Page 1

Kartka świąteczna - Iga Pączkowska - SP Bębło

nr 1/2015 (8)

egzemplarz bezpłatny

ISSN 2353-2505


Od redakcji Drodzy czytelnicy Przedstawiamy 8 numer kwartalnika „WW - Gminny Informator”. W tym numerze będziecie mogli dowiedzieć się więcej o: •

projekcie „W poszukiwaniu źródeł tradycji z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi”;

zespole folklorystycznym Białokościelanie;

współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi;

historii Ośrodka Kultury;

centrum Modlniczki jako strefie edukacyjno-rekreacyjnej;

rankingu ZPP;

e-Usługach;

dotacji na kanalizację;

Otwartym Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

Mistrzostwach Gminy w narciarstwie alpejskim.

W tym numerze przedstawiamy również galerię zdjęć z Ferii 2015. Życzymy miłej lektury. Czekamy na Państwa opinie oraz sugestie co do tematów kolejnych artykułów pod adresem redakcja@wielka-wies.pl

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej. życzy Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz oraz Zespół redakcji.

Kwartalnik „WW - Gminny Informator” Wydawca: Gmina Wielka Wieś ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś | tel. 12 419 17 01 | fax. 12 419 17 05 ug@wielka-wies.pl | www.wielka-wies.pl | www.facebook.com/WielkaWies Spotkania redakcyjne: budynek komunalny w Giebułtowie | ul. Orlich Gniazd 30 Zespół redakcyjny: Sławomir Kawalec - redaktor naczelny | Joanna Zając - zastępca redaktora naczelnego | Krzysztof Wołos | Marcin Rybski redakcja@wielka-wies.pl Współpraca: Anna Zajączkowska | Agnieszka Habina Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów, korespondencji i zmiany tytułów. Zdjęcia: Archiwum UGWW | SP Wielka Wieś | Białokościelanki | Wspinka | Pozytywka Graal | B.Z. Chojęta | SP Biały kościół | GOKiS | GOPS Nakład: 4000 egzemplarzy. Przygotowanie do druku i druk: Inspirations Media Al. 3 Maja 5 30-063 Kraków | tel./fax. +48 12 623 83 83 | www.insmedia.pl | biuro@insmedia.pl

2


Praca nad kalendarzem

W poszukiwaniu źródeł tradycji z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi

Nikt nie ma wątpliwości, że tradycja składa się na bogactwo małopolskiej wsi. Dzięki niej społeczności podkreślają swoją tożsamość, krzewiąc jednocześnie zwyczaje, obrzędy i lokalną historię. Obecnie daje się zauważyć odrodzenie kultury ludowej, która zaczyna być ważnym elementem aktywności lokalnej. Szczególnie jest to widoczne na terenie naszej gminy, w której z zaangażowaniem działają różnorodne środowiska, podtrzymujące wartość tradycji. Warto, by z tego bogactwa wsi najwięcej czerpała młodzież i z dumą przekazywała miłość do folkloru kolejnym pokoleniom. Właśnie ta myśl zaowocowała powstaniem projektu „Z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi – podróż w czasie z Klubem Seniora”, dedykowanego mieszkańcom i uczniom ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi. Wspólnym celem uczestników było szukanie odpowiedzi na pytanie – co nas kształtuje? Co wpływa na to, jacy jesteśmy i jakie jest otoczenie, w którym żyjemy? Ich zwykła ciekawość stała się przyczyną wędrówki do źródeł wielkowiejskiej kultury, miejsc, dawnych wydarzeń i ludzi. Dzięki projektowi uczniowie mieli okazję zastanowić się nad tym, co ukształtowało dzisiejszy, nowoczesny obraz ich wsi – należącej przecież do jednej z najprężniej rozwijających się gmin w Małopolsce. Uczniowie świadomie odwoływali się tutaj do tradycji, przypominając że jest ona fundamentem obecnego wizerunku Wielkiej Wsi. W jaki sposób to czynili? Najprostszy – działając międzypokoleniowo. Ważna dla realizacji projektu była współpraca z Klubem Seniora z Wielkiej Wsi – ludźmi otwartymi i szczerymi, a przede wszystkim dbającymi o krzewienie i rozwój kultury lokalnej. Spotkania z członkami Klubu, którzy od lat pielęgnują tradycję „Małej Ojczyzny” były pretekstem do rozmów na temat miejscowości, z którą są związani.

Zebrane od Seniorów i mieszkańców archiwalne zdjęcia wsi stały się impulsem do wędrówki w poszukiwaniu miejsc utrwalonych na starych fotografiach. W podzięce za pokazanie „historii” uczniowie sfotografowali współczesne oblicze wsi, dokumentując zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat. Tak powstał kalendarz, który symbolicznie spaja pokolenia i swym charakterem obrazuje dwa spojrzenia na Wielką Wieś. Realizacja tej części projektu pozwoliła uczestnikom przypomnieć lokalną historię, ale nade wszystko pozwoliła zwrócić uwagę na drugiego człowieka. Bo Wielką Wieś tworzą nie tylko miejsca i wydarzenia, ale przede wszystkim jej mieszkańcy. Skupienie uwagi na drugiej osobie stało się celem kolejnego przedsięwzięcia. Uczniowie i członkowie Klubu Seniora wzięli bowiem udział w warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez animatora kultury i fotografa – pana Krzysztofa Pacholaka. Razem z nim przygotowali fotograficzne atelier, w którym doświadczali sztuki portretowej. Trzy dni zajęć - po raz kolejny - zaznaczyły istniejące więzy pokoleniowe, a materialnym na to dowodem są zdjęcia wykonane wzajemnie przez uczestników warsztatów. „Z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi…” był dla Seniorów sentymentalnym powrotem do minionych zdarzeń, często zapomnianych. Dla uczniów okazał się pouczającą przygodą, dzięki której pogłębili wiedzę o swojej miejsco- Założycielka Koła Seniora wości oraz członkach Barbara Zofia Stochalska Klubu Seniora, którzy pełnią ważną rolę w życiu społecznym naszego środowiska. „Z wizytą w dawnej Wielkiej Wsi…” był dla Seniorów sentymentalnym powrotem do minionych zdarzeń, często zapomnianych. Dla uczniów okazał się pouczającą przygodą, dzięki której pogłębili wiedzę o swojej miejscowości oraz członkach Klubu Seniora, którzy pełnią ważną rolę w życiu społecznym naszego środowiska. Ponadto projekt stał się inspiracją do podtrzymywania wartości, która kształtuje każdego z nas, czyli tradycji lokalnej. Idea projektów, skupiających się na promowaniu lokalnej ojczyzny, czyli Naszego Miejsca i Naszej Historii, jest bezcenna. Szczególnie istotne bywa wówczas międzypokoleniowe doświadczenie, które w sposób wyjątkowy łączy środowiska i sprawia, że znajdujemy cząstkę siebie we wszystkim, co nas otacza – w miejscu i ludziach. * 14 lutego 2014 r. pożegnaliśmy śp. Barbarę Stochalską – uczestniczkę projektu, osobę zaangażowaną w promowanie lokalnej kultury i tradycji, założycielkę Klubu Seniora w Wielkiej Wsi.

3


Tanecznym krokiem, ze śpiewem na ustach… - Białokościelanki Na samym początku działalności zespół liczył 10 osób – samych pań, w 2013 r. szeregi zespołu zasiliły jeszcze 3 panie. Dzisiaj cały skład liczy 15 osób, wśród nich jest 3 panów. Spotykają się wszyscy raz w tygodniu – we wtorki o godzinie 20.00 w remizie strażackiej w Białym Kościele. Nad zespołem czuwa niezawodna ręka instruktora muzycznego Mikołaja Kowalika, który wydobywa z akordeonu przecudne dźwięki.

Pierwszy występ Białokościelanek tuż po utworzeniu zespołu

Białokościelanki na Święcie Pstrąga w Dolinie Będkowskiej

Zespół zawiązał się w 2010 r. tuż przed dożynkami, które po 30 latach znów miały odbyć się właśnie w Białym Kościele. Zresztą od tejże miejscowości, z której wywodzą się członkowie, pochodzi sama nazwa zespołu. Na pomysł utworzenia takiej właśnie grupy wpadła Agata Szumna i nie kto inny jak sołtys miejscowości – Andrzej Szumny. Jednak on nie od razu dołączył do zespołu. Dlaczego? – pytany po dziś dzień nie chce zdradzić.

Zespół od chwili powstania bierze czynny udział w promowaniu folkloru zarówno na terenie gminy, powiatu jak i województwa. Mimo krótkiego okresu działania uczestniczył już w wielu ciekawych inicjatywach, a niejednokrotnie był ich pomysłodawcą. Tak więc Białokościelanki i ich nietuzinkowe występy można podziwiać na dożynkach parafialnych, w trakcie których prezentują wyplatany samodzielnie wieniec dożynkowy, na Dniach Lachnera,

Wielopokoleniowe kolędowanie w Wielkiej Wsi

Na terenie gminy Wielka Wieś działa kilkanaście zespołów ludowych i folklorystycznych, których wkład w kultywowanie tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów naszego regionu jest wręcz nie do przecenienia. Na łamach kwartalnika prezentowaliśmy już m. in. Modlniczanki, Czajowianki czy Będkowian. Dzisiaj przyszła kolej na zespół ludowy Białokościelanki, jeden z najmłodszych w naszej gminie.

4


Białokościelanki na Dożynkach Wojewódzkich w Osieku

białokościelańskich integracyjnych spotkaniach ostatkowych, czy podczas wspólnego kolędowania w Wielkiej Wsi z zaprzyjaźnionym tamtejszym Klubem Seniora. W sierpniu 2014 r. zespół wziął udział Dożynkach Wojewódzkich w Osieku w gminie Oświęcim, gdzie ich wieniec dożynkowy doczekał się wyróżnienia. Białokościelanki swoimi występami dostarczają mieszkańcom miejscowości, gminy i gościom z innych okolic mnóstwo emocji, wrażeń, a także i pewnej dozy zaskoczeń. Przykładem tego jest ich popis umiejętności satyrycznych na Gminnej Biesiadzie Satyry i Humoru, którymi to niemal co roku do łez rozbawiają publiczność. Białokościelanki nie stronią również od współpracy chociażby ze szkołą podstawową, GOKiS-em, czy Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Pozytywka”. W ubiegłym roku aktywnie uczestniczyły w organizacji imprezy plenerowej pod hasłem „Biegaj z nami – biegnij z ojcem do Ojcowa”. W tym roku w ramach projektu „Pozytywki” będą m.in. uczyły dzieci robienia palm i wieńców dożynkowych.

Prócz bogatej działalności folklorystycznej zespół włącza się również w akcje społeczne, takie jak coroczna organizacja mikołajek dla dzieci w Kościele pw. św. Mikołaja w Białym Kościele czy współorganizacja Dnia Dziecka z GOKiS i szkołą podstawową. Białokościelanki co roku kolędują też wspólnie z mieszkańcami w parafialnym kościele. Poproszone, z przyjemnością pieką również ciasta na różne imprezy i uroczystości, bo jak się okazuje Białokościelanki, owszem, dają wspaniałe popisy wokalne, ale i są przy tym znakomitymi kucharkami. Jako dowód trzeba tutaj wymienić zajęcie I miejsca za sałatkę z pstrąga podczas Święta Pstrąga w Dolinie Będkowskiej w 2013 r. i II miejsca za przepyszne ciasto malinowe, zapiekankę ziemniaczaną i policzki wieprzowe w sosie grzybowym podczas Międzygminnej Bitwy Kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich w listopadzie 2014 r. Co więcej panie z zespołu na wspólnych spotkaniach wymieniają się przepisami kulinarnymi, tylko panowie nie bardzo chcą zdradzać swoje przepisy i jak mówią nie dlatego, że nie umieją piec czy gotować, tylko, żeby nie zdradzać wszystkich białokościelańskich tajników kulinarnych.

Zespół ludowy Białokościelanki tworzy grupa miłośników tradycji, muzyki i tańca. Nie brak im entuzjazmu, pomysłów i uporu – jak coś postanowią, dążą do realizacji, chociażby wiatr wiał w oczy i inne przeciwności losu stawały im na drodze, oni tanecznym krokiem, ze śpiewem na ustach sięgają po laury. 5


Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i środowiskami lokalnymi jest jednym z priorytetów działania naszego samorządu. Gmina od lat wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które odgrywają w codziennym życiu mieszkańców coraz większą rolę. Podstawowym efektem takiej współpracy jest stopniowe umacnianie w społecznej świadomości odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań, dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb. Współpraca finansowa Podstawowymi formami współpracy finansowej są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz zadania zlecane zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert. W 2014 roku ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert oraz złożono 2 oferty w trybie art. 19a. ww. ustawy. 39 projektów zatwierdzono do realizacji i podpisano stosowne umowy o przyznanie dotacji. Dzięki temu dzieci, młodzież, jak i dorośli mieszkańcy z terenu naszej gminy mogli uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach z różnych dziedzin. I tak: - z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zrealizowano projekty, w ramach których: odbyły się warsztaty muzyczno-wokalne i teatralne dla dzieci, konkursy muzyczne, plastyczne, a nawet profesjonalne warsztaty malarskie, prowadzono również Amatorski Dom Kultury, wyposażono w stroje Herodów i zespoły regionalne, zorganizowano także szereg festynów integrujących mieszkańców;

Nutką malowane

6

Warsztaty teatralne dla dzieci

- z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzięki realizacji projektów miały miejsce takie wydarzenia jak: turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży, nauka pływania dla dzieci, sportowy Dzień Dziecka, zawody wspinaczkowe, wyścigi kolarskie, zawody biegowe, rozgrywki ligowe piłkarzy i siatkarzy; - z zakresu edukacji oświaty i wychowania projekty pozwoliły na: zajęcia informatyczne, warsztaty artystyczne, szkolenia pierwszej pomocy, organizację zajęć specjalistycznych; - z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzięki projektom udało się m. in. wytyczyć nowe szlaki wspinaczkowe; - z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego zorganizowano m.in. konkurs ekologiczny; - z zakresu pomocy społecznej zorganizowano wigilię dla osób starszych i samotnych, a także kurs bibułkarstwa. Organizacje pozarządowe wniosły również niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Oprócz zaangażowania i kreatywności samych wolontariuszy były Rozwój szlaków wspinaczkowych to także środki finansowe. i promocja produktu turystycznego

VIII Bieg o Puchar Wójta Po Dolinie Będkowskiej


Tabela 1. Współpraca gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Współpraca pozafinansowa Samorząd, oprócz współfinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione, wspierał sektor pozarządowy także w innych formach. Organizacje mogły korzystać z dostępnych zasobów lokalowych na terenie gminy Wielka Wieś, takich jak sale w budynkach szkół, place przyszkolne czy boiska sportowe. Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły również sfery informacyjnej, organizacyjnej oraz szkoleniowej. Na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń zamieszczane były na bieżąco informacje dotyczące organizacji pozarządowych, a także ogłoszenia o konkursach ofert wraz z obowiązującymi formularzami. Również na bieżąco zamieszczane były informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych. Organizacje, które mają jakieś pytania i wątpliwości, zawsze mogą zgłosić się do Urzędu w celu pozyskania informacji, czy pomocy w celu rozwiązania nurtujących ich problemów.

XI Przegląd Folklorystyczny im. Józefa Lachnera

Podsumowanie Współpraca na tak wielu płaszczyznach była możliwa tylko dzięki pozytywnemu nastawieniu obu stron, chęci działania, podejmowaniu dialogu i aktywności wszystkich zainteresowanych. Dzięki zaangażowaniu parterów zarówno po stronie gminy, jak i po stronie organizacji pozarządowych w 2014 r. udało się wspierać i realizować działania w wielu dziedzinach, wynikiem czego było podniesienie atrakcyjności naszego obszaru, szczególnie dla dzieci i młodzieży, bo to głównie do nich adresowane były oferty wybrane w ramach otwartych konkursów. Możemy zatem jednoznacznie stwierdzić, iż dobra współpraca jest czynnikiem scalającym i aktywizującym naszą społeczność lokalną.

GOK

GOKiP

GOKiS

Działalnością kulturalną w naszej gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Białym Kościele. Historia tej instytucji sięga lat dziewięćdziesiątych XX wieku - to 18 lat pracy, związanej z upowszechnianiem tradycji, lokalnej kultury, integracją społeczności, organizacji ważnych dla naszych mieszkańców wydarzeń. Pierwszą wyodrębnioną organizacyjnie jednostką gminy, prowadzącą działalność kulturalną był Gminny Ośrodek Kultury. Powstał on 5 czerwca 1997 roku. Działalność GOK (mieszczącego się wtedy w Urzędzie Gminy) ograniczała się wówczas do tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Kierowali nim kolejno Maria Jasińska, Krzysztof Baran (od 1 stycznia 2001 r.) i Elżbieta Seweryn Siedziba GOKiS - Biały Kościół ul.Krakowska 172 fot.B.Z.Chojęta (od 5 maja 2003 r.). 8 października 2004 roku, w związku z poszerzeniem działalności o kwestie promocji, uczestnictwa gminy w targach, aktywnego wypoczynku, informację turystyczną, wspieranie szkolnych inicjatyw kulturalnych, zmieniono statut i nazwę, która od tego momentu brzmiała „Gminny Ośrodek Kultury i Promocji" - GOKiP.

7


Ważne daty 5.06.1997 - powstanie Gminnego Ośrodka Kultury w Wielkiej Wsi, z siedzibą w urzędzie gminy. (funkcję kierownika objęła p. Maria Jasińska); 1.01.2001 - funkcję kierownika objął p. Krzysztof Baran; 5.05.2003 - funkcję kierownika, a później dyrektora, objęła p. Elżbieta Seweryn; 8.10.2004 - zmiana nazwy na Gminny Ośrodek Kultury i Promocji; 4.09.2007 - zmiana nazwy na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zmiana siedziby na pomieszczenia w Białym Kościele; 1.02.2015 - funkcję dyrektora objęła p. Magdalena Szymańska. Kolejna ważna zmiana miała miejsce 4 września 2007 roku. Od tej chwili funkcjonuje już GOKiS, czyli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Tej zmianie towarzyszyło rozszerzenie działalności o kwestie związane ze sportem i kulturą fizyczną, a także zarządzanie obiektami sportowymi. Zgodnie ze statutem, poza działalnością wynikającą z zadań gminy, GOKiS prowadzi także działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu szkoleń, warsztatów, zajęć edukacyjnych i organizacji na zlecenie imprez rozrywkowych, sportowych i artystycznych. W 2007 roku nastąpiła także przeprowadzka z małego pokoju w urzędzie gminy do własnych pomieszczeń w Białym Kościele. Do końca 2014 funkcję dyrektora GOKiS pełniła Elżbieta Seweryn, a od 1 lutego 2015 zastąpiła ją, Magdalena Szymańska. Magdalena Szymańska rodowita mieszkanka naszej gminy, modlniczanka, od wielu lat zaangażowana w działalność kulturalną zespołu Modlniczanki, w ostatnich latach pełniąca funkcję "frontmenki" tego zespołu. Absolwentka Wydziału Magdalena Szymańska fot. Marcin Rybski Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego o specjalności zarządzanie w kulturze. Jej pomysł na funkcjonowanie GOKiS można ująć w trzech słowach: tradycja, współpraca, innowacyjność.

W ciągu tych niemal 18 lat działalności GOK-GOKiP-GOKiS dorobił się setek zorganizowanych wydarzeń, wśród których najważniejszymi były odbywające się od 2004 roku Dni Gminy, dożynki sołeckie, parafialne, gminne i powiatowe, przeglądy folklorystyczne, zawody sportowe, uroczystości charytatywne i patriotyczne.

8

Występ zespołu PECTUS podczas Dni Gminy Wielka Wieś fot. archiwum UG

Zmagania na ściance wspinaczkowej w Białym Kościele fot. archiwum UG

Te lata to kilkaset wyjazdów dla dzieci i młodzieży organizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji, wiele godzin zajęć muzycznych, plastycznych, sportowych i integracyjnych. To występy m.in. takich gwiazd jak Pectus, Krzysztof Krawczyk, Eleni, Brathanki... To także dziesiątki nagród i wyróżnień, zarówno dla Ośrodka, jak i indywidualnych dla jego wychowanków. GOKiS ściśle współpracuje z gminnymi jednostkami jak Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkołami, przedszkolami, kołami gospodyń i zespołami folklorystycznymi. Aktualna oferta zajęć organizowanych przez GOKiS w Białym Kościele obejmuje: - indywidualne lekcje gry na instrumentach dętych, gitarze i keyboardzie, - zajęcia w ramach orkiestry dętej i zespołu JKM (Ja Kocham Muzykę), - zajęcia z malarstwa olejnego, - kółko szachowe, - sekcję sportową (ringo, ścianka wspinaczkowa, treningi biegowe), - aerobik dla seniorów (w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi i budynku wielofunkcyjnym w Giebułtowie). Ponadto, w szkołach w Bęble, Będkowicach, Białym Kościele, Modlnicy, Modlniczce i Wielkiej Wsi, instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu prowadzą zajęcia edukacyjne (ceramiczne, doświadczalne, manualne i z robotyki), zajęcia akademii piłkarskiej i aerobiku. Szczegóły dotyczące oferty dostępne są na stronie internetowej: www.gokis.wielka-wies.pl i pod numerem telefonu 12 419 19 21. Zachęcamy także do śledzenia strony na facebook'u: www.fb.com/GOKiS.Bialy.Kosciol Terminy tegorocznych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez GOKiS: 11 kwietnia - koncert papieski, 30 maja - 6 czerwca - cykl wydarzeń związanych z Dniem Dziecka, 7 czerwca - Przegląd folklorystyczny im. J. Lachnera, 4,5 lipca - Dni Gminy, 15 sierpnia - 29 sierpnia - cykl dożynek sołeckich i parafialnych, 27 września - Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, 11 listopada - Bieg Niepodległościowy, 22 listopada - Gminna Biesiada Satyry i Humoru, 22 listopada - Zawody Wspinaczkowe dla Dzieci i Młodzieży – Spiderman.


Dwa oblicza Modlniczki Położenie Modlniczki przy dwóch dużych węzłach komunikacyjnych, w pobliżu autostrady A4 i lotniska w Balicach sprawia, iż miejscowość ta przyciąga na swój teren światowe koncerny. To tutaj właśnie swoje siedziby mają m. in. takie firmy jak Leroy Merlin, Futura Park, Coral Logistics czy Neinver Polska. Można powiedzieć, że Modlniczka stała się niejako centrum biznesowym naszej gminy. Przynosi to oczywiście wiele pożytku, jak chociażby nowe miejsca pracy czy dodatkowe środki finansowe do budżetu gminy.

Modlniczka tereny inwestycyjne foto. B.Z.Chojęta 2013 r.

Jednak, jak mówi Grzegorz Kralka, wieloletni radny miejscowości - Modlniczka ma swoje dwa oblicza, bo jest to miejsce styku biznesu i codziennego życia mieszkańców, i tak w centrum miejscowości można zobaczyć nieco inny świat, niż na jej obrzeżach, wolny od powierzchni magazynowych, szerokich dróg czy samochodów ciężarowych, tu czas płynie spokojniej. Jako mieszkaniec postrzegam Modlniczkę przede wszystkim jako sferę codziennego życia mieszkańca, dopiero w drugiej kolejności jako sferę biznesu i produkcji. Stąd też za sprawą radnych i sołtysa, którzy świadomie przyjmują na siebie odpowiedzialność za przyszłość swojej miejscowości, podejmowane są działania rozwijające infrastrukturę, a także obszary związane z wypoczynkiem i rekreacją. Otóż od lat w rejonie ryneczku Modlniczki rozbudowuje się tzw. centrum edukacyjno-rekreacyjne, przyjazne dla rodzin z dziećmi, młodzieży oraz seniorów. To tutaj najmłodsi mają swoje miejsce w przyjaznym, dobrze wyposażonym przedszkolu samorządowym, natomiast starsze dzieci uczęszczają do szkoły filialnej mieszczącej się tuż obok przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Modlniczce

Ważnym punktem jest również świetlica środowiskowa „Amaltea”. W ostatnim czasie została ona doposażona podobnie jak szkoła w nowoczesne komputery z dostępem do Internetu, o co od dłuższego czasu zabiegali rodzice oraz radni z miejscowości Modlniczka. Świetlica środowiskowa oprócz stałej oferty zapewnia ciekawe zajęcia w ferie i wakacje dla dzieci i Otwarcia boiska wielofunkcyjnego dokonują Wójt, radni i wykonawca. młodzieży. Dodatkową atrakcją od zeszłego roku jest profesjonalne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Również takie inwestycje jak oczyszczenie i zagospodarowanie stawu, budowa palcu zabaw, boiska do badmintona dowodzą, iż w miejscowości powstaje coraz więcej miejsc, które dają mieszkańcom możliwość spędzania wolnego czas w sposób aktywny, co więcej nie tylko możliwość ale i alternatywę w myśl zasady „wybieram, co lubię”. Dodać trzeba, że miejsca takie sprzyjają również integracji mieszkańców. Na kolejne lata planowany jest dalszy rozwój miejscowości, m.in. rozbudowa placu zabaw przy szkole, modernizacja palców zabaw w centrum i na Trzciu jak też rozbudowa szkoły i zaplecza dla boiska wielofunkcyjnego.

Modlniczka - centrum sportowo - rekreacyjne

9


Gmina Wielka Wieś pierwsza w Małopolsce i trzecia w kraju! Nasza gmina uzyskała tytuł SUPER GMINA oraz zajęła pierwsze w Małopolsce i trzecie w kraju miejsce w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. W ogólnym rankingu nasza gmina zajęła trzecie miejsce - została więc po raz kolejny Laureatem Rankingu. W poprzednich latach też byliśmy w czołówce: 2013 - 3 miejsce + tytuł "Super Gmina", 2012 - 5 miejsce + tytuł "Super Gmina", 2011 - 4 miejsce, 2010 - 3 miejsce, 2009 - 3 miejsce, 2008 - 11 miejsce, 2007 - 49 miejsce. Jest to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line, trwa przez cały rok. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu". Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku. Dodatkowo przyznawany jest wyróżnienie "Super Gmina", dla samorządu który uzyskał największy procentowy udział realizacji kategorii ujętych w powyższym zestawieniu. Tu bezkonkurencyjna okazała się nasza gmina. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Warto wiedzieć, że również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu. Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów odbędzie się podczas Kongresu Regionów, który będzie miał miejsce w Świdnicy. Planowany termin to maj-czerwiec 2015 roku.

10


W ramach projektu uruchomiliśmy Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego. PPPZ mieści się w budynku Urzędu I piętro pok. 206.

W jaki sposób można założyć profil zaufany? Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Urzędzie Gminy Wielka Wieś I piętro pok. 206, gdzie zostaną potwierdzone dane na podstawie dowodu osobistego Wnioskodawcy. Po uwiarygodnieniu danych właściciel Profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

schemat - zakladanie konta na ePUAP

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.

Sposób działania Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu. Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP. Zachęcamy Państwa do zakładania Profili Zaufanych i potwierdzanie ich właśnie w naszym Urzędzie.

11


Umowa o dofinansowanie projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wielka Wieś" W dniu 23.01.2015 r. Gmina Wielka Wieś podpisała w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu dotyczącego budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przedmiotem projektu jest: • budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,25 km w miejscowościach: Bębło, Czajowice, Modlnica, • budowa sieci wodociągowej o długości 4,31 km, • przebudowa/remont sieci wodociągowej o długości 1,1 km, • budowa 2 obiektów wodociągowych w Giebułtowie i Modlnicy • wyposażenie 1 obiektu wodociągowego, • rozbudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków w Giebułtowie • zakup samochodu WUKO do czyszczenia kanalizacji. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 28 894 531,69 zł. z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 14 437 866,33 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej jest oddana do użytku sieć w Białym Kościele i Prądniku Korzkiewskim, a w perspektywie 3-4 miesięcy w Bęble i Czajowicach. 12


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" 8 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni i otrzymali upominki z rąk Wójta Gminy – Tadeusza Wójtowicza i przewodniczącego Jury - starszego kapitana Krzysztofa Sułki.

Obrady Jury

W zmaganiach wzięło udział 54 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem eliminacji był Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Wielka Wieś. Pytania konkursowe przygotowane zostały przez członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wielka Wieś. Nad prawidłowym przestrzeganiem regulaminu turnieju czuwało jury w składzie: Przewodniczący Jury – Starszy kapitan Krzysztof Sułko – pełniący stanowisko Oficera Operacyjnego Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Tadeusz Wójtowicz – Wójt Gminy Wielka Wieś, Łukasz Chochół, Bartłomiej Jastrzębski, Jacek Janus – przedstawiciele ZOGZOSP RP, Tomasz Janecki, Bogumiła Pietrzyk, Sławomir Kawalec. Decyzją Jury, na szczebel powiatowy awansowało 3 młodych fascynatów pożarnictwa – zwycięzców w swoich grupach wiekowych: Adam Chochół (MDP Będkowice), Maria Tekiela (MDP Tomaszowice) oraz Dawid Chochół (MDP Będkowice).*

Pokaz sprzętu Ratowniczego OSP Giebułtów

Uczestnicy rozwiązują test

Starszy kapitan Krzysztof Sułko – Przewodniczący Jury konkursu, pełniący stanowisko Oficera Operacyjnego Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie: Kiedyś praca strażaków polegała prawie wyłącznie na gaszeniu pożarów, dziś samochody strażackie wyjeżdżają nie tylko do pożarów, ale także do wypadków drogowych, powodzi, katastrof kolejowych, budowlanych i wielu innych. Zarówno dawniej, jak i teraz, kiedy pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, zagrożenie życia i mienia, to najczęściej jako pierwsi meldują się strażacy. Dlatego muszą mieć oni niezbędną wiedzę. Potrzebne wiadomości młodzież zdobywa na własną rękę analizując pytania z lat ubiegłych, nierzadko czytając także pożarniczą literaturę. Przygotowanie zajmuje sporo czasu, jednak daje bardzo dużo satysfakcji. Chciałbym podkreślić tutaj rolę, jaką odgrywają osoby przygotowujące uczestników, mam tu na myśli opiekunów MDP lub nauczycieli, którzy oprócz tego, że zgłaszają swoich podopiecznych, pomagają również „złapać bakcyla” pożarnictwa i sprawić, aby nauka była czystą przyjemnością, nie zaś obowiązkiem. Mamy nadzieję, iż większość uczestników w przyszłości zostanie strażakami zarówno PSP jak i OSP. Tegoroczna edycja zakończy się w czerwcu finałem centralnym. Gorąco zachęcam wszystkich młodych adeptów pożarnictwa do spróbowania swoich sił w przyszłorocznym konkursie. Kto wie, może uda się zakwalifikować, aż na wspomniany finał. Powodzenia! * Dawid Chochół wygrał zawody powiatowe i awansował na szczebel wojewódzki

13


X MISTRZOSTWA GMINY WIELKA WIEŚ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR WÓJTA

14 lutego 2015 r. Jest wczesny ranek. Godzina 6.03. Na parking przy szkole w Bęble podjeżdża autokar. Chwilę później pojawiają się pierwsi narciarze, nie trudno ich poznać po tym, jak niosą ze sobą kaski i narty. Za kilkanaście minut autokar ruszy, by zabrać ze sobą jeszcze sportowców z innych miejscowości gminy Wielka Wieś… To samo powtarza się od kilku już lat …. W tym roku to jednak szczególne mistrzostwa, bo jubileuszowe – 10!!! Co roku bierze w nich udział około 100 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Z kibicami jest nas pewnie grubo ponad 200!

Najmłodsze zwyciężczynie X Mistrzostw

Na doskonale przygotowanej trasie zjazdowej, na stokach ośrodka Czorsztyn-Ski swoich sił próbują najmłodsi i najstarsi mieszkańcy naszej gminy! Wszak ograniczeń wiekowych nie ma. Śniegu pod dostatkiem, trasa przygotowana czeka na pierwszych startujących, tablica wyświetlająca czas przejazdu poszczególnych zawodników za moment zostanie uruchomiona… Jednak nie zawsze tak było. Jak wspomina pan Lesław Przewoźniak – inicjator zawodów i pasjonat narciarstwa w ogóle – pierwsze mistrzostwa (2005 r.) odbyły się na terenie gminy Wielka Wieś w samym Białym Kościele na stoku tzw. „Pipidówki” i mowy nie było tutaj o wyciągu, sztucznym naśnieżaniu, ratraku czy elektronicznym pomiarze czasu. Jedyne, co organizatorzy mieli do dyspozycji, to górzyste nachylenie terenu, naturalny śnieg i ogromy zapał. I to wystarczyło w zupełności!

14

Ogłoszenie wyników pierwszych mistrzostw (2005)

I mistrzostwa w narciarstwie – przygotowywanie stoku (2005)

Co więcej, dzień przed zawodami pan Lesław - ówczesny dyrektor szkoły, razem z uczniami i nauczycielami ubijali stok nartami, dreptając po nim tam i z powrotem, kilkanaście razy. Potem ustawiono slalom z wysokich kijków narciarskich oznaczonych kolorowymi szarfami. Komisja sędziowska mierzyła czas ręcznie na stoperach, a start poszczególnych zawodników rozpoczynał się machnięciem chorągiewki. W zawodach brało udział ok. 30 uczniów ze szkół naszej gminy. Takie były początki.

Mistrzostwa po raz pierwszy na stoku w Paczółtowicach (2006)


Następne mistrzostwa odbyły się już w nowo powstałym ośrodku narciarskim w Paczółtowicach. Do współpracy zaprosiliśmy profesjonalną firmę Haski-Multisport zajmującą się organizacją zawodów narciarskich. Elektroniczny pomiar czasu i profesjonalnie ustawiony slalom gigant zrobiły duże wrażenie na uczestnikach zawodów. Wyniki zawodów i ich organizacja odbiły się szerokim echem wśród mieszkańców gminy. W związku dużym zainteresowaniem zawodami postanowiliśmy poszerzyć formułę zawodów, jako otwarte mistrzostwa dla wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś. To był strzał w dziesiątkę. Aby podnieść rangę zawodów przenieśliśmy się z organizacją mistrzostw w wysokie góry do ośrodka narciarskiego Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach. Kolejne mistrzostwa, aż do tej pory odbywają się właśnie tam, na bardzo wymagającym i stromym stoku. Z roku na rok rośnie liczba uczestników zawodów.

Mistrzostwa po raz pierwszy na stoku w Kluszkowcach (2008)

W mistrzostwach startuje ok 100 zawodników, podzielonych na poszczególne kategorie wiekowe: od pięciu do ponad sześćdziesięciu lat. Szczególnie cieszy fakt, że w zawodach startują całe rodziny. Zarówno wnuczek, rodzic jak i dziadek mogą osiągnąć sukces w swojej kategorii wiekowej. Ambicji nie brakuje nikomu, a rywalizacja wyzwala olbrzymie emocje wśród uczestników zawodów. – wspomina pan Przewoźniak.

Złoty medalista w kategorii: mężczyźni 35+ ( jeszcze nieświadom zwycięstwa)

W tym roku, jak twierdzą sami uczestnicy mistrzostw, pogoda była wręcz baśniowa – słońce, śnieg i doskonałe warunki do jazdy na nartach - to chyba w podziękowaniu panu Lesławowi za te 10 lat mistrzostw. Z tej też okazji Wójt Gminy Wielka Wieś – Tadeusz Wójtowicz uhonorował pana Lesława Przewoźniaka pamiątkową tablicą w podziękowaniu za organizację mistrzostw, a tym samym promowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy Wielka Wieś, natomiast Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białym Kościele – Anna Zajączkowska wręczyła zapalonemu narciarzowi statuetkę od całej społeczności szkoły i uczestników mistrzostw. Pan Lesław z rąk pani dyrektor otrzymał również specjalny, magiczny wręcz, termos opatrzony hasłem „Niech moc będzie z Tobą” na zimowe, mroźne dni. Na koniec pan Lesław Przewoźniak obiecał, że za rok, mniej więcej o tej samej porze spotkamy się wszyscy znowu. Gdzie? Oczywiście w Kluszkowcach !!!

Inicjator mistrzostw pan Lesław Przewoźniak

Najmłodszy uczestnik X Mistrzostw

15


FERIE ZIMOWE W GMINIE WIELKA WIEŚ

WW Gminny Informator - nr 1/2015 (8)  

Ósmy numer bezpłatnego kwartalnika "WW Gminny Informator" wydawanego przez Gminę Wielka Wieś

WW Gminny Informator - nr 1/2015 (8)  

Ósmy numer bezpłatnego kwartalnika "WW Gminny Informator" wydawanego przez Gminę Wielka Wieś

Advertisement