__MAIN_TEXT__

Page 1

Harmonogram zebrań sołeckich ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 11 (11) | lipiec/sierpień 2013 r.

23.09.2013 – Joanka – godz. 19:00 24.09.2013 – Murator – godz. 19:00 25.09.2013 – Baranów – godz. 19:00 30.09.2013 – Mroczeń – godz. 19:00

Po dożynkach. I po lecie

Więcej na str. 8 Kolejny numer „Kronikarza Ziemi Baranowskiej” ukaże się za dwa miesiące.


Na Starcie

2

Felieton startowy

QQ Rząd przerzuca na gminy coraz więcej zadań, coraz trudniej o środki unijne (praktycznie nie ma ich wcale), a my na przekór tym trudnościom staramy się inwestować nie omijając żadnego sołectwa. Powstają nowe drogi, ścieżki rowerowe, place zabaw, boiska, sale gimnastyczne.W przyszłym roku powstanie nowe przedszkole.

MÓJ BILANS

PRZEDSZKOLE

Budowa przedszkola w Baranowie na Osiedlu Murator to pomysł, który zrodził się wśród osób niezwiązanych z tym osiedlem, a który został zaakceptowany przez wielu. Murator to bardzo dynamicznie rozbudowujące się osiedle, gdzie dużo jest ludzi młodych i przedsiębiorczych. Musimy więc zagwarantować ich dzieciom opiekę, aby matki mogły spokojnie po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy. Z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 920 tys. zł na dwa oddziały żłobkowe (po 20­‑25 dzieci), a planujemy utworzyć jeszcze dwa oddziały przedszkolne. Będzie to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z kuchnią (bez cateringu) i wszystkimi pomieszczeniami, jakie są niezbędne przy takiej inwestycji. Myślę, że 1 września 2014 roku rodzice będą mogli przyprowadzić dzieci do nowego przedszkola.

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Dobiegła końca realizacja zadania: ścieżka rowerowa Donaborów – Jankowy. Od 1 września dzieci bezpiecznie mogą dojechać do

szkoły rowerami. Ta inwestycja to również ogromna potrzeba wszystkich mieszkańców sąsiednich sołectw, ponieważ mogą bezpiecznie chodzić z kijkami, jeździć rowerami lub na rolkach, chodzić pieszo. Widząc takie ogromne zainteresowanie istniejącymi ścieżkami chciałabym, aby podobne łączyły wszystkie sołectwa w Gminie Baranów. W tym roku powstaje jeszcze droga (z myślą o rowerzystach) Grębanin – Mroczeń oraz projekt wraz z dokumentacją techniczną ścieżki rowerowej Mroczeń – Łęka Mroczeńska i Mroczeń – Joanka. Plan realizacji – 2014 rok. Marzy mi się jak najszybsza realizacja ścieżki rowerowej w Baranowie: Rynek – Budka oraz połączenie ścieżek Murator – Donaborów.

SALE GIMNASTYCZNE, BOISKA

Po Łęce Mroczeńskiej wybudowano kolejną salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Słupi. Powstały również dwa boiska wielofunkcyjne przy Gimnazjum w Mroczeniu. W tym roku także rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do budowy następnej sali gimnastycznej, która powstanie przy Szkole Podstawowej w Donaborowie. Myślę, że w kolejnym roku zobaczymy mury tej sali. Cieszę się, że pomimo wielu przeszkód udaje mi się wspólnie z moimi pracownikami spełniać oczekiwania Mieszkańców Gminy Baranów. Chcąc znać Państwa dalsze oczekiwania, zwracam się z prośbą o wypełnienie dołączonej do „Kronikarza” ankiety i oddanie jej do Urzędu Gminy lub przesłanie, pocztą, poprzez wrzucenie do urny (na parterze urzędu), mailem (można ściągnąć ankietę ze strony urzędu) lub pozostawić w sekretariacie. Na pewno ankieta ta ułatwi dalsze planowanie i wskaże nowe kierunki działań i rozwoju Gminy Baranów. Bogumiła Lewandowska­‑Siwek

QQ Na przełomie sierpnia i września Baranów gościł przyjaciół z Węgier i… Ba‑

ranowa. Delegacje z węgierskiej Tiszanany i lubelskiego Baranowa przybyły na zaproszenie pani Wójt Bogumiły Lewandowskiej – Siwek. Głównym celem wizyty był udział w dorocznym Święcie Plonów, które w tym roku miało miej‑ sce w Jankowach.

DOŻYNKOWI GOŚCIE Podczas pobytu goście uczestniczyli wspólnie z panią Wójt Bogumiłą Lewandowską­ ‑Siwek w uroczystym otwarciu budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie. Następnie mieli okazję zobaczyć kilka najnowszych inwestycji, jakie zrealizowano i realizuje się obecnie w Gminie Baranów, m.in. sale gimnastyczne w Łęce Mroczeńskiej i Słupi pod Kępnem, a w Mroczeniu boiska sportowe przy gimnazjum oraz rowerowy tor przeszkód – pumptrack. W sobotnie popołudnie goście z Węgier uczestniczyli w festynie „Strażak bawi, strażak uczy” zorganizowanym na kompleksie Orlik przez Ochotniczą Straż Pożarną w Baranowie. W niedzielne przedpołudnie goście udali się na wycieczkę po Donaborowie, gdzie głównym przewodnikiem był sołtys Stanisław Gruszka. Następnie wzięli udział w uroczystościach dożynkowych. Wizyta w Łęce Mroczeńskiej (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

W gościnie u starosty

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Wakacyjny Kronikarz

3

QQ W czasie wakacji we wszystkich szkołach podstawowych naszej Gminy Urząd Gminy zorganizował dla dzieci półkolonie.

Wakacje to jest super sprawa: odpoczynek i zabawa Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne półkolonie w Szkole Podstawowej w Grębaninie, miejscowości należącej do gminy Baranów. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez wykwalifikowanych pedagogów. Celem tygodniowych półkolonii było wskazanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, zachęcenie do poznawania świata poprzez rozwijanie nowych zainteresowań oraz zafascynowanie nauką. Na przełomie lipca i sierpnia w Zespole Szkół w Słupi pod Kępnem, w dniach od 29.07­‑09.08.2013 r. zostały zorganizowane półkolonie dla miejscowych uczniów. Opieką nad dziećmi oraz organizacją harmonogramu półkolonii zajmowały się Milena Dyla i  Barbara Wysota. Na półkolonie miały możliwość uczęszczać dzieci w całej rozpiętości wiekowej od klasy I do VI. Na pierwszy turnus zostało zgłoszonych 31

uczniów, natomiast na drugi 26. 15.07.2013 w Szkole Podstawowej w Donaborowie rozpoczęły się tygodniowe półkolonie w ramach Świetlic Środowiskowych pod hasłem: „Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów”. Dzieci każdego dnia uczestniczyły w zajęciach sportowych, muzycznych a także plastycznych. Zajęcia odbywały się nie tylko na terenie szkoły. W środę przy pomocy rodziców udało się zor-

Słupia

Baranów

ganizować wycieczkę do Kępna, która rozpoczęła się spacerem po rynku. Kolejnymi atrakcjami tego dnia było zwierzanie hali sportowej oraz zabawa w skateparku. Czwartek był dniem wyjazdu do Baranowa. Tego dnia

Grębanin

dzieci mogły zobaczyć Urząd Gminy, gabinet Pani Wójt, Pana Sekretarza, salę ślubów oraz wiele innych ciekawych miejsc. Kolejnym etapem było zwiedzanie OSP. Dzieci mogły zobaczyć z bliska wozy strażackie, usiąść w nich, przymierzyć stroje strażackie. Ostatnim punktem wycieczki był spacer na boisko sportowe Orlik gdzie został rozegrany mecz piłki nożnej. Półkolonie zakończyły się niezwykle wyczekiwanym przez wszystkich wyjazdem na basen do Ostrzeszowa. Pobyt na basenie dostarczył wielu pozytywnych emocji. Codziennie dla każdego była przewidziana słodka niespodzianka. Każdy z uczestników z uśmiechem podziękował za mile spędzony tydzień wakacji. (map)

QQ W dniach 7 – 13 oraz 14 – 20 lipca tego roku Gmina Baranów wraz z Biurem Podróży LIZA zorganizowała kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy.

WAKACJE NAD MORZEM W programie uczestnicy mogli poznać Trójmiasto, Hel i Malbork. Ponadto przygotowano wiele gier, zabaw i konkursów z nagrodami. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani byli w pensjonacie nad samym morzem co umożliwiało częste korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i ratowników WOPR. Kolonie uzyskały bardzo wysokie opinie Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku. Podczas kolonii realizowany był program profilaktyki antyalkoholowej a także „Bezpieczne wakacje”. (map) Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie, 63-604 Baranów, Rynek 21, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454 Redakcja: Mirosław Sokołowski red. nacz. miroslaw.sokolowski@baranow.pl, Marek Potarzycki marek.potarzycki@baranow.pl, Skład i druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa „Kora”, Kępno, tel. 62 782 14 23 Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz W Podróży

4

QQ Powołane niedawno do życia Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów zorganizowało kolejną wycieczkę. Tym razem wybra‑

no Gołuchów. Program wycieczki obejmował zwiedzanie zamku oraz spacer po największym w Wielkopolsce ogrodzie w stylu angielskim.

SPACER W ANGIELSKIM PARKU Historia zamku wznoszącego się nad rzeczką Trzemną liczy ponad 400 lat. Bryła zamku – po restauracji w XIX wieku – tylko pozornie ma jednolity charakter renesansu francuskiego. W rzeczywistości jej obecny kształt to rezultat trzech faz budowlanych. Pod tarasem dziedzińca ukryte są najstarsze fragmenty zamku – piwnice z II połowy XVI wieku. Wraz z fundamentami belwederu i trzech widocznych z dziedzińca wież, są jedyną pozostałością dworu obronnego wzniesionego około 1560 r. Styl angielski narodził się

w tle XVIII – wiecznej rywalizacji dwóch największych mocarstw europejskich. Anglicy zerwali ze sztucznością i rygorami ogrodów barokowych zwanych francuskimi. Gołuchowski park ma właśnie taki klimat – nawiązujący do naturalnych ogrodów krajobrazowych, nastrojowo­‑sentymentalny z elementami architektury sztucznie nawiązującej do przeszłości, Ogrodnicy wykorzystywali naturalne warunki miejsca. Unikali też płotów oraz parkanów. Zamiast sztucznych ogrodzeń pojawiły się skały, żywopłoty oraz strumienie. Uczestnicy wycieczki musieli na własny użytek rozwiązać pewną zagadkę i dokonać wyboru. Co stanowiło większa atrakcję? Ów angielski ogród czy też majestatyczne żubry? Na koniec warto dodać, że aura dostosowała się do oczekiwań wycieczkowiczów. Można było mieć uzasadnione wątpliwości w drodze do Gołuchowa, bo mżyło i siąpiło, ale szczęśliwie deszcz przestał padać jak tylko grupa wyszła z autobusu i rozpoczęła zwiedzanie. I za to nasi seniorzy postanowili podziękować św. Józefowi. W drodze powrotnej grupa udała się do jego sanktuarium w Kaliszu. I tam też zaplanowany został kolejny wyjazd, tym razem najprawdopodobniej do teatru. (mak)

QQ 16 sierpnia na Starym Rynku w Poznaniu odbyły się konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo. Smaki Regionów”. Konkurs zorganizował Urząd Marszałkowski i WODR w Poznaniu.

SMAKI REGIONÓW Produkty biorące udział w konkursie były wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców, posiadały tradycyjny skład i tradycyjną nazwę. W konkursie brało udział sześć Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Baranów. Z KGW Mroczeń Lipińska Barbara przygotowała „Chleb wiejski żytni’’, z KGW Słupia p.Kępnem Janina Drelak przygotowała „Smalec tradycyjny wiejski’’, a Irena Hełka wykonała „Pasztet tradycyjny wieprzowy”, z KGW Grębanin Anna Stasiak przygotowała „Makowiec drożdżowy zwijany”, z KGW Jankowy Krystyna Kokot przygotowała produkt: „Kaczka faszerowana po Wielkopolsku”, a Anna Idzikowska przygotowała „Rogaliki drożdżowe z powidłami śliwkowymi”.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Barbara Lipińska zdobyła pierwszą nagrodę za „Chleb wiejski żytni”. Pozostałe panie biorące udział w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały dyplomy. Organizatorką wyjazdu i udziału w konkursie była Urszula Oleś – Doradca rolny z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Baranowie. (map)

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Przegląd

5

QQ We wtorek 10 września w donaborowskim pałacyku miała miejsce uroczystość zakończenia I etapu największej w dziejach naszego regionu inwestycji infrastrukturalnej. Nowa kanalizacja sanitarna w Jankowach, Donaborowie oraz Słupi jest gotowa na przyłącze‑ nie nowych użytkowników. Wybudowano 30 km sieci kanalizacyjnej, 3,66 km przyłączy oraz 14 przepompowni ścieków. Wartość wykonanych prac to 15 146 646, 97 zł netto.

ROZKOPANE, ZBUDOWANIE, ZASYPANE Od kwietnia 2010 roku spółka „Wodociągi Kępińskie” realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno­‑ściekowej w aglomeracji Kępno”. Przewidywał on do realizacji w gminach Kępno i Baranów budowę kanalizacji sanitarnej o długości 57,6 km na terenach miejscowości Mianowice, Olszowa, Świba, Baranów, Jankowy, Donaborów, Słupia p/Kępnem, przebudowę dwóch stacji uzdatniania wody w Kępnie i Grębaninie oraz remont kanału sanitarnego na ulicy Jasnej w Baranowie. W chwili obecnej ten etap jest już nami. Dzięki temu 4.052 osoby mają już możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej. To dzięki staraniom spółki i dwóch samorządów – Baranowa i Kępna uzyskano tak ogromne dofinansowanie wynoszące ponad 40 mln zł! Dzięki staraniom wszystkich stron 26 czerwca 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno­‑ściekowej w  aglomeracji Kępno”, dzięki któremu

kolejne miejscowości będą posiadały kanalizację sanitarną. Aneks obejmuje budowę do końca 2014 r. kolejnych 19,84 km sieci kana-

lizacyjnej na terenach miejscowości Myjomice, Ostrówiec, Kierzno w Gminie Kępno oraz Łęka Mroczeńska w Gminie Baranów. Zakupiony zostanie również profesjonalny pojazd do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Koszt wykonania powyższego zakresu to kwota ponad 17 mln zł. Da to możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej dla kolejnych 2.114 osób. Łącznie w ramach projektu wykonane zostanie 87,02 km kanalizacji,

41 przepompowni ścieków, 2 stacje uzdatniania wody, co da możliwość korzystania z systemu kanalizacji dla 6 166 mieszkańców. – Podstawowym hasłem tej inwestycji jest stwierdzenie „rozkopane, zbudowanie, zasypane”. Podsumowuje to, może w sposób trywialny, to całe zadanie. Trzeba zdawać sobie sprawę ile było problemów w międzyczasie. O tym najwięcej mogą powiedzieć wykonawcy oraz inwestorzy. Samorządy również napotkały sporo uciążliwości – mówił prezes spółki, Mirosław Grygier. – Oprócz inwestycji kanalizacyjnych wymieniliśmy 3,7 km sieci azbestowo­‑cementowej i prawie 4 km przyłączy wodociągowych w gminie Baranów – dodał. – Chciałabym aby to był standard, aby nasze polskie wsie miały wszystko, co XXI wiek wymaga. To związane jest oczywiście z ogromnymi kosztami. Tak naprawdę gdyby nie było dotacji to gminy, nie udźwignęłyby wszystkiego – powiedziała wójt Baranowa, Bogumiła­‑Lewandowska Siwek. Realizowany projekt znacznie przyczyni się do poprawy stanu środowiska, a także jakości życia mieszkańców obu gmin. (ems)

QQ Donaborów, Słupia i Jankowy mają już kanalizację. Co z tego wynika dla mieszkańców i jakie są najbliższe plany inwestycyjne w tym zakresie w naszej Gminie wyjaśnia prezes „Wodociągów Kępińskich” Mirosław Grygier

TERAZ ŁĘKA

Zakończono budowę kanalizacji we wsiach Jankowy, Donaborów i Słupia proszę powiedzieć na jakich zasadach przyłączyć nieruchomość do kanalizacji? Wodociągi Kępińskie ze swej strony do minimum ograniczyły ilość działań, jakie należy w tym celu wykonać. Każdy właściciel ma wykonaną na nieruchomości studzienkę kanalizacyjną. Do tej studzienki we własnym zakresie wykonuje podłączenie budynku. Z chwilą wykonania podłączenia należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta przy ul. Ekologicznej w Baranowie celem podpisania umowy na odbiór ścieków. Do kiedy można przyłączyć nieruchomość do kanalizacji? W związku z tym, iż jako beneficjent środków unijnych musimy wykazać efekt ekologiczny naszych działań zależy nam, by jak najwięcej użytkowników wykonało przyłączenia i podpisało umowy jeszcze przed nadejściem zimy. Zwróciliśmy się do mieszkańców, by wywiązali się z tego obowiązku do 31 października 2013 r. Na sieci kanalizacyjnej powstało wiele przepompowni ścieków. Niektórzy mieszkańcy mają obawy, że w przypadku awarii albo np. zaniku prądu zostaną zalani nieczystościami? Awarie, zaniki napięcia oraz inne sytuacje losowe oczywiście się zdarzają i nie da się ich ani przewidzieć ani uniknąć. Nie są to jednak pierwsze przepompownie jakie obsługujemy. Ze swej strony mogę zapewnić że spółka dokłada wszelkich starań by skutki ewentualnych awarii były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Przepompownie wyposażone Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

są w system monitoringu który sygnalizuje wszystkie stany awaryjne bezpośrednio operatorowi na oczyszczalni ścieków co umożliwia szybkie usuwanie usterek. Na wypadek dłuższych przerw w dostawie prądu przepompownie posiadają złącze do podłączenia agregatu. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę iż sieć i przepompownie zostały zaprojektowane na potrzeby kanalizacji sanitarnej. Największym zagrożeniem są nielegalne podłączenia wód deszczowych, które powodują stany awaryjne na przepompowniach. Ważnym aspektem jest też kultura użytkowania kanalizacji. Zdarza się, że za stan awaryjny odpowiada szmata, pielucha, podpaski czy nawet tampony które potrafią zablokować wirnik pompy. Zgodnie z zapowiedziami w ramach tego dużego projektu na zostać zrealizowana jeszcze kanalizacja we wsi Łęka Mroczeńska. Proszę powiedzieć kiedy rozpoczną się prace i jaki jest planowany termin ich zakończenia. Przetarg na budowę kanalizacji w Łęce Mroczeńskiej został już ogłoszony. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa powinna zostać podpisana jeszcze w listopadzie. Prace powinny rozpocząć się wiosną jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, zakończenie robót planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Rozmawiał (kosa)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Krok Po Kroku

6

INWESTYCYJNE LATO Nowe boiska w Mroczeniu

Zakończyły się roboty związane z przebudową boisk przy Gimnazjum w Mroczeniu. Stare boiska asfaltowe zyskały nową bezpieczną nawierzchnię z trawy syntetycznej. W skład powstałego kompleksu wchodzi: – boisko o wymiarach 43 x 24 na którym wyznaczono pełnowymiarowy plac do gry w piłkę ręczną i w tenisa ziemnego; – boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,5 x 17,7 z przeznaczeniem do siatkówki i koszykówki; – bieżnia poliuretanowa dwutorowa do uprawiania biegów na 60 m; – skocznia w dal z rozbiegiem z poliuretanu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z nowego obiektu. Gmina Baranów na realizację zadania uzyskała pomoc finansową z programu „Leader” działanie Odnowa i rozwój wsi, w kwocie 202 491,00

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SALI SPORTOWEJ W SŁUPI. Jeszcze we wrześniu zakończone zostaną roboty związane z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Słupi pod

Kępnem. Obecnie trwają już roboty wykończeniowe i montaż sprzętu sportowego.

NOWA DROGA

Rozpoczęto roboty związane z budową

tego, że trwają jeszcze ostatnie prace przy budowie ścieżki rowerowej Jankowy – Donaborów, mieszkańcy już chętnie z niej korzystają

STAN SUROWY W LISTOPADZIE

drogi dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy wsiami Mroczeń i Grębanin. Wybudowana zostanie od podstaw droga o nawierzchni asfaltowej długości ponad 1300 m i szerokości 4 m z poboczem utwardzonym tłuczniem kamiennym. Wykonawcą zadania jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo­ ‑Mostowa S.A z Kępna. Wartość robót wynosi ponad 540 tys. zł.

SCIEŻKA ROWEROWA

Dobiegają końca roboty przy ścieżce rowerowej Jankowy – Donaborów. Pomimo

Trwają roboty związane z budową Domu Ludowego w Baranowie. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo Handlowy „BOJS” Władysław Skowron z Wrocławia. Wartość realizowanych robót to ponad 660 tys. zł. Roboty objęte kontraktem – stan surowy zamknięty zostaną zakończone do końca listopada bieżącego roku.

QQ Działacze „Orła” Mroczeń nie poprzestają na piłce nożnej. W ciągu dwóch letnich miesięcy za zapleczu stadionu powstał pierwszy w regionie pumptruck. 30 sierpnia rowerowy tor przeszkód oddany został do użytku. –­‑Może wykorzystamy go do przygotowań do drugiej części sezonu? – zastanawia się prezes „Orła” Andrzej Stodolski. To jego klub złożył ten nietypowy wniosek do programu „Małe Projekty” realizowanego przez LGD „Wrota Wielkopolski”. O szczegóły inwestycji poprosiliśmy Jacka Kowalskiego i Aleksa Bartkowiaka z poznańskiej firmy BTProject, projektantów i jednocześnie wykonawców inwestycji.

PUMPTRUCK W MROCZENIU – Jak panowie sądzicie, po co piłkarzom rowerowy tor przeszkód? – Jesteśmy przekonani, że ten pumptruck służyć będzie nie tylko piłkarzom, bo to okazja do wspaniałej zabawy na dwóch kółkach dla ludzi w różnym wieku. Rozwija koordynację ruchową oraz zmysł równowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. – Z relacji telewizyjnych z zawodów typu BMX wyłania się raczej obraz akro‑

bacji rowerowych niż bezpiecznego relaksu. – Bo to trochę różne rzeczy. Do jazdy akrobatycznej służą specjalistyczne tory tzw. bmxracing. Nasza firma również je buduje. Ostatnio w Lublinie i Nowej Soli Najlepsi walczą na takich torach o medale mistrzostw świata. BMC racing zadebiutował również na olimpiadzie w Pekinie. Powierzchnia takiego obiektu to kilka tysięcy m kw. Umówmy się więc, że w Mroczeniu

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

na powierzchni ok. 200 m kw. powstał tor treningowy. Ten pumptrack został Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


W Kronikarskim Zapisie

7

QQ We wrześniu zakończył się kolejny etap projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie ze środ‑

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Program aktywności społecznej w Gminie Baranów”. W efekcie uczestnicy szkoleń i kursów zdobyli nowe umiejętności a Baranów zyskał estetyczny i kolorowy skwerek.

PROJEKT SYSTEMOWY GOPS W BARANOWIE POMYSŁOWO – KOLOROWO

czasem. Beneficjenci ukończyli kurs zawodowy „ABC projektowania terenów zielonych”. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne, w czasie których zdobywali wiedzę w zakresie uprawy i pielęgnacji roślin, podstaw projektowania ogrodów, elementów ekonomicznych

działalności ogrodniczej. W ramach kursu uczestnicy sami wykonali projekt zagospodarowania terenu zielonego położonego w Baranowie nieopodal starego domu ludowego. Następnie w ramach zajęć praktycznych sami zagospodarowali ten teren i posadzili rośliny a także wysiali trawę. We wrześniu w ramach projektu odbył się wyjazd integracyjny do Karpacza, w którym wzięli udział uczestnicy projektu oraz pracownicy GOPS. Pierwszego dnia mieli okazję podziwiać piękno polskich gór. Wjazd wyciągiem na Kopę i zdobycie Śnieżki dostarczyły niemało emocji i zdrowego zmęczenia. Drugiego dnia zwiedzano okoliczne atrakcje: Świątynię Wang, Muzeum Miniatur oraz Sztolnię w Kowarach. Wspólny wyjazd był zarówno odpoczynkiem i oderwaniem się od codzienności jak i zdobyciem nowych doświadczeń. Przede wszystkim służył jednak integracji i wzajemnemu poznaniu się uczestników. (nat)

zaprojektowany i wykonany tak, by był optymalny dla każdego użytkownika i przejezdny na każdej prędkości, zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych

rowerów górskich, dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom. Mówimy tu o torze rowerowym składającym się z garbów, profilowanych zakrętów oraz małych „hopek” ułożonych tak, by możliwe było rozpędzenie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach. Pamptruck nie może się znudzić. Dodajmy jeszcze, że pumptrucki coraz częściej zastępują tradycyjne place zabaw. – To na pewno bezpieczna zabawa? Jak najbardziej. Każde dziecko może tutaj się świetnie bawić. To również doskonała

Ośmioro uczestników projektu ukończyło kurs komputerowy, podczas którego zdobyło wiedzę na temat podstaw obsługi komputera, Internetu, a także programów graficznych. Następnie wszyscy wzięli udział w warsztatach „ABC zarządzania budżetem domowym”. Podczas zajęć poznawali sposoby organizowania domowego budżetu, oszczędzania, zarządzania zarówno finansami i własnym

Uczestnicy projektu

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

Na początku należało zniwelować teren

forma wypoczynku dla dorosłych. Jazda na rowerze na takim torze angażuje całe ciało. To nie jest jak w kolarstwie tradycyjnym, gdzie pracują przede wszystkim nogi. A idea polega na jeździe bez pedałowania. – Z czego wykonane zostały przeszkody? – Wasz pumptrack jest typowym torem ziemnym. Jednak nawierzchnia jezdna wykonana została z kruszywa pokrytego płynnym polimerem. Skarpy toru zostaną dodatkowo wzmocnione, co oznacza, że nie powinny mu zaszkodzić nawet intensywne deszcze. Niedawno zbudowaliśmy podobny tor w Józefowie. Gwarancja na taki obiekt wynosi trzy lata. Może doczekamy się w przyszłości mistrza olimpijskiego, który tu właśnie zaczynał karierę?

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

8

QQ Po całej dekadzie gminne dożynki wróciły do Janków. Uczestnicy i goście naszego Święta Plonów wystawili gospodarzom najwyż‑

szą ocenę za wzorową organizację i atmosferę. Nad wszystkimi ulitowało się też Niebo zsyłając w kluczowych momentach gorące i radosne promyki wczesnego jesiennego słońca.

JANKOWY. ŚWIĘTO PLONÓW Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą św. odprawioną w kościele w Donaborowie przez ks. proboszcza Tomasza Szymczaka. Po mszy senator Andżelika Możdżanowska wręczyła honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je: Ra-

fał Latusek (Żurawiniec), Kazimierz Kuźnik (Jankowy), Józef Parzonka (Łęka Mroczeńska), Sylwester Sołtysik (Donaborów), Jerzy Tomaszek (Marianka Mroczeńska), Marlena Szubert (Słupia pod Kępnem). W barwnym korowodzie dożynkowym, który wyruszył o 14.00 spod kościoła, wzięli udział: jeźdźcy– Stajnia Balcer (Ireneusz Balcer), bryczki: Stanisław Kokot, Mieczysław Jasiński, Ryszard Sołtysiak, Mariusz Czajkowski, Adrian Wabnic – pług, Karol Kuźnik – rozsiewacz, Bogusław Malcher – agregat uprawowo­‑siewny, Stanisław Lorenc – opryskiwacz, Szymon Balcer – kombajn, Dawid Dyla – presa, Kazimierz Czekała – gruber. W korowodzie dożynkowym wyróżniały się barwne prezentacje wszystkich sołectw. Komisja konkursowa (p. wójt, burmistrz gminy Tiszanána. wójt gminy Baranów Robert Gagoś, starostowie dożynek) uznała, że najoryginalniej zaprezentowała się Słupia. W kolejnym konkursie „Wyróżniające się gospodarstwo rolne Gminy Baranów­‑2013” rozpisanym przez Komisję

Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego uhonorowano: • I miejsce –Katarzyna i Bogusław Malcherowie • II miejsce –Teresa i Roman Jerzykowie • III miejsce –Maria i Jerzy Florczakowie Za udział w konkursie nagrody otrzymali: Teresa i Jan Możdżanowscy, Małgorzata Senator Andżelika Możdżanowska wręczyła honorowe i Paweł Tomaszkowie, odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” Anna i Piotr Hełkowie, Mał- naszego kraju. Później w  oryginalnym gorzata i Roman Gruszkowie, konkursie wokalnym wystąpili sołtysi. ArMarta i Sławomir Wylęgowie. tystyczna odwaga nagrodzona została półSpecjalne nagrody wręczo- roczną prenumeratą Tygodnika Poradnika ne zostały kołom gospodarstw Rolniczego oraz baranowskim Mamrotem. wiejskich za dożynkowe wieńce. Następnie zaprezentowali się tancerze BaraWg jury za najładniej ustrojone nowskiego Studia Tańca. Dożynkowe przyzagrody nagrody powędrowały do: pp. Majczyków i Kokotów. Laureaci przekazali nagrodę na rzecz dziecka – Arkadiusza Łuczki. Obrzęd wieńca i  chleba z udziałem dożynkowych starostów Kazimierza Kuźnika i Haliny Czekały, wójt Bogumiły Lewandowskiej­‑Siwek oraz przewodniczącej Rady Anny

śpiewki przedstawił chór „Jankowianie” Tę część dożynkowej niedzieli zamknął koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej oraz podopiecznych (z gminy Baranów) Stowarzyszenia „Nutka” pod batutą Antoniego Janaszewskiego. Do białego rana wszyscy bawili się przy muzyce zespołu „Starter”. (es) Brust poprzedziło odśpiewanie „Roty” przez chór „Jankowianie”. W części artystycznej zobaczyliśmy najpierw widowisko z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Donaborowie pn. „Pyza na polskich dróżkach”. Tytułowa Pyza i jej 70 przyjaciół z przedszkola i szkoły podstawowej i przybliżyła wszystkim uczestnikom dożynkowego święta stroje i tańce regionalne

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

W części artystycznej zobaczyliśmy najpierw widowisko z udziałem dzieci z Zespołu Szkół w Donaborowie pn. „Pyza na polskich dróżkach”

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Po Godzinach QQ W ostatnią sobotę wakacji, 31 sierpnia, baranowski „Orlik” wypełnił się festynowym

gwarem. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała wielobarwną i wielowąt‑ kową imprezę, w której mógł wziąć udział każdy od lat 1 do 100. Festyn pod hasłem STRAŻAK UCZY I BAWI został dofinansowany ze środków Gminy Baranów. W jego organizację włączyły się UKS Pionier, Rada Sołecka oraz PSSE w Kępnie.

Strażak uczy, strażak bawi Strażacy zapewnili uczestnikom zabawy moc atrakcji. Najmłodsi mogli do woli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni, basenu z kulkami, przejażdżek na kucyku. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz młodzieżowej drużyny pożarniczej z Wieruszowa. Niezwykłe emocje wywołała prezentacja umiejętności policyjnej grupy realizacyjnej. Pod tą niewinną nazwą kryły się zaś obrazki z rzędu tych, co zawsze budzą dreszcze. Na

szczęście groźni przestępcy okazali się przestępcami tylko z nazwy, bo w te role wcielili się strażak, tancerz i Węgier, ale uzbrojone po zęby policyjne komando i jego metody to najprawdziwsza prawda. W części sportowej festynu zobaczyliśmy piłkarski narybek ze Słupi (a jakże, „Strażak”!) i Baranowa. To niejedyna atrakcja dla dzieci. Dla wszystkich milusińskich przygotowano liczne konkursy. (m.in bieg w workach, rzut piłką lekarską, sztafety). Zwycięzcy otrzymali maskotki i puchary ufundowane przez OSP w Baranowie. Pokaz niebywałych umiejętności zaprezentowali młodzi tancerze z Baranowskiego Studia Tańca. Dzięki strażakom z Państwowej

Straży Pożarnej w Kępnie uczestnicy zabawy mogli podziwiać Baranów z wysokości strażackiego podnośnika. Strażacy ratownicy uczyli też udzielania pierwszej pomocy a krwiodawcy mieli możliwość oddania krwi na potrzeby szpitala w Kępnie. Równocześnie w czasie festynu rozgrywały się sportowe zawody strażackie. Młodzieżowe drużyny pożarnicze rywalizowały o puchary ufundowane przez Wójta Gminy Baranów. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali kiełbaski, tradycyjną grochówkę strażacką oraz napoje. Temu wszystkiemu z podziwem przyglądali się nasi goście z zaprzyjaźnionej węgierskiej Tiszanany. Burmistrz J. Toth ze

znawstwem ocenił umiejętności naszych młodych piłkarzy, bo jak, zaznaczył, sam grał długie lata w piłkę. Natomiast Artur Lakatos szefujący w Tiszanana miejscowej OSP, chyba do końca nie był świadom, co go czeka. Z uśmiechem wdał się w pogawędkę z policjantami nie przeczuwając, że oni za chwileczkę przeciągną go po trawie, skują kajdankami i wrzucą na pakę policyjnej suki. Za odwagę zebrał jak najbardziej zasłużone gorące brawa. (ems) Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

9 Jubilaci obchodzący urodziny we wrześniu i październiku 2013 r. (powyżej 80 lat)

80 lat (ur. 1933 r.) Marianna Błoch– Baranów Tadeusz Jankowski– Mroczeń Edmund Jerczyński – Jankowy Edward Kucharzak – Młynarka 81 lat (ur. 1932 r.) Jadwiga Albert – Żurawiniec Wiktor Mielcarek – Mroczeń Aniela Pastusiak– Donaborów Jadwiga Sroka– Słupia pod Kępnem 82 lata (ur. 1931 r.) Kazimierz Jakubowski– Młynarka Edward Rzeźniczak– Żurawiniec Jan Stryjakiewicz – Grębanin Teresa Trzmiel– Grębanin Kolonia Druga 83 lata (ur.1930 r.) Maria Czarnasiak– Mroczeń Wiktoria Haglauer– Joanka Teresa Hełka– Donaborów Bernarda Kobza– Mroczeń Jadwiga Kokot – Donaborów Teresa Marczak– Grębanin Antoni Moś– Donaborów Edward Trąpczyński – Baranów 84 lata (ur. 1929 r.) Mejza– Grębanin Irena Bogumiła Tomaszek –  Marianka Mroczeńska Edmund Tyc– Baranów Władysława Wojtkowska – Baranów 85 lat (ur. 1928 r.) Teresa Hełka– Grębanin Edmund Żurecki– Łęka Mroczeńska 86 lat (ur. 1927 r.) Marianna Parzonka– Joanka Edmund Pastusiak– Donaborów Jan Żurecki– Mroczeń 87 lat (ur. 1926 r.) Wacław Kulak – Mroczeń 88 lat (ur. 1925 r.) Teresa Krzyżaniak– Mroczeń Teresa Woźniak – Grębanin 89 lat (ur. 1924 r.) Leokadia Brząkała– Jankowy Józef Niciejewski – Mroczeń 91 lat (ur. 1922 r.) Teofil Kowaliński– Lipka Stanisława Żłobińska – Joanka 94 lata (ur. 1919 r.) Kazimierz Hadryś– Baranów 98 lat (ur. 1915 r.) Marianna Drelak– Jankowy 100 lat (ur. 1913 r.) Cecylia Świtoń – Jankowy

Wójt Gminy Bogumiła Lewandowska­­‑Siwek składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe seniorom, którzy swoje święto obchodzą we wrześniu i październiku. Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Po Godzinach

10

QQ Lipiec i sierpień stały w naszej Gminie pod znakiem festynów. Zaczęło się od Marianki (06.07). Relację przedstawiliśmy w poprzednim numerze.

LIPIEC POD ZNAKIEM FESTYNÓW Donaborowski festyn (7.07.) zorganizowano w parku. Pogoda dopisała, choć nie było nadzwyczaj gorąco. Słońce, zieleń, wolny czas i inne atrakcje sprawiły, że mieszkańcy wioski i goście przyjemnie spędzili to niedzielne popołudnie a niektórzy także wieczór i noc. Najpierw wystąpili na scenie (poprzedniego dnia dokładnie złożonej przez radę sołecką) przedszkolacy uczniowie Zespołu Szkół w Donaborowie. Zaprezentowali tańce i piosenki. Oprócz liczne zgromadzonych mieszkańców, występom przyglądał się nowy proboszcz parafii w Donaborowie ksiądz Tomasz Szymczak oraz sekretarz Urzędu Gminy w Baranowie Marek Potarzycki. Po występach Hanna Urbańska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Donaborowie, prowadziła gry i zabawy dla dzieci. Festyn zakończyła zabawa taneczna. Oczywiście były też inne atrakcje – szczególnie dla dzieci, czyli zjeżdżalnie, kucyk oraz

Siłacze z Łęki Mroczeńskiej

bufet, w którym każdy mógł zakupić coś odpowiedniego dla siebie. Lipcowe prognozy pogody były bardzo optymistyczne, ale niektórzy z organizatorów, nie dowierzając zapowiedziom, przygotowali plan B. Okazał się on bardzo potrzebny w Żurawińcu (13.07.), gdzie podmuchy wichru i deszcz zmusiły ekipę sołecką do

Śrubowanie rekordu świata w rzucie beretem

błyskawicznych przenosin w przyjazne pod- – Jana Możdżanowskiego!). Niezwykłym woje domu ludowego. Szkoda, że mieszkań- zwieńczeniem tej części niedzieli w Łęce był cy nie od razu zaufali sprytowi swej sołtyski i tłumnie zjawili się dopiero na zabawie tanecznej. W ten sposób wielu straciło szansę na zdobycie nagrody w licznych konkursach. Z takiego obrotu sprawy najpewniej zadowolone były dzieciaki, bo to one przez niemal dwie godziny wiodły rej w konkursowych szrankach. Po plan B nie musiał sięgać sołtys Joanki (20.07), choć, jak twierdził, i na to był przygotowany. Piękna aura wręcz zachęcała do zabawy. Jednym z jej elementów był Wielki Szlem Gminnego Ar- Armwrestling po Grębanińsku mwrestlingu. Przypomnijmy, że chodzi tu o siłowanie się na rękę, a pierw- „Strażacki striptiz”. Za tą przewrotną nazwą sze w tym roku zawody wygrał w Mariance kryły się fakty jak najbardziej poważne. PięEugeniusz Maciejewski. Festyn ciu odważnych stanęło do konkursu polegaw Joance miał wymiar rodzinny, jącego na błyskawicznym przygotowaniu się bo to przecież najmniejsze sołe- do akcji bojowej. Nad prawidłowym przebiectwo w naszej Gminie. Czy trze- giem rywalizacji czuwał prezes miejscowej ba się więc dziwić, że wszystko OSP… Jan Możdżanowski. w swoich rękach starała się trzyPrzed najtrudniejszym zadaniem stanął mać rodzina Szlezyngerów? sołtys Grębanina. On nie mając gdzie się – Ojciec tu rządzi, synowie wycofać w przypadku zagrożenia, odważnie muszą pomagać, dla wnuczek zawierzył niebu. I ono go nie zawiodło. Na też musi znaleźć się zajęcie. miejscowym stadionie na pewno padły tego I tak było w istocie. Tadeusz – dnia (28.07) dwa rekordy. Temperatury (39 sołtys – trzymał rękę na pulsie, synów wysłał w newralgiczne punkty (jeden pichcił dania na grillu, a drugi walczył o  miano najsilniejszego na rękę), wnuczki pomagały w organizacji licznych konkursów. Następnego dnia (21.07) na festyn zaprosiła Łęka Mroczeńska. Żar lejący się z nieba na pewno nie zachęcał do wyjścia z domu wcześniej niż wieczorem. Ci jednak, którzy zdecydowali się przybyć zgodnie z planem, na pewno się nie zawiedli. W Żurawińcu bawiono się w sali, bo deszcz nie pozwalał Najpierw na placu przed na co innego piękniutkim domem ludowym roze- stopni) oraz ilości sprzedanego piwa (tajemgrano zawody dla siłaczy. Swoją go- nica handlowa sołtysa). Niezmożeni upałem dzinkę baśniowych wrażeń otrzyma- festynowicze rywalizowali o tytuł najsilniejły też dzieciaki. Widzowie mogli tez szego, najszybszego na szczudłach, najwypodziwiać najlepszych w rzucie bere- trwalszej w tańcu i hula­‑hop. Zobaczyliśmy tem. Później przenieśliśmy się do ku- też grębanińską edycję „strażackiego stripszącej chłodem sali domu ludowego. tizu”. Największy jednak podziw wzbudził A tam przy kawie i wypiekach przy- popis jedenastoletniego Mateusza Dyducha, gotowanych przez miejscowe KGW który na nierównym terenie i w butach do można było śledzić popisy armwres- tańca podbił futbolówkę 72 razy. tligowców (brawa dla zwycięzcy (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Pasje

11

QQ O miłości do muzyki, codziennych kłopotach młodych instrumentalistów i marzeniu życia opowiada „Kronikarzowi” Antoni Janaszewski

CZŁOWIEK ORKIESTRA Jest pan prezesem Stowarzy‑ szeń „Nutka” i „Dęciak”, pro‑ wadzi pan własną działalność gospodarczą pod nazwą „Ca‑ rat” zajmującą się świadcze‑ niem usług muzycznych m.in. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Kępnie jako organista. Jest pan dyrygentem kilku zespołów. Nie brakuje panu czasu? – Brakuje. Każdą wolną chwilę staram się spędzać z rodziną. – Dzieci są także tak muzykalne jak pan? – Oczywiście. Grają i śpiewają. Kochają muzykę, bez której nie wyobrażają sobie życia. Od wielu lat uczy pan grać na różnych instrumentach mu‑ zycznych. Czym jest to dla pana? – Przyjemnością. Jako nauczyciel i dyrygent orkiestry spędziłem tysiące godzin z dziećmi i młodzieżą na lekcjach i próbach. Widzę, jaką wielką przyjemnością i radością jest dla dzieci gra na instrumentach, a następnie ich rozwój w zespołach. – Od lipca 2012 roku, uczy pan dzieci w ramach zajęć świet‑ licowych w Szkole Podstawowej w Słupi pod Kępnem. Skąd pomysł na takie zajęcia? – To efekt mojej wizyty w belgijskiej szkole słowa i muzyki i zasad jakimi się ona kieruje. Ta szkoła posiada 5 filii oddalonych od siebie od 3 do 5 kilometrów. Zajęcia trwają maksymalnie pół godziny i upływają w przyjacielskiej atmosferze. A wszystko to po to, by rozbudzić w dzieciach miłość do muzyki i uwrażliwić na jej piękno, aby rozpowszechnić grę na instrumentach muzycznych oraz stworzyć warunki do muzykowania dla dzieci i młodzieży. Poszedłem do pani wójt Bogumiły Lewandowskiej­‑Siwek, przedstawiłem pomysł, który ona przyjęła z entuzjazmem. Potem opowiedziałem o nim pani dyrektor Barbarze Gruszce ze Słupi pod Kępnem, która wyraziła zgodę na zajęcia, i która do dnia dzisiejszego ze swoimi współpracownikami wspiera mnie na każdym kroku. – Dlaczego tak panu zależy na rozpowszechnieniu gry na instrumentach wśród dzieci? – Muzyka uwalnia wyobraźnię, pozwala uwierzyć we własne możliwości, rozwija osobowość, przełamuje tremę, a nawet rozwija fizycznie w przypadku gry na instrumentach dętych. Czy mam wymieniać dalej? Jestem przekonany, że każdy rodzic pragnie rozwoju swego dziecka, trzeba mu tylko uświadomić jakie korzyści płyną z takiej nauki. – Jakie są efekty prowadzonych zajęć w Słupi pod Kępnem? Czwórka dzieci uczących się na barytonie, jedno na puzonie, trójka na kornecie, trójka na perkusji i jeszcze kilkoro na pianinie. – Skąd pan bierze instrumenty do nauki dzieci? – W szkole jest pianino na którym się dzieci uczą. A rodzice wypożyczają instrumenty dęte z Kępińskiego Ośrodka Kultury. – Wiem, że w czerwcu dzieci prezentowały swoje umiejęt‑ ności w sali OSP przed rodzinami, sponsorami oraz władzami gminy Baranów. Jakie wrażenia? – Bardzo pozytywne. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni efektami rocznej pracy dzieci, co słowami uznania wyraziła pani wójt wręczając dzieciom drobne upominki, a rodzice i zaproszeni goście nagrodzili dzieci gromkimi brawami. – Do czego mają te zajęcia doprowadzić? Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

– Do powstawania w gminach orkiestr dętych w stylu brytyjskim. Zespołów o ciepłym, pięknym brzmieniu, których nie ma w Polsce. Ale wróćmy do dzieci. Dzieci kształcą się w trybie indywi‑ dualnym po pół godziny tygodniowo i co dalej? – W ramach Stowarzyszenia „Nutka” zostały powołane zespoły instrumentalne, w których dzieci będą mogły kształcić swoje umiejętności gry zespołowej, a zarazem prezentować swoje umiejętności. Dzieci wystąpiły już w swojej szkole, oraz na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Łyskorni koło Białej. W najbliższym czasie będzie je można usłyszeć na kilku lokalnych imprezach. – Ma pan jakieś plany edukacyjne w nowym roku szkolnym? – Rozszerzenie zajęć na inne szkoły. Chciałbym, aby takie zajęcia odbywały się w innych szkołach podstawowych w naszej Gminie. – Mówimy o sukcesach ale pewnie są jakieś problemy? – Instrumenty. Napisaliśmy projekt na instrumenty do LGD Wrota Wielkopolski, której rada zaopiniowała projekt pozytywnie. Jesteśmy w trakcie zbiórki publicznej, szukamy kolejnych członków wspierających Stowarzyszenia „Nutka”. Zwrócimy się do Gminy Baranów o środki finansowe na zakup instrumentów. Wierzę, że Pani wójt, jak i radni, mają świadomość konieczności systematycznego wspierania nas. – Czego życzyć panu, dzieciom oraz Stowarzyszeniu „Nutka”? – Ludzkiej życzliwości. Zrozumienia, że inwestycja w dzieci, w ich rozwój kulturalny jest inwestycją także w nas samych. W ich i naszą przyszłość. Ile damy im miłości, kultury teraz, tyle my dostaniemy od nich w przyszłości, w naszej starości. – Dziękuję za rozmowę i proszę o kolejną, dotyczącą już sa‑ mej orkiestry, która ma w przyszłości sławić gminę Baranów. – Z przyjemnością opowiem o orkiestrze dętej w stylu brytyjskim. Pozdrawiam wszystkich czytelników oraz mieszkańców gminy Baranów i zapraszam na stronę www.stowarzyszenienutka.pl. Dzieci oraz rodziców zachęcam do uczęszczania na zajęcia. Korzystając z okazji, pragnę podziękować kilku osobom: pani wójt Bogumile Lewandowskiej­‑Siwek, panu sekretarzowi Markowi Potarzyckiemu, pani dyr. Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępnem – Grażynie Gruszce wraz ze wszystkimi pracownikami szkoły, Zarządowi OSP w Słupi i wszystkim, dzięki którym te zajęcia są możliwe. Dzieciom gratuluję sukcesów, a rodzicom satysfakcji z muzykujących dzieci. Bliższych informacji udzielam pod numerem tel. 509­‑322­‑540. Rozmawiał: (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Parafie

12

QQ O powołaniu, najbliższych zamierzeniach i zaufaniu „Kronikarz” rozmawia z ks. Tomaszem Szymczakiem – nowym proboszczem parafii Donaborów

PARAFIA TO NIE TYLKO KSIĄDZ Podczas powitalnej mszy św. mówił ksiądz, że cieszy się z pro‑ bostwa w parafii. Czy wsie Donaborów i Jankowy nie zawiodły księdza oczekiwań? Nie zakładam na początku mojej posługi duszpasterskiej, że ktoś może mnie zawieść. Wręcz odwrotnie – na moje prośby o pomoc w różnych pracach i zamierzeniach parafianie odpowiadają chętnie i ze zrozumieniem. To ważne, bo parafia to nie tylko ksiądz ale przede wszystkim parafianie. Wszędzie są różni ludzie. Ale nigdy tak nie będzie, że wszyscy będą cudowni. Pana Jezusa też nie wszyscy kochali i skończył na… krzyżu. Ale żyje, zmartwychwstał! To, że ks. Biskup mianował mnie proboszczem przyjąłem z radością. Przychodzi moment w życiu wikariusza, że chce nim być. Stało się to w 12. roku kapłaństwa. I zostałem nim w Donaborowie, w parafii mającej ponad 600 lat. Cieszę się, że tu jestem. Czy miał ksiądz większe problemy z aklimatyzacją? To moje pierwsze probostwo. Oczywiście jest różnica w byciu wikariuszem i proboszczem. Na pewno uczę się. W byciu proboszczem jest większa odpowiedzialność, więcej zadań. O wszystkim trzeba pamiętać i o wszystko się troszczyć. Ze wszystkim idzie się do Księdza Proboszcza. A jakie ma ksiądz relacje ze swoim poprzednikiem, księdzem Antonim Chlebowskim? Nie boi się Ksiądz Proboszcz, że wierni będą porównywać księdza Tomasza do księdza Antoniego? Tu nie ma się czego bać, porównywanie jest w takim wypadku naturalnym zjawiskiem. Dzwoniłem do Ks. Antoniego wielokrotnie pytając o zdrowie i zapewniając Go o modlitwie. Jestem wdzięczny mojemu czcigodnemu Poprzednikowi za wszelkie dzieła jakich dokonał w tej parafii wraz z wiernymi, szczególnie za gruntowny remont Kościoła i wybudowanie Kaplicy przedpogrzebowej. Pamiętamy o Ks. Antonim. Zaprosiłem Go na Uroczystość Odpustową ku czci św. Rocha (11 sierpień). Powiedział mi: Wie Ksiądz jak u mnie ze zdrowiem, każdy dzień jest inny. Jeśli będę czuł się na siłach – przyjadę a jeśli nie lub będę w szpitalu – to nie. Ks. Antoni nie przyjechał. Ale zawsze jest u nas mile widziany. Modlimy się za Niego.Mój Poprzednik był tu Proboszczem przez 29 lat. To bardzo długi czas. Parafianie przyzwyczaili się do Niego. Ale przypomnijmy sobie jak to było z Janem Pawłem II. Też był długo Papieżem. Przyszedł Benedykt XVI i też był porównywany do swego poprzednika. Każdy jest inny. Także Papież Franciszek. Mamy nowego biskupa diecezjalnego – Edwarda Janika. Także patrzymy na Niego z nadzieją. Na mnie parafianie też patrzą z nadzieją. Ja na nich także. Bo bez ich otwartego serca i pomocy nic nie zrobię. Ważne, by się wzajemnie zaakceptować i szanować.

To kwestia czasu i dobrej woli. Ważne jest pozytywne nastawienie i to, by od początku nie ulegać jakimkolwiek uprzedzeniom. Czy w sprawach parafialnych powinni‑ śmy spodziewać się w najbliższym czasie jakichś radykalnych zmian? Jakieś zmiany będą, przemyślane i nieradykalne. Ważne, by przyjąć je ze spokojem, szacunkiem i zrozumieniem. Daleki jestem od utrudniania i wymyślania na siłę. Ksiądz przychodzi do parafii po to, by głosić Słowo Boże i sprawować sakramenty. Jakie ma ksiądz plany związane z parafią. Co ksiądz planuje wykonać, zbudować w parafii? Już się coś dzieje. Impregnowaliśmy Kościół z zewnątrz, uzupełniliśmy brakujące rynny które kiedyś zostały skradzione, uporządkowaliśmy teren wokół plebanii. Plebania jest w bardzo złym stanie. Nad tym rozmyślam i rozmawiam z ludźmi. Przyjdzie czas na konkretne i odważne decyzje. Kiedy pojawiły się myśli, żeby związać swoje życie z kapłaństwem? To dojrzewało, widząc wiarę moich bliskich, wiarę i cierpienie moich zmarłych dziadków, coraz częściej pojawiały się myśli o kapłaństwie. Te ich modlitwy wierzę, że Bóg przyjął jako złożoną ofiarę o powołanie do kapłaństwa. Trudno jest mówić o powołaniu. Bł. Jan Paweł II powiedział, że powołanie to dar i tajemnica znana przede wszystkim samemu Bogu. Niełatwo jest to wytłumaczyć w kilku słowach– dlaczego ja? Trzeba to przyjąć z wiarą. Jakie ma ksiądz hobby, jak się ksiądz relaksuje? Jeżdżę konno i rowerem. Dobrze działa na mnie przyroda – ta w górach i w lesie. Lubię spotykać się z przyjaciółmi. Bardzo cenię sobie przyjaźń. To wielki dar ale i zobowiązanie. Jakaś ulubiona muzyka, ulubiony autor, książka, film? Lubię słuchać audycji Polskiego Radia, Programu Pierwszego. Tam mają dobrą muzykę. Słucham chętnie muzyki w wykonaniu Erica Claptona. Z filmów to sensacyjne a książka którą ostatnio czytałem to Tęsknoty męskiej duszy – John Eldredge. Tę książkę polecam wszystkim mężczyznom, jak również kobietom, by mogły lepiej zrozumieć tęsknoty wspomniane w tytule książki. Czego mogę w takim razie księdzu życzyć na tę dalszą drogę? Wytrwałości, zdrowia, zrozumienia i spełnienia marzeń. Bo ksiądz, jak się okazuje, też ma marzenia. Życzę tego i dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiał Marek Potarzycki

QQ Stowarzyszenie LGD „Wrota Wielkopolski” zakończyło kolejny nabór na działanie „Małe projekty”. Pula środków do podziału wy‑ nosiła ponad 419 tys. zł. W tym naborze ogółem złożono aż 24 wnioski na kwotę blisko 564 tys. zł. Akceptację komisji konkursowej uzyskały cztery wnioski złożone przez różne podmioty z naszej Gminy.

CZTERY WNIOSKI Z NASZEJ GMINY NA „TAK” Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 8 lipca. Wówczas oceniła ona złożone wnioski pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz spełniania kryteriów wyboru. Ponieważ po tej ocenie 8 beneficjentów skorzystało z przysługującego im prawa do odwołania się od dokonanej oceny, na drugim posiedzeniu Rady, które odbyło się 29 lipca, ponownie oceniono wnioski, od których złożono odwołania, uwzględniając argumenty podnoszone przez wnioskodawców. Ostatecznie z 24 złożonych wniosków do dofinansowania zakwalifikowano 18 projektów na łączną kwotę blisko 416 tys. zł. Wnioski te zostały już przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie dokonana ich ocena merytoryczna i docelowo podpisana umowa na dofinansowanie

projektu. Kolejny nabór wniosków na dofinansowanie Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski planuje ogłosić we wrześniu. Tym razem będzie to nabór na cztery działania: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, ” Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W planowanym naborze do podziału będzie kwota blisko 3 mln zł. Akceptację komisji konkursowej uzyskały cztery wnioski złożone przez różne podmioty z naszej Gminy: OSP w Łęce Mroczeńskiej (zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw), Gminna Biblioteka Publiczna (Biblioteczny kącik malucha), UKS „Pionier” Baranów (budowa boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona), LKS Jankowy 1968 (modernizacja stadionu).

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Pasje

13

QQ – Na Władka nie ma mocnych – mówią o nim z sympatią przyjaciele. Zadziwia energią, wciąż snuje sportowe plany, angażuje się z pasją w sprawy swojej Słupi, a w szczególności ukochanego „Strażaka”. I nie ma bez niego zawodów sportowych w naszej Gminie. Pingpong i futbol. Te dwie pasje towarzyszą mu od zawsze. Czy ktoś z was wygrał z nim w pingponga?

NA WŁADKA NIE MA MOCNYCH – Jestem majowy, z tego maja po wojnie – zaczyna z uśmiechem. – Najpiękniejsze młodzieńcze wspomnienia pochodzą z lat 60 –tych. Nie ma w nich na szczęście kryzysu kubańskiego czy też gomułkowskich elaboratów. Władysław Kącki ze swadą wraca natomiast do sportowych fascynacji i piłkarskich idoli. Pol Lubański, Lentner, Cieślik a obok nich Pele, Puskas, Eusebio, di Stefano, bracia Chartltonowie. Ze znawstwem szczegółu przywołuje z pamięci niezwykły spektakl jakiego był świadkiem na Stadionie Śląskim. Wielki Górnik przy 120 tysięcznej widowni mierzył się wówczas z kijowskim Dynamem. Chcecie sprawdzać? Sprawdzajcie. Władek doskonale pamięta rzut karny obroniony przez Huberta Kostkę. Pamięta też kto wówczas prowadził zabrzańską jedenastkę. – Michał Matjas był doskonałym trenerem – podkreśla. Pamięta też pierwszy wywalczony przez siebie pingpongowy tytuł. Dokumentuje ten fakt pamiątkowym dyplomem. – Zaczęto wtedy organizować mistrzostwa LZS­‑ów. W 1963 zdobyłem tytuł mistrza powiatu, miałem 18 lat. W 1969 zdobyłem tytuł wicemistrza powiatu. Z moim przyjacielem Mietkiem Kurzawą chodziłem do szkoły zawodowej nr 1. Zdobyliśmy razem mnóstwo sukcesów. Obaj też grali razem w piłkę. – Mroczeń grał w A klasie. No a karierę kończyłem w Słupi – przypomina. –W tamtych czasach pingpong był grą typowo świetlicową. To się zmieniło wraz z Grubbą i Kucharskim. Ale to już lata 70­‑te. Do pingponga w wersji wyczynowej

wrócił za namową Jasia Kasendr y z Kępna. – Jeśli czas pozwala biorę udział w amatorskich turniejach oldbojów. I w nich trafiają się świetni niegdyś zawodnicy. Łatwo ze mną jednak nie mają – uśmiecha się. Lista miejsc, w których grał i skąd przywoził trofea, jest imponująca: Gorzów, Praszka, Częstochowa, Wieluń, Oleśnica, Ostrzeszów, a bliżej – Perzów, Biadaszki, Trzcinica, Rychtal. – W otwartych mistrzostwach Oleśnicy zdobyłem wicemistrzostwo, w Ostrzeszowie III miejsce, w swojej kategorii w Łęce Opatowskiej wygrałem niedawno doroczny turniej. –W ubiegłym roku w Częstochowie zdobyłem VIII miejsce w kraju. – Proszę pamiętać, że pamiętać seniorem może być już 55 latek, a ja mam lat 68! Ale w Toruniu zdobyłem III miejsce. Te zawody mają rangę mistrzostw Polski seniorów. – Szkoda, że nie można zobaczyć tenisa w telewizji. Za to mogę pograć z wnukiem. Gram z nim często. Uważam, że ma sporo talentu – ocenia. Na koniec zostawia rzecz bolesną, no w Słupi nie bardzo jest gdzie trenować. Dlatego tak cieszy się na nową salę gimnastyczną. – Bardzo na nią liczę. I na wnuczka Kacperka. Może pójdzie śladem dziadka. Póki co pilnie trenuje piłkę w miejscowym „Strażaku”. Ale w zawodach pingpongowych zawsze dziadkowi towarzyszy. (ems)

QQ Choć za swego życia Aleksander Fredro był niebywale popularny, to w minioną sobotę i on pewnie dziwił się niepomiernie przysłuchując się

czytającym jego utwory Polakom. Młodym i starym, podlotkom i statecznym matronom, wybitnym aktorom i absolutnym amatorom. Akcję „Narodowego Czytania Dzieł Fredry zainaugurował o 13:30 odczytaniem utworu „Trzeba by” prezydent Bronisław Komorowski. Utwory autora „Zemsty” można było usłyszeć w ponad 750 miejscach w całej Polsce. Dzieła Fredry czytane były w parkach, na ulicach, placach, w szkołach, bibliotekach, urzędach, sanatoriach, restauracjach, niemal wszędzie tam, gdzie mogła spotkać się większa grupa ludzi. Każda z miejscowości uczestniczących w akcji, czytanie utworów Fredry zorganizowała we własny, oryginalny sposób. W Baranowie Aleksander Fredro zagościł na baranowskim rynku. Tamże w sobotnie popołudnie zebrali się mieszkańcy Gminy, aby w blasku słońca smakować Fredrowskich strof.

FREDROWSKIE STROFY NA BARANOWSKIM RYNKU Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przypomnienia życiorysu autora, następnie jako pierwsza na scenie pojawiła się wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek z utworem „Czyżyk i zięba”. Później czytano jeszcze m.in. Pawła i Gawła, Małpę w Kąpieli, Dwa koguty, Zysk i stratę. Każdy utwór przedstawiała inna osoba. Po zejściu ze sceny na recytujących czekała niespodzianka. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkę tematycznie nawiązującą do zaprezentowanego utworu, były gwoździe, rybki, koguty, sowa, liczydło. W trakcie wspólnego spotkania przedstawiono ogółem 10 utworów, głównie bajek. W tym jeden w dwóch wykonaniach. Paweł i Gaweł odczytany został w wersji oryginalnej, a następnie jako dodatkowa atrakcja w wersji po śląsku w wykonaniu Jacka Klyty. Tego dnia każdy, kto zabrał ze sobą książkę z utworami Fredry, mógł Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

otrzymać pamiątkowy stempel, przygotowany przez Kancelarię Prezydenta. Na zakończenie uroczystego czytania Pani Wójt podziękowała wszystkim zebranym i poczęstowała zebranych słodką niespodzianką. W Baranowie utwory Aleksandra Fredry zaprezentowali: – Wójt Bogumiła Lewandowska­‑Siwek – Barbara Niedźwiedzka – Halina Górecka – Piotr Zawieja – Dominika Kieszkowska – Marzena Żłobińska – Wicestarosta Kępiński Ryszard Dachowski – Daria Rak – Helena Pawlak – Młodzież z Zespołu Szkół w Baranowie – Jacek Klyta. red

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Pasje

14

QQ Tegoroczne „Baranowskie Lato w Siodle” (5 sierpnia) zaczęło się co prawda od deszczowego preludium, ale już rozwinięciu imprezy

i jej barwnemu finałowi towarzyszył słoneczny entuzjazm. Początkową złośliwość aury dowcipnie zrecenzowała wójt Gminy Bara‑ nów – Bogumiła –Lewandowska Siwek. – Myślę że ta nieco deszczowa pogoda będzie nam dzisiaj sprzyjać. To, że wcześniej popadało, bez wątpienia pozytywnie wpłynie na zawody. Nie będzie kurzu a zwierzęta będą się lepiej czuły. Deszczu nie przestraszyli się również liczni entuzjaści hippiki pod baranowskim niebem. Jak w co roku impreza odbyła się na „Muratorze”.

DESZCZOWE PRELUDIUM – SŁONECZNY FINAŁ W organizację imprezy, obok lokalnego samorządu, włączyła się sportowa stajnia „Respekt” z Łęki Mroczeńskiej. Miłośnicy koni rywalizowali o puchar starosty kępińskiego oraz wójta Baranowa. Impreza hippiczna na stałe wpisała się już w kalendarz sportowo­‑festynowych spotkań w gminie Baranów. –To takie zawody, powiedziałabym wielkopolskie. Ich organizacja to na pewno dla nas dobra forma promocji – podkreśliła p. wójt. W programie spotkania znalazły się zawody w powożeniu zaprzęgami, skokach przez przeszkody oraz konkursy dla najmłodszych. –Zdecydowaliśmy się na organizację tej imprezy, ponieważ chcieliśmy,

I. Carmen II. Henry III. Tolek „LL” do 90 cm I. Donna II. Henry III. Tolek „L” do 100 cm I. Fiona II. Letnik III. Henry „P” do 110 cm I. Sergio II. Gandi III. Czara „N” do 120 cm I. Marilanda P II. Czeremis Leon III. Gancli

by ludzie zobaczyli konie. Wiemy że w naszym rejonie jest wielu miłośników tych zwierząt. wyjaśni Marta Wylęga ze stajni „Respekt”. Spotkanie hippiczne, mimo ufundowanych nagród, nie skupia się tylko i wyłącznie na zaciętej rywalizacji. – Najzwyczajniej chcemy się spotkać, bo to jest jedna z niewielu okazji kiedy miłośnicy koni mogą usiąść i pogadać. Tematów do rozmów mamy wiele – dodaje. W niedzielę już od godzin porannych w Baranowie można było liczyć na przejażdżki w siodle. Nie zabrakło wielu atrakcji towarzyszących. (es)

Anna Tomalik Stajnia Smardze Aleksandra Skąpska Stajnia Marsyl Paulina Kucharska Rancho Mnichowice Agata Górecka Stajnia Balcer Aleksandra Skąpska Stajnia Marsyl Paulina Kucharska Roncho Mnichowice Katarzyna Góra Stajnia Skoroszów Mariusz Lempert Stajnia Weronikopole Aleksandra Skąpska Stajnia Marsyl Marcin Biały Łukasz Wylęga Anna Wolniewicz

Jumping Team Brynicz SS Respekt Łęka Mroczeńska Stajnia Raciszów

Łukasz Wylęga Barbara Kwolek Łukasz Wylęga

SS Respekt Łęka Mro czeńska Rancho Mnichowice SS Respekt Łęka Mroczeńska

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Na Finiszu. Sportowe Okruchy

15

QQ Któż spodziewał się takiego debiutu! Po pięciu kolejkach IV ligi „Orzeł” Mroczeń jest niepokonany i plasuje się na drugim miejscu.

WYSOKI LOT MROCZEŃSKIEGO „ORŁA” W IV­‑ligowym debiucie piłkarzom Mariusza Posadzego wywalczyć na własnym stadionie 1 punkt. Dla naszej drużyny na pewno nie było to łatwe spotkanie, ale obyło się bez frycowego, choć to bardziej doświadczony zespół z Koła bliższy był zwycięstwa. Gospodarze, po odważnej grze w pierwszej połowie, w drugiej popełnili dwa poważne błędy w obronie. Na szczęście goście zdołali zamienić na gola tylko jeden z nich. W 67.mincie po kiksie mroczeńskiej obrony Damian Kotkowski wywalczył prowadzenie dla „Olimpii”. Pięć minut później pierwszy raz w nowym sezonie błysnął Marcin Górecki. Piłkarze „Orła” zdołali wybronić się w nerwowej końcówce i dopisali po swojej stronie jeden jakże cenny punkcik. W drugim meczu sezonu 2013/14 na czwartoligowym szczeblu „Orzeł” pokonał w Koźmińcu rezerwy jarocińskiej Jaroty. „Płomyk” Koźminiec na pewno był faworytem tego meczu, bo przecież jest on filią II­ ‑ligowej „Jaroty”. Szybko zdobyta bramka (4 min.) zdawała się potwierdzać ten fakt. Na szczęście dla „Orła” gospodarze dali się uśpić złudzeniom. Niby kontrolowali grę,

niby mieli z niej nieco więcej, ale gola już nie zdobyli. „Orzeł” za to strzelił aż dwa! W 10 minucie Marcin Grądowy pięknym podaniem nad obrońcami posłał w  bój Darka Luźniaka, który podprowadził piłkę do końcowej linii boiska i stamtąd zagrał na 8 metr do wbiegającego Marcina Góreckiego. Druga połowa rozpo-

częła się od kilku akcji gospodarzy, jednak żadna z nich nie była na tyle groźna, aby mogła zaskoczyć dobrze spisujący się blok defensywny piłkarzy z Mroczenia. W 52. minucie spotkania świetną indywidualną akcją popisał się Karol Gąszczak, który popędził z własnej połowy mijając dwóch obrońców gospodarzy i uderzeniem w krótki róg wyprowadził

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.

„Orła” na prowadzenie, którego mroczenianie nie oddali już do końca. W trzeciej kolejce piłkarze Mariusza Posadzego po raz pierwszy wygrali na własnym stadionie pokonując 2:1 LKS Ślesin. W sobotę 24 sierpnia „Orzeł” Mroczeń wybrał się na ciężki teren do Gołuchowa. Ten wyjazdowy mecz zaczął się dla „Orła Mroczeń jak najgorzej, bowiem już na wstępie gospodarze strzelili gola. Wydawało się więc, że beniaminek IV ligi odesłany zostanie z Gołuchowa z kwitkiem. Nic z tych rzeczy! W drugiej połowie zobaczyliśmy cudowny lot „Orła” uwieńczony dwiema bramkami Marcina Góreckiego. Gol na wagę trzech punktów mroczenianie zdobyli z rzutu karnego w 87 minucie. W kolejnym występie w IV lidze „Orzeł” Mroczeń znowu nie dał się pokonać. W rozegranym na własnym boisku w niedzielę 1 września meczu mroczenianie zremisowali 1:1 z „Obrą” Kościan. Bramkę dla gospodarzy na wagę jednego punktu zdobył w 16 min. Szymon Dworak. W piątym meczu rundy jesiennej Mroczeń pewnie pokonał ostatni w tabeli Piast Kobylin 2:0 (2:0). (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


16

Reklama

DIG-NET LENART SP. J. 63-611 Mroczeń 65 a Tel. 62 791 29 50 dignet@home.pl

www.dignet.com.pl Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Nr 11 (11)  |  lipiec/sierpień 2013 r.


Komunikat Wójta Gminy Baranów w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej www.baranow.pl w zakładce BIP umieszczone zostały ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów: Obręb Geodezyjny

Nr działki

Powierzchnia

1.

1646

0,0833 ha

2.

1647

0,0643 ha

1648

0,0673 ha

1651

0,3598 ha

3.

4.

Baranów

Nr Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

KZ1E/00033261/9

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Cena nieruchomości brutto

Słownie złotych:

90 000,00

Dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy

70 000,00

Siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy

73 000,00

Siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 groszy

340 000,00

Trzysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy

Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek

Ogłoszenie Wójta Gminy Baranów o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy na 2014 rok Zgodnie z § 1 uchwały Nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Baranów, Wójt Gminy Baranów informuje, że do 15 października 2013 roku radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, mieszkańcy oraz inne podmioty z terenu Gminy mogą składać na piśmie wnioski do projektu budżetu na 2014 rok.

W każdy II i IV piątek miesiąca w siedzibie OSP w Baranowie w godz. 15.30-20.30 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

OGŁOSZENIE DARY ŻYWNOŚCIOWE Z BANKU ŻYWNOŚCI

W terminie od 02.09.2013 r do 30.09.2013 roku w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Baranowie w pok. 107. pon. godz. 10.00 – 18.00 wtorek – piątek godz. 8.00 – 16.00, przyjmowane będą zgłoszenia osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie żywności z Banku Żywności. Do zgłoszenia należy dołączyć: – zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc sierpień z zakładu pracy – odcinek za miesiąc sierpień bądź decyzja rentowa/ emerytalna – dochody ze świadczeń rodzinnych za miesiąc sierpień – nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego za rok 2013 – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności Kryteria dochodowe – uzyskany dochód netto za miesiąc sierpień 2013 roku nie może przekraczać kwoty: – dla osoby samotnie gospodarującej – 813,00 zł – dla rodziny – 684,00 zł na osobę w rodzinie Osoby których dochód minimalnie przekracza powyższe kryterium, a są niepełnosprawne, posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, są długotrwale chore, posiadające zaświadczenie lekarskie lub bezrobotne, również mogą skorzystać z ww. pomocy.


Uwaga 30 września upływa termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami! Urząd Gminy w Baranowie przypomina że, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/186/2012 Rady Gminy w Baranowie z dnia 28 grudnia 2012 roku, właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Baranów zobowiązani są do ponoszenia raz na kwartał, opłat z  tytułu gospodarowania odpadami, na rzecz Gminy Baranów w terminach: − − − −

za I kwartał do 31 marca, za II kwartał do 30 maja, za III kwartał do30 września, za IV kwartał do 30 listopada.

Kwotę opłaty, wskazaną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w deklaracji należy uiścić w kasie tut. Urzędu Gminy, w godz. pracy Urzędu lub przelewem na poniższy rachunek bankowy Bank Spółdzielczy O/Baranów nr konta: 63 8413 0000 0406 1311 2000 0002, tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami”.

Ogłoszenie o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych Mieszkańcy Gminy Baranów Uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Baranów odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą obierane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, przez Zakład Usług Komunalnych „PETER” z Kępna w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość wg następującego harmonogramu:

21 października 2013 roku /poniedziałek/ – BARANÓW, BARANÓW – MURATOR, LISINY, JANKOWY, DONABORÓW, SŁUPIA POD KĘPNEM, MŁYNARKA. 22 października 2013 roku /wtorek/ – MROCZEŃ, FELIKSÓW, JOANKA, ŁĘKA MROCZEŃSKA, MARIANKA MROCZEŃSKA, JUSTYNKA, ŻURAWINIEC, GRĘBANIN, GRĘBANIN KOL. I i II, LIPKA Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble, sprzęt AGD, RTV, wykładziny, dywany, elementy stolarki budowlanej oraz odpady budowlane itp.) należy wystawiać przed posesję w dniu zbiórki do godziny 7:00. Zbiórka nie dotyczy innych rodzajów odpadów, np. odpadów komunalnych zmieszanych. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

Baranów Mazowiecki zaprasza

Harmonogram zebrań sołeckich 23.09.2013 – Joanka – godz. 19:00 24.09.2013 – Murator – godz. 19:00 25.09.2013 – Baranów – godz. 19:00 30.09.2013 – Mroczeń – godz. 19:00


Ankieta anonimowa dla mieszkańców Gminy Baranów Prosimy o wypełnienie ankiety i jej zwrot do urny znajdującej się na parterze Urzędu Gminy w Baranowie ul. Rynek 21. Ankietę można też pobrać ze strony internetowej naszego Urzędu (www.baranow.pl) i przesłać drogą elektroniczną Celem badania jest poznanie problemów społecznych mieszkańców naszej Gminy. Zwracamy się do Pani/a z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie Liczymy na Pani/a pomoc, bo na każdej odpowiedzi ogromnie nam zależy. Dziękujemy za wypełnienie.

1. Jakie Pana/Pani zdaniem inwestycje na terenie Państwa sołectwa powinny być wykonane? Sołectwo: ……………………………………………. Inwestycje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Jakie Pana/Pani zdaniem inwestycje na obszarze całej Gminy powinny być wykonane? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie oświaty na terenie Gminy? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Jak Pan/i ocenia funkcjonowanie Urzędu Gminy? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Jakie są Pana/i zdaniem najważniejsze problemy do rozwiązania w Gminie? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 11  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej Nr 11  

Bezpłatne pismo samorządu Gminy Baranów

Advertisement