Page 1

Foto: George Hurrell

Lysbruk i portretter de siste 1000 책r


Portretter i antikken I Romertiden malte man ofte på paneler av treverk, og fordi treverk råtner med tiden har svært få eksemplarer overlevd til vår tid. Et eksempel som har overlevd er ”Severan Tondo” fra ca. 200 e. Kr.

Mumieportrett fra Fayum, Egypt

Fra Romertidens Egypt er det funnet portretter av avdøde personer, festet til mumiene ved ansiktet. Disse portrettene viser alltid en enkelt person sett forfra og bakgrunnen er alltid ensfarget. Jeg synes dette eksempelet er nydelig. Det kan se ut som det er malt i et rom ved vinduet, der lyset kommer inn fra høyre side kanskje gjennom et vindu, og det faller skygge på veggen bak henne. Lyset vises også som et glimt i øyet. Bildet er ikke i så god stand men lyset i bildet gir inntrykk av å være sollys fra venstre side. Dette er likevel ikke helt konsistent, da mannen med skjegg til høyre plutselig har lyse partier på høyre side under øyet, som burde ha vært skyggeside.

Jeg leser noen steder at kunsten før Renessansen var ”flat”, at man ikke malte lys og skygge, men jeg synes at dette eksemplet motbeviser dette. Kanskje vet vi bare ikke nok om kunsten fra den tiden fordi så mange færre eksemplarer har overlevd?


Bysantisk kunst 4. - 14. århundre

Ikon fra det 11. århundre

Ikoner er avbildninger av typisk Jesus, Jomfru Maria, helgener, engler eller korset. Dette eksempelet er en kopi av “Our Lady of St. Theodore” et bysantinsk ikon fra det. 11. århundre. På dette bildet ser lyset ut til å komme forfra, det er skygger på alle sider av ansiktet, hodet osv. I ikoner ble det brukt mye gull som skinner og gir lys i seg selv, og symboliserer Guds lys. De gyldne gloriene rundt Maria og Jesu hoder på dette ikonet symboliserer det samme.

Mosaikk fra det 12. århundre

Dette er det mest kjente overlevende eksemplaret av Bysantinsk mosaikk, bildet av ”Christ Pantocrator” fra det 12. århundre som befinner seg på veggen av det øvre sydlige galleriet av Hagia Sofia i Istanbul (Konstantinopel). Lyset kommer inn fra venstre, dette vises av skyggen på halsen som går mot høyre. Men burde det ikke egentlig vært litt mer skygge på høre side av ansiktet også? Glorien rundt Jesus hode med korset i gull symboliserer lyset, Guds lys.


Middelalderkunst (ca. 500 - 1500)

Glassmaleri fra det 13. århundre

Både Egypterne og Romerne produserte farget glass, så denne kunsten har en lang historie. I Middelalderen ble farget glass og glassmaleriet en av de store kunstformene, og den ble brukt til å illustrere Bibelhistorien til en befolkning som stort sett var analfabeter. Hensikten med et glassvindu var ikke å vise menneskene inne i en bygning utsiden eller å slippe lys inn, men hensikten var å kontrollere lyset. Derfor kalles gjerne glassmalerier ”illuminerte veggdekorasjoner”. Heldigvis har mange vakre glassvinduer fra Middelalderen overlevd helt til vår tid. Her er et eksempel fra det 13. århundre fra Chartres-katedralen. I dette bildet ser det ut som kunstneren har latt lyset komme rett forfra. Effekten av dagslys mot farget glass gir ellers en helt fantastisk effekt, sterke kontraster og flott fargespill i kunstverket.

I Middelalderen var det også vanlig å bestille portretter der personen som betaler for bildet er med i bildet. Slike portretter blir kalt donorportretter. Her er et eksempel fra 1335 som viser Jomfru Maria og Jesusbarnet. På dette bildet er det lite lys, kanskje bildet trenger restaurasjon? Lyset er naturlig og kommer forfra. Valørene i bildet er dystre, og særlig huden til Maria og Jesus er gustengrå. Det er mulig at dette er gjort med vilje av kunstneren, men jeg vet ikke hva det skal symbolisere. Det er i alle fall ikke særlig innbydende.

Donorportrett fra det 14. århundre (ca. 1335)


Renessansen ser lyset (ca. 1400 - 1600)

Renessanse betyr gjenfødelse og er navnet på en strømning innen kunst og arkitektur som henspiller på gjenopplivningen av antikkens filosofi, kunst og kultur i motsetning til ”barbariet” i den mørke middelalderen. Portrettet og maleriet nådde et nytt nivå av balanse, harmoni og innsikt, og datidens store kunstnere ble sett på som genier. En av de første kunstnerne som begynte å studere lys, var Piero della Francesca. Han var matematiker og kunstner, og forstod at lys var viktig for å skape dybde og illusjon. Piero lagde modeller drapert med stoff for å studere lysets karakter, og han var dypt interessert i tredimensjonalt rom. Hans perspektiver var så nøyaktige at man i dag kan måle opp eksakt størrelse på flere av gjenstandene i bildene hans.

Maleri fra det 15. århundre (Piero della Francesca) Dette bildet heter ”Madonna di Senigallia” og ble malt i 1474. Det naturlige lyset kommer inn fra et vindu til venstre. Valørene er myke og vakre, og stoffet i klærne og tonene i huden ser realistiske ut.


Da Vinci Leonardo da Vinci var en italiensk maler, skulptør, arkitekt, vitenskapsmann, matematiker, ingeniør, oppfinner, anatomist, geolog, kartograf, botanist og forfatter. Leonardo brukte oljemaling, en teknikk som på den tiden fortsatt var ny i Italia, og han introduserte noe helt nytt: han maler en større skala av lys enn hva han egentlig ser. Den måten å male på med stor kontrast mellom lys og mørke for å skape tredimensjonal form ble kjent som chiaroscuro. Leonardo benytter kreativt mange valører (brightness) av samme farge, helt fra nesten svart til nesten hvitt, men han bruker ikke variasjon i farge (hue) som senere Michelangelo kommer til å gjøre. Leonardo bruker mellomtoner av farger med middels kontrast, ikke ekstrem kontrast mellom mørk og lys. Han skal ha sagt denne om sin teknikk: “I would remind you O Painter! To dress your figures in the lightest colors you can, since, if you put them in dark colors, they will be in too slight relief and inconspicuous from a distance. And this is because the shadows of all objects are dark. And if you make a dress dark there is little variety between the lights and shadows, while in light colors there will be greater variety.” Denne teknikken vises tydelig I hans mest berømte maleri Mona Lisa (La Giaconda). Her ser vi også den skyggeaktige effekten som ofte kalles for ”Leonardos tåke” eller sfumato. Sfumato er en av fire maleteknikker brukt i renessansen og tilsvarer det vi kjenner som lav kontrast i fotografier, hvor det endelige bildet har et slags slør av røyk.

Maleri fra det 15. århundre (Leonardo da Vinci)


Michelangelo Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, mest kjent som bare “Michelangelo” var en renessanse maler, skulptør, arkitekt, poet og ingeniør. Han er kanskje mest kjent for statuen av David, maleriene i taket på det sixtinske kapell og kuppelen av Peterskirken i Roma. Michelangelo brukte en annen lysteknikk når han malte som kalles cangiante. Cangiante er italiensk og betyr å endre, og teknikken går ut på å endre til en helt annen farge når den egentlige fargen ikke kan bli lys nok. For eksempel ved å skifte fra rød til gul, når rødfargen ikke kan bli lysere. I bildet ovenfor av profeten Daniel fra det sixtinske kapell kan man tydelig se bruken av cangiante der den grønne kappen til Daniel er malt gul der hvor lyset treffer. Etter Michelangelo har denne teknikken spredt seg og er i dag en standard malemetode.

Maleri fra det 15. århundre (Michelangelo)


Barokken (ca. 1600 - 1700)

Rembrandt Lighting Maleri fra det 17. århundre (Rembrandt)

Maleri fra det 16. århundre (Carvaggio) Michelangelo Merisi da Caravaggio puttet skygger i chiaroscuro. Han brukte chiaroscuro-teknikken på svært en dramatisk og teatralsk måte, med sterke kontraster mellom lys og mørke, og med lite bruk av mellomtoner. Denne nye teknikken ble kalt ”tenebrism”. I bildet ”David med Goliats hode” sees dette tydelig. Et skarpt lys kommer inn fra venstre og resten av bildet er bekmørkt, helt svart. Det er så vidt det er nok lyst til å se Davids hode. Bildet gir inntrykk av en kunstig lyskilde. Et slikt lys kan man skape ved bruk av lampe i et veldig mørkt rom, en lykt om natten ute eller i en mørk celle med et eneste vindu med dagslys. Bilder malt med denne teknikken gir et dystert inntrykk, ikke det lyse og lette inntrykket til Francesca eller Michelangelo.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn var en nederlandsk kunstner som også brukte chiascuro. I stedet for å bruke teknikken til å skape drama slik som Carvaggio, brukte han den til å komponere hele bildet. Hans bruk av lys og mørke gav hans modeller en fysisk tilstedeværelse som for første gang i historien involverte den som betrakter bildet. En lysteknikk brukt innen fotografi ”Rembrandt Lighting” eller Rembrandt lys er oppkalt etter denne kunstneren. Rembrandt lys brukes ofte ved portrettfotografering i studio fordi det skaper bilder som er vakre og naturlige med lite utstyr; et lys og en reflektor eller to lamper er nok. Rembrandt lys kan gjenkjennes ved en opplyst trekant eller diamantform under øyet på skyggesiden av ansiktet til modellen. I bildet ”Portrett av en gammel mann i rødt” ovenfor sees dette tydelig.

Plassering av lyskilde og reflektor ved Rembrandt lys portrettfotografering.


Impresjonisme (ca. 1875 - 1900)

Impresjonismen var en kunstbevegelse som hadde sin opprinnelse rundt kunstnere i Paris som Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Paul Cezanne med flere.

Maleri fra det 18. århundre (Francisco Goya) Dette bildet fra det 18.århundre er malt av den spanske maleren Francisco Goya og heter ”Den nakne Maja”. Bildet skal være den første tydelige avbildning av kvinnelig kjønnshår i vestlig kunst. Goya bruker lys og skygge teknikken med valører av samme farge (chiascuro), men ikke men så sterke kontraster som Carvaggio. Det er tydelig at modellen ligger på en sjeselong i et rom foran et vindu, slik at naturlig lys strømmer inn og treffer henne rett forfra. Det vises av det lyseste punktet på kneet hennes.

Typisk for impresjonistmalerne var korte, tykke synlige penselstrøk, med få detaljer, en åpen komposisjon og vektlegging på å avbilde lyset og dets skiftende karakter. Motivene var gjerne daglig dagse, men med uvanlige vinkler og bevegelse var et viktig element.

Maleri fra det 19. århundre (Pierre-Auguste Renoir) Fargene er lagt på side om side uten å blandes så mye, slik at man får et vibrerende uttrykk. Fargene skal helst blandes i øynene til den som betrakter bildet, derfor må man ofte på avstand for å ”se” bildet skikkelig. Impresjonistene malte ofte ute i frisk luft, der den blå himmelen reflekteres i overflatene og gir bildet et friskt utseende. (Som blå skygge på snø). Man kan tydelig se det naturlige lyset i bildet ”girl with a Hoop” ovenfor. Naturlig og friskt uttrykk og blå skygger på hvitt.


Pointillisme Teknikken med at øynene til betrakteren skal ”blande” fargene i stedet for kunstneren på lerretet, tok Georges Surat et skritt videre. Her er hans kjente verk ”A Sunday Afternoon at the Island of Grande Jatte”. Pointillisme kalles maleteknikken hvor små prikker med ren farge er lagt på lerretet for å skape et bilde. Detalj på neste side viser teknikken.

Maleri fra det 19. århundre (Georges Seurat)


Art Deco 1920 - 1930

På 1900-tallet utviklet portrettet seg i mange retninger. Henri Matisse lagde portretter med ikke naturlige farger som hudtoner. Cezanne simplifiserte formene i sine portretter og Picasso lagde kubismeportretter med skarpe kanter som var ”satt sammen feil”. Men Art Deco er en av mine favorittretninger innen kunsten i det 20. århundre. Art Deco er en design og kunststil som begynte i Paris i 1920-årene og blomstret gjennom 1930-årene frem til andre verdenskrig. Art Deco stod for eleganse, glamour, funksjonalitet og modernitet. Tamara de Lempicka laget vakre Art Deco portretter med strømlinjede former, flotte farger og skarpe vinkler. Både i bildet ”Musician” og ”Autoportait: Tamara in the Green Bugatti” ser man tydelig hvordan hun bruker valører for å fremheve lys og skygge. Den blå kjolen ser ut som silke fordi de store kontrastene gir den et ”blankt” utseende, det samme gjelder den grønne bilen.

Tamara de Lempicka, Paris, 1929

Malerier fra det 20. århundre (Tamara de Lempicka)


Chiaroscuro i fotografi og film Bevisst bruk av lys og mørke slik Da Vinci og Carvaggio brukte det i sine malerier kan også brukes i film og fotografi. Innenfor film brukes begrepet for å beskrive eksteme ”low-key” belysning, der man skaper separate mørke og lyse områder i bildet. Dette brukes særlig i svart-hvitt filmer. Klassiske eksempler er The Hunchback of Notre Dame (1939), The Devil and Daniel Webster (1941) og de svarte og hvite scenene i Andrei Tarkovsky’s Stalker (1979). Andre eksempler er Barry Lyndon og typisk Film Noir.

Chiaroscuro i fotografi

Chiaroscuro i filmen Barry Lyndon (Stanley Kubrick)

Chiaroscuro i Film Noir, The Big Combo (John Alton)

Filmplakat fra filmen Stalker (Tarkovski)


Lysmester innen fotografi George Hurrell (1904-1992)

Ordet fotografi kommer fra gresk photos som betyr lys, og graphe som betyr tegne, altså å ”tegne med lys”. En av mine favoritt portrettfotografer fra det 20. århundre er George Hurrell (19041992) som fotograferte glamorøse Hollywood-filmstjerner, særlig på 1930-1940 tallet. Den måten han lyssetter på og det myke, men glamorøse uttrykket han fikk til var bare helt fantastisk. Han kunne virkelig male med lys!


Bakgrunn Dette er en oppgave fra studiet multimediedesign der vi ser på fotografiet i en historisk sammenheng. Oppgaven gikk ut på å gjøre research på bruken av lys i portretter de siste 1000 årene. Siden fotografiet først kom i bruk i det 19. århundre er dette en reise gjennom kunsthistorien på jakt etter lyset. Et bilde fra hvert århundre skulle presenteres på den reflekterte dagboken (blogg) og i tillegg skulle vi lage en PDF av alle bildene og laste denne opp på www.issuu.com eller et lignende nettsted, for deretter å embedde denne ut på den reflekterte dagboken. Vi skulle se spesielt etter hva slags lyskilde som er blitt brukt, hvordan lyset skaper form og hva valørene i bildet har å si for formidling av budskapet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Roman_art http://en.wikipedia.org/wiki/Christ_Pantocrator http://en.wikipedia.org/wiki/Icon

Kilder

http://en.wikipedia.org/wiki/Stained_glass http://en.wikipedia.org/wiki/Donor_portrait http://www.historyofpainters.com/francesca.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Senigallia http://www.webexhibits.org/colorart/vinci.html http://en.wikipedia.org/wiki/Chiaroscuro http://en.wikipedia.org/wiki/Sfumato http://en.wikipedia.org/wiki/Cangiante http://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio http://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt http://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_lighting http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_painting http://en.wikipedia.org/wiki/La_maja_desnuda http://en.wikipedia.org/wiki/Impressionism http://www.artchive.com/artchive/S/seurat/jatte.jpg.html http://en.wikipedia.org/wiki/Pointillism http://www.paintingall.com/tamara-de-lempicka-autoportrait-tamara-in-the-green-bugatti-1925.html http://en.wikipedia.org/wiki/Art_Deco http://en.wikipedia.org/wiki/Stalker_(film) http://en.wikipedia.org/wiki/Barry_Lyndon http://en.wikipedia.org/wiki/Film_noir http://en.wikipedia.org/wiki/Photography http://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_photography http://en.wikipedia.org/wiki/George_Hurrell

Lysbruk i portretter de siste 1000 år  

Oppgave i multimediedesign.

Lysbruk i portretter de siste 1000 år  

Oppgave i multimediedesign.

Advertisement