__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

W NUMERZE POLECAMY:

ISSN 2084-1582 Bezpłatne Pismo Gminy Baranów

Nr 11 (29) 2017

// Jak to z Funduszem dla Słupi naprawdę było (str. 2) // Tegoroczne inwestycje (str. 3, 5, 10, 11) // Projekty, zmiany, dotacje (str. 6) // Ferie z telewizyjną gwiazdą (str. 7) // Po Godzinach (str. 8-9) // Reforma oświaty po baranowsku (str. 12) // Druhowie z Baranowa zapraszają na jubileusz (str. 13) // Biznesmiting 2 (str. 16)

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy Życzymy Wam Cudownych Świąt Wielkanocnych, nadziei i wiary w sens życia. Radości w sercu płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek

Przewodniczący Rady Gminy Marian Kremer

fot. Studio 2000 Kępno

Mroczeński „Festiwal Smaku” to uwertura do wielkanocnej symfonii potraw. Zamknijcie oczy. Symfonię smaków otwiera divertimento. Świąteczną pieśń sytości wyśpiewują schabowe i mielone, gulasze i kluski śląskie. Później wariacje barw, ingrediencji i zapachów czyli zupy: bajeczny rosół, nieśmiertelny barszcz, nieziemskie: ogórkowa, pomidorowa i dyniowa. Czas na wielki finał, beethovenowskie scherzo albo mozartowski menuet. Królowa Dnia, kaczka w jabłkach, kusi nas przepychem przybrania i szatańską maestrią przypraw. I finał. Szalone rondo, w którym przymilają się do smakoszy tradycyjne wielkanocne melodie; puszyste i lekkie babki, kruche i słodkie mazurki, rozpływające się w ustach kremowe serniki. Bez tych słodkości nie wyobrażamy sobie wielkanocnego świętowania.


Na Starcie Jestem Państwu winna wyjaśnienie na temat funduszu sołeckiego w Słupi, ponieważ pod koniec listopada i przez prawie cały grudzień był to temat numer jeden radnych opozycyjnych.

JAK TO Z FUNDUSZEM SOŁECKIM DLA SŁUPI NAPRAWDĘ BYŁO Wniosek sołectwa Słupia o funduszu sołeckim wpłynął do Urzędu Gminy 26.09.2016 r. Zawierał błędy: brak podpisu, zła podstawa prawna, ale podstawą odrzucenia było to, że uchwała podjęta na zebraniu wiejskim dotyczyła „uwzględnienia środków w  budżecie gminy na 2016 rok”. Pani sołtys jedyna z sołectw w naszej Gminie, nie powiadomiła mnie, ani moich pracowników Urzędu o  terminie zebrania, a ponadto powiadomienie Mieszkańców o zebraniu w sołectwie Słupia oraz Młynarka budzi wiele kontrowersji. Na zebraniu, na którym dzielono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 34.974,46 zł, było 17 osób i nie było pracownika Urzędu, który mógłby koordynować to zebranie. Wtedy uniknęlibyśmy tej sytuacji, a może taki hałas jest komuś na rękę? Ponieważ do końca września można było zmienić fundusz sołecki z 2016 roku, nie było oczywiste, którego roku ten fundusz dotyczy. Ponadto zmiany w uchwale powinny być poprzedzone następnym zebraniem sołeckim ogłoszonym co najmniej 7 dni przed. Niestety, na takie działania nie było już czasu, ponieważ p. sołtys przyniosła błędną uchwałę po 7 dniach od zebrania i do końca terminu złożenia wniosków pozostały 4 dni. Nie bez znaczenia jest też fakt, że p. sołtys na zwołanie zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie funduszu sołeckiego miała sporo czasu, gdyż od sierpnia br. poinformowana była przeze mnie o tym, jakie środki zostały przyznane sołectwu Słupia w ramach funduszu sołeckiego w  2017 roku. W dniu 28.09.2016 r. skierowałam do p. Karoliny Gruszki pismo, które informowało o  odrzuceniu wniosku i zawierało pouczenie o sposobie odwoławczym od tej decyzji (skierowanie podtrzymującego wniosku do rady gminy). Pani sołtys nie skorzystała z tej informacji i złożyła pismo pt. „sprostowanie” nie wiadomo do kogo skierowane, w którym opisała swoją pomyłkę załączając Uchwałę

2

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

z tym samym numerem i datą – ewidentnie do podmienienia. Niestety jest to fałszowanie dokumentów, a  ja takich działań wręcz nie toleruję. Pani sołtys i radni (p. Lipska i p. Marciniak), nie zdają sobie sprawy, że samowolne modyfikowanie uchwały zebrania wiejskiego (które odbyło się 19.09.2016 r.) jest niedopuszczalne, niezgodne z prawem i może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Ww. Radni napisali więc skargę na działanie wójta do Wojewody i RIO. RIO nawet podkreśliło, że „pracownicy urzędu gminy winni służyć pomocą mieszkańcom sołectwa, sołtysom w uzyskaniu środków przez sołectwo na realizację uchwalonych przedsięwzięć”. Ja oczywiście wprowadziłam ten fundusz sołecki już od pierwszego roku swojego urzędowania (czyli od 2011 roku) i bardzo chętnie pomagam tym sołtysom, którzy tej pomocy ode mnie chcą. Ale p. sołtys Gruszka od 2 lat nie chciała i nie chce tej pomocy, bo… nie wiem i pomimo pytań do p. Gruszki – odpowiedzi nie otrzymałam. Ale fundusz sołecki nie służy tylko p. sołtys, więc w uzgodnieniu z radnymi (nie z opozycji) przeznaczyliśmy środki na część zadań wskazanych na tym zebraniu dla mieszkańców Słupi: Zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów 13.500 zł Doposażenie boiska sportowego 12.200 zł (o 2.000 zł więcej

niż we wniosku o fundusz sołecki).

Pomimo sugestii radnego F. Łęgockiego, radni opozycyjni (rozmowa telefoniczna z p. K. Lipską) nie wiadomo dlaczego, nie chcieli wnieść do budżetu na 2017 rok całego funduszu sołeckiego dla Słupi. Czy skarga radnych i rady sołeckiej dotyczyć miała działań Wójta, czy może działań p. sołtys Słupi pod Kępnem? Sami Państwo odpowiedzcie sobie na to pytanie. Bogumiła Lewandowska-Siwek, wójt Gminy Baranów

NOWE TWARZE W GMINIE Patrycja Wylęga

Od 1 stycznia 2017 roku Podinspektor ds. gospodarowania mieniem w UG w Baranowie, pełniąca zastępstwo za Panią Karolinę Studzińską. Lat 25, wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności gospodarka odpadami oraz tytuł inżyniera w zakresie odnawialnych źródeł energii. Od urodzenia mieszkanka naszej gminy. „Interesuję się historią, a w szczególności historią II wojny światowej, historią regionu oraz genealogią dynastyczną”.

Katarzyna Pawłowska

Od 1 stycznia 2017 roku Podinspektor ds. ochrony środowiska w UG w Baranowie, pełniąca zastępstwo za Panią Małgorzatę Matuszewską. Lat 25, wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności techniki i technologie w ochronie środowiska oraz tytuł inżyniera na kierunku ochrona środowiska. „Interesuję się motoryzacją i sportem. W wolnym czasie lubię eksperymenty kulinarne”.

Marika Możdżanowska

Od 1 stycznia 2017 roku inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Baranowie; lat 31, wykształcenie wyższe magisterskie specjalność administracja samorządowa i europejska oraz tytuł inżyniera – kierunek budownictwo, specjalność budownictwo energooszczędne; studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Doświadczenie zawodowe: w  latach 2004-2016 administracja rządowa, inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie; administracja samorządowa kierownik służby drogowej PZD w Słupi p/Kępnem, obecnie inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UG w Baranowie. Prywatnie szczęśliwa Mama 10-letniej Hani, społecznik. „Kocham taniec i spacery w wolnej chwili. Ostatnio trochę tych chwil brakuje:-) Moje życiowe motto w pracy „Szacunek i uśmiech każdego dnia”.

Natalia Jamróz

Od 1 lutego 2017 roku Podinspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy w Baranowie, pełniąca zastępstwo za Panią Natalię Giel. Lat 25, absolwentka Politechniki Opolskiej kierunek Administracja w zakresie nauk społecznych oraz studentka WSB we Wrocławiu – Zarządzanie i studia podyplomowe w specjalizacji kadry i płace. Doświadczenie zawodowe: od stycznia 2016 do grudnia 2016 referent ds. aktywizacji oraz doradca zawodowy – stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie. „Nie mam jednej pasji, która mnie fascynuje i której poświęcam cały mój czas wolny. Staram się być wszechstronna. Ostatnio cały mój wolny czas poświęcam zajęciom fitness na trampolinach tzw. jumping oraz aranżacji wnętrz”.


Gorący Temat

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

LP

SOŁECTWO

1.

Żurawiniec

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mroczeń

Marianka Mroczeńska

Łęka Mroczeńska

Joanka

Jankowy

Grębanin

Donaborów

ZADANIA

FUNDUSZ

Doposażenie kuchni

7 000,00

Zakup klimatyzatorów do Sali

8 878,40

Remont i przegląd ciągniczka - kosiarki

3 000,00

Organizacja festynu (zespół muzyczny)

5 000,00

Remont kuchni w Sali OSP

26 500,00

Organizacja Dnia Seniora

474,46

Budowa altanki na boisku przy DL

11 400,00

Spotkanie seniorów i Dzień Kobiet

1 540,55

Doposażenie kuchni

10 470,74

Wsparcie Koła Emerytów

1 000,00

Doposażenie namiotu strażackiego

3 800,00

Zakup znaków informacyjnych o nr domów

1 100,00

Remont dachu w DL

8 000,00

Zakup kosiarki

2 000,00

Zakup sprzętu AGD

5 333,07

Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem

11 000,00

Zakup podkaszarki spalinowej

3 500,00

Zakup namiotu plenerowego

3 700,00

Organizacja Dnia Seniora

1 462,75

Remont pomieszczeń piwnicznych w DL

21 800,00

Organizacja spotkania dla seniorów

500,00

Modernizacja łazienek i Sali OSP

22 000,00

Zakup materiałów na nawodnienie boiska i doposażenie

7 500,00

Dofinansowanie biwaku harcerskiego

974,40

Doposażenie kuchni KGW

3 500,00

Kino letnie – zakup filmów

500,00

Wyposażenie kuchni w Sali OSP

10 000,00

Organizacja Dnia Seniora

750,00

Zakup lodówki do Dworku

1 000,00

Znaki porządkowe

660,00

Utrzymanie boiska sportowego

1 500,00

Równiarka na drogę Dębią

1 500,00

Remont drogi przy Glinioku

9 281,97

Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew – parking przy cmentarzu w Baranowie 28 974,46 9.

10.

Baranów

Baranów Os. Murator

Dofinanansowanie obchodów 10-lecia klubu sportowego PIONIER

1 500,00

Dofinansowanie Dnia Seniora Koła Emerytów i Rencistów w Baranowie

1 500,00

Dofinansowanie obchodów 90-lecia OSP

3 000,00

Budowa altanki grilowej

30 974,46

Zakup namiotu ogrodowego

4 000,00

Sołectwo Słupia otrzyma środki poza funduszem na „zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów” na kwotę 13.500 zł i „doposażenie boiska sportowego” 12.000 zł Kronikarz Ziemi Baranowskiej

3


W Kronikarskim Notatniku

Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie w wysokości 39 870,90, czyli 90% całego zadania, w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju na projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Baranów”.

Program rewitalizacji dla naszej gminy Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Dla kogo jest rewitalizacja? Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem. Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o  środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą ne-

gatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych. Program Rewitalizacji Gminy Baranów sporządzony będzie z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich interesariuszy w pracach nad Programem, przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających za kompleksowe przygotowanie dokumentu. Planowane zadania: 1. Zebranie danych statystycznych w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 2. Wykonanie analizy danych statystycznych i opracowanie diagnozy gminy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, koncentracji problemów w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. 3. Stworzenie wstępnego projektu programu rewitalizacji. 4. Przeprowadzenie badania ankietowego mieszkańców poprzez zamieszczenie formularza ankiety na stronie interne-

towej Urzędu Gminy w Baranowie wraz z opracowaniem wyników. 5. Przeprowadzenie wywiadów grupowych z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, tj. przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, ludzi młodych, instytucji społecznych i sołtysów, Rady Gminy (przekazanie podstawowej wiedzy o rewitalizacji, źródłach finansowania oraz wyników analiz danych statystycznych). 6. Szkolenie dla pracowników Urzędu prowadzone przez eksperta zewnętrznego z  ugruntowanym doświadczeniem z zakresu tematyki rewitalizacji. 7. Przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z Radnymi, dotyczącego złożonej propozycji obszarów zdegradowanych. Celem głównym Programu Rewitalizacji Gminy Baranów jest poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności gminy, a także wywołanie pozytywnej, jakościowej i trwałej zmiany o  charakterze społecznym, przestrzennym i  gospodarczym na obszarze niewykorzystującym swego potencjału. Opr. (kk)

Stara szkoła do rewitalizacji W ubiegłym roku szkoła w Baranowie obchodziła 20  urodziny. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 6  września 1996 r. Za dwa lata na obrzeżach Baranowa, w pobliżu Orlika, powstanie nowoczesny kompleks oświatowo-sportowy, z nową szkołą i halą sportową. Ale  co począć ze szkołą starą? Zwracaliśmy na ten problem uwagę w poprzednim numerze. W tej chwili trwają przymiarki do projektu, który powinien tchnąć w ten obiekt nowego ducha. Najkrócej można to chyba określić jako centrum kulturalne Baranowa, a może i całej Gminy. Znaleźliby tu miejsce i starsi, i młodsi. Kawiarenka? Sala konferencyjna? Biblioteka multimedialna? Czekamy również na Wasze pomysły. Zapraszamy do współpracy.

4

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz o Inwestycjach

Wykaz inwestycji Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

9 000 000,00

Budowa przedszkola w Mroczeniu

2 548 000,00

Budowa żłobka w Mroczeniu

1 450 000,00

Budowa chodnika ul. Słoneczna i ul. Kwiatowa w Słupi

200 000,00

Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

200 000,00

Poszerzenie drogi nr G852581 w Mroczeniu

30 000,00

Ul. Jasna w Baranowie os. Murator

600 000,00

Ul. Juszczaka w Baranowie

300 000,00

Ul. Polna w Baranowie

574 500,00

Wykup gruntów pod drogi

100 000,00

Utwardzenie nawierzchni oraz nasadzenie drzew - parking przy cmentarzu (fundusz sołecki Baranów)

28 974,46

Ocieplenie i wymiana dachu na budynku komunalnym w Baranowie ul. Ogrodowa

100 000,00

Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

200 000,00

Wykup gruntów pod inwestycje

100 000,00

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

100 000,00

Budowa altanki grilowej (Fundusz Sołecki Os. Murator)

30 974,46

Budowa altanki na boisku przy DL ( fundusz sołecki Marianka Mr)

11 400,00

Modernizacja Domu Ludowego w Joance

420 000,00

Modernizacja łazienek i sali (fundusz sołecki Grębanin)

22 000,00

Modernizacja sali i remizy OSP w Grębaninie

20 000,00

Remont dachu w DL (fundusz sołecki Łęka Mroczeńska)

8 000,00

Remont kuchni w sali (fundusz sołecki Mroczeń)

26 500,00

Zakup klimatyzatorów do sali (fundusz sołecki Żurawiniec)

8 878,40

Zakup sprzętu muzycznego wraz z nagłośnieniem (fundusz sołecki Joanka)

11 000,00

Wyposażenie kuchni w sali (fundusz sołecki Donaborów)

10 000,00

Zakup namiotów, stołów z ławkami i termosów dla sołectwa Słupia

13 500,00

Zakup namiotu ogrodowego (fundusz sołecki Baranów os. Murator)

4 000,00

Zakup namiotu plenerowego (fundusz sołecki Jankowy)

3 700,00

Doposażenie boiska sportowego w Słupi p. Kępnem

12 000,00 Razem

17 383 529,14

Maja i Kacper to najczęściej nadawane imiona w roku 2016 nowo narodzonym obywatelom naszej Gminy. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie informują, że w całym 2016 roku na świat przyszło ich dokładnie 100.

Maja i Kacper przed Leną i Miłoszem Jak podaje Sylwia Adamska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie, mimo coraz większej popularności życia bez obrączki, w ciągu całego 2016 roku miłość i wierność ślubowało sobie 96 par. Większość z nich to małżeństwa konkordatowe. Zawarto również dwa związki małżeńskie z cudzoziemcami. W Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowano

również jubileusze małżeńskie dla par: Złote Gody 50-lecie pożycia małżeńskiego dla 14 par, Diamentowe Gody 60-lecie pożycia małżeńskiego dla 1 pary, Żelazne Gody 65-lecie pożycia małżeńskiego dla 12 par. W 2016 roku było: 100 urodzeń, 70 zgonów, wymeldowały się 83 osoby a zameldowały 204.

Urząd Stanu Cywilnego w Baranowie prosi o zgłaszanie jubilatów, którzy w bieżącym roku obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego lub obchodzili ten jubileusz wcześniej, a nie otrzymali medali. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Baranowie – pokój nr 102 lub telefonicznie 62 78 10 419. Kronikarz Ziemi Baranowskiej

5


W Kronikarskim Notatniku Gmina Baranów jest najwyżej sklasyfikowaną gminą powiatu kępińskiego w rankingu najbogatszych gmin w Polsce.

Nasza gmina w rankingowym zwierciadle Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowi to podstawę do obliczenia tzw. janosikowego, zarówno dla jego beneficjentów, jak i płatników. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017r. były dane o finansach gmin za 2015r. Gmina Baranów w ogólnym zestawieniu zajęła 121 miejsce

i jest najwyżej sklasyfikowaną gminą powiatu kępińskiego. Średni wskaźnik gminny, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596 zł. W gminie Baranów wyniósł on 2 232 zł. Ranking wskazuje, że najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów. Jej dochody w przeliczeniu na mieszkańca wynoszą 348 25 zł.

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów razem z Gminą Baranów otrzymało dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 40 tysięcy na dwa projekty.

Dwa projekty Pierwszy (współfinansowany przez urząd marszałkowski) realizowany będzie razem z Zespołem Szkół w Baranowie. Projekt pn. „Gloria Victoribus. Ocalić od zapomnienia Powstanie Wielkopolskie” ma na celu podniesienie wiedzy i doznań kulturowych naszego społeczeństwa oraz kształtowanie postaw patriotycznych w środowisku lokalnym poprzez przybliżenie mieszkańcom, w szczególności dzieciom, historii związanej z powstaniem wielkopolskim. Zadanie polegać będzie na organizacji wycieczek dla dzieci ze szkoły podstawowej w Baranowie (m.in. do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu), rekonstrukcji walk powstańczych na baranowskim rynku

Z dniem 1 stycznia 2017 powstała nowa jednostka budżetowa – Centrum Usług Wspólnych

CUW zamiast ZOS

Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę finansową, rachunkową, administracyjną i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy: - szkoły (podstawowe i gimnazjum) - przedszkola, - żłobek, - Gminna Biblioteka Publiczna, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - świadczenia wychowawcze i rodzinne. W Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych jest 6 osób. Kierownikiem CUW jest Sylwia Szmaja.

w dniu 11 listopada 2017 r. wraz z występem dzieci, publikacji i promocji broszury informacyjnej z bibliografią Powstańców Wielkopolskich oraz organizacji spotkania literacko-muzycznego w „Baranowskiej Chacie”. Drugi z projektów otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017 na warsztaty i spotkania dla seniorów. Zajęcia odbywać będą się od maja do listopada tego roku. Już niedługo prowadzona będzie rekrutacja, a informacje będą podawane do publicznej wiadomości poprzez tablice ogłoszeń. (kk)

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert dotyczących projektów zaplanowanych do realizacji na rok 2017 przez organizacje pozarządowe, tzw. NGO. Oferty składano w ramach dwóch priorytetów: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” oraz „Upowszechnianie kultury” Na realizację zadań w roku 2017 przeznaczono 180 000,00 zł, czyli o 20 000,00 zł więcej niż w roku poprzednim. 11 organizacji pozarządowych złożyło 12 ofert realizacji zadania publicznego, rekreacja na terenie Gminy Baranów”. Dziewięć organizacji będzie realizować zadania w pierwszym priorytecie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Nie samym futbolem człowiek żyje 1. UKS „Kamyk” przy SP w Grębaninie – AKTYWNI RAZEM – 2 000,00 zł 2. UKS „Pionier” Baranów – Z baranowskiego Orlika w sportowy świat – 9 000,00 zł 3. OSP Baranów Osiedle Murator – Bieg Muratora – 10 000,00 zł 4. OSP Słupia pod Kępnem – „Wysportowany Strażak” – 29 000,00 zł 5. LKS Jankowy 1968 – Jankowy na sportowo – 24 000,00 zł 6. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów – „Coś dla ducha, coś dla ciała” – 4 000,00 zł 7. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew

6

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Wielkopolska – Rekreacja zimowa dzieci i młodzieży w czasie ferii – 2 600,00 zł 8. Grębaniński Klub Sportowy – GKS Grębanin 2017 – 27 000,00 zł 9. LZS „Orzeł” w Mroczeniu – „Orzeł Mroczeń – piłkarska rodzina” – 52 400,00 zł Z kolei 2 zadania w ramach „Upowszechniania kultury”: 1. OSP Baranów – „FLORIANKI – DZIEŃ OTWARTY W OSP” – 6 500,00 zł 2. Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów – „Stary człowiek a może” – 9 500,00 zł Z 12 złożonych ofert przez organizacje pozarządowe komisja konkursowa wskazała do

realizacji 11 projektów, będą one realizowane w okresie od 8 lutego do 15 grudnia 2017 r. Zadania dotyczą w głównej mierze bieżącej działalności klubów sportowych w Słupi pod Kępnem, Jankowach, Mroczeniu oraz Baranowie, ale są też nowe pomysły, np. organizacja biwaku dla dzieci, czy bieg długodystansowy na terenach leśnych osiedla Murator. Ponadto panie będą miały możliwość odprężenia się na jodze, która wpłynie pozytywnie zarówno na ciało jak i ducha. Strażacy natomiast zaprezentują się na dniu otwartym z niespodziankami, a seniorzy pogłębią swoją wiedzę na temat nowych zakątków Polski. (mpa)


Sportowe Okruchy

Ferie z gwiazdą Od sześciu lat we wszystkich szkołach w naszej gminie dzieci uczą się tańczyć. Zajęcia dofinansowywane przez nasz samorząd realizuje Baranowskie Studio Tańca. W trakcie tegorocznych ferii ta oferta została wzboga-

wszystkim zaimponować na dwa sposoby: nowymi skomplikowanymi tańcami i… autografem telewizyjnej gwiazdy. Do Baranowa przyjechała na zaproszenie Urzędu Gminy oraz Baranowskiego Studia Tańca. – Nasz gość

cona o warsztaty z tańca hip hop oraz house. Dwudniowe zajęcia, w których wzięło udział blisko 60 osób, prowadziła Ewa Bielak – finalistka V edycji telewizyjnego programu You can dance. Warto podkreślić, że od 9 lutego uczestnicy wspomnianych warsztatów mogą

to prawdziwa gwiazda, znana nam dotąd tylko z telewizyjnego ekranu. Spotkanie z taką osobą, nie tylko znakomitą tancerką, ale i pedagogiem tańca, jest dla moich dzieci bezcenne. Świadczy o tym choćby frekwencja na tych zajęciach – ocenia Dariusz Baranowski,

Ferie na sportowo w mroczeńskim gimnazjum 31 stycznia Gimnazjum w Mroczeniu ponownie gościło w swoich murach uczniów ze szkół podstawowych z naszej Gminy. Jak co roku uczniowie uczestniczyli w różnorodnych grach i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli wycho-

ści. Rozgrzewka taneczna, wyścigi rzędów, gry sportowe czy też quiz z pytaniami dotyczącymi sportów zimowych pozwoliły na radosne spędzenie drugiego dnia ferii. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku oraz nagród za udział dla każdej z przybyłych

wania fizycznego. W pomoc w realizację zajęć włączyli się także uczniowie gimnazjum. W tym roku rywalizacja sportowa przebiegała w czterech grupach. Każda z nich składała się z reprezentantów różnych szkół, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość lepszego poznania rówieśników z innych miejscowo-

szkół. Nagrody wręczyła sekretarz Gminy Ilona Skiba oraz kierownik CUW Sylwia Szmaja. To jednak nie jedyne zajęcia sportowe jakie odbyły się w czasie ferii w Gimnazjum. Cyklicznie uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach tanecznych oraz zajęciach z gier zespołowych.(nat)

twórca gminnego programu nauki tańca. – Ewa wprowadza nasze dzieciaki w inny świat. Może któreś z nich próbowało ją naśladować stojąc przed ekranem? A tu mogą przyjrzeć się gwieździe You Can Dance z bliska, przełamać nieśmiałość, poprosić o radę i zdobyć autograf! – przekonuje Natalia Jańska, instruktorka w Baranowskim Studiu Tańca.

Medal naszych tancerzy Bardzo dobrze zaprezentowali się tancerze z Baranowskiego Studia Tańca w sobotę 4 marca w Opolu w Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Dyrektora miejscowego ZSZ. W tańcach latynoamerykańskich tancerze z  Baranowa: Szymon Zychla – Wiktoria Zychla, zajęli trzecie miejsce, natomiast w tańcach standardowych awansowali do finału zajmując w nim piąte miejsce.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

7


Po Godzinach 17 stycznia 1920 roku wojska 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich pod wodzą Stanisława Thiela wjechały na kępiński Rynek. Marzenia mieszkańców Ziemi Kępińskiej o powrocie do Macierzy spełniły się po wielu latach, po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. W tym roku Dzień Patrona Szkoły w Baranowie obchodziliśmy w pięknej zimowej scenerii.

To, co przeżywa jedno pokolenie – drugie przerabia w sercu i w pamięci Uczniowie VI klasy poprowadzili nas z pochodniami pod pomnik przy naszym parafialnym kościele, gdzie zapaliliśmy białe i czerwone znicze. Potem za pocztami sztandarowymi, przy dźwiękach Marsylianki Wielkopolskiej, pomaszerowaliśmy do Baranowskiej Chaty, bo tam stacjonował Sztab Powstańczy, utworzony przez wnuków Powstańców: Marię Fikus, Jana Tyca, Grzegorza Baraniaka i Romana Lehmana. Sztab podyktował 13 rozkazów dla drużyn: Przyjaciół Szkoły, Rodziców, Absolwentów i Uczniów. Musieli oni poradzić sobie między innymi ze złamaniem szyfru, testem wiedzy o Powstaniu, ale też potrzebna była znajomość piosenek patriotycznych i umiejętność opatrywania ran. Drużyny poradziły też sobie znakomicie z musztrą, co nie było wcale takie proste! Czy wiecie, co w gwarze wielkopolskiej oznaczają: bejmy, bimba, nawarka, gideja i klunkry? Kto wiedział, dostał w nagrodę sznekę z glancem w tytce! A wiedzieli wszyscy! Z kronikarskiego obowiązku podajemy składy

drużyn, które wykonały bezbłędnie rozkazy sztabu. Przyjaciele Szkoły: Zbigniew Chrupała, Mieczysława Górecka, Adam Gawlik, Andrzej Hełka, Katarzyna Mikołajczyk, Bogumiła Polak, Mirosław Sokołowski. Rodzice: Żaneta Gąszczak, Damian Gruszka, Agata Lamek, Aleksandra Lempert, Magdalena Parzybót, Ryszard Stasiowski, Joanna Wojtasik. Absolwenci: Wojciech Głowik, Marcin Górecki, Sara Horbacz, Justyna Noculak, Korneliusz Krawczyk, Dominik Polak, Mateusz Rak. W drużynie uczniów zadania wykonywało 49 uczniów. Rozkazy otrzymali też przedstawiciele publiczności. Poradziliśmy sobie znakomicie! Wybornie smakowały nam zaserwowane przez nasze panie kucharki pyrki z gzikiem. Nie tylko nam zresztą, ale wszystkim naszym gościom, wśród których nie zabrakło wójta gminy – pani Bogumiły Lewandowskiej-Siwek i przewodniczącego Rady Gminy – pana Mariana Kremera. W Dzień Patrona powitaliśmy  w gronie Przyjaciół Szkoły pana Michała Balcera. tim

Dyrekcja szkoły zwraca się z apelem o kontakt do rodzin Powstańców w związku z 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego Co roku pod gminną choinkę w Baranowie ciągną zewsząd ludzie ciekawi naszej żywej szopki. Tym razem zwierzęta ze świątecznego orszaku Trzech Króli – wielbłąd, osiołek i kózki – przywędrowały do nas z... Niedźwiedzia. I pewnie gdyby umiały przemawiać ludzkim głosem, pokolędowałyby z  nami. Powtórzmy więc za Zygmuntem Jankowskim: „Niech z baranowskiego Rynku/ wieść niesie, że tu coś miłego dzieje się na chwałę Bogu!

Wielbłąd z Niedźwiedzia, zewsząd kolędnicy. Bóg się rodzi!   Po raz kolejny okazało się, że wspólny śpiew ma moc jednoczenia ludzi. I to nawet wtedy, gdy siarczysty mróz nie zachęca do jakichkolwiek zgromadzeń trwających dłużej niż kwadrans.  Na szczęście rozgrzewała ciepła herbata i oscypki. Udało nam się wspólnie cieszyć

8

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

z faktu, że „Bóg się rodzi „Dzisiaj w Betlejem”. W niedzielne popołudnie (8 stycznia) wszyscy ponownie poddaliśmy się świątecznej magii. Od „Cichej nocy”  kolęda po kolędzie, w baranowskie niebo płynęły świąteczne strofy. I jak tu nie wierzyć w cud kolędowania?

Gminne Kolędowanie 12 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej odbył się XIV Gminny Konkurs Kolęd. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych gminy Baranów. Gminny Konkurs Kolęd po raz czternasty organizowany jest w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej. Konkurs wpisał się w tradycje szkoły i każdego roku na wspólne kolędowanie przybywają uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Baranów. W konkursie wzięło udział 21 wykonawców – 11 z klas I–III oraz 10 z klas IV–VI. Cała gala konkursowa odbywała się w pięknej świątecznej scenerii w holu szkoły.

Kolęda w stylu gospel Czyż można sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez kolęd i pastorałek – wyjątkowych symboli tych Świąt? Obyczaj wspólnego kolędowania towarzyszy Polakom od wieków. Tradycja kościelna nakazuje śpiewanie kolęd w okresie od 24 grudnia do 2 lutego. Tak więc, jeszcze długo po świętach, przywołujemy ich magiczną moc wyśpiewując chóralnie zapamiętane w dzieciństwie strofy. Ponownie przeżywamy wówczas radość nocy betlejemskiej. 25 stycznia spotkaliśmy się w muratorskim Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Baranowie. Ozdobą tego niezwykłego wieczoru był koncert Chóru Joyful Gospel z Ostrzeszowa, ale cudownie zabrzmiały również pieśni przedstawione przez laureatów Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek oraz Zespół „Słupianie”. Gminny Konkurs Kolęd ma dziesięcioletnią historię i odbywa się w szkole w Łęce Mroczeńskiej. Niedzielny wieczór w kościele na Muratorze otworzyli laureaci konkursu. Cała trójka zaśpiewała pastorałki. Minikoncert naszej niezwykle uzdolnionej muzycznie młodzieży stanowił wspaniałe preludium do podróży po świecie naszych najpiękniejszych kolęd i pastorałek, w którą zabrał nas Chór Joyful Gospel z Ostrzeszowa (Zygmunt Gomółka, Oskar Gomółka, Weronika Sabatowska, Katarzyna Żwirko, Julia Kończak, Wiktoria Wieczorek, Krzysztof Krajewski, Małgorzata Wieczorek). „Cicha noc”, „Lulajże Jezuniu” „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Anioł Pasterzom mówił”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „W żłobie leży” – szkliły się w muratorskiej świątyni magicznym blaskiem. Podobnie było z prezentowanymi przez naszych gości pastorałkami („Jeden dzień w roku”, „Z kopyta kulig rwie”, „Let it snow”„Jingle Bell rock”, „What the Word Needs now is love”). Do wspólnego kolędowania włączył się również Chór „Słupianie”. Na koniec, wraz z chórami, wspólnie zaśpiewała publiczność. Ciepłe przyjęcie i gromkie oklaski wynagrodziły trudy przygotowań do koncertu.


Po Godzinach

Nastolatki piszą sztuki teatralne 15 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mroczeniu odbyło się spotkanie promujące premierę sztuki pt. „Rodzina na kredyt”

autorstwa dwóch uczennic miejscowego gimnazjum – Dominiki Gruszki i Julii Winieckiej Autorki są uczennicami tej samej klasy Gimnazjum w Mroczeniu. Obie łączy zainteresowanie sztuką. Tańczą, śpiewają i piszą. Julia uwielbia taniec, Dominika kocha śpiew. Połączyła je również miłość do teatru, zwłaszcza działające w ich szkole „Echo pałacu”. Zgodnie podkreślają, że dla nich zaszczytem jest występowanie na deskach tego teatru. Wszystko zaczęło się od pierwszej sztuki „Sara, Nirwana i ja”, potem były kolejne „O służącej, która poznała księcia”, pojawiło się też ”Misterium” oraz „Poskromienie złośnicy. Wkrótce zadebiutują własną sztuką, pn.: „Rodzina na kredyt”, którą wystawi… „Echo Pałacu”.

Gardenia po baranowsku Pierwszy weekend marca w Poznaniu należał do miłośników zieleni. W dniach 2-4 marca

2017 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się profesjonaliści

z branży ogrodniczej z właścicielami przydomowych ogródków, tarasów i balkonów. Tegoroczne GARDENIA to ponad 39.000 m2 powierzchni, przeszło 600 wystawców, 28.719 uczestników, setki nowości i 29 Złotych Medali MTP. Nie zabrakło też mieszkańców naszej Gminy. 04 marca z  Baranowa wyruszyła 54 osobowa grupa (52 panie i dwóch panów). Uczestnicy wycieczki nie tylko oglądali, ale również mieli możliwość zakupienia kwiatów, nasion, dekoracji itp. Organizatorem wyjazdu był Urząd Gminy w Baranowie a jego koordynatorką – Urszula Oleś.

Jubilaci obchodzący urodziny w styczniu i lutym 2017 r. (powyżej 80 lat)

94 lata (ur. 1923 r.)

Marianna Waloszczyk – Donaborów

85 lat (ur. 1932 r.)

90 lat (ur.1927 r.)

Binkowska Helena – Słupia pod Kępnem Ignacy Jarczewski – Mroczeń Aniela Stawska – Baranów

89 lat (ur. 1928 r.)

Leon Kaźmierczak – Mroczeń Helena Kurek – Słupia pod Kępnem Mieczysław Skiba – Donaborów

88 lat (ur. 1929 r.)

Marianna Idzikowska – Mroczeń Franciszek Klimecki – Baranów

Kazimiera Gąska – Grębanin Irena Jerzyk – Łęka Mroczeńska Helena Pieprz – Mroczeń Dorota Malinowska – Mroczeń Gertruda Nowak – Lisiny

87 lat (ur. 1930 r.)

Górecka Waleria– Słupia pod Kępnem

86 lat (ur. 1931 r.)

Smołka Franciszek – Baranów Halina Zawieja – Słupia pod Kępnem

84 lata (ur. 1933 r.)

83 lata (ur. 1934 r.) 82 lata (ur. 1935 r.)

Mieczysław Albert – Mroczeń Józef Berski – Grębanin Kazimiera Jerczyńska – Jankowy Cecylia Kaźmierczak – Mroczeń Teresa Kuźnik – Jankowy Helena Parzonka – Marianka Mroczeńska Józef Poślednik – Jankowy

81 lat (ur. 1936 r.)

Helena Dziedzic – Mroczeń Stefania Lepka – Grębanin Kolonia Pierwsza Kazimiera Parzonka – Łęka Mroczeńska

80 lat (ur. 1937 r.)

Konrad Białek – Słupia pod Kępnem Maria Domagała – Baranów Kazimierz Dziergwa – Grębanin Kazimiera Godek – Mroczeń Teresa Kupczak – Mroczeń Teresa Nowak – Mroczeń Jan Poźniak – Mroczeń Bronisław Walaszek – Słupia pod Kępnem Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą w styczniu i lutym.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

9


Kronikarz o Inwestycjach

INWESTYCJE W roku 2017 Gmina Baranów planuje zrealizować oraz rozpocząć realizację następujących zadań inwestycyjnych. Najbliżej ukończenia jest inwestycja w Mroczeniu. Oddanie nowego przedszkola planowane jest na sierpień br.

BUDOWA KOMPLEKSU OŚWIATOWO–SPORTOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZY UL. ORLIKA W BARANOWIE Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa kompleksu oświatowo-sportowego składającego się z budynku szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, hali sportowej, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakończenie I etapu inwestycji tj. budynku szkoły podstawowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego oraz zagospodarowania terenu planowane jest na koniec sierpnia 2018 roku, natomiast zakończenie budowy hali sportowej przewidziane jest na koniec czerwca 2019 roku.

MODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W JOANCE Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę całości istniejącego obiektu w celu dostosowania do obowiązujących wymogów technicznych oraz zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb wraz z nową formą zagospodarowania terenu wokół obiektu. W chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano w drugim półroczu bieżącego roku.

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W BARANOWIE na długości 586 mb od skrzyżowania z ul. Orlika. Realizacja zadania obejmie wykonanie nawierzchni bitumicznej, budowę linii oświetlenia ulicznego oraz rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej


Kronikarz o Inwestycjach PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW ULICY JASNEJ NA OSIEDLU MURATOR W BARANOWIE a) na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Jarzębinowej z uwzględnieniem poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumicznej do szer. 5,50 m wraz z odwodnieniem, wykonaniem miejsc parkingowych wzdłuż jezdni i budową jednostronnego chodnika, b) na odcinku od ul. Geodetów do ul. Skrytej z uwzględnieniem wykonania nowej nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m oraz budowy odcinka kanalizacji deszczowej

PRZEBUDOWA ULICY JUSZCZAKA W BARANOWIE Inwestycja przewiduje przebudowę ulicy pod kątem zamiany nawierzchni jezdni, chodników i poboczy zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz budowę nowej kanalizacji odwodnieniowej.

BUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ ULIC KWIATOWEJ I SŁONECZNEJ W SŁUPI P. KĘPNEM Zakres zadania uwzględnia budowę chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o łącznej długości 730 mb.

NOWE PRZEDSZKOLE W MROCZENIU JESZCZE W TYM ROKU Latem planowane jest zakończenie największej w tej chwili inwestycji w naszej Gminie. Budowa nowego przedszkola w Mroczeniu trwała dwa lata. a jej koszt to 4 293 tys. zł.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

11


Gorący Temat W dniu 28 lutego 2017 roku odbyło się w Mroczeniu zebranie sołeckie, na które zostałam zaproszona, aby poinformować, co dalej ze szkołą gimnazjalną w Mroczeniu. Nie wyobrażałam sobie, aby ta szkoła po reformie miałaby przestać istnieć. Obecnie szkoła ta ma sale lekcyjne przedmiotowe, boiska zewnętrzne wraz z bieżnią, salę gimnastyczną i pedagogów, którzy wspaniale pracują z młodzieżą. Oczywistym było, że po konsultacji z moimi radnymi (A. Stodolski, M. Kremer, F. Łęgocki, M. Majczyk, M. Wylęga, D. Słupianek – Kocemba, M. Florczak, R. Stasiowski) utworzymy 6 szkół podstawowych w naszej Gminie.

OŚWIATOWE OBRACHUNKI Osobiście nie byłam do tego przekonana, ponieważ uważałam, że Szkoła Podstawowa w Grębaninie powinna istnieć jako 0-3 (4 klasy), a od 4 klasy uczniowie powinni być dowożeni do Mroczenia lub Łęki Mroczeńskiej, ale z moimi radnymi stanowimy bardzo zgodny i demokratyczny team i zostałam przegłosowana. Przy tak szybkiej reformie oświaty, którą Prezydent RP podpisał 9 stycznia 2017 roku budżet nie jest przygotowany do zmian w naszych 6-ciu szkołach już od 1 września 2017 roku. Proponuję i serdecznie zachęcam rodziców uczniów szóstych klas do posłania dzieci do VII klasy Szkoły Podstawowej w Mroczeniu tylko w roku szkolnym 2017/2018. Ten pomysł poddali mi dyrektorzy wszystkich szkół i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pozwoli nam to przygotować wszystkie szkoły do nowych zmian, dowozimy młodzież do Gimnazjum (II i III klasę), więc dowóz nie będzie generować dodatkowych kosztów. Uczniowie w Mroczeniu mają przygotowane sale przedmiotowe, nauczycieli przedmiotowych, rozszerzone zajęcia pozalekcyjne. Czy są jakieś argumenty przeciw? Czy nie chcemy wspólnego dobra dla naszych pociech? Otóż nie wszyscy. Radni opozycyjni (K. Lipska, J. Wawrzyniak, H. Urbańska, A. Bieluszewski, P. Marciniak, T. Jerzyk) w dniu 7 marca 2017 r. zwrócili się

z „apelem o powstrzymanie się od realizacji inwestycji „Budowa kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie”. Czysta polityka. Spotykanie się tych Państwa na „tajnych kompletach” (ostatnio u p. Urbańskiej) i burza pt.„Co by tu tej Lewandowskiej zaszkodzić i jaką znowu skargę napisać.” Ostatnia skarga rozpatrywana na sesji: „wójt przekroczyła swoje uprawnienia, zlekceważyła Radę i społeczność całej gminy (…)” konsultując się z p. Dyrektor w Kuratorium w Kaliszu i w Poznaniu na temat sieci szkół. Ewenement na skalę kraju. Włodarze prawie wszystkich gmin konsultowali swoje koncepcje z Kuratorium Oświaty - ja nie mogłam, Przewodniczący Rady też nie, a przecież to Rada ostatecznie zatwierdza tę sieć. Radni opozycyjni chcieliby, aby praca odbywała się w dwóch miejscowościach: Grębanin i Słupia, aby tak naprawdę nic poza tym się nie działo. P. Urbańska, nauczycielka, nie chce budowy szkoły w Baranowie, p. Wawrzyniak strasznie boleje nad inwestycją w tym miejscu, gdzie powstaje przedszkole w Mroczeniu, p. Taborski podpisuje się pod pismem, że wydatki idą za duże na Baranów, p. Bieluszewski słyszy na sesji słowa, których nikt nie wypowiedział, więc wszystko nagrywa, aby później jeszcze raz odtworzyć ze zrozumieniem, a p.

Marciniak nie mając nic do powiedzenia kłóci się i obraża p. Stodolskiego. I najlepiej dla nich, aby nic w naszej gminie się nie robiło, bo to najlepszy zarzut dla mnie przed wyborami. A apel, który wpłynął o wstrzymanie budowy szkoły w Baranowie? Uznam, że go po prostu nie ma. Nie mam nawet pomysłu na komentarz. Czy ręce mi opadają? Absolutnie NIE! Robię swoje, realizuję budżet, działam wtedy ze zdwojoną siłą, aby im pokazać, że pracuję dla całego społeczeństwa. Bogumiła Lewandowska-Siwek wójt Gminy Baranów Od 1 września 2017 r nasza oświata wyglądać będzie następująco: 1. Funkcjonować będzie 6 ośmioklasowych szkół podstawowych (Baranów, Donaborów, Grębanin, Łęka Mroczeńska, Mroczeń, Słupia). 2. Gimnazjum w Mroczeniu zostanie przekształcone w szkołę podstawową z klasami gimnazjalnymi. 3. Szkoła podstawowa w Mroczeniu rozpocznie nabór do klas pierwszych. Kształcenie w klasie pierwszej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. 4. Po właściwej decyzji rodziców, dzieci z klas siódmych dowożone będą do Mroczenia.

14 listopada 2014 r. w miejscu, które z pewnością nie przynosiło Baranowowi chluby (zrujnowane stodoły!) uroczyście otwarto nowy Dom Ludowy. Po dwóch latach możemy skonfrontować ówczesne argumenty przeciw tej inwestycji z aktualnymi statystykami.

Baranowska Chata ma ponad dwa lata Dziś można podsumować jaką popularnością cieszyła się „Baranowska Chata” przez minione dwa lata. W nowym Domu Ludowym nieustannie odbywają się bale, wesela, komunie, różnego rodzaju uroczystości rodzinne czy akademie.

W 2015 roku sala wynajmowana była 32 razy, w 2016 - 48 razy. W bieżącym roku odbyło się już 10 różnego rodzaju uroczystości, a mamy połowę marca. Nie sposób znaleźć wolnego weekendu w okresie między świętami wielkanocnymi a grudniem bieżącego roku. Tak-

że w kolejnym roku „ciężko” wynająć salę na weekend. Bardzo cieszy, że inwestycja przypadła do gustu mieszkańcom naszej gminy oraz osobom spoza jej terenu. Zapraszamy do rezerwacji terminów pod numerem 62 78 10 400.

Młodzież zapobiega pożarom 18 lutego – jak co roku – odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie. Zawody przeprowadzono w trzech kategoriach szkół, tj. podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Eliminacje składały się z dwóch etapów.

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

I etap to test wiedzy składający się z 40 pytań. II etap polegał na wykazaniu się znajomością i wiedzą na temat podstawowego sprzętu wykorzystywanego w pożarnictwie, profilaktyki pożarowej, przepisów przeciwpożarowych oraz historii pożarnictwa. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja – przedstawiciele ZOG ZOSP RP w składzie: dh Michał Balcer, dh Sebastian Błażejewski, dh

Iwona Głowik oraz dh Zenon Noculak. W grupie szkół podstawowych: I miejsce – Julia Stasiowska, II miejsce Adrian Bieda, III miejsce – Kamil Janus.W grupie szkół gimnazjalnych: I miejsce – Sebastian Krawczyk, II miejsce – Jakub Świtoń, III miejsce – Roksana Janus. Natomiast w grupie szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Kamil Szalek, II miejsce – Bartosz Światłowski, III miejsce – Patrycja Skąpska.


Kronikarz Wśród Strażaków

Zebrania sprawozdawcze OSP W jednostkach OSP na terenie gminy Baranów odbyły się zebrania sprawozdawcze. (w Baranowie (05.01.), Grębaninie (12.01.), Żurawińcu (26.01.), Łęce Mroczeńskiej (27.01.), Jankowach (28.01.), Mroczeniu (03.02.) oraz w Baranowie Osiedle Murator (04.02.). W zebraniach oprócz druhen i druhów danej jednostki uczestniczyli również m.in. członkowie Zarządu Gminnego, władze Gminy Baranów,

przedstawiciele PSP Kępno. Podczas spotkań przedstawiano sprawozdanie z działalności OSP za ubiegły rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Jednostki mogły pochwalić się swoimi sukcesami, zakupionym sprzętem, umundurowaniem, ale i wyartykułować swoje potrzeby i problemy. W trakcie zebrań każdy z zarządów OSP otrzymał absolutorium za poprzedni rok dzia-

łalności. Na spotkaniach przybliżano również projekty planów działalności i finansowych na bieżący rok. Podczas zebrań w kierunku wszystkich strażaków ochotników padały słowa podziękowania za ich trud i poświęcenie włożone w codzienną działalności jednostki, gratulacje otrzymanego absolutorium oraz życzenia „tylu powrotów, ile wyjazdów” (noworoczne). (ig)

Zbliża się okrągły jubileusz baranowskiej OSP – przypomina prezes jednostki – Arkadiusz Krawczyk

– Panie prezesie, wydarzenie roku w baranowskiej OSP, to z pewnością… – …wiadomo, nowy wóz bojowy. A wydarzeniem tego roku będzie 90. rocznica utworzenia naszej jednostki. – Jak zamierzacie uczcić wasz piękny jubileusz? – Skromnie i godnie. Uroczystość odbędzie się 23 kwietnia. Najpierw msza św., a później spotkanie w remizie. Nie chcę w tej chwili zdradzać wszystkich szczegółów. Na pewno zaprosimy naszych przyjaciół z kraju i z zagranicy. – Baranowska OSP działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i za swoją pracę zbiera bardzo dobre recenzje. Która z ubiegłorocznych akcji była najtrudniejsza? – Każda jest inna, ale do najdłuższych i najtrudniejszych trzeba zaliczyć pożar fabryki mebli Ropez w Mroczeniu. Akcja była prowadzona w aparatach powietrznych i przy dużym zadymieniu, co zawsze jest niebezpieczne. Również niebezpieczny był pożar sklepu spożywczego w Donaborowie, ponieważ w środku znajdowała się butla z gazem, co groziło wybuchem. – Baranowscy strażacy nie uchylają się od akcji społecznych. – Jeśli trzeba pomóc, to pomagamy. Np. 11 lutego wykonaliśmy prace porządkowe na cmentarzu. Chodzi o wycinkę tui w związku

z wymianą płotu. 7 i 8 maja została zorganizowana zbiórka pieniężna przed kościołem na nowe drzewce do baldachimu. Zebraliśmy 1000 zł. Zarząd dołożył 650,00 zł. Współpracujemy z klubem „Pionier” Baranów zabezpieczając pomoc medyczną w trakcie meczów. – Co robią baranowscy strażacy w czasie wolnym od wyjazdów na akcje? – Zajmują się prewencją, profilaktyką i sportem. 17 września nasza jednostka wzięła udział w wojewódzkich zawodach medycznych w Golinie, gdzie zajęła 4 miejsce na 12 zgłoszonych drużyn. W ubiegłym roku organizowaliśmy pokazy z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego, ewakuacji z zadymionych pomieszczeń szkolnych w ZSS w Słupi pod Kępnem. Odbył się również nocny pokaz dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krążkowach. Braliśmy także udział w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. 23 października w Szkole Podstawowej w Baranowie zorganizowaliśmy akcję poboru krwi. Zarejestrowało się 62 krwiodawców a krew oddało 56. Łącznie oddano 25,2 litra krwi. Nasza jednostka brała również udział w akcji szlachetna paczka. Zebraliśmy 700 zł. Gdy inni się bawią, my musimy czuwać. Czy to Dni Baranowa, czy Lato w Siodle… Zabezpieczamy te imprezy pod względem medycznym oraz dbamy o porządek. A 25 czerwca zorga-

nizowaliśmy festyn strażacki dla wszystkich mieszkańców naszej miejscowości. Była to już kolejna impreza rekreacyjna dla mieszkańców Baranowa. – Najtrudniejszy problem, z którym OSP Baranów musi się uporać w najbliższym czasie? – Nie ma najtrudniejszych. Wszystkie problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco. – Jak wygląda OSP Baranów w liczbach? – Teraz jest 80 druhów czynnych i wspierających oraz 6 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tym miejscu chciałbym podziękować strażakom, którzy w ubiegłym roku brali najbardziej aktywny udział w zadaniach realizowanych przez jednostkę oraz wyjeżdżali do akcji ratowniczych. Są to: Dominik Polak, Dawid Sielski, Karol Trąpczyński, Bartosz Trapczyński, Ireneusz Grzesiński, Ryszard Stasiowski, Michał Kotas, Marcin Górecki, Mateusz Maciejewski, Piotr Rak, Andrzej Lamek, Mateusz Rak, Mariusz Czaja, Andrzej Śpikowski, Marek Krawczyk, Sylwia Szmaja, Klaudia Rak, Romana Szmaja. Rozmawiał (es)

Konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom.” 5 stycznia 2017 r. rozstrzygnięto eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Na konkurs dostarczono prace w 4 grupach wiekowych z przedszkoli i szkół z terenu gminy Baranów. Tematyka konkursu obejmowała m.in. udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych, działalność kulturalną, historię pożarnictwa itp. Komisja konkursowa obejrzała wszystkie prace i wyróżniła 12 uczestników:

w I grupie (przedszkolnej): - Filip Loreński – Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej - Sandra Maciejewska – Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej - Filip Pajkert – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie - Wiktor Marciniak – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie, Przedszkole „Barankowo” Baranów Os. Murator - Zofia Patkowska – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie, Przedszkole „Barankowo” Baranów Os. Murator.

w II grupie wiekowej (klasy 1-3): - Milena Gąszczak – Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej

- Alicja Wylęga – Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej - Zuzanna Jeż – Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej.

w III grupie wiekowej (klasy 4-6): - Adam Orszulak – Zespół Szkół w Łęce Mroczeńskiej - Karolina Napierała – Zespół Szkół w Łęce Mrocz. - Piotr Lenart – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie.

w IV grupie wiekowej (gimnazjum): - Krystian Fras – Gimnazjum im .Jana Pawła II w Mroczeniu

Wszystkie wymienione prace zostały przekazane na eliminacje powiatowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Baranowie. (ig) Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13


Na Finiszu W marcu WFOŚiGW w Poznaniu planuje uruchomienie priorytetowego programu TERMO-2017, skierowanego do osób fizycznych. Celem jego jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.

Termomodernizacja budynków w zasięgu ręki Dofinansowaniem mogą zostać objęte szeroko rozumiane prace termomodernizacyjne wykonywane w budynkach jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, wybudowanych przed rokiem 1999, takie jak: • ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych, a także: • modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., • zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) z zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE – systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną). Wysokość pomocy finansowej to nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo Fundusz opracował jeszcze dwa programy priorytetowe dotyczące OZE i parków/ogrodów zabytkowych, więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/

14

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

W maju ruszy priorytetowy Program realizowany z funduszy WFOŚiGW w Poznaniu "Piecyk - 2017", którego beneficjentami będą osoby fizyczne. Cel akcji to poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla. Program realizowany będzie w latach 2017-2019.

Możliwość dofinansowania wymiany kotłów grzewczych Dofinansowaniem zostaną objęte następujące przedsięwzięcia: modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., w tym zakup i montaż: • kotłów olejowych, • kotłów gazowych, • kotłów gazowo-olejowych, • ogrzewania elektrycznego, • wymienniki ciepła/węzła cieplnego, • kotłów na paliwa stałe. Wysokość pomocy finansowej to nawet 100% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków do Programu „Piecyk-2017" to 8 maja 2017 roku, rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na 15 maja, a termin składanie wniosków niestety już do 26 maja 2017 roku.


Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 2017 Nazwa imprezy

Data

Miejsce

Nazwa imprezy

Data

Miejsce

Kolędowanie pod Choinką

8 stycznia

Baranowski Rynek

Maj

ZS w Donaborowie

Gminny Konkurs Kolęd

12 stycznia

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Konkurs języka angielskiego klas I – III Gminny Dzień Matki

25 maja

Donaborów

Rocznica Powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy

17 stycznia

ZS w Baranowie

Olimpiada Świetlic Środowiskowych

Czerwiec

ZS w Donaborowie

Koncert kolęd z udziałem Chóru 29 stycznia Gospel i Słupianie

Baranów Murator

Dni Baranowa

3-4 czerwca

Baranów

Spartakiada Szkół

Ferie

Gimnazjum Mroczeń

Integracyjne Święto Sportu (wraz z ZS Specjalnych w Słupi)

Czerwiec

Baranów „Orlik”

Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Warcabach

4 lutego

ZS w Baranowie

Lipiec

Baranów „Orlik”

Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce Dziewcząt i Chłopców

Memoriał Mateusza Jerczyńskiego. Turniej piłkarski dla dzieci

2-3 marca

Indywidualne Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn

18 marca

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Gminny Konkurs Matematyczny klas I – III

Marzec

Grębanin

Festiwal Smaku

11 marca

Gimnazjum Mroczeń

Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny

27 marca

ZS w Baranowie

Olimpiada Pływacka (szk. podstawowe oraz gimnazjum)

30 marca

Basen w Słupi pod Kępnem

Premiera sztuki „Rodzina na kredyt”

2 kwietnia

Gimnazjum Mroczeń

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Pokaz Potraw i Dekoracji Świątecznych „Wielkanocny Stół”

6 kwietnia

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej (szk. podstawowe)

Kwiecień

Baranów „Orlik”

Bieg Muratora

22 kwietnia

Baranów os. Murator

Bieg Wężyka

13 maja

Gimnazjum Mroczeń

Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych

Kwiecień - Czerwiec

Stadion „Polonii” Kępno

Konkurs plastyczny – oddziały przedszkolne

Maj

Baranów

Pieszy rajd na nawigację „Ostatnia Misja.” Udział zawod- 1 lipca ników w trzech kategoriach

Baranów os. Murator

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Sierpień

Baranów „Orlik”

Dożynki Gminne

26 sierpnia

Mroczeń

Baranowskie Lato w Siodle

Sierpień

Baranów Murator

Ogólnopolskie Turnieje Piłkarskie dla Dzieci (Coca-Cola; Tymbark; Puchar M. Wielgusa; Puchar Premiera)

wrzesień - październik

Baranów „Orlik”

Pożegnanie Lata. Festyn Piłkarski na Orliku (turniej dla dzieci)

Wrzesień

Baranów „Orlik”

Dzień Edukacji Narodowej

Październik

Święto Pieczonego Ziemniaka

Październik

ZS w Łęce Mroczeńskiej

Konkurs plastyczny „UZALEŻNIENIA”

Listopad

Gimnazjum Mroczeń

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

Baranów

Gminna Amatorska Liga Tenisa Stołowego o Puchar Wójta. Finał

Listopad

Mroczeń

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia

Baranów

Spotkanie Opłatkowe

16 grudnia

Słupia pod Kępnem

Żurawiniec

Urząd Gminy w Baranowie Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów, gmina@baranow.pl Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl · Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie · Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

15


W Kronikarskim Obiektywie

BIZNESMITING 2,

CZYLI PROMOCJA I DOBRA ZABAWA W piątek 17 lutego do „Baranowskiej Chaty” wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek zaprosiła naszych przedsiębiorców. Bal karnawałowy, znany od roku pod nazwą „Baranowski Biznesmiting”, poprzedziła prezentacja działań promocyjnych oraz projektów gospodarczych Gminy. Część artystyczną otworzył występ zespołu muzycznego z Gimnazjum w Mroczeniu. „WężykBand” zaskoczył zebranych nie tylko doskonałym wykonaniem, ale i bogactwem repertuaru. Zebrani nagrodzili młodych artystów długimi brawami. Swego uznania nie kryła również gwiazda wieczoru. Piotr Kuźniak pogratulował muzykom z Mroczenia ogromnego talentu. Jego koncert pod nazwą „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” przeniósł zebranych w klimaty lat 60. Znakomita atmosfera towarzyszyła wszystkim aż do białego rana.

Warto rozmawiać o …

się chwilę po godzinie 19.00 i już podczas pierwszego tańca zauważyć można było, iż zgromadzeni przedsiębiorcy wraz z partnerkami i partnerami oczekiwali momentu, aby wejść na parkiet i rozpocząć dobrą zabawę. Karnawałowy klimat zapewniły znane i lubiane przeboje z lat 60-tych i 70-tych.

– „Baranowski Biznesmiting” to połączenie promocji, gospodarki i dobrej zabawy. Moich gości, przedsiębiorców z naszej Gminy, zapoznaję z projektami, jakie zrealizowałam, bądź zamierzam zrealizować. Oni muszą przecież wiedzieć, na co idą ich podatki – tłumaczy wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.

P. wójt powitała przybyłych gości i zaprosiła wszystkich do pierwszego tańca. Pomysł „Baranowskiego Biznesmitingu” okazał się trafnym wyborem. Bal był doskonałą okazją do tego, aby przedsiębiorcy mogli w mniej formalnej atmosferze porozmawiać o gospodarczych i kulturalnych planach. Bal rozpoczął

… o projektach takich jak „Niech sztuka trafia pod strzechy. Kultura.Tradycja.Duma”

WężykBand w pełnej krasie . Tu w rolę konferansjera wcielił się dyrektor Gimnazjum – Andrzej Tyra

Nie na długo jednak. Ta rola należała do Ani Kani

„Czy mnie jeszcze pamiętasz” i Piotr Kuźniak

Nasz gość z uwagą przysłuchiwał się muzycznym popisom młodzieży

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Taniec jest dobry na wszystko

… i później nie szczędził jej komplementów

Profile for Gmina Baranów

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 29  

Kronikarz Ziemi Baranowskiej nr 29  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded