Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU LISTOPAD 2011r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

143 094 68 633 10 287 7 133 5 455 7 674 6 020 4 147 5 763 14 248 13 734

6616 3453 407 289 210 352 233 197 278 595 602

3874 1951 250 163 128 213 145 146 187 332 359

1613 663 132 69 75 110 70 60 86 163 185

1334 797 62 73 29 63 44 28 43 96 99

2978 1656 148 136 78 141 84 88 133 231 283

419 271 20 26 6 9 9 8 14 37 19

979 481 61 49 36 60 45 26 28 117 76

89 65 5 3 0 4 1 1 0 6 4

24 16 2 3 0 0 0 0 0 2 1

329 294 0 2 0 2 2 1 0 28 0

355 182 22 19 7 14 13 8 9 43 38

11 5 1 0 0 1 1 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,8 % Powiat Gnieźnieński 8,6 % Województwo 11,8 % Kraj Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1613

1002

25 - 34

1965

1276

35 - 44

1192

726

45 - 54

1222

639

55 - 59

519

231

60 - 64

105

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

1000

680

1-5

1683

956

5-10

949

529

10 - 20

997

614

20 - 30

663

270

30 i więcej

180 1144

55 770

Ogółem

Kobiety

739

364

1229

680

1012

604

1363

761

1316

825

957

640

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

600

432

1323

885

711

525

2269

1197

1713

835

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

/Wykaz_XI  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/22060459-e382-4ee4-9ac4-1d5fc046ddd4/Wykaz_XI.pdf