Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2011r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

143 239 68 621 10 505 7 135 5 385 7 667 6 031 4 137 5 775 14 244 13 739

6802 3546 415 297 213 347 241 200 295 616 632

3919 1970 254 167 132 205 151 144 188 337 371

1634 655 133 74 73 108 72 62 91 174 192

1404 837 65 75 37 63 45 29 48 100 105

3056 1685 160 135 85 138 91 93 137 239 293

446 290 20 23 6 10 14 8 16 37 22

1046 512 70 46 33 68 39 25 41 127 85

104 71 9 4 1 4 1 2 0 6 6

29 18 3 4 0 0 0 0 0 2 2

143 112 2 7 1 9 1 0 1 1 9

323 169 23 16 15 21 17 7 12 24 19

3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,0 % Powiat Gnieźnieński 8,8 % Województwo 12,1 % Kraj Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1634

1003

25 - 34

2017

1291

35 - 44

1228

742

45 - 54

1255

643

55 - 59

552

240

60 - 64

116

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

1013

678

1-5

1744

976

5-10

992

544

10 - 20

1018

615

20 - 30

701

281

30 i więcej

195 1139

54 771

Ogółem

Kobiety

637

255

1258

645

1224

761

1327

749

1349

837

1007

672

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

611

441

1324

892

714

531

2365

1210

1788

845

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

/Wykaz_XII201201111338  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/b0dc2d3c-0622-4437-9887-905912276e07/Wykaz_XII201201111338.pdf