Page 4

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie, nr 3 / 2017

4

Edukacja

PRACOWNIE DLA UCZNIÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 (BUDYNEK DAWNEGO GIMNAZJUM NR 2) URUCHOMIONO TZW. „EKSPERYMENTOWNIE”. POWSTAŁE W RAMACH PROJEKTU „NAUKA PRZEZ EKSPERYMENT” CZTERY NOWOCZESNE PRACOWNIE  POMOGĄ W NAUCE MATEMATYKI, BIOLOGII CZY GEOGRAFII

P

rojekt przewiduje także m.in. wyjazdy uczniów do Parku Nauki i Rozrywki w  Krasiejowie. Gmina pozyskała na ten cel blisko pół mln zł z UE. NAUKA I ZABAWA Nauka przez doświadczenia i  zabawę? Od zawsze wiadomo, że dzieciaki waśnie w ten sposób najlepiej przyswajają wiedzę. Aby im w  tym pomóc, od września w  SP10 funkcjonować będą cztery w  pełni wyposażone pracownie, w których uczniowie będą mogli przeprowadzać ciekawe eksperymenty. Jest to pracownia fizyczna, chemiczna, biologiczno-geograficzna oraz matematyczno-informatyczna - wylicza Lech Głazunow, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr

CIEKAWYCH POMOCY DYDAKTYCZNYCH JEST WIELE, NA PEWNO ŻADEN Z UCZNIÓW W NASZYCH PRACOWNIACH NIE BĘDZIE SIĘ NUDZIŁ

gać dzieciom przejść przez zawiłe meandry przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Projekt będzie miał trzy edycje. W  jego ramach przewidziane są m.in wyjazdy naukowe (dwa razy w  roku) do Parku Nauki i  Rozrywki Jura Park w  Krasiejowie i  Afrykarium we Wrocławiu. Uczniowie sprawdzą też swoją wiedzę w  specjalnie przygotowanych quizach. Na naj-

10 w Nysie. - Uczniowie będą mieć do dyspozycji m.in. laptopy, mikroskopy, tablice multimedialne, zestawy chemiczne i fizyczne. Ciekawych pomocy dydaktycznych jest wiele, na pewno żaden z uczniów w naszych pracowniach nie będzie się nudził - dodaje Głazunow. POŻYTECZNE PODRÓŻE W projekcie będą brały udział 8-osobowe zespoły uczniów ze szkół podstawowych oraz nauczyciele uczący matematyki i  przedmiotów przyrodniczych. Co istotne, sale będą dostępne nie tylko dla podopiecznych SP10, ale także dla wszystkich pozostałych uczniów podstawówek z gminy Nysa. Blisko 40 nauczycieli ze wszystkich szkół w  gminie zostało już przeszkolonych, by poma-

lepszych czekać będą nagrody. Łukasz Bressa

W SZKOŁACH BEZPIECZNIE I NOWOCZEŚNIE PRZEZ CAŁE WAKACJE TRWAŁY INTENSYWNE REMONTY W NYSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH. GMINA NYSA PRZYWRÓCIŁA KUCHNIE I STOŁÓWKI DO WSZYSTKICH PRZEDSZKOLI. DZIECIAKI MOGĄ KORZYSTAĆ TAKŻE M.IN. Z NOWOCZESNEGO PLACU SENSORYCZNEGO I KOLEJNYCH PLACÓW ZABAW. JUŻ WKRÓTCE POWSTANIE TAKŻE KOMPLEKS BOISK W BIAŁEJ NYSKIEJ I SALA GIMNASTYCZNA W NIWNICY Zapewnienie dzieciom prawidłowego odżywiania jest jednym z najważniejszych elementów ich właściwego rozwoju. DOMOWE OBIADY DLA DZIECI Od tego roku szkolnego wszystkie przedszkolaki dostaną pyszny, zdrowy obiad przygotowywany na miejscu przez kucharki. - Zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze, a  zdrowe odżywianie to jego podstawa - mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – Od trzech lat konsekwentnie przywracamy kuchnie; udało się w  przedszkolach, wkrótce powrócą także we wszystkich szkołach. PIERWSZY NA OPOLSZCZYŹNIE PLAC SENSORYCZNY A po obiedzie maluchy muszą gdzieś spożytkować energię.

»»W nowym roku szkolnym dzieci kontynuują naukę w jeszcze nowocześniejszych i bezpieczniejszych placówkach.

Dlatego w naszej gminie powstaje coraz więcej nowoczesnych placów zabaw dla najmłodszych. Jeszcze przed wakacjami z  takich obiektów ucieszyły się dzieciaki z Przedszkola nr 6 i Przedszkola nr 12. Lada dzień zostanie też otwarty nowoczesny plac

sensoryczny przy Przedszkolu nr 5 w Nysie. - To pierwszy tego typu obiekt w naszym województwie - zauważa Adam Fujarczuk, Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty. - Warto dodać, że obiekt jest w  pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

KOMPLEKS BOISK W BIAŁEJ NYSKIEJ I SALA GIMNASTYCZNA W NIWNICY To jednak nie koniec inwestycji w  najmłodszych. Trwa budowa kompleksu boisk w  Białej Nyskiej. Oprócz wielofunkcyjnego boiska sportowego, ucznio-

wie będą mieć do dyspozycji dwutorową bieżnię do uprawiania lekkoatletyki. Zaś ich koledzy z Niwnicy doczekają się wreszcie sali gimnastycznej z  prawdziwego zdarzenia. Dodajmy także, że jeszcze w tym roku ruszą prace związane z  ter-

momodernizacją Żłobka nr 1 w Nysie. Gmina pozyskała na ten cel blisko milion złotych z  Unii Europejskiej. Natomiast w  przyszłym roku wyremontowane zostaną wszystkie elewacje szkół i przedszkoli. Łukasz Bressa

Profile for Miasto Nysa

Tak! 3/2017  

W trzecim tegorocznym numerze "TAK!" przeczytacie m.in. o bombowych inwestycjach w gminie, zmianach w regulaminie nyskiego bonu wychowawczeg...

Tak! 3/2017  

W trzecim tegorocznym numerze "TAK!" przeczytacie m.in. o bombowych inwestycjach w gminie, zmianach w regulaminie nyskiego bonu wychowawczeg...

Advertisement