Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU LIPIEC 2011r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

143 044 68 745 10 153 7 139 5 466 7 677 5 980 4 142 5 716 14 251 13 775

6588 3537 403 302 193 321 212 185 251 627 557

3810 1967 245 164 117 193 122 134 162 369 337

1564 671 126 74 71 103 55 50 81 170 163

1322 817 57 69 26 56 45 19 41 107 85

2882 1648 155 129 75 121 82 80 111 237 244

377 257 13 20 5 7 8 8 11 28 20

985 513 65 56 35 54 49 16 26 83 88

78 63 4 5 0 1 1 0 0 3 1

22 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0

337 262 1 6 4 1 20 3 2 24 14

382 188 26 9 10 17 12 7 18 42 53

50 26 4 0 2 3 3 1 1 6 1

62 36 3 5 2 2 2 2 0 6 3

12,6 % Powiat Gnieźnieński 8,6 % Województwo 11,8 % Kraj Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1564

970

25 - 34

1996

1264

35 - 44

1188

718

45 - 54

1204

634

55 - 59

518

224

60 - 64

118

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

994

636

1-5

1678

940

5-10

965

533

10 - 20

1013

634

20 - 30

679

278

30 i więcej

184 1075

60 729

Ogółem

Kobiety

596

334

971

542

1121

592

1787

995

1307

811

806

536

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

600

437

1345

900

716

523

2199

1129

1728

821

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

/Wykaz_VII201108081201  
/Wykaz_VII201108081201  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/9963ec55-e14c-4af5-ac51-782929fec62e/Wykaz_VII201108081201.pdf

Advertisement