__MAIN_TEXT__

Page 1

Wójt Gminy Baranów zaprasza członków Baranowskiej Rady Biznesu na zebranie 18.11.2013, godz. 19.00 Budynek Wielofunkcyjny na Muratorze ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 12 (12) | wrzesień/październik 2013 r.

W programie m.in.: Europejskie Fundusze Pomocowe dla biznesu

Cztery inwestycje do końca roku

Z czterech rozpoczętych latem inwestycji dwie sa już zakończone. Sala Gimnastyczna w Słupi zostanie otwarta jeszcze w listopadzie, nowe boiska w Mroczeniu już służą młodzieży. Dom Ludowy w Baranowie i przedszkole na Muratorze w stanie surowym mieszkańcy ujrzą jeszcze w tym roku

Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy QQ 28 lutego 2013 roku zakończyła się aboli‑ cja podatkowa w Gminie Baranów

ABOLICJA PODATKOWA Wielu właścicieli nieruchomości skorzystało z możliwości skorygowania swoich powierzchni do opodatkowania, wiedząc, że zwiększony podatek płacić będą tylko od 2013 roku (bez cofania się do 5 lat). Z abolicji skorzystali indywidualni mieszkańcy jak i przedsiębiorcy Gminy Baranów, a przychód Gminy wzrósł o ponad 100 tysięcy złotych. W ogłoszeniu o abolicji była również informacja o tym, że po jej zakończeniu nastąpi weryfikacja deklaracji podatkowych poprzez bezpośrednią kontrolę pracowników Urzędu Gminy. I tak też się dzieje. Wyrywkowe kontrole przeprowadzamy od lipca br. w poszczególnych sołectwach zgodnie z harmonogramem. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska­‑Siwek

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH NAUCZYCIELI W Dniu Edukacji Narodowej wójt Gminy wręczyła nagrody nauczycielom wyróżniającym się swą pracą w tym roku. Otrzymali je: • Małgorzata Dąbrowska – nauczycielka Zespołu Szkół w Donaborowie, • Justyna Tomaszek – Malinowska – nauczycielka Zespołu Szkół w  Łęce Mroczeńskiej, • Dorota Kaczmarek – nauczycielka Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej, • Grażyna Gruszka – dyrektor Zespołu Szkół w Słupi, • Wiesława Mamczak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Grębaninie, • Czesława Lorenz – nauczycielka Zespołu Szkół w Słupi

QQ Zakończyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy uchwalili fundusze sołeckie na 2014 rok. Zakończyły się zebrania wiejskie na których mieszkańcy uchwalili fundusze sołeckie na 2014 rok.

FUNDUSZE SOŁECKIE 2014 FUNDUSZE SOŁECKIE 2014

LP SOŁECTWO 1. Żurawiniec

2.

Słupia pod Kępnem

ZADANIA

WYDATEK

Ogrodzenie boiska sportowego

12 912,00

Zmywarka na salę

14 000,00

Sprzęt sprzątający

1 000,00

Doposażenie boiska

6 000,00

Monitoring

5 000,00

Tablice ogłoszeniowe

1 800,00

Organizacja dnia seniora

4.

Mroczeń

Marianka Mroczeńska

Organizacja dnia seniora

630,00

Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej

23 000,00

Zagospodarowanie terenu przy Sali Domu Ludowego

10 164,00

Łęka Montaż centralnego ogrzewania wraz z piecem Mroczeńska Doposażenie kuchni w Domu Ludowym Organizacja dnia seniora

6. Joanka

7.

9 000,00

19 783,00

783,00

Budowa chodnika przy drodze gminnej

13 198,00

Rozbudowa Sali Domu Ludowego

21 000,00

13 198,00

21 959,00 959,00

Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu

20 000,00

Modernizacja i doposażenie kuchni

4 000,00

Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem

4 630,00

Modernizacja Domu Ludowego

18 000,00

Utrzymanie boiska sportowego

1 640,00

9. Donaborów

10. Baranów

10 164,00

9 500,00

Jankowy

Grębanin

28 630,00

500,00

Organizacja dnia seniora

8.

28 630,00

5 000,00

Wykonanie okapu i podbitki przy budynku Domu Ludowego 5.

12 912,00

830,00

Patelnia elektryczna 3.

KWOTA FUNDUSZU

28 630,00

19 640,00

Ułożenie kostki brukowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator

28 630,00 SUMA:

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

28 630,00 212 176,00

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


Kronikarz Wśród Przyjaciół

3

QQ 26­‑29 września na zaproszenie p. Johanna Börgmanna – burmistrza – gościłam wraz z Panią Skarbnik – Marzeną Żłobińską, Panią

Heleną Pawlak (sołectwo Słupia), Arkadiuszem Krawczykiem (kierowca i przedstawiciel Urzędu) w gminie IHLOW – od 1997 roku naszej partnerskiej Gminie.

IHLOW – LASY – WODA – PRZESTRZEŃ Była to moja pierwsza wizyta w tej Gminie, ale znając już Pana Burmistrza, który gościł u  nas w  Baranowie w  2012 roku, wiedziałam, że z ich strony spotkamy się na pewno z serdecznością i gościnnością. Jednak nasze oczekiwania przeszły wszelkie wyobrażenia. Każdego dnia zaplanowane były inne atrakcje i nowości, a wieczorami uroczyste kolacje i spotkania z mieszkańcami Gminy Ihlow i innymi zaproszonymi gośćmi. Wszyscy radośni, uśmiechnięci, gotowi do dyskusji, pomocy i współpracy. Oczarowali nas wspaniali ludzie, oczarował nas malowniczy region, zielone ogrody przy domach, ceglaste budynki,

woda w groblach, czyste powietrze, spokój i cisza… Zapamiętam rozległe pola usiane wiatrakami, pasące się bydło fryzyjskie, malownicze krajobrazy bez pagórków i wzniesień. Region pitej z pietyzmem herbaty, raj dla

QQ 3­­‑5 października 2013 r. gościliśmy w naszej Gminie przedstawicieli Ochot‑

niczej Straży Pożarnej Weene z partnerskiej Gminy Ihlow. Wszystko to za sprawą realizowanego wspólnie przez obie gminy projektu „Poznanie i wy‑ miana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pomiędzy Gminą Baranów, a Gminą Ihlow”. Należy podkreślić, iż na realizację tego przed‑ sięwzięcia Gmina Baranów pozyskała dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko­­‑Niemieckiej.

WŚRÓD PRZYJACIÓŁ

Wizyta była tyleż krótka, co bardzo intensywna. Podzielono ją na dwie części: prezentację OSP oraz działań związanych z młodzieżową drużyną pożarniczą. Stąd też w składzie obu partnerów projektu znaleźli się przedstawiciele tak OSP, jak i  MDP. Z  Gminy Baranów w projekcie, oprócz władz gminy, wzięli udział przedstawiciele OSP ze Słupi pod Kępnem oraz OSP w Baranowie (obie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo­‑Gaśniczego), a także przedstawiciele MDP z poszczególnych miejscowości. Spotkanie rozpoczęło się

od oficjalnego powitania przez Panią Wójt Bogumiłę Lewandowską­‑Siwek. Podczas

rowerzystów i cudownych, przyjaznych i uśmiechniętych ludzi. Region pielęgnujący historię, teraźniejszość, patrzący daleko w przyszłość, inwestując w młode pokolenie. Wiele nauki i wzorców, które warto naśladować. Gościnność i  opieka była wspaniała(tłumaczyła urocza Pani Iza Dalidowicz), a pobyt tak urozmaicony, że bardzo smutno było nam kiedy przyszedł czas odjazdu. Teraz wiem, że 900 kilometrów stąd żyją wspaniali ludzie o wielkich sercach, których my też będziemy zawsze ciepło wspominać, pamiętać i gościć. Bogumiła Lewandowska­‑Siwek Wójt Gminy Baranów dwóch dni realizacji projektu goście mieli możliwość zapoznania się z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce oraz funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, na przykładzie jednostek w Słupi pod Kępnem oraz Baranowa. Wizytowali również Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Trzeci dzień przeznaczony był głównie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dzień rozpoczął się od przedstawienia prezentacji przygotowanych przez młodzież z obu krajów. Następnie uczestnicy udali się na krótki pokaz ćwiczeń strażackich. Dla urozmaicenia został on przygotowany w formie konkursu, w którym udział wzięły mieszane drużyny. Po przerwie obiadowej wszyscy udali się obejrzeć najstarszy wóz strażacki Magirus (wciąż na chodzie!), będący własnością OSP w Kępnie. Spotkanie należy uznać za bardzo udane. Ustalono, iż należy kontynuować współpracę stawiając również na młodych ludzi. Dlatego też już w przyszłym roku spróbujemy zorganizować wspólne spotkanie młodych strażaków. (mak)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Gorący Temat

4

QQ Co trzeba zrobić, aby znaleźć się na czele jakiegoś poważnego rankingu? Znaleźliśmy! I choć zestawienie jest nieoficjalne, to jak najbardziej dla Baranowa optymistyczne. Liczby nie kłamią. Analiza opłat za śmieci w gminach powiatu kępińskiego mówi wyraźnie, że najtaniej jest właśnie w naszej Gminie! Czy tak będzie również w przyszłym roku?

SEGREGUJMY ALBO PŁAĆMY WIĘCEJ Cztery składniki ceny

Przyglądając się zastosowanemu u nas rozwiązaniu trzeba pamiętać o kilku uwarunkowaniach. Otóż Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zakłada, że samorząd nie może na śmieciach ani zarabiać, ani do tego systemu dokładać. Warto więc wskazać, co składa się na cenę odpadów? Zapytaliśmy o to Karolinę Szóstak, która w naszej Gminie odpowiada za gospodarkę odpadami. – Mogę wskazać cztery główne składniki – wylicza: – koszty odbioru odpadów od mieszkańców (czyli potocznie mówiąc transport odpadów, w tym odpadów zebranych selektywnie. Kwartalnie jest to kwota ok 28 000 zł) – koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych (czyli koszty składowania. Zależą one bezpośrednio od tego, ile odpadów trafia na składowisko (obecnie to ponad 51 000 zł / kwartał) – koszty zagospodarowania odpadów segregowanych (a więc szkła papieru i opakowań. To niewiele ponad 600 zł / kwartał) – koszty utrzymywania PSZOK (koszty funkcjonowania oraz zagospodarowania odpadów dostarczonych przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ok 3 600 zł / kwartał).

Piąty element

Oprócz kosztów, które dość łatwo wyliczyć, istnieją również te trudniejsze do skalkulowania. Na ten aspekt wskazuje wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­‑Siwek. – Nie możemy zapominać o kosztach administracyjnych. Nie liczymy ich na dzień dzisiejszy, gdyż zatrudnienie w Urzędzie nie wzrosło. Ale gdybyśmy chcieli być bardzo skrupulatni, należałoby doliczyć koszt utrzymania dwóch etatów oraz koszt wyposażenia dwóch stanowisk pracy. W chwili obecnej nie jest do końca pewne czy w związku z koniecznością rozpoczęcia przez gminę windykacji niezapłaconych należności nie zostaniemy zmuszeni do zatrudnienia dodatkowej osoby – relacjonuje.

Taniej jest również dlatego, że nie zapewniamy pojemników na odpady. Większość naszych mieszkańców już wcześniej zaopatrzyła się w takie pojemniki. Cena śmieci w naszej Gminie nie zawiera również kosztów dystrybucji i zakupu worków. W innych gminach stanowi to znaczną uciążliwość. Niby worek jest darmowy, ale czy aby na pewno? – No, ludzie się niecierpliwią, bo miały być a nie ma na czas – ocenia jeden z mieszkańców miejscowości w sąsiedniej gminie. U nas natomiast za 50 gr worek można kupić w urzędzie bądź u sołtysa. Każdy lepiej wykorzystuje worki, nie zużywa ich do innych celów, zgniata opakowania, by lepiej wykorzystać pojemność worka. A odbiorca nie wozi powietrza!

Bezwzględna mowa liczb

Póki co w Baranowie jest najtaniej, co wcale nie znaczy że tak będzie zawsze. Nasi sąsiedzi z pewnością śledzą zastosowane u nas O analizę wymienionych przez obie panie składników poprosi- rozwiązania. – Przy obecnych kosztach i ściągalności stawka powinliśmy Artura Kosakiewicza – kierownik Referatu Gospodarki Prze- na wzrosnąć o 15% do 18% – wylicza Artur Kosakiewicz. Alternatywą strzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy UG jest zwiększenie stopnia odzysku i segregacji – podkreśla. 1 tona odw Baranowie. – Na pewno jest u nas taniej, bo nie odbieramy odpa- padów zmieszanych, która trafia na składowisko, to obecnie 239,25 dów zielonych. Wyszliśmy bowiem z założenia, że Baranów to gmina zł, jedna tona selektywnie zebranego szkła podobnie jak jedna tona wiejska i większość ludzi – poza mieszkańcami Muratora – ma moż- papieru i tektury to tylko 1 zł, 1 tona odpadów opakowaniowych liwość kompostowania we własnym zakresie. Poza tym mieszkańcy – 34,65 zł. Jeśli uda nam się wysegregować więcej – wtedy mniej Muratora mają blisko do PSZOK na Mianowicach. odpadów trafi na składowisko i koszty funkcjonowania systemu spadną. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są odbierane w sposób segregowany/niesegregowany w gminach powiatu kępińskiego w /zł / (na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych gmin BIP) Co zrobić, by Baranów pozostał na czele tej optymi1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób stycznej statystyki, a mieszkańcy nie musieli wyrzucać niepotrzebnie pieniędzy na (za) śmieci? Odpowiedź wyBaranów 6,4 / 11,2 11,2 / 19,6 14,4 / 25,2 16 / 28 16 / 28 daje się banalnie prosta. Segregować, drodzy Państwo, Bralin 8 / 12 16 / 24 24 / 36 32 / 48 35 / 60 sumiennie segregować. Albo nie segregować i płacić dużo więcej. Kępno 9 / 18 18 / 36 27 / 54 36 / 72 42 / 84 Niepokojące jest że mieszkańcy w wielu przypadkach Łęka Opatowska 7 / 14 14 / 28 21 / 42 28 / 56 35/ 70 zmieniają deklaracje, bo przy obecnych stawkach w naszej Gminie im się po prostu nie chce segregować. Nawet Perzów 6 / 12 12 / 24 18 / 36 24 / 48 24 / 48 bez segregacji płacą mniej niż w Kępnie, czy tyle samo Rychtal 10 / 15 18 / 25 22 / 30 22 / 30 27 / 35 co w Bralinie. Cena za niesegregowane odpady wzrośnie. Trzcinica 17 / 25,5 17 / 25,5 22 / 33 22 / 33 26 / 39 NA PEWNO PO NOWYM ROKU. (ems)

Czemu taniej w Baranowie?

Drożej w nowym roku?

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie. Inwestycje NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

podstawowej w Donaborowie. Wykonawcą zadania było PHPU „ELEKTRO­‑MEX” s.c z Kępna. Wartość wykonanych robót wynosiła 883 tys. zł.

NOWA DROGA

5

nawierzchnię na długości 1315 m oraz obustronnie umocnione pobocza. Wykonawcą robót było Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowe. Wartość robót wyniosła 543 tys. zł. Na realizację zadania Gmina Baranów uzyskała pomoc finansową w ramach programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 125 000 zł.

DOM LUDOWY W BARANOWIE JUŻ POD DACHEM Zakończono budowę ścieżki rowerowej relacji Jankowy­‑Donaborów. Wybudowany ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5m i długości 1578 m w znaczny podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły

Zakończono przebudowę drogi gminnej relacji Grębanin­‑ Mroczeń. Przebudowana droga uzyskała nową bitumiczną

QQ Zbliża się termin zakończenia prac przy I etapie budowy domu ludowego w Baranowie.

Widać doskonale sylwetkę nowego obiektu. Mieszkańcy Baranowa zastanawiają się, co dalej? Na pytania dotyczące tej inwestycji odpowiada Artur Kosakiewicz – kierownik Re‑ feratu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.

Pierwszy etap na finiszu Jaki jest zakres robót w pierwszym etapie i jak będzie wyglądał budynek na koniec listopada? – Pierwszy etap to tak zwany stan surowy zamknięty. Zostaną wymurowane wszystkie ściany działowe, będzie wykonany dach, obróbki blacharskie i rury spustowe oraz wstawione okna i drzwi zewnętrzne. Generalnie można powiedzieć że z zewnątrz budynek otrzyma ostateczny wygląd. Czym zostanie pokryty dach? Czy na zewnątrz budynku będzie tynk akrylowy czy zostanie cementowo­‑wapienny? – W związku z tym iż budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej wszelkie roboty są prowadzone zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dach zostanie pokryty papą, elewacja zewnętrzna pozostanie z cegły licówki, w części cegła będzie pochodzić z rozbiórki starej stodoły. Tylko pewne elementy budynku zostaną otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Jak będzie wyglądać elewacja budynku już właściwie widać. Zapraszam wszystkich mieszkańców do śledzenia postępów w budowie. Jaka jest wizja zagospodarowania te‑ renu przed i za obiektem? – Trudno tu mówić o wizji. Jeśli chodzi o plac od strony ulicy Objazdowej, zostanie on wykorzystany jako parking i utwardzony szarą kostką betonową. Istniejący słup energetyczny oraz szafki sterownicze od pompowni ścieków zostaną przestawione w granicę działki pod istniejące ogrodzenie betonowe. Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

Od ul. Sportowej wykonany zostanie chodnik. Pozostały teren od strony boiska Orlik zostanie zagospodarowany jako miejsce rekreacji – miejsce utwardzone kostką i częściowo zagospodarowane pod zieleń. Czy budynek będzie klimatyzowany? – Tak. Planowany jest montaż klimatyzatorów, bo w tego typu obiektach to już chyba standard. Czy instalacja elektryczna będzie roz‑ prowadzona przed położeniem glazury, by można zrezygnować z cateringu i go‑ tować na miejscu? – Zaplecze kuchenne zgodnie z projektem jest przeznaczone do odgrzewania potraw, które mają być przygotowywane w profesjonalnej kuchni. Problemem nie jest gniazdo do podłączenia dodatkowego urządzenia w kuchni, ale wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego i sanepidu. Aby można było mówić o kuchni, w której można od podstaw przygotowywać posiłki, należy pomieszczenia kuchenne wyposażyć w wiele dodatkowych pomieszczeń, magazynów i urządzeń, na które w naszym budynku nie mamy po prostu miejsca. Tu dodam – pomieszczeń i urządzeń, bez których kuchnie w pozostałych domach i salach ludowych doskonale sobie radzą z gotowaniem posiłków od podstaw i bez cateringu. Nasza kuchnia nie będzie na pewno mniej funkcjonalna niż istniejące kuchnie w pozostałych sołectwach. Z jakich materiałów zostaną wykona‑ ne sufit i podłoga? – W części przeznaczonej pod zaplecze sanitarne oraz kuchenne posadzki zostaną

Trwają prace przy budowie Domu Ludowego w Baranowie przy ul. Objazdowej. Pierwszy etap realizacji zadana obejmuje wykonanie stanu surowego (zamkniętego) obiektu. Wykonawcą robót jest firma ZUH „BOJS” z Wrocławia. Wartość umowna robót wynosi 660 tys. zł. (kosa) wykonane z gresów. Sufity będą podwieszane z płyty gipsowo kartonowej. W części wysokiej podłoga jak i podbitka pod dachem zostanie wykonana z desek drewnianych. Kiedy Dom Ludowy zostanie otwarty? – Pierwotnie planowaliśmy, by zakończenie robót nastąpiło w tym roku. Dziś już wiadomo, że to się nie uda. Powodów jest kilka: opóźnienia w opublikowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opóźnienie w wykonaniu projektów wykonawczych, które skutkowały późniejszym ogłoszeniem pierwszego przetargu, ale głównym powodem jest po prostu brak pieniędzy na sfinansowanie wszystkich robót w tym roku. Wynika to z tego, że obiekt jest większy niż pierwotnie zakładano, wystarczy porównać powierzchnię zabudowy rozebranych stodół z budowanym budynkiem oraz ze standardu, w jakim chcemy, by został wykończony. Myślę że mieszkańcy poczekają jeszcze pół roku, by w zamian otrzymać obiekt wykończony materiałami „z wyższej półki”, obiekt z którego wszyscy będziemy dumni. Czy ulica Sportowa będzie miała oświetlenie? – Wykonanie oświetlenia ulicy Sportowej planowane jest jeszcze w tym roku. Jesteśmy właśnie po przetargu. Jeżeli nic nieprzewidzianego się nie zdarzy, lampy powinny świecić w grudniu.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


6

W Kronikarskim Zapisie. Inwestycje

QQ Rozpoczęte zostały prace budowlane związane z budową przedszkola i żłobka samorządowego w Baranowie przy ul. Jana Pawła II.

W obiekcie zlokalizowane zostaną dwa oddziały żłobka oraz dwa oddziały przedszkolne. Obiekt wyposażony będzie także w nie‑ zbędne zaplecze socjalno­‑użytkowe. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 651 m kw. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana KUBOT z Kępna. Wartość umowna robót wynosi 2 737 200 zł. Na realizację zadania Gmina Baranów uzyskała pomoc finansową w ramach programu „Maluch”

PRZEDSZKOLE NA MURATORZE OD FUNDAMENTÓW Czy macie państwo dzieci w wieku żłobkowo­‑przedszkolnym? Tak. Obecnie nasza trzyletnia córeczka chodzi do przedszkola. Wcześniej również starsza dwójka dzieci uczęszczała do przedszkola. Teraz otrzymaliście państwo szansę zaprojektowania przedszkola marzeń. Wyliczmy o czym marzą rodzice: obiekt nie za duży, z optymalną z punktu widzenia rozwoju dziecka liczbą oddziałów i dzieci. Powinno być przytulnie, blisko domowych warunków z jednoczesnym zapewnieniem profesjonalnej opieki, skłaniających do skorzystania przez rodziców z tej formy opieki. Czy takie będzie przedszkole na Muratorze? Zdecydowanie tak. Staraliśmy się zaprojektować właśnie taki obiekt. Pomijając kwestie techniczne i przepisowe oraz wytyczne inwestora dotyczące choćby energooszczędności budynku, skupiliśmy się przede wszystkim na tym jak przedszkole będzie odbierane z perspektywy dzieciaków. Zaprojektowaliśmy budynek parterowy, dzięki czemu dzieci nie będą musiały pokonywać wewnętrznych schodów. Elementy kolorystyczne zastosowane na elewacji frontowej i ogrodzeniu były projektowane z myślą o dzieciach. Wszystkie okna w salach dla dzieci mają bardzo niskie parapety, tak by maluchy mogły swobodnie wyglądać na zewnątrz. Dwie sale żłobkowe zostały zaprojektowane tak by można było wydzielić mobilnymi ściankami przestrzeń do spania. Zastosowanie ogrzewania podłogowego oraz wykładziny dywanowe sprawią, że dzieciaki poczują się wyjątkowo dobrze. Rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń dla dzieci oraz lokalizacja przedszkola i placu zabaw sprawią, że będzie to obiekt przyjazny dzieciom. Niech państwo spróbują zareklamować swój projekt rodzicom Budynek przedszkola jest bardzo prosty i standardowy, a jednocześnie nowoczesny. Zastosowaliśmy klasyczny układ dachu z zabudowanym okapem. Mimo długiej elewacji północnej bryła budynku będzie odbierana jako nieduża, wręcz domowa. Rzut całego obiektu jest idealnie symetryczny. Poszczególne strefy przedszkola są bardzo dobrze zlokalizowane względem stron świata

i idealnie uwzględniają kształt i lokalizację działki. Zadaszona strefa wejściowa od strony ulicy jest łatwo dostępna z Osiedla Murator. Można tu łatwo zaparkować samochód lub dojść pieszo z wózkiem. Sale pobytu dzieci są bardzo dobrze doświetlone i „otwarte” na południe. Duże pomieszczenie jadalni, w którym można organizować również dodatkowe zajęcia dla dzieci lub imprezy okolicznościowe zlokalizowane jest centralnie w środku przedszkola. Tu znajduje się strefa wyjściowa dla dzieci na południowy ogród, w którym zlokalizowane są urządzenia zabawowe dla dzieci. Bardzo czytelny układ funkcjonalny ułatwi dzieciom, rodzicom i personelowi korzystanie z przedszkola. Trzeba też powiedzieć, że przedszkole będzie budynkiem energooszczędnym. Sposób ocieplenia przegród budowlanych, zastosowana stolarka okienna i drzwiowa spełniają stawiane wymagania dla takich budynków. Ilość okien od strony północnej jest ograniczona do niezbędnego minimum, natomiast od strony południowej zaprojektowano duże przeszklenia, aby zyskać maksymalnie dużo ciepła w zimnych okresach roku, kiedy słońce operuje nisko nad horyzontem. Z kolei zaprojektowane żaluzje zewnętrzne mają ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń przez te okna w okresie letnim. Dodatkowym

źródłem ciepła na potrzeby uzyskania ciepłej wody będą kolektory słoneczne zaprojektowane na dachu od strony południowej. Najtrudniejszy problem jaki postawił przed państwem inwestor? Od samego początku założyliśmy sobie, że będzie to obiekt parterowy, mimo, iż Inwestor nie stawiał takiego warunku. W konsekwencji okazało się, że powierzchnia zabudowy

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

będzie relatywnie duża, i że bardzo trudno będzie zlokalizować przedszkole na tej działce. Działka ma kształt trójkąta u zbiegu ulic, do tego z jednej strony możliwość zabudowy ograniczają istniejące, napowietrzne druty średniego napięcia, z drugiej istniejący garaż straży pożarnej i boisko sportowe. Prawidłowa lokalizacja parterowego budynku na działce to było najtrudniejsze zadanie. Na szczęście lokalizacja terenu względem stron świata jest optymalna. Udało się prawidłowo zaprojektować strefę wejściową oraz pomieszczenia nieprzeznaczone dla dzieci wzdłuż ulicy od strony północnej, a sale dla dzieci wraz z jadalnią od strony południowej z widokiem na ogród­ ‑plac zabaw. Jedną z  najważniejszych kwestii w tego typu obiektach jest sposób żywienia, a więc kuchnia własna czy catering? Jak będzie u nas? Pierwotnie wytyczne projektowe zakładały stworzenie zaplecza do rozdzielania i wydawania posiłków przywożonych z zewnątrz. W trakcie opracowania koncepcji ustalono jednak, że powinniśmy zaprojektować właściwą kuchnię do przygotowania posiłków na miejscu. Udało się zaprojektować funkcjonalną kuchnię z zapleczem zlokalizowaną prawidłowo od strony północnej. Będą tu przygotowywane posiłki dla dzieci z przedszkola oraz dodatkowe posiłki dla innych placówek. AT­‑ARCHITEKCI Agata i Andrzej Tatarek Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie QQ 11 października 2013 roku w Domu Aukcyjnym ADAM’S w Poznaniu odbyła się konfe‑

rencja podsumowująca V edycję projektu pt.: „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Projekt był skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimna‑ zjalnych, którzy posiadają szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno­ ‑przyrodniczych i technicznych.

7

QQ W sobotę, 12 października, otwarto

przy strażnicy na Muratorze „Siłownię pod chmurką”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska­‑Siwek w asy‑ ście druhów – pomysłodawców tego przedsięwzięcia.

NIEPRZECIĘTNA DOMINIKA SIŁOWNIA W gronie 497 stypendystów z obszaru województwa wielkopolskiego znalazło się 6 uczniów z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu. Wśród nich była Dominika Gola z klasy III a, która jako jedna z 10 wybranych z całego województwa została zaproszona do wygłoszenia prezentacji na konferencji podsumowującej realizację projektu. Dominika obecnym na spotkaniu przybliżyła wiadomości o liczbie

POD CHMURKĄ

PI, a swoją barwną prezentację multimedialną zatytułowała zagadkowo „Dlaczego pociąg jak jedzie, to stuka?… o najsłynniejszej liczbie świata, liczbie Pi. Dodać należy, iż wśród obecnych stypendystów III etap edukacyjny reprezentowały dwie uczennice gimnazjum zaś pozostali byli uczniami lub absolwentami szkół ponadgimnazjalnych. (es)

Składająca się z ośmiu urządzeń do różnego rodzaju ćwiczeń siłownia na świeżym powietrzu kosztowała 31 847, 20 zł. Strażacy zrealizowali ten projekt dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007­‑2013 w wysokości 24 969, 00zł. Pozostałe koszty wraz z niepieniężnym wkładem w postaci prac związanych z przygotowaniem terenu i utwardzaniem gruntu wykonali druhowie z OSP Murator. Siłownia przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców osiedla, a urządzenia do ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze i całkowicie bezpieczne. Przede wszystkim służą do rekreacji, wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. To pierwszy w Gminie Baranów tego rodzaju plac na wolnym powietrzu, ale jak zapowiedziała Pani Wójt z całą pewnością nie ostatni. (es)

QQ 21.10.2013 r. Biblioteka w Mroczeniu gościła autorkę książek dla dzieci – Agatę Wi‑

dzowską – Pasiak. W spotkaniu autorskim uczestniczyły dzieci z klas II ze Szkoły Pod‑ stawowej w Łęce Mroczeńskiej. Podczas spotkania Agata Widzowska – Pasiak czytała im swoje wiersze, przeprowadziła wiele ćwiczeń językowych – szeleszczące wiersze, oraz zabawę sylabami i konkursy. Bardzo ciekawie opowiadała o swojej pracy. Mówiła również skąd bierze pomysły na nowe opowiadania i wiersze. Dzieci zadawały pisarce sporo pytań. To może był ich pierwszy krok w stronę poznawania magii literatury.

SPOTKANIE Z LITERATURĄ A.Widzowska – Pasiak Z wykształcenia jest instruktorem teatralnym i bibliotekarką. Zdobyła II nagrodę w konkursie Andrzeja

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

Wajdy pt. „Pomysł na film współczesny” oraz III nagrodę w konkursie im. Astrid Lindgren za książkę „Dreptak i pępek świata”. Została również laureatką konkursu Gazety Wyborczej na tekst piosenki z okazji Dnia Mamy, wydaną na płycie Arki Noego oraz zdobyła wyróżnienie w konkursie na „trzeszczące wierszyki” ogłoszonym przez wydawnictwo Nowy Świat. Współpracuje z Wydawnictwem Wilga. Jest współautorką książki „Trójko‑ wa Bridget Jones”. Pisze opowiadania, wiersze, słuchowiska,

teksty reklamowe, teksty piosenek i scenariusze przedstawień dla dzieci. W 2004 roku zadebiutowała książką o Beatlesach dla dzieci pt. „Bitelsiaki”. Rok później wydała książkę z wierszykami dla dzieci pt. „Co uciął Gu‑ cio?”. Razem z Agnieszką Frączek i Urszulą Kozłowską napisała książkę pt.: „Pokłóciły się poetki o pietruszkę i skarpetki”. Jest również autorką serii przygód Myszki Precelki. Na zakończenie spotkania, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie – Edyta Lesiak, jak również sami uczniowie podziękowali autorce za spotkanie, po czym wręczyli kwiaty. Spotkanie autorskie z Agatą Widzowską – Pasiak przygotowały wspólnie Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. (el)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

QQ 1 października 2013 r. w Baranowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość jubileuszowa.

Dwadzieścia jeden par zamieszkujących gminę Baranów, związanych przed laty ślubną przysięgą, obchodziło jubileusz Żelaznych, Diamentowych oraz Złotych Godów małżeńskich.

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ „Mija 65, 60 i 50 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń. Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, że będziecie dzielić razem chwile dobre i złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie” – tymi słowami zebranych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Adamska. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska – Siwek, która wyraziła swój podziw i uznanie dla Jubilatów oraz życzyła zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz pogratulowała zebranym tak długiego stażu małżeńskiego. Żelazną 65 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Felicja

i Franciszek Polewscy. Diamentową 60­‑tą rocznicę świętowali Państwo Wiktoria i Benedykt Haglauerowie, Cecylia i Sylwester Lempertowie, Leokadia i Stanisław Wiśniewscy oraz Helena i Jan Żureccy. Do nich dołączyło 16 par obchodzących Złote Gody. Uroczystego wręczenia medali w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonała wójt Bogumiła Lewandowska­‑Siwek w asyście sekretarza i zarazem zastępcy Marka Potarzyckiego i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Sylwii Adamskie., Jubilatom błogosławił proboszcz parafii na Muratorze, gdzie odbyła się uroczystość ks. Dariusz Woźniak, wraz z ks. kanonikiem Jerzym Kondalem proboszczem parafii w Baranowie. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, pamiątkowe dyplomy, upominki i życzenia. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz okolicznościowy toast. Parom, które ze względów zdrowotnych nie

mogły przybyć na uroczystość władze gminy wręczyły medale w miejscu zamieszkania. Wszystkim dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat. (es)

Lista Jubilatów obchodzących 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego: Teresa i Mieczysław Albertowie Cecylia i Piotr Faltynowie Janina i Franciszek Klimeccy Halina i Tadeusz Kudukowie Krystyna i Joachim Kuropkowie Teresa i Henryk Kwiasowie Maria i Władysław Możdżanowscy Maria i Walerian Nasiadkowie Felicja i Stefan Pawlakowie Irena i Józef Poszwowie Helena i Jan Skąpscy Stanisława i Alojzy Skibowie Bożena i Józef Sordylowie Janina i Tadeusz Szlezyngerowie Irena i Bronisław Walaszkowie Janina i Zenon Zimny

Plener Malarski

Dzień Seniora na Muratorze

21­‑22 września odbył się w Gminie Baranów Plener Malarski zorganizowany przez Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego i Gminę Baranów. Celem pleneru było poznanie wartości historycznych, kulturowych i artystycznych naszej gminy. Pani Wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek uroczyście powitała wszystkich przybyłych, a Sekretarz Marek Potarzycki przedstawił zarys historyczny i najważniejsze zabytki Gminy Baranów. Wykonane prace malarskie można będzie zobaczyć na wystawie, która odbędzie się w Urzędzie Gminy. Wszystkie potrzebne materiały malarskie zostały zakupione przez Gminę Baranów. Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego gościło na naszym terenie po raz pierwszy, a w jego skład wchodzą również mieszkańcy naszej gminy: Magdalena Skąpska ze Słupi pod Kępnem i Justyna Marczuk z osiedla Murator w Baranowie. Więcej w kolejnym numerze.

8 października w Domu Wielofunkcyjnym na Muratorze spotkali się ludzie złotego wieku, by uczcić swoje święto Dzień Seniora. Życzenia seniorom złożyła wójt Gminy Baranów B. Lewandowska – Siwek. „Życzę byście w zdrowiu i szczęściu cieszyli się wnukami, wszystkiego najlepszego” . Spotkaniu towarzyszyła rodzinna atmosfera. Wspaniale seniorom upływał czas na dyskusjach o sprawach koła, ale też o sprawach dotyczących małej ojczyzny. (mala)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


Po Godzinach 26 października piękny jubileusz 100­‑lecia urodzin obchodziła mieszkanka Jankowych Cecylia Świtoń W miejscowym kościele parafialnym odprawiona została uroczysta msza św., w której z udziałem rodziny i zaproszonych gości. Z życzeniami pośpieszyli ks. Tomasz Szymczak, wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­‑Siwek oraz delegacja ze starostwa powiatowego. Pani Cecylii życzymy stu kolejnych lat w zdrowiu i radości z 4 dzieci, 15 wnucząt i 31 prawnucząt.

QQ Ślubowanie pierwszaków to ogromne przeżycie zarówno dla jego głównych bohate‑ rów, jak i dla wychowawczyń i rodziców. Takie uroczystości odbyły się w Szkole Pod‑ stawowej w Grębaninie i Łęce Mroczeńskiej.

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW

Dziewięciu pierwszoklasistów SP Grębanin. oficjalnie dołączyło do grona społeczności szkolnej ni p. Wiesławy Mamczak oraz rodziców, którzy z wielkim przejęciem obserwowali pierwsze poważne występy swoich pociech przed publicznością. Ślubowanie odbyło się w obecności dyrektora szkoły, księdza proboszcza, rodziców, nauczycieli i uczniów. Uczniowie klasy pierwszej mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po części artystycznej dzieci złożyły uroczystą przysięgę. Odświętnie ubrane i bardzo przejęte pierwszaki ślubowały, że będą pilnie się uczyć, godnie zachowywać, dbać o dobre imię szkoły, pomagać młodszym i starszym, kochać Ojczyznę i w przyszłości ofiarnie dla niej pracować. Wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment pasowania na ucznia. Aktu pasowania długim ołówkiem dokonała pani dyrektor Barbara Wilk. Po części oficjalnej nadszedł czas na życzenia oraz upominki. Dzieci otrzymały okazałe „rogi obfitości” wypełnione słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców, oraz drobne upominki wykonane przez Mały Samorząd Uczniowski. Mali bohaterowie uroczystości otrzymali również dyplomy pasowania oraz legitymacje szkolne. Na zakończenie ks. kanonik Stanisław Borowicki wygłosił pouczające słowa oraz wręczył pierwszakom obrazki. Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

9 Jubilaci obchodzący urodziny w listopadzie i grudniu 2013 r. (powyżej 80 lat) 80 lat (ur. 1933 r.) Stanisław Ciurys – Grębanin Franciszek Czapczyński – Młynarka Irena Dybska– Donaborów Henryk Idzikowski– Mroczeń Andrzej Jędrysiak– Donaborów Aniela Majczyk– Jankowy 81 lat (ur. 1932 r.) Cecylia Dworak– Mroczeń Teresa Jakubowska– Młynarka Pelagia Jerczyńska– Donaborów Waleria Kuropka – Grębanin Józef Niwa– Marianka Mroczeńska Leokadia Wiśniewska– Mroczeń Henryk Zimoch– Joanka 82 lata (ur. 1931 r.) Jan Czapczyński – Słupia pod Kępnem Jan Kamiński– Donaborów Olimpia Oleksyk Katarzyna – Mroczeń Kazimiera Wróbel – Jankowy 83 lata (ur.1930 r.) Mieczysława Dudziak– Łęka Mroczeńska Marianna Froń– Słupia pod Kępnem Marta Froń– Łęka Mroczeńska Maria Kobis– Joanka Jan Lorenc– Słupia pod Kępnem Cecylia Orszulak– Żurawiniec Jan Otremba– Joanka Pelińska Eleonora – Mroczeń Irena Stryjakiewicz– Mroczeń Cecylia Taborska – Baranów 84 lata (ur. 1929 r.) Cecylia Lempert– Marianka Mroczeńska Władysława Trzeciak – Baranów 85 lat (ur. 1928 r.) Jan Urbański– Baranów Franciszka Zimoch– Joanka 86 lat (ur. 1927 r.) Sylwester Lempert– Marianka Mroczeńska Aleksander Michalczyk– Łęka Mroczeńska Agnieszka Mikołajczyk – Feliksów 87 lat (ur. 1926 r.) Adamina Śpikowska – Baranów 88 lat (ur. 1925 r.) Marianna Fiołka– Słupia pod Kępnem 89 lat (ur. 1924 r.) Otylia Kamińska– Słupia pod Kępnem Helena Kulesza– Mroczeń Władysław Możdżanowski– Grębanin Kolonia Pierwsza 90 lat (ur. 1923 r.) Stefania Fiołka– Marianka Mroczeńska 91 lat (ur. 1922 r.) Helena Skąpska– Słupia pod Kępnem 97 lat (ur. 1915 r.) Franciszka Kośmider– Słupia pod Kępnem

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą w listopadzie i grudniu Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

10

QQ Baza sportowa w naszej Gminie staje się coraz bogatsza. W środę 2 października uroczyście otwarto kompleks boisk przy Gimna‑

zjum w Mroczeniu. To już trzecie w ostatnim okresie ogólnodostępne boiska sportowe w Gminie Baranów. W 2011 roku oddano do użytkowania boisko przy Zespole Szkół w Słupi, w 2012 roku boisko przy nowo wybudowanej sali sportowej przy Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej. W listopadzie oddana zostanie do użytku sala gimnastyczna przy szkole w Słupi.

NOWE SZATY MROCZEŃSKICH BOISK Zamiana asfaltu na sztuczną trawę to efekt wielomiesięcznych zabiegów i żmudnych negocjacji. Przede wszystkim z nadzorem konserwatorskim. Udało się jednak początkowe twarde „nie” zamienić na przychylne „tak”. Mówiła o tym w trakcie otwarcia obiektu wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­‑Siwek. W uroczystości wzięli udział liczni i znamienici goście: m.in. wicestarosta Ryszard Dachowski, radni Gminy, przedstawiciele firm realizujących zadanie, dyrektorzy szkół, rodzice i nauczyciele. Młodzież wspaniale zaprezentowała się w części sportowej i artystycznej. W Mroczeniu stare boiska asfaltowe zyskały nową bezpieczną nawierzchnię z trawy syntetycznej. W skład powstałego kompleksu wchodzą dwa boiska: – boisko o wymiarach 43 x 24, na którym wyznaczono pełnowymiarowy plac do gry w piłkę ręczną i w tenisa ziemnego; – boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,5 x 17,7 z przeznaczeniem do siatkówki i koszykówki; – bieżnia poliuretanowa dwutorowa do uprawiania biegów na 60 m; – skocznia w dal z rozbiegiem z po­liu­retanu.

Wszystkie roboty zostały wykonane w okresie tegorocznych wakacji przez Zakład Projektowo – Budowlany „PROJEKTOBUD”. Wartość wykonanych robót to ponad 361 000 zł. Gmina Baranów na realizację zadania uzyskała pomoc finansową z programu „Leader” działanie Odnowa i rozwój wsi, w kwocie 202 491,00 zł (ems)

QQ 20 października 2013 r. w Słupi p. Kępnem odbyła się piękna uroczystość restytucji

pomnika poświęconego ofiarom II Wojny Światowej. Dzień ten był uwieńczeniem dwuletniej pracy. Tyle czasu zabrało bowiem zbieranie ziemi z miejscowości, w których w czasie II Wojny Światowej zmarli, zginęli lub zostali zamordowani mieszkańcy wsi. W tym samym okresie gromadzono wiadomości na temat życia i śmierci 25 słupian. Wszystko to zostało przedstawione w książce pt. „Słupianie znani i nieznani”, której autorem jest urodzony w Słupi Łukasz Kamiński.

Słupianie znani i nieznani W tym roku minęło 40 lat od zbudowania tego pomnika. Wymagał on więc remontu. Został zatem odrestaurowany. Otrzymał nowe tablice. W monument wmurowana została urna zawierająca symboliczne garści ziemi z miejscowośc, i gdzie zakończyli swe ziemskie życie słupianie. Uroczystość składała się z kilku części odbywających się w kościele, przed pomnikiem i na Sali OSP. Do kościoła w Słupi p. Kępnem pw. Wszystkich Świętych została uroczyście wniesiona przez strażaków urna z ziemią. Działo się to na oczach zgromadzonych przedstawicieli rodzin, mieszkańców i zaproszonych gości. W czasie mszy celebrowanej w intencji poległych i pomordowanych słupian poświęcona została urna. Po zakończonej uroczystości w kościele uformował się korowód, na czele którego niesione były sztandary OSP Słupi p. Kępnem oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczeniu. Strażacy nieśli urnę z ziemią,

szły delegacje parlamentarzystów, samorządowców, dzieci ze szkoły podstawowej wraz gronem pedagogicznym szkoły, młodzież z Gimnazjum oraz wszyscy zgromadzeni

i zainteresowani uroczystością. Przed pomnikiem ustawiono urnę. Przy dźwiękach Hymnu Polski została wciągnięta biało – czerwona flaga na maszt, a następnie został odczytany apel poległych. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Dokonali tego najbliżsi zmarłych: Pani Maria Barwan (córka Feliksa Hełki), Pani Genowefa Piotrowska (córka Kazimierza Nawrota) i Marek Podyma (wnuk Antoniego Kosika). Pomnik został poświęcony przez ks. Mariana Biesiadę, a Łukasz Kamiński i Andrzej Lorenc wstawili urnę w monument pomnika. Ostatnim akcentem tej części uroczystości było odczytanie przez seniora Jana Lorenca „Przesłania do młodego pokolenia”, które kończyło się pieśnią „Boże, coś Polskę”. Kolejna część uroczystości odbyła się na wypełnionej po brzegi Sali OSP. Tam na pięknie udekorowanej scenie dzieci ze szkoły w Słupi przedstawiły słowno­‑muzyczny spektakl związany z II wojną światową. Piosenki wojskowe i żołnierskie opiewające w waleczność żołnierzy oraz miejsca bitew wykonał Zespół Słupianie. Bardzo wyczekiwanym momentem była promocja wspomnianej książki. Po zabraniu głosu przez Panią Wójt Gminy Baranów Bogumiłę Lewandowską – Siwek i zaproszonych gości, oddano głos autorowi książki Łukaszowi Kamińskiemu, który podziękował wszystkim za okazaną pomoc i życzliwość w gromadzeniu materiałów oraz za sfinansowanie wydania książki. Dziś możemy powiedzieć, że warto było się trudzić aby wspomnieć tych, których nie ma bo oddali swe najczęściej młode życie za wolność naszej Ojczyzny. (hel) Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


Pasje

11

QQ Oj, jak wspaniale zatańczyć! Wielu z nas tańczyło niejeden raz; sławnego poloneza na studniówkach, na disco. I na weselach. Bardzo popularną i wiecznie młodą formą tańca jest taniec towarzyski. Taniec towarzyski bardzo często opiera się na jasno określonych zasadach. Taniec towarzyski bardzo często jest tańcem sportowym, gdzie toczy się rywalizacja, często w parach. Taniec sportowy nie jest jednak dyscypliną popularną i zdaje się wyjątkowo trudną. W tańcu sportowym istnieje wiele skomplikowanych zasad. Istnieje też ranking – klasy sportowe. Pomimo tego nie brakuje chętnych, a turnieje taneczne są bardzo popularne. Kronikarz Ziemi Baranowskiej rozmawia z Dariuszem Baranowskim – animatorem tańca, twórcą Klubu Baranowskie Studio Tańca, pomysłodawcą systemu nauki tańca w naszych szkołach.

PRZEMEK TYTOŃ BYŁ MISTRZEM POLSKI W TAŃCU TOWARZYSKIM Kto Cię uczył tańczyć? Moim Pierwszym trenerem był pan Stanisław Jawor z Poznania. Jak to się stało, że zawodowo związa‑ łeś się z tańcem? Po prostu kocham taniec. To moja życiowa pasja. W czasie studiów na Adademii Rolniczej w Poznaniu związałem się z klubami tańca towarzyskiego. Występowałem w barwach „Słońca” i „Dziupli”. Ukończyłem też dwuletni kurs choreografii i tańca w Warszawie Po powrocie do rodzinnego Kępna założyłem Kępiński Klub Tańca. Od kilku lat mieszkam w Baranowie i pomyślałem, że fajnie by było przekazać tę pasję dzieciakom z  naszej gminy. Lubię pracować z dziećmi i młodzieżą. Od trzech lat wdrażasz w naszych szkołach system nauki tańca. Na czym on polega? Nauka w szkołach trochę odbiega od typowych zajęć tanecznych w klubach tanecznych, gdzie większy jest nacisk na wykreowaniu talentów i ich dalszą „obróbkę” w danym stylu. Zajęcia w szkołach gminy Baranów są połączeniem rytmiki, umuzykalnienia i tańca z naciskiem na taniec towarzyski

Dzieci uczą się takich tańców jak poleczka, polonez, samba, cha – cha, walc angielski wiedeński, macarena, disco, jive, tango, rocknroll. Poza nauką kroków tanecznych poznają różnorodne rytmy, uczą się prawidłowej postawy poprawiają kondycję i koordynację. Jakich sposobów szukasz, by zachę‑ cić do zajęć tanecznych chłopców? Tu nie ma sprzeczności. Futbol nie musi konkurować z tańcem. Jedno drugiemu może natomiast pomagać. Czy w wieku 10­‑11 lat już wiadomo, że Jasiu będzie dobrym piłkarzem albo tancerzem? Dodatkowe umiejętności mogą natomiast pomóc w dalszym wyborze. Znakomitym przykładem na to, iż nuka tańca towarzyskiego przydaje się w życiu codziennym i może pomóc w karierze sportowej, jest nasz reprezentacyjny bramkarz – Przemysław Tytoń, który był mistrzem Polski w tańcu towarzyskim w wieku 11 lat. – Ile dzieci ćwiczy systematycznie na szkolnych zajęciach i na jakich zasadach?

W tym roku uczy się 62 dzieci. Zajęcia dofinansowuje Urząd Gminy. Odpłatność wynosi 15 zł za miesiąc zajęć. Ilu masz podopiecznych w swoim two‑ im Klubie Baranowskim Studiu Tańca? W klubie tańczy turniejowo 16 osób. Głośno jest o sukcesach sportowych twoich tancerzy. Wymień najważniejsze Ograniczę się do sukcesów dzieci, które tańczą ze sobą od dwóch lat. Do najważniejszych sukcesów należą II miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Kluczborku par – Szymon Zychla – Wiktoria Zychla, Łukasz Gawlik – Weronika Zalesińska. To naprawdę duże talenty. rozmawiał (ems)

QQ W niedzielne popołudnie 27 października 2013 r. w Kępnie odbył się finał I Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzie‑

żowej, który w tym roku zaistniał w nowej formule polegającej na eliminacjach, warsztatach wokalnych dla zwycięzców i uroczy‑ stym finale. W kategorii szkól podstawowych wystąpiło w nim troje reprezentantów naszej Gminy. Wszyscy zakwalifikowali się do ścisłych finałów.

PIOSENKARSKIE LAURY NATALII, HUBERTA I LAURY W ścisłym finale wzięło udział 33 uczestników, którzy zostali wyłonieni podczas eliminacji, które odbyły się 19 i 20 października 2013 r. Wśród najmłodszych (kl.I – III) rywalizowało 35 osób. W kategorii kl. IV – VI szkół podstawowych rywalizowało 72 wokalistów. Z tak licznego grona uczestników Jury konkursowe w składzie: Izabela Frankowska – Grabarczyk, Janusz Jurkiewicz oraz Agnieszka Biniek wyłoniło 33 osoby, dla których zorganizowano warsztaty wokalne z Robertem Chojnackim (zespół De Mono). Warsztaty te odbyły się 26 października 2013 r. (sobota) w Centrum Kształcenia Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

Ustawicznego w Kępnie. Podczas warsztatów Robert Chojnacki udzielił uczestnikom wielu cennych wskazówek. Z relacji uczestników warsztatów wynikało, że wskazówki przekazane przez p. Roberta będą cennym elementem w ich dalszej pracy. Podczas finału konkursu, osoby wyłonione w drodze wcześniejszych eliminacji zaprezentowały utwór, który wykonywały

podczas eliminacji. Miło nam poinformować, że w gronie najlepszych znaleźli się nasi reprezentanci. W kat. najmłodszej 6.  miejsce wyśpiewała Laura Sikora z Grębanina. W grupie nieco starszej (kl. IV­‑VI) 6. miejsce wywalczyła Natalia Adamska z  Baranowa, a  9. Hubert Jerczyński z Donaborowa. (es)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Nasze Kluby Sportowe

12

QQ Któż z was nie słyszał od leciwych kibiców sentymentalnego zaśpiewu: kiedyś to się, panie, grało. Za przysłowiową czapkę gruszek

i byle gdzie. Często tej wycieczce w zgrzebną przeszłość towarzyszy chichot współczesności: zdewastowane boisko, zrujnowane trybuny i dzieciaki uganiające się po pastwisku – smutnym następcy pięknej niegdyś murawy. Nie inaczej było przed dekadą w Słupi. Po chlubnych wyczynach miejscowego Frankpolu w „Okręgówce” pozostały jedynie rzewne wspomnienia: zdemolowany barakowóz zamiast szatni i trawa po kolana. Wtedy sprawy w swoje ręce postanowili wziąć miejscowi strażacy. Po dziesięciu latach mogą z dumą mówić o swoich dokonaniach.

DUMNA DEKADA SŁUPSKIEGO STRAŻAKA OBIETNICA PREZESA

Z miłości do futbolu nie sposób się wyleczyć. Doświadczyła tego również grupa młodych graczy rodem ze Słupi, która spotkała się w Opatowie, Wszyscy byli wówczas piłkarzami „Płomienia”. – Doszliśmy do wniosku, że coś jest nie tak. Ze wszystkich słupian grających w różnych klubach można by przecież

Mendel, Artur Wylęga, Michał Kula, Arek Rudnik, Darek Mierzwiak, Arek Mierzwiak, Dominik Bąk, Marcin Janicki, Sławek Witt, Andrzej Sadura, Marcin Szybka, Marek Czworowski, Paweł Jeż, Daniel Moś. Kilku z nich do dziś z powodzeniem gra w „Strażaku”. Wszyscy pamiętają też smak pierwszej porażki na własnych śmieciach. – Cóż, los sprawił, że

Jarek Chwał, Łukasz Chwał, Piotrek Kulok, Seba Potyrała, Marcin Giel, Andrzej Piotrowski, Piotrek Mendel, Artur Wylęga, Michał Kula, Arek Rudnik, Darek Mierzwiak, Arek Mierzwiak, Dominik Bąk, Marcin Janicki, Sławek Witt, Andrzej Sadura, Marcin Szybka, Marek Czworowski, Paweł Jeż, Daniel Moś

sklecić niezły zespół, pozostawało pytanie jak to zrobić? Zwróciliśmy się do zarządu OSP – przypomina Artur Wylęga. – Szybko dogadaliśmy się co do szczegółów. Uważałem i uważam, że sport to bardzo ważna sprawa dla mieszkańców wsi. Zresztą nie tylko o sport tu idzie. Nakreśliliśmy plan odbudowy bazy sportowej w naszej miejscowości. Obiecałem wtedy, że piłkarze mają myśleć tylko o grze, natomiast o tak ważne rzeczy jak np. transport będzie się starać OSP. Obiecałem to jako prezes OSP i do dziś słowa staram się dotrzymywać – mówi szef miejscowej straży – Michał Błażejewski.

trafiliśmy na „nasz” Płomień. Przegraliśmy wtedy 0:2 – wspomina Artur Wylęga.

NASZA DUMA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Dziś Artur prezesuje klubowi, który może pochwalić się schludnym stadionem z szatnią i natryskami, sprzętem do utrzymania boiska – kosiarką, walcem, trybunami, zadbaną murawą, i trzema zespołami. – Nasze sportowe ambicje nie wybiegają poza A klasę. Wiemy na co nas stać. Pomaga nam Urząd Gminy, szukamy sponsorów, organizujemy festyny, na których próbujemy zarobić jakiś

grosz. W przyszłym roku chcielibyśmy ogrodzić boisko, wtedy można zarobić trochę na biletach. Ale przydałoby się oświetlenie i nagłośnienie. Wszystkiego nie da się zrobić jednocześnie. Musimy wybierać – wylicza O stronie sportowej najwięcej do powiedzenia ma trener K. Brząkała. Trenerem zespołu jest od 2011 r. – Do każdego meczu podchodzimy ambitnie i po prostu chcemy wygrać – ocenia. I pewnie dlatego jako największy sukces sportowy wskazuje 5. rundę Pucharu Polski z 2011 r. kiedy to jego „Strażak” poległ dopiero po zażartej walce z IV­‑ligowym „Płomykiem” Koźminiec. Prowadzi w tej chwili trzy zespoły: seniorską, młodzika oraz orlika. Najmłodsi piłkarze „Strażaka” to jego chluba, duma. I przyszłość. – Marzę, by w przyszłości ci chłopcy grali w seniorach. Ale najważniejsze, że mogą uczyć się futbolu u nas, mogą grać w piłkę – ocenia. Skromnie nie wspomina o sukcesach swoich chłopców w lidze i licznych turniejach, gdyż uważa, że na tym poziomie nie to jest najważniejsze. Oto aktualna kadra najmłodszych (r. 2001, 2002, 2003): Krzysztof Brząkała, Bartosz Chwał, Kacper Fojtar, Eryk Głowik, Mateusz Gogół, Bartosz Górecki, Krystian Gruszka, Michał Gruszka, Dominik Janicki, Mikołaj Kinalczyk, Bartłomiej Kubiec, Patryk Lubowski, Jakub Pawlak, Michał Skąpski, Mateusz Szewczyk, Krystian Tyra. Powtarzają się nazwiska, jakieś dziwnie znajome twarze. – Bo to nasz narybek strażacki – synowie i wnuki słupskich druhów – uśmiecha z się z zadowoleniem Michał Błażejewski. Nasza duma, nasza przyszłość. Przyszłość Strażaka!

PIERWSZY KROK

I tak w 2003 r. narodził się „Strażak” Słupia. Powstał on z inicjatywy kilku zawodników grających wówczas w „Płomieniu” Opatów (Piotr Kulok, Sebastian Potyrała, Artur Wylęga) i działaczy (Zenon Kaczmarek, Władysław Kącki) oraz OSP z prezesem Michałem Błażejewskim. Po roku zimowania w B klasie słupianie przypuścili szturm na A klasę. I grają w niej do dzisiaj. Kiedy pytam o nazwiska piłkarzy z tamtej drużyny, Artur Wylęga, Władek Kącki i Zenek Kaczmarek wysupłują je z pamięci błyskawicznie: Jarek Chwał, Łukasz Chwał, Piotrek Kulok, Seba Potyrała, Marcin Giel, Andrzej Piotrowski, Piotrek

Kadra Aktualna Seniorów Krzysztof Brząkała, Sebastian Gauza, Wojciech Hillenberg, Bartłomiej Janke, Damian Jerzyk, Szymon Jerzyk, Paweł Jurasik, Kamil Kanclerz, Sebastian Kluczyński, Michał Kula, Mateusz Lepka, Piotr Mendel, Rafał Peksa, Andrzej Piotrowski, Andrzej Sadura, Radosław Skiba, Bartłomiej Wawrzyniak, Adrian Wylęga, Artur Wylęga, Marcin Żurecki, Wojciech Starek, Jarosław Chwał, Rafał Białek, Andrzej Nowak Poczet trenerów: Sebastian Potyrała, Mateusz Groblica, Stefan Pucała i Zdzisław Wawrzyniak, Andrzej Nasiadek, Krzysztof Brząkała,

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


Sportowe Okruchy QQ Na półfinałach wojewódzkich zakończyła się tegoroczna sportowa przygoda piłkarzy baranowskiego „Pioniera” w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim Dzieci o Puchar Pre‑ miera Tuska. To największa w Polsce impreza piłkarska dla dzieci. Naprawdę niewiele zabrakło, by pojechać do… Baranowa pod Poznaniem, gdzie odbyły się wielkopol‑ skie finały. Młodszym zabrakło minuty… w dogrywce w meczu o wejście do finału. W półfinałach piłkarze z Baranowa reprezentowali swoje szkoły, gminę, powiat i rejon. Na tych szczeblach byli bezkonkurencyjni. Turniej największy zasięg miał właśnie w Wielkopolsce. W eliminacjach gminnych wystartowało 139 zespołów chłopięcych w kat. 2000­­‑2001 i 136 w kat. 2002­­‑2003. Osiem najlepszych spotkało się w finale woje‑ wódzkim. W półfinałach nasi piłkarze zajęli trzecie miejsca – w kat. 2000­­‑2001 w tur‑ nieju rozegranym w Baranowie 20 września, i półfinale, który odbył się 27 września w Gostyniu dla kat. 2002 – 2003.

DWA PÓŁFINAŁY MŁODYCH PIŁKARZY Z BARANOWA Emocji towarzyszących półfinałowym zmaganiom w Baranowie mogłyby pozazdrościć turnieje i większe, i bardziej renomowane. Piłkarze wznieśli się na taki poziom, że organizatorzy ledwie za nimi nadążali. Wspólnymi silami udało się sprostać wszelkim regułom i wymaganiom. Aura również dostosowała się do wysokich procedur. Lało tylko do 14.30. Później przyszła lekka mżawka, czyli pogoda jak na Wembley. No i blask jupiterów dopełniający w drugiej części turnieju dramatyzm boiskowych zdarzeń. Organizatorzy – Urząd Gminy w Baranowie oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” Baranów dołożyli wszelkich starań, piłkarze mogli myśleć tylko o dobrej grze. Każdy

uczestnik mógł pokrzepić się gorącą herbatą, zjeść gorący posiłek, a na koniec posmakować słodkości z baranowskiej piekarni. Urząd Gminy ufundował puchary i dyplomy, które

13 wręczył sekretarz Gminy Marek Potarzycki. W zawodach wygrał Konin przed Kaliszem i Baranowem. Dwa dni później najmłodsi piłkarze baranowskiego „Pioniera” pojechali do Gostynia. Pomni niedobrych doświadczeń z poprzednich lat, zabrali ze sobą własny wikt i herbatę. Na szczęście nie padało, ale przenikliwy ziąb nie ułatwiał im zadania. W drodze na turniej kliku piłkarzy dopadły kłopoty gastryczne więc pierwszy mecz był wielką niewiadomą. Baranowianie do przerwy przegrywali jednym golem, ale Piotruś Jarych, najmniejszy i najmłodszy w zespole, a jak się później okazało i w całym turnieju, bo wiekiem górował tylko nad Gracjanem Mikołajczykiem z… „Pioniera”, okazał się graczem niezawodnym. Bramkę na wagę remisu strzelił po swojemu. Głową! Podobny przebieg miał następny mecz. Tu również o gola wyrównującego postarał się Piotruś. Tym razem z woleja. W naszej grupie padły trzy identyczne remisy więc o kolejności zdecydować miał niezwykły konkurs rzutów karnych. Tu swój talent potwierdził nasz bramkarz. Dominik Froń wybronił tyle, ile trzeba, by znaleźć się w półfinale. Szczęście opuściło nas w dogrywce meczu z Koźminem. Do końca była może minutka, ale właśnie wtedy doświadczeni piłkarze z Koźmina (w ub. roku grali w finale wojewódzkim) uderzyli raz, ale bardzo boleśnie. W meczu o III miejsce zagrali wszyscy rezerwowi. I zagrali na medal! (ems)

QQ Nowe boiska w Mroczeniu były w październiku areną zmagań lekkoatletów z naszych podstawówek, którzy walczyli o tytuł Mistrza Gminy w Trójboju Lekkoatletycznym.

LEKKOATLETYCZNY DEBIUT

Sportowcy zmagali się w biegu długim (800 m), sprincie oraz skoku w dal. Dwie ostatnie konkurencje debiutowały u nas, bo jeszcze do niedawna nie było gdzie ich rozegrać. Teraz profesjonalne tartanowe bieżnie i skocznie są w Łęce Mroczeńskiej i właśnie w Mroczeniu. Mroczeńskie gimnazjum słynie z dobrych lekkoatletów, ale najwięcej laurów zbierało i zbiera w biegach przełajowych o czym świadczy choćby zdobyte we wrześniu złoto biegaczek i srebro ich kolegów w Mistrzostwach Powiatu w Przełajach. W mroczeńskim Trójboju wśród chłopców najlepszy był Jakub Oszenda z Łęki Mroczeńskiej przed Kacprem Małolepszym z Donaborowa i Krystianem Gruszką ze Słupi. Wśród dziewcząt kolejność była następująca: Sandra Skiba z Donaborowa przed Julitą Gruszką z Donaborowa i Angeliką Górecką ze Słupi. W klasyfikacji drużynowej najlepsi byli lekkoatleci z Donaborowa przed Słupią, Łęką Mroczeńską i Grębaninem. Medale wręczyła wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­‑Siwek (es)

QQ Z ostatniej chwili

ZŁOTO I SREBRO NASZYCH PINGPONGISTÓW W rozegranych w Łęce Opatowskiej Mistrzostwach Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym złote medale wywalczyły sportsmenki z Łęki Mroczeńskiej (Kamila Nowak, Katarzyna Wala) a srebrne zawodnicy ze Słupi (Bartosz Górecki, Jakub Pawlak. Kacper Fojtar). Oba teamy zyskały awans do Finału Rejonu Kaliskiego. Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


14

Sportowe Okruchy

MŁODY MROCZEŃ GROMI KĘPNO Rewelacyjnie spisali się reprezentanci Gimnazjum w Mroczeniu w prestiżowym Turnieju o  Puchar Trenera Ryszarda Jańskiego. W wielkim finale podopieczni Jerzego Mosia nie zostawili żadnych złudzeń gospodarzom gromiąc Gimnazjum nr 2 z Kępna 4:1. Na dokładkę hattricka ustrzelił w tym meczu Jakub Gogół i tym samym zdobył tytuł najlepszego snajpera Turnieju. W zawodach rozegranych w czwartek 17 października w kępińskiej hali KOSiR wzięły udział reprezentacje pierwszych klas ośmiu gimnazjów z naszego powiatu. Najlepszy był Mroczeń! Gimnazjum Mroczeń: Eryk Pietrzak, Kacper Troska, Karol Sadura, Oskar Bentkowski, Jakub Gogół, Krystian Skiba, Oskar Malcher, Kamil Wieczorek, Jakub Hodyas, Bartek Rabiega Mroczeń – Krążkowy 1:1 Mroczeń – Gim. nr 1 Kępno 2:1 Mroczeń Laski 3:1 FINAŁ Mroczeń­­‑Gim. nr 2 Kępno 4:1 (Gogół 3; Sadura 1) NAJLEPSZY STRZELEC Jakub Gogół (7 bramek)

QQ Pierwszą w nowym roku szkolnym imprezą spor‑

tową w naszej Gminie tradycyjnie były przełajowe biegi sztafetowe. Rozegrano je w Jankowach. 26 września w finale powiatowym w kat. gimnazjów złoty medal wywalczyła Aneta Olek z Mroczenia.

ZŁOTA ANETA Dziesięcioosobowe reprezentacje szkół podstawowych rywalizowały o tytuł i awans do finału powiatowego, który odbył się 26 września w Mielęcinie. Na 800–metrowej trasie najlepiej radzili sobie biegacze ze Słupi. Trzy najlepsze teamy otrzymały medale, a wszystkie – dyplomy. Nagrody ufundował Urząd Gminy W Baranowie. Biegaczom sprzyjało jesienne niebo, które zesłało złote promyki słońca. Każdy zawodnik mógł pokrzepić się łykiem gorącej herbaty. Zmagania przełajowców z podziwem obserwował sekretarz Gminy Marek Potarzycki. On też wręczył najlepszym nagrody. (es)

Panie i Panowie Przedsiębiorcy Właściciele sklepów, restauracji i kawiarni, sprzedawcy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca uwagę na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Państwo, jako sprzedawcy macie ogromny wpływ na to, aby utrudnić osobom młodym, które nie mają ukończone 18 lat, dostęp do napojów alkoholowych. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18. Jednocześnie informuje się, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym. Ponadto GKRPA przypomina o zakazie spożywania alkoholu w sklepie i w jego obrębie. Sprzedaż alkoholu w takich placówkach jest związana z koniecznością spożywania sprzedawanych napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży. Sprzedawca jest zobowiązany do wywieszenia informacji o zakazie spożywania alkoholu na terenie sklepu. Spożycie alkoholu na miejscu jest możliwe tylko w przypadku posiadania stosownego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży dotyczy to np. kawiarni, restauracji, barów i ogródków piwnych. GKRPA pragnie nadmienić, że planowane jest przeprowadzenie obserwacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wyeliminowania sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz spożywania napojów alkoholowych w sklepie i jego obrębie – dotyczy sprzedawców, którzy posiadają zezwolenia jedynie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


Na Finiszu

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

KOMUNIKAT KOMUNIKAT Wodociągi Kepńskie z o.o.zawiadamia, zawiadamia, iż odiż czerwca br. inwestycja związana z budową kanalizacji Wodociągi Kepńskie Sp.Sp. z o.o. od czerwca br. inwestycja związana z budosanitarnej w miejscowościach Baranów, Jankowy, Donaborów oraz Słupia jest zakończona i gotowa na wą kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baranów, Jankowy, Donaborów oraz przyłączenie nowych użytkowników. Wobec istnieje i gotowa obowiązek każdego właściciela nieruchomości do użytkowników. podłączenia budynków do Słupia jestpowyższego zakończona na przyłączenie nowych istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Wobec powyższego istnieje obowiązek każdego właściciela nieruchomości do podłączenia Osoby które do dnia dzisiejszego nie wywiązały się jeszcze z powyższego obowiązku proszone są o podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz o zgłoszenie się do Biura Obsługi budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Klienta ul. Ekologiczna 8 - teren oczyszczalni ścieków w Baranowie celem podpisania umowy na odbiór ścieków.

15

Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Baranów Informuje, że Gmina Baranów przeznacza do sprzedaży nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Baranów na osiedlu Murator.

Osoby które do dnia dzisiejszego nie wywiązały się jeszcze z powyższego obowiązku proszone są o podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz UWAGA: o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta ul. Ekologiczna 8 – teren oczyszczalni ścieków w Baranowie na odbiór 1/ zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.celem 2 ustawy podpisania z dnia 13 września umowy 1996r. o utrzymaniu czystościścieków. i porządku w gminach, do obowiązków właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 2/ zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

UWAGA: 1/ zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązków właściciela jest przyłączenie nieW celu uzyskania większejdo ilości informacji dotyczącej podłączanianieruchomości budynków do sieci kanalizacyjnej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt lub Biura Obsługi Klienta pod adresami: ruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. 2/ zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu Ul. Wrocławska 28 w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, 63-600 Kępno o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega JRP ul. Wrocławska 28 Tel. 062 – 78 105 79 Obsługi Klienta ul. Ekologiczna Tel. 062 –do 78 224 karze Biuro ograniczenia wolności albo8grzywny 10 50 000 zł. W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącej podłączania budynków do sieci kanalizacyjnej zapraszamy do kontaktu z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt lub Biura Obsługi Klienta pod adresami: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. Ul. Wrocławska 28 63­­‑600 Kępno JRP ul. Wrocławska 28 Tel. 062 – 78 105 79 Biuro Obsługi Klienta ul. Ekologiczna 8 Tel. 062 – 78 224 50 KONKURS NA LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. FELIKSA HRABIEGO WĘŻYKA W BARANOWIE Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na projekt logo Biblioteki. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych, przede wszystkim do: dzieci i młodzieży, studentów, artystów plastyków, a także do twórców niezależnych i amatorów. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych. Prace należy składać do 30 listopada 2013 r. na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Rynek 21, 63­‑604 Baranów lub Filii w Mroczeniu 63 – 611 Mroczeń 146 lub Filii w Słupi, ul. Szeroka 25, 63­‑648 Słupia W październiku (22­‑23.10) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny zrealizował zadanie pod nazwą „Bank Żywności”. Do 500 mieszkańców naszej Gminy będących w trudnej sytuacji materialnej albo zdrowotnej trafiło ponad 11 tys. kg artykułów żywnościowych (1760 kg mąki, 1 642 kg dżemu, 840 kg płatków kukurydzianych, 500 kg sera, 720 l mleka, 1600 kg ryżu, 1260 kg kaszy gryczanej, 1382 kg mielonki wieprzowej i 1680 kg cukru).

BANK ŻYWNOŚCI

Żywność była wydawana przez pracowników Urzędu Gminy oraz GOPS­‑u w sali OSP Mroczeń. Przypomnijmy, że akcja realizowana jest w ramach programu PEAD – dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej jako pomoc żywnościowa dla rodzin i osób będących w trudnej sytuacji materialnej (kryterium dochodowe uprawniające do udzielania pomocy powinno to 813 zł netto – dla osoby samotnej, 684 zł netto – na jednego członka w rodzinie. Osoby, których dochód minimalnie przekraczał powyższe kryterium, a są niepełnosprawne, posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, długotrwale chore, posiadające zaświadczenie lekarskie lub bezrobotne, również mogły skorzystać z tej pomocy  (es) Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.

Działki numer 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 1646, 1647, 1648 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów, znajdują się w jednostce bilansowej MN/U45 i wyznaczone są pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, związanych z obsługą osiedla. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21 – pok. nr 302, tel. 62 78­‑10­‑432. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 12 (12)  |  wrzesień/październik 2013 r.


WÓJT GMINY BARANÓW APELUJE

NIE PAL ŚMIECI! PALĄC ŚMIECI TRUJESZ DZIECI! Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz!!! Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, PAMIĘTAJ! które rozprzestrzeniają się w  sposób niekontrolowany i  są wdychane W  piecu domowym nie wolno palić przez Ciebie i Twoje dzieci. śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm. Grozdrowia jest spalanie odpadów z twomadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Szczególrzyw sztucznych np. butelek typu PET, nie dzieci są narażone na choroby związane z  układem oddechowym worków foliowych, a także opakowań i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanieczyszpo sokach, mleku, odpadów z  gumy, czenia wpływają także negatywnie na centralny układ nerwowy. Nielakierowanego drewna, mebli, płyt kontrolowany proces spalania śmieci meblowych i  odpadów powstałych prowadzi do przedostania się do atmow wyniku ich obróbki. DOBRZE WIEDZIEĆ!!! sfery związków związanych z chorobami W piecu domowym możesz Palenie śmieci ma również nowotworowymi. spalać tylko: negatywny wpływ na stan UWAGA! węgiel, koks, drewno, trociny, wióry przewodów kominowych, W przypadku stwierdzenia termicznepod warunkiem, że nie są zanieczyszpowodując odkładanie go przekształcania odpadów w instalacji czone impregnatami i  powłokami się tzw. „mokrej sadzy” do tego nie przeznaczonej podejmowaochronnymi, odpady z  kory i  korka, w kominach. To z kolei ne są sankcje karne wynikające z art. 191 papier i tekturę, karton. może być powodem ustawy o odpadach. Kara może wynieść zapalenia się instalacji nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym i pożaru Twojego domu. w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów można przekazywać do Urzędu Gminy w Baranowie. Adres: Urząd Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów Tel. 62/ 78 10 432, e-mail: malgorzata.matuszewska@baranow.pl

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 12  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 12  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement