Françoise Gilot

Page 1m ; ênpsv{

¢ ª­ ª¨­ À¢¨­¡ª­ ¢ª¡ª s ê ê÷ês ê 5 ê÷ês Ø êj z ê÷êz > ê÷êzw ê ê: ®ê ê ê ê y êm ; ên ê ên ¾t ês ê ¢ª­ê À¢¨­ê ꢪ¡ª ê u ê ê : ê ê ꢪ­ê ê ¾ ê ê ê ê O ê ­ê w ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ê ±ê : ê ê ê ê êl ê ê ê ê ­êw ê ê ¾ ê O ê O: ±ê : ê ±ê ¾ : ê ê ê ê : ê : ê ê : ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ê : ê ­ê | O ê ê ê êW êO ê¾ ±ê ê ê ¾ ê ê ê ê ­êêê ê ê ê ê¡©¢¡ê ê ê ê : ¾ ±ê ê W ê ê ê¡©¤ªê ê ê ê ê ê O ê ê Ãê ê ê ê ê ê ê ­ê Âw ê ê ê ê êO ê O ê O ±ê ê ê ¾ ê ê ê ê íêw ê ê ê m ; ên ±ê ê ê ê ê ê êW ê ê O ê ±ê ê W ê ê ê ê : ê ê ­êt ê ê ê :±êO ê ê ê : ê ¾ ê ê ê ê ê W ±ê ê O ê ¾ êO ê ±ê O ê W ê ê ­ê}ê ê : ±ê ê¡©£©±ê ê ê W ê :êl êy ±ê ê ê W ê ê ê ê ê ê êO ê ê ê ±ê ê ê êW êw ±êê : ê ê ê ê êW ±ê ê ê ¾ ê : ê ê ê ê¾ê :ê ê ±ê ê ê ¾ê : ê ê ê ê : ê : ±ê O ê ê ê ­ê y ê ê ê : ê m ; ên ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê êt W ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ês ê êz íêy ê ê ê ê ê ê ê ê¡©©©ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê : ê êm­ên ±ê ê¶ ê ´±ê : ê ê ê ê ê êW ê ê ¾ ê ê :ê ê ê ­êt êm ; ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê :ê ê ê ±ê : ê ê : ­ê ê u ê ê ê ê ê ê ê¡©¤£±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê n è ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ê W íê}ê ê: ê ê êm­ên êW êO ê h > êq ±ê : êq êz ­êv ±ê ê ê ê : ê ê¡©¤£ê ê ê : ê: ê ±ê ê ê ê : ê ±ê ê ê êW ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê êw ¾ ­êt ±ê ê ê ê êW ê êO ê ê ê ê ê O ê ê W ê O ê ±ê ê êm­ê n ê ê ê ên è ê ê ê ­êm ; ê

n ê ê ê ê ê ê O ê ê ên ¾ êh ­êw ê ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ¶ ê ´±ê ê ê ê ê ê : ê ê ±ê ê ê¶ ê ´ê ê ­ê m­ên ê ê ê ê ê ê ê : ¾ ê ê ê ê% ê êw ±ê ê ê O ê ê¡©¦¤­ê ê ê : ê ê ê ­ês ê¡©¤¥ê ê ê ê ê êu ê êz = ê ê ê ê y> > êu ±ê ê : ê ê ê: ê ê ê ê ê ­êk êz = ê ê ê ê ê ê ¾ ê¶ : ê ´ê ê ê ê êm ; ¾ ên ­ê ê ±ê ê ê ê ê ê¡©¤¦ê ê ¡©¥ªê ê :ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê : ê ê ê ­êz ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êm­ên ê ê w ±êj ê êw ±ê ê ê ê ê ê ê ê¶ ê W ´ê ê ê ­êz ±ê ê ê ê ê ê¡©¥ª±ê ê : ê ê ê ±ê ê ê ê ê: ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ²ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê¶ ê ´¡­êm ; ên ê ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê¶w ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ­êu ê ê :ê ê ±ê ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ¾ ±´ê ê ê ê ¢­ê}ê ê ê O ê ±êO ê ê êw ±ê ê ê ê ên ¾ ê ê ê ê ê ê ñê i ê ê êt ­êz ê ±ê ê ê ê ¾ ±ê ê ±ê ê ê ê ê êm ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê­­­ê ê { ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê : ê ê ê ê ê êW ¾ ê êw ­ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ê ê : ê ê ê ê : ê ê êÀê: ê ê ê ê O ê ê ê ê ê êÀ±ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê W ê ê ê ê :¾ ê ê ê ê ê ê ê ê êt ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê : ê ê ê :ê O ê ±ê ê O ê êw ê ê Âw ê ê ±ê ¡©¥¡Ã­ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ¡©¥¢±ê ê ê ê ê ê

¦


¾ ­ê}ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ­êw ê ê ê O ±ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê : ±ê ê ê : ­ên ê êO ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ±ê ê : ê ê ê O ê ±ê ê : ê ê ê ê O ê : ê ê ê ê ­êk ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê w ê Àê ê ê : ±ê ê ê W ê ê O ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê W ê ê O ê ±ê ê ê ê ê ê ê êÀ±ê ê: ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê W ê ê ê ­êm ; ên ê ê ê W ±ê ê: ¾ ±ê ê ê ê ê ê W ±ê¶ W ê ê ê ê ê ´­êu ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¥¢ê ên ês ês ê êw ±ê ê êk ê o ê r ±ê ê : ê ê ê ê ê: ±êW ê ê ê ê ê ê ­ê ê t ê ê ê ê¡©¥£ê : ê ê ê ê W ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê s ê z ±ê ê ê ê : ê h ±ê ê ê ê W ê ê ê ê : ê êO ê ±ê ê ê êj ê êw ê ê ±ê ê ê ê ê O ê ꢪ­ê ­êw ê êw ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê : ê ê :ê ê : ±ê ê ê ê ê ê ­ê}ê ê¡©¤¥ê ê ¡©¥¥ê ê ê ê ±ê ê ê W ê ê ê ê : ê ­ê{ ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ±êW ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ±ê ê O ê ê ê¶ : ê ´­ê : ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê W ±ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­êêê ê m ; ê n ê ê : ê O ê ±ê ê :¾ ê ê ên : ê ê êl ê ±ê ¾ ê W ±ê ê ê ­ê}ê ê ê ê W ê O ê ±ê ê ê ê ê ê O ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ­êv ꥪê ê ê ê ê ê ±ê ês ­êm­ên ±ê ê ê ê ê ê O ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê ±ê ¾ O ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê : ±ê ê ê ê ê ±ê ê : ê

ê ê ê ­ê ê ê ê êO ±ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê W ê êw ­êt ê êh ê ê ê : ê ¾ ê ê ê êW ±ê ê ê ê ê ê ê ê¶ ê : ´±ê ê ê¶ O ´­ê v: ê ê ê ê ê ê ¾ ê :ê : ±ê ê m ; ê n ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê O ê ¾ ®ê ê ê ê ê : ê: ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê w ê ±ê ê ê ê : ê ­êj ês ê ê ê O ê O ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ¾ ê ê ®ê ê ê O ê ê ê : ê ê ê ê ­êr ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê : ±ê ê ê : ê ê ¾ ê O Ãê O ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êv ê : êO ê ꢪ­ê ê ê ê ê ê: ê O ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­ês ê¡©§ªê ê : ê êq êz ±ê ê ê ê O ê ±ê ê ê ê W ê ê ê ê W ê W êh ±ê ê : ê ê: ê êr ¾ ±ê ê ê êu ê ­êê ê }ê ê ê ê ê ê ê : ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê z ±ê ê ê ê ê ê ê O ê ê ê ­êz ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ±ê : ê ê :ê ê ê ê ê êt W ¾ ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê : ê ê ¾ ê ꢪ­ê ê ê êO ê ­ê ê m ; ê n ê ê ê ê :ê O ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê }ê ê ê ê ­ê ê ê ê ê ê O ê : ê i ê  ê ê ê :ê : ê ê ê y ñê ê ê ê ê ê O ±ê ê ê O ê ±ê ê ê : ê O ê ê : ê ±ê ê Wê ê : ±ê ê ê ê ê ê êw ê ê ¾ ê ê ­ê v ê ê ê ê ¡©¥¦ê ê { ê ê ê¡©§¦ê êp ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ê} ê êpê êppÃê ê ê ê : ê êW ê ê ê ên : ±ê ê ê ê ê ê ê êz ê ê ê ê O ê ­êu ê ê ê ­ê : ê O ê ê ê ê: ê ê ê ê ê ê: ¾ ê ê ê ê Oê ê ­ê u ê : : ê ê ê ê ê ê ê ê

§


{ ê ê ®ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê W ê ê ¾ ±ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ê ­ên ¾ ±ê ê: ê ê : ê : ê ±ê ê ê ê êW ê ê ê O ê ±ê ê ê ê ê: ê ê: ê ê : ­ê}ê : ê ê ê ê m­ên ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê{ >6 ê êj ¾ > ­êv : ê ê ê ê ê ê ê : ê ±ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ : ê ê ê ê êO ê: : ­ê| ê ê : ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê O ê ê êO ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êu ê : ê ê ê W ê ê ¾ ±ê ê : ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ê ê ­êu ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê êq ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­êu : ê : ê ±ê ê ê ê êm ; ên ±ê ê ê ê : ê ê¡©¨¤±ê ê ê ê êq = ê{ ê ê ê O ên ê ­êl ¾ : ê :ê ê¤ê ê ê ê©ê êO ê ê ê W ê ê ê ê ê ­ê u ê ê ê : ê ê m­ê n ê O ê ê ê ¾ ê ê ­ê y O ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê W ê ê ®ê¶z ê ê ê ê : ±ê ê ê : ê ¾ ±ê ê ê W ê : ê ±ê êW ­êz ê ê ±ê : ê ±ê ê ê ê ê: ê ê: ±ê ê ê ê O ±ê ê ê ´£­ê u ê ê ê ê ê ê ê êÂu ¾ : ê ±ê{ ê Ãê ê ­ê ê ê ê ê ê ê ê êÂ: ê W ê ê ê ê ê êO ê ñê ê ê ê ê ê ê ê¶ ´±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê êO ê ®ê ê ê ê ¶ ê ´±ê ê ê ê ¶ ê ´ê ê ê ê ê ê ±ê ¾ ê ê : ê ­êi ê¶ ´ê : ê ê ê : ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê : ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê¶u ê : ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê êW ê ±ê ê ®ê ¾ ê ±ê ê ê O ê ê : ê ê ´¤±ê O êm ; ê n ­ê{ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê : ê ê ê ê Àê : ¾

O ê ê ê ê ê ê : ê ê ê ±ê O ê¶ ´êÀê: ê O ê ê: ê O ê ­êvê : ê ê m ; ê n ê ê ê ê :ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê O ê ±ê ê ê ê ê O ê ê O ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê : ê ­êu ê ê ê ê ê ê ê: ê ê ê ê ê ±ê ê m ; ên ê ®ê¶­­­ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ : ±ê ê ê: ê ê ê ê ±ê ê ê ê: O ê ê W ê ê ê ´¥­êu ê ê ê êz ê ê ­ê ê ±ê¶ ê : ´±ê êO ±ê: ê O ±ê ê ê ê ê ê ê : ê ê W ê ê ê : ê ê Àê ê: ê ê ê W êÀê: ­ê ê | ±ê ê ê ê t W ê  ê ê z ê ê} êl Ãê ê ꢪªªê ê ên ê }5 ±ê ê ê ê}5 O ê ê êi O êW ê : ê ¾ ê W ê ê ­ê}ê ê ê ê ¢ª¡ªê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ±ê êw> ±ê êz ê ê ê :ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ¢ª¡ª­ê y ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ên ê}5 ­êu ê ê êO ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê t ê t ê ê h ê ê u ê ±ê t > ê Øh ê t ê êw ±êt ê êt êh ê êu ê ê ­Ã²ê ê êO ê ê ê: ê ¾ ê ê ê ê¡©©¦Ãê ê: ê ê ê: ê ê¡©©ªÃ­êê ê ê m ; ên ê ê : ê ê W ê ê ê ꢪ­ê ê ê ê O ê ®ê : ê ê ê ê ê% ê êw êO ê ­êt ê Æêw ®ê ê ê ±ê¡©©ªÃê ê ê ê ê ê ê ­êu ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê êw ±ê ê ê ê O ê ê ê ê êt Ãê ê O ê ­êy ê ês ê ê ê ê W ê ê ê ê ê ê ê ê ê :ê ê ê ê : ê O ê ­ê êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêi 5 êr5 5

¡ ê t ê êÀê ê ê ±ê ê¡¢¦±ê ®êt ê ±êm ; ên ±êÂk êê ê } îêêm ; ên êÀêt ê¡©¤ª¾¢ªªª­±êh ­ê¢ªªª­ ¢ ê m ; ên ±êw ê O ê êÀêw ê ê ê ñên êê ê t ±êw ±ê¢ªª¥­ £ ê n ±ê¢ªªª­ê ­ê£ª¥­êê ¤ ê z ­ê¢§§±ê ê ­êê ¥ ê z ­ê¢¤§±ê ê

¨


{> ê> ê L > ®ê 5 5 ê ê m ; ên ê 5 B 5 ê ê ên > ¾tR ¢ª¡ª­ê ꢪÀ I ꢨ­ ê tT > ê > ê ê ê 5 ê > > Q ê ê ê > ê 5 ê > 5 ê ­ê lê Lê L I ê H H ê Q ê ê Iê > 5 ê > ¾ L T > ¾I 5 ê ±ê 5 ê ê êu ¾l I 5 ê> ê ê 5 ê Lê > ê T B Q ê ê 5 ­ê s5 ê ê L ê ê > L T > ê H ±ê ê > ê 5 ±ê ê 5 ê ê ê L ê ê ê ê T ê 5 5 ±ê ê 5 ê ê> ê ê¾ê ê T L ê > > L ±ê L ê ê Q 5 ê ê ­ê hê T > ê > ê 5 ê 5 ê ¶ ´ê I B ±ê ê 5 ê 5 ê ê ê ê H ­ê ê r> Q ê ê >ê ê¡©¢¡¾ ê Q ±ê¡©¤ªê H Q ê R ê> ê 5 Iê L H > ±ê êw5 ê ¾ 5 ê ê ê Ãê > êI 5 5 ­ê ê > ¾ Q ê 5ê ê ê T > ê > H ê ±ê ê ê ê L 5 ê ê 5 Rê L ê5 ­Ãê êm ; ên ±ê ê ê I ê> L ê ê T > ê 5 ±ê 5 ê ê 5 ê 5 5 ê 5 ­ê{ ê ê ê H êÀê L ê > ¾ ê ê T > ê 5 ê ê > ê > 5 ê Àê I 5 ±ê Ãê ê> ê ê ê ê| >ê êw ¾ ­êp L H ±ê¡©£©¾ ±ê ê êw5 ê> Lê ê ±êy êl êÀê ê ê Lê ê Q ±ê êl I êp ê ê B Iê ê¾ê ê 5 5 ê > ê Lê> > ±ê ê êLê T > ê ¾ L H ê ê ê ê ê 5 5 ê ê T > ê ê 5 ¾ ê I ê Q H H Lê I ê Iê > ±êR ±ê ¾ ê ê > ­êy ê ê 5 ê ên ¾ ±ê 5 ê ê ±ê ê H ê ê ê 5 ê ¾ > 5 ±ê > ê B L ±ê 5 I ±ê B I I êÂ ê ±ê ê > Q ê >ê Àê ê ê ê t ê u ê n > ê 5 ê > ê¾ê ê ê ê > ês 5 ê ê 5 B 5 íêy ±ê¡©©©¾ ê H ê ¾ 5 5 ±ê > ê ê H ê 5 ê¾ê ên ê B ê > ê¾±ê¶ I ´ê ê ê ê T > L ±ê 5 ê ê H > ê> ê ê> ê 5 B êR ê ê 5 ¾ I ê 5 ê 5 êL ­êhê êm ; ê 5 ê ê ¾ ê ê ê > ±ê ê > ê I ±ê> ê B 5 ê > ê > > ê ê ±ê ­ ê l Lê 5 B 5 ê¡©¤£¾ ê Q ê > ±ê H H¾ ê ê L 5 5 ê  ê ê n è ¾ ±ê ê ê > L ê 5 ê ê T ê > íê l ê n ê 5 ê êq êh > ±ê êq êz ê H > ­êhêؤ£¾ ê L Lê> ê ê> ê R ê > ê > Lê L ê 5 Iê ê 5 5 ±êR > ê 5 ¾ > > ±ê ê T > > ±ê ê ê> ê ê LI 5 êw ¾ ê >ê ­êh ê ê 5 ê ê> ê 5 I±ê ê > ê 5 5 ê ê ê L 5 ê> Lê ê B ê n ¾ ê T > ê 5 L > ±ê n è ¾ ê Q ®ê L ê ên ê ê 5 I ê ê ê n êh ê ê 5 ­êhê > ê T > ê 5¾

ê Lê L 5 ê 5 ê¶ 5 ê > ´ê ê ±ê ê 5 Iê ê 5 5 ê ê >¾ ê Q H H Lê ±ê¶ B ê 5 > ´ê ê ê T > L ­ên ê ê 5 > L ê êw I¾ ê B Tê¡©¦¤¾ ê H > ê ê > ±ê Lê > ¾ > ­êt ê 5 I êR ê 5 ê B ê ê 5 5 ­ê¡©¤¥¾ ê ê H ê H H êu ê ê z = ±ê ê ê y> > ê u ê 5 ±ê ê ê ê H ê ê 5 5 ê 5 ­ê h ê ¶ > ê B 5 I ´ê Q Q ê k ê z = ê T > ê >¾ L ê ê 5 ê ên ¾ ­ê ê I ê ê ê ê H ê¡©¤¦ê> ê¡©¥ªê H H ê ê ê ê ±ê ê B ê ±ê ê> ê 5 I ê ê ê ê ê ê I B ê 5 5 5 ê ê ¾ B ê T ­ê m ê > Lê > > ê ê ê L ±ê ê Q ê n ê > ê w ê > ê ±ê j ê > êw ±êB ên ê¶ ´ê ê ê ¾ 5 ê T > > ­ê h ê ¡©¥ªê 5 ê 5 ê Q H ê > ê ê ê > ±ê ê L ên ê ê 5 ê R ê R ê ê ¾ 5 ê 5 ±ê 5 L ê B Q ê > > Iê B 5 ê ±ê > ê ê ê L ê¶ > ê ´ê ê ê ê 5 ¾ 5 5 ê ê L ¡­ên ¾ ê > ê L ê ê L ê Q ±ê ê ê B > ê ê ê R ê> ê ê ê 5 ê ê ê ­ê¶u5 ê ê B ê 5 ê ê ê I ê> > Q ­ê| ê ê > ê 5 ê êÀê 5 ê > ê ê ¾ Q L ±ê > L ´ê Àê 5 B ê > L ê 5 I ¢­ê m ¾ ê T > ê L > > ±ê > ê I êw ê L ±ên ¾ ê Iê I 5 ±ê 5 > ê ê ñê i ±ê > ê L ê t ê ê ê ¶ > > ´­ê h ê Lê ê B ®ê ê 5 ê H ±ê êm 5 ê > ê > > L ê 5 Iê T > ±êL ê L ê ê B ê > > ±ê ê 5 ê ê ê > °ê ê l > ê ê ê > ê ê ê 5 5 ±ê ê ê T êw ê ê H ê ­êl ê I ê 5 5 ê > > êR ê 5 5 ±ê5 > ê ê 5 ±ê 5 B ê> ê5 B ê ê ±ê ê Q ê ¾ ê ê 5 ê 5 5 ­êh êH ê> ê > ê Àê 5 ê 5 ê 5 ê 5 I ê L êÀê ê ê ¾ B Iê ê 5 5 ±ê L ê ê 5 5 ±ê> ê ê B¾ ê ê ê ê Q ê êt êu ¾tT ê > B ê Lê ê ê Àê L ±ê ê > L ê H ê H ê ê 5 ê > > ±ê B ê w ê ¾> ê ê Âw ê ê ±ê ¡©¥¡Ã­ê h ê ¡©¥¢ê H Q ê > Q ê T ¾ ê 5 êR ê ê 5 ê ê ¾ 5 ê ¾ 5 ­êl ê ê L ê L ê R ê ±ê B ê B ê 5 B ±ê > ê Tê 5 ê ­êhê B ê 5 ê5 5 ê B ±ê5 B ±ê 5 ±ê ê ê B ±ê 5 ê B ­ê

©


hê 5 ê > ê ±ê ê ê ê > L±ê 5 ê ê > ±ê5 5 ê ê 5 ê> ê ê Lê 5 ê ±ê R ­ê} I ±ê ê > Lê 5 5 ê ê L ê T Lê 5 ê 5 ê ê >¾ ±ê ê 5 ê H H ê 5 êw ê T > > ê Àê ê ±ê ê ê> ê Q > > ê> ê Q ê 5 ê 5 êI ê Lê L Q ê T > ¾ > ê ê 5 ê 5 ê ê 5 ê > ê ê ¾±ê ê 5 ê >ê ê ê > ê Iê ê ê > Q ê T ±ê H H ê L T ê ê L ê Q H > ê ­ê n ê ê 5 ±ê > > ±ê ê > R 5 ê ²ê ê¶ 5 ê > ê > ´­êl Lê 5 ê H 5 Iê 5 B 5 ê > > ê ¡©¥¢¾ ê ±ê ê s ê s ê n > 5 êÂw5 ñê > > êk ¾o êr ±ê ê ê ê ê T L ê ê ê L > ê H H ê 5 ­ êê hê ê Lê ¡©¥£¾ ê R ê > ê ê H ±ê ê ê ±ê > ê ê R ê 5 ê 5 ê s ê z ê >¾ > ±ê L ê h > ê Tê 5 ê Q ê Àê > 5 ê > ê > L ê > > ê 5 ê > ê 5 ê ±ê 5 ¾ êj ê êw ê 5 ê ê¡©¤ª¾ ê> ê >¾ > ê > Q ê 5 ­êhêw I ê Iê B 5 ê ê ê H > ê ê> > êÀê ê ê ê > L ê ê ê¾±ê ê T > > ên ê 5 ê 5 ê 5 ê 5 êR 5 ­ê¡©¥¤¾¥¥¾ ê ê > ê 5 ê ±ê L ±ê > ê ê ê ­êl ê ê 55 5 ê ê > > L ±ê ±ê êLê êB ±ê ê ê ê H ¾ ê > ±ê ê ê > 5 ê 5 ê > ê ê¶ ê L > L ´­êlê H ê L ê ¾ > ±ê ±ê ê L ê H > ê > ê 5 ê ±ê ê ±ê Tê B ±ê H ê > ê 5 ê > ê ê > ­ê ê n ¾ ê ê ê> ê > ê 5 Iê> > ¾ ê ê > ±ê ê ênH H 5 ±ê ê ê ¾ ¾ ê ê H ê ­êhê 5 ê ê B ê 5 êR 5> ê > ±ê ê > ê ê 5¾ 5 ê R ê B 5 ê Iê > ê B 5 I ±ê ê ê 5 ­ê rH Q Q ê H ê 5 ê Iê ê ê L ±ê ê ês ê ê ­ên ±ê ê ê I ê ê ê H H ê I ê 5 5 ±ê L ê ê ±ê 5 ê ê êR L ­ê{ 5 ê ê ±ê ê > ê ê ê ê 5 5 ±ê ê ê > ê ê ê 5 ê > > ê 5 ê 5 ê 5¾ ê ê B I ±ê Q ê ê R ê 5 ­ê ¾ > ê > ê ê ê L ±ê ê êB ê H > ê êw I ê H H ê> L ­êt I ê> êh >ê ê L ê 5 ê B ê 5 > > ±ê ê 5 I ê ¾ ê B ê 5 ê ê¶ > ê 5 5 ´±ê ê L ê ê ¶ H ´­ê u 5 I ê >ê R 5 ê > ê ê I ê> ê > ê 5 ±ê ên ê ê

L ê ê ê I 5 ê 5 ê¾ê ¾ Tê > ê ê 5 ê L > Tê ¾ ®ê ê T ê Q ê ê ê Q ê> > L±ê ê ê H êB 5 ê ê ê > ±êH 5 ê> ê w ê > > êÀê ê ê > ­êhês ê ê ê I ê H ê ê I ê ±ê ê ê H ê ê > ên ê 5 5 ê ê R ±ê ê ê> ê ê H Lê H H ®ê ê H H ê B ê I 5 ê > > ê 5 ê ê Lê ­êhê > L ê L ê 5 êÀê 5 Ãê H H ê ê> ê L ê L > ê R ¾ ê ¾ê 5 5 ê ê ±ê ê 5 ê 5 5 ê R B êL ­êh ê¡©¦ª¾ ê> ê > L ê ê 5 ê ê ê T > > ê ê 5 5 ±ê B ê > ê ê ê ê I ê 5 5 ­ên ê¡©§ª¾ ê 5 ê 5 ê > > ±êq êz ±ê ê B ê I¾ 5 ê 5 I 5 ²ê I ê ê l Q ê ê ¾ê 5 ê > êr 5 ±ê ê 5 êu ê ê¾ê> ê> ê ê ê ê ­ê ê tT > > ê ê > 5 ê > L ê 5¾ B ±ê B ê ê > ê s ê }5 5 ê 5 B ê ê > ê ê> ê> ê 5 ê > ê ê 5 ¾ 5 5 ê > L ê> L ­êhê H ê > 5 ê > ê> ê ê ê ê > ê > > ê > Iê B ê 5 > ¾ ê Q ê 5 B 5 ®ê > ê 5 ê 5 T ¾ > L ê 5 I±ê > ê L ê ê ¡©§ª¾ ê > ê > > L ê ê Iê L ê ê5 ­ê ê {H ê ê Rê 5 ê ên ¾ ±ê ê ¾ Iê ê ê T > > ­ê m 5 ê > 5 ê ê ê 5 ê R ê > ê i ê ê > > ê ê 5 ê L H êy 5 ñê ê 5 ê T ê ê > ê > L ê T ê ±ê I ê > ê 5 ê T êÀêB ê 5 ê ê ±ê ê ê¶{ 5 ê >´ê ê ê ê > ê5 5 ­ê¡©¥¦¾ ê > ±ê êا¦¾ ê ê 5 ê ê ê I ê > ê ê êr ê 5 êp­ê> êpp­ê B Tê > ñê ê ê ê B ê H H 5 ê R ê ê 5 Iê 5 5 ±ê ê ê > ê êبª¾ ê> ê ê 5 êR ê ­êh ê ê 5 ê H H B ê ê 5 ê ê > ê > L êR ê ê ¾ > ê B ¾ ê 5 ±ê L ê ê 5 B 5 ê ê¶{ ê 5 ´ê B Tê > ê > ê ê L ®ê ê ê > ê ê L¾ Lê ê > ê > ê 5 > ±ê ê ê 5 ê Q ê 5¾ 5 ê > ê ±ê ê > > ê T Lê Q ê 5 B ­ê hê 5 ±ê ê ê L ê 5 Iê ê ê > > ê 5 ê ê ê > ê ê ±ê L L ¾ L¾ ê > Lê > > ê ê ­êzL ±ên ê êH ê > ê > ê B ê B ê > ê ê ê ê ê 5 L 5 ê ê{ >6 ê êj ¾ > ¾ ­êhê ¾ 5 ê> ê ê 5 ê> > ê ê Lê 5 ê ±ê ê ê ê> ê Q ­êlê > Tê T ê ê

ª


ê ê ´¥­êhê¶iR R´ê B Tê > ê > 5 ê ê H >ê ê ¶> H B L´ê > ê H >ê I±ê L ê ê > ±ê ên ê ê> ê 5 ê ê ¾ ê 5 ê ê B ê> > ê¾ê ê > ê > ê5 > ê > êÀê 5 5 5 ­ê ê hê t 5 ê  ê rH > ¾ê > ê r ¾l I 5¾ ÃꢪªªêI ê ê}5 ên > ê5 ê ê > ê T > Lê 5 ê H ê ê ê ê ê ê H H > ê ê ê}5 ê 5 ­ê¢ª¡ªê Lê > êl I ê ê 5 ê L 5 5 ±êw> ê5 B ê ê 5 ±ê B êz > 5 ꢪ¡ªê 5 I ê I ¾ > ê B ê L H ê L > ê ê 5 5 5 ±ê > ¾ ê 5 T > L ±ê > ê ê}5 ên > 5 I ê H H H ê 5 ê Q ­êt 5 ê ê 5 ê 5 ¾ ê 5 ê 5 I ±ê 5 ¾ê> ê H T > ê Ât ê t ê ê h ê ½ê u ê ±ê t > ê Øh ê t ê½êw5 ±êt ê êt êh ê½êu ê ±ê ­Ã²ê 5 ê Q > ê H Q ê ê êm êu ¾ ê ê ê ê¡©©¦Ã±ê ê êm êi ¾ Q ê ê ê¡©©ªÃ­êê ê êê ê m ; ê n ê R ±ê > L ê ê ê 5 ê ê > ê > L ê > ê T > > ®ê ¾ 5 ê H ê  ê ê w I ê ê > 5 ®ê t êÆêw ®ê 5 5 ê ê T > ±ê¡©©ªÃê H ¾ > ê ê ê > > ê ­ê u ê R 5 ê 5 B ±ê ê T > ê ê  ê ê w I ê ê ±ê êt ¾ ê ê 5 > ê Ãê ê 5 I ê ¾ 5 I ê 5 ­êm > ê 5 5 I ê> ê ê H ê ê ê> ê5 H Lê 5 5 5 I ê B 5 ê ê IêB B L ê R ê ê ê 5 B 5 ê> ê ê I ­

5 5 ±ê ê ê H H ê > Q êI 5 ê ¾ ±ê > ê ­ên ê5 5 ê ê T ê > ê 5 ê ±ê B ê ê > ê ê > > Q ê ¾ 5 ê ê > ê T±ê ê ê ê > Q ê 5 ê ê ê Lê > ê Q ê B > ­ês Lê 5 ên ê 5 ê 5 ê 5 ±ê H ê ê 5 ê ê ±ê 5 ê ê ê ¾ 5 ­êhê ê 5 B 5 ê ê Lê¶} 5 ´ê B T±ê ê 5 > ê > ê ê B ê > ê ±ê H ê ê ê 5 ê 5 Iê 5 ê B ê ­êhê ê Lê 5 ±ê ên ê ±ê ê > > ê Q ê ¡©¨¤¾ ±ê ê ê ê n ê tR ê I 5 ê L ê q = ê { ê ê ¾ 5 I ­ê hê H ê ê ¤ê > ê ê > ê ©ê > ê > ê > ê 5 ê ê ê ê ê ¾ > ­êhê 5 B 5 ên ê ê > ê > ê > ê ê ¶ ê I ´ê Iê T ­ê qI ê ê n ê 5 5 ê L ê ê 5 I ê Àê ê > 5 I ê ¾ê ê H Lê > ®ê¶hê > ê ê ê 5 5 I ±ê ê ê Lê 5 ±ê ê ê H H > ê ê ê ±ê ê B 5 ­ê hê > ê ê > 5 ±ê ê ê ±ê ê ê 5 ê ê> > ê> ê ê> > > ê I B ê ±ê ê5 5 5 ê > ê ê ê ê ´£­êhê I ê> êQ H H H ê Iê > ê¶y ¾ ê H 5 5 ´±ê¶ H H êQ H > ´Ãê > 5 ê L ê ê ê> ê ê ê ê ê> ±ê 5 ê êQ H H ê 5 5 ê ê ê Ãê H H ê ê ±ê 5 L ê ê êبª¾ ±êØ©ª¾ ê> ê 5 ê > > ê Iê¶ 5 5 ´ê > 5 ê ®ê êQ H H H ê ¾ 5 5 ê ê¶ 5 ê 5 ´ê > > ±ê ê¶ ¾ ê 5 5 ´ê ê ê > ê ê ê ê 5 ê ê 5 H > ­ê hê ê ê ê > > ê ê¶ H ´ê 5 ê ê ê ¾ ±ê ê ꩪ¾ ê> ê > ê > Q ±ê> ê ê > 5 ê ê > ê ê 5 B 5 ­ê ¶u ê > ê ê ê ê R ê 5 ±ê ê L ê ±ê ê 5 ê ±ê L ®ê ê H ±ê ê ê Q ê ê ´±êB ên ¤­êhê 5 5 ê > 5 ê 5 ê ê L±ê ê 5 ±ê ê 5 ê > ê ¾ 5 ±ê ê ê Lê L 5 ê ê 5 êÀê ê 5 L ¾ R±ê ê ê ê ±ê ê ¶ ¾ ´êÀê ê >ê 5 ê ê ê ê 5 ­ê m ; ên ê T > > ê > T > > L ê ±ê R ê 5 5 ê Q ±ê > ê T ê ê ê ê > ¾ ê ê Q ê ±ê ê ê ê ¾ ê > ê 5 ê B 5 5 ê R Iê T > ê> > ­ê r> ê H B L ê ê ê> ê H ê T > ê > ê > Lê H H ±ê ên ê 5 ®ê¶°ê > ê ±ê ê ê H H > ê ±ê ê T > ê > ê > 5 ê Q H H ê I ±ê ê ê > > ê > ê 5 ê ¾

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêr5 5 êi 5

¡ ê t ê êÀê > 5B 5 ±ê¡¢¦­ê ­ê ®êt ê ±êm ; ên ±êÂk ê ê } îêêm ; ên êÀêt ê¡©¤ª¾¢ªªª­±êh ­ê¢ªªª­ ¢ ê m ; ên ±êw ê 5 Iê êÀêi > > ê ê T > L ê B 5 ñêê ê n êt ±êw ±ê¢ªª¥ £ ê n ±ê¢ªªª­ê£ª¥­ê ­ê ¤ ê ¢§§­ê ±ê ­ê ¥ ê ¢¤§­ê ±ê ­

«


z ê ê ®êhêq ê ê ê| m ; ên êl ê ên ¾t ês ¢ªêh êÀꢨêv ꢪ¡ª ê p ê ê ê ±ê ê ¢ª ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê~ êl ê ê ê ê ê ê ê ­ê p ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê j ê ê k ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êz ê ­êu ¾ êÀ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êêê ê p ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê¡©¢¡ê ê ê ê ê ê ê¡©¤ª±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê êw ê ê ê ê ­ê Âh ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê êm ê ê ê ê ­Ãê{ ê ê ê ê m ; ên ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ­êi ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ±êl ê ê ê ê ê | >ê êw ­êt ê ê¡©£©ê êo ê ê l êy ±ê ê êw ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê o ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê l ê ê ê ê ­ê o ê ê ê ê ê ê ê m ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êy ê ê êm ; ên Ø ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê o ê u ên ±ê ê ê ê ê ê ês ±ê z ê ê íê y ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©©©ê ê êm ; ên ê ê ±ê ê ê ê ê ê¹ ê ºê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê êm ; ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê o ê ê ê ê ê ê¡©¤£±ê ê ê ê ±ê n è ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê i ê ê ±ê m ; ên ê ê ê ê ê êh > êq ê ê ê ê êq êz ­ê{ ê ê ê ê¡©¤£ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êw ­ê { ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ên ê ±ê ¾ ê ê ê ê ê ên è ê ê ê ­êz ê ±êm ; ên ê ê ê ê ê ê ê ê ên êh ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê

ê ê ê ê ê ê ê ¹ ê ¾ ºê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹ ê ºê ê ­ê t ê ê ê ê ê ê êm ; ên ê ê ¾ ê ê ê ê ê s ê ê w ±ê ê ê ê ê¡©¦¤­êp ê¡©¤¥ê ê ê ê ê u ê êz = ê ê ê êy> > êu ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êy ê ê ê¹ ê º±ê ê ê êu ê êz = ê ¾ êm ; ên ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¡©¤¦ê ê¡©¥ª±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­êv ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ên Ø ê êw Ø ê ê ±êj ê ê w ±ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê~ ê ê ê¡©¥ªê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹~ êw º¡­êm ; ên ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê¹p ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­êpê Ø ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê º±ê ê ê ê ê ê ¢­êp ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê w ±ê ê ¹ ê ºê ê n ê  ê ê ê ê ê ê ¾ ñêi ê ê êt ­êh ê ê ê ®ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê êm ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­­­ê ê { ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êw ­êp ê ê ê ê ê ±ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê p ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ãê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êt ê h ­ês ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê êw ê êÂw ê ê ±ê¡©¥¡Ã­ê m ê ê ê ê¡©¥¢±ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê

¬


ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ­êz ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ±ê ê ê ê ê ê Ø ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê w êÀê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êÀê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êm ; ên ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹ ¾ ê ê ê º­êo ê ê ê ê ¾ ê ê ê¡©¥¢ê ên ês ês ê êw ê êk ¾ o êr ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê p ê ¡©¥£±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê êw ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ês êz ­ê{ ê ê ê êh ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê j ê ê w ê ê ê ê ê ê ­êi ê ê êw ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê¡©¤¥¾¥¥ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êm ê ±ê ê ê ê ê ²ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êµ ê ´ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ­êêê ê p ê ê ê ê ±ê ê ê ê ên ê ê êh êz ±êm ; ên ê ê ê ê ê ¾ ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êz ꥪê ê ê ê ê ê ê ê ês ê ­êm ; ên ±ê ê ê ê ê n ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êz ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ­êh ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê w ­ê { ê ê ê t ê ê h ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹j ê ºê ê ê ê ¹ ºê ê ­ê v ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ¾

±êm ; ên ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¾ê ê ±ê ê ê ê ê ê êw êÀê ê ê ê ê ¾ ê ­ê{ ês ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ên ê ê ê ê ê ê ê ­ês ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê Ãên ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­ê z ê ê ê ê ±ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê¡©§ªê ê ê ê ê êq ê z ±ê ê ê ê ê ê ²ê ê ê ê ê ê ê ê ê|zh±ê ê ê ê ê ê ê êj ê ê ê êu ê ­êê ê p ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê s ê ê ê z ¾ ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ­ê h ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ®êt ê ê ê ê ê ê ê êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê m ; ên ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê êi ê ê ê ê êy Ãê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê { ê ê j ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê Àê ê ¡©¥¦ê ê ê ê { ê ê ê ¡©§¦ê ê p ê  ê ê ê ê ê ê ê ê êv êj êpê êppíêh ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê n ê ê ê ê z ê ê ê ­êh ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê { ê ê ê ê ê ê ê êi ê êt ®êp ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êt ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êh ê ê ¾ ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê { >6 ê ê j ¾ > ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê

¤£


ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ø ê ê ê ê ­ê t ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê h ê ê ê ê ê ê ês ê ê ê ê êz ±ê ê ê ê ê ê ê ±ê ¾ ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê¡©¨¤ê ê êq = ê{ ê ê ê ê ê êu ê ên ê ­ê{ ê ¾ ê ê ê ê ê ê¤ê ê ê ê©ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ­ê { ê ê ê ê ê êm­ê n ê ê ê ê ê ên ê ­êv ê Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ®ê¹w ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê w ê ê ê ±ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê £­ºê o ê ê ê ê ê ê ê Âp ê v ±ê j ê j Ãê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê Ãê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꨪ ê ꩪ ®ê j ê ê ê ê ê ê¹ ê º±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê¹ ê º±ê ê ê ê ê ­êhê ê¹ ºê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ©ª ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê¹pê Ø ê ê ê ê ¾ ê ê ê êpê ê ±ê ê ê ®êpê ê ê ê ê ê ê ê ê º±ê ê m ; ê n ¤­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ±ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê Àê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ¾ ê ±ê ê¹ ºê ¾ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê m ; ê n Ø ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­êo ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê êm ; ên ê ®ê¹­­­ ê ê ê ê ê

ê ±ê ê Ø ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê º¥­êo ê êz ên ê ê ê ê êµ ê ê ¾ ´±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê ê { ê ê ê ê ê ê ên ê }5 ê ê o ê ê ¢ªªª­ê { ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê }5 ê z ê êi ê ê ê ê ê êo ê ê ê ê j ê ê l ê l ­ê p ê ê ê ê ê ¢ª¡ª±ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê w> ±ê ê êz ±ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê êh ê êv ꢪ¡ª­ê{ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê}5 ên ­êo ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê êÂt êt ê ê h ê½êu ê ±êt > ê Øh êt ê½êw ±êt ê êt êh ê½êu ê ±ê ­Ã²ê ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ê êv ê êsØ êu ¾ ê ê t ê ¡©©¦Ãê ê ê ê ê j ê ê ê s ê Øo ê¡©©ªÃ­êê ê m ; ên ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ꢪ ê ê ®êt ê ê ê ê ê ês ê êw ê ê ­ ­êt êÆêw ¾ ®êhêm ê êh ±ê¡©©ªÃê ê ê ê ê ê ê ­êp ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê êw ±ê ê ê ê ê ê ê ê ê t Ãê ê ê ê ê ê ­ê{ ês ê ê ê ê ê ê ê ¾ ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê ­ê êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêi 5 êr5 5

¡ ê t ê êÀê ê ê ê ±ê ê¡¢¦±ê ®êt ê ±êm ; ê ê n ±êÂk ê} îêm ; ên êÀêt ê¡©¤ª¾¢ªªª­±êh ­ê¢ªªª­ ¢ ê m ; ên ±êw Ø êy êj Àêp ê ê ê ê ñê ê n êt ±êw ±ê¢ªª¥ £ ê n ±ê¢ªªª±ê ꣪¥ ¤ ê ꢧ§±ê ­ê ¥ ê ꢤ§±ê ­

¤¤


} ê êpp­ê÷êr ê 5 êpp­ê÷êv êj êpp­ ¡©§§±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¥¤ ¦¥ê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¤¥


z ê÷êhê R Rê÷êz ên ¡©©¨±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¡ªª ¨ªê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¤¦


q ê ê÷êy êm> ê÷êt ês ê ¡©©©±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¦ª §£ê

¤§


t : ê­­­ê :ê÷ê{ 5 ê­­­ê ê 5 ê÷êw ê­­­ê êi ¡©©©±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê§£ ©¡±¥ê

¤¨


w ê ê÷ê{ 5 ê >ê÷ê{ ê êj ¢ªª¡±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê£¨ ¤¦ê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¤©


m ê ê÷êhê L ê Q ê÷êw ê{ êm ê ¢ªª¢±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¨¡ ¡ªªê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¤ª


z ê W ê ê÷êz > L ê ê > ê÷êz êt êj ¢ªª£±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¥¤±¥ §£ê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¤«


{ ê ê÷ê H H H êQ H > ê÷êj êj ê ¢ªª£±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¦ª §£ê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¤¬


u : ê ê÷êy ê H 5 5 ê÷êp êv ¢ªª£±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¡ªª ¨ªê êi 5 ê÷êi 5 ên T > ê÷êi 5 êj

¥£


l ê÷êl R Iê÷êl ¢ªª¤±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¤ª £ªê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¥¤


y ê ê÷êiL > ê÷êj ¢ªª¤±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¤ª £ªê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¥¥


zê ê êO ê÷êu Q H ê ê÷êz êi ¢ªª¤±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¤ª £ªê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¥¦


y ê ê ê÷êuH > ê ê 5 ê÷êw ê ê ê~ ¢ªª¤±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê£ª ¤ªê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¥§


w ê ê÷êhê êR ê÷êk êw ¢ªª¤±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±êØê©¡±¥ê

¥¨


z ê ê: ê ê÷ên Q H H ê ê 5 > ê L ê÷êm êh êi êi ¢ªª¥±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¤ª £ªê

¥©


w ê ê ê÷êo I 5 ê> ê ê÷êz ê êj ¢ªª§±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê©¢ §£ê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

¥ª


m ; ênpsv{ê

ê

y ê÷êz Q ê÷êi ® ¡©¢¡ê u ¾ ¾z êÂmà ê÷ê{ 5 ê÷êl ® ¡©£¨êê ¡©£©êê ¡©£©¾¡©¤¢ê ¡©¤¡¾¡©¤¢ê ¡©¤£¾¡©¤¥ê ê ê

s ê ês ê ÃêÀê| >ê êw êÂmà k ê êl ês êÂj ê| ñêi êp ±êw êÂmÃ

ê ês ê ês ±ê| >ê êw êÂmà h ê Øl êy ±êw êÂmà h > êq ê ­êq êz ñêw êÂmÃ

ê êi ¾h ê ­êq êz ñêw êÂmÃ

w ê÷êr Q > ê÷êo ®êêêêêê ¡©§¨ê ¡©¨¢ê ¡©¨¨ê ¡©©ªê ¡©©¥ê ¡©©¦ê

v ê ê Øv ê êh ê ês ±êt è ê ê êj êÂmà k ê êm êh êÂo êj ñêo ê| ±êu ê êÂ|zhà j ê ê Øv ê êh ê ês ±êt è ê ê êj êÂmà j ê ê ês> ê Øo ±êt è ê ê êj êÂmà t ê ê êu êh ê êk ±êu ê êÂ|zhà v ê ê Øv êu ê êt> ±êw > ê ê êy êÂmà ¥«


z ê ê Ãê÷êl > ê 5 B 5 ê 5 5 Ãê÷êz ê ê î ¢ª¡ªê ê ê ê ê ¢ªª©ê ê ¢ªª§ê ¢ªª¥ê ¢ªª£ê ¢ªª¡ê ê ¢ªªªê ê ê ¡©©¨ê ê ¡©©§ê ¡©©¦ê ¡©©¥ê ê ¡©©¤ê ê ê ¡©©£ê ¡©©¢ê

n ¾t ±ês êÂzsvà w> êr > ±êw> êÂoà } êt ên ±êu êv êÂ|zhà j êu êo ±ê{ êÂqà r êu êt ê êh ±êr ¾ êÂqà l ê êm ±êw êÂmÃê }5 ên > ê¾ê}5 ê{ ±êi êÂoà }5 ên > ê¾ê}5 ê{ ±êi êÂoà }5 ên > ê¾ê vê{ ±êi êÂoà r êj êt ±êj êÂkà }5 ên > êÀê vê{ ±êi êÂoà w ­ê êt­êi êt ê êh ±êj ±êw êÂ|zhÃê n ês ¾n ±êw êÂmà }5 ên > ê¾ê vê{ ±êi êÂoà t t êt ê êh ±êi êj ±êi êÂ|zhà m ên ±êw êÂmà l ên ±êu ê êÂ|zhà w ­ê êt­êi êt ê êh ±êj ±êw êÂ|zhà t êt ê êh ±êt ±êt êÂ|zhà t êq ên ±êh êÂusà w ­ê êt­êi êt ê êh ±êj ±êw êÂ|zhà i ên ±êt êÂlà t êt ê êh ±êt ±êt êÂ|zhà z ê~ êt ±êp ±êj êÂ|zhÃê t êt ê êh ±êt ±êt êÂ|zhà t ê êj êh ±êz êk ±ês êq ±êj êÂ|zhÃ

¡©©¡ê ê ê ¡©©£ê ê ¡©©ªê ê ê ¡©¨©ê ê ê ê ¡©¨¨ê ê ê ¡©¨§ê ê ê ê ¡©¨¦ê ¡©¨¥ê ê ¡©¨¤ê ê

t êq ên ±êh êÂusà i ên ±êt êÂlà q ê{ ên ±êz ±êh êÂ|zhà i ên ±êt êÂlà q ê{ ên ±êz ±êh êÂ|zhà n êi ±êw5 êÂmà } êt ên ±êu êv ±ês êÂ|zhà { êt ê êm êh ±êt êÂ|zhà t êq ên ±êh êÂusà y êt ê êh ±êy ±êj êÂ|zhà t êt ê êh ±êt ±êj êÂ|zhà | êt ê êh ±ê~ ±êr êÂ|zhà n êo ±ê~ êÂwsà h ên ±êz êÂzà l êw êt ê êh ±êl êw ±ê{ êÂ|zhà y ên ±êi êo êÂ|zhà t êk ±êh êÂusà t > êw ±êh êÂmà t > ê êw ê êw ±êh êÂmà n ê êm ±êw êÂmà o ê~ ên ±êi êÂkà t êq ên ±êh êÂusà o ê~ ên ±êi êÂkà n ên ês ±êw êÂmÃ

ê ê ê

} êp êh ên ±êu ê êÂ|zhà h ên ±êz êÂh|zà t êk ±êh êÂusÃ

¡©¨£ê ¡©¨¢ê ê ê ¡©¨¡ê ¡©¨ªê ¡©§©ê ¡©§¨ê ¡©§§ê ê ê ¡©§¦ê ê ¡©§¥ê ê ê ¡©§¤ê ¡©§£ê ê ê ¡©§¢ê ê ê ê ¡©§¡ê ¡©§ªê ê ê ¡©¦©ê ê ¡©¦¨ê ê ¡©¦¦ê ê ê ¡©¦¥ê ê ê ¡©¦£ê ¡©¦¢ê ¡©¦¡ê ¡©¦ªê ¡©¥©ê ¡©¥£ê ¡©¥¢ê ¡©¥¡ê ¡©¤£ê

z ên ±êu ê êÂ|zhà ên ±êj ±êp êÂ|zhà v êh êj ±êv êÂ|zhà w êz êk êt ±êw êz ±êj êÂ|zhà j êt ±êj ±ê{ êÂ|zhà z ê êp ±êw êz êÂ|zhà } êt ên ±êu êv ±ês êÂ|zhà ên ±êz ±êh êÂ|zhà n êy ±êw êz ±êj êÂ|zhà } êt ên ±êu êv ±ês êÂ|zhà t ê êh ±êh ±êu êt êÂ|zhÃê n êj ꧥ±ês êÂjoà ên ±êz ±êh êÂ|zhà n ê êt ±êm êÂpà n êj ±êw êÂmà } êt ên ±êu êv êÂ|zhà n êz êz ±ê} êÂpà o ê êl ên ±êo êÂ|zhà n ês ±ên êy ±êt êÂ|zhà m ê~ êt ê êh ±êm ê~ ±ê{ êÂ|zhà k êo ên ±ês êh êÂ|zhà n ê êi ±êk êÂ|zhà } êt ên ±êu êv êÂ|zhà t êj ê ê êh ±êt êÂ|zhà t êh êt ±êt ±êt êÂ|zhà j êr ên ±êk êÂ|zhà q êh êt ±êq ±êm êÂ|zhà z êt ê êh ±êu ê êÂ|zhà n êk ±ê{ êÂpà k êo ên ±ês êh êÂ|zhà s ên ±ês êÂnià n êj ±êw êÂmà n êj ±êw êÂmà n êz êz ±ê} êÂpà j êr ên ±êk êÂ|zhà k êm ên ±êu ê êÂ|zhà n ê ê êo ±êo êÂkà n ꣢±êt êÂpà n êj ±êw êÂmà t ên ±ês êÂnià n êj ±êw êÂmà t ên ±ês êÂnià n êj ±êw êÂmà n êm ±ês ²êw êÂmÃê n ês ês ±êw êÂmà n ês êo ±êw êÂmà t êk ±êw êÂmÃ

k ê ê ê ê÷êtT ê H T > ê÷ê~ ê ê ê ® t ê êt êh ±êu ê êÂ|zhòêt êt ê êh ±êu ê êÂ|zhòêt > ê Øh êt ±êw êÂmòêt > êw ±êh êÂmòêt t ê t ê êh ±êi êÂ|zhòêu êv êt ê êh ±êu êv êÂ|zhòêt êt ê êh ±êt ±êt êÂ|zhòêw ê êt ê i êt ê êh ±êj ±êw êÂ|zhòêu êh ê êk ±êu ê êÂ|zhòêt ê ê{ êh ±ê{ êh êÂpsòê~ Ø êt ±ê ~ ±ê k­j­ê Â|zhòê i è ê u ±ê w ê ÂmÃê  ê ê ê ê òê l ê w ê t ê ê h ±ê l ê w ±ê { ê Â|zhòê w ê h ê t ±êw ±êh êÂ|zhòêq êh êt ±êq ±êm êÂ|zhòêw êz êk êt ±êw êz ±êj êÂ|zhòê~ ê z ê| êt ±ê~ ±êr êÂ|zhòêm ê~ êh êt ±êm ê~ ±êp êÂ|zhòêm êz êj ±êi êy ±êt êÂ|zhòên ê y êh êt ±ên êy ±êt êÂ|zhòês ê| ±êi ±êw êÂ|zhòêt ê ê ê| ê êu êt ±êh ±ê u êt êÂ|zhòê| êh êt ±êj êz ê| ±ês êi ±êj êÂ|zhòêz êj ±êj ±êj êÂ|zhÃ

¥¬


p r I w ê hê 5 > ê m ê êw z ê r > L H {

n ¾t ês

m ên :

r5 5 êi 5

w ê ê O: z > ê B z ê

o ê

w ê ê O: h ê B l ê

z ê}

s s 5 5 s ê

p êi : z ê}

m m I w

k êi

n : ê r I n ê

k êi

{ u w ê u w> 5 5 j s

y ê ê hê B I ê > Lê I y ê ê êj

ê

k ±ês

¡¥ª

¢ª¡ª

} ê êp­ê÷êr ê 5 êp­ê÷êv êj êp­ ¡©§§±ê ¾ ê÷ê ¾ 5 ê÷ê ¾ ±ê¥ª ¦¥ê ê ê÷ê 5 T > ê÷ê ê

n ¾t ês ê¾ên > ¾tR ês ±êi ê ê¡ê¾êi5 ê > ꡱꩢ¢ªês ê¾ês ±êz { ®êУ¨¦êªâꥧ¨ê©¢ê¦ª±êm ®êУ¨¦êªâꥧ¨ê©¢ê¦¡±êl¾ ®ê Í ­ ±ê ­ ­


y ê ê ê÷êhê 5 B 5 ê 5 I ê÷êz ê ®

u l t l { p ê l y mv yy z ê t p up z { yp | t

t ê u ê n >

w ê ê ê ±ê ê ê ê ê ê ­ rQ H ê H H ê ê 5 T L ±ê ê B > ê ê 5 B 5 ê > H > ­


jpwê¾êr W ê ê ê u ê ê ê W ±ês §¥Â¤¤Ã®©¢©n êm­Âª¨£­¨¢¤Ã npsv{±êm ; ±ê¡©¢¡¾ êêêêêm ; ên ê®ês ê ±ês ê 5 ±ês Ø ê ± ¢ª­ê¨­¾¢¨­ê¡ª­ê¢ª¡ªê½êÄ ê êr5 5 êi 5 ê²ê ê êê O: êo ê ±ê ê ê O: êz ê} ê²êêêêêêêêê êk êi Å­ê¾ês ê®ên ¾t ±ê¢ª¡ª pziuꩧ¨¾©¦¡¾¦¦©¥¾¡£¾¨ ¢¥¢ª££§©¢èꢪ¡ªêêêêên ¾t ês êêêêêêêêêêêêêêêêên > ¾tR ês