Page 14

129

PE RSO NAS DO TACI Ó N PROPIA

123

PE RSO NAS DOTACIÓN C O NTRATI STAS PE RM ANE N TES

16,19

TON

RESIDUOS ORGÁNICOS ENVIADOS A VERMICOMPOSTAJE

3.036

millones Sm3@9300 kcal GAS NATURAL REGASIFICADO

QUINTERO VIVE 8 EM P R ESA S S E S U MA N I N A U G U R A CIÓN PA RQU E MU NICI PAL 14

REPORT E DE S O S T E N I B I L I DA D 2 0 1 8 · G N L QU INTERO

IS O 9.0 0 1 IS O 14 .0 0 1 OHS A S 1 8 .0 0 1 RE CERTIFICACIÓN

Profile for GNL Quintero

Reporte de Sostenibilidad 2018  

Reporte de Sostenibilidad 2018

Reporte de Sostenibilidad 2018  

Reporte de Sostenibilidad 2018