούργιες διαφορετικές τριάδες οι οποίες δημιουργούν καινούργιους κόσμους, καινούργιες κοσμικές δημιουργίες. 18. Στο ΑΠΟΛΥΤΟ οι ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, η ΠΟΙΚΙΛΙΑ μέσα στην ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, Ο ΠΑΤΗΡ, ο ΥΙΟΣ και το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ συνιστούν ένα όλο ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ και ΠΑΝΕΥΣΠΛΑΧΝΟ. 19. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ G έλεγε στους μαθητές του σχετικά με τον νόμο του τρία: "Ας φανταστούμε το ΑΠΟΛΎΤΟ σαν ένα κύκλο στον οποίο υπάρχει ένας αριθμός άλλων κύκλων, δηλαδή κόσμοι δευτέρας τάξεως. Ας πάρουμε έναν από αυτούς. Ας ορίσουμε το ΑΠΟΛΥΤΟ με τον αριθμό 1 διότι οι τρεις [16]


www.gnosisellas.gr δυνάμεις συνιστούν σε ΑΥΤΟΝ ένα όλον. Ας ορίσουμε τους μικρούς κύκλους με τον αριθμό 3 διότι σε ένα κόσμο δευτέρας τάξεως οι τρεις δυνάμεις είναι διαιρεμένες". 20. "Οι τρεις δυνάμεις διαιρεμένες σε κόσμους δευτέρας τάξεως δημιουργούν (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ) καινούργιους Κόσμους, κόσμους τρίτης τάξης όταν μαζεύονται σε κάθε έναν από αυτούς". 21. "Ας πάρουμε έναν από αυτούς τους κόσμους. Οι κόσμοι τρίτης τάξεως δημιουργημένοι (ΚΑΤΑΣΚΕΎΑΣΜΕΝΟΙ) από τις τρεις δυνάμεις που ήδη δρουν ημι-μηχανικά, παύουν να εξαρτιούνται από την μοναδική θέληση του ΑΠΟΛΎΤΟΥ για να εξαρτιούνται από τους τρεις μηχανικούς νόμους. Αυτοί οι κόσμοι δημιουργηθήκανε από τις τρεις δυνάμεις και αφού δημιουργηθήκανε εκδηλώνουν τρεις καινούργιες και δικές τους δυνάμεις. Έτσι έχουμε ότι ο αριθμός δυνάμεων που δρουν στους κόσμους τρίτης τάξεως είναι συνολικά έξι. Στο διάγραμμα ορίζεται ο κύκλος της τρίτης τάξεως με τον αριθμό 6 (3+3)". 22. "Αυτοί οι κόσμοι με την σειρά τους δημιουργούν καινούργιους κόσμους, κόσμους τετάρτης τάξεως. Στους κόσμους τετάρτης τάξεως δρουν τρεις δυνάμεις του κόσμου της δεύτερης τάξης, έξι δυνάμεις του κόσμου της τρίτης τάξεως και τρεις δικές τους δυνάμεις, συνολικά 12 δυνάμεις". 23. "Ας πάρουμε έναν από αυτούς τους κόσμους και να τον ορίσουμε με τον αριθμό 12 (3+6+3). Εφ’ όσον είναι υποταγμένοι σε μεγαλύτερο αριθμό νόμων, αυτοί οι κόσμοι βρίσκονται ακόμα πιο απομακρυσμένοι από την θέληση του ΑΠΟΛΎΤΟΥ και είναι ακόμα πιο μηχανικοί". 24. "Οι κόσμοι που δημιουργηθήκανε μέσα από αυτούς τους τελευταίους θα βρίσκονται κάτω από την κυβέρνηση των 24 δυνάμεων (3+6+12+3)". 25. "Οι κόσμοι που δημιουργηθήκανε μέσα από αυτούς θα κυβερνιούνται με την σειρά τους από 48 δυνάμεις και αυτό το σύνολο των 48 βγαίνει από το εξής: 3 δυνάμεις αποτέλεσμα του κόσμου του αμέσως μετά το ΑΠΟΛΥΤΟ, 6 από τον επόμενο, 12 από αυτόν που έρχεται μετά, 24 από τον επόμενο και 3 δικές τους (3+6+12+24+3), δηλαδή συνολικά 48 δυνάμεις". 26. "Οι κόσμοι οι δημιουργημένοι μέσα από τους κόσμους των 48, Θα είναι κάτω από την κυβέρνηση των 96 δυνάμεων (3+6+12+24+48+3). Οι κόσμοι [17]


www.gnosisellas.gr της επόμενης τάξης Θα είναι κάτω από την κυβέρνηση των 192 δυνάμεων και έτσι διαδοχικά". 27. Αν αναλύσουμε σε βάθος αυτούς τους μαθηματικούς υπολογισμούς του ΔΑΣΚΑΛΟΥ G Θα καταλάβουμε ότι ο κόσμος των 96 Νόμων είναι το πρώτο Βυθισμένο επίπεδο της αβύσσου και ο κόσμος των 192 νόμων αντιστοιχεί στο δεύτερο βυθισμένο επίπεδο της αβύσσου. 28. Η άβυσσος είναι το ορυκτό βασίλειο και είναι τοποθετημένη, κάτω από την επιφάνεια της γης. 29. Η άβυσσος είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΡΤΑΡΑ, το ΙΝΔΟΣΤΑΝΙΚΟ AVITCHI, το ΡΩΜΑΙΚΟ AVERNO, η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΛΑΣΗ κλπ, κλπ, κλπ. 30. Στην άβυσσο υπάρχουν επτά βυθισμένες ατομικές περιοχές, αυτές είναι οι ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 31. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑ μας επιτρέπει να ξέρουμε πόσοι νόμοι κυβερνούν την κάθε βυθισμένη περιοχή της ΚΟΛΑΣΗΣ. 32. Στον κόσμο των 48 νόμων, που είναι ο Κυτταρικός Κόσμος όπου ζούμε, ήδη όλα είναι μηχανικά και ούτε καν γίνεται η ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ, τι θα λέγαμε για το Ορυκτό Βασίλειο; 33. Στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ζουν οι χαμένοι. Η ζωή στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ είναι πολύ μακριά από την ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ. 34. Στο βυθισμένο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ούτε καν θυμούνται την ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ. 35. Η ακτίνα της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ αρχίζει στο ΑΠΟΛΥΤΟ και τελειώνει στην ΚΟΛΑΣΗ. 36. Η τάξη της ακτίνας της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ είναι η εξής: 1. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 2. ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ 3. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΛΙΟΙ [18]


www.gnosisellas.gr 4. Ο ΗΛΙΟΣ 5. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 6. Η ΓΗ 7. Η ΚΟΛΑΣΗ 37. Λυπούμαστε που πρέπει να διαφωνήσουμε με τον ΔΑΣΚΑΛΟ G σε εκείνο το ζήτημα της ΣΕΛΗΝΗΣ. Ο Δάσκαλος G πιστεύει πως η ΑΚΤΙΝΑ της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ αρχίζει στο ΑΠΟΛΥΤΟ και τελειώνει στην ΣΕΛΗΝΗ. 38. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ G υποθέτει ότι η ΣΕΛΗΝΗ είναι ένα κομμάτι αποσπασμένο από την γη σε ένα πολύ μακρινό και αρχαϊκό παρελθόν. 39. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ G πιστεύει πως η ΣΕΛΗΝΗ είναι ένας κόσμος που τώρα γεννιέται και τρέφεται από την γήινη ζωτικότητα. 40. Αυτοί που είμαστε δραστήριοι στην περασμένη ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΕΡΑ, ξέρουμε πολύ καλά πως η ΣΕΛΗΝΗ ήταν ένας κόσμος σαν την γη, ένας κόσμος υποταγμένος σε πολλές διαδικασίες ανοδικής και καθοδικής εξέλιξης, ένας κόσμος που είχε άφθονη ζωή και ότι έχει ήδη πεθάνει. Η ΣΕΛΗΝΗ είναι ένα πτώμα. 41. Η ΣΕΛΗΝΗ ανήκει στην περασμένη ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Η ΣΕΛΗΝΗ δεν ανήκει στην δική μας τωρινή ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. 42. Η ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ του ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ τύπου ελέγχει τις καταχθόνιες περιοχές της ΓΗΙΝΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ. Γι’ αυτό το λόγο αυτές οι περιοχές ονομάζονται στον ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟ: ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Αυτά είναι τα σκοτάδια τα εξωτερικά, όπου θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. 43. Εμείς ζούμε κανονικά σε αυτόν τον κυτταρικό κόσμο των 48 Νόμων και είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε πως το σπερματικό κύτταρο από το οποίο προέρχεται μέσω γονιμοποίησης ο ανθρώπινος οργανισμός έχει 48 χρωματοσώματα. 44. Εάν στον κόσμο και σε όλους τους Κόσμους της τρίτης τάξεως, τους δημιουργημένους από τις τρείς δυνάμεις, που ήδη δρουν ΗΜΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΑ, δεν γίνεται η θέληση του ΑΠΟΛΥΤΟΥ, ακόμα λιγότερο θα γίνεται αυτή η [19]


www.gnosisellas.gr ΘΕΛΗΣΗ σε αυτόν τον κόσμο των 48 νόμων στον οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας Είναι. 45. Μόνο μία παρηγοριά μας μένει, αν και αυτή είναι λίγο τρομακτική, ότι κάτω από μας, κάτω από την επιφάνεια της γης υπάρχουν οι κόσμοι των 96 και 192 δυνάμεων και ακόμα περισσότερο ότι είναι τρομερά πιο πολύπλοκοι και τρομακτικά υλιστικοί, όπου ούτε καν θυμούνται ότι υπάρχει η ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ. 46. ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ δημιουργεί το ΚΟΣΜΙΚΟ σχέδιό του στον κόσμο των 3 Νόμων και μετά από αυτό όλα συνεχίζονται μηχανικά. 47. Εμείς είμαστε χωρισμένοι από το ΑΠΟΛΥΤΟ από 48 μηχανικούς ΝΟΜΟΥΣ που μας κάνουν την ζωή τρομερά μηχανική και τρομακτικά βαρετή. 48. Εάν ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ (ας μην μπερδευτεί αυτό με το ΣΩΜΑ επιθυμιών για το οποίο μιλάει ο ΜΑΧ HEINDEL), απελευθερωνόμαστε από τους μισούς νόμους και μένουμε υποταγμένοι στις 24 τάξεις νόμων που σοφά κυβερνούν τον Πλανητικό κόσμο. 49. Το να κατασκευάζει κανείς ένα ΗΛΙΑΚΟ ΣΩΜΑ δηλαδή ένα ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ σημαίνει πράγματι ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο ΑΠΟΛΥΤΟ. 50. Εάν μετά αφού έχουμε ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ δίνουμε στον εαυτό μας την πολυτέλεια να ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ας μη μπερδευτεί αυτό με το διανοητικό που χρησιμοποιούν κανονικά οι ζωντανοί και οι νεκροί, το οποίο είναι του ΖΩΙΚΟΥΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ τύπου), κάνουμε ένα άλλο μεγάλο βήμα προς το ΑΠΟΛΥΤΟ και μένουμε υποταγμένοι στους 12 ΗΛΙΑΚΟΥΣ Νόμους. 51. Εάν ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ή ΑΙΤΙΑΤΟ ΣΩΜΑ (ας μη μπερδευτεί αυτό με την ΨΥΧΙΚΗ ΟΥΣΙΑ τοποθετημένη μέσα στον ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΝΟΥ), τότε απελευθερωνόμαστε από τους 12 Ηλιακούς Νόμους και μένουμε υποταγμένοι σε 6 τάξεις κοσμικών Νόμων. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ένα τρίτο βήμα προς το ΑΠΟΛΥΤΟ. [20]


www.gnosisellas.gr 52. Το τέταρτο βήμα μας πηγαίνει στο ΙΔΙΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ, ΣΤΟ ΘΕΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΣΜΟ, ο οποίος κυβερνάται μόνο από τρεις νόμους. 53. Ο ΠΡΩΤΟΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ και βρίσκεται βυθισμένο στην αγκαλιά του ΑΠΟΛΥΤΟΥ. 54. Όλοι οι ήλιοι και οι κόσμοι του ΠΡΩΤΟΚΟΣΜΟΥ συνιστώνται από την ΘΕΙΚΗ ΟΥΣΙΑ του ΘΕΪΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. 55. Εμείς μπορούμε να ανέβουμε ή να κατεβούμε, να επιστρέφουμε στο ΑΠΟΛΥΤΟ ή να κατεβαίνουμε στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 56. ΟΙ ΨΥΧΕΣ που μπαίνουν στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ πρώτα μένουν υποταγμένες στις 96 τάξεις νόμων, μετά στις 192 και σύμφωνα με το πως ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΔΙΚΑ σε αυτό το βυθισμένο βασίλειο γίνονται πιο πολύπλοκες με μεγαλύτερο αριθμό ΝΟΜΩΝ. 57. Όποιοι μπαίνουν στην ΟΡΥΚΤΗ ΑΒΥΣΣΟ εξελίσσονται καθοδικά, οπισθοδρομούν περνώντας από τα ζωικά, φυτικά και ορυκτά βασίλεια. 58. Όταν οι χαμένοι φθάσουν στην Ορυκτή κατάσταση, όταν απολιθώνονται τελείως κάτω από την επιφάνεια της γης, τότε πράγματι καταστρέφονται, ελαττώνονται σε σκόνη. 59. H Κόλαση είναι η ΧΟΑΝΗ όπου λειώνουν. Είναι αναγκαίο να καταστραφούν στην κόλαση οι καταχθόνιοι για να απελευθερώνεται η ΟΥΣΙΑ, η ΨΥΧΗ και να επιστρέφει στο ΘEIKO ΠΝΕΥΜΑ της από όπου μια μέρα βγήκε. 60. Στη ΧΟΑΝΗ ΤΗΣ ΤΗΞΗΣ οι πετρωμένες ΨΥΧΕΣ είναι "ΛΕΙΩΜΕΝΕΣ" από την κοσμική διαδικασία που συμβόλισε ο IBSEN στον "Peer Gynt" σαν την υψικάμινο κουμπιών. 61. Αυτό το "ΛΕΙΩΣΙΜΟ" των πετρωμένων και αλύγιστων μορφών που έχουν χάσει την ικανότητα να αναπτύσσονται, είναι φανερό πως φέρνει μαζί του τρομακτικούς πόνους και τρομερές και απερίγραπτες πίκρες. 62. Αυτή η ΧΟΑΝΗ ΤΗΣ ΤΗΞΗΣ έχει σαν σκοπό να παλινορθεί το ελαττωματικό ψυχικό προϊόν, να το φέρνει στην φυσική κατάσταση της αρχικής αγνότητας και να το απελευθερώνει από τα ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ [21]


