Page 1

Nieuwsbrief april 2017

In deze nieuwsbrief o.a. Bericht van de decaan

Pagina 4

YnSicht.tv

Pagina 5

Bijeenkomst Rots en Water

Pagina 5

Schoolreis Parijs

Pagina 6 - 9

Arts eXpression

Pagina 10

BN’ers op YnSicht

Pagina 11

Nieuws uit mediatheek

Pagina 14 1


Voorwoord Geachte ouder/verzorger en beste leerling, Periode 3 

Alle klassen hebben een drukke en spannende periode achter de rug. Voor de 4 e jaars betekende dit de laatste gelegenheid om de puntjes op de i te zetten, om met een zo goed mogelijk resultaat na de vakantie de Centrale Examens in te kunnen gaan. Er is hard gewerkt door zowel leerlingen als docenten, om alles voor elkaar en af te krijgen. Daar zult u vast thuis het nodige van meegekregen hebben. Nu gaat het er thuis om spannen, kunnen onze leerlingen het op brengen deze komende 2 weken de lesstof nogmaals door te nemen en te oefenen op lastige onderdelen? Het helpt zeker als u hen daarvoor motiveert en in ondersteunt. Dan kunnen we met elkaar na de meivakantie het Examen met vertrouwen tegemoetzien.

Succes 

Wij wensen alle 4e jaars leerlingen veel succes met het leren en vooral met het examen doen. Vertrouw daarbij op jezelf, wij vertrouwen erop jou genoeg mee gegeven te hebben om dit examen met succes af te kunnen leggen!!

Ook de derdejaars hebben al de nodige cijfers verzameld voor het examen en hebben al onderdelen afgerond. De tweedejaars zijn druk geweest met het kiezen van de juiste afdeling binnen D&P in klas 3 en de eerstejaars lopen inmiddels al rond alsof ze hier al jaren op school zitten. Tijd voor een korte vakantie/pauze, om energie op te doen voor de laatste periode van het schooljaar.

Afgelopen periode is er ook weer veel buiten de school gebeurd. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld de Bliksemstage van klas 1, de buitenlandreizen van klas 3 en de Arts eXpression met de feestelijke voorstelling in de Harmonie. We vielen net als verleden jaar in de prijzen, dit jaar met de eerste prijs voor de Beeldende Kunst. Op het podium werd onze act als tweede gewaardeerd. In het vervolg van de brief leest u daar meer over.

Raad 

Op 18 april is de nieuwgekozen Deelraad van YnSicht geïnstalleerd. Ik wens de nieuwe personeelsgeleding, dhr. T. de Witte Hoogeveen en dhr. W. den Hartogh samen met mevr. H. Steensma en mevr. A. Soldaat veel succes met de uitvoering van deze taak. Dat geldt ook voor de oudervertegenwoordiging in de persoon van dhr. J. Plantinga. Een waardevolle en belangrijke taak binnen de school om het uitgestippelde beleid van het bevoegd gezag te toetsen aan de wens van het personeel en niet te vergeten aan de letter van de wet.

( Vervolg op volgende pagina ) 2


Dat brengt mij bij een woord van DANK voor de vertrekkende leden die afgelopen jaren met zorgvuldige aandacht voor detail en procedure in de Raad gezeten hebben en daar heel wat energie, tijd en deskundigheid in gestoken hebben. Mevr. T. Glas als Voorzitter, mevr. C. Boomsma en mevr. A. Kootstra samen met de heer W. Broere: veel dank voor de inspanningen en het vertegenwoordigen van de belangen van personeel en onderwijs. Ook nemen we afscheid van de twee vertrekkende leerlingen: Ilse van Ulzen en Mathialdo Jansma. Ook jullie veel dank voor tijd, energie, meedenken en geduld!

Terugblik en vooruitblik 

Als collega’s zijn we deze periode met twee onderdelen tegelijk bezig: het afronden van de activiteiten van dit jaar en de voorbereidingen treffen voor de start van het nieuwe cursusjaar. Het één kan daarbij niet zonder het ander. We blikken terug om te bezien wat de verschillende activiteiten ons opgeleverd hebben en die informatie en opbrengsten kunnen we weer gebruiken om de plannen voor komend jaar op aan te passen. Mocht u tips of aanbevelingen hebben ons onderwijs nog beter aan te passen op dat wat onze leerlingen nodig hebben en de maatschappij van ons vraagt, dan hoor ik dat graag van u.

Aanmeldingen 

We verwachten komend jaar een kleine krimp omdat de groep 4 e jaars die ons gaat verlaten net iets groter is dan onze instroom in klas 1 en 3. Altijd weer spannend hoe de aanmelding uitpakt en hoe we de leerlingen over de verschillende opleidingen mogen verdelen. Dat heeft weer invloed op onze formatieruimte. Het ziet er tot nu toe naar uit dat we de mensen met een vaste aanstelling voor YnSicht kunnen behouden.

Verhuizing 

Verleden jaar, toen ik mij in de nieuwsbrief aan u voorstelde, heb ik genoemd dat we voornemens hadden naar Friesland te verhuizen. Dat voornemen is inmiddels omgezet in realiteit. Als u dit bericht leest zijn we net uit het centrum van Utrecht verhuist naar het platteland in de buurt van Leeuwarden en is een lang verwachte wens in vervulling gegaan! En is er tevens een eind gekomen aan de lange reistijden. Ik vind het heerlijk om dicht in de buurt van mijn werk te wonen en daardoor voor mijn gevoel, meer deel van het geheel, van YnSicht, te kunnen zijn.

Ik wens u allen een mooie vakantie toe.

J. Riemslag Directeur j.riemslag@pj.nl

3


Nieuws

Personele zaken 

Dhr. S. Krol stopt na de vakantie, vanwege zijn pensionering, met de lessen natuurscheikunde aan klas 3 Techniek.

Dhr. J. van der Meer is de nieuwe natuurkunde docent voor klas 3 Techniek.

Dhr. H. Adema is weer hersteld. Hij zal na de meivakantie zijn eigen klassen weer over nemen.

Mevr. T. Glas ( mediathecaris) is, vanwege omstandigheden, voorlopig afwezig.

Mevr. L. Klaaskate is langdurig ziek. Haar lessen zijn inmiddels overgenomen door haar F&C collega’s.

Mevr. P. Westra ( roostermaker) is met ingang van 19 april gestopt met haar werkzaamheden. Zij heeft een nieuwe functie gekregen op het Leeuwarder Lyceum.

Mevr. A. Bosma van Bunschoten is in tijdelijke dienst benoemd als nieuwe roostermaker.

Mevr. A. Calixto is de vervanger van mevr. Y. Stulp.

Perry Gerrits Afdelingsdirecteur

Bericht van het decanaat: aanmelden voor een mbo-opleiding De leerlingen van de vierde klas zijn zich druk aan het voorbereiden op het examen. Tegelijkertijd wordt aan hen gevraagd zich op te geven voor een vervolgopleiding. Veel leerlingen hebben zich de afgelopen maanden georiënteerd op het mbo, zij hebben een open dag bezocht en sommigen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een meeloopdag of een beleefdag bij te wonen. Van een grote groep leerlingen is inmiddels bekend welke vervolgopleiding zij kiezen. Aan alle leerlingen die zich nog niet hebben opgegeven zou ik willen vragen dat toch zeer binnenkort te doen. De meeste kans op een plek op de door jou gewenste opleiding is om je op tijd aan te melden. Sommige opleidingen kunnen vol zijn als je je te laat aanmeld. Je kunt je aanmelden via de site van de mbo scholen: 

www.frieslandcollege.nl

www.friesepoort.nl

www.nordwincollege.nl

Heb je over vragen over je aanmelding stap dan gerust naar je mentor of kom naar je decaan: mevrouw L. Woudstra (lwoudstra@pj.nl).

4


Nieuws

Ouder-kind bijeenkomst trainingen Faalangst (Jij durft?!) en Rots & Water Met een opkomst van 35 ouders en leerlingen was de avond op voorhand al een succes. Door de enthousiaste houding van leerlingen en ouders werd dit alleen nog maar een groter succes. Het doel van de avond was verbinding maken met elkaar en informatie geven over de trainingen. Ouders laten ervaren wat de training bij de leerlingen teweeg kan brengen. Met een avond vullend programma werden de belangstellenden bekend gemaakt met de inhoud van de trainingen. Wat betekent het om deel te nemen aan een training en wat doet het met je?! Door middel van een een rap van Stefan Rozema en Sven Dorenbos werd de groep ingeleid naar de startopdracht, het maken van een introductie rap over jezelf. Voor Stefan en Sven ook een trainingsopdracht, die zij met goed resultaat hebben volbracht. Daarnaast was er nog keuze uit samenwerkingsopdrachten, vertrouwensopdrachten en ontdekkingsopdrachten. Het was erg leuk om ouders en leerlingen met elkaar aan het werk te zien! Als slot nog gitaar spel van Djuke Voigt (toppie) en werd er een symbolisch kadootje rond gegeven in de groep. Mooi om te horen welke complimenten sommige deelnemers voor elkaar in petto hadden en een mooie afsluiting van een inspirerende avond! De beste vader van de wereld Trots dat wij lang geleden kampioen zijn geworden met elkaar Ik ben trots op jou! Bedankt voor de inspiratie We did it Iedereen bedankt voor de komst!! Astrid Zuiderhof azuiderhof@pj.nl

YnSicht.tv Aflevering 15: Doemiddag De leerling van groep acht bezochten de Doemiddag van YnSicht om eens kennis te maken met de school. Tijdens de Doemiddag kregen de bezoekers een aantal lessen en gingen ze met van alles aan de slag. 

https://youtu.be/eZ-oVaq5x3k

( Vervolg op volgende pagina ) 5


Nieuws Aflevering 16: Arts eXpression 2017 In deze extra lange aflevering gaan we mee met de groep leerlingen van YnSicht, die zich al

we-

ken hadden voorbereid op de podiumact. Kijk mee met het oefenen in de Harmonie tot de prijs uitreiking tijdens Arts eXpression 2017. Wederom een geweldig creatieve ervaring! 

https://youtu.be/a4sCsRiym6s

Aflevering 17: Hoog bezoek op YnSicht Niemand minder dan Yarasky en Niek Roozen waren bij ons op school om samen met 1D filmopnames te maken voor Veilig Verkeer Nederland. Natuurlijk werden de beide mannen voor de camera van YnSicht.tv geïnterviewd en hoor je wat ze vonden van Friesland en waarom ze bij ons waren. 

https://youtu.be/beM_Nmjg3sE

Schoolreis Parijs Dag 1: Maandag 13 maart Eindelijk was het dan zover! Er was al wekenlang naar uitgekeken en er was al heel veel over gesproken: de schoolreis naar Parijs. Het was voor een paar leerlingen wel even wennen, want we moesten om 06.45 uur verzamelen bij YnSicht. Een tijdstip wat voor enkele leerlingen betekende dat ze heel erg vroeg op moesten staan. Bij de bus vertelden een aantal leerlingen dat ze een kort nachtje hadden gemaakt omdat ze niet konden slapen omdat ze zo uitkeken naar Parijs. Gelukkig waren alle leerlingen mooi op tijd en konden we om 07.00 uur met de bus vertrekken richting Frankrijk. Het was een schitterende maandagochtend en dit bleek een voorbode te zijn van een heerlijke week met zomerse temperaturen. Na een aantal uren rijden kwamen we aan in Hazeldonk. Hier moesten we wisselen van buschauffeur, in verband met de werktijdenwet. Hierdoor konden we zonder teveel tussenstops onze reis voortzetten. Voor de leerlingen was het ook fijn om de benen te strekken, om frisse lucht in te ademen en naar het toilet te gaan. Na een pauze van een half uur was het weer tijd om verder te rijden met Hendrik, onze nieuwe buschauffeur. De reis verliep voortvarend in België en Frankrijk. Er was weinig oponthoud, dus alles verliep volgens schema en Parijs kwam snel in zicht. Hoe dichter we de Franse hoofdstad naderden hoe drukker het werd op de weg. Dit betekende dat we, met het hotel al bijna in zicht, in de file kwamen te staan. Ook dit hoort bij een wereldstad zoals Parijs. Gelukkig was de sfeer onder de leerlingen goed en werd er weinig stil gestaan bij het feit dat we in de file stonden. Om 17.00 uur was onze bestemming, Hotel Campanile Porte de Bastogne, bereikt. Voor een aantal leerlingen een perfect hotel want de buurman had een grote gele M op het pand staan en dat valt altijd in de smaak. De begeleiders zorgden ondertussen dat de groep werd ingecheckt en dat iedereen ( Vervolg op volgende pagina ) 6


Nieuws kamerpasjes kregen. Met een groep van 70 personen was dit ook een hele happening. Toen iedereen een kamerpas had gