__MAIN_TEXT__

Page 1

Harmonogram festynów sołeckich 1. Rodzinny festyn sportowo­ ‑rekreacyjny „Rodzina na medal” – Baranów-Orlik 23.06.2013 2. Donaborów – 07.07.2013 r. ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

3. Żurawiniec – 13.07.2013 r. 4. Łęka Mroczeńska – 21.07.2013 r.

Nr 9 (9) | marzec/kwiecień 2013 r.

Czytaj m.in.: QQ Jak wygląda nasza Gmina w minionym roku w świetle liczb? One przecież nie kłamią. O podsumowanie poprosiliśmy osobę w tym temacie najbardziej kompetentną czyli p. Skarbnik Marzenę Żłobińską

LICZBY NIE KŁAMIĄ

>> Czytaj na str. 2

QQ Wielkimi krokami zbliża się moment

oddania do użytku nowej sali gimnastycznej w naszej Gminie. Czy Grażyna Gruszka, p. dyrektor szkoły w Słupi, już odlicza czas?

OJ, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!

>> Czytaj na str. 3

QQ Mieszkańcy Baranowa wciąż nie tracą

nadziei, że w tym roku zobaczą nowy dom ludowy. To tylko opóźnienie czy już zaniechanie? – pytamy Artura Kosakiewicza – kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Baranowie.

Zbudujemy OBIEKT, Z KTÓREGO MIESZKAŃCY BĘDĄ DUMNI

>> Czytaj na str. 4

QQ W tegorocznej edycji Gminnej Ligi Tenisa Stołowego wzięło udział osiem zespołów. W sobotę 13 kwietnia w Mroczeniu rozegrano finały pełne zaciętej rywalizacji i finezyjnych zagrań.

TRIUMF MROCZENIA W LIDZE TENISA STOŁOWEGO

>> Czytaj na str. 8

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

QQ Jak wygląda nasza Gmina w minionym roku w świetle liczb? One przecież nie kłamią. O podsumowanie poprosiliśmy osobę w tym temacie najbardziej kompetentną czyli p. Skarbnik Marzenę Żłobińską

LICZBY NIE KŁAMIĄ

Wykonanie budżetu Gminy Baranów za 2012 r. kształtuje się następująco:

Największe dochody, bo ponad 50% ogólnych dochodów gmina uzyskuje z podatków, znaczna część to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 22.154.633 22.228.145,26 100,33 podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 2.228.018 2.006.160,78 90,04 środków transportowych i podatek od czynności cywilnoprawnych. Przeszło 24% ogólnych dochodów to wpływy z Ministerstwa Finansów na subwencje, 12% to dotacje na GOPS. Pozostałe dochody to dotacje otrzymane na zadania zlecone gminie, wpływy ze sprzedaży i wynajmu majątku gminy oraz opłaty skarbowe i administracyjne. Gmina Baranów w 2012 roku otrzymała środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków UE w kwocie 808.080 zł Jeśli chodzi o wydatki to największa część, plan wykonanie % bo ponad 31%, przeznaczana jest na oświatę, Wydatki ogółem: 26.734.746 25.504.148,16 95,40 13,23% na GOPS, 11,78% na drogi, 10,74% na wydatki administracyjne pozostała część to w tym: gospodarka komunalna, kultura i sport. a) bieżące 18.983.385 18.023.498,80 94,94 Zadłużenie Gminy stanowi ok. 29% i wyb) majątkowe 7.751.361 7.480.649,36 96,51 nosiło na początek 2012 roku 7.615.000 zł, na koniec 7.065.000 zł.

Dochody ogółem: w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe

plan 24.382.651

wykonanie 24.234.306,04

% 99,39

QQ Gmina Baranów znalazła się na liście ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Resortowego Programu „Maluch”. Przyznane dofinansowanie wyniesie 920 000 zł.

MALUCH DLA BARANOWA Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na budowę części żłobkowej kompleksu oświatowego, jaki ma powstać na Osiedlu Murator w Baranowie. W budynku tym będą mieściły się również oddziały przedszkolne, wspólna jadalnia, zaplecze kuchenne i socjalne. Jeżeli budowa inwestycji zostanie pomyślnie sfinalizowana, to będzie to pierwszy tego typu obiekt w Gminie Baranów, w którym opiekę będą miały zapewnione dzieci do 3 roku życia. (mak)

Z ostatniej chwili

+6,551

+3,000

-0,300

ELEWACJA POŁUDNIOWA 1

1

1

1

1

1

1

1

+6,551

+3,343 +3,000

AT‐ARCHITEKCI pracownia ‐ ul. Bulwar Ikara 26/5, 55‐129 Wrocław siedzibafirmy ‐ Świerzów75, 55‐110 Świerzów T: +48 603 422 204, +48 605 422 227 E: biuro@at‐architekci.pl www.at‐architekci.p ob i e k t :

-0,020

-0,300

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDO

ad r e s b u d o w y :

ELEWACJA POŁUDNIOWA

BARANÓW, działki: 1510/1

Inwestor:

GMINA BARANÓW, ul.Ryn

1

1

1

1

1

1

1

1

p r o j e k t a n ci:

Andrzej Tatarek Agata Tatarek sprawdzający:

ty t u ł r y s u n k u :

ELEWACJA PÓŁNOCNA I PO

QQ Mistrzostwo Wielkopolski obronione przez drużynę z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu

TYTUŁ OBRONIONY

24 maja 2013 r. we Wrześni, odbył się XXXVI finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na poziomie województwa wielkopolskiego. Drużyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu reprezentując powiat kępiński zajęła I miejsce, pokonując 31 zespołów. Skład drużyny stanowili: Monika Białek, Szymon Gogół i Jakub Strąk. Konkurs wymagał od uczestników wszech- miasteczku ruchu drogowego, gdzie musieli przestronności, gdyż rozgrywane były konkurencje strzegać obowiązujących zasad. Drużyna z naszego sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętności gimnazjum lokując się na pierwszym miejscu wypraktyczne. Pierwszym zadaniem był zręcznościo- walczyła prawo startu w finale ogólnopolskim, któwy tor przeszkód, po którym odbył się test z zakre- ry odbędzie się od 4 do 6 czerwca 2013 r. w Jaśle. su zasad ruchu drogowego. Następnie uczniowie Należy przypomnieć, iż drużyna broniła tytułu wykazali się wiedzą z zakresu udzielania pierw- mistrzostwa Wielkopolski zdobytego w ubiegłym szej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku. roku. Założony cel został zrealizowany. Serdecznie Na końcu uczniowie uczestniczyli w jeździe po gratulujemy zwycięstwa. (mp)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Rozmowa Kontrolowana

3

QQ Wielkimi krokami zbliża się moment oddania do użytku nowej sali gimnastycznej w naszej Gminie. Czy Grażyna Gruszka, p. dyrektor szkoły w Słupi, już odlicza czas?

