Page 1

miesiącachCzas pozostawania bez pracy w 

Staż pracy ogółem

WykształceniaPoziom

WIEK BEZROBOTNYCH

STATYSTYKA OGÓŁEM

KOBIETY

7348

4048

1261

598

371

214

Osoby powyżej 50 roku życia

1426

606

Długotrwale bezrobotni

2908

1748

77

34

18­24

1797

1073

25­34

2214

1312

35­44

1305

757

45­54

1374

689

55­59

535

217

60­64

123

0

Wyższe

597

426

1494

971

776

567

Zasadnicze zawodowe

2563

1238

Gimnazjum i poniżej 

1918

846

Do 1 roku

1091

703

1­5

1939

1019

5­10

1107

574

10­20

1149

662

20­30

716

277

30 i więcej

222

64

Bez stażu

1124

749

665

339

1­3

1549

699

3­6

1534

768

6­12

1530

941

12­24

1324

797

756

504

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na koniec m­ca Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku w tym

STATYSTYKA OGÓLNA

MARZEC 2011 ­ POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

Niepełnosprawni

Z prawem do dodatku aktywizacyjnego

Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące

Do 1 

Pow. 24


Miejsce zamieszkania bezrobociaStopa 

Miasto i Gmina Czerniejewo

309

171

Gmina Gniezno

457

271

Miasto Gniezno

3962

2070

Gmina Kiszkowo

206

121

Miasto i Gmina Kłecko

328

199

Gmina Łubowo

233

130

Gmina Mieleszyn

197

135

Gmina Niechanowo

294

171

Miasto i Gmina Trzemeszno

676

382

Miasto i Gmina Witkowo

686

398

Powiat Gnieźnieński

13,6 %

Województwo Wielkopolskie

10,0 %

Kraj

13,2 %

Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy

/Wykaz_III_201120110418  
/Wykaz_III_201120110418  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/8f0ed34b-e2db-494e-8557-6c4df51aac01/Wykaz_III_2011201104180938.doc

Advertisement