Page 1

Milena Czamara lat 5 Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele

nr 1/2016 (12)

g e ł so

We ll A o e ! a j lu egzemplarz bezpłatny

ISSN 2353-2505


Od redakcji Drodzy czytelnicy, zapraszamy do lektury 12 numeru kwartalnika „WW - Gminny Informator”. W tym numerze możecie poczytać o: •

działalności KGW Bębło;

młodej pasjonatce muzyki;

nowym Centrum Administracyjnym Gminy;

korzyściach płynących z oszczędzania prądu;

szczegółach realizacji programu 500+;

kolejnych wysokich lokatach gminy w ogólnopolskich rankingach;

projektach wodno-kanalizacyjnych;

Ponadto na okładce prezentujemy fotorelację z XI Gminnych Mistrzostw w Narciarstwie Alpejskim.

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne wraz z nadchodzącą wiosną przyniosą wszystkim mieszkańcom naszej Gminy radość, energię do działania, siłę do stawiania czoła nowym wyzwaniom i ciepło płynące z ludzkiej życzliwości Życzymy miłej lektury. Czekamy na Państwa opinie oraz sugestie co do tematów kolejnych artykułów, szczególnie zgłoszeń do nowego bloku tematycznego „Pasje, hobby, ciekawe zawody naszych mieszkańców”, pod adresem redakcja@wielka-wies.pl Zespół redakcji

Kwartalnik „WW - Gminny Informator” Wydawca: Gmina Wielka Wieś ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś | tel. 12 419 17 01 | fax. 12 419 17 05 ug@wielka-wies.pl | www.wielka-wies.pl | www.facebook.com/WielkaWies Spotkania redakcyjne: budynek komunalny w Giebułtowie | ul. Orlich Gniazd 30 Zespół redakcyjny: Sławomir Kawalec - redaktor naczelny | Joanna Zając - zastępca redaktora naczelnego | Krzysztof Wołos | Marcin Rybski redakcja@wielka-wies.pl Współpraca: Anna Zajączkowska | Krystyna Janecka | Aneta Solarz Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów, korespondencji i zmiany tytułów. Zdjęcia: Archiwum UGWW | UMWM | SP Biały Kościół | GOKiS | KGW Bębło | Aleksandra Janecka Nakład: 4000 egzemplarzy. Przygotowanie do druku i druk: Inspirations Media Al. 3 Maja 5 30-063 Kraków | tel./fax. +48 12 623 83 83 | www.insmedia.pl | biuro@insmedia.pl

2


KGW Bębło O Kole Gospodyń w Bęble, jego początkach, historii, działalności, występach i sukcesach opowiada jego Przewodnicząca – Kazimiera Krawczyk Koło Gospodyń Wiejskich w Bęble powstało w 1957 roku przy Kółku Rolniczym. Jego pierwszą przewodniczącą była Janina Kowacka, a w zarządzie znalazła się Danuta Siwek i Bronisława Gąska. Wspólnie z Ludowym Zespołem Sportowym „Orzeł” oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Bęble koło organizowało dożynki i imprezy sportowe oraz uczestniczyło w organizacji imprez w klubokawiarni

Dożynki Gminne 2007 Bębło

w podziemiach Szkoły Podstawowej w Bęble, gdzie z kolei skupiało się życie kulturalne wsi i rodziły się pomysły budowy Domu Strażaka, organizacji szkoleń i imprez dla mieszkańców. Kobiety uczestniczyły w kursach gotowania i pieczenia, kroju i szycia, także gorsetów krakowskich, szkoleniach rolniczych. Wspólnie zamawiały też pisklęta do odchowu. Z czasem do koła zapisywało się coraz więcej kobiet, bo ich działalność była widoczna i potrzebna. W 1980 roku rozpoczął się ważny etap działalności koła, kiedy to stwierdzono, że stać nas na podjęcie wyzwania w dziedzinie krzewienia kultury ludowej i tradycji, by ocalić od zapomnienia to, czym wyróżniała się wieś podkrakowska. Przewodnicząca koła Maria Pęgiel oraz członkinie: Stanisława Kozyra, Genowefa Wiechowska, Stanisława Rumian, Helena Grzybowska, Stanisława i Kazimiera Tomczyk, Maria Kołodziejczyk, Irena Woźniak, Janina Dąbrowska, Krystyna Janecka, Barbara Jaworska i nie ukrywam, że także ja - postanowiły utworzyć grupę śpiewaczą Bęblaneczki, potem nazwę tę zmieniono na Bęblanki.

Po wielu próbach i przygotowaniach zorganizowano w 1981 r. dożynki wiejskie, kiedy to kilkunastoma ciągnikami zajechano przed kościół w Białym Kościele z paradnym wieńcem, a gospodarzami wówczas byli Stanisława i Stanisław Tomczykowie. W 1982 roku – przyjmowali nas w swoim domu Zofia i Stanisław Dąbrowscy, a w 1983 ja gościłam wielki korowód dożynkowy. Krystyna Janecka, jako kierownik zespołu, postarała się, aby Krzysztof Baran był płatnym instruktorem i by zakupiono dla naszego koła akordeon. Razem prowadzili grupę do roku 2000, a dożynki i inne okolicznościowe imprezy weszły do corocznego kalendarza. Muszę powiedzieć, że te 20 lat działalności KGW Bębło, to pasmo wielu sukcesów i uznania za liczne występy, wyjazdy z przedstawieniami, także wycieczki krajowe i zagraniczne. W 1983 roku Krystyna Janecka napisała scenariusz na podstawie autentycznego wydarzenia „Skubanie pierza”, którego premiera odbyła się w andrzejki w Bęble, potem w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, a jego recenzja w Dzienniku Polskim była dla nas miłym zaskoczeniem. Główne role powierzono wówczas Zofii Dąbrowskiej, Barbarze Farat i Stefanowi Gąsce. To przedstawienie wielokrotnie było grane w różnych miejscowościach gminy, powiatu i województwa. W kolejnych latach powstały następne scenariusze jak „Opłatek u Maciejowej”, „Opłatek u Wicusiowej” i „Babski Comber”.

Dożynki sierpień 1983 roku

3


Z roku na rok przybywało członkiń i śpiewaczek, a także dyplomów i wyróżnień. Próby zespołu odbywały się regularnie, nawet wtedy, gdy nasz instruktor przebywał za granicą. Koło odegrało dużą rolę przy budowie kaplicy w Bęble. Dochody z organizowanych imprez, przekazane zostały na tę budowę, a część kobiet uczestniczyło w pracach komitetu. Należy tu podkreślić dobrą współpracę z WZRKiR, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Zarządem PSL i Spółdzielnią Rękodzieła Ludowego, dzięki którym byliśmy w Warszawie na Cepeliadzie, Centralnym Zjeździe Kółek Rolniczych, Zjeździe PSL, dożynkach wojewódzkich i wigilii w Pałacu Kultury. Obok zespołów z Tomaszowic, Modlnicy, Modlniczki i Czajowic, prowadziłyśmy aktywną działalność, co zostało podkreślone w roku 1996. Wtedy to w październiku na deskach Teatru Słowackiego, wystąpiła nasza grupa i wspólnie z grupami z Tomaszowic i Modlnicy została wysoko oceniona. W 2000 roku nastąpiła ingerencja w działalność zespołu powiedziałabym – polityczna. Nasza koleżanka kierująca zespołem postanowiła wycofać się, dając szansę innym. Działalność koła trochę się osłabiła, ponieważ nowi liderzy postanowili odłączyć się od koła i stworzyć na bazie grupy śpiewaczej zespół regionalny Bęblanie. W kole pozostało jednak wiele kobiet, które straciły kontakt z tym zespołem skoro wyszedł z ram KGW. Tak więc zebrały się te, które śpiewały od 1981

50-lecie KGW w 2007 roku

4

roku oraz nowe i wznowiły działalność, nadal pod szyldem KGW. Nie było wielkich niesnasek między dwoma zespołami, chociaż patrząc z boku mogło to różnie wyglądać. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo nie zniszczono wypracowanego razem dorobku. Jeden i drugi zespół mają co robić, bo chętnych przybywa, nawet angażują się nowe mieszkanki Bębła, a także dzieci i wnuki naszych koleżanek. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wspiera każdą inicjatywę mieszkańców i każdy może zostać społecznikiem i artystą, bo ta działalność ma służyć rozwojowi całej społeczności. Na zorganizowanym przez Krystynę Janecką zebraniu wszystkich członkiń i sympatyczek koła w styczniu 2003 roku wybrano nowy zarząd, a mnie powierzono funkcję przewodniczącej, natomiast Maria Pęgiel została przewodniczącą honorową. Krystyna Janecka została - jak dotąd - kierownikiem zespołu Bęblanki. I tak działamy do dziś. Nigdy nie nastawiamy się na zdobycie popularności, czy korzyści finansowych. Stać nas też na to, aby część imprez finansować we własnym zakresie. Teraz, kiedy nasza kierowniczka pełni kilka funkcji, często dorzuca trochę grosza, aby tyko zachęcić nas do działania, dla satysfakcji własnej i dla pożytku mieszkańców naszej wsi. Kilka lat temu sama zorganizowała i poprowadziła projekt szycia strojów ludowych, a na materiały zdobyła fundusze, więc gorsety mamy własnej roboty.


Tradycje kulinarne to także temat, któremu poświęcamy ostatnio sporo czasu. Uczestniczymy we wszystkich imprezach wiejskich i gminnych z nowymi scenariuszami, a nawet tańcami, co w naszym wieku jest dużym wyzwaniem, ale traktujemy to jako przyjemną gimnastykę dla naszych kości. Ważna jest praca z młodzieżą, gdzie także nasza koleżanka napisała projekt „Moja Mała Ojczyzna”, a my brałyśmy udział w zajęciach, przekazując młodzieży nasze stare tradycje i zwyczaje ludowe. Zajmujemy się także pracą z seniorami. Ci ostatni są dla nas priorytetem na najbliższe lata, bowiem większość z nas jest już w słusznym wieku i rozumiemy, jak ważne są regularne spotkania i wspólne spędzanie wolnego czasu dla tej grupy społecznej. Za rok będziemy obchodzić 60-lecie powstania naszego koła. Od samego początku jestem jego członkinią i jedną z niewielu, które są w kole do dziś. Byłam młodą mężatką, kiedy w 1957 roku rozpoczynała się ta działalność. Pomimo różnych okoliczności i przeszkód przetrwałyśmy jako organizacja zawsze mająca coś do powiedzenia w naszej pięknej wsi i gminie, a to dzięki tym wszystkim, którzy byli, są i będą jej członkami i tym, którzy nas wspierali i z nami współpracowali.

Niedziela palmowa 2015

Dni Gminy w Bęble w 2011 roku

5


Z cyklu pasje naszych mieszkańców - Co mi w duszy gra... Drodzy Czytelnicy, poznajcie Aleksandrę Janecką – czternastolatkę z Wierzchowia, która bez muzyki nie wyobraża sobie życia. Ola obecnie uczęszcza do pierwszej klasy gimnazjum Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie. Jej pasją jest muzyka. Nic w tym dziwnego, skoro miała z nią styczność w zasadzie od narodzin, bo tato – absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, nie wyobraża sobie domu bez muzyki i takich instrumentów jak chociażby pianino, akordeon czy gitara. Kiedy miałam 4 lata, rodzice zapisali mnie na zajęcia muzyczne w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, do Studia Ruchu i Piosenki „Nutki”, gdzie dzieci rozwijają swoje uzdolnienia muzyczne, taneczne, poczucie rytmu i słuch. Podczas zajęć zwracano uwagę na prawidłową emisję głosu, interpretację, odpowiednio dobrany repertuar obejmujący aktualne przeboje i ruch sceniczny. Flet pojawił się chwilę później. Już w wieku przedszkolnym tata zabierał mnie do opery, gdzie pracuje od wielu lat, i pokazywał mi różne instrumenty muzyczne. Opowiadał o każdym i wmawiał mi, że na każdym mogłabym grać. Najbardziej spodobał mi się flet poprzeczny, jego aksamitne brzmienie i uśmiechnięci muzycy grający na nim. Poza tym był wtedy właściwie jedynym instrumentem mniejszym ode mnie (śmiech). Pewnego dnia kolega taty, pan Wiesław Suruło nauczyciel flecista, (aktualnie profesor fletu w Krakowskiej Akademii Muzycznej) pozwolił mi zagrać na profesjonalnym instrumencie, a przede wszystkim podpowiedział, jak to zrobić. Wspomniał też wtedy, że w krakowskiej szkole naukę gry na flecie rozpoczynają coraz młodsze dzieci, nawet sześcioletnie, ponieważ do szkoły muzycznej zakupiono instrumenty z zakrzywioną główką i ze specjalnie zaprojektowanymi klapami, co pozwalało małemu muzykowi, bez problemu grać na takim instrumencie. Jeszcze kilka lat wcześniej panowała opinia, że naukę gry na instrumencie dętym można rozpocząć dopiero w wieku około 10 lat. I tak w wieku siedmiu lat, zdając do szkoły muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego, wiedziałam już, że chcę grać na flecie poprzecznym – wspomina adeptka szkoły muzycznej. A pół roku później, na 10 jubileuszowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, zorganizowanym w Zabierzowie 9.01.2010 r. Aleksandra Janecka zajęła I miejsce w grupie do 7 lat śpiewając kolędę i grając na flecie poprzecznym.

6


Aleksandra, mimo tak młodego wieku, jest laureatką wielu konkursów muzycznych. W 2014 r. udało jej się zdobyć wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Fletowym w Gdowie i pierwsze miejsce w Szkolnym Konkursie Miniatur. Swoje małe sukcesy zawdzięcza w dużej mierze nauczycielowi instrumentu głównego, pani Agnieszce Cywińskiej – Olma, która jest również mieszkanką naszej gminy. Ola, oprócz tego że gra, uwielbia również słuchać muzyki i śpiewać. „Niedawno razem z przyjaciółkami zdobyłyśmy wyróżnienie na X Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej, jako zespół” – opowiada. Od kilku lat gra również w Gminnej Orkiestrze Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele i uświetnia różne wydarzenia grając na flecie np. Ave Maria – Schuberta, Cacciniego, Bacha – Gounoda, Adagio – Albinioniego, Gabriels oboe - Ennio Morricone z akompaniamentem organów lub fortepianu. Zapytana o przyszłość mówi: „Mam nadzieję, że uda mi się ukończyć studia muzyczne i rozpocząć pracę w zawodzie muzyka”. I tego Ci Olu z całego serca życzymy!

Zachęcamy Państwa do przesyłania na adres: redakcja@wielka-wies.pl zgłoszeń osób z ciekawą pasją, zawodem. Chcemy Was poznać i przedstawić mieszkańcom naszej Gminy. 7


Nowe Centrum Administracyjne w 8 pytaniach Po wielu miesiącach budowy, w kwietniu otwarte zostanie Centrum Administracyjne Gminy w Szycach. Znajdzie tam swoją siedzibę Urząd Gminy wraz z Urzędem Stanu Cywilnego, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. W jednym z trzech połączonych ze sobą budynków będzie także część komercyjna. O najnowszej inwestycji rozmawiamy z Sekretarzem Gminy – Stanisławem Kasprzykiem. Kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z wnętrz nowego Centrum Administracyjnego? Pierwsi interesanci będą mogli przekroczyć drzwi kompleksu w poniedziałek 4 kwietnia. Wtedy już będzie po wszystkich odbiorach technicznych i przeprowadzce urzędników.

Jak dojechać do Centrum Administracyjnego Gminy? Współrzędne geograficzne: 50.140262, 19.863384 Adres: Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Przykładowe odległości: - z centrum Będkowic: 13 km - z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele: 4,3 km - z obecnego Urzędu Gminy: 2 km - z centrum Giebułtowa: 1,8 km - z Centrum Handlowego Futura Park w Modlniczce: 5,3 km - z krakowskiego ronda Ofiar Katynia: 6,5 km Komunikacją publiczną – bezpośrednio autobusem linii aglomeracyjnej 210 relacji Bronowice Małe – Będkowice. Nieco dalej, ok. 600 m od linii 220, kursującej do Giebułtowa.

Jakich zmian w funkcjonowaniu lokalnej administracji samorządowej możemy się spodziewać? Najważniejszą chyba kwestią jest zgromadzenie w jednym miejscu samorządowych instytucji. Na wspólnej przestrzeni będzie można załatwić sprawy i formalności zarówno w Urzędzie Gminy, w gminnej spółce komunalnej, jak również wypożyczyć książki z biblioteki czy złożyć wniosek w programie 500+ w zlokalizowanym po sąsiedzku Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Warto także wspomnieć, że tuż obok znajdują się dwa ośrodki zdrowia, hotel z restauracją, a w części komercyjnej i w obiekcie po przeciwnej stronie drogi „olkuskiej” punkty handlowe i usługowe.

Wiele osób narzekało do tej pory na lokalizację urzędu z dala od głównej drogi, kłopoty z zaparkowaniem i bariery architektoniczne... Tak, ale teraz będzie można o tym zapomnieć. Podróżujący komunikacją publiczną będą mieli krótszą drogę od przystanków aglomeracyjnej linii 210, na rowerzystów czekają wygodne stojaki rowerowe, na zmotoryzowanych bezpośrednie zjazdy z „olkuskiej” z lewoskrętami i ponad 140 miejsc postojowych. Osoby z ograniczeniami w poruszaniu się, nie będą już musiały przejmować się schodami, ponieważ wszystkie wejścia (a do różnych części Centrum jest ich 12) znajdują się na poziomie chodnika, natomiast na pierwszą kondygnację będzie można wyjechać windą. Odpowiednie standardy zostały zachowane także przy projektowaniu toalet i poszerzonych miejsc parkingowych.

8

Nowoczesny urząd powinien być miejscem przyjaznym maluchom. Czy w wyposażeniu przewidziano jakieś udogodnienia dla rodziców, którzy z dziećmi odwiedzą budynek? Nie zapomnieliśmy oczywiście o tej kwestii. Przewidujemy przewijak dla mieszkańców odwiedzających urząd z najmłodszymi, a dla nieco starszych zaplanowaliśmy przyjazny kącik z zabawkami. W gorące, letnie dni z pewnością atrakcją będzie zlokalizowana wśród drzew fontanna i zacieniony kwietny ogród. Jeśli z kolei ktoś myśli dopiero o założeniu rodziny, to zapraszamy do korzystania z nowoczesnej, eleganckiej sali ślubów (śmiech).

W dzisiejszych czasach obowiązkiem wydaje się być umożliwienie interesantom dostępu do komputera. Czy władze gminy pomyślały i o tym? Naturalnie! We współpracy z biblioteką uruchomione będzie odpowiednie stanowisko z dostępem do internetu. Wspomniał Pan też o budynku komercyjnym. Z oferty jakich punktów handlowych i usługowych będziemy mogli tam skorzystać? W położonym po wschodniej stronie centrum, bezpośrednio przy drodze krajowej, swoje siedziby już zlokalizował bank, kancelaria notarialna, apteka, kawiarnia, kwiaciarnia i firma zajmująca się usługami geodezyjnymi, pośrednictwem nieruchomości i przygotowywaniem projektów sieci, przyłączy i instalacji. Trwają przygotowania do ustawienia w pobliżu także automatu Krakowskiej Karty Miejskiej, umożliwiającego doładowanie karty i zakup biletów MPK. Przypominamy, że nadal na przedsiębiorców czekają 4 lokale o zróżnicowanym metrażu. Czy łatwo będzie odnaleźć się wśród tych wszystkich wymienionych firm i instytucji? Oczywiście wymagać to będzie czasu, a na początku pomocy naszych pracowników, na których możecie Państwo liczyć. Jak widać na przygotowanym planie nie będzie, aż tak trudno – kolory oznaczające poszczególne funkcjonalne części będą odzwierciedlone także na odpowiednich znakach wewnątrz budynku. Czy, dla osób chcących jednak załatwiać sprawy urzędowe zdalnie, bez odwiedzania Centrum, zmienią się dane kontaktowe? Oczywiście zmieniony będzie adres pocztowy. Ważność utrzymają dotychczasowe numery telefonów, choć zmienią się numery wewnętrzne. Nie zmieni się adres strony internetowej www.wielka-wies.pl i adresy e-mail. Serdecznie zapraszamy!


9


Ochrona środowiska i oszczędności poprzez jedno kliknięcie... Badania TNS OBOP pokazują, że aż 32% Polaków nie oszczędza energii. Warto jednak wiedzieć, że to, w jakim środowisku żyjemy dzisiaj i w jakim będą żyły nasze dzieci, jest uzależnione tylko i wyłącznie od nas samych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy w pracy, zawsze w prosty sposób możemy wpłynąć na otaczające nas środowisko. I tak np. w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele nauczyciele na czele z dyrektor szkoły Anną Zajączkowską wspólnie opracowali, a następnie wdrożyli, projekt edukacyjny pod hasłem DAJ ODETCHNĄĆ ŚRODOWISKU! Dwa główne cele tego przedsięwzięcia to poszerzenie wiedzy uczniów o energii w ogóle i jej powstawaniu oraz uświadomienie uczniom potrzeby oszczędzania energii.

O czym należy pamiętać? • Zawsze wyłączaj światło w pomieszczeniach, w których nie przebywasz. • Nie zostawiaj telewizora włączonego, gdy go nie oglądasz lub wychodzisz z pokoju. • Wyjmuj ładowarkę od telefonu z gniazdka, gdy go nie ładujesz. Mimo iż nie ładuje, pochłania śladowe ilości prądu. • Gotuj w czajniku tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Gotowanie bez pokrywki pochłania trzy razy więcej energii. • Jeśli obniżysz temperaturę w pomieszczeniu o jeden stopień Celsjusza,obniżysz także ogrzewania nawet o 8%. • Zamykanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi pozwoli Ci na obniżenie kosztów ogrzewania o ok. 10%. • Nie zasłaniaj grzejników, gdyż zmniejsza to efektywność ogrzewania. Odsłonięcie grzejników może przynieść do 20% oszczędności energii. • Wyłączaj z prądu rzadko używane sprzęty, które działają w tzw. "trybie czuwania" (np. tuner telewizyjny, konsola gry, odtwarzacz DVD, drukarka, skaner). • Korzystaj z programów "Eko" w zmywarkach i pralkach. Mimo że wydłużają czas pracy, redukują zużycie prądu oraz wody. •Wymień żarówki w lampach na energooszczędne. Pobierają nawet do 80%-90% mniej energii od żarówek tradycyjnych. Również szkoły w naszej gminie podejmują działania proekologiczne, w tym także te, mające na celu uświadomienie dzieciom potrzeby oszczędzania energii.

10

Uczniowie klasy II zajęli się zagadnieniem energii wiatrowej. Podczas zajęć omówili sposoby powstawania energii. Następnie skupili się na działaniu elektrowni wiatrowej. Z zaciekawieniem słuchali pani, opowiadającej o pracy turbin wiatrowych, które nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Wytworzenie energii w turbinie wiatrowej nie wiąże się z jakąkolwiek emisją trujących związków do atmosfery, nie zostają tu także żadne odpady. Nie zabrakło też części praktycznej projektu – która polegała na tworzeniu modeli wiatraków i pokazaniu ich pracy korzystnej dla środowiska. W klasie III powstała „Kraina prądu elektrycznego”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób prąd dostarczany jest do naszych domów, jak to się dzieje, że żarówka świeci. Lekcja była także zachętą do refleksji nad zmianą nawyków i inspiracją do zachowań proekologicznych. Dzieci tworzyły proste układy elektryczne wykorzystując baterie, żarówki i przewody elektryczne. Z zaciekawieniem wykorzystywały zestaw Elektro-mag, który umożliwił im konstruowanie obwodów elektrycznych - od tych najprostszych do całkiem złożonych. Uczniowie wykonywali połączenia czytając gotowe schematy, ale też budowali wspaniałe konstrukcje wg własnych pomysłów. Była to nauka i doskonała zabawa pozwalająca „oswoić” prąd.


Na zajęciach powstał już m.in. uczniowski mini-poradnik oszczędzania energii w klasie IV, w którym uczniowie przestrzegają przed tzw. cichymi pożeraczami prądu (urządzenia w trybie czuwania), które mogą nabijać nasze rachunki na „znaczne sumki” – jak to określili. Piątoklasiści z kolei uczestniczyli w debacie pod hasłem Czy potrafimy żyć bez prądu? Klasa, podzielona na 2 zespoły: dziewcząt i chłopców, pracowała nad zagadnieniami dotyczącymi udziału energii elektrycznej w naszym życiu. Szóstoklasiści swoje zmagania energetyczne rozpoczęli od szukania odpowiedzi na pytania: co to jest energia, do czego jest nam potrzebna i jak to się dzieje, że w naszych gniazdkach płynie prąd elektryczny. Następnie przygotowali krótkie scenki teatralne, w których pokazali, jaką rolę w przesyle prądu elektrycznego odgrywa elektrownia i transformatory. Uczniowie obliczali nawet, jaki jest łączny roczny koszt oświetlenia szkoły przy zakupie żarówek zwykłych i energooszczędnych.

do przedstawienia o energii wpadli na pomysł, że przydałby się im jakiś „dyrektorski rekwizyt energetyczny”, a że doskonale nadawał się do tego celu elektryczny grzejnik stojący w moim gabinecie, zatem „wywędrował” on, by wziąć udział w ich przedstawieniu. Z niecierpliwością czekam również na zajęcia pierwszoklasistów, bo po ostatniej lekcji o wulkanach, kiedy to sami byli prowodyrami erupcji wulkanicznych, naprawdę nie wiem czego można się teraz spodziewać - mówi pani dyrektor Anna Zajączkowska, inicjatorka przedsięwzięcia „DAJ ODETCHNĄĆ ŚRODOWISKU!”. Projekt realizowany jest od lutego do końca czerwca 2016 r. we wszystkich klasach. Odbywają się akcje promujące zmniejszenie zużycia energii w samej szkole, stąd też w każdej klasie oraz miejscach, gdzie znajdują się włączniki prądu, pojawiły się hasła „Nie zapomnij o mnie” , które mają przypominać uczniom ale i pracownikom szkoły o oszczędzaniu energii. Uczniowie, doskonaląc swe umiejętności matematyczne prowadzą obliczenia związane np. z wymianą żarówek na energooszczędne. Wyniki i obliczenia będą prezentowane na gazetkach ściennych, które przemieniły się w „zielone, ekologiczne gabloty” i apelach. Szkoła będzie też chciała wykazać zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w miesiącach kwiecień - maj w porównaniu z rokiem ubiegłym, do czego mają się przyczynić działania projektowe. Uczniowie walczą też w szkole z negatywnymi nawykami i przyzwyczajeniami, często wyniesionymi z domu, które nie służą oszczędzaniu energii.

Szkoła planuje również zajęcia wyjazdowe do Elektrowni Siersza, kopalni czy na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Warto podkreślić, że tak naprawdę pomysły nauczycieli na dane zajęcia stanowią tylko iskrę zapalną do dalszych działań, reszta należy już od samych uczniów, których wyobraźnia i inwencja twórcza przechodzą nasze najśmielsze oczekiwania - i to właśnie staramy się wykorzystać, ucząc przy okazji logicznego myślenia. Jako przykład przywołam tutaj sytuację, kiedy to szóstoklasiści, przegotowując się

Pamiętajmy! Ilość energii wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, przez emisję szkodliwych substancji powstających przy jej wytwarzaniu, wpływa na stan środowiska naturalnego i przyczynia się również do postępujących zmian klimatu. Oszczędzanie prądu powoduje mniejsze obciążenie elektrowni – generują one wtedy mniej szkodliwych dla środowiska substancji, a także potrzebują mniej surowców naturalnych do produkcji energii.

11


Ranking Gmin Małopolski Gmina Wielka Wieś zajęła trzecie miejsce w Rankingu Gmin Małopolski 2015 przygotowanym przez Małopolski Instytut Samorządu i Administracji. Znalazła się tym samym - po raz kolejny - w czołówce najlepszych samorządów, wyróżnionych pod względem rozwoju gospodarczo-społecznego. Ranking po raz szósty zorganizował Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Oceniano 179 gmin, z których wyłoniono 25 najlepszych. Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2015 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Podstawowym kryterium były dochody własne na 1 mieszkańca. Tu nasza gmina zajęła 7. miejsce, natomiast jest zdecydowanym faworytem pod względem wydatków na inwestycje, co również przeliczono na jednego mieszkańca: 2016,53 zł.

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz: Duże wydatki na inwestycje dotyczą głównie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. W ubiegłym roku, którego ten ranking dotyczy, nasza gmina kończyła duży projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym rankingu corocznie zajmujemy wysokie lokaty: 2009 – II miejsce, 2010 - II miejsce, 2011 - V miejsce, 2012 - VII miejsce, 2013 - IX miejsce, 2014 - II miejsce, 2015 - III miejsce. Doceniani również jesteśmy w innych rankingach ogólnopolskich – w tym roku w Rankingu Powiatów Polskich zajęliśmy II miejsce w kraju wśród gmin wiejskich oraz zdobyliśmy – czwarty raz z rzędu – tytuł „Super Gmina”.

12

Rozdanie wyróżnień na Forum Wójtów, fot. UMWM


Program „RODZINA 500+” w naszej Gminie W kwietniu ruszy program "Rodzina 500+", w ramach którego rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami) - również na pierwsze. Realizatorem obsługi ustawy w naszej gminie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szycach. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia br. TERMINY • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek. • Złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje jednak, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia. WNIOSKI • Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.gops.wielka-wies.pl, w siedzibie GOPS – Szyce 65, oraz w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Wielka Wieś. • Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS, tj. Szyce 65, w kwietniu br. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00, w pozostałych miesiącach w zwykłych godzinach pracy, tj. w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. • Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU • W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Nie trzeba załączać aktów urodzenia. • W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS. • Jeżeli w 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Ciekawostki z Gminnego podwórka: W 2015 roku w naszej gminie urodziło się 111 dzieci w tym 66 chłopców i 45 dziewczynek

Ulubione imiona?

Dla chłopców najczęściej wybierano imię: Antoni i Leon. Dwóm chłopcom nadano imiona mniej znane: Gniewko i Miron. Natomiast dla dziewczynek wybierano imiona: Julia, Lena, Milena i Aleksandra.

ŚWIADCZENIE „RODZINA 500+ NA PIERWSZE DZIECKO” • Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz dochody nieopodatkowane, np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie. • W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). • W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny). Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Szyce 65, pod nr telefonu: 12 419 00 35, 12 419 11 01 lub na stronie internetowej: www.gops.wielka-wies.pl

13


Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wielka Wieś”.

1

km

zlikwidowanego

wodociągu azbestowego

3 wybudowane przepompownie strefowe ścieków

7 sołectw, w których realizowany był projekt (Modlnica, Giebułtów, Biały Kościół, Tomaszowice, Wielka Wieś, Bębło i Czajowice)

10 obiektów objętych systemem monitoringu

13 ulic skanalizowanych w miejscowościach Czajowice i Bębło

21 km wybudowanej kanalizacji sanitarnej

14

112 indywidualnych pompowni przydomowych


220 koni mechanicznych ma samochód ascenizacyjny WUKO służący do czyszczenia rurociągów kanalizacyjnych 1020 m³ ma pojemność użytkowa wybudowanych zbiorników wodociągowych w Modlnicy

1100 m³/dobę wynosi przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

13 mln złotych dofinansowania z UE

450 tys. zł rocznie zaoszczędzonych z tytułu nieodprowadzania ścieków do Krakowa

26 mln zł stanowi koszt całego projektu

Informujemy właścicieli nieruchomości o prawnym obowiązku podłączania posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, co wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania na ten cel preferencyjnego, niskooprocentowanego kredytu m.in. w Krakowskim Banku Spółdzielczym, oddział w Wielkiej Wsi. Ponadto, do końca kwietnia br. można skorzystać z promocyjnych opłat przy otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej wydawanych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi.

15


Profile for Gmina Wielka Wieś

WW Gminny Informator - nr 1/2016 (12)  

Dwunasty numer bezpłatnego kwartalnika "WW Gminny Informator" wydawanego przez Gminę Wielka Wieś

WW Gminny Informator - nr 1/2016 (12)  

Dwunasty numer bezpłatnego kwartalnika "WW Gminny Informator" wydawanego przez Gminę Wielka Wieś

Advertisement