www.gnosisellas.gr αφού έχει καταστρέψει το ΕΓΩ διά μέσου της ΒΥΘΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ. 63. Στην κοσμική ΧΟΑΝΗ ΤΗΣ ΤΗΞΗΣ ΤΑ ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ και το ΕΓΩ ελαττώνονται σε σκόνη. Μόνο αφού ελαττωθούν σε σκόνη το ΕΓΩ και τα ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, μπορεί η ΟΥΣΙΑ, Η ΨΥΧΗ, η ψυχική αρχή να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ από την άβυσσο. 64. Ένας σοφός συγγραφέας έλεγε: "η κάθοδος στην ΚΟΛΑΣΗ είναι ένα ταξίδι προς τα πίσω στην ΕΞΕΛΙΞΗ, ένα βύθισμα στην πάντα αυξανόμενη πυκνότητα, στο σκοτάδι, στην ακαμψία και σε μία ασύλληπτη πλήξη του χρόνου, μία πτώση προς τα πίσω στο αρχικό χάος διά μέσου των αιώνων, από όπου το άπειρο ανέβασμα προς τη γνώση του ΘΕΟΥ πρέπει να αρχίζει ξανά από την αρχή". 65. Το Θιβετιανό Βιβλίο των Νεκρών αναφερόμενο στην ΑΒΥΣΣΟ λέει: "όταν θα πέσεις εκεί θα πρέπει να υποφέρεις ανυπόφορες οδύνες, εκεί όπου δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος που θα ξεφύγεις". 66. Ο Δάντης τοποθετεί την ΚΟΛΑΣΗ μέσα στο εσωτερικό της γης και την θεωρεί φτιαγμένη από σφαίρες που έχουν το ίδιο κέντρο και μια αυξανόμενη πυκνότητα. Αυτές οι σφαίρες είναι ΥΠΟ-ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ τύπου. 67. Η κάθε μία από αυτές τις βυθισμένες σφαίρες κυβερνάται από μια καταθλιπτική ποσότητα νόμων που μπορούν να αρχίζουν από το 96, να συνεχίζουν με 192 και να πολλαπλασιάζονται διαδοχικά σύμφωνα με το ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑ. 68. Ένας ΔΑΣΚΑΛΟΣ έλεγε σχετικά με την KOΛAΣΗ: "Αυτή είναι το Ινδικό NARAΚA τοποθετημένο κάτω από την γη και κάτω από τα νερά, αυτή είναι το Βαβυλωνιακό ARALU, η ΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, η περιοχή του σκοταδιού... η γη στην οποία όποιος μπει δεν προχωράει μπροστά... ο δρόμος από τον οποίο ο ταξιδιώτης ποτέ δεν επιστρέφει... το σπίτι του οποίου οι κάτοικοι δεν βλέπουν το φως... η περιοχή όπου η σκόνη είναι το ψωμί τους και η λάσπη η τροφή τους, αυτά είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΡΤΑΡΑ στα οποία οδηγεί το στόμα της γης από όπου ρέει μία ποσότητα φωτιάς και όπου υπάρχουν τεράστια ποτάμια φωτιάς και πολλά ποτάμια λάσπης... αυτά είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΡΤΑΡΑ, μια σπηλιά στη γη, η μεγαλύτερη από όλες και η οποία διασχίζει ολόκληρη τη γη". [22]


www.gnosisellas.gr 69. "Αυτοί οι οποίοι θωρούνται αθεράπευτοι τους ρίχνουν στα ΤΑΡΤΑΡΑ και από εκεί δεν φεύγουν πια". "Αυτό είναι το Αιγυπτιακό ΑΜΕΝΤΕΤ αντιπροσωπευμένο στο ΚΟΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ από μία σκοτεινή και πέτρινη κάμαρα 100 πόδια κάτω από την επιφάνεια της γης, που το πάτωμά της είναι αδιαμόρφωτο και ξεκινάει από εκεί ένας διάδρομος που δεν οδηγεί πουθενά". 71. INFIERNO προέρχεται από την λατινική λέξη INFERNUS η οποία σημαίνει κατώτερη περιοχή. 72. Η κατώτερη περιοχή δεν είναι η κυτταρική περιοχή στην οποία ζούμε. Η κατώτερη περιοχή είναι ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, το ΒΥΘΙΣΜΕΝΟ ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ κάτω από την επιφάνεια του γήινου φλοιού. 73. Η κόλαση είναι λοιπόν ένας ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ με επτά περιοχές μέσα στη γη. Η ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ είναι το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ και η ΒΑΘΥΣΦΑΙΡΑ είναι το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. 74. Όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, αργά ή γρήγορα ταυτίζονται με το ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΙΕΟ εξ αιτίας της εμμονής στο έγκλημα και στο τέλος μπαίνουν στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για να πάρουν την πορεία προς την ορυκτή μορφή. 75. Οι γεωλογικές διαδικασίες και ο γεωλογικός χρόνος είναι τρομακτικά αργοί και οδυνηροί. 76. Σπάνια είναι τα ανθρώπινα όντα που αποφασίζουν να απελευθερωθούν από τους 48-24-12 και 6 νόμους για να μπουν στο ΑΠΟΛΥΤΟ. 77. Η ανθρωπότητα στο σύνολό της προτιμάει πάντα να περάσει από τους 48 νόμους στους 96. 78. Είναι πιο εύκολο να μπει κανείς στον κόσμο των 96 νόμων παρά να απελευθερωθεί από τους 48 και η ανθρωπότητα προτιμάει πάντα το πιο εύκολο. 79. Η ανθρωπότητα γοητεύεται να έχει πυρόλιθη καρδιά, πέτρινη καρδιά κλπ, κλπ, κλπ. Η ανθρωπότητα γοητεύεται με το να ταυτίζεται με το ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και με το να μοιράζεται την τύχη του ΟΡΥΚΤΟΥ. [23]


www.gnosisellas.gr 80. ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΎ. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΟΝ ΖΩΪΚΟ ΥΠΟΚΟΣΜΟ. 81. ΤΟ ΚANONIKO, το φυσικό είναι σχεδόν όλη η ανθρωπότητα να μπει στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 82. ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ, ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ είναι να ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ μερικοί και μετά αφού απελευθερωθούν από όλους τους νόμους να μπουν στο ΑΠΟΛΥΤΟ. 83. ΤΟ να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ κάποιος από τους 48, από τους 24, από τους 12 και από του 6 ΝΟΜΟΥΣ σημαίνει να κάνει ΤΡΟΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ και στους ανθρώπους δεν αρέσουν αυτές οι ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ. 84. Οι άνθρωποι πάντα θέλουν το πιο βολικό, το πιο εύκολο και γι’ αυτό σχεδόν όλα τα ανθρώπινα όντα, νωρίς ή αργά, παύουν να γεννιούνται για να μπουν στον ΥΠΟΚΟΣΜΟ των 96 νόμων. 85. Μόνο διά μέσου της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΝΕΙΔΗΣΗΣ μπορούμε να απελευθερωθούμε από τους 48, 24, 12 και 6 νόμους, αλλά στους ανθρώπους δεν αρέσει η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. 86. Οι άνθρωποι προτιμούν να χορεύουν, να πίνουν, να πορνεύονται, να μοιχεύουν, να κάνουν πολλά λεφτά, να μεθούν, κλπ, κλπ, κλπ. Αυτό είναι πιο βολικό από την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. 87. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ έχει τρεις παράγοντες που δεν αρέσουν στους ανθρώπους: 1.ΘANATOΣ, 2.ΓΕΝNHΣH, 3.ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. 88. Στους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολα αυτά. Σπάνιος είναι εκείνος που θέλει να ΠΕΘΑΙΝΕΙ, δηλαδή να καταστρέφει το αγαπημένο του ΕΓΩ. Σπάνιος είναι εκείνος που αληθινά αποφασίζει να κάνει την σεξουαλική ένωση χωρίς εκσπερμάτωση με το σκοπό ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ το αυθεντικό ΑΣΤΡΙΚΟ σώμα, το αυθεντικό ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ, και το αληθινό ΑΙΤΙΑΤΟ ή ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ. Σπάνιος είναι εκείνος που είναι αποφασισμένος να θυσιάζεται για την σωτηρία του κόσμου. [24]


www.gnosisellas.gr 89. Οι άνθρωποι προτιμούν να απολαμβάνουν τις απολαύσεις της γης και να μπουν μετά στον ΟΡΥΚΤΟ ΥΠΟΚΟΣΜΟ για να πάρουν την πορεία προς τα ορυκτά. Αυτό είναι πιο εύκολο, πιο βολικό, πιο ελαφρύ. 90. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ απαιτεί τρομερές ΥΠΕΡΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ και στους ανθρώπους δεν αρέσει τίποτα που να τους ενοχλεί.

[25]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ 1. Η επιστήμη της μουσικής με τον σωστό επιστημονικό και μαθηματικό συνδυασμό των δονήσεων, δρώντας πάνω στην πρωταρχική ύλη του μεγάλου έργου, πάνω στο ΧΑΟΤΙΚΌ και ΠΡΟ-ΧΑΟΤΙΚΟ ENS SEMINIS, δημιουργεί επτά τάξεις κόσμων με επτά καταστάσεις της υλικότητας. 2. Οι Εσωτεριστικές Σχολές διδάσκουν πως στον Κόσμο υπάρχουν επτά επίπεδα της κοσμικής συνείδησης. 3. Επίσης δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι μέσα στον δικό μας κόσμο, κάτω από την επιφάνεια της γης υπάρχουν επτά βυθισμένες ατομικές περιοχές. Αυτές είναι οι ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 4. Το "ΑΓΙΟ HEPTAPARAPARSHINOΚH" (ο Νόμος του Επτά), είναι θεμελιώδες σε όλα τα δημιουργήματα. 5. Οι ηχητικές δονήσεις από επτά κέντρα βαρύτητας προκάλεσαν όλες τις TROGOAUTOEGOCRATICOS διαδικασίες (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ). 6. Στο τέλος αυτές οι διαδικασίες έρχονται να κρυσταλλώσουν όλες αυτές τις ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΣΜΩΝ. 7. Η μουσική, ο λόγος, δημιουργούν τις ονομαζόμενες διαδοχές των διαδικασιών της αμοιβαίας συγχώνευσης των δονήσεων. 8. Χάρις σε αυτό το Νόμο της αμοιβαίας διατροφής όλων όσων υπάρχουν, κάτω από την επιστημονική ορμή των ηχητικών δονήσεων, μερικές δονήσεις απορρέουν από άλλες και οι κοσμικές ουσίες διαφορετικής πυκνότητας και αναζωογόνησης ενώνονται και χωρίζονται μεταξύ τους δημιουργώντας μεγάλες και μικρές συγκεντρώσεις σχετικά ανεξάρτητες, έχοντας σαν αποτέλεσμα από όλα αυτά το Σύμπαν. 9. Η πρώτη τάξη κόσμων έχει μια υλικότητα πολύ πνευματική και βρίσκεται στην αγκαλιά εκείνου που δεν έχει όνομα. [26]


www.gnosisellas.gr 10. Η δεύτερη τάξη κόσμων έχει ένα είδος μεγαλύτερης υλικότητας. Στην τρίτη τάξη κόσμων η υλικότητα αυξάνεται και έτσι διαδοχικά σε κάθε μία από τις επτά τάξεις υπάρχει μία επταδική, βαθμολόγηση. 11. Ο κόσμος και το Σύμπαν γενικά αποτελούνται από δονήσεις και ύλη. "Η ενέργεια είναι ίση με την μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός". "Η μάζα μετατρέπεται σε ενέργεια", "η ενέργεια μετατρέπεται σε μάζα". 12. Η ύλη βρίσκεται σε δονούμενη κατάσταση. Η ταχύτητα της δόνησης βρίσκεται σε αντίστροφη αναλογία με την πυκνότητα της ύλης. 13. Κάθε άτομο της πρώτης τάξης κόσμων περιέχει μέσα του μόνο ένα άτομο του ΑΠΟΛΥΤΟΥ και γι’ αυτό η πρώτη τάξη κόσμων είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ εκατό τα εκατό. 14. Κάθε άτομο της δεύτερης τάξης κόσμων περιέχει τρία άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ και γι’ αυτό έχει λίγη παραπάνω υλικότητα αν και ακόμα είναι πολύ πνευματική. 15. Κάθε άτομο της τρίτης τάξης κόσμων περιέχει μέσα του έξι άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ και είναι φανερό πως η ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ είναι ακόμα περισσότερη. 16. Κάθε άτομο της τέταρτης τάξης κόσμων περιέχει μέσα του δώδεκα αρχέγονα μόρια δηλαδή δώδεκα άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ και γι’ αυτό είναι λογικό να πούμε πως η τέταρτη τάξη κόσμων έχει μεγαλύτερη υλικότητα από τις τρεις προηγούμενες τάξεις. 17. Κάθε άτομο της πέμπτης τάξης κόσμων έχει μέσα του είκοσι τέσσερα άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ και γι’ αυτό είναι φανερό πως η ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ. 18. Εμείς, φτωχά ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΖΩΑ, καταδικασμένοι, δυστυχώς στην ποινή να ζούμε, πραγματικά έχουμε την κακή τύχη να υπάρχουμε σε αυτή την απομακρυσμένη και σκοτεινή γωνιά του σύμπαντος που ανήκει σε μία έκτη τάξη κόσμων. 19. Κάθε άτομο του δικού μας κόσμου των 48 νόμων, περιέχει μέσα του 48 άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ. [27]


www.gnosisellas.gr 20. Η ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ του δικού μας κόσμου είναι τρομερή και όλα όσα από μόνα τους πετυχαίνονται με υπέρτατη ευκολία στους 12, 6 και 3 κόσμους εδώ πετυχαίνονται μόνο ματώνοντας και με άφατους πόνους. 21. Κάτω από μας είναι ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ όπου η υλικότητα είναι τρομακτικά φρικτή. 22. Η πρώτη περιοχή της ΑΒΥΣΣΟΥ έχει άτομα που το κάθε ένα από αυτά περιέχει μέσα του ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ νόμους, ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ πρωταρχικά μόρια, ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ. 23. ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ BAΣIΛEIOY κάθε άτομο έχει ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ άτομα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ και έτσι διαδοχικά. 24. ΤΟ ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ είναι λοιπόν τρομακτικά υλιστικό και γι’ αυτό η ζωή κάτω από τη γη είναι πραγματικά μια ΚΟΛΑΣΗ. 25. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η κόλαση έχει την αποστολή της, είναι το κοσμικό κρεματόριο και γι’ αυτό γίνεται αναγκαία. 26. Κάποιος του οποίου το όνομα δεν αναφέρω είπε: "INFIERNO (ΚΟΛΑΣΗ) προέρχεται από την λατινική λέξη ΙΝFERNUS, κατώτερη περιοχή, και γι’ αυτό η κόλαση είναι αυτός ο κόσμος στον οποίο ζούμε". 27. Αυτός ο κάποιος έκανε λάθος διότι αυτή η κυτταρική περιοχή στην οποία ζούμε δεν είναι η κατώτερη περιοχή. 28. Ζούμε στην έκτη τάξη κόσμων κυβερνώμενη από 48 νόμους και η κατώτερη περιοχή είναι, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΕΠΤΑ, ο έβδομος κόσμος. Ήδη ξέρουμε ότι ο έβδομος κόσμος είναι ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, του οποίου η πρώτη περιοχή κυβερνάται από 96 νόμους. 29. Η ΚΟΛΑΣΗ δεν είναι ένα μέρος με φλόγες, η ΚΟΛΑΣΗ είναι ο ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, όμως είναι λογικό να πούμε πως στον ΥΠΟΚΟΣΜΟ φλέγουν οι φλόγες των παθών. 30. Όλες οι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΛΑΣΕΙΣ είναι μόνο ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ. Ο χρόνος στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ είναι ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΑΧΩΝ, χρόνος τρομακτικά αργός και τρομερά βαρετός. [28]


www.gnosisellas.gr 31. Το κάθε μικρό γεγονός στον ΥΠΟΚΟΣΜΟ ισοδυναμεί με 80 χρόνια ή 800 χρόνια ή 8.000 χρόνια ή 80.000 χρόνια. 32. Οι χαμένοι της ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΗΣ-ΣΕΛΗΝΗΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ LUCIFERES, AHRIMANES, και ANAGARIΚAS με ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟΥΡΜΠΑΝΙ ζουν ακόμα σε αυτό το βυθισμένο ορυκτό βασίλειο και πιστεύουν πως πάνε πολύ καλά και ότι προοδεύουν. 33. Οι χαμένοι πάντα πιστεύουν πως πάνε πολύ καλά και είναι γεμάτοι από πολύ καλές προθέσεις.

[29]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΦΥΣΗ 1. Το φτωχό διανοητικό ζώο, το λανθασμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, μπορεί να αναπτύξει όλες τις κρυφές δυνατότητές του, εάν έτσι το θέλει, αλλά η ανάπτυξη όλων αυτών των δυνατοτήτων πραγματικά δεν είναι ένας ΝΟΜΟΣ. 2. Ο Νόμος για τον ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗΧΑΝΗ είναι να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να πολλαπλασιασθεί και να πεθάνει μέσα στον φαύλο κύκλο των μηχανικών νόμων της Φύσης. 3. Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ του οποίου γιορτάζουμε απόψε με τελετουργίες και γιορτές έλεγε το εξής: 4. "Προσπαθήστε να μπείτε από την στενή πόρτα, διότι σάς λέω ότι πολλοί θα προσπαθούν να μπουν και δεν θα μπορούν". 5. Στενή είναι η πόρτα και στενός ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου, αλλά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που βρίσκουν αυτή τη πόρτα και αυτόν το δρόμο. 6. Ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των κρυφών δυνατοτήτων του ανθρώπου πηγαίνει πράγματι εναντίον της φύσης, εναντίον του κόσμου, εναντίον της κανονικής και συνηθισμένης κοινωνικής ζωής, εναντίον του εαυτού μας, εναντίον όλων και όλων. 7. Αυτό εξηγεί το γιατί ο ΔΡΟΜΟΣ είναι τόσο δύσκολος και αποκλειστικός και γι’ αυτό ονομάστηκε ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΨΗΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ. 8. Αυτός είναι ένας δρόμος πολύ πικρός, πιο πικρός και από την χολή. Είναι το αντίθετο της κανονικής ζωής, της καθημερινής ζωής, βασίζεται σε αρχές άλλης τάξης, βρίσκεται υποταγμένος σε άλλους νόμους. 9. ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ, το λανθασμένα ονομαζόμενο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, μπορεί να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές του, εάν έτσι το θέλει, αλλά επίσης αυτές οι δυνατότητές του μπορεί να μένουν χωρίς καμία ανάπτυξη και μέχρι που μπορεί να χαθούν ΕΝΤΕΛΩΣ. [30]


www.gnosisellas.gr 10. Πολλοί ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ υποθέτουν λανθασμένα ότι αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αναπτυχθούν διά μέσου των ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, αλλά αυτή η ιδέα είναι εντελώς ψεύτικη διότι καμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν μπορεί να αναπτύξει όλες τις λανθάνουσες ικανότητές μας. 11. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπου ποτέ δεν είναι προϊόν καμίας μηχανικής αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής εργασίας φτιαγμένης με πάρα πολύ υπομονή και πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας και μέσα από μας τους ίδιους. 12. Μόνο διά μέσου αδιάκοπων και διαδοχικών ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ εργασιών μέσα σε μας τους ίδιους, μπορούμε να αναπτύξουμε όλες τις κρυφές δυνατότητές μας. 13. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και προόδου και Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και οπισθοδρόμησης είναι δύο μηχανικοί Νόμοι που δουλεύουν αρμονικά και μεθοδικά σε όλη τη φύση. 14. Όλα ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΟΔΙΚΑ και ΚΑΘΟΔΙΚΑ, προχωρούν και οπισθοδρομούν. Υπάρχει ΑΝΟΔΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σε όλους τους οργανισμούς που γεννιούνται και αναπτύσσονται. Υπάρχει ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σε όλους τους οργανισμούς που γερνούν και πεθαίνουν. 15. Στην συνηθισμένη ζωή της κάθε μέρας με όλες τις ΨΕΥΔΟΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ σχολές δεν υπάρχει τίποτα που να έχει τις πιθανότητες του ΔΡΟΜΟΥ και αργά ή γρήγορα μπορούν μόνο να μας οδηγούν στον θάνατο, δεν μπορούν να μας οδηγούν πουθενά αλλού. 16. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΨΗΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ είναι γεμάτο κινδύνους μέσα και έξω. 17. Είναι πολύ σπάνιος εκείνος που βρίσκει τον δρόμο αλλά είναι ακόμα πιο σπάνιο να βρεθεί κάποιος που να μην εγκαταλείψει τον δρόμο και να φθάσει στο ΤΕΡΜΑ. 18. Στον κόσμο υπάρχουν πολλές ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ και ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ σχολές με πολύ καλές προθέσεις και αξιόλογες [31]


www.gnosisellas.gr σπουδές που κανένα δεν βλάπτουν και όλους ωφελούν, αλλά αυτά δεν είναι Ο ΔΡΟΜΟΣ. 19. Πραγματικά Ο ΔΡΟΜΟΣ είναι αρκετά κρυμμένος, στενός και ακόμα χειρότερα ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟΣ. 20. Ο ΔΡΟΜΟΣ δεν αρέσει παρά σε λίγους. Τα ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΑ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΑ μέλη πολλών πολύ όμορφων Αδελφοτήτων απεχθάνονται τον δρόμο και τον χαρακτηρίζουν ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ. 21. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ του λανθασμένα ονομαζόμενου ΑΝΘΡΩΠΟΣ, είναι αναγκαία για την φύση μέχρι ένα σημείο πολύ καλά ορισμένο, πιο πέρα από αυτό το σημείο η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΠΟΔΟΥ γίνεται όχι μόνο μη αναγκαία για την φύση αλλά επίσης βλαβερή για την ίδια. 22. Οι διαδικασίες της ΑΝΟΔΙΚΗΣ και ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ της ανθρωπότητας αντιστοιχούν με τις περιόδους της ΑΝΟΔΙΚΗΣ και ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ των πλανητών στο διάστημα. 23. Μιλώντας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ θα λέγαμε ότι στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα δεν ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ. Γίνονται πολλές αλλαγές στην περιφέρεια της ανθρώπινης συνείδησης αλλά καμία στο κέντρο της. 24. Τα πλήθη που ζητωκραύγαζαν τον Νέρωνα και ζητούσαν τη σταύρωση του Χριστού Ιησού, τα πλήθη που απολάμβαναν να λιθοβολούν τους προφήτες, είναι ακόμη τα ίδια, έχουν αλλάξει μόνο σώματα και συνήθειες, η ΟΥΣΙΑ παραμένει η ίδια, δεν έχει προοδεύσει. 25. Οι πλανήτες προκαλούν αλλαγές στην περιφέρεια του ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ μερικές φορές της ανοδικής εξέλιξης και άλλες φορές της καθοδικής, πέφτουν και σηκώνονται καινούργιοι πολιτισμοί, αλλά η ΨΥΧΗ, η ΟΥΣΙΑ, παραμένει η ίδια. 26. Αυτή η θλιβερή ανθρώπινη μυρμηγκοφωλιά ζει πάνω στην επιφάνεια της γης για να εκπληρώσει τους σκοπούς και τις ανάγκες της φύσης. 27. Η Γη δεν πετάει τίποτα διότι θέλει να ζήσει και χρησιμοποιεί τα ίδια τα προϊόντα της ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ όσο και τα του ΕΚΦΎΛΙΣΜΟΥ, ακόμα και αν στην κάθε περίπτωση οι σκοποί είναι τελείως διαφορετικοί. [32]


www.gnosisellas.gr 28. ΤΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ μπορεί να μετατραπεί σε αληθινό ΑΝΘΡΩΠΟ διά μέσου της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ, αλλά η ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ όλων των ανθρώπινων μαζών όχι μόνο είναι κάτι αδύνατο αλλά επίσης κάτι βλαβερό για τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. 29. Η φύση δεν έχει ανάγκη από την ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπου. Αυτό είναι μέχρι και αντίθετο στα ίδια τα συμφέροντά της, γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις πολύ ειδικές, δυστυχώς μαύρες, που αντιστέκονται βίαια στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπινου πλήθους. 30. Από την εποχή του διάσημου πολιτισμού "TIΚLIAMI-SHIANA", που υπήρξε πολλά χρόνια πριν από την γέννηση της Βαβυλωνίας, όλη η ζωή της ανθρωπότητας διαιρέθηκε σε δύο ρεύματα. 31. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο μας μιλάει για τα δύο κοπάδια, το κοπάδι των προβάτων και το κοπάδι των εριφίων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σχεδόν όλα τα ανθρώπινα όντα που κατοικούν την γη, ανήκουν πράγματι και από δικό τους δικαίωμα στο βασίλειο των εριφίων. 32. Η Φύση καταπίνει τα δικά της παιδιά. Η φύση τρώει τα κατσίκια της που είναι τόσο πολυάριθμα σαν την άμμο της θάλασσας. 33. Η ανθρώπινη ζωή στην γη ρέει σε δύο ρεύματα, αυτό των προβάτων και το των κατσικιών. 34. Ο άνθρωπος που κατέχει πραγματικά και αληθινά το ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, ακλουθεί το ρεύμα του ποταμού της ζωής. 35. Ο άνθρωπος που δεν κατέχει το EΙNAI ακολουθεί το ρεύμα του καταχθόνιου ποταμιού του θανάτου. Το ποτάμι της ζωής χάνεται στον Ωκεανό του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. 36. Το ποτάμι του θανάτου χάνεται ανάμεσα στις ρωγμές των βαθιών περιοχών της γης. 37. Η γη έχει ανάγκη από τροφή και το ποτάμι του θανάτου την παίρνει μέσα στα μαύρα νερά του.

[33]


www.gnosisellas.gr 38. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, που γίνεται στο εσωτερικό του πλανήτη γη, χωρίς την δραστηριότητα των ανθρώπων με δέρμα εριφίων που μπαίνουν στον υπόγειο κόσμο. 39. Πίσω από όλον αυτό τον ζωτικό μηχανισμό του κόσμου, πίσω από όλες αυτές τις χημικές διαδικασίες που κατατάσσουν τον σκληρό βράχο, βρίσκεται ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ των ανθρώπων με δέρμα ΕΡΙΦΙΩΝ. 40. Οι καταχθόνιοι δίνουν φυσική σταθερότητα στο σίδερο, στον πυρόλιθο και στο γρανίτη. 41. Εάν διά μέσου οποιασδήποτε διαδικασίας βγάζαμε από την ΚΟΛΑΣΗ (ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), όλους τους καταχθόνιους που την κατοικούν, ο σκληρός βράχος θα έχανε την σταθερότητά του, την σκληρότητά του και θα γινότανε ελαστικός, πλαστικός, άχρηστος. Τότε το τέλος του θα ήταν ένα αναπόφευκτο γεγονός. 42. "Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την πιθανότητα του να περάσει από το καταχθόνιο ρεύμα, το οποίο είναι προορισμένο να εξαφανισθεί μέσα στα βάθη της γης, στο φωτεινό ρεύμα που πρέπει να χυθεί μέσα στον ωκεανό του ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΟΣ. 43. Δεν είναι εύκολο να περάσει κάποιος από το ΜΑΥΡΟ ρεύμα στο ΑΣΠΡΟ ρεύμα. Γι’ αυτό το πέρασμα είναι αναγκαίο να απαρνηθούμε όλα εκείνα που μας αρέσουν και μας φαίνονται σαν ευλογία, όλα εκείνα που μας φαίνονται πολύ ρομαντικά και αξιόλογα, κλπ. 44. Είναι αναγκαίο να πεθαίνουμε για τον κόσμο, να διαλύουμε το ΕΓΩ, να εγκαταλείπουμε εκείνο που έχει γεύση ηδονής και πάθους, κλπ. 45. Είναι αναγκαίο να ΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ και αυτή είναι μια εργασία με τον ΣΠΟΡΟ, με την σπορά, ένα σεξουαλικό πρόβλημα. 46. Είναι απαραίτητο να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και να θυσιαζόμαστε τελείως γι’ αυτούς. 47. Ο δρόμος είναι πιο πικρός από την χολή και δεν συμφέρει την φύση γιατί είναι αντίθετος στα σχέδιά της. [34]


www.gnosisellas.gr 48. Το ορυκτό βασίλειο (ΚΟΛΑΣΗ) τρέφεται με την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι μέρος της οργανικής ζωής της γης, η τροφή της γης. Εάν θα ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΤΑΝΕ όλη η ανθρωπότητα, αυτό θα ήτανε μοιραίο για το ορυκτό βασίλειο. 49. Η φύση αντιστέκεται στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπου, διότι είναι αντίθετη στα δικά της συμφέροντα. Το κανονικό, το φυσικό είναι το Ορυκτό Βασίλειο να καταπίνει όλη την ανθρωπότητα. 50. Ο ΙΗΣΟΥΣ ο ΧΡΙΣΤΟΣ είπε: "από χίλιους που με ψάχνουν ένας με βρίσκει, από χίλιους που με βρίσκουν ένας με ακλουθεί και από χίλιους που με ακλουθούν ένας είναι δικός μου".

[35]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 1. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ EYAΓΓΕΛΙΟ. Εμείς χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ μία ριζική, ολική και οριστική αλλαγή και αυτό είναι δυνατόν μόνο διά μέσου της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. 2. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ είναι δυνατή μόνο σε μεμονωμένα άτομα με την βοήθεια κατάλληλων γνώσεων και μεθόδων. 3. Παρόμοια ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ μπορεί να συμβεί μόνο μέσα στο άτομο και πράγματι είναι ενάντια στα συμφέροντα της φύσης. 4. Η ανάπτυξη, όλων των κρυμμένων δυνατοτήτων του ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ, ΔΕΝ είναι αναγκαία παρά μόνο και αποκλειστικά για τον ίδιο τον εαυτό του. Ούτε την φύση, ούτε κανένα ενδιαφέρει η ανάπτυξη αυτών των ατομικών δυνατοτήτων. 5. Το πιο σοβαρό από όλα αυτά είναι να ξέρουμε ότι κανένας δεν έχει υποχρέωση να βοηθήσει το ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ, ότι κανένας δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να βοηθάει ένα επαναστατικό άτομο τέτοιου είδους. Είμαστε εντελώς μόνοι και εάν ένας Επαναστατικός Δάσκαλος αποφασίζει να μας προσανατολίσει είναι πραγματικά ότι έχουμε πολλή τύχη. 6. Οι καταχθόνιες δυνάμεις αντιστέκονται αποφασιστικά στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ των μεγάλων ανθρώπινων μαζών, επίσης αντιστέκονται αποφασιστικά και μέχρι και με βίαιο τρόπο στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. 7 Κάθε ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ άνθρωπος πρέπει να είναι τόσο πανούργος όσο για να κοροϊδεύει τις καταχθόνιες δυνάμεις, δυστυχώς οι ανθρώπινες μάζες δεν μπορούν να είναι, μόνο το ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ μπορεί να καταφέρνει να είναι πιο έξυπνο από αυτές τις καταχθόνιες δυνάμεις. 8. Δεν υπάρχει ούτε αναγκαστική ούτε μηχανική ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ είναι το [36]


www.gnosisellas.gr αποτέλεσμα της συνειδητής μάχης. Η φύση δεν χρειάζεται την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ, δεν την θέλει, την απεχθάνεται και μάχεται εναντίον της με τα καλύτερα όπλα της. 9. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ μπορεί να είναι μόνο μία επείγουσα ανάγκη για το ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ, όταν αυτό καταλαβαίνει πλήρως την φρικώδη κατάστασή του και την βδελυρή τύχη που τον περιμένει να καταβροχθιστεί αδηφάγα από το ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 10. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ είναι δυνατή μόνο με την έννοια του να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε τις δικές μας λανθάνουσες δυνατότητες, τους δικούς μας κρυμμένους θησαυρούς. 11. Εάν όλο το ανθρώπινο γένος θα ήθελε να αποκτήσει αυτό που του αναλογεί από προσωπικό δικαίωμα, η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ θα ξαναγινότανε αδύνατη, διότι αυτό που είναι δυνατό για το ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ είναι αδύνατο για τις μάζες. 12. Το πλεονέκτημα που έχει το ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΟ είναι ότι πραγματικά καταλήγει πολύ μικρό και για τους σκοπούς της MEΓAΛHE ΦΥΣΗΣ δεν έχει την παραμικρή σημασία η ύπαρξη μιας μηχανής περισσότερο ή λιγότερο. 13. Εάν ένα μικροσκοπικό κύτταρο του δικού μας σώματος θα ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥΣΕ εναντίον μας, αυτό δεν θα είχε την παραμικρή σημασία, αλλά εάν ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΟΥΣΑΝ όλα τα κύτταρα του δικού μας σώματος, τότε το πράγμα θα ήταν σοβαρό και θα πηγαίναμε στον γιατρό και θα πολεμάγαμε εναντίον αυτής της Επανάστασης με όλα τα όπλα της επιστήμης. 14. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με ένα μεμονωμένο άτομο, καταλήγει να είναι αρκετά μικρό για να επηρεάζει όλη την ζωή του πλανητικού οργανισμού στον οποίο ζούμε, κινούμαστε και έχουμε το δικό μας ΕΙΝΑΙ. 15. Εκείνοι που βεβαιώνουν ότι όλα τα ανθρώπινα όντα θα φθάσουν αργά ή γρήγορα στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ διά μέσου της ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ της φύσης, είναι τρομεροί ΨΕΥΤΕΣ, [37]


