Page 1

Załącznik nr 3 (Pieczęć Wykonawcy)

PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa szkolenia: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… …………... Zakres szkolenia: ………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………… ……...…… 2. Czas trwania szkolenia jednej osoby wynosi: …………………..godzin, ……………………..dni, ………………………….godzin dziennie - w tym zajęcia teoretyczne: …………………..godzin, ………………………dni, - w tym zajęcia praktyczne: …………………..godzin, ……………………….dni. Średnio: …………………. godzin zegarowych tygodniowo. Ogółem czas trwania szkolenia wynosi: ............................................ godzin. Sposób organizacji szkolenia: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: ................................ ………………………………………………………………............................…………...... ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

4. Cele szkolenia: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 5. Plan nauczania: Temat zajęć

Treść zajęć

Wymiar zajęć (w godzinach zegarowych) teoretyczne

Zarządzanie firmą

administracyjno – prawne aspekty związane z rejestracją firmy administracyjno – prawne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej omówienie PKD wraz z konsekwencjami podatkowymi wiążącymi się z wyborem konkretnych branż i działów podstawy wiedzy o zarządzaniu organizacją zarządzanie strategiczne

wypełnianie dokumentów przy rejestracji działalności gospodarczej Zarządzanie finansami w małej firmie

prowadzenie księgowości w małej firmie

podatki w małej firmie

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne właściciela firmy oraz jego pracowników ubezpieczenia gospodarcze

Promocja i marketing w małej firmie

pomysł na biznes

praktyczne


zasady opracowywania biznesplanów plan funkcjonowania przedsiębiorstwa plan marketingowy

Instytucje i systemy wsparcia przedsiębiorczości

źródła finansowania działalności gospodarczej małych firm pozyskiwanie środków finansowych przedsiębiorstwa możliwości kredytowania

fundusze pożyczkowe

SUMA GODZIN ZAJĘĆ

6. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................


7. Przewidziane sprawdziany i egzaminy: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

......................................... /ZamawiajÄ…cy/

................................... /Wykonawca/

/zał._nr_%203201104111  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/3329ddfd-40c9-4c71-b628-037a0343557c/zał._nr_%203201104111453.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you