a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Urząd Gminy w Baranowie czynny będzie: 24.12.2012 r. – 8.00-13.00 31.12.2012 r. – 8.00-14.00

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Samorządu Gminy Baranów

Nr 7 (7) | listopad/grudzień 2012 r.

W piątek 28 grudnia o 16.30 zapraszamy wszystkich na wspólne kolędowanie.

Wesołych świąt! Bez zmartwień, Z barszczem, z grzybami, z karpiem, Z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce. Wesołych świąt! A w święta, Niech się snuje kolęda. I gałązki świerkowe Niech Wam pachną na zdrowie. Wesołych świąt! A z Gwiazdką! Pod świeczek łuną jasną Życzcie sobie jak najwięcej Zwykłego, ludzkiego szczęścia. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Problemy ma tylko czterech członków Komisji Rewizyjnej w Baranowie Trudno nie odnieść się do listu radnych „Problemy w Baranowie na linii wójt – komisja rewizyjna”, który ukazał się w Tygodniku Kępińskim w dniu 6.12.2012 roku, jeżeli czytając ten artykuł nie znajduję tam słowa prawdy. Uważam, że radni, którzy podpisali się pod tym listem powinni być świadomi, że oskarżając mnie o: notoryczne utrudnianie przeprowadzania kontroli, odmawianie wyjaśnień, nie udostępnianie dokumentów, aby cyt. nieprawidłowości nie ujrzały światła dziennego, stosowanie nacisków, nietolerowanie niezależności, obrażają mnie, stawiają w złym świetle a przede wszystkim naruszają moje dobra osobiste. Myślę, że panowie radni zagalopowali się ze swoimi nieprawdziwymi i niepotwierdzonymi zarzutami w stosunku do mojej osoby czym niewątpliwie narazili się na możliwość wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego i cywilnego. Ta wypowiedź radnych jest ripostą na mój artykuł w „Kronikarzu Ziemi Baranowskiej” pt.: „W LISTOPADZIE MIJA MÓJ PÓŁMETEK” (zapraszam do lektury na stronie Urzędu Gminy www.baranow.pl) jak panowie w tej Komisji działają. Nie mogli zaprzeczyć żadnemu słowu, które zostało w moim artykule wypowiedziane, ponieważ w przeciwieństwie do ich artykułu, mój przedstawiał fakty. W 2011 roku sposób kontroli Komisji Rewizyjnej (KR) i ich kłamliwe wnioski i stwierdzenia, że utrudniam pracę komisji spowodowały, że na początku 2012 roku złożyłam wniosek do Rady Gminy Baranów o określenie zasad współpracy z KR. Każdy dokument o jaki KR zawnioskowała został jej przedłożony i podpisany przez jej członka: „otrzymałem w dniu… i podpis”. Kategorycznie zaprzeczam jakobym odmówiła wydania jakiegokolwiek żądanego przez KR dokumentu w zakreślonym terminie. Myślę, że panowie radni zapomnieli, że KR nie jest samodzielnym organem kontrolnym Gminy a jedynie narzędziem kontroli, przy którego pomocy Rada Gminy wykonuje swe uprawnienia kontrolne. Podstawą jej działalności winien być plan pracy a każde czynności nie objęte nim stanowią naruszenie prawa – ale panowie radni o tym nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć? Samodzielnie bez żadnego umocowania ustawowego i bez zgody Rady występują do organów zewnętrznych uprawnionych do kontroli z zarzutami naruszenia przeze mnie prawa i dyscypliny finansów publicznych lecz ani Wojewoda, ani Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (odpowiadając na 16-tu stronach o moim działaniu zgodnie z literą prawa), ani RIO, ani inne instytucje,

Rozmowa kontrolowana

QQ Od kilku miesięcy nasza Gmina ma no-

wego dzielnicowego. Obowiązki te pełni sierż. Anna Stempniak.

OD RAZU REAGUJĘ!

do których zwracała się KR, nie potwierdziły zarzutów. Ustosunkowując się do twierdzeń radnych, że Dyrektorzy Szkół i innych jednostek organizacyjnych bez problemu przedstawiali dokumenty i składali wyjaśnienia pragnę zauważyć, że obsługę finansową szkół prowadzi Zespół Obsługi Szkół z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Baranów i Dyrektorzy posiadają niewiele dokumentów (a żadnych finansowych) dot. remontów i bieżącej obsługi w swoich placówkach. Ponadto twierdzenia, że KR kilkakrotnie zrzekała się należnych diet lub przeznaczała je na cele społeczne są gołosłowne. KR tylko dwukrotnie zrzekła się diet (było w tym samym dniu posiedzenie Rady), a kwoty przeznaczone na cele społeczne, które zdaniem p. Kosika i p. Stasiaka wyrażonym na ostatniej Sesji Rady Gminy trafiły do Caritas – Słupia są nieprawdziwe gdyż Caritas nic o tym nie wie…. I tak na pewno mogłabym wiele cytatów przedstawić jako wymyślone zarzuty, aby utrudniać mi pracę od pierwszych dni mojego urzędowania, zniechęcać, obrzucać błotem, szkalować – a może w końcu poddam się, zrezygnuję… Ale jak twierdzi jeden z radnych, który podpisał się tym artykułem, jestem osobą silną, mam swoje obrane cele i słuchając się Mieszkańców Gminy Baranów pracuję całym sercem, dążąc do tego, aby pieniądze, które wpływają do kasy Urzędu zostały przeznaczone zgodnie z ich oczekiwaniami. Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów Ciekawi mnie jaki jest Państwa opinia na ten i podobne tematy? Piszcie więc bogumila.lewandowska-siwek@baranow.pl

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

– Kobieta w mundurze to w naszym kraju ciągle rzecz niezwykła. Jak mieszkańcy naszej gminy przyjęli swoją dzielnicową? – To prawda, kobieta w mundurze jeszcze zadziwia, ale obecnie coraz więcej kobiet wstępuje w szeregi policji. – Co doradziłaby pani dziewczynie chcącej spróbować się w tej pracy? – Każdy człowiek jest inny, każdy ma inną odporność psychiczną i predyspozycje. Jeżeli byłaby osoba chętna do wstąpienia w szeregi policji i miałaby jakiekolwiek pytania, to zapraszam do Punktu Przyjęć Dzielnicowych w Baranowie. Z miłą chęcią odpowiem na pytania. Tel. 79 15 330, tel. komórkowy 723 262 937 – Podobno sierżant Stempniak to bardzo surowa policjantka. To ile już pani wlepiła mandatów? – Mieszkańcy gminy Baranów tak mnie ocenili? Ja mogę się tylko domyślać dlaczego. W Polsce przyjęła się powszechna opinia, że policjantki są „ostre” i dokładne toteż podejrzewam, że to jest powodem do takiej oceny. Wydaje mi się że innym powodem takiej opinii jest moja reakcja na wszystkie wykroczenia i przestępstwa. Gdy widzę jak dany obywatel popełnia czyn zabroniony, to od razu reaguję. – Baranów to podobno najspokojniejsze miejsce na ziemi. Pani dzielnicowa to potwierdza? – Raczej tak. Oczywiście ludzie mają swoje problemy, zresztą podobne jak w gminach sąsiednich: pijaństwo w miejscach publicznych, przemoc w rodzinie. Przypominam, że nie można spożywać alkoholu w miejscach publicznych. – Wzięła pani udział w kilku zebraniach wiejskich? Jak z tej perspektywy wyglądają potrzeby mieszkańców? – Na podstawie moich obserwacji największym problemem mieszkańców w gminie Baranów jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Na każdym zebraniu wiejskim poruszałam ten temat. Dla przypomnienia – miejsce publiczne to wszelkie dostępne powszechnie i nieodpłatnie. Przykładami przestrzeni publicznych są drogi i ulice, place miejskie czy różne stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną. Przestrzeniami publicznymi są też zwykle różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność państwową lub gminną. Jedną z form przestrzeni publicznych mogą być tzw. przestrzenie pseudo-publiczne, w istocie prywatne, takie jak: budynki użyteczności publicznej, np. sklepy spożywcze, hole kinowe, dworcowe, ciąg dalszy na str. 3. >> Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


W Baranowskim Urzędzie >>ciąg dalszy ze str. 2.

• prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespohale targowe, boiska sportowe, obiekty muzełu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi alne lub inne miejsca udostępniane publicznie 20 km/h, przez właściciela lub zarządcę w określonym • zakaz postoju w strefie zamieszkania w inczasie Warto w tym miejscu przypomnieć że nym miejscu niż wyznaczone w tym celu. przez cały rok na terenie Z powyższego zapisu gminy jest realizowany wynika, że w przypadprogram „Pozory mylą ku braku wyznaczodowód nie”. Program ma nych miejsc do postoju na celu przypomnienie pojazdów, parkowanie osobom dorosłym, że w strefie zamieszkania alkohol do nieletnich jest niedopuszczalne. najczęściej trafia za poKierowcy zapominają mocą dorosłych. Spożyo tym, że w strefie zawanie jak i usiłowanie mieszkania pieszy ma spożywania alkoholu pierwszeństwo przed w miejscu publicznym Ciekawe co naszej dzielnicowej przyniósł Mikołaj? pojazdami a bardzo częjest wykroczeniem. sto kierujący pojazdami Bardzo często zdarza się, że osoby spożywające używają na pieszych sygnałów dźwiękowych alkohol na terenie gminy Baranów po spożyciu w postaci „klaksonu”. Nadużywanie sygnałów wsiadają za kierownicę. dźwiękowych jest wykroczeniem. Mieszkańcy – W trakcie niedawnego zebrania na Rynku w Baranowie robią sobie tzw. „samowolMuratorze mieszkańcy skarżyli się, że na kę” ponieważ każdy parkuje jak mu wygodniej, tym osiedlu jest coraz niebezpieczniej, nie patrząc na znaki drogowe. Kierujący pobo auta pędzą tam z ogromną szybkością. jazdami mechanicznymi nie reagują na moje Proponowali dodatkowe oznakowanie. ustne pouczenia o prawidłowym parkowaniu. A przecież jest to strefa zamieszkania. Jak Chcę w tym miejscu Państwu przypomnieć, więc poprawić bezpieczeństwo mieszkań- że każdy samochód zaparkowany w miejscu ców Muratora? Trzy miesiące temu strefą niedozwolonym, czyli poza wyznaczonym zamieszkania stały się również ulice wokół miejscem, zagraża bezpieczeństwu i każdy baranowskiego Rynku. Czy zmiany poszły tak nieprawidłowo zaparkowany pojazd może w dobrym kierunku? zostać zholowany na parking policyjny. – Problem bierze się z tego, że praktycznie – Na koniec daję Pani szansę na pytanie żaden kierowca nie wie co ten znak oznacza. skierowane do mieszkańców naszej Gminy. Dla przypomnienia strefa zamieszkania – – Nie bądźcie bierni! Reagujcie na wszystkie zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo przestępstwa, których jesteście świadkami. Mam o ruchu drogowym „strefa zamieszkania” jest tutaj na uwadze szczególnie przemoc fizyczną to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne i psychiczną w rodzinach. Pamiętajcie żeby nie drogi, na których obowiązują szczególne zasa- być obojętnym wobec losu innych ludzi. Może dy ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy ozna- dzięki Twojej interwencji komuś nie stanie się czone są odpowiednimi znakami drogowymi. krzywda, bo w przemocy rodzinnej najbardziej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz- cierpią dzieci. Pamiętajcie o tym! W przypadku nych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. jakichkolwiek problemów czy wątpliwości chętw sprawie znaków i sygnałów drogowych, nie służę pomocą w Punkcie Przyjęć w Baranowie określa w § 58 definicję znaku D-40 „strefa lub telefonicznie pod nr telefonu 723 262 937, zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., a w nagłych zdarzeniach wymagających natychże umieszczone w tej strefie urządzenia i roz- miastowej interwencji Policji proszę dzwonić na wiązania wymuszające powolną jazdę (np. nr alarmowy 997 lub 112. Rozmawiał (ems) progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji Baranów, Oś. Murator, Donaborów, Jankowy, „strefy zamieszkania”, to m.in.: Młynarka, Słupia p. Kępnem • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami, Feliksów, Grębanin kol. I, II, Joanka Mroczeńska, • możliwość korzystania z drogi przez dzieJustynka, Lipka, Łęka Mroczeńska, Marianka cko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby Mroczeńska, Mroczeń, Żurawiniec starszej,

Rejon nr VII

Rejon nr VIII

QQ Jury konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 wyróżniło 10 gmin, które w sposób najpełniejszy i najbardziej efektywny zrealizowały działania profilaktyczne. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się 6 grudnia. W Gronie laureatów ponownie znalazł się Baranów.

BARANÓW GMINĄ ODPOWIEDZIALNĄ Komisja Konkursowa dokonała wyboru dziesięciu równorzędnych laureatów konkursu ODPOWIEDZIALNA GMINA 2012, którzy uhonorowani zostaną tytułem ODPOWIEDZIALNEJ GMINY 2012 oraz statuetką i dyplomem podczas uroczystości zorganizowanej w styczniu 2013 roku w Warszawie. • Baranów, woj. wielkopolskie; • Chorzów, woj. śląskie; • Częstochowa, woj. śląskie; • Nowa Wieś Wielka, woj. kujawskopomorskie; • Odolanów, woj. wielkopolskie; • Praszka, woj. opolskie; • Skawina, woj. małopolskie; • Wieliczki, woj. warmińsko-mazurskie; • Wieluń, woj. łódzkie; • Żmigród, woj. dolnośląskie; Oprócz zakresu i stopnia realizacji założeń kampanii przez uczestników, określonych w  Przewodniku po kampanii, oceniano stopień ich efektywności. Brano pod uwagę również zakres i stopień kreatywności i efektywności podjętych działań dodatkowych, stanowiących wkład własny uczestników w kampanię. Weryfikacji powyższych posłużyły raporty z realizacji programu, nadesłane przez uczestników do 20.11.2012 r. Warto działać, poświęcać czas, prowadzić edukację i pomagać każdemu potrzebującemu. Tak ważne jest, aby osoby nieletnie nie miały dostępu do alkoholu, a to zależy tylko i wyłącznie od osób dorosłych czyli od nas samych. To wyłącznie dorośli sprzedają lub przekazują nieletnim alkohol. Dlatego tak ważna jest edukacja i zapobieganie złym sytuacjom. Dziękuję szczególnie organizatorom Kampanii tj. Marketing & Communications z Warszawy. Składam także wyrazy podziękowania wszystkim, którzy działali, pomagali realizować Kampanię „Pozory mylą, dowód nie” i zapracowali na ten wspólny sukces naszej Gminy. Marek Potarzycki

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

3

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

4

QQ Trwają prace nad budżetem Gminy Baranów na rok 2013. Projekt, zgodnie z wymogami prawa, został opracowany przez wójta

w terminie do 15 listopada. Obecnie nad budżetem pracują radni. Budżetowe zamierzenia przedstawia skarbnik Gminy – Marzena Żłobińska.

20% NA INWESTYCJE W 2013 roku Wydatki budżetu planowane są na – budowa drogi do bloku w Mroczeniu; kwotę 24 600 354 zł w tym wydatki – budowa ul. Jasnej w Baranowie na majątkowe 6 810 200 zł. odcinku od ul. Jarzębinowej do ul. Z wydatków majątkowych: Geodetów. – 1 464 700 zł zostanie przeznaczooraz inwestycje w oświetlenie uliczne, ne na zakup dodatkowych udziałów dodatkowe lampy powstaną w Donabow Spółce Wodociągi Kępińskie na rowie, Baranowie i w Mroczeniu. W busfinansowanie budowy kanalizacji dżecie znalazły się środki na budowę sanitarnej i wymianę sieci wodociądomu ludowego w Baranowie, kolejny gowej we wsiach Jankowy Donaborów etap rozbudowy OSP w Donaborowie i Słupia, czy doposażenie zakupionego w tym – 279 532,00 na zakup udziałów w spółroku ciągnika. ce „Inwestor Kępno” na sfinansowanie Konstruując budżet nie zapomniano budowy Zakładu Zagospodarowania o kulturze fizycznej i oświacie. Znaczne w Olszowej i rekultywację składowiśrodki zostaną przeznaczone na budowę ska w Donaborowie. ogólnodostępnego boiska przy GimnaPozostała kwota 5 065 968 zł to kwozjum w Mroczeniu oraz na Budowę sali ta wydatków inwestycyjnych. Jak wynigimnastycznej przy Szkole w Słupi pod ka z powyższych danych przyszłoroczKępnem. nym budżecie ponad 20 % wydatków W budżecie zaplanowane zostały rówprzeznaczone zostanie na inwestycje. nież środki na przygotowanie projektów Do najważniejszych zadań inwestydla zadań inwestycyjnych które mają być Skarbnik Marzena Żłobińska szuka u Św. Mikołaja cyjnych i zarazem najbardziej oczekirealizowane w kolejnych latach: wsparcia dla gminnych inwestycji wanych przez mieszkańców będą nale– projekt sali Sportowej w Baranowie żeć na pewno inwestycje drogowe: – projekty ścieżek rowerowych w Mroczeń – Łęka Mroczeńska i Jo– budowa ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów; anka – Mroczeń ul. Orlika – II etap przebudowy drogi Przy Torach; – projekt drogi z odwodnieniem przy boisku w Jankowach – budowa drogi Mroczeń – Grębanin (droga dojazdowa do pól); – projekt ul. Orlika z uzbrojeniem w Baranowie.

QQ Przyszła zima, nastały opady śniegu. Mieszkańcy pytają o plan odśnieżania dróg.

AKCJA ZIMA

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych w tym usunięcie błota, śniegu i lodu należy do zarządcy drogi czyli odpowiednio Gminy, Powiatu i GDDKiA. Pragniemy poinformować, że na terenie gminy zimowym utrzymaniem dróg w sezonie ZIMA 2012/2013 zajmować będą się:

„EWEL-BART” IMPORT-EXPORT Grzegorz Kula, 63-630 Rychtal, Skoroszów 2A. Dyżur telefoniczny z ramienia Powiatowego

W przypadku dróg gminnych: USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE Andrzej Ramza 63611 Mroczeń 91, tel. 62 7817217, tel. Kom. 695 191 140. Utrudnienia na drogach prosimy zgłaszać do sołtysów poszczególnych sołectw. Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy Baranów jest Maciej Hojeński – tel. 602 527 415.

W przypadku dróg powiatowych:

Usuwanie gołoledzi i odśnieżanie na terenie Gminy Baranów realizuje: P.P.H.U.

Zarządu Dróg pełnią: Bożena Dziergwa tel. kom. 662 272 157 i Paweł Miś tel. kom. 530 033 667. Jednocześnie informujemy, że z inicjatywy p. Wójt i zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy został zakupiony mały ciągnik

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

VEGA 36Hp wraz ze spychaczem czołowym, który obecnie służy do odśnieżania ścieżek rowerowych oraz chodników położonych poza granicami nieruchomości prywatnych. W przyszłym roku poprzez sukcesywne doposażanie ciągnika w dodatkowy osprzęt (np. kosiarka na wysięgniku, szczotka, kosiarka bijakowa, rozsiewacz) powinno zostać zrealizowanych wiele różnych prac związanych przede wszystkim z utrzymaniem ciągów pieszo-rowerowych na terenie naszej Gminy. Natomiast zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranów do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Pożądane jest, aby śnieg z chodników został uprzątnięty w godzinach rannych, najpóźniej do godz. 8.00, a w przypadku silnych opadów śniegu chodnik należy odśnieżyć w ciągu godziny od ustania opadów. Marek Potarzycki. Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


Krok Po Kroku QQ W przyszłym roku powstanie kolejna nowa sala gimnastyczna w naszej Gminie. Po Łęce Mroczeńskiej, gdzie taki obiekt otwarto we wrześniu, teraz czas na Słupię.

UMOWA NA SALĘ W SŁUPI PODPISANA W przyszłym roku dzieci z kolejnej szkoły podstawowej na terenie gminy Baranów będą mogły korzystać z sali gimnastycznej. 30 listopada 2012 r. podpisano umowę na realizację „pod klucz” sali gimnastycznej z zapleczem przy podstawowej w Słupi p. Kępnem. Generalnym wykonawcą zadania wybranym w przetargu jest firma „KUBOT” sp. J. Antoni i Małgorzata Kubot z Kępna. Roboty budowlane mają zakończyć się do 30 października 2013 roku. Planowane przekazanie obiektu do eksploatacji nastąpi w jesienią 2013 roku.  (arko)

Dyrektorce słupskiej podstawówki Mikołaj przyniósł wiadomość o podpisaniu umowy na budowę sali gimnastycznej

ekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jury przypadł do gustu pomysł organizacji festynów integracyjnych.

Celem konkursu jest pobudzenie, wyszukiwanie i promowanie inicjatyw lokalnych w zakresie proekologicznej i prokulturowej strategii rozwoju obszarów wiejskich, które mogą powodować wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności tych obszarów na terenie Wielkopolski oraz promowanie działań przyczyniających sie do popularyzowania i realizacji idei „Małej ojczyzny” bliskiej swoim obywatelom. Zgłoszony przez Gminę Baranów projekt pt. „Festyny sołeckie” spotkał się z uznaniem komisji konkursowej, która postanowiła przyznać wyróżnienie wraz z nagrodą w formie dotacji w wysokości 6000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wyróżnienie odebrała wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek 13 grudnia 2012 r. (mak) Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

QQ Jamica została wreszcie wyczyszczona!

Baranowianie bardzo długo na to czekali a teraz pytają co się stało, jaki był zakres i koszty wykonanych robót? Odpowiada Łukasz Kuroszczyk – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie.

JAMICA UWOLNIONA!

QQ Gmina Baranów znalazła się wśród laureatów XIII edycji konkursu pn. „Działania pro-

FESTYNY OK!

5

– W 2012 r. zostały wykonane prace konserwacyjne na długości 11,807 km. Zakres prac obejmował wykaszanie dna i skarp wraz z hakowaniem dna na całej długości rzeki oraz odmulenie dna na terenie miejscowości Słupia pod Kępnem i Grębanina. – Czy jest jakiś harmonogram prac związanych z czyszczeniem rzek? Innymi słowy kiedy należy spodziewać się kolejnego czyszczenia? – W roku 2013 planuje się wykonanie konserwacji na długości 1,3 km. Zakres prac będzie obejmował wykoszenie skarp i dna cieku oraz odmulenie dna. – Nowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę zalewu w Donaborowie i Jankowach. Czy i kiedy ta inwestycja może ruszyć? Czy w związku z tym możemy liczyć na wcześniejsze powstanie zalewu na terenie naszej gminy? – Zbiornik „Grębanin” na terenie gm. Baranów znajduje się w Programie Budowy Urządzeń Małej Retencji. Ze względu jednak na ograniczone środki budżetowe nie został ujęty w Wieloletnim programie inwestycji melioracyjnych w województwie wielkopolskim na lata 2014 – 2020, a ten dokument stanowi podstawę działań tutejszego Zarządu. – Jakie są plany WZMIUW na najbliższe lata związane z Gminą Baranów? – W najbliższych latach planowana jest na rzekach gm. Baranów bieżąca konserwacja.. Rozmawiał (arko)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Krok Po Kroku

6 QQ Dobiega końca realizowany przez Gminę

Baranów projekt pn.: „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” w ramach Rządowego Programu Ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem Bezpieczniej”. W mijającym roku w Wielkopolsce jedynie dwóm samorządom udało się zakwalifikować do tego projektu.

RAZEM BEZPIECZNIEJ Łudzące statystyki – Choć statystyki uspokajają, to nie można stracić czujności. Wedle nich Baranów jawi się jako miejsce raczej spokojne, bez szczególnych i poważnych zagrożeń. Jednak inaczej wygląda to z perspektywy rodzica czy nauczyciela. Projekt był wynikiem analiz i potrzeb środowiska szkolnego Gminy Baranów, szeroko dyskutowanych podczas narad dyrektorów, którzy wcześniej nad problemem pochylili się wspólnie z nauczycielami swoich placówek. Przemoc i agresja wdarła się już do szkół i jak podkreślają nauczyciele niejednokrotnie dotyczy już najmłodszych dzieci w – klasach I – III. Postanowiliśmy więc działać i włączyć się w ten ogólnopolski program.

QQ Zabytkowe Budynki komunalne – dawnej szkoły ewangelickiej w Mroczeniu oraz Dwór

w Żurawińcu po wielu perturbacjach doczekały się w bieżącym roku nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Na wymianę stolarki lokatorzy oczekiwali bezskutecznie od wielu lat. Pierwotnie zadanie miało być realizowane w 2011 roku, Ale ze względu na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków zostało przełożone na rok 2012.

NOWE OKNA Przetarg na realizację zadania został ogłoszony na początku roku, ale wykonawca przystąpił do realizacji zadania ze znacznym opóźnieniem i jeszcze w październiku istniała poważna obawa czy zdąży z pracami do końca roku. Na szczęście, ku zadowoleniu lokatorów, pomimo wielu trudności wynikających głównie ze strony wykonawcy, zadanie zostało doproDawna szkoła ewangelicka wadzone do końca. Kary umowne naliczone nierzetelnemu wykonawcy zasilą komunalnych będą wymieniane sukcesywbudżet gminy. Kolejne okna w budynkach nie w miarę posiadanych środków. (kosa)

Lepiej zapobiegać niż leczyć Do walki z agresją i aspołecznymi zachowaniami trzeba podejść z kilku poziomów: dziecka, rodzica i nauczyciela. Nie można bowiem np. tłumaczyć w szkole dziecku, że pewne zachowania są niepokojące i aspołeczne, kiedy w domu takie zachowanie uważane jest za normalne. Trzeba zatem spróbować edukować również dorosłych, od których dzieci niestety najczęściej czerpią agresywne zachowania. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” określone zostały poszczególne działania projektu i metody wsparcia. – Projekt rozpoczął się i kończy się badaniem ankietowym skierowanym do uczniów. Pierwsza z nich – bardzo rozbudowana – miała pokazać z jakimi zagrożeniami zmagają się dzieci w szkołach i poza nią, druga ma pomóc ocenić czy realizacja projektu była dla młodych ludzi motywująca. O wypełnienie ankiet poprosiliśmy również rodziców, chcąc poznać ich wiedzę na temat dzieci. Dość ważnym elementem projektu były warsztaty profilaktyczne kierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli, a prowadzone przez trenerów zajmujących się problematyką na co dzień.

W walce z cyberprzemocą Od czerwca do grudnia odbywały się więc warsztaty dotyczące komunikacji w grupie rówieśniczej, agresji i przemocy oraz cyberprzemocy. Te ostatnie, skierowane zostały również do rodziców. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały tak, aby wziął w nich udział każdy uczeń i uczennica ze szkół podstawowych i gimnazjum. Ich głównym celem było podniesienie świadomości na temat zagrożeń jakie czyhają na dzieci w szkole, w Internecie, itp. Kolejnym ważnym działaniem było zorganizowanie pikniku. Jego celem było przede wszystkim pokazanie, że można spędzać czas wolny, doskonale się bawić bez sięgania po niebezpieczne używki, rywalizować bez stosowania przemocy, w duchu fair play. W trakcie pikniku na uczestników czekało wiele atrakcji, gier i zabaw. Zwycięzcy otrzymali

Mikołaj zajrzał również do wydziału inwestycji

dyplomy i nagrody. Na wszystkie dzieci czekała też niespodzianka w postaci koszulek z logo programu „Razem bezpieczniej”. Każda szkoła otrzymała koszulki w innym kolorze.

Monitoring w szkole Jednym z większych działań było również zastosowanie narzędzia wspomagającego walkę z agresywnymi zachowaniami oraz powodującego wzrost bezpieczeństwa uczniów i innych osób przebywających w szkole w postaci monitoringu wizyjnego. Narzędzie to zostało wdrożone w życie w największej szkole podstawowej w Gminie Baranów, tj. w Łęce Mroczeńskiej. Już dziś wiadomo, że tak cały projekt jak i sam monitoring okazały się skutecznym narzędziem w walce z agresywnymi zachowaniami, o czym może świadczyć spadek niebezpiecznych zdarzeń jakie pojawiały się jeszcze przed

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

realizacją projektu. W tej sytuacji pytanie czy włączyć się w kolejną edycję tego programu wydaje się czysto retorycznym. Witamy więc Gminę Baranów w programie „Razem bezpieczniej 2?” (mak)

Projekt pt. „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” realizowany przez Gminę Baranów współfinansowany jest ze środków Programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


Z Unijnej Kiesy

7

QQ Fundraising. Pod tym dość obco brzmiącym tytułem, w sobotę 8 grudnia 2012 roku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządo-

wych działających w Gminie Baranów na temat pozyskiwania środków. Prowadziła je Karolina Cyran-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednym z przedsięwzięć realizowanych przez Fundację jest Program Fim@ngo, którego celem jest ułatwianie przedstawicielom organizacji pozarządowych dostępu do informacji, szkoleń, poradnictwa. Właśnie w ramach tego programu, odbyło się szkolenie w Baranowie.

Gdyby moja organizacja w 2013 r. miała milion, to… Uczestnicy spotkania dowiedzieli się nie tylko co to takiego fundraising, ale również jaka siła i jakie zasoby drzemią w każdej organizacji i jej członkach. Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia, ale nie takiego zwyczajnego. Każdy bowiem miał zakończyć swoją krótką prezentację rozwinięciem zdania „Gdyby moja organizacji w 2013 miała milion to. ….” . Pomysły były bardzo różne, ale generalnie skupiały się na zaspokojeniu najbardziej pilnych potrzeb i rozwiązywaniu problemów społeczności w których organizacje działają. Później była praca w grupach. Dyskutowano o programach, planach, strategiach, budżetowaniu

i planowaniu, czyli tych wszystkich elementach, które wiążą się z niełatwą i często niedocenianą pracą w organizacji. Na zakończenie znów każdy został poproszony o podsumowanie, w formie dokończenia zdania „Dzisiejszy dzień był dla mnie…” Zdecydowana większość odpowiedziała że inspiracją i motywacją do dalszego działania. Sobotnie spotkanie kolejny raz dowodzi, że w Gminie Baranów istnieją organizacje, które chcą działać, rozwijać się, zdobywać wiedzę przydatną w pracy społecznej. To również kolejna możliwość integracji środowiska pozarządowego i wspólnej dyskusji o problemach, ale również sukcesach. (mak)

QQ ZAKOŃCZENIE V EDYCJI PROGRAMU

CERTYFIKATY DLA AMBITNYCH KOBIET 23 listopada 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie V edycji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”. Uczestniczki projektu odebrały Certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach szkoleniowo-warsztatowych, które wręczyła p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz p. Magdalena Knyt-Walas, przedstawicielka firmy Global Training Centre, która współpracowała z GOPS w realizacji bloku szkoleniowo – warsztatowego. W  projekcie wzięło udział siedem kobiet, które wykazały ogromne zaangażowanie w czasie prowadzonych zajęć. Panie uczestniczyły w szkoleniach i kursach pozwalających na zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności przydatnych na lokalnym rynku pracy. Były to: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, kurs ABC zarządzania budżetem domowym oraz warsztaty Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

stylizacji i wizażu. Ponadto pani psycholog poprowadziła warsztaty, które miały na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz

mocnych stron a także zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Najważniejszym etapem było jednak szkolenie zawodowe „Kurs opiekunki dziecięcej”. Kurs podzielony był na trzy etapy:

bezpieczeństwo dziecka, zdrowie i pielęgnacja dziecka oraz psychologia dziecka. Wiedzę zdobyta podczas zajęć teoretycznych panie wykorzystywały podczas zajęć praktycznych, które odbyły się w przedszkolach w Baranowie i Mroczeniu. W ramach projektu jedna uczestniczka została skierowana do uzupełnienia wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i korzysta z dofinansowania kosztów nauki. We wrześniu br. w ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny do Karpacza. Uczestniczki zwiedzały Sudety oraz atrakcje okolic Karpacza: Świątynię Wang, Park Miniatur a także Sztolnię w Kowarach. Wspólny wyjazd był zarówno odpoczynkiem i oderwaniem się od codzienności jak i zdobyciem nowych doświadczeń. Przede wszystkim służył jednak integracji i wzajemnemu poznaniu się uczestników. Pracownicy GOPS w Baranowie pragną serdecznie podziękować wszystkim beneficjentkom za udział w projekcie. Mamy nadzieję że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był też ciekawym i ważnym wydarzeniem.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

(nat)


8

Po Godzinach

QQ Tradycyjnie 6 grudnia należy do św. Mikołaja. W tym roku był wyjątkowo szczodry i spolegliwy. Spełniał marzenia, sypał prezentami.

Pracowity Mikołajowy czwartek

Swój imieninowy rajd zaczął od szkół i przedszkoli. I już w Mroczeniu wpadł w ramiona konkurencji! Nie zmąciło to jednak jego anielskiego spokoju i z powagą obdarował chwilę później dyżurujących na ulicy policjantów. Grażynie Gruszce – dyrektorce szkoły w Słupi szepnął w ucho, że mimo śniegu ruszyły już prace przy budowie sali gimnastycznej, z kolei Ilonę Grząkę dyrektorkę szkoły w Łęce zapewnił, że w świeżo oddanej sali gimnastycznej w przyszłym roku zdobędzie worek medali, Ewie Bagińskiej przyniósł wieść o budowie sztucznych boisk obok jej placówki, Irenie Mazurkiewicz – dyrektorce szkoły w Baranowie obiecał nową klasę, a całemu Wydziałowi Inwestycji Urzędu Gminy i jej kierownikowi Arturowi Kosakiewiczowi nakreślił wizję sporych działań w przyszłym roku. W Grębaninie odetchnął chwilkę w towarzystwie dwóch kumpli (?) z branży, by wieczorem pod choinką w Baranowie wytoczyć się majestatycznie ze strażackiego auta. Iście pracowity czwartek miał nasz Mikołaj. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


Po Godzinach QQ W tym roku wigilijnych gości podjął Donaborów

WIGILIJNIE, OPŁATKOWO

Cudownym wyróżnikiem tegorocznej gminnej wigilii były jasełka. Widowisko przygotowane przez dzieci ze szkoły w Donaborowie wyszło spod ręki Małgorzaty Dąbrowskiej. Emanowało magią i energią, światłem i  muzyką skrzypiec Kingi Dąbrowskiej. Później popłynęły życzenia a po błogosławieństwie sprawionym przez ks. Dariusza Woźniaka wszyscy przełamali się opłatkiem i zasiedli do świątecznego stołu. W trakcie wigilijnego

wieczoru rozstrzygnięto konkurs na piernik świąteczny. Jurorzy uznali, że żadne Koło Gospodyń Wiejskich nie zajęło miejsca gorszego niż pierwsze. (es)

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów zachęca abyśmy zostali Świętymi Mikołajami nie tylko przez okres świąteczny ale tak jak do tej pory przez cały rok. Przypominamy iż akcja zbierania nakrętek dla Mateusza trwa. Do akcji dołącza coraz więcej ludzi dobrej woli. Rehabilitacja przynosi efekty, pokażmy wiec Mateuszowi, że jesteśmy razem z nim, że kibicujemy mu i trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia a nasze wsparcie wyraźmy w … nakrętkach!!! Przypominamy iż zbieramy nakrętki od wody, soków, płynów do płukania, szamponów itp. Najważniejsze aby nakrętki nie posiadały metalowych elementów. Akcja trwa do kwietnia 2013r.

9 Jubilaci obchodzący urodziny w listopadzie i grudniu 2012 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1932 r.) Jadwiga Albert– Żurawiniec Cecylia Dworak– Mroczeń Teresa Jakubowska– Młynarka Pelagia Jerczyńska– Donaborów Alojzy Niwa Józef – Marianka Mroczeńska Aniela Pastusiak– Donaborów Jadwiga Sroka– Słupia pod Kępnem Leokadia Wiśniewska – Mroczeń 81 lat (ur. 1931 r.) Olimpia Katarzyna Oleksyk – Mroczeń 82 lata (ur. 1930 r.) Maria Czarnasiak– Mroczeń Mieczysława Teresa Dudziak– Łęka Mroczeńska Wiktoria Haglauer– Joanka Maria Kobis– Joanka 52 Bernarda Kobza– Mroczeń Teresa Marczak– Grębanin Antoni Moś– Donaborów Cecylia Orszulak– Żurawiniec Cecylia Taborska– Baranów Edward Trąpczyński– Baranów 83 lata (ur. 1929 r.) Cecylia Lempert– Marianka Mroczeńska Irena Tomaszek– Marianka Mroczeńska 84 lata (ur.1928 r.) Teresa Hełka– Grębanin Franciszka Zimoch – Joanka Edmund Żurecki– Łęka Mroczeńska 85 lat (ur. 1927 r.) Sylwester Lempert– Marianka Mroczeńska Marianna Parzonka– Joanka Edmund Pastusiak– Donaborów Jan Żurecki – Mroczeń 86 lat (ur.1926 r.) Adamina Śpikowska – Baranów 87 lat (ur. 1925 r.) Marianna Fiołka– Słupia pod Kępnem Teresa Krzyżaniak– Mroczeń Teresa Woźniak– Grębanin 88 lat (ur. 1924 r.) Leokadia Brząkała– Jankowy Helena Kulesza – Mroczeń Józef Niciejewski – Mroczeń 90 lat (ur. 1922 r.) Teofil Kowaliński– Lipka Helena Barbara Skąpska– Słupia pod Kępnem 91 lat (ur. 1921 r.) Cecylia Jerzyk– Grębanin Elżbieta Kubera – Baranów 93 lata (ur.1919 r.) Kazimierz Hadryś– Baranów 97 lat (ur.1915 r.) Marianna Drelak – Jankowy 99 lat (ur. 1913 r.) Cecylia Świtoń – Jankowy

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w październiku i listopadzie. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Przegląd