www.gnosisellas.gr ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ, διότι ποτέ δεν υπήρχε και ποτέ δεν θα υπάρξει ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ. 16. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ και αυτή ποτέ δεν μπορεί να ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ. 17. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΤΟΥ και ποτέ δεν θα μπορούσε να υπάρχει μία ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ μηχανικού τύπου. 18. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ είναι το αποτέλεσμα υπέρτατων ΘΕΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ και τελείως AYTOΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ. 19. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ απαιτεί τρομερές ατομικές ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ και αυτό είναι δυνατόν μόνο διά μέσου της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. 20. Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, την γέννηση του οποίου γιορτάζουμε αυτό το βράδυ του 1969, ποτέ δεν υποσχέθηκε το ΒΑΣΙΛΕΙΟ σε όλα τα ανθρώπινα όντα, ο ΙΗΣΟΥΣ δίνει ΕΜΦΑΣΗ στην δυσκολία του να μπούμε στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 21. "ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΟΨΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΡΙΞΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ". "ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ". "Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΖΕΨΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΨΑΡΙΑ ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΣΕ, ΤΟ ΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΚΑΘΗΣΑΝ ΕΜΑΖΕΨΑΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΕ ΑΓΓΕΙΑ ΤΑ ΔΕ ΣΑΠΙΑ ΕΠΕΤΑΞΑΝ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΡΙΞΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ". 22. ΜΟΝΟ ο άνθρωπος ο αληθινά ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ μπορεί να μπει στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ, στο MAGIS REGNUM, στο REGNUM DEI. [38]


www.gnosisellas.gr 23. Ο Ιησούς το είπε: "ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ των ουρανών παίρνεται με έφοδο, οι τολμηροί το έχουν πάρει". 24. Το κανονικό, το φυσικό είναι η ΦΥΛΗ των ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ των λανθασμένα ονομαζόμενων άνθρωποι να πέφτει στην άβυσσο και να καταβροχθίζεται από τον ΑΜΜΙΤ, "ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ", ΤΑ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΣΙΑ ΣΑΓΟΝΙΑ του οποίου είναι μία αναπαράσταση όλων των στομάτων της κόλασης του ΜΕΣΑΙΩΝΑ. 25. Αυτό το βδελυρό τέρας (σύμβολο του ΟΡΥΚΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) με τις επτά βυθισμένες ατομικές περιοχές ένα μέρος ερπετό, ένα μέρος λιοντάρι και ένα μέρος ιπποπόταμος, που σύμφωνα με τους Αιγύπτιους αναδύεται από μία λίμνη αναμμένης φωτιάς, είναι αυτός που καταβροχθίζει τις καρδιές, αυτός που καταβροχθίζει τους μη εκδικημένους, για τους Αιγύπτιους κυμβαλιζότανε με ένα είδος τρομερού κοσμικού γύπα, οι λειτουργίες του οποίου ήταν να καταναλώνει τα απομεινάρια της ανθρωπότητας. 26. Δεν είναι σπάνιο να μπει κάποιος στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, αυτό είναι το κανονικό και το ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ τον χρειάζεται για την ΨΥΧΙΚΗ τροφή του. Αυτό που είναι σπάνιο είναι να μπει κάποιος στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ γιατί έχει ειπωθεί ότι: στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ θα μπουν μόνο οι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, φλογεροί σαν την φωτιά.

[39]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Οι τρεις παράγοντες της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ είναι οι εξής: 1.ΓENNHΣH, 2.ΘANATOΣ, 3.ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ. 2. Είναι φανερό πως είναι αδύνατο να γιορτάσουμε τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ εάν δεν γεννιέται σε μας ο ΧΡΙΣΤΟΣ. 3. Όποιος θελήσει να γιορτάσει με ευθυμία τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ θα πρέπει να κατασκευάσει τα ΑΝΩ ΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. 4. ΜΟΝΟ κατασκευάζοντας τα ANΩTEPA ΥΠAPΞΙAKΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ θα μπορέσουμε να ΕΝΣΑΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ. 5. Ήδη στα περασμένα μηνύματά μας είπαμε πως τα τωρινά ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΩMATA, που αναφέρονται από τις ΨΕΥΔΟΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ σχολές, δεν χρησιμεύουν για την ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ μας διότι είναι ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ σώματά. 6. Εμείς χρειαζόμαστε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να κατασκευάσουμε ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. 7. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ αυτών των ηλιακών σωμάτων είναι δυνατή μόνο εξασκώντας το MAITHUNA (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ), με το σκοπό να μεταβάλλουμε το περίφημο ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12. 8. Μόνο με το ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12 μπορούμε να κατασκευάσουμε τα ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΊΝΑΙ. 9. Είναι εντελώς αδύνατο να ΕΝΣΑΡΚΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ εάν δεν κατέχουμε τα ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. Είναι απόλυτα αδύνατον να κατέχουμε τα ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ εάν δεν τα κατασκευάσουμε διά μέσου του MAITHUNA (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ). 10. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ MAITHUNA ήδη το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά πρέπει να επαναλάβουμε σε αυτό το ΜΗΝΥΜΑ 1965-1966 για όσους [40]


www.gnosisellas.gr δεν το ξέρουν. Σεξουαλική Ένωση του LINGAM-YONI χωρίς να εκσπερματώνουμε ποτέ το ENS-SEMINIS κατά την διάρκεια όλης της ζωής. 11. ΠΟΛΛΑ διασαφηνίσαμε, πολλά επίσης έχουμε πει σε περασμένα μηνύματα σχετικά με την ανάγκη να ξέρουμε να πεθαίνουμε. 12. ΕΠΕΙΓΕΙ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ, ο θάνατος ΤΟΥ ΕΓΩ, ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΑΣ. Αρκετά έχουμε εξηγήσει ότι το ΕΓΩ είναι λεγεώνα ΔΙΑΒΟΛΩΝ. 13. ΕΠΕΙΓΕΙ να καταστρέφουμε αυτό το ΕΓΩ, να το ελαττώνουμε σε σκόνη με τον μοναδικό σκοπό να υπάρχει μέσα μας μόνο το ΕΙΝΑΙ. 14. Είναι φανερό πως για να καταστρέφουμε το ΕΓΩ, χρειαζόμαστε μία ΕΠANAΣTATIΚH ΗΘΙΚΗ βασισμένη στην ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. 15. Εμείς έχουμε διδάξει αυτήν την ΗΘΙΚΗ, έχουμε διδάξει αυτήν την ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ ΡΙZIΚH, ΟΛΙΚΗ και ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. 16. Ο τρίτος βασικός παράγων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ συνιστάται στην θυσία προς την ανθρωπότητα, στο να δείξουμε τον δρόμο στους άλλους, αυτό είναι σωστή ελεημοσύνη, αυτό είναι ΑΓΑΠΗ. 17. Πολλά έχουμε εξηγήσει και πολλά έχουμε πει σε περασμένα μηνύματα σχετικά με τους ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣYNEIΔHΣHΣ~ αλλά οι άνθρωποι είναι χλιαροί και ο ΧΡΙΣΤΟΣ είπε: "Να είστε κρύοι ή ζεστοί αλλά όχι χλιαροί, γιατί τους χλιαρούς θα τους ξεράσω από το στόμα μου". 18. ΟΙ ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ αντιδρούν μπροστά στους τρεις παράγοντες του δικού μας ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, ο καθένας σύμφωνα με την ηλικία ταυ, τον διανοητικό του περιορισμό, τις προκαταλήψεις του, τα πάθη, τις αδυναμίες του, κλπ. 19. Οι άνθρωποι οι γεμάτοι από σεξουαλική δύναμη προτιμούν να αρχίσουν την εργασία με το MAITHUNA, αλλά ξεχνούν τον θάνατο του ΕΓΩ και την θυσία προς την ανθρωπότητα.

[41]


www.gnosisellas.gr 20. Οι καημένοι υπέργηροι, ηλικιωμένοι και ηλικιωμένες όπως και οι άρρωστοι και οι ανίκανοι, προτιμούν να αρχίζουν την εργασία με την διάλυση του ΕΓΩ, αλλά διαπράττουν το λάθος να μπερδεύουν αυτή την επαναστατική ηθική μας με αυτή την ψεύτικη, χλιαρή, υποκειμενική, ανούσια, ασυνάρτητη, παράλογη ηθική την τόσο κακαρισμένη από όλα τα αδελφάκια των διαφόρων ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΨΕΥΔΟΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΩΝ σχολών. 21. Τελικά υπάρχουν μερικά ΑΔΕΛΦΑΚΙΑ των προαναφερομένων σχολών που προτιμούν να αρχίσουν την εργασία ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ για την ανθρωπότητα, κάνοντας κάτι για τους συνανθρώπους τους, αλλά διαπράττουν το λάθος να ξεχνούν την διάλυση του ΕΓΩ και το MAITHUNA (ΣEΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ). 22. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων σεξουαλικά ικανών και γεμάτων ζωή που προτιμούν να αρχίσουν την εργασία με την διάλυση του ΕΓΩ, αλλά δεν είναι ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ, θέλουν να διαλύσουν το ΕΓΩ, με αυτή την ψεύτικη ηθική των ηλιθίων, με αυτή την απαρχαιωμένη ηθική που αναφέραμε πριν και που αφθονεί, όπως ήδη είπαμε, ανάμεσα στα αδελφάκια όλων των ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΨΕΥΔΟΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΩΝ σχολών. 23. Γενικά αυτά τα άτομα συνηθίζουν να λένε με κάποιο αέρα ψευδoαγιότητας ότι το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι η ΗΘΙΚΗ διότι χωρίς αυτή δεν υπάρχει τίποτα και όλα τα άλλα ας έρθουν μετά και έτσι ξεφεύγουν ψάχνοντας καταφύγιο σε αυτήν την βαριά και φρικτή αδράνεια της "ΨΕΥΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ". 24. Είναι φανερό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτυγχάνουν αναμφισβήτητα ακόμα και αν έχουν σε αυτόν τον κόσμο εκατομμύρια ζωών, στο τέλος παύουν να γεννιούνται για να μπουν στο ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ. 25. Η άβυσσος είναι γεμάτη από ειλικρινείς λανθασμένους και από ανθρώπους γεμάτους από πολύ καλές προθέσεις. 26. Το να αναβάλει ένας ανίκανος γέρος το MAITHUNA για την μελλοντική ζωή του και να αρχίσει την δουλειά του διαλύοντας το ΕΓΩ είναι σωστό αλλά το να θέλουμε να διαλύσουμε το ΕΓΩ με βάση ΨΕΥΔΟ-ΑΓΙΟΤΗΤΕΣ δεν είναι σωστό. [42]


www.gnosisellas.gr 27. Οι άνθρωποι οι γεμάτοι από σεξουαλική δύναμη είναι σωστό να αρχίζουν από τώρα την εργασία με το MAITHUΝΑ για να κατασκευάσουν τα ηλιακά σώματά τους αλλά αυτό που δεν είναι σωστό είναι να μην ασχολούνται αυτά τα άτομα με την διάλυση του ΕΓΩ ούτε με την θυσία προς την ανθρωπότητα. 28. Είναι σωστό να θυσιαζόμαστε προς την ανθρωπότητα αλλά δεν είναι σωστό να ξεχνούμε την ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΓΩ και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΥΠΑΡΞΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. 29. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ είναι δυνατή μόνο εργαζόμενοι με τους ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

[43]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 1. Είναι ΕΠΕΙΓΟΝ, σ’ αυτά τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1965-1966, να καταλαβαίνουμε με ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΡΟΠΟ την ανάγκη να απελευθερωνόμαστε από αυτόν τον Κόσμο των σαράντα οκτώ Νόμων στον οποίο ζούμε, εάν ΔΕΝ θέλουμε να εκφυλιζόμαστε και να πέφτουμε στον τρομακτικό Κόσμο των ενενήντα έξη Νόμων. 2. Η μελέτη των σαράντα οκτώ Νόμων στους οποίους ζούμε είναι πραγματικά μια μελέτη πολύ βαθιά. 3. Εάν θέλουμε να απελευθερωνόμαστε από αυτούς τους σαράντα οκτώ Νόμους πρέπει να μελετάμε αυτούς τους Νόμους σ’ εμάς τους ίδιους. 4. Στην αρχή θα καταλαβαίνουμε ότι ελεγχόμαστε από αναρίθμητους Νόμους δημιουργημένους από μας τους ίδιους και από τους ανθρώπους που μας περιτριγυρίζουν, μετά θα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σκλαβωμένοι από αυτούς. 5. Όταν αρχίσουμε να απελευθερωνόμαστε από όλους αυτούς τους βαρετούς νόμους τους δημιουργημένους από την κοινωνία, είναι φανερό πως οι συνάνθρωποι μας θα μετατραπούν σε εχθρούς μας διότι ήδη δεν συμβαδίζουμε μαζί τους στον λανθασμένο τρόπο σκέψης, συγκίνησης και δράσης. 6. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ είναι τρομερή και οι συνάνθρωποι μας την ΜΙΣΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ με ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΗ τρόπο διότι δεν την γνωρίζουν. 7. Το να κάνουμε να επιστρέφει η ΣΕΞΟΥΑΛIKH ΕΝΕΡΓΕΙΑ προς τα μέσα και προς τα πάνω, το να διαλύσουμε το ΕΓΩ και να δίνουμε την ζωή μας για τους άλλους, είναι κάτι παράξενο και εξωτικό για τα κατσικάκια. Αυτά είναι τόσο πολυάριθμα σαν την άμμο της θάλασσας και ζουν με μας.

[44]


www.gnosisellas.gr 8. Για τους ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΞ η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ είναι ΑΔΥΝΑΤΗ και οι άνθρωποι με δέρμα εριφίων δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τις σεξουαλικές καταχρήσεις τους. 9. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕXEΙ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΑ, πέντε ΚΑΤΩΤΕΡΑ και δύο ΑΝΩΤΕΡΑ που οι άνθρωποι ούτε καν υποπτεύονται. 10. Ας μελετήσουμε τα πέντε κατώτερα κέντρα. Το πρώτο είναι το διανοητικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το συγκινησιακό κέντρο. Το τρίτο είναι το κέντρο της κίνησης. Το τέταρτο είναι το κέντρο του ένστικτου. Το πέμπτο είναι το κέντρο του σεξ. 11. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το ΣΕΞ είναι το κέντρο βαρύτητας όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 12. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία κινούμενοι από το σεξ, μαζεύονται στο καφενείο κινούμενοι από το σεξ, χορεύουν κινούμενοι από το σεξ. 13. Όταν ο άντρας συναντά την συντρόφισσά του και ενώνεται σεξουαλικά, η κοινωνία έχει ξεκινήσει. 14. Η μηχανικότητα του ΣΕΞ είναι τρομακτική και το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ δεν θέλει να το καταλάβει. 15. Όταν γινόμαστε συνειδητοί του ΣΕΞ και των λειτουργιών του, όταν δουλεύουμε με το MAITHUNA (ΣΕΞΟΎΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ), η ΜΗΧΑΝΙΚΟΤΗΤΑ εξαφανίζεται και μπαίνουμε στο δρόμο της ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. 16. Το ΣΕΞ έχει την μεγαλύτερη εξουσία για την ΣΚΛΑΒΙΑ και την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΝΗΣΗ για την οποία μίλησε ο ΙΗΣΟΥΣ στον ΝΙΚΟΔΗΜΟ εξαρτάται τελείως από το ΣΕΞ. 17. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ πρέπει ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΞ και μόνο με το MAITHUNA μπορούμε ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ. Εάν θέλουμε τα ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ χρειαζόμαστε να γεννηθεί μέσα σε μας το ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ και αυτό είναι δυνατόν μόνο με το MAITHUNA (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ). [45]


www.gnosisellas.gr 18. Το θαυμάσιο ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12 είναι η ύλη με την οποία δουλεύει το ΣΕΞ και κατασκευάζει το ΣΕΞ. Είναι ΣΠΟΡΟΣ, ο σπόρος μέσα στον οποίο βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. 19. Ήδη εξηγήσαμε ότι με την ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Si-12 μπορούμε ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ το αληθινό ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑ και ΝΟΜΙΜΟ ΑΙΤΙΑΤΟ ΣΩΜΑ. Στα περασμένα μηνύματά μας έχουμε μιλήσει πολύ καθαρά για όλα αυτά. 20. Κανένας καταχραστής του ΣΕΞ δεν μπορεί ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ και γι’ αυτό αυτοί οι δυστυχισμένοι μετά τον θάνατό τους συνεχίζουν με τα ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. 21. Είναι αδύνατον να μπορεί να απελευθερώνεται κάποιος από τους σαράντα οκτώ Νόμους εάν κατέχει μόνο τα ΣΕΛΗΝΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ. 22. Μόνο κατασκευάζοντας τα ΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ, μπορούμε να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΝΟΜΟΥΣ. 23. Υπάρχει ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ στην δράση του σεξ διά μέσου των άλλων κέντρων της ανθρώπινης μηχανής ή στη δράση των άλλων κέντρων διά μέσου του ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. 24. Κάθε ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ πρέπει να λειτουργεί με την δική του ενέργεια, αλλά δυστυχώς τα άλλα κέντρα της μηχανής κλέβουν την ενέργεια του ΣΕΞ. 25. Όταν το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ, ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ, ΚΙΝΗΤΙΚΟ, ΕΝΣΤΙΚΤΟ κλέβουν την σεξουαλική ενέργεια τότε υπάρχει ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ. 26. Το πιο σοβαρό από όλα αυτά είναι ότι το ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΕΞ πρέπει με την σειρά του να κλέβει ενέργεια από τα άλλα κέντρα με τον σκοπό να μπορεί να δουλεύει. Όλα αυτά είναι ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ. 27. Όταν το ΣΕΞ δουλεύει με το δικό του ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12 τότε μπορεί να ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. [46]


www.gnosisellas.gr 28. Δυστυχώς οι άνθρωποι καταχρώνται την σεξουαλική ενέργεια. Στους ανθρώπους αρέσει η αταξία και το να καταξοδεύουν το ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12. 29. Είναι εύκολο να ανακαλύψουμε την σεξουαλική κατάχρηση στους ανθρώπους. Όταν υπάρχει σεξουαλική κατάχρηση, το διανοητικό, η συγκίνηση, η κίνηση και το ένστικτο έχουν κάποια ειδική "ΓΕΥΣΗ", κάποια απόχρωση που δεν μπερδεύεται, κάποιο πάθος, κάποια σφοδρότητα που δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. 30. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε στα διανοητικά σχέδια των κυρίων του πολέμου, στις ταυρομαχίες του ΜΑNOLETE, στις παθιασμένες προσπάθειες των ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια μιας Ολυμπιάδας, στα βίαια, παθιασμένα ένστικτα των ανθρώπων. 31. Όπου υπάρχει κατάχρηση του ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ, ΒΙΑΙΕΣ ΣΎΓΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΛΟΓΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ κλπ, κλπ, κλπ, ή επίσης κτηνώδη ένστικτα σε δράση, είναι φανερό ότι τότε υπάρχει ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ. 32. Το πιο σοβαρό από όλη αυτή την κατάχρηση είναι ότι το κέντρο του ΣΕΞ βρίσκεται στην ανάγκη να δουλεύει με ΥΔΡΟΓΟΝΑ πιο βαριά, που αντιστοιχούν στα άλλα κέντρα. 33. Όταν το ΣΕΞ αναγκάζεται να δουλεύει με ΥΔΡΟΓΟΝΑ σαν το σαράντα οκτώ, σαν το είκοσι τέσσερα κλπ, τότε είναι αδύνατον να κατασκευάσει τα ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. 34. Εκείνοι που απολαμβάνουν με τις πορνογραφικές ταινίες, πορνογραφικά βιβλία και πορνογραφικές ζωγραφιές, χρησιμοποιούν την σεξουαλική ενέργεια στο διανοητικό κέντρο και είναι φανερό ότι μένουν με την τάξη να ικανοποιηθούν μόνο με την σεξουαλική φαντασία και αργά ή γρήγορα αποκτούν την ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΎ τύπου εκείνων που όταν αληθινά πάνε να εκτελέσουν την σεξουαλική πράξη αποτυγχάνουν αξιοθρήνητα. 35. Όταν το ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ κλέβει την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ τότε έχουμε τους ανόητους συναισθηματισμούς, τις ζήλειες, την σκληρότητα κλπ, κλπ, κλπ. [47]


www.gnosisellas.gr 36. Όταν το κέντρο της ΚΙΝΗΣΗΣ δουλεύει με το ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12 κλεμμένο στο ΣΕΞ, τότε εμφανίζονται σε καταχραστές του κέντρου της ΚΙΝΗΣΗΣ, οι ποδοσφαιριστές, οι ΑΚΡΟΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΣΙΡΚΟΥ, οι ποδηλάτες μεγάλων αποστάσεων κλπ. 37. Όταν το κέντρο το ένστικτο κλέβει την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, υπάρχει τότε κατασπατάληση των ενστικτωδών, παθιασμένων βίαιων πράξεων. 38. Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ τελειώνει αληθινά όταν εγκαταστήσουμε μέσα σε μας τους ίδιους ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΎΤΗΤΑΣ. 39. Ήδη το έχουμε πει και το επαναλαμβάνουμε ότι το ΕΓΩ είναι λεγεώνα ΔΙΑΒΟΛΩΝ. Το ΕΓΩ υπάρχει σε πολλαπλή μορφή. Οι πέντε κύλινδροι της ανθρώπινης μηχανής δίνουν καταγωγή και δύναμη στις λεγεώνες μικρών ΕΓΩ που συνολικά αποτελούν αυτό που ονομάζεται ΕΓΩ, ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ. 40. ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΓΩ ξοδεύει αδέξια την ΟΥΣΙΑ, που έχουμε μέσα μας για να ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΨΥΧΗ. 41. Όταν ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΓΩ τελειώνει ο ΞΟΔΕΎΤΗΣ και τότε η ΟΥΣΙΑ συσσωρεύεται μέσα σε μας τους ίδιους μετατρεπόμενη σε ένα κέντρο ΔΙΑΡΚΟΎΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. 42. Όταν εγκαταστήσουμε μέσα σε μας τους ίδιους ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, τότε το ΣΕΞ δουλεύει με την δική του ενέργεια, με το δικό του ΥΔΡΟΓΟΝΟ, το ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12. 43. Ο ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ διδάσκει ότι όταν το ΣΕΞ δουλεύει με την δική του ενέργεια, με το δικό του ΥΔΡΟΓΟΝΟ, τελειώνει την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ διότι τότε κάθε κέντρο δουλεύει με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ που του αντιστοιχεί, με το ΥΔΡΟΓΟΝΟ που του αντιστοιχεί και όχι με το ΥΔΡΟΓΟΝΟ Si-12 που έχει κλέψει στο σεξ. 44. Είναι αναγκαίο να ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ το ΕΓΩ εάν θέλουμε να τελειώσει η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ. Πολλοί ΜΥΗΜΕΝΟΙ στο παρελθόν ΔΙΕΛΥΣΑΝ σε κομμάτια το ΕΓΩ και χάρις σε αυτό ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ. Δυστυχώς πολύ γρήγορα [48]


www.gnosisellas.gr ξέχασαν την ανάγκη να καταστρέφουν ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΩ, με ριζικό τρόπο. 45. Το αποτέλεσμα τέτοιας λήθης ήταν η καινούργια ισχυροποίηση του ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΕΓΩ. 46. Τέτοιου είδους ΜΥΗΜΕΝΟΙ μετατράπηκαν σε ΧΑΝΑΣΜΟΎΣΕΝ με διπλό ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. 47. Αυτό το είδος ατόμων στους εσωτερικούς κόσμους έχουν ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, μία ΑΣΠΡΗ και μία ΜΑΥΡΗ. Παράδειγμα ο ANDRAMELEK. Όταν αποκαλούμε αυτόν τον ΜΑΓΟ στον ΜΟPIAKO ΚΟΣΜΟ μπορεί να έλθει σε μας ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ή επίσης ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ. Είναι δύο ΜΥΣΤΕΣ και όμως είναι ένα ίδιο ΑΤΟΜΟ. 48. Ο ANDRAMELEK είναι ένας ΧΑΝΑΣΜΟΥΣΕΝ με διπλό κέντρο βαρύτητας. Είναι ταυτόχρονα ΛΕΥΚΟΣ και ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΣ. 49. Όποιος αληθινά δεν θέλει να έχει την τρομακτική τύχη του ANDRAΜELEK θα πρέπει να δουλεύει εντατικά με τους ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. 50. Όποιος θέλει να απελευθερωθεί από τους σαράντα οκτώ νόμους θα πρέπει να τελειώσει με την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ κατάχρηση. 51. Όποιος θέλει να τελειώσει με την σεξουαλική κατάχρηση θα πρέπει να εξαλείφει το ΕΓΩ, να το ελαττώσει σε σκόνη. 52. Είναι ΕΠΕΙΓΟΝ να εγκαταστήσουμε μία πλήρη ισορροπία και των πέντε κέντρων της ΜΗΧΑΝΗΣ και αυτό είναι δυνατόν μόνο διαλύοντας το ΕΓΩ. "Να είστε άγιοι, για να λάβετε το μυστήριο του φωτός, και να ανυψωθείτε στο βασίλειο του φωτός'" "Παραιτηθείτε από όλα, για να γίνετε άξιοι του μυστηρίου του φωτός και να ανυψωθείτε στο βασίλειο του φωτός. Γιατί αυτοί είναι οι δρόμοι αυτών που γίνονται άξιοι του μυστηρίου του φωτός".

[49]


www.gnosisellas.gr "Και όταν συναντάς ανθρώπους που αποφεύγουν αυτό που αποτελεί το κακό και εφαρμόζουν αυτό που εγώ λέω, μεταδώστε τους τα Μυστήρια του Φωτός χωρίς να τους αποκρύψετε τίποτα". "Και αν ήταν αμαρτωλοί, και διέπρατταν τα αμαρτήματα ή παραλείψεις που σας έχω απαριθμήσει, δώστε και σ’ αυτούς τα Μυστήρια, για να μεταμορφωθούν και να κάνουν την ποινή τους, χωρίς να τους αποκρύψετε τίποτα". "Γιατί εγώ σας έφερα τα μυστήρια σ’ αυτόν τον κόσμο για να συγχωρέσω όσες αμαρτίες έγιναν από την αρχή". "Και γι’ αυτό σας έχω πει ότι δεν ήρθα να καλέσω τους δίκαιους. Έχω φέρει τα μυστήρια για να συγχωρέσω τις αμαρτίες όλων, και όλοι να οδηγηθούν στο βασίλειο του φωτός. Γιατί αυτά τα μυστήρια είναι ένα δώρο του πρώτου μυστηρίου για να σβήσει τις αμαρτίες".

[50]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΤΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ 1. Όσον αφορά την Ψυχολογία πρέπει να κάνουμε μία ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ανάμεσα στο ΕΓΩ και στο ΕΙΝΑΙ. 2. Το ΕΓΩ δεν είναι το ΕΙΝΑΙ ούτε το ΕΙΝΑΙ είναι το ΕΓΩ. Όλος ο κόσμος λέει: το ΕΙΝΑΙ ΜΟΥ: σκέφτεται στο ΕΙΝΑΙ του, αλλά δεν ξέρει τι πράγμα είναι το ΕΙΝΑΙ και το μπερδεύει με το ΕΓΩ. Όταν κτυπάμε μία πόρτα, εάν κάποιος μας ρωτάει, ποιος κτυπάει; εμείς πάντα απαντάμε λέγοντας ΕΓΩ! σε αυτό δεν διαπράττουμε λάθος και η απάντηση είναι ακριβής, αλλά όταν λέμε: όλο το ΕΙΝΑΙ μου είναι λυπημένο, άρρωστο, άθυμο, κλπ, τότε, ναι, δράμε αδέξια διότι το φτωχό ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ, το λανθασμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, ακόμα δεν κατέχει το ΕΙΝΑΙ. 3. Μόνο το ΕΙΝΑΙ μπορεί να ΚΑΝΕΙ και ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ, το φτωχό ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ δεν είναι ικανό να ΚΑΝΕΙ τίποτα, όλα του συμβαίνουν, είναι ένα απλό μηχανικό παιχνίδι κινούμενο από δυνάμεις που αγνοεί. 4. ΤΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ έχει την αυταπάτη ότι ΚΑΝΕΙ, αλλά στ’ αλήθεια τίποτα δεν ΚΑΝΕΙ, όλα συμβαίνουν διά μέσου αυτού. 5. Εάν μας κτυπάνε αντιδράμε και κτυπάμε και μείς, εάν μας κυνηγάνε για την πληρωμή του ενοικίου του σπιτιού, αντιδράμε ψάχνοντας με αγωνία τα λεφτά, εάν κάποιος μας πληγώνει την ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ, αντιδράμε διαπράττοντας τρέλες, κλπ, κλπ, κλπ. 6. Το φτωχό ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ είναι πάντα θύμα των καταστάσεων. Δεν είναι ικανό να προκαλέσει συνειδητά τις καταστάσεις και όμως πιστεύει, λανθασμένα, ότι τις προκαλεί. 7. Πραγματικά μόνο το ΕΙΝΑΙ (ΙΝΤΙΜΟ) μπορεί να καθορίζει συνειδητά τις καταστάσεις, αλλά, δυστυχώς, το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ, το λανθασμένα ονομαζόμενο άνθρωπος, ακόμα δεν κατέχει το ΕΙΝΑΙ (ΙΝΤΙΜΟ).

[51]


www.gnosisellas.gr 8. Πολλοί μαθητές των ψευδο-εσωτεριστικών και ψευδοαποκρυφιστικών σχολών, γεμάτοι από ραφιναρισμένες ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ φιλοδοξίες, διαπράττουν το λάθος να διαιρούν το αγαπημένο τους ΕΓΩ σε δύο ήμισυ παράλογα και αυθαίρετα. 9. Το πρώτο ήμισυ το χαρακτηρίζουν σαν ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και το δεύτερο ήμισυ το κοιτάνε περιφρονητικά λέγοντας ότι αυτό είναι το ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ. 10. Το πιο περίεργο από όλα αυτά, το πιο κωμικό και ταυτόχρονα το πιο τραγικό είναι να δει κανείς αυτό το δυστυχισμένο ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ να μάχεται απελπισμένα για να εξελίσσεται ανοδικά και να τελειοποιηθεί για να πετύχει κάποια μέρα την τόσο επιθυμητή ένωση με το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ. 11. Είναι γελοίο ο φτωχός νους του ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ να κατασκευάζει το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και του δίνει θεϊκές ιδιότητες, αυθαίρετες εξουσίες για να ελέγχει τον νου και την καρδιά. 12. Το ίδιο ΕΓΩ διαιρούμενο σε δύο. Το ίδιο ΕΓΩ θέλοντας να αναμιχτεί αφού έχει διαιρεθεί σε δύο. Το ίδιο ΕΓΩ χωριζόμενο και θέλοντας να ενωθεί ξανά. 13. Οι φιλοδοξίες του ΕΓΩ δεν έχουν όρια, θέλει και επιθυμεί να κάνει τον ΔΑΣΚΑΛΟ, τον DEVA, τον ΘΕΟ κλπ, κλπ, κλπ. 14. Το ΕΓΩ διαιρείται σε δύο για να ξαναενωθεί και να γίνει ΕΝΑ. Έτσι το ΕΓΩ πιστεύει λανθασμένα ότι μπορεί να ικανοποιήσει τις ΥΠΕΡΘΕΪΚΕΣ φιλοδοξίες του. 15. Όλες αυτές οι ΠΑΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΩ είναι λεπτές απάτες του ΝΟΥ, βλακείες χωρίς καμία αξία. 16. Ο νους κατασκευάζει το ΚΩΜΙΚΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ με το γούστο του, το ντύνει σαν ΜΑΗΑΤΜΑ, του βάζει ένα ηχηρό όνομα και μετά ΑΥΤΟΜΕΓΕΝΘΥΝΕΤΑΙ πέφτοντας στην ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ. 17. Γνωρίσαμε την περίπτωση ενός ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΟΥΣ που άφησε να μεγαλώσουν τα γένια και τα μαλλιά του, ντύθηκε με τον χιτώνα του Ιησού Χριστού και είπε σε όλο τον κόσμο ότι αυτός δεν ήτανε τίποτα λιγότερο από την ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Φυσικά ήταν πολλοί οι [52]


www.gnosisellas.gr βλάκες που όχι μόνο τον ΛΑΤΡΕΥΑΝ αλλά και ακόμα εξακολουθούν να τον ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ. 18. Ο νους με το κακό γούστο του να δημιουργήσει το ΑNΩTEPO ΕΓΩ σαν ένα ΥΠΕΡΘΕΪΚΟ και ξεχωριστό ΟΝ, συνηθίζει να ψευδοποιεί την πραγματικότητα υποθέτοντας λανθασμένα ότι αυτό το ΟΝ είναι το ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, το ΠΡΑΓΜATIKO. 19. Ο νους θέλει, αυθαίρετα, αυτό το ΑΝΩΤΕΡΟ EΓΩ το κατασκευασμένο από τον ίδιο να είναι το ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ και του αποδίδει βλακωδώς πράγματα που είναι κατασκευασμένα από τον ίδιο, πράγματα που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το ΕΙΝΑΙ. 20. Αυτές οι βλακείες του νου μοιάζουν με την πλαστογράφηση νομισμάτων. Ο ΝΟΥΣ πλαστογραφεί ένα ψεύτικο ΕΙΝΑΙ, αυτό το ψεύτικο χαρτονόμισμα είναι το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ. 21. Οι ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΕΙΣ έχουν μια τρομερή και τρομακτική ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ, ζουν πολύ κολλημένοι στον ίδιο τον ΕΑΥΤΟ τους, λατρεύουν το ΨΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ τους, το τόσο κακαρισμένo ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ τους. 22. Κάθε ΜΕΓΑΝΟΜΑΝΗΣ είναι ένας ΓΕΛΟΙΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ. Κάθε ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΑΤΑΙ υπερβολικά και ΑΥΤΟΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ένας ΘΕΟΣ, που οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να ΛATPEYOYN. 23. Δεν πέφτουν στη ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ όλοι όσοι κατασκευάζουν ένα ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ, αφθονούν οι φανατικοί που δεν είναι ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΕΙΣ και ποθούν μόνο να ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΟΔΙΚΑ για να φτάσουν στην ένωση με το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ. 24. Αυτοί οι φανατικοί δεν τρώνε ούτε ένα κομμάτι κρέας ούτε πίνουν ένα ποτήρι κρασί και κριτικάρουν τρομερά όποιον τρώει ένα κομματάκι κρέας ή έχει στο χέρι του μία κούπα κρασί έτοιμος για να κάνει την πρόποση. 25. Αυτοί οι φανατικοί είναι ανυπόφοροι. Συνήθως είναι χορτοφάγοι εκατό τα εκατό. Νομίζουν τον εαυτό τους πολύ ΑΓΙΟ, αλλά στο σπίτι τους είναι άσπλαχνοι με την γυναίκα τους, με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, κλπ. [53]


www.gnosisellas.gr 26. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους αρέσει να ΠΟΡΝΕΥΟΝΤΑΙ, να ΜΟΙΧΕΥΟΥΝ, να ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ, να ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΝ, αλλά αυτοί πιστεύουν τους εαυτούς τους πολύ AΓΙOYΣ. 27. Ο νους χρησιμεύει μόνο σαν εμπόδιο στο ΕΙΝΑΙ, στο ΙΝΤΙΜΟ, τίποτα δεν ξέρει για το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. Εάν η σκέψη γνώριζε το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, το ΙΝΤΙΜΟ, το ΕΙΝΑΙ τότε όλοι οι άνθρωποι θα είχαν κατανόηση. 28. Μόνο διά μέσου του βαθύ διαλογισμού ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΟΥΜΕ το ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ.

μπορούμε

να

29. Η εμπειρία του ΕΙΝΑΙ, του ΙΝΤΙΜΟ μας μετατρέπει ΡΙΖΙΚΑ. Οι ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΕΙΣ συνηθίζουν να πλαστογραφούν αυτήν την εμπειρία με ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΕΣ, και μετά τρέχουν να τα διηγηθούν σ’ όλο τον κόσμο. 30. Οι ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΕΙΣ συνηθίζουν να είναι θύματα των ΑΥΤΑΠΑΤΩΝ τους και πιστεύοντας τους εαυτούς τους ΘΕΟΥΣ ποθούν να τους ΛΑΤΡΕΥΕΙ όλος ο κόσμος. 31. Είναι ΕΝΤΕΛΩΣ αδύνατο να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, χωρίς να έχουμε φθάσει να είμαστε αληθινοί ΤΕΧΝΙΚΟΙ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ αυτής της μυστηριώδους επιστήμης της ονομαζόμενης ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ. 32. Είναι εντελώς αδύνατο να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χωρίς να έχουμε φθάσει σε μία αληθινή ΜΑΕΣΤΡΙΑ σε αυτό το της ΗΡΕΜΙΑΣ και ΣΙΩΠΗΣ του ΝΟΥ. 33. Όμως δεν πρέπει να ΑΥΤΑΠΑΤΩΜΑΣΤΕ και να μπερδεύουμε την ΓΑΤΑ με τον ΛΑΓΟ. Το ΕΓΩ επίσης φιλοδοξεί και επιθυμεί άπληστα αυτές τις σιωπές και μέχρι και τις κατασκευάζει τεχνητά. 34. Κατά την διάρκεια του ΒΑΘΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ χρειαζόμαστε την ΗΡΕΜΙΑ και την ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΥ, αλλά δεν χρειαζόμαστε αυτήν την ψεύτικη ηρεμία και σιωπή την κατασκευασμένη από το ΕΓΩ. Ας μην ξεχνούμε ότι ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ κάνοντας την λειτουργία μπορεί και κοροϊδεύει τους πιο πονηρούς ανθρώπους.

[54]


www.gnosisellas.gr 35. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΠΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΟΥ δια της βίας, με το ζόρι και εάν θέλουμε να τον καθησυχάζουμε βασανίζοντάς τον και προσδένοντάς τον, κινούμενοι από την ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, θα πετύχουμε μόνο ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΣΙΩΠΕΣ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΗΡΕΜΙΕΣ προκαλούμενες από το ΕΓΩ. 36. Όποιος αληθινά θέλει μια νόμιμη και όχι μια ψεύτικη σιωπή, μια αληθινή ηρεμία και όχι μια ψεύτικη ηρεμία, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να είναι ΑΚΕΡΑΙΟΣ, να μην διαπράττει το λάθος να διαιρεί τον εαυτό του σε ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ και ΣΚΕΨΗ, ΕΓΩ και ΟΧΙ ΕΓΩ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ, ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ, ΕΓΩ και Η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ, κλπ, κλπ, κλπ. 37. Να ξέρουμε να ΔΙΑΛΟΓΙΣΘΟΥΜΕ είναι να είμαστε ΑΛΗΘΙΝΑ στο δρόμο της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΣΗΣ. Αν θέλουμε να μάθουμε να ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα ΕΓΩ και η ΣΚΕΨΗ ΜΟΥ, δηλαδή ανάμεσα ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΝ και ΣΚΕΨΗ. 38. Ο ανθρώπινος νους δεν είναι ο εγκέφαλος, ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος για να επεξεργάζεται την σκέψη αλλά δεν είναι η σκέψη. Ο ΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ και ΛΕΠΤΟΣ αλλά εμείς διαπράττουμε το λάθος να αυτοδιοικούμαστε σε χιλιάδες μικρά ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ αποσπάσματα, που στο σύνολό τους συνθέτουν αυτό που είναι η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΕΓΩ. 39. Όταν κατά την διάρκεια του διαλογισμού προσπαθούμε να ενώσουμε όλα αυτά τα διανοητικά αποσπάσματα, με τον υγιή σκοπό να είμαστε ΑΚΕΡΑΙΟΙ, τότε όλα αυτά τα αποσπάσματα δημιουργούν άλλο ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ με το οποίο πρέπει να μαχόμαστε και τότε γίνεται αδύνατη η ηρεμία και η σιωπή του νου. 40. Κατά την διάρκεια του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ δεν πρέπει να διαιρούμαστε σε ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ, ΕΓΩ και ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ, Ο ΝΟΥΣ ΜΟΥ και ΕΓΩ, διότι ο ΝΟΥΣ και το ΕΓΩ, ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ και ΕΓΩ, είναι όλα ΕΝΑ, ΤΟ ΕΓΩ, το ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΓΩ, το ΕΓΩ ο ΙΔΙΟΣ κλπ, κλπ, κλπ. [55]


www.gnosisellas.gr 41. Όταν αληθινά καταλαβαίνουμε ότι αυτό το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και το ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ όπως και ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΟΥ και ΕΓΩ κλπ είναι όλα το ΕΓΩ, το ΕΓΩ ο ΙΔΙΟΣ, είναι φανερό ότι με την βαθιά κατανόηση απελευθερωνόμαστε από την ΔΥΑΔΙΚΗ σκέψη και ο ΝΟΥΣ μένει τότε ΑΛΗΘΙΝΑ ήρεμος και σε ΒΑΘΙΑ ΣΙΩΠΗ. 42. Μόνο όταν ο ΝΟΥΣ είναι πραγματικά ήρεμος, μόνο όταν ο ΝΟΥΣ είναι σε αληθινή ΣΙΩΠΗ, μπορούμε να πειραματισθούμε ΑΥΤΟ που είναι η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΥΤΟ που είναι το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ. 43. Ενώ ο ΝΟΥΣ βρίσκεται ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΕΝΟΣ στην "δυαδικότητα" είναι εντελώς αδύνατο να είμαστε ΑΚΕΡΑΙΟΙ. 44. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (το ΜΠΟΥΔΑΤΑ) είναι αξιολογότατη, αλλά δυστυχώς βρίσκεται μποτιλιαρισμένη στην πάλη των αντιθέτων. 45. Όταν κατά την διάρκεια του διαλογισμού η ΟΥΣΙΑ του ΝΟΥ φεύγει από την μπουκάλα των αντιθέτων, μπορούμε να πειραματισθούμε το πραγματικό το ΕΙΝΑΙ, το IΝΤIMO. 46. Υπάρχει ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ όταν ΕΓΩ προσπαθώ να μαζεύω όλα τα αποσπάσματα του νου μου σε ένα μόνο. 47. Υπάρχει ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ όταν ο ΝΟΥΣ μου είναι σκλάβος του ΚΑΛΟΥ και του ΚΑΚΟΥ, του κρύου και της ζέστης, τους μεγάλου και του μικρού, του ευχάριστου και του δυσάρεστου, του ΝΑΙ και του ΟΧΙ κλπ. 48. Υπάρχει ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ όταν διαιρούμαστε σε ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΕΓΩ και ποθούμε να μας ελέγχει το ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ κατά την διάρκεια του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. 49. Όποιος έχει πειραματιστεί μια φορά το ΕΙΝΑΙ κατά την διάρκεια του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ θεραπεύεται για πάντα από τον κίνδυνο να πέφτει στη ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ. 50. ΤΟ ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που οι ΨΕΥΔΟΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ και ΨΕΥΔΟΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ ονομάζουν ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΓΩ ή ΘΕΪΚΟ ΕΓΩ. [56]


www.gnosisellas.gr 51. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ είναι εντελώς διαφορετική, διακριτική από όλα εκείνα που ο νους έχει πειραματιστεί κάποτε. 52. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ σε κανέναν διότι δεν μοιάζει με τίποτα από όσα ο νους έχει ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΕΙ πριν. 53. Όταν ένας έχει ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ καταλαβαίνει τότε πολύ βαθιά την καταστρεπτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ποθεί μόνο να γνωρίσει τον ίδιο τον εαυτό του χωρίς να θέλει να είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. 54. Σήμερα το φτωχό ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ, το λανθασμένα ονομαζόμενο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, έχει μέσα του μόνο ένα χρήσιμο ΣΤΟΙΧΕΙΟ, αυτό το ΣΤΟΙΧΕΙΟ είναι το ΜΠΟΥΔΑΤΑ, η ΟΥΣΙΑ του νου με την οποία μπορούμε να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. 55. Αυτό το αξιόλογο ΣΤΟΙΧΕΙΟ είναι μέσα στη μπουκάλα του ΖΩΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ. Όταν κατά την διάρκεια του ΒΑΘΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ΝΟΥΣ μένει ΕΝΤΕΛΩΣ ΗΡΕΜΟΣ σε ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ από μέσα και απ’ έξω, όχι μόνο στο επιφανειακό επίπεδο αλλά επίσης σ’ όλους τους διάφορους ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ διαδρόμους, περιοχές, επίπεδα και μέρη, τότε η ΟΥΣΙΑ, το ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, φεύγει από την μπουκάλα και ενώνεται με το ΕΙΝΑΙ, με το ΙΝΤΙΜΟ, για να πειραματιστεί το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.

[57]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Η ΑΛΗΘΕΙΑ 1. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στον ΘΕΟ και πολλοί άλλοι είναι ΑΘΕΟΙ, δεν πιστεύουν στον ΘΕΟ. Υπάρχουν επίσης πολλά άτομα που ούτε πιστεύουν ούτε δεν πιστεύουν. Αυτοί οι τελευταίοι προσπαθούν να συμπεριφερθούν καλά στη ζωή τους μήπως και υπάρχει ΘΕΟΣ. 2. Εμείς λέμε πως η πίστη στο ΘΕΟ δεν σημαίνει ότι έχουμε πειραματιστεί αυτό που ΕΙΝΑΙ η ΑΛΗΘΕΙΑ, αυτό που λέγεται ΘΕΟΣ. 3. Εμείς λέμε ότι το ν’ αρνηθούμε το ΘΕΟ δεν σημαίνει ότι έχουμε πειραματιστεί αυτό που ΕΙΝΑΙ η ΑΛΗΘΕΙΑ, αυτό που λέγεται ΘΕΟΣ. 4. Εμείς λέμε πως το ν’ αμφιβάλουμε για την ύπαρξή του ΘΕΟΥ δεν σημαίνει ότι έχουμε πειραματιστεί την ΑΛΗΘΕΙΑ. 5. Χρειάζεται να ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟ που μπορεί να μας μετατρέπει ριζικά, ΑΥΤΟ που πολλοί ονομάζουν ΘΕΟΣ, ΑΛΛΑΧ, ΤΑΟ, ΖΕΝ, ΜΠΡΑΧΑΤΜΑΝ, ΙΝΡΙ κλπ, κλπ, κλπ. 6. Ο νους του πιστού βρίσκεται μποτιλιαρισμένος, στην πίστη και αυτή δεν είναι η εμπειρία ΑΥΤΟΥ που είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, ο ΘΕΟΣ, ο ΑΛΛΑΧ, ή όπως και αν θέλουμε να το ονομάσουμε. 7. Ο νους του ΑΘΕΟΥ βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στην ΑΠΙΣΤΙΑ και αυτή επίσης δεν είναι η εμπειρία ΑΥΤΟΥ που είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, ο ΘΕΟΣ, ο ΜΠΡΑΧΑΤΜΑΝ κλπ, κλπ, κλπ. 8. Ο νους εκείνου που αμφιβάλλει την ύπαρξη του ΘΕΟΥ βρίσκεται μποτιλιαρισμένος στον σκεπτικισμό και αυτό δεν είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. 9. Αυτό που είναι, εκείνο που είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, ο ΘΕΟΣ, ο ΑΛΛΑΧ, ή και όπως και αν θα θέλαμε να ονομάσουμε ΑΥΤΟ που δεν έχει όνομα, είναι εντελώς διαφορετικό από την ΠΙΣΤΗ, την ΑΡΝΗΣΗ και τον ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ. [58]


www.gnosisellas.gr 10. Ενώ ο νους βρίσκεται μποτιλιαρισμένος σε οποιονδήποτε από αυτούς τους τρεις ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ της ΑΓΝΟΙΑΣ, δεν μπορεί να πειραματιστεί ΑΥΤΟ που οι Κινέζοι ονομάζουν το ΤΑΟ, αυτό που είναι ΘΕΪΚΟ, ΑΥΤΟ που είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, ο ΘΕΟΣ, ο ΑΛΛΑΧ, ο ΜΠΡΑΧΑΤΜΑΝ κλπ. 11. Όποιος κάποτε ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΗΚΕ ΑΥΤΟ που δεν μπορεί να oρισθεί διότι αν oρισθεί παραμορφώνεται, ΑΥΤΟ που μερικοί ονομάζουν ΘΕΟ, είναι φανερό πως περνάει από μία ριζική, τελική και οριστική μεταβολή. 12. Όταν ο Πιλάτος ρώτησε τον ΙΗΣΟΥ, τι είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, ο ΙΗΣΟΥΣ σώπαινε. Όταν έκαναν στον Βούδα την ίδια ερώτηση, γύρισε την πλάτη και έφυγε. 13. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι αμετάδοτη όπως και ΑΜΕΤΑΔΟΤΗ είναι η ύψιστη έκσταση που αισθανόμαστε όταν ατενίζουμε ένα ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ. 14. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ζήτημα ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και μόνο διά μέσου της ΕΚΣΤΑΣΗΣ μπορούμε να την ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΘΟΥΜΕ. 15. Όλος ο κόσμος μπορεί να δώσει στον εαυτό του την πολυτέλεια να έχει γνώμη πάνω στην ΑΛΗΘΕΙΑ, αλλά η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει τίποτα να κάνει με τις γνώμες. 16. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν έχει τίποτα να κάνει με την σκέψη, η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι κάτι που μπορούμε μόνο να ΠΕIPAMATIΣΘΟΥΜΕ σε απουσία του ΕΓΩ. 17. Η ΑΛΗΘΕΙΑ έρχεται σε μας σαν κλέφτης στην νύχτα και όταν δεν την περιμένουμε. Πραγματικά η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι κάτι πολύ παράδοξο. Αυτός που την ξέρει δεν την λέει και αυτός που την λέει δεν την ξέρει. 18. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν είναι κάτι ήρεμο και ΣΤΑΤΙΚΟ, η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι το άγνωστο ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗ σε ΣΤΙΓΜΗ. 19. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν είναι ένας στόχος όπου πρέπει να φτάσουμε. Η ΑΛΗΘΕΙΑ βρίσκεται κρυμμένη στο βάθος κάθε προβλήματος της καθημερινής ζωής. 20. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν ανήκει στον χρόνο ούτε στην ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πιο πέρα από τον χρόνο και την αιωνιότητα.

