Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - RYNEK PRACY W MIESIĄCU CZERWIEC 2012r.

W wieku do 25 roku życia

Pow. 50 roku życia

Długotrwale bezrobotni

Niepełnosprawni

Z prawem do zasiłku

Ogółem

Niepełnosprawni

Liczba ofert pracy - zgłoszonych w misiącu sprawozdawczym

Podjęcia pracy ogółem

Rozpoczęcia szkolenia

Rozpoczęcia stażu

OGÓŁEM m. Gniezno g.Gniezno m. g.Czerniejewo g. Kiszkowo m.g. Kłecko g. Łubowo g. Mieleszyn g. Niechanowo m.g. Trzemeszno m.g. Witkowo

Kobiety

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10.

Ogółem

Miasto/gmina

Bezrobotni

Liczba mieszkańców wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego

Lp.

142 854 68 363 10 235 7 163 5 459 7 677 6 069 4 152 5 766 14 258 13 712

7287 3794 456 319 245 352 251 210 321 705 634

4114 2038 273 172 152 210 156 152 205 400 356

1569 639 128 70 60 103 62 62 87 186 172

1545 897 73 78 39 68 46 38 53 129 124

3276 1765 200 148 92 147 114 98 153 277 282

463 290 23 22 7 9 14 5 18 45 30

1214 633 83 48 54 56 44 29 44 120 103

113 69 7 6 2 5 2 2 2 10 8

31 21 2 2 1 0 0 0 1 2 2

274 176 45 16 2 11 2 2 0 12 8

321 173 21 18 10 11 13 4 13 26 32

45 28 2 3 3 1 3 0 2 2 1

50 33 5 1 0 0 2 2 3 3 1

12,6% Kraj 9,3% Województwo 14,3% Powiat Gnieźnieński Stopy bezrobocia dotyczą miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy Stopy bezrobocia

Osoby zarejestrowane bez statusu bezrobotnego Poszukujący


Ogółem

Kobiety

18 - 24

1569

924

25 - 34

2249

1409

35 - 44

1376

817

45 - 54

1322

705

55 - 59

605

259

60 - 64

166

0

STAŻ PRACY

WIEK BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE - BEZROBOTNI ORAZ POSZUKUJĄCY PRACY WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY

Ogółem

Kobiety

Do 1 roku

1055

676

1-5

1858

1006

5-10

1093

629

10 - 20

1137

664

20 - 30

759

321

30 i więcej

262 1123

83 735

Ogółem

Kobiety

622

301

986

538

1607

797

1576

890

1330

812

1166

776

Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjum i poniżej

Ogółem

Kobiety

601

430

1375

887

785

575

2555

1319

1971

903

CZAS POZOSTAWIENIA BEZ PRACY

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Bez stażu

Do 1 1-3 3-6 6 - 12 12 - 24 Pow. 24

Wykaz_VI_2012201208090914  

http://gniezno.pup.info.pl/getattachment/956c361f-de47-46d0-8fe2-49dec74f4d83/Wykaz_VI_2012201208090914.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you