OJ, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! Aż strach pomyśleć co się będzie działo w naszym sporcie szkolnym, gdy otworzy Pani nową salę gimnastyczną. Oj, będzie się działo! Na razie nie mamy sali, a już możemy poszczycić się sukcesami w sporcie, a możliwość korzystania i ćwiczeń na normalnej sali, stworzy uczniom większe możliwości rozwoju fizycznego i oczywiście lepszych wyników. Do tej inwestycji przymierzano się parę razy. Teraz staje się ona faktem. W ubiegłym roku otwarto boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wkrótce – sala gimnastyczna. Pani, dyrektor, same kłopoty, bo to pilnować trzeba i dbać o każdy szczegół. Jak wszyscy dyrektorzy szkół, życzyłabym sobie takich zmartwień i kłopotów jak najwięcej! Mamy już wyremontowaną szkołę, nowe przedszkole, boisko wielofunkcyjne, a więc jak na niewielką wiejską szkołę. .. dużo! Sali jeszcze nie ma a już słychać narzekania, że mała i ciasna. Jeszcze się taki nie urodził… Zawsze może być lepiej, inaczej. Dla uczniów i nauczycieli nowa sala to wielka radość i warunki do normalnej pracy. A dla całej społeczności Słupi – spełnienie marzeń. Podczas rozmów wstępnych, pani wójt podkreślała, że sala „skrojona” jest na miarę szkoły podstawowej, czyli dla uczniów w wieku lat 7-13, a biorąc pod uwagę obniżenie wieku szkolnego dla uczniów w wieku 6-12. Więc chyba wystarczy. Do tej pory ćwiczyliśmy w sali lekcyjnej i na powietrzu i też sobie radziliśmy, zatem nie przesadzajmy. A tym

którzy mówią, że małe i ciasne, powiem, nie takie małe, nie takie ciasne, a na domiar własne. Czy pracuje już Pani nad scenariuszem otwarcia? Otwarcie sali to wielkie, piękne święto dla całej społeczności szkolnej. Czasami żartuję, że moja praca to głównie otwarcia: otwieranie szkoły, przedszkola, Izby Pamięci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i sali. Myślę, że uroczystość będzie miała charakter szkolnego święta sportu i radości. Rozmawiał (ems)

QQ Zakończyła się kolejna tura spotkań wójta gminy z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Pierwsze wiosenne zebranie miało miejsce 18 marca w Słupi, ostatnie – 10 kwietnia – w Joance. Głównym tematem spotkań były nowe zasady, które wejdą w życie od 1 lipca w gospodarce odpadami. Większość pytań mieszkańców dotyczyła właśnie nowych zasad w gospodarce odpadami, zasad segregacji oraz usług, które Gmina zaoferuje za wniesiony tak zwany „podatek śmieciowy”.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA W Słupi dodatkowo poruszono sprawę odbudowy oraz odwodnienia dróg po budowie kanalizacji (ul. Dworcowa, Zielona i Radosna) oraz propozycji PKP likwidacji strzeżonych przejazdów PKP na drogach gminnych. W Donaborowie mieszkańców zbulwersował temat planów starosty kępińskiego, który ogłosił, że m.in. przez wieś Donaborów przebiegać będzie tak zwana „Alternatywna obwodnica Kępna”. Pytano również o termin zakończenia kanalizacji czy też termin budowy sali sportowej przy szkole. W Mariance rozmawiano o właśnie zakończonych rozgrywkach tenisa stołowego, regulacji drzew przy drogach oraz funduszu sołeckim. Mieszkańców Mroczenia najbardziej nurtował problem niedokończonej

inwestycji kanalizacji sanitarnej oraz plany związane z rozbudową oświetlenia ulicznego. W Żurawińcu poruszono temat zmiany organizacji ruchu na rondzie i możliwości wykonania przejść dla pieszych, które podniosłyby bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. W Grębaninie poruszono temat planów budowy fermy wiatrowej oraz pozyskania gruntu pod budowę parkingu przy kościele. W Jankowach mieszkańców interesował termin kiedy będą mogli włączyć się do kanalizacji sanitarnej oraz temat spółek wodnych i czyszczenia rowów. Pytano także o dalsze losy budynku po przedszkolu. W Baranowie gorącą dyskusję wywołał temat budowy nowego domu ludowego, rozbudowy

oświetlenia ulicznego oraz planów budowy i remontów dróg gminnych Na Muratorze najwięcej emocji wzbudził temat oznakowania i konieczność wprowadzenia nowej organizacji ruchu na osiedlu. Mówiono także o perspektywach rozbudowy oświetlenia. W Łęce Mroczeńskiej pytano o termin budowy kanalizacji sanitarnej, plany związane z budową ścieżki rowerowej oraz drogi Łęka – Grębanin. W Joance narzekano na ciężki ruch na drodze powiatowej i konieczności budowy ścieżki rowerowej Joanka-Mroczeń. Pytano też o możliwość budowy kanalizacji sanitarnej. Wiele miejsca poświęcono również planom powstania stowarzyszenia emerytów. (kosa)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

4

QQ Mieszkańcy Baranowa wciąż nie tracą nadziei, że w tym roku zobaczą nowy dom ludowy. To tylko opóźnienie czy już zaniechanie? – pytamy Artura Kosakiewicza – kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Baranowie.

ZBUDUJEMY OBIEKT, Z KTÓREGO MIESZKAŃCY BĘDĄ DUMNI O zaniechaniu nie może być mowy. Będzie to obok budowy sali gimnastycznej w Słupi pod Kępnem czy budowy ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów jedną z najważniejszych inwestycji jakie będziemy realizować w 2013. Prawdą jest, że są pewne opóźnienia, które wynikają głównie z powodów formalno-prawnych takich jak opóźnienie wejścia w życie nowego planu miejscowego czy konieczności uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków. Enuncjacje prasowe straszą wizją obiektu ciasnego i skrajnie niefunkcjonalnego. Bez kuchni. A jaka jest prawda? Moim zdaniem będzie to obiekt na miarę potrzeb. Nie za duży, nie za mały, obiekt z którego wszyscy mieszkańcy będą dumni. Sala główna będzie miała wymiary ok 12 x 20 m czyli ok 240 m2 By lepiej sobie to wyobrazić proszę projektowany budynek porównać do obiektu w Łęce Mroczeńskiej, którego sala ma zbliżone wymiary 11,5 x 19,6 m czyli ok 225 m2 Czy to mało? Pewnie znajdzie się ktoś kto powie, że dla niego mało. Myślę, że na potrzeby mieszkańców Baranowa w zupełności wystarczy. Kuchni Domu

Ludowego czyli pomieszczeń gdzie przygotowuje się posiłki na wesela czy wieczorki w żaden sposób nie można porównywać do kuchni w rozumieniu przepisów prawa budowlanego czyli kuchni stołówki, restauracji czy przedszkola. Zresztą nie o to chodzi czy pomieszczenia zaplecza nazwiemy kuchnią czy też nie. Ważne, by obiekt był funkcjonalny i dobrze przystosowany do zadań, którym ma służyć. Warunki w „kuchni” Domu Ludowego w Baranowie nie będą gorsze niż pozostałych obiektach tego typu w naszej gminie. Ostateczną ocenę pozostawmy tym które na niejednym piecu gotowały czyli paniom z Koła Gospodyń Wiejskich. Na jakim etapie są w prace projektowe? Projekt budowlany został złożony w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego i obecnie czekamy na uzyskanie pozwolenia na budowę. Mam nadzieje, że w chwili kiedy będziecie państwo to czytać, pozwolenie to zostanie już wydane. Kiedy rozpisany zostanie przetarg na budowę tego obiektu? W chwili obecnej trwają prace związane z wykonaniem kosztorysów inwestorskich

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Dokumenty te będą wymagały jeszcze sprawdzenia i weryfikacji ale myślę że przetarg na pierwszy etap robót zostanie rozpisany w pierwszych dniach czerwca. Jeżeli w postępowaniu przetargowym nie będzie niespodzianek, wykonawca powinien rozpocząć roboty od początku lipca. Pierwszy etap robót. Czy to znaczy że będą kolejne? W budżecie gminy Baranów na realizację zadania w 2013 roku przewidziano kwotę 800 000 zł. Do czasu rozstrzygnięcia przetargów nie będziemy wiedzieli czy kwota ta wystarczy na cały zakres robót, który chcielibyśmy zrealizować. Dlatego też, by uniknąć sytuacji, że po otwarciu ofert musimy unieważnić postępowanie ze względu na to, że nie starczy nam środków podjęta została decyzja o ogłoszeniu dwóch przetargów. Pierwszy, o którym mowa, ma obejmować rozbiórkę istniejących obiektów i wykonanie obiektu w stanie surowym – zamkniętym. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony prawdopodobnie w połowie lipca i będzie obejmował swym zakresem instalacje i elementy wykończeniowe budynku.

POZIMOWE REMANENTY NA DROGACH

W ramach bieżącego utrzymania dróg na przełomie miesiąca kwietnia i maja prowadzone były bieżące remonty nawierzchni bitumicznych. Z naszych dróg zniknęły powstałe po zimie wyrwy i ubytki. (kosa)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Przegląd

5

QQ 2 czerwca w Mroczeniu miały się odbyć zawody strażackie. Niestety, nieprzychylna aura storpedowała te plany. Jak naszym strażakom upłynęła pierwsza część roku? Ocenia Andrzej Lamek komendant Gminny ZOSPRP w Baranowie

STRAŻACKIE PLANY I OCENY

Nasz stan posiadania to 11 jednostek. W krajowym systemie działają dwie jednostki – Słupia i Baranów. W pierwszym kwartale odbyły się we wszystkich jednostkach zebrania sprawozdawcze. Poruszono m.in. temat zakupu sprzętu specjalistycznego do większości strażnic. Zwrócono też uwagę na sfatygowanie obiektów strażackich. Jeździmy też coraz starszym sprzętem. Nasze auta mają już swoje lata. 25 kwietnia 2013 miały miejsce ćwiczenia w SP Donaborowie. Ćwiczono ewakuację dzieci z płonącego budynku. To ważny sprawdzian umiejętności strażaków i sprzętu bojowego. W manewrach wzięły udział jednostki z Baranowa, Słupi, Jankowy, Donaborowa oraz z OSP Murator. 30 czerwca w Bralinie rozegrane zostaną strażackie zawody powiatowe.

QQ 27 marca br. w Bibliotece w Mroczeniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród dla

laureatów II Edycji Gminnego Konkursu Wielkanocnego pn. „Zajączek Wielkanocny”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie Laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk wójta Gminy Baranów – Bogumiły Lewandowskiej­‑Siwek oraz sekretarza gminy Baranów – Marka Potarzyckiego. Na konkurs napłynęło ponad 127 prac, wykonanych przez dzieci z Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej, Słupi, Donaborowa oraz z przedszkoli z Baranowa, Mroczenia Donaborowa, Słupi i Łęki Mroczeńskiej.

Konkurs plastyczny dla dzieci Komisja konkursowa w składzie: Joanna Klyta – plastyk, Emilia Maciejewska – pracownik Zespołu Obsługi Szkół, Aneta Żłobińska – pracownik biblioteki oraz Edyta Lesiak – dyrektor biblioteki dokonała oceny prac konkursowych i postanowiła przyznać nagrody zbiorowe oraz nagrody indywidualne w dwóch kategoriach: technice płaskiej oraz technice przestrzennej. Jury przyznało zatem 12 głównych nagród rzeczowych i 11 wyróżnień specjalnych. Nagrody otrzymali: Patrycja Jerczyńska SP w Słupi, Paulina Michalska SP w Łęce Mroczeńskiej, Agata Mejza SP w Łęce Mroczeńskiej, Zofia Lorenz SP w Słupi, Adam Orszulak SP w Łęce Mroczeńskiej, Oliwier Zimoch SP w Łęce Mroczeńskiej, Jan Drożdż SP w Donaborowie, Marta Maksim SP w Łęce Mroczeńskiej, Michał Wierzchołek SP w Donaborowie, Wiktoria Hendrys SP w Słupi, Marta Kurzawa SP w Łęce Mroczeńskiej, Natalia Goj SP w Donaborowie, Kornelia Gattner SP w Łęce Mroczeńskiej, Mikołaj Dudziak – Przedszkole Samorządowe w Mroczeniu – oddział w Łęce Mroczeńskiej,

Lena Gruszka – Przedszkole w Baranowie, Praca zbiorowa grupa 5-6 latki Przedszkole w Donaborowie, Milena Kamińska – Przedszkole w Baranowie, Jakub Loreński – Przedszkole Samorządowe w Mroczeniu – oddział w Łęce Mroczeńskiej, Wiktoria Lubojańska – Przedszkole w Baranowie, Maja Gruszka – Przedszkole w Donaborowie, Martyna Drab – Przedszkole w Słupi, Maja Albert – Przedszkole Samorządowe w Mroczeniu – oddział w Łęce Mroczeńskiej, Praca zbiorowa grupa 3-4 latki – Przedszkole w Donaborowie. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i słodki upominek za udział w konkursie. Jak podkreślają organizatorki konkursu: Edyta Lesiak i Aneta Żłobińska, celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z zakresem świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

QQ Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” powstało we wrześniu 2012 r. z inicjatywy rodziców dzieci z przedszkola i szkoły w Baranowie. W czerwcu 2013 r. w Baranowie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych Gminy Baranów zorganizuje festyn sportowo -rekreacyjny „Rodzina na medal”.

NASZE DZIECI

Celem organizacji jest szeroko pojęta popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci. Ponadto celem Stowarzyszenia jest współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć przedszkolnych i dodatkowych, wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę warunków pobytu oraz rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci i wiele innych. Stowarzyszenie liczy obecnie 16 członków ale otwarte jest na każdego, kto chętnie poświęci swój czas dla dzieci. Stowarzyszenie złożyło kilka wniosków o dofinansowanie projektów na rzecz dzieci. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa będzie dzięki dofinansowaniu udzielonego przez Gminę Baranów. Kolejnym projektem, który pozytywnie przeszedł ocenę, jest wniosek o przyznanie pomocy w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski. Projekt nosi nazwę Teatr Małego Aktora. W ramach jego realizacji planowane są zajęcia teatralne dla dzieci przedszkolnych prowadzone przez profesjonalnych aktorów. Ponadto dzieci wyjadą do teatru na przedstawienie oraz będą miały możliwość poznać kulisy teatru i zapoznać się z aktorami. Stowarzyszenie Nasze Dzieci działa od niedawna. W przyszłości planuje dalsze inicjatywy na rzecz dzieci. Chętnych do współpracy zapraszamy do kontaktu: nasze.dzieci@onet.pl  (nat) Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

Serdeczne Bóg Zapłać 24 marca odbyła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację naszej córeczki Weroniki. W trudnych dla nas chwilach nie opuścili nas ludzie dobrego serca – sąsiedzi, rodzina, ks. kanonik Marian Biesiada, mieszkańcy Słupi i okolicznych miejscowości. Zdajemy sobie sprawę, iż sami nie zdołalibyśmy pokonać bariery finansowej, która wiąże się z kosztowną rehabilitacją i dojazdami. Wszystkim z całego serca dziękujemy za pomoc finansową. Akcja była możliwa dzięki proboszczowi ks. kanonikowi Marianowi Biesiadzie. Serdeczne Bóg Zapłać za to. Dziękujemy również P. sołtys Karolinie Gruszce, Pani Urszuli Stempin, pani Barbarze Mitucie za zorganizowanie całej tej akcji. Za pomoc jeszcze raz dziękujemy. Rodzice Weroniki Agnieszka i Jarosław

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Krok Po Kroku

6

Własnymi siłami

Jak informowaliśmy wcześniej pod koniec ubiegłego roku nasza Gmina zakupiła mały ciągnik VEGA36Hp wraz ze spychaczem czołowym, który w dość śnieżnej i długiej zimie służył głównie do odśnieżania ciągów pieszorowerowych oraz chodników położonych poza granicami nieruchomości prywatnych. Natomiast na początku bieżącego roku ciągnik został doposażony w kosiarkę na wysięgniku Butterfly 300, szczotkę z napędem hydraulicznym AZM-120H ze zbiornikiem na nieczystości i systemem zraszającym oraz rozsiewacz do nawozów, granulatów oraz piasku lub soli. Wszystkie prace ciągnikiem wykonuje pracownik Urzędu Gminy Arkadiusz Krawczyk. Obecnie trwają prace związane z wykaszaniem poboczy i rowów wzdłuż ścieżek rowerowych, boisk i innych pasów zieleni.

QQ W czasie tegorocznych wakacji tj. lipiec-sierpień bieżącego roku planowana jest realizacja projektu pn. „Przebudowa boisk wraz z terenem przyległym przy Gimnazjum w Mroczeniu”. Projekt zakłada wykonanie przebudowy istniejących boisk asfaltowych na boiska o bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej trawy.

NOWE BOISKO W MROCZENIU W wyniku realizacji zadania młodzież z naszej gminy będzie mogła cieszyć się z boiska do piłki ręcznej i tenisa ziemnego o wymiarach 24 m x 43 m, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30,5 m x 17,7 m do koszykówki i siatkówki, nowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej oraz ze skoczni w dal. Zostaną wykonane nowe piłko-chwyty, ogrodzenia oraz przebudowany dziedziniec przy budynku gimnazjum. Gmina Baranów na realizację zadania uzyskała pomoc finansową z programu „Leader” działanie Odnowa i rozwój wsi, w kwocie 202 491,00 (kosa)

QQ Jankowy – Donaborów

NA ROWERKU Z JANKÓW DO DONABOROWA Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej relacji Jankowy-Donaborów. Obecnie wykonywane są warstwy konstrukcyjne ścieżki oraz elementy kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia ścieżki zaprojektowana została z mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 2,5m i łącznej długości 1578 m. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na 30 lica br. Wykonawcą zadania jest PHPU „ELEKTRO-MEX” z Kępna. (kosa)

W każdy II i IV piątek QQ Mieszkańcy Baranowa z pewnością zwrócili uwagę na prace ziemne wykonywane starą a nową częścią Baranowa. Napisy na ubraniach robotników wskazywały miesiąca w siedzibie między na ekipę z zakładu gazowniczego. O wyjaśnienia zwróciliśmy się do Jakuba Fułka – Specjalisty ds. Inwestycji i Rozwoju Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Kaliszu. OSP w Baranowie NOWA NITKA GAZOWA W BARANOWIE w godz. – Nasza firma prowadziła rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Baranów, od ul. Geodetów do ul. Krótkiej. Długość budowanej sieci gazowej to ok. 1650 metrów wraz z pięcioma przyłączami do budynków. Inwestycja ma dla OZG w Kaliszu duże znacze15.30-20.30 nie ponieważ umożliwi drugostronne zasilanie w paliwo gazowe miejscowości Kępno, a co za tym idzie ewentualne prace prowadzony modernizacyjne istniejącej już sieci gazowej. Zwiększy również możliwość dostarczenia paliwa jest punkt gazowego do prężnie rozwijającego się terenu przy ul. Przemykonsultacyjny słowej w Kępnie. Zapraszamy do przyłączenia do sieci gazodla osób i rodzin wej wszystkie osoby znajdujące się na trasie budowanej sieci gazowej jak również sieci już uzależnionych istniejącej. Wszelkie informacje dotyczące przyłączenia można od alkoholu uzyskać w Rejonie Dystrybucji Gazu w Kępnie ul. Graniczna 6 nr tel. 062 791 22 60. i narkotyków. (es) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie QQ 29 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Tańca. W Szkole Podstawowej w Ba-

ranowie, gdzie świętuje się z różnych okazji, uczniowie mieli możliwość wzbogacić i zaprezentować wiedzę oraz umiejętności w tej pięknej dziedzinie.

ŚWIĘTO TAŃCA W BARANOWIE Dariusz Baranowski – niekwestionowany autorytet taneczny – przedstawił film z turnieju tanecznego, omówił wybrane tańce a zaproszeni przez niego tancerze zatańczyli dla uczniów, wzbudzając podziw i entuzjazm. Samorząd Uczniowski przygotował drugą atrakcję – dyskotekę prowadzoną przez didżeja. Przy aktualnych przebojach wszyscy mogli wykazać się umiejętnościami, kondycją a co najważniejsze – chęcią zabawy przy muzyce. Dyrektor Teresa Mazurkiewicz złożyła wszystkim z okazji MDT wielu okazji do przeżywania wzruszeń i radości, jaką daje taniec w dobrym towarzystwie. (tim)

QQ Coraz lepiej na arenie ogólnopolskiej radzą sobie zawod-

nicy Baranowskiego Studia Tańca. Tym razem garść medali przywieźli z Kluczborka.

TANECZNE MEDALE I AWANSE

Para Łukasz Gawlik –Weronika Zalesińska w kategorii powyżej 15 lat klasa E zajęła drugie miejsce. Jednocześnie duet ten zdobył wymaganą ilość punktów do zdobycia wyższej klasy tanecznej D. W kat. 14 –15 lat klasa E Szymon Zychla –Wiktora Zychla zajęli drugie miejsce. W kat 10 11 lat klasa H Hubert Janicki – Karolina Wartecka zajęli również drugie miejsce. (dar)

OLIMPIADA PŁYWACKA Od września roku ubiegłego wszyscy czwarto-, piąto i szóstoklasiści uczą się pływać dzięki programowi wdrożonemu przez Urząd Gminy w Baranowie. To samo dotyczy gimnazjalistów, którzy raz w tygodniu jeżdżą na basen do Ostrzeszowa. Dopełnieniem tych starań jest nauka pływania dla dzieci klas III naszych szkół podstawowych. Maluchy od kwietnia oswajają się z wodą, by już jesienią poważnie zabrać się za naukę pływa-

QQ Jeszcze w tym roku w Mroczeniu przy boisku sportowym „Orła Mroczeń” powstanie pierwszy w powiecie rowerowy plac zabaw. Tak zwany „PUMPTRACK”, to nowej generacji zabawa na dwóch kółkach dla wszystkich grup wiekowych.

ROWEROWE HOPKI W MROCZENIU

Stwarza możliwości obycia z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Ziemny, rowerowy plac zabaw – PUMPTRACK będzie składał się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami będą tworzyć zamkniętą pętlę po której można będzie jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu zaprojektowane zostały liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. Inwestorem projektu jest LZS „Orzeł” w Mroczeniu, który na realizację zadania pozyskał w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – 25 000,00 zł. (kosa)

QQ Od 8.05.2013 r do 9.05.2013 r w Gimnazjum w Mroczeniu odbyły się warsztaty z zakresu uzależnień

CHRONIĆ MŁODZIEŻ PRZED ZAGROŻENIAMI nia a za rok wziąć udział w Olimpiadzie Pływackiej. W tej bardzo poważnej zabawie nie ma pokonanych, bo przecież pływać umieją już wszyscy, są natomiast jednostki wybitne. Julia Frączek z Grębanina jeszcze rok temu była jedna z wielu adeptek programu nauki pływania w naszej Gminie a dziś jest pływaczką niemal profesjonalną. Trenuje regularnie w klubie sportowym. W drugiej w swojej krótkiej karierze Olimpiadzie zdobyła złote medale we wszystkich konkurencjach w jakich brała udział. Zawody rozegrano na basenie w Słupi.

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

7

Każda klasa brała udział w czterogodzinnych zajęciach warsztatowych, które miały za zadanie uświadomić mechanizmy i sposoby radzenia sobie z zagrożeniami uzależnienia od różnych form aktywności człowieka, m.in. od zakupów, hazardu czy telewizji. Zajęcia prowadziły panie terapeutki uzależnień: Małgorzata Zembowicz oraz Aleksandra Michalska z fundacji ZROBIMY w ramach programu „Rozwój bez uzależnień behawioralnych” współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.  (map)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

QQ Podejrzewamy, że niektóre szczegóły kwietniowej (25.04.2013 r.) wyprawy naszych seniorów w Góry Świętokrzyskie zostaną od-

tajnione dopiero po wielu latach. Skąd to przekonanie? Ano wycieczce w okolice wpisane trwale w naszą historię, bo to i potop szwedzki i powstanie styczniowe, i II wojna światowa, klasztory i zamki, powinien towarzyszyć nastrój patetycznej powagi, ale jak tu wytrzymać, gdy na szlaku leży również Wąchock? Czy w naszym autobusie było zatem tak jak w tym z Wąchocka, gdzie pojazd jest szerszy niż dłuższy, bo każdy chce siedzieć z przodu? Nie uwierzymy, by na tak długiej trasie zabrakło dobrego humoru.

Świętokrzyska wyprawa naszych seniorów Nasi seniorzy wybrali zapewne Góry Świętokrzyskie nieprzypadkowo. Chcieli się wyciszyć i poddać aurze klasztornej kontemplacji. Wszak przed nimi ważna decyzja o powołaniu nowego stowarzyszenia. W tych zamierzeniach wspiera ich p. wójt, stąd nie dziwi jej udział w tej jednodniowej wycieczce. Najpierw zwiedzono Sanktuarium Świętego Krzyża na Łysej Górze. Święty Krzyż to czynny obiekt sakralny, przy którym istniał zakon Ojców Benedyktynów, a obecnie zamieszkują go Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Jednym z najcenniejszych obiektów jakie znajdują się w sanktuarium są relikwie Krzyża św., które przechowywane są w tabernakulum w głównym ołtarzu kaplicy Oleśnickich. Później wycieczka udała się do Opactwa

Cystersów w Wąchocku. Tam z kolei trasa zwiedzania jaką zaproponowali cystersi obejmowała m.in. zwiedzanie Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, klasztorne krużganki, kościół, karcer, fraternię, klasztorne ogrody. W drodze powrotnej

wycieczkowicze udali się jeszcze do miejscowości Michniów, wsi, która w lipcu 1943 r. została spacyfikowana przez niemieckie oddziały policyjne. Zamordowane zostały wówczas 203 osoby. Dziś mieści się tam m.in. symboliczny cmentarz, na którym każda męczeńska polska wieś ma mieć swój krzyż. W drodze powrotnej dokonano pewnie bilansu całej wyprawy. Nastrój zadumy musiał się zderzyć z przekonaniem, że niektóre żarty o Wąchocku są mocno zdezaktualizowane. No bo jak uwierzyć, że w dobie plazmy i LCD sołtys tej zacnej miejscowości chcąc poprawić ostrość nadal smaruje telewizor musztardą. Jaki sołtys, skoro już 20 lat temu Wąchock odzyskał prawa miejskie? (ems)

QQ W tegorocznej edycji Gminnej Ligi Tenisa Stołowego wzięło udział osiem zespołów. W sobotę 13 kwietnia w Mroczeniu rozegrano finały pełne zaciętej rywalizacji i finezyjnych zagrań.

TRIUMF MROCZENIA W LIDZE TENISA STOŁOWEGO Czarnym koniem Final Four okazała się ekipa z Donaborowa z niesamowitym Damianem Nikodemem, który wygrał wszystkie swoje mecze. A tuż przed turniejem sołtys Donaborowa Stanisław Gruszka ubolewał, że nie mógł przywieźć w tę sobotę najlepszych, bo ci bawią się na weselu. Nie podejrzewał wtedy, że w jego zespole pierwsze skrzypce zagra… rezerwowy. Donaborów otarł się o wielki finał przegrywając z broniącą tytułu Łęką 4:5. W meczu o 3. miejsce tenisiści S. Gruszki nie dali szans Baranowowi pokonując go 7:2. Już na wstępie decydującego o mistrzowskim tytule starcia doszło do niespodzianki zwiastującej niezwykłe emocje. Oto Krzysztof Rabiega, niepokonany od kilku miesięcy lider Mroczenia, poległ w pojedynku z Piotrem Parzonką. Miejscowi nie dali się jednak ponieść nerwom i szybko wyszli na prowadzenie 3:1. Ponownie Piotr Parzonka poderwał swój zespół, ale po dwóch następnych ciosach stało się jasne, że puchar zostanie w Mroczeniu. Ozdobą tego meczu był pojedynek pań, w którym Alicja Nawrot z Mroczenia pokonała 3:2 Martę Parzonkę–Adamską. Mroczeński turniej miał oprawę godną wielkich imprez. Nagrody – puchary, medale i dyplomy wręczyły słynące ze sportowych pasji panie – p. wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek oraz p. skarbnik Gminy Marzena Żłobińska.

Obie grały w eliminacjach w teamie Urząd Gminy. Na fot. zwycięski team z Mroczenia: Krzysztof Rabiega, Szymon Balcer, Ireneusz Dudziak, Bartek Rabiega, Alicja Nawrot. Ekipie towarzyszą sołtys Mroczenia Andrzej Stodolski, wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­ ‑Siwek i skarbnik Gminy Marzena Żłobińska (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Po Godzinach QQ Niedziela wielkanocna upamiętniająca Zmartwychwstanie Pańskie to najstarsze i naj-

ważniejsze święto chrześcijańskie. Tego dnia o poranku zasiadamy w rodzinnym gronie przy stole, by wspólnie podzielić się Dobrą Nowiną. Dzielimy się wtedy radością i nadzieją. W tym roku taki symboliczny stół w środę 20 marca przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Słupi. Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli znamienici goście: starosta powiatu kępińskiego Włodzimierz Mazurkiewicz, p. senator RP Andżelika Możdżanowska, radni Gminy, sołtysi, ks. kanonik Marian Biesiada, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z całej gminy, koła gospodyń wiejskich, media Lokalne. Zwyczaje i tradycje wielkanocne przybliżyli nam mali artyści ze szkoły w Słupi. Widowisko przygotowały: Bożena Pośpiech, Urszula Moś i Beata Chlipała. Życzenia świąteczne złożyła zebranym p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz wiceprzewodniczący rady Gminy Michał Błażejewski. Ks. kan. Marian Biesiada poświęcił koszyk wielkanocny oraz udzielił błogosławieństwa a przewodnicząca KGW w Słupi Irena Hełka zaprosiła wszystkich do stołu.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE Przedświąteczne śniadanie jest okazją do spotkania się mieszkańców gminy, złożenia za pośrednictwem radnych, sołtysów i przedstawicieli środowisk wiejskich życzeń. Śniadanie pełni również rolę podtrzymania tradycji regionalnych, co podkreśliła składając życzenia wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek. Stoły wielkanocne zastawione po brzegi świątecznymi potrawami i wypiekami poświęcił ksiądz kanonik Marian Biesiada, proboszcz miejscowej Parafii Wszystkich

Świętych. Zwyczaje i tradycje wielkanocne, które można było na początku na stołach podziwiać a później spróbować, przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich przy wsparciu Urszuli Oleś, okrzykniętą podczas śniadania „skarbem gminnym”. Część artystyczną przygotowały dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej. Nie zabrakło oczywiście Zespołu Słupianie, który repertuarem wprowadził wszystkich świąteczny, wiosenny nastrój, mimo śniegu za oknem. (ems)

9 Jubilaci obchodzący urodziny w maju i czerwcu 2013 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1933 r.) Górecka Aniela – Donaborów Hełka Aniela – Donaborów Lenart Bernard – Grębanin Kolonia Druga Lenart Czesława – Mroczeń Musiał Jan – Żurawiniec 81 lat (ur. 1932 r.) Michalak Emilia – Joanka 82 lata (ur. 1931 r.) Borowska Krystyna – Słupia pod Kępnem Dobień Czesław – Donaborów Jeżewski Alojzy – Joanka Lorenz Marianna – Słupia pod Kępnem Pilarczyk Helena – Słupia pod Kępnem Pilarek Wanda – Baranów Skiba Alojzy – Grębanin 83 lata (ur. 1930 r.) Wiśniewski Stanisław – Mroczeń 84 lata (ur.1929 r.) Małolepsza Aniela – Słupia pod Kępnem 85 lat (ur. 1928 r.) Appel Helena – Słupia pod Kępnem Brust Antonina – Baranów Mega Władysława – Baranów Moś Antoni – Łęka Mroczeńska Zimoch Anna – Baranów 86 lat (ur. 1927 r.) Polewski Franciszek – Łęka Mroczeńska Urbańska Anna – Słupia pod Kępnem Wróbel Franciszek – Jankowy 87 lat (ur. 1926 r.) Skiba Jan – Donaborów 88 lat (ur. 1925 r.) Głowik Helena – Baranów Maćkowiak Mieczysława – Łęka Mroczeńska 90 lat (ur.1923 r.) Sibera Janina – Baranów 91 lat (ur. 1922 r.) Białek Janina – Słupia pod Kępnem 94 lata (ur. 1919 r.) Kula Wanda – Mroczeń 96 lat (ur. 1917 r.) Rychlik Wojciech – Mroczeń

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w maju i czerwcu. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Pasje

10

QQ „Kronikarz” kolejny raz ruszył na spotkanie lokalnych pasjonatów. Dziś przedstawiamy Państwu mieszkankę Słupi p.Kępnem Magdalenę Skąpską, której największą pasją jest malarstwo. Z Magdaleną Skąpską wywiad przeprowadził Marek Potarzycki.

NIE SKORZYSTAM Z MASZYNY CZASU Pani Magdo proszę nam o sobie troszkę opowiedzieć. Czym dokładnie zajmuje się Pani i jakie są Pani zainteresowania? Jestem plastykiem amatorem. Od wielu lat malarstwo to maja największa pasja, którą nieustannie starałam się rozwijać. Głównie poprzez praktykę, przejawiającą się w poszukiwaniu nowych technik malarskich i udoskonalaniu już mi znanych. Na przestrzeni tych wielu lat powstały liczne obrazy, na których bardzo widoczna jest ewaluacja mojego stylu malowania, zainteresowań malarskich, oraz mnie samej. Jakie jest Pani malarstwo? Wydaje mi się, że troszeczkę przypomina mnie samą. Malując obraz staram się realizować obraną wcześniej koncepcję oraz emocje jakie chcę przekazać odbiorcy. Dlatego też wiele uwagi poświęcam na detale i drobiazgi, które razem tworzą uporządkowaną, spójną całość. Myślę że to właśnie dokładność i cierpliwość cechuje moje obrazy. Co Panią inspiruje? Inspirację czerpię z różnych źródeł. Czasem są to zaobserwowane przeze mnie fragmenty krajobrazu, architektury, otoczenia. Innym razem fotografie publikowane w gazetach, czasopismach, Internecie. Wielokrotnie jest również tak, że w mojej głowie rodzi się pomysł, koncepcja, która później ma swoje odzwierciedlenie w obrazie. Jakie techniki malarskie Pani lubi? Malując swoje prace staram się nie ograniczać tylko do jednej techniki malarskiej, często wykorzystuję kilka w jednym obrazie. Bardzo lubię zdobić formatki szklane i lustra, do czego wykorzystuję farbę witrażową i konturówkę. Jednakże najbliższa memu sercu jest sucha pastel, ponieważ dzięki swojej strukturze daje ona liczne możliwości malarskie.

Czy jest Pani „samotnym” malarzem, czy może należy Pani do jakiegoś stowarzyszenia? Przez wiele lat byłam „samotnym” malarzem, lecz w 2010 roku to uległo zmianie i stałam się członkiem Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego. Stowarzyszenie to działa przy Kępińskim Ośrodku Kultury w Kępnie. Podobnie jak ja członkami stowarzyszenia są plastycy amatorzy, którzy znajdują czas na wspólne malowanie i dzielenie się swoją pasją z innymi. Wspólnie organizujemy też wystawy, wernisaże, oraz wyjazdy plenerowe. Jaka jest Pani ulubiona tematyka? Tematyka moich obrazów jest bardzo różnorodna, ponieważ maluję zarówno portrety, martwą naturę, pejzaże, grafiki, jak i fantastykę. Jednak najbardziej upodobałam sobie pejzaż, głównie ze względu na jego różnorodność. W około jest bowiem wiele pięknych miejsc, które pod wpływem czasu i pór

roku stale się zmieniają,. Obraz pozwala tą chwilę zatrzymać i móc cieszyć się nią nieco dłużej. Czy często i gdzie wystawia Pani swoje prace? Staram się dzielić z otoczeniem swoją pasją i dlatego często prezentuję swoje obrazy na różnego rodzaju wernisażach oraz konkursach. Najczęściej widnieją one na wystawach tematycznych prezentowanych głównie w Kępnie. Aczkolwiek ostatnia z wystaw pn. „Moje inspiracje” odbyła się 9 maja br. w Bibliotece w Mroczeniu. Zaprezentowałam na niej mój kilkuletni dorobek artystyczny, który jest udostępniony zwiedzającym do 15 czerwca. Czy w sztuce talent jest najważniejszy?

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak dawno temu usłyszałam, pewną tezę, która mówi, że kluczem do sukcesu, zarówno w malarstwie, sporcie, jak i innych dyscyplinach jest ok. 10% talentu, a pozostałe 90% to ciężka praca. Ja postrzegam talent, jako swoistego rodzaju „iskrę” do działania, która w pewien sposób nas motywuje i pokazuje możliwości. A to jak wykorzystamy tą „iskrę” zależy już od nas samych. Co dla Pani oznacza słowo sukces i co Pani robi by go osiągnąć? Sukces to pojęcie, którego interpretacja jest wieloraka i w zależności od tego kto ją definiuje, taką przybiera formę. Ja postrzegam sukces jako życie zgodne z własnym sobą, swoimi przekonaniami, marzeniami, planami, oraz ambicjami. Ostatnie pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że posiada maszynę czasu. Gdyby mogła Pani cofnąć czas, co by Pani zmieniła, a czego nie? Uważam, że wszystko co nas w życiu spotyka dzieje się po coś. Zarówno te dobre jak i te złe rzeczy. Ja staram się wyciągać wnioski z tego co mnie spotyka, zwłaszcza z tych negatywnych doświadczeń. Bo to głównie one kreują naszą osobowość i to one sprawiają, że stajemy się silniejsi i bogatsi w wiedzę. Dlatego też posiadając „maszynę czasu”, po prostu bym z niej nie skorzystała. Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Pasje

11

QQ W swoich wędrówkach w poszukiwaniu niezwykłych ludzi „Kronikarz” trafił do Słupi. Zdumienie odebrało mu mowę, gdy zobaczył

fantazyjne tynki, kolorowe plafony, niezwykłe formy i pomysłowe wzory. Zdawało się, że to wszystko zrobiono z najprawdziwszego i niezwykle drogiego piaskowca. Nic z tych rzeczy. To niezwykle zręczna i po mistrzowsku wykonana imitacja służąca dekorowaniu zarówno wnętrz jak i układaniu na licach budynków. A wszystko to dzieło rodzinnego duetu, z których jeden, jak podkreśla nie bez dumy niejedną chałupkę w Słupi postawił, a drugi właśnie porzucił tapicerstwo na rzecz nowej pasji. Ojciec z synem snują już plany podboju rynku, który ma dla nich coraz mniej tajemnic.

PASJONACI NIEZWYKŁEGO RZEMIOSŁA Kamień dekoracyjny, który wiernie odwzorowuje fragmenty ręcznie łupanego piaskowca nadaje wnętrzom magicznego uroku. – Mamy już 6 własnych wzorów do wnętrz i 13 zewnętrznych. Calwados, Rodos, Polis, Albedo, Domino… – wylicza Marek Sroka. Robią też fantazyjne zabawki z piaskowca: buciki, podkowy, zwierzątka. Ojcowski pomysł szybko podchwycił syn – Bartek. – Wie pan, wszystkiego nauczyliśmy się sami. Nie jest to łatwe, ale jak widać jakoś nam idzie – uśmiecha się prezentując kolejne wzory. – Najbardziej czasochłonne jest robienie form – objaśnia spod sumiastego wąsa Marek. Ale już teraz jesteśmy przygotowani do produkcji 100 m2 kamienia dziennie – zapewnia. W czym upatrują swojej szansy? – Umiemy to zrobić i sprzedać taniej niż gdzie indziej. I to nawet niemal dwa razy taniej – ocenia Bartek Sroka. No i mamy te oryginalne wzory. Ten materiał wspaniale prezentuje się też w plenerze – w ogrodzie, na tarasie. Umiemy zrobić imitację drewna – opowiadają. Obaj panowie oprowadzają mnie po pokoju wyłożonym kamieniem z egipskim motywem. – Podoba się? – pytają z ciekawością. No, „Kronikarzowi” na pewno. Warto więc zajrzeć do Słupi i sprawdzić samemu. Firma zwie się Camix. Marek i Bartek planują wydanie folderu reklamowego i uruchomienie strony internetowej. Póki co, tworzą kolejne wzory i czekają na klientów. (ems)

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz Szkolny

12

Dzień Zdrowia i Ziemi

w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej 12 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej odbył się uroczysty apel poświęcony Światowemu Dniu Zdrowia. Uczniowie klasy III pod kierunkiem opiekuna SK PCK Małgorzaty Kulak przedstawili część artystyczna promującą postawy prozdrowotne, w której pokazali w jaki sposób dbać o zdrowie i jak je szanować. Były wierszyki i piosenki o tematyce zdrowotnej. W  humorystyczny sposób przedstawili gimnastykę poranną oraz skecze na temat zdrowia. Podsumowując wystąpienie podziękowali pielęgniarce szkolnej za opiekę, za okazane serce i wręczyli kwiaty oraz symboliczne „wielkie serce”.

Jak co roku obchodzono Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej. Tegoroczne ogólnopolskie hasło brzmiało „Elektroodpady – proste zasady” i taki oddźwięk również miało w naszym gronie uczniowskim. Organizatorem imprezy, która odbyła się 25.04.2013 roku była klasa VIB wraz z wychowawczynią. Na początku oddziały dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz klasy I – III z rekwizytami radośnie zaprezentowały piosenki tematycznie związane z naszą piękną planetą. Klasa VIB wystąpiła w dydaktycznej inscenizacji ekologicznej, z której dowiedzieliśmy jak właściwie dbać o środowisko, jak postępować z elektroodpadami. Dlaczego istnieje potrzeba segregowania śmieci, recyklingu baterii i sprzętu elektronicznego? Przedstawiciele klas IV – VI mogli popisać się wiedzą w konkursie na temat ekologii, a końcowy

werdykt przyjęli z wielką radością, gdyż wszyscy zostali nagrodzeni. Impreza zakończyła się wręczeniem dyplomów dla drużyn, wśród których I miejsce zajęła klasa VIA. Znów najmłodsi miejscowej społeczności stanęli na wysokości zadania i „osłonili przyjaznym ramieniem Ziemię” promując postawy ekologiczne.

ELIMINACJE GMINNE XXXVI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

QQ 4.04.2013 r. grupa młodzieży Gimnazjum

im. Jana Pawła II, uczestnicząca w programie „eSzkoła – Moja wielkopolska” brała udział w wykładzie na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, zatytułowanym „Gwara wielkopolska na wesoło”.

„eSzkoła – Moja wielkopolska” Wykład przeprowadził Pan Jacek Hałasik, który od prawie 50 lat jest dziennikarzem Radia „Merkury”. Autor programu „Jasny fyrtel”. Znawca gwary poznańskiej, gawędziarz, publicysta, współautor programu historycznego „Mój POznań. Moja Wielkopolska”. Wykład poprzedziła wycieczka po starym mieście, w trakcie której uczniowie zapoznali się z historią Poznania oraz zwiedzili najważniejsze zabytki stolicy wielkopolski.

W piątek 26 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju na szczeblu gminy wzięły udział trzyosobowe drużyny z 5 szkół podstawowych. Uczestnicy turnieju rywalizowali w trzech konkurencjach: Test, składający się z 25 pytań, obejmujących zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym, w tym 5 tzw. skrzyżowań. Tor sprawnościowy składający się z 8 przeszkód (równoważnia, tarka, ósemka, korytarz z desek, slalom kółkowy tzw. żmijka, slalom z ograniczeniem, rynna, zatrzymanie w miejscu). Sprawdzian z  udzielania pomocy przedmedycznej polegający na odpowiedzi i wykonaniu przez drużynę zadania praktycznego związanego z udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej. Wyniki eliminacji gminnych I miejsce – Słupia pod Kępnem II miejsce – Łęka Mroczeńska III miejsce – Donaborów IV miejsce – Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

V miejsce – Grębanin Klasyfikacja indywidualna I miejsce – Roksana Czajkowska (SP Słupia) II miejsce – Jakub Gogół (SP Słupia) III miejsce – Wioletta Woźniak (SP Słupia) IV miejsce – Kornelia Maciejewska (SP Łęka Mroczeńska) V miejsce – Jakub Oszenda (SP Łęka Mroczeńska)

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie. Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować gminę Baranów w eliminacjach powiatowych które odbędą się 9 maja 2013 roku w miasteczku ruchu drogowego w Baranowie. Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Sportowe Okruchy

13

16 MEDALI LEKKOATLETÓW Z MROCZENIA 16 medali w tym 6 złotych zdobyli lekkoatleci z Mroczenia w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce. Warto zwrócić uwagę na dwa złote krążki zdobyte przez naszych reprezentantów w tak trudnej konkurencji jak skok wzwyż. Nasza ekipa wykazała się największą wszechstronnością.

Miłosz Albert zdobył srebrny medal

DESZCZOWA COCA-COLA

Wygrało Gimnazjum nr 2 z Kępna

Coca-Cola Cup to największy piłkarski turniej dla gimnazjalistów. W tym roku impreza ma swoją 15. odsłonę. W ubiegłym roku piłkarze z Mroczenia zawędrowali do finału rejonu, w tym mają szansę przynajmniej powtórzyć ten wynik. W rozegranym na naszym Orliku turnieju zajęli drugie, premiowane awansem, miejsce. Piłkarzom nie przeszkodziła nawet iście jesienna aura. Deszczu nie zląkł się też sekretarz Gminy Marek Potarzycki, który wręczył nagrody ufundowane przez Urząd Gminy.

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

STREETBALL NA ORLIKU. SPORT I URODA

Podejrzewamy, że słowo streetball może brzmieć tajemniczo nawet dla wytrawnych znawców sportu. Ale choć Baranów to nie Nowy Jork czy Chicago, to okazało się, że i u nas można zagrać w uliczną koszykówkę. Wiosenne słońce i niewątpliwa uroda koszykarek dodały blasku imprezie, która do Baranowa zawitała już po raz drugi. W tym roku do udziału w turnieju streetballowym Szkolny Związek Sportowy zaprosił dziewczęta z gimnazjów. Do rozgrywek eliminacyjnych wyznaczono w Wielkopolsce 24 obiekty. Cieszy fakt, iż w tym zestawie znalazł się i „Orlik” baranowski. Na starcie zameldowały się cztery teamy – po dwie z Mroczenia i Kępna (Gimnazjum nr 1). – Moje dziewczyny na pewno nie są faworytkami w tym turnieju, ale tanio skóry nie sprzedadzą – zapowiadała trenerka mroczenianek – Małgorzata Mikoś. Przed ponad dwie godziny na boisku toczył się zacięty, wyrównany bój, którego stawką były nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie (piłki i statuetki) oraz SZS Wielkopolska (dyplomy). Oba premiowane awansem miejsca na podium wywalczyły podopieczne Artura Schumachera. I nic w tym dziwnego, bo to przecież wielki entuzjasta basketu. W ubiegłym roku jego koszykarki również wygrały, ale na finał wojewódzki nie pojechały, bo zabrakło pieniędzy na transport. Sympatycznym kępniankom życzymy tej wiosny więcej szczęścia, bo zapału i talentu na pewno im nie brakuje.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Sportowe Okruchy

14

WIELKOPOLSKI ORLIK PO BARANOWSKU Ten turniej aż dwa razy musiał umykać przed fanaberiami aury. Ubiegłotygodniowy śnieg a kilka dni później zimny deszcz zmusiły organizatorów do zmiany terminów. Nie osłabiło to jednak sportowego ducha piłkarzy. Na starcie kolejnej edycji Wielkopolskiego Orli-

Wygrała ekipa z SP 3

ka stawiło się 7 zespołów. Zawody otworzyła p. dyrektor miejscowej szkoły. Zaapelowała ona o prawdziwie sportowego ducha. W grupie A kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa gospodarze w trzecim meczu zastopowani zostali przez zespół z Lasek (0:2). Dwie zdobyte w tym spotkaniu gole wysforowały Przemka Piaseckiego na czoło tabeli strzelców. Tego miejsca przebojowy snajper nie oddał już do końca zawodów. W Grupie B

zapachniało sensacją, gdy faworyt czyli SP 3 zremisował bezbramkowo z Łęką Mroczeńską. W derbowym meczu decydującym o awansie Donaborów pokonał nieznacznie Łękę 2:1. Piłkarze Alojzego Piaseckiego (Donaborów) po raz kolejny sprawili niespodziankę gromiąc w meczu o 3. miejsce Baranów 3:0. W finale bardzo długo utrzymywał się bezbramkowy remis i gdy kibice już już wyczekiwali karnych niezawodny w ta- Rewelacyjnie spisali się piłkarze z Donaborowa kich chwilach Kuba Skupień zdobył gola turnieju, pierwsze piłkarskie kroki stawiał na wagę awansu. Zawody na właśnie tu, gdyż przez dwa lata był uczniem baranowskim Orliku rozpo- szkoły w Baranowie. Natomiast Przemek częły się późnym popołu- Piasecki powinien chyba notować wszystkie dniem, co sprawiło, że jego gole zdobyte w Baranowie, bo to jego kolejny przebieg mogli podziwiać znakomity występ w tym miejscu. liczni kibice – rodzice, szkolni koledzy, mieszkańcy Baranowa. Finezyjnej grze i piłkarskim emocjom wreszcie kibicowało prawdziwie wiosenne słońce. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie wręczyła p. wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. Na koniec warto zaznaczyć, że baranowski Orlik dobrze służy piłkarski talentom. Szymon Czworowski, najlepszy bramkarz Meczom towarzyszyły niezwykłe emocje

PIŁKARSKA GIMNAZJADA Kolejna odsłona piłkarskiej wiosny na baranowskim Orliku należała do gimnazjalistów. W słoneczny czwartkowy poranek (18.04) rozegrano u nas turniej eliminacyjny Igrzysk Młodzieży Szkolnej Gimnazjada 2013. Stawką zawodów był awans do tury finałowej. Naszą gminę reprezentowali piłkarze z Mroczenia. W pierwszym meczu zawodnicy Jerzego Mosia bezbramkowo zremisowali z Opatowem, natomiast w drugim zostali rozbici 4:0 przez Laski.

Orlikowe trybuny były pełne kibiców

Mroczeń walczył do końca

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Pozostał jeszcze cień nadziei na drugie miejsce i awans, ale sen gimnazjalistów z Mroczenia mógł się spełnić w spotkaniu zamykającym zawody Laski musiałyby wygrać z Opatowem przynajmniej 5:0. Skończyło się na remisie 1:1. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie wręczył sekretarz Gminy Marek Potarzycki. Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Sportowe Okruchy

15

Sportowa pogoń za wiosną

Cóż począć a aurą, która miast rozpieszczać nas wiosennym słońcem, chłoszcze zimnem i deszczem? Nie srożyć się niepotrzebnie, a bezwzględnie wykorzystywać każdy ciepły dzień. Tak robią młodzi sportowcy z naszej Gminy. W piątkowe popołudnie 19 kwietnia futboliści z Baranowa, Donaborowa, Słupi, Łęki Mroczeńskiej, Trzebienia, Kępna i Lasek zmierzyli się w eliminacjach Turnieju „Wielkopolski Orlik 2013”. Zawody wygrali reprezentanci SP 3 z Kępna. W środę czwartek i piątek (17-19 kwietnia) rozegrano tu eliminacje Ogólnopolskich turniejów dla piłkarskiego narybku: XVIII Turniej im. M. Wielgusa (rocznik 2002 i młodsi) oraz XIII Turniej Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku (rocznik 2003 i młodsi). W niedzielę 28 kwietnia piłkarze z Baranowa (rocznik 2000 i młodsi) wzięli udział w Turnieju o Puchar Burmistrza Wieruszowa. Zajęli w nim trzecie miejsce w czym nie przeszkodził nawet zimny deszcz.

Szymon Czworowski strzegł bramki SP 3 i zdobył tytuł Najlepszego Bramkarza Turnieju

Piłkarze ze Słupi spisali się w Wieruszowie dzielnie zajmując III miejsce

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity : Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej www.baranow.pl w zakładce BIP umieszczone zostały ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów: Nr działki

Powierzchnia

1.

1646

0,0833 ha

2.

1647

0,0643 ha

Lp.

Obręb geodezyjny

Nr Księgi Wieczystej

1648

0,0673 ha

4.

379/6

0,0050 ha

Cena nieruchomości brutto

90000

KZ1E/00033261/9

Baranów 3.

Opis nieruchomości

KZ1E/00033938/6

70 000,00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana

73 000,00

7 600,00

Słownie złotych:

Dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy Siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy Siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 groszy Siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy

Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska - Siwek Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Reklama

16

www.meblar.com.pl

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Fabryka Mebli MEBLAR Maria i Franciszek Sołtysik Sp.J. Baranów, ul. Budka, 63-600 Kępno tel. +48 62 781 82 95 e-mail: biuro@meblar.com.pl

Nr 9 (9)  |  marzec/kwiecień 2013 r.


Od dnia 1 lipca 2013 roku na terenie całej Polski, gminy przejmą odpowiedzialność za wytwarzane przez mieszkańców odpady komunalne W Gminie Baranów do czasu uruchomienia Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej nowy system obejmować będzie tylko nieruchomości zamieszkałe (gospodarstwa domowe). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (sklepy, firmy, hotele itp.) nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Odpady z takich nieruchomości powinny być odbierane przez firmy świadczące usługi w tym zakresie na podstawie indywidualnie zawartej umowy.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranów będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego i będzie wynosić: 1) dla gospodarstw jednoosobowych............................................................ 6,40 zł lub 11,20 zł 2) dla gospodarstw dwuosobowych..............................................................11,20 zł lub 19,60 zł 3) dla gospodarstw trzyosobowych.............................................................. 14,40 zł lub 25,20 zł 4) dla gospodarstw zamieszkiwanych przez cztery osoby i więcej........16,00 zł lub 28,00 zł

Pamiętaj – Ty także masz wpływ na wysokość opłaty za odbiór odpadów. Jeśli będziesz segregował śmieci, zapłacisz mniej!

W zamian za stałą opłatę Gmina Baranów zapewnia odbiór i zagospodarowanie: 1) zmieszanych odpadów komunalnych z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w miesiącu, w ilości do 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe (przy średniej wadze pojemnika 110 dm3 wynoszącej ok 50 kg daje to ok 30 pojemników rocznie); 2) odpadów zbieranych selektywnie w workach do selektywnej zbiórki odpadów; 3) dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 4) dostarczonych przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych. a/odpady wielkogabarytowe; b/ odpady zielone; c/ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; d/ przeterminowane leki oraz szklane opakowania po lekach; e/ zużyte opony; f/ zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych; g/ odpady budowlane i rozbiórkowe; h/ odpady opakowaniowe zbierane selektywnie oraz zmieszane; i/ papier i tekturę; j/ drobne odpady metalowe; h/ odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych.


Na stronie http://www.baranow.pl/ w zakładce „Nowe zasady w gospodarce odpadami” znajdziesz informacje o:  wysokości opłat za odbiór śmieci zmieszanych i posegregowanych  zasadach odbierania odpadów od mieszkańców  odpadach które będzie można przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który będzie zlokalizowany przy składowisku w Mianowicach

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 9  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 9  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement