34. Mednarodna likovna kolonija, Lendava (2006)

Page 1
V ZNAMENJU PLASTIKE MAJHNIH DIMENZIJ Pritegnitev eminentnih sodobnih slovenskih kiparjev v drugo delavnico odlivanja v bron v okviru 34. Mednarodne likovne kolonije v Lendavi zasluži našo pozornost z več zornih kotov. Sedaj že uveljavljeni Mednarodni likovni koloniji v Lendavi, eni izmed prvih tovrstnih kolonij v Sloveniji, saj poteka od leta 1973, daje kredibilnost kvalitetnega kiparskega ustvarjanja manjših, komornih plastičnih formatov v bronu. In drugič, v okviru delavnic se ustvarja prepotrebna praktična kiparska izkušnja, ki aktivno spremlja prizadevanja Evropskega trienala male plastike, naslednika Jugoslovanskega bienala male plastike, ki ga Galerija Murska Sobota prireja od leta 1973. Povezovanje omenjenih aktivnosti je prava pot, po kateri bomo prišli do skupne regijske ponudbe na področju kiparstva, ki bo sposobna pritegniti v našo pokrajino najboljše likovne ustvarjalce iz širšega evropskega prostora; tu ne bodo samo razstavljali, temveč tudi praktično ustvarjali. Z njihovimi dosežki ne povečujemo le števila naših eksponatov, temveč ustvarjamo platformo edinstvene zbirke eksponatov malih dimenzij, ki jih drugod v Sloveniji in morda v Evropi ni mogoče videti. Mirsad Begić je izdelal dva nizka in tanka reliefa, vlita v bron. Prvi, ki je ovalne oblike in je podoben ogledalu, baročnemu medaljonu, zrcali podobo ujetega časa večne človeške tragedije in krute resnice minljivosti življenja. Na površini prepoznamo oblike preprostega plovila v obliki krste, ki jo nosi voda. V krsti je lobanja, ki binglja na vrhu zleknjenega in razpetega telesa. Ob krsti se dviga gomila pokopanih trupel. Drugi relief je v obliki prerezanega trapeza. Sestavlja ga skodlast čoln – krsta s truplom, s ploščatimi površinami spojena v zamišljeno podobo splava, splava mrtvih. Obe skulpturi vsebujeta skrbno obdelane detajle z vidnimi sledmi prstov, ki so gnetli glino in iz nje oživili mrtve oblike. Zelena patina simbolizira dejanja zlobe in grozodejstva iz bližnje preteklosti v našem sosedstvu, praktično med našimi brati, ki se jih še spominjamo. Begićevo občutje tragedije minljivosti in krhkosti našega bivanja je v teh delih dobilo novo izraznost, materializirano v nizkem ploskem reliefu malih dimenzij. Jakov Brdar je izoblikoval tri male plastike, ki pa učinkujejo kot monumentalne spomeniške plastike, z motivi ribe roparice, morda ščuke, ki živi v rokavih reke Mure in se je v zvezi z njo spletla bogata mitologija. V prvi plastiki je na piedestal položena velika polkrožno zaključena ribja glava z ostrimi zobmi, izpod katere se vije manjša riba z velikimi izbuljenimi očmi. Kipar je v tridimenzionalni obliki utelesil metamorfozo ribe s človeškimi značajskimi potezami in lastnostmi, kot so na primer požrešnost, ropanje, nenasitnost... Tovrstne lastnosti

je še poudaril s strukturirano zaščitno kovinsko mrežo, ki nosi čeladi ali ščitu podobno obliko ribje glave. Drugi dve skulpturi karakterizirata slogovno neopredeljena arhitekturna stebra na zgodovinskem prizorišču, prostorskem platoju. Na vrhu enega stebra je ribja glava, pod stebrom pa nag, sključen človek, Adam, ki na plečih nosi veliko ribo. Steber na drugi skulpturi je prazen, zaključen z abakom, pri tleh pa ga ovija velika riba z ostrimi zobmi, pokrita z gosto razraščenim rečnim rastlinjem. Brdarjeva, v Lendavi nastala dela, lahko štejemo med njegove skulpture heroiziranega človeškega značaja, bodisi mitološkega ali sodobnega človeka - oba namreč v sebi združujeta moč prvinskega nagona in neizmerljive fizične ter duhovne moči. Metoda Frlica je pritegnila ideja oblikovanja človeških organov. Ustvarjena dela si lahko zamišljamo kot dele prebavnega trakta, od požiralnika, dvanajsternika, želodca in dela črevesja do žolčevoda oziroma kile, ter dela velikega človeškega mišičevja. Zdi se, da kiparja zanima predvsem nagubanost in prepletenost zunanjih in notranjih struktur človeškega organizma, posebej kipečih mišičnih mas, ki odražajo baročno občuteno organsko rast oblik. Prenos tovrstnih živih organskih značilnosti, v neživo bronasto formo, zrcali kiparjev prefinjeni smisel za mehke, gladke, vbočene in izbočene grozdičaste kiparske volumne, ki jih po vertikali prekrivajo plitki žlebovi, kanelure vlečenih kiparskih potez. Kljub morbidnemu občutju s krvjo prevlečenih notranjih organov, prežema Frlicove skulpture liričen, osebno doživet, poetičen odnos do mehkih form in obvladljivega trdega materiala. Sándor Györfi je ustvaril skulpturo, ki spominja na sarkofag. Ležeče izvotljeno telo, ki ga obdaja samo nagubana koža, odlita v bron, je položeno na konico trikotno oblikovanega monolita. Gre za spoj oziroma dotik življenjske horizontale in konice piramidalne forme, ki že sama po sebi govori o vrednostnih lestvicah in normah človeške civilizacije. Delo lahko razumemo kot parodijo na izropane prazne grobove faraonov, od katerih je ostala samo zlata obroba, sijaj nekdanje monumentalne egipčanske kulture. Mala plastika Roberta Jančoviča odraža sintezo animalistične in antropomorfne preobrazbe abstrahiranih predmetnih form. Rahlo upognjena, podolgovata, horizontalno ležeča paličasta forma se na koncu razraste v gibljiv pokrov, ščipalkam podobne klešče žuželke. Ferenc Király je ustvaril tri skulpture v bronu. Zgornji del največje med njimi je v obliki ženskih dojk, spodnji pa predstavlja podnožje v obliki ženske zadnjice, oboje je spojeno v znak erotičnosti ženskega telesa, kot nenehno privlačnega in nikoli do kraja doumlje2


nega hrepenenja. Drugo malo plastiko karakterizirajo vertikalno rastoče elegantne forme abstrahiranega razrasta odprtega rastlinskega brsta, preoblikovanega v razporek ženskega popka. Tretje delo lahko šteje kot odličen primer abstrahiranih organskih form, ki odražajo svoje lastno avtonomno likovno življenje. Težnje k oblikovanju idealne forme vodijo Királyja v abstrahirane, organsko občutene stilizirane oblike, ki odkrivajo perfekcionizem lirično občutenih, estetsko dovršenih, pozno modernističnih kiparskih rešitev. Krisztina Kunos, mlada madžarska kiparka, je ustvarila štiri klasične figuralne plastike. Portret v naravni velikosti odraža zaprt volumen form, oblikovanih z vidnimi sledmi prstov, znotraj katerih prihaja do slikovite igre svetlobe in sence. Doprsni portret mladega dekleta s kito v laseh in igrivo ovratnico, zrcali lirično občutje in milino zasanjanega obraza. Sedeča figurica – akt s prekrižanimi rokami in nogami, v zaprtem volumnu trikotno formirane telesne mase odraža ekspresiven značaj. Podoba konjske glave je ujeta v polkrožno zaključen valj zaprtega volumna s površinsko, slikarsko občuteno modelacijo detajlov. Ladislav Sabo je sestavil dva objekta, konstruirana iz varjenih kovinskih palic in prirezanih ter rdeče obarvanih plastičnih profilov. Prvi objekt je zgrajen iz križno sestavljenih kovinskih palic, v nekakšno stolpno konstrukcijo, ki jo na vrhu zaključuje horizontalni plato, iz katerega poganjajo čopom podobne rože. Druga konstrukcija aludira na spleteno kovinsko gnezdo, iz katerega štrlijo štirje nastavki, iz rdečih, v križ sestavljenih plastičnih profilov. Idejno sporočilnost kiparjeve zamisli, obeh objektov, lahko odkrijemo v simboliki odnosov prepletenih konstrukcijskih mrež železnih palic, znotraj katerih igrajo posebno vlogo vpeti, rdeče obarvani plastični profili, še bolj pa štrleči rdeči križi, ki parafrazirajo prepoznavno ideologijo rdeče provinience. Z bujnim rastlinskim, lahko rečemo celo cvetnim razrastom, na prvem objektu, je kipar materializiral idejo »razcveta novega družbenega življenja«. Lujo Vodopivec predstavlja klasično oblikovane figure malih dimenzij, odlite v bron. Kombinira ročno izdelane predmete z že gotovimi industrijskimi produkti. Obe deli, prostorsko občuteni miniaturni inscenaciji, asociirata na kabine solarija, v katerih so ženske in moški zleknjeni na tleh, ob stenah, na podijih, predani talnemu in zidnemu sevanju toplote nevidnega in neslišnega fluida električne energije. Kabine solarija so med seboj ločene s steklenimi stenami, v vsaki je ena oseba in eno grelno telo v obliki visokega stebra, priključenega na električno omrežje. Vodopivčeva kombinacija in združevanje klasične tehnike odlivanja v bron, z električno instalacijo, materialom in industrijskimi izdelki raznobarvnih priključkov in mrež električnih kablov,

izžareva vzdušje novega, tehniziranega sveta. Sveta prevladujoče tehnologije in digitalizacije, ki povzroča odtujenost človeka in njegovo zapiranje v lasten, omejen prostor intime in egoistične udobnosti. Druga delavnica odlivanja v bron je ponovno opozorila na umetniško moč figuralnega kiparstva, oblikovanega s prsti, na klasičen kiparski način, kar potrjuje smisel koncepta organizatorjev, da se v delavnici odlijejo v bron, za to zvrst odlivanja vnaprej pripravljena dela. Mirsad Begić je k svojemu prepoznavnemu kiparstvu, vezanemu na trpkost ranljive človeške bivanjskosti, dodal novo likovno dimenzijo ploskega reliefa. Na njem se figura in prizorišče stikata na najnižjem ploskem nivoju, ki skorajda prehaja v magičnost slikovne površine. Jakov Brdar je uspel ustvariti heroizirano malo plastiko, ki s svojo asociativnostjo prevzema vlogo klasične spomeniške plastike, posvečene mitološ-kim temam. Lujo Vodopivec nas preseneti z nostalgijo po klasični figurativni mali plastiki, ki pa - vpeta v tokove ročno izdelanega in iz gotovih produktov sestavljenega objekta - prevzema nosilno vlogo kiparskega izraza. Figuralna dela Krisztine Kunos, ustvarjena v akademski maniri, odražajo kiparkin lirični odnos do zaprtega volumna čvrstih oblik. Na meji med figuro in objektom se je zaustavila mala plastika Roberta Jančoviča. Delo Sándorja Györfija lahko štejemo za objekt, ki nas nagovarja z narativnostjo in dognano povezavo brona in kamna v simbolno sporočilnost minljivosti velikih kultur. S podobno idejno sporočilnostjo, ideoloških povezav preteklosti in sedanjosti, nas nagovarjajo konstruktivno sestavljena dela Ladislava Saboja. Metod Frlic spada med naše najboljše kiparje v kamnu. Kamen, s svojo trdoto, zanj predstavlja izziv, ki kiparja postavlja pred težko izkušnjo odlitja tehnološko najtežavnejših, oblikovno pretanjenih, mehko občutenih oblik, značilnih za kiparstvo renesanse in baroka. Kiparstvo Ferenca Királyja odlikuje imaginacija intuitivnih oblik človeške, živalske in rastlinske duhovne sfere, preoblikovane v samostojne, avtonomno živeče abstrahirane organske oblike. Franc Obal

3


A KISPLASZTIKA JEGYÉBEN A 34. Nemzetközi Művésztelep keretén belül megrendezett második bronzöntő műhelyen Lendván eminens kortárs szlovén szobrászok vettek részt, több szempontból is felkeltve magukra a figyelmet. A ma már elismert Lendvai Nemzetközi Művésztelep az első ilyen jellegű művésztelep Szlovéniában, hiszen már 1973 óta kerül megrendezésre, amely keretében a műhelyen minőségi szobrászati alkotás, kamara jellegű bronzból készült kisplasztika előállítására kerül sor. Másrészt pedig a műhelyeken jön létre az oly szükséges gyakorlati tapasztalat a szobrászat terén, amely az Európai Kisplasztika Trienálé, mint a Jugoszláv Kisplasztika Bienálé utóda, aktív kísérője, amit a Galéria Murska Sobota rendez már 1973 óta. Az említett tevékenységek összekapcsolása az az igazi út, amely során közös régiós kínálathoz jutunk a szobrászat terén, ami képes lesz arra, hogy vidékünkre vonzza a tágabb európai térség legjobb képzőművészeit; itt nem csak kiállítanak, hanem alkotómunkát is folytatnak. Alkotásaikkal nem csak gyűjteményünk növekszik, hanem egyedülálló kisplasztikai gyűjteményre teszünk szert, amilyen sehol máshol Szlovéniában, sőt még talán Európában sem található. Mirsad Begić két alacsony és keskeny bronzba öntött domborművet alkotott. Az első ovális alakú és tükörre hasonlít, barokk medalionra, amely az örök emberi tragédia és az élet mulandóságának kegyetlen igazságát tükrözi. A felületen egyszerű alakú, koporsóra hasonlító vízi járművet fedezünk fel, amit a víz sodor. A koporsóban koponya van, amely egy elnyúlt és kifeszített test tetején lóg. A koporsó mellett egy halom elhantolt tetem emelkedik a magasba. A második relief kettévágott trapéz alakú. Zsindelyes csónakból áll össze – koporsó tetemmel, lapos felületekkel elképzelt tutajjá fonódva, a holtak tutajává. Mindkét skulptúra gondosan megmunkált részleteket tartalmaz jól látható ujjnyomokkal, amik az agyagot formázták és életre keltették benne az élettelen formákat. A zöld patina a közelmúlt gaztetteit és szörnyűségeit szimbolizálja a szomszédságunkban, gyakorlatilag a testvéreink között, akikre még kiterjed az emlékezetünk. Begić tragédia felfogása a mulandóságról és létünk törékenyégéről ezekben a művekben új kifejezésmódban nyilvánult meg, kis dimenziójú, alacsony, lapos domborműben öltve testet. Jakov Brdar három kisplasztikát alkotott, amelyek viszont monumentális emlékmű jellegű plasztikaként hatnak, ragadozóhal, talán a csuka motívumával, amely a Mura folyó ágaiban él, és gazdag mitológia alakult ki körülötte. Az első plasztikánál egy nagy félkör alakú halfejet helyezett a piedesztálra

éles fogakkal, alatta pedig kisebb hal húzódik nagy, kiguvadt szemmel. A szobrász háromdimenziós formában testesítette meg a hal metamorfózisát emberi jellegzetességekkel és tulajdonságokkal ellátva, mint például a falánkság, rablás, telhetetlenség… Ezeket a tulajdonságokat strukturált védő fémhálóval emelte ki, ami sisakhoz vagy pajzshoz hasonló halfej formát visel. A másik két szobor stilisztikai szempontból meghatározatlan építészeti oszlopot karakterizál történelmi helyszínen, a hely platóján. Az egyik oszlop csúcsán halfej van, az oszlop alatt pedig mezítelen, görnyedt ember, Ádám, aki a vállán egy nagy halat cipel. A második skulptúrán az oszlop üres, abakusszal zárt, az alapzatnál pedig nagy, éles fogú hal tekeredik rá, sűrűn benőtt vízi növényzettel átszőve. Brdar Lendván keletkezett alkotásait az emberi jellem hősiességét megformáló szobrai közé sorolhatjuk, akár mitológiai vagy a modern kor emberéről van szó, mindkettőben ugyanis találkozik az elemi ösztön ereje a mérhetetlen fizikai, valamint szellemi erővel. Metod Frlicet az emberi szervek megformálásának gondolata vonzotta. A megalkotott műveket az emésztőcsatorna részeiként képzelhetjük el, a nyelőcsőtől, nyombélen, gyomron és belek egy részén keresztül az epevezetékig, illetve sérvig, valamint a nagy emberi izomzat egy részéig. Úgy tűnik, hogy a szobrászt főleg az emberi szervezet külső és belső struktúráinak ráncai és összefonódásai érdeklik, az a külön kiforrású izomtömeg, amely a formák szerves növekedésének barokk megérzését tükrözik. Az effajta élő szerves jellegzetességek átvitele a nem szerves bronzformába a szobrász kifinomult érzékét tükrözi a lágy, sima, homorú és domború szobrászati volumenek iránt, amelyeket vertikálisan sekély csatornák fedik át, a bevésett szobrászati vonások vájolatai. A vérrel bevont belső szervek morbid érzése ellenére Frlic szobrait lírikus, személyesen átélt poetikus viszony járja át a lágy formákkal és leküzdhető szilárd anyaggal szemben. Györfi Sándor egy szarkofágra emlékeztető szkulptúrát alkotott. A fekvő kivájt testet, amelyet csak ráncos, bronzba öntött bőr fed, a háromszögletesre formált monolit csúcsára helyezi. Az élet vízszintesének és a piramisok csúcsainak az összefonásáról, illetve érintkezéséről van szó, amely már önmagában is az emberi civilizáció értékskáláiról és normáiról szól. A művet a fáraók kirabolt sírjainak a paródiájaként is felfoghatjuk, amelyekben csak az aranyszegély maradt meg a valamikori hatalmas egyiptomi kultúra csillogásából. Robert Jančovič kisplasztikája az absztrahált tárgyi formák animális és antropomorf átváltozásának szintézisét tükrözi. Az enyhén hajlított, hosszúkás, horizontálisan

4


fekvő pálca alakú forma a végén mozgékony fedővé, a rovar csipeszhez hasonló ollójává növi ki magát. Király Ferenc három bronzszobrot alkotott. A legnagyobb szobor felső része női emlő formájú, az alsó pedig az alapzatot képezi női hátsó formájában – mindkettő összefonódik a női test erotikussága jeléül, mint örökké vonzó és soha egészében fel nem fogható vágyódás. A másik kisplasztikát kinyílt növényi bimbó női köldöknyílássá alakult absztrahált elágazásainak vertikálisan növekvő elegáns formái jellemzik. A harmadik alkotás az absztrahált szerves formák kitűnő példánya, amelyek önálló autonóm képzőművészi életüket tükrözik. Az ideális formaalkotáshoz való törekvés Királyt absztrahált, szervesen érzékelt stilizált formákhoz vezetik, amelyek a lírikusan érzékelt, esztétikailag tökéletes, késő modernista szobrászati megoldások perfekcionizmusát tárják fel. Kunos Krisztina fiatal magyar szobrászművész négy klasszikus figurális plasztikát alkotott. A természetes nagyságú portré a formák zárt volumenét tükrözi, látható ujjnyomokkal formázva, amelyek során a fény és az árnyék festői játéka jön létre. A fiatal lány mellszobra varkocsba font hajjal és pajkos nyaklánccal lírikus érzelmeket és bájosan ábrándos arcot tükröz. Az ülő figura – akt keresztbe font kézzel és keresztbe vetett lábbal – a háromszögletessé formált testtömeg zárt volumenében expresszív jellemet tükröz. A lófej alak félkörré formált zárt volumenű hengerbe van zárva a részletek területi, festőien érzékelt megmintázásával. Ladislav Sabo két objektumot állított össze hegesztett fémpálcákból és levágott, valamint pirosra festett plasztikus profilokból. Az első objektum egyfajta toronyszerű, keresztbe rakott fémpálcák konstrukciója, amik a tetejét horizontális fennsík zárja, amelyből csomókhoz hasonló virágok nőnek. A második konstrukció fonott fémből készült fészekre utal, amelyből piros keresztbe rakott plasztikus profilból négy toldalék emelkedik ki. A szobrász elképzelésének eszmei üzenetét a két szobor kapcsán a vaspálcák átfont konstrukciós hálója viszonyának a szimbolikájában fedezhetjük fel, amin belül különös szerepük van a beillesztett pirosra festett plasztikus profiloknak, de még inkább a kiemelkedő piros kereszteknek, mint a piros proveniencia felismerhető ideológiájának a parafrázisai. Dús növényi, mondhatjuk virágok sokaságával az első objektumon a szobrász „az új társadalmi élet felvirágzásának” eszméjét materializálta. Lujo Vodopivec képviseli a bronzba öntött klasszikusan megformált kisméretű figurákat. A kézi készítésű tárgyakat a már kész ipari termékekkel kombinálja. Mindkét miniatűr alkotása a szolárium kabinjára asszociál, ahol a nők és a férfiak a földön hevernek a fal mentén, a pódiumokon, átengedve érzékeiket a látha-

tatlan és nem hallható villanyáram kisugárzó erejének. A szolárium kabinjai üvegfallal vannak elkülönítve egymástól, mindegyikben egy-egy személy van egy hősugárzó villanyhálózatra kapcsolt magas oszlop formájában. Vodopivec kombinációja és a bronzba öntés klasszikus technikájának a kombinációja a villanyszereléssel, anyaggal és különböző villanydróttal és színes ipari termékkel, az új elműszakiasodott világ hangulatát sugározza. Az eluralkodott technológia és digitalizáció világát, amely az ember elidegenítését eredményezi, elzárkózását saját, intim és egoista kényelmének korlátolt világába. A második bronzöntő műhely újra felhívta a figyelmet a kézzel formált, klasszikus szobrászati módon megalkotott figurális szobrászat művészi erejére, ami alátámasztja a szervezők konceptusának lényegét, hogy a műhelyen bronzba öntsék az ilyen jellegű öntésre alkalmas előre elkészített alkotásokat. Mirsad Begić jellegzetes szobrászatához, amely az érzékeny emberi lét fanyarságához kötődik, a lapos relief új dimenziójával járult hozzá. Itt a figura és a helyszín a legalacsonyabb lapos szinten találkozik, ami szinte a képzőművészeti felület bűvkörébe megy át. Jakov Brdarnak sikerült megalkotni a heroizált kisplasztikát, amely asszociatív voltával átveszi a klasszikus, mitológiai témáknak szentelt műemlékplasztika szerepét. Lujo Vodopivec a klasszikus figuratív kisplasztika iránti nosztalgiájával lep meg bennünket, amely viszont a kézzel és kész termékekkel kombinált alkotásaival átveszi a szobrászati kifejezésmód hordozó szerepét. Kunos Krisztina figurális alkotásai akadémiai modorban megalkotva, a szobrásznő lírikus viszonyát tükrözik a szilárd formák zárt volumene iránt. A figura és objektum határán állt meg Robert Jančovič kisplasztikája. Györfi Sándor művét olyan objektumnak tekinthetjük, amely narratív hangnemben szól hozzánk, és a bronz és a kő ismert összefüggésének üzenetét közvetíti a nagy kultúrák mulandóságáról. A múlt és jelen hasonló ideológiai összefüggéseinek eszmei üzenetével fogadnak bennünket Ladislav Sabo konstruktíven összeállított alkotásai. Metod Frlic az egyik legjobb kőszobrászunk. A kő keménységével, szilárdságával kihívást jelent számára, amely a szobrászt a technológiai szempontból legnehezebb, kifinomult megformálású, lágyan érzékelt, a reneszánszra és barokkra jellemző formák megvalósításának nehéz tapasztalata elé állítja. Király Ferenc szobrászatára az emberi, állati és növényi szellemi szféra intuitív formáinak imaginációja jellemző, önálló, autonóm életet folytató absztrahált szerves formákká alakítva. Franc Obal

5


CHARACTERISED BY SMALL-SCALE SCULPTURES Attracting eminent modern Slovenian sculptors to the second bronze cast workshop in the framework of the 34th International Fine Arts Colony in Lendava, deserves our attention from more viewpoints. One of the more important facts that bring credibility to the now renowned International Fine Arts Colony in Lendava - one of the first ones in Slovenia as it continues from 1973 - is quality sculpting of smaller, chamber statuary formats in bronze. On the other hand, the workshops create necessary practical sculpting experiences, following the endeavours of European Triennial of SmallScale Sculpture, the successor of Yugoslav Biennial of Small-Scale Sculpture, which has been organized by Gallery Murska Sobota since 1973. Combining the mentioned activities is a way to establish a joint regional sculpting offer, able to attract the best artists from a wider European area to the region, not just for exhibitions, but also to create. Their achievements not only increase the number of our exhibits, but also create a platform for a unique collection of small-scale exhibits that can not be found elsewhere in Slovenia or perhaps even Europe. Mirsad Begić created two low and thin bronze cast reliefs. The first one is oval, resembling a mirror or a Baroque medallion, and reflecting an image of human tragedy trapped in time and cruel truth of life’s transitoriness. On the surface, a simple vessel in the form of a coffin can be distinguished. There is a scull in the coffin, dangling on top of a stretched and spread body. A heap of buried bodies rises next to the coffin. The other relief is in the form of a cut trapezium. There is a shingled boat – a coffin with a body, merged with flat surfaces to an imagined image of a raft, the raft of the dead. Both sculptures contain carefully handled details with visible traces of fingers that moulded the clay and made the dead forms alive. The green patina symbolizes acts of malice and cruelties from our vicinity in the recent past, practically among our brothers, which we can all still remember very well. Begić’s perception of tragedy of transitoriness and fragility of our existence acquired a new expressivity, materialized in low and flat small-scale relief. Jakov Brdar moulded three statuaries with effect of a monumental sculpture, bearing motifs of a fish of prey, possibly a pike, that lives in branches of river Mura and has a rich mythology surrounding it. The first sculpture shows a semicircular fish head with sharp teeth on a pedestal and from under it winds a smaller fish with big bulging eyes. The sculptor embodied the metamorphosis of a fish with human character features, such as greediness, plunderage or insatiabi-

lity in three-dimensional shape. These characteristics are accentuated by a protective net with a helmet or shield-like fish head form. The other two sculptures are characterized by stylistically undefined architectural columns on a historical setting, a plateau. There is a fish head on top of a column and a naked, crooked person underneath it, Adam, carrying a big fish on his shoulders. The column on the other sculpture is empty, with an abacus on top and a big fish with sharp teeth wraps itself around its bottom, covered by dense river plants. Brdar’s work created in Lendava can be regarded as sculptures of heroic human character - be it of a mythological or modern human – they namely both include the power of basic instinct and immeasurable physical and spiritual power. Metod Frlic was attracted to the idea of forming human organs. Created works can be imagined as parts of a digestive tract, from gullet, duodenum, stomach and part of intestine to bile duct or hernia and parts of human musculature. It seems the artist is predominantly interested in folding and interweaving of outer and inner structures of human organism, especially muscle masses, reflecting a baroque-like organic growth of forms. The transfer of the live organic characteristics to inanimate bronze form mirrors the sculptor’s refined sense for soft, smooth, concave and convex clusterlike sculptural volumes, vertically covered by shallow grooves of dragged sculptor’s strokes. Despite the morbid impression of the blood-coated inner organs, Frlic’s sculptures are a lyric, personally perceived poetic relation toward the soft forms and handled solid material. Sándor Györfi created a sculpture resembling a sarchophagus. The lying hollow body, surrounded by wrinkled skin, cast into bronze, is put to the point of a triangular monolith. It is about the connection or touch between the horizontal line of life and the top of a pyramidal form, which is about values and norms of human civilization. The creation can be understood as a parody to the robbed empty pharaoh graves, with only a gold border left, showing splendour of the ancient Egyptian culture. Small-scale sculpture by Robert Jančovič reflects a synthesis of animalistic and anthropomorph metamorphosis of abstracted forms. Slightly bent, oblong, horizontal, stick-like form grows into a flexible lid at the end, into claws of an insect, resembling clothespins. Ferenc Király created three sculptures in bronze. The upper part of the biggest one is formed like women’s breasts, and the lower part represents the base in form of female buttocks – both is united to a 6


symbol of eroticism of a female body, a constantly attractive and never fully comprehended longing. The second small-scale sculpture is characterised by a vertically growing elegant form of an abstracted open sprout, transformed into a female navel. The third sculpture is an excellent example of abstracted organic forms, reflecting their own autonomous artistic life. Striving for an ideal shape, Király turns to abstracted, organic stylized forms that show perfectionism of lyrically sensed, aesthetically perfected, late modernist sculpting solutions. Krisztina Kunos, a young sculptress from Hungary, created four classical figural sculptures. The life-size portrait reflects a closed volume of shapes formed with visible finger traces, allowing a picturesque game of light and shade. The bust of a young girl with a plait in her hair and a playful necklace mirrors a lyric feeling and grace of the face, lost in a daydream. A sitting figurine – a nude with folded arms and feet in closed volume of triangular body mass, reflects an expressive character. The form of a horse head is trapped in semicircular cylinder of closed volume with artistic surface details. Ladislav Sabo created two objects, constructed from welded metal bars and cut plastic profiles coloured in red. The first object is made of cross-shaped metal bars forming a tower construction, finished on top by a horizontal plateau, with flowers growing in bunches. The second construction alludes to a plaited metal nest, with four prolonged profiles of red crossshaped plastic profiles projecting out of it. The idea behind both objects can be found in the symbolism of relations between interwoven metal bar construction nets, with red plastic profiles supporting them from inside and even more the red crosses, paraphrasing a recognisable ideology of red provenience. Through rich vegetation, even rich blossoming on the first object, the sculptor materialized the idea of “bloom of new social life”. Lujo Vodopivec presents classical small-scale bronze figures. He combines hand-made objects with finished industrial products. Both works are miniature productions with spatial feeling and associate to solarium cabins with male and female figures stretched on the floor, against the walls, on podiums, delivered to radiation of heat of an invisible and inaudible fluid of electric energy. Solarium cabins are divided by glass walls, each containing a person and a heating appliance in the shape of a tall column, connected to electricity. Vodopivec’s combination of a classical bronze casting technique with electrical installation, material and industrial products, colourful connections and nets of electric cables, radiates the atmosphere of

a new, technology-driven world; the world of predominating technology and digitalization, causing human alienation and confinement to our own, limited space of intimacy and egoistic comfort. The second bronze casting workshop drew new attention to the artistic power of figural sculpting formed with fingers in a classic sculpting method, confirming the significance of the organizers’ concept to produce a bronze cast of the previously prepared works. Mirsad Begić added a new artistic dimension of basrelief to his recognisable sculpting, tied to bitterness of a vulnerable human dwelling. The figure on it and the scene are joined on the lowest level, almost passing into magic of the surface. Jakov Brdar managed to create a heroized small-scale sculpture that takes the role of a classical monumental sculpture through its associativity, dedicated to mythological subjects. Lujo Vodopivec surprises us with nostalgia for classical figurative sculpture, taking the role of statuary expression, although he uses hand-made and finished products to make a compound object. Figural works of Krisztina Kunos, created in the artistic fashion, reflect the lyric attitude of the sculptress towards the closed volume of solid forms. The sculpture by Robert Jančovič remained somewhere between a figure and an object. The work of Sándor Györfi can be considered an object, addressing us with its narrative and the combination of bronze and stone in a symbolic message about transitoriness of big cultures. A similar message of ideological connections between the past and the present can be observed in the constructively combined works of Ladislav Sabo. Metod Frlic is one of our best stone sculptors. The hardness of stone is a challenge for him, putting the sculptor to test while trying to cast technologically most difficult, fine and tender forms, characteristic for sculptures of Rena-issance and Baroque. The work of Ferenc Király excels in imagination of intuitive forms of human, animal and plant spiritual sphere, transformed into independent, autonomous and abstract living organic forms. Franc Obal

7


Mirsad Begić Poljanski nasip 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

1953 - Glamoč, Bosna i Hercegovina

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1979 - Akademija za likovno umetnost, Ljubljana 1986 - ALU, Ljubljana - Postdiplomski študij (smer kiparstvo)

Izbrane samostojne razstave

1999 - Galerija Hest, Ljubljana

Jelentősebb egyéni kiállításai

2000 - Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki 2001 - Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec

Selected individual exhibitions

2001 - Zitadella Spandau, Berlin 2003 - Mestna galerija Piran, Galerija Loža in Meduza Koper 2004 - Narodna galerija, Ljubljana 2007 - Galerija Glesia, Ljubljana

2004 - Kiparstvo v Umetniški zbirki NLB, Galerija Avla NLB, Ljubljana

Izbrane skupinske razstave Jelentősebb csoportos kiállításai

2004 - Slovenska umetnost 1985-1995, Moderna Galerija Ljubljana 2005 - Genius loci Lera 2004, Stavba Krajinskega parka Sečoveljske

Selected group exhibitions

soline na Leri 2005 - Kiparske pokrajine, Mestna galerija Ljubljana 2006 - Razstava del iz fonda stalne zbirke galerije II. del - kiparstvo, Galerija Murska Sobota

1997 - Župančičeva nagrada

Nagrade in priznanja

2000 - Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana

Díjak és kitüntetések Awards and recognition

8


Pompejski mozaik / Pompei mozaik / Pompeiian Masaic (bron / bronz / bronze, 6 x 37 x 27 cm)

Zgodba za vse / TĂśrtĂŠnet mindenkinek / A Story for All (bron / bronz / bronze, 3 x 20 x 15,5 cm)

9


Jakov Brdar Krivec 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

1949 - Livno, Bosna i Hercegovina

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1975 - Akademija za likovno umetnost, Ljubljana 1978 - ALU, Ljubljana - Postdiplomski študij (smer kiparstvo)

Izbrane samostojne razstave

2000 - Pergamonmuseum, Berlin

Jelentősebb egyéni kiállításai

1994 - Mala galerija, Ljubljana

Selected individual exhibitions

2000 - Obalne galerije, Piran 2005 - Dioklecijanova palača, Split

Izbrane skupinske razstave

2004 - Slovenska umetnost 1985-1995, Moderna Galerija Ljubljana 2005 - Genius loci Lera 2004, Stavba Krajinskega parka Sečoveljske

Jelentősebb csoportos kiállításai

soline na Leri

Selected group exhibitions

2005 - Kiparske pokrajine, Mestna galerija Ljubljana 2006 - Razstava del iz fonda stalne zbirke galerije II. del - kiparstvo, Galerija Murska Sobota

1983 - Odkupna nagrada na Jugoslovanskem bienalu akvarelov,

Nagrade in priznanja

Karlovac

Díjak és kitüntetések

1987 - Prva nagrada na Jugoslovanskem bienalu skulptur, Pančevo

Awards and recognition

1998 - Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana 1998 - Prva nagrada na natečaju konjeniškega spomenika Rudolfa Maistra, Ljubljana

10


Ribji pogled / Haltekintet / Fish View (bron / bronz / bronze, 20 x 23 x 20 cm)

Evangelij po Adamu / Ádám evangéliuma / Gospel of Adam (bron / bronz / bronze, 36 x 16 x 19 cm)

Korenine / Gyökerek / Roots (bron / bronz / bronze, 30 x 19 x 19) cm)

11


Metod Frlic Malenski vrh 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija

1965 - Suša v Poljanski dolini, Slovenija

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1988 - Akademija za likovno umetnost, Ljubljana 1991 - ALU, Ljubljana - Postdiplomski študij (smer kiparstvo)

Izbrane samostojne razstave

1992 - Gravitacija 0, Galerija Equrna, Ljubljana

Jelentősebb egyéni kiállításai

1997 - Svetloba kože, Galerija Equrna, Ljubljana 2000 - The Skin, Temporary Space, Sapooro

Selected individual exhibitions

2001 - Odrezi, Galerija Lipa, Szentgotthárd 2003 - Vizija časa, Galerija ZDSLU, Ljubljana

1994 - U3, Moderna galerija, Ljubljana

Izbrane skupinske razstave

1999 - Štirje slovenski umetniki, Sir Herman Black Gallery, Sydney

Jelentősebb csoportos kiállításai

2001 - Likovna zbirka Faktor banke, Moderna galerija, Ljubljana

Selected group exhibitions

2001 - 8th International Cairo Biennale, Kairo 2005 - Materika, Gorizia

1993 - Nagrada Majskega salona, Ljubljana

Nagrade in priznanja

1997 - GRAND PRIX na 3. bienalu mesta Kranj

Díjak és kitüntetések

2002 - 1. nagrada za postavitev kipa v TR3, Trzin

Awards and recognition

12


Čakajoči I. / Várakozó I. / The Waiting I. (bron / bronz / bronze, 90 x 30 x 16 cm)

Čakajoči II. / Várakozó II. / The Waiting II. (bron / bronz / bronze, 73 x 34 x 15 cm)

13


Sándor Györfi 5300 Karcag, Petôfi Sándor u. 10/A., Magyarország

1951 - Karcag, Magyarország

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1978 - Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Izbrane samostojne razstave

1982 - Kölcsey Ferenc Művelôdési Központ, Debrecen

Jelentősebb egyéni kiállításai

1997 - Mol Galéria, Szolnok 1998 - Gyôrffy István Nagykun Múzeum, Karcag

Selected individual exhibitions

2000 - Damjanich Múzeum, Szolnok 2005 - Műterem Galéria, Debrecen

1990 - Debreceni Tárlat, Debrecen

Izbrane skupinske razstave

1996 - Szobrászati Kiállítás, Műcsarnok, Budapest

Jelentősebb csoportos kiállításai

2003 - Érembiennálé, Sopron

Selected group exhibitions

2004 - Szegedi Nyáritárlat, Szeged 2005 - Kisplasztikai Biennálé, Pécs

1979-1981 - Hatvani Portrébiennálé Bronz-Ezűst Diploma

Nagrade in priznanja

1986 - Munkácsy Mihály-díj

Díjak és kitüntetések

1990 - Művelôdési Minisztérium Nívódíja

Awards and recognition

1994 - Karcag Város Díszpolgára 1998 - Mednyánszky László-díj 2001 - Magyar Művészetért-díj 2001 - Nyíregyháza Pro-Arte Aranyérme 2003 - Szervátiusz Jenô-díj

14


Evolucija I. / Evoluci贸 I. / Evolution I. (bron / bronz / bronze, 45 x 102 x 20 cm)

15


Robert Jančovič jr. Drotárska 35, 81102 Bratislava, Slovakia

1981 - Bratislava, Slovakia

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

2005 - Akademija za likovno umetnost, Bratislava

Izbrane samostojne razstave

2003 - Design Gallery, Bratislava

Jelentősebb egyéni kiállításai

2006 - Art Ma Gallery, Dunajská Streda

Selected individual exhibitions

2002 - Cultural centre MSKS OKO, Nové Zámky

Izbrane skupinske razstave

2002 - Firm Dr. Rödl and Partner, Bratislava

Jelentősebb csoportos kiállításai

2005 - 37. International artistis’ symposium, Municipal Museum, Györ

Selected group exhibitions

2006 - 23rd Biennial Exhibition of Graphic art Miskolc, Gallery “Petróhause”, Miskolc 2006 - VIII. Triennale of small sculpture and drawing, Gallery J. Kollár, Banská Štiavnica

1996 - 3rd prize, Art’s competition of students, Velké Losiny (CZ)

Nagrade in priznanja

1997 - 1st prize, 1st Biennale of young peoples of Losiny, Velké Losiny (CZ)

Díjak és kitüntetések Awards and recognition

16


Složnost / Összetartás / Composition (bron / bronz / bronze, 15 x 40 x 14 cm)

17


Ferenc Király Kolodvorska 20, 9220 Lendava, Slovenija

1936 - Dolnji Lakoš, Slovenija

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1964 - Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

Izbrane samostojne razstave

1992 - Galerija-Muzej Lendava, Lendava

Jelentősebb egyéni kiállításai

1993 - Pokrajinski muzej, Murska Sobota 1995 - Képtár, Szombathely

Selected individual exhibitions

1995 - Balatoni Múzeum, Keszthely 1999 - Galerija TR/3, Ljubljana 2006 - Galerija-Muzej Lendava

1967 - Panonska pokrajina-panonski človek, Galerija Murska Sobota

Izbrane skupinske razstave

1975 - Jugoslavenska sitna plastika, Muzej savremene umetnosti,

Jelentősebb csoportos kiállításai

Beograd

Selected group exhibitions

1994 - Zalai regionális kisplasztikai tárlat, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg 1998 - Majski salon 1998, Galerija Riharda Jakopiča, Ljubljana

1958 - Plečnikova nagrada na šoli za oblikovanje v Ljubljani

Nagrade in priznanja

1989 - Odkupna nagrada na 9. Jugoslovanskem bienalu male plastike

Díjak és kitüntetések

1990 - Odkupna nagrada za osnutek fontane za Hotel Ajda

Awards and recognition

1994 - A Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja: Regionális kisplasztikai tárlat, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg 2005 - Munkácsy Mihály-díj, Nemzeti Kulturális Örökség Miniszteriuma, Budapest

18


Znak / Jel / Sign (bron / bronz / bronze, 50 x 28 x 27 cm)

Nastajanje / Keletkez茅s / Forming (bron / bronz / bronze, 30 x 7,5 x 10 cm)

Metamorfoza / Metamorf贸zis / Metamorphosis (bron / bronz / bronze, 12,5 x 12 x 11,5 cm)

19


Kunos Krisztina 2040 Budaörs, Semmelweis u. 30., Magyarország

1977 - Budapest, Magyarország

Rojena - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

2005 - Magyar Képzôművészeti Egyetem, Budapest

Izbrane samostojne razstave

2001 - Limo Café, Budapest

Jelentősebb egyéni kiállításai

2001 - Művelôdési ház, Dunakomlód

Selected individual exhibitions

Izbrane skupinske razstave

2000 - Országos Szobrászrajz Biennálé

Jelentősebb csoportos kiállításai

2003 - Országos Érembiennálé, Sopron 2003 - Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs

Selected group exhibitions

2004 - Országos Portrébiennálé, Hatvan 2005 - Ferencvárosi Pincegaléria 2005 - Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécs

20


Konjska glava / Lófej / Horse Head (bron / bronz / bronze, 32 x 12 x 25 cm)

Ženski doprsni kip / Női büszt / Female Bust (bron / bronz / bronze, 38 x 24 x 15 cm)

Fiktiven portret / Fiktív portré / Fictive Portrait (bron / bronz / bronze, 38 x 17 x 22 cm)

Zasanjana / Merengô / Dreamy (bron / bronz / bronze, 23 x 14 x 18 cm)

21


Ladislav Sabo ul. Matičná 22, 92400 Galanta, Slovakia

1954 - Galanta, Slovakia

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1987 - Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Izbrane samostojne razstave

1992 - Mestská galéria, Galanta

Jelentősebb egyéni kiállításai

1999 - Galéria Gerulata, Bratislava 2000 - NBS múzeum mincí a medailí, Kremnica

Selected individual exhibitions

2004 - Archeologické múzeum, Košice 2005 - Galéria ART-MA, Dunajská Streda

1994 - In Spite of Distance..., Hatton Gallery, Newcastle upon Tyne

Izbrane skupinske razstave

1995 - Interstone. 3. Medzinárodná výstava kameňopriemyslu, Trenčín

Jelentősebb csoportos kiállításai

1995 - GERULATA 95, Galéria Gerulata, Bratislava

Selected group exhibitions

1996 - Bez hraníc, Heidelberg 1999 - BRONZ 98, Galéria Michalský dvor, Bratislava

Nagrade in priznanja

1988 - 1. Cena Medzinárodné sympózium Rusé

Díjak és kitüntetések

1990 - Ocenenie - Socha piešťanských parkov 1991 - Ocenenie - Sochárske sympózium v bronze, Nyíregyháza

Awards and recognition

2000 - Cena sympózia - Sochárske sympózium v bronze, Nyíregyháza

22


Inspiracija na leto 1956 / 56-os inspir谩ci贸 / Inspiration on Year 1956 (bron / bronz / bronze, 83 x 50 x 50 cm)

Inspiracija na leto 1956 / 56-os inspir谩ci贸 / Inspiration on Year 1956 (bron / bronz / bronze, 70 x 50 x 45 cm)

23


Lujo Vodopivec Ulica Nadgoriških borcev 30, 1231 Ljubljana, Slovenija

1951 - Ljubljana, Slovenija

Rojen - Született - Born

Študij - Tanulmányok - Study

1976 - Akademija za likovno umetnost, Ljubljana 1980 - New York Studio School, New York

Izbrane samostojne razstave

1980 - The Visual Arts Gallery at S.U.N.Y Purchase, New York

Jelentősebb egyéni kiállításai

1982 - Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb 1995 - A+A, Madrid

Selected individual exhibitions

1997 - Galerija ŠKUC, Ljubljana 1999 - Moderna galerija, Ljubljana 2001 - Galerija Equrna, Ljubljana

1985 - TRIGOW - Synonyme for Skulptur, Graz

Izbrane skupinske razstave

1986 - XLII. La Biennale di Venezia, Jugoslovanski paviljon, Venezia

Jelentősebb csoportos kiállításai

1987 - XIV. bienale male plastike, Pallazo della Ragione, Padova

Selected group exhibitions

1994 - 22. Bienal International de Sao Paulo, Sao Paulo 2005 - Kiparske pokrajine, Mestna galerija Ljubljana

1976 - Nagrada Zlata ptica, Ljubljana

Nagrade in priznanja

1979 - Nagradna štipendija fundacije Barnett Newman, New York

Díjak és kitüntetések

1988 - Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana

Awards and recognition

1992 - Jakopičeva nagrada, Ljubljana 1999 - Nagrada mesta Dubrovnik

24


Dogville / Dogville / Dogville (bron / bronz / bronze, 18 x 61 x 58 cm)

Zasebnost / Magรกnossรกg / Privacy (bron / bronz / bronze, 20 x 28 x 22 cm)

25


Izdajatelj

Galerija-Muzej Lendava

Kiadó Publisher

Za izdajatelja

Franc Gerič

A kiadásért felel For the Publisher

Tekst

Franc Obal

Kísérôszöveg Text

Prevod v madžarščino

Bence Utroša Gabriella

Magyarra fordította Hungarian translation

Prevod v angleščino

Sandra Vida

Angolra fordította English translation

Lektura Lektorálták

Mira Unger Bence Utroša Gabriella

Language editors

Sandra Vida

Fotografija

Zóka Gyula

Fotó

Dubravko Baumgartner

Photography

Oblikovanje

Dubravko Baumgartner

Katalógusterv Design

Barvni izvlečki in tiski

Tiskarna S-print d.o.o.

Színrebontás és nyomtatás Color separations and printed by

Naklada

500

Példányszám Edition

Leto

2007

Év Year

Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1• 9220 Lendava - Lendva • Slovenija (SI) • Telefon: +386 (0)2 578 9260 • Fax: +386 (0)2 578 9261 • e-mail: galerija.muzejlendava@siol.net


Projekt so sofinancirali: A projektet társpénzelték: Project was co-financed by:

Družina Franca Geriča, Lendava


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 75(4)”20”(083.824) MEDNARODNA likovna kolonija (34 ; 2006 ; Lendava) [štiriintrideseta] 34. mednarodna likovna kolonija = Nemzetközi művésztelep = International Fine Arts Colony, Lendava - Lendva 2006. - Lendava : Galerija - Muzej = Lendva : Galéria - Múzeum, 2007 ISBN 978-961-91217-8-8 234464512