Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU CZERWIEC 2011r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

143 001 68 807 10 132 7 140 5 443 7 675 5 973 4 145 5 698 14 213 13 775

6702 3603 425 297 193 322 214 188 257 622 581

3804 1969 258 156 108 186 121 133 163 362 348

1606 697 145 68 72 105 55 52 81 166 165

1370 855 55 72 28 53 44 23 44 105 91

2885 1669 161 117 75 115 77 81 112 227 251

368 256 12 17 4 7 8 10 11 25 18

1125 586 74 64 35 57 53 23 35 88 110

77 63 4 4 0 0 1 0 0 4 1

21 18 0 2 0 0 0 0 0 1 0

345 265 13 21 0 0 2 1 10 20 13

366 183 24 20 17 18 9 10 13 27 45

81 44 6 0 2 3 2 0 2 11 9

61 19 5 3 2 2 2 1 5 8 7

13,0 % Powiat Gnieźnieński 9,1 % Województwo 12,2 % Kraj Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1606

978

25 - 34

1987

1241

35 - 44

1206

710

45 - 54

1256

653

55 - 59

530

222

60 - 64

117

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

988

634

1-5

1714

944

5-10

969

532

10 - 20

1044

628

20 - 30

698

283

30 i więcej

203 1086

65 718

Ogółem

Kobiety

629

330

866

473

1460

745

1623

922

1348

823

776

511

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

577

410

1387

911

743

540

2242

1130

1753

813

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

/Wykaz_VI201107111100  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/f25fe41d-2c5e-438e-8571-5f1eefa17ebc/Wykaz_VI201107111100.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you