Biuletyn Informacyjny Gminy Markuszów

Page 1

BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY MARKUSZÓW I/2019 KWIECIEŃ 2019

Stawki opłat za śmieci, wodę i ścieki Inwestycje gminne Czytaj na str. 5


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW

Montaż solarów zakończony


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW

Trzecia sesja odbyła się 14.12.2018. Radni uchwalili stawki podatkowe na 2019 rok oraz budżet na 2019 rok. Planowane dochody budżetu wyniosą 15.824.896,32 zł zaś wydatki 13 870 972,32 zł (treść uchwał na stronie BIP). Czwarta sesja rady odbyła się 06.02.2019r. Radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok oraz podwyższyli kryterium dochodowe, uprawniające do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określili zasady zwrotu wydatków, za świadczenia udzielane, w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Ponadto podjęto uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiana „Pomoc gminy w zakresie dożywiana ” na lata 2019 – 2023. Rada ustaliła również wysokość dopłat do ceny wody oraz ścieków oraz stawki opłaty za gospodarowanie


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW

-5-


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW


BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MARKUSZÓW