__MAIN_TEXT__

Page 1

28 grudnia 2011 r. o godz. 17.00 zapraszamy pod naszą choinkę do wspólnego kolędowania Następny numer ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Samorządu Gminy Baranów

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

Kronikarza Ziemi Baranowskiej ukaże się 20 lutego 2012 r.

Te Święta Bożego Narodzenia ogrzejmy ciepłem naszych serc, radością i nadzieją. Przeżyjmy je w miłości i spokoju, w ciepłej rodzinnej atmosferze. A na Nowy 2012 Rok życzliwości od innych, szczęścia zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu życzy Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek


Na Starcie

2 QQ „… Odrzućmy zło, przestańmy złem się bawić i czystą łzą, spróbujmy serca zbawić, bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło, a razem z Nim maleńka przyszła miłość…”

NIKT NIE POWIEDZIAŁ, ŻE BĘDZIE ŁATWO… 2 grudnia minął rok od dnia, w którym objęłam funkcję wójta Gminy Baranów. Nasuwa mi się zaraz taka refleksja: jak to szybko przeleciało, jak szybko upływa ten czas, jak szybko mija to życie… 2011 rok to rok reorganizacji Urzędu, zapoznania się z terenem Gminy, inwestycjami i remontami oraz spotkania z Mieszkańcami w Urzędzie, na festynach czy zebraniach sołeckich. Lubię ten bezpośredni kontakt z ludźmi, którzy na pewno oczekują ode mnie lojalności i realizacji ich wieloletnich potrzeb. Mieszkańcy Gminy Baranów są dla mnie bardzo mili, usłyszałam od Nich wiele przyjaznych słów, porad a nawet chęci pomocy. ZA TĘ ŻYCZLIWOŚĆ JESTEM BARDZO WDZIĘCZNA! Mija pierwszy rok mojego urzędowania w Gminie i jedyną rzeczą, jakiej nie udało mi się w pełni zrealizować, jest remont mieszkań i domów komunalnych. Ale co się odwlecze…. Z radością myślę o rozpoczętej budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej czyt. str.4), o likwidacji pieców kaflowych w Szkole Podstawowej w Grębaninie, o pięciu nowych placach zabaw, o wyremontowanych drogach oraz o zmniejszeniu opłat za dojazdy dzieci do szkół z 14, – zł do 6,-zł. (czyt. str.11). Cieszy mnie również fakt, że Rada odstąpiła od remontu Domu Ludowego w Baranowie. Proszę o wyrozumiałość wszystkie sołectwa, które zapewne myślą, że znowu inwestycje realizowane będą w Baranowie. Tak naprawdę to tylko Baranów nie ma porządnej sali na spotkania czy zabawy. Pieniędzy dla wszystkich wystarczy i każda wieś będzie w mojej pamięci bez wyjątku. Nawet tak odległy Żurawiniec… (czyt. str.10). Myślę również o budowie pełnowymiarowej sali gimnastycznej w naszej Gminie, bo to wstyd, że ma ją Rychtal, Łęka Opatowska i inne sąsiednie gminy, a my nie. Jeszcze trzy lata przede mną. Wiele inwestycji planuję dzisiaj na 2012, ale mam już również plany inwestycyjne na dalsze lata (czyt.str.7). Na łamach Kronikarza Ziemi Baranowskiej będę Państwa informować na bieżąco o wszystkim, co zrealizowano i co mam zamiar zrealizować w dalszej perspektywie. Z takich większych inwestycji oprócz kanalizacji i dróg mam w planach również budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Słupi. Pracownicy urzędu starają się pozyskać środki zewnętrzne i dotacje, ale środków tych jest już coraz mniej, a te, które pozyskujemy są niewystarczające, aby zrealizować duże inwestycje (czyt.str.7). Dziękuję wszystkim sołtysom, druhom z OSP i zaangażowanym Mieszkańcom, za współpracę, pomoc w realizacji imprez, zadań i ogromne zaangażowanie w życie naszej Gminy. Ten fundusz sołecki już w jeden rok pokazał, że umiecie ze sobą rozmawiać, widzieć potrzeby Waszej wsi i jak wielu z Was umie „zakasać rękawy” i pracować dla dobra ogółu tylko za słowo „dziękuję” (czyt. str.10). DZIĘKUJĘ więc tym wszystkim, którzy poświęcali czas dla innych i chylę czoła! Ktoś niedawno zapytał mnie, czy wiedząc co mnie czeka zgodziłabym się ponownie na wysunięcie mojej kandydatury – OCZYWIŚCIE TAK!!! Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Spodziewałam się tego, brałam taki scenariusz pod uwagę, ale na pewno potrzebna była ta zmiana nie tylko po to, by ludzie przychodząc do urzędu, mogli w sposób profesjonalny i życzliwy załatwić swoje sprawy, ale również dlatego, aby wszyscy Mieszkańcy wiedzieli, na co przeznaczane są pieniądze z ich podatków i aby żadne sołectwo nie było pominięte w swoich potrzebach. A Rada? Są tam ludzie, którzy nigdy nie przekonają się do słuszności moich działań. NIE BO NIE! Myślę jednak, że większość będzie widzieć moją otwartość, kreatywność i przekona się, że tak naprawdę to zależy mi wyłącznie na rozwoju naszej Gminy. Będę dumna, gdy uda mi się zrealizować te cele, które sobie na te 3 lata jeszcze obiorę, bazując na potrzebach Mieszkańców. Pozostawmy politykę gdzieś z boku, mam bowiem wrażenie, że przekora Rady to już działania pod przyszłe wybory!!! Pracujmy wspólnie dla naszej Gminy, pamiętając o mądrym, polskim przysłowiu: „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, a weryfikację moich działań pozostawmy Mieszkańcom w trakcie wyborów w 2014 roku. Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów

Rozmowa kontrolowana

QQ O cudach, różnych sposobach na zdobycie kasy, trójkach domowych i podpowiedziach dla Baranowa KZB rozmawia z sołtysem Mroczenia – Andrzejem Stodolskim

Jak to się robi w Mroczeniu – W ciągu pół roku cmentarz w Mroczeniu zmienił się nie do poznania. Cud? – Jaki tam cud. Po wyborach sołeckich po prostu zabraliśmy się ostro do roboty. Trudno ukryć, że ten cmentarz to od lat bolesny temat i miałem już dość niemocy. Tu ksiądz nie może, tam Gmina nie ma prawa, tak, że się w końcu ludziom odechciewa. A cmentarz podupadał. To nie jest cmentarz komunal-

Tak się robi w Mroczeniu

A tak niestety nie robi w Baranowie

ny więc dlatego Urząd nie mógł się wtrącać w parafialne sprawy. Jednak w końcu udało się znaleźć takie rozwiązanie, które zadowoliło wszystkich – parafię, jej mieszkańców. – W Baranowie jakoś nie można przekroczyć granicy gadania o cmentarzu – Spokojnie. Dacie radę. W końcu jesteśmy w tej samej parafii. W Mroczeniu postanowiliśmy przestać gadać a zacząć robić. I zaczęliśmy od zebrania wiejskiego, by zorientować się czy ludzie chcą remontu, czy też tylko wiecznego sporu typu „kto pójdzie do proboszcza?”. Później zrobiliśmy plan

naprawczy. Policzyliśmy czego i ile nam potrzeba. Postanowiliśmy zebrać na ten cel pieniądze. Zwróciliśmy się do firm działających na naszym terenie. Wybraliśmy „trójki puszkowe”…Proszę się nie śmiać. To bardzo ważne i nic do śmiechu. Ludzie muszą dokładnie wiedzieć komu dają pieniądze i na jaki cel.. Chodziliśmy więc trójkami po domach a każdy datek na cmentarz kwitowaliśmy. W ten sposób nie uciekła ani jedna złotówka, bo uciec nie mogła. Nad finansami czuwał Tomasz Zając skarbnik Rady Sołeckiej. Zorganizowaliśmy też zbiórkę pieniędzy na cmentarzu. – Co udało się za to zrobić? – Na wstępie trzeba zaznaczyć, że społecznie wykonaliśmy tylko prace porządkowe i pielęgnacyjne typu koszenie, zamiatanie, sprzątanie. Zakres prac był większy niż wymaga cmentarz w Baranowie, bo nie musicie odnawiać kaplicy. A w Mroczeniu w ramach remontu wykonano chodnik, postawiono front płotu, ocieplono i otynkowano lico kaplicy, naprawiono instalację elektryczną i wodociągową. Wykonaliśmy prace pielęgnacyjne i porządkowe, posadziliśmy drzewa (40 sztuk) i krzewy (80). Przy dużym udziale Rady Sołeckiej Joanki postawiony został nowy krzyż. – Wykonaliście cały plan? – Nie. Ale wiemy już, co chcemy zrobić w przyszłym roku. Planowane prace to: dokończenie parkingu 6000 zł; ciąg dalszy płotu od parkingu 10 000 zł; tynkowanie kaplicy w środku 400 zł; prace pielęgnacyjne 5000 zł. Damy radę. I wy w Baranowie też dacie radę. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał (ems) Pieniądze zebrane na odnowę cmentarza w Mroczeniu: Joanka 3930; Mroczeń Feliksów 29000; sołtys 11 200; sponsorzy 10 000; Fundusz Sołecki 24 000; zbiórka na cmentarzu 4 015; Razem: 82.145; wydatki 76.000; w kasie 6145

