__MAIN_TEXT__

Page 1

Urząd Gminy w Baranowie zaprasza do wspólnego redagowania albumu fotograficznego

„Nasza Gmina Wczoraj i Dziś”. Z góry dziękujemy za użyczone fotografie. Po zeskanowaniu niezwłocznie je zwrócimy. Można je przynosić do sekretariatu Urzędu Gminy. Każda z tych fotografii wiąże się zapewne z jakimś ważnym wydarzeniem. Każde jest ważne. Przejrzyjcie więc swoje rodzinne archiwa.

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Zapraszamy do współpracy.

Nr 7 (25) I styczeń/luty 2016 r.

WESOŁEGO ALLELUJA

Niech radosne Alleluja będzie dla Was Ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

W NUMERZE POLECAMY: 500+ po baranowsku (str. 3) // Historyczny moment (str. 4-5) // // Nowy wóz dla baranowskich strażaków (str. 7) // Śniadanie po raz dwudziesty (str. 9) // Co z naborem do pierwszych klas? (str. 10) // Słupianki mistrzyniami powiatu (str. 13)


Na Starcie

NIE TYLKO DROGI I CHODNIKI Radni opozycyjni starali się za wszelką cenę zahamować inwestycję oświatowo-sportową w Baranowie. Nawet rzutem na taśmę odczytali pismo, w którym postulowali, aby zamiast tego kompleksu wybudować drogi, drogi, drogi i chodniki. Nawet pani radna, która jest nauczycielką wnosiła, aby priorytetem były drogi, a nie szkoła. To pismo, które jest kilkustronicową listą marzeń, potrzeb i wszystkich jeszcze niezrealizowanych remontów i inwestycji drogowych w całej Gminie Baranów, nie będzie publikowane w tym Kronikarzu, ponieważ nie byłoby miejsca na inne artykuły. Ale ja zgadzam się z tymi potrzebami, tylko radni oponenci zapomnieli, że zadanie własne gminy to nie tylko drogi i chodniki. Budżet musimy również dzielić na oświatę (ok. 35%), sport, pomoc społeczną, OSP, program senioralny, remonty domów ludowych, mieszkań komunalnych i wiele wiele innych zadań.

KROK W STRONĘ NOWEJ SZKOŁY Na dzień dzisiejszy mamy wybraną wizualizację nowego kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie i bardzo się cieszę, że prace już postępują. Mam nadzieję, że 1 września 2018 roku dzieci pomaszerują do nowej szkoły. Dziękuję serdecznie Księdzu Proboszczowi Jerzemu Kondalowi, który z ogromną wyrozumiałością i bez przeszkód zaakceptował sprzedaż gruntów pod tę inwestycję. Bardzo się również cieszę, że wreszcie w tym roku Druhowie OSP w Baranowie doczekali się nowego wozu bojowego. Jest to MAN o napę-

dzie 4x4, z nowoczesnym wyposażeniem do ratownictwa technicznego, o mocy 290KM. OSP w Baranowie, to najbardziej wyróżniająca się jednostka w powiecie kępińskim. Działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i przez minione cztery lata strażacy z Baranowa byli najczęściej wzywanymi ochotnikami do wsparcia zawodowych strażaków. Wyjeżdżali ponad 360 razy i jesteśmy z nich bardzo dumni, bo nie zapomnijmy, że to tylko ochotnicy, którzy pracują w różnych zakładach pracy.

NOWY BUDŻET NA MIARĘ NASZYCH AMBICJI W minionym 2015 roku zrealizowaliśmy budżet w prawie stu procentach i chociaż tegoroczny jest bardzo ambitny, to postaramy się go zrealizować podobnie. Jest w nim zakończenie budowy sali sportowej w Donaborowie, droga wraz ze ścieżką rowerową Grębanin-Żurawiniec, droga w Mariance Mroczeńskiej, na Muratorze, w Łęce Mroczeńskiej, ścieżka rowerowa Joanka-Mroczeń, rozpoczęcie budowy przedszkola w Mroczeniu, kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie, remont budynku komunalnego w Żurawińcu i w Mroczeniu, remont domu wielofunkcyjnego na Muratorze, chodniki w Słupi i wiele wiele innych. 7 marca 2016 roku zainicjowałam na prośbę Mieszkańców Mroczenia spotkanie z Dyrektorami GDDKiA w Poznaniu na temat ścieżki rowerowej Baranów-Mroczeń. Za zgodą moich radnych zadeklarowałam

BUDŻETOWE OBRACHUNKI Miniony rok w liczbach Dochody budżetowe w wysokości 30.344.660,13 zł, w tym: • dochody bieżące – 27.332.540,19 zł, • dochody majątkowe – 3.012.119,94 zł Wydatki budżetowe w wysokości 28.042.686,52 zł, w tym: • wydatki bieżące – 21.058.358,53 zł, • wydatki majątkowe – 6.984.327,99 zł, Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło 3.470.000 zł, tj. 11,44% Bieżący rok w liczbach Plan dochodów budżetowych na 2016 rok wynosi 29.152.342,24 zł, w tym: • dochody bieżące – 26.584.403,24 zł, • dochody majątkowe – 2.567.939,00 zł Plan wydatków budżetowych na 2016 rok wynosi 28.582.342,24 zł, w tym: • wydatki bieżące – 20.650.020,56 zł, • wydatki majątkowe – 7.932.321,68 zł,

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

współfinansowanie tego zadania, ale niestety... Klucz priorytetów drogowych w GDDKiA jest bardzo zagadkowy, nieznany przeciętnemu Kowalskiemu i tak naprawdę wszystkie decyzje czy ich zmiana odbywa się tylko na

Jedne z większych inwestycji 2016 roku: • Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej • Budowa drogi Żurawiniec - Grębanin • Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych • Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie • Odwodnienie placu przy ZS w Łęce Mroczeńskiej • Budowa przedszkola i żłobka w Mroczeniu • Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego • Budowa sali gimnastycznej w Donaborowie

Marzena Żłobińska, Skarbnik Gminy Baranów

szczeblu centralnym czyli w Warszawie. Ale ja na tym nie poprzestanę i następną wizytę odbędę w GDDKiA i w Ministerstwie w Warszawie. Chciałabym, aby wszyscy nasi Mieszkańcy bezpiecznie poruszali się rowerami po całej Gminie Baranów. Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów


Gorący Temat

RODZINA 500 PLUS PO BARANOWSKU Od 1 kwietnia 2016 roku wejdzie w życie program RODZINA 500 PLUS. Świadczenie otrzyma każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci w kwocie 500 zł na drugie dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,- zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina na pierwsze lub jedyne dziecko. Z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto. Gmina Baranów przygotowuje się do wypłaty tego programu bardzo sumiennie, aby od 1 kwietnia zapewnić prawidłową i terminową realizację świadczenia. W większości gmin w Polsce i w Baranowie również świadczenie to będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS). Nowa

Pani Kierownik Małgorzata Wiśniewska przygotowuje nowe pomieszczenie do przyjęcia petentów, które znajdować się będzie po lewej stronie na parterze urzędu (biblioteka) oraz ogłasza nabór na pracownika, który obsługiwać będzie ten program. Bardzo proszę Mieszkańców Gminy Baranów o cierpliwość i wyrozumiałość. Wszyscy uczymy się nowego zadania, ale mamy dużo czasu, aby do tego rzetelnie się przygotować. Wnioski osobiście lub przez Internet będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.

W kolejnych miesiącach (od lipca) świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, ponieważ okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Więcej informacji zamieszczone jest na naszej stronie BIP Gminy Baranów. A więc START! Bogumiła Lewandowska-Siwek, Wójt Gminy Baranów

NOWE TWARZE W URZĘDZIE Kronikarz rozmawia z Małgorzatą Wiśniewską, która od początku marca kieruje baranowskim GOPSEM

WSZYSCY SŁUŻĄ POMOCĄ – Pełni pani obowiązki kierownika baranowskiego GOPS-u raptem kilkanaście dni, a już musi się zmierzyć z największym zadaniem w dziejach tej placówki. Od czego Pani zaczęła? – Obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnię od 01.03.br. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Baranowie pracuję od 15 września 2015  r. Dotychczas na stanowisku pracownika socjalnego. Jestem pracownikiem z wieloletnim stażem pracy zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak również w instytucji samorządu wojewódzkiego. W  związku z

wprowadzeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym koniecznością realizacji zadań w zakresie przyznawania i wypłacania tego świadczenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie obecnie jest w trakcie przygotowań do realizacji tego zadania. Ogłoszono nabór na stanowisko referenta, jesteśmy w trakcie adaptacji pomieszczeń po bibliotece gminnej, jak również zakupu niezbędnego wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania. – Ilu mieszkańców naszej Gminy może skorzystać z tego programu?

– Około 500 rodzin. – Ilu pani podwładnych będzie obsługiwać ten program? – Dwie osoby. Nabór dotyczy jednej z osób, która będzie obsługiwać ten program. Druga to jeden z obecnych pracowników GOPS, ewentualnie stażysta. Ale zapewniam, że wszyscy pracownicy GOPS będą służyć pomocą w przygotowaniu wniosku w skompletowaniu dokumentów. rozmawiał (es)

ILONA SKIBA SEKRETARZEM GMINY – Z dniem 15 marca 2016 r. pełnię funkcję sekretarza gminy Baranów i jednocześnie jestem kierownikiem referatu organizacyjnego Urzędu Gminy w Baranowie. To dla mnie nowe doświadczenie. Postaram się dobrze pracować na rzecz lokalnej społeczności. Poprzednio pracowałam na stanowisku Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie. Do zakresu obowiązków sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: 1. kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego; 2. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej; 3. opracowywanie projektów Regulaminów obowiązujących w Urzędzie;

4. opracowywanie projektów podziału referatów na poszczególne stanowiska pracy; 5. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiska pracy  w porozumieniu z kierownikami referatów; 6. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr; 7. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu; 8. nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania interesantów; 9. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem projektów uchwał; 10. zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego; 11. wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Wójta; 12. koordynowanie spraw związanych z wyborami Prezydenckimi, do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego, Rady Gmi-

ny, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa i przeprowadzeniem referendum na terenie Gminy; 13. koordynowanie i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych, 14. potwierdzenie własnoręczności podpisu; 15. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy; 16. wykonywanie czynności pracodawcy wobec Wójta w zakresie zgodnym z prawem pracy. Do zadań Sekretarza należy również utrzymywanie bieżących kontaktów   z przedstawicielami środków masowego przekazu. Ilona Skiba jest mężatką, ma dwoje dzieci (cztery i osiem lat). Pasjonuje się fotografią i wędkarstwem. Jej największe trofeum to karp o wadze 6,300 kg złowiony na „bata” czyli wędce bez kołowrotka. (es) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


Kronikarz w Historycznej Chwili Batalia o tę inwestycję trwała bardzo długo, a jej pierwsza odsłona zamknięta została wraz ze styczniową uchwałą budżetową uruchamiającą środki na budowę w Baranowie kompleksu edukacyjno-sportowego. Tworzyć go będzie nowa szkoła i hala sportowa. 1 marca 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej tej budowy. Sąd Konkursowy w składzie (arch. Karolina Żurek, (przewodnicząca), arch. Andrzej Zora, Halina Drobina, Teresa Mazurkiewicz, Anna Bączek (sekretarz), przyznał I nagrodę w wysokości 12 000,00 złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki pracy wykonanej przez firmę IIIXSKAK POLAND Sp. z o.o. ze Szczecina

JESTEŚMY W HISTORYCZNYM MOMENCIE Czytelność i funkcjonalność Nagrodę przyznano za funkcjonalnie korzystne relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi częściami kompleksu. Zaletą

Przewodnicząca komisji uzasadnia wybór

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

pracy jest czytelność – klarowność układu funkcjonalno-przestrzennego. Skośne ściany zewnętrzne wprowadzają dynamizm do zaprojektowanego układu i pozwalają na uzyskanie lepszego doświetlenia pomiesz-

czeń szkolnych. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest zlokalizowanie planowanej auli w sąsiedztwie zielonego, przeszklonego atrium. Ponadto walorem pracy jest sposób kształtowania elementów zagospodarowania terenu, usytuowanie poszczególnych brył kompleksu względem siebie oraz wpisanie wielofunkcyjnego placu przed szkołą w otaczającą zabudowę. Jego wielkość koresponduje ze skalą kompleksu. Wyrazisty, dość głęboki podcień, widoczny z placu przed szkołą, w sposób jednoznaczny wskazuje strefę wejścia głównego. Praca w interesujący sposób przedstawia koncepcję syntetycznego ujęcia wyglądu elewacji. Kształt brył został podkreślony w harmonijnym przejściu jednej płaszczyzny w drugą płaszczyznę – sąsiednią – uzasadniała wybór przewodnicząca komisji Karolina Żurek. Trzeba przyznać, że przedstawiona tego dnia wizualizacja projektu zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. – Jestem bardzo szczęśliwa. To fantastyczny projekt, który łączy to, co w szkole musi być tradycyjne z nowoczesnym spojrzeniem w XXI wiek. 20 lat temu, w 1996 r.

To szkoła na miarę XXI wieku – mówi T. Mazurkiewicz


Kronikarz w Historycznej Chwili

wybudowano w Baranowie nową szkołę. Sukcesywnie doszliśmy w niej do ośmioklasowego systemu nauczania. Teraz po 20 latach znowu mamy taką perspektywę, że może znowu będzie osiem klas i także w nowym budynku – oceniła projekt Teresa Mazurkiewicz, dyrektor szkoły.

Będziemy rozmawiać

Komisja dokonała wyboru

– Oczywiście zauważamy też problemy. Zasadnicze zalecenia Sądu Konkursowego do pracy będą dotyczyć dachów, tj.: sposobu ich kształtowania, odprowadzania wody oraz zapewnienia skutecznej i nieuciążliwej konserwacji. Ponadto zalecenia związane będą z przyjęciem optymalnych rozwiązań materiałowych dachów i ścian elewacji, mając na względzie wielkości brył, proporcje oraz wygląd zewnętrzny kompleksu jako przyjaznego i zapraszającego użytkowników – mówi Halina Drobina – kierownik Referatu Inwestycji UG w Baranowie. – Ta praca także mi najbardziej przypadła do gustu. Zwłaszcza jeśli chodzi o wewnętrzne rozmieszczenie klas lekcyjnych. Rozrysowanie wnętrza zarówno szkoły, przedszkola, jak i hali sportowej bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o architekturę zewnętrzną, to będziemy z projektantem jeszcze rozmawiać – powiedziała Bogumiła Lewandowska-Siwek. Projekt kompleksu rzeczywiście wygląda imponująco. Jesteśmy w historycznym momencie. W optymistycznym wariancie pierwsze prace mogą się zacząć na początku 2017 r. Do nowej szkoły dzieci pójdą jesienią 2018. Planuje się, że w szkolnych ławkach zasiądzie około 220 uczniów. Gmina na ten cel przeznaczyła 15 milionów zł. (es) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


W Kronikarskim Zapisie Utworzony w maju 2015 r. Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Promocji i Sportu może pochwalić się niezłym, jak na niespełna rok działania, dorobkiem. W tym okresie złożono 11 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mln 075 tys. zł. Wartość całkowita projektów to ponad 3 mln 458 tys. zł. Do tej pory udało się pozyskać 1 211 751,00 zł.

NOWEMU REFERATOWI WKRÓTCE STUKNIE ROCZEK Rok 2015 przyniósł jednostkom samorządu terytorialnego nowe możliwości pozyskiwania środków pieniężnych. Co najważniejsze zostały uruchomione pierwsze konkursy w ramach programów operacyjnych nowego okresu finansowania. W związku z tak dużą szansą aplikowania o fundusze zewnętrzne w maju 2015 wójt Gminy Baranów powołał Referat Rozwoju Gminy, Promocji i Sportu.

zadanie. Referat ten zajmuje się również organizacją imprez sportowych i kulturalnych. Do niego należy np. przygotowanie Dni Baranowa, Baranowskiego Lata w Siodle czy Pleneru Malarskiego – wyjaśnia Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska. W tym czasie złożono 11 wniosków o dofinansowanie. Pozytywnie zakończyły się starania o dofinansowanie remontu drogi Żura-

Referat nawiązał współpracę z naszymi parafiami. Parafia w Baranowie wnioskuje o środki na malowanie prezbiterium a Parafia w Donaborowie o dofinansowanie na wymianę podłogi w Kościele

Czteroosobowym (Mirosław Sokołowski, Bartosz Malinowski, Marta Parzonka-Adamska) zespołem kieruje Katarzyna Kucharska. – Najważniejsze zadanie jakie przed nimi postawiłam, to szukanie rożnych sposobów i źródeł dofinansowywania naszych projektów. Od dróg po kulturę. Ale to niejedyne ich

winiec – Grębanin (1 118 539,00), usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy (Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związanych z występowaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Baranów: prewencja i profilaktyka) oraz naukę pływania dla klas III wszystkich szkół podstawowych. – Jak

widać pracujemy nad wnioskami dotyczącymi infrastruktury (wspomniany remont drogi czy prace konserwatorskie w gimnazjum w Mroczeniu), bezpieczeństwa (wspomniany barszcz Sosnowskiego czy samochód bojowy dla OSP w Słupi pod Kępnem), ochrony środowiska (opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej), sportu. Dodatkowo referat rozpoczął współpracę z parafiami, które starają się o uzyskanie funduszy na prace remontowe (konserwatorskie) restauratorskie w kościołach – wylicza kierownik Referatu – Katarzyna Kucharska. W ostatnich dniach Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę rankingową programu Wydarzenia artystyczne 2016 – Sztuki wizualne. – Jesteśmy bardzo dumni, bo nasz projekt pn. „Niech sztuka trafia pod strzechy. Kultura – Tradycja – Duma”. uplasował się na 9. miejscu wśród kilkuset wniosków z całego kraju. Czekamy na ostateczną decyzję, gdyż podmiotom aplikującym przysługuje jeszcze prawo do odwołania – informuje Katarzyna Kucharska. Wartość projektu wynosi 44 600,00 zł, a dotyczy on malarstwa Piotra Potworowskiego. Zainteresowanych zapraszam latem do Grębanina, bo tam zaplanowaliśmy niezwykłe widowisko – zachęca pani kierownik. (ems)

4 lutego 2016 roku starosta kępiński zorganizował spotkanie z wójtami gmin powiatu kępińskiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie, a tematem wspólne wykonanie inwestycji drogowych na terenie poszczególnych gmin.

INWESTYCJE WE WSPÓŁPRACY ZE STAROSTĄ W spotkaniu uczestniczyli ze strony powiatu – członkowie Zarządu Powiatu ze Starostą na czele, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, ze strony gminy Baranów – Wójt Gminy Baranów, Skarbnik Gminy oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Ustalono, że w 2016 roku na terenie Gminy Baranów wspólnie z Powiatem zostaną wykonane następujące inwestycje drogowe: 1) Przebudowa drogi gminnej nr G859894 Grębanin – Żurawiniec (Gmina uzyska

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

50% dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019), 2) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Mroczeń – Joanka, 3) Dokończenie budowy chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na ulicy Szerokiej w miejscowości Słupia pod Kępnem, 4) Budowa chodnika na ulicy Leśnej w miejscowości Słupia pod Kępnem na odcinku od drogi krajowej nr 11 do bloków. (es)


Kronikarz Wśród Strażaków W poniedziałek 1 lutego OSP delegacja OSP Baranów w składzie: prezes Arkadiusz Krawczyk, naczelnik Bartosz Trąpczyński, skarbnik Karol Trąpczyński i sekretarz Sylwia Szmaja, pojechali do Kielc po odbiór nowego ciężkiego samochodu bojowego GCBA marki MAN.

WRESZCIE JEST! W ciągu dwóch kolejnych dni samochód został doposażony w resztę sprzętu i zgłoszony na podział bojowy. Tak więc teraz jednostka ma samochód lekki (SLRt Daewoo Lublin), średni (GBA Star 244) i ciężki (GCBA MAN TGM). Jest to samochód uterenowiony, z napędem 4x4, o mocy silnika 290 KM, posiadający zbiornik wody o pojemności 4700 l, autopompę o wydajności 2700 l/min, sprzęt do ratownictwa technicznego, cztery aparaty ochrony dróg oddechowych, wyciągarkę elektryczną oraz szereg specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.  MAN kosztował prawie 750 tys. złotych z czego 420 tys. wyłożyła Gmina. Nowy wóz bojowy MAN GCBA przeszedł już chrzest bojowy. Sprawdził się znakomicie w akcji gaszenia pożaru zabudowań gospodarczych w Grębaninie.

Problemy rozwiązujemy na bieżąco – zapewnia nowy prezes OSP Baranów Arkadiusz Krawczyk

– Panie prezesie, po co baranowskim strażakom takie auto? Staraliście się o nie długie lata, ale pewnie znajdą się i tacy, którzy teraz powiedzą, że za duże i za drogie. – Nie słyszałem narzekań, a takie auto musi

po prostu kosztować. Ten nabytek polepszy bezpieczeństwo mieszkańców i przedsiębiorców. Przypomnę nieskromnie, że nasza jednostka i jest jedną z wyróżniających się w powiecie kępińskim i działa w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Wg statystyk Komendy Powiatowej przez minione cztery lata strażacy z Baranowa byli najczęściej wzywani do wsparcia zawodowych strażaków. Wyjeżdżali ponad 360 razy i ugasili 118 pożarów. Warto zaznaczyć, że w dalszym ciągu jesteśmy strażakami-ochotnikami, każdy z nas gdzieś pracuje, ale nie zdarzyło się, byśmy nie wyjechali na wezwanie do pożaru czy wypadku.

poparciu ze strony wójt Bogumiły Lewandowskiej-Siwek, mogliśmy liczyć również na wsparcie ówczesnej minister i senator Andżeliki Możdżanowskiej. Dzięki niej i wielu sponsorom zdobyliśmy brakującą kwotę.

– Podobno ten wóz miał wjechać do waszego garażu już kilka lat temu – Na szczęście to już historia. Nie wszystko od nas zależało. A nowe auto mamy dzięki

– A kiedy poświęcenie nowego wozu? – 4 maja we Florianki po mszy o godz. 18.00 na placu przed kościołem w Baranowie rozmawiał (ems)

– Najpilniejsze zadanie w tej kadencji? – Problemów jest bez liku, ale staramy się rozwiązywać je na bieżąco. Na pewno wyzwaniem dla nas wszystkich będzie przypadająca w przyszłym roku 90. rocznica naszej jednostki. Musimy godnie uczcić tę rocznicę. A jeszcze w tym roku, 25 czerwca, zorganizujemy w Baranowie na Orliku festyn strażacki dla dzieci.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach

REKOLEKCJE W dniach 22-24 lutego 2016r. w szkole w Łęce Mroczeńskiej odbywały się rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. Wojciech Erenc z Pleszewa. Przez pierwsze dwa dni rekolekcji zajęcia odbywały się w szkole, a na trzeci dzień uczniowie udali się do kaplicy w Grębaninie. Ksiądz rekolekcjonista zdobył sympatię społeczności szkoły dlatego, że głoszone przez niego nauki były niezwykle interesujące i  prowadzone w interaktywny i zaskakujący sposób. Podczas konferencji rekolekcjonista wielokrotnie dialogował z dziećmi oraz zapraszał do pomocy w prezentacji i opisie różnego rodzaju „pomocy”, dzięki czemu nikt ze słuchaczy nie miał prawa się nudzić. Prowadzone w ten sposób re-

kolekcje pozwoliły dzieciom odnowić swoje relacje z Bogiem i drugim człowiekiem, a także radośnie wyśpiewać cześć i  uwielbienie

Bogu. Podczas rekolekcji dzieci uczestniczyły również w Drodze Krzyżowej oraz obejrzały filmy o tematyce religijnej.

97 lat temu, 16 lutego 1919 zakończyło się Powstanie Wielkopolskie, które zdecydowało o powrocie Wielkopolski – dawnych ziem piastowskich – do odrodzonej Rzeczypospolitej. Konsekwencją tego zrywu niepodległościowego, który rozpoczął się 27 grudnia 1918 r., był powrót Ziemi Kępińskiej do Macierzy 17 stycznia 1920 r., kiedy to żołnierze 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich pod wodzą Stanisława Thiela wjechali na kępiński Rynek. Dla Zespołu Szkół w Baranowie te daty są szczególne. Mając za patrona Powstańców Wielkopolskich społeczność szkolna kultywuje pamięć o męstwie i patriotyzmie żołnierzy, którzy upomnieli się o polskość Wielkopolskiej Ziemi.

CHWAŁA BOHATEROM

Tegoroczne obchody Dnia Patrona były niezwykłym spotkaniem uczniów, rodziców, nauczycieli z dziećmi i wnukami Powstańców, a także z Przyjaciółmi Szkoły. Powołany na tę okazję Sztab Powstańczy wydał 8 rozkazów dla drużyn, do których wcieleni zostali uczniowie, rodzice i Przyjaciele Szkoły. Zadania sprawdzały wiedzę o wydarzeniach i współtwórcach Powstania, a także o symbolach i miejscach upamiętniających sukces powstańczy. Drużyny musiały wykazać się też znajomością piosenek tego okresu, a na koniec wszyscy musieli się zmierzyć z gwarą wielkopolską. Klunkry, fefry, chęchy i bździągwy nikogo nie przestraszyły, więc w nagrodę wszyscy mogli spróbować parzybrody. Dowództwo Sztabu przyznało uczestnikom turnieju medale za ambitną walkę. Dodatkową nagrodą dla uczniów były tytki z klymkami i szneka z glancem. I radość z tak przeżytego Dnia Patrona. (tim)

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

WIELKANOCNY STÓŁ 20 lat temu w Baranowskim Domu Ludowym przedstawiciele władz, stowarzyszeń, organizacji społecznych i przedsiębiorców po raz pierwszy w dziejach naszej Gminy zasiedli do symbolicznego świątecznego stołu. Rocznicowe spotkanie miało miejsce również w Baranowie. 16 marca w „Baranowskiej Chacie” przy wielkanocnym stole spotkali się ci wszyscy, którzy tworzą codzienność naszej Małej Ojczyzny. Świąteczny stół poświęcił ks. kanonik Jerzy Kondal.

Jubilaci obchodzący urodziny w marcu i kwietniu 2016 r. (powyżej 80 lat)

92 lat (ur. 1924 r.)

Klara Maria Grel – Mroczeń

85 lat (ur.1931 r.)

Stanisław Kaźmierczak – Mroczeń Teofil Taborski – Baranów

Irena Błaszczyk – Joanka Joanna Kosińska – Młynarka Monika Zofia Możdżanowska – Łęka Mroczeńska Leokadia Płóciennik – Joanka Felicja Skiba – Donaborów Władysława Urbańska – Baranów

89 lat (ur. 1927 r.)

84 lata (ur. 1932 r.)

91 lat (ur. 1925 r.)

Benedykt Haglauer – Joanka

90 lat (ur. 1926 r.)

Stanisław Banasiak – Feliksów Kazimiera Janusz Mścisława – Baranów

Agnieszka Dłubek – Grębanin Kolonia Druga

88 lat (ur. 1928 r.)

Aniela Franciszka Gruszka – Donaborów Marianna Kokot – Donaborów Jerzy Wincenty Kosmalski – Słupia pod Kępnem Marianna Mielcarek Słupianek – Mroczeń

Aniela Troska – Łęka Mroczeńska Józefa Agnieszka Zaborowska – Baranów

87 lat (ur. 1929 r.)

Czesław Jarych – Mroczeń Helena Pelikan – Grębanin Kolonia Pierwsza Helena Skiba – Donaborów

86 lat (ur. 1930 r.)

Stanisława Dyla – Młynarka

83 lata (ur. 1933 r.)

82 lat (ur. 1934 r.)

Stanisława Dziergwa – Grębanin Krystyna Florczak – Mroczeń Józef Kuźnik – Feliksów Aniela Mencel – Słupia pod Kępnem

Jan Pastusiak – Donaborów Mieczysława Zając – Jankowy

81 lat (ur. 1935 r.)

Stanisława Teresa Lenart – Jankowy Marianna Maciejewska – Łęka Mroczeńska Stanisław Pośpiech – Słupia pod Kępnem Jadwiga Starek – Żurawiniec

80 lat (ur. 1936 r.)

Natalia Gąszczak – Słupia pod Kępnem Zygmunt Jankowski – Lisiny Helena Kamoś – Grębanin Marianna Kula – Grębanin Kolonia Druga Stanisław Kurbel – Donaborów Cecylia Nowojska – Baranów Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w marcu i kwietniu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


W Kronikarskim Zapisie 18 stycznia Wójt oraz Skarbnik Gminy spotkały się z naszymi sołtysami. Przedstawiono plany inwestycyjne na 2016 rok dla każdego sołectwa i omówiono problemy zgłaszane przez sołtysów.

NIE POMINĄĆ ŻADNEGO SOŁECTWA Paweł Wróbel przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu zaproponował, aby Gmina dofinansowała rolnikom badanie gleby, a ja zadeklarowałam pomoc w wysokości 50 % kosztów jednej próby. Postaramy się, aby to zadanie było realizowane każdego roku. Bardzo dziękuję wszystkim sołtysom za pomoc w tym przedsięwzięciu i  sądzę, że pozostaną jeszcze środki, aby to badanie realizować również jesienią. Przedstawiciele sołectw większością

głosów stwierdzili również, że jak najbardziej zasadne jest utrzymanie festynów w każdym sołectwie, ponieważ integrują one mieszkańców sołectw i jest to w niejednym sołectwie jedyna impreza w  roku. Ustalono następujący terminarz festynów na 2016 rok: Dziękuję wszystkim Sołtysom za pracę na rzecz swoich miejscowości, za zaangażowanie i inicjowanie prac oraz wielkie serce dla ludzi. Wójt Gminy Baranów Bogumiła-Lewandowska-Siwek

TERMINARZ FESTYNÓW Baranów os. Murator Marianka Mroczeńska

25.06 14.08

Żurawiniec

02.07

Donaborów

14.08

Joanka

09.07

Słupia pod Kępnem

13.08

Jankowy

01.05

Mroczeń

02.07

Baranów

04-05.06 (Dni Baranowa)

Łęka Mroczeńska

03.07

Grębanin

26.06

Bieżący rok szkolny jest dla organów prowadzących, dyrektorów, nauczycieli a przede wszystkim dla rodziców i dzieci sześcioletnich – rokiem wielkiej niewiadomej. Decyzja rządu o cofnięciu obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowodowała ogromne zawirowania. Tysiące rodziców w całej Polsce muszą zdecydować, czy zapisać dzieci do pierwszej klasy. Ale wreszcie wybór należy tylko do nich. To suwerenna decyzja rodziców.

PIERWSZA KLASA? ZDECYDUJĄ RODZICE! Obawy z tym związane starają się rozwiewać eksperci, którzy dysponując badaniami, widzą sześciolatki w szkole, która daje im szansę na rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych umiejętności. Jednocześnie, podobnie jak to bywało wcześniej, podkreśla się indywidualną sytuację każdego dziecka. W baranowskiej podstawówce od września 2016 r. planowano dwie klasy pierwsze, ponieważ w obu „zerówkach” jest 39 dzieci. Pozostanie dzieci w przedszkolu pociągnie wielorakie skutki. Po pierwsze – nie ma miejsca dla dzieci młodszych. Ich rodzice muszą sobie sami poradzić z tą niespodziewaną sytuacją. Po drugie – grupa dzieci sześcioletnich z Barankowa musi zostać stamtąd zabrana, ponieważ jest tam tylko miejsce dla dwóch grup – 4 i 5-cio latków. Ciasny już i  tak budynek w Rynku musi więc pomieścić niespodziewanie dodatkową grupę przedszkolaków. Po trzecie – dla szkoły – brak oddziału I klasy zaburza jej naturalną strukturę organizacyjną. Obowiązkiem organu prowadzącego jest utworzenie takiego oddziału dla dzieci siedmioletnich, które muszą rozpocząć naukę w I klasie w roku szkolnym 2016/17. W obwodzie Szkoły Podstawowej w Baranowie jest ich 2, w całej gminie – 5. Ani dyrektor,

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

ani nauczyciele i na pewno też rodzice nie wyobrażają sobie nauki w klasie, w której będzie 5 uczniów. Takie rozwiązanie nie jest dobre przede wszystkim dla samych dzieci, które w grupie rówieśniczej muszą uczyć się budowania relacji społecznych. Dyrektor baranowskiej podstawówki – Teresa Mazurkiewicz wraz z nauczycielkami „zerówki” i klas pierwszych od listopada wspiera rodziców sześciolatków w  podjęciu tej trudnej decyzji. Ważne jest, aby poszły do szkoły wszystkie dzieci, które są do tego gotowe. 20 kwietnia rodzice otrzymają świadectwo gotowości szkolnej i w tym momencie mogą ostatecznie zdecydować, chociaż do września dzieci mają jeszcze cztery miesiące, w których z pewnością nabiorą dodatkowych umiejętności i doświadczeń. (es) Sprawdziliśmy jak ta sytuacja wygląda w pozostałych szkołach w naszej Gminie. Informacja na dzień 10.03.2016 r.

Donaborów Nie ma naboru

Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej Oddział przedszkolny dzieci sześcioletnich

–26 dzieci (22 rodziców wyraziło chęć kontynuacji w oddziale przedszkolnym, 3 rodziców podejmie decyzję do końca marca, 1  rodzic zdecydowany o podjęciu nauki przez dziecko w klasie pierwszej). klasa I a – 20 uczniów (19 rodziców zdecydowanych o  podjęciu przez dziecko nauki w klasie drugiej, 1 rodzic podejmie decyzję do końca marca). Klasa I b – 18 uczniów (3 rodziców podejmie decyzję do końca marca. 15  rodziców zdecydowanych o podjęciu nauki w klasie drugiej). Klasa II b – 19 uczniów (18 rodziców zdecydowało o podjęciu nauki w klasie trzeciej, 1 rodzic podejmie decyzję do końca marca).

Grębanin W Oddziale Przedszkolnym jest 7 dzieci, które według poprzedniego rozporządzenia mogłyby rozpocząć naukę w klasie I.

Słupia Po spotkaniu z rodzicami i wnikliwej analizie sytuacji i potrzeb dzieci rodzice zdecydowali, iż ich dzieci nie rozpoczną nauki w klasie I. Tak więc w roku szkolnym 2016 /2017 – Szkoła Podstawowa w Słupi pod Kępnem nie otworzy pierwszej klasy. (ems)


Kronikarz i Historia 1 marca w Narodowym Dniu „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej postanowili uczcić ich pamięć.

NA STRAŻY PAMIĘCI Pamięć żołnierzy wyklętych, którzy w  latach 1943-1963 nie pogodzili się z  okupacją niemiecką ani sowiecką oraz  wprowadzanym systemem komunistycznym w  Polsce po  zakończeniu II wojny światowej. Mordowani byli zarówno przez okupantów jak również przez podległe ZSRR służby polskiego komunistycznego aparatu represji. Uczniowie klasy piątej przez szkolny radiowęzeł zaprezentowali apel podczas, którego przedstawili krótkie biogramy żołnierzy wyklętych, między innymi rotmistrza Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny „Inki” czy generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. „Przywróćmy ich pamięci” pod takim hasłem również uczniowie klasy piątej wspólnie z wychowawczynią p. Lucyną Giebel przygotowali szkolną gazetkę o żołnierzach-partyzantach zwanych „wyklętymi”. (ems)

,,Książki naszych marzeń” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym roku szkolnym realizowany jest on również w szkole w Łęce Mroczeńskiej

KSIĄŻKI MARZEŃ W ramach programu placówka otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1.300 złotych na zakup zaproponowanych przez uczniów książek do biblioteki szkolnej. Dodatkowo zakupiono książki za 325,00 zł (wkład własny). Programowe działania mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych. Program ma pomóc w zainteresowaniu uczniów książką. Przed świętami Bożego Narodzenia

w bibliotece szkolnej miało miejsce wydarzenie czytelnicze ,,Poeci i pisarze o Bożym Narodzeniu’’. Przygotowano wystawę książek, w  których zaznaczono fragmenty związane z  tematyką bożonarodzeniową. Młodsze dzieci wspólnie czytały baśnie, natomiast starsi uczniowie wysłuchali fragmentów poezji i prozy dla młodzieży. Kolejnym punktem spotkania była inscenizacja pt.,,Dziewczynka z zapałkami”, a wszystko działo się w  zimowej scenerii w bibliotece szkolnej i  zorganizowana wystawa zakupionych nowości czytelniczych cieszyła się wielkim powodzeniem, którego efektem były wypożyczenia uczniom książek na okres ferii. Świętom Bożego Narodzenia towarzyszy przeszło stuletnia tradycja wysyłania pocztówek z życzeniami. Szopka, gwiazdka choinka, opłatek, kolędnicy-takie obrazy towarzyszyły wszystkim w tym czasie i nie sposób sobie tego okresu wyobrazić bez kartek świątecznych z życzeniami płynącymi prosto z serca. Jednak w dobie Internetu, e-maili, SMS czy nadal nas cieszyły? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zainicjowano działanie ,,Historia świątecznej pocztówki’’. Kartki bożonarodzeniowe zgromadzili nauczyciele i ucznio-

wie, którzy chętnie zaglądali do biblioteki, bo mogli je zobaczyć o zróżnicowanych formach i wykonane różnymi technikami. Czytali życzenia, redagowali swoje serdeczności oraz poznali pisane treści na przełomie XIX/ XX wieku. Dzieci dowiedziały się, że pierwszym będącym w obiegu kartkom nie towarzyszyła ilustracja, że spośród wielu proponowanych nazw, tylko nazwa ,,pocztówka” wymyślona przez Henryka Sienkiewicza przyjęła się na stałe. Spotkanie z pocztówką, jej historia, zabawa formą i przekazem chyba zaszczepiły w młodych ludziach powrót do przeszłości i pielęgnowania tradycji wysyłania życzeń i  pozdrowień na okolicznościowych pocztówkach. W dniu 15. 02.2016 roku zrealizowano projekt czytelniczo-edukacyjny z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej pod hasłem ,,Walentynki – najpiękniejsze teksty o miłości”. Klasa IV dla całej społeczności uczniowskiej przedstawiła tematyczny montaż słowno – muzyczny oraz przeprowadziła konkurs ,,Co wiem o WALENTYNKACH?” , Ola Ciurys – uczennica klasy V zaśpiewała piosenkę o przyjaźni, natomiast uczniowie klasy VI – Michał Maksim i Milena Winiarska zaprezentowali scenkę w  oparciu o wiersz K. I. Gałczyńskiego ,,Rozmowa liryczna” oraz Milena Winiarska i Milena Obsada – przeczytały własne wiersze z szuflady. Uczniowie przeprowadzili ranking 10 najpiękniejszych utworów o miłości, wśród których m. in. znalazły się: ,,Hymn o miłości” Świętego Pawła, sonety Francesco Petrarki, fragment ,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Interpretacja tekstów w wykonaniu uczniów klasy VI wzbudziła zainteresowanie wśród uczestników spotkania, organizatorami którego byli pasjonaci czytelnictwa: Izabela Jańczak, Kornelia Gattner, Emanuela Jańczak i Marta Maksim pod opieką Marii Bieńko.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


Sportowe Okruchy 6 lutego 2016 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce ręcznej chłopców. Zawody rozegrano na hali KOSiR w Kępnie. Na zawody stawiły się szkoły gimnazjalne z Bralina, Mikorzyna, Mroczenia i gospodarz imprezy – Gimnazjum Nr 2 w Kępnie. Chłopcy mając świeżo w pamięci zakończone Mistrzostwa Europy, które odbywały się w Polsce, demonstrowali duże zaangażowanie, wysoką sprawność fizyczną oraz wiele ciekawych rozwiązań taktycznych w grze. Zawody rozegrano systemem ,,każdy z każdym”. Gimnazjum w Mroczeniu po raz kolejny okazało się najlepszą drużyną, która zdecydowanie wygrała wszystkie swoje mecze, każdy różnicą kilkunastu bramek.

SZCZYPIORNIŚCI Z MROCZENIA OBRONILI TYTUŁ Cieszy nas fakt zwycięstwa w powiecie kępińskim. Piłce ręcznej młodzież nasza poświęciła czas wolny w okresie ferii zimowych, jednak swoje umiejętności doskonaliliśmy w trudnych warunkach na naszej małej sali gimnastycznej. Zwycięstwo w powiecie daje nam prawo gry w zawodach rejonowych, które zostaną rozegrane w marcu w Ostrowie Wielkopolskim. Zawody w  Kępnie na II miejscu zakończyło Gimnazjum w Mikorzynie a III miejsce przypadło

Gimnazjum w Bralinie. W zwycięskim turnieju naszą szkołę reprezentowali: Adrian Bystry, Łukasz Barczak, Jakub Lempert, Jakub Gogół, Oskar Bentkowski, Bartłomiej Rabiega, Karol Sadura, Krystian Skiba, Kacper Troska, Jakub Kupczak, Kacper Małolepszy, Patryk  Lubowski, Kacper Fojtar. Najskuteczniejszym zawodnikiem całego turnieju okazał się Jakub Gogół. J. Moś

FERIE ZIMOWE W NASZYCH SZKOŁACH ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Tradycją  naszej szkoły stało się organizowanie w okresie ferii zimowych  turnieju gier i zabaw ruchowych dla uczniów szkół podstawowych gminy Baranów. W tym roku już po raz trzynasty przez dwa dni ferii rywalizowali jednocześnie wspaniale się bawiąc uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych. 18 stycznia do Mroczenia przyjechali uczniowie klas I – III  a 19 stycznia uczniowie klas IV –VI. W trakcie zmagań sportowych uczniowie brali udział w wyścigach w rzędach, strzałach na bramkę, rzutach do celu, biegach sztafetowych. Wszystkie szkoły zostały za swój udział nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi dla szkół, które to zostały zakupione ze środków Urzędu Gminy.

Grębanin W dniach 18.01-22.01.2016 r. w Szkole Podstawowej w Grębaninie trwały ferie. Zajęcie feryjne w szkole trwały w pierwszym tygodniu ferii (25-29.01.2016 r.) odbywały się

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

codziennie od 900 do 1200. Były to zajęcie plastyczne, biblioteczne oraz zajęcia z robotyki. Było także wiele ciekawych gier i zabaw tj. gry i łamigłówki w języku angielskim, zabawy muzyczne oraz konkurs karaoke. Nasze dzieci brały także udział w Igrzyskach Sportowych, które odbywały się w Gimnazjum w Mroczeniu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

Łęka Mroczeńska W pierwszy dzień ferii zimowych, tj. 18 stycznia 2016r. w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej zostały zorganizowane zajęcia dla dziećmi z klas I-III pt.: „Gry i zabawy ruchowe”. W tym dniu zorganizowano i przeprowadzono zawody sportowe z wieloma różnorodnymi konkurencjami wzbudzającymi sporo emocji wśród wszystkich uczestników. Następnie po zasłużonym odpoczynku oraz pysznym drugim śniadaniu dzieci udały się do szkolnej świetlicy gdzie czas upłynął na licznych zabawach w kole, zgadywankach i piosenkach oraz przy grach planszowych i układankach . Na koniec na wszystkich czekał jeszcze słodki upominek będący podziękowaniem za wspólnie i bardzo aktywnie spędzony w szkole pierwszy dzień ferii zimowych. 21 stycznia 2016 roku na sali gimnastycznej odbyły się rozgrywki sportowe dla uczniów klas IV-VI. Również w czasie ferii zimowych odbyły się Zimowe Igrzyska Sportowe dla klas IV-VI w Gimnazjum w Mroczeniu, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. 23 stycznia roku uczniowie szkoły w  Łęce Mroczeńskiej przedstawili program

dla seniorów z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łęce Mroczeńskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program odbył się w sali OSP w Łęce Mroczeńskiej.

Słupia Uczniowie wzięli udział w zajęciach sportowych organizowanych przez Gimnazjum Mroczeń dla uczniów szkół podstawowych przez kolejne dwa dni. Również na miejscu w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej odbywały się zajęcia sportowe przez I tydzień ferii zimowych – unihokej, tenis stołowy pod opieką Jarosława Kupczaka.

Donaborów 19 stycznia 2016 odbyły się warsztaty z tworzenia „słodkich bukietów”. Uczniowie klasy 6 oraz Julka (kl. 3) i Amelka (kl.4) z pełnym zaangażowaniem uczyły się tworzyć nietuzinkowe bukiety z cukierków. Wyszły pięknie! Aż trudno było je oddać, choć cel był szczytny… I ten unoszący, kuszący zapach czekolady… Na  pocieszenie, po warsztatach, uczniowie wzięli udział w grze BINGO, w której mogli wygrać małe słodkości tylko dla siebie. dziś każdy z uczestników, potrafi stworzyć taki bukiet na każdą okazję. Z pewnością zachwyci on i zaskoczy nie jedną osobę. 21 stycznia 2016 odbyła się wycieczka uczniów klas 1-3 oraz seniorów (babcie, dziadkowie) do teatru w Opolu.

Ferie w Gimnazjum w Mroczeniu W pierwszym tygodniu ferii odbywały się też zajęcia rekreacyjno–sportowe oraz zajęcia koła tanecznego dla uczniów gimnazjum.


Sportowe Okruchy Przełom lutego i marca stał w naszych szkołach pod znakiem zmagań unihokejowych. W eliminacjach gminnych najlepiej radziły sobie ekipy z Łęki Mroczeńskiej i Słupi i to one właśnie reprezentowały nas w finałach powiatowych. Wszystkie turnieje rozegrane zostały w sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej. Ostatecznie mistrzyniami powiatu wśród dziewcząt zostały słupianki. Zawodnicy z Łęki przegrali zaś w finale z Opatowem, ale dopiero po serii rzutów karnych. Zabrakło im jednego celnego trafienia.

SŁUPIANKI MISTRZYNIAMI POWIATU FINAŁY POWIATU KĘPIŃSKIEGO W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW, ŁĘKA MROCZEŃSKA, 8-9.03.2016 Chłopcy Półfinały Łęka Opatowska – Opatów 1:3 Słupia-Łęka Mroczeńska 0:2 III-IV Słupia-Łęka Opatowska 2:3 Finał Łęka Mroczeńska – Opatów 4:4 (d.0:0; k.0:1) Najlepszy snajper: Tobiasz Rabiega (Łęka Mroczeńska – 8 goli) Najlepszy bramkarz: Błażej Janczak (Opatów) Najlepszy zawodnik: Łukasz Kisiel (Opatów)

Dziewczęta Półfinały Słupia-Krążkowy 3:1 Łęka Opatowska – Opatów 4:1 III-IV Krążkowy – Opatów 1:2 Finał Słupia-Łęka Opatowska 5:2 Najlepsza snajperka: Agnieszka Gruszka (Słupia – 10 goli) Najlepsza bramkarka: Wiktoria Grzegorek (Opatów) Najlepsza zawodniczka: Magda Skórecka (Łęka Opatowska)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 2016 Nazwa imprezy

Data

Miejsce

Rocznica Powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy

17 stycznia

ZS w Baranowie

Kulig dla dzieci

24 stycznia

Baranów Murator

Koncert kolęd z udziałem Dariusza Pietrzykowskiego

24 stycznia

Baranów Murator

Spartakiada Szkół

Ferie

Gimnazjum Mroczeń

Mistrzostwa Gminy w mini siatkówce Dziewcząt i Chłopców

4 lutego

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Warcabach

18 lutego

ZS w Baranowie

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Unihokeju (dziewczęta i chłopcy)

25-26 lutego

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Gminna Amatorska Liga Tenisa Stołowego o Puchar Wójta. Finał

kwiecień

Mroczeń

Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce Dziewcząt i Chłopców

01-02 marca

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Misterium Wielkanocne

20 marca

Gimnazjum Mroczeń

Pokaz Potraw i Dekoracji Świątecznych „Wielkanocny Stół”

21 marca

Baranów

Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

kwiecień

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Gminny Konkurs Poezji Dziecięcej I – III

marzec

SP w Grębaninie

Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny

marzec

SP Słupia

14

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej (szk. podstawowe)

kwiecień

Baranów „Orlik”

Spektakl Teatralny

24 kwiecień

Gimnazjum Mroczeń

Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych

kwiecień - czerwiec

Stadion „Polonii” Kępno

Olimpiada Pływacka (szk. podstawowe oraz gimnazjum)

maj

Basen w Słupi

Turniej o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

maj

ZS w Słupi pod Kępnem

Konkurs plastyczny – oddziały przedszkolne

maj

Baranów

Turniej Wiedzy o Gminie

maj

ZS w Słupi pod Kępnem

Konkurs języka angielskiego klas I – III

13 maja

ZS w Donaborowie

Gminny Dzień Matki

25 maja

Łęka Mroczeńska

Festyny Sołeckie

maj - wrzesień

Rady Sołeckie

Olimpiada Świetlic Środowiskowych

01 czerwca

ZS w Donaborowie

Dni Baranowa

04-05 czerwca

Baranów

Integracyjne Święto Sportu (wraz z ZS Specjalnych w Słupi)

czerwiec

Baranów „Orlik”

Konkurs Piosenki Pokolenia JP II

czerwiec

Gimnazjum Mroczeń

Plener Malarski

wrzesień

Baranów

Baranowskie Lato w Siodle

lipiec

Baranów Murator

Memoriał Mateusza Jerczyńskiego. Turniej piłkarski dla dzieci

lipiec

Baranów „Orlik”

Bieg na orientację w kat. open

sierpień

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta

30 sierpnia

Baranów „Orlik”

Dożynki Gminne

wrzesień

Joanka

Ogólnopolskie Turnieje Piłkarskie dla Dzieci (Coca-Cola; Tymbark; Puchar M. Wielgusa; Puchar Premiera)

wrzesień - październik

Baranów „Orlik”

Pożegnanie Lata. Festyn Piłkarski na Orliku (turniej dla dzieci)

wrzesień

Baranów „Orlik”

Dzień Edukacji Narodowej

październik

Gimnazjum w Mroczeniu

Święto Pieczonego Ziemniaka

październik

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Festiwal Piosenki Dziecięcej

październik

ZS w Słupi pod Kępnem

Konkurs plastyczny „UZALEŻNIENIA”

listopad

Gimnazjum Mroczeń

Bieg na orientacją „Kępińska Równina” (część w Gminie Baranów)

listopad

Narodowe Święto Niepodległości

listopad

Słupia pod Kępnem

Słupski Karp

grudzień

ZS w Słupi pod Kępnem

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia

Baranów

Gminny Konkurs Kolęd

9 grudnia

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Spotkanie Opłatkowe

grudzień

Jankowy

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyjmowanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zaprasza rodziców do składania wniosków na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016. Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” strategicznym jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie. Aby zapewnić dzieciom posiłki od początku roku szkolnego wnioski z pełna dokumentacją należy składać w miesiącu grudzień/styczeń u pracowników socjalnych. Do wniosku należy przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny: • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku; • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury; • decyzja dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z posiadanego gospodarstwa rolnego bądź prowadzonej działalności gospodarczej; • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą; Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Do wydania decyzji niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym). Dodatkowe informacje można uzyskać w GOPS Baranów tel. 627810413 lub 627810414

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje że jest prowadzony Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i rodzin dotkniętych przemocą. Punkt będzie działał w drugi wtorek każdego miesiąca w siedzibie UG Baranów w pokoju 103 w godzinach 16-17. USTALONE TERMINY PRACY PUNKTU: 09.02.16,     08.03.16,     12.04.16,     10.05.16,     07.06.16,     05.07.16, 09.08.16,     13.09.16,     11.10.16,      08.11.16,     13.12.16.

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie

DZIKI ZACHÓD W BARANKOWIE W ostatki 9 lutego Barankowo zmieniło się w prawdziwy Dziki Zachód. Wyrosły tam kaktusy, przyjechały konie, a na nich prawdziwi kowboje. Każde z dzieci mogło zobaczyć namiot indiański i usiąść w siodle. Żeby poczuć klimat dzikiego zachodu, zobaczyć przestępców i szeryfa w akcji, dzieci obejrzały bajkę „Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie”. Później wszyscy kowboje, księżniczki, strażacy, policjanci, itd. zatańczyli wspólnie taniec Gangam Style. Uśmiechom, tańcom i głośnej muzyce nie było końca, a przez cały czas towarzyszyli nam Bolek i Lolek. Na małe co nieco dzieci zjadły ze smakiem owocowe babeczki i krakersy pieczone przez nasze panie kuchareczki. Po posiłku wyruszyliśmy szukać skradzionego skarbu. Szeryf zostawił dla nas wskazówki i każda grupa bez problemu odnalazła zgubę. W nagrodę, zawartość – drobne upominki, trafiły do dzieci. Mali przebierańcy mogli też „sitować złoto”, „jeździć konno” i przeciągać linę. Klimat Dzikiego Zachodu zagościł w naszym Barankowie naprawdę.

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 25  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 25  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement