Page 37

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ Θέλουμε και δημόσια να εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας εγγονή και ανιψιά Φωτεινή Νικήτα, που κατέκτησε την τρίτη θέση στους πανελλήνιους διασυλλογικούς αγώνες ποδηλασίας, στο αγώνισμα του σπριντ, που διεξήχθηκαν στην Αθήνα στα πλαίσια του εορτασμού των «πανελλήνιων ποδηλατικών ημερών Νεολαίας». Ο παππούς και η γιαγιά Βασίλης – Φωτεινή Οι θείοι Μιχάλης, Σωτήρης, Μαρίνος

“ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ρόδος 4 Σεπτεμβρίου 2013 Ταχ. Διεύθυνση : Γρηγορίου Λαμπράκη 14 85100- Ρόδος Τηλ. : 22410-23293-34056

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24-09-2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Πρόεδρος κ. Καρνάβας Βασίλειος, το Δ. Σ., η Διεύθυνση και ιδιαίτερα τα παιδιά του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου ευχαριστούν τους κάτωθι : 1. Τον κ. Κακούσιο Δημήτρη εις μνήμη Πεζουβανάκη Αντώνιου ( 01.08.2013) ευρω 50,00 2. Τον κ. Χατζηαντωνίου Αντώνη, για δωρεά (14.08.2013) ευρω 50,00 3. Τον κ. Πολίτη Ιωάννη για δωρεά (27.08.2013) ευρω 100,00 4. Την οικ. Αγιακάτσικα Παναγιώτη για δωρεά εις μνήμη Ερασμίας-Βιττώρια Μοσχογιάννη (27-8-2013) ευρω 100,00 5. Την κ. Παυλίδου Γεωργία για δωρεά εις μνήμη ΕρασμίαςΒιττώρια Μοσχογιάννη(3-9-2013) ευρω 50,00 6. Τον κ. Βλαστό Φώτη για δωρεά (05.09.2013) ευρω 30,00 7. Την οικ. Χατζηδημητρίου Μιχάλη δωρεά εις μνήμη Γλυνάτση Έλσας (16-09-2013) ευρω 100,00 8. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας Ελλάδος Υποκατάστημα Ρόδου για δωρεά εις μνήμη Ερασμίας-Βιττώρια Μοσχογιάννη ευρω 170,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 26-09-2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Πρόεδρος κ. Καρνάβας Βασίλειος, το Δ. Σ., η Διεύθυνση και ιδιαίτερα τα παιδιά του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου ευχαριστούν τον Πρόεδρο κ. Καραντζιά Δημήτριο και το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης ΡΟΔΑ για τις διευκολύνσεις που αφορούν μετακινήσεις παιδιών του κέντρου μας κατά την διάρκεια του έτους. Επίσης ευχαριστούμε για την διάθεση λεωφορείου στην πρόσφατη εκδρομή μας στο χωριό Απόλλωνα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 26-09-2013 Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Πρόεδρος κ. Καρνάβας Βασίλειος, το Δ. Σ., η Διεύθυνση και ιδιαίτερα τα παιδιά του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου ευχαριστούν τον Πρόεδρο και Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σάββα Διακοσταματίου για την δυνατότητα που δώσανε στα παιδιά του ιδρύματος να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του ΔΟΠΑΡ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου και Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου» προσκαλεί τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν αιτήσεις για την χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Eτος 2013-2014. Περιεχόμενο των υποτροφιών: Οι υποτροφίες είναι ετήσιες, καλύπτουν την 9μηνη σπουδαστική περίοδο, και έχουν ως περιεχόμενο, την παροχή ποσού, εντός επιτρεπόμενου ποσού από την νομοθεσία ετησίως, σε κάθε ένα ή μία υπότροφο για την φοίτηση του/της σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, που θα προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος . Αντικείμενο των σπουδών :Η φοίτηση σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές της Ελλάδος, και για παιδιά Α.ΜΕ.Α (ικανά όμως για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά σχολεία) στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν συμπεριλαμβάνονται φοιτητές/τριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Για νέους και παλαιούς υποτρόφους α) Συμπλήρωση έντυπης αίτησης που διατίθεται από τα γραφεία του Ιδρύματος στην οποία επισυνάπτεται μία φωτογραφία, β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.του παρελθόντος οικονομικού έτους (2012) για το εισόδημα των γονέων του/της γ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Ροδίων δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψεως υποτροφίας από άλλο Ίδρυμα. (κατατίθεται μετά την τυχόν λήψη της υποτροφίας). Για νέους υποτρόφους : 1) Φωτοτυπία της ταυτότητός τους, 2) Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου, με γενικό βαθμό από δέκα πέντε (15) και άνω. 3) Βεβαίωση εγγραφής τους, στην σχολή, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής τους και η διάρκεια φοίτησης τους 4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύ-πτει ότι είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου, και ότι ένας τουλάχιστον από τους γο-νείς να είναι Ρόδιος στην καταγωγή. Για υποτρόφους της παρελθούσης ακαδημαϊκής περιόδου (παλαιούς): 1) Βεβαίωση επανεγγραφής τους στην σχολή στην οποία θα αναγράφε-ται η ανελλιπής και τακτική φοίτησής τους, ως και η διάρκεια της φοίτησής τους, και 2) Αναλυτική βαθμολογία της φοίτησης τους Θα πριμοδοτηθούν πολύτεκνοι (4τεκνοι) που έχουν ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή αν σπουδάζουν έως 24 ετών ή άνεργα τέκνα, πιστοποιημένα από επίσημο φορέα, οι ορφανοί, τα τέκνα γονέων διαζευγμένοι, με αναπηρία, ανίατη ασθένεια ,ανεργία και οι αθλητές που είναι εγγεγραμμένοι στον αθλητικό μας σύλλογο ή έχουν πανελλήνιες επιδόσεις. Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους και οι αιτήσεις, θα πρέπει απαραι-τήτως, να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά μόνο από την αστυνομική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. (ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή δίχως την νόμιμη θεώρηση) . Δικαιούχοι υποτροφίας : Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου και ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους να είναι Ρόδιος στην καταγωγή. Οι πρωτοετείς φοιτητές κατά την αποφοίτησή τους από το λύκειο να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον πάνω από δέκα πέντε (15) Να είναι ήδη φοιτητές κάποιου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να έχουν εισαχθεί σε κάποιο από αυτά. Να είναι επιμελείς φοιτητές, τακτικοί στην φοίτησή τους και να χρειάζονται οικονομική συνδρομή για την φοίτησή τους. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΜΑΡΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΖΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Πέραν των τακτικών ετήσιων υποτροφιών αποφασίσθηκε

37

ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγείται κάθε χρόνο: α) μία (1) υποτροφία στη μνήμη, Μαρίκας Σταματίου–Ζήφια, μητέρα των ιδρυτών, σε φοιτητή/τρια που να φοιτά σε Πανεπιστήμιο Εσωτερικού ή Εξωτερικού, και β) μία (1) υποτροφία στη μνήμη Αλεξάνδρας Στεφανίδη τέως μέλος του Δ.Σ. σε φοιτητή/τρια που να φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου και θα αφορούν προ-πτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα καλύπτουν τα έξοδα της φοίτησής τους. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ Επίσης από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, δύο (2) θα αφορούν σπουδαστές της Aνώτατης ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό την ενάτη (9η) Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα έως και την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (30/9). Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων: Στα γραφεία του Ιδρύματος στο ισόγειο του κτηρίου της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12 (δίπλα από το κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά και θα λαμβάνονται από ώρα 10.00 έως 13.00 πρωινή και από ώρας 19.00 έως 21.00 απογευματινή, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και οι οποίες, θα συνοδεύονται απαραιτήτως, με όλα τα παραστατικά δικαιολογητικά. Ειδικότερες απαιτούμενες προϋποθέσεις: Οι υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι Ιδρυτές του και που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α του Κατα-στατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ. της 26.2.02 (ΦΕΚ Β/292-/8.3.02), και του οποίου οι υποψήφιοι υπότροφοι δικαιούνται να λάβουν γνώση.Πρόσθετες διευκρινήσεις: To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δηλώ-νει ότι διατηρεί το αποκλειστικό το δικαίωμα να προσδιορίζει τον αριθμό των υπο-τρoφιών που θα χορηγηθούν, να κρίνει ελεύθερα τις αιτήσεις και τα συνημμένα σ΄ αυτές δικαιολογητικά ως προς το σύνολο του περιεχομένου τους, να αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, εάν είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες υπο-τροφίες, αλλά και σε κάθε περίπτωση, ως προς την συμφωνία τους με τους σκοπούς των υποτροφιών του Ιδρύματος, όπως αυτοί καθορίζονται στην συστατική του Πράξη και τον Οργανισμό του. Έχει επίσης την δυνατότητα, αν κριθεί αναγκαίο, να καλέσει τους υποψηφίους σε μία προσωπική συνέντευξη. Η παροχή νέας υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε προηγούμενους υποτρόφους δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θα ελέγχεται και θα αξιολογείται με τα νέα στοιχεία που θα προσκομίσει ο αιτών. Θα συνεκτιμάται επίσης σοβαρά η προσφορά του υποψήφιου υποτρόφου για συμμετοχή του σε επιστημονικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ιδρύματος που έχουν σχέση με την επιστήμη που σπουδάζει, τυχόν αδικαιολόγητης άρνησης συμμετοχής του/της υποτρόφου στις δραστηριότητες αυτές, παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα διακοπής της υποτροφίας μετά διμήνου από την λήψη της σχετικής απόφασης.Eφιστούμε τη προσοχή, στους περσινούς υποτρόφους ότι για την χορήγηση υποτροφίας για την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο πρέπει ο υπότροφος να υποβάλει και πάλι νέα αίτηση μετά των σχετικών δικαιολογητικών. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων θα πριμοδοτηθούν επιστήμες που έχουν σχέση με το περιβάλλον, τον τουρισμό, και με τον αθλητισμό. Απαγορεύεται η λήψη υποτροφίας και από άλλο ίδρυμα ή φορέα.. Σημειώνουμε τέλος, ότι ο συντασσόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πίνακας, επιλογής και κατάταξης μετά της σχετικής μοριοδότησης, υπο-βάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τελική έγκριση . Ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας για την σπουδαστική περίοδο 2013- 2014 θα επιβαρύνει το Ιδρυμά μας, με τον κωδικό εξόδου που αναφέρεται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό έτους 2013, και ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 31733/7753/26.6.2013 έγγραφο».

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013  

Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, Ρόδος-Ελλάδα, GNOMINEWS.GR, RHODES-Greece

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013  

Εφημερίδα ΓΝΩΜΗ, Ρόδος-Ελλάδα, GNOMINEWS.GR, RHODES-Greece

Advertisement