Page 1

Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Sæson 2009/2010

- Lad os udvikle Vil du vide noget om fodbold i Tinglev IF - gå ind på hjemmesiden: www.spilfodbold.nu

Tinglev Idrætsforening Nørremarken 44 DK-6360 Tinglev [F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

00.00

Side

2/22

Afsnit 00 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Indholdsfortegnelse

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

Afsnit 01 Forord & anvendelse 01.10 01.11 01.12

Hvorfor en håndbog Forklaring til opbygning Andre generelle forhold

version 00 version 00 version 00

Afsnit 02 Forhold vedrørende træner-/spilleroplysninger 02.10 02.11 02.12 02.13 02.20 02.30 02.40 02.41 02.42

Fodboldtræner hos TIF Trænerkursus ”God opførsel” Trænermøde Registrering af trænere Børneattest Retningslinjer for registrering af spillere Spillerlicens (kun seniorer) Kontingentfrihed

version 01 version 01 version 01 version 01 version 01 version 00 version 01 version 01 version 01

Afsnit 03 Forhold vedrørende kampe/stævner 03.10 03.11 03.12 03.13

Oplysninger omkring kampe/stævner Kampkort Spilleregler Stævneindberetning

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

version 00 version 00 version 00 version 00


Afsnit

00.00

Side

3/22

Afsnit 00 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Indholdsfortegnelse

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

Afsnit 04 Forhold vedrørende rekvisitter og rekvisitrum 04.10 04.11 04.12 04.13

Generel information vedrørende rekvisitter Rekvisitter til rådighed Ordensregler rekvisitrum Udlevering af nøgler

version 00 version 00 version 00 version 00

Afsnit 05 Diverse informationer 05.10 05.11

Forslag til diplom til udlevering Midler til fodboldafslutning

version 00 version 00

Diverse bilag Bilag 01 Børneattest Bilag 02 Blanket for løbende registrering af spillere Bilag 03 Indmeldelsesblanket / Fodbold Bilag 04 Blanket for kontaktoplysninger – fodboldtræner

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

version 00 version 01 version 01 version 01


Afsnit

01.10/12 Side

4/22

Afsnit 01 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forord og anvendelse

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

01.10 Hvorfor en håndbog For at sikre en ensartethed, primært i det administrative, omkring trænerjobbet i Tinglev Idrætsforening, har Tinglev Idrætsforenings fodboldudvalg udfærdiget denne håndbog, der dels skal være en hjælp til nystartede trænere samt et opslagsværk for mere erfarne trænere.

01.11 Forklaring til opbygning Håndbogen har fået en naturlig opdeling i 6 afsnit (se indholdsfortegnelse). Alle sider er benævnt med et versionsnummer (denne side har eksempelvis versionsnummer 2010-03-10 / 01). Hvis der er forhold der ændrer sig eller der generelt ændres i indholdet, vil versionsnummeret blive ændret.

01.12 Andre generelle forhold Hvis du som træner har forslag til emner, der bør indgå i denne håndbog bedes man tage kontakt til fodboldudvalget (se kontaktoplysninger på www.spilfodbold.nu) der vil behandle eventuelle forslag i forbindelse med udvalgsmøderne. Håndbogen er tilgængelig for alle på www.spilfodbold.nu men er primært tænkt som et værktøj til samtlige trænere/hjælpetrænere i TIF-Fodbold. Hvis der laves rettelser, tilføjelser eller opdateringer, vil alle trænere/hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer orienteres om dette per e-mail. Af praktiske grunde forefindes trænerhåndbogen alene i elektronisk www.spilfodbold.nu, men kan dog nemt udskrives hvis en træner ønsker dette.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

form


Afsnit

01.10/12 Side

5/22

Afsnit 01 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forord og anvendelse

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

02.10 Fodboldtræner hos TIF For at sikre et fornuftigt samarbejde, både i mellem træner og fodboldudvalg, men også imellem de enkelte trænere, kan kontaktoplysningerne på samtlige trænere ses på www.spilfodbold.dk. Alle trænere opfordres til at gøre brug af de kompetencer, der måtte være på alle niveauer (træner såvel som TIF’s fodboldudvalg og TIF’s bestyrelse). Fodboldudvalget hos TIF vil primært benytte det elektroniske medie (pt. e-mail men også på sigt TIF’s hjemmeside (www.spilfodbold.nu) til at informere omkring stævner, ændringer i planlagte stævner, diverse informationer etc. Alle trænere bør således jævnligt igennem sæsonen (gerne ugentligt) tjekke, om der er modtaget vigtige informationer elektronisk fra fodboldudvalget. Idet der ofte kommer nyttige oplysninger til trænere i papirformat fra eksempelvis JBU eller DGI, vil der ligeledes være en postbakke i hvert holds skabe i rekvisitrummet, som de enkelte trænere bør tjekke ugentligt. Det er til enhver tid tilladt at bruge klublokalet som samlingssted for spillere og trænere – efterlad venligst lokalet i samme stand som før ibrugtagning. Skal man bruge penge til ekstraordinære arrangementer, ture mm. skal man rette henvendelse til fodboldudvalgets formand (vi henviser her også til afsnit 06.11)

02.11 Trænerkursus Fodboldudvalget/bestyrelsen hos TIF tilbyder flere gange i hver sæson trænerkursus, der primært vil blive afholdt på Tinglev Hallens baner eller hos ”naboidrætsforeningers” træningsanlæg. Kurserne vil blive afholdt hverdagsaftener eller weekender. TIF afholder alle udgifter til disse kurser og vil gerne opfordre alle til at deltage. I forbindelse med de årlige trænermøder kan man som træner komme med forslag/ønsker til det egentlige indhold i disse kurser. Såfremt man ønsker at deltage i eksempelvis DGI’s eller JBU’s strukturerede træneruddannelse er dette også muligt. Kontakt da fodboldudvalgets formand.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

01.10/12 Side

6/22

Afsnit 01 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forord og anvendelse

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

02.12 ”God opførsel” Som repræsentanter for TIF opfører man sig ordentligt og sportsligt, både på og udenfor banen. Dette gælder både på hjemmebane og udebane, og ikke mindst hvis/når dommeren begår en fejl. Alle trænere opfordres til at acceptere, respektere og efterleve følgende punkter: •

TIF går ind for Fair Play – både hos trænere, holdledere, spillere samt hos forældre.

TIF går ind for HAK-princippet op til og med U15: HAK = Halvdelen Af Kampen, hvilket betyder at alle bør spille minimum halvdelen af den kamp de er med til.

Der må ikke nydes alkohol i forbindelse med afvikling af børnekamp (til og med U17). Dette gælder både for trænere, ledere og forældre.

Alle spillere uanset alder skal bruge benskinner – både til træning og til kamp

Trænere bedes ligeledes opfordre forældre, der er tilskuere til kampe om at efterleve ovenstående punkter. Der henvises i øvrigt til Tinglev IF’s generelle samværspolitik der kan læses i sin fulde længde på www.spilfodbold.nu.

02.13 Trænermøde Der bliver af fodboldudvalget årligt afholdt to trænermøder: Et trænermøde cirka en måned før sæsonstart hvor der vil være en generel information, diverse praktiske oplysninger samt en diskussion om forventninger til den kommende sæson. Et trænermøde umiddelbart efter afslutningen af sæsonen hvor der primært evalueres på den forgangne sæson. Formanden for fodboldudvalget indkalder til ovenstående møder.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

01.10/12 Side

7/22

Afsnit 01 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forord og anvendelse

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

www.spilfodbold.nu - LAD OS UDVIKLE -

02.20 Registrering af trænere Alle nye trænere skal inden deres nye hverv påbegyndes udfylde en blanket med angivelse af kontaktoplysninger. Blanketten ligger som bilag 04 til denne trænerhåndbog og et eksempel kan ses herunder. Blanketten kan ligeledes hentes på www.spilfodbold.nu. Fodboldudvalget gør opmærksom på, at man ved underskrift af blanketten giver tilladelse til at navn, telefonnummer, mobilnummer og e-mailadresse offentliggøres på www.spilfodbold.nu Foruden denne blanket skal trænere med spillere under 15 år udfylde en børneattest (se afsnit 03.30)

E

K

S

E

M

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

P

E

L


Afsnit

01.10/12 Side

8/22

Afsnit 01 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forord og anvendelse

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

www.spilfodbold.nu - LAD OS UDVIKLE -

02.20 Børneattest For trænere på hold med spillere under 15 år har fodboldudvalget hos TIF juridisk pligt til at indsende en børneattest til rigspolitiet, som herefter godkendes af rigspolitiet inden en træner kan påbegynde sit hverv som træner. Denne attest skal udfyldes af træneren en gang årligt i forbindelse med sæsonstarten. Formanden sørger for, at attesten videresendes til de rette myndigheder. Børneattesten udfyldes og afleveres ved trænermødet, der afholdes inden sæsonstarten (se afsnit 02.13) Hele attesten kan hentes på www.spilfodbold.nu under punktet ”Træner hos TIF”.

E

K

S

E

M

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

P

E

L


Afsnit

02.40/42 Side

9/22

Afsnit 02 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Fodboldtræner hos TIF

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 02

www.spilfodbold.nu - LAD OS UDVIKLE -

02.40 Retningslinjer for registrering af spillere For at lette registreringen af spillerne for de enkelte trænere er der lavet en oversigt over de spillere man ud fra spillerens alder kan forvente vil spille på et givent hold i sæsonen. Oversigten er lavet på baggrund af de spillere der allerede er registreret hos TIF hvor, som nævnt, spillerens alder afgør hvilket hold spilleren er placeret i. Oversigten udleveres normalt til de årlige trænermøder. Et eksempel på en oversigt kan ses herunder. Det er alene den sidste kolonne der skal udfyldes ved afkrydsning. Alle trænere bør dog sikre at alle kontaktoplysninger på de enkelte spillere er korrekte. Hvis kontaktoplysninger ikke er korrekte noteres dette på oversigten. Oversigten smides i postkassen mærket: ”POST TIL FODBOLDUDVALGET” i rekvisitrummet, umiddelbart efter sæsonstart når spillerne er blevet registreret. TIF sørger herefter for kontingentopkrævning. BEMÆRK:

Som nævnt skal nye spillere udfylde en indmeldelsesblanket. Hvis en spiller ikke er nævnt i oversigten er spilleren ikke registreret hos TIF, og spilleren skaI udfylde en indmeldelsesblanket (se beskrivelse på omstående side).

Hvis nye spillere støder til i løbet af sæsonen, registreres disse alene ved hjælp af indmeldelsesblanketten.

E

K

S

E

M

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

P

E

L


Afsnit

02.40/42 Side

10/22

Afsnit 02 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Fodboldtræner hos TIF

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 02

www.spilfodbold.nu - LAD OS UDVIKLE -

Alle nye spillere skal udfylde en ”Indmeldelsesblanket”. Et eksempel på en indmeldelsesblanket kan ses herunder og ligger som bilag til denne håndbog (Bilag 03). Som det ses er der et afsnit der skal udfyldes af spiller/forældre/værge, et afsnit der skal udfyldes af træneren og endelig et afsnit der udfyldes af fodboldudvalget. HUSK af hensyn til korrekt kontingentopkrævning at afkrydse hvilket hold spilleren spiller på. Det er trænerens ansvar at blanketten udleveres, returneres og afleveres til fodboldudvalget (smides i postkassen mærket ”POST TIL FODBOLDUDVALGET” i rekvisitrummet). Hele attesten kan hentes på www.spilfodbold.nu under punktet ”Træner hos TIF”.

E

K

S

E

M

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

P

E

L


Afsnit

02.40/42 Side

11/22

Afsnit 02 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Fodboldtræner hos TIF

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 02

- LAD OS UDVIKLE -

2.41 Spillerlicens (kun seniorer) Såfremt en spiller, der inden for en periode på to år har spillet i en anden klub, ønsker at spille for Tinglev IF, skal det sikres at der afleveres et spillercertifikat. Det er klubben, hvorfra spilleren kommer, der skal udfylde et spillercertifikat. Hvis en spiller ønsker at forlade Tinglev IF for at spille i en anden klub, kan spillercertifikat for pågældende spiller rekvireres hos formanden for fodboldudvalget.

2.42 Kontingentfrihed Idet det ikke fremgår af vedtægterne for Tinglev IF, skal nævnes at følgende er reglerne omkring kontingent for trænere samt udvalgsmedlemmer: Trænere og bestyrelsesmedlemmer eller ét familiemedlem er ”gratister” i valgfri sportsgren. Af hensyn til tilskudsmuligheder er det dog nødvendigt, at ALLE spillere registreres, også selvom man er fritaget for kontingentbetaling.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

03.10/13 Side

12/22

Afsnit 03 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forhold vedrørende kampe/stævner

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

03.10 Oplysninger omkring kampe/stævner Til og med U11 spilles der stævner, typisk med 2-4 kampe per stævne. Oftest sendes der fra JBU kampplaner ud til de enkelte idrætsforeninger 2-4 gange i løbet af sæsonen. Fodboldudvalgets kampfordeler sender de enkelte kampplaner videre til de respektive trænere. Der vil dog oftest i løbet af sæsonen forekomme ændringer i de planlagte datoer. Fodboldudvalgets kampfordeler vil sikre, at trænerne i god tid orienteres omkring eventuelle ændrede kamptidspunkter. Såfremt en træner ønsker at få flyttet en kamp, skal kampfordeleren orienteres i god tid, således at der i samarbejde med modstandernes trænere kan findes en alternativ kampdato. Kampfordeleren flytter kampene ind til og med 14 dage før planlagt kamptidspunkt. Såfremt kamptidspunktet skal flyttes indenfor 14 dage tager træneren selv kontakt til modstanderklubben.

03.11 Kampkort Det er valgfrit for de enkelte trænere hvordan man ønsker at orientere sine spillere omkring kampe/stævner. For hold op til og med U12 kan nedenstående kampkort bruges. Hvis man ønsker at gøre brug af dette kort, kan en skabelon rekvireres på følgende e-mail: mbs@spilfodbold.dk

E

K

S

E

M

.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

P

E

L


Afsnit

03.10/13 Side

13/22

Afsnit 03 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Forhold vedrørende kampe/stævner

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

03.12 Spilleregler Såfremt en træner ønsker et eksemplar af reglerne for rækken han træner kan disse rekvireres hos fodboldudvalgets formand 03.13 Stævneindberetning I forbindelse med kampe skal trænerne udfylde spilleroplysningerne for sit hold. Det er altid hjemmebaneholdets træner, der skal sikre, at spilleroplysningerne bliver udfyldt for alle de deltagende hold. Et eksempel på en stævneindberetning fra JBU kan ses herunder. Fodboldudvalgets kampfordeler vil videresende stævneindberetningerne til de respektive trænere for de kampe, hvor TIF har hjemmebane. Bemærk at fra U8 og til og med U11 skal hjemmeholdets træner indberette kampresultaterne for det pågældende stævne. For rækker lavere end U8 indberettes ikke og for rækker over U15 indberetter dommeren. Stævneindberetningen smides, efter at alle spilleroplysninger er udfyldt, i postkassen mærket ”POST TIL FODBOLDUDVALGET” i rekvisitrummet. Fodboldudvalget vil herefter opbevare stævneindberetninger i henhold til JBU’s krav.

E

K

S

E

M

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

P

E

L


Afsnit

04.10/12 Side

14/22

Afsnit 04 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

www.spilfodbold.nu

Forhold vedrørende rekvisitter og rekvisitrum

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 0½

- LAD OS UDVIKLE -

04.10 Generel information vedrørende rekvisitter Der er til samtlige fodboldhold under TIF et skab i rekvisitrummet til rådighed. Skabet er aflåst og kun træneren for det pågældende hold og halinspektøren har en nøgle til netop dette skab. Herunder er angivet de rekvisitter, der er til rådighed til alle fodboldhold under Tinglev IF. Ingen træner hæfter for det udleverede, men fodboldudvalget vil gerne opfordre alle trænere til at passe på de udleverede rekvisitter, opfordre spillere til at gøre det samme samt overholde de ordensregler der er for rekvisitrummet (se afsnit 4.13). Taske med trøjer (og eventuelt træningsdragter) vil forefindes i det pågældende holds skab i rekvisitrummet. Efter afslutning af fodboldsæsonen skal taskerne afleveres i det samme skab. Fodboldudvalgets rekvisitansvarlig orienteres generelt omkring eventuelle manglende rekvisitter.

04.11 Rekvisitter til rådighed Følgende udleveres til hvert af ovenstående hold: • • • • • • • • • • • • •

01 komplet sæt TIF spilletrøjer, shorts og strømper 01 styk taske til ovenstående Overtrækstrøjer efter behov 01 par målmandshandsker Bolde efter behov 01-02 styk kampbolde der kun må bruges til kampe/stævner 01 styk førstehjælpstaske med et til fodbold passende indhold 24 styk kegler 02 styk grønne kasser til opbevaring af rekvisitter 01 styk fløjte 01 styk anførerbind 01-02 sæt drikkedunke (8 flasker / yderligere 1 sæt kan rekvireres hos fodboldudvalgets rekvisitmester) 01 styk clipboard og kuglepen til træner

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

04.10/12 Side

15/22

Afsnit 04 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

www.spilfodbold.nu

Forhold vedrørende rekvisitter og rekvisitrum

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 0½

- LAD OS UDVIKLE -

04.12 Udlevering af nøgler Ansvar for nøgler og udlevering af samme ligger hos halinspektøren. Fodboldudvalget vil sikre, igennem halinspektøren, at samtlige trænere får udleveret nøgler. Ansvaret for inddragelse af nøgler ligger også hos halinspektøren. Såfremt en træner ønsker at stoppe sin trænergerning hos TIF, vil fodboldudvalget informere halinspektøren, der efterfølgende vil sørge for inddragelse af nøgler.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

04.10/12 Side

16/22

Afsnit 04 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

www.spilfodbold.nu

Forhold vedrørende rekvisitter og rekvisitrum

- LAD OS UDVIKLE -

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 0½


Afsnit

04.13

Side

17/22

Afsnit 04 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Ordensregler rekvisitrum

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 00

- LAD OS UDVIKLE -

04.13 Ordensregler rekvisitrum

Følgende er reglerne for ophold i samt brug af rekvisitrummet:

Døren til rekvisitrummet skal ALTID være aflåst, når man forlader rekvisitrummet.

Lågen til ens skab skal ALTID aflåses, inden man forlader rekvisitrummet.

ALLE udleverede rekvisitter skal låses ind i skabet, når de ikke bruges.

Der må IKKE efterlades ting på gulvet.

Affald SKAL smides i papirkurven i rekvisitrummet.

Efterlad ALTID rekvisitrummet i samme stand, som da du kom.

Information til fodboldudvalget FODBOLDUDVALGET”

smides

i

postkassen

mærket

”POST

TIL

Der forefindes i rekvisitrummet diverse rekvisitter til fri afbenyttelse (diverse mål mm.). Såfremt man gør brug af disse rekvisitter, bedes man ligeledes behandle disse rekvisitter med omhu, så de kan holde i flere år. Trænerne for de enkelte hold skal sikre, at der til kampe/stævner på hjemmebane afsættes hjørneflag. Disse forefindes ligeledes i rekvisitrummet. Træneren skal også sikre, at hjørneflagene efter afslutningen på kampene/stævnerne returneres til rekvisitrummet. Opleves der uoverensstemmelser i forhold til ovenstående, bedes man kontakte fodboldudvalgets materielansvarlig (se kontaktoplysninger på www.spilfodbold.nu) Forslag til opretholdelse af orden ud over ovenstående er altid velkomne.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Afsnit

05.10/11 Side

18/22

Afsnit 05 Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Diverse informationer

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-03-12 / 01

www.spilfodbold.nu - LAD OS UDVIKLE -

05.10 Forslag til diplom til udlevering Til og med U12 vil TIF’s fodboldudvalg bede alle trænere om at udlevere et ”TIF-fodbold standard diplom” (se eksempel herunder). Diplomet kan rekvireres hos fodboldudvalget ved afslutningen af sæsonen (rekvireres per e-mail på mbs@spilfodbold.dk, minimum 14 dage før planlagt afslutning). Ved aflevering af komplet spillerliste for pågældende hold, vil diplomerne blive udfyldt, således at kun træneren/trænerne skal underskrive

E

K

S

E

M

P

E

L

05.11 Midler til fodboldafslutning For at sikre et højt medlemstal har TIF generelt en lav kontingentsats regnet i forhold til naboklubber. Der er således ikke afsat midler til en decideret ”afslutningsarrangement” i de enkelte rækker. Der kan dog afholdes en mindre afslutning i Tinglev Hallens klublokale, hvor TIF’s fodboldudvalg vil være vært med en sodavand til alle. Meddel venligst fodboldudvalget i god tid hvis man ønsker at gøre brug af dette tilbud.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Bilag

01

Side

19/22

Børneattest Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

2009 / 2010

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2009-02-18 / 00

- LAD OS UDVIKLE -

Børneattesten udleveres af udvalgsformanden til en træner inden trænergerningen påbegyndes.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Bilag

Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Bilag for løbende registrering af spillere

www.spilfodbold.nu

02

Side

20/22

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2009-02-18 / 00

- LAD OS UDVIKLE -

Oversigten over registrerede spillere i de enkelte aldersgrupper udleveres i forbindelse med trænemødet umiddelbart inden sæsonstart.

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Bilag

03

Side

21/22

Indmeldelsesblanket / Fodbold Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

2009 / 2010

www.spilfodbold.nu

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2010-02-20 / 02

- LAD OS UDVIKLE -

Indmeldelsesblanket / Fodbold Udfyldes af spiller/forældre/værge: Dato:

________________

Navn:

________________________________________________

Adresse:

________________________________________________

Postnummer og by:

________________________________________________

Telefonnummer:

________________________________________________

Mobilnummer 1:

________________________________________________

Mobilnummer 2:

________________________________________________

E-mail:

________________________________________________

Fødselsdato:

________________

TIF Fodbold bruger i udpræget grad e-mails til at informere om eksempelvis: Nyheder på vores website: www.spilfodbold.nu, generelle nye tiltag i Tinglev IF, oplysninger om stævner på Tinglev Stadion, og meget mere. Vi benytter også dette medie til at udsende kontingentopkrævninger. Disse oplysninger med mere vil vi gerne sende til dig. Såfremt du er interesseret i dette, vil vi bede dig om at sætte kryds i feltet ”JA TAK” nedenfor. Du vil kunne forvente at modtage 1 – 3 e-mails fra TIF hver måned (husk at notere e-mail adresse ovenfor). Det er vigtigt for os at pointere at de e-mails du modtager fra TIF – Fodbold, ikke vil indeholde nogen form for reklame eller lignende – men kun indeholde informationer om TIF – Fodbold der kan være nyttige for netop dig, som medlem af Tinglev Idræts Forening. JA TAK – jeg vil gerne modtage informationer fra Tinglev IF på E-mail (sæt kryds)

_______________________________________________ Underskrift (forældre/værge ved < 18 år)

Udfyldes af træneren: Afkrydsning:

Pige/Kvinde _____

Dreng/Herre_____

U8 _____

U9 _____

U10 _____

U11 _____

U12 _____

U13 _____ U14 _____

U15 _____

U16 _____

U17 _____

U18 _____

U19_____

Senior _____

Senior (lukket) _____

U6 _____

U7 _____

Oldboys _____

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]


Bilag

04

Side

22/22

Blanket for kontaktoplysninger Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev Idrætsforening

Fodboldtræner

www.spilfodbold.nu

2009 / 2010

Oprettet: 2009-02-18 / MBS Version: 2009-08-06 / 01

- LAD OS UDVIKLE -

Kontaktoplysninger - Fodboldtræner Navn:

________________________________________________

Adresse:

________________________________________________

Postnummer og by:

________________________________________________

Telefonnummer:

________________________________________________

Mobilnummer:

________________________________________________

E-mail:

________________________________________________

Afkryds for hold: Pige/Kvinde _____

Dreng/Herre_____

U6 _____

U7 _____

U8 _____

U9 _____

U10 _____

U11 _____

U12 _____

U13 _____

U14 _____

U15 _____

U16 _____

U17 _____

U18 _____

U19 _____

Senior _____ Senior (lukket) _____

Oldboys _____

Oldboys (lukket) _____

Ved underskrift bifalder ovenstående træner at navn, telefonnummer, mobilnummer og e-mailadresse må opgives på www.spilfodbold.nu under træneroplysninger.

______________ DATO

____________________________________ UNDERSKRIFT

[F:\DATA 2010-03-08\TIF\TIF MANUAL\TIF MANUAL 2010-03-07\TIF MANUAL.docx]

Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev IF  

Håndbog for fodboldtræneren i Tinglev IF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you