[59]


www.gnosisellas.gr 21. Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ο ΘΕΟΣ, ο ΑΛΛΑΧ, ο ΜΠΡΑΧΑΤΜΑΝ, ή όπως και αν θα θέλαμε να ονομάσουμε ΑΥΤΟ που είναι η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, είναι μια σειρά από ΒΙΩΜΑΤΑ πάντα επεκτεινόμενα και κάθε φορά όλο και πιο ΒΑΘΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. 22. Μερικοί άνθρωπο έχουν μια ΙΔΕΑ για την ΑΛΗΘΕΙΑ και άλλοι άλλη ΙΔΕΑ, ο καθένας έχει για την ΑΛΗΘΕΙΑ τις ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΕΕΣ, αλλά η ΑΛΗΘΕΙΑ τίποτα δεν έχει να κάνει με τις ΙΔΕΕΣ, είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις ΙΔΕΕΣ. 23. Στον κόσμο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι έχουν την ΑΛΗΘΕΙΑ χωρίς να την έχουν πειραματιστεί ποτέ στην ζωή τους. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να διδάξουν την ΑΛΗΘΕΙΑ σε αυτούς που κάποια φορά την πειραματίστηκαν. 24. Η εμπειρία της ΑΛΗΘΕΙΑΣ γίνεται αδύνατη χωρίς την ΣΟΦΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ. 25. ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο τύποι συγκέντρωσης: Ο πρώτος είναι του ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ τύπου και ο δεύτερος είναι του ΠΛΗΡΟΥΣ, ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟΥ τύπου όχι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ. 26. Η αληθινή ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ δεν είναι το αποτέλεσμα της ΕΚΛΟΓΗΣ με όλες τις μάχες της, ούτε το να εκλέξουμε αυτές ή εκείνες τις σκέψεις. 27. Αυτό το να έχω την γνώμη ότι αυτή η σκέψη είναι καλή και εκείνη κακή ή τανάπαλιν αυτό το ότι δεν πρέπει να σκεφτώ σε αυτό και είναι καλύτερο να σκέφτομαι σ’ εκείνο, κλπ πράγματι δημιουργεί συγκρούσεις ανάμεσα στην προσοχή και την αφαίρεση και όπου υπάρχουν συγκρούσεις δεν μπορεί να υπάρχει ηρεμία και σιωπή του νου. 28. Εμείς πρέπει να μάθουμε να ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΟΦΑ και σύμφωνα με το πως αναβλύζει στο νου η κάθε σκέψη, η κάθε ανάμνηση, η κάθε εικόνα, η κάθε ιδέα, η κάθε σύλληψη, κλπ, Θα πρέπει να την κοιτάμε, να την μελετάμε, να βγάζουμε το καλύτερο από την κάθε σκέψη, εικόνα, ανάμνηση κλπ. 29. Όταν η παρέλαση της σκέψης έχει τελειώσει, ο νους μένει ήσυχος και σε βαθιά σιωπή, τότε η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ φεύγει και έρχεται η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ. [60]


www.gnosisellas.gr 30. Το σύστημα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ μας τίποτα δεν ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, είναι πλήρες, τελικό, ακέραιο. Το σύστημα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ μας ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ ΟΛΑ και δεν ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ τίποτα. Το σύστημα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ μας είναι ο δρόμος που ΜΑΣ οδηγεί στην ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

[61]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ

1. Κάποια φθινοπωρινή βραδιά, πριν από λίγο καιρό, ένας ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ μαθητής έλεγε στον ΔΑΣΚΑΛΟ του: "Εμένα δεν με ενδιαφέρει να ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΩ ούτε να ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΩ, εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να δουλεύω για την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ και κατά τα άλλα να μας πάρει όλους ο διάβολος". 2. "Το νερό και το σαπούνι δεν βλάπτουν κανένα" ήταν η απάντηση του ΔΑΣΚΑΛΟΥ. "Μπορείς να συνεχίζεις να εργάζεσαι για το προλεταριάτο αλλά κάνε μπάνια και βάλε αρκετό σαπούνι", πρόσθεσε ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ. 3. Ο μαθητής κατάλαβε την παραβολή του ΔΑΣΚΑΛΟΥ και διατήρησε σεβάσμια σιωπή. 4. Υπάρχουν άνθρωποι που καθαρίζονται απ’ έξω, δεν τρώνε κρέας, δεν πίνουν, δεν καπνίζουν, περηφανεύονται ότι είναι αγνοί, αλλά το βράδυ έχουν ΟΝΕΙΡΩΞΕΙΣ. 5. Υπάρχουν άνθρωποι που ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ να μην είναι ΑΠΛΗΣΤΟΙ. Αυτοί οι άνθρωποι απεχθάνονται την απληστία και όμως ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ να μην είναι ΑΠΛΗΣΤΟΙ. 6. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ ΑΡΕΤΕΣ. Στο ΕΓΩ αρέσουν τα μετάλλια, οι τιμές, οι ΑΡΕΤΕΣ. 7. Οι καημένοι οι άνθρωποι πιστεύουν πως ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΑΠΛΗΣΤΑ ΤΙΣ ΑΡΕΤΕΣ θα μπορέσουν να κατέχουν τις ΑΡΕΤΕΣ. 8. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν πως η ΑΓΑΠΗ δεν υπάρχει και ότι μόνο ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΛΕΣ τις διαδικασίες του ΜΙΣΟΥΣ στους διάφορους διαδρόμους, περιοχές και μέρη του ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, τελειώνει τότε το ΜΙΣΟΣ και γεννιέται με φυσικό, αυθόρμητο και αγνό τρόπο ΑΥΤΟ που λέγεται ΑΓΑΠΗ. ΕΤΣΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΑΓΑΠΗ. [62]


www.gnosisellas.gr 9. Οι άνθρωποι επιθυμούν άπληστα την ΑΡΕΤΗ του αλτρουισμού αλλά μόνο καταλαβαίνοντας πολύ βαθιά το πως διαδικάζεται ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ στα διάφορα επίπεδα του ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, μπορούμε να εξαλείφουμε τον ΕΓΩΙΣΜΟ. Αφού πεθάνει ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ γεννιέται σε μας χωρίς καμία προσπάθεια το αξιόλογο λουλούδι του ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΥ. 10. Οι άνθρωποι επιθυμούν άπληστα την αξιόλογη ΑΡΕΤΗ της ταπεινότητας. Οι καημένοι οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ είναι ένα πολύ ΕΞΩΤΙΚΟ ΛΟΥΛΟΎΔΙ. Με το απλό γεγονός να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι με αυτή της αρετή ήδη αυτή παύει να υπάρχει σε μας. 11. Είναι αναγκαίο να καταλάβουμε πολύ βαθιά όλη την διαδικασία της υπερηφάνειας στα διάφορα ΚΡΥΦΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, έτσι τελειώνει η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, και τότε γεννιέται σε μας χωρίς καμία προσπάθεια ΤΟ ΕΞΩΤΙΚΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑΣ. 12. Οι άνθρωποι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ. Αλλά μόνο μεταβάλλοντας και ανυψώνοντας την ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και καταλαβαίνοντας όλες τις διαδικασίες της ΛΑΓΝΕΙΑΣ σε όλα τα ΚΡΥΦΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ εξαλείφεται αυτό το τρομερό βίτσιο και γεννιέται σε μας με φυσικό και ύψιστο τρόπο το εξωτικό λουλούδι της ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ. 13. Οι άνθρωποι επιθυμούν άπληστα την ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΥΤΗΤΑΣ, αλλά μόνο καταλαβαίνοντας όλες τις διαδικασίες του ΘΥΜΟΥ σε όλους τους ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ διαδρόμους του ΝΟΥ γεννιέται σε μας η αξιόλογη ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΥΤΗΤΑΣ. 14. Οι άνθρωποι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΑΔΑΣ, αλλά μόνο ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ με ΑΚΕΡΑΙΟ τρόπο όλες τις διαδικασίες της ΤΕΜΠΕΛΙΑΣ στα ΚΡΥΦΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ γεννιέται σε μας η ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ αφού έχει αποσυντεθεί η τεμπελιά. 15. Η ΖΗΛΕΙΑ είναι το κρυφό ΕΛΑΤΗΡΙΟ της δράσης σε αυτή την κοινωνία που καμαρώνει για πολιτισμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ την ΑΡΕΤΗ της χαράς για το καλό του άλλου αλλά μόνο καταλαβαίνοντας ότι η ζήλεια είναι η λύπη για το ξένο καλό και αυτή η λύπη [63]


www.gnosisellas.gr διαδικάζεται σε όλα τα ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ διαμερίσματα του νου, καταστρέφεται αυτή η λύπη και γεννιέται σε μας η ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΑΛΟ. 16. Πολλοί άνθρωποι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΑΠΛΗΣΤΑ να μην είναι ΛΑΙΜΑΡΓΟΙ αλλά μόνο ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΛΣ όλες τις ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΕΣ διαδικασίες της λαιμαργίας παύουμε να είμαστε ΛΑΙΜΑΡΓΟΙ. 17. ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ μαθητές πρέπει να μάθουν να εξερευνούν το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ διά μέσου του διαλογισμού. 18. Δεν είναι αρκετό να ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ διανοητικά ένα ελάττωμα, πρέπει να μελετάμε το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ. 19. Πολλές φορές στο επιφανειακό επίπεδο του διανοητικού εξαφανίζεται κάποιο ελάττωμα, όμως αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στα διάφορα ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ μέρη του ΝΟΥ. 20 Χρειάζεται να ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΣΤΙΓΜΗ. Σύμφωνα με το πως ΕΞΑΛΕΙΦΟΝΤΑΙ τα ελαττώματα, το ΕΓΩ πεθαίνει από στιγμή σε στιγμή. 21. Το ΕΓΩ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΠΛΗΣΤΑ ΑΡΕΤΕΣ για να ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ. ΜΗΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΑΠΛΗΣΤΑ ΑΡΕΤΕΣ, αυτές θα γεννηθούν σε σένα σύμφωνα με το πως πεθαίνουν τα ελαττώματα, σύμφωνα με το πως καταστρέφεται το ΕΓΩ. 22. Μόνο με ΗΡΕΜΟ και ΣΙΩΠΗΛΟ ΝΟΥ, βυθισμένοι σε ΒΑΘΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ, μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τον τάφο της ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ όλη την χιλιετή σαπίλα που έχουμε φορτωθεί μέσα μας από τους αρχαίους καιρούς. 23. Το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι μνήμη. Το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι ο μαύρος τάφος όμορφος απ’ έξω και ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ από μέσα. 24. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να δούμε το ΜΑΥΡΟ ΤΑΦΟ του ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ με όλα τα κόκκαλα και την σαπίλα του περιελθόντος.

[64]


www.gnosisellas.gr 25. Κάθε κρυμμένο ελάττωμα μυρίζει άσχημα μέσα στο ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ μαύρο τάφο, αλλά αφού το δούμε γίνεται εύκολο να το κάψουμε και να το ελαττώσουμε σε στάχτη. Έτσι πεθαίνουμε ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΣΤΙΓΜΗ. 26. Είναι αναγκαίο να βγάλουμε μέσα από τον τάφο της ΜΝΗΜΗΣ όλη την ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΑΠΙΛΑ. 27. Μόνο με ηρεμία και διανοητική σιωπή μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τον ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΑΦΟ όλη την σαπίλα του παρελθόντος για να την ελαττώσουμε σε στάχτη με την καταπληκτική φωτιά της βαθιάς κατανόησης. 28. Πολλοί ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ μαθητές όταν εξερευνούν το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ διαπράττουν το λάθος να διαιρούν τον ίδιο τον εαυτό τους σε ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ και ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΑΝΑΛΥΤΗ και ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΟ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ και το ANTΙΛAMBANOMENO, ΕΓΩ και το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΟΥ, ΕΓΩ και ΟΧΙ ΕΓΩ κλπ, κλπ, κλπ. 29. Αυτός ο τύπος ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ δημιουργεί ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, μάχες, συγκρούσεις μεταξύ αυτού που εγώ είμαι και αυτού που είναι το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ανάμεσα στο ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ και το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ. Τέτοιου είδους μάχες είναι ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ διότι ΕΓΩ και το ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΟΥ είναι όλα ΕΓΩ, ΟΛΑ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΓΩ. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ και ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ είναι όλα ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ διότι το ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ είναι επίσης ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ. ΤΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ ΕΙΝΑΙ YΠOΣYNEΙΔHTO ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ ακόμα δεν έχει αφυπνίσει την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και γι’ αυτό είναι μόνο ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΜΗΧΑΝΗ. 30. Όταν ο νους διαιρείται σε ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ και ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, ΑΝΑΛΥΤΗ και ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΟ κλπ, υπάρχουν ανταγωνισμοί και μάχες και όπου υπάρχουν ανταγωνισμοί και μάχες δεν υπάρχει ΗΡΕΜΙΑ και ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΥ. 31. Μόνο με ΗΡΕΜΙΑ και ΤΕΛΕΙΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΣΙΩΠΗ μπορούμε να βγάλουμε μέσα από τον ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ διανοητικό μαύρο τάφο, όλη τη σαπίλα του παρελθόντος για να την κάψουμε και να την ελαττώσουμε σε σκόνη με την φωτιά της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ. [65]


www.gnosisellas.gr 32. Ας μην πούμε: το ΕΓΩ ΜΟΥ έχει ΘΥΜΟ, ΑΠΛΗΣΤΙΑ, ΛΑΓΝΕΙΑ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ΤΕΜΠΕΛΙΑ και ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ. Καλύτερο είναι να πούμε ΕΓΩ ΕΧΩ ΘΥΜΟ, ΑΠΛΗΣΤΙΑ, ΛΑΓΝΕΙΑ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΛ, ΖΗΛΕΙΑ, ΤΕΜΠΕΛΙΑ, ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ κλπ, κλπ, κλπ. 33. Να μη διαιρούμαστε μεταξύ ΕΓΩ και ΟΧΙ ΕΓΩ διότι δυστυχώς είμαστε όλα ΕΓΩ και είμαστε γεμάτοι από ΤΡΟΜΕΡΑ και ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ.

[66]


www.gnosisellas.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΚΙΝΕΖΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ HAN-SHAN 1. Μέχρι εμάς έχει φθάσει μία σύνοψη της ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΚΙΝΕΖΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ που ονομαζόταν HAN-SHAN που αξίζει τον κόπο να την σχολιάσουμε για την καλύτερη κατανόηση αυτού του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 1965-1966. 2. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ HAN-SHAN γεννήθηκε στην CHUAN, ΚΙΝΑ στην όμορφη κινέζικη περιοχή της NANKING. 3. Η ΘΕΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ανάγγειλε σε μια πολύ ταπεινή γυναίκα, της περιοχής της NANKING, στον ύπνο της, ότι θα συλλάμβανε ένα παιδί και πραγματικά συνέλαβε ένα όμορφο αγόρι που γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1545. Αυτό το παιδί ήταν Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΕΖΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ που ονομαζόταν HAN-SHAN. 4. Το 1557, όταν το παιδί ήταν μόνο 12 χρόνων παρά λίγο να πεθάνει εξ αιτίας μιας βαριάς αρρώστιας, αλλά η ταπεινή μητέρα του προσευχήθηκε γεμάτη πίστη στην ΘΕΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΟΥΝΤΑΛΙΝI ζητώντας της την υγεία του παιδιού, υποσχόμενη με όλη την καρδιά της ότι εάν το παιδί θεραπευόταν αυτή θα το παρέδιδε στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ για να γίνει ΜΟΝΑΧΟΣ. 5. Όταν θεραπεύτηκε το παιδί, η καλή μάνα του έγραψε το όνομά του στο ΒΟΥΔΙΣΊΊΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ "ΜΑΚΡΙΑΣ ΖΩΗΣ". 6. Το παιδί HAN-SHAN από πολύ μικρή ηλικία αποδείχθηκε ότι ήταν πραγματικά ένας ΔΑΣΚΑΛΟΣ. 7. Μετά τον θάνατο ενός θείου του και την γέννηση ενός γιού μιας θείας του ο HAN-SHAN ασχολήθηκε εντατικά με την μελέτη των μυστηρίων της ζωής και του θανάτου. 8. Η μητέρα του HAN-SHAN ήταν πραγματικά πολύ αυστηρή με το παιδί. Σε κάποια περίπτωση είπε: "πρέπει να νικήσω σε αυτόν την αρκετά τρυφερή φύση του για να μπορεί να μελετάει όπως πρέπει". [67]


www.gnosisellas.gr 9. Στην κατάλληλη ηλικία το παιδί εισήλθε στο μοναστήρι και μετατράπηκε σε έναν αληθινό ευσεβή της ΚWANYIN. 10. Σε κάποια περίπτωση απάγγειλε μπροστά στην κινέζα μανούλα του όλο το SHUTRA της Μποδισάουα KWANYIN και όπως είναι φυσικό αυτή γέμισε από μεγάλη έκπληξη. 11. Διηγείται η παράδοση πως όταν ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ CHOUCHAU είδε το όμορφο παιδί, γεμάτο από χαρά αναφώνησε "αυτό το παιδί θα φθάσει να γίνει Δάσκαλος των ανθρώπων και των ουρανών". Όταν ο αναφερθείς Δάσκαλος ρώτησε το παιδί τι ήθελε να γίνει, εάν ήθελε να γίνει ένας ανώτατος δημόσιος υπάλληλος ή ένας Βούδας, το παιδί απάντησε με πλήρη σιγουριά: "θέλω να γίνω ένας Βούδας". 12. Νεαρός ήδη ο HAN-SHAN, αφού διάβασε την ζωή του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝΕΖΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ CHUNG-FENG, βρέθηκε βαθιά απασχολημένος στο να ακλουθεί τον εσωτεριστικό δρόμο. Από τότε αφοσιώθηκε στην πνευματική ζωή. 13. Λέει η παράδοση πως ο ΒΟΥΔΑΣ AMIDA μαζί με τους ΜΠΟΔΙΣΑΟΥΑ ΚWAN και ΤΑ SHIH του εμφανίστηκαν στους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλα αυτά ήταν οριστικά για να δοθεί ο HAN-SHAN τελείως στην ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ. 14. Ο HAN-SHAN, αφού άκουσε μια καταπληκτική διάλεξη σχετικά με τις δέκα μυστηριώδεις πόρτες, υιοθέτησε το όνομα του CHING ΥΙΝ. 15. Όταν ο CHING ΥΙΝ έφθασε στην ηλικία των είκοσι χρόνων, ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ο μέγας ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ πέθανε, αλλά πριν πεθάνει φώναξε όλους τους μοναχούς και τους είπε: "ΕΙΜΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΧΩ ΟΓΔΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο HAN-SHAN (CHING ΥΙΝ). ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ".

[68]


www.gnosisellas.gr 16. Έτσι έγινε το πως άρχισε ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΕΖΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΗΑΝ SHAN το μεγάλο έργο του σε αυτόν τον κόσμο. 17. Μελετώντας το βιβλίο του SHAO LUNG και αφού διόρθωσε τις δοκιμασίες, φωτίστηκε, όταν διάβασε μία πρόταση ενός γέρο ΒΡΑΧΜΑΝΟΥ ο οποίος γυρίζει σπίτι του πολύ γέρος και οι γείτονες αναφωνούν: "κοίτα, ο άνθρωπος που κάποτε ακόμα υπάρχει!" Σε αυτό απαντάει ο γέρο ΒΡΑΧΜΑΝΟΣ: "Αχ, δεν φαίνομαι να είμαι εκείνος ο γέρος αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι". 18. Ο ΗΑΝ SHAN όταν διάβασε αυτό είπε: "στην πραγματικότητα οι Dharmas δεν έχουν αρχή ούτε τέλος, πόσο αληθινό είναι αυτό, πόσο αληθινό!" 19. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ FA ΚUΑΝG, εκπαίδευε βαθιά τον ΗΑΝ SHAN πάνω στην επιστημονική τεχνική του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. 20. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ FA ΚUANG ήταν αυτός που δίδαξε στον ΗΑΝ SHAN την ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ, την ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και τις αισθησιακές αντιλήψεις. Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ FA KUANG ήταν αυτός που δίδαξε στον ΗΑΝ SHAN το πως, κατά την διάρκεια του ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ, να διατηρείται απομακρυσμένος από τα ιερά και τα κοινά μονοπάτια της γνώσης. 21. ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ του νου για την δημιουργία προτάσεων, αναμνήσεων, εικόνων, ιδεών, επιθυμιών κλπ, αποτελούν την θεμελιώδη αιτία της αδιάκοπης διανοητικής μωρολογίας και της κάθε πάλης των αντιθέτων. 22. Εάν με βάση την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ πετυχαίνουμε την ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗ. Εάν με βάση την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ πετυχαίνουμε την ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΗ όλων των ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ. Εάν με βάση την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ πετυχαίνουμε να εξαλείφουμε τα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ στοιχεία των αντιλήψεών μας, τότε είναι φανερό πως ο νους μένει ήσυχος και σε σιωπή, όχι μόνο στο επιφανειακό επίπεδο αλλά επίσης και στα πιο βαθιά ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. 23. Ο ΗΑΝ SHAN πέτυχε την ηρεμία και την σιωπή του ΝΟΥ. Ο ΗΑΝ SHAN μετατράπηκε πράγματι σε έναν ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ. [69]


www.gnosisellas.gr 24. Oι γέροι σοφοί έλεγαν: "ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ ΝΑ ΣΕ ΤΑΡΑΖΕΙ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΤΟΝ ΗΧΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ, ΘΑ ΦΘΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ AVALOKITESVARA". 25. Ο ΗΑΝ SHAN μετατράπηκε σε ένα αθλητή του εσωτερικού διαλογισμού και τίποτα δεν μπορούσε να τον ταράξει. Το φαγητό του συνιστάτο από σπόρους, χορταρικά και ρύζι στην απαραίτητη ποσότητα για να ζήσει. 26. Ο ΗΑΝ SHAN μετατράπηκε σε έναν αυθεντικό αθλητή της ηρεμίας και της σιωπής του νου και είναι φανερό ότι έφθασε στην ΦΩΤΙΣΗ. 27. Το αποτέλεσμα ή συνέπεια της ΦΩΤΙΣΗΣ είναι οι εξουσίες που πολλοί επιθυμούν άπληστα, αλλά έρχονται στον ΜΥΣΤΗ αφού πραγματικά έχει φθάσει στη ΦΩΤΙΣΗ χωρίς την ανάγκη να τις επιθυμεί άπληστα. 28. Διηγείται ο ΗΑΝ SHAN, πως μία μέρα, αφού είχε φάει το φαγητό του με βάση ρύζι, χορταρικά κλπ, βγήκε να περπατήσει, αλλά ξαφνικά σταμάτησε έκπληκτος όταν είδε πως δεν είχε ούτε σώμα ούτε νου. Τότε είδε μόνο ένα "ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ, ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝ, ΤΕΛΕΙΟ, ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΗΡΕΜΟ ΟΛΟ". 29. Από τότε όλες οι εξουσίες της ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΗΣ, ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΟΥΣ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗΣ κλπ, κλπ, κλπ, αφυπνίστηκαν τελείως στον ΗΛΝ SHAN χάρη στην ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΥ και σαν συνέπεια της ΦΩΤΙΣΗΣ. 30. Ο ΗΑΝ SHAN συνέθεσε αυτό το αξιόλογο ποίημα που ο CHANGCHEN-CHI αντέγραψε: "ΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Η ΤΕΛΕΙΑ ΗΡΕΜΙΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΤΙΣΗ. ΟΤΑΝ Ο ΗΡΕΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΟΝΕΙΡΑ [70]


www.gnosisellas.gr ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΝΕΙΡΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ:" 31. Ο ΗΑΝ SHAN με βάση πάρα πολύ εσωτερικό διαλογισμό και με την υπέρτατη ηρεμία και σιωπή του ΝΟΥ, πέτυχε ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕΙ ΤΟ ΜΠΟΥΔΑΤΑ, δηλαδή, ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. 32. Ο ΗΑΝ SHAN έπαψε να ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ κατά την διάρκεια της ώρας του ύπνου και ζούσε στους ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ, εντελώς ξύπνιος. Όταν επέστρεφε στο φυσικό του σώμα μετά την ξεκούραση του ύπνου, έφερνε στον φυσικό εγκέφαλό του όλες τις αναμνήσεις των ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ του στους ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ. Όλα αυτά τα πέτυχε ο ΗΑΝ SHAN με βάση την ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΥ. 33. Ένα βράδυ, ενώ το φυσικό του σώμα κοιμόταν, ο ΗΑΝ SHAN μπήκε στον ΝΑΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ CHING ΥΑΝ και ΜΙΑΟ FENG με τα ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ τους τον δέχτηκαν με άπειρη χαρά. 34. Σε αυτό τον ναό ο ΗΑΝ SHAN έλαβε την αξιολογότατη διδασκαλία της εισόδου στο DHARMADHATU. 35. Από αυτήν την διδασκαλία έμαθε ο ΗΑΝ SHAN το τι είναι στο βάθος οι νόμοι της ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ή προόδου και ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ή οπισθοδρόμησης. 36. Επίσης κατάλαβε ο ΗΑΝ SHAN πως υπάρχουν πολλές γαίες ΒΟΥΔΙΚΕΣ που εισχωρούν αμοιβαία χωρίς να μπερδεύονται και ότι το κυριότερο η υπηρεσία είναι θεμελιώδεις σε αυτές τις γαίες. 37 Ο ΗΑΝ SHAN κατάλαβε πως αυτό που κάνει την διάκριση μέσα μας είναι η ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ και αυτό που δεν κάνει διάκριση ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΦΙΑ. 38. Ο ΗΑΝ SHAN κατάλαβε πως η αγνότητα ή η μη αγνότητα εξαρτώνται τελείως από το ΝΟΥ μας.

[71]


www.gnosisellas.gr 39. Ο ΗΑΝ SHAN ήταν με ΑΣΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ μέσα στον ΝΑΟ της MAITREYA BODDHISATTWA. 40. Ήταν αυτός, ο οποίος διαβάζοντας ένα ρολό που είχε ανοίξει, είπε: "ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΟΦΙΑ". 41. "ΕΑΝ ΕΞΑΡΤΑΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΣΑΙ, ΕΑΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ". 42. "ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ". "ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕI ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΟΥΔΕΣ" . 43. Όταν ο ΗΑΝ SHAN επέστρεψε στο σπίτι του μετά από πάρα πολλά χρόνια απουσίας, οι γείτονες ρώτησαν την μάνα του: "αυτός από που ήρθε; Ήρθε με πλοίο ή οδικά;" Η μάνα απάντησε: "Έρχεται σε μας από το κενό". 44. Πραγματικά ο HAN SHAN είχε έρθει από το ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΚΕΝΟ. Έτσι είναι γραμμένο και έτσι το διηγείται ο CHANG CHEN-CHI. 45. Η ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΝΟΥ μετά από μεγάλες πρακτικές προκαλεί το ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ, η είσοδος σε μας του ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΟΥ, τότε μπαίνουμε σε ΕΚΣΤΑΣΗ διότι αφυπνίζεται η συνείδησή μας.

[72]


www.gnosisellas.gr ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ

Με απέραντη αγάπη στέλνω τον πολύ ζεστό χαιρετισμό μου για τα Χριστούγεννα και τον Καινούργιο Χρόνο 1965-1966 σ’ όλους τους Γνωστικούς αδελφούς όλου του κόσμου. Είναι αναγκαίο όλοι εσείς, αδελφοί μου, να καταλαβαίνετε ότι δίνουμε το δεύτερο μέρος του μηνύματός μας. ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΤΟΙ, να εξασκείτε τον ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ σε όλα τα ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ και επίσης ΑΤΟΜΙΚΆ. ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚA ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ πρέπει να μετατραπούν σε ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Εξασκηθείτε πολυαγαπημένοι, προσεύχεστε, μεταβάλλετε τις σεξουαλικές εκκρίσεις σε φως και φωτιά. Διαλύστε το ΕΓΩ, να μάχεστε ακούραστα για να ανοίγετε παντού όλο και περισσότερα ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ. Εσείς έχετε εγκαταστήσει έναν κανονισμό στα ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ σας, αλλά μέσα σ’ αυτό τον κανονισμό πρέπει να υπάρχει ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚA. θυμηθείτε ότι ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ομαδικά δημιουργεί έναν καταπληκτικό ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ που από ΚΟΣΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ θα έχει την δύναμη να έλκει προς εσάς κάποιου τύπου ΘΕΪΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ πολύ αναγκαίες για σας. ΚΑΘΕ ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ πρέπει να είναι ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Πολλαπλασιάστε παντού τα ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ για το καλό του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ το κάθε ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ να έχει τους απεσταλμένους του και αυτοί να δουλεύουν πολύ εντατικά ανοίγοντας παντού όλο και περισσότερα ΛΟΥΜΙΣΙΑΛ. Πολυαγαπημένοι, λάβετε τον γνωστικό χαιρετισμό μου. ΠΑΣ ΙΝΒΕΡΕΝΣΙΑΛ [73]


www.gnosisellas.gr Ας λάμπει το ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ στο δρόμο σας. Σας εύχομαι με όλη την καρδιά μου Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο.

Σαμαέλ Αούν Βεόρ

[74]

Samael Aun Weor - Χριστουγρννιάτικα Μηνύματα 1965-1966  

Η Επιστήμη της Μουσικής απο τον Αξιοσέβαστο Δάσκαλο Σαμαέλ Αούν Βεόρ. Εάν ενδιαφέρεστε επάνω στην γνωστική επιστήμη επισκεφθείτε την σελίδα...

Samael Aun Weor - Χριστουγρννιάτικα Μηνύματα 1965-1966  

Η Επιστήμη της Μουσικής απο τον Αξιοσέβαστο Δάσκαλο Σαμαέλ Αούν Βεόρ. Εάν ενδιαφέρεστε επάνω στην γνωστική επιστήμη επισκεφθείτε την σελίδα...

Advertisement