Page 1

Nom i cognom: Maria Pozo, Gaizka Monasterio, Guillem Garcia

FÍSICA. 3er ESO Dolors Oliveras i Sergi Bertran

1.1 A partir de les dades experimentals recollides, calcula la velocitat mitjana que té el mòbil entre els punts P0 i P6. (P0+P1+P2+P3+P4+P5+P6)/7=(0+9+6+12+5,14+3,6+3)/7= 5,53

1.2 Creus que el mòbil ha anat sempre la velocitat mitjana que has calculat? Com ha variat la velocitat? No, ha anat disminuint poc a poc.

1.3 Quin mètode has seguit per calcular la velocitat aproximada que tenia el mòbil en els punts P1, P2, P3, etc. del recorregut? vP1= ∆x/∆t= 1,80/0,2= 9 vP2=∆x/∆t=1,80/0,3= 6 vP3=∆x/∆t=1,80/0,15= 12 vP4=∆x/∆t=1,80/0,35= 5,14 vP5=∆x/∆t=1,80/0,5= 3,6 vP6=∆x/∆t=1,80/0,6= 3

1.4 Creus que aquest mètode ens dóna realment la velocitat instantània que porta el mòbil en cada punt, o també és una aproximació? Perquè? Es una aproximació, ja que et dona una mitjana entre les velocitats que s’han agafat des de l’inici fins que han passat, però no la que tenia just en el momento que passaven


1.5 Quin tipus de moviment segueix l’skate? Calcula l’acceleració (desacceleració) del moviment entre els punts P1 i P6: a = ∆v/∆t =-6/ 0,4= -15

1.6 Dibuixa el gràfic V-t del moviment de l’skater, aprofitant la taula que has completat durant el treball de camp. Tria una escala adequada per cada eix.

V

t

1


1.7 Dibuixa una recta que passi aproximadament per tots els punts del gràfic, i calcula’n el pendent a partir de les coordenades de 2 punts. Quina relació creus que hi ha entre el pendent de la gràfica que has dibuixat i l’acceleració que has calculat?

3.1 Calcula la velocitat en els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 a partir dels vídeos que has gravat.

Velocitat P0

1,6 m/s

P1

3,85 m/s

P2

3,85 m/s

P3

3,85 m/s

P4

1,62 m/s

Ec= ½·m·v2

Energia cinètica P0

83,23 J

P1

481,73 J

P2

481,73 J

P3

481,73 J

P4

85,29 J

Energia Potencial

2

Energia Mecànica


3.2 Quant val l’energia mecànica a l’inici del moviment? I al final?

3.3 Perquè creus que s’ha perdut energia mecànica durant el moviment?

3

Questionari fisica  
Questionari fisica  
Advertisement