__MAIN_TEXT__

Page 1

Urząd Gminy w Baranowie czynny będzie: 24.12.2012 r. – 8.00-13.00 31.12.2012 r. – 8.00-14.00

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Samorządu Gminy Baranów

Nr 6 (6) | wrzesień/październik 2012 r.

W czwartek 6 grudnia spotkajmy się wszyscy pod choinką w Baranowie. Swoją obecność zapowiedział św. Mikołaj. Natomiast w piątek 28 grudnia o 16.30 zapraszamy wszystkich Mieszkańców na wspólne kolędowanie.

Q 14 września otwarto nową salę gimnastyczną w Łęce Mroczeńskiej

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

Więcej na str. 6 Na tartanowej bieżni obok nowej sali gimnastycznej rozegrano symboliczny wyścig, w którym wzięli udział: wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek, ks. proboszcz Stanisław Borowicki oraz podinspektor Ireneusz Lewicki z KPP. Sędzią w tym biegu był starosta kępiński – Włodzimierz Mazurkiewicz. Oby równie szybkie tempo towarzyszyło wszystkim planowanym inwestycjom.

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się tuż przed końcem roku.


Na Starcie

2

W LISTOPADZIE MIJA MÓJ PÓŁMETEK „Robię swoje, bo czas tak szybko płynie”… Moje motto nadal jest aktualne, ponieważ w listopadzie mijają dwa lata z czteroletniej kadencji. Obecnie pracuję nad planem budżetu na 2013 rok. Opieram się głównie na uwagach wnoszonych przez Mieszkańców w trakcie spotkań sołeckich. Powoli kończymy remonty i inwestycje zaplanowane w 2012 roku, sumujemy naszą dwuletnią pracę. Szanowni Mieszkańcy, dwa lata temu zapowiadałam zmiany i staram się być w tym konsekwentna. Można mnie więc w te połowinki rozliczać z obietnic i błędów. Za taką krytykę będę wdzięczna. Pierwsze merytoryczne rozliczenie jest już za mną. Otóż w lipcu i w sierpniu miała miejsce w Urzędzie Gminy kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznania (RIO), która dotyczyła pierwszego roku mojego urzędowania tj. 2011 roku. Podsumowując tę kontrolę, stwierdzam, że wykazane nieprawidłowości i uchybienia opisane w wystąpieniu pokontrolnym, były w większości błędami pracowników, którzy już nie pracują w Urzędzie Gminy, łącznie ze Skarbnikiem. Ten pierwszy rok był rokiem wielu zmian, które musiałam wprowadzić w tym Urzędzie, począwszy od zmiany kadry, a na regulacjach wewnętrznych kończąc. Kontrola ta pokazała pracownikom Urzędu na co mają zwrócić uwagę, co poprawić. Ale największą satysfakcją dla mnie było to, że nie zostałam wezwana na tzw. dyscyplinę (ukaranie), ponieważ błędy, za które mogłabym odpowiadać dotyczyły mojego poprzednika, a nie mnie. A tacy wójtowie bez dyscypliny są w mniejszości… No i rzecz ciekawa – RIO w żaden sposób nie odniosła się do tematu „Kronikarza Ziemi Baranowskiej”. W pierwszym numerze naszego dwumiesięcznika zachęcałam Państwa do uważnej lektury. Dla mnie łamy „Kronikarza” są formą rozmowy z Wami, wymiany poglądów. Niestety, tego zdania nie podziela Komisja Rewizyjna Rady Gminy, która od początku kwestionuje sens i celowość wydawania „Kronikarza”. W tym celu bije ona rekordy w ilości posiedzeń i skarg wysyłanych do różnych instytucji. Również do RIO. Ostatni dokument nosi datę 18.10.2012 roku i wysłany został cyt. „W sprawie poinformowania Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości naruszenia dyscypliny finansów przez Wójta Gminy Baranów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Województwa Wielkopolskiego w sprawie naruszenia prawa”. A oto zadziwiający fragment uzasadnienia: „Komisja Rewizyjna uzyskała informację, że Urząd Gminy Baranów jest wydawcą czasopisma „Kronikarz Ziemi Baranowskiej”. W stopce redakcyjnej czytamy, że jest to bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów. Redaktorem naczelnym jest Mirosław Sokołowski będący pracownikiem Urzędu Gminy. Wydawanie tego czasopisma odbywa się całkowicie poza budżetem Gminy Baranów. Urząd Gminy w Baranowie będący wydawcą czasopisma nie ponosi żadnych kosztów związanych z wydawaniem czasopisma oraz nie uzyskuje dochodów z reklam, choć w czasopiśmie tym zamieszczane są

reklamy firm. Wyjaśnienie jakoby pracownik zajmował się wydawaniem czasopisma poza godzinami pracy w urzędzie, a w godzinach pracy „spał” Komisja Rewizyjna uważa za nieprawdziwe i niepoważne. Dochody i wydatki związanych z działalnością wydawniczą powinny być ponoszone w ramach budżetu, a nie poza nim. Wobec powyższego uznaje się za zasadne powiadomienie organów nadzoru wójta i zawiadomienie o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych”. Komisja Rewizyjna już w wielu sprawach donosiła do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – o plener malarski, o odprawy dla zwolnionych pracowników, o stronę internetową, o dowóz dzieci do szkół. Za każdym razem Rzecznik odmawiał wszczęcia postępowania wyjaśniającego i np. na 16-stu stronach wyjaśniał, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem i przepisami, ale na końcu (tak jak w każdym piśmie) pouczał, do kogo można się odwołać od jego decyzji… I co? We wrześniu 2012 roku Komisja Rewizyjna wniosła zażalenie na postanowienie Rzecznika. Zastanawiając się nad sensem tych działań KR znalazłam wyjaśnienie! Może Szanowni Panowie tworzący Komisję Rewizyjną tak się polubili, że szukają pretekstów do dodatkowych spotkań? Bo chyba nie idzie o to, byście Państwo nie mieli żadnych informacji, o niczym nie wiedzieli co się dzieje w Gminie? Policzmy więc: Komisja od stycznia do października debatowała na temat „Kronikarza” oraz innych problemów 26 razy. Jeśli dodamy do tego diety za sesje i inne to na koniec października na rachunek np. trzech najaktywniejszych członków Komisji Rewizyjnej wpłynęło: do W.Kosika 8.850 zł, P.Stasiaka 8.100 zł, T. Michalaka 7.150 zł. Dodam tylko, że pozostałe Komisje Rady Gminy spotykały się w tym czasie średnio 7 razy. Pomóżcie mi Państwo rozwiązać tę zagadkę. Już myślałam, że 21 posiedzeń w 2011 roku to rekord! Proszę jednak pamiętać, że pozostał nam jeszcze listopad i grudzień. Oczywiście każdy radny ma prawo do nieograniczonego zainteresowania sprawami Gminy. Każdy ma prawo chodzić nawet na wszystkie Komisje, ale wydaje mi się, że gdzieś musi być granica. Zresztą podam inny przykład: radny T.Michalak w 2011 r. wziął udział niemal we wszystkich posiedzeniach Komisji twierdząc, że „wszystko go interesuje”, ale gdy Rada zmieniła zasadę wypłaty pieniędzy za członkostwo, a nie za udział radnego w Komisji, to zainteresowanie pozostałymi Komisjami natychmiast stracił. Dodam jeszcze, że Rada odrzuciła w 2011 r. moją propozycję, by wprowadzić ryczałt jak w innych Gminach. W innych Gminach (dla porównania) Komisja Rewizyjna zbiera się raz na kwartał (4 razy w roku), co dwa miesiące (6 razy w roku)… Nie lepiej przeznaczyć te pieniądze na inne cele? BL-S. Ciekawi mnie Państwa spojrzenie na poruszone przeze mnie problemy. Piszcie więc: bogumila.lewandowska-siwek@baranow.pl Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

QQ Urokliwy niegdyś grębaniński Dwo-

rek Potworowskiego a zwłaszcza jego najbliższe otoczenie powoli „wracają do życia”. Przed budynkiem powstał już plac zabaw dla dzieci

CHCĘ TEMU MIEJSCU PRZYWRÓCIĆ DAWNY BLASK – Ilekroć zaglądałam do Grębanina zadawałam sobie pytanie czemu to tak wygląda? Zaniedbany żywopłot skrywający sterty śmieci, odrapane lica Dworku… A przecież to miejsce jest mocno wpisane w historię Grębanina o czym świadczy choćby pamiątkowa tablica zawieszona na budynku. Podjęłam starania, by Starostwo Powiatowe w Kępnie, przekazało naszej Gminie teren przylegający

do Dworku. Teren solidnie wysprzątaliśmy, wykarczowano zaniedbane żywopłoty, wyregulowano drzewostan, wywieziono kilka przyczep śmieci. Zasiano trawę. Marzy mi się, by powstało tu takie lokalne miejsce spotkań. Można by przyjechać rowerkiem, przysiąść na ławeczkach, pogwarzyć przy drewnianych stołach a dzieciaki bawiłyby się obok – przekonuje p. wójt. – Pierwsze kroki już postawiłam. Z „Małych Projektów” Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 074,16 na budowę placu zabaw. To jeszcze w tym roku. Wiosną natomiast planuję założenie nowych żywopłotów, wyremontowanie chodnika oraz wykonanie dodatkowych elementów małej architektury jak ławki, stoły, kosze na śmieci czy stojaki na rowery. No i sam Dworek trzeba by pomalować. Ciekawe, co na to lokatorzy i właściciele budynku?  (ems)

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


Gorący Temat

3

QQ Na drogach powiatowych w naszej Gminie trwają intensywne prace związane z odbudową dróg po kanalizacji sanitarnej oraz

wymiany sieci wodociągowej. Adama Bryłkę – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, poprosiliśmy o odpowiedź na następujące pytania: Kto finansuje te prace i jaki jest w nich udział Powiatu? Jaki jest harmonogram robót i do kiedy zostaną zakończone? Czy to prawda, że w bieżącym roku nie zostanie dokończona nawierzchnia w Donaborowie? Jakie są plany odnośnie chodników w Jankowach, Donaborowie i Słupi? Czy planowane są w najbliższym czasie remonty dróg pomiędzy Słupią a Jankowami i Donaborowem i Biadaszkami? Jakie są plany inwestycyjne Powiatu na pozostałych drogach gminnych na terenie naszej gminy? Jakie drogi planuje starostwo sfinansować z NPDL? Co z kanalizacją deszczową na ul. Szerokiej w Słupi? Jak pan ocenia jej stan techniczny? Kanalizacja ta umiejscowiona jest przecież w pasie drogowym należącym do Powiatu, kto zatem powinien ponieść koszty remontu lub ewentualnie wymiany tej kanalizacji? Kiedy planuje pan ewentualny remont? Czy starostwo wybrało już firmę, która na naszym terenie będzie prowadzić „Akcję zima”. Jaka to firma (proszę podać telefon i wykonawcę), na jaki okres zawarto umowę? Oto jego punkt widzenia na te sprawy.

POWIATOWY PUNKT WIDZENIA Przedmiotem odbudowy nawierzchni po sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej są drogi w Jankowach, Donaborowie i Słupi p/Kępnem – ul. Szeroka, Wąska i Dworcowa. Obecnie

Kępińskimi podjął się wykonania tych prac. Ponadto Powiat kępiński w 100% sfinansował odbudowę nawierzchni asfaltowej łącznie z okrawężnikowaniem w Jankowach oraz odtworzeniem podbudowy z kruszywa łamanego w Donaborowie i Słupi p/ Kępnem za łączną kwotę ok. 400.000,0 zł. Obecnie trwa odbudowa nawierzchni asfaltowych na jezdniach, które zgodnie z porozumieniem wykonuje wykonawca kanalizacji sanitarnej. W ramach porozumienia odbudowany zostanie również chodnik trwają prace w Donaborowie. Ich zakończe- w Jankowach. Na przekopach nie planowane jest na początek listopada br., zarówno po sieci kanalizacji zaś w Słupi p/Kępnem na koniec listopada br. sanitarnej, wodociągowej jak i po przyłąOdbudowa nawierzchni w Słupi p/Kępnem czach, na pozostałych odcinkach dróg, nauzależniona jest jednak od renowacji kolek- wierzchnia asfaltowa zostanie uzupełniona tora dotychczas użytkowanego jako kanał przez wykonawców robót. Gmina Baranów udzieliła Powiatowi Kępińskiemu wsparcia finansowego w wysokości 200.000,0 zł, które to środki przeznaczone zostały na ułożenie (jednostronnie) krawężnika – 1300,0 mb w Donaborowie i 1400,0 mb w Słupi p/Kępnem. Ponadto środki te wystarczyły na wykonanie przepustów w Jankowach. Na innych drogach PZD w Kępnie wykonuje prace w ramach ich bieżącego utrzymania. W zakresie zadań inwestycyjnych zamierzenia powiatu określone zostały w StraSłupia – ul. Słoneczna tegii Rewitalizacji Dróg Powiatu ogólnospławny, zaś obecnie mającego słu- Kępińskiego. Wracając do kwestii kanalizacji żyć do odprowadzenia wód deszczowych jak deszczowej w miejscowości Słupia p/Kępnem, również wymiany przyłączy wodociągowych. można przypuszczać, że wybudowana ona zoPowiat kępiński wspólnie z Wodociągami stała najprawdopodobniej przez mieszkańców

i to miejscowości Słupia p/Kępnem. Do momentu budowy kanalizacji sanitarnej w latach

Uładanie chodnika przy drodze powiatowej w Jankowach

2011-2012, przedmiotowe kolektory ułożone m.in. w drodze powiatowej służyły zarówno do odbioru ścieków deszczowych jak również odbierały ścieki sanitarne. Odbierały także ścieki z innych ulic. Obecnie po uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej i odtworzeniu nawierzchni, kanalizacja ta odbierać będzie ścieki deszczowe z takiego samego zakresu w tym z posesji mieszkańców wsi Słupia p/ Kępnem. PZD w Kępnie zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na terenie Gminy Baranów za utrzymanie dróg powiatowych odpowiedzialna będzie firma PPUH „EWEL-BART” Grzegorz Kula, Skoroszów 2A. Umowa została zawarta na jeden rok. Szczegółowa informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych zostanie przekazana do gminy Baranów. Adam Bryłka A jaki jest Państwa punkt widzenia poruszane tu tematy? Napiszcie do nas: gmina@baranow.pl

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Przegląd Gminy

4

QQ Dobiegła końca jesienna sesja spotkań Wójta Gminy z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie odbyło się jeszcze w sierpniu w Donabo-

rowie, ostatnie – 30 października w Słupi. Ta forma bezpośredniej komunikacji między władzą a społeczeństwem ma z pewnością swoje dobre strony, bo to okazja do dyskusji, do stawiania nawet kłopotliwych pytań. – Nie chcę zostawiać samym sobie problemów podnoszonych przez mieszkańców, ale staram się sama z bliska przyjrzeć każdej sprawie – ocenia p. wójt. W trakcie spotkań pojawiają się podobne zagadnienia, (inwestycje, kłopoty ze śmieciami, fundusz sołecki), ale oczywiście dla mieszkańców danego sołectwa zawsze „koszula bliższa ciału”. Stąd pytania dotyczące lokalnych bolączek. W spotkaniach uczestniczyli wójt Gminy – Bogumiła Lewandowska-Siwek, sekretarz Gminy – Marek Potarzycki, kierownik wydziału inwestycji – Artur Kosakiewicz oraz przedstawiciele policji. Na każdym z nich przedstawiano problem podziału Gminy na okręgi jednomandatowe oraz założenia kampanii społecznej „Pozory mylą – dowód nie”.

GMINNE PYTANIA I ODPOWIEDZI W Donaborowie (28 sierpnia) oprócz problemów odbudowy dróg, budowy ścieżki rowerowej czy rekultywacji wysypiska głównym tematem była budowa farmy wiatrowej. W Jankowach (19 września) na pierwszym planie stanęła sprawa kanalizacji i wymiany sieci wodociągowej. Dopytywano się też o szczegóły planowanej ścieżki rowerowej Donaborów –Jankowy. Po raz pierwszy też pojawił się wątek zatruwania powietrza śmieciami palonymi w piecach. W Mroczeniu (21 września) zebrani zdecydowali m.in., by przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego na realizację II etapu położenia kostki przy boisku. Omówiono też problem remontu miejscowego cmentarza. W Joance (27 września) wskazywano na to, co już jest. Budowa placu zabaw z dotacji –

nowego domu ludowego. W Mariance (16 października) omówiono przede wszystkim zakończony już remont domu ludowego. Mieszkańców Łęki (17 października) ciekawiły szczegóły inwestycji drogowych raz planowanej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Mieszkańców Żurawińca (18 października) interesował najmocniej problem podwyżek opłat za śmieci. Prosili też o montaż dodatkowego oświetlenia przy „folwarku”. Na „Muratorze” działkach. – Chaszcze zasłaniają widok na dro(19 października) wrócił rykoszetem wywo- gę, ale nic nie można zrobić, bo to teren pryłany dwa miesiące wcześniej problem palenia watny. To przemówić mu do kieszeni, nałożyć śmieciami i płytami wiórowymi. Mówiono mandat a zaraz zetnie i uporządkuje – propoo trucicielstwie, szukano pomocy w tej spra- nował jeden z mieszkańców Muratora. Sporo wie u władz Gminy. Wśród wielu innych za- kontrowersji wzbudziła również sprawa zwiągadnień na pierwszy plan znowu wskoczyły zana ze śmieciami. Problem ten wyłonił się po sprawy bezpieczeństwa mieszkańców. informacji, że wysypisko w Donaborowie zoZbulwersowani bezczelnością kierow- stanie wkrótce zamknięte. – Wystąpiliśmy już ców prujących bez opamiętania ulicz- do Starostwa z wnioskiem o wydanie decyzji kami osiedla prosili o postawienie do- o zamknięciu składowiska – informowała p. datkowych znaków oraz ograniczników wójt. W Słupi główny tematem to ślimacząca prędkości. Z wyjaśnień udzielonych się odbudowa dróg po remoncie kanalizacji przez A. Kosakiewicza – kierownika i modernizacji sieci wodociągowej oraz częste Wydziału Inwestycji UG – wynikało awarie oświetlenia ulicznego. Mowa była też jednak, że „Murator” objęty jest tzw. o budowie sali sportowej przy szkole podstastrefą zamieszkania. – Tu przepisy są wowej oraz problemie wałęsających się psów jasne. Nie można jeździć szybciej niż (i nie chodzi tu o psy bezdomne, które to są Mieszkańcy Baranowa zdecydowali, że fundusz sołecki 20 na godzinę, więc rzecz nie w nowych przez gminę wyłapywane lecz o psy których przeznaczony zostanie na doposażenie Domu Ludowego znakach, ale częstszych interwencjach właściciele obowiązek wyprowadzania zastęwykonano i rozliczono, budowa drogi powia- policji – przekonywał. Zebrani zaproponowa- pują otwarciem drzwi). Jak wyjaśniała dzielnitowej – wykonana – wyliczał z dumą sołtys li również sposób rozwiązania problemu po- cowa, A. Stempniak, za czyn taki grozi mandat T. Szlezynger. W Grębaninie (29 września) rządku a raczej bałaganu na niezabudowanych karny w wysokości 200 zł. (ems) z zainteresowaniem przyjęto pomysł budowy placu zabaw przy dworku Potworowskiego. QQ Ta rubryka ma wam ułatwić rozwiązanie problemów społecznych. Czekamy na sygnały o tym, co Was uwiera, co należy poprawić i na kiedy. Zdecydowano też, że przyszłoroczny fundusz sołecki przeznaczony zostanie na klimatyzację w sali OSP oraz remont i doposażenie kuchni w Domu Ludowym. Mieszkańcy Baranowa (28 września) zwrócili uwagę na kwestie bezpie- Leon190@wp.pl czeństwa, czyli pozbawione oświetlenia czę- Jakie są aktualne losy pomysłu, by ujednolicić ceny wody w Kępnie i Baranowie? ści miejscowości (ul. Sportowa, Orlika, Skotnica), nieprawidłowo działający monitoring. Odpowiada: Artur Kosakiewicz – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Sala żywo reagowała też, gdy p. wójt podała Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy. szczegóły dwóch tak ważnych dla Baranowa Nowe równe stawki za wodę dla dwóch samorządów mają obowiązywać od stycznia 2013 roku. inwestycji jak nowy dom ludowy i hala sporPierwsze spotkanie w tej sprawie radnych Miasta i Gminy Kępno oraz radnych Gminy Baranów, towa. Szczególnie tę drugą inicjatywę, która odbyło się jeszcze w październiku bieżącego roku. Nowe propozycje stawek oraz ich zrównanie pojawiła się publicznie chyba po raz pierwszy, zostało wstępnie zaakceptowane przez radnych. Do gminy Baranów nowy wniosek taryfowy „Woprzyjęto aplauzem. Tego dnia zdecydowano też dociągów Kępińskich” trafił w dniu 7 listopada. Od tej daty Rada Gminy ma 45 dni na jego przyjęcie o losach przyszłego funduszu sołeckiego, który bądź odrzucenie. Jakie jednak będą ostateczne losy nowych taryf i czy uda się przyjąć jednolite dla w całości ma być przeznaczony na doposażenie mieszkańców obu gmin dowiemy się dopiero po ostatnim głosowaniu. Artur Kosakiewicz

W NASZĄ SKRZYNKĘ PROBLEM WRZUĆ

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


Krok Po Kroku QQ 15 października 2012 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu odbyła się

gminna akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W trakcie uroczystości p. Wójt Gminy wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom.

Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe Po powitaniu gości dyrektor Ewa Bagińska zaprosiła na krótką lekcję historii o początkach tworzenia systemu szkolnictwa w naszym kraju. Skierowała też wyrazy podziękowania dla wszystkich, którym bliska jest sprawa nauczania i wychowania młodych Polaków. W części oficjalnej Wójt Gminy Pani Bogumiła Lewandowska – Siwek wręczyła Nagrody Gminy Baranów wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom. W tym roku nagrody otrzymali: Teresa Mazurkiewicz (dyrektor Zespołu Szkół w Baranowie im. Powstańców Wielkopolskich), Barbara Wilk (dyrektor Szkoły Podstawowej w Grębaninie), Alojzy Piasecki (dyrektor Zespołu Szkół w Donaborowie), Ewa Przybylska (nauczycielka Zespołu Szkół w Donaborowie) Lucyna Giebel (nauczycielka Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej) – Jarosław Kupczak (nauczyciel Zespołu Szkół w Słupi p. Kępnem). (es)

QQ 1 września pod pomnikiem Ofiar Wojny kwiaty złożyły delegacje Urzędu Gminy w Bara-

nowie, Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej szkoły. W samo południe przy dźwięku strażackiej syreny pochyliły się sztandary, później odmówiono modlitwę, i wspólnie odśpiewano hymn.

WRZEŚNIOWA ROCZNICA Pierwszy dzień września, rocznica wybuchu drugiej wojny światowej to każdorazowo czas szczególnej refleksji. Wtedy, 73 lata temu, wydawało się, że Polska może liczyć na potężnych przyjaciół. Przecież traktat sojuszniczy z Anglią i Francją nie mógł być tyle wart co papier, na którym go spisano. Polski żołnierz krwią wypełnił swoje zobowiązania, ale Ojczyzna rzucona na łaskę wroga wielekroć silniejszego a 17 września haniebnie i zdradziecko ugodzona sowieckim nożem w plecy, nie mogła dłużej wytrwać w boju. Tak więc dla Polaków wrześniowa lekcja dotyczy wartości niezbywalnych: wolności, przyjaźni, solidarności. I nadziei. Stawia też pytania o sens poświęcenia i trwałość sojuszy. (es)

QQ Do największych inwestycji jakie Gmina Baranów będzie realizować w 2013 roku należą z całą pewnością budowa sali gimnastycznej w Słupi i budowa ścieżki rowerowej relacji Jankowy – Donaborów.

Największe inwestycje na rok 2013 już po przetargach Przetarg na budowę sali cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm budowlanych. Wpłynęło aż 14 ofert. Ceny wahały się od prawie 1 263 000 do ponad 2 000 000 zł. Trwają prace komisji przetargowej. Wyniki będą znane w ciągu kilku najbliższych dni. W przetargu na budowę ścieżki wystartowały cztery firmy: Mota Engil Central Europe SA z Krakowa; SKANSKA S.A. z Warszawy; P.H.U.P „ELEKTRO-MEX” s.c. Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa z Kępna oraz Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Kępna. Komisja przetargowa powierzyła wykonanie zadania firmie P.H.U.P „ELEKTRO-MEX” s.c. Stanisław Przybylski i Grzegorz Sowa z Kępna. Koszt wykonania zadania to blisko 850 tys. zł. (kosa) Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.

5 QQ W październiku 2012 r. zakończył się

ostatni etap projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”. Siedem uczestniczek projektu ukończyło kurs zawodowy „Opiekunka dziecięca”.

Z GOPS-EM PO NOWE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE Kurs obejmował zajęcia teoretyczne, w czasie których panie zdobywały wiedzę w zakresie psychologii dziecięcej, pielęgnacji i odżywiania małego dziecka, organizowania zajęć dla dzieci a także podstaw profilaktyki logopedycznej. Zapoznały się również z zasadami bezpieczeństwa dziecka oraz ukończyły kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach kursu uczestniczyły w zajęciach praktycznych w Przedszkolu w Baranowie oraz w Mroczeniu. We wrześniu br. w ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny do Karpacza, w którym wzięły udział uczestniczki projektu oraz troje pracowników GOPS. Pierwszego dnia panie miały oka-

zję podziwiać piękno polskich gór. Wjazd wyciągiem na Kopę i wycieczka po górach dostarczyły niemało emocji i zdrowego zmęczenia. Drugiego dnia zwiedzały okoliczne atrakcje: Świątynię Wang, Muzeum Miniatur oraz Sztolnię w Kowarach. Wspólny wyjazd był zarówno odpoczynkiem i oderwaniem się od codzienności jak i zdobyciem nowych doświadczeń. Przede wszystkim służył jednak integracji i wzajemnemu poznaniu się uczestników. Pracownicy GOPS w Baranowie pragną serdecznie podziękować wszystkim beneficjentkom za udział w projekcie. Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był też ciekawym i ważnym wydarzeniem. (nat)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

Krok Po Kroku

QQ Mówiąc o sali gimnastycznej w Łęce śmiało odwołać się można do mądrości starych przysłów. Słowo się rzekło – kobyłka u pło-

ta. Na otwarcie obiecanej sali czekaliśmy niespełna rok. W trakcie uroczystego otwarcia (14 września) wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek przypomniała swoje wyborcze obietnice, wśród których na pierwszym miejscu była właśnie budowa tego obiektu. – Marzenia się spełniają – podsumowała przeszczęśliwa tego dnia dyrektor szkoły Ilona Grząka. – Mamy wreszcie piękną salę, o której marzyliśmy od zawsze. 13 lat po uruchomieniu nowej szkoły powstała i sala gimnastyczna.

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ Jestem ogromnie wzruszona, że witam państwa po 12 latach oczekiwania w tym nowym obiekcie sportowym, jakże potrzebnym społeczności szkolnej i wszystkim mieszkańcom miejscowości. – mówiła dyrektor Ilona Grząka. Satysfakcji i radości z zakończenia inwestycji nie kryła Bogumiła Lewandowska – Siwek, wójt Baranowa. – Wczoraj przyszedł do mnie jeden z radnych, który tak można powiedzieć, jest w opozycji do mnie i powiedział, że jestem silną kobietą, z silnym charakterem, bo dążę do celu i realizuję marzenia. Myślami wróciłam wtedy do dzieciństwa i wspomnień, kiedy to mój ojciec kształtował nasze dziecięce charaktery w dużym stopniu zwracając uwagę na sprawność i tężyznę fizyczną. I ja też chciałabym, by możliwości jakie daje ten cały kompleks sportowy zostały przekute nie tylko na wyniki i umiejętności sportowe. Chciałabym, aby również kształtowały charaktery naszej młodzieży. Po części oficjalnej na scenę wkroczyły dzieci z występami artystycznymi, które nawiązywały do idei igrzysk olimpijskich. Młodzi artyści zaprezentowali też modę sportową, układy choreograficzne, piosenki i wiersze. (ems)

Z samorządową wizytą na Litwie

QQ „ŻYJ TAK, JAKBY KAŻDY TWÓJ DZIEŃ MIAŁ BYĆ OSTATNIM – W KOŃCU OKAŻE SIĘ, ŻE MIAŁEŚ RACJĘ”.

Moje przemyślenia o Litwie

Litwa, kraj bardzo bogaty w wydarzenia hi- a nawet meczet. W jednym z kościołów storyczne, kraj który mając swoją historię, znajduje się oryginalny obraz Pana Jezusa swój język ojczysty – zupełnie odbiegający „Jezu ufam Tobie”, który został namalowany od innych – wiekami borykał się z niepod- pod dyktando siostry Faustyny Kowalskiej. ległością. Litwini nie bardzo lubią Polaków, Jednak najliczniejsze rzesze wiernych przynie są dla nas mili, choć tyle nas łączy, tyle ciąga obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. wspólnie przeszliśmy. Zastanawiałam się Tu chylą się czoła, tu można pomodlić się, dlaczego i analizując hipodziękować, poprosić, storię tego kraju dochodzę w cichości serca popłado wniosku, że ci ludzie do kać… Takich miejsc, gdzie XVI w. (jedno z najwiękociera się wiekami historia, szych Państw Europy) tak spotkać można na każdym naprawdę nie zaznali wolkroku. Piękne kolorowe ności: to unia z Polską od kamienice, muzea, miejkońca XVI w., to okupacja sca pamięci sławnych luCmentarz na Rossie niemiecka, to przynależdzi – od książąt, władców, ność do ZSRR. Dopiero w 1991 roku Litwa po poetów polskich (A. Mickiewicz) i litewogłasza rzeczywistą suwerenność. A więc za- skich. Ale najbardziej zapamiętam w Wilnie szłości historyczne? Najprawdopodobniej… Cmentarz na Rossie. Spacer w ciszy, zaduSądzę, że społeczność litewska ma do nas żal mie. Znaleźć tu można wiele znanych nao to, że polszczyliśmy ich kraj, że zamieszki- zwisk, dopasować do nich historię, pokłonić waliśmy ich ziemie. A Wilno – stolica Litwy się malarzom, poetom, uczonym, pisarzom, – to dzisiaj jedno z najpiękniejszych miast kompozytorom… I złożyć kwiaty na grobie świata. Tu znajduje się 40 kościołów rzym- matki Józefa Piłsudskiego wraz z sercem skokatolickich, 20 cerkwi prawosławnych, Marszałka. I wiele myśli tam właśnie nasu4 kościoły protestanckie, 3 synagogi, kiene- wa mi się w tym miejscu: co warta jest nasza sa karaimska, cerkiew staroobrzędowców, pogoń za życiem, co po nas zostaje? B.L-S

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej Generalnym wykonawcą było Centrum Budowlano Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa. W wyniku realizacji projektu została wybudowana „pod klucz” sala gimnastyczna wraz z zapleczem. Kubatura obiektu wynosi 3 740 m3, powierzchnia zabudow y 691,40 m 2 , w ymiar pola gry 15 x 27 m. Dodatkowo dokonano z a go s p o d a r ow a n i a t e r e n u b o i s k a szkolnego, gdzie powstały między innymi: trawiaste boisko treningowe do piłki nożnej o wymiarach 26 m x 50 m; boisko do Streetballa o nawierzchni betonowej o wymiarach 17 x 28 m; pierwsza w naszej gminie bieżnia tartanowa – 60 metrowa, czterotorowa oraz skocznia w  dal. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od października 2011 r do sierpnia 2012 r. Koszt zadania wyniósł 2 mln zł. z czego 70 000 zł gmina Baranów pozyskała j a ko d o t a c j ę z e ś ro d ków b u d ż e t u województwa wielkopolskiego, na roboty związane z wykonaniem nawierzchni sportowej sali. (arko) Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


Krok Po Kroku. Przegląd

7

QQ Asfalt równy jak stół, nowe oświetlenie i kanalizacja. Tak wygląda po I etapie ul. Przy Torach w Baranowie. To jedna z naszych „schetynówek”.

„PRZY TORACH” PO LIFTINGU Zrealizowany został I etap tej inwestycji. Objął on przebudowę drogi na długości 766 mb, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę przykanalików kanalizacji deszczowej z wpustami oraz wykonanie nowego oznakowania drogowego. Koszt umowny zadania wynosi ok. 812 tys. zł. Wykonawcą jest PBD SA Kalisz. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 239 154,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (arko)

QQ Pogoda na pewno sprzyja drogowcom, więc pomyślnie przebiegają kolejne prace przy przebudowie dróg gminnych. Oto nasz autorski, najbardziej aktualny i w pełni wiarygodny przegląd budowlanych zdarzeń na gminnych drogach.

ESTETYCZNIEJ I BEZPIECZNIEJ JUŻ PO…

Żurawiniec Nie tylko mieszkańcy Żurawińca mogą cieszyć się z ponad 250 metrów nowej drogi. Prace obejmowały wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Kępna. Koszt wykonanych robót to blisko 44 tys. zł. Mroczeń Tutaj (dz.nr 841) na długości 180 mb. wykonano prace obejmujące poszerzenie koryta drogi wraz z wykonaniem nawierzchni, ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronnym utwardzeniem pobocza. Wartość robót wyniosła 99 tys. zł. Feliksów W  Feliksowie (dz. nr 871) na długości 285mb wykonano konstrukcję jezdni z dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz utwardzono obustronne pobocza o szer. 0,5 m. Wykonawcą zadania było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Kępna. Wartość robót wyniosła 56 tys. zł Joanka W  tej miejscowości wykonana została Drogę dla malutkiej Joanki wykonała jednaz największych europejskich firm – przebudowa drogi gminnej, w wyniku której szwedzka Skanska na drodze na odcinku ok. 650m została wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz umocniono pobocza. Wykonawcą zadania po raz pierwszy w naszej gminie była firma SKANSKA SA oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu. Wartość wykonanych prac wyniosła 110 tys. zł. Baranów Tu na dł. 225 m przebudowana została ul. Polna. Prace obejmowały wykonanie poszerzenia pobocza oraz wykonanie konstrukcji jezdni z dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadania było KPDM z Kępna. Wartość robót wyniosła 49 tys. zł.

JESZCZE W TRAKCIE…

W Jankowach w miejsce szpetnego przystanku postawiono nową wiatę.

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.

Przebudowa ulic Słonecznej i Kwiatowej w Słupi p/Kępnem Wykonawcami zadania są: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie SA wykonujące sieć kanalizacji deszczowej oraz KPDM z Kępna realizujące roboty branży drogowej. Łączna wartość umowna realizowanych robót wynosi 1 077 573,00 zł Zakończenie robót przewidziane do końca listopada bieżącego roku. (arko)

QQ Gmina Baranów w ogłoszonym nabo-

rze wniosków do tak zwanych „Schetynówek” czyli „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” złożyła w roku bieżącym trzy wnioski choć zgodnie z zasadami programu gminy mogły dotychczas złożyć tylko po jednym wniosku.

Schetynówki w 2013 W tym roku ze względu na małe zainteresowanie beneficjentów związane z dofinansowaniem, które określono na poziomie tylko 30 %, wojewoda zachęcał do składania wniosków tak zwanych „ponadlimitowych”. Na wnioski ponadlimitowe środki zostaną przyznane w chwili, kiedy pozostaną niewykorzystane środki. Dziwi fakt iż z terenu naszego powiatu na złożenie wniosków ponadlimitowych zdecydowała się tylko gmina Baranów. Wiele samorządów w tym Gmina Kępno, w ogóle nie zdecydowały się na złożenie ani jednego wniosku. Wniosek Gminy Baranów, mający największe szanse na dofinasowanie, to „Przebudowa ul. Przy Torach w Baranowie Etap II” (obecnie 58 miejsce na liście rankingowej).

Wnioski ponadlimitowe

Remont drogi we wsi Marianka Mroczeńska Remont drogi we wsi Łęka Mroczeńska Pierwotnie planowany projekt budowy drogi relacji Grębanin – Łęka Mroczeńska, ze względu na ogromne koszty oraz poziom dofinansowania, który w roku 2013 miał wynosić tylko 30 %, został przełożony na 2014. Liczymy że poziom dofinasowania w 2014 roku zostanie zwiększony do 50 %. (arko)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

Festyny sołeckie

Między majem a październikiem mieszkańcy naszej gminy bawili sie na festynach sołeckich. Oto druga część relacji.

Q Słupia

Przy muzyce orkiestry dętej Festyn w Słupi odbył się w sobotę, 25 lipca. Jego organizacją zajęła się Rada Sołecka na czele z sołtys Karoliną Gruszką we współpracy z miejscową jednostką OSP. Przygotowano atrakcje dla tych mniejszych i większych. W pierwszej części wodzirej prowadził gry i zabawy dla dzieci, z których nikt nie odchodził z pustymi rękami. Do dyspozycji najmłodszych oddano także dmuchane zjeżdżalnie, na których dzieci mogły bawić się za darmo. Późnym popołudniem do wspólnej zabawy zaproszeni zostali dorośli. Niespodziewaną atrakcją była akcja straży pożarnej, która pojechała pod kościół parafialny w Słupi, aby zatrzymać orszak weselny jednej ze swoich członkiń. Nowożeńcy poza prysznicem wody z węża strażackiego,

która jak zapewnił prezes OSP Słupia Michał Błażejewski, przynosi szczęście, otrzymali kwiaty oraz pamiątkową maskotkę psa – strażaka. W wieczornym koncercie, zaprezentowała się powstała w lipcu Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi. Pogoda wspaniale dopisała tak, że przez cały dzień w Słupi rozbrzmiewały śmiech i odgłosy dobrej zabawy. Sobotnią imprezę odwiedziła także wójt gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek. Sołtys Karolina Gruszka podsumowuje – Mam nadzieję, że festyn zostanie w Słupi już na dobre, bo myślę, że wszyscy lubimy się dobrze zabawić

i wspólnie spędzić czas. Dlatego ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, która trwała, jak zapowiedziała pani sołtys, do białego rana!

Q Mroczeń

Do tańca namawiał sołtys Mroczeń rywalizuje ze Słupią o miano największego sołectwa, więc pewnie nie było przypadku w tym, że w sobotę bawili się słupianie a już w niedzielę – mroczenianie. Wszak burza na mroczeńskiej Maracanie powinna być głośniejsza niż słupska orkiestra dęta! Trzeba przyznać, że obie imprezy miały bardzo pomysłowe scenariusze „Burzę na Maracanie” zakończyła zabawa w dyskotece, której przedsmakiem były taneczne popisy na parkiecie, a jakże, pod kierunkiem sołtysa Andrzeja Stodolskiego. Ciąg dalszy na str. 11

ŚWIATEŁKO WOLNOŚCI W niezwykły sposób uczczono w Baranowie rocznicę Odzyskania Niepodległości i pamięć tych, którzy przez wieki składali daninę krwi w walce o naszą wolność. Święto to obchodzimy 11 dnia 11 miesiąca roku, więc w listopadowy wieczór zapalono 11 lampionów, które wysłane zostały w niebo z pozdrowieniami,

dla tych, którzy tę wolność wywalczyli. Uczniom towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych, rodzice, nauczyciele, absolwenci szkoły, rodzin powstańców wielkopolskich, przyjaciół szkoły, rodziny powstańców wielkopolskich, przyjaciele szkoły. Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona przez ks. kanonika Jerzego Kondala. Później delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Wojny. Następnie wszyscy zgromadzili się w Rynku skąd po Apelu Bohaterów Wolności w niebo pofrunęły kolorowe lampiony. (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 6 (6) | wrzesień/październik 2012 r.


Jubileusze Q ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY.

NIE SZTUKĄ POKOCHAĆ – SZTUKĄ JEST WYTRWAĆ 4 października w Domu Wielofunkcyjnym na „Muratorze” miała miejsce niezwykła uroczystość. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżonkowie: • Maria i Henryk Juraszkowie, • Kazimiera i Stanisław Grzelakowie, • Elżbieta i Tadeusz Kokocińscy, • Janina i Kazimierz Kwijasowie, • Stanisława i Jan (+) Michalscy, • Renata i Konrad Modrzyńscy, • Maria i Józef Poślednikowie, • Zofia i Jan Poźniakowie, zostali odznaczeni „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.” Poza tym trzy pary – Państwo Leokadia i Jan Rakowie, Władysława i Jan Urbańscy oraz Państwo Kazimiera i Franciszek Wróblowie – 10 lat temu obchodzili uroczystość Złotych Godów a w tym roku świętowali Diamentowe Gody tj. 60 rocznicę zawarcia związku

małżeńskiego. Jeśli ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził prawdziwy skarbiec czynów wielkich i małych i uformował swoje człowieczeństwo tak, że może mierzyć się z różnymi przeciwnościami losu – zwróciła się do zebranych wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek. – Codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście Państwo swoje najlepsze lata. Dziś, dziękując Wam za to, wyrażam swój podziw i uznanie i życzę jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat – powiedziała Anna Brust przewodnicząca Rady Gminy. Swoje życzenia dołączyli również ks. Jerzy Kondal, ks. Dariusz Woźniak, sekretarz Gminy Marek Potarzycki oraz skarbnik Gminy Marzena Żłobińska. (es)

SETNE URODZINY PANA WACŁAWA Setne urodziny świętował Pan Wacław Burnecki, mieszkaniec wsi Jankowy. O tak wspaniałym jubileuszu nie zapomniały władze Gminy Baranów a także zaproszeni goście. Pan Wacław otrzymał listy okolicznościowe i liczne upominki

Q 25 października 2012 r. mieszkanka Janków, Pani Cecylii Świtoń obchodziła swoje  urodziny.

JUBILEUSZ PANI CECYLII Z tej okazji delegacja Urzędu Gminy w Baranowie (Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek w towarzystwie Kierownika USC Sylwii Adamskiej oraz Sekretarza Gminy Marka Potarzyckiego) wraz z sołtysem wsi Jankowy Markiem Majczykiem złożyła Szacownej Jubilatce wizytę oraz przekazała życzenia, kwiaty i list gratulacyjny. Wyjątkową rocznicę urodzin Pani Cecylia obchodziła wspólnie z najbliższą rodziną: dziećmi, wnukami i prawnukami. Życzymy Jubilatce długich i pogodnych lat życia w otoczeniu najbliższych, w poczuciu miłości i bezpieczeństwa. (es) Nr 6 (6) | wrzesień/październik 2012 r.

9 Jubilaci obchodzący urodziny w październiku i listopadzie 2012 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 132 r.) Jadwiga Albert– Żurawiniec Cecylia Dworak– Mroczeń Teresa Jakubowska– Młynarka Pelagia Jerczyńska– Donaborów Alojzy Niwa Józef – Marianka Mroczeńska Aniela Pastusiak– Donaborów Jadwiga Sroka– Słupia pod Kępnem Leokadia Wiśniewska – Mroczeń 81 lat (ur. 131 r.) Olimpia Katarzyna Oleksyk – Mroczeń 82 lata (ur. 130 r.) Maria Czarnasiak– Mroczeń Mieczysława Teresa Dudziak– Łęka Mroczeńska Wiktoria Haglauer– Joanka Maria Kobis– Joanka 52 Bernarda Kobza– Mroczeń Teresa Marczak– Grębanin Antoni Moś– Donaborów Cecylia Orszulak– Żurawiniec Cecylia Taborska– Baranów Edward Trąpczyński– Baranów 83 lata (ur. 12 r.) Cecylia Lempert– Marianka Mroczeńska Irena Tomaszek– Marianka Mroczeńska 84 lata (ur.128 r.) Teresa Hełka– Grębanin Franciszka Zimoch – Joanka Edmund Żurecki– Łęka Mroczeńska 85 lat (ur. 127 r.) Sylwester Lempert– Marianka Mroczeńska Marianna Parzonka– Joanka Edmund Pastusiak– Donaborów Jan Żurecki – Mroczeń 86 lat (ur.126 r.) Adamina Śpikowska – Baranów 87 lat (ur. 125 r.) Marianna Fiołka– Słupia pod Kępnem Teresa Krzyżaniak– Mroczeń Teresa Woźniak– Grębanin 88 lat (ur. 124 r.) Leokadia Brząkała– Jankowy Helena Kulesza – Mroczeń Józef Niciejewski – Mroczeń 0 lat (ur. 122 r.) Teofil Kowaliński– Lipka Helena Barbara Skąpska– Słupia pod Kępnem 1 lat (ur. 121 r.) Cecylia Jerzyk– Grębanin Elżbieta Kubera – Baranów 3 lata (ur.11 r.) Kazimierz Hadryś– Baranów 7 lat (ur.115 r.) Marianna Drelak – Jankowy  lat (ur. 113 r.) Cecylia Świtoń – Jankowy

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w październiku i listopadzie. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Okiem Sołtysa

10

QQ Fundacja „Wrota Wielkopolski” rozpisała w tym roku konkurs na realizację tzw. „Małych Projektów”. Niewątpliwym liderem w po-

zyskiwaniu środków z tego źródła została nasza Gmina, a raczej funkcjonujące na jej terenie organizacje pozarządowe takie jak np.: OSP. W ten sposób zrealizowano aż sześć projektów. Pięć z nich powstało dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych działaczy – sołtysów i prezesów OSP.

MAŁE JEST… WIELKIE Wbrew pozorom z tymi małymi projektami wcale nie jest tak łatwo. Sporo na ten temat mógłby powiedzieć sołtys Joanki. – No, trzeba się, dużo nachodzić napracować, czas zaangażować, nabiegać, ale naprawdę warto – nie bez dumy ocenia Tadeusz Szlezynger. W jego wsi w ten sposób powstał piękny plac zabaw.

Mroczeń

Podobny postawiono w Żurawińcu. W kilku miejscach pieniądze z „Małych Projektów” pomogły uzupełnić wcześniejsze przedsięwzięcia. – U nas z Funduszu Sołeckiego wyremontowaliśmy całą salę, a pieniążki z Małych Projektów przeznaczyliśmy na wyposażenie kuchni. Teraz jest i ładnie, i nowocześnie – cieszy się Zenon Noculak – sołtys Marianki. Podobnie stało się w Donaborowie. – Te pieniądze, 14 911,04 zł, przeznaczyliśmy na utwardzenie kostką brukową placu przed Domem Ludowym – informuje sołtys Donaborowa – Stanisław Gruszka. Dzięki tej kostce mieszkańcy wsi częściej będą mogli korzystać z sali, która wykorzystywana jest

do organizacji wesel, urodzin, komunii, wieczorków czy też zabaw szkolnych, a także innych imprez kulturalnych mających na celu integrację mieszkańców. Kostka brukowa położona została przed głównym wejściem do budynku, pomiędzy salą a ogrodzeniem. Powierzchnia obszaru podlegającemu Donaborów operacji wynosi 260 metrów kwadratowych. W ramach realizacji projektu za- nadzieję, że efekty, jakie uda nam się wspólkupiono niezbędne do wykonania zadania nie osiągnąć w przyszłym roku, będą jeszcze materiały, natomiast prace budowlane zwią- większe. (ems) zane z inwestycją wykonane zostały przez Zadania zrealizowane w 2012 r. aktywnych strażaków oraz mieszkańców wsi w ramach „Małych Projektów”: przy pomocy zaprzyjaźnionych firm budow• Budowa placu zabaw w Joance lanych, które udostępniły niezbędny sprzęt, • Budowa placu zabaw w Żurawińcu np. koparkę. – W Mroczeniu poszliśmy tro• Plac zabaw w Jankowach pem Donaborowa. Teraz najbliższe okolice • Plac zabaw w Grębaninie boiska piłkarskiego już nie straszą – ocenia • Festyn „Strażak w akcji” sołtys tej wsi i prezes klubu. W ten sposób na • Utwardzenie placu przy Sali OSP w Donaborowie estetyce zyskały urządzane tu różne imprezy • Utwardzenie placu przy boisku o czym na własne oczy mogliśmy się przekopiłkarskim w Mroczeniu nać właśnie na wrześniowym festynie. Swo• Zakup wyposażenia kuchni w Sali OSP jego podziwu dla pomysłowości, pracowitości w Mariance Mroczeńskiej i wytrwałości społeczności, które podjęły się dzieła zmierzenia się z unijnym wyzwaniem nie kryje p. Wójt. – Dziękuję wszystkim któ- QQ Zgodnie z  uchwałą Rady Sołeckiej rzy poświęcili własny czas i pieniądze, by z 20.11.2011 r. członkowie Rady Sołeckiej projekty te mogły zostać zrealizowane. Mam między lipcem a wrześniem przeprowanadzieję że to, co udało się w tym roku, podzili w Baranowie trzy kwesty. Zebrano zwoli wszystkim uwierzyć że „można” oraz 26 115 zł. Zbiórka na cmentarzu 1 listopazmobilizuje pozostałe organizacje działające da przyniosła 780 zł. na terenie naszej gminy do działania. Mam

QQ Mieszkańcy tej wsi bardzo chcieli zaprezentować swoje najnowsze osiągnięcia już

1września – w trakcie festynu. Udało się tak dobrze, że tego dnia tu i ówdzie mówiło się już o „mariańskim tempie”.

MARIAŃSKIE TEMPO

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REMONTU I MODERNIZACJI CMENTARZA W BARANOWIE

Oddany został do użytku rozbudowany budynek OSP w Mariance Mroczeńskiej. W obiekcie powstały nowe sanitariaty, zaplecze, garaż oraz zadaszony taras. Całość rozbudowanego obiektu pokryta została nową blachą trapezową. Zadanie zostało realizowane ze środków własnych gminy Baranów. Koszt rozbudowy wyniósł ok. 275 tys. zł. Swoistym domknięciem inwestycji stało się wyposażenie wyremontowanej kuchni w nowoczesny sprzęt AGD i pomocniczy (m.in.: zmywarkę uniwersalną wraz z koszem do talerzy, stojak do zmywarki, patelnię elektryczną, frytkownicę, kuchenkę mikrofalową, stół, wózek kelnerski, tace prostokątne). Druhowie z mariańskiej OSP pieniądze na ten cel (14 110,00 zł) pozyskali z tzw. „małych projektów” – w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. (ems)

Zebrane środki pozwoliły na: usunięcie z obrębu cmentarza pni drzew; zniwelowanie terenu (prace ziemne); ułożenie chodników; odrestaurowanie figury Chrystusa. Zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej oraz uczestników zebrania wiejskiego w przyszłym roku spróbujemy postawić wokół naszego cmentarza nowe ogrodzenie. Pieniądze te zostały złożone na koncie Rady Sołeckiej w SBL Baranów. Na konto Rady Sołeckiej (89841300000406190420000001) można również wpłacać datki na rzecz remontu cmentarza niezależnie od kolejnych planowanych zbiórek. Rada Sołecka dziękuje wszystkim ofiarodawcom za wyrozumiałość i szczodrość. Sołtys Baranowa Zenon Marszałek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


Z Unijnej Kiesy QQ Cały czas trwa realizacja projektu „Bezpieczni w szkole i poza szkołą”, na realizację którego Gmina Baranów

pozyskała 57 tys. zł dofinansowania z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. We wrześniu i w październiku odbyły się kolejne warsztaty.

Bezpieczni w szkole i poza szkołą W dniach od 2 do 4 października zorganizowane zostały warsztaty pn.: „Komunikacja w grupie rówieśniczej – jak skutecznie się

porozumiewać z innymi?”. Był to już drugi cykl tych zajęć w ramach projektu. W pierwszym, który odbył się w czerwcu, uczestniczyli

QQ Od początku października ponad 180 najmłodszych uczniów naszych szkół (klasy I-III) wymagających wsparcia indywidualnego objęto programem„Dobry Start”. Dotację na ten cel w wysokości ponad 150 tys. zł. Gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2.

DOBRY START Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, dzięki którym niwelowane są dysproporcje edukacyjne, dotyczące m.in. trudności w czytaniu i pisaniu, trudności w nauce przedmiotów ścisłych. Projekt pomaga również korygować wady wymowy czy postawy. Zakłada on również wsparcie dzieci szczególnie uzdolnionych. Zajęcia zostały wybrane

przez zespoły nauczycieli na podstawie przeprowadzonych wcześniej diagnoz. Zajęcia pozalekcyjne potrwają do końca czerwca 2013 roku. Na bieżąco do szkół dostarczane są również pomoce naukowe. Warto dodać, iż od nowego roku podobny projekt („Wiedza moim kapitałem na przyszłość”) realizowany będzie również w klasach IV-VI. Projekt zrealizuje firma Euroconsult z Poznania w partnerstwie z Gminą Baranów, przy wsparciu finansowym środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (mak)

MARIAŃSKI FESTYN

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.

uczniowie klas III-VI oraz gimnazjaliści. Drugi cykl przeznaczony był dla najmłodszych, tj. uczniów klas I-III szkół podstawowych. Warsztaty poprowadziła Magdalena Michalska z Fundacji Pedagogium z Warszawy. Niemałym wyzwaniem, szczególnie ze względu na liczbę grup, było zorganizowanie kolejnych warsztatów dotyczących problemu cyberprzestrzeni. Zajęcia zgodnie z projektem przeznaczone były dla trzech różnych grup: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W warsztatach udział wzięli wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum (razem 38 grup), rodzice (6 grup) i nauczyciele (3 grupy). W trakcie zajęć omawiane były zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z różnych sposobów korzystania z komputera. Prowadzący nakreślali uczniom, jak dostrzegać sygnały świadczące o tym, że może spotkać ich niebezpieczeństwo w sieci oraz wskazywali, że niewłaściwe korzystanie z komputera może być drogą do uzależnienia. Z rodzicami i nauczycielami omawiane były natomiast zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z różnych sposobów korzystania z internetu. Warsztaty z cyberprzestrzeni odbywały się w terminie od 29 września do 4 października. (mak) Z końcem września rozpoczęły się kolejne zajęcia nauki pływania dla młodzieży z Gminy Baranów.

QQ Marianka Mroczeńska. Ponad 8 tys. zł dofinansowania

Kto nigdy nie musiał sklejać wielowątkowej imprezy typu festyn, ten na szczęście nie wie jak brzmi pierwsze słowo organizatora, który wczesnym rankiem spogląda w niebo i odkrywa tam ciemne chmury w kształcie figi z makiem. Ale w sobotę 1 września w Mariance górą były jednak gliniane baranki, francuskie boule, i dobry humor. Warto również zwrócić uwagę na pierwszą w dziejach multiplikację sołtysa. Zenon Noculak był tego dnia w tylu miejscach naraz, że pojawiły się pytania czy to aby nie jego wierne klony. Wręczał nagrody, sędziował turniej siłaczy, rzucał kulkami, dzielnie walczył w przeciąganiu liny, dumnie spoglądał z portretów stworzonych przez małych artystów a wieczorem otworzył konkurs wokalny niezapomnianym „Białym misiem” we własnej aranżacji. Czyż w takiej sytuacji można było wątpić w sukces Mariańskiego festynu? A czemu wszystko to w małej Mariance? Bo ona ma wielkie serce! Dwie rzeczy Marianka zobaczyła na pewno po raz pierwszy. Francuskie boule i tradycyjne koło garncarskie. Prezentację tajników gry w boule prowadził Piotr Mazurek – wiceprezes Towarzystwa Sportowego „Liskowiak” z Liskowa. W pokazie wzięły udział reprezentacje naszych OSP, każda

11

Nauka pływania

otrzymała komplet do gry w petankę. Teraz czas na zgłębianie tajników tej gry i trening. Może w przyszłym roku Marianka zorganizuje mistrzostwa Gminy? Emocje czysto artystyczne towarzyszyły pokazowi garncarskiemu prowadzonemu przez Pawła Wierzbickiego. Cierpliwie objaśniał na czym polega sztuka kręcenia garnków, zachęcał do spróbowania się z garncarskim kołem. Plonem konkursu B były baranki z Marianki – kilkanaście niezwykłych figurek. Mariański Festyn to również emocje sportowe. Tu można było wygrać czajnik, sandwicz czy suszarkę. Wystarczyło tylko położyć wszystkich na rękę (podziw dla zawodniczek!) czy też najdłużej utrzymywać się na nogach z hula hop na biodrach. Można też było spróbować sił w konkursie tanecznym, piłkarskim, rzucie beretem, przeciąganiu liny, w biegu z jajkiem, czy na nartach. Festyn dopełniła zabawa taneczna. Poczęstunek przygotowały panie z KGW a grochówkę – OSP Grębanin. Ważnym elementem festynu było bezpieczeństwo jego uczestników. O to zadbali nasi policjanci. A przy okazji sekretarz Gminy Marek Potarzycki przypomniał zasady realizowanej u nas akcji społecznej „Pozory mylą – dowód nie”. (es)

Projekt kwotą 12 tys. zł. dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki RP w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. W I półroczu w zajęciach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, natomiast obecnie na basenie ćwiczy 30 uczniów Gimnazjum w Mroczeniu. Gimnazjaliści, podobnie jak pozostałe grupy, odbędą 12 godzin zajęć pod okiem wykwalifikowanej kadry. (mak)

QQ Wydobyć tradycje – pod taka nazwą Fundacja „Wrota

Wielkopolski” we współpracy z Gminą Baranów i seniorami z Donaborowa realizowała projekt, na który pozyskała dotację w wys. 4 tys. zł z samorządu województwa wielkopolskiego. Warsztaty odbywały się w dworku w Donaborowie w terminie od 5 do 7 października.

WYDOBYĆ TRADYCJĘ Projekt obejmował równoczesną organizację dwóch rodzajów warsztatów: plecionkarstwa wiklinowego oraz warsztatów garncarskich. Zainteresowanie udziałem w warsztatach było tak duże, że organizatorzy nie zdążyli nawet rozpocząć rekrutacji. W trakcie warsztatów garncarskich uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił przy kole garncarskim, gdzie pod czujnym okiem instruktora mogli samodzielnie wykonać własne naczynia. Zajęcia te przypadły głównie do gustu najmłodszym przedstawicielom Gminy Baranów, którzy wykonali bardzo dużą ilość glinianych dzieł sztuki m.in. figurki zwierząt, wazoniki, wazony, miseczki itp.  ciąg dalszy na str. 12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Z Unijnej Kiesy

12 QQ Baranowscy strażacy wpadli na niecodzienny

ciąg dalszy ze str. 11

pomysł uczczenia 85. rocznicy utworzenia swojej jednostki. Tradycyjną celebrę zastąpili pomysłową i dynamiczną prezentacją sprawności zawodowej i organizacyjnej. Festyn zorganizowany na miejscowym „Orliku” skleili z różnobarwnych i smakowitych elementów. Strażacy zdobyli na to ponad 11 tys. zł z „Małych Projektów”.

Strażak w zabawie – strażak w akcji Tej niedzieli festynowicze mogli dotknąć historii i przenieść się w czasie. Przy wtórze strażackiego dzwonka i trąbki do akcji ruszył zastęp druhów na sikawce konnej. Sprawnie rozwinęli węże, uderzyli w pompę i szybko uporali się z żywiołem. Parę chwil później uczestnicy festynu otrzymali szansę przyjrzenia się z bliska współczesnej strażackiej akcji. Ofierze wypadku udzielono fachowej pomocy, co zebrani z uznaniem podsumowali rzęsistymi brawami. Równie energiczne oklaski towarzyszyły młodym strażakom (MDP) z Baranowa, Kępna, Świby, Słupi, Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej, Muratora i  Janków na torze przeszkód.

Dzieci zdecydowanie stwierdziły, że takie zajęcia powinny odbywać się z szkole. Drugi rodzaj warsztatów zdominowany został głównie przez seniorów z Donaborowa, którzy przez trzy dni poznawali tajniki

umiejętnego wyplatania z elastycznej wikliny. Każda uczestniczka wróciła do domu z przynajmniej jednym wyplecionym własnoręcznie koszem wiklinowym. (mak)

QQ W niedzielę 16 września po raz czwarty w Dworku Ustronie k. Opatowa odbył się Festiwal

Produktu Lokalnego. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski”. Wzorem poprzednich edycji Festiwal obejmował konkurs kulinarny, rękodzieła, pokaz kulinarny na żywo, targ produktu lokalnego i regionalnego oraz konkurs dla włodarzy gmin powiatu kępińskiego. Musieli oni popisać się umiejętnością lepienia pierogów. Bardzo ładną kartę w tej imprezie zapisały reprezentantki naszej gminy.

NASZE PANIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH „Bogu na chwałę – człowiekowi na ratunek”. Po raz kolejny przekonaliśmy więc o aktualności tego hasła. Przyświecało ono zarówno druhom założycielom baranowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, przyświeca ich następcom i dziś. Nieodłącznym elementem podobnych imprez jest zawsze akcja honorowego oddawania krwi. Trzeba dodawać, że spora część spośród ponad 40 osób, które zdecydowały się na przekazanie daru życia, to nasi strażacy? W trakcie festynu byliśmy świadkami jeszcze jednej wspaniałej sceny. Oto starosta kępiński wręczył strażakom specjalne podziękowanie za udział w organizacji powiatowego festynu „Pożegnanie Lata”. Strażacka niedziela na „Orliku” to również gry, zabawy i konkursy dla najmłodszych. Dotyczyły one historii i współczesności baranowskiej straży oraz wiedzy na temat pierwszej pomocy. Ogromną rzeszę dzieciaków zgromadziła prezentacja policyjnego psa patrolowego. Przewodnik nie tylko interesująco przedstawiał obowiązki Gera, ale też udzielał wskazówek i porad na temat postepowania z psami. Widać było, ze te wskazówki szczególnie mocno brali sobie

Głównym punktem programu jak co roku był konkurs kulinarny do którego zgłoszono 111 potraw w czterech kategoriach. W kategorii DANIE GŁÓWNE wyróżnienie za roladę szpinakowo-serową przypadło w udziale KGW Baranów oraz Związkowi Emerytów i Rencistów Gminy Baranów. W konkursie NA NAJLEPSZE RĘKODZIEŁO – HAFT I TKANINA 2. miejsce wywalczyła Ewa Bilska. Wszystkim reprezentantkom naszej Gminy serdecznie dziękuje p. wójt Gminy – również nasza reprezentantka (es) do serca rodzice, bo nijak się one miały do telewizyjnych obrazków. Niezwykłą częścią festynu był popis tancerzy z Baranowskiego Studia Tańca. Cóż, wydaje się, że ta część festynu pn. „Strażak w akcji” wypadła co

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

najmniej imponująco, natomiast pytanie czy strażak potrafi się bawić potraktujmy jako czysto retoryczne, zwłaszcza że wielu z druhów pobierało nauki we wspomnianym klubie tanecznym. (es)

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


Kronika Gminy

13

QQ Reprezentacja OSP Baranów (jedyna z powiatu kępińskiego!) wzięła udział w V Mistrzostwach Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym OSP. Zawody rozegrano 6 października w Gołuchowie. Druhowie z Baranowa uplasowali się w środku stawki najlepszych jednostek w województwie wielkopolskim.

POSTANOWILI SIĘ SPRAWDZIĆ – Jak na debiut to chyba niezły wynik, ale najważniejsze, że spróbowaliśmy wreszcie sił w walce z najlepszymi – ocenia występ swojej drużyny Andrzej Lamek – prezes OSP Baranów. – W naszym powiecie nie organizuje się takich zawodów, więc nie mogliśmy startować w jakichś kwalifikacjach tak jak pozostali uczestnicy gołuchowskich mistrzostw. Postanowiliśmy więc zgłosić się sami. Organizatorzy przyznali nam „dziką kartę” i na tej podstawie mogliśmy wystąpić już jako legalna reprezentacja OSP powiatu kępińskiego – relacjonuje jeden z członków baranowskiej ekipy. Przypomnijmy, że Ryszard Stasiowski w tym roku otrzymał zaszczytny tytuł „Wielkopolski Strażak Roku”. Do rywalizacji w pięciu konkurencjach przystąpiło 21 drużyn. Zawody podzielono na dwie części. Zadania medyczne przygotował zespół powołany przez Wielkopolskiego

Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nad częścią egzaminującą kierowców czuwał zespół z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-

go w Kaliszu. Najpierw dwuosobowe grupy z każdej ekipy rozwiązywały testy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, natomiast

QQ Ponownie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że wizyta

w Łęce Mroczeńskiej może wzbogacić naszą wiedzę o ziemniaku na tyle np., by wygrać każdy konkurs na ten temat. Kolejne Święto Pieczonego Ziemniaka pełne było niezwykłych kartoflanych wariacji.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Uczniowie naszych szkół podstawowych wzięli udział w konkursach plastycznych i sprawnościowych. Z  ziemniaków wykonali „ziemniaczane ludki” po czym popisywali się w… No właśnie, zadanie na tę jesień brzmi „jak ubrać ziemniaka?” Poza tym Poza tym drużyny zmierzyły się konkurencjach sprawnościowych: „mistrz obierania ziemniaków”, „ziemniaczany król”, „sadzenie ziemniaków”, „ziemniaczany slalom”, wyścig „ziemniaczanych skoczków”. Ale najsmaczniej było na pewno na końcu. Uczestnicy święta mogli degustować 100 potraw z ziemniaków a wśród nich nieśmiertelne frytki, kosmiczne prażynki oraz ziemniaki prosto z ogniska. I te okazały

się bezkonkurencyjne o czym mogą zaświadczyć również goście Ziemniaczanego Święta: Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek, sekretarz Gminy Marek Potarzycki oraz skarbnik Gminy Marzena Żłobińska. Święto odbyło się w ramach realizacji zajęć świetlicy środowiskowej zgodnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Ziemniaczanym królem” został Michał Jędrzejewski ze SP w  Słupi, natomiast „Mistrzem obierania ziemniaków” Wioletta Woźniak również ze SP w Słupi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy z grawerem – „Święto Pieczonego Ziemniaka 2012” oraz dyplomy. (es)

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.

kierowcy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w teście z przepisów prawa o ruchu drogowym. Do części praktycznej drużyny przystępowały w czteroosobowym składzie. Naszą jednostkę reprezentowali: Ryszard Stasiowski, Karol Trąpczyński, Bartosz Trąpczyński i Andrzej Śpikowski. Pierwsze zadanie polegało na udzieleniu pomocy ofierze wypadku w lesie. Nieszczęśnik poranił się piłą motorową. W kolejnej inscenizacji poszkodowanym był nieprzytomny mężczyzna z widoczną raną kłutą brzucha. Ostatnie zadanie polegało na udzieleniu pomocy mężczyźnie, który w wyniku upadku z wysokości doznał wielonarządowych groźnych obrażeń. Wszystkie zadania wymagały wykazania się wiedzą, sprawnością zawodową oraz doświadczeniem. Z pewnością przydały się tu naszym druhom liczne szkolenia. (al)

QQ Co prawda w tym miejscu straszą jeszcze ruiny starych stodół, ale przyszłość jest jak najbardziej optymistyczna. Na początku listopada podpisane zostały protokoły uzgodnień z obecnymi właścicielami gruntu, na którym znajdują się te stodoły. Do końca miesiąca zostaną zawarte akty notarialne. Wówczas Gmina stanie się prawowitym właścicielem terenu.

Dom Ludowy w Baranowie. Od gadania do działania Równocześnie rozpoczęto prace projektowe zmierzające do wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę nowego obiektu. Do końca roku Gmina Baranów wystąpi do starostwa o wydanie pozwolenia na rozbiórkę stodół, tak by na początku przyszłego roku rozpocząć porządkowanie terenu pod przyszłą budowę. Jeśli wszystko dobrze pójdzie baranowianie będą mieli nowiuteńki Dom W tym miejscu przed końcem przyszłego roku powinien Ludowy przed koń- powstać nowy Dom Ludowy w Baranowie. cem 2013 r. A jeszcze w grudniu tego roku planowane jest uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Baranowa.  (arko)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Sportowe Okruchy

14

QQ Pingpongiści z Łęki Mroczeńskiej mocno namieszali w hierarchii tego sportu w rejonie kaliskim. Chłopcy zameldowali się na II miejscu w finale, który rozegrano 18 października w Siedlikowie, natomiast dziewczęta, po dramatycznym boju, wywalczyły III miejsce.

MEDALOWE ŻNIWA PINGPONGISTÓW Z ŁĘKI Medal na tym etapie rozgrywek to ogromny sukces. Warto podkreślić, że podopieczni Justyny Malinowskiej – Oskar Bentkowski i Bartek Rabiega – awans do finału wojewódzkiego zdobyli we wspaniałym stylu pokonując w decydującym meczu zespół z Trzebienia, z którym przegrali przecież dwa dni wcześniej pojedynek o złoto w finale powiatowym. Sportowa zemsta bywa więc słodka. Ta sztuka nie udała się, niestety, ich koleżankom, które dla odmiany przegrały nieznacznie z Trębaczowem. Przypomnijmy, że w Łęce Opatowskiej Kornelia Maciejewska i Natalia Szczęsna

pokonały Trębaczów dwa razy. W Siedlikowie zabrakło więc odrobiny szczęścia.

QQ 10 i 11 września na baranowskim Orliku

QQ Wspaniale spisały się biegaczki z mroczeńskiego gimnazjum. W rozegranym 27 wrześ-

rozegrane zostały eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego turnieju siatkarskiego „Volleymania 2012”.

NA „ORLIKU” SZALAŁ SIATKARSKI HURAGAN

W rozegranym 30 października w Poznaniu pingpongiści z Łęki wywalczyli 9. miejsce w stawce 16 zespołów. Cały występ tenisistów z Łęki godny jednak jest ogromnych braw. Nowa sala gimnastyczna to szansa na solidny trening. Na własne oczy widzieliśmy zaś jak intensywnie przygotowywali się do jesiennych występów. W  ruch poszły wszystkie stoły, również te na placu przed szkołą. Skutek? Dwa złote medale indywidualnie i dwa w drużynie w Mistrzostwach Gminy, złoty medal dziewcząt i srebrny chłopców w Finale Powiatu Kępińskiego, srebro chłopców i brąz dziewcząt w Finale Rejonu Kaliskiego. (ems)

nia Finale Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych wywalczyły złote medale. W kategorii szkół podstawowych 4.miejsce zdobyli zawodnicy z SP Donaborów.

ZŁOTE DZIEWCZYNY Z MROCZENIA Warto dodać, że podopieczne Małgorzaty Mikoś obroniły tytuł zdobyty w ubiegłym roku. Tydzień później reprezentantki naszej Gminy oraz powiatu kępińskiego wywalczyły w finale wojewódzkim w Poznaniu 11. Miejsce. Sztafeta Gimnazjum Mroczeń: Aneta Olek, Natalia Jerczyńska, Agata Gruszka,

Kasia Jańska, Ewa Małolepsza, Agnieszka Albert, Magda Kula, Klaudia Bryza, Wiktoria Majczyk, Julia Mądra, Ewelina Szlezynger, Monika Jarych, Patrycja Wieczorek, Julia Żłobińska, Julia Mucha, Aneta Górecka, Weronika Wróbel. (ems)

W imprezie wzięło udział 30 drużyn z całego regionu. Baranów od wieków ma w herbie barana o fantazyjnie poskręcanych złotych rogach. Musiał on mieć nieźle zdziwioną minę, gdy nad nasz Orlik nadciągnął niezwykły huragan. Baranów nigdy dotąd nie widział tylu siatkarzy. Aż 30 zespołów, blisko 250 entuzjastów siatkówki i cudowna aura złożyły się na imprezę, którą jej uczestnicy długo będą pamiętać.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


Sportowe Okruchy

15

PIŁKARSKA GIMNAZJADA NA „ORLIKU” Ani ziąb, ani deszcz nie zdołały stłumić gorących sportowych emocji towarzyszących piłkarskiemu świętu jakim bez wątpienia był powiatowy finał Gimnazjady 2012. I choć gospodarzom zabrakło w tych zawodach łutu szczęścia (przegrana w półfinale po serii rzutów karnych), to fakt ten nie może zmienić opinii o wysokim poziomie imprezy. Zwłaszcza, że piłkarze Jerzego Mosia w eliminacjach z późniejszym mistrzem rozprawili się gładko już do przerwy prowadząc 2:0. Współorganizatorem turnieju był Urząd Gminy w Baranowie. (es) 1. Gimnazjum Perzów 2. Gimnazjum Laski 3. Gimnazjum nr 2 Kępno 4. Gimnazjum Mroczeń 5-6. Gimnazjum Rychtal; Gimnazjum Bralin Najlepszy zawodnik: Patryk Werner (Gimnazjum Laski) Najlepszy bramkarz: Sebastian Gatkowski (Gimnazjum Perzów)

Q Znakomicie spisali się nasi reprezentanci w Indywidualnych Biegach Przełajowych w podrychtalskiej Sadybie. Plon ich występu to

trzy złota, srebro i siedem miejsc dających awans do finału wojewódzkiego. W sumie – drugie miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej. Przypomnijmy, że sztafeta biegaczek z mroczeńskiego gimnazjum wywalczyła 11 miejsce w Wielkopolsce.

SADYBA SKRZĄCA SIĘ ZŁOTEM Malownicza Sadyba przywitała biegaczy słońcem. To był dla nich dobry znak, bo wielu znało przecież tę trasę z jej kaprysów i fochów po lekkim nawet deszczu. – Nie liczę na zbyt wiele. Fajna pogoda sprzyja bieganiu więc zabrałem tu moich chłopców, ale raczej po naukę niż po medale – ostrożnie oceniał szanse dyrektor Alojzy Piasecki. No to trzeba było widzieć jego minę, gdy na metę z dużą przewagą wpadł Kacper Gruszka. – Chłopie, ty się nawet nie spociłeś! – Nie zdążyłem, proszę pana – ripostował Kacper. Amadeusz Dwornik, drugi reprezentant Donaborowa, uplasował

się na 4. również dającym awans, miejscu. Taki sam wynik w kategorii młodszej osiągnął Mateusz Dyduch z Grębanina. Dużo więcej optymizmu przed zawodami prezentował opiekun grupy biegaczy z Gimnazjum w Mroczeniu. – Dziewczyny mogą tu zawalczyć, chłopcy mają nieco mniej szans – mówił tuż przed decydującymi startami. W takim razie nie powinien grać u bukmachera, bo złotego medalu Radka Sarana nie był w stanie przewidzieć. Ale dziewczęta zgodnie wywalczyły dwa pierwsze miejsca. (es)

Piłkarze z Baranowa halowymi mistrzami Gminy Turniej ten rozegrany został gościnnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Baranów nie ma jeszcze obiektu, w którym można by zorganizować tego typu zawody. Dla tego na ręce dyrektor szkoły składamy serdeczne podziękowania. Tydzień później baranowianie wywalczyli II miejsce w powiecie a zawody rozegrano w pięknej hali sportowej w Łęce Opatowskiej. Nr 6 (6) | wrzesień/październik 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

FABRYKA MEBLI WER-SAL Kaczorowscy sp.j. Jankowy 1a, 63-604 Baranów tel. 62 7829219, fax 62 7810233

Salon Firmowy: Jankowy 1a, 63-604 Baranów tel. 62 7829219, fax 62 7810233

w w w. w e r s a l . p l Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 6 (6)  |  wrzesień/październik 2012 r.


QQ Nie pozwólcie truć się dymem ze śmieci spalanych w piecach. Ktoś, kto spala śmieci w piecu, truje nas i nasze dzieci. Dane na temat zachorowalności w powiecie kępińskim są bardzo niepokojące. Palenie odpadów w domu jest niebezpieczne ponieważ dym zawiera substancje rakotwórcze. Sprawcy, złapani na gorącym uczynku, powinni płacić grzywnę i mandaty.

Apel w sprawie niespalania śmieci Nie każdy zdaje sobie sprawę, że odpowiednie służby mogą wejść do naszych domów i sprawdzić, czy nie palimy śmieciami. Służby te mogą pobrać próbki z pieca i zażądać okazania rachunków za wywóz śmieci. Podstawa prawna tych działań wynika z art. 323 Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Za spalanie śmieci grożą kary: mandat 500 zł, 5 tys. zł grzywny oraz 30 dni aresztu. Reguluje to ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Niektórzy potrafią spalić w domowym piecu wszystko. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w ten sposób tony odpadów zamiast na wysypiska trafiają do płuc. W wyniku spalania odpadów w piecach powstają takie związki jak dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), ale również toksyczne związki chemiczne: dioksyny, furany, chlorowodór i cyjanowodór oraz liczne metale ciężkie. Zanieczyszczenia w postaci dwutlenku siarki mogą być przyczyną trudności w oddychaniu.

Tlenek węgla wiąże czerwone krwinki, utrudniając transport tlenu. Tlenki azotu uszkadzają płuca i podobnie jak metale ciężkie, odkładają się w glebie, powodując zanieczyszczenie roślin. Szczególnie niebezpieczne są dioksyny i furany. Uszkadzają narządy wewnętrzne – wątrobę, płuca, nerki. Zwiększają też ryzyko powstawania nowotworów. Ich działanie nie jest natychmiastowe, mogą przez wiele lat gromadzić się w naszym organizmie. Najbardziej narażone na chorobotwórcze działanie tych trucizn są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby o obniżonej odporności. Lekarze i naukowcy łączą wzrost zachorowań na takie choroby jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry czy alergie pokarmowe z pogorszeniem jakości powietrza również w wyniku spalania odpadów! NIE PALMY ŚMIECI. Może zaoszczędzimy parę złotych, ale ZDROWIA NIKT NAM NIE WRÓCI. Marek Potarzycki

SŁUPIANIE TEŻ POMAGAJĄ MATEUSZOWI

Uczniowie Zespołu Szkół w Słupi p. Kępnem po raz kolejny przystąpili do akcji zbiórki nakrętek dla chorego Mateusza z Joanki. Każdy worek tych z pozoru nic niewartych nakrętek może pomóc chorym dzieciom i nawet uratować życie. Worki pełne nakrętek zabiera transport z Gminy Baranów. Dzieci z tej szkoły oraz mieszkańcy Słupi przyzwyczaili się już do gromadzenia plastikowych nakrętek, przynoszą je regularnie do szkoły lub pozostawiają dla w sklepie. Zbiórka ta uczula na pomoc drugiemu człowiekowi a szczególnie dzieciom. Dziękujemy! (es)

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi p. Kępnem, ul. Katowicka 8, tel. 62 78 222 87 prowadzi

Punkt Konsultacyjny Wczesnego Reagowania i Interwencji dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat oraz rodziców. Spotkania i konsultacje są nieodpłatne i odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.30. Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka – zapraszamy do nas

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej www.baranow.plw zakładce BIP umieszczone zostały ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów: p.

Obręb Geodezyjny

1.

Nr działki

Powierzchnia

Nr Księgi Wieczystej

1593

0,0792 ha

KZ1E/00033261/9

1510/7

0,8953 ha

KZ1E/00033938/6

Baranów 2.

3.

Grębanin

416/4 i 416/2

0,1706 ha

KZ1E/00033261/9

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 36,00 m2, położony na parterze, którego udział w nieruchomości: wspólnej wynosi 3600/19416.

Cena nieruchomości brutto 106 000,00zł 1 400 000,00zł

43 000,00zł

Słownie złotych: Sto sześć tysięcy złotych 00/100 groszy Milion czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy

Czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100 groszy

Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek


QQ „Pozory mylą, dowód nie” to realizowana od 2009 r. ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest ograniczenie

sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Gmina Baranów przystąpiła do tej akcji po raz drugi. Przypomnijmy, że w ub. roku Baranów znalazł się w gronie laureatów i zyskał certyfikat „Odpowiedzialna Gmina”. Program koordynuje Marek Potarzycki.

Pozory mylą, dowód nie Proszę wskazać najważniejszy powód, dla którego nasza Gmina po raz drugi przystąpiła do tej Kampanii. Ponure statystyki, które mówią same za siebie. W 2011 r. policjanci w całej Polsce ujawnili 15 285 małoletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu. Nieletni byli także częstymi sprawcami czynów karalnych popełnianych po alkoholu. W ub.r. odnotowano łącznie 2 395 takich przypadków. To jednak dorośli są odpowiedzialni za ten stan. Dlatego to przede wszystkim do nich kierowany był główny przekaz kampanii. Jaki był zasięg Kampanii w naszej Gminie? Materiały związane z akcją trafiły do 33 punktów – 26 sklepów i 7 barów. Materiały dystrybuowaliśmy dwukrotnie w sierpniu i październiku, ale także staraliśmy się uzupełniać je na bieżąco. Łącznie na terenie gminy rozwieszono ok. 100 plakatów (40 otrzymanych w ramach kampanii i 60 wydrukowanych samodzielnie). Jaka była reakcja właścicieli i sprzedawców? Większość z nich znała kampanię z poprzedniego roku. Sprzedawcy sami włączyli się w dystrybucję broszur dla rodziców, wykładając je w widocznym miejscu oraz przekazując osobiście rodzicom w sklepie. Czy plakaty i ulotki to jedyne formy tej kampanii? Rozdystrybuowano także filmy szkoleniowe a film instruktażowy wyświetlono na specjalnym szkoleniu. Dodatkowo wykonaliśmy badanie ankietowe wśród wszystkich sprzedawców Kim byli uczestnicy wspomnianego szkolenia? Szkolenia (na temat samej kampanii – i drugie – z aspektów prawnych dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych) przeznaczone było dla sprzedawców. Czy podjęto działania dodatkowe? Jakie to były działania? Podczas realizacji Kampanii, która dla nas tak naprawdę trwa cały rok, podejmowano szereg dodatkowych działań. O części z nich starano się informować na bieżąco media. Do pierwszych działań należało zorganizowanie spotkania z mediami, a dzięki Radiu i TV SUD została nagrana audycja przedstawiająca założenia Kampanii. Kolejną inicjatywą było informowanie mieszkańców o prowadzonej na terenie gminy Kampanii w czasie trwania festynów sołeckich. Następnym były organizowane w sierpniu kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Poddąbie koło Ustki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla 83 uczestników zostało przeprowadzone szkolenie „7 kroków”. Kolejną inicjatywą były wieczorne spotkania Pani Wójt z mieszkańcami we wszystkich 10 sołectwach. Spotkania odbywały się we wrześniu i październiku, a uczestniczący na nich koordynator Kampanii przekazywał przybyłym mieszkańcom materiały oraz omawiał założenia i cele realizowanego przedsięwzięcia. W spotkaniach tych brali również udział przedstawiciele policji. Nie bez znaczenia była inicjatywa podjęta w październiku wspólnie przez członków GKPiRPA i dzielnicowych polegająca na kontroli wszystkich punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy. To działanie pozwoliło jeszcze bardziej zdyscyplinować właścicieli sklepów i sprzedawców

oraz uświadomić, że funkcjonują w terenie instytucje czuwające nad przestrzeganiem prawa. Dodatkowym działaniem było zorganizowanie ze środków funduszu alkoholowego młodym strażakom z MDP z Janków i Żurawińca wyjazdów na basen. Natomiast 27 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyły się dwa szkolenia dla właścicieli sklepów i sprzedawców napojów alkoholowych, członków GKPiRPA oraz pracowników z sześciu sąsiednich Urzędów Gmin. Kolejnym działaniem były także przeprowadzone we wrześniu i październiku warsztaty dla trzech różnych grup: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W warsztatach udział wzięli wszyscy uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum (razem 38 grup), rodzice (6 grup) i nauczyciele (3 grupy). Zajęcia prowadzone były w ramach realizacji projektu „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą” oraz z gminnego funduszu alkoholowego. Wyjątkowym i zarazem szczególnie istotnym przedsięwzięciem było zaangażowanie się księży proboszczów ze wszystkich sześciu parafii. Księża przekazywali w ogłoszeniach na mszach św. informacje o Kampanii. Dodatkowo do udziału w Kampanii przyłączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie, której pracownicy wywiesili plakaty w swoich wszystkich filiach. Warto również podkreślić zaangażowanie specjalisty psychoterapii uzależnień, który prowadząc Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin rozprowadzał w nim materiały i informował przychodzące osoby o Kampanii. O przystąpieniu do Kampanii i postępach w jej realizacji mogliśmy informować mieszkańców również w „Kronikarzu Ziemi Baranowskiej”. Jakie efekty przyniosła ta kampania? Właściciele sklepów oraz sprzedawcy ostrożniej podchodzą do wieku kupujących alkohol i stanowczo proszą o okazanie dowodu osobistego. Tym samym mniej młodych ludzi próbuje nabyć alkohol wiedząc, że będą musieli okazać dowód osobisty. Właściciele sklepów i sprzedawcy dzięki szkoleniom lepiej znają przepisy. Posiadają prawidłowo oznakowane miejsca sprzedaży alkoholu. Pisane tu działania wpływają na wyeliminowanie przypadków, gdy starsi pełnoletni koledzy próbują kupować alkohol młodocianym. Z rozmów ze sprzedawcami wynika także, iż klienci reagują na młodzież starającą się nabyć alkohol. Mieszkańcy są bardziej czujni i obserwują sprzedawców. W trakcie realizacji Kampanii, zauważono, że dobrym działaniem byłaby także zmiana Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegająca na wprowadzeniu zmiany w art. 15 z uprawnienia na obowiązek sprzedającego napoje alkoholowe do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Nie bez znaczenia była również prowadzona edukacja obywatelska rodziców, gdyż tylko i wyłącznie od świadomości dorosłych zależy, czy w rękach osoby nieletniej znajdzie się alkohol. Rozmawiał: (ems)

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 6  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 6  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement