43. mednarodna likovna kolonija Lendava (2015)

Page 1

43.

Mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

Lendava • Lendva, 2015 Odlivanje v bron

© 2015 Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva

Bronzöntés

Casting in Bronze43.

Mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

Lendava • Lendva, 2015 Odlivanje v bron

Bronzöntés

Casting in Bronze


V OBJEMU VULKANA Komu naj verjamem? Vergilijevemu zapisu, kjer pravi nekako tako: »Jupiter ga je strmoglavil z Olimpa (Vulkana op.a.) na otok Lemnos, ker je bil nakaza in se Juono ni nasmehnila ob pogledu nanj. Tam so ga vzgajali Sintii«1? Ljudje na Lemnosu so nesebično sprejeli in vzgajali mladega dečka Hefajsta ali Vulkana, ki je mednje padel tako rekoč z neba. Mladenič je bil božanskega porekla in dobro se je učil, tako dobro, da je kmalu postal bog ognja, kovaštva in rokodelstva ter vseh umetnosti, ki pri svojem delu uporabljajo ogenj. Obdelave kovin, vlivanja brona in sploh vseh umetnih obrti naj bi se ljudje naučili prav od njega2 … Tega, kar se je zgodilo Vulkanu3, njegovim božanskim staršem na Olimpu ni bilo treba nikoli pretirano obžalovati. Za vedno so ostali v svojem božanskem svetu na Olimpu. Posledice, ki nikakor niso bile majhne, pa so še vedno tu, med ljudmi. Danes so te posledice vidne tudi tu, med nami v Lendavi. Rezultat letošnjega vlivanja umetelnega brona je predstavljen na otvoritvi z dobrim namenom, da bi uvrstili nove umetniških odlitke v zbirko male bronaste plastike, ki domuje na podstrešju Galerije-Muzeja Lendava. Vizija, splet ugodnih okoliščin, predvsem pa veliko poguma idejnih očetov pričujočega projekta, so utrdili pot umetnosti, ki zadnja leta odzvanja prav tu, na Lendavskem gradu.

polovici septembra 2015. V tednih pred vlivanjem brona je mednarodna ekipa na Lendavskem gradu pripravila kalupe po modelih, ki so jih prispevali povabljeni likovni ustvarjalci. Na vabilo organizatorja se je letos odzvalo pet kiparjev, in sicer dva Madžara in trije Slovenci. Za samo vlivanje brona v kalupe, s čimer se je 1. septembra 2015 v Čentibi, Mala dolina 82, zgodil ključni dogodek na posesti Ferija Geriča, vodje projekta in enega predhodnih direktorjev ustanove Galerija-Muzej Lendava, se gre zahvaliti prav njemu.

Vulkanovo delo je letos prevzel livar iz severne Madžarske, László Szögy, ki je v lendavskih livarskih delavnicah sodeloval že v preteklih letih. Prav je tako, saj je izziv ob vlivanju brona na takšnih bolj ali manj improviziranih, četudi zelo dobro utečenih delavnicah, zelo zahtevna naloga. Potrebna je roka veščaka, ki zelo dobro ve, kako se nevarnim in težkim postopkom streže. Vedno se lahko zgodi kaj novega, celo nepričakovanega, zato je težko predvidljivim situacijam lahko kos le zelo dobro usposobljen livarski mojster.

Damijan Kracina (1970) in njegov odlitek z naslovom Nova doba je bronasta podoba specimena, ki spada v zgodbo z daljšim »repom«. Odlitek, ki ga vidimo, nadaljuje serijo posebnih, večinoma fantazijskih živalskih zgodb (med njimi so serija Galapagos, Koralni otok, Proteusfont itd., tudi s soavtorji), še najbolj pa je podoben posebni, fiktivni živalski vrsti z umetniškim imenom Veliki blatar. Njegova izvedba je bila avtorjeva uspešnica že daljnega leta 2005. Večino predhodnih kiparskih izdelkov je Damijan Kracina modeliral neposredno v sodobne plastične materiale. Kot avtor ni samo v stalni kreativni akciji, ampak je v zadnjih letih začel delati tudi na pedagoškem področju. Pri razstavljenem kipu je po daljšem premoru realiziral konkreten bronasti odlitek na kompleksen način tako, da je skulptura delno razprta in razkriva notranjost kipa, kar je zahteven tehnični izziv.

Odlitke je pomagal dokončati in obdelati madžarski cizelerski mojster László Gere v sodelovanju z avtorji v delavnicah lendavske galerije. Jure Markota (1985) je svoj odlitek, narejen v lendavski kiparski koloniji, poimenoval Sistemski pritisk. Zanimiv, zgovorno provokativen naslov za bronasti odlitek mladega slovenskega kiparja ne more biti nič drugega kot provokacija na našo sodobnost oziroma na občo situacijo, ki z nesluteno lahkoto prelaga breme današnjega preživetja družbe na mlade in prihajajoče generacije. Avtor je uporabil oziroma – poenostavljeno rečeno – »recikliral« minimalna sredstva za angažiran izraz protestne misli.

Galerija-Muzej Lendava je z likovnimi kolonijami, ki jih je organizirala desetletja, zbrala lepo zbirko umetnin. Poseben pečat ji daje velika zbirka male bronaste plastike, ki je zrasla v zadnjih enajstih letih. Letošnja 43. mednarodna likovna kolonija Lendava in njena 11. izvedba vlivanja brona se je po tradiciji dogajala v drugi polovici avgusta in prvi 2


Nánda Stössel (1962) v svoja dela, najsibo v krhko keramiko ali odlitke v kovini, vnaša močno individualno noto. Svoj izraz prenaša v gracilno modelirano figuraliko; telesa, enkrat povečana, drugič pomanjšana so napol človeška bitja, napol živali. Podobe z grotesknimi obraznimi potezami, ujetimi v telesih mitoloških bitij, živali, zveri ali grifonov, favnov, sving, siren, pegaza … Figure so stisnjene ali raztegnjene v nenavadnih, nelagodnih pozah in so videti, kot da pričakujejo nekaj, kar je že bilo, predvsem pa tisto, kar še pride. Tem in podobnim nadrealističnim figuram vsekakor ne ustreza trenutek, v katerem so »zamrznjene«, četudi so lahko le citat manierizma umetnikov, ki sledijo izročilu poznosrednjeveškega in renesančnega nadrealizma (če naštejem le najpomembnejše predstavnike, kot so Hieronimus Bosch, Peter Breughel st., Giuseppe Arcimboldo itd.).

zaznamujejo abstrahiranje in govorica simbolike. Letos v zbirko bronastih odlitkov na Lendavskem gradu dodaja še eno figuro, tokrat stilizirano žensko oprsje z arhaičnim naslovom Vesta. Vesta nam je znana kot pomembna starorimska boginja, zaščitnica družine in boginja družinskega ognjišča4. Če sem zapis o letošnji lendavski mednarodni koloniji vlivanja v bron začel s skoraj pozabljeno, a pomembno, večno legendo o Vulkanu, uporabniku ognja in začetniku kovaštva in livarstva, mi dovolite, da ta zapis sklenem s posvečenim ognjem božanske Veste, ki ga zadnjih enajst let, odkar so ga pogumno prižgali, čuvajo predani delavci in zunanji sodelavci Galerije-Muzeja Lendava s plemenitim namenom, da se nadaljuje projekt njegovega protagonista Ferija Geriča. Pavel Toplak, likovni kritik

János Lipovics (1962) je oblikovalec in kipar, razen tega pa tudi pedagog, predavatelj, visokošolski docent. Kadar se preda ustvarjalnemu delu, je iskalec svojstvene izrazne poti, ki je odmaknjena od modernih trendov. Najraje uporablja klasične tehnične metode in je pripadnik t. i. Zveze treh rok (3 Kéz Művész Csoport). Vztraja v tradicionalni motiviki, napolnjeni s simbolističnimi liki, ki s svojo nostalgično formo spominjajo na neoklasicistično obdobje. Kot vrhunski rokodelec, oblikovalec in izvrsten tehnolog je pogosto gostoval v keramičnih delavnicah in v pomembnih porcelanskih manufakturah (npr. Zsolnay v Pécsu). Bogato praktično znanje s pridom prenaša tudi v livarstvo. Njegovi livarski izdelki iz preteklih let, ki jih v Lendavi poznamo, imajo poleg dekorativne elegance pogosto tudi uporabno vrednost, krasi pa jih nedvoumen avtorjev monogram. Letošnji kiparski motiv nosi enostaven naslov Sveti Štefan. Figura velikega človeškega lika, ponosnega ustanovitelja sosednje madžarske države z več kot 1000-letno, a burno zgodovino, je relativno majhna.

1 Panofsky Erwin, Umetnost i značenje: Ikonološke študije, Nolit, Beograd 1975, str. 47 in naprej.

Ferenc Király (1936), častni meščan Lendave, je priznan slovenski umetnik, prejemnik številnih nagrad s področja kiparske ustvarjalnosti doma in v tujini, za umetnostno stroko pa predstavnik t. i. mehke forme v kiparstvu. Királyevo kiparsko izraznost

2 Jože Dolenc, Mitološki pregled kot dodatek knjigi: Schwab Gustav, Najlepše antične pripovedke, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988, str. 851. 3 Legende staroevropske, helenistične in rimljanske dediščine ter njihovega kulturnega nasledstva. 4 Sveti ogenj v njenem templju naj bi varovale deviške svečenice.

3


A TŰZHÁNYÓ ÖLELÉSÉBEN Végül is kinek higgyek? Vergiliusnak, aki jegyzetében hozzávetőleg így fogalmaz: „Jupiter lehajította az Olümposzról Lemnosz szigetére, mert csúfnak találta, és Héra (Júnó) nem mosolygott rá, amikor ránézett. Ott pedig a szintisz férfiak nevelték.1”? Lemnosz lakói önzetlenül befogadták és nevelték a fiatal fiút, tudniillik Héphaisztoszt avagy Vulcanust, aki úgyszólván az égből pottyant közéjük. Az ifjú istenek ivadéka volt, és nagyon jól tanult, oly jól, hogy rövidesen a tűz, a kovácsmesterség és a kézművesség, valamint mindazon művészetek istenévé vált, melyekhez tűz szükségeltetik. A fémek megmunkálását, a bronzöntést és mind az iparművészeteket az emberek a hagyomány szerint épp tőle tanulták 2... Vulcanus terhére elkövetett tettüket3 az isten olümposzi szüleinek soha sem kellett túlságosan megbánniuk. Mindörökké a saját isteni világukban maradtak, fenn az Olümposzon. Tettük kicsinek semmiképp sem nevezhető következményei pedig még mindig itt vannak közöttünk, emberek között. Ma e következmények itt Lendván, a körünkben is szemmel láthatóak. A míves bronzöntés idei eredményeit azon jó szándéktól vezérelve mutatjuk be e megnyitón, hogy az újonnan létrejött művészi öntvények a Lendvai Galéria-Múzeum padlásán honoló bronzplasztika-gyűjteményt gyarapítják majd. A jövőkép, a kedvező körülmények együttállása, de elsősorban a projekt szellemi atyáinak nagyfokú bátorsága megszilárdította a művészet útját, amely az utóbbi években épp ide, a lendvai várba vezet.

A Lendvai Galéria-Múzeum gyűjteménye az évtizedek során szervezett művésztelepeknek köszönhetően szépen gyarapodott, s különleges színfoltját jelenti az utóbbi 11 év során létrejött bronzplasztika-gyűjtemény. A hagyományoknak megfelelően az idei, 43. Lendvai Nemzetközi Művésztelep és a 11. Bronzöntő Művésztelep is augusztus második és szeptember első felében zajlott. A bronzöntés előtti hetekben a nemzetközi csapat a lendvai várban a meghívott alkotók plasztikái alapján elkészítette az öntőformákat. A szervező meghívásának idén öt – két magyar és három szlovén – szobrász tett eleget. Magáért a bronz öntőformákba történő beöntésért Gerics Ferencet illeti köszönet: a kulcsfontosságú eseményre a projekt vezetőjének, a Lendvai GalériaMúzeum egyik korábbi igazgatójának a Lendvahegyen, a Kisvölgy 82. szám alatt lévő birtokán került sor (Csentében, 2015. szeptember 1-jén). Az öntvényeket a lendvai galéria műhelyeiben, természetesen az alkotókkal együttműködve, Gere László magyarországi cizellőrmester segített befejezni és megmunkálni. Jure Markota (1985) a lendvai szobrászati művésztelepen készített öntvényének a Rendszernyomás címet adta. A fiatal szlovén szobrász bronzöntvényének beszédesen provokatív címe nem is lehetne más, mint jelenünk provokálása, illetve a figyelem felhívása arra az általános jelenségre, hogy mai túlélésének terhét a társadalom hihetetlen könnyedséggel a fiatalokra és a jövő nemzedékekre hárítja. Az alkotó a tiltakozó gondolat elkötelezett kifejezésére minimális eszközöket használt fel, illetve leegyszerűsítően fogalmazva: „hasznosított újra”.

Vulcanus munkáját idén az észak-magyarországi Szögi László öntőmester vállalta magára, aki már az előző évek során is részt vett a lendvai bronzöntő műhelyek munkájában. Így helyénvaló ez, hiszen a bronzöntés az ilyen, bejáratottságuk ellenére mégiscsak többé-kevésbé improvizált műhelyekben is igencsak igényes feladatnak számít. Egy szakértő kéz szükségeltetik hozzá, amely nagyon jól tudja, hogyan kell eljárni a veszélyes és nehéz folyamat során. Mindig történhet valami új, sőt váratlan, ezért a nehezen előrelátható helyzetekkel csak egy nagyon jól képzett öntőmester tud megbirkózni.

Damijan Kracina (1970) Újkor című bronzöntvénye egy mintapéldány bronzábrája, amely a hosszabb lélegzetvételű történetek közé tartozik; a közszemlére tett bronzöntvény folytatja a különleges, többnyire képzeletszülte állattörténetek sorát (többek között a Galápagos, Korall-sziget, Proteusfont stb. sorozat, amelynek egyes elemeit társalkotókkal közösen hozta létre), de leginkább a Caenulentus maior művészcímű „különleges, 4


képzeletbeli állatfajhoz” hasonlít. Utóbbi az immár távoli 2005-ös esztendőben az alkotó felkapott művének számított. Korábbi szobrászati alkotásainak többségét Damijan Kracina közvetlenül a korszerű plasztikai anyagokba modellezte. Ráadásul amellett, hogy alkotóként szüntelenül kreatív akcióban találjuk, az utóbbi években pedagógiai téren is tevékenykedni kezdett. A kiállított szoborral az alkotó hosszabb szünet után ismét egy konkrét bronzöntvényt valósított meg összetett módon, úgy, hogy a szobor részben nyitott, így elénk tárja annak belsejét, ami igen nehéz műszaki kihívásnak számított.

eredményesen hasznosítja. Öntött plasztikái, amelyeket az előző években Lendván is megismerhettünk és amelyeket alkotójuk összetéveszthetetlen monogramja ékesít, a dekoratív elegancián kívül gyakran használati értékkel is bírnak. Az idei szobormotívum egyszerű címet visel: Szent István. A szomszédos, több mint 1000 éves, viharos történelemre visszatekintő magyar állam büszke alapítójának nagy emberi alakját viszonylag kicsi figurában ábrázolja. Király Ferenc (1936) Lendva díszpolgára és neves szlovéniai művész, szobrászati alkotómunkájáért számos itthoni és külföldi díj birtokosa, a művészszakma szemében pedig az úgynevezett „lágy forma” képviselője a szobrászatban. Király szobrászati kifejezésmódjára az absztrahálás és a jelképek beszéde jellemző. A lendvai vár bronzplasztika-gyűjteményét idén egy újabb figurával gyarapította, ezúttal stilizált női mellekkel, szobrának pedig az archaikus Vesta címet adta. Vestát fontos ókori római istennőként, a családi tűzhely oltalmazójaként és a templomokban égő szent tűz őrzőjeként tartjuk számon4.

Stössel Nánda (1962) az alkotásaiba, legyenek azok törékeny kerámiák vagy fémöntvények, igen erős személyes jegyeket visz be. Mondanivalóját kecsesen modellezett figuralitásba viszi át; egyszer felnagyított, másszor lekicsinyített testekkel, amelyek félig emberi lények, félig állatok. A mitológiai lények, állatok, szörnyek vagy griffek, faunok, szfinxek, szirének, pegazusok testébe zárt alakjait groteszk arcvonások jellemzik. Alakjai szokatlan, kényelmetlen testtartásba szorulnak vagy nyújtatnak ki, és olybá tűnnek, mintha valami már megtörténtre várnának, de főleg arra, ami még jönni fog. Az ilyen-olyan szürrealista figuráknak nem felel meg a pillanat, amelybe „befagyasztattak”, még akkor sem, ha csupán a késő középkori és a reneszánsz szürrealizmus hagyományát követő művészek manierizmusának az idézetei lehetnek (hogy ezen irányzatoknak csak a legfontosabb képviselőit említsük: Hieronimus Bosch, id. Peter Brueghel, Giuseppe Arcimboldo stb.).

Ha már az idei lendvai nemzetközi bronzöntő művésztelepről szóló jegyzetemet a tűz felhasználójáról, valamint a kovács- és az öntőmesterséget útjára indító Vulcanusról szóló, szinte feledésbe merült, azonban fontos és örök legendával vezettem fel, engedjék meg, hogy írásomat Vesta istennő áldott tüzével zárjam, amelyet az utóbbi 11 évben, bátor fellobbantásától kezdődően a Lendvai Galéria-Múzeum elkötelezett dolgozói és külső munkatársai őriznek, mégpedig a projektet megálmodó Gerics Ferenc kezdeményezése folytatásának nemes céljával.

Lipovics János (1962) formatervező és szobrász, ezenkívül pedig pedagógus, előadó, főiskolai docens. Amikor átadja magát az alkotómunkának, sajátos kifejezésmódjának a keresőjévé válik, amely távol esik a kortárs trendektől. A legszívesebben klasszikus technikai módszereket alkalmaz, és a 3 Kéz Művészcsoport tagja. Szimbolista ábrákkal telített hagyományos motívumvilág mellett kötelezte el magát, amely ábrák nosztalgikus formájukkal a neoklasszicista időszakra emlékeztetnek. Élvonalbeli iparművészként, formatervezőként és kiváló technológusként gyakran volt különböző kerámiaműhelyek és neves porcelánmanufaktúrák (például a pécsi Zsolnay-manufaktúra) vendége. Gazdag gyakorlati tudását a bronzöntés során is

Pavel Toplak művészetkritikus

1 Panofsky Erwin; Umetnost i značenje: Ikonološke študije, Nolit – Beograd 1975, 47. oldal és a következők 2 Jože Dolenc: Mitološki pregled, függelékként a következő könyvhöz: Schwab Gustav; Najlepše antične pripovedke, Mladinska knjiga – Ljubljana, 1988, 851. o. 3 Az óeurópai, a hellén és a római hagyomány, valamint kulturális örököseik legendái. 4 Templomában a szent tüzet szűz papnők voltak hivatottak őrizni.

5


IN THE VOLCANO'S EMBRACE of small bronze plastics gives it a special distinction, which has grown over the last 11 years. This year’s 43rd International Fine Arts Colony Lendava and its 11th realization of bronze casting took place, as is traditional, from around the 22nd of August until mid-September. Weeks before the casting began, an international team in the Lendava castle prepared molds from models contributed by the invited artists. This year five sculptors responded to the organizers’ invitation: two Hungarians and three Slovenians. For the pouring of the bronze into the molds itself, the key event occurring in the Lendava hills (September 1, 2015 in Čentiba) at Mali dolini 82, on the premises of the project manager and one of the previous directors of the Gallery-Museum Lendava, we can thank Mr. Ferenc Gerič.

But just whom should I believe? Virgil’s writings where he says something like this: “Jupiter threw him [Vulcan - translator’s note] out of Olympus onto the island of Lemnos because he was deformed and Juno did not smile at the sight of him. There he was looked after by the Sintians “1? The people of Lemnos selflessly adopted and reared a young boy, namely Hephaestus or Vulcan, who fell among them from the sky, so to speak. The youngster was of celestial origin and learned well, so well that he soon became the god of fire, blacksmithing, crafts and those arts that use fire in their making. People are supposed to have learned metalworking, bronze casting and all the arts and crafts from him2 ... His divine parents on Olympus never had to regret excessively what befell Vulcan3. They remained above in their divine world on Mount Olympus. The consequences certainly were not minor. They are, as a matter of fact, still among us, among people. They are also felt among us in Lendava today. The results of this year’s bronze casting are presented at the opening [of the exhibition - t/n] with the intention of adding the newlyformed bronze artworks to the collection of small plastics housed in the attic of the Gallery-Museum Lendava. The vision, the interweaving of favorable circumstances, and above all, the great courage of the ideological fathers of this project have consolidated the path of an art that in past years has echoed right here, in the Lendava castle.

The Hungarian specialist in the chasing process, László Gere, helped to finalize the castings, in collaboration, of course, with the artists and the Lendava Gallery workshop. Jure Markota (1985) named the cast he made at the Lendava sculpture colony, Systematic pressure. A young Slovenian sculptor’s interesting, eloquent and provocative title for a bronze cast can be nothing other than provocation toward our modernity, or the general situation that, with unheard of ease, shifts the burden of our society’s survival onto young and future generations. The author used, or more simply put, “recycled,” minimum resources to wholeheartedly express thoughts of protest.

This year Vulkan’s work was overseen by a foundry expert from northern Hungary, László Szögy, who participated in the Lendava casting workshops of previous years. Which is good, because the challenge of bronze casting in such a more or less improvised, even though solidly-established, workshop is a very demanding task. The hand of an expert who knows very well how the dangerous and difficult procedure is done is necessary. Something new can always occur, even the unexpected; therefore, only a suitably qualified foundry master is able to manage unpredictable situations.

Damijan Kracina’s (1970) work called New Age is a bronze image of a specimen belonging to a story with a longer “tail.” The casting we see is a continuation of his series of specific, mostly fantasy animal stories (including the Galapagos series, Coral Island, Proteusfont etc., also with coauthors), but most of all it resembles the “special fictional animal species” with the artistic name, The Great Muddigger. Its realization was the author’s triumph way back in 2005. Kracina modeled most of his previous sculptural products directly in contemporary plastic materials. He is not only in constant creative action as an author; in recent

Gallery-Museum Lendava has organized art colonies for decades and has amassed a nice collection of artworks from them. Its large collection 6


Ferenc Király (1936), honorary citizen of Lendava and renowned Slovenian artist, recipient of many awards in the field of sculptural creativity at home and abroad, is a representative of what is called in the art profession “soft forms” of sculpture. Abstraction and the language of symbolism characterize his expressiveness. This year, the collection of bronze castings in the Lendava Castle received still another of his works, this time a sculpture of stylized female breasts with the archaic title, Vestal. Vestal is familiar to us as a major Roman goddess 4 of the family hearth and protector of families.

years he also started to work in the field of education. After a long pause, he accomplished a concrete bronze cast in a complex manner for his exhibited sculpture, insofar as the piece is partially open and reveals its interior, which was a difficult technical challenge. In her works, be they fragile ceramics or metal casts, Nánda Stössel (1962) has a strong individual touch. Her expression is communicated in delicately modeled figures, now an enlarged body, again a scaled one, half human, half animal. Images with grotesque facial features are caught in the bodies of mythological creatures, animals, beasts or griffins, fauns, sphinges, sirens, pegasuses ... The figures are compressed or stretched in unusual, awkward poses and they look as though they are resigned to something that has happened, or more likely, to what is yet to come. This and such Surrealistic figures in no way correspond to the moment in which they were “frozen,” even though they may merely echo Mannerist artists who follow the tradition of late Medieval and Renaissance Surrealism (to name only the most important representatives: Hieronimus Bosch, Peter Breughel Sr., Giuseppe Arcimboldo, etc.).

If I began this year’s report about Lendava’s international bronze casting colony with the almost forgotten, but important and eternal story of the legend of Vulcan, user of fire and pioneer of forging and casting, allow me to close it with the consecrated fire of the divine Vestal that, in the past 11 years since it was boldly lit, has been guarded by the dedicated workers and outside associates of Gallery-Museum Lendava with the noble aim of continuing the project of its protagonist, Ferenc Gerič. Pavel Toplak, art critic

János Lipovics (1962) is a designer and sculptor, but also an educator, lecturer and university docent. When he surrendered himself to creative work, he sought a distinct, expressive path far removed from modern trends. He prefers using conventional technical methods and is a member of the 3 Kéz Művész Csoport (3 Artists’ Hands Group). They adhere to traditional subjects packed with symbolic images whose nostalgic forms are reminiscent of the Neoclassical period. As an excellent craftsman, designer and topnotch technician, he has often hosted workshops in ceramics and important porcelain factories (eg. Zsolnay, Pécs). Diligently, he also carries his rich practical knowledge into casting. The products he has cast, like those we know in Lendava from previous years, in addition to their decorative elegance, have a useful value and are adorned with the author’s explicit monogram. His sculptural motif this year bears the simple title, Saint Stephen. It is a relatively small figure of a great personage, the proud founder of neighboring Hungary, with its more than 1,000 years of turbulent history.

1 Panofsky Erwin; Umetnost i značenje: Ikonološke študije, Nolit – Beograd 1975, pg. 47 onward 2 Jože Dolenc: Mitološki pregled, kot dodatek knjigi: Schwab Gustav; Najlepše antične pripovedke, Mladinska knjiga – Ljubljana 1988, pg. 851 3 Legends of old Europe, Hellenistic and Roman heritage and their cultural inheritance 4 The sacred fire in her temple was supposed to protect the virgin priestesses.

7


Damijan KRACINA Trnovski pristan 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

Rojen - Született - Born

1970 Kobarid, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

1996

Akademija za likovno umetnost, Ljubljana

1999

ALU, Ljubljana - specialka (smer kiparstvo in video)

Izbrane samostojne razstave

1994 Galerija Kapelica, Ljubljana

Jelentősebb egyéni kiállításai

1998 Karantena / Quarantene, Werkstadt Graz, Graz 2002 Vrt (z Lado Sega), Galerija Juraj Klović, Rijeka

Selected individual exhibitions

2004–2009 Galapagos (z Vladimirjem Lebnom), Galerija Alkatraz, Ljubljana; Ljubljanski grad – Peterokotni stolp, Ljubljana; Likovni salon, Celje; MMC KIBLA, Maribor; Galerija Loža, Koper; Galerija A+A, Venezia; Stanica_Lab, Žilina; Centre Euralille, Lille 2010 Kipi in slike, (z Vladimirjem Lebnom), Galerija Equrna, Ljubljana 2013 V letu kačjega pastirja / In the Year of the Dragonfly, Galerija Božidar Jakac – lapidarij, Kostanjevica na Krki 2014 Veliki blatar in Marn Nemarn, Pri Lukatelu, Volče, Tolmin Izbrane skupinske razstave

1999 Without the Wall, Ludwig Museum, Sankt Petersburg 2005 Materika, Festival sodobne umetnosti, Nova Gorica – Gorizia

Jelentősebb csoportos kiállításai

2008 VOLTA 4, Mednarodni sejem umetnosti, Basel

Selected group exhibitions

2010 U3 - 6. trienale sodobne umetnosti v Sloveniji: Ideja za življenje. Realizem in realno v Sodobni umetnosti v Sloveniji, Moderna galerija, Ljubljana 2012 Skoraj pomlad / 100 let slovenske umetnosti, Umetnostna galerija Maribor & Slavija No 11, Maribor 2014 PORTIZMIR - International Contemporary Art Triennial, Austro Turk Tobacco Warehouse, Izmir 2015 Magija umetnosti: Protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013, Kunstlerhaus, Wien Nagrade in priznanja

1995 Študentska Prešernova nagrada, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Díjak és kitüntetések

2004 Nagrada za neodvisne projekte Arts Link Independent Project Award, CEC ArtsLink, ZDA

Awards and recognitions

8


Nova doba / Ăšjkor / New Age 2015, bron / bronz / bronze, 25,5 x 35 x 23 cm

9


Ferenc KIRÁLY Kolodvorska 20, 9220 Lendava, Slovenija

Rojen - Született - Born

1936 Dolnji Lakoš, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

1964

Izbrane samostojne razstave

1995 Balatoni Múzeum, Keszthely

Jelentősebb egyéni kiállításai

1999 Galerija TR/3, Ljubljana

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

2006 Galerija-Muzej Lendava, Lendava

Selected individual exhibitions

2007 Galerija Murska Sobota, Murska Sobota 2007 Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana 2009 Collegium Hungaricum, Wien 2009 Szombathelyi Képtár, Szombathely 2010 Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely, Pécs 2012 Ausstellungshalle der Ungarischen Botschaft, Berlin 2014 Forrás Galéria, Budapest Izbrane skupinske razstave

2004 Art EUphoria, Galerija-Muzej Lendava, Lendava 2006 Kő és bronz, Pincegaléria, Szombathely

Jelentősebb csoportos kiállításai

2006 Közös tér/Common Space, Ernst Múzeum, Budapest

Selected group exhibitions

2007 Üzen a Muravidék, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2011 KOGART gyűjtemény, Pozsonyi Művészetek Háza, Bratislava 2011 Siklósi Szalon 2011, Siklósi Várgaléria, Siklós 2012 Srečanja 2012, Mednarodni festival likovnih umetnosti, Kranj 2013 A bronz megdicsőülése, Pécsi Galéria, Pécs 2014 Mostra di artisti sloveni da Lendava, Palazzo Cecchini, Cordovado 2014 Vizije v bronu, Iz zbirke GML, Galerija H. Pečarič, Piran Nagrade in priznanja

1958 Plečnikova nagrada na šoli za oblikovanje v Ljubljani 1989 Odkupna nagrada na 9. Jugoslovanskem bienalu male plastike

Díjak és kitüntetések

1990 Odkupna nagrada za osnutek fontane za Hotel Ajda

Awards and recognitions

1994 A Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja: Regionális kisplasztikai tárlat, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg 2005 Munkácsy Mihály-díj, Nemzeti Kulturális Örökség Miniszteriuma, Budapest 2007 Priznanje za kulturno dejavnost, Občina Lendava, Lendava 2012 Priznanje za kvaliteto likovnih del na razstavi Srečanja 2012, Mednarodni festival likovnih umetnosti, Kranj 2014 Életműdíj, Képzőművészeti és kőzéleti munkásságért, A Muravidéki Magyar Kúlturáért, MNMI Lendva

10


Vesta / Vesta / Vestal 2015, bron / bronz / bronze, 52 x 27 x 18 cm

11


LIPOVICS János 9023 Győr, Szigethy Attila utca 110, Magyarország

Rojen - Született - Born

1962

Pápa, Magyarország

Študij - Tanulmányok - Study

1992

Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest

Izbrane samostojne razstave

2001

Magyar Ispita, Győr

Jelentősebb egyéni kiállításai

2001

SZIF aula - Országos Orvos Kongresszus, Győr

Selected individual exhibitions

2001

Magyar Galéria, Mosonmagyaróvár

2001 Szie Aula, Győr 2002

Hotel Révész, Győr

2002 Szt. Hubertus Hotel, Sobor 2004

Apáczai Galéria, Győr

2005

Péter-Pál Galéria, Szentendre

2008 Patkó Imre Gyűjtemény, Győr 2008 3 KÉZ MŰVÉSZ CSOPORT, Xantus János Múzeum, Győr 2008 A grafikáim, Hotel Famulus, Győr Izbrane skupinske razstave

2003 Őszi Tárlat, BBMMK, Győr 2004 Lábasház, Sopron

Jelentősebb csoportos kiállításai

2005 NYME AK, Győr

Selected group exhibitions

2007 Galerija-Muzej Lendava, Lendava 2008 Csuta György Nemzetközi Művésztelep, Városi Galéria, Békés 2008 Nemzetközi Művésztelep, Sankt Aegyd 2008 230 éves - jubileum, NYME - AK. Cziráki Lajos Kiállítótér, Győr 2008 10 éves - jubileum, Szentély Galéria, Győr 2013 A bronz megdicsőülése, Pécsi Galéria, Pécs 2014 Vizije v bronu, Iz zbirke GML, Galerija H. Pečarič, Piran Nagrade in priznanja

2000 NYME AK Dékáni elismerés 2001 Petz Aladár M. Okt. Kórház elismerő oklevél, Győr

Díjak és kitüntetések

2002 ELTE TOFK Országos Képzőművészeti Pályázat 2. díja, Budapest

Awards and recognitions

2004 Megyés püspök köszönőlevele, Győr 2006 NYME AK Dékáni elismerés

12


Sveti Ĺ tefan / Szent IstvĂĄn / Saint Stephen 2015, bron / bronz / bronze, 44 x 23 x 17 cm

13


Jure MARKOTA Šentjanž 104, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija

Rojen - Született - Born

1985 Slovenj Gradec, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

2011

Izbrane samostojne razstave

2010 Time is money, Mala galerija - KGLU, Slovenj Gradec

Jelentősebb egyéni kiállításai

2012 Zeitgeist / Duh časa, Centralna postaja, Maribor

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana

2013 Za lastno odgovornost, Galerija Ravne

Selected individual exhibitions

2014 Prostor in čas, Galerija A. Trstenjak, Ljutomer Izbrane skupinske razstave

2006 Kronos, Andeški hram, Slovenj Gradec 2007 Pervo delo moje, KGLU, Slovenj Gradec

Jelentősebb csoportos kiállításai

2008 Quoting Contemporariness, Universal Cube Spinnerei, Leipzig

Selected group exhibitions

2010 Play me I am yours, Pécs 2011 Icons of globalized world, Alt galerija, Beograd 2012 Struktur und Immaterialität, Kunstverein Kärnten, Klagenfurth Umetnost sanjarjenja, Miklova hiša, Ribnica 2013 Oko in roka, KGLU, Slovenj Gradec Transfer > Slovenia, European House -Schafhof, Freising Interference metafor, MPIK, Slovenj Gradec 2014 Pogled 7, Galerija B. Jakac - Lamutov salon, Kostanjevica na Krki 12 Prostorov, KGLU, Slovenj Gradec Distinkcije, Galerija Velenje, Velenje 2015 Pogled 7, MG Nova Gorica; Center sodobnih umetnosti, Celje Reset 2015 / Artefatto 2015 - Frineds in Art, Trieste Nagrade in priznanja

2003 Best picture award, Eurosport, (mednarodna nagrada), 1.mesto 2005-2009 Štipendija fundacije Karla Pečka, Slovenj Gradec

Díjak és kitüntetések

2008 Nagrada ALUO, Za posebne dosežke v akademsekm letu

Awards and recognitions

2008/2009, Ljubljana 2009 Final selection “Trimo urban crash” projekt Metelkova 2009, Lj. 2010 Prva nagrada in realizacija “KIOSK” Kino Šiška, arhitekturni natečaj, soavtor Žiga Rošer, Ljubjana 2013 Štipendija, Transfer > Slovenia, EU House -Schafhof, Freising

14


Sistemski pritisk / Rendszernyomรกs / Systematic pressure 2015, bron / bronz / bronze, 39,5 x 46,5 x 36 cm

15


STÖSSEL Nánda 1028 Budapest, Vörösmarty u. 51, Magyarország

Rojena - Született - Born

1962

Bucuresti, Romania

Študij - Tanulmányok - Study

1989

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest

Izbrane samostojne razstave

1988 Matrica Múzeum (Németh Ágnessel), Százhalombatta

Jelentősebb egyéni kiállításai

1990 Dürer Terem, Budapest 1990 Fészek Művészklub, Budapest

Selected individual exhibitions

1991 Bernáth Aurél Terem, Kaposvár 1991 Várlabirintus, Budapest 1992 Kaposfüredi Galéria, Kaposvár 1993 Magyar Kultúra Háza, Budapest 1993 Vadászház, Piliscsaba 1993 József Attila Művelődési Központ, Dorog 1995 Balatoni Múzeum, Keszthely 1995 Várszínház Galéria, Budapest 1996 Fórum Galéria, Budapest 2000 Madách Színház Tolnay Szalon, Budapest 2002 Művészetek Völgye, Kapolcs 2005 Nemzeti Színház, Budapest Izbrane skupinske razstave

1992 XII. Országos Kerámia Biennálé, Pécs 1993 XIII. Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs

Jelentősebb csoportos kiállításai

1995 Helyzetkép/Magyar szobrászat, Műcsarnok, Budapest

Selected group exhibitions

XIV. Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs 2001 Szobrászaton innen és túl, Műcsarnok, Budapest 2014 A Nagy Háború, 1914–2014, Pesti Vigadó, Budapest Nagrade in priznanja

1981

Párizsi Pénzverde Díja

Díjak és kitüntetések

1990

Nemzetközi Kerámia Stúdió ösztöndíja, Kecskemét Herman Lipót-díj

Awards and recognitions

16


Ikar / Ikarusz / Icarus 2015, bron / bronz / bronze, 23,5 x 35,5 x 10,5 cm

Sirena / SzirĂŠn / Siren 2015, bron / bronz / bronze, 15 x 14 x 11 cm

17


18


19


Izdala in založila

Galerija-Muzej Lendava

Kiadó Publisher Za založnika

Beata Lazar

A kiadásért felel For the Publisher Spremno besedilo

Pavel Toplak

Kísérôszöveg Text Prevod v madžarščino

Lendvay Claude Domonkos

Magyarra fordította Hungarian translation Prevod v angleščino

Suzanne Király-Moss

Angolra fordította English translation Lektura

Ivanka Bratkovič

Lektorálták

Böröcz Nándor

Language editors Fotografija Fotó

Sandi Baumgartner Dubravko Baumgartner

Photography Oblikovanje

Dubravko Baumgartner

Katalógusterv Design Tisk

Digifot, Lendava

Nyomda Printed by Naklada

150

Példányszám Copies Projekt so podprli: A projekt támogatói: Supported by:

Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1• 9220 Lendava - Lendva • Slovenija • Telefon: +386 (0)2 578 92 60 • E-mail: info@gml.si • www.gml.si43.

Mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

Lendava • Lendva, 2015 Odlivanje v bron

© 2015 Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva

Bronzöntés

Casting in Bronze