10

QQ Jak na połowę listopada to wyjątkowo przyjemny poranek. Za chwilę dzwonek na dużą przerwę, więc na podwórko szkolne w Ba-

ranowie powinna wysypać się gwarna rzesza dzieciaków. Jednak zamiast dzwonka powietrze rozrywa dźwięk syreny. W ciągu kliku dramatycznych minut strażacy i nauczyciele ewakuują wszystkich uczniów. Jednocześnie pracownicy próbują opanować pożar przy pomocy gaśnic proszkowych Wkracza zespół ratunkowy. Pojawiają się kolejne jednostki OSP. Strażacy sprawnie lokalizują źródło ognia. Przeszukują budynek. Na pierwszym piętrze znajdują nieprzytomną osobę. Wynoszą ją z budynku i udzielają pierwszej pomocy. Po ocenie sytuacji dowodzący akcją wzywa jednostki z Muratora, Janków oraz Donaborowa. Powiadomiona zostaje komenda zawodowej straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. Niespełna godzinę od sygnału o pożarze dowodzący akcją daje sygnał do jej zakończenia. Teraz można spokojnie ocenić rozmiar strat. Policja i straż badają przyczyny pożaru. Wszyscy mogą odetchnąć z ulgą, bo nikomu nie stało się nic poważnego, pożar szybko ugaszono, a i straty nie wydają się być poważne. Tak mógłby wyglądać bardzo optymistyczny scenariusz, bo 15 listopada w baranowskiej szkole były to

Na szczęście tylko ćwiczenia – Takie symulacje służą przede wszystkim sprawdzeniu procedur. Od zauważenia pożaru do ewakuacji minęło pięć minut. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie a warto zwrócić uwagę, że dotyczyła ona przede wszystkim dzieci. Łatwo tu o nerwy a nawet panikę. Nic takiego się nie stało. Rozwinęliśmy odcinek bojowy od południowej strony obiektu. Moi ludzie weszli do środka w aparatach tlenowych. Przeszukano budynek. Znaleźliśmy na korytarzu nieprzytomną osobę. Wyniesiono ją z budynku i udzielono pierwszej pomocy. Strażacy uporali się z pożarem w ciągu

niecałej godziny. Później policja, straż pożarna i dyrekcja szkoły ocenili straty. Przeprowadzono oględziny w celu znalezienia przyczyny pożaru – relacjonuje Andrzej Lamek – Komendant Gminny OSP w Baranowie. – Scenariusze podobnych ćwiczeń dotyczą również innych obiektów – szkół, przedszkoli czy zakładów pracy. Specyfika naszego regionu to duże stolarnie. Wybieramy więc co jakiś czas jedną z nich i sprawdzamy co mogłoby nam przeszkodzić w walce z prawdziwym żywiołem. A w prawdziwej akcji każdy błąd może być bardzo kosztowny – podkreśla. (es)

QQ Corocznie organizowany jest dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny „Zapobie-

gajmy pożarom”. Prace oceniane w czterech grupach: przedszkolaki, klasy I-III, IV-VI i gimnazjum. Znamy już wyniki I etapu. Do następnej tury jury zakwalifikowało po pięć w trzech pierwszych kategoriach, a w grupie gimnazjum – trzy prace.

Zapobiegać pożarom

Oto nazwiska tych, których prace zakwalifikowały się: Hanna Oleś, Michał Jędrzejak, Nikodem Władkowski, Dawid Żuraw, Amelia Lamek, Amelia Gola, Maksymilian Musiała, Aleksandra Lamek, Natalia Goj, Adrian Bieda, Angelika Górecka, Paulina Świerczyńska, Łukasz Maciejewski, Agata Dąbrowska, Oliwia Dziergwa, Roksana Rokicka, Aneta Górecka, Paulina Skąpska.

QQ Gmina jest już pełnoprawnym właścicielem starych stodół przy ul. Objazdowej. 12 grudnia, jako właściciel, gmina wystąpiła do

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie projektu rozbiórki. Tak więc wiosną powinny ruszyć realnie prace przy tej tak nerwowo wyczekiwanej inwestycji.

WIOSNĄ RUSZĄ PRACE Jeszcze w grudniu, na kolejnej sesji, Rada Gminy przystąpi do uchwalenia planu miejscowego tej części Baranowa, który to plan umożliwi wybudowanie w tym miejscu tak oczekiwanego nowego Domu Ludowego. Równolegle trwają już prace projektowe. Projektantem jest Biuro Projektowe Wojciecha Lepszego z Ostrowa Wielkopolskiego oraz działania zmierzające do wykupu części gruntu przylegającego do stodół od strony boiska „Orlik”. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane może nastąpić na przełomie marca i kwietnia po uzyskaniu pozwolenia na budowę obiektu. W projekcie budżetu Gminy Baranów na rok 2013 na ten cel przewidziano kwotę 800 000 zł  (arko)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


Przegląd QQ 7 listopada br. Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie zorganizowała spotkanie z Wiesławem Drabikiem z Krakowa, znanym i lubianym autorem książeczek dla dzieci. Spotkanie odbyło się w Sali przy Zespole Szkół w Baranowie, podczas którego udział wzięła bardzo liczna grupa dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej z Baranowa, Grębanina, Słupi i Łęki Mroczeńskiej.

Spotkanie z autorem bajek

Autor opowiadał dzieciom o swoich książeczkach, które do tej pory się ukazały, czytał zabawne anegdoty, fragmenty swoich książek, pokazywał jak przygotowuje się książki do druku. Uczestnicy doskonale znali teksty bajek, cytowali je wraz z pisarzem. Za odgadywanie zagadek najlepsi byli nagradzani naklejkami. Najbardziej aktywni otrzymali nagrody specjalne – wybraną przez siebie bajkę ze specjalna dedykacją autora. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wesołej atmosferze. Bajkopisarz zachęcał również dzieci do odwiedzin bibliotece w Baranowie, Mroczeniu Słupi, gdzie znajdują się już jego książki. Wiesław Drabik napisał kilkadziesiąt książek dla dzieci, które ukazują się od 1995 r. w wydawnictwach: „Skrzat”, „Debit”, „Wilga”. Na zakończenie Edyta Lesiak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, jak również sami uczniowie podziękowali autorowi za niezwykłe spotkanie, po czym wręczyli kwiaty. Wiesław Drabik podpisywał książki i rozdawał autografy ze specjalnymi dedykacjami oraz chętnie pozował do pamiątkowych zdjęć.

QQ W jeden z grudniowych wieczorów Biblioteka w Mroczeniu zmieniła się w kameralną, nastrojową salę, dzięki spotkaniu z twórczością Pani Haliny Góreckiej pn.

„Człowiek i jego ziemskie sprawy” W nastrój zadumy i refleksji wprowadziła gości główna bohaterka – od lat zamieszkująca gminę Baranów, czytając swoje wybrane utwory o tematyce nie obcych nam ludzkich wzniosłych uczuć porywających i rozdzierających ludzkie serca takich jak: miłość, przyjaźń jak i tych negatywnych dotyczących zdrady, pychy i nienawiści. Dopełnieniem tej atmosfery był występ grającego na skrzypcach absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. Tansmana w Kępnie – Michała Bagińskiego, wykonującego utwory muzyki klasycznej oraz kolędy. Dźwięków pełnych magii słuchali m in. sekretarz gminy Baranów – Marek Potarzycki, dyrektorzy szkół – Ewa Bagińska i Ilona Grząka, lokalni twórcy oraz znajomi i sympatycy poezji i muzyki. Pod wpływem panującego nastroju spotęgowanego zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zebrane osoby włączyli się do wspólnego śpiewania kolęd i recytacji wierszy. Na zakończenie tego niecodziennego wieczoru, który odbył się 12 grudnia, organizatorki spotkania – Edyta Lesiak i Aneta Żłobińska serdecznie podziękowały Pani Halinie oraz Michałowi za mile spędzony czas kwiatowymi „Gwiazdami Betlejemskimi”. Na cykl następnych spotkań serdecznie zapraszamy.  (es) Do wierszy H. Góreckiej wrócimy w najbliższym numerze. Naprawdę warto!

11 QQ Becikowe” według nowych zasad od 01.01.2013r.

Becikowe po nowemu Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012r., poz. 1255), od 01.01.2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) będzie przysługiwała osobom uprawnionym, tj. matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1.922,00 zł. (netto) Bez zmian pozostaje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Badania lekarskie lub przeprowadzone przez położną muszą być udzielone przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1.000,00 zł na jedno urodzone dziecko. Zasady ustalania dochodu rodziny, rodzaje dokumentów niezbędnych do ustalenia tego dochodu, jak również zasady i terminy weryfikacji kryterium dochodowego do jednorazowej zapomogi – będą analogiczne jak do zasiłku rodzinnego. W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem 01.01.2013 r. lub objęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia dziecka przed dniem 01.01.2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. bez względu na dochód rodziny.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 627810440.

MAGICZNA BOHATERKA NASZYCH SERC

Na tę niezwykłą chwilę wyczekiwaliśmy z niecierpliwością. Szczególnie najmłodsi. Miał być św. Mikołaj, kolędy, prezenty, niespodzianki. I Ona. Najwytrwalsi przez kilku dni obserwowali przygotowania do tego święta. Od momentu gdy nasi strażacy zwieźli na plac przed urzędem gminy ogromną choinkę stało się jasne, że nikt nie rzuca słów na wiatr! I stąd z pewnością tłum baranowian (i nie tylko!) pod urzędem w zimny i mikołajkowy wieczór. Dzieciaki chóralnie wzywały św. Mikołaja, by się już nie ociągał i przyjechał do nich w świątecznym orszaku. I tu pierwsza niespodzianka. Szacowny gość i owszem stawił się w Baranowie, ale nie w saniach zaprzężonych w renifery, ani też w złotej karocy. Wytoczył się majestatycznie ze strażackiego auta. A kilka chwil później Nasza Bohaterka rozbłysła światłem i zakołysała się radośnie w rytm świątecznej muzyki. Można ją podziwiać codziennie, a 28 grudnia szczególnie. Tego dnia o 16.30 Zapraszamy wszystkich na wspólne kolędowanie. Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Krok Po Kroku

12

QQ W sobotę 17 listopada 2012 roku po raz dziewiętnasty na sali OSP w Słupi spotkali się uczniowie wszystkich szkół podstawowych

z gminy Baranów. Dwunastoosobowe drużyny pod opieką swych nauczycieli przybyły, by najpierw spędzić miło czas, biorąc udział w różnych zabawach i konkurencjach, a następnie skonsumować karpia o niepowtarzalnym smaku.

Słupski karp po raz dziewiętnasty Jak każdego roku najwięcej emocji wzbudziło łowienie karpia. Zabawa ta cieszy się ogromnym powodzeniem, nie tylko wśród najmłodszych uczestników zabawy. W sobotę wzięli w niej udział również zaproszeni goście – Pani Wójt Gminy Baranów, Pan Sekretarz, Pani Skarbnik oraz zaproszeni na gminną imprezę właściciele sklepów i punktów gastronomicznych. Mistrzem łowienia karpia został uczeń z Łęki Mroczeńskiej Adrian Pieles. Zabawa odbywała się w przyjaznej atmosferze, którą stworzyli Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi, Urząd Gminy w Baranowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Słupi. Zabawę zwieńczył pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony przez strażaków OSP w Słupi. Dzieci uczestniczące w imprezie pełne wrażeń i słodkich

upominków przystąpiły do konsumpcji smażonego karpia, którego przygotowali strażacy. Na zakończenie każdy młody uczestnik wylosował nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Gminy w Baranowie. (es)

QQ W Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie uczy się 180 dzieci (108 w szkole i 72 w przedszkolu). Gdy przed 16 laty oddawano nowy budynek szkolny było ich tylko 115 (90 i 25). Dzieci więc przybyło – miejsca raczej nie.

GALERIA NA SZKOLNĄ KLASĘ Od dawna warunki lokalowe nie pozwalały na realizację procesu dydaktycznego na poziomie, który zaspakajałby potrzeby i ambicje rodziców, uczniów i nauczycieli. Od

września br. dzieci klas I i II dzieliły się salą lekcyjną, ucząc się w niej na zmianę. Drugi rok w szkole uczniowie nie mogli korzystać w normalny sposób z biblioteki, czasowo

Irenie Mazurkiewicz Mikołaj przyniósł nową klasę

przeniesionej do budynku strażnicy. Dzięki zrozumieniu szkolnych problemów i decyzji Wójta Gminy Bogumiły Lewandowskiej – Siwek, która przekazała szkole pomieszczenie służące dotychczas radzie gminy za salę posiedzeń (tzw. Galeria), baranowska podstawówka od tygodnia funkcjonuje po nowemu. Po remoncie szkoła ma „centrum” biblioteczno – informatyczne, w którym również odbywają się lekcje z innych przedmiotów. Obecnie posiedzenia Rady Gminy odbywają się w sali nr 103 na I piętrze budynku Urzędu Gminy. map

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


Kronika Gminy Komputer – dobrodziejstwo, czy zagrożenie? Komputer – dobrodziejstwo, czy zagrożenie? Pod takim tytułem odbyła się X edycja profilaktycznego konkursu plastycznego organizowanego przez Gimnazjum w Mroczeniu wspólnie z Gminą Baranów. W tym roku konkurs był również częścią realizowanego projektu „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” na realizację którego Gmina Baranów pozyskała dofinansowanie w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych

zachowań „Razem bezpieczniej”. Przedsięwzięcie wpisane jest również w zadania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs plastyczny przeznaczony był dla wszystkich uczniów szkół z Gminy Baranów. Podzielony został na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, klasy IV-VI, kategoria gimnazjum i odbył się

w dwóch etapach. Pierwszy etap szkolny, podczas którego wybrane zostały najlepsze prace plastyczne w szkołach, kolejny etapgminny podczas którego, powołane jury wybrało prace najlepsze z najlepszych. Konkurs zakończył się w dniu 27 listopada, posiedzeniem komisji konkursowej i uroczystym wręczeniem nagród. Tegoroczny konkurs miał bardzo uroczysty charakter, a nad całością organizacyjnych przygotowań czuwała Pani Agnieszka Sitek – pedagog z Gimnazjum w  Mroczeniu. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie gimnazjum, którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, a  także przypomnieli historię i poszczególne edycje 10-letniego już konkursu. Następnie głos zabrał Komendant Powiatow y Policji w Kępnie, który mówił zebranym o zagrożeniach jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne i nieumiejętne używanie komputera i korzystnie z Internetu. Po części oficjalnej nagrody zwycięzcom wręczyli Pani Wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek, Pani Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu Ewa Bagińska oraz gość specjalny uroczystości Barbara Niedźwiecka. Nagrody otrzymali:

QQ Choinka to drzewko życia, otacza je zapach lasu, troski i miłości. W święta Bożego

Narodzenia to właśnie ona wita nas u progu domu. Dzieci przeżywają radość jej ubierania. Wieszają na niej bombki okrąglutkie jak brzuszek bałwana. Choinkę otulają łańcuchy długie jak letnie dni. Ozdabiają ją porcelanowe aniołki na sznurkach, które czuwają nad domem i rodziną. Na koniec lśniąco-oślepiająca gwiazda. Bez choinki nie byłoby tyle szczęścia – napisała Agata z kl. VI. – Choinka w czasie świąt, to nie jest zwykłe drzewko. To drzewko… ciepła, które wypełnia w nas pustkę, którą odczuwamy. Choinkę można mieć dużą, małą, wysoką, niską, ale to nieważne. Liczy się to, że jest! – zapewnia Marcelina z kl. V. – A co by było gdyby w święta choinki nie było? Wolę nie wiedzieć – przekonuje Martyna z kl. VI.

Konkurs choinkowy

Konkurs ten zorganizowano w baranowskiej szkole. Oto lista laureatów: Agata Dąbrowska, kl. VI, Hubert Raszewski kl. VI, Marcelina Pilarek kl. VI, Tomasz jarych kl. VI, Martyna Albert kl.VI, Sara Horbacz kl. VI, Agata Kubot kl. VI, Mateusz jajko kl. VI, Emil Sibera kl. VI, Nancy Poszwa kl. V, Piotr Niechciał kl. VI, Bartek Świątek kl. VI, Natalia Sielska kl. IV, Natalia Adamska kl. V, Weronika Szubert kl. VI

Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

13

W kategorii klas I-III Szkół Podstawowych

I miejsce – Andrzej Sobczak ze Szkoły Podstawowej z Grębanina; II miejsce – Natalia Goj z Zespołu Szkół w Donaborowie III miejsce – Łukasz Stodółka z Zespołu Szkół w Baranowie Wyróżnienia: Marcin Musiała z Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem i Karolina Wartecka z Zespołu Szkół w Baranowie

W kategorii klas IV – VI Szkół Podstawowych I miejsce – Zuzanna Wróbel z Zespołu Szkół w Baranowie II miejsce – Angelika Górecka z Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem III miejsce – Paulina Świerczyńska z Zespołu Szkół z Łęki Mroczeńskiej Wyróżnienia: Piotr Niechciał z Zespołu Szkół w Baranowie, Alicja Lenart z Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej, Oliwia Dziergwa ze Szkoły Podstawowej w Grębaninie, Aleksandra Skąpska z Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej

W kategorii Gimnazjum I miejsce – Roksana Rokicka II miejsce Barbara Grześniak III miejsce Izabela Jarczak Konkurs plastyczny „Komputer – dobrodziejstwo, czy zagrożenie” realizowany jest przez Gminę Baranów w ramach projektu pt. „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” współfinansowanego ze środków Programu Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

QQ 22 listopada 2012 r. uczniom najstar-

szych klas mroczeńskiego gimnazjum zadano bardzo ważne pytanie. Odpowiedź może zdecydować o całym życiu młodych ludzi.

Czy warto? Warsztaty z profilaktyki uzależnień pn.: „Moje życie”. przygotowano w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Tematyka zajęć poruszała zagadnienia dotyczące środków psychoaktywnych, głównie narkotyków i tzw. dopalaczy. Uczniom zadano pytanie: czy warto eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi? Każdy z młodych ludzi musi na to pytanie odpowiedzieć w zgodzie z własnym sumieniem. (mp)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Pasje

14

QQ Łączy ich miłość do gór i straży pożarnej. Odwaga i odpowiedzialność. Latem tego roku wspólnie zrealizowali życiowe marzenie. Zatknęli flagę OSP Murator na dachu Europy. To ich druga próba. Wreszcie udana.

STRAŻACY Z MURATORA NA DACHU EUROPY Wyprawa w Alpy poprzedzona została intensywnym półrocznym treningiem. – Biegaliśmy bez obciążenia, z obciążeniem, wspinaliśmy się po schodach z plecakiem ważącym 20kg. Wszystko, by zdobyć wreszcie Mont Blanc – relacjonuje jeden z uczestników wyprawy – Mateusz Grzesiak. – Wystartowaliśmy z urokliwej miejscowości Les Houches (1008 m.n.p.m.), by zameldować się później na polu namiotowym Tete Rousse na wysokości 3167 m n.p.m. Potężna ulewa zmusiła nas do odwrotu – pole namiotowe wyglądało jak jezioro. Po nocnych wojażach nastał chłodny ranek. Na szczęście już bez opadów. Wtedy też zapadła decyzja o wyjściu w górę – opowiada Tomasz Seiffert. – Obóz pierwszy osiągnęliśmy po około 5 godzinach trudnego marszu po stromych zboczach z ciężkimi plecakami. Zadania nie ułatwiał porywisty wiatr. Następnego ranka weszliśmy na wysokość 3883 m. n.p.m. na Aiguille du Gouter. Całe wejście, albo raczej wspinaczka po trudnym, momentami pionowym terenie, zajęła nam zaledwie 3 godziny – ale różnica poziomów to przeszło 700 m! Nasze organizmy brutalnie o tym przypominały. Przekonaliśmy się też na własnej skórze jak niebezpieczne potrafią być góry. Asekuracyjnie szliśmy dwójkami – dwie osoby przechodzą żleb, a dwie ostrzegają, obserwując górne jego partie o nadchodzącym albo

raczej spadającym zagrożeniu. I tak będąc w połowie przejścia posypało się na nas kilka kamieni różnej wielkości – tylko czujność naszych kompanów, którzy w odpowiednim momencie kazali nam się schować oraz kaski, które zamortyzowały uderzenie kamieni, pozwoliły zapobiec tragedii – przypomina Szymon Kasperkiewicz. Obóz drugi, już w pełnym śniegu i słońcu powitał kolejnych „głodnych zdobywców” z różnych państw: Rosji, Ukrainy, Czech,

Niemiec. – Z grupką Polaków skonsultowaliśmy taktykę wejścia na szczyt. Sprawdziliśmy pogodę i wypiliśmy wspaniałą herbatę ze stopionego śniegu. Porywisty wiatr i wysokość jednak nie pozwalały nam spokojnie spać. Wyczekiwanie na budzik w zegarku przyspiesza przemyślenia: jak to było rok temu, co poszło nie tak, co zrobić żeby było lepiej? – przypomina tamte chwile Ada Grzesiak. Mateusz Grzesiak przywołuje emocje ostatniego etapu zdobywania Dachu Europy. – 1:15 pobudka. Szybkie pakowanie, „smaczna” herbatka i w drogę. Związani liną, przy świetle czołówek razem z wieloma innymi ekipami, zmierzamy powolnym krokiem w stronę szczytu. Plecaki dużo lżejsze, awaryjnie zabrany śpiwór, termos, kuchenka z gazem na wypadek jakiegoś niespodziewanego załamania pogody lub niedyspozycji któregoś z nas. Do pokonania 1000 m przewyższenia. Krok po kroku wypatrujemy poranka, pierwszych promieni słońca, które w końcu mogłyby ogrzać nasze zmarznięte od wiatru twarze. Mozolnie zdobywamy kolejne punkty trasy. Dome du

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Gouter (4304 m n.p.m.) już za nami – teraz lekkie zejście na plateau – wielkie śnieżne pole – w kierunku ostatniego możliwego schronu Vallot (4363 m n.p.m.). Na chwilę ukrywamy się w schronisku z komorą dekompresyjną dla osób z ostrymi objawami choroby wysokościowej. Robimy postój na zjedzenie czekoladowego batonika, napicie się herbaty i osłonięcia choć przez chwilę od przenikliwego wiatru. Po wyjściu ze schronu uśmiechamy się po pierwsze dlatego że już widno i widać szczyt, a po drugie – lada moment pierwsze promienie słońca oprą się o nasze twarze. Idziemy dalej – coraz wolniej, coraz ciężej, coraz słabsi. Wiatr nie ustaje. Jak tylko znajdziemy się za jakimś serakiem, który chroni od wiatru, przystajemy aby odpocząć, dotlenić mięśnie. Wspinając się wolniutko wąskimi graniami mijamy pierwszych zdobywców dzisiejszego dnia, którzy wyszli wcześniej od nas, a którzy pokrzepiali nas: „summit 30 minutes” („szczyt 30 minut”). Jeszcze krok, głęboki wdech, każdy z nas coraz łapczywiej oddycha. Jeszcze dwa, jeszcze trzy, jeszcze metr, jeszcze troszkę, każdy już przeklina w duchu tę górę,ale w tym momencie człowiek przypomina sobie o półrocznych przygotowaniach. Ostatnie metry to już wysiłek, którego nie da się porównać z żadnym z najcięższych treningów – w końcu udaje się – jesteśmy! 8:40. Stoimy na szczycie Mont Blanc. Wypłaszczony wierzchołek i widok na każdą ze stron świata z 4810 m.n.p.m. to niezapomniany widok. Całą czwórką cieszymy się ze zdobycia góry – dla jednych uznawanych za symbol Alp, Europy, dla innych – przeciętną komercyjną górą, a dla nas – przede wszystkim spełnienie marzeń. Teraz nie przeszkadza już wiatr, zimno, zmęczenie. Przez parę krótkich chwil, każdy z nas w milczeniu przeżywa zdobycie Białej Góry. Następnie dzwonimy do tych, którzy trzymali za nas kciuki w Polsce, z radosną informacją i prosimy jeszcze o trzymanie ich na czas zejścia ze szczytu. W tym sezonie w masywie Mont Blanc niestety zginęło już 12 osób, w tym jedna Polka. Pamiętajcie, że trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność i czasem kondycja może nie wystarczyć. Nie wolno lekceważyć informacji pogodowych. Góry tylko dla rozważnych! Ady i Mateusza Grzesiaków, Szymona Kasperkiewicza i Tomasza Seifferta wysłuchał (ems) Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


Sportowe Okruchy

15

QQ Pięć drużyn z naszej Gminy wzięło udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wieruszowa, który rozegrano

w niedzielę 2 grudnia. Plon ich występu to trzy puchary: dwa dla Baranowa i jeden dla Słupi. „Pionier” Baranów wystawił w tych zawodach trzy drużyny (dwie w rocznikach 2003-2004 i jeden w rocznikach 2000-2002), natomiast „Strażaka” Słupia reprezentowały dwa teamy. W bezpośrednim starciu w grupie starszej lepsi o jedno trafienie okazali się piłkarze z Baranowa (2:1) i oni też triumfowali w całym turnieju. Ich młodsi koledzy wywalczyli trzecie miejsce po dramatycznym meczu z gospodarzami i nerwowej serii rzutów karnych.

DWA PUCHARY DLA BARANOWA – JEDEN DLA SŁUPI W wieruszowskim turnieju wystąpiło blisko 50 młodych adeptów futbolu z naszej Gminy. W sezonie jesienno – zimowym chłopcy z obu klubów ćwiczą w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych (specjalne podziękowanie dla p. dyrektor Beaty Lebek). Spora grupa dopiero zaczyna swoją przygodę z piłką. – W młodszej grupie wiekowej wystawiliśmy dwa zespoły, bo mamy tu prawdziwy piłkarski urodzaj a zależało nam, by wszyscy otrzymali szansę gry – wyjaśnia trener „Pioniera” –

Wieruszów I. Prowadzili nawet po golu Przemka Olesia, ale ostatnie słowo należało do wieruszowian. Punkt zdobyty w kolejnym meczu – również z gospodarzami dał awans półfinału. W meczu o III miejsce ze Słupią w regulaminowym czasie gry był remis 1:1 sędzia zarządził więc serię trzech rzutów karnych. – Kiedy mój Bartek uderzył celnie pomyślałem, że Baranów już nie da rady. Cóż, gratulacje. W bramce „Pionier” miał prawdziwy skarb – ocenia trener „Strażaka” Krzysztof

2003-2004: Mikołaj Kinalczyk, Michał Skąpski, Eryk Głowik, Bartosz Chwał, Bartłomiej Kubiec, Krystian Tyra, Bartłomiej Brząkała Najlepszy Bramkarz – Dominik Froń „Pionier Baranów” (2003-2004) Najlepszy strzelec – Mateusz Jajko „Pionier” Baranów (2000-2002)

Tomasz Stawski. W starszej grupie finał należał do Baranowa i Słupi. – Oba kluby mają swoje sportowe „porachunki”. Niedawno baranowianie zdobyli tytuł Halowych Mistrzów Gminy i choć dziś nie było łatwo, to jednak potwierdzili, że są najlepsi – ocenia sekretarz „Pioniera” – Mirosław Sokołowski. – W mojej Gminie zajmuję się m.in. koordynacją zadań sportowych dlatego wiem z doświadczenia czym może być dla dzieci udział w tak wielkiej imprezie. Cieszę się, że wszystko nam w tę niedzielę dopisało. Gmina ufundowała transport, na widowni pojawiła się spora grupa kibiców z Baranowa no i na dokładkę uśmiechnęło się do nas szczęście – relacjonuje. – Tłumy kibiców, które ich obserwowały często paraliżowały ich poczynania na boisku, bo przed tak liczną publicznością jeszcze nie graliśmy. Z meczu na mecz było jednak coraz lepiej. W finale pokonaliśmy bardzo groźnego przeciwnika i z tego należy się cieszyć. Gramy coraz lepiej. Potrafimy wygrywać z zespołami, z którymi dotąd przegrywaliśmy. Na wstępie jednak trzeba było zapłacić frycowe. W pierwszym meczu baranowianie zmierzyli się z gospodarzami – Akademią Piłkarską Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.

Brząkała. A ten skarb to Dominik Froń, który na treningi dojeżdża aż z Lasek, bo jak podkreśla „tu mu się dobrze trenuje i gra”. Organizatorzy również dostrzegli jego talent i nagrodzili go tytułem Najlepszego Bramkarza Turnieju. W wielkim finale drużyna AP Wieruszów pokonała po bardzo zaciętym spotkaniu 3:0 zespół „Płomień-Wilki” Opatów. Na koniec zostawiamy marzenie piłkarzy, trenerów i rodziców, by kiedyś można było i w Baranowie zorganizować takie zawody. Póki co zimą nie ma gdzie grać. (ems) „Pionier” Baranów (2003-2004): Filip Klepin, Przemysław Oleś, Szymon Skiba, Dominik Froń, Andrzej Cieplik, Szymon Białek, Miłosz Markowski, Kuba Świtoń, Maksymilian Markowski, Bartek Berski, Mateusz Jerczyński, Piotr Jarych Gracjan Mikołajczyk 2000-2002: Kornel Krawczyk, Sebastian Krawczyk, Krystian Mikołajczyk, Kacper Mikołajczyk, Emil Sibera, Hubert Czaja, Kacper Świątek, Mateusz Jajko, Oskar Szalek, Bartek Świątek „Strażak Słupia (2000-2002): Piotr Zawieja, Karol Sadura, Michał Gruszka, Krystian Gruszka, Bartosz Górecki, Jakub Hilenberg

BARANOWSCY TANCERZE W BLASKU SREBRA 8 grudnia odbył się Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Wójta Gminy Długołęka. W turnieju wystartowało 70 par z 46 klubów z całego kraju. Para Łukasz Gawlik – Weronika Zalesińska reprezentująca Baranowskie Studio Tańca Baranów w kategorii 14 – 15 lat klasa E zajęła II miejsce.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

PW „JUREK” Sp.j. Jankowy 74 A, 63-600 KĘPNO tel. (48) 62 78 103 92, fax (48) 62 78 103 94

w w w.meblejurek.pl Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 7 (7)  |  listopad/grudzień 2012 r.


JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE Kodeks wyborczy nakłada na Radę Gminy obowiązek podziału Gminy na okręgi wyborcze. 27 września 2012 r. Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Tworząc okręgi wyborcze uwzględniono podział Gminy na sołectwa oraz wybór 1 radnego w każdym okręgu. Podział Gminy na okręgi wyborcze został uzgodniony z Komisarzem Wyborczym w Kaliszu. Liczba Nr okręgu wyborczego 1

2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

radnych wybieranych do Rady Gminy Baranów wynosi 15. Natomiast liczba mieszkańców Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 7801. Mając na względzie powyższe dane dokonano podziału Gminy Baranów na jednomandatowe okręgi wyborcze, oznacza to, że w każdym okręgu wybierany będzie jeden radny. Warto dodać, iż przed wyborami Rady Gminy podział ten zostanie na nowo przeliczony i zweryfikowany. Podział Gminy Baranów na okręgi wyborcze jest następujący.

Granice okręgu wyborczego Sołectwo Baranów: Baranów, ulice: Budka, Cło, Juszczaka, Kluczborska, Kościelna, Krótka, Młyńska, Objazdowa, Orlika, Piaskowa, Plac Ks. Stanisława Hundta, Polna, Południowa, Rychtalska, Rzemieślnicza, Skotnica, Sportowa, Wąska Albertów Sołectwo Baranów: Baranów, ulice: Boczna, Kopiec, Kwiatowa, Łąkowa, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Rynek, Strumykowa, Trakt Napoleoński, Wrocławska, Stawowa, Szparagowa Lisiny Sołectwo Baranów: Baranów, ulice: Aleja Jarzębinowa, Architektów, Budowlana, Brzozowa, Blacharska, Cicha, Cichy Kącik, Dekarska, Dębowa, Ekologiczna, Geodetów, Jagodowa, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kowalska, Ks. Antoniego Świadka, Leśna, Malarska, Malinowa, Malutka, Miodowa, Murarska, Nowy Rynek, Piękna, Plac św. Krzysztofa, Przy Torach, Pogodna, Poziomkowa, Różana, Skryta, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stolarska, Świerkowa, Wiosenna, Wrzosowa, Zakątek, Zakamarek Sołectwo Baranów: Baranów, ulica: Jasna Sołectwo Grębanin: Grębanin od nr 1 do nr 57, 99-116 Sołectwo Grębanin: Grębanin od nr 57A do nr 96 Grębanin – Kolonia Pierwsza, Grębanin – Kolonia Druga, Lipka Sołectwo Donaborów: Donaborów Sołectwo Jankowy: Jankowy Sołectwo Mroczeń: Mroczeń od nr 1A do nr 110A Sołectwo Mroczeń: Mroczeń od nr 111 do nr 221 Feliksów Sołectwo Joanka: Joanka Sołectwo Łęka Mroczeńska: Łęka Mroczeńska Sołectwo Słupia pod Kępnem: Słupia pod Kępnem, ulice: Albertowska, Dworcowa, Ogrodowa, Parkowa, Szeroka, Szkolna, Wąska, Wesoła, Zielona Sołectwo Słupia pod Kępnem: Słupia pod Kępnem, ulice: Katowicka, Kuźnicka, Kwiatowa, Leśna, Radosna, Słoneczna, Wiatrakowa Młynarka Sołectwo Żurawiniec: Żurawiniec, Justynka Sołectwo Marianka Mroczeńska: Marianka Mroczeńska

Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 września 2012 roku

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy /Dz.U.Nr 21, poz.113 z późn.zm./ w art.13 nakłada się na Radę Gminy obowiązek podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy do 01 listopada 2012r. Uwzględniając podział Gminy na sołectwa oraz wybór 1 radnego w każdym okręgu wyborczym proponuje się podział Gminy Baranów jak w załączniku do niniejszej uchwały. Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2012 roku – 7.801 Liczba radnych wybieranych do Rady Gminy – 15Norma przedstawicielstwa 7.801: 15 = 520,07 Numer okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8

Liczba mieszkańców wg stanu na 30 czerwca 2012 r. 414 440 564 585 377 431 493 559

Wyliczenie mandatów 0,7960 1 0,8460 1 1,0845 1 1,1248 1 0,7249 1 0,8287 1 0,9479 1 1,0749 1

Numer okręgu 9 10 11 12 13 14 15 Razem

Liczba mieszkańców wg stanu na 30 czerwca 2012 r. 611 727 261 502 726 700 411 7.801

Projekt podziału Gminy na okręgi wyborcze został uzgodniony z Komisarzem Wyborczym w Kaliszu.

Wyliczenie mandatów 1,1748 1 1,3979 1 0,5019 1 0,9653 1 1,3960 1 1,3460 1 0,7903 1 15


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007­2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: 1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” – termin składania wniosków: 20.12.2012 r. – 18.01.2012 r. – limit dostępnych środków: 701 124,10 zł – minimalne wymagania: 6 punktów 2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – termin składania wniosków: 20.12.2012 r. – 18.01.2012 r. – limit dostępnych środków: 1 037 411,26 zł – minimalne wymagania: 4 punkty Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”, ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”: i na stronie internetowej www.wrota.info.pl, a także: – na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, – na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl, Dodatkowo informacji udzielają: Katarzyna Chowańska – 62 78 20 256 Izabela Wróbel – 62 78 20 256

QQ Nie pozwólcie truć się dymem ze śmieci spalanych w piecach.

Ktoś, kto spala śmieci w piecu, truje nas i nasze dzieci. Dane na temat zachorowalności w powiecie kępińskim są bardzo niepokojące. Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne ponieważ dym zawiera substancje rakotwórcze. Sprawcy, złapani na gorącym uczynku, powinni płacić grzywnę i mandaty.

Apel w sprawie niespalania śmieci Nie każdy zdaje sobie sprawę, że odpowiednie służby mogą wejść do naszych domów i sprawdzić, czy nie palimy śmieciami. Służby te mogą pobrać próbki z pieca i zażądać okazania rachunków za wywóz śmieci. Podstawa prawna tych działań wynika z art. 323 Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Za spalanie śmieci grożą kary: mandat 500 zł, 5 tys. zł grzywny oraz 30 dni aresztu. Reguluje to ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Niektórzy potrafią spalić w domowym piecu wszystko. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w ten sposób tony odpadów zamiast na wysypiska trafiają do płuc. W wyniku spalania odpadów w piecach powstają takie związki jak dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), ale również toksyczne związki chemiczne: dioksyny, furany, chlorowodór i cyjanowodór oraz liczne metale ciężkie. Zanieczyszczenia w postaci dwutlenku siarki mogą być przyczyną trudności w oddychaniu. Tlenek węgla wiąże czerwone krwinki, utrudniając transport tlenu. Tlenki azotu uszkadzają płuca i podobnie jak metale ciężkie, odkładają się w glebie, powodując zanieczyszczenie roślin. Szczególnie niebezpieczne są dioksyny i furany. Uszkadzają narządy wewnętrzne – wątrobę, płuca, nerki. Zwiększają też ryzyko powstawania nowotworów. Ich działanie nie jest natychmiastowe, mogą przez wiele lat gromadzić się w naszym organizmie. Najbardziej narażone na chorobotwórcze działanie tych trucizn są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby o obniżonej odporności. Lekarze i naukowcy łączą wzrost zachorowań na takie choroby jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry czy alergie pokarmowe z pogorszeniem jakości powietrza również w wyniku spalania odpadów! NIE PALMY ŚMIECI. Może zaoszczędzimy parę złotych, ale ZDROWIA NIKT NAM NIE WRÓCI. Marek Potarzycki

Radio SUD organizuje plebiscyt na sołtysa roku Pomóż swemu sołtysowi Karolina Gruszka – Słupia p/Kępnem SMS o treści sud.soltys.28 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Andrzej Stodolski – Mroczeń SMS o treści sud.soltys.29 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Zenon Noculak – Marianka Mrocz. SMS o treści sud.soltys.34 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Stanisław Gruszka – Donaborów SMS o treści sud.soltys.27 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Marek Majczyk – Jankowy SMS o treści sud.soltys.26 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Łukasz Jerzyk – Łęka Mroczeńska SMS o treści sud.soltys.7 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Roman Mejza – Grębanin SMS o treści sud.soltys.31 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Zenon Marszałek – Baranów SMS o treści sud.soltys.25 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Iwona Szczupak – Grębanin SMS o treści sud.soltys.32 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) Tadeusz Szlezynger – Joanka SMS o treści sud.soltys.33 na numer 71601 (Koszt 1,23 zł z VAT za SMS) W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 7  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 7  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement