Page 1

Instrukcja rezerwacji numerków online. 1.

Rezerwacja numerków poprzez Internet jest dostępna na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie w dziale Rezerwacja numerków online.

2.

Po kliknięciu na link Rezerwacja numerków online, uŜytkownik zostanie przekierowany do strony z wyborem dostępnych działów obsługi petentów.


3.

Po wybraniu interesującego nas działu, przechodzimy do okna logowania. JeŜeli wcześniej dokonaliśmy rejestracji to logujemy się do systemu na podstawie posiadanych danych. Natomiast jeŜeli jest to pierwsza rezerwacja online naleŜy się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do dalszej części rezerwacji poprzez przycisk Rejestrować.

4.

Rejestracja polega na wprowadzeniu wymaganych danych i potwierdzeniu przyciskiem Rejestrować.

Po prawidłowym wypełnieniu danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa do administratora systemu wysłana jest informacja na podstawie, której administrator aktywuje konto i potwierdza tą operację wiadomością email wysłana na konto uŜytkownika podane podczas rejestracji.


5.

6.

Aby się zalogować do systemu rezerwacji online po otrzymaniu w/w emaila wprowadzamy dane i potwierdzamy przyciskiem Wejść.

Po poprawnym zalogowaniu ukaŜe nam się okno wyboru, które przykładowo dla Pośredników pracy wygląda następująco:


7.

Po wybraniu działu obsługującego daną grupę nazwisk ukazuje się terminarz, w którym wybieramy interesujący nas termin (datę oraz godzinę).

8.

Ostatnim etapem rejestracji jest potwierdzenie wybranego terminu, a następnie zapamiętanie lub zapisanie wygenerowanego przez system numeru biletu. Po zgłoszeniu się do Urzędu Pracy klient zostanie wywołany pod swoim numerem przez system zarządzania kolejkowego.

/Instrukcja%20rezerwacj  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/a6bfd644-0055-4581-b886-0e4f39a83b89/Instrukcja%20rezerwacji%20numerków%20online.pdf