__MAIN_TEXT__

Page 1

FESTYNY, DOŻYNKI

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Samorządu Gminy Baranów

Nr 4 (4) | maj/czerwiec 2012 r.

Joanka . ............................... – 26.05.2012 r. Donaborów ......................... – 17.06.2012 r. Jankowy ................................. – 23.06.2012 r. Baranów – os.Murator ....... – 30.06.2012 r. Żurawiniec .......................... – 08.07.2012 r. Łęka Mroczeńska ................ – 15.07.2012 r. Grębanin .............. – Dożynki 19.08. 2012 r. Mroczeń .......................... – sierpień 2012 r. Słupia p.Kępnem ................ – 26.08.2012 r. Marianka Mroczeńska .... – wrzesień 2012 r.

SALA W ŁĘCE NA OSTATNIEJ PROSTEJ

QQ Już tylko trzy miesiące dzielą nas od uroczystego otwarcia sali gimnastycznej przy szkole w Łęce Mroczeńskiej. Na ten obiekt

z niecierpliwością czeka cała Łęka. Trwają prace wykończeniowe. Instalowane są urządzenia techniczne. W końcowym etapie obiekt zostanie wyposażony we wszystkie elementy sportowe. Wszystko wskazuje więc, że po wakacjach dzieciaki z tej szkoły zaczną ćwiczyć w nowiuteńkiej sali gimnastycznej. Czytaj na str. 10

ZAPRASZAMY NA BARANOWSKI RYNEK

Na rubieży Wielkopolski Leży sobie wieś Ma barana w swoim herbie Ma też swoją pieśń

Pamiętacie Państwo artykuł o losach nieoficjalnego hymnu Baranowa? Zgłosił się do naszej redakcji Zygmunt Jankowski. Przyszła również w tej sprawie Irena Sołyga. Można więc już powiedzieć więcej na temat starej fotografii. Znajdują się na niej: Od lewej: Cecylia Płaza dyrygentka chóru, na skrzypcach grała wtedy Gienia Łodzińska. To ta dziewczynka. Obok stoją: Helena Drapczyńska, Kasia Michalska, Maria Woźniak, Irka Sołyga. Stasiu Kubik i Marcin Śpikowski już niestety nie żyją. Kaziu i Stefan Lepkowie mieszkają w Kępnie – wskazują nasi goście. Na temat dalszych losów pieśni dodała też swój komentarz Wanda Pilarek. – Zamierzaliśmy naszą pieśń zaśpiewać za rok – na Dzień Dziecka. Przygotowana została nawet wspaniała parada, którą prowadził chłopiec na białym koniu (czy to ktoś pamięta?). Doszło jednak do artystycznej katastrofy, bo orkiestra zagrała pierwsza zwrotkę w rytmie marsza, ale nie poradziła już sobie ze zmianą w drugiej – wspomina. Odkrytej po latach ponownie Pieśni o Baranowie będziemy mogli wysłuchać 3 czerwca na baranowskim Rynku. Przedstawi ją ok. 16.00 zespół Słupianie. Zapraszamy! (es)

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy

QQ Nasza Gmina już wkrótce musi rozwią-

zać bardzo ważny dla swego rozwoju problem. Wiąże się on z finansami, zakorzeniony jest w przeszłości, ale może rzucać cień na przyszłość. Wierzę mocno, że zechcecie Państwo wypowiedzieć się w tej sprawie. Zapraszam do dyskusji na temat abolicji podatkowej, proszę o opinie – na spotkaniach sołeckich, w formie telefonicznej, mailowej czy też pocztą tradycyjną – na adres Urzędu.

WYBACZAĆ CZY OD RAZU KARAĆ? Problem ten wiąże się z zamiarem uporządkowania jednego z segmentów budujących budżet gminy. Punkt wyjścia jest prosty: każdy mieszkaniec gminy powinien płacić podatki lokalne zgodnie z deklaracją i prawem. To przede wszystkim z tych z środków Gmina może realizować zadania dla wszystkich – finansować oświatę, remontować drogi, łożyć na sport czy kulturę. Im mniej w gminnej kasie pieniędzy, tym mniej inwestycji. I tu rodzi się wątpliwość ilu jest takich, którzy ten obowiązek i prawo omijają? Przyczyny oczywiście mogą być różne. Od tych biorących się z niskich pobudek po zapomnienie i zaniechanie. Oto np. ktoś kiedyś błędnie zadeklarował powierzchnie nieruchomości do opodatkowania i teraz jakoś niełatwo mu o wniesienie poprawki. Może i by to zrobił, ale co ludzie powiedzą? Spytają czemu nie płaciłem jak wszyscy? A to wstyd… Czy takiej osobie należy stworzyć szansę na poprawę? Zastanawiając się nad tym sięgnęłam do słownika. Abolicja podatkowa to ustawa dotycząca sfery podatkowej, której ideą jest darowanie podatnikom zatajonych należności podatkowych w zamian za sprostowanie informacji podatkowej, na podstawie której nastąpi prawidłowe naliczenie podatku. Wyobraźmy sobie, że w naszej Gminie zostają uchwalone przepisy abolicyjne. Np. w ciągu trzech miesięcy (albo sześciu) każdy, kto dobrowolnie zgłosi utajoną wcześniej konieczność podatkową, nie zostanie ukarany za zaniechanie, bez względu, ile czasu nie płacił właściwego podatku. Jestem pewna, że wyjdzie to na korzyść „zapominalskiego” podatnika, który kiedyś błędnie zadeklarował powierzchnie nieruchomości do opodatkowania. Abolicja pozwoliłaby na skorygowanie tej deklaracji bez wstecznych skutków finansowych czyli naliczenia odsetek. Czy Państwo są podobnego zdania? Oczywiście po zakończeniu okresu abolicji musi nastąpić rygorystyczna kontrola obiektów celem sprawdzenia prawidłowości zadeklarowanych powierzchni nieruchomości do opodatkowania. I tu już litości nie będzie! Tak więc zastanówmy się wspólnie, czy abolicja to dobry pomysł, co nie zmienia faktu, że Gmina i tak sprawdzi wszystkie deklaracje. I może to zrobić bez tych kilku miesięcy czekania na uczciwych. Proszę też pamiętać, że wg ordynacji podatkowej prawidłowość naliczenia zobowiązań podatkowych może być ustalana za okres do pięciu lat wstecz. Bogumiła Lewandowska-Siwek

Rozmowa kontrolowana

QQ MAO SPECJALNIE DLA „KRONIKARZA”

W Jankowach, Słupi i Donaborowie realizowana jest największa od lat inwestycja infrastrukturalna w naszej gminie. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” Spółka Wodociągi Kępińskie jako inwestor realizuje budowę sieci kanalizacyjnej. Z Mirosławem Grygierem, prezesem Spółki, pełniącym jednocześnie funkcję MAO tej inwestycji, rozmawia Kronikarz Ziemi Baranowskiej.

WSZYSCY ZDAJEMY TEN EGZAMIN MAO. Proszę rozszyfrować ten dla większości naszych czytelników tajemniczy skrót. Jakie są obowiązki związane z tą funkcją? – MAO to skrót określenia pochodzącego z j. ang. Measure Authorising Officer, a oznacza Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu. MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Na terenie budowy kanalizacji pojawiły się firmy wymieniające sieci wodociągowe. Jaki jest harmonogram robót, kiedy i w jakich wioskach roboty te zostaną zakończone? Realizacja robót związanych z wymianą sieci wodociągowej planowana jest do końca sierpnia, a wymiana przyłączy wodociągowych do końca września 2012 r. Prace są wykonywane w pierwszej kolejności w Jankowach, a następnie równolegle w Słupi i Donaborowie. Czy ich realizacja będzie miała wpływ na zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej a zwłaszcza na termin odbudowy dróg? Wymiana sieci wodociągowych wraz z przyłączami realizowana będzie w pierwszej kolejności w miejscach, gdzie po robotach kanalizacyjnych odtwarzane będą nawierzchnie asfaltowe. W bieżącym roku planowany zakres to: 1) Słupia – ulice Ogrodowa, Szkolna, Radosna, łącznik Szkolna -Radosna, Słoneczna, Kwiatowa, Leśna, Szeroka, Wąska oraz część ulicy Dworcowej wzdłuż zabudowań 2) Jankowy – odcinek drogi powiatowej dł. 700mb 3) Donaborów – odcinek drogi powiatowej o długości 1600mb Całkowita długość sieci wodociągowej wymienianej w 2012 r. to prawie 8 km sieci. Realizacja tych prac jest uwarunkowania wsparciem środkami finansowych pochodzącymi z Gminy Baranów. Należy zaznaczyć, że sieć w takim stanie – praktycznie do wymiany – otrzymaliśmy „w spadku” od Gminy, a kwoty uzyskiwane ze sprzedaży wody nie umożliwiają pokrycia ze środków Wodociągów kosztów wymiany sieci. Dużym problemem jest – delikatnie mówiąc – nieprecyzyjna inwentaryzacja istniejącej sieci

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

na mapach co utrudniało dokładne przygotowanie zadania i rodzi problemy techniczne w fazie prowadzenia robót. Wymiana sieci nie ma wpływu na równolegle prowadzone roboty kanalizacyjne, natomiast logiczne jest, że do odbudowy dróg można przystąpić po całkowitym zakończeniu pozostałych robót i trzeba w tym zakresie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ efekt końcowy ma służyć przez wiele lat. Czy roboty wpłyną na przerwy w dostawie wody oraz jej jakość, na którą ostatnio bardzo narzekają zwłaszcza mieszkańcy Słupi? Wymiana sieci wodociągowej odbywać się będzie przy utrzymaniu ciągłości dostawy wody o jakości wymaganej przepisami. Całość robót związanych z tym tematem obok eliminacji awarii, przecieków ma też służyć poprawie niezawodności i jakości wody. Okresowe zakłócenia jakości w chwili obecnej wynikają z wypłukiwania starych osadów z rurociągów, nie zagraża to jednak zdrowiu odbiorców. Jakie są koszty tej inwestycji w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe? Wartość robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baranów, Jankowy, Donaborów oraz Słupia p/Kępnem opiewa na kwotę przekraczającą 18 milionów zł. Planowana według projektu liczba przyłączy to blisko 600 szt. Przeliczając koszty na jedno gospodarstwo domowe daje to kwotę ok. 30 000 zł. Jak widać inwestycje w infrastrukturę są bardzo drogie, których na dodatek nie zauważamy, gdyż większość pieniędzy zostaje pod ziemią. W ramach poniesionych nakładów uzbrojono znaczną część terenów we wszystkich miejscowościach co powinno dać impuls do dalszego ich rozwoju. ciąg dalszy na str. 3

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


W Baranowskim Urzędzie ciąg dalszy ze str. 2

O czym powinni pamiętać i co powinni zrobić mieszkańcy, by przyłączyć się do sieci i zostać klientami spółki? Z chwilą zakończenia inwestycji spółka podejmie działania informacyjno – promujące dotyczące zasad i obowiązków przyłączania się do nowo budowanej kanalizacji sanitarnej. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom skanalizowanych miejscowości ograniczamy obowiązki do minimum dając bezpieczny czas na przyłączenie budynków do przygotowanych studni na każdej posesji. Z chwilą podłączenia budynków należy niezwłocznie podpisać umowy na odbiór ścieków. Z jakimi problemami boryka się spółka na terenie innych miejscowości gminy Baranów, gdzie już wcześniej oddano do użytkowania sieci kanalizacyjne? Dużym problemem jest ogólnie stan istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy. O ile sieć wodociągowa budowana była ok. 30 lat temu i częściowo można zrozumieć jej stan techniczny (takie były wtedy materiały i możliwości), o tyle fatalny stan kanalizacji, a w szczególności przepompowni ścieków, które sukcesywnie w 90% wymieniamy, generuje olbrzymie koszty. Jest to efekt budowy najtańszym kosztem z nieodpowiednich materiałów (stal czarna w przepompowniach ścieków!) urządzeń, które w założeniu mają służyć wiele lat. Prowadzi to w efekcie do sytuacji, że na tematy, o których należałoby zapomnieć, ponownie wydaje się pieniądze, zamiast zrobić raz (niekoniecznie tanio), ale dobrze, co wychodzi w eksploatacji taniej. Dodatkowo przy kanalizacji problemem jest duża ilość tłuszczy i części stałych zrzucanych do kanałów co powoduje ich zatykanie. Innym problemem jest brak podpisywania umów i podłączania się do nowo wykonanej kanalizacji sanitarnej (np. w m. Mroczeń) i nielegalne wykorzystywanie jej jako miejsca zrzutu (przepompowywania) „za darmo” ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Co dalej? Jakie inne plany inwestycyjne ma spółka na najbliższe lata i kiedy kolejne duże inwestycje w naszej gminie? W kolejnych latach planowana jest realizacja rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na os. Murator I i II oraz w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody na os. Murator. Na ukończeniu jest także opracowanie dokumentacji na sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Łęka Mroczeńska. Realizacja tych inwestycji ze względu na olbrzymie koszty, możliwa będzie jedynie poprzez finansowanie ich z budżetu Gminy Baranów bądź też pozyskania wsparcia z innych źródeł zewnętrznych. Rozmawiał (kosa)

QQ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie od lat realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.” W roku 2012 dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 24 500 zł, natomiast środki własne gminy to kwota 35 000 zł.

POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM W ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kwalifikujących się do pomocy społecznej, w szczególności osobą samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc w zakresie dożywiania

może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód samotnie gospodarujących lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (obecnie są to kwoty 351 i 447). Od początku roku pomocą w formie gorącego posiłku objęto 96 dzieci z gminy Baranów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy jak i poza jej granicami. (aga)

QQ W styczniu 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie przystąpił do V edy-

cji projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”. Projekt opiera się na promowaniu i rozwijaniu aktywności społecznej i zawodowej, które mają doprowadzić do powrotu na rynek pracy.

OFERTA DLA BEZROBOTNYCH PAŃ W bieżącym roku do udziału w projekcie zgłosiło się siedem kobiet, które z różnych powodów nie mogły podjąć aktywności zawodowej. Uczestniczki projektu biorą udział w szkoleniach i kursach pozwalających na zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności przydatnych na lokalnym rynku pracy. Są to zajęcia z doradcą zawodowym, trening umiejętności psychospołecznych, kurs zarządzania budżetem domowym, kurs stylizacji i wizażu. Szkolenie zawodowe przewidziane na ten rok to kurs profesjonalnej opiekunki dziecięcej. Wszystkim uczestniczkom projektu zapewnione zostały zajęcia aktywizujące, mające na celu

zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy, a także umiejętności odpowiedniego zaprezentowania swoich zdolności w nowej pracy. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, czyli zdobycie nowych umiejętności przez osoby bezrobotne, będące klientami pomocy społecznej. Ponadto projekt obejmuje także zatrudnienie nowego pracownika socjalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu wiąże się z działaniami ponadprogramowymi, które wcześniej nie występowały w ofercie Ośrodka, pozwala na rozszerzenie kierunków wsparcia wobec podopiecznych potrzebujących tego typu pomocy. (nat)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

3

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

4

QQ Od jakiegoś czasu mówi się wprowadzeniu zmian w systemie gospodarki odpadami. Z pewnością zastanawiacie się kiedy mają być wprowadzone nowe zasady i jak to się odbije na naszych domowych budżetach?

ŚMIECI PO NOWEMU W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą, którą przyniesie nowa ustawa, będzie przejęcie przez gminy „władztwa nad śmieciami”. Według założeń ustawodawcy, pozytywnym skutkiem jej wprowadzenia będzie m.in. zmniejszenie ilości śmieci spalanych w domowych piecach i wywożonych na dzikie wysypiska do lasów oraz zwiększenie ilości spalarni i kompostowni. Każda gmina będzie musiała zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi praktycznie od podstaw. Nowy system zacznie działać od 1 lipca 2013 roku. W założeniach systemu

wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców w formie podatku będą musiały pokrywać koszty funkcjonowania całego systemu: − odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, − tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, − obsługi administracyjnej systemu. Na dzień dzisiejszy nie sposób jeszcze określić na jakim poziomie zostaną wyliczone opłaty i jakie faktyczne koszty z tytułu wprowadzenia nowych przepisów poniesie przysłowiowy Kowalski. artur.kosakiewicz@baranow.pl

Śmieciowy problem Od 1 stycznia 2012 roku rozpoczęła się w Polsce śmieciowa rewolucja. Gminy mają półtora roku (do połowy 2013 r.) na wpro-

Tak będzie, ale na dzień dzisiejszy MAMY PROBLEM – gdzie wywozić nasze śmieci?

QQ Zauważyłem, że przy osiedlu Murator

trwa wycinka lasu. Proszę o informację na jakich zasadach jest prowadzona i czy można samemu pozyskać drzewo oraz czy i jak można kupić drzewo które składowane jest na hydroforni przy ul. Geodetów?

CO Z TYM DREWNEM?

wadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami. Powstają regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów czyli wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: sortowane, kompostowane, itp. Gmina Baranów jak i wszystkie inne powiatu kępińskiego, należą do spółki INVESTOR, która buduje taką instalację we wsi Olszowa. Do 1 stycznia 2013 r. gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Rozpoczną się kampanie edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców. Gmina zapewni odbieranie oraz właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego ich zbierania np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać jedną, podstawową stawkę, ale osoby segregujące śmieci będą płacić mniej!

Już na sesji 27.05.2010 roku (za mojego poprzednika) rozważano poszerzenie wysypiska, ponieważ cytuję: „… przyjmujemy śmieci z innych gmin…” . Śmieci i pieniądze (ok. 600.000, zł) za tę usługę przyjęto od Gminy Kępno, ale nie zainwestowano żadnej złotówki w wysypisko w Donaborowie! Poza tym brak właściwego nadzoru nad wysypiskiem w poprzednich latach (nie ważono wszystkich śmieci, nie monitorowano wysypiska pomimo zainstalowanych kamer), spowodowało zasypanie śmieciami przez firmę, która obsługiwała Gminę Baranów. Podsumowując: mamy górę śmieci w Donaborowie i co dalej? Musimy to wysypisko zamknąć, ponieść częściowe koszty rekultywacji, wozić odpady do Kępna… Wszystkiemu można zaradzić, ale wiąże się to z ogromnymi kosztami dla Gminy, które na pewno w niedługim czasie przyjdzie nam zapłacić. Zamiast wykonania kolejnej ścieżki rowerowej, czy drogi, musimy naprawić błędy minionych lat. Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Prowadzone są prace polegają na tak zwanej trzebieży – czyszczeniu i pielęgnacji lasu. Istotą prowadzonych zabiegów jest usuwanie z drzewostanu nadmiaru drzew głównie drzew chorych i połamanych. W ten sposób poprawia się warunki wzrostu i rozwoju pozostałym drzewom. Wycinka prowadzona jest przez wyspecjalizowaną firmę leśno -drzewną na terenie należącym do gminy. Chętni do nieodpłatnego wyrobienia we własnym zakresie gałęziówki oraz wierzchołków, które nie mają wartości handlowej, powinni zgłaszać się do Urzędu Gminy w Baranowie w celu uzyskania informacji o warunkach i terminach kiedy będzie możliwe pozyskanie drzewa Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 627010400.

Chętnych do zakupu drewna składowanego na hydroforni na osiedlu Murator zapraszamy do udziału w prowadzonych przez gminę przetargach. Wszelkie dane dotyczące sprzedaży drewna, jego ceny wywoławczej oraz ilości i asortymentów zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej w terminie 7 dni przed datą planowanego przetargu. A. Kosakiewicz Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


W Baranowskim Urzędzie

5

QQ 15 kwietnia wystartowała pierwsza edycja ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2012. Tego

dnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Trzeźwości. Wśród blisko trzystu gmin, które przystąpiły do kampanii, znajduje się także Gmina Baranów. Kampanijne zadania realizowane będą na wszystkich szczeblach społeczności lokalnej. W projekt włączymy szkoły podstawowe i gimnazjalne, a także dorosłych uczestników ruchu drogowego. JAZDA TO NIE ZABAWA!

W Gminie Baranów rusza kampania Odpowiedzialny Kierowca 2012 Kampania Odpowiedzialny Kierowca powstała we współpracy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł i pomocą Biura Ruchu Drogowego KGP oraz pod patronatem Komendanta Głównego Policji i Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych. Kampania jest odpowiedzią na wciąż niemalejący problem pijanych kierowców, brawury i krótkowzroczności za kierownicą oraz wynikającej z tego liczby wypadków, w tym z udziałem pieszych i rowerzystów. Celem Odpowiedzialnego Kierowcy jest zjednoczenie samorządów w walce z tymi niepokojącymi zjawiskami poprzez edukację i profilaktykę wśród dzieci, by już od pierwszych klas szkoły podstawowej zaszczepić w nich najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – pieszo, rowerem, motorowerem czy w końcu samochodem i motocyklem. Z danych opublikowanych niedawno przez Komisję Europejską wynika, że na europejskich drogach codziennie ginie 85 osób. Niestety Polska należy do niechlubnych liderów

w tej grupie! Nie nastawiamy się na akcyjność, ale na systematyczne, długofalowe działania edukacyjne. Przykładem naszej pracy może być projekt Zachowaj Trzeźwy Umysł, który 10 lat temu obejmował tylko kilkanaście samorządów w kraju, a do dziś realizowany był przez ponad 75% miast i gmin w Polsce. Wierzymy, że podobnie będzie z kampanią Odpowiedzialny Kierowca. Mamy nadzieję, że w perspektywie najbliższych kilku lat stanie się ona najbardziej merytorycznym i rozpoznawalnym projektem, z którym utożsamiać się będzie większość kierowców. Odpowiedzialny Kierowca to nie tylko osoba, którą widzimy za kierownicą samochodu. To przede wszystkim odpowiedzialny użytkownik ruchu drogowego – rowerzysta, motocyklista, a także pieszy, którego zachowanie również wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Główne cele kampanii to: walka z kierowcami prowadzącymi samochód pod wpływem alkoholu, promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa znajomości przepisów,

samodoskonalenie własnych umiejętności, rozwaga, umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. W ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca przygotowano praktyczne zestawy profilaktyczno-edukacyjne, których treść skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego: od tych najmłodszych do najstarszych. Znacząca większość akcji profilaktycznych skierowana jest jedynie do dorosłych kierowców. Ich celem jest uświadomienie błędów, które popełniają oraz wskazanie odpowiednich zachowań. – Doświadczenie pokazuje, że negatywnych przyzwyczajeń nie zmienią tylko same plakaty przy drogach czy spoty telewizyjne. Naszym rozwiązaniem tego problemu jest więc inna strategia, która opiera się niemal całkowicie na edukacji przyszłych pokoleń kierowców. Wpojenie dzieciom już od najmłodszych lat podstawowych zasad bezpieczeństwa drogowego gwarantuje, że w przyszłości staną się dla nich naturalnymi odruchami. Marek Potarzycki

QQ Nasza Komisja Rewizyjna (Wojciech Kosik – przewodniczący, Paweł Stasiak – członek,

QQ Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego powołana

NIE BO NIE?

NISZCZYCIELSKI MRÓZ

Tomasz Michalak – członek, Piotr Marciniak – członek) jest najbardziej zapracowanym gremium tej Rady. Zbiera się bardzo często, pisze na mnie skargi na wszystkie strony, ale w odpowiedzi otrzymują najczęściej pismo ze stwierdzeniem „skarga niezasadna”.

Kolejną skargę Komisja wysłała 27.04.2012 roku (bez nieobecnego w tym dniu p. Marciniaka), tym razem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych „o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Wójta Gminy Baranów”. Poruszyła tam wiele wątków, m.in.: rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkoły i na basen. Przypomnę, że przetarg został unieważniony a kolejna wynegocjowana stawka była mniejsza (z ok.12, – zł na 7,-zł). Następny problem to wypłacenie odszkodowań zwolnionym pracownikom. Wg Kodeksu Pracy odszkodowania musiały być wypłacone, ale w konsekwencji zmian w Urzędzie Gminy pracuje mniej osób i oszczędności dla Gminy to ok. 200 tys. zł. Następny powód do skargi Komisja znalazła przy Plenerze Malarskim „Mikorzyn 2011”. Wg Komisji 3.000, – zł to za dużo na taką imprezę. Przypomnę, że trzy lata temu na plener w Baranowie przeznaczono 20.000,-zł i wtedy to nie wydawało się za dużo. Teraz na plener baranowski i mikorzyński wydano ok.13.000 zł. Na pewno zapytacie się Państwo, więc o co im chodzi? Tytuł tego artykułu wiele mówi! Nie rozumiem ludzi, którzy negują wszystko to, co staramy się zrobić, a ich przewodnim mottem jest „nie bo nie”! W następnym numerze opiszę bardziej szczegółowo działania radnych Komisji Rewizyjnej, którzy co dwa tygodnie zbierają się, pobierają niemałe pieniądze za każde posiedzenie, piszą do „wszystkich świętych” i dostają odpowiedź – „skarga niezasadna”! Ale już najbardziej boli ich to, że jest ta gazetka, że Mieszkańcy Gminy Baranów o wszystkim wiedzą co się dzieje w Gminie i że mogę Was o takich sprawach jak ta informować. A więc cdn. BLS – Wójt Gminy Baranów Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

została również w naszej Gminie Komisja ds. Szacowania Zakresu i Wysokości Szkód w Gospodarstwach, w których w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły straty w uprawach rolnych.

Komisja w składzie: A. Nolbert, M. Hojeński, P. Stasiak, R.Taborski, J. Florczak, J. Możdżanowski, St. Kulak przyjmowała wnioski do 30 kwietnia 2012 roku przyjmowane były pisemne wnioski rolników o oszacowanie strat.Wpłynęło ok. 280 wniosków.Wg przepisów, by ubiegać się o pomoc straty wymrożeniowe nie mogły być niższe niż 30% w stosunku do całego gospodarstwa.Wg wstępnych wyliczeń straty wymrożeniowe w naszej gminie wynoszą średnio 40%. Z każdego wniosku zostanie sporządzony protokół. Będzie on stanowił podstawę do starań o pomoc Wojewody. W sytuacji, gdy rolnik wyrazi chęć zaciągnięcia kredytu preferencyjnego, Komisja sporządzi właściwą opinię do Wojewody, który później podejmie ostateczną decyzję. Do wniosku obowiązkowo należało dołączyć oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt i podać prognozowaną liczbę zwierząt w roku szkody przed jej wystąpieniem. Rolnicy mogą również składać wnioski do ARiMiR (do 1 czerwca). Chodzi o dopłatę w wys. 100 zł do ha zniszczonego przez mróz i wymagającego ponownego zaorania i nasiania. Zapraszamy wszystkich rolników do skorzystania z danych zamieszczonych na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl w rubryce “ważne” w zakładce “Rolnictwo – szkody 2012”.  (anol)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

Krok Po Kroku. Przegląd

QQ W mroczeńskim Gimanzjum realizowane są trzy projekty naukowe.

Od kwietnia 2010 roku Młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu uczestniczy w 1. projekcie „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy Świat”. Jest on realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerstwo realizujące projekt tworzą Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland. Honorowy patronat nad projektem objęli Kuratorzy Oświaty. W 2. projekcie „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”, bierze udział 64 szkół, 256 nauczycieli j. polskiego, matematyki, fizyki i chemii uczących w tych szkołach oraz 2000 uczniów naszego województwa.

Mroczeńscy gimnazjaliści zdobywają świat nauki 1. Działania projektowe skierowane są do uczniów gimnazjów z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Ogółem bierze w nim udział 1800 uczniów. Spośród 180 grup, 142 realizują kompetencje matematyczno – fizyczne, a 38 – przedsiębiorczości. Program projektu w Gimnazjum w Mroczeniu realizują dwie grupy o kompetencji matematyczno – fizycznej. Program ma na celu poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i ich umiejętne wykorzystanie. Uczniowie realizujący ten projekt, obok cyklicznych zajęć w szkole, biorą udział w wykładach i warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez kadrę naukową wyższych uczelni z Wrocławia i Poznania. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie opracowywali prezentacje multimedialne w dwóch nurtach aktywności szkolnej. W nurcie Uczniowskich Grup Projektowych zrealizowano 10 prezentacji multimedialnych z zagadnień z fizyki i matematyki np. „Gęstość materii”, „Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne”, „Statystyka naszej klasy”, „W świecie miary”, „Prąd elektryczny”, „Liczba Pi” i „Ciekawa optyka”. W nurcie Międzyszkolnych Grup Projektowych, współpracując z Zespołem Szkół w Brzeźnicy w woj. Lubuskiem, grupy gimnazjalne zrealizowały tematy: „Poznaj region, w którym mieszkasz”, „Fotografując, uczymy się geometrii”, „Historia liczby”, „Z ładunkiem elektrycznym i kawałkiem drutu”, „Znaczenie alternatywnych źródeł energii”.

Prace naszych uczniów zostały wiele razy wyróżnione przez komisję uczelnianą. W nurcie UGP w 2010 roku grupa G2 zajęła 5 miejsce, w 2012 – 6 miejsce, a w nurcie MGP w 2012 roku – 2. (es) NASZE eGIMNAZJUM 2. Szkolnym liderem i zarazem opiekunem jednej z grup uczniowskich została Małgorzata Tomiczek, natomiast opiekunami pozostałych dwóch grup: Anna Piszczałka i Kazimierz Orszulak. Wszyscy nauczyciele opiekujący się grupami, lider oraz dyrektor szkoły zostali objęci szkoleniami realizowanymi przez OFEK.Celem projektu jest realizacja zajęć pozalekcyjnych w trzech 10 – 12 osobowych grupach uczniowskich, które opracują wybrany przez siebie temat. W każdym roku będą to trzy nowe grupy uczniowskie. W sumie do projektu będzie mogło przystąpić 108 uczniów. Opracowany materiał każda z grup musi zaprezentować społeczności szkolnej oraz w internecie,

a następnie przygotować 20 pytań z zakresu swojego projektu do gry edukacyjnej o nazwie Globtroter, do której przystąpi na zakończenie projektu. Pierwsze trzy 12-osobowe grupy zajęcia rozpoczęły 9 marca 2012 roku. Uczniowie zajęcia projektowe rozpoczęli z wielkim zaangażowaniem i głowami pełnymi pomysłów. Na pierwszych spotkaniach trzy grupy uczniów zdecydowały nad jakim tematem chcą pracować. Wybrano następująco: Grupa Małgorzaty Tomiczek: „Sztuka fotografowania, czyli aparat fotograficzny od środka” Grupa Anny Piszczałki: „Pies nasz mniejszy brat” Grupa Kazimierza Orszulaka: „Zwierzęta dawniej i dziś”. W wyborze problematyki projektu uczniowie brali pod uwagę czy zawiera ona treści matematycznoprzyrodnicze. W zaplanowanych działaniach są wycieczki (do Muzeum Przyrodniczego, schroniska dla zwierząt, ZOO, na wystawy fotograficzne), zajęcia plenerowe (sesje zdjęciowe) i spotkania z ekspertami (z fotografami, weterynarzem). W czasie trwania projektu uczniowie będą korzystać z tablicy multimedialnej, laptopów i tabletów połączonych bezprzewodową siecią internetową. Sprzęt i dostęp do technologii informacyjnych zapewnił organizator projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. (ap)

QQ Od połowy września 2011 r. we wszystkich naszych szkołach na terenie

Gminy rozpoczęty został program nauki tańca. Zajęcia prowadzone są w ramach Świetlic Środowiskowych i zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych. Koszt nauki tańca jest w połowie pokrywany z funduszu alkoholowego.

TANECZNA EDUKACJA Obecnie pod okiem instruktora tańca Dariusza Baranowskiego (Baranowskie Studio Tańca) nauki pobiera 87 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych. Po półrocznych zajęciach pojawiły się pierwsze efekty. I i tak trzy pary Rafał Ciurys i Julia Winiecka, Patryk Mania i Weronika Gruszka oraz Szymon Zychla i Wiktoria Zychla reprezentowały Gminę Baranów na ogólnopolskich turniejach tańca w Ostrzeszowie, Trzebnicy i Pajęcznie. W najbliższym czasie kolejne pary będą reprezentowały naszą Gminę w turniejach ogólnopolskich we Wrocławiu i Częstochowie. (mp)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Szymon Zychla i Wiktoria Zychla

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


Krok Po Kroku. Przegląd

7

QQ Przez cztery miesiące (marzec-czerwiec) tego roku dzieci z terenu naszej Gminy uczyły się pływać. Dodatkowe zajęcia przeznaczone są dla zainteresowanych dzieci z klas III i VI szkół podstawowych oraz dla uczniów szkoły gimnazjalnej. Na realizację tego projektu pozyskana została dotacja w wysokości 12 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przypomnijmy, że w tym roku szkolnym wszyscy czwarto i piątoklasiści uczyli się pływać w ramach zajęć wychowania fizycznego. Sfinansował je Urząd Gminy.

NASZE POCIECHY UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ PO OLIMPIJSKU Zajęcia pod okiem wykwalifikowanej kadry odbywają się na basenie w Słupi p. Kępnem oraz na pływalni w Ostrzeszowie. Każda grupa uczestniczy w dwunastu zajęciach. Projekt był odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej problemy zdrowotne dzieci spowodowane licznymi wadami postawy, które

z kolei spowodowane są niezdrowym trybem życia – brakiem ruchu, siedzącym trybem życia głównie przed komputerem. Przedsięwzięcie miało zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do sportu, do aktywności fizycznej, a tym samym ukazać wychowawcze wartości sportu. Dzieci z małych gmin mają zazwyczaj

utrudniony dostęp do wszelkiego rodzaju atrakcji, w porównaniu z dziećmi z dużych miast, które mają możliwość uczestniczenia w zajęciach najbardziej ich interesujących. Brak dostępu w danej miejscowości choćby do basenu nie może jednak powodować pozbawienia dziecka możliwości nauki pływania. Rozwiązaniu tego problemu ma zatem służyć realizacja niniejszego projektu. Podsumowaniem nauki pływania była II już Olimpiada Pływacka. Wzięły w niej udział prawie wszystkie dzieci objęte programem w tym roku. Dzieciaki ścigały się z czasem i przestrzenią, ale nie tym razem nie wyczyn sportowy był najważniejszy. – Najważniejsze, że nauczyliście się pływać, że rodzice mogą spokojnie wysłać was na wakacje nad wodą – przekonywała wójt Gminy. Ale jak olimpiada to olimpiada. Najlepsi nagrodzeni zostali medalami i dyplomami, a wszyscy słodkim upominkiem ufundowanym przez Urząd Gminy. (ems)

QQ 14 maja 2012 r. w Poznaniu odbył się XXXV Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dru-

żyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu zajęła w nim 1. miejsce, pokonując 31 zespołów. W kategorii szkół podstawowych startowało 30 drużyn. Gminę Baranów reprezentowała drużyna z Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem w składzie: Patryk Czapczyński, Jakub Strąk, Kacper Urbański. Nasza drużyna zajęła bardzo wysokie 5 miejsce.

ZŁOTO DLA MROCZENIA Konkurs wymagał od uczestników wszechstronności, bowiem przygotowano konkurencje sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Pierwszym zadaniem było pokonanie zręcznościowego toru przeszkód Później uczestnicy zmagali się z testem z zakresu zasad ruchu drogowego. Następnie uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku. Na końcu uczniowie uczestniczyli

w jeździe po miasteczku ruchu drogowego, gdzie musieli przestrzegać obowiązujących zasad. Drużyna z naszego gimnazjum lokując się na pierwszym miejscu wywalczyła prawo startu w finale ogólnopolskim, który odbędzie się od 4 do 6 maja w Ustroniu. Skład drużyny: Monika Czapczyńska, Paulina Kurzawa i Patryk Lorenz. Ostatni z nich uzyskał tytuł najlepszego zawodnika turnieju. (es)

Drużyna z Mroczenia

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Drużyna ze Słupi


Po Godzinach

8

QQ Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie wraz z filiami bibliotecznymi w Mroczeniu i Słupi zorga-

nizowały dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Baranów Gminny Konkurs Wielkanocny, pod hasłem: „Zajączek Wielkanocny”. Na konkurs wpłynęło aż 80 prac. Poziom wykonania, pomysłowość i oryginalność zajączków wielkanocnych były niezwykle wysokie. Komisja w składzie: Teresa Górecka, Emilia Maciejewska i Anna Kozłowska miała twardy orzech do zgryzienia.

WIELKANOCNY ZAJĄCZEK PRZYKICAŁ DO NASZYCH BIBLIOTEK W grupie wiekowej – uczniowie klas IV-VI wyróżnienie otrzymała: Patrycja Gąsior ze Słupi. W grupie wiekowej – uczniowie klas I-III laureatami konkursu zostali: I miejsce – Martyna Dombek z SP w Donaborowie, II miejsce – Maksymilian Musiała z SP w Słupi, III miejsce – Dagmara Zając z SP w Łęce Mroczeńskiej, na wyróżnienie zasłużyła również Natalia Skrobańska z SP w Słupi. Ze względu na dużą ilość nadesłanych prac w grupie wiekowej oddziałów przedszkolnych, jury zdecydowało przyznać nagrody w dwóch kategoriach. W technice przestrzennej: I miejsce – Marta Maksim z Łęki Mroczeńskiej, II miejsce – Maja Albert z Mroczenia, III miejsce – Nikodem Ordyniak z Baranowa. Wyróżnienia otrzymali: Oddział Przedszkolny „OA” w Łęce Mroczeńskiej, Julia Kowalińska z Baranowa, Anna Winiecka z Grębanina, Kornelia Gattner z Łęki Mroczeńskiej. W technice płaskiej: I miejsce – Amelia Dwornik z Donaborowa, II miejsce – Milena Konarska z Łęki Mroczeńskiej, III miejsce – Izabela Jerczyńska z Donaborowa. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Daria Zając z Mroczenia, Alicja Wylęga z Grębanina, Agata Kawula ze Słupi. Uroczyste otwarcie

wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień, odbyło się 4 kwietnia br. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczeniu. Piękne, kolorowe prace konkursowe, wykonane przez

dzieci, najmłodszych czytelników bibliotek Gminy Baranów, można było oglądać na wystawie pokonkursowej w filii GBP w Mroczeniu. (ako)

QQ Dzieci kochają magię teatru. Zresztą jak tu nie kochać, kiedy po drugiej stronie lustra szumią mityczne oceany a w lesie pełnym

tajemniczych stworów i nieziemskiej muzyki bezradnie błądzi Złotowłosa. Czy to jej poszukuje książę? Losy tych bohaterów śledziła z zapartym tchem widownia XII Przeglądu Teatralnego, który tym razem zawitał do szkoły w Baranowie. W przeglądzie zaprezentowały się grupy ze wszystkich szkół podstawowych naszej Gminy.

W OBJĘCIACH MELPOMENY

Artyści z Grębanina

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Zobaczyliśmy różne formy teatralne – od skrytej w półmroku pantomimy (Baranów) przez wysmakowaną skrzącą się barwnymi kostiumami aluzyjną przypowieść (Grębanin) po kabaret (Donaborów). Widać było ogromną pracę i dzieci, i ich opiekunów, bo sięgano zarówno po gotowe teksty (Słupia, Łęka) jak i eksperymentowano z własną wersją (Baranów). Jury (Renata Ciemny, Elżbieta Ilska, Justyna Hołub-Rojkiewicz, Marek Potarzycki) uznało, iż w tym roku najciekawsze prezentacje przyjechały z Grębanina (I nagroda) i z Łęki Mroczeńskiej (II nagroda). Trzecią nagrodę otrzymała trupa pantomimiczna z Baranowa. Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie wręczyła w asyście Renaty Ciemny – pomysłodawczyni Przeglądu – p. Wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek. (es) Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


Po Godzinach QQ Szkoła to nie tylko nauka. O tym najlepiej mogą przekonać się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie. Po raz kolejny, dzięki projektowi „Face to face with Great Britain” w ramach Programu English Teaching finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanym przez NFR „Nida” baranowska podstawówka przystąpiła do projektu z języka angielskiego. Jednym z przedsięwzięć projektu był zorganizowany

DZIEŃ BRYTYJSKI PO BARANOWSKU Koordynatorzy projektu – Zofia Dziedzic i Piotr Czarnasiak – nauczyciele angliści z baranowskiej podstawówki stanęli na wysokości zadania przygotowując całe spotkanie z brytyjsko-królewską precyzją. Nie zabrakło na nim wiedzy o krajach anglojęzycznych, kulinarnych smakołyków, muzyki, rozrywki oraz sportu. Wśród konkurencji sportowych najwięcej emocji wzbudził bieg z patelnią i podrzucanie naleśnika. Wśród zaproszonych gości, których na samym początku imprezy powitała dyrektor szkoły Teresa Mazurkiewicz, pojawili się przedstawiciele lokalnych władz oraz Rady Rodziców ze szkoły podstawowej. W ramach obchodów Dnia Brytyjskiego uczniowie z dużą fantazją ubrali się w barwy narodowe Zjednoczonego Królestwa – zatem tego dnia – czerwony, niebieski i biały królowały na sali domu ludowego w Baranowie. Pośród osób na sali nie zabrakło samej Królowej, w której rolę wcieliła się Nicola Poszwa z klasy VI. W realizację projektu włączyli się też inni nauczyciele. Oprawa muzyczna, którą zajął się Jacek Klyta dodała splendoru całej imprezie, a dekoracje przygotowane przez Joannę Ostrowską-Klyta sprawiły, że

goście mogli poczuć się jak rasowi Anglicy. Jeśli mowa o Dniu Brytyjskim nie mogło zabraknąć słynnego „Five O’clock” – czyli tradycyjnej herbaty, angielskiej kanapki oraz „fish and chips” – ryby i frytek, które są najbardziej popularnym posiłkiem Anglików. Jego przygotowaniem, w ramach projektu, zajęły się

Jubilaci obchodzący urodziny w maju i czerwcu 2012 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1932r.) Michalak Emilia – Joanka 81 lat (ur. 1931r.) Borowska Krystyna Stanisława – Słupia pod Kępnem Dobień Czesław – Donaborów Jeżewski Alojzy – Joanka Lorenz Marianna Julianna – Słupia pod Kępnem Pilarczyk Helena – Słupia pod Kępnem Pilarek Wanda Alfreda – Baranów Skiba Alojzy – Grębanin 82 lata (ur. 1930r.) Wiśniewski Stanisław – Mroczeń 83 lata (ur. 1929r.) Małolepsza Aniela – Słupia pod Kępnem 84 lata (ur.1928) Appel Helena – Słupia pod Kępnem Brust Antonina Anna – Baranów Mega Władysława – Baranów Moś Antoni – Łęka Mroczeńska Skiba Joanna – Jankowy Zimoch Anna – Baranów 85 lat (ur. 1927) Polewski Franciszek – Łęka Mroczeńska Urbańska Anna – Słupia pod Kępnem Wróbel Franciszek – Jankowy 86 lat (ur.1926) Skiba Jan – Donaborów

panie z działającego w Baranowie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. Całość zakończyła się małym angielskim deserem – lukrecjową galaretką. Dzieci przybyły na to czwartkowe wydarzenie w ramach realizowanego od kilku lat w baranowskiej podstawówce programu: „Dzień bez telewizora”. Cała wydarzenie sprawiło, że dzieci w sposób aktywny spędziły dzień bawiąc i ucząc się jednocześnie. (czar)

QQ Tegoroczne obchody Wielkopolskiego Dnia Strażaka odbyły się 6 maja w Jarantowie,

które były połączone z jubileuszem 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Swoim sukcesem może pochwalić się mogą jednostki z Baranowa. Przypomnijmy, że OSP Baranów w tym roku obchodzi swoje 85 – lecie powstania

RYSZARD STASIOWSKI WIELKOPOLSKIM STRAŻAKIEM ROKU Druh Ryszard wstąpił w szeregi naszej jednostki w 1994 r. zasilając najpierw drużynę MDP. Teraz należy do najaktywniejszych i najbardziej doświadczonych strażaków. Posiada ukończone wszystkie kursy podstawowe i specjalistyczne jakie organizowano dla strażaków. Od trzech kadencji jest członkiem Zarządu, a obecnie pełni funkcję gospodarza. Od dwóch kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej OSP. W 2011 r. wyróżnił się największą ilością wyjazdów w naszej jednostce (48 razy). W wielu akcjach dowodził pierwszą fazą akcji. Bierze aktywny udział w zabezpieczeniu medycznym wielu festynów i meczów piłkarskich organizowanych na terenie gminy Baranów. Pod jego opieką pozostaje także drużyna MDP, z którą przygotowuje się do zawodów sportowych. Ceniony jest w naszych szeregach i służy poradą oraz chęcią pomocy w pracach społecznych przez cały rok. W czasie strażackiego święta wyróżniono również dha Eugeniusza Grzesiaka z OSP Baranów osiedle Murator. Zyskał on tytuł „WIELKOPOLSKI DZIAŁACZ ZOSP RP ROKU 2011” (es) Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

9

87 lat (ur. 1925r.) Głowik Helena – Baranów Maćkowiak Mieczysława Aniela – Łęka Mroczeńska 88 lat (ur. 1924) Balcerzak Tadeusz – Joanka Zawadzka Zofia – Baranów 89 lat (ur. 1923) Sibera Janina – Baranów 90 lat (ur. 1922) Białek Janina – Słupia pod Kępnem Hodyas Stanisława – Grębanin Kolonia Druga Kania Jan – Mroczeń 93 lata (ur.1921) Kula Wanda – Mroczeń 95 lat (ur. 1917) 1. Rychlik Wojciech – Mroczeń

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w maju i czerwcu. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronika Gminy

10

SALA W ŁĘCE NA OSTATNIEJ PROSTEJ Przez kilka lat mroczeńska podstawówka Inwestycja obejmuje nie tylko budowę oraz gimnazjaliści z Mroczenia korzystali samej sali gimnastycznej. Zadbano również z życzliwości PP. Albertów. Zajęcia z wycho- o najbliższe sportowe otoczenie obiektu. Tuż wania fizycznego odbywały się w pełnowy- obok sali znajdzie się trawiaste boisko tremiarowej hali firmy „Drewmix”. Ta współ- ningowe 26 m x 50 m, boisko do streetballa praca zaowocowała wieloma sportowymi o nawierzchni betonowej o wymiarach 17 x sukcesami, których ukoronowaniem było 28 m a co najważniejsze pierwsza w naszej mistrzostwo Województwa Wielkopolskie- gminie bieżnia tartanowa – 60 metrowa, go w Unihokeju Dziewcząt zdobyte właśnie czterotorowa zakończona skocznią w dal. w tym miejscu. Kiedy pięć lat temu ta formuła się wyczerpała – dzieci z Łęki zostały na przysłowiowym lodzie. A przypomnijmy, że jest to największa szkoła podstawowa w naszej gminie. Uczęszcza do niej 228 dzieci (z oddziałami przedszkolnymi). Decyzja o projekcie i budowie sali gimnastycznej w Łęce była jedną z pierwszych jakie w obszarze nowych inwestycji podjęła p. Wójt Bogumiła Lewandowska –Siwek. 26 września 2011 została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonego. Jest nim firma Centrum Budowlano Trwają prace wykończeniowe Remontowe Paweł Wojtasik z Opatowa.

QQ Na początku czerwca zostanie zawarta umowa na realizację robót związanych z realizacją I etapu Przebudowy ul. Przy Torach w Baranowie.

…a kolejna Schetynówka w 2013 roku? W ogłoszonym przetargu nieograniczonym wpłynęło pięć ofert. Najtańszą ofertę za cenę blisko 812 000 zł złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza Zadanie ma zostać zrealizowane do końca października 2012 r. Inwestycja będzie w 30 % finansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Już myślimy o wniosku który złożymy w tym roku do kolejnej edycji Programu i rozpoczynamy prace projektowe na przebudowę drogi relacji Grębanin – Łęka Mroczeńska.  (arko)

Kubatura obiektu wyniesie 3 740 m3, powierzchnia zabudowy to 691,40 m2, wymiar pola gry 15 x 27 m. Realizacja zadania potrwa do sierpnia tego roku. Koszt zadania to ok. 1 900 000. Warto dodać, że Gmina Baranów znalazła się w gronie 15 samorządów w województwie wielkopolskim, które uzyskały dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu budowy obiektów i urządzeń sportowych. Dotacja w kwocie 70 000 zł zostanie przeznaczona na wykonanie podłogi – parkietu w nowo budowanej sali gimnastycznej przy Szkole w Łęce Mroczeńskiej. Godne podkreślenia jest to, że budżet jaki samorząd Województwa przeznaczył w tym roku na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, obejmujący zadania inwestycyjne, wynosił tylko 700 000zł. Cieszy zatem fakt, iż aż 10 % przeznaczonego budżetu trafi do naszej gminy. (ems)

QQ Gmina Baranów pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego (Fundusz Odbudowy Gruntów Rolnych). Dotacja celowa w kwocie 100 tys. zł przeznaczona będzie na budowę dróg gminnych w miejscowościach Mroczeń i Joanka.

FOGR DLA MROCZENIA I JOANKI W wyniku planowanych prac powstaną kolejne odcinki dróg asfaltowych w miejsce obecnych dróg gruntowych i dróg o nawierzchni kamiennej. Planowane jest wykonanie dwóch odcinków o długości ok 250 i 180 mb o nawierzchni asfaltowej oraz 285 mb drogi o konstrukcji z kamienia łamanego we wsi Mroczeń oraz ok 650 mb drogi asfaltowej we wsi Joanka. (kosa)

OGŁOSZENIA

Przypominamy, że zbieramy plastikowe zakrętki po płynach, napojach, wodach, sokach i chemii gospodarczej. Ważne aby nakrętki nie posiadały metalowych ani papierowych elementów. Nakrętki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Baranowie (pokój 102) w dniach: poniedziałek 1000­‑1800 wtorek­‑piątek 800 – 1600

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Dwie schetynówki: Grębanin–Kolonia...

Urząd Gminy w Baranowie przypomina, że DOWODY OSOBISTE WYDANE W ROKU 2001 TRACĄ SWĄ WAŻNOŚĆ W ROKU 2011. W związku z tym prosimy, aby mieszkańcy, którzy wyrobili dowód osobisty w 2001 roku sprawdzili ważność swego dokumentu (data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu). Z dniem upływu terminu ważności dowód zostaje automatycznie anulowany w systemie komputerowym. Do wymiany dowodu osobistego należy dołączyć dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem, dotychczasowy dowód osobisty jest nieważny.

Wymiana dowodu jest bezpłatna.

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków. ...i Przy Torach

Dodatkowe informacje w godzinach pracy Urzędu Gminy – tel. 62 78 10 402

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


Okiem Sołtysa DO MALUTKICH ŚWIAT NALEŻY Pan Tadeusz Z dawien dawna toczy się w naszej Gminie spór, które sołectwo jest najmniejsze. Teraz, posiłkując się statystyką, można bezbłędnie twierdzić, że jednak Marianka. Co nie zmienia faktu, że sołtys Joanki i tak zwykle jest pierwszy. Przy unijnych wnioskach, przy zabawach i wyborach i ponownie przy gminnym festynie. Przypomnijmy, że jest radnym powiatowym. Na pytanie jak długo sprawuje funkcję sołtysa, pan Tadeusz odpowiada – „od zawsze”. I nie myli się, bo jest sołtysem Joanki i pierwszym i jak na razie – ostatnim. Sołtys Szlezynger pociąga Sołtys – Tadeusz Szlezynger w Joance za wszystkie sznurki: dowodzi miejscową strażą, sołtysuje, buduje boiska i plac zabaw a niektórzy mówią, że jest również prezesem Koła Gospodyń Wiejskich. Energii ma więc za czterech. W sobotę 26 maja zaprasza na majówkę. Ciuchcia przyjedzie już o 15.00, dorosłych zaprasza od 17.00. – Będzie super! – zapewnia. Sołtys Zenek od roboty nie piosenek Zenon Noculak przedkłada robotę nad gadanie. I dlatego pewnie ludzie długo będą mówić, że to za kadencji Noculaka wyremontowano i wyposażono dom ludowy, dobudowano garaż, zakupiono ciągnik kosiarkę, czy postawiono plac zabaw. Pan Zenon do wszystkiego co nie jego tak łatwo się nie przyznaje, ale cieszy się gdy można we wsi coś nowego pobudować. Jego zaangażowanie Sołtys Zenon Noculak jest godne naśladowania. (es)

Plac zabaw w Joance

11

Joanka w liczbach

Mężczyźni Kobiety Wiek Liczba Wiek Liczba 0-2 1 0-2 1 3 1 3 1 4-5 2 4-5 5 6 1 6 0 7 1 7 1 8-12 8 8-12 4 13-15 4 13-15 5 16-17 1 16-17 4 18 3 18 1 19-65 87 19-60 76 >65 16 >60 37 Suma 125 suma 135 Razem 260 Najstarszy mieszkaniec Jan Kozłowski ur. 3-04-1917–95 lat Stanisława Żłobińska ur. 20-09-1922 – 90 lat

Marianka Mroczeńska w liczbach

Mężczyźni Wiek Liczba 0-2 2 3 4 4-5 2 6 0 7 1 8-12 6 13-15 2 16-17 2 18 1 19-65 58 >65 11 Suma 89 Razem

Wiek 0-2 3 4-5 6 7 8-12 13-15 16-17 18 19-60 >60 suma

Kobiety Liczba 4 1 1 0 0 2 2 1 0 38 19 68 157

Najstarszy mieszkaniec Stefania Fiołka ur. 03-12-1923–89 lat Edmund Poleski ur. 22-07-1925 – 87 lat

Rozbudowa Domu Ludowego w Joance

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Baranowie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Baranów odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach:

26 maja 2012 roku – MROCZEŃ, FELIKSÓW, JOANKA, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MARIANKA MROCZEŃSKA, JUSTYNKA, ŻURAWINIEC, GRĘBANIN, GRĘBANIN KOL. I i II, LIPKA

Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, wykładziny, dywany, elementy stolarki budowlanej oraz odpady budowlane itp.) należy wystawiać przed posesję w dniu zbiórki. Zbiórka odbędzie się w godzinach od 7.00 do 15.00. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą tylko od mieszkańców posiadających umowę z Urzędem Gminy w Baranowie na wywóz odpadów komunalnych, odbiór jest bezpłatny. Zbiórka nie dotyczy innych rodzajów odpadów, np. odpadów komunalnych. Wójt – Bogumiła Lewandowska-Siwek Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Niezależnie i Samorządnie. NGO

12

QQ W jednym z pierwszych numerów Kronikarza Ziemi Baranowskiej pisaliśmy o wnioskach złożonych przez instytucje i organizacje

działające na terenie Gminy Baranów w ramach inicjatywy Leader. Od tego czasu beneficjenci składają uzupełnienia i wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego oraz sukcesywnie podpisują umowy na dofinansowanie przedsięwzięć.

Z LEADERA NIE TYLKO PLACE ZABAW Cieszy zatem bardzo fakt, iż lokalne organizacje społeczne, dostrzegając problem nie czekają na pomoc, ale same podejmują inicjatywę i działają na rzecz swojego najbliższego otoczenia, a co za Prezes OSP Donaborów tym idzie na rzecz Józef Skąpski społeczności Gminy Baranów. Dzięki inicjatywie organizacji powstanie kilka nowych placów zabaw m.in. w miejscowościach Jankowy (OSP Jankowy), Joanka (OSP Joanka), Żurawiniec (OSP Żurawiniec), Grębanin (Gmina Baranów), świetlica wiejska w Mariance Mroczeńskiej wzbogaci się o nowe wyposażenie (OSP Marianka Mroczeńska), część zagospodaruje tereny w pobliżu sal wiejskich m.in. Donaborów (OSP Donaborów), Mroczeń (LZS „Orzeł” w Mroczeniu. Czas przeznaczony przez Urząd Marszałkowski na uzupełnienia wniosków złożonych w ramach programu Leader, pokazał, że nie wszystkie operacje przyjęte przez Radę LGD

Wrota Wielkopolski będą mogły być realizowane. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, przede wszystkim zaś niemożliwością spełnienia przez organizacje niektórych warunków stawianych przez Program. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że w Gminie Baranów kolejne organizacje z listy rezerwowej dostały szansę na realizację swoich projektów. Nie pozostaje wiec nic innego jak tylko kibicować wszystkim, którzy pojęli się realizacji tych niełatwych przedsięwzięć. (mak)

Kuchnia, garaż i plac zabaw w Mroczeniu

SPORT

QQ Trzy złote, cztery srebrne i cztery brązowe medale zdobyli sportowcy z Gimnazjum w Mroczeniu w MISTRZOSTWACH POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE

Worek medali dla Mroczenia 10 maja na stadionie w Ostrzeszowie rozegrane zostały mistrzostwa powiatu kępińskiego w konkurencjach lekkoatletycznych chłopców i dziewcząt. Gimnazjum w Mroczeniu reprezentowało 19 dziewcząt i 14 chłopców. Wśród startujących dziewcząt wszystkie zasłużyły na słowa uznania za trud i wysiłek włożony w występ w zawodach sportowych. Medalami i dyplomami zostały nagrodzone najlepsze, a były to: – Daria Woźniak z klasy I c – mistrzyni powiatu w biegu na 600 m – Aneta Olek z klasy I b wicemistrzyni powiatu w biegu na 1000 m – Wiktoria Bartosik z klasy III b – wicemistrzyni powiatu w skoku wzwyż – Klaudia Albert z klasy III a – wicemistrzyni powiatu w rzucie oszczepem – Aneta Jańska z klasy II a – III miejsce w powiecie w biegu na 300 m – Anita Bednara z klasy II a – III miejsce w pchnięciu kulą W kategorii chłopców wielu ze startujących zdobyło wyróżnienia w postaci medali i awanse do zawodów rejonowych. Oto wyróżnione osoby z nagrodami indywidualnymi: – Arkadiusz Puchalski – mistrz powiatu w rzucie oszczepem – sztafeta szwedzka w składzie: Ireneusz Zając z klasy II c, Miłosz Kurzawa z klasy IIb, Szymon Jerzyk z klasy III a i Przemek Dyla z klasy III a – mistrzowie powiatu; – Maciej Wróbel z klasy III c – wicemistrz powiatu w skoku wzwyż;

– Szymon Jerzyk z klasy III a – III miejsce w powiecie w biegu na 300 m; – sztafeta 4 x 100m w składzie Patryk Lorek z klasy III a, Przemek Witek z klasy I a, Jakub Kaczmarek z klasy III c, Maciej Wróbel z klasy III c – III miejsce w powiecie; Wyróżnione osoby zostały powołane do reprezentacji powiatu na zawody szczebla rejonowego, które zostaną rozegrane w dniu 24 maja w Ostrowie Wielkopolskim. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


Sportowe Okruchy

13

QQ Szkoła Podstawowa w Grębaninie – najmniejsza w gminie – boryka się z problemem braku chłopców. Ma ona klasy typowo żeńskie

jak klasa VI oraz takie, w których jest jeden lub dwóch chłopców. Wyjątek stanowi klasa III – rocznik 2002. Liczy ona 13 uczniów, w tym 8 chłopców. Ci właśnie chłopcy, pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego – Jolanty Nawrockiej, reprezentowali szkołę w XII Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku. I to jak reprezentowali!

PIŁKARSKIE TALENTY Z GRĘBANINA Byli najlepsi w I etapie turnieju (pokonali w finale Baranów), a w kolejnym powiatowym etapie, rozegranym 10 maja, nie przegrali ani jednego meczu. Starcie z mistrzami powiatu – Marcinkami Kępno zakończyło się remisem 3:3. Nie awansowali dalej, ponieważ przegrali różnicą bramek. Najlepszym piłkarzem turnieju został Bartosz Białek, a najlepszym strzelcem – Mateusz Dyduch – uczniowie SP w Grębaninie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku grębaninianie po heroicznym boju polegli 2:3 w finale z Baranowem. Regulamin dawał zwycięzcy prawo dokooptowania dwóch pilkarzy więc Bartek i Mateusz zaproszeni zostali do reprezentacji Baranowa. Razem wywalczyli w finale wojewódzkim 5.miejsce. Młodzi piłkarze z Grębanina pokazali, że wystarczy w klasie zebrać tylu chłopców, ilu liczy drużyna piłkarska i już pojawia się szansa na sukces. Przypominamy, że 7 lat temu chłopcy z rocznika 1992-1993 zostali wicemistrzami województwa w piłce nożnej i reprezentowali Wielkopolskę w rywalizacji na szczeblu krajowym. Gratulujemy naszym młodym piłkarzom za dostarczone emocje, zdobycia tytułu wicemistrzów powiatu i życzymy odniesienia takich sukcesów, jak ich starsi o równe 10 lat koledzy. (mirs)

QQ Cztery miesiące zmagań, 12 drużyn, 72 mecze, ekscytujące pojedynki, sportowe odkrycia… To plon naszej Ligi Tenisa Stołowego. Finisz miał miejsce w ostatnią sobotę marca w Mroczeniu Niestety z dwóch zaplanowanych meczów finałowych mógł odbyć się tylko jeden, bo reprezentacja Baranowa nie stanęła do walki o trzecie miejsce, oddając tym samym Mroczeniowi podium walkowerem. Finałowa rozgrywka między Grębaninem i Łęką Mroczeńską trzymała w napięciu niemal do końca. Przełom nastąpił po starciu deblistów. Impreza finałowa miała bardzo ładną oprawę. Organizatorzy zaprosili wszystkie ekipy startujące w lidze. Warto dodać, że gospodarze, gotowi przecież do walki o podium, wobec braku rywala, postanowili rzucić pozakonkursowe wyzwanie mistrzom. W ten sposób kibice mogli przyjrzeć się na własne oczy np. grze Odkrycia Ligi. Bartek Rabiega z Mroczenia i tym razem spisał rewelacyjnie. Warto dodać, że jego tata – Krzysztof – również otrzymał nagrodę w kategorii „Najlepszy Debel”.

ŁĘKA LEPSZA O TRZY OCZKA Grębanin przedarł się do finału przebojem. Z grupy wyszedł na trzecim miejscu. Przed rewanżem w Baranowie nikt pewnie nie postawiłby na tę ekipę poważnej kwoty, bo przecież u siebie polegli 4:5. Przypomnijmy jednak, że team sołtysa Romana Mejzy niemal w każdym spotkaniu występował w innym „garniturze” i do niemal do ostatniego meczu grębaninianie szukali optymalnego zestawienia. Filarem drużyny na pewno była Róża Gattner, no ale to tylko dwa punkty

Zwycięzcy – Łęka Mroczeńska

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

(singiel i mikst). Przełom nastąpił właśnie w Baranowie. W drużynie z Grębanina pojawił się po raz pierwszy Jacek Spigiel i to on właśnie przesądził losy tego półfinału. W pewnym momencie grębaninianie przegrywali już 0:3 i być może to uśpiło czujność Piotra Korczaka i spółki. Najpierw w pojedynku z nieobliczalnym Piotrem Langowiczem „poległ” niepokonany dotąd w Lidze Romuald Kubik (kat. 50+), kilka chwil później było już 3:3. I wtedy po raz pierwszy tak wyraźnie zaznaczył swoją obecność w tym meczu wspomniany już Jacek Spigiel. Co prawda przegrał 2:3 z  Henrykiem Siberą, ale po najlepszym chyba meczu w całej Lidze. Dwie ostatnie regulaminowe odsłony Grębanin wygrał doprowadzając tym samym do dogrywki. I znowu stanęli naprzeciw siebie Spigiel i Sibera. Baranowianin bardzo długo musiał gonić wynik, ale zdołał wyrównać stan meczu. W  końcówce Siberze

zabrakło może sił a może też i szczęścia. Mroczeński finał miał nieco inny przebieg. Do momentu starcia najstarszych tenisistów oba teamy szły łeb w łeb. Tu klasą błysnął Marek Zaremba. – Wiedziałem, że to może być decydujący moment. Znałem też wynik meczu w Baranowie, gdzie Langowicz pokonał Kubika przegrywając już 0:2. Musiałem więc zaskoczyć go tempem akcji i serwisem. Udało się! – oceniał swój występ Marek Zaremba. Kropkę nad „i” pan Marek postawił w kolejnym meczu. Rodzinny debel (tata i syn) z Grębanina bardzo się starał, ale wobec siły ognia zawodników z Łęki był bezradny. Marek Zaremba wystąpił również w mikście wzbogacając dorobek swój i również całej drużyny o kolejny punkt. Gminna Liga Tenisa Stołowego przyniosła wiele doświadczeń doświadczeń, które na pewno zostaną wykorzystane w następnej edycji. A że następna edycja odbędzie się na pewno niech świadczy wypowiedź P. Wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek podsumowująca imprezę: – Przekonałam się, że pomysł chwycił, sama zresztą brałam czynny udział w tej imprezie jako reprezentantka Urzędu Gminy.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

ciąg dalszy na str. 14


Sportowe Okruchy

14 ciąg dalszy ze str. 13.

Widać było zaangażowanie sołtysów, widać było emocje, walkę sportową. No i co bardzo ważne stworzyliśmy zimową ofertę sportową dla naszych mieszkańców. Gmina kupiła stoły do pingponga i niezbędny sprzęt, dziś najlepsi otrzymali puchary, medale i dyplomy. Wszyscy uczestnicy Ligi spotkali się na fajnej imprezie. Nie sądzę aby trzeba było żałować wydanych na to pieniędzy. (mirs)

Finał: Grębanin – Łęka Mroczeńska 3:6 III-IV Mroczeń – Baranów 9:0 walkower Damian Dyduch (G)– Piotr Stanisławski ................................3:1 (ŁM) Jacek Spigiel – Piotr Parzonka . .....................................................2:3 Patryk Lorek – Nikodem Wylęga .................................................. 0:3 Róża Gattner – Marta Parzonka ................................................... 0:3 Jacek Spigiel – Piotr Stanisławski . ................................................3:1 Damian Dyduch – Piotr Parzonka . ............................................... 3:0 Piotr Langowicz – Marek Zaremba . ............................................. 0:3 Sławomir Dyduch+Damian Dyduch – Piotr Parzonka+ Marek Zaremba ....1:3

Róża Gattner+Jacek Spigiel– Marta Parzonka+Marek Zaremba ...... .....................................................................................................0:3 Sędziowie: Alojzy Piasecki, Władysław Skąpski Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. Łęka Mroczeńska 2. Grębanin 3. Mroczeń 4. Baranów 5. Słupia 6. Donaborów 7. Jankowy 8. Marianka Mroczeńska 9. Joanka 10. Żurawiniec 11. Murator 12. Urząd Gminy Najlepszy Zawodnik w kat. 18-50 lat: Piotr Korczak (Baranów) Najlepszy Zawodnik w kat. 50+: Romuald Kubik (Baranów) Najlepsza Zawodniczka – ex equo: Róża Gattner (Grębanin), Marta Parzonka (Łęka Mroczeńska) Najlepszy Junior: Kamil Kanclerz (Jankowy) Najlepszy Debel: Krzysztof Rabiega, Rafał Wawrzyniak (Mroczeń) Najlepszy Mikst: Władysław Kącki, Bożena Skąpska (Słupia) Odkrycie Ligi: Bartek Rabiega (Mroczeń) Nagroda Fair Play: Jarosław Oleś (Joanka)

QQ NIEZALEŻNIE I SAMORZĄDNIE

PIERWSZA PIĘCIOLATKA „PIONIERA” Pięć lat temu w Baranowie o „Orlikach” słyszało się coś tam w telewizji, a miejscowe dzieciaki w piłkę łupały na szkolnym dziedzińcu lub wprost na ulicy. – Moja córka chodziła jeszcze wtedy do naszej podstawówki, podobnie jak dzieci moich kolegów i koleżanek. Wiosną 2007 roku postanowiliśmy, że Baranów potrzebuje miejsca do uprawiania sportu. 27 kwietnia powstała, grupa założycielska, która po zebraniu zarejestrowała Uczniowski Klub Sportowy. Nazwa klubu wielu trochę dziwi, ale wynika ona z tego, że porwaliśmy się na pionierskie zamierzenie. Stąd i „Pionier” – przypomina prezes klubu – Andrzej Hełka. – W krótkim czasie zebraliśmy 10 tys. zł i poszliśmy z tym do wójta. Przedstawiliśmy nasz plan, poprosiliśmy o pomoc. W ten sposób w ciągu 1,5 roku powstały od podstaw dwa boiska trawiaste. Gmina sfinansowała ogrodzenie i zakup bramek – uzupełnia. Nie będzie większej pomyłki w stwierdzeniu, że gdyby nie ta inicjatywa, to Orlik przeleciałby baranowianom wysoko nad głowami. A tak kompleks „Orlik” doskonale mógł się wpisać w plan rozwoju bazy sportowej w Baranowie. Działacze „Pioniera” brali w tym czynny udział. – Sprawujemy nad „Orlikiem” nieformalną opiekę. Wyposażyliśmy z własnych środków szatnie, dbamy tu o porządek. Ale oczywiście obiekt służy wszystkim mieszkańcom Baranowa – mówi prezes. Później przyszedł czas na pracę z dziećmi. – Nasi piłkarze to w ogromnej większości uczniowie szkoły w Baranowie. Staramy się dla nich o dobre warunki do pracy a oni podejmują wyzwanie i walczą o jak najlepsze miejsca. Czasem stwarzają dodatkowe problemy organizacyjne, ale to raczej nas cieszy niż smuci – ocenia Andrzej Hełka. Co to za problemy? – W ubiegłym roku np. nasi

piłkarze wywalczyli prawo udziału w dwóch finałach wojewódzkich – w Wielgusie i Turnieju o Puchar Tymbarku. Młodsi przywieźli wówczas z Plewisk 5. miejsce. A do Poznania mamy zawsze najdalej. Wyjazd kosztuje, ale zawsze możemy liczyć na pomoc Urzędu Gminy w Baranowie – wyjaśnia. – Istotne, że chłopcy reprezentują swoją szkołę, naszą gminę a coraz częściej powiat kępiński – mówi sekretarz klubu Mirosław Sokołowski. Ważne też jest to, że sukcesami kolegów żyje cała szkoła. Kiedy trzy tygodnie temu piłkarze z r.1999 walczyli w finale powiatowym Turnieju „Wielkopolski Orlik” ich koleżanki przygotowały wspaniałą oprawę meczową. Na boisku pojawiły się cheerliderki, była muzyka, taniec. Był sportowy doping. Naszych piłkarzy chcemy uczyć nie tylko wygrywania. Sztuką jest też umieć godnie przegrać, podać rękę rywalowi, który wbił nam przed chwilą decydującego gola, walczyć do końca – mówi. W tym roku piłkarze z Baranowa wywalczyli wicemistrzostwo Gminy w Hali (finał znów przegrany rzutami karnymi), 4. miejsce w Halowym Turnieju o Puchar Starosty Kępińskiego, 3. miejsce w finale powiatowym

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Pucharu Tymbarku. – Do Murowanej Gośliny na finał wojewódzki Turnieju im. M. Wielgusa na pewno nie jechaliśmy w roli faworyta. Naszym sukcesem było ponowne – rok po roku zakwalifikowanie się do tej fazy rozgrywek. Tego Baranów nigdy nie przeżywał. Pamiętam jaką sensację wzbudziliśmy w tamtym roku gromiąc rywali w grupie i zdobywając 5. miejsce w Tymbarku. Zarówno wtedy jak i teraz obok chłopców z wiodącego rocznika grali i młodsi. A najmłodszy – Piotruś Jarych – miał wtedy 7 lat. Każdy turniej jest okazją do nauki. I taką też był tegoroczny finał Wielgusa. Wspaniale, że sportowej passie towarzyszy również pasja odkrywania świata wielkiego sportu. W upalną świąteczna środę 3 maja kilkudziesięcioosobowa grupa młodych kibiców z Baranowa wybrała się do Poznania na ostatni w tym sezonie mecz „Kolejorza” przed własną publicznością. Podobnie było przed rokiem. Wyprawa przyniosła wszystkim wiele emocji – nie tylko czysto sportowych. Przecież Poznań gościć będzie za chwilkę uczestników Euro 2012. Można się więc było na własne oczy przekonać jak wyglądają przygotowania „za pięć dwunasta”. Wycieczkę zorganizowała Rada Rodziców a wspomógł ją Urząd Gminy w Baranowie. „Pionier” to nie tylko piłka. – W pierwszym sezonie oprócz zajęć na sali gimnastycznej uczyliśmy dzieci pływać. Poza tym, klub organizował imprezy sportowe, majówki, andrzejki. Pomagaliśmy też potrzebującym dzieciom. Warto również dodać, że w ubiegłym roku „Pionier” nawiązał współpracę z przyjaciółmi z Czech i wziął udział w turnieju piłkarskim w Trutnov. Obecnie w Klubie ćwiczy ponad 30 chłopców w rocznikach 1998-2004  (ems) Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


Na Finiszu

15

Księgowość w organizacjach pozarządowych W dniu 13 kwietnia 2012 r. Urząd Gminy w Baranowie wspólnie z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu zorganizował szkolenie dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z zakresu księgowości pt. „Podstawy formalno-prawne oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w ngo”. Pomysł zorganizowania szkolenia wyszedł od organizacji pozarządowych, które coraz częściej pozyskują zewnętrzne środki i w związku z tym napotykają na różne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji finansowej. Zawiłości

związane z księgowością w organizacjach przedstawiła Sabina Rutkowska, biegły rewident, wieloletni pracownik samorządowy oraz księgowa kilku stowarzyszeń. Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. podstawowe zasady i unormowania w zakresie księgowości, zagadnienia związane z wyodrębnieniem dokumentacji i ewidencji finansowo-księgowej na potrzeby realizacji projektów dotowanych ze środków publicznych, zasady i polityka rachunkowości, koszty i przychody organizacji, sprawozdawczość finansowa, a także praktyczne wskazówki jak księgować

na przykładzie udzielonej organizacji dotacji. Tematyka dotycząca księgowania jest zapewne trudna dla większości organizacji, tym niemniej cieszy fakt, że w szkoleniu tak licznie reprezentowane były lokalne organizacje. To może dowodzić również temu, że członkowie organizacji są coraz bardziej świadomi swoich obowiązków oraz świadomi ogromnej odpowiedzialności jaka na nich spoczywa w związku z niełatwą pracą społeczną. Szkolenie odbyło się w Urzędzie Gminy w Baranowie, a udział wzięło w nim 16 przedstawicieli lokalnych organizacji. (mak)

Kolonie Letnie

PODDĄBIE – USTKA Termin:

2 turnusy: 28.07-04.08.2012 i 04-11.08.2012

Transport:

Luksusowy autokar (Klimatyzacja, DVD)

Zakwaterowanie: noclegi w komfortowych pokojach 2,3,4-osobowych; Ośrodek Wczasowy „LAZUR” 76-270 Poddąbie, ul. Promenada Słońca 7, pokoje z łazienkami, TV i balkonami, usytuowany w malowniczym miejscu, nieopodal urokliwej plaży z klifowym brzegiem, do dyspozycji: boiska sportowe, koszykówka, siatkarska, kort tenisowy, stoły do ping-ponga, plac zabaw, miejsce na grilla i ogniska, dyskoteka, sala konferencyjna – do nauki; rowery dla grupy Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (bufet szwedzki na śniadanie i kolację, obiad dwudaniowy i podwieczorek) W programie: • wycieczka do Ustki, rejs po morzu – statkiem – galeonem • całodniowa autokarowa wycieczka z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego (zwiedzanie muzeum przyrodniczego w Smołdzinie, muzeum wsi słowińskiej w Klukach, podziwianie panoramy z pomostu widokowego, piesza wycieczka na ruchome wydmy) • „Neptunalia” – chrzest morski, bal przebierańców, dyskoteki • odkrywanie tajemnicy grobowca megalitycznego i pozostałości kamiennych kręgów sprzed 5 tysięcy lat • plażowanie i kąpiele pod okiem ratowników • rozgrywki sportowe (koszykówka, siatkówka), gry terenowe, turnieje z nagrodami, • ognisko z kiełbaskami • wycieczki rowerowe przygotowanymi trasami, • jazda konna ze zwiedzaniem stadniny • sala lekcyjna do dyspozycji (możliwość prowadzenia codziennych zajęć) • szkolenie w ramach profilaktyki antyalkoholowej: „7 kroków” przeprowadzone przez przeszkolonego prelegenta (7 x 45 min zajęć)

Cena ostateczna (po dofinansowaniu) – 550,00 zł Cena zawiera: przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie, wszystkie bilety wstępów, opiekę przewodnika, kadry pedagogicznej, opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka – całodobowo), ratownicy morscy, oraz przedstawiciel biura podczas całego pobytu. Całkowity koszt wypoczynku wynosi 750 zł., Gmina Baranów dofinansowuje w kwocie 200 zł. każdego uczestnika zamieszkałego i uczęszczającego do szkoły na terenie gminy

UCZESTNICY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH DODATKOWYCH KOSZTÓW ORGANIZATORZY: – URZĄD GMINY W BARANOWIE – LiZa S.C. Siedziba Firmy: Os. Odrodzenia 3/8, 63-600 Kępno Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Reklama

16

PPHU STOLAR sp. j. SKR. POCZT. 33 • JANKOWY 43 63-600 KĘPNO System FLORENCJA

System COLUMBIA

tel: +48 62 78 269 00 • fax: +48 62 78 269 02 kom: +48 502 036 443

WWW.STOLAR.COM.PL Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 4 (4)  |  maj/czerwiec 2012 r.


QQ Dobiegają końca prace projektowe związane z wprowadzeniem na baranowskim rynku nowej organizacji ruchu. Zadanie

jakie postawiono przed projektantami nie było proste – „znaleźć nowe miejsca parkingowe i poprawić bezpieczeństwo zwłaszcza pieszych użytkowników ruchu. Czy się to udało ocenimy sami już niedługo. Dziś przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie nas czekają:

PROPOZYCJA NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA BARANOWSKIM RYNKU 1/ w centrum Baranowa ul. Rynek, Kluczborska, Rychtalska i część ul. Wrocławskiej zostanie wprowadzona tak zwana strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania to strefa, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto między innymi dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi na terenie strefy również bez opieki dorosłych; Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h; Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. 2/ na pierzei zachodniej i północnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Pozwoli to na wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych. Dzięki wprowadzonym zmianom

powstanie dodatkowo w centrum Baranowa ok 15 miejsc parkingowych. 3/ ulica Rychtalska zostanie zamknięta dla samochodów ciężarowych z wyjątkiem dojazdu do posesji. Samochody ciężarowe jadące tranzytem od strony Janków i Donaborowa będą musiały dojechać do drogi Krajowej nr 11 ul. Wrocławską. Pierwotnie planowano, iż nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w okresie wiosennym. Biorąc pod uwagę jednak skalę zmian jakie zaproponowali projektanci planowane zmiany zostaną wprowadzone w okresie wakacyjnym tak by przyzwyczaić kierowców do nowej organizacji ruchu zanim dzieci wrócą do szkoły. (arko)


LP POK. TELEFON URZĄD GMINY W BARANOWIE 1

201

2 3 4

202 203 211

78 10 401

IMIĘ I NAZWISKO Bogumiła LewandowskaSiwek Marek Potarzycki Marzena Żłobińska Ewa Brzozowska

78 10 402 78 10 403 78 10 404 78 10 400 5 200 Magdalena Świerczyńska 7810405 fax REFERAT ORGANIZACYJNY I PROMOCJI 6 205 78 10 411 Bożena Lorenc 7 208 78 10 431 Iwona Głowik 8

204

78 10 406

Andrzej Lamek

9

202

78 10 454

Mirosław Sokołowski

STANOWISKO Wójt Sekretarz, Zastępca Wójta Skarbnik Radca prawny Asystent Inspektor ds. kadr i płac Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Podinspektor ds. obrony cywilnej i działań kryzysowych Podinspektor ds. sportu, kultury i promocji gminy Starszy informatyk Pracownik gospodarczy Kierowca Pracownik gospodarczy Murator

10 204 78 10 433 Grzegorz Grzunka 11 609 872 516 Krzysztof Wróbel 12 609 137 442 Arkadiusz Krawczyk 13 605 649 324 Zdzisław Wyżnikiewicz REFERAT FINANSOWY 14 003 78 10 410 Renata Matysiak Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 15 003 78 10 410 Agnieszka Pichlak 16 003 78 10 410 Bożena Balcer Inspektor ds. finansowych 17 206 78 10 412 Teresa Ziomko Inspektor ds. księgowych 18 206 78 10 412 Edyta Kieruzal Inspektor ds. budżetu 19 206 78 10 412 Iwona Giezek Podinspektor ds. księgowych REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GMINY 20 303 78 10 407 Artur Kosakiewicz Kierownik Inspektor ds. planowania 21 302 78 10 432 Bartosz Malinowski przestrzennego 22 302 78 10 408 Maciej Hojeński Inspektor ds. inwestycji Referent ds. gospodarowania mieniem, 23 302 78 10 432 Karolina Szóstak gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 24 301 78 10 408 Jacek Małolepszy Inspektor ds. inwestycji 25 301 78 10 409 Anna Bączek Inspektor ds. zamówień publicznych Inspektor ds. funduszy pomocowych i 26 207 78 10 430 Magdalena Kremer współpracy z organizacjami pozarządowymi Referent ds. kształtowania krajobrazu i 27 302 78 10 432 Anna Nolbert gospodarki komunalnej URZĄD STANU CYWILNEGO 28 102 78 10 419 Sylwia Adamska Kierownik 29

102

78 10 419

Natalia Waloszczyk

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ 30 106 78 10 415 Renata Ciemny 31 101 78 10 416 Urszula Lempert 32 101 78 10 416 Wiesława Nowak 33 105 78 10 417 Sylwia Szmaja 34 105 78 10 417 Emilia Maciejewska GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 35 107 78 10 413 Elżbieta Krawczyk 36 107 78 10 414 Kinga Sikora-Kozica 37 107 78 10 414 Anna Paczkowska 38 107 78 10 414 Agata Ćwiek 39 002 78 10 440 Natalia Najdek 40 002 78 10 440 Sylwia Gąszczak GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Edyta Lesiak 41 78 10 449 Anna Kozłowska Edyta Lesiak 42 78 10 446 Anna Kozłowska 43 78 10 428 Aneta Żłobińska ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARANOWIE Teresa Mazurkiewicz 44 78 10 423 Mieczysława Grzesiak 45 78 10 422 46 78 10 424 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DONABOROWIE Alojzy Piasecki 47 78 10 439 Dominika Małolepsza ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ 48 78 10 443 Ilona Grząka 49 78 10 444 Alina Woźniak 50 78 10 438 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁUPI POD KĘPNEM Grażyna Gruszka 51 78 10 447 Teresa Urbańska 52 78 10 448 SZKOŁA PODSTAWOWA W GRĘBANINIE Barbara Wilk 53 78 10 441 Katarzyna Czarnasiak 54 78 10 442 GIMNAZJUM W MROCZENIU 55 78 10 436 Ewa Bagińska 56 78 10 434 Ewa Jędrzejewska 57 78 10 437 58 78 10 435 -

Adres email bogumila.lewandowska-siwek@baranow.pl wojt@baranow.pl marek.potarzycki@baranow.pl marzena.zlobinska@baranow.pl ewa.brzozowska@baranow.pl gmina@baranow.pl bozena.lorenc@baranow.pl iwona.glowik@baranow.pl andrzej.lamek@baranow.pl miroslaw.sokolowski@baranow.pl grzegorz.grzunka@baranow.pl renata.matysiak@baranow.pl agnieszka.pichlak@baranow.pl bozena.balcer@baranow.pl teresa.ziomko@baranow.pl edyta.kieruzal@baranow.pl iwona.giezek@baranow.pl artur.kosakiewicz@baranow.pl bartosz.malinowski@baranow.pl maciej.hojenski@baranow.pl karolina.szostak@baranow.pl jacek.malolepszy@baranow.pl anna.baczek@baranow.pl magdalena.kremer@baranow.pl anna.nolbert@baranow.pl

Referent ds. obywatelskich

sylwia.adamska@baranow.pl natalia.waloszczyk@baranow.pl

Kierownik Kasjer, księgowy Główny księgowy Inspektor ds. kadr i płac Inspektor ds. księgowości

renata.ciemny@baranow.pl urszula.lempert@baranow.pl wieslawa.nowak@baranow.pl sylwia.szmaja@baranow.pl emilia.maciejewska@baranow.pl

Kierownik Pracownik socjalny Starszy pracownik socjalny Pracownik socjalny Starszy insp. ds. świadczeń rodzinnych Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych

elzbieta.krawczyk@baranow.pl kinga.sikora-kozica@baranow.pl anna.paczkowska@baranow.pl agata.cwiek@baranow.pl natalia.najdek@baranow.pl sylwia.gaszczak@baranow.pl

Dyrektor – Biblioteka w Mroczeniu Bibliotekarz Dyrektor – Biblioteka w Baranowie Bibliotekarz Bibliotekarz – Biblioteka w Słupi pod Kępnem

biblioteka@baranow.pl

Dyrektor Sekretarka Biblioteka Pokój nauczycielski

zsbaranow@baranow.pl

Dyrektor Sekretarka

zsdonaborow@baranow.pl

Dyrektor Sekretarka Przedszkole w Mroczeniu

zslekamroczenska@baranow.pl

Dyrektor Sekretarka Pokój nauczycielski

zsslupia@baranow.pl

Dyrektor Sekretarka II budynek

spgrebanin@baranow.pl

Dyrektor Sekretarka/Pokój nauczycielski Sala Gimnastyczna Biblioteka

gimnazjum@baranow.pl

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 4  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 4  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement