__MAIN_TEXT__

Page 1

W NUMERZE POLECAMY:

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 8 (26) I marzec/kwiecień 2016 r.

// Dożynki jednak w Joance (str. 2) // Plan na rzecz czystego powietrza (str. 5) // Wiosenna ofensywa inwestycyjna (str. 6-7) // Seniorzy śladami Reynevana (str. 8) // Trzy finały piłkarzy Jerzego Mosia (str. 13) // Baranowski business meeting (str. 16)

DNI BARANOWA 4-5.06.2016 SOBOTA 17.00-19.00

Blok gier i zabaw dla dzieci (m.in. tor gokartowy) 19.00-20.00

Turniej „Baranowskie Piłkarzyki 2016” o Puchar Wójta 20.00 Koncert zespołu Gipsy Stars 22.00 Zabawa taneczna

NIEDZIELA 14.00

Prezentacja artystyczna naszych szkół 15.30 Baranowskie Studio Tańca 16.00 Chór „Słupianie” 16.30

Muzyczny Mroczeń. Prezentacja Gimnazjum Pieczony baran. Degustacja potraw przygotowanych przez KGW 17.00 Koncert Dariusza Pietrzykowskiego 18.30 Losowanie loterii fantowej 20.00 Koncert zespołu Long&Junior 22.00 Zabawa taneczna


Na Starcie

28 sierpnia dożynki gminne w Baranowie odbędą się w Joance

Ze względu na to, że chcemy dopiero remontować w tej miejscowości salę Domu Ludowego proponowałam zmianę miejsca dożynek. Zaproponowałam Słupię, która ma mieć dożynki w 2017 roku. W odpowiedzi na tę wiadomość otrzymałam list od Rady Sołeckiej w Słupi, że nie wyrażają zgody na organizowanie dożynek ponieważ cyt.: „brak jest jakichkolwiek uzgodnień odnośnie finansowania i sposobu realizacji”. Poprosiłam p. sołtys, aby zorganizowała spotkanie Rady Sołeckiej, napisałam ogłoszenie do tablicy, aby Mieszkańcy wiedzieli, że takie spotkanie będzie miało miejsce. Chciałam uzgodnić finansowanie i sposób realizacji. Na początku kwietnia odbyło się spotkanie z Radą Sołecką, przyszły trzy osoby oraz pięciu innych Mieszkańców. Z Panią Skarbnik dowiedziałyśmy się, że jest inny powód nieorganizowania dożynek: NIC SIĘ NIE ROBI NA SŁUPI!

I tu opadają ręce i chciałoby się powiedzieć: czy ktoś tu jest ślepy? Gdybym miała wymieniać prace, które w ciągu pięciu lat wykonałam lub finansowałam z powiatem w Słupi (łącznie z drogami, chodnikami, stawem przy OSP, salą Domu Ludowego, boiskiem sportowym, szkołą) to ten artykuł zająłby niejedną stronę. Tylko w 2016 roku będzie wykonany chodnik od drogi krajowej do bloków, finansujemy chodnik wraz z kanalizacją na ulicy Szerokiej do „krajówki”, rozpoczynamy za chwilę budowę ulicy Albertowskiej (w asfalcie, aby skomunikować z Baranowem) na długości 1,5 km, jeśli starczy pieniędzy dokończymy chodnik na ul. Kwiatowej. Mało, mało, mało. Jest 11 sołectw i nikt nie jest taki roszczeniowy, konfliktowy wręcz wrogi. Chciałoby się tam nic nie robić i pomijać.... Ale co winni są pozostali Mieszkańcy Słupi, ludzie serdeczni, mili, akceptujący moje

UWIERZMY W MALUCHY Decyzja rządu znosząca obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich okazała się w skutkach trudna dla wszystkich: dyrektorów szkół, nauczycieli, organów prowadzących szkoły, ale przede wszystkim dla najbardziej zainteresowanych – rodziców i dzieci. Ta zmiana dla Gminy Baranów przyszła w  fatalnym czasie. Mamy przedszkole w Baranowie na Muratorze i projektuje się jeszcze dwa (w Mroczeniu i Baranowie) dla dzieci do pięciu lat. Ale postaramy się, aby nikomu nie zabrakło miejsca choć przed zmianami było to już rozwiązane. Cieszyliśmy się, że wszystkie trzylatki będą miały miejsce w naszych przedszkolach. Przecież sześciolatki tak naprawdę już się uczyły – w zerówce! Program  dla sześciolatków był dostosowany do ich wieku, a trzeba wiedzieć, że to jest najlepszy wiek do przyswojenia wiedzy.

Zdjęcie: Klasa IB w Baranowie – sześciolatki, które w pierwszej klasie świetnie sobie dały radę. Wierzymy, że podobnie będzie w kolejnym roku.

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Od września 2016 roku powstanie pierwsza klasa tylko w szkole w Baranowie. Gratuluję rodzicom, którzy zdecydowali się wysłać sześciolatki do szkoły. Uwierzyli w swoje dzieci. Czekamy w czerwcu na dalsze decyzje MEN co do gimnazjów, ale najbardziej czekam na reformy, które uwolnią dzieci od ciężkich tornistrów, a rodziców od siedzenia z dziećmi przy lekcjach i aby dzieci miały opiekę w szkołach do przyjścia rodziców z pracy. Ale kto powiedział, że marzenia się nie spełniają? We wrześniu 2015 w Gminie Baranów 120 dzieci rozpoczęło roczne przygotowanie do szkoły. A co mówią liczby w maju 2016 roku? W całej gminie tylko w Zespole Szkół w Baranowie udało się przekonać rodziców, by „uwierzyli w maluchy”. Ważne jest to, by do szkoły poszły wszystkie te dzieci, które są do tego przygotowane. Rodzice w kwietniu otrzymali od nauczycieli „0” informację o gotowości dziecka do szkoły i to jest podstawowa informacja dla rodzica, która powinna pomóc podjąć decyzję. W pierwszej klasie w Baranowie będzie 14 uczniów, tak wynika z deklaracji rodziców. Jak zapewnia Teresa Mazurkiewicz, sześciolatki mają bardzo dobre warunki do nauki. W tym roku szkolnym nasze pierwszaki w 100% idą do drugiej klasy, żaden z rodziców nie wziął pod uwagę możliwości powtórzenia przez dziecko klasy. Jest to sukces szkoły, nauczycieli, ale przede wszystkim dzieci, które poradziły sobie doskonale już na początku swojej edukacji, mimo toczącej się wokół nich głośnej dyskusji, czy się nadają do szkoły.

działania, których spotykam na każdym kroku? Będę realizować W KAŻDYM SOŁECTWIE potrzebne inwestycje jak do tej pory. Poradzę sobie z dożynkami. Takich ludzi jak p. sołtys w Słupi i jej doradcy jest niewielu. A dla innych chce się tu działać, spotykać, rozmawiać i pracować. Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów

Liczba dzieci na rok Gimnazjum klasa I klasa II klasa III Razem

66 uczniów 59 uczniów 61 uczniów 186 uczniów

Słupia Przedszkole 3-latki 4-latki Oddział przedszkolny pięciolatki  sześciolatki klasa  II klasa  III klasa  IV klasa  V klasa  VI

25 dzieci 7 dzieci 18 dzieci 24 dzieci 10 dzieci 14 dzieci 16 uczniów 12 uczniów 11 uczniów 15 uczniów 5 uczniów

Grębanin Szkoła 40 uczniów Oddział przedszkolny 25 dzieci

Łęka Mroczeńska klasa IV 26 uczniów klasa V 19 uczniów klasa IV 18 uczniów klasa III a 18 uczniów klasa III b 18 uczniów klasa II a 20 uczniów klasa II b 18 uczniów Oddziały w Łęce Mroczeńskiej sześciolatki 25 dzieci pięciolatki 25 dzieci


Gorący Temat 1 kwietnia ruszył rządowy program wspierania polskich rodzin „500+”. Jego techniczną realizacją zajmują się samorządy. Jak z tym problemem uporano się w Baranowie?

W PIERWSZYM MIESIĄCU PRAWIE 600 WNIOSKÓW Przede wszystkim potrzebne były zmiany w organizacji pracy Urzędu – nowe biuro i dodatkowy pracownik do obsługi programu. – informuje wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. – W celu realizacji tego zadania został zatrudniony pracownik na podstwie przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze. W wyniku zakończenia procedury naboru, z  dniem   01.04.2016  r.  realizacją Programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się referent ds. świadczenia wychowawczego Anna Laske, która podczas re-

szkolny 2016/2017 Przedszkole w Mroczeniu (dwa oddziały) 42 dzieci

krutacji wykazała się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem gwarantującym prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Pani Anna jest z wykształcenia psychologiem ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie – wydział zamiejscowy we Wrocławiu, wcześniej pracowała na stanowiskach urzędniczych, m.in.  na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. (mwis)

udzielali informacji o szczegółach nowego programu rządowego, który ruszył 1 kwietnia. Każdy mieszkaniec Gminy mógł uzyskać informację nt. świadczenia wychowawczego, jak wypełnić wniosek, gdzie go złożyć oraz w jakim terminie będą realizowane wypłaty. Rozdawano materiały promocyjne ulotki kolorowanki dla dzieci, opaski odblaskowe. Anna Laske

BUS Rodzina 500+ 11.05.2016 o godzinie 10.00 do Urzędu Gminy w Baranowie przyjechał bus 500 plus w celu prowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej programu „Rodzina 500+”. Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zorganizowanym w UG punkcie obsługi W okresie od 01.04.2016  r. do 29.04.2016  r. złożono 594 wniosków - w tradycyjnej papierowej formie – 514 - w formie elektronicznej – 80 - liczba dzieci, na które złożono wnioski – 998

Zespół Szkół w Donaborowie klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa VI Razem Oddział przedszkolny

16 uczniów 16 uczniów 12 uczniów 13 uczniów 13 uczniów 70 uczniów 25 dzieci

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie Szkoła Podstawowa w Baranowie klasa I 14 uczniów klasa IIa 17 uczniów klasa IIb 18 uczniów klasa III 23 uczniów klasa IV 20 uczniów klasa V 20 uczniów klasa VI 23 uczniów Przedszkole Samorządowe w Baranowie trzylatki 20 dzieci czterolatki 20 dzieci pięciolatki 18 dzieci sześciolatki 25 dzieci Przedszkole „Barankowo” czterolatki 24 dzieci pięciolatki 24 dzieci 0gółem 120

1 maja w Jankowach pomimo wiatru i zachmurzenia odbył się rodzinny festyn sportowo – rekreacyjny „Sport na wesoło”, który zorganizowany został przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów, Radę Sołecką oraz OSP Jankowy.

MAJÓWKA W JANKOWACH Pierwszym punktem festynu były występy uczniów klas I - III szkoły w Donaborowie. Dzieci pięknie śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz tańczyły, a blasku ich występom dodawało przebłyskujące słońce. Na festynie nie zabrakło również wielu konkursów i zabaw, w których każdy uczestnik otrzymywał słodki poczęstunek a wygrany nagrodę. Dzieci konkurowały ze sobą m.in. tańcząc z balonami między kolanami, brzuchami, a  na końcu głowami, skacząc na skakankach, kręcąc hula-hop, rzucając kaloszem strażackim, pijąc na czas soczek przez słomkę i zjadając banana. Kolejną atrakcją był przyjazd Ochotniczej Straży Pożarnej z  Baranowa, która na festyn przyjechała wozem ratowniczo-gaśniczym MAN GCBA, który jest największym wozem strażackim naszej gminy. Dzieci mogły wsiąść do szoferki, obejrzeć wyposażenie wozu ratowniczo-gaśniczego, zrobić pamiątkowe zdjęcia. Uczniowie szkoły w Donaborowie otrzymali również talony na kiełbaskę z grilla oraz na

napój. Przez cały czas trwania festynu do dyspozycji wszystkich dzieci były dmuchane zjeżdżalnie a dla najmłodszych „małpi gaj”. Na festynie nie zabrakło również kawy i pysznego ciasta, a także grillowanej kiełbaski i karkówki. Dla dzieci przewidziane były również takie atrakcje jak dmuchane zjeżdżalnie. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. (nat) Projekt finansowany z dotacji Urzędu Gminy w Baranowie.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz w Barankowie W „Barankowie” zdrowo jemy i szybko rośniemy – zachwala dyrekcja. Od przyszłego roku szkolnego barankowska kuchnia catering z tego żłobka dotrze do przedszkoli w Słupi i Donaborowie.

„BARANKOWO”, GOTUJE PYSZNIE I ZDROWO, A CO NAJWAŻNIEJSZE Z SERCEM Aby dziecko dobrze się rozwijało fizycznie, emocjonalnie i psychicznie, musi się właściwie odżywiać, a więc trzeba mu dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych i odpowiedniej ilości energii. W naszym Żłobku staramy się by wszystkie posiłki były urozmaicone i chętnie jedzone przez naszych milusińskich. Nowy rok szkolny w „Barankowie” rozpocznie się dodatkowymi wyzwaniami kulinarnymi. Mamy tu na uwadze usługi cateringowe dla przedszkoli w Słupi i w Donaborowie. Nasza kuchnia jest świetnie wyposażona,

wygodna i przystosowana od samego początku do tego aby móc przygotowywać posiłki dla większej ilości dzieci. Dlatego też właśnie już po wakacjach będziemy mogli przyrządzać smaczne obiadki również dla ok. 100 dzieci z przedszkola w Słupi i przedszkola w Donaborowie. Wszystkie posiłki w naszej kuchni przygotowywane są zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015  r., obowiązującego od  1.09.2015  r. Potrawy przyprawiane są w sposób naturalny, są to zioła różnego rodzaju z ograniczeniem soli i wyeliminowa-

niem cukru. Dosładzanie odbywa się przy pomocy naturalnego miodu. Jadłospis układany jest przy współpracy z dietetykiem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na alergeny występujące w żywności. Obiadki będą dostarczane w specjalnych termosach, samochodem przystosowanym do cateringu.

NA SZCZĘŚCIE TO TYLKO ĆWICZENIA W piękny majowy dzień około godziny 10 rano dzieci w „Barankowie” usłyszały dzwonek, który oznaczał alarm pożarowy. Szybko wraz z paniami ewakuowały się na pobliskie boisko i z niecierpliwością czekały co się dalej stanie. Na szczęście, po sprawdzeniu obecności i zdaniu raportu Pani Dyrektor, okazało się, że to tylko ćwiczenia i wszyscy są bezpieczni. Udaliśmy się do budynku, aby podziwiać akcję ratowniczą

strażaków – ratowali Panią, która zemdlała. Wszyscy z zachwytem bili brawo Panom Strażakom. Następnie chętne dzieci były przypinane na nosze. Oczywiście najwięcej radości sprawiły dzieciom możliwość lania wody z węża strażackiego oraz oglądanie i zwiedzanie wozu. Na koniec wierszykiem podziękowaliśmy naszym gościom za wizytę, z nadzieją, że za rok będziemy mogli się znowu spotkać.

DYŻURY PRZEDSZKOLI podczas wakacji letnich 2016 r.

Przedszkole w Donaborowie: 01.07.2016 r.–15.07.2016 r. Przedszkole w Baranowie: 16.07.2016 r.–31.07.2016 r. Przedszkole w Słupi pod Kępnem: 01.08.2016 r.–15.08.2016 r. Przedszkole w Mroczeniu: 16.08.2016 r.–31.08.2016 r.   „Barankowo” przedszkole:  16.08.2016 r.–31.08.2016 r. żłobek: 01.08.2016 r.–31.08.2016 r.

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat Rozmowa z Romualdem Meyerem Dyrektorem Zarządzającym Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA w Bydgoszczy Gmina Baranów w okresie od lipca 2015r. realizowała projekt wspófinansowany przez WFOŚiGW w Poznaniu. W jego ramach dokonano analizy zużycia energii dla celów grzewczych, oświetleniowych i innych oraz towarzyszącej pozyskiwaniu energii emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Sporządzono bazę danych uwzględniającą aktualną sytuację w tym zakresie odrębnie dla sektora samorządowego i odrębnie dla sektora mieszkańców. W efekcie powstał Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiący swoisty harmonogram przewidywanych inwestycji przyczyniających się do ograniczenia emisji związków azotu, siarki, metali ciężkich i pyłów zawieszonych do atmosfery.

PLAN NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA – Jakie znaczenie ma Plan dla Mieszkańców i przedsiębiorców? – Fundamentalne. W zasadzie każdy obywatel jest interesariuszem tego Planu, ponieważ każdy rozsądny człowiek ma interes w tym, aby powietrze którym oddycha było czystsze. – Co do stanu atmosfery i tzw. efektu cieplarnianego nie ma zgody wśród naukowców i polityków. – To prawda, ale na szczęście nie nam to rozstrzygać. Bezspornym faktem, niekwestionowanym przez nikogo, jest największy poziom zanieczyszczeń w UE w powietrzu, którym oddychamy oraz zatrważająca ilość nowych zachorowań na alergie i choroby płuc.

– Czy Plan już obowiązuje? – Plan został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu. Wskazane organy, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, potwierdziły zgodność Planu z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Plan został wykonany przez Pomorską Grupę Konsultingową SA w Bydgoszczy, którą wybrano w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert. Plan został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Uchwała Rady Gminy w sprawie wdrożenia Planu zo-

stanie podjęta na Sesji w dniu 11 kwietnia 2016 roku. – Skąd mieszkańcy mogą się dowiedzieć w jaki sposób skorzystać z Planu? – Wójt Gminy Baranów zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie w sprawie realizacji Planu w dniu 13 czerwca. Na spotkaniu postaram się wyjaśnić co z Planu może mieć Mieszkaniec i Przedsiębiorca. obecnie zapraszam na stronę www Gminy, gdzie w zakładce pgn znajduje się dużo przydatnych informacji. – Dziękujemy za rozmowę. (ems)

– W jaki sposób Plan podchodzi do tych zagadnień? – Plan zawiera wskazówki co do sposobu obcowania ze środowiskiem naturalnym. Plan kładzie nacisk na działania nie wymagające pieniędzy tylko nawyków i stylu obcowania z przyrodą. Ponadto uwzględnione w Planie inwestycje będą priorytetowo traktowane w dostępie do środków pomocowych UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i innych źródeł zewnętrznego dofinansowania. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opublikowane na stronie www.baranow.pl. – Skąd czerpano dane do Planu? – Z ankietyzacji mieszkańców, dane zebrane od przedsiębiorców oraz informacje o stanie infrastruktury administrowanej bezpośrednio przez Urząd Gminy. Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że plan został sporządzony z należytą starannością i zawiera wszystkie przewidywane inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


Kronikarz o Inwestycjach Uchwałą nr XVIII/475/2016 z dn. 25 kwietnia 2016 r. projekt „Renowacja prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca i św. Andrzeja w Baranowie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

20 TYSIĘCY NA REMONT PREZBITERIUM W BARANOWSKIM KOŚCIELE Zadanie obejmuje konserwację i restaurację warstw malarskich na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła parafialnego w Baranowie (XVIII-wieczne fragmenty na ścianie północnej, XIX-wieczna niebieska monochromia na ścianach oraz XX-wieczne malarstwo przedstawieniowe na sklepieniu). Opracowany zakres prac konserwatorskich dla znajdującej się na wewnętrznych ścianach i sklepieniu prezbiterium polichromii, będącej integralną częścią architektury bu-

dynku, jest zasadny z uwagi na stan zachowania warstw malarskich – m.in. odkrycie fragmentów pierwotnej warstwy malarskiej za amboną; odkrycie niebieskiej monochromii na ścianie południowej; zróżnicowana ilość wtórnych warstw na ścianach i na sklepieniu. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu zatwierdził również kolorystykę ścian i sklepienia prezbiterium, tj. odcienie koloru niebieskiego z gzymsem w odcieniu ciepłej szarości. (kat)

DOM WIELOFUNKCYJNY NA MURATORZE JUŻ PO GENERALNYM REMONCIE Nowego blasku nabrała przede wszystkim sala konferencyjna na parterze. Zainstalowano wentylację, poprawiono ogrzewanie i oświetlenie, odnowiono kominek. Wygospodarowano też dodatkowe pomieszczenie na magazyn. Gruntownemu liftingowi poddano również cztery pokoje gościnne na piętrze oraz toalety.

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz o Inwestycjach Jesteśmy w połowie drogi. Jesienią zakończymy budowę sali gimnastycznej w Donaborowie i niemal natychmiast rozpoczną się prace przy budowie kompleksu szkolno-sportowego w Baranowie. W tej chwili zapadają rozstrzygnięcia co do projektu. Jego wyniki będzie można obejrzeć na Dniach Baranowa. Zaczęła się największa inwestycja drogowa. Oto szczegóły.

WIOSENNA OFENSYWA INWESTYCYJNA PO BARANOWSKU PONAD MILION DOFINANSOWANIA Rozpoczęta została przebudowa drogi Grębanin-Żurawiniec na długości 1,9 km, której realizacja następuje z udziałem środków finansowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Na całej długości powstanie ciąg rowerowy, przebudowie ulęgną skrzyżowania oraz poszerzeniu ulegnie jezdnia. Wartość inwestycji wyniesie 1 378 tys. zł. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

Wkrótce rozpoczęte zostaną prace na innych drogach gminnych między innymi w miejscowościach Baranów, Jankowy, Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Słupia p. Kępnem. Wyłonieni zostali już wykonawcy poszczególnych zadań, którzy w najbliższym rozpoczną prace drogowe.

DONABOROWSKA HALA – WCZESNĄ JESIENIĄ

JANKOWY JUŻ SIĘ CIESZĄ

Na ukończeniu są prace budowlane związane z budową sali gimnastycznej w Donaborowie. Nowo wybudowana sala będzie już dostępna na koniec okresu wakacyjnego. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł. który obejmuje również wykonaną termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego.

Jeszcze w maju rozpocznie się ostatni etap prac wykończeniowych związanych z przebudową Domu Ludowego i remizy OSP Jankowy. Zakres prac obejmie dostosowanie obiektu do obecnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawcą zadania jest firma AKME z Ostrzeszowa. Wartość prac wyniesie 102 tys. zł.

PRZEBUDOWA DROGI W MARIANCE MROCZEŃSKIEJ Przebudowane zostanie 600 m drogi, która zostanie poszerzona, otrzyma nową nawierzchnię oraz wykonane zostanie całkowicie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową. Wartość zadania wyniesie 323 tys. zł. Wykonawcą zadania jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA z Kępna. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach Na samym wstępie tej relacji czai się zagadka. Ten, kto wpadł na pomysł i opracował program wyprawy naszych seniorów do Kotliny Kłodzkiej (4-6.05.2016) albo na zabój zakochał się w tym zakątku Polski, albo też.. namiętnie czytuje Andrzeja Sapkowskiego. Seniorzy i polska fantasy? Przyznajcie sami, że to samo w sobie – fantastyczne.

SENIORZY RUSZYLI ŚLADAMI REYNEVANA Ziemia Kłodzka leży w granicach średniowiecznego Śląska, na historycznym pograniczu polsko-czeskim. To tu właśnie mistrz polskiej fantasy, Andrzej Sapkowski, umieścił akcję swojej trylogii , „Narrenturm”. Na terenie Ziemi Kłodzkiej ścierały się w różnych czasach wojska polskie, czeskie, pruskie, austriackie, niemieckie. Stąd liczne warownie, twierdze, zamki i wieże rycerskie budowane w strategicznych miejscach. Na terenie Kotliny Kłodzkiej leży pięć uzdrowisk – miejscowości z wodami zdrojowymi oraz dwadzieścia sześć sanatoriów. Jak to ogarnąć w trzy dni?

Zaczęło się od Lądka Po urokliwym spacerze uzdrowiskową aleją modrzewiową i Park 1000-lecia uczestnicy wycieczki ruszyli kontemplować niezwykły czar Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, największej w Sudetach oraz jednej z najgłębszych w Polsce. Wszystkich zauroczyły stalaktyty, stalagmity, stalagnaty i pola ryżowe. – Później zwiedziliśmy Sanktuarium Marii Śnieżnej na Górze Iglicznej. Kolejnymi przystankami na naszym szlaku były Duszniki Zdrój z dworkiem Chopina oraz Kudowa Zdrój z Parkiem Zdrojowym i Teatrem pod Blachą – relacjonuje Bogumiła Lewandowska-Siwek. Pełen emocji dzień zakończyła wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym,

podczas której można było zapoznać się z ginącymi zawodami: garncarstwem, kowalstwem, tkactwem i piekarstwem. Zwiedzono też Polanicę Zdrój z Parkiem Zdrojowym, Pijalnią Wielkiej Pieniawy, Teatrem Zdrojowym.

Kocham Dolny Śląsk Kolejne dni wyprawy to poznawanie pereł Kotliny Kłodzkiej. Ciekawe czy na tej podstawie ktoś z naszych seniorów opracował ranking najciekawszych miejsc? Z całą pewnością powinna znaleźć się w nim Bystrzyca Kłodzka – Szlak Miejski (Rynek, Baszta Rycerska, Pręgierz, Wójtostwo, Brama Wodna, Mury Miejskie i Zespół Zabudowań parafialnych. Powinno tu być również Międzygórze. I oczywiście samo Kłodzko. – To miasto, którego historia sięga przeszło 1000 lat. Zwiedziliśmy Rynek i Twierdzę – wylicza Helena Pawlak. – Twierdza Kłodzka to miejsce owiane aurą tajemniczości, które gromadzi wiele historycznych wydarzeń z minionych epok oraz różnych legend i opowieści, jak również kryje ślady obecności wszystkich narodowości jakie zamieszkiwały niegdyś miasto. Tak więc z jednej strony jest to niebywały przykład architektury militarnej, a z drugiej strony miejsce, które skrywa całą przeszłość Kłodzka. (hel)

W sobotę 23 kwietnia odbył się XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Trzebnicy. W turnieju wzięło udział ponad 100 par z całego kraju, wśród nich tancerze z Baranowskiego Studia Tańca Szymon Zychla i Wiktoria Zychla. Para zatańczyła tańce latynoamerykańskie w kategorii 15 lat w klasie D. Po zaciętej rywalizacji zajęli II miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Seniorzy z Kulturą na Ty Tym razem Teatr Muzyczny w Łodzi był celem wyjazdu Seniorów Gminy Baranów. 10 marca 2016 r. o godz. 18.30 rozpoczynał się bowiem spektakl operetki pt. „Wesoła Wdówka” Lehara w wykonaniu artystów Teatru. Udział w wyjeździe wzięły 44  osoby. Byli to mieszkańcy Donaborowa, Joanki, Mroczenia, Muratora i Słupi p. Kępnem. Wszyscy z zapartym tchem śledzili losy młodej wdówki dochodząc do wniosku, że lata mijają, a poglądy i zachowania ludzi nie ulegają zmianom. Nie łatwo zmierzyć inne wartości z tego typu spotkań czyli rozmów, wspólnego śpiewu, jednym słowem integracji ludzi „Złotej Jesieni”. Mimo, iż marzec ze swoją zmienną pogodą nie sprzyja wyjazdom, wypad Seniorów Gminy Baranów udał się znakomicie. (hel)

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach W bibliotece w Mroczeniu odbył się spektakl teatralny z okazji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 6 maja Biblioteka Publiczna w Mroczeniu gościła aktorów krakowskiego Teatru Maska, którzy zaprezentowali baśniową opowieść o tym, jak wiele pożytku płynie z czytania książek. Spektakl pt. „Skradzione mądrości” obejrzały dzieci ze Żłobka Gminnego i Publicznego Przedszkola Samorządowego „Barankowo”.

CZAR BIBILIOTEK Młodzi widzowie z zapartym tchem śledzili przygody Skrzata, który tak uwielbia czytać, że niemal nie zauważał prawdziwego

świata. Kiedy Sowa skradła cały jego księgozbiór, żeby stać się prawdziwym ,,symbolem mądrości”, Skrzat postanowił go odzyskać.

Wyruszył na prawdziwą przygodę. Spektakl opowiadał o tym, jak niezwykły wpływ na dzieci ma obcowanie z literaturą. Bohaterowie ukazali, jak ważną rolę pełnią biblioteki, w których znajduje się dużo wspaniałych książek, które można wypożyczyć zupełnie za darmo. Mali widzowie bawili się świetnie, żywiołowo i spontanicznie uczestnicząc w przedstawieniu. Dzieci wykazały się wspaniałą znajomością wielu baśni, a  obejrzana sztuka uświadomiła im, że każda przeczytana książka jest prawdziwą i niezapomnianą przygodą. Widowisko przekazuje najmłodszym ważną naukę – że warto jest umieć czytać i robić użytek z tej umiejętności korzystając z biblioteki. Podczas wizyty przedszkolaki miały również okazję zwiedzić placówkę i z zaciekawieniem oglądały regały pełne książek. W  podziękowaniu za spotkanie dzieci wyrecytowały wiersze, zaśpiewały piosenkę o  książkach oraz wręczyły kwiaty. Na zakończenie otrzymały zakładki do książek i kolorowe baloniki.

Jubilaci obchodzący urodziny w maju i czerwcu 2016 r. (powyżej 80 lat)

99 lat (ur. 1917 r.)

85 lat (ur.1931 r.)

81 lat (ur. 1935 r.)

Wojciech Rychlik – Mroczeń

Krystyna Borowska– Słupia pod Kępnem Alojzy Jeżewski – Joanka Marianna Lorenz – Słupia pod Kępnem Helena Pilarczyk – Słupia pod Kępnem Wanda Alfreda Pilarek – Baranów

Barbara Teresa Giebel – Słupia pod Kępnem Mieczysława Janus – Jankowy Maria Kalis Łucja – Żurawiniec Leon Pilarczyk – Słupia pod Kępnem Władysław Ruszkowski – Grębanin Jan Skąpski – Słupia pod Kępnem

93 lata (ur. 1923 r.) Janina Sibera – Baranów

91 lat (ur. 1925 r.) Mieczysława Aniela Maćkowiak – Łęka Mroczeńska

89 lat (ur. 1927 r.) Franciszek Polewski– Łęka Mroczeńska Anna Urbańska– Słupia pod Kępnem

88 lat (ur. 1928 r.) Helena Appel – Słupia pod Kępnem Władysława Mega – Baranów Anna Zimoch – Baranów

87 lat (ur. 1929 r.) Aniela Małolepsza – Słupia pod Kępnem

84 lata (ur. 1932 r.) Emilia Michalak – Joanka

83 lata (ur. 1933 r.) Aniela Marianna Górecka – Donaborów Czesława Lenart – Mroczeń Jan Musiał – Żurawiniec

82 lat (ur. 1934 r.) Franciszka Niechciał – Grębanin Kolonia Druga Anna Pośpiech – Słupia pod Kępnem Helena Julianna Udała – Jankowy

80 lat (ur. 1936 r.) Joachim Stanisław Kuropka – Baranów Marian Alojzy Maciejewski – Łęka Mroczeńska Helena Pliszka – Grębanin

Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w maju i czerwcu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


W Kronikarskim Zapisie W sobotę, 30 kwietnia w Mroczeniu odbył się II Lokalny Festiwal Smaku. Jego organizatorem było Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

MROCZEŃSKI FESTIWAL SMAKU Lokalny Festiwal Smaku organizowany jest w ramach porozumienia o współpracy jakie Gimnazjum podpisało z Kołem Gospodyń Wiejskich   w listopadzie ubiegłego roku. Jak każde tego typu wydarzenie również to wymagało sporego zaangażowania uczniów jak i Gospodyń. W Festiwalu Smaku wzięło  udział siedem grup uczniów, którzy pod okiem opiekunki z KGW przygotowali   menu. Tegoroczny festiwal odbywał się pod hasłem „Potrawy Regionalne Polski”. Każda z grup wcześniej wylosowała kuchnię, którą przygotowała  podczas tego wydarzenia. Do wyboru była kuchnia kujawska, kurpiowska, łowicka, Warmii i Mazur, mazowiecka, podhalańska, śląska i wielkopolska. Sobotnie wydarzenie uroczyście otwarła wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz dyrektor szkoły Andrzej Tyra wraz z przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Mroczeniu Barbarą Lipińską. Młodzież pod kierunkiem Pań KGW   przygotowuje tradycyjne potrawy polskie ucząc się przy tym gotować poznając tradycję i kulturę regionów. Staramy się aby nie zapomnieli skąd ich ród, gdzie żyją i jak to na naszej ziemi ma wyglądać – mówi A.Tyra.

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

PRZYGOTOWANIA OD SAMEGO RANA Uczniowie pod okiem opiekunek z KGW od godzin rannych przygotowywali potrawy, by jak najlepiej wypaść podczas festiwa-

Powroźnik – zachwycony dokonaniami uczniów. Widać zaangażowanie w tych dzieciach, które przygotowywały te dania. Chciałbym aby one w przyszłości znalazły miejsca w Gastronomiku, a przyszłościowo znalazły pracę choćby w moich szeregach, żeby mieć taką osobę z pasją, bo to widać w niektórych dzieciach, że chcą już coś w życiu robić, mają jakąś wskazówkę i żeby to wykorzystać w jak najlepszym momencie swojego życia – powiedział P. Powroźnik.  

A W FINALE – DEGUSTACJA

lu Smaku. Na specjalnie przygotowanych stołach można było znaleźć przepyszne produkty kojarzące się z danymi regionami kraju. Powołana została specjalna komisja oceniająca potrawy w szczególności pod względem smaku, ale również, co bardzo ważne, wyboru dań regionalnych. Ważnym punktem składowym oceny było przybranie stołu. Przewodniczącym jury był właściciel kępińskiej restauracji „P jak Pyszne”, która również wystawiała swoje potrawy, Paweł

Wszystkie dania przygotowane przez młodzież zasługiwały na uwagę jury, jednak najwięcej punktów zebrała kuchnia śląska i kujawska. W  czasie, gdy jury oceniało wykonane przez grupy potrawy, zaproszeni goście uczestniczyli w wystąpieniu szkolnego zespołu muzycznego. Po ogłoszeniu werdyktu,  wręczeniu dyplomów, każdy przybyły na Festiwal gość, mógł wziąć udział w degustacji przygotowanych potraw. Ciasteczkami własnej roboty częstowała wszystkich młodzież z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych ZSP Nr 1 w Kępnie. Kolejna edycja imprezy już za rok. Joanna Kaczorowska (rsud)


Kronikarz w Teatrze W niedzielne popołudnie, 24 kwietnia br., w sali gimnastycznej gimnazjum, odbyła się premiera sztuki wg scenariusza Anny Jakubowskiej, „O służącej, która pokochała kupca”. To już trzecia z kolei i – niestety – ostatnia w tym sezonie, prezentacja „Echa Pałacu” – grupy teatralnej działającej przy Gimnazjum w Mroczeniu.

PO TO JEST TEATR

Tym razem widzowie zostali porwani w bajkowy, dziewiętnastowieczny klimat. Akcja rozgrywa się w Rubinii, gdzie związek młodych ludzi miał być przypieczętowaniem pokoju zawartego między królestwem Patagonii i Rubinii. Temat sztuki wydaje się bardzo

klasyczny, ale został oparty o intrygę zamiany ról, trzymającą widza w napięciu. Jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się szczęśliwie. Spektakl wyreżyserowały opiekunki grupy: Elżbieta Ilska oraz Joanna Gruszka. W rolach głównych i drugoplanowych wystąpili: Julia Winiecka, Jakub Lempert, Kornelia Maciejewska, Dominika Gruszka, Kacper Fojtar, Roksana Janus, Wiktoria Zychla, Jakub Oszenda, Kacper Pomiankowski, Nikola

Czajkowska, Patrycja Jerczyńska, Martyna Cieślak i Beata Mejza. Każda z postaci świetnie wcieliła się w rolę, a widzowie na widowni mogli podziwiać kunszt aktorski przy pięknej dziewiętnastowiecznej scenografii, których współtwórcami były Panie: Agnieszka Sitek, Urszula Barteczka i  Małgorzata Mikoś. Piękne, epokowe stroje dodały sztuce niezwykłego uroku jak i oprawa muzyczna, przygotowana przez Pawła Hańczaka. Nie sposób zapomnieć o  ekipie technicznej, pracującej przy realizacji sztuki, składającej się z: Miłosza Kanclerza, Marcina Zająca, Tomasza Bąka, Przemysława Nierady i Kacpra Troski. Po przedstawieniu  dyrektor szkoły, Pan Andrzej Tyra oraz Wójt Gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek podziękowali młodym aktorom za wspaniałe wrażenia. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania złożyli na ręce Pań z Rady Programowej Teatru: Krystyny Lempert, Angeliki Janus, Iwony Oszendy, Edyty Kieszkowskiej i Danuty Kokot, bez pomocy których realizacja sztuki nie byłaby w pełni możliwa. Kurtyna opadła, ale emocje nie. Po spektaklu aktorzy w swoich pięknych strojach towarzyszyli gościom podczas poczęstunku przygotowane-

go przez rodziców. Wspólnie spędzony czas był okazją do rozmów, w czasie których nie szczędzono aktorom słów pochwał i prośby „o więcej”. Spontaniczne brawa publiczności w trakcie przedstawienia, jak i te nieustające po spektaklu, to dla młodego aktora najlepsza nagroda, najwyższa ocena i kolejne wyzwanie, aby dać z siebie wszystko. Dyrektor gimnazjum – Andrzej Tyra – zaprosił już na kolejną premierę, w nowym sezonie. Na razie nie możemy nic więcej zdradzić, tylko tyle, że będzie to na pewno miła niespodzianka.... Julia Winiecka

12 kwietnia w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem odbył się Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny. W przeglądzie wzięły udział cztery szkoły podstawowe z naszej gminy. Każda z nich starała się przedstawić ciekawe inscenizacje. Dzieci świetnie bawiły się  w teatr i aktorów. Każdy młody artysta otrzymał drobny upominek ufundowany przez Urząd Gminy w Baranowie.

WYGRAŁA „KRÓLEWNA ŚMIESZKA” Z GRĘBANINA I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Grębaninie. Uczniowie przygotowani przez Katarzynę Biegańską i Wiesławę Mamczak, wystawili spektakl pt. „Królewna Śmieszka”. II miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem przygotowani przez Beatę Chlipałę, przedstawili sztukę pt. „Wygrana”. III miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Donaborowie. Dzieci wystawiły sztukę pt. „Kopciuszek XXI wieku”. Reżyserem była Lidia Wojciechowska. IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Baranowie. Dzieci pod kierunkiem Sylwii Prygiel wystąpiły z przedstawieniem pt. „Poczekalnia”. Każdy zespół aktorów otrzymał dyplom i  nagrodę rzeczową ufundowaną przez Urząd Gminy. W komisji konkursowej zasiedli: Maria Jendro, Łucja Wieloch, Wiesław Walas oraz Emilia Błażejewska.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


Kronikarz Wśród Strażaków

BARANOWSKIE FLORIANKI Z NOWYM WOZEM BOJOWYM Na tę chwilę baranowscy druhowie czekali bardzo długo. 4 maja po uroczystej mszy św. ks. proboszcz Jerzy Kondal poświęcił ich nowe auto – ciężki wóz bojowy GCBA marki MAN. Teraz jednostka ma samochód lekki (SLRt Daewoo Lublin), średni (GBA Star 244) i ciężki (GCBA MAN TGM). Jest to samochód uterenowiony, z napędem 4x4, o  mocy silnika 290  KM, posiadający zbiornik wody o  pojemności 4700 l, autopompę o  wydajności 2700  l/min, sprzęt do ratownictwa technicznego, cztery aparaty ochrony dróg oddechowych, wyciągarkę elektryczną oraz szereg specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.  MAN kosztował prawie 750  tys. złotych z  czego 420 tys. wyłożyła Gmina.

POSPRZĄTALI MURATOR 16 kwietnia br. po raz kolejny mieszkańcy Osiedla Murator spotkali się, aby posprzątać okoliczne tereny. Udział w akcji wzięli zarówno dorośli, jak i dzieci, którzy wyposażeni w worki i rękawice wyruszyli na sprzątanie naszej okolicy. Podobnie jak w ubiegłym roku, zebrano mnóstwo śmieci, wśród których znalazły się opony, część samochodu, kanapa, materiały budowlane itp. Całą akcję czynnie wspierali strażacy z jednostki

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Baranów Osiedle Murator. Na zakończenie, po ciężkiej pracy każdy z uczestników mógł posilić się kiełbaską z ogniska. Szkoda, że tak niewielu mieszkańców włączyło się w akcję sprzątania. Co roku dzięki takiemu przedsięwzięciu zbiera się bardzo dużo śmieci, ale niestety ich liczba nie maleje; na miejsce zebranych wyrzucane są nowe. Pamiętajmy, aby zadbać o nasze otoczenie. (iw)


Sportowe Okruchy Wiosenne wyniki reprezentantów mroczeńskiego gimnazjum są najlepszym argumentem o sensowności utworzenia w tej szkole klasy o profilu sportowym. Po prostu utalentowana sportowo młodzież wreszcie ma wybór i wybiera Mroczeń zamiast Kępna. A dobra praca nauczycieli – trenerów robi swoje. Piłkarze Jerzego Mosia zdominowali rozgrywki w naszym rejonie w swojej kategorii gimnazjów i awansowali do trzech finałów wojewódzkich. Finał Gimnazjady rozegrany został po zamknięciu numeru.

TRZY FINAŁY WIELKOPOLSKI FUTBOLISTÓW Z MROCZEŃSKIEGO GIMNAZJUM Finał wojewódzki turnieju ,,Coca Cola Cup 2016” 17 maja uczniowie naszej szkoły rozgrywali III etap turnieju ,,Coca Cola Cup 2016”, który był finałowym etapem rozgrywek wojewódzkich. Uczniowie naszej szkoły rozegrali bardzo dobry turniej i do ostatniego meczu mieli szansę awansu do finału makroregionu północno-zachodniego. Turniej nasz zespół rozpoczął wspaniale, pokonaliśmy 2:1 reprezentację SMS Gimnazjum Nr 6 w Koninie. Wszyscy opiekunowie, trenerzy orzekli że był to najlepszy mecz turnieju. Zajęliśmy w tym finale 3. miejsce. Reprezentacja naszej szkoły na tym turnieju: Patryk Lubowski, Jakub Kupczak, Karol Sadura, Jakub Gogół, Oskar Bentkowski, Mateusz Dyduch, Kacper Małolepszy, Kacper Fojtar, Dominik Kalis, Adrian Bystry. We wcześniejszych etapach udział bra-

li obecnie kontuzjowani: Bartek Rabiega i Krystian Skiba. Reprezentacja naszej szkoły zanotowała w tym roku najlepszy występ w szesnastoletniej historii tego turnieju, a w ostatnim meczu z gimnazjum z Kalisza była bardzo bliska zwycięstwa, które dałoby awans do kolejnej IV rundy turnieju. MJ

Finał wojewódzki turnieju ,,PIŁKARSKA KADRA CZEKA” 18 maja na stadionie KS ,,Polonia” w Środzie Wlkp. spotkali się zwycięzcy czterech rejonów Wielkopolski – zespoły klubowe lub szkolne: Górnik Konin, Sparta Szamotuły, Polonia Środa Wlkp. i drużyna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu – rocznik 2001 i młodsi.

W tak doborowej stawce nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie. W turnieju rozgrywanym na boisku trawiastym systemem ,,każdy z każdym” nasi chłopcy rozegrali dwa bardzo dobre spotkania wygrywając z faworyzowanymi zespołami z Konina i Środy Wlkp. W  każdym z tych spotkań chłopcy grali bardzo dobrze w defensywie i bardzo skutecznie w ataku. W turnieju wszystkie zespoły musiały uznać wyższość Sparty Szamotuły zdecydowanie najlepszej drużyny tych zawodów. Wicemistrzowie Wielkopolski turnieju ,,Piłkarska Kadra Czeka”: Patryk Lubowski (bramkarz), Jakub Kupczak, Dominik Kalis, Mateusz Brzeziński, Łukasz Maciejewski, (obrońcy), Kacper Fojtar, Bartosz Górecki, Łukasz Barczak, Sebastian Krawczyk, Bartosz Białek, Adrian Rzepka, (pomocnicy), Mateusz Dyduch, Krystian Gruszka, Kacper Małolepszy (napastnicy) JM

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Pingpongowe Obrachunki 23 kwietnia w mroczeńskim Domu Strażaka rozegrano finałowy turniej Sołeckiej Ligi Tenisa Stołowego. Naszą Sołecką Ligę Tenisa Stołowego spośród podobnych przedsięwzięć w rejonie wyróżnia oryginalna formuła. Czasem to ona właśnie stanowi najtrudniejszy dla uczestników „mecz”. Dla niektórych – nie do wygrania. Dlatego ogromne brawa i szacunek dla zespołów, które stawiły się na starcie finałowego turnieju: Mroczenia, Baranowa i Słupi.

ZŁOTO DLA PINGPONGISTÓW ZE SŁUPI Każda drużyna powinna składać się z dwóch dorosłych panów, seniora + 45, juniora i pani. Popatrzmy na Baranów. Konstrukcja tego zespołu rozsypałaby się jak domek z kart, gdyby nie determinacja rodziny Siberów. W turniejowe szranki stanął tata – Henryk, syn Emil i mama Ola. - Bardzo chcieliśmy zagrać w  tych finałach. Trenowaliśmy mocno, ale u  nas z miejscem na trening jest chyba najgorzej w całej Gminie. Dołączył Sławek Kwapisz i dzięki dobrej grze całej drużyny wskoczyliśmy na podium zajmując II miejsce. Osobne słowo należy się słupianom. Jak zawsze świetnie przygotowani, a mając w swoich szeregach takie tuzy jak Władek Kącki, Bogdan Górecki czy Bartek Górecki, od początku stawiani byli w roli faworyta. I  nie ulegli presji. Wygrali pewnie, w ładnym stylu. Ozdobą zawodów były pojedynki pań. Czemu nikt nie nagrał meczu między Iwoną Białek ze Słupi i Alą Nawrot z Mroczenia? A Ola Sibera? A ekscytujące, rodzinne w większości, miksty? Spójrzmy jeszcze na gospodarzy. Tym razem klan Rabiegów reprezentował najmłodszy – Tobiasz. Przy wsparciu Ireneusza Dudziaka i Rafała Wawrzyniaka nie dali jednak rady ani Słupi, ani Baranowowi. Ale żadnego meczu nie oddali bez walki. Na koniec warto podkreślić, że mroczeńskie zawody odbyły się w dyskotece, bo nasza gmina wciąż czeka na dużą przestronną salę mogącą pomieścić wszystkie zespoły. Optymistyczne natomiast jest to, że gospodarze jak zwykle spisali się doskonale (dziękujemy,

panie sołtysie), o wspaniałe nagrody postarała się p. Wójt, a gracze dorzucili niezwykłe emocje i sportowy kunszt. Warto również zwrócić uwagę na wzorową pracę obu arbitrów. Alojzy Piasecki i Eligiusz Pilarek nie dali się ponieść złym emocjom, dzięki czemu cały turniej mógł bez przeszkód dobrnąć do mety w przyjaznej sportowej atmosferze. Warto też podkreślić, że najmłodsi uczestnicy zawodów pierwsze pingpongowe kroki stawiali właśnie w naszej lidze. I wszyscy wyżej wymienieni mogą się już pochwalić albo medalem, albo udziałem w turnieju finałowym Mistrzostw Wielkopolski. I to jest prawdziwa zdobycz i wartość przedsięwzięcia, które narodziło się cztery lata temu.

Turniej finałowy gminnej drużynowej ligi tenisa stołowego Mroczeń, 23 kwietnia 2016 1.Słupia, 2. Baranów, 3. Mroczeń SŁUPIA: Bogdan Górecki, Jacek Kosmalski, Władysław Kącki, Jakub Pawlak, Bartek Górecki, Iwona Białek. BARANÓW: Piotr Korczak, Henryk Sibera, Sławomir Kwapisz, Aleksandra Sibera, Emil Sibera MROCZEŃ: Rafał Wawrzyniak, Ireneusz Dudziak, Alicja Nawrot, Tobiasz Rabiega.

SUPERPUCHAR DLA PIOTRA KORCZAKA 6 maja w Łęce Mroczeńskiej rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym.

WYNIKI Panie

1. Marta Parzonka-Adamska, 2. Milena Winiarska, 3. Justyna Malinowska, 4. Marlena Ciurys, 5. Aleksandra Sibera Panowie 15-35 1.Tobiasz Rabiega, 2.Jakub Piasecki  Panowie 36-50 Piotr Korczak  Panowie pow. 50 1.Henryk Sibera, 2.Władysław Kącki, 3.Jacek Kosmalski

Superpuchar Wójta Gminy Baranów (kat. open)

PIOTR KORCZAK

14

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty Szanowni Państwo!

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Baranów informuje, o możliwości składania WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Do składania wniosków uprawnieni są właściciele nieruchomości z terenu Powiatu Kępińskiego, w tym Gminy Baranów, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Wnioski wraz z załącznikami należy składać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2016 roku w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, z której przewiduje się usunięcie wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania oraz realizacji wniosków o wykonanie usługi na usuwanie azbestu, a także sposobu finansowania zadania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na jego wykonanie określa Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Kępnie Nr 99.V.2016 z dnia 16 marca 2016 roku, p.n. Regulamin realizacji zadania „Usuwanie z terenu Powiatu Kępińskiego wyrobów zawierających azbest”. Regulamin realizacji zadania oraz formularze wniosku na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest jest dostępny na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Urzędu Gminy w Baranowie www.baranow.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21 – pok. nr 302, tel. 627810432. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

W imieniu Mateusza, rodziny Mateusza oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów serdecznie Wszystkim dziękujemy za włączenie się do akcji zbierania plastikowych nakrętek, ogromne zaangażowanie i wspieranie te j pięknej inicjatywy. Pieniądze ze sprzedanych nakrętek przeznaczane są na opłacenie części rehabilitacji, którą Mateusz musi mieć wykonywaną codziennie. Plastikowe nakrętki zbieramy od 2011 r. Z biegiem upływającego czasu nasza akcja trochę przycichła. Teraz, gdy zbliża się lato i wzmożony popyt na wodę, napoje i soki, które posiadają nakrętki, gorąco prosimy każdego z Was o pomoc, o włączenie się do akcji zbierania nakrętek. W 2012 roku zebraliśmy ok. 5 ton nakrętek, pobijmy swój własny rekord, udowodnijmy sobie i innym, że RAZEM posiadamy ogromną siłę, pomagamy sobie wzajemnie i dbamy o nasze środowisko. Zbieramy plastikowe zakrętki po płynach, napojach, wodach, sokach i chemii gospodarczej. Ważne, by nakrętki nie posiadały metalowych ani papierowych elementów. Nakrętki można dostarczyć do Urzędu Gminy w Baranowie (pokój 102) w dniach: poniedziałek 10:00–18:00 wtorek–piątek 8:00–16:00 N.G.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje że jest prowadzony Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i rodzin dotkniętych przemocą. Punkt będzie działał w  drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie UG Baranów w pokoju 103 w godzinach 16-17. CZYNNE W DNIACH: 09.02.16,     08.03.16,     12.04.16,     10.05.16,     07.06.16,     05.07.16, 09.08.16,     13.09.16,     11.10.16,  08.11.16,     13.12.16.

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie Cudze chwalicie, Swego nie znacie/ Sami nie wiecie, Co posiadacie Co zrobić, by zabarwione gorzką ironią zdanie, zapisane prawie dwa wieki temu przez Stanisława Jachowicza, pozbawić złowróżbnej mocy i aktualności? Ano pochwalić się przed tymi, którzy tworzą miejsca pracy i rzetelnie płacą podatki. Z tego tortu bowiem samorząd może wykrawać coraz większe kawałki na sport, edukację, inwestycje. I dlatego nasza gmina stawiana jest nie tylko w rzędzie najbogatszych w regionie, ale i najbardziej kreatywnych. W piątek 8 kwietnia w „Baranowskiej Chacie” biznesmeni z naszej Gminy zaproszeni przez wójta Bogumiłę Lewandowską-Siwek, mogli naocznie przekonać się jak pięknie ich podatki służą również rozwojowi talentów naszej młodzieży.

BARANOWSKI BUSINESS MEETING Tego wieczoru pani wójt przedzierzgnęła się również w moderatorkę. Objaśniała zebranym prezentację multimedialną na temat zmian jakie zaistniały w gminie przez ostatnie 25 lat, komentowała na gorąco kolejne sekwencje spotkania, przedstawiła problemy związane z ochroną środowiska (nieszczęsne spalanie śmieci!), przeanalizowała gminny budżet. Komentarzowi towarzyszyły żywe obrazy. Gdy mówiła o wspieranemu przez samorząd programowi nauki tańca w naszych szkołach – na parkiecie pojawili się artyści z  Baranowskiego Studia Tańca, gdy przekonywała do zalet nauki gry na instrumentach – do akcji wkroczyli mali muzycy ze stowarzyszenia „Nutka”. Wszystkich zaś zauroczył występ uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła

II w Mroczeniu. Bardzo wszechstronny i rewelacyjnie wykonany. Od piosenki Pink, przez muzyczny motyw z filmu „Titanic” My Heart Will Go On, aż po żywiołowy pokaz aerobiku. Punktem kulminacyjnym wieczoru były zaś życzenia złożone na ręce Jerzego Stempina z okazji jubileuszu jego firmy. – Drogi Jerzy, 50 lat temu byłeś pierwszy, byłeś prawdziwym prekursorem prywatnych działań gospodarczych. I na pewno wielu z obecnych dziś tu zainspirowałeś. Dziękuję Ci za to. A sala odpowiedziała burzą oklasków. Później zmieniono radykalnie nastrój. Przy muzyce zespołu „Wielebny Blues Band” można zapomnieć nie tylko o podatkach i wydatkach, ale wręcz o całym świecie. (ems)

Gmina wspiera program nauki gry na instrumentach…

…i nauki tańca. Zajęcia odbywają się we wszystkich szkołach

Artystyczna prezentacja Gimnazjum pełna wdzięku

…. urody i ognia

co wspaniale dostrzegli goście

Przy muzyce zespołu „Wielebny Blues Band” można zapomnieć nie tylko o podatkach i wydatkach, ale wręcz o całym świecie.

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Jurku, byłeś prekursorem

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 26  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 26  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement