__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

STRATEGIA: W jakiej gminie będziemy mieszkać w 2030 roku? czytaj str. 7

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień - czerwiec)

Wakacje z kulturą... i książkami czytaj str. 11

Studium wyłożone do publicznego wglądu czytaj str. 3

Biuletyn informacyjny EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1640-0305

„Koronawirusowy” koniec roku szkolnego czytaj str. 21-24


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Wybory Prezydenckie 2020 Frekwencja w I turze (Okręg / liczba uprawnionych / liczba kart ważnych / %) 1. Buków/Kulerzów – 844 / 618 / 73,10% 2. Przyczyna/Chorowice – 984 / 703 / 71,44% 3. Gaj/Lusina – 2468 / 1822 / 73,82% 4. Konary – 840 / 568 / 67,62% 5. Libertów – 2000 / 1499 / 74,95% 6. Mogilany (UG) – 1416 / 1051 / 74,22% 7. Włosań – 1200 / 857 / 71,43% 8. Mogilany (OSP) – 1243 / 906 / 72,89% 9. DPS Konary (BFD) – 40 / 31 / 77,50% Razem (Gmina Mogilany) – 11 035 / 8 054 / 72,99% Jeśli chodzi o poparcie kandydatów to w naszej gminie wygrał Andrzej Duda (44,63% - zwyciężył w 7 okręgach – 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 9.), przed Rafałem Trzaskowskim (28,82% - wygrał w dwóch okręgach – 5. i 8.) oraz Szymonem Hołownią (13,66%). Kolejni byli: Krzysztof Bosak (7,88%), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,68%) i Robert Biedroń (1,47%). Pozostali kandydaci nie przekroczyli 0,5%).

Zachęcamy do udziału w II turze w niedzielę, 12 lipca br., w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie www.pkw.pl oraz www.mogilany.pl (zakładka: Wybory Prezydenta RP 2020). URZĄD GMINY MOGILANY

#informacyjnie Wybory Prezydenckie 2020 Studium: wyłożenie do wglądu Z prac Rady Gminy... Urząd Gminy Mogilany a COVID-19 Ośrodek Zdrowia a COVID-19 W jakiej gminie będziemy żyć w 2030 roku? Raport ze stanu inwestycji Świadczenia dla rodzin Przygotuj się na nowy sezon grzewczy!

2 3 4 4 4 5 6-7 7 8

Inwentaryzacja ogrzewania / ewidencja szamb Zmiany w programie Czyste Powietrze EkoTeam - wsparcie dla mieszkańców gminy Moja Woda Masz „szambo” lub oczyszczalnię ścieków? Jak żyć z RODO? Profesjonalne działanie – skuteczne rozwiązanie O Dworze i ogrodzie Przekazanie komputerów dla uczniów i nauczycieli

8 8 9 9 9 10 10 20 20

11 12 12

EtnoPolska 2020 Wspomnienie Janiny Kalicińskiej Nagrody dla ZR i Kapeli „Mogilanie”

12 13 14

15 16 16 16

Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa Na Maryjnych ścieżkach… Gospodynie z Libertowa

17 18-19 19

20 21-23

Koronawirusowy” koniec roku szkolnego

24

#kulturalnie Wakacje z kulturą... I książką Konkurs fotograficzny Konkurs literacki

#aktywnie Możemy zrobić to razem! Aktywny sektor NGO Wracamy do gry! Warsztaty w Klubie Senior+

#edukacyjnie PS „Iskierka”: Przed nami wielkie zmiany! Edukacyjny koronawirus, czyli szkoły w czasie zarazy

2


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#informacyjnie

URZĄD GMINY MOGILANY Rynek 2, 32-031 Mogilany tel. 12 270 10 13 e-mail: gmina@mogilany.pl GODZINY PRACY: poniedziałek: 8.00 - 16.00 wtorek - piątek: 7.00 - 15.00

STRONA INTERNETOWA: www.mogilany.pl

PROFIL NA FACEBOOKU: www.facebook.com/ug.mogilany

WAŻNE TELEFONY:

Wyłożenie do publicznego wglądu Przez epidemię koronawirusa prace nad studium zostały wydłużone o kilka miesięcy. W tej chwili trwa zarządzone przez Wójta Piotra Piotrowskiego wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do 14 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Mogilany można zapoznać się z projektem studium (w poniedziałki w godzinach 13.00-16.00, zaś od wtorku do piątku w godzinach 11.00-14.00), Konieczne jest umówienie się: w dni robocze w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Mogilany w godzinach 8.0015.00, dzwoniąc pod numer 12 44452-52 bądź pisząc mail na adres: studium@mogilany.pl. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Mogilany z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga

dotyczy (proszę o dołączenie mapy z zaznaczeniem działki), w  terminie nieprzekraczalnym 6 sierpnia 2020 roku. Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach dokumentów rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 roku. od godziny 15.30, w Urzędzie Gminy Mogilany (sala narad, I piętro). Wójt Piotrowski rozpatrzy w ciągu 21 dni zebrane uwagi, następnie przekaże projekt studium do Rady Gminy Mogilany, by ta uchwaliła ten dokument. Projekty www dokumentów są również udostępnione są do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany: www.mogilany.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mogilany www.bip.malopolska.pl/ ugmogilany,m,329983,2020.html. REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA URZĘDU GMINY MOGILANY

Dziennik Podawczy tel. 12 270 10 13, 12 444 52 22 Sekretariat tel.12 444 52 31 Kierownik Referatu Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 12 270 11 91, 605 905 989 Planowanie przestrzenne tel. 537 970 148 Wycinka drzew tel. 537 970 071 Bezdomne zwierzęta tel. 605 905 942 Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tel. 12 270 10 22, 605 905 937 Drogi tel. 605 905 934 Awarie wodociągu tel. 667 677 501 Śmieci tel. 12 444 52 63 Stan licznika wody tel. 12 444 52 60 Podatki tel. 12 270 10 13 wew. 236 Kierownik Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy tel. 12 270 10 13 wew. 249, 605 905 926 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 12 270 18 53 Dowody osobiste, meldunki tel. 12 270 18 53, 12 270 10 13 wew. 254, 255 Zamówienia publiczne tel. 797 022 806 Działalność Gospodarcza tel. 12 444 52 62 Biuro Rady tel. 12 270 12 19, 605 905 927 Zarządzanie Kryzysowe tel. 537 059 200 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 12 270 10 25 Pracownicy Socjalni tel. 12 270 14 86 Świadczenia Rodzinne tel.12 270 14 88

3


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Z prac Rady Gminy...

ski zaprezentował Raport o stanie Gminy Mogilany za 2019 r., a następnie odbyła się dyskusja radnych i mieszkańców (zgłosił się 1 mieszkaniec). Potem radni przegłosowali m.in. wotum zaufania dla Wójta Piotra Piotrowskiego, zostało przedstawione przez Panią Skarbnik – Annę Iwanowską sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej oraz jednogłośnie przegłosowane absolutorium dla Wójta Gminy Mogilany za 2019 rok. Ponadto zostało przyjętych 8 uchwał. W sesji uczestniczył komplet radnych.

Wszystkie interpelacje radnych oraz uchwały, protokoły z obrad, a wcześniej harmonogramy planowanych sesji i projekty uchwał są umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Transmisje na żywo obrad są dostępne na stronie: www. mogilany.sesja.pl (można tam znaleźć również archiwum nagrań).

Urząd Gminy Mogilany a COVID-19

ły wrzucone do skrzynek lub też zawieszone na ogrodzeniach domostw. Maseczki są wielokrotnego użytku, trzeba każdorazowo po użyciu zdezynfekować w wysokiej temperaturze (60 st)., aby ponownie można było z nich skorzystać. Pamiętajmy o miejscach, gdzie noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe; jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie nasze i naszych bliskich. Na terenie Gminy Mogilany nieustannie zdezynfekowane się przystanki autobusowe. Pracownicy UG oczyszczają – przy pomocy płynu dezynfekującego miejsca, w których zazwyczaj jest więcej osób. Płyn jest bezpieczny dla mieszkańców oraz zwierząt. Do tej pory w naszej Gminie mieliśmy tylko jeden przypadek zakażenia koronawirusem. Warto jednak pamiętać, że epidemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, a w miejscach publicznych o noszeniu maseczki, rękawiczek jednorazowych i o zachowywaniu odpowiedniego dystansu. Wróg jest śmiertelnie niebezpieczny i lekceważenie go może nas drogo kosztować.

XIX sesja – 28 maja 2020 r.

Po przerwie spowodowanej początkiem epidemii koronawirusa radni zebrali się na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. W sesji uczestniczyło czternaścioro radnych, zostało zaprezentowane sprawozdanie Wójta za okres międzysesyjny i podjęto jedenaście uchwał.

XX sesja – 25 czerwca 2020 r.

Kolejna sesja poza tradycyjnym sprawozdaniem wójta była wyjątkowa: po pierwsze Wójt Piotr Piotrow-

Szanowni Państwo!

W trosce o mieszkańców, pracowników i sprawy załatwiane w Urzędzie, budynek Urzędu Gminy będzie zamknięty dla bezpośredniej obsługi mieszkańców. Informujemy, że zapowiadane na 22 kwietnia „odmrażanie” administracji publicznej dotyczy urzędów, które z uwagi na pandemię zostały całkowicie zamknięte i przestały funkcjonować. Nasz Urząd pracuje bez przerwy dzięki temu, że zachowujemy odpowiedni reżim sanitarny i chcemy by tak pozostało. Obecna działalność Urzędu Gminy Mogilany jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 kwietnia br. W związku z powyższym na ten moment formuła obsługi mieszkańców nie ulega zmianie. Z pracownikami urzędu można będzie kontaktować się za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub poprzez Punkt Obsługi Klienta. Każda sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie i w granicach prawa. Wszelkie wnioski, podania i doku-

menty adresowane do Urzędy Gminy Mogilany interesanci winni składać elektronicznie (e-puap/e-mail) lub poprzez wrzucenie ich do przygotowanej na ten cel i zabezpieczonej odpowiednio urny umieszczonej przed budynkiem Cz. A przy wejściu od strony parku. Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie www.mogilany.pl lub telefonicznie, dzwoniąc pod konkretny numer lub na Dziennik Podawczy. Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian. Informujemy, że celem zapewnienia jak największego bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa, każdy Mieszkaniec naszej Gminy, powyżej 15. roku życia, otrzymał maseczkę ochronną, najpierw w trakcie akcji #MaseczkaDlaDomu, realizowanej wspólnie że Stowarzyszeniem „Dla Naszej Gminy Mogilany”, a następnie #MaseczkaDlaKażdego – do Państwa domów trafiło łącznie ok. 13 tys. maseczek, zostały one dostarczone przez pracowników Urzędu Gminy Mogilany, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zosta-

Ośrodek Zdrowia a COVID-19 Przez niemal cały okres pandemii SPZOZ w Mogilanach przy ul. Św. Bartłomieja Apostoła 21 udzielał świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki lekarskiej, ginekologii i stomatologii, stosując się jednocześnie do wytycznych Ministra Zdrowia. Porady lekarskie prócz uzasadnionych przypadków w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były i są gównie online, ale również w uzasadnionych przypadkach osobiście w Ośrodku Zdrowia, a przypadkach zagrożenia wystąpienia u pacjenta wirusem SARS-CoV-2 przygotowano specjalne izolatki. Za wyjątkiem stanów nagłych od 10 marca do 21 kwietnia 2020 roku zgodnie

4

z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia nie wykonywano szczepień ochronnych u dzieci. Nie funkcjonowały Punkt pobrań, Poradnia Ginekologiczna, Stomatologiczna i Rehabilitacyjna oraz nie wykonywano szczepień ochronnych dzieci. Na dzień dzisiejszy świadczenia te już są udzielane, jak również są kontynuowane porady online. W związku z dużą liczbą zakażeń w naszym kraju stosowane są w SPZOZ w Mogilanach obostrzenia minimalizujące zagrożenie zachorowania u pacjentów i pracowników (wizyty na godziny, recepty online, pomiar temperatury, wypełnianie ankiet, maseczki, środki dezynfekujące). Środki ostrożności przyniosły pożądane

RAPORT O STANIE GMINY MOGILANY ZA 2019 ROK jest dostępny na stronie Gminy Mogilany. Zachęcamy do zapoznania się z nim!. URZĄD GMINY MOGILANYY

URZĄD GMINY MOGILANY

rezultaty, do chwili obecnej nie odnotowaliśmy żadnego zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników. Od 1 stycznia do 17 czerwca 2020 roku w SPZOZ w Mogilanach tylko w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielono świadczeń zdrowotnych łącznie 14077 pacjentom. Dla porównania – w tym samym przedziale czasowym w 2019 roku liczba ta wyniosła łącznie 16194, czyli niewiele więcej. Dyrektor SPZOZ w Mogilanach dziękuje wszystkim pracownikom za poświęcenie oraz rzetelne wykonywanie swoich obowiązków w tym trudnym czasie, pacjentom zaś – za wyrozumiałość wobec wszelkich utrudnień. BEATA KUSZCZAK, DYREKTOR SPZOZ W MOGILANACH


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

W jakiej gminie będziemy żyć w 2030 roku? Kończymy prace nad Strategią Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 Rozpoczęliśmy je w lutym, ale z uwagi na epidemię plan działania musiał ulec pewnym modyfikacjom. Dlatego zrezygnowaliśmy z modelu partycypacyjnego ze spotkaniami warsztatowymi na rzecz pracy eksperckiej i uzgodnień on-line. Na podstawie ewaluacji dotychczas obowiązującej GOSPODARKA I RYNEK GOSPODARKA PRACY I RYNEK PRACY Cel strategiczny 1: Cel strategiczny 1: Trwały wzrost Trwały wzrost gospodarczy. gospodarczy.

Cele operacyjne: Cele operacyjne: 1.1. Wzrost 1.1. Wzrost atrakcyjności atrakcyjności inwestycyjnej gminy. inwestycyjnej gminy. 1.2. Wzmacnianie 1.2. Wzmacnianie konkurencyjności konkurencyjności i przedsiębiorczości ilokalnej. przedsiębiorczości lokalnej. 1.3. Wspieranie 1.3. Wspieranie aktywności zawodowej aktywności zawodowej mieszkańców. mieszkańców.

MIESZKAŃCY MIESZKAŃCY Cel strategiczny 2: Cel strategiczny 2: Rozwój społecznie Rozwój społecznie wrażliwy. wrażliwy.

Cele operacyjne: Cele operacyjne: 2.1. System edukacji 2.1. System edukacji wspierający wspierający wszechstronny rozwój. wszechstronny rozwój. 2.2. Aktywizacja 2.2. Aktywizacja kulturalna oraz ochrona kulturalna ochrona i promocjaoraz dziedzictwa ikulturowego. promocja dziedzictwa kulturowego. 2.3 Dywersyfikacja 2.3 Dywersyfikacja oferty i zwiększenie oferty i zwiększenie uczestnictwa uczestnictwa w aktywnych formach w aktywnych formach spędzania czasu spędzania wolnego. czasu wolnego. 2.4. Zapewnienie 2.4. Zapewnienie dostępności oraz dostępności orazusług wysokiej jakości wysokiej jakości usług społecznych społecznych i zdrowotnych. i zdrowotnych. 2.5. Zintegrowany 2.5. Zintegrowany i zrównoważony itransport, zrównoważony dostosowany transport, do potrzebdostosowany społecznych. do potrzeb społecznych. 2.6. Integracja i 2.6. Integracja i budowanie tożsamości budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców lokalnej gminy. mieszkańców gminy.

Strategii, diagnozy społeczno-gospodarczej, analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia zewnętrzne) oraz propozycji zgłaszanych w czasie spotkania konwentu Strategicznego wyznaczono cele rozwojowe i zidentyfikowano zadania realizacyjne. ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO I BEZPIECZEŃSTWO I BEZPIECZEŃSTWO Cel strategiczny 3: Cel strategiczny 3: Bezpieczna i przyjazna Bezpieczna przyjazna środowisku igmina. środowisku gmina.

ZARZĄDZANIE I ZARZĄDZANIE ROZWÓJ I ROZWÓJ Cel strategiczny 4: Cel strategiczny 4: Inteligentne Inteligentne i partnerskie izarządzanie partnerskie zarządzanie rozwojem. rozwojem.

Cele operacyjne: Cele operacyjne: 3.1. Ochrona 3.1. Ochrona i kształtowanie iśrodowiska kształtowanie środowiska naturalnego. naturalnego. 3.2. Dbałość 3.2. Dbałość o porządek o porządek i bezpieczeństwo ipubliczne. bezpieczeństwo publiczne. 3.3. Doskonalenie 3.3. Doskonalenie systemu zarządzania systemu zarządzania kryzysowego. kryzysowego. 3.4. Dostosowanie do 3.4. Dostosowanie do wyzwań wynikających wyzwań wynikających ze zmian ze zmian klimatycznych. klimatycznych.

Cele operacyjne: Cele operacyjne: 4.1. Nowoczesne 4.1. Nowoczesne zarządzanie zarządzanie i marketing iterytorialny. marketing terytorialny. 4.2 Rozwój współpracy 4.2 Rozwój współpracy międzysektorowej, międzysektorowej, międzysamorządowej międzysamorządowej i międzyorganizacyjnej. i międzyorganizacyjnej. 4.3. Wsparcie 4.3. Wsparcie społeczeństwa społeczeństwa obywatelskiego oraz obywatelskiego oraz zwiększenie zwiększenie dostępności i jakości dostępności procesów i jakości procesów partycypacyjnych. partycypacyjnych.

Projekt dokumentu można znaleźć na stronie

Projekt dokumentu można znaleźć na stronie www.mogilany.pl oraz w BIP. www.mogilany.pl oraz BIP. www.mogilany.pl oraz w BIP. Projekt dokumentu można znaleźć na w stronie FOTO Spotkanie konsultacyjne w dn. 30 czerwca br. – pracownice Referatu Rozwoju i Pozyskiwania FOTO Spotkanie konsultacyjne wMałopolskiego dn. 30 czerwca br.pro– pracownice Rozwoju i Pozyskiwaniaz Szczególne miały konsultacje społeczne Funduszy oraz znaczenie konsultanci FRDL Instytut SamorząduReferatu Terytorialnego i Administracji Funduszy oraz konsultanci FRDL Małopolskiego Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z jektu Strategii trwające od 18 czerwca do 3 lipca b.r. MieszKrakowa, fot. UGM Krakowa, fot.możliwość UGM kańcy mieli zgłaszania uwag, opinii i propozycji

zmian – zarówno pisemnie (na formularzu dostępnym on-line), jak i ustnie (na spotkaniu konsultacyjnym 30 czerwca). Sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag zostanie opublikowany w sprawozdaniu z konsultacji, natomiast projekt Strategii zostanie przedłożony Radzie Gminy. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Spotkanie konsultacyjne w dn. 30 czerwca br., fot. UGM

5


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

RAPORT ZE STANU INWESTYCJI „Mimo kryzysu Urząd Gminy Mogilany jest w trakcie realizacji trzech ważnych inwestycji w Lusinie, Włosani i Mogilanach. Dwie z nich już niedługo będą mogły służyć mieszkańcom. Na bieżąco są też prowadzone prace na drogach, a pracownicy Bazy Usług Komunalnych starają się dbać o nasze otoczenie” - mówi Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany. Sala gimnastyczna w Lusinie – Dzieci, rodzice i nauczyciele już nie mogą się doczekać – mówi Pan Jan Marek, sołtys i radny tej miejscowości. – Od lat czekamy na tę salę. Inwestycja w Lusinie obejmuje przede wszystkim stworzenie sali gimnastycznej z przewiązką, przebudowę sanitariatów w głównej części budynku oraz rozbudowę i przebudowę instalacji wewnętrznych. Świetlica wiejska z garażem dla OSP we Włosani Nieco mniejsza budowa we Włosani obejmuje prac wykończeniowe nowego budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP i instalacje. Zakłada też zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscu starej remizy. – Najistotniejsze jest to, że budynek będzie wielofunkcyjny – zauważa Pani Maria Kotarba, radna z Włosani. – Znajdzie tu miejsce zarówno straż pożarna, jak i zwykli mieszkańcy wraz z organizacjami społecznymi. Umowny termin zakończenia robót budowlanych obu inwestycji upłynął pod koniec czerwca 2020 roku, ale został przedłużony. Przebudowa przedszkola w Mogilanach W II kwartale 2020 roku rozpoczęto przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach. Zakres inwestycji obejmuje między innymi rozbudowę budynku w kierunku północnym i południowym oraz przebudowę parteru. Zostaną przebudowane instalacje sanitarne oraz elektryczne, powstanie też wentylacja mechaniczna. Poddasze i teren wokół budynku będzie odpowiednio zagospodarowany.– Cieszę się ogromnie z tej inwestycji, była ona niezbędna – podkreśla Pan Zbigniew Staszczak. – Najlepszą inwestycją jest inwestowanie w dzieci i młodzież, i ich rozwój. Jednocześnie zwiększamy liczbę miejsc w publicznym przedszkolu, co usprawni życie niejednej rodziny – dodaje Przewodniczący Rady Gminy Mogilany. Wartość całej inwestycji wynosi: 3 473 964,80 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to kwiecień 2021 roku.

6

Budowa sali gimnastycznej w Lusinie, fot. UGM

Świetlica wiejska z garażem dla OSP we Włsani, fot. UGM

Przebudowa przedszkola w Mogilanach, fot. UGM


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#informacyjnie

Przebudowa ul. Jabłoniowej w Libertowie Trwają prace budowlane związane z przebudową ul. Jabłoniowej w Libertowie. Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania wyniesie 674 978,32 zł. Termin realizacji do 30.07.2020 roku. – Ważne są nie tylko główne trasy, ale i drogi do mieszkańców czy przedsiębiorców. Cieszę się, że w Radzie panuje zgoda do umieszczania w budżecie również takich inwestycji – powiedziała Pani Lucyna Kufrej, radna z Libertowa. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa i kanalizacja opadowa. Remont ul. Szkolnej w Mogilanach Trwają prace związane z remontem ul. Szkolnej w Mogilanach. W ramach zadania wylejemy nową nawierzchnię asfaltową ułożymy korytka przykrawędziowe i utworzymy pobocze z kostki brukowej. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 128 476,03 zł. Termin realizacji do 30.08.2020 r. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem finansowo-rzeczowym Wykonawca planuje zakończenie zadania do 20 lipca br. Zadania otrzymało dofinansowanie w wysokości 64 238 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. – Ulica Szkolna i następnie ulica Św. Bartłomieja Apostoła są w samym centrum naszej miejscowości. Przez lata były zaniedbywane. Ich remont to bardzo dobra informacja – nie ukrywa entuzjazmu Pan Andrzej Goliński, radny z Mogilan. Termin realizacji to 30.08.2020 r. REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Świadczenia dla rodzin Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy

Libertów, ul. Jabłoniowa, fot. UGM

Mogilany, ul. Szkolna, fot. UGM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – Sekcja świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, że od dnia 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną oraz od dnia 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej będzie można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy o: ŠŠ zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ŠŠ świadczenia Dobry Start (300+) ŠŠ świadczenia z funduszu alimentacyjnego ŠŠ specjale zasiłki opiekuńcze W 2020 r. nie składa się wniosków o świadczenia wychowawcze. Wyjątek stanowią osoby, którym w 2020 r. urodziło się dziecko, wówczas wniosek składa się tylko na nowonarodzone dziecko. Wnioski drogą elektroniczna można składać przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, a w przypadku świadczeń dobry start, także przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. GOPS MOGILANY

7


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Przygotuj się na nowy sezon grzewczy! Pamiętaj:

ŠŠ Nowo instalowane kotły CO na paliwa stałe (węgiel, drewno) muszą spełniać wymagania dyrektywy 2009/125/WE (norma ekoprojektu ecodesign) oraz zapewniać automatyczne podawanie paliwa (za wyjątkiem instalacji zgazowujących drewno). ŠŠ Terminy wymiany starych kotłów węglowych: • do 1 stycznia 2023 roku wszystkie bezklasowe kotły na węgiel, miał, drewno i inne paliwa stałe, • do 1 stycznia 2027 roku kotłów spełniających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012). Kotły zainstalowane przed 1 lipca

2017 roku, które spełniają 5 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012, mogą być użytkowane bezterminowo. ŠŠ Ograniczenia w użytkowaniu kominków, pieców kaflowych, pieców typu koza i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń: • wszystkie nowo instalowane urządzenia muszą spełniać normę ekoprojektu (ecodesign), • do 1 stycznia 2023 roku należy wymienić dotychczas stosowane kominki, piece i kozy, które nie spełniają norm ekoprojektu (ecodesignu) lub wyposażyć je w urządzenia zapewniające redukcję emisji na poziomie ekoprojektu (np. elektrofiltry), lub okazać dokumenta-

cję potwierdzającą sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. ŠŠ Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Powodują zbyt dużą emisję CO podczas spalania. ŠŠ Wprowadzony został także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane; jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe. ŠŠ Należy mieć na uwadze, że za spalanie w piecu nielegalnego paliwa grozi mandat do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu. Winowajca może zostać ukarany grzywną do 5000 zł. REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

INWENTARYZACJA

ogrzewania budynków / ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) Drodzy Państwo! Informujemy, że na terenie Gminy Mogilany prowadzona jest inwentaryzacja ogrzewania budynków oraz ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb). Akcję prowadzą Sołtysi Sołectw oraz osoby upoważnione, by odwiedzić domy na terenie całej gminy. Zapytają oni m.in. o sposób ogrzewania budynku, typ kotła grzewczego, ilość zużytego paliwa, pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba), typ oczyszczalni ścieków czy też datę ostatniego wywozu nieczystości lub osadu w przypadku oczyszczalni. Powyższe ankiety prowadzone są w ramach programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego oraz na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany w programie Czyste Powietrze W ramach rządowych działań został przygotowany program Czyste Powietrze. Skupia się on na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe i obejmuje termomodernizację budynków jednorodzinnych. W maju br. do programu zostały wprowadzone zmiany. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego budynku/ lokalu. Dofinansowanie jest przewidziane między innymi na: wymianę, zakup i montaż źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wniosek do programu Czyste Powietrze należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozpatrywanie wniosku następuje do 30 dni kalendarzowych. Załączniki, które należy złożyć, to do-

8

kument poświadczający własność budynku (nieruchomości), zaświadczenie o dochodach w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania oraz zgoda współwłaściciela i małżonka. Realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15-05-

2020 roku. Wnioski do programu można składać przez Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie. Dodatkowo będzie wymagana papierowa wersja. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

EkoTeam - wsparcie dla mieszkańców gminy W związku z obostrzeniami wynikającymi z uchwały antysmogowej dla Małopolski Gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęły „Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku”. Dokument zawiera rekomendacje dla polityk gminnych oraz wspólne stanowisko gmin w sprawie uwarunkowań związanych z wymianą kotłów węglowych. Zgodnie z zapisami planu w gminach zostaną zatrudnieni Ekodoradcy, których zadaniem będzie informowanie mieszkańców na temat odnawialnych źródeł energii, wymiany źródła ciepła, termomoderni-

zacji i gospodarki energetycznej. Przeprowadzą też kontrolę budynków na terenie gminy, wybieraniu formy dofinansowania z dostępnych programów, oferowanych przez m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie mieszkańcy mogą skorzystać z programów „Czyste powietrze” i „Mój prąd” oraz tzw. ulgi termomodernizacyjnej (po 15.05.2020 zasady programu „Czyste powietrze” zostały znacznie zmienione, więcej informacji w odrębnym artykule na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ wez-dofinansowanie/). Powyższe projekty wspierają pro-

Moja Woda

Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tysięcy złotych (przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.). Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024. Podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 roku, dystrybucję środków zaś do końca roku 2024. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

2 czerwca 2020 roku Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęły realizację programu „Moja Woda”. Ich budżet wynosi 100 milionów złotych. Środki mają być przekazane do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa i NFOŚiGW nabór wniosków ma ruszyć od początku lipca 2020 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tysięcy instalacji przydomowej retencji. Przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie ok. 1 mln. m3 wody rocznie na prywatnych działkach. To oznacza, że 1 mln m3 wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych. Wsparcie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

#informacyjnie

gram ochrony powietrza oraz pomagający w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na czynności ograniczające emisję zanieczyszczeń. Ich celem jest mobilizacja mieszkańców do wspólnej walki ze smogiem. Więcej informacji dotyczących powyższych projektów na stronach: • http://mogilany.pl/piec (zakładka: inne programy) • https://www.wfos.krakow.pl/ czyste-powietrze/ • https://www.wfos.krakow.pl/ program-moj-prad/ • https://czystepowietrze.gov.pl/ ulga-termomodernizacyjna/ REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W skrócie: ŠŠ Dotację otrzyma właściciel domu jednorodzinnego na przydomowe mikro instalacje wodne ŠŠ Dotacja wyniesie do 5 tys. zł, przy czym kwota ta nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 roku. ŠŠ Wwsparcie przewidziano na: zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. ŠŠ Wwniosek o dofinansowanie należy składać w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – rozpoczęcie naboru zapowiedziano na lipiec br.

Masz „szambo” lub przydomową oczyszczalnię ścieków Urząd Gminy Mogilany przypomina, iż zgodnie z: § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogilany: 1. Właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej zobowiązuje się do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 2. Właścicieli nieruchomości wyposażo-

nych w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązuje się do usuwania osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni; 3. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu w/w obowiązku zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez jednostkę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płatności za te usługi; 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres dwóch lat dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług. ustawą z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:

• art. 234 ust. 1. pkt. 2 właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie, • art. 478 ust. 1 Kto wbrew przepisowi art. 234 ust. 1 zmienia kierunek i natężenie odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych lub kierunek odpływu wód ze źródeł, lub odprowadza wody, lub wprowadza ścieki na grunty sąsiednie podlega karze grzywny, • art. 479 orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 476-478, następuje na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. -– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

9


#informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Jak żyć z RODO? PORADNIK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Wiele wątpliwości budzi „nowy” sposób przyjmowania stron przez urząd gminy. Czy możemy być pytani o imię, nazwisko, telefon albo adres? Czy naszym obowiązkiem jest podanie tych danych wraz z celem naszej wizyty? Przedstawienie się i podanie celu wizyty w urzędzie, instytucji czy firmie nie powinno być niczym nadzwyczajnym Pomaga rozpoznać sprawęi skierować właściwego pracownika. Z punktu widzenia kogoś, kto przyszedł lub dzwoni do urzędu, takie rozwiązanie oszczędza czas i sprawia, że nie traktuje się go jak petenta. Identyfikacja osoby, która przychodzi do instytucji, nie narusza zatem zasad ochrony danych. Jakie są prawne podstawy przetwarzania danych osobowych? Czy muszę wyrazić zgodę na takie przetwarzanie? Urząd przetwarza Państwa Dane Osobowe zgodnie z prawem, adekwatnie do celu, w jakim są pozyski-

wane i tak, aby prawa osób, których te dane dotyczą, nie zostały naruszone. Ma to swoje podstawy prawne: RODO art. 6. ust. 1 lit. c., stwierdzić należy, że Urząd, wypełniając zadania nałożone na Gminę, działa na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o samorządzie. Nie powinno się uzyskiwać dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych, aby nie stwarzać w ich odczuciu mylnego wrażenia, że ich zgoda jest warunkiem przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto, w związku z sytuacją epidemiczną jesteśmy zobowiązani zachować dodatkowe środki bezpieczeństwa. Temperaturę mierzymy, by ustalić, czy osoba, która przychodzi do instytucji albo firmy, nie ma objawów wirusa. Andrea Jelinek, przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych, wydała oświadczenie w sprawie przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19. Stwierdza w nim wyraźnie, że RODO

przewiduje odstępstwa od zakazu przetwarzania danych szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak dane dotyczące zdrowia, gdy jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) lub gdy istnieje potrzeba ochrony żywotnych interesów osoby(art. 9 ust. 2 lit. c RODO). Regulacje znajdują się również w tak zwanej specustawie w sprawie koronawirusa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych. DOROTA MAREK Pani Dorota Marek chętnie odpowie na Państwa pytania; prosimy o wysłanie maila ma adres: redakcja.ggm@mogilany.pl W przypadku chęci pozyskania informacji o zasadach ochrony danych osobowych mieszkańcy mogą się spotkać z IOD (po wcześniejszym ustaleniu terminu za pośrednictwem redakcji lub dzwoniąc do sekretariatu Urzędu).

Profesjonalne działanie – skuteczne rozwiązanie - nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Mogilany ..programem o takiej nazwie został objęty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilanach – zadanie jest realizowane w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne

10

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Power 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie od maja 2020 r. do października 2021 r.

W ramach Projektu, na który GOPS Mogilany pozyskał środki finansowe w wysokości 443 782,50 zł, nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Mogilany poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług a także poprzez optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w GOPS, mające na celu poprawie jakości obsługi klienta. Zmiana systemu organizacyjnego GOPS od 1 września 2020 będzie polegać na wyodrębnieniu stanowisk pracy zgodnie z przyjętym modelem. Ponadto w ramach projektu zostanie zatrudnionych 2 nowych pracowników socjalnych. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach i superwizji. KRZYSZTOF BANASIK, KOORDYNATOR PROJEKTU (GOPS)


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Wakacje z kulturą...

#kulturalnie W dniach od 3 do 7 sierpnia br. odbędą się Plenerowe warsztaty malarskie w Mogilanach (w technikach: pasteli, oleju, akryli oraz akwareli) dla młodzieży i dorosłych. Również obowiązują zapisy. Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona. Koszt udziału w warsztatach wynosi 150 zł od osoby. Warsztaty poprowadzi Pani Ewa Gadnicka-Włodarczyk, artystka-plastyczka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania procedur i obostrzeń sanitarnych. Więcej informacji na stronie www.gok.mogilany.pl oraz pod numerem telefonu 12 270 16 12 lub 604 256 083. MARTYNA STRĄCZEK DYREKTOR GOK MOGILANY

Niestety, w związku z epidemią koronawirusa od 12 marca 2020 roku byliśmy zmuszeni zawiesić działalność kulturalną. Nie odbywały się zajęcia, warsztaty, koncerty ani imprezy. „Spotkanie ze słowem Jana Pawła II” czy „Majówka w Mogilańskim Dworze” również nie doszły do skutku. Nie udało się w tym roku zorganizować uroczystego zakończenia roku kulturalno-oświatowego. Zostaliśmy ponadto zmuszeni do rezygnacji z „Potańcówki w Mogilańskim Dworze” i „Wakacyjnego Rodzinnego Maratonu Zumby”.

Mimo wszystkich przeciwności chcemy się z Państwem spotkać i w wakacje proponujemy dwie formy aktywności w plenerze. Od 1 lipca br. w każdą środę na terenie mogilańskiego parku odbywać się będą Zajęcia Zumby. O godzinie 19.00 dla młodzieży (grupy zaawansowanej) i o 20.00 dla dorosłych. Obowiązują zapisy, ilość miejsc jest ograniczona. Jednorazowe wejście kosztuje 10 zł od osoby. Zajęcia poprowadzi Pani Alicja Ożóg.

...i książką

Niedostępne są czytelnia i stanowiska komputerowe, nie można korzystać z usług ksero ani wydruku komputerowego, a Czytelnik obsługiwany jest wyłącznie w wyznaczonej „Strefie Czytelnika” (utworzonej w przedsionku biblioteki). Może w niej przebywać tylko jedna osoba, pozostali powinni czekać na zewnątrz w odległości 2 metrów od siebie. Bibliotekarz ma obowiązek dopilnować, aby użytkownicy przestrzegali nakazu zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawice ochronne. Każda oddana książka poddawana jest kwarantannie, która trwa 5 dni. Po tym czasie zwrócone książki zostają włączone z powrotem

W porozumieniu z Wójtem Gminy Mogilany i po otrzymaniu pozytywnej opinii sanepidu od 18 maja br. została otwarta Gminna Biblioteka Publiczna w Mogilanach bez wolnego dostępu do regałów bibliotecznych (księgozbioru). Filia Biblioteczna w Konarach w trakcie trwania epidemii COVID-19 pozostaje nadal zamknięta do odwołania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa praca Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach prowadzona jest zgodnie z określonymi procedurami. Została uruchomiona jedynie wypożyczalnia dla użytkowników.

do księgozbioru. Czytelnicy mogą zamówić wybrane pozycje telefonicznie, mailowo lub przez katalog on-line. Należy je odebrać w ciągu 7 dni. Zaleca się wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.

Czytelnicy nie powinni korzystać z biblioteki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów.

MARTYNA STRĄCZEK DYREKTOR GOK MOGILANY

11


#kulturalnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Konkurs fotograficzny

Konkurs literacki

„Miejsca znane i nieznane w Gminie Mogilany”

„Piszę do Ciebie Ojcze Święty”

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Miejsca znane i nieznane w Gminie Mogilany”. Dzięki konkursowi można odkryć na nowo miejsce swojego zamieszkania oraz docenić jego walory przyrodniczo-krajobrazowe, kulturowe i historyczne, a także niepowtarzalny klimat regionu. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie zdjęć na terenie gminy Mogilany. Mogą one przedstawiać obiekty zabytkowe, kapliczki przydrożne lub inne szczególne miejsca. Zdjęcia należy przesłać mailem na adres gok@mogilany.pl do dnia 20 lipca 2020 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe: I miejsce – 400 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł, natomiast wyróżnienie – 100 zł. Fundatorem nagród w ramach Patronatu „Skarby Blisko Krakowa 2020” jest Stowarzyszenie „Blisko Krakowa”. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.gok.mogilany.pl. Zapraszamy! GOK MOGILANY

Dla uczczenia pamięci o Janie Pawle II z okazji 100. rocznicy jego narodzin, Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach ogłosił konkurs literacki „Piszę do Ciebie Ojcze Święty” pod patronatem Pana Piotra Piotrowskiego, Wójta Gminy Mogilany. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu utworu literackiego w formie listu do Papieża Polaka – np. modlitwa, prośba, wspomnienie, podziękowanie, itp. i przesłanie go na adres gok@mogilany.pl do dnia 31 lipca 2020 roku. Regulamin konkursu dostępny na naszej stronie internetowej www.gok.mogilany.pl. Zapraszamy!

GOK MOGILANY

EtnoPolska 2020 Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach otrzymał w ramach programu EtnoPolska 2020 dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury na zakup strojów ludowych w wysokości 35 000 zł. Do programu wpłynęły 1264 wnioski. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów. Otrzymają oni dofinansowanie na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Mimo wzrastających wymagań cieszymy się, że nasz GOK był jednym z beneficjentów. W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zakupione następujące elementy męskiego stroju ludowego: pasy z brzękadłami (8 szt.), buty skórzane (4 pary), sukmany (3 szt.), koszule (8 szt.), kamizelki (3 szt.), kabaty (2 szt.), spodnie (3 szt.), czapki magierki (3 szt.), płótnianki (3 szt.) oraz damskiego: buty skórzane (3 pary), sakiewki (3 szt.), bluzki (11 szt.), spódnice (2 szt.), fartuchy (6 szt.), gorsety (8 szt.), katanki (13 szt.) i żupany (2 szt.). GOK MOGILANY

12


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#kulturalnie

Wspomnienie Janiny Kalicińskiej – Królowej Krakowiaków 30 kwietnia 2020 roku odeszła Janina Kalicińska, -choreograf powinien mieć zacięcie teatralne i pewetnochoreograf, folklorysta, pedagog, tancerz i re- ną wrażliwość plastyczną. żyser. Wybitna specjalistka z zakresu folkloru kraPraca instruktora nie polega tylko na wymyślaniu kowskiego i prezentacji folkloru na scenie, ekspert sekwencji kroków, które potem zespół sprawnie zrePolskiej Sekcji alizuje na scenie. CIOFF, juror, konZ jednej strony sultant, członek trzeba stworzyć - Tworzenie widowisk i taniec – jak mawiała Pani komisji artystyczscenariusz, któnych przeglądów ry da pretekst do Janka – to nic innego jak ruchome malarstwo. i festiwali. Laurepokazania dawnej atka wielu nagród rzeczywistości, i wyróżnień m.in.: zwyczajów, obZłoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odro- rzędów, które są bazą do tworzenia programów, dzenia Polski, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – a z drugiej osadzić w nim taniec, który zawsze twoGloria Artis”, Nagroda im. Oskara Kolberga za zasłu- rzył się przy okazji jakiegoś działania. Trzeba stwogi dla kultury ludowej. Wykształciła całe pokolenia rzyć choreografię, która będzie ruchową ilustracją instruktorów i choreografów. Od 1986 roku przez i interpretacją muzyki. 22 lata była kierownikiem artystycznym Zespołu MAREK HARBACZEWSKI, Regionalnego „Mogilanie”, a przez kolejne lata konKIEROWNIK ARTYSTYCZNY sultantem. Często powtarzała, że dobry instruktorZESPOŁU REGIONALNEGO „MOGILANIE”

Więcej faktów z bogatej biografii Pani Janki można znaleźć na stronie www.gok.mogilany.pl. 13


#kulturalnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Nagrody dla Zespołu Regionalnego i Kapeli Ludowej „Mogilanie” Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach, uhonorował Zespół Regionalny „Mogilanie” nagrodą okolicznościową w wysokości 15 000 zł. Drugą, równie miłą wiadomością jest fakt, że z kolei Kapela Ludowa „Mogilanie” została laureatem 45. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Nagroda ta może być przyznana za całokształt działalności tylko jeden raz, dlatego warto przypomnieć, że Zespół został już laureatem 35. edycji w 2010 roku, teraz przyszedł czas na Kapelę. Uroczyste wręczenie medalu i nagrody finansowej w wysokości 12 000 zł odbędzie się 18 września 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. GOK MOGILANY

Kilka faktów z bogatej działalności Kapeli... Dla każdego dobrego zespołu ludowego podstawą jest kapela. W 1984 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach pod ówczesnym kierownictwem Krzysztofa Musiała, trójka pasjonatów folkloru: Kazimierz Królik, Krzysztof Musiał i Jerzy Rogala powołała do życia Zespół Regionalny „Mogilanie”. Równocześnie poważany mogilański muzykant weselny, Adam Papież, zaczął organizować kapelę ludową. Zachęcił on do grania w kapeli przyłączenia się nie tylko znanego w okolicy klarnecistę, Witolda Cholewę grającego na heligonce Władysława Pulchnego, ale dzięki swojej dużej aktywności odnalazł w domu Emila Ciaska zrujnowaną heligonkę, odrestaurowaną wkrótce na koszt GOK. Na strychu natomiast natrafili na fragmenty całkowicie zdewastowanych basów. Rozwiązanie tego problemu zawdzięcza kapela Kazimierzowi Królikowi, świetnemu stolarzowi budowlanemu, który z odzyskanych fragmentów potrafił zrekonstruować w trzy miesiące znakomite, trzystrunowe basy ludowe. Nowa formacja zaczęła wspólnie ćwiczyć i przygrywać zespołowym tancerzom. W jej skład weszli: Adam Papież (kapelmistrz, skrzypce prym), Witold Cholewa (klarnet), Władysław Pulchny (heligonka) i Jerzy Rogala (basy) zastąpiony później przez Wiesława Ziembę. Gościnnie śpiewał i grał również Kazimierz Królik (sekund), którego Pani Janina Kalicińska stale angażowała do różnego rodzaju widowisk, wykorzystując jego mocny głos i duże obycie sceniczne. Członkowie kapeli, doświadczeni ludowi muzykanci, wnieśli duży wkład w tworzenie zespołowego repertuaru – odświeżyli między innymi wiele zapomnianych melodii z Mogilan i najbliższej okolicy. Należy wspomnieć o szczególnych zasługach Adama Papieża, który prawidłowo określił profil muzyczny kapeli i zespołu, zarówno w okresie początkowym, jak i podczas późniejszej działalności. To multiinstrumentalista, potrafił grać na skrzypcach (prym, sekund), heligonce oraz akordeonie, posiadając przy tym dar przekazywania wiedzy; to on uczył śpiewaków nowego repertuaru... Od początku dbał też, aby pieśni pochodziły z naszego regionu. Pokazywał nowym muzykantom i pokazywał, jak prawidłowo wykonywać piosenki i melodie ludowe, jak zachować właściwy styl i klimat. Kapela, oprócz obowiązkowego przygrywania zespołowym

14

tancerzom na koncertach, zaczęła z biegiem czasu coraz częściej koncertować samodzielnie. Wyjeżdżała także za granicę, a jej skład był stopniowo wymieniany i uzupełniany. Obecnie nastąpiła stabilizacja. Przez wiele ostatnich lat w kapeli grają: Andrzej Słowik (trąbka), Antoni Gastoł (klarnet), Edward Cholewa (heligonka), Kazimierz Królik i Jacek Kotarba (sekund) oraz Adam Królik (basy). W ostatnim okresie skład kapeli uzupełnił Marian Wieczorek (skrzypce). Prawie wszyscy muzykanci śpiewają, prym jednak wiedzie Kazimierz Królik. Kapelmistrzem jest basista, Adam Królik. Chociaż wielu muzykantów w kapeli da się określić mianem „weteranów”, najdłuższym stażem pochwalić się może Kazimierz Królik, który graw niej od samego początku istnienia, czyli 35 lat. Duży wkład w dorobek wnieśli także: Małgorzata Strzebońska-Sroka (skrzypce) oraz grający gościnnie Marek Tylek i Grażyna Knapik-Dąbrowska. O wysokim poziomie artystycznym kapeli świadczą wysokie oceny jurorów i ekspertów z zakresu kultury ludowej oraz popularność podczas wielu koncertów w kraju i za granicą. Kapela odniosła w swojej 35-letniej historii wiele sukcesów na przeglądach, festiwalach i konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskimi międzynarodowym. Samodzielnie lub wraz z zespołem pełniła funkcję „ambasadora kultury polskiej” w 13 krajach Europy. Dała łącznie 1028 koncertów (355 z udziałem tancerzy i śpiewaków Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, samodzielnie zaś 673). Największym wydarzeniem w historii kapeli był występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Watykanie w dniu 12 maja 2004 roku. Kapela może ponadto poszczycić się udziałem w ważnych wydarzeniach, takich jak: Światowe Targi Turystyki „Salon des Vacances” w Brukseli, Światowa Wystawa „EXPO-2000” w Hannoverze, koncerty w Sudwale k/Bremen, w Salzburgu, Faistenau oraz Mainz/Drais. Warto podkreślić, że przy udziale solistek Barbary Sternalskiej i Renaty Radoń udało się nagrać dwa albumy pod tytułem: „Po krakowsku śpiwom – zbiór melodii i piosenek ludowych, część I” (1997 rok) oraz ,,Po krakowsku śpiwom” – zbiór melodii i piosenek ludowych, część II” (2009 rok). „Stara” Kapela „Mogilanie” jest przekonana, że grająca pod kierownictwem Daniela Küblera Młodzieżowa Kapela Ludowa godnie zastąpi w przyszłości weteranów, tym bardziej że już teraz odnosi ona pierwsze sukcesy na konkursach i przeglądach. ADAM KRÓLIK, KRONIKARZ ZR I KAPELI „MOGILANIE”


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#aktywnie

MASZ POMYSŁ NA SWOJĄ OKOLICĘ? ZŁÓŻ WNIOSEK W RAMACH „INICJATYWY LOKALNEJ”

Możemy zrobić to razem! Mieszkańcy naszej gminy wciąż wpadają na ciekawe pomysł, brakuje jednak osób, które wezmą odpowiedzialność za ich realizację. W styczniu bieżącego roku podjęta została przez Radę Gminy Mogilany uchwała w sprawie trybu składania oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadań w formie inicjatywy lokalnej. Budżet na rok 2020 to 40 tys. zł. Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w projekcie. Mieszkańcy mogą działać samodzielnie, w grupach bądź za pośrednictwem lokalnych liderów czy organizacji pozarządowych. W inicjatywie lokalnej każda ze stron ma swoje zadanie do wykonania i za nie odpowiada. Nie musi ona dotyczyć zadań publicznych, które samorząd realizuje, mile widziane są również pomysły prezentowane ale także nowatorskich pomysłów wskazanych przez lokalną społeczność. Wnioski składane są w trybie ciągłym do wyczerpania kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy. Szczegóły na stronie internetowej: www.mogilany.pl w zakładce organizacje pozarządowe”.

Nasadzenia kwiatów. W każdej miejscowości są miejsca, które mogą zostać wykorzystane w takim celu. Nasadzenie kwiatów z pewnością pozytywnie wpłynie na wizerunek miejscowości, sołectwa. Kompozycje kwiatowe mogą nawiązywać do historii regionu lub tworzyć spontaniczne wzroy.

Przykładem zrealizowanych Inicjatyw Lokalnych są np.: Ogród deszczowy – inicjatywa lokalna polega na wykonaniu ogrodu deszczowego na Osiedlu Teatralnym w Krakowie. Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz rolę wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Ta prosta konstrukcja pokazała mieszkańcom, że sami mogą tworzyć w okolicy, w której mieszkają, tego typu proste ogrody deszczowe przy rynnach (fot. Kraków – Miejskie Centrum Dialogu).

Uporządkowanie terenu przy ścieżkach spacerowych. Miejsca, które były deptakami, ścieżkami mogą zostały odnowione uporządkowane. Znów będą zachęcać do spacerów miejscowości.

Mechanizm inicjatywy lokalnej dla gminy Mogilany został wypracowany przy wsparciu doradców i ekspertów Biura Inicjatyw Społecznych w ramach programu doradczego MOWES (Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) przy aktywnym udziale organizacji pozarządowych z terenu gminy. W bieżącym roku mamy nadzieję wesprzeć kolejne inicjatywy. na kontynuację tej współpracy już w formie wsparcia konkretnych inicjatyw Gmina złożyła do Biura Inicjatyw Społecznych wniosek o doradztwo bezpośrednio dla zainteresowanych grup czy organizacji. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

15


#aktywnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Aktywny sektor NGO Nasze organizacje pozarządowe robią co mogą, aby wakacje w czasach izolacji uczynić wyjątkowymi. Oto przykładowe inicjatywy, jakie wygrały dofinansowania w tegorocznym Konkursie Ofert i odbędą się najbliższym czasie: Stowarzyszenie „Dla Włosani” zaprasza na dwie pięciodniowe tury darmowych Warsztatów Tanecznych „Lato z tańcem” według podziału na grupy wiekowe: 6-8, 9-12 i 13-16 lat. Warsztaty będą odbywać się w Szkole Podstawowej we Włosani (ul. Królowej Polski 142). Można się na nie zapisać telefonicznie (575 702 410) lub mailowo latoztancem2020@gmail.com. Pierwsza tura odbędzie się w dniach 13-17 lipca (zapisy do 10 lipca), natomiast druga w dniach 17-21 sierpnia (zapisy do 12 sierpnia). Zapraszamy miłośników każdej muzyki – od baletu, jazzu po modern i hip-hop. Ludowy Klub Sportowy „Gajowianka” Gaj organizuje „Wakacje z piłką nożną”. Są to treningi piłki nożnej dla dzieci Treningi dla dzieci w przedziale wiekowym 7 do 12 lat . Będą odbywały się na boisku w Gaju (ul. Parkowa 53) we wtorki i czwartki. Zajęcia rozpoczynają się 7 lipca o godz. 16.30. i odbywać się będą we wtorki i czwartki. Zapisy telefoniczne: 500232263, 886357419. Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” zaprasza na dwa niedzielne wieczory do Parku przy Dworku Konopków w Mogilanach. Odbędą się tam pokazy Kina Plenerowego 2 i 16 sierpnia (niedziela). Seans rozpoczyna się o 21.00, spotykamy się jednak wcześniej w celach inte-

gracyjnych. Tytuły zaplanowanych filmów poznamy w pierwszej połowie lipca – zapraszamy do udziału w sondzie na Facebooku. Więcej szczegółów na stronie www.dngm.pl. Wszystkie zadania są współfinansowane ze środków Gminy Mogilany. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Wracamy do gry! W związku z pandemią Klub Sportowy w Konarach musiał zmienić swój sposób funkcjonowania. Gdy jednak otwarto szlaki, wyruszyliśmy na wycieczkę na Stare Wierchy oraz zorganizowaliśmy kilka wypadów w Tatry. W wycieczce rowerowej na trasie Velo Dunajec zakończonej rejsem wzięły udział 23 osoby. Udało nam się ponadto uzyskać wsparcie finansowe Gminy Mogilany na dwa projekty klubu, „Wędrówka po zdrowie” i „Kontynuacja nauki pływania

dla dzieci należących do klubu”. Pierwszy z nich niebawem się rozpocznie. Jeśli zaś chodzi o naukę pływania, zajmiemy się nią po wakacjach. Oferta klubu UKS Konary skierowana jest do całej społeczności naszej gminy. Jeśli tylko masz ochotę dołączyć do naszej aktywności – zapraszamy. Nie mamy ograniczeń wiekowych. Więcej informacji na stronie na Facebooku ,,UKS Konary”. JANUSZ JANIAK UKS KONARY

Warsztaty w Klubie

Od 1 czerwca 2020 roku wznowił swoją działalność Klub Senior+ w Mogilanach. Zapraszamy także udziału w warsztatach! 1 lipca 2020 roku (środa) o godz. 15:00 w Klubie Senior+ w Mogilanach (ul. Krakowska 5, budynek OSP) rozpoczęliśmy trzymiesięczny cykl bezpłatnych warsztatów dla Seniorów ,,Jak dbać o serce?”. Uczestnicy dowiedzą się, skąd biorą się choroby serca oraz jaką dietę stosować, by zachować zdrowie. Podkreślony zostanie również negatywny wpływ stresu i braku ruchu na układ krążenia. Każdy z zaplanowanych warsztatów będzie obejmował część teoretyczną

16

przybliżającą w prosty i przystępny sposób podstawowe zagadnienia związane z chorobami układu krążenia i ich profilaktyką oraz część praktyczną skupiającą się na praktycznych umiejętnościach, takich jak pomiar ciśnienia i tętna spoczynkowego, obliczanie BMI, wykonywanie ćwiczeń fizycznych oraz techniki relaksacyjne Jakobsena. 1,5-godzinne zajęcia będą odbywać się w siedzibach klubów z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych

w zmniejszonych grupach (do 12 osób). Zajęcia poprowadzi dr nauk biol., Andrzej Fiertak. Organizator cyklu to Fundacja Aktywnej Edukacji. Program warsztatów profilaktyki zdrowotnej dla Klubów Seniora z Powiatu Krakowskiego realizowany jest przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Klubu Senior+ (tel.: 519 147 389). GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#aktywnie

Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa Lokalna Grupa Działania (LGD) „Blisko Krakowa” zaprasza do udziału w kolejnej edycji zabawy ,,Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa”. Wydarzenie obejmuje kilka warsztatów, podczas których będziemy poznawać lokalne dziedzictwo i tradycję z obszaru sześciu podkrakowskich gmin wchodzących w skład LGD: Czernichowa, Liszek, Mogilan, Skawiny, Świątnik Górnych i Zabierzowa. Wydarzenie jest skierowane do rodzin z dziećmi i młodzieży. KRYSPINÓW: 18 i 19 lipca Tegoroczna edycja będzie dosyć smakowita ze względu na sporą liczbę warsztatów związanych z tradycjami kulinarnymi. Zabawę rozpoczniemy 18 i 19 lipca w Kryspinowie i będziemy uczyć się, jak zrobić „Maczankę Krakowską na Kukiełce Lisieckiej”. Warsztaty poprowadzą dla nas panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kryspinianki.

SKAWINA: 25 i 26 lipca 25 i 26 lipca zawitamy do gminy Skawina, a dokładnie do Jurczyc, które są rodzinną miejscowością generała Józefa Hallera. Podczas „Jurczyckiego spotkania z historią” czeka nas wiele ciekawych, historycznych gier i zagadek. Każda z grup będzie mogła zobaczyć teren dworu Hallerów, który jako obiekt prywatny jest zazwyczaj zamknięty dla zwiedzających.

KAMIEŃ: 1 i 2 sierpnia Gmina Czernichów, a dokładnie wieś Kamień, słynie z amonitów. Więcej na temat skamielin oraz wypiekania chleba przez pierwszych osadników będzie można się dowiedzieć 1 i 2 sierpnia podczas warsztatów „Wokół amonitu – zasmakuj w tradycji” w Izbie Tradycji w Kamieniu.

ZABIERZÓW: 29 I 30 sierpnia W gminie Zabierzów pełno jest pięknych dolinek, których odkrywanie na pewno sprawi Wam przyjemność. 29 i 30 sierpnia zapraszamy na specjalny „EcoQuest po Dolinie Będkowskiej”. Poznamy dzięki niemu nie tylko walory przyrodnicze, ale i historyczne tego obszaru.

CHOROWICE: 5 i 6 września 5 i 6 września spotkamy się w Chorowicach, które znajdują się na terenie gminy Mogilany. Dowiemy się, czym jest ciama i moskol oraz jak je przyrządzić. Miłośnicy starodawnych kulinariów z pewnością rozsmakują się w „Dawnych smakach Chorowic”.

ŚWIĄTNIKI GÓRNE: 5 i 6 września Zabawę zakończymy 11 i 12 września w Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych podczas warsztatów „Historia zamknięta w kłódce”. Dowiemy się wiele o specyfice zawodu ślusarza oraz o samych Świątnikach, których historia jest bogata w ciekawe legendy. Warsztaty organizowane w ramach ZOSBK 2020 odbędą się w każdej z gmin stowarzyszenia Blisko Krakowa od lipca do września. Ze względu na COVID-19 zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Zaplanowano łącznie 4 spotkania w każdej z gmin. Udział w zabawie jest bezpłatny. Na stronie www.skarby.bliskokrakowa.pl znajduje się regulamin oraz szczegółowy harmonogram Zabawy. Aby wziąć w niej udział należy w tygodniu przed wybranym warsztatem wysłać formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: skarby@bliskokrakowa.pl.

Zapraszamy do Odkrywania Skarbów Blisko Krakowa! LGD „BLISKO KRAKOWA”

17


#aktywnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

OGÓLNODOSTĘPNE ŚCIEŻKI MARYJNE W MIEJSCOWOŚCI GAJ – I ETAP ZAKOŃCZONY

Na Maryjnych ścieżkach… Na Maryjnych ścieżkach…

Celem przedsięwzięcia Parafii w Gaju było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania wolnego czasu w zabytkoOGÓLNODOSTĘPNE ŚCIEŻKI MARYJNE W MIEJSCOWOŚCI GAJ – I ETAP ZAKOŃCZONY wym parku. W miejscowości bardzo brakowało miejsca, w którym można byCelem spokojnie spędzić czas, wyciszyć się, w Gaju było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania wolnego przedsięwzięcia Parafii spotkać z bliskimi poza domem, pospaczasu w zabytkowym parku. W miejscowości bardzo brakowało miejsca, w którym można by cerować. Do tej pory zaniedbany, park spokojnie spędzić czas, wyciszyć się, spotkać z bliskimi poza domem, pospacerować. Do tej pory nie sprzyjał efektywnemu wypoczynkowi. zaniedbany, park nie sprzyjał efektywnemu wypoczynkowi.

Opracowano więc koncepcję uporządkowanej geometrycznie przestrzeni z dobrze zagospodarowaną zielenią. Uzyskano następnie wszelkie pozwolenia i zgody, a całość przeprowadzono pod nadzorem Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Oto zrealizowane prace:  Uporządkowanie, wyrównanie, plantowanie terenu,  wykonanie drogi wewnętrznej, chodników i utworzenie bezpiecznego dojścia do kapliczek, źródełka, groty oraz do placu przed grotą,  oczyszczenie i odświeżenie istniejącej groty z figurą Matki Bożej, Opracowano więc koncepcję upo uporządkowanie i aranżacja otoczenia źródełka, rządkowanej geometrycznie przestrze zagospodarowaną pielęgnacja istniejącej ni z dobrze zielenią. zieleni, Uzyskano następnie wszelkie pozwole aranżacja świetlna i montaż ławek.

nia i zgody, a całość przeprowadzono pod nadzorem Małopolskiego Konserwatora Zabytków.mieszkańcy Oto zrealizowane Kilkakrotnie Gaja, Lusiny i okolic pomagali przy sprzątaniu, grabieniu, przewożeniu ziemi i prace: wielu innych pracach. Obecnie dzięki wsparciu prywatnego sponsora trwa sadzenie róż, bylin i drzew. Š Uporządkowanie, wyrównanie, planCodziennie towanie terenu,wieczorem przy grocie odbywają się spotkania, wspólna modlitwa, później rozmowy i Š spacery. wykonanie drogi wewnętrznej, chodników i utworzenie bezpiecznego dojścia do kapliczek, źródełka, groty oraz ogólnodostępnych do placu przed grotą, Budowa ścieżek Maryjnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem na terenie Š oczyszczenie i odświeżenie istniejącałej Gminy cej groty z figurąMogilany. Matki Bożej, W planach mamy dalszy rozwój parku, prace przy stawie oraz utworzenie Š leśnych uporządkowanie otocześcieżeki aranżacja rekreacyjnych. nia źródełka, Š pielęgnacja istniejącej zieleni, dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do rozwoju gajowskich Š Serdecznie aranżacja świetlna i montaż ławek. Kilkakrotnie mieszkańcy Gaja, Lusiścieżek i serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z tego niezwykłego miejsca. ny i okolic pomagali przy sprzątaniu, grabieniu, przewożeniu ziemi i wielu innych pracach. Obecnie dzięki wspar- przez Parafię Narodzenia Maryi Panny w Gaju w ramach poddziałania Zadanie zostało zrealizowane ciu prywatnego sponsora trwa sadzenie 19.2 na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez róż, bylin„Wsparcie i drzew. Codziennie wieczorem przy grocie odbywają się spotkania, społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania wspólna modlitwa, później rozmowy działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. i spacery. Wartość dofinansowania to 70000,00 zł,. pProjekt został w całości rozliczony. Budowa ogólnodostępnych ścieżek Maryjnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem na terenie całej Gmi-

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#aktywnie

ny Mogilany. W planach mamy dalszy rozwój parku, prace przy stawie oraz utworzenie leśnych ścieżek rekreacyjnych. Serdecznie dziękujemy każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynił się do rozwoju gajowskich ścieżek i serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z tego niezwykłego miejsca. Zadanie zostało zrealizowane przez Parafię Narodzenia Maryi Panny w Gaju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania to 70 000,00 zł. Projekt został w całości rozliczony. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Gospodynie z Libertowa Niewiele jest form organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. W latach 50. XX wieku fenomenem aktywizacji społecznej było organizowanie się Kół Gospodyń Wiejskich. PRL upadł, więc wydawało się, że i koła znikną z naszego krajobrazu. Jednak od grudnia 2018 roku w Libertowie działa KGW Libertów. Jego głównymi założeniami jest budowanie społeczności lokalnej, wspieranie przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn, prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, a także oświatowo-kulturalnej. Panie z koła aktywnie angażują się w życie lokalnej społeczności, organizują na przykład koncerty WOŚP oraz szkolne pikniki, podczas których zbierają środki na wyżej wymienione cele.. Współpracują ze Stowarzyszeniem „Dla Naszej Gminy Mogilany”, między innymi dzięki temu mamy możliwość korzystać z darmowych zajęć jogi. Brały także udział w wieczorze dla pań z okazji Dnia Kobiet ze spotkaniem z wizażystką, zabiegami pielęgnacji dłoni oraz wieczorem filmowym. Pod koniec nie zabrakło frywolnych upominków. . Ważnym wydarzeniem okazał się również konkurs plastyczny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Temat prac był do wyboru: ,,Moje marzenie” albo ,,Nowa rzeczywistość”; każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało wspaniałą nagrodę. Natomiast do 3 lipca wszyscy mieszkańcy Libertowa i Brzyczyny mogli zgłaszać swoje pomysły w kolejnej inicjatywie Pań, konkursie ,,Ciasto na lato”. Niestety, sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła organizację planowanego Turnieju Piłki Siatkowej. Panie z Koła Gospo-

dyń nie zniechęcają i podejmują kolejne wyzwania. Wspólnie z Panią Agnieszką Gorgosz, Sołtyską Libertowa KGW Libertów włączyło się w akcję szycia maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Libertowa i Brzyczyny. Akcja #MASECZKAdlaLIBERTOWA spotkała się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. Uszyto ich ok. 2 tys. wszystkie posłużyły lokalnej społeczności (materiały zakupiono ze środków własnych oraz darowizn, a Rada Sołecka Libertowa udzieliła wsparcia w zakupie materiałów, flizeliny, gumek i nici). Koło Gospodyń nie odmówiło także pomocy Szpitalowi Uniwersyteckiemu. Maseczki, w tym przypadku jednorazowe, trafiają na odziały szpitalne, służą personelowi i pacjentom.

Życzymy wielu nowych pomysłów i sukcesów, mamy nadzieję, że w innych sołectwach pojawią się równie prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich. REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Inicjatywa Gospodyń w PRL-u… i dzisiaj (KGW Libertów szyjące maseczki)

19


#edukacyjnie #informacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

PS „ISKIERKA” W MOGILANACH Z ODDZIAŁEM W LIBERTOWIE

Przed nami wielkie zmiany! Ruszyła rozbudowa przedszkola w Mogilanach, przez mieszkańców wyczekiwana od wielu lat. Wciąż panuje epidemia, a placówka przy ulicy Szkolnej 1 nie spełnia wymogów sanitarnych, jednak dzieci na czas wakacji mają możliwość pobytu w drugim oddziale przedszkola w Libertowie. Od września natomiast, na czas remontu (którego zakończenie przewidziane jest na sierpień 2021 roku) przedszkole funkcjonować będzie w Dworze w Mogilanach. - Będzie to trudny rok dla nas wszystkich, remonty zawsze wzbudzają obawy, ale wiemy, że rozbudowa przedszkola jest koniecznością, a pracownicy dołożą wszelkich starań, aby dzieci i rodzice nie odczuli jej skutków – zapewnia dyrektor placówki, Pani Monika Gumółka. Dzieci będą miały niepowtarzalną okazję nauki w miejscu z długą historią, pamiętającym bale szlachciców i dam dworu. PS MOGILANY

Pracownicy Bazy Usług Komunalnych (z kierownikiem Bogdanem Ziarko) byli niezwykle pomocni w przeprowadzce, fot. UGM

Remontowany budynek przedszkola..., fot. UGM

...i tymczasowa sala w Dworze, fot. UGM

O dworze i ogrodzie Dwór w Mogilanach powstał na miejscu dworu z XVI wieku zbudowanego przez kasztelana krakowskiego, Wawrzyńca Spytkę Jordana. Drewniany wówczas dwór został otoczony ogrodem w stylu renesansowym oraz parkiem widokowym. Zachowane do dzisiaj szpalery grabowe mają ponad dwieście lat, a żywopłoty bukszpanowe – ponad sto. Gmina Mogilany od 2014 roku na podstawie umowy ze

Starostą Krakowskim opiekuje się Dworem Mogilańskim, ponosząc między innymi koszty utrzymania budynku. Wydatki bywają niespodziewane. Zdalna Szkołaroku aleję bukszpanową zaatakowała ćma WFOTO: ubiegłym bukszpanowa. Szkodnik ten jest bardzo inwazyjny, zwalczyć Przekazanie komputerów dla uczniów można go przy pomocy oprysków. Miejmy nadzieję, żeiżywopłoty bukszpanowe będą zdobić mogilański park przez wiele nauczycieli kolejnych Zdalne nauczanielat. wymuszone stanem pandemii to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, uczniów i REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, rodziców, ale także dla dyrektorów szkół i władz samorządowych. W programach „Zdalna Szkoła” i I OCHRONY ŚRODOWISKA „Zdalna Szkoła+” udało się pozyskać łącznieROLNICTWA 145 000 zł. Z pozyskany środków zakupiono sprzęt, dzięki któremu uczniowie i nauczyciele skutecznej realizują zdalne lekcje. 2 czerwca 2020 roku Wójt Piotr Piotrowski przekazał Dyrektorom wszystkich gminnych szkół 30 laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Zostały one przekazane uczniom i nauczycielom. Kolejnych 30 sztuk, kupionych w ramach programu „Zdalna Szkoła+” jest przeznaczona dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Po pandemii cały sprzęt zostanie przekazany szkołom w celach dydaktycznych.

Przekazanie komputerów dla uczniów i nauczycieli Przekazanie komputerów dla uczniów i ZDALNA SZKOŁA w Gminie Mogilany Zdalne nauczanie wymuszone stanem pandemii to wyzwa- torom wszystkich gminnych szkół 30 laptopów w ramach pronauczycieli nie nie tylko dla nauczycieli, uczniów i rodziców, ale także dla dy- gramu „Zdalna Szkoła”. Zostały one przekazane uczniom i naFOTO: Zdalna Szkoła

Środki na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli lokalnych placówek oświatowych zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 70 000 zł.

Zdalne nauczanie wymuszone stanem pandemii to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, uczniów i

rektorów szkół i władz szkół samorządowych. WWprogramach „Zdalna rodziców, ale także dla dyrektorów i władz samorządowych. programach „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” udało się Szkoła+” pozyskać łącznie 145 000się zł. Z pozyskać pozyskany środków zakupiono sprzęt, dzięki Szkoła” i „Zdalna udało łącznie 145 000 zł. uczniowie i nauczyciele skutecznej realizują zdalne lekcje. Zktóremu pozyskany środków zakupiono sprzęt, dzięki któremu ucznio2 czerwca 2020 roku Wójtskutecznej Piotr Piotrowskirealizują przekazał Dyrektorom wie i nauczyciele zdalnewszystkich lekcje. gminnych szkół 30 laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Zostały one przekazane uczniom i nauczycielom. 2 czerwca 2020 roku Wójt Piotr Piotrowski przekazał DyrekKolejnych 30 sztuk, kupionych w ramach programu „Zdalna Szkoła+” jest przeznaczona dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Po pandemii cały sprzęt zostanie przekazany szkołom w celach dydaktycznych.

uczycielom. Kolejnych 30 sztuk, kupionych w ramach programu „Zdalna Szkoła+” jest przeznaczona dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Po pandemii cały sprzęt zostanie przekazany szkołom w celach dydaktycznych. Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY

ZDALNA SZKOŁA w Gminie Mogilany

#ZDALNASZKOŁA+ w Gminie Mogilany

Środki na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli lokalnych placówek oświatowych zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 70 000 zł.

Środki na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Kwota dotacji: 75 000 zł.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

REFERAT ROZWOJU I POZYSKIWANIA FUNDUSZY #ZDALNASZKOŁA+ w Gminie Mogilany Środki na zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych. Kwota dotacji: 75 000 zł.

20


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#edukacyjnie

Edukacyjny koronawirus, czyli szkoły w czasie zarazy Od 25 marca, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, trwa kształcenie na odległość. Podstawa programowa w naszych szkołach została zrealizowana, mimo że nauczyciele razem z uczniami i rodzicami uczyli się nowego sposobu pracy metodą prób i błędów. Tegoroczni ósmoklasiści swój pierwszy egzamin zdawali według specjalnych wytycznych. W dniu egzaminu przyszli do szkoły w maseczkach i rękawiczkach, miejsca w klasach były usytuowane z zachowaniem wszystkich

środków bezpieczeństwa. Teraz czekają na wyniki. Oby te były jak najlepsze, ponieważ stanowią przepustkę do wymarzonych szkół średnich.

SP IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W LUSINIE

Wieści z Lusiny Wiele się u nas dzieje. Cały czas trwa budowa długo wyczekiwanej sali gimnastycznej. Są już okna, tynki i kafelki, dobudowana część jest ocieplona. Budynek szkoły został jednak zamknięty ze względu na koronawirusa. Edukacja nie ogranicza się tylko do przerabiania zleconego materiału. . Dla urozmaicenia czasu pandemii szkoła ogłosiła konkurs na dziennik. Zaskoczyły nas zaangażowanie uczniów i poziom przekazanych prac. Siedemnaścioro kontynuatorów artystycznego zamysłu Daniela Defoe (a konkretnie Dziennika roku zarazy) otrzymało podczas zakończenia roku szkolnego

dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Również zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs plastyczny pt.: „Mój ulubiony bohater literacki” spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Przygotowane prace konkursowe były przepięknie wykonane, a autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody. Dziękujemy z całego serca za współpracę i opiekę nad naszą szkołą Panu Wójtowi, Referatom Gminy, Pani Kierownik ZEAS z Pracownikami, Panu Kierownikowi BUK z Pracownikami, Pani Dyrektor KBS w Mogilanach, Pani Dyrektor GOK z Pracownikami, w tym Pani Edycie Ponickiej-Surówce, szkolnej pedagożce. MARIA WOJSŁAW, DYREKTOR

21


#edukacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

SP IM. JANA PAWŁA II W GAJU

O konkursach i wolontariacie W bieżącym roku w konkursach pozaszkolnych szczególnie wyróżniły się dwie uczennice: Zuzanna Waśniowska z klasy VII i Wiktoria Krawczyk z klasy VI. Zuzanna została finalistką dwóch konkursów wojewódzkich, Małopolskiego Konkursu Historycznego oraz Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”. Zdobyła ponadto wyróżnienie w gminnym etapie 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. We wspomnianym konkursie recytatorskim sukces odniosła również Wiktoria. Uczennica zajęła III miejsce i zakwalifikowała się tym samym do etapu powiatowego.

dużym entuzjazmem wśród przedszkolaków. W każdej grupie przyznano trzy miejsca wraz z wyróżnieniami. Drugi konkurs nosił tytuł „Na łące”. Był to konkurs recytatorski i polegał na zaprezentowaniu wiersza przedstawiającego majową łąkę. Miał za zadanie popularyzację poezji dziecięcej oraz zachęcenie dzieci do występów przed kamerą. ALEKSANDRA DZIADKOWIEC

Szkolne Koło Wolontariatu „Młody Samarytanin” zaangażowało się w cza-

sie pandemii w dwie akcje charytatywne, pomoc dla Domu Seniora w Głogoczowie oraz pomoc dla Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Dzięki wsparciu naszych sponsorów pozyskaliśmy środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, mydła antybakteryjne, rękawiczki diagnostyczne i maseczki wielokrotnego użytku. Nasze wolontariuszki wykonały ponadto prace plastyczne oraz stroiki świąteczne, które ucieszyły zarówno chore dzieci, jak i seniorów. BEATA BOBEK

RENATA RADOŃ

W trakcie zdalnego nauczania w naszym przedszkolu zostały zorganizowane dwa konkursy on-line. Pierwszy to konkurs plastyczny pt. „Wiosna wokół mojego domu”. Dzieci miały przedstawić wiosnę widzianą ich oczami przy użyciu dowolnej techniki. Konkurs spotkał się z

SP IM. FAUSTYNY KOWALSKIEJ WE WŁOSANI

Głos z Włosani Dzięki wsparciu rodziców i zaangażowaniu całej kadry pedagogicznej, a także pomocy ze strony Gminy nikt z naszych podopiecznych nie musiał borykać się z wykluczeniem technolo-

22

gicznym. Wszystkie możliwe kłopoty były zażegnywane na bieżąco. Mimo wspomnianych trudności udało nam się zorganizować i przeprowadzić kilka znaczących inicjatyw, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Przed Wielkanocą przygotowywali oni piękne palmy, którymi chwalili się później za pośrednictwem szkolnego fanpage’a na Facebooku. Aktywnie przyłączyli się również do obchodów Dnia Ziemi. Tworzyli recyklingowe modele zabawek, pisali dojrzałe wiersze, wymyślali unikatowe plakaty – wszystko zgodnie z hasłem nawołującym do ochrony naszej planety. Ponadto

z okazji setnej rocznicy narodzin Jana Pawła II wymyślili oryginalne życzenia, stworzyli laurki i przygotowali niepowtarzalne prezenty. Najciekawsze pomysły zostały wybrane w głosowaniu na fanpage’u szkoły. JUSTYNA GRUCA


KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

#edukacyjnie

SP IM. JÓZEFA NOWINA KONOPKI W MOGILANACH

Mogilany charytatywnie i o Papieżu-Polaku Zaangażowaliśmy się w zbiórkę pieniędzy na rzecz służby zdrowia zaproponowaną przez Pana Mateusza Pasztę, sołtysa wsi Mogilany. Nauczyciele i pracownicy szkoły zwrócili się do rodziców z prośbą, aby na zakończenie

roku szkolnego zrezygnowali z kwiatów i słodyczy, przekazali za to drobne sumy pieniędzy na szkolną akcję „Maseczka zamiast kwiatka”. Inicjatywa trwała do 24 kwietnia 2020 roku i zakończyła się sukcesem – zebrano kwotę 5 000 zł.

18 maja 2020 roku przypadała 100. rocznica narodzin Jana Pawła II, uczciliśmy ją więc projektem edukacyjno-wychowawczym pt. „Pamiętamy i chcemy pamiętać”. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie zerówek i szkół podstawowych. Doskonalili oni swoje umiejętności manualne podczas wykonywania prac plastycznych o Ojcu Świętym. Zbudowali także kapliczki maryjne w swoich domach lub ogrodach, nagrywali piosenki, dzielili się pamiątkami związanymi z papieżem, projektowali pocztówki, znaczki okolicznościowe, podkoszulki piłkarskie, tworzyli prezentacje multimedialne. Mieli też okazję dokonać wpisu do wirtualnej Księgi Pamiątkowej oraz zaproponować zmiany w życiu szkolnym w oparciu o ideały wyznawane przez Jana Pawła II. Wszystkie prace można podziwiać na obrazie interaktywnym zamieszczonym w Google Classroom pełniącym funkcję szkoły w sieci. IZABELA TOMAL, BEATA KOPTA

SP IM. MARII KONOPNICKIEJ W KONARACH

Komu kwiaty na zakończenie roku szkolnego? Izolacja społeczna? Nie w szkole,  i nie dla mnie.  Po raz pierwszy   odwiedziłam domy swoich uczniów, stając się świadkiem ich rozwoju, nie tylko intelektualnego.  Ośmioletnie dzieci bywają wymagające. Chcą pokazać nową zabawkę, pochwalić się umiejętnością gry na instrumencie, chcą opowiedzieć o minionym dniu, o realizacji własnych zainteresowań. Tak jak w szkole. Bardzo cenię sobie takie indywidualne kontakty, szczególnie gdy dziecko samo zaczyna rozmowę.    Pomoc rodziców okazała się nieoceniona. Szczególnie, gdy jest się rodzicem pierwszoklasisty. Pierwsze spotkania on-line odbywały się w ich obecności. Wykazali się ogromnym zaangażowaniem

w pokonywaniu problemów technicznych i choć dzisiaj nie są już niezbędni podczas spotkań, nadal odgrywają ważną rolę w procesie edukacyjnym swoich dzieci.

Było to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Komu zatem kwiaty na zakończenie roku szkolnego? Wszystkim, którzy zdali ten trudny egzamin. EDYTA PONICKA-SURÓWKA

23


#edukacyjnie

KWARTALNIK: nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec)

Gaj

Włosań

„Koronawirusowy” koniec roku szkolnego Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami rok pełen wyzwań i nowych doświadczeń, dziękuję Wam za wytrwałość oraz zapał w zdobywaniu wiedzy, a Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty za rozwijanie wiedzy i umiejętności u naszych Uczniów. Rodzicom dziękuję za wspieranie swoich dzieci w zdobywaniu wiedzy oraz za wszelką pomoc udzieloną szkołom. Wszystkim życzę wiele radości i udanych wakacji. Wierzę, że naładujecie akumulatory na następny rok szkolny. Specjalne słowa kieruję do Ośmioklasistów, którzy opuszczają szkolne mury naszych gminnych szkół. Życzę Wam rozwoju i dobrego wyboru dalszej drogi życiowej. Z poważaniem, PIOTR PIOTROWSKI, WÓJT GMINY MOGILANY

Mogilany

Włosań

24

Lusina

Mogilany

Profile for Gmina Mogilany

Głos Gminy Mogilany 2/2020  

Głos Gminy Mogilany 2/2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded