__MAIN_TEXT__

Page 1

Życzę Wam, wspaniałe, niepowtarzalne Panie, spełnienia marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej, by nie tylko Dzień Kobiet, ale i każdy kolejny, był Waszym Świętem ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Samorządu Gminy Baranów

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

Struktura najważniejszych wydatków budżetowych za 2011 rok

Za nami pierwszy rok po wyborczych zmianach. Tak wyglądał budżet zrealizowany w 2011 roku. Przed nami rok z nowym budżetem. Czuwa nad nim nowy (a) Skarbnik. W tym numerze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat tego, co zrobiliśmy i czego w tym roku należy oczekiwać – w inwestycjach, kulturze, sporcie… Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy

Rozmowa kontrolowana

NOWY BUDŻET, NOWE INWESTYCJE, PONOWNE SPOTKANIA

QQ Marzena Żłobińska jest nowym Skarbnikiem Gminy. Rada powołała ją na to stano-

Bardzo się cieszę, że „Kronikarz Ziemi Baranowskiej” jest przez Was tak bardzo wyczekiwany. Pytacie o niego, a kiedy pojawia się w sklepach, natychmiast znika. Staramy się zamieszczać w nim wszelkie informacje o tym, co się działo w naszej Gminie, co planujemy zrealizować, terminarze, cenniki. Mamy uchwalony budżet na 2012 rok i znowu pojawiają się nowe inwestycje: • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Słupi • budowa Domu Ludowego w Baranowie • budowa ścieżki pieszo – rowerowej Jankowy – Donaborów • modernizacja sieci wodociągowej – Słupia, Jankowy, Donaborów • budowa boiska wielofunkcyjnego w Mroczeniu i kończymy już zaczęte w 2011 roku: • sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej • modernizacja Domu Ludowego w Mariance Mroczeńskiej • przebudowa ogrzewania w szkole podstawowej w Grębaninie Rok 2012 na pewno nie będzie rokiem łatwym. Nie ma środków unijnych, dotacji, ale zaoszczędziliśmy w 2011 roku prawie 2,2 mln złotych (z samego urzędu – administracja publiczna – 456 tys. złotych). Przeznaczymy to na budowę boiska w Mroczeniu i na nieprzewidziane lub nie ujęte w budżecie wydatki. Planujemy również remonty dróg, budynków komunalnych, szkół. Jak zwykle chcę, aby budżet podzielony był równomiernie z przeznaczeniem dla każdego sołectwa. Planuję na koniec lutego i początek marca spotkania z mieszkańcami poszczególnych wsi. Proszę Was o uczestnictwo w tym spotkaniu. Zadawajcie pytania, opowiadajcie o potrzebach, problemach. Po to się spotykamy, wymieniamy informacje, pomysły. Proszę o maile, listy, zapraszam osobiście do urzędu. A więc do zobaczenia wkrótce. Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów

27.02 Grębanin 28.02 Donaborów 29.02 Jankowy 02.03 Łęka Mroczeńska 12.03 Murator 13.03 Marianka Mroczeńska 16.03 Słupia 19.03 Joanka 20.03 Żurawiniec 27.03 Mroczeń Wszystkie spotkania z mieszkańcami o godz. 19.00

wisko 28 grudnia 2011 roku, debiutuje więc w samodzielnym zarządzaniu budżetem, który Rada Gminy uchwaliła na sesji 18 stycznia 2012 r. Nowa pani Skarbnik pracuje w naszym Urzędzie Gminy od 2003 r., a od 2008 roku była zastępcą Skarbnika. Ukończyła studia dzienne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny uzyskując tytuł magistra inżyniera. QQ Ma 34 lata, mieszka w Kępnie z mężem i dwójką dzieci. Uwielbia dalekie podróże wypełnione muzyką i dobrą książką.

Nowy skarbnik gminy Baranów Kto w Twoim domu „trzyma rękę na kasie”? Oczywiście, że ja. Jako prawdziwy ekonomista muszę mieć kontrolę nad wydatkami. Czy można wykorzystać to doświadczenie przy zarządzaniu największym budżetem w naszym powiecie? Raczej nie, ponieważ jest to nieporównywalne. Jedyne, co może się przydać, to racjonalne gospodarowanie tym budżetem, aby wydawać środki w sposób celowy i oszczędny. W potocznym mniemaniu skarbnik to raczej oschłe skąpiradło niż istota szczodra dla wszystkich. A jaka jest nasza Pani Skarbnik? Jestem jeszcze za krótko na tym stanowisku, aby zasłużyć na jakiś przydomek, ale myślę, że z czasem wyrobię sobie jakiś. Twój budżet idealny? Idealny? Idealny byłby wtedy, gdybyśmy mieli dochody z marzeń, abyśmy mogli robić inwestycje we wszystkich sołectwach w zależności od potrzeb, abyśmy mogli wyremontować wszystkie drogi i budować stale jeszcze nowe, budować i remontować – sale, szkoły, place zabaw itd. Idealnie, aby nie trzeba było wybierać co jest ważniejsze – ta inwestycja, czy tamta, która jest bardziej priorytetowa a którą trzeba odrzucić? A nasz budżet jak wygląda? Największy kawałek dostanie oświata.

Czy tegoroczny budżet wyróżnia się czymś na tle poprzedniego? W tym roku mamy zaplanowanych dużo inwestycji. Największe to dokończenie budowy sali w Łęce Mroczeńskiej, budowa sali w Słupi p/Kępnem, modernizacja sieci wodociągowej Słupia, Jankowy, Donaborów, budowa ścieżki rowerowej Baranów-Jankowy, Jankowy-Donaborów-Słupia, przebudowa ulicy Przy Torach w Baranowie, budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych. To jedne z największych inwestycji na ten rok, ale nie wszystkie, gdyż brakłoby strony aby wszystkie wymienić. Zmiany w budżecie to podobno zmora gminnych skarbników? Tak, to prawda. Jest tak dlatego ponieważ, przeważnie każda zmiana wiąże się z tym, iż musimy szukać na to kasy i aby coś dołożyć do budżetu, trzeba skądś zabrać a nie zawsze jest skąd. Ponadto, każda zmiana w budżecie to sterta dodatkowych dokumentów, które trzeba sporządzić. Czego tradycyjnie życzy się skarbnikowi? Szczerze mówiąc nie wiem. Zastanawiam się czego życzyłabym sama sobie? Wiem, że jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko i dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie wykonywać swoją pracę. I życzę sobie aby mi się to udało. Rozmawiał: (mirs)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.


W Baranowskim Urzędzie

3

QQ Wniosek Gminy Baranów jako jeden z dwóch z Wielkopolski znalazł się na liście rankingowej projektów, które

uzyskają dofinansowanie w ramach Programu „Razem bezpieczniej”. Na realizację projektu Gmina Baranów pozyskała z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 57 000,00 zł.

RAZEM BEZPIECZNIEJ Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pełnej nazwie Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Składa się z kilku obszarów działania obejmujących: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej,

ochronę dziedzictwa narodowego. Projekt złożony przez Gminę Baranów pt. „Bezpieczni w szkole i poza szkołą” odnosi się głównie do obszaru bezpieczeństwa w szkole. Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Gminy Baranów, a także nauczycieli i rodziców uczniów. Zadania realizowane będą w okresie od kwietnia do grudnia 2012 r., a w ich ramach znajdzie się m.in.: uruchomienie w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej systemu monitoringu wizyjnego.  (mak)

QQ W grudniu 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Baranowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”.

IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO GOPS W BARANOWIE Projekt skierowany był do osób nieaktywnych zawodowo, które nie mogą zarejestrować się w PUP. „Celowo wybraliśmy taką

zawodowych oraz umiejętności przydatnych na lokalnym rynku pracy. Były to: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Uczestniczki szkolenia pracują pod czujnym okiem kierowniczki GOPS Elżbiety Krawczyk

grupę osób, gdyż nie mają one możliwości skorzystać z innych form pomocy związanej z podjęciem pracy” – wyjaśnia kierownik GOPS Elżbieta Krawczyk. W projekcie wzięło udział pięć kobiet, które wykazały ogromne zaangażowanie w czasie prowadzonych zajęć. Panie uczestniczyły w szkoleniach i kursach pozwalających na zdobywanie nowych kwalifikacji

z doradcą zawodowym, szkolenie komputerowe z elementami sprzedaży internetowej a także szkolenie z podstaw wykonywania i obróbki fotografii cyfrowych. Ponadto pani psycholog poprowadziła warsztaty, które miały na celu lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron a także zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Najważniejszym etapem było jednak szkolenie zawodowe „Warsztaty tworzenia biżuterii dla początkujących”, gdzie panie uczyły się jak samemu wykonać piękną biżuterię. Poznały różne techniki i style, same wykonywały bransoletki, kolczyki czy pierścionki a także dostały własne zestawy do tworzenia biżuterii. W październiku 2011 roku w ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny do Warszawy, w którym wzięły udział uczestniczki projektu oraz 3 pracowników GOPS. Głównym punktem wycieczki było wejście na wystawę „Złoto – Srebro – Czas” Targi Biżuterii i Zegarków odbywające się w Expo XXI. Zwiedzanie Targów było kontynuacją wcześniejszego szkolenia. Panie zwiedzały również stolicę m.in. Zamek Królewski, Starówkę, Łazienki, Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego a także nowo otwarty Stadion Narodowy. Wspólny wyjazd był zarówno odpoczynkiem i oderwaniem się od codzienności jak i zdobyciem nowych doświadczeń. Przede wszystkim służył jednak integracji i wzajemnemu poznaniu się uczestników. Pracownicy GOPS w Baranowie pragną serdecznie podziękować wszystkim beneficjentkom za udział w projekcie. Mamy nadzieję że udział w tym przedsięwzięciu przyczynił się nie tylko do zdobycia nowych umiejętności, ale był też ciekawym i ważnym wydarzeniem. (nat; sg)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Przegląd

4

QQ Baranów od lat współpracuje z kilkoma zagranicznymi Gminami. Najdłuższą, bo kilkunastoletnią historię, ma partnerstwo z fryzyj-

ską (północne Niemcy) gminą Ihlow. W połowie stycznia (12-15) gościliśmy naszych przyjaciół w Baranowie. To pierwsza taka wizyta w Baranowie po zmianach wyborczych u nas, co dobrze wróży współpracy między oboma samorządami. Grupie gości z Niemiec przewodził burmistrz Ihlow Johann Börgmann a w jej składzie i tym razem nie zabrakło Johanna Onkena – honorowego obywatela Baranowa.

STARA PRZYJAŹŃ NIE RDZEWIEJE W trakcie pobytu goście spotkali się z Panią Wójt, Radą Gminy Baranów oraz kierownictwem Urzędu. W trakcie oficjalnego

W trakcie wizyty w WTZ w Słupi burmistrz Ihlow miał okazję wykonać ozdoby wielkanocne

spotkania przedstawili swoją gminę za pomocą wideoprezentacji. Z największą ciekawością z prezentacją zapoznały się osoby, które nie znały Ihlow, natomiast wszyscy, którzy Ihlow wcześniej odwiedzili, zyskali możliwość obejrzenia nowych inwestycji zrealizowanych przez tamtejszy samorząd. Oprócz spotkań oficjalnych goście mieli również okazję uczestniczyć w Gminnym Konkursie Kolęd jaki odbył się w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej, gdzie dodatkowo zobaczyli postępy prac przy budowie szkolnej sali gimnastycznej. Odwiedzili też Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, gdzie czekała na nich niespodzianka. Członkowie delegacji otrzymali bowiem możliwość własnoręcznego przygotowania ozdób na święta wielkanocne. Zawitali również na nowo wybudowane w Słupi oraz do

J. Börgmann przygląda się pracom przy budowie sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej

dworku w Donaborowie. Na zakończenie odbyli krótką wycieczkę do Wrocławia. (ems)

QQ Ósmy już raz z rzędu uczniowie Szkoły Podstawowej w Grębaninie pomagają swoim rówieśnikom z Domu Dziecka w Bogacicy. 14 lutego również nie pojechali tam z pustymi rękami. Podarowali kolegom m.in. odzież, żywność i zabawki.

Z SERCEM NA DŁONI Początek współpracy tych dwóch placówek sięga roku 2004, kiedy to dyrektor szkoły Barbara Wilk wraz z grupą uczniów udała się po raz pierwszy z darami dla dzieci z Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków”. – Wizyta ta pozwoliła zorientować się ile dzieci, w jakim wieku i jakiej płci możemy objąć pomocą i czego tym dzieciom najbardziej

potrzeba – przypomina. Od tego momentu koordynatorem zbiórki darów została Ilona Solska. Co roku z grupą uczniów udaje się do Bogacicy z zebranymi artykułami żywnościowymi, papierniczymi, zabawkami oraz odzieżą. W ostatnich latach do akcji włączyli się również pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie. Dzięki zebranym pieniądzom udało

Dyrektor Szkoły w Grębaninie składa serdeczne podziękowania: p. Ilonie Solskiej, uczniom, nauczycielom, mieszkańcom Grębanina, sponsorom, pracownikom Urzędu Gminy w Baranowie w szczególności p. Magdalenie Świerczyńskiej za pomoc w przeprowadzaniu akcji pomocy dzieciom z Domu Dziecka w Bogacicy.

się dla starszych wychowanków, przygotowujących się do samodzielnego życia, zakupić sprzęt gospodarstwa domowego. Każda wizyta w Bogacicy jest bardzo wychowawcza dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grębaninie. Zbiórka darów, spotkanie z rówieśnikami z Domu Dziecka, wspólne rozmowy i zabawy sprawiają, że stają się oni wrażliwsi na trudną sytuację innych dzieci i bardziej doceniają to, co mają. B. Wilk

QQ Stowarzyszenie producentów Rolnych Gminy Baranów jest najstarszą i największą tego typu organizacją pozarządową w powiecie

kępińskim. Powstało 12 lat temu, by służyć zrzeszonym w trudnym procesie przystosowywania naszego rolnictwa do zmian na rynku a przede wszystkim do warunków unijnych. 15 lutego członkowie Stowarzyszenia wybrali nowe władze.

NOWE WŁADZE PO… STAREMU We władzach Stowarzyszenia pozostały te same osoby, które 12 lat temu je zakładały. – To wyraz zaufania do naszych działań ale i zobowiązanie wobec naszych kolegów – komentuje nowy stary prezes Roman Taborski. – Staramy się, by nasza organizacja była jak najbliżej dnia codziennego rolnika. Stąd np. współpraca z firmą sprzedającą środki ochrony roślin. Bierzemy też udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych – dodaje skarbnik Jerzy Florczak. Zarząd Stowarzyszenia w pełnym składzie: Roman Taborski (prezes), Jerzy Florczak (skarbnik), Michał Balcer, Stanisław Kulak, Marian Latusek. (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.


Gorący Temat

5

QQ O pieniądzach można długo i emocjonalnie. Zwłaszcza, gdy są to pieniądze publiczne, czyli nas wszystkich – mieszkańców Gminy. U zarania nowego roku to z pewnością gorący temat w wielu dyskusjach. Postanowiliśmy pokazać Wam w jaki sposób został wykorzystany ubiegłoroczny budżet.

NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU Infrastruktura wodociągowa i kanalizacja na wsi – zadania realizowane były przez spółkę Wodociągi Kępińskie. Wydatki budżetu gminy przekroczyły 1,2 miliona zł – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – dalsza część ul. Geodetów – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Donaborów, Jankowy i Słupia – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łęka

Mroczeńska – dokumentacja projektowa Drogi gminne – wydatki budżetu gminy przekroczyły 2 miliony zł – w ykonanie nowych nawierzchni asfaltowych – ul. Jarzębinowa (220 m) i ul. Murarska.

– budowa ścieżki rowerowej Baranów­ ‑Jankowy – utwardzenie tłuczniem dróg gminnych – utwardzenie drogi tłuczniem – 375 mb – budowa drogi łącznik Feliksów – Mroczeń 346 mb – utwardzenie drogi tłuczniem – Mroczeń 60 m – budowa dróg gminnych w Grębaninie – wykonanie nowych odcinków dróg asfaltowych – łącznie ponad 532 mb – nakładka na drodze drogi Grębanin – Kolonia I ok 1000 mb – utwardzenie pobocza drogi oraz wymiana bariery ochronnej na przepuście na odcinku Żurawiniec – Grębanin ok 1900 mb – bieżące utrzymanie i remonty dróg Strażnice OSP – inwestycje i remonty – ponad 202 tys. zł – budowa garażu w OSP Donaborów

– zakończenie remontu pałacu w Donaborowie Oświata i wychowanie – inwestycje i remonty ponad 550 tys. zł – wymiana ogrzewania piecowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Grębaninie – remonty obiektów szkolnych w tym remonty kotłowni z pompami ciepła w Słupi i Łęce Mroczeńskiej

Sport i kultura fizyczna – ponad 870 tys. zł – budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej – b udowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Słupi

– budowa garażu w OSP Łęka Mroczeńska – modernizacja kuchni w Domu Strażaka w Łęce Mroczeńskiej Obiekty kultury – ponad 410 tys. zł

QQ Gospodarność i równomierny rozwój naszej gminy to najistotniejsze i zarazem oczywiste działanie w nowej kadencji. Warto przedstawić mieszkańcom naszej gminy kilka przykładów porównujących wydatki poniesione w 2010 r. do 2011 r. Są one następujące:

STARAMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ

1. Na imprezę plenerową „Zawody konne” w 2010 r. wydatkowano 2780,23zł, a w 2011 r. 998,18zł. 2. Na organizację „Pleneru malarskiego” w 2010 r. wydatkowano 20 526,17zł, a w 2011 r. zorganizowano jeden własny plener za kwotę 10 346,38 zł oraz drugi na zasadzie współfinansowania i promocji naszej gminy wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Kępno oraz Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na kwotę 3 000 zł. 3. Na podróże służbowe w 2010 r. została wydatkowana kwota 48156,17zł, a w 2011 r. 20 347,92zł. 4. Na usługi dostępu do sieci internetowej w 2010 r. wydatkowano 9 280,43zł, a 2011 r. 6 502,75zł 5. Na usługi remontowe w budynku Urzędu w 2010 r. wydatkowano 70 662,56zł (m.in. remont USC) a w 2011 r. wydano 59 916,10zł (remont większości pomieszczeń i klatek schodowych Urzędu). 6. Na OSP w 2010 r. wydatkowano 723 640,55zł, a w 2011 r. 549 324,78zł. 7. Na wynagrodzenia osobowe w 2010 r. wydatkowano 1 698 401,37zł, a w 2011 r. 1 483 146,88zł. 8. Dowóz uczniów do szkoły na jednej z tras, pomimo znacznych podwyżek paliwa, realizujemy za 7,75 zł/km zamiast jak to było w roku poprzednim za 14 zł/km. W skali roku szkolnego oszczędności z tego tytułu przekroczą 36 000 zł. Jak wynika z powyższego warto oszczędzać i dobrze gospodarować posiadanymi środkami. W 2012 r. również będziemy starać się racjonalnie prowadzić gospodarkę finansową, zmierzając do kolejnych oszczędności. M. Potarzycki Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

6

Najważniejsze zadania jakie zostały zrealizowane w 2011 roku w poszczególnych sołectwach Sołectwo Baranów: – wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych ul. Jarzębinowa (220 m) i ul. Murarska. – budowa ścieżki rowerowej Baranów-Jankowy 2089 m – wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Baranowie – budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – nowo powstająca część Osiedla pomiędzy ul. Jasną i ul. Geodetów, – utwardzenie tłuczniem dróg gminnych Sołectwo Jankowy – budowa kanalizacji sanitarnej – inwestorem zadania jest Spółka Wodociągi Kępińskie – utwardzenie drogi tłuczniem – 375 m. – remont kuchni w budynku OSP Sołectwo Donaborów – budowa kanalizacji sanitarnej – zakończenie remontu pałacu w Donaborowie – wykonanie placu zabaw w parku w Donaborowie – rozpoczęcie budowy garażu OSP – regulacja drzew na terenie Szkoły Sołectwo Słupia – budowa kanalizacji sanitarnej – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Sołectwo Joanka – odnowienie placu zabaw – remont budynku OSP (wymiana stolarki drzwiowej, malowanie sali, montaż płytek elewacyjnych) Sołectwo Mroczeń – Budowa drogi łącznik Feliksów – Mroczeń 346 m

– Utwardzenie drogi tłuczniem – 60 m – Budowa placu zabaw przy Gimnazjum i przy przedszkolu – Remont pomieszczeń w Gimnazjum Sołectwo Łęka Mroczeńska – Budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej – budowa garażu przy OSP – remont kuchni przy Domu Strażaka – zakup wyposażenia kuchni Sołectwo Żurawiniec – utwardzenie pobocza drogi oraz wymiana bariery ochronnej na przepuście na odcinku Żurawiniec – Grębanin ok. 1900 m – regulacja topoli przy drodze Justynka – Żurawiniec – remont dachu na budynku Sali Ludowej – zakup materiału na ogrodzenie – remont dachu na budynku komunalnym Sołectwo Marianka Mroczeńska – wykonanie projektu zamiennego przebudowy domu ludowego, – przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw – prace remontowe w budynku OSP – zakup kosiarki do trawy Sołectwo Grębanin – budowa dróg gminnych – wykonanie nowych odcinków dróg asfaltowych – łącznie ponad 532 m – kapitalny remont nakładką drogi Grębanin – Kolonia I – ok 1000 mb – wymiana ogrzewania piecowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Grębaninie – zakup sprzętu kuchennego do sali OSP red

Sala w Łęce Mroczeńskiej rośnie w oczach – fotoreportaż

Sala gimnastyczna oddana zostanie do użytku jesienią. Niedawno wstawiono juz okna. Sportowcy z Łęki Mroczeńskiej nie czekają z założonymi rękami na otwarcie swojej sali gimnastycznej. W ostatnim czasie pingpongiści zdobyli złote medale w mistrzostwach gminy i powiatu, a unihokeistki i unihokeiści na początku marca walczyć będą o miejsce na podium mistrzostw powiatu. es

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.


Krok Po Kroku. Przegląd

7

QQ W Jankowach, Słupi i Donaborowie od pół roku realizowana jest największa od lat inwestycja infrastrukturalna w naszej Gminie.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno” powstaje nowoczesna sieć kanalizacyjna. Zadanie to wykonuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego firma „EGBUD” z Bogatyni. Zakończenie tej jakże oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, której koszty przekraczają 18,6 miliona zł, przewidziane jest na marzec 2013 r. QQ O problemach związanych z tą inwestycją, „dziurawych” mapach, znikających włazach, ale i miejscowej gościnności, „Kronikarz Ziemi Baranowskiej” rozmawia z kierownikiem budowy – Wiolettą Maliną.

KROK W STRONĘ CYWILIZACYJNEJ NORMALNOŚCI Zaskoczył Panią czymś nasz region? O tak, na pewno gościnnością. Dotychczas prace wykonywaliśmy w różnych warunkach pogodowych często jesienią i zimą, a więc często na mrozie, w błocie czy deszczu. A tu, proszę często zdarzało się, że mieszkańcy bezinteresownie częstowali moich zziębniętych pracowników kawą czy herbatą. Zaskoczyło mnie to tym bardziej, że miejscowi czasem mieli powód raczej do utyskiwań związanych z uciążliwościami niż do pochwał.

Pewnie chodzi o awarie… Awarie, awarie. No, tak awarie. Najczęściej nie ma w tym naszej winy, ale doskonale rozumiem ludzi, którym nagle wysycha woda w kranach. Przyczyna zaistniałej sytuacji jest prozaiczna. Pracujemy na mapach, które powinny jasno określać czy coś jest pod ziemią, czy też nie. Na tej budowie mamy do czynienia z sytuacją gdzie trafiamy

na rurę, której wg mapy tutaj absolutnie nie powinno być lub jest na mapie, ale po drugiej stronie ulicy. Rura dotknięta łyżką koparki pęka, mieszkańcy wściekają się, a firma ponosi dodatkowe koszty związane z usunięciem awarii. W zaistniałej sytuacji szukamy po omacku, robimy przekopy próbne, pytamy mieszkańców, ale ci już niestety niewiele pamiętają. Nasze wysiłki nie zawsze są skuteczne i co jakiś czas dochodzi do awarii. To pokłosie zaniedbań sprzed wielu lat, gdzie te sprawy załatwiano powiedzmy tak sobie. Geodeta siedział przy biurku, nie szedł w teren i nanosił później na mapę jakąś fikcję. Za te zaniedbania płacimy teraz wszyscy – mieszkańcy, my jako wykonawca robót oraz właściciel sieci czyli „Wodociągi Kępińskie”. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, iż sieć wodociągowa w wielu miejscach wykonana jest z rur azbestowo – cementowych. Materiał ten jest bardzo kruchy do awarii dochodzi często w momencie zagęszczania wykopu po kanalizacji w pobliżu takiego rurociągu. Ze swej strony chciałabym przeprosić wszystkich mieszkańców za powstałe utrudnienia i zapewnić że robimy wszystko co w naszej mocy, by do awarii nie dochodziło. Stawiane przez Pani firmę studzienki mają dziwny kształt Na szczęście nie wszystkie. Tylko te, z których włazy nam ukradziono. W miejsce

włazów żeliwnych do czasu zakończenia inwestycji montujemy prowizoryczne włazy betonowe. Okazują się one „mniej chodliwe”. Zaskoczeniem dla mnie jest skala kradzieży w ostatnim okresie, tym bardziej że w pierwszym etapie budowy do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło. Kradzieże zdarzają się na wszystkich budowach, ale tu w krótkim czasie zniknęło prawie 60 żeliwnych włazów! O ile mi wiadomo, to złodzieje wreszcie wpadli. Na tę inwestycję mieszkańcy Janków, Słupi i Donaborowa czekali długie lata. Tymczasem podobno pojawiły się problemy z terminowym wykonaniem zadania. Zakończenie prac ma nastąpić w marcu przyszłego roku i tutaj nic nie powinno się zmienić. Obecnie inwestor ma problem z niektórymi właścicielami nieruchomości, którzy pomimo wcześniejszej zgody odmówili zgody na wejście na swój grunt. W związku z tym musi nastąpić częściowe przeprojektowanie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. Podobne problemy zdarzają się i owszem przy podobnych inwestycjach gdzie indziej w kraju, ale raczej incydentalnie. U was jest to problem większy. Ale postaramy się wspólnie z Wodociągami jakoś rozwiązać ten problem. Bo ta inwestycja to chyba krok w stronę oczekiwanej od lat cywilizacyjnej normalności. Rozmawiali: (arko; mirs)

Radni nie chcą oszczędności w swoich portfelach! Na sesji w dniu 27.02.2012 roku zaproponowałam diety dla radnych w formie ryczałtu miesięcznego. I tak na przykład radny bez funkcji otrzymałby 3.600 zł rocznie, czterech przewodniczących komisji otrzymałoby 4.500 zł rocznie, a dwóch wiceprzewodniczących Rady otrzymałoby 5.400 zł rocznie. Pani przewodnicząca otrzymałaby 15.840 zł rocznie. Przypominam, że diety te nie podlegają opodatkowaniu. Rocznie Gmina poniosłaby wydatki na diety radnych

w wysokości 73.440 zł. Radni decydując o swoich dietach, nie wyrazili zgody na taką formę wypłaty i będzie jak dotychczas. Ile posiedzeń – tyle wypłat. W 2011 roku wypłacono 105.724 zł na diety radnych, a rekordziści od 3 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku otrzymali diety w wysokości ok. 10.000 zł (4 osoby). Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek

Funkcja

Gmina Baranów Obecnie funkcjonujące diety

Gmina Baranów Diety proponowane

Gmina Perzów

Gmina Łęka Opatowska

Radny

130 zł/ posiedzenie

300 zł/miesiąc

120 zł/posiedzenie

300 zł/miesiąc

Przewodniczący Komisji

150 zł/ posiedzenie

375 zł/miesiąc

130 zł/posiedzenie

375 zł/miesiąc

180 zł/ posiedzenie

450 zł/miesiąc

130 zł/posiedzenie

375 zł/miesiąc

1.300 zł/miesiąc

1.320 zł/ miesiąc

1.000 zł/miesiąc

1.200 zł/miesiąc

Zastępca Przewodniczącego Rady Przewodniczący Rady

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Gmina Bralin

Gmina Rychtal

300 zł/miesiąc

200 zł/miesiąc

345 zł/miesiąc

200 zł/miesiąc

150 zł

345 zł/miesiąc

400 zł/miesiąc

1.300 zł/miesiąc

1.320 zł/miesiąc

1.100 zł/miesiąc

Gmina Trzcinica 100 zł za komisję 130 zł za sesję 150 zł za komisję 130 zł za sesję

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


8

Po Godzinach

QQ Bal karnawałowy wyzwala niezwykłe emocje, bo przecież tradycja nakazuje przygotować się do niego w sposób co najmniej nie-

konwencjonalny. Liczy się więc i fantazyjna kreacja, i to jedyne w swoim rodzaju uczucie wolności, gdy tracimy dech w tanecznym wirze. Do tych chwil tęsknimy później przez cały rok albo i całe życie, a gdy mamy je za sobą, wyłuskujemy z pamięci pulsujące karnawałowym żarem okruchy. Dla wielu młodych balowiczów ze szkół podstawowych naszej gminy, którzy zawitali w piątek 17 lutego w gościnne progi Domu Strażaka w Mroczeniu, był to zapewne pierwszy taki bal.

ACH, CO TO BYŁ ZA BAL! W spełnieniu karnawałowych marzeń pomógł Urząd Gminy w Baranowie oraz miejscowi strażacy, którzy nieodpłatnie udostępnili swoją salę. Organizatorzy starali się nie uronić ani krzty z barwnego karnawałowego zestawu. Była więc muzyka serwowana przez profesjonalnego didżeja a w taneczny korowód porywali balowiczów wodzireje w bajkowych strojach. Debiutanci na parkiecie otrzymali szansę przyjrzenia się jak radzą sobie w tańcu ich rówieśnicy ćwiczący na co dzień w Baranowskim Klubie Tańca. Dodajmy, że od początku roku szkolnego we wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia taneczne współfinansowane przez Gminny Fundusz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W antrakcie balu, w którym wzięło w nim udział prawie 200 dzieci, intronizowano jego króla i królową. Wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, kanapki i słodycze ufundowane przez Urząd Gminy oraz mroczeńskich strażaków. (ems)

QQ Kilka pokoleń rodzin: Janusów, Kamosiów, Augustyniaków, Stryjakiewiczów czy Gąsków szalało na parkiecie w tracie balów kar-

nawałowych w Grębaninie. Dzięki hojności miejscowych sponsorów wszystkie przebrane dzieci zostały nagrodzone słodyczami i pluszakami.

KARNAWAŁOWY GRĘBANIN W sobotę 11.02.2012 r. oraz w niedzielę 12.02.2012 r. na sali wiejskiej w Grębaninie odbywały się zabawy taneczne. Najpierw bawili się dorośli na balu walentynkowym zorganizowanym przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Grębaninie. Każdy pan dla swej partnerki zakupił czerwoną różę wraz z walentynką. W czasie balu zlicytowano tort. Największą kwotę zaoferowali młodzi absolwenci szkoły. Dorośli bawili się do rana. Po krótkim odpoczynku zjawili się ponownie, tym razem ze swoimi pociechami. Bal Przebierańców dla wszystkich dzieci z Grębanina odbył się już po raz dziewiąty. Nad całością czuwały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Grębaninie. W  kawiarence na czas balu za symboliczną kwotę można było zakupić kawę i domowe ciasto serwowane przez

mamy z rady rodziców. Na sali bawiły się całe rodziny. Były tańce przy muzyce zespołu „Świtezianka” i konkursy z nagrodami. Oceniono najciekawsze przebrania oraz najlepiej bawiące się rodziny. Warto dodać, że najmłodszy uczestnik balu – Jakub miał zaledwie 18 miesięcy

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.


Po Godzinach QQ „Zespół „Słupianie” od 15 lat „dowodzony” przez Jana Hełkę dzierży niejeden laur. Pamiętamy doskonale, że np. rokrocznie zdobywał nagrodę na przeglądzie zespołów folklorystycznych w ramach Dni Baranowa.

SŁUPIANIE WŚRÓD MUZYCZNYCH PRZYJACIÓŁ

Kępiński Ośrodek Kultury 26 stycznia 2012 r. zorganizował Pofestiwalowe Artystyczne Spotkanie Zespołów Śpiewaczych, Kapel Ludowych i Chórów. W spotkaniu uczestniczyli muzyczni przyjaciele „Słupian”: „Doruchowianie”, „Ale Babki” z Bralina, „Perzowianie”, Chór Emerytów „Echo” z Łęki Opatowskiej oraz: „Harmonia” i „Jutrzenka” z Kępna. W tym towarzystwie nikt nie miał prawa się nudzić. (es)

QQ 12 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej już po raz dwunasty odbył

się Gminny Konkurs Kolęd. Od 9 lat konkurs ma rangę gminnego i biorą w nim udział uczniowie pięciu szkół podstawowych z naszej Gminy.

GMINNE KOLĘDOWANIE Wśród zebranych gości były władze samorządowe Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek oraz sekretarz Marek Potarzycki. Na wspólne kolędowanie przybyła również delegacja z Niemiec, z gminy Ihlow wraz z burmistrzem. W tym roku w konkursie wzięło udział 16 uczestników. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Renata Ciemny, Andrzej Ciurys, Tomasz Michalski. Wyniki przedstawiają się następująco: w kategorii klas I – III: I miejsce – Hubert Jerczyński – „A Mikołaj pędzi” (SP w Donaborowie) II miejsce – Nicola Łyczkowska – „Kartka do Jezuska” (SP w Łęce Mroczeńskiej) III miejsce – Kinga Rabiega – „Lulajże Jezuniu” (SP w Grębanin) w kategorii klas IV – VI: I miejsce – Kornelia Maciejewska – „Cicha noc” (SP w Łęce Mroczeńskiej) II miejsce – Aleksandra Florczak – „Kolęda dla nieobecnych” (SP w Grębaninie) III miejsce – Wiktoria Rabiega – „Całą noc śnieg” (SP w Grębaninie). Nagrody wręczyła Wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek. (es)

9 Jubilaci obchodzący urodziny w marcu i kwietniu 2012 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1932 r.) Agnieszka Dłubek– Grębanin Kolonia Druga Marian Lepka– Grębanin Kolonia Pierwsza Aniela Michalska– Baranów Józef Pilarczyk– Słupia pod Kępnem Balcer Zygmunt – Mroczeń Stanisław Górecki – Jankowy 81 lat (ur. 1931 r.) Monika Balcerzak– Joanka Leon Gruszka – Słupia pod Kępnem Felicja Skiba – Donaborów Marianna Kowalińska– Jankowy Monika Zofia Możdżanowska– Mroczeń Irena Błaszczyk – Joanka Joanna Kosińska– Młynarka Leokadia Płóciennik– Joanka Władysława Urbańska– Baranów 82 lata (ur. 1930 r.) Stanisława Dyla– Młynarka Ryszard Błaszczyk – Joanka 83 lata (ur. 1929 r.) Helena Pelikan– Grębanin Kolonia Pierwsza Helena Skiba– Donaborów Czesław Jarych – Mroczeń 84 lata (ur.1928 r.) Józefa Agnieszka Zaborowska– Baranów Helena Możdżanowska– Grębanin Kolonia Pierwsza Walerian Nasiadek – Słupia pod Kępnem Teresa Niwa– Marianka Mroczeńska Aniela Troska – Łęka Mroczeńska 85 lat (ur. 1927 r.) Zofia Gonera– Słupia pod Kępnem Stanisław Banasiak– Feliksów Marczewska Helena Stanisława – Baranów 86 lat (ur.1926 r.) Czesław Jan Sikora– Mroczeń Teofil Taborski– Baranów Stanisław Kaźmierczak– Mroczeń Zofia Wróbel – Mroczeń 87 lat (ur. 1925r.) Benedykt Haglauer– Joanka Helena Oleś– Joanka Miner Władysława – Baranów 88 lat (ur. 1924 r.) Klara Maria Grel– Mroczeń Katarzyna Gruszka – Donaborów Markowska Aurelia – Grębanin Zofia Skąpska– Słupia pod Kępnem 89 lat (ur. 1923 r.) Leon Głowik – Żurawiniec Ratajewski Kazimierz – Baranów 90 lat (ur. 1922 r.) Florian Kurzawa– Mroczeń Józefa Witewska– Baranów Rak Jan– Łęka Mroczeńska 95 lat (ur. 1917 r.) Jan Kozłowski – Joanka Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w marcu i kwietniu. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Pasje

10

QQ Autor tego zdjęcia miał ogromny kłopot z uchwyceniem właściwego planu. Może spóźnił się na uroczystość i nie mogąc już przebrnąć

pod scenę, uniósł swoją Smienkę i pstryknął ponad głowami zgromadzonych? I choć za to zdjęcie nie dostałby nagrody nawet na konkursie dla początkujących, to zdołał bezwiednie uchwycić ważny epizod w dziejach Baranowa. Z przymglonej fotografii wyłania się i historia miejsca, w którym ją zrobiono, i ludzi którzy tę historię tworzyli. Jeśli ktoś pamięta tamtą chwilę, niech zamknie oczy, a usłyszy wtedy pieśń, którą już wtedy zebrani w baranowskim Domu Ludowym mogli potraktować jako hymn tej miejscowości. Pieśń rozsypała się jednak w wirze niepamięci. Jest jednak jeszcze coś, co ma szansę przetrwać. I przetrwać powinno.

JEDNA PIEŚŃ I 1000 KSIĄŻEK Na rubieży Wielkopolski Leży sobie wieś Ma barana w swoim herbie Ma też swoją pieśń Znacie pewnie smak rozmów przypadkowych i ból tych zaplanowanych. Czasem bronimy się przed nimi nie wierząc w sens inwestowania swego czasu w coś, co dawno przebrzmiało i dziś nikogo już nie wzrusza. – Pieśń o Baranowie i moja biblioteka splecione są jednym losem – uśmiecha się moja rozmówczyni. – Wie pan, dziś trudno mi nawet odnaleźć słowa i nuty, ale na pewno znajdę – zapewnia. Wanda Pilarek pochyla się nad fotografią i nietrudno spostrzec, że nawet teraz trudno jest jej pogodzić się z nieobecnością utrwalonych na zdjęciu przyjaciół. Powoli odnajduje nazwiska, przy niektórych zatrzymuje się na dłuższą chwilę. – Długo przygotowywaliśmy się do tego występu. Mój wnuk, który miał wtedy cztery czy pięć lat, do dziś pamięta, jak to po domu kręcili się jacyś ludzie i budzili go głośnym śpiewem. Tak, można powiedzieć, że tworzyliśmy jakby chór, ale nic formalnego, choć pomagała nam Cecylia Płaza. Po prostu amatorzy śpiewu, może amatorzy

jednej pieśni? A może i dziś są w Baranowie tacy ludzie? Może zechcieliby przypomnieć wszystkim, że Baranów ma też swoją pieśń? Pani Wanda zastanawia się chwilę po czym z dezaprobatą przegania to marzenie. – Wie pan, są ludzie, którym nie wystarczy tylko chleb i masło. Jasne, to nie jakaś fala entuzjastów, ale nie o to chodzi. Gdy wtedy z ks. Wawro wymyślaliśmy naszą bibliotekę, to też nie liczyłam, że zderzę się z najazdem armii czytelników. Mogę jednak z dumą twierdzić, że to był dobry pomysł – mówi. Przytakuję jej, bo dowodem są karty czytelnicze. Pani Wanda przypomina, jak to z tą biblioteką naprawdę było, jak uprosiła ks. Proboszcza, by ten zaapelował z ambony do mieszkańców o książki, które stworzą ramy biblioteki parafialnej. Książnica rozrastała się służąc nie tylko baranowianom. Przeglądam starannie oprawione tomy. Literatura piękna, dzieła Jana Pawła II, poezja, ale i przewodniki, specjalistyczne encyklopedie, prasa. Niektóre książki jeszcze w wydawniczych „koszulkach”. – No tak, brakuje mi sił, a uzbierało

się tego trochę. Pamiętam, że na początku najpierw musiałam zadbać o szafy i regały i dziś też ich brakuje. Pani Wanda nie wyobraża sobie, że ta biblioteka nagle zniknie, choć w jej mieszkaniu ona już się nie mieści. – Trzeba jej znaleźć nowe miejsce i pokazać nowym czytelnikom, to moje marzenie. Czy jest to marzenie do spełnienia? (mirs)

Jeśli ktoś rozpoznaje osoby na fotografii albo zna kolejne zwrotki Pieśni o Baranowie, prosimy o kontakt

Magiczna iluminacja w Feliksowie Boże Narodzenie wiąże się nieodłącznie z potrzebą upiększania. Ubieramy więc choinki, ozdabiamy okna, przystrajamy stoły. I dzieje się tak zarówno w skali mikro – tej domowej, jak i makro. Te drugą można było podziwiać np. w Feliksowie. U Kazimierza Kosidły i jego zięcia Artura Samockiego był i aniołek frunący ku niebu iskrzącemu się różnokolorowo, i mrugające tajemniczo choinki, i otulona światłem szopka. Właściciel posesji co roku powiększa tę skalę dodając wiele różnych elementów. Podobno potrzebował na to ponad sto tysięcy żaróweczek. Jego magiczną iluminację zobaczyło w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia blisko pół tysiąca osób. (es)

QQ Jedni zbierają znaczki, inni rzeźbią, piszą do szuflady bądź malują, są tacy, którzy marzą, by o swojej pasji opowiedzieć całemu światu, inni natomiast pielęgnują ją cierpliwie w domowym zaciszu. O talencie i złotych rękach Tadeusza Sołygi z Baranowa wie z pewnością najbliższa rodzina i może jeszcze ksiądz, który tę rodzinę odwiedza raz w roku chodząc „po kolędzie”.

OD SZOPKI DO SZOPKI. ZŁOTE RĘCE PANA TADEUSZA Zaczyna od szkicu. Dokładnie planuje scenkę, którą później wykona z dziesiątek elementów. Obowiązkowo za każdym razem musi być oczywiście żłóbek ze świętą dzieciną, trzej królowie, pastuszkowie, ale reszta to już sprawa wyobraźni. Ważne, żeby szopka „żyła”. Zwierzęta kręcą się więc powoli, obok przepływa strumyk, na niebie mruga gwiazdka, a kiedy zgasić światło, wszystko skrzy się cudownie. – No wiem, nie liczyłem, może to już dziesiąta albo piętnasta? Pan Tadeusz wyraźnie nie chce zdradzić ile już takich szopek wykonał, bo przecież zawsze najważniejsza jest ta ostatnia a jedna do drugiej nie powinna być podobna. No i chyba nie jest. Zresztą sprawdzimy w grudniu.  (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.


Kronika Gminy

11

QQ W ciągu dwóch miesięcy w kilku jednostkach OSP odbyły się kampanie sprawozdawcze. Druhowie podliczyli więc miniony rok i nakreślili plany na najbliższą przyszłość. O potencjale naszych straży, wspólnych problemach i zamierzeniach mówi Andrzej Lamek – Komendant Gminny OSP.

MŁODZI SIĘ NIE GARNĄ Siła naszych straży to prawda czy mit? Jeśli porównywać z sąsiednimi gminami to nie mamy się czego wstydzić. Na terenie Gminy działa 11 jednostek straży pożarnej. Dwie z nich – Baranów i Słupia – włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczego. Jest również Mroczeń, który także bierze częsty udział w akcjach. Wymienione jednostki dysponują samochodami wyposażonymi w zbiornik wodny. Wszystkie jednostki z terenu gminy wyposażone są w podstawowy sprzęt do akcji ratowniczych. Na bieżąco przeprowadzane są badania lekarskie i szkolenia BHP. Baranów ma dobrze wyposażone ratownictwo techniczno-medyczne: defibrylator, apteczka PSP 1, zestaw hydrauliczny do cięcia blach samochodowych. Statystyka strażacka za 2011 r. wygląda następująco: 58 pożarów, 164 miejscowe zagrożenia – (wypalania traw, drobne kolizje drogowe) i 6 alarmów fałszywych. Najpoważniejsze zdarzenia? Największe pożary miały miejsce w pierwszym półroczu. Spaliło się wtedy gospodarstwo w Żurawińcu, gasiliśmy też duży pożar w Albertowie. W akcjach brały udział jednostki ze Słupi, Mroczenia, Baranowa, Grębanina, Żurawińca i Muratora. Jak w świetle zebrań, w których brałeś udział, wyglądał strażacki rok 2011? Raczej spokojnie gdyby nie silne wichury oraz liczne podpalenia lasów na terenie gminy między Muratorem a Jankowami.

Jednostki ochotnicze profesjonalizują się coraz bardziej. Aby wziąć udział w akacji nie wystarczy już tylko szczera chęć. Czy wszyscy to rozumieją? Dla sprawnego działania Ochotniczych Straży Pożarnych w walce z pożarami i klęskami żywiołowymi zasadniczą rolę oprócz czasu alarmowania i szybkości wyjazdów i wkroczenia do akcji odgrywa wyposażenie techniczne, stan wyszkolenia ratowników, baza techniczna oraz właściwe wykorzystanie i obsługa posiadanego sprzętu. Aby wziąć udział w akacji trzeba spełnić kilka wymogów: mieć ukończone 18 lat, posiadać szkolenie podstawowe strażaka, badania lekarskie i opłaconą składkę członkowską danej OSP. Z uwagi na coraz większe obowiązki nakładane na straże pożarne nie ukrywam że z roku na rok zapotrzebowania także rosną na kolejne szkolenia jak i potrzebny sprzęt do ratowania życia i mienia. Spotyka się czasem w niektórych jednostkach, że brak jest zainteresowania młodych chłopaków do wstąpienia w szeregi straży lecz bądźmy dobrej myśli, że się to zmieni. Strażackie oczekiwania wobec Urzędu Gminy to długi katalog próśb. Jak sądzisz, która z nich wymagałaby najpilniejszego rozpatrzenia i dofinansowania z budżetu? Każda jednostka składa corocznie zapotrzebowanie na sprzęt bojowy i umundurowanie z dotacji z MSWiA oraz firm

ubezpieczeniowych, niektóre dofinansowuje także UG. Nie ukrywam, że są duże potrzeby na ubrania specjalne, aparaty powietrzne, pompy szlamowe, węże i drobny sprzęt, ale należałoby się zastanowić także nad zakupem nowego samochodu. Spowodowane to jest czasem dojazdu starzejącego się sprzętu i amortyzacji. Specjalistyczny sprzęt i konserwacja dla straży jest bardzo droga i potrzebna więc jeśli można to proszę o przekazywanie 1 % na Związek OSP RP KRS 0000116212 z dopiskiem dla swoich jednostek OSP na terenie waszych miejscowości. Bogu na chwałę bliźniemu na ratunek.

Uporządkujmy baranowski cmentarz!

QQ Z końcem grudnia ogłoszony został otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzą-

dowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 wniosków lokalnych organizacji, w tym 7 ofert dotyczyło zadań z zakresu sportu i jedna oferta zadań z zakresu kultury. Komisja konkursowa opiniowała oferty w dwóch etapach: przede wszystkim oceniając je pod względem formalnym (czyli czy oferta sporządzona została na właściwym wzorze, czy wpłynęła w wyznaczonym terminie, czy podpisały ja upoważnione osoby oraz czy zawierała wymagane załączniki), a następnie pod względem merytorycznym. Propozycja kwot dotacji przygotowana przez komisję przekazana została Pani Wójt Gminy Baranów celem podjęcia ostatecznej decyzji o wielkości dotacji. Poniżej prezentujemy zestawienie w formie tabeli z określeniem nazwy oferenta, nazwy zadania oraz przyznanej kwoty dotacji.

DOTACJE NA SPORT I KULTURĘ L.P. 1 2 3 4 5 6 7

Nazwa oferenta Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów Ludowy Zespół Sportowy „ORZEŁ” w Mroczeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi pod Kępnem Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER” Ludowy Klub Sportowy „Jankowy 1968” Uczniowski Klub Sportowy „KAMYK” Fundacja „Nasza codzienność” Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Nazwa zadania Rodzinny festyn sportowo – rekreacyjny „Spotkajmy się” Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Strażak Słupia – bądź druhem z kondycją Z „Orlika” w sportowy świat Jankowy na sportowo Sportowe igraszki Śpiewajmy razem

Kwota dotacji 5000 32500 21000 5000 11000 5500 3800

Problem odnowienia cmentarza w Baranowie wychodzi wreszcie poza ramy dyskusji. W trakcie ostatniego zebrania wiejskiego ustalono, że Rada Sołecka zajmie się określeniem potrzeb co do remontu, po czym zacznie się zbiórka datków na ten cel. Ustalono, że raz w kwartale Wasze domy odwiedzą członkowie Rady Sołeckiej z prośbą o wpłatę. Każdy grosz się liczy. – Wiosną zamierzamy usunąć z cmentarza zalegające tam pnie drzew. Od pewnego czasu na miejsce parkingu obok cmentarza nawożona jest ziemia. Te prace chcemy wykonać jak najszybciej – ocenia sołtys Baranowa Zenon Marszałek. – W imieniu Rady Sołeckiej proszę o wyrozumiałość za niezapowiedziane wizyty i hojność, choć wszystkich cieszyć będzie najmniejsze nawet wsparcie – dodaje. Baranowianie, pomóżmy więc sobie sami. Nikt za nas tego nie zrobi, a cmentarz w obecnym stanie to po prostu temat wstydliwy. ems

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Niezależnie i Samorządnie. NGO

12

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów Stowarzyszenie to powstało w listopadzie 2009 roku. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na jego czele stoi prezes Pani Natalia Waloszczyk. Pozostali członkowie zarządu to: Teresa Jerzyk

− wiceprezes, Hanna Urbańska − członek zarządu, Alina Noculak − sekretarz, Natalia Pieprz − skarbnik. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie aktywności kobiet zamieszkujących gminę Baranów.

Jego powstanie poprzedził cykl warsztatów i spotkań. W ich trakcie uczestniczki projektu poznawały różnego rodzaju aspekty związane z tworzeniem organizacji pozarządowej i jej sprawnym funkcjonowaniem. W efekcie udało się zdefiniować statut określający najważniejsze cele nowego podmiotu, stanowi on odzwierciedlenie potrzeb uczestniczek projektu. Wśród zaproponowanych zapisów znalazły się m.in. działania na rzecz dalszego aktywizowania mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych form spędzania wolnego czasu czy inicjatywy związane z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturalnego i społecznego. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w 2009 liczyło 26 członkiń, dziś jest ich już 32. (nat) ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY Z NAMI. ZYSKUJĄC TWOJE WSPARCIE MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ DOBREGO DLA TYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.

Strażak Słupia pracuje wzorowo z młodzieżą

Kacper Fojtar, Michał Gruszka, Jakub Hillemberg, Piotr Zawieja, Oskar Skiba, Michał Jędrzejewski, Krystian Gruszka, Mateusz Gogół, Krzysztof Brząkała jr., Bartosz Górecki, Jakub Gogół. Trener: Krzysztof Brząkała

Przypominamy, że zbieramy plastikowe zakrętki po płynach, napojach, wodach, sokach i chemii gospodarczej. Ważne aby nakrętki nie posiadały metalowych ani papierowych elementów. Nakrętki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Baranowie (pokój 102) w dniach: poniedziałek 1000­‑1800 wtorek­‑piątek 800 – 1600

OGŁOSZENIE

Na nasz apel o zaprezentowanie swojej działalności zareagował również klub sportowy Strażak Słupia. Od pewnego czasu może się on pochwalić sukcesami w pracy z piłkarską młodzieżą. I to wydaje się być najważniejsze. Niedawno orliki Strażaka wygrały w Wieruszowie swój pierwszy turniej.

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH

Uległ zmianie limit zwrotu podatku akcyzowego. Od 01.01.2012 r. wynosi on 81,70 zł.

Wymiana dowodu jest bezpłatna.

Ponadto informuje się, że na posiedzeniu w d. 20.12.2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Urząd Gminy w Baranowie przypomina, że DOWODY OSOBISTE WYDANE W ROKU 2001 TRACĄ SWĄ WAŻNOŚĆ W ROKU 2011. W związku z tym prosimy, aby mieszkańcy, którzy wyrobili dowód osobisty w 2001 roku sprawdzili ważność swego dokumentu (data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu). Z dniem upływu terminu ważności dowód zostaje automatycznie anulowany w systemie komputerowym. Do wymiany dowodu osobistego należy dołączyć dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem, dotychczasowy dowód osobisty jest nieważny.


Sportowe Okruchy

13

QQ Zakończyła się runda zasadnicza Sołeckiej Ligi Tenisa Stołowego. Po rozegraniu 72 meczów do rozgrywek pucharowych zakwalifikowało się 8: Gr. A Łęka, Baranów; Gr B Słupia i Marianka; Gr C Donaborów i Grębanin oraz z trzecich miejsc (z najlepszym dorobkiem) – Mroczeń i Jankowy.

PINGPONGOWY ZAWRÓT GŁOWY Już na wstępie przyznajmy, że nasza Liga rodziła się w bólach malkontenctwa. Czas pokazał jednak, że nawet najbardziej sceptycznie nastawieni sołtysi szybko stali się dla innych wzorem … entuzjazmu. A na początku nikt przecież nie mógł przewidzieć, że szyki zechce nam pokrzyżować śnieżyca i siarczysty mróz. Ostatnia kolejka utknęła w zaspach, ale przełożone mecze udało się jednak rozegrać. Przed nami więc play-offy. Cztery pary (Donaborów-Łęka; Marianka-Grębanin;

Martyna Siwek była postrachem dla kolegów z za stołu

Baranów-Jankowy; Mroczeń–Słupia) zmierzą się w dwóch meczach. W przypadku równej ilości punktów i setów zwycięzcę wyłoni starcie najlepszych zawodników, których wskażą kapitanowie drużyn. Na starcie naszej Ligi stanęło 12 zespołów (10 sołectw, Urząd Gminy i Murator). Cztery najlepsze zmierzą się w rozgrywce finałowej, która odbędzie się w Mroczeniu. Tam też wręczone zostaną nagrody ufundowane przez wójta Gminy. ciąg dalszy na str. 14

Kinga Szczupak z Żurawińca (na pierwszym planie) należała do najlepszych juniorów ligi.

Pani Wójt z mężem i córką (Martyna – na zdjęciu obok) tworzyła zręby zespołu Urzędu Gminy

W WARCABY NAJLEPIEJ GRAJĄ W DONABOROWIE W poniedziałek, 30.01. w Baranowie po raz czwarty rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Warcabach Klasycznych. W zawodach wzięli udział reprezentanci

warcabownicach. Ostatecznie awans do finału wojewódzkiego wywalczył tercet zawodników z Donaborowa oraz reprezentant Łęki Mroczeńskiej. Nagrody ufundował Urząd Gminy a wręczył je zastępca wójta Marek Potarzycki. Na koniec organizatorzy zaproponowali jeszcze jeden pojedynek. W meczu pomiędzy urzędującą od kilku chwil mistrzynią Gminy a nowo kreowanym mistrzem

lepszym okazał się Oskar Malcher. Zdobył w ten sposób dodatkową nagrodę ufundowaną przez p. wójt. Wypasiony pendrive też więc powędrował do Donaborowa. Po zawodach ich uczestnicy posilili się smacznymi kanapkami przygotowanymi przez panie kucharki z baranowskiego przedszkola. ems

Feryjna Spartakiada w Mroczeniu

Najlepsi warcabiści nagrodzeni zostali przez sekretarza gminy. Dodatkową nagrodę za zwycięstwo w pojedynku koedukacyjnym zdobył Oskar Malcher.

wszystkich naszych szkół podstawowych. Wysoki poziom sportowy i zacięta rywalizacja sprawiły, iż o wyniku mistrzostw decydowały dosłownie ostatnie posunięcia na

Po raz kolejny Urząd Gminy Baranowie przygotował w sali gimnastycznej w Mroczeniu dla dzieci w wieku szkolnym gry i zabawy sportowe Spartakiada 2012.

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Sportowe Okruchy

14

Drużyna z Joanki dowodzona przez sołtysa T. Szlezyngera pierwsza zaczęła rozgrywki pokonując Jankowy

PINGPONGOWY ZAWRÓT GŁOWY ciąg dalszy ze str. 13 W imieniu p. wójt zapraszamy więc do Mroczenia wszystkie zespoły, które zmagały się przez trzy miesiące w meczach eliminacyjnych. Nasza Liga pozwoliła na nowo odkryć wiele talentów. Ciekawe np. czy Róża Gatner z Grębanina dobrnie do ligowej mety bez porażki? W meczach grupowych nie zostawiła

Donaborów okazał się bezkonkurencyjny w swojej grupie

złudzeń żadnej rywalce, w tym słynącej z ambicji Bogumile Lewandowskiej-Siwek. To samo pytanie dotyczy niepokonanego do tej pory miksta z Baranowa. Ewa Marszałek i Romuald Kubik na pewno marzą o finale. Ciekawie zapowiada się też bezpośrednia konfrontacja w kategorii senior 50+. Tutaj konkurencja jest wyjątkowo mocna. Romuald Kubik z Baranowa, Władysław Kącki i Stefan Pucała ze Słupi pokazali się do tej pory ze znakomitej strony. Nie wolno też zapomnieć o juniorach. Tu działy się

prawdziwe cuda i naprawdę szkoda, że Kinga Szczupak z Żurawińca czy Martyna Siwek (UG) już w naszej lidze nie grają. Ale w tej kategorii prawdziwym objawieniem jest najmłodszy w całej stawce 11 – letni Bartek Rabiega z Mroczenia. No ale jeśli ma się taki wzór jak tata to wszystko staje się jasne. Ciekawe tylko czy Krzysztof marzy dla syna o karierze pingpongowej czy też piłkarskiej? Trudny wybór, bo w obu dyscyplinach Bartek jest równie dobry. (ems)

W Grębaninie nie do pokonania jest Róża Gatner

... ale to Jankowy wyszły z grupy

Teamem z Baranowa dowodzi Romuald Kubik (w środku)

Bartek Rabiega (z rakietką) jest najmłodszym graczem ligi

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.


Na Finiszu

15

QQ W naszej Gminie realizowane są obecnie cztery programy o szeroko rozumianej tematyce społecznej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015. Za ich realizację odpowiadają takie instytucje jak: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny.

NIE JESTEŚ SAM – NIESIEMY POMOC Drodzy Rodzice,

Czy zauważyliście u swoich dzieci zachowanie świadczące, że są pod wpływem alkoholu? Czy poczuliście alkohol w ich oddechu? Czy wiecie, jakie niebezpieczeństwo niesie spożywanie przez nich alkoholu? Dlaczego nie tylko dorośli, ale i młodzi ludzie sięgają po alkohol? To pytania, które nurtują nas wszystkich. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków to olbrzymi problem, to krok od wkroczenia na drogę przestępstwa, niszczący życiowe plany i marzenia. Osoby młode, poniżej 20 lat, które piją intensywnie, mogą uzależnić się już po kilku miesiącach. Między 20 a 25 rokiem życia potrzeba na to średnio ok. 3-4 lat, a powyżej tego wieku okres uzależniania się może trwać kilka lub kilkanaście lat. Jak zapobiegać i rozwiązywać te problemy? Jednym z kluczowych elementów jest wychowanie w rodzinie. To w rodzinach najskuteczniej można zapobiegać sięganiu przez dzieci po napoje alkoholowe. Dlatego tak istotna jest postawa i zachowanie rodziców. Jednocześnie w szkołach podejmowane są inicjatywy profilaktyczne zapobiegające powstawaniu tych problemów, w szczególności poprzez organizowanie czasu wolnego najczęściej w formie warsztatów, zawodów i zajęć na świetlicach środowiskowych. Środki finansowe na realizację powyższych działań pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie jesteś sam – niesiemy pomoc, dajemy możliwość i zachęcamy do kontaktu ze specjalistą – terapeutą.

W każdy II i IV piątek miesiąca w pomieszczeniu OSP w Baranowie od 15.30 d0 20.30 prowadzony jest Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Również codziennie w godzinach pracy Urzędu możliwy jest kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (pok. 202, tel. 62 78 10 402). Jeśli natomiast problem dotyczy przemocy w rodzinie i potrzebna jest bezpłatna porada prawna, wsparcie psychologiczne, rozmowa, można zadzwonić pod nr 801-12-00-02. Jest to Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (pon.-sob. 8:00-22:00, niedziela i święta 8:00-16:00), lub napisać na adres email: niebieskalinia@ niebieskalinia.info W celu uzyskania kompleksowej pomocy można zgłosić się do właściwej instytucji, np. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

należy powiadomić Policję (997, 112) lub prokuratora. To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi liczyć się z tym, że będzie musiała sama opuścić mieszkanie. Natomiast osoba doznająca przemocy ma prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty” i izolacji osoby stosującej przemoc. Natomiast Program Wspierania Rodziny powstał dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, zrozumienia i miłości oraz dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju. Umożliwia niesienie pomocy dla rodzin przeżywających trudności w opiekowaniu się w wychowaniu dzieci. Daje szanse tworzenia rodziny wspierającej i asystenta rodzinnego w celu zapobiegania i rozwiązywaniu wszelkich problemów występujących w naszych rodzinach. Dlatego pamiętaj – nie jesteś sam. Zwróć się o pomoc! M. Potarzycki

W każdy II i IV piatek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i ich rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Dodatkowe informacje w godzinach pracy Urzędu Gminy – tel. 62 78 10 402

QQ Pani Przewodnicząca w imieniu Rady Gminy Baranów wystąpiła do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie i Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z zawiadomieniem o możliwości naruszenia procedury przetargowej i dyscypliny finansowej dotyczącej przeprowadzenia przez Urząd Gminy w Baranowie przetargu pn. „Dowóz uczniów do szkoły oraz basen w Słupi p. Kępnem w roku szkolnym 2011/2012”. Rada Gminy nie podjęła takiej decyzji wspólnie, była to indywidualna inicjatywa Pani Przewodniczącej. Część radnych mocno zadziwiła taka decyzja.

PISMO DO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Oczywiście każdy z mieszkańców i każdy z radnych może występować do organów kontrolnych z informacją o naruszeniu prawa, powinno się jednak zrobić to we własnym imieniu. Opisanie przebiegu tego przetargu zajęłoby wiele stron tego pisma, ale najważniejsze jest to, że Gmina zawarła umowę na dowóz uczniów do szkoły na kwotę 7,75zł/km, zamiast na kwotę 12,85zł/km. Czy błędem pracowników Urzędu jest to, że pracują uczciwie i walczą o każdą złotówkę dla Gminy? Naprawdę staramy się mądrze oszczędzać, o czym piszemy szerzej w innym artykule. W mojej ocenie wszczynanie takiej procedury nie służy wizerunkowi Gminy ani samych radnych. Niektórzy zamiast współpracować oraz dbać o dobro Gminy i jej Mieszkańców, skupiają się na utrudnianiu pracy Pani Wójt, a przecież gospodarność w połączeniu z rozwojem Gminy jest naszym najważniejszym wspólnym zadaniem. Przyznam szczerze, że cała ta zaistniała sytuacja mocno mnie zmartwiła i niepotrzebnie odbiera chęci do pracy, ale może co nas nie zabije to nas wzmocni? Sekretarz Gminy M. Potarzycki Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 3 (3) | marzec/kwiecień 2012 r.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 3  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 3  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement