Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 2011r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

143 163 68 661 10 265 7 131 5 521 7 672 6 019 4 142 5 752 14 252 13 748

6495 3395 403 288 203 339 225 194 266 586 596

3855 1949 243 165 122 211 143 147 178 338 359

1628 670 139 74 74 111 71 61 85 162 181

1315 786 57 77 27 60 46 25 44 97 96

2949 1643 154 129 77 136 80 88 125 240 277

393 259 19 21 5 8 11 8 9 34 19

902 447 55 48 37 50 48 26 22 101 68

93 67 7 4 0 4 1 1 0 5 4

22 14 2 3 0 0 0 0 0 2 1

238 173 8 13 5 0 1 1 9 9 19

393 189 23 17 16 19 18 10 9 38 54

33 13 5 3 1 4 0 0 0 1 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12,7 % Powiat Gnieźnieński 8,6 % Województwo 11,8 % Kraj Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1628

1012

25 - 34

1898

1268

35 - 44

1162

719

45 - 54

1196

625

55 - 59

507

231

60 - 64

104

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

999

681

1-5

1636

947

5-10

906

516

10 - 20

974

611

20 - 30

651

262

30 i więcej

171 1158

48 790

Ogółem

Kobiety

719

360

1114

685

968

562

1441

793

1342

840

911

615

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

609

449

1321

894

705

522

2171

1152

1689

838

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

/Wykaz_X  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/1105219c-a032-46b5-ba0f-ec2ef1d4f655/Wykaz_X.pdf

/Wykaz_X  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/1105219c-a032-46b5-ba0f-ec2ef1d4f655/Wykaz_X.pdf

Advertisement