Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU STYCZEŃ 2012r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

143 360 68 605 10 524 7 137 5 391 7 762 6 030 4 138 5 777 14 252 13 744

7448 3897 430 337 234 377 262 213 327 685 686

4205 2118 262 186 139 221 158 149 206 368 398

1777 720 137 85 72 119 78 68 100 189 209

1512 900 66 81 39 69 52 32 52 109 112

3267 1802 171 145 92 139 97 96 147 268 310

464 295 20 25 7 10 15 8 19 40 25

1245 614 75 59 43 80 49 28 52 140 105

101 64 9 3 4 5 1 2 0 6 7

23 13 2 3 2 0 0 0 0 1 2

150 62 40 22 1 11 1 2 1 10 0

214 103 12 7 8 12 8 8 6 24 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,3% Powiat Gnieźnieński 9,2% Województwo 12,5% Kraj Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1777

1060

25 - 34

2220

1399

35 - 44

1374

807

45 - 54

1348

695

55 - 59

592

244

60 - 64

137

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

1118

732

1-5

1934

1043

5-10

1058

583

10 - 20

1155

680

20 - 30

749

298

30 i więcej

228 1206

59 810

Ogółem

Kobiety

1045

497

1271

580

1336

794

1291

745

1441

890

1064

699

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

665

476

1414

950

800

589

2575

1277

1994

913

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

/Wykaz_I_20122012020914  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/ba2f631c-7bd3-4a23-ac22-86ba7fc453d7/Wykaz_I_2012201202091401.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you