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Baranów. Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, sekretarz redakcji: Iwona Głowik iwona.glowik@baranow.pl, Sylwia Adamska sylwia.adamska@baranow.pl, Grzegorz Grzunka grzegorz.grzunka@baranow.pl, Edyta Lesiak, Artur Kosakiewicz artur.kosakiewicz@baranow.pl Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


W Baranowskim Urzędzie QQ Gmina Baranów znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin wiejskich w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST

GMINA ZRÓWNOWAŻONA… Baranów – według autorów rankingu – jest gminą o zrównoważonym rozwoju, ponieważ poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) wykorzystuje racjonalnie przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń. Uroczystość, w trakcie której Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek otrzymała z rąk kapituły konkursowej dyplom, odbyła się we wtorek, 22 listopada w trakcie konferencji „Samorząd zrównoważonego rozwoju”, odbywającej się w ramach poznańskich Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2011. (es)

QQ Wśród 10 gmin nagrodzonych w konkursie pn.: „Pozory mylą, dowód nie”, zorganizowanym przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Polsce oraz Komendę Główną Policji, znalazł się Baranów. Tym samym zyskał tytuł „Odpowiedzialna Gmina”. W konkursowe szranki stanęły 283 gminy.

…I ODPOWIEDZIALNA” Wśród laureatów znalazły się: Baranów, Chorzów, Gorlice, Inowrocław, Kielce, Kostrzyn nad Odrą, Odolanów, Rembertów, Wadowice oraz Żmigród. W uroczystości podsumowu-

iż wiele z nich będzie działało nadal, już po zakończeniu tegorocznej – mówiła Danuta Gut, dyrektor biura zarządu ZPPP Browary. Wręczając nagrody Danuta Gut podziękowała

jącej kampanię, która odbyła się 28.11.2011 r. w Warszawie uczestniczyli wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz sekretarz Gminy Marek Potarzycki. Wyróżnienie Gmina Baranów otrzymała za wkład w budowę społecznej koalicji sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, poprzez niezwykle aktywne zaangażowanie w realizacji kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie” edycja 2011. – Kampania dowiodła, iż na najniższym, gminnym szczeblu koalicje społeczne zwalczające nieodpowiedzialną konsumpcję napojów alkoholowych są możliwe, sprawdzają się i można mieć nadzieję,

wszystkim uczestnikom kampanii za wyjątkowe zaangażowanie i dodała, że dzięki ich działaniom wyzwolony został pewien potencjał, społeczny kapitał, którego deficyt tak bardzo w Polsce odczuwamy. Przedstawiciele gminlaureatów otrzymali również podziękowania od przedstawiciela Komendy Głównej Policji – współorganizatora kampanii. Do sprzedawców apelowano o sprawdzanie dowodów osobistych osób wyglądających na niepełnoletnie w sytuacji zakupu alkoholu, do świadków takich prób o interwencję, a do rodziców o podjęcie z dziećmi rozmów na temat niebezpieczeństwa wczesnego sięgania po alkohol. (mp)

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

3 Jubilaci obchodzący urodziny w grudniu 2011 oraz w styczniu i lutym 2012 r. (powyżej 80 lat)

Grudzień 2011 r. 80 lat (ur. 1931r.) Jan Czapczyński – Słupia pod Kępnem Jan Kamiński – Donaborów Kazimiera Wróbel – Jankowy 81 lat (ur. 1930r.) Marianna Froń – Słupia pod Kępnem Marta Froń – Łęka Mroczeńska 107 Jan Lorenc – Słupia pod Kępnem Jan Otremba – Joanka Eleonora Pelińska – Mroczeń 102 Irena Janina Stryjakiewicz – Mroczeń 82 lata (ur. 1929r.) Władysława Trzeciak – Baranów 83 lata (ur. 1928r.) Jan Urbański – Baranów 84 lata (ur.1927) Agnieszka Mikołajczyk – Feliksów 87 lat (ur. 1924.) Otylia Kamińska – Słupia pod Kępnem 88 lat (ur.1923) Stefania Fiołka – Marianka Mroczeńska 95 lat (ur. 1920r.) Franciszka Kośmider – Słupia pod Kępnem Styczeń i luty 2012 r. 81 lat (ur. 1931r.) Agnieszka Gąska – Baranów Franciszek Melchior Smołka – Baranów Halina Zawieja – Słupia pod Kępnem 82 lata (ur. 1930r.) Górecka Waleria – Słupia pod Kępnem Polewska Felicja – Łęka Mroczeńska 83 lata (ur. 1929r.) Mieczysław Józef Hełka – Grębanin Kolonia Pierwsza Kazimiera Kanclerz – Mroczeń Irena Maria Lipińska – Mroczeń Dorota Malinowska – Mroczeń Gertruda Nowak – Lisiny Franciszek Olek – Słupia pod Kępnem 84 lata (ur.1928) Aniela Obalska – Baranów Helena Pieprz – Mroczeń 85 lat (ur. 1927) Kazimiera Gąska – Grębanin Paweł Kokot Jan – Mroczeń Józef Kosiński – Młynarka 86 lat (ur.1926) Weronika Możdżanowska – Mroczeń Janina Udała – Jankowy 87 lat (ur. 1925r.) Antoni Jerczyński – Jankowy Stanisław Parzonka – Baranów 88 lat (ur. 1924) Józef Król– Żurawiniec Franciszek Pietr– Mroczeń Maria Pietrzak– Joanka 89 lat (ur. 1923) Marianna Helena Waloszczyk – Donaborów Maria Mielcarek – Mroczeń Mieczysław Józef Mularczyk – Mroczeń Agnieszka Sytwała – Joanka 91 lat (ur. 1921) Marta Agnieszka Kowalińska – Jankowy

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w grudniu, styczniu i lutym. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

4

QQ Finanse to wrażliwy temat i choć p. wójt się na nim zna, to gminny budżet jest dla niej nowością. O zawiłościach jego tworzenia, pierwszych zaskoczeniach i planach na najbliższy rok KZB rozmawia z Bogumiłą Lewandowską – Siwek

BUDŻET TWORZONY PRZEZ MIESZKAŃCÓW I DLA MIESZKAŃCÓW Jak przebiegały prace nad budżetem na rok 2012? Projekt uchwały budżetowej został przygotowany w ustawowym terminie, to jest do 15 listopada 2011 roku, i złożony do biura Rady Gminy oraz przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Mam nadzieję, że po przedyskutowaniu na komisjach Rady budżet ten zostanie uchwalony bez większych zmian jeszcze w bieżącym roku. To Pani pierwszy autorski budżet. Czy podczas prac nad nim coś panią zaskoczyło? Sam tryb pracy nie był dla mnie nowością, tym bardziej, że poznałam mechanizmy rządzące budżetem samorządu podczas całego roku pracy i wielu zmian jakie w budżecie 2011 trzeba było w trakcie roku wprowadzić. Największym zaskoczeniem było dla mnie bardzo małe zaangażowanie społeczności lokalnej w prace nad tym budżetem. Wnioski do budżetu ma prawo zgłaszać każdy, nie tylko radny czy sołtys, tymczasem mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe praktycznie nie wnieśli swoich propozycji. Tworzyliśmy

więc ten dokument opierając się m.in. na wnioskach i propozycjach usłyszanych podczas spotkań z mieszkańcami w każdym sołectwie a te wnioski które w ogóle wpłynęły można by policzyć na palcach. Być może był to mój błąd i informacja o możliwości i terminach zgłaszania wniosków do budżetu nie dotarła do każdego mieszkańca, dlatego też nauczona tegorocznym doświadczeniem planuję w połowie przyszłego roku kampanię informacyjną dla mieszkańców gminy o możliwości i terminach zgłaszania swoich propozycji do budżetu. To oni najlepiej wiedzą jakie są ich potrzeby i co należy zrobić w ich miejscowościach. Chciałabym żeby w przyszłości budżet był tworzony przez mieszkańców i dla mieszkańców a nie przez wójta i urzędników zza biurka. Czy wobec tego każdy kto napisze w terminie wniosek do budżetu na rok 2013 będzie mógł liczyć na realizację swojego pomysłu? Przy tworzeniu budżetu gminy jest tak jak przy tworzeniu budżetu domowego żeby wydać trzeba mieć, a jak się nie ma to trzeba pożyczyć, żeby zaś pożyczyć trzeba mieć zdolność kredytową. Nie mogę obiecać że wszystkie wnioski zostaną uwzględnione, przy dużej ilości wniosków nie sposób wręcz zadowolić wszystkich. Mogę tylko obiecać że każdy wniosek zostanie przeanalizowany

pod kontem przydatności dla społeczności lokalnej, pilności oraz możliwości finansowych. Najciekawsze i najpotrzebniejsze propozycje zostaną na pewno wprowadzone do planu i zrealizowane. Wniosek podpisany przez 100 mieszkańców będzie miał większą szansę realizacji niż wniosek jednostki. Proszę wskazać najważniejsze zadania inwestycyjne jakie będą realizowane w przyszłym roku. Najważniejszą inwestycją jest rozpoczęta w 2011 roku budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęce Mroczeńskiej. W projekcie budżetu znalazły się też takie zadania jak budowa sali gimnastycznej w Słupi czy budowa boiska wielofunkcyjnego w Mroczeniu. Znaczne środki finansowe zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – projekt realizowany przez „Wodociągi Kępińskie” w miejscowościach Słupia Jankowy i Donaborów. Nie zabraknie też środków na remonty i przebudowę dróg gminnych. W budżecie ujęliśmy także środki na realizację wielu mniejszych choć równie ważnych zadań. Myślę tu o funduszu sołeckim, remontach obiektów szkolnych oraz mieszkań komunalnych. Mam również nadzieję, że wspólnie z powiatem będziemy realizować budowę ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych. Rozmawiał (arko)

QQ Kończy się czwarty miesiąc prac przy budowie sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Pogoda sprzyja budowlańcom więc wszystko wskazuje, że już za chwilę obiekt znajdzie się pod dachem. Warto sprawdzić czy KZB ma rację. A za kilka miesięcy – uroczyste otwarcie

WRAZ Z KOŃCEM ROKU SALA JUŻ POD DACHEM? Reprezentacji szkoły w Łęce z niecierpliwością czekając na nową salę gimnastyczną notują kolejne sukcesy. Oto tenisiści stołowi brawurowo zdobyli dwa tytuły Mistrzów Gminy oraz mistrzostwo i wicemistrzostwo powiatu a piłkarze zameldowali się na trzecim miejscu w mistrzostwach halowych (brawo pani trener Justyna Malinowska!) Strach pomyśleć co nas czeka, gdy zaczną trenować w przyzwoitych warunkach. Inwestycja realizowana ze środków własnych Gminy wprost rośnie w oczach. Wartość robót przekroczy kwotę 1 876 000 zł (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


Krok Po Kroku. Przegląd

5

QQ Gmina Baranów znalazła się na 10 miejscu na liście rankingowej wniosków zgłoszonych

QQ Koniec z uciążliwym paleniem w piecu

NASZA „SCHETYNÓWKA”

KAFLOWE PIECE DO LAMUSA

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój ogłoszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Gmina złożyła wniosek do programu o przyznanie dofinansowania pierwszego etapu przebudowy ul. Przy Torach w Baranowie. Przyznana kwota dofinansowania to 289 947, 00 zł, co stanowi 30 % planowanych kosztów realizacji zadania. W ramach pierwszego etapu na długości 766 mb zrealizowano: – wykonanie nowej podbudowy w celu poszerzenia nawierzchni, wykonanie korekty geometrii jezdni oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej; – przebudowę chodników na całej długości ul. Jasnej po jednej stronie jezdni i w obrębie skrzyżowania;

– wykonanie odwodnienia – wypustów ulicznych 11 szt. włączonych do kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie istniejących rowów; – wykonanie dwóch zatok parkingowych w obrębie skrzyżowania na ul. Jasnej i na ul. Przy Torach; – wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; – wykonanie oświetlenia ulicznego 18 słupów z oprawami oświetleniowymi; – przebudowa trzech skrzyżowań. (kosa)

a same piece za dwa miesiące przejdą do historii

Oddano do użytkowania kotłownię gazową wraz z instalacją i zbiornikiem gazu propan -butan. Dzięki inwestycji za ok 290 tys. zł. w budynkach szkoły wykonano centralne ogrzewanie, przebudowano budynek gospodarczy na kotłownię gazową oraz zainstalowano zbiornik gazu-propan butan. W okresie ferii zimowych w szkole zostaną rozebrane piece kaf lowe oraz wykonane prace malarskie. Remont pozwolił również wygospodarować trochę miejsca na większe toalety a w klasach wykonano nowe kąciki czystości. (arko)

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH Urząd Gminy w Baranowie przypomina, że DOWODY OSOBISTE WYDANE W ROKU 2001 TRACĄ SWĄ WAŻNOŚĆ W ROKU 2011. W związku z tym prosimy, aby mieszkańcy, którzy wyrobili dowód osobisty QQ Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów informuje, że akcja „Pomocy dla Maw 2001 roku sprawdzili ważność teusza – zbieranie plastikowych nakrętek” została przedłużona do końca czerwca 2012 r. swego dokumentu (data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu). Z dniem upływu terminu ważności dowód zostaje Przypominamy, że zbieramy automatycznie anulowany w systemie plastikowe zakrętki po płynach, komputerowym. Do wymiany dowodu napojach, wodach, sokach i chemii osobistego należy dołączyć dwie gospodarczej. Ważne aby nakrętki nie aktualne fotografie z całkowicie posiadały metalowych ani papierowych elementów. Nakrętki można dostarczyć odsłoniętym lewym uchem, do Urzędu Gminy w Baranowie (pokój 102) dotychczasowy dowód osobisty. w dniach: poniedziałek 1000­‑1800 Wymiana dowodu jest bezpłatna. 00 00

POMOC DLA MATEUSZA wtorek­‑piątek 8 – 16

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

Niezależnie I Samorządnie. NGO

QQ Zbliża się koniec roku kalendarzowego i budżetowego. To czas planów i podsumowań nie tylko dla samorządu, ale i dla organizacji pozarządowych. Podobnie jest z organizacjami, które działają na terenie naszej Gminy. Stowarzyszenia na swą działalność statutową najczęściej pozyskują dotacje o które ubiegają się w ramach otwartych konkursów ofert

KONKURS OFERT …. NIE TAKI STRASZNY JAK O NIM MÓWIĄ Wniosek o pozyskanie dotacji należy dobrze zaplanować, a następnie po uzyskaniu środków odpowiednio rozliczyć. Na początku 2011 roku w Gminie Baranów ogłoszony został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (ngo) na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Na ten cel z budżetu gminy przeznaczono 70 000,00 zł. Umowy dotacyjne podpisane zostały z pięcioma organizacjami, które w swych zadaniach statutowych zapisane mają m.in. zadania z zakresu upowszechniania sportu. Zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert stowarzyszenia mogły realizować zadania do końca listopada 2011r., a następnie w ciągu 30 dni muszą rozliczyć się z przyznanych środków. Na 2012 rok samorząd zaplanował wyższą kwotę, tj. 106 000,00 zł z zamiarem przeznaczenia nie tylko na wsparcie zadań z zakresu sportu i rekreacji, ale również kultury. Zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez ogłaszanie tzw. otwartych konkursów ofert jest jedną z form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Samorząd określa jakie zadania chce zlecić do realizacji działającym na jego terenie lub na rzecz mieszkańców danej jednostki stowarzyszeniom. Zasady udzielania dotacji organizacjom pozarządowym określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która powinna być obowiązkową lekturą członków każdej organizacji pozarządowej w kraju oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Jednak naszym celem nie jest przybliżenie wszystkich zapisów prawnych, a pokazanie na jakiej zasadzie odbywa się procedura związana z udzielaniem dotacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów ofert. Na co warto zwrócić uwagę? • Samorząd ogłaszając otwarty konkurs ofert podaje jakie zadania chce zlecić do wykonania w 2012 r. • Samorząd określa również środki jakie planuje na dane zadanie wydatkować. • Po ogłoszeniu konkursu, organizacje swój pomysł na wykonanie zadania przelewają na papier, wypełniając ofertę • Należy dokładnie zapoznać się z założeniami programu ponieważ często zdarzają się błędy wynikające z przeoczenia niektórych zapisów, np. brak podpisów upoważnionych osób zgodnie z reprezentacją, brak uzupełnienia wszystkich pól, barak załączonych dokumentów, które wymagane są ogłoszeniem, wypełnienie oferty na niewłaściwym wzorze, itd. • Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w ściśle wyznaczonym terminie. W  razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z pracownikami urzędu

odpowiedzialnymi za konkurs. Warto podkreślić ze urzędnikom również zależy, żeby składane wnioski były kompletne, spełniały określone w konkursie kryteria i mogły być rozpatrzone przez komisję konkursową. • Po złożeniu przez organizacje ofert w wyznaczonym terminie, komisja konkursowa opiniuje wnioski oceniając je pod względem formalnym i merytorycznym, sporządza protokół i przekazuje go wójtowi. Ostateczną decyzję o wyborze organizacji, które uzyskają dotacje oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia. Po rozstrzygnięciu konkursu podpisywane są umowy na realizację zadania, a jeśli przyznana dotacja różni się od kwoty wnioskowanej wówczas organizacja składa zaktualizowany kosztorys i harmonogram. Pozyskanie dotacji wiąże się z wieloma obowiązkami. Otrzymując dotację organizacja musi pamiętać, że: – może ją wydatkować tylko i wyłącznie na zadania określone we wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie w umową. – dotacja to środki szczególne, które muszą być wykorzystane zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem. Już wkrótce organizacje będą mogły ponownie ubiegać się o dotacje na realizacje zadań na 2012 rok. Szczegóły konkursu dostępne będą na stronie internetowej Urzędu, stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń. (mak)

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Baranów do prezentacji swojej działalności na łamach Kronikarza Ziemi Baranowskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Baranowie. Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 78 10 407 lub drogą elektroniczną magdalena.kremer@baranow.pl

QQ W stopce redakcyjnej znajdziecie Państwo adresy skrzynek mailowych. Namawiamy Was do większej aktywności i zapraszamy do współpracy. Ta rubryka ma to wam ułatwić. Czekamy na sygnały o tym, co Was uwiera, co należy poprawić i na kiedy. Przy okazji – pochwalić też nas można. Nie obrazimy się.

W NASZĄ SKRZYNKĘ PROBLEM WRZUĆ Leon190@wp.pl Trafił w moje ręce niedawno pierwszy numer Waszego pisma i choć nie jestem baranowianinem, to z racji tego, że spędziłem tu kilka dni, nasunęło mi się takie pytanie: dlaczego na Baranowskim Rynku nie ma przejąć dla pieszych? Odpowiada artur.kosakiewicz@baranow.pl „Strefa zamieszkania” a nie „płatnego parkowania”

W bieżącym roku analizowaliśmy wnioski mieszkańców którzy zwracali uwagę na konieczność wyznaczenia na Rynku przejść dla pieszych. Aby problem ten rozwiązać kompleksowo należałoby wyznaczyć przejścia na wszystkich ulicach wychodzących (oraz wchodzących) z i do Rynku oraz przejście na przynajmniej dwóch pierzejach – od strony wejścia do szkoły oraz od strony wejścia do przedszkola i do Urzędu Gminy. Łącznie oznaczałoby by to wyznaczenie aż 9 przejąć dla pieszych.

A w konsekwencji minimum 18 słupków, 18 znaków drogowych D-6 oraz 4 znaki T – 27 (dziewczynka z balonikiem). Koszty takiego oznakowania byłyby niewspółmierne do rezultatów. W celu rozwiązania problemu i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przy coraz większym ruchu samochodowym w roku przyszłym planowana jest w centrum Baranowa zmiana organizacji ruchy. Zmiana ta ma polegać na oznakowaniu centrum jako „strefa zamieszkania”. Strefa zamieszkania zostanie oznakowana znakami:

Początek strefy D-40

Koniec strefy D-41

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

W strefie zamieszkania samochód jest gościem, który musi uszanować prawa gospodarzy, czyli pieszych. Strefa zamieszkania to strefa, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto: dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi na terenie strefy również bez opieki dorosłych. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. W tym miejscu należałoby rozwiać plotki i poinformować mieszkańców że wymalowane w bieżącym roku miejsca parkingowe to przygotowanie do wprowadzenia właśnie „strefy zamieszkania” a nie „strefy płatnego parkowania”.

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


Niezależnie I Samorządnie. NGO

7

QQ W ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” QQ Powoli dobiega końca obecny okres naborze wniosków przeprowadzonym w dniach od 11.10.2011 do 28.10.2011 r. wpłynęło aż 49 wniosków. Limit środków do rozdysponowania w ramach naboru wynosił 412 586,66 zł. Akceptację zyskało dziewięć wniosków z naszej Gminy.

dziewięć WNIOSKÓW Z NASZEJ GMINY Wśród nagrodzonych w konkursie znalazły się projekty z Najważniejszym kryterium oceny wniosków była ocena, w jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów regionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli obszaru powiatu kępińskiego. Oceniano wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, historyczno -kulturowych, oraz aktywności społecznej, kulturalnej lub gospodarczej mieszkańców – wyjaśnia Grzegorz Grzunka, prezes zarządu stowarzyszenia LGD Wrota Wielkopolski. Ostatecznie 48 wniosków zostało wybranych do dofinansowania niestety tylko 31 z nich mieściło się w limicie dostępnych środków. Wśród wniosków mieszczących się w limicie środków znalazły się operacje obejmujące swoim zakresem między innymi: remont

połączony z modernizacją świetlic wiejskich, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu przyległego, budowę placów zabaw, wydanie publikacji promujących obszar LSR, organizację warsztatów i szkoleń o charakterze edukacyjnym oraz promocję lokalnej twórczości i aktywnego trybu życia. Przedział punktowy wniosków mieszczących się w limicie środków plasuje się w przedziale od 19,33 do 17,06 punktów. Największą liczbę punktów uzyskał wniosek złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trębaczowie pt. „Nasza Remiza”. Łączna kwota środków dla operacji mieszczących się w limicie wyniosła 404 876,41 zł. (es)

QQ Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

SIEDMIU WSPANIAŁYCH 3 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Baranów w związku z przeprowadzeniem konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Gminy w Baranowie. Organizacje zgłosiły uwagi do treści uchwały dotyczące przede wszystkim oceny finansowego wkładu własnego, zasugerowały również potrzebę rozważenia możliwości udzielenia przez gminę pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów oraz możliwość ogłaszania konkursów ofert na tzw. wkłady własne. Dodatkowo organizacje wystąpiły z wnioskiem, dotyczącym przyśpieszenia terminu ogłaszania konkursów ofert na dany rok. (emka)

QQ 115739 głosów internautów zebrała Marianka Mroczeńska w konkursie „100 placów

zabaw na stulecie Nivei”. Oznacza to, iż w tej miejscowości może powstać piękny plac zabaw o minimalnej powierzchni 250 m kw.

MARIANKA WYKLIKAŁA PLAC ZABAW OD NIVEI Ten wyczyn godny jest zapisu w Księdze Rekordów. Maluteńka Marianka wskoczyła do najlepszej setki w kraju w konkursie zorganizowanym przez Niveę. W głosowaniu internetowym zdobyła grubo ponad 100 tys. punktów. W nagrodę wiosną sponsor konkursu zbuduje tam wspaniały plac zabaw. A do niedawna w tym miejscu była tylko dziura w ziemi. Marianko, szacunek i gratulacje! (es) Zapraszamy społeczność Gminy Baranów, w szczególności zaś organizacje pozarządowe, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich do zgłaszania swoich pomysłów na wykorzystanie następujących obiektów: – dworek w Donaborowie oraz obiekt poszkolny w Łęce Mroczeńskiej. Zgodnie z wcześniejszymi planami obiekty te mają służyć jako centra społeczno-kulturalne, miejsca organizacji spotkań okolicznościowych. Oba budynki są wyremontowane, posiadają zaplecze sanitarne oraz dostęp do kuchni. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie pisemnych zapotrzebowań na adres Urzędu Gminy w Baranowie. Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

ubiegania się o fundusze unijne w perspektywie finansowej 2007-2013 i nie ma co liczyć na środki unijne. Wszyscy czekamy więc i przygotowujemy się na nowy okres programowania środków unijnych tj. 2014-2020

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Środki zewnętrzne pozyskiwane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego można podzielić na środki pochodzące z dwóch źródeł unijnych oraz krajowych. Unia Europejska programuje swoje fundusze na okresy siedmioletnie i na realizację Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. W tych latach dla Polski zaangażowane zostało 59,5 mld euro. Największe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych miały miejsce w latach 2008-2010, gdyż w tym okresie ogłoszonych zostało najwięcej konkursów w ramach wszystkich Programów Operacyjnych. Wówczas większość Jednostek Samorządu Terytorialnego z tej możliwości skorzystało. Z zamieszczonych na stronie Urzędu Marszałkowskiego harmonogramów naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynika, że w roku 2011 nie było ogłoszonych konkursów dla gmin. W zamieszczonym harmonogramie WRPO na rok 2012 również nie przewiduje się naboru wniosków dla gmin. Tak więc obecnie pozostaje głównie poszukiwanie środków zewnętrznych z programów krajowych, z fundacji i funduszy, co czynimy. W roku 2011 pozyskano środki na przebudowę drogi Przy Torach na osiedle Murator w Baranowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zadanie to zostanie zrealizowane do końca 2012 roku. Staramy się pozyskiwać środki na realizację tzw. projektów miękkich np. nauka języka angielskiego w szkołach czy zadania realizowane w ramach Programu Razem Bezpieczniej oraz na tzw. projekty twarde np. na drogi w ramach NPPDL i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Należy także podkreślić, iż Urząd Gminy oraz dziewięć organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy pozyskało środki w ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszaru Wiejskich działanie małe projekty. Fundusze zewnętrzne zdecydowanie stanowią istotną podporę budżetową dla samorządów, jednak ich wydatkowanie łączy się z ogromną odpowiedzialnością beneficjentów. Pozyskiwanie funduszy sprawia, że różne instytucje mają możliwość rozwijania się, które w dużej mierze bez wykorzystania funduszy nie byłoby możliwe. Niestety coraz mniej jest konkursów w ramach, których można aplikować o środki unijne. Musimy więc także ciągle myśleć jak właściwie wygospodarować środki z własnego budżetu, aby realizować potrzebne inwestycje na terenie gminy, tak aby środki z budżetu gminy były wydane rozsądnie i jak najlepiej zaspakajały potrzeby mieszkańców naszej gminy. Marek Potarzycki

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

Od 6 grudnia władzę biorą w swoje ręce Mikołaje

QQ 18 września w uroczym i malowniczym Dworku w Ustroniu koło Opatowa odbył się

III Festiwal Produktu Lokalnego. Organizatorem jak co roku było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” oraz Dwór Myśliwski Ustronie. Wzorem poprzednich edycji Festiwal obejmował: konkurs kulinarny, konkurs rękodzieła, pokaz kulinarny na żywo, targ produktu lokalnego i regionalnego, gry i zabawy dla dzieci. Dodatkowym punktem imprezy był konkurs na najlepszą sałatkę przygotowany specjalnie dla włodarzy gmin powiatu kępińskiego. Nasze panie przywiozły z Ustronia kilka nagród.

DOSTRZEGLI TALENTY NASZYCH PAŃ Podczas konkursu zadaniem wójtów było przygotowanie sałatki ze wskazanych produktów. Wszystkiemu bacznie przyglądał się Pan Leszek Gryka, w rezultacie konkurs zakoń-

rękodzielników z terenu powiatu kępińskiego. Podczas pracy obu komisji czas śpiewem umilały lokalne zespoły ludowe. Na scenie zaprezentowali się m.in Słupianie.

Mikołaj zajrzał do szkoły w Baranowie

Czyżby telefon do Ewy Wachowicz? Ona też przecież gotuje Został oblężony pod choinką gminną

Był też w Baranowskim przedszkolu

czył się remisem. Najważniejszym punktem programu był konkurs kulinarny do którego zgłoszono aż 118 potraw. Jury kulinarne w składzie Hanna Szymanderska – autorka książek kucharskich, przedstawicielka Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Przewodnicząca Kapituły, Teresa Palacz – Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Witold Wróbel – Członek Polskiej Akademii Smaku, oraz konkursu na najlepsze rękodzieło w składzie: Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW, Krystyna Sikora – Prezes Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, Andżelika Możdżanowska – redaktor naczelna Gazety Bezpłatnej Kuriera Lokalnego Powiatu Kępińskiego oceniało prace dwudziestu pięciu

NASZE NAGRODY: WYNIKI KONKURSU KULINARNEGO I – ZUPA BĄDŹ PRZYSTAWKA 2. Zupa z brukwi – Elżbieta Trąpczyńska, Gmina Baranów II – DANIE GŁÓWNE WYRÓŻNIENIE: Kasza jaglana z sosem grzybowym – Halina Szczepaniak, Gmina Baranów WYNIKI KONKURSU: NAJLEPSZE RĘKODZIEŁO WYRÓŻNIENIE: „Jaśki”, makatki pod ręczniki, serwetki – Janina Kulak, Gmina Baranów WYNIKI KONKURSU: NAJLEPSZE RĘKODZIEŁO WYRÓŻNIENIE: „Jaśki”, makatki pod ręczniki, serwetki – Janina Kulak, Gmina Baranów

QQ Koło Emerytów i Rencistów to jedna z licznych w Baranowie organizacji społecznych. Nasi seniorzy obchodzili 5 listopada swoje święto. Uroczystość odbyła się w Domu Ludowym.

Piłkarzom z UKS-u „Pionier” przyniósł szaliki...

Wigilia u seniorów

...a sekretarzowi M. Potarzyckiemu dobre słowo

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


Po Godzinach QQ W mikołajkowy wieczór do Baranowa zawitała niezwykła Dama. Wysmukła, wznosząca

się do nieba na ciemnych koturnach, przybrana w suknię skrzącą się diamentowym światłem, pomogła dzieciom spełnić najbardziej fantastyczne marzenie. Nawet to, by z nagła sypnęło śniegiem.

MARZENIA CO SPEŁNIAJĄ SIĘ POD CHOINKĄ

9 QQ Ogarnia nas magia świąt Bożego Na-

rodzenia. Jej forpocztą w Baranowie jest od lat widowisko przygotowywane przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Pracują wszyscy. Najmłodsi pokazali swoje dzieło już w czwartkowy wieczór, natomiast niedzielne popołudnie należało do nieco starszych.

Baranowskie Betlejem Baranowskie Betlejem za każdym razem gromadzi na widowni dziesiątki mieszkańców bez względu na wiek i płeć. W imieniu szkoły gości powitała Ilona Walczak. W tym roku spektakl zyskał oprawę multimedialną,

Tak więc najmłodsi na własne oczy przekonali się, że św. Mikołaj to nie bujda a na dokładkę uważnie czyta on wysłane do niego listy, dorośli zaś, wsłuchani w piosenki o choince prezentowane przez chór aniołków przygotowany przez Annę Gębalę, Małgorzatę Grabarek oraz Ilonę Walczak, zrobili pierwszy krok ku atmosferze świąt. Ten nastrój pogłębiły pieśni serwowane przez chór „Słupianie”. Równo o 17.00 gminna choinka uśmiechnęła się kolorowymi światełkami. po raz pierwszy w tym roku. (ems)

co z pewnością dodatkowo go uatrakcyjniło. Część artystyczną przygotowała młodzież pod opieką Sylwii Prygiel i Jacka Klyty. Nastrojowe spotkanie ze świąteczną aurą pt.: „Ufność betlejemska” zyskało niecodzienną pointę. Otóż organizatorzy postanowili obdarować widzów proponując im formę… losowania. Warto dodać, że tym razem los wszystkim sprzyjał. Z pewnością bożonarodzeniowe pamiątki wykonane przez dzieci pod opieką Joanny Ostrowskiej – Klyta ozdobią niejedną choinkę i stół wigilijny. (ems)

QQ Gości gminnej wigilii podjęła w tym roku Joanka

A MOŻE ZA PROGIEM STOI ANIOŁ Z BOGIEM W magiczną świąteczną aurę wprowadzili nas artyści z mroczeńskiego gimnazjum prezentując spektakl nawiązujący do wartości duchowych Bożego Narodzenia. Składane później wzajem życzenia i łamanie się opłatkiem to nieodłączna część wigilijnej tradycji. A gdy zjawił się św. Mikołaj – tradycji stało się zadość. Nasz gość był w tym roku nastawiono bardzo łobuzersko. Pochwał raczej szczędził, parę razy użył rózgi, wszystko jednak sprawiedliwie. (es) Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

28 grudnia 2011 r. o godz. 17.00 zapraszamy pod naszą choinkę do wspólnego kolędowania

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Okiem Sołtysa

10

Iwona Szczupak sołtys wsi ŻURAWINIEC. Pani Iwona śmiało mogłaby startować w konkursie miss, ale to nie uroda zdecydowała o tym, że mieszkańcy właśnie ją powierzyli obowiązki sołtysa. Kiedy trzeba potrafi być stanowcza i zdecydowana, a że przy tym jeszcze pięknie się uśmiecha? Mężatka, mama dwóch wszechstronnie utalentowanych córek. Starszej nikt nie podskoczy w pingpongu, a młodszej w muzyce. Od trzech lat pełni również funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Żurawińcu. Oto jak ocenia mijający rok w swoim sołectwie oraz czego wg niej Żurawiniec potrzebuje „na już”. W bieżącym roku zorganizowany został festyn integracyjny wsi. Dla kobiet KGW po raz kolejny zorganizowany został Dzień Kobiet Natomiast dla wszystkich mam, od najmłodszych do najstarszych, oraz ich pociech zorganizowane zostało wspólne Święto Dnia Matki i Dziecka. W tym roku przeprowadzony został remont dachu sali OSP Żurawiniec. W nieszczęściu, które dotknęło gospodarza naszej wsi, zorganizowałam zbiórkę zboża jak również pieniędzy dla poszkodowanego. Wraz z mieszkańcami mam nadzieję, że w naszej wsi powstanie plac zabaw dla dzieci i pokryjemy resztę dróg nawierzchnią asfaltową.

FUNDUSZ SOŁECKI W ubiegłym roku pojawił się po raz pierwszy Fundusz Sołecki. W ocenie sołtysów to bardzo dobra forma realizacji lokalnych zamierzeń. Poniżej publikujemy plany na rok 2012.

1. Żurawiniec • Doposażenie Domu Ludowego 2. Słupia pod Kępnem • Remont i doposażenie boisk sportowych na terenie sołectwa • Zorganizowanie kursu tańca i aerobiku – zatrudnienie instruktora • Organizacja festynu • Zakup toalety przenośnej (TOI TOI) • Zakup inwestycyjny – patelnia elektryczna • Budowa placu zabaw w Młynarce 3. Mroczeń • Ułożenie kostki brukowej przy boisku sportowym w Mroczeniu 4. Marianka Mroczeńska • Zagospodarowanie boiska sportowego 5. Łęka Mroczeńska • Modermizacja toalet w Sali OSPw Łęce Mroczeńskiej 6. Joanka • Organizacja festynu – mająca na celu promocję Gminy • Odbudowa boiska sportowego – zakup małej bramki do piłki nożnej z aktualnym posiadanym atestem • Urządzenie placu zabaw dla dzieci – zakup urządzeń do zabawy • Wydatki na utrzymanie terenów zielonych 7. Jankowy • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Jankowy 8. Grębanin • Wykonanie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku OSP – sala Domu Ludowego w Grębaninie 9. Donaborów • Modernizacja Domu Ludowego w Donaborowie oraz zagospodarowanie terenu przed Domem Ludowym • Utrzymanie boiska sportowego oraz wydatki na kulturę fizyczną i sport 10. Baranów • Doposażenie kompleksu sportowego „Orlik” w Baranowie przy ul. Sportowej • Wykonanie parkingu przy drodze gminnej etap I (działka nr 1443)

Żurawiniec w liczbach

Mężczyźni Kobiety Wiek Liczba Wiek Liczba 0-2 6 0-2 4 3 1 3 2 4-5 3 4-5 2 6 1 6 0 7 1 7 2 8-12 4 8-12 6 13-15 5 13-15 4 16-17 5 16-17 3 18 1 18 5 19-65 62 19-60 59 >65 9 >60 21 Suma 98 suma 108 Razem 206 Najstarszy mieszkaniec Leon Głowik ur. 10-03-1923 – 88 lat Józef Król ur. 28-01-1924 – 87 lat Sołtys – Iwona Szczupak

QQ Wkrótce ruszy Sołecka Amatorska Liga Tenisa Stołowego. We wszystkich sołectwach

kompletowane są ich reprezentacje. Zagadką jest tylko udział zawodników Urzędu Gminy

MISTRZOWIE PINPONGA NA START! Idea jest prosta. Chcemy ożywić zimą domy ludowe. Gospodarz każdego meczu powinien postarać się o oprawę widowiska. I tu pomysłów może być mnóstwo: np. zorganizowana grupa kibiców, transparenty, hasła dopingowe, plakaty informujące o meczu. Obowiązkiem gospodarza powinno też być odpowiednie podjęcie gości (kawa czy herbata, woda mineralna dla zawodników obu ekip, itp). Można pomyśleć o treningu, przygotowaniu się do meczu. Można wybrać dzień w tygodniu na rozegranie swego meczu, powiadomić gości i organizatora o terminie. Ważne, żeby w jednym tygodniu rozegrać mecz u siebie oraz wyjazdowy, tak by zakończyć ligę w kwietniu. Ważne są sprawy porządkowe (sportowe obuwie!) oraz statystyczne. Każdy gospodarz meczu musi dostarczyć protokół meczu. Musi też znaleźć rzetelnego arbitra. Uczestnikami drużyn są mieszkańcy naszej gminy. W reprezentacji mogą grać osoby na stałe mieszkające

na terenie danego sołectwa za wyjątkiem pracowników Urzędu Gminy w Baranowie. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą na dany sezon. Drużyna musi się składać z: • 2 seniorów (18-50 lat) • 1 seniora + (pow. 50 lat) • 1 juniora (do 16 lat) • 1 kobiety W przypadku mniejszej ilości zawodników drużyna oddaje walkower 0:11 drużynie przeciwnej Mecze pomiędzy sołectwami rozgrywane będą systemem gospodarz – gość (u siebie – rewanż) wg ustalonego terminarza. Akces zgłosiły wszystkie sołectwa oraz team z Muratora. Infromacje o przebiegu ligi – regulamin, tabela, relacje – znajdą się na witrynie internetowej Urzędu. red

QQ W rozegranym w Opatowie Finale Powiatowym Rad Sołeckich w Tenisie Stołowym nasi reprezentanci zawojowali jedną z kategorii zajmując w niej cztery pierwsze miejsca. To dobry prognostyk przed naszą Ligą, która wkrótce ruszy z kopyta.

NASI NIE MIELI SOBIE RÓWNYCH Kat. Rady Sołeckie Władysław Kącki – Słupia Piotr Tomaszek – Marianka Mroczeńska Rafał Wawrzyniak – Grębanin Piotr Korczak – Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


Kronika Gminy

11

QQ Gdy siedemnaście lat temu autor przedstawił pomysł zorganizowania w Słupi corocznej imprezy ze strażackim karpiem w tle,

niektórzy pukali się w czoło stawiając retoryczne pytanie co ma piernik do wiatraka. Ale impreza pomyślana jako szkolne show kręcące się wokół ryby zamieszkującej strażacki staw spodobała się tak bardzo, że wszyscy co roku z niecierpliowścią wyczekują jej kolejnej edycji.

SŁUPSKI KARP BIJE ROKORD DŁUGOWIECZNOŚCI W różnorodnych konkursach biorą udział reprezentacje szystkich szkół podstawowych z naszej gminy. Ich tematyka i forma zmienia się, trudno więc narzekać na monotonię, natomiast dwa punkty programu pozostają niezmienne. – Najpierw musimy wystrugać ze styropianu stado karpii, później uruchamaimy wyobraźnię i dalejże – na łowy! – objaśnia jeden ze strażaków. I choć rybki uciekać przed wędką nkie potrafią, to złapanie ich jest trudną sztuką. Jak

trudną przekonały się w tym roku dwie panie, które słupskiego karpia miały okazję posmakować po raz pierwszy w karierze. Wynik tego pojedynku pozostawmy kronikarzom, warto jednak podkreślić, że zarówno pani wójt jak i pani senator mocno się starały. Tradycyjnym podsumowanie jest zaś wspólna konsumpcja karpia wyłowionego i usmazonego własnoręcznie przez słupskich strażaków. W tym roku jak zwykle smakował wyśmienicie. (ems)

QQ Aura z pewnością sprzyja pracom drogowym co dobrze rokuje terminom ich zakończenia

PRACOWITA JESIEŃ NA DROGACH Trzy miesiące między wrześniem i październikiem zaowocowały pięcioma zakończonymi zadaniami. Najważniejsze inwestycje to: 1) remont nawierzchni z wykonaniem nowej nakładki na drodze pomiędzy miejscowościami Grębanin – Kolonia I 2) utwardzenie pobocza destruktem przy drodze Kolonia II Grębanin – Żurawiniec 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Grębanin działka nr 715 4) wykonanie nawierzchni asfaltowej droga za szkołą we wsi Grębanin 5) odtworzenie rowów przy drodze Grębanin Łęka Mroczeńska W ramach zadania wykonano również remonty cząstkowe nawierzchni na terenie całej Gminy. Wartość wykonanych robót przekroczyła kwotę 380 tys. zł. (kosa)

TEGOROCZNY GRUDZIEŃ SPRZYJA FIRMOM BUDOWLANYM

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy w sezonie ZIMA 2011/2012 zajmować się będą: Drogi gminne: USŁUGI TRANSPORTOWE I ROLNICZE Andrzej Ramza 63-611 Mroczeń 91, tel. 62 7817217, tel. kom 695 191 140 Utrudnienia na drogach prosimy zgłaszać do sołtysów poszczególnych sołectw. Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy Baranów jest Maciej Hojeński – tel. 602 527 415 Drogi powiatowe: Usuwanie gołoledzi + odśnieżanie P.P.H.U. „EWEL-BART” IMPORT-EXPORT Grzegorz Kula, 63-630 Rychtal, Skoroszów 2A, Tel. 62 7816290, tel. kom. 0601153756. Dyżur telefoniczny z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg pełnią: Bożena Dziergwa tel. kom. 602 341 738 Wojciech Ciesielski tel. kom. 602 572 955 Jerzy Ospałek tel. kom. 603 204 602

QQ W Mroczeniu w parku przy Gimnazjum został oddany do użytku kolejny w Gminie

Baranów plac zabaw. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców oddano urządzenia wykonane z drewna takie jak: zjeżdżalnie, bujak, trzepak, równoważnia, słup sprawnościowy, huśtawki. Dodatkowo ustawione zostały ławki i stoły z zadaszeniem, a także nasadzono iglaki i drzewka ozdobne

PLAC ZABAW W MROCZENIU

Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym pełną parą idą roboty na ul. Murarskiej w Baranowie Zakres robót obejmuje wykonanie ok 150 mb nowej nawierzchni. Jeśli nie nastąpi nagłe załamanie pogody, wszystkie prace powinny zostać zakończone do świąt Bożego Narodzenia. Wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe z Kępna. Koszt robót wyniesie ok 120 tys. zł. (arko)

Budowa placu zabaw możliwa była dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Baranów uzyskała z programu Leader, działanie 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów”. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 12 074,16 zł (co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych projektu). Pozostała część kosztów poniesiona została z wkładu własnego Gminy Baranów. Przypomnijmy, że w roku 2011 oddano do użytku place zabaw w Donaborowie, przy Szkołach Podstawowych w Słupi i Baranowie oraz przy przedszkolu w Mroczeniu. (arko)

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronika Gminy

12

QQ We wtorek, dnia 29 listopada 2011r w Gimnazjum w Mroczeniu odbył się IX Gminny Konkurs Plastyczny z Profilaktyki pod tytułem: „Młodzi bez agresji, młodzi bez nałogów”. Organizatorzy konkursu to Gimnazjum w Mroczeniu oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

BEZ AGRESJI – BEZ NAŁOGÓW Koordynatorem konkursu była Agnieszka Sitek – pedagog szkolny Gimnazjum w Mroczeniu, nauczyciel plastyki, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie. Konkurs przeznaczony był dla uczniów wszystkich szkół Gminy Baranów. Tematem pracy mogło być ukazanie dobra poprzez relacje przyjaźni, wzajemnej pomocy, współpracy w konfrontacji z zachowaniami agresywnymi czy wchodzącymi w uzależnienia. Postawy przyjaźni, życzliwości, empatii wobec drugiego człowieka jako inspiracja do twórczego ukazania problemu. Prace były ilustracją następujących tematów: „Nie daj się wypalić!” , „Agresji STOP” – forma plakatowa. Nagrody ufundowała Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie. Wystawę otworzyła Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu Ewa Bagińska, która powitała przybyłych gości, oraz przedstawiła komisję konkursową w składzie: Ewa Bagińska – Dyrektor Gimnazjum w Mroczeniu; Sekretarz Gminy Baranów Marek Potarzycki – przewodniczący Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych; mł. insp. Krzysztof Zimny –Komendant Powiatowy Policji w Kępnie; asp. Adam Gawlik – dzielnicowy Rewiru Dzielnic KPP Kępno, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, Zenon Kasprzak – członek Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego oraz

Agnieszka Sitek. Następnie Agnieszka Sitek wprowadziła do tematu konkursu. Następnie głos zabrał p. Krzysztof Zimny, Poruszył on

problem cyberprzemocy – istotnego zagrożenia naszych czasów. Podkreślił rolę rodziców i wychowawców w zapobieganiu występowania uzależnień u dzieci i młodzieży od internetu i gier komputerowych. Sekretarz Gminy Baranów Marek Potarzycki omówił istotną akcję w jaką Komisja ostatnio była zaangażowana: „Pozory mylą – dowód nie”, owocem której Gmina Baranów uzyskała certyfikat: „Odpowiedzialna Gmina 2011”. Wyakcentował potrzebę poruszenia także tematów: „alkohol a kierowca” oraz „alkohol a ciąża” – które planuje włączyć w plan zadań na rok 2012. Następnie Dyrektor Ewa Bagińska wraz z Sekretarzem. Markiem Potarzyckim wręczyli laureatom konkursu dyplomy i nagrody. Agnieszka Sitek

Wyniki konkursu: Kategoria – SP klasy I – III I miejsce Łukasz Stodółka SP w Baranowie II miejsce Natalia Brząkała SP w Grębaninie III miejsce Zuzanna Gruszka SP w Donaborowie Wyróżnienia: Maja Michalska SP w Baranowie Julia Morek SP w Donaborowie Julia Olbrych SP w Grębaninie Kategoria – SP klasy IV – VI I miejsce Kinga Szczupak SP w Łęce Mroczeńskiej II miejsce Oskar Bentkowski SP w Łęce mroczeńskiej III miejsce Anna Dąbrowska SP w Baranowie Wyróżnienia: Aleksandra Skąpska SP w Łęce Mroczeńskiej Klaudia Kanclerz SP w Donaborowie Amadeusz Dwornik SP w Donaborowie Kategoria – Gimnazjum I miejsce Roksana Rokicka – Gimnazjum w Mroczeniu II miejsce Gabriela Grądowa – Gimnazjum w Mroczeniu III miejsce Dominika Kieszkowska – Gimnazjum w Mroczeniu

QQ W Wielu miejscach naszej gminy swoje święto obchodzili seniorzy. W Donaborowie takie spotkanie odbyło sie w nowo otwartym Dworku, a w Baranowie – w Domu Ludowym

Dzień seniora w Donaborowie i Baranowie

Baranów

Donaborów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


Kronika Gminy QQ W Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej już trzeci miesiąc z rzędu odbywają się pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA POZNAJĘ ANGLOJĘZYCZNY ŚWIAT

W ŁĘCE ŚPIEWAJĄ PO ANGIELSKU Dzieci realizują w ten sposób zadanie pn. „Poznaję anglojęzyczny świat” w ramach projektu „Opened to the World”. – Nasi uczniowie mają ograniczony dostęp do uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu tego projektu. Głównymi celami cyklu zajęć jest poszerzanie swoich umiejętności i rozwijanie pasji językowych. Nasze spotkania mają motywować uczniów do działania, zwiększać skuteczność uczenia się, rozwijać twórcze myślenie i kreatywność ucznia. Staramy się, by nasze działania były atrakcyjne dla uczniów a przede wszystkim różniły się od działań i metod stosowanych podczas tradycyjnych lekcji języka angielskiego. Ponadto są one dodatkową atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu – tłumaczą realizatorki projektu – Iwona Jany i Anna Kamińska. Zajęcia integrują ze sobą wiedzę z różnych dziedzin: plastykę, muzykę, taniec, multimedia, kulturę krajów europejskich. Tak szeroka gama oddziaływań sprawia, że każdy z uczestników projektu

13 QQ Filia biblioteczna w Mroczeniu zorgani-

zowała wystawę poświęconą twórczości Czesława Miłosza oraz jubileuszowi setnych urodzin poety. Głównym celem wystawy jest przybliżenie i upamiętnienie sylwetki oraz twórczości autora. Jej celem jest również zachęcenie do głębszego poznania twórczości polskiego Noblisty.

NOBLISTA W WERSJI MULTIMEDIALNEJ

ma szansę znalezienia czegoś dla siebie. – Obchodziliśmy już Halloween, poznaliśmy bliżej rodzinę królewską, przestudiowaliśmy mapę i zabytki Wielkiej Brytanii, przed nami „podróż” do Stanów Zjednoczonych, spotkanie ze świętym Patrykiem – patronem Irlandii – oraz jeszcze wiele innych atrakcji – objaśniają. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany Festiwal Krajów Anglojęzycznych, na którym uczniowie zaprezentują owoce trzymiesięcznej pracy. Podsumowanie zaś – Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, w którym wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych gminy Baranów. (es)

Ekspozycja przedstawia biografię autora podzieloną na poszczególne etapy życia. Tekstowi towarzyszą fotografie Miłosza. Krótkie kalendarium informuje odbiorcę o najważniejszych faktach z biografii Poety jak również o tytułach kolejnych tomików poezji, zbiorów esejów i powieści. Wystawa prezentuje także wspomnienia o Miłoszu 5 października br. w bibliotece w Mroczeniu odbyło się spotkanie poświęcone wystawie pn. „Śladami Czesława Miłosza”, w którym

QQ 6 listopada w kępińskiej „Sokolni” odbył się XIII Powiatowy Przegląd Piosenki. Miło

nam poinformować, iż laureatką tego konkursu (3. miejsce w kategorii szkół podstawowych) została Weronika Wróbel ze Słupi

WERONIKA WYŚPIEWAŁA MEDAL Finał powiatowy poprzedzony został eliminacjami gminnymi. U nas taki konkurs zorganizowany został właśnie w SP Słupia. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych ze Słupi, Grębanina, Donaborowa i Łęki Mroczeńskiej. Uczniowie wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Renata Ciemny, Jolanta Skiba i Rafał Kaczmarzyk w grupie młodszej uczniów klas I-III przyznało: – miejsce I Mateuszowi Dyduchowi ze SP w Grębaninie (opiekun Wiesława Mamczak), – miejsce II Hubertowi Jerczyńskiemu ze SP w Donaborowie, (opiekun Agata Białek) – miejsce III Annie Poziembie ze SP w Słupi, (opiekun Urszula Moś) – wyróżnienie dla duetu Zofii Lorenz i Marty Trzęsickiej z SP w Słupi. (opiekun Bożena Lorenz). W Kategorii klas IV-VI – miejsce I zajęła Weronika Wróbel ze SP w Słupi, (opiekun Urszula Moś) Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

– miejsce II Aleksandra Florczak ze SP w Grębaninie, (opiekun Wiesława Mamczak) – miejsce III Wiktoria Rabiega ze SP w Grębaninie, (opiekun Wiesława Mamczak) (ems)

Weronika pierwsza z prawej

uczestniczyła młodzież z Gimnazjum w Mroczeniu. Uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawę oraz prezentację multimedialną pn. „Życie i twórczość Czesława Miłosza”, przygotowaną przez dyrektora biblioteki – Edytę Lesiak oraz Annę Kozłowską. Po wysłuchaniu prezentacji, gimnazjaliści mieli również możliwość skorzystania ze sprzętu multimedialnego i zapoznania się z nowymi zbiorami uzyskanymi w ramach projektu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. „Multimedialna biblioteka – wielofunkcyjne centrum informacji”. W ramach projektu Filia biblioteczna w Mroczeniu została wyposażona w cztery zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, radioodtwarzacz CD oraz zbiór multimediów, ebooków i audiobooków jak również ulotkę promocyjną. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Sportowe Okruchy

14

Patryk supersnajper

W hali najlepsi słupianie

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych rozegrane zostały gościnnie w ZSP Słupia. Gospodarzom pomogły ściany i to oni wygrali ten turniej, wygrywając w finale z Baranowem.

Na półmetku II miejsce Zespołowi z Gimnazjum w Mroczeniu zabrakło jednego gola, by awansować do finału, ale za to Patryk Lorek zdobył tytuł najlepszego snajpera w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej Gimnazjów.

Wytańczyli medal Sukces mieszkańców naszej Gminy to znakomity powód, by informacja o tym mogła znaleźć się na łamach KZB 6 listopada w hali kępińskiego KOSiR-u odbył się V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. III miejsce w tej imprezie wywalczył rodzinny duet ze Słupi. Szymon Zychla i Wiktoria Zychla wytańczyli III miejsce w kat. 12-13 G. Jurorzy wycenili ich występ (kombinacja pięciu tańców) na brąz. (es)

Piłkarze Orła Mroczeń zakończyli rozgrywki jesienne klasy okręgowej na II miejscu.

QQ Złoto i srebro zdobyli w Mistrzostwach Powiatu pingpongiści z Łęki Mroczeńskiej

PINGPONGOWI MISTRZOWIE Z ŁĘKI 3 listopada w sali gimnastycznej mroczeńskiego gimnazjum rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym w kategorii szkół podstawowych. Batalię o złote medale wygrali reprezentanci Łęki Mroczeńskiej. Podopieczni Justyny Malinowskiej (Kinga Szczupak, Kornelia Maciejewska, Rafał Jańczak, Dominik Nowak) wywalczyli tym samym awans do szczebla powiatowego. Za plecami mistrzów toczyła się zażarta walka o pozostałe medale. Tutaj górą byli tenisiści ze Słupi (Weronika Wróbel, Paulina Gola, Wojtek Jurasik, Szymon Zychla) przed Donaborowem (Weronika Skąpska, Klaudia Kanclerz, Fabian Mucha, Marcin Siwek). 8 listopada w Nowej Wsi Książęcej rozegrano

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Finał Powiatu. Nasi reprezentanci przywieźli z tej imprezy dwa medale. Złoto wywalczył duet dziewcząt – Kinga Szczupak i Kornelia Maciejewska, a srebro wśród chłopców – Rafał Jańczak i Dominik Nowak. (es) Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.


Na Finiszu. Informacje i Ogłoszenia ZIMOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

W związku ze zbliżającą się zimą, przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu miejsc publicznych powinien być realizowany przez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz posypanie go piaskiem, celem ograniczenia śliskości. Śnieg z chodników powinien być uprzątnięty w godzinach rannych, najpóźniej do godz. 8.00. W przypadku silnych opadów śniegu chodnik należy odśnieżyć w ciągu godziny od ustania opadów.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYBUDOWANIA SIECI KANALIZACYJNEJ

W związku z trwającymi robotami związanymi rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku przyłączenia nieruchomości (w terminie 6 miesięcy od daty oddania sieci do użytku) do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Biura Obsługi Klienta Wodociągów Kępińskich celem podpisania umowy na odbiór ścieków. Jednocześnie w celu uniknięcia konsekwencji prawnych przypominamy podłączonym bez wcześniej zawartej umowy mieszkańcom iż zgodnie z art. 28 ust.4 umowy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków: Kto bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ODNOŚNIE GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, W TYM SEGREGOWANYCH

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy oraz udokumentowania częstotliwości korzystania z usług wykonywanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Ceny odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Baranów: • za jednokrotne odebranie odpadów niesegregowanych w pojemniku o objętości 110 l wynosi 9 zł za sztukę, • za jednokrotne odebranie odpadów niesegregowanych w pojemniku o objętości 240 l wynosi 18 zł za sztukę, • za jednokrotne odebranie odpadów niesegregowanych w pojemniku o pojemnika o objętości 1100 l wynosi 90 zł za sztukę. W związku z częstymi reklamacjami mieszkańców informujemy iż w przypadku, jeśli poza pojemnikiem wystawiane są odpady w dodatkowych opakowaniach, w tym w nieoznakowanych workach, do rachunku za odbiór odpadów doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 9 zł za sztukę.

SEGREGUJMY ODPADY

W celu zmniejszenia opłat za wywóz nieczystości stałych zachęcamy mieszkańców do podjęcia dodatkowych działań mających na celu segregację odpadów. Odpady posegregowane odbierane są bezpłatnie. Odpady segregowane należy gromadzić w kolorowych workach z oznaczeniem rodzaju odpadu i logotypem gminy Baranów w kolorach: żółty – plastik, zielony – szkło kolorowe, biały – szkło białe, niebieski – makulatura Worki można nabyć u sołtysów lub w siedzibie Urzędu Gminy w cenie 0,50 zł/szt.

AZBEST

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że w roku 2012 r. powiat kępiński zamierza opracować POWIATOWY PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, który umożliwi pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na usunięcie tego groźnego odpadu z naszego terenu. Stosownie do §10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31/ osoby wykorzystujące azbest zobowiązane są do złożenia Wójtowi Gminy Baranów corocznej informacji o wyrobach zawierających azbest, czyli głównie posiadaczy budynków pokrytych eternitem. Formularz INFORMACJI O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY BARANÓW można pobrać w Urzędzie Gminy lub u sołtysa. Wypełnione formularze należy złożyć w terminie do 23 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie. Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

15

QQ STAWKI PODATKÓW 2012

Od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok zwiększono średnio o około 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku. Zwiększenie to wynika ze wskaźnika wzrostu cen ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie ustalenia górnych stawek. Uchwalone stawki są w większości niższe niż stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów

OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Stawki podatku od środków transportu, choć są o około 4,2 % wyższe w stosunku do stawek obowiązujących w ubiegłym roku, to i tak mniejsze niż górny pułap proponowany przez Ministerstwo Finansów. Propozycja stosowania obniżonych stawek związana jest z prowadzeniem polityki przyciągania przedsiębiorców posiadających środki transportowe i rejestrowania ich na terenie Gminy Baranów. Wprowadzenie niższych stawek niż maksymalne ma na celu nie tylko zachęcanie przyszłych inwestorów do rejestracji pojazdów w gminie, ale także do aktywizowania i wspierania lokalnych drobnych przedsiębiorców posiadających środki transportowe służące ich działalności gospodarczej.

ZIMOWISKO 2012

19-25 LUTEGO 2012 ZAKOPANE – PORONIN Organizator: Gmina Baranów; Biuro Turystyczne LiZa s.c. W programie zimowiska: wyjazd 19.02 – godz. 8.00 z Kępna, codzienna jazda na nartach, pod opieką instruktorów narciarskich, kąpiele w ultranowoczesnym Aquaparku “Zakopane” (2 x 2 godz.), konkursy z nagrodami, gry i zabawy (m.in. tenis stołowy, gry świetlicowe), Kino zimowe – wieczorne projekcje hitów filmowych, wieczorne ogniska z pieczeniem kiełbasek, rozgrywki sportowe, dyskoteki, zwiedzanie najciekawszych miejsc Zakopanego Zakwaterowanie i wyżywienie: pokoje 2,3,4-os. (wszystkie z łazienkami i TV) w pensjonacie Orle Gniazdo – Poronin (3km od centrum Zakopanego), 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) Transport: przejazd w obie strony autokarem klasy turystycznej (autobus pozostanie do dyspozycji uczestników przez cały czas zimowiska) Zapewniamy stałą opiekę medyczną, pedagogiczną oraz pełne ubezpieczenie. Dzieci uczestniczące w zimowisku będą miały możliwość nauki jazdy na nartach pod kierunkiem instruktora. Gmina Baranów pokrywa koszty opłaty za karnety na wyciągi narciarskie i wypożyczenie sprzętu dzieciom zamieszkałym na terenie gminy. Cena zimowiska dla dziecka: 499,00 zł/os Zapraszamy również rodziców, opiekunów, rodzeństwo Cena zimowiska dla osoby dorosłej: 699,00 zł/os Zapisy przyjmują sekretariaty szkół do dnia 13.01.2012 roku

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 2 (2) | styczeń/luty 2012 r.

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 2  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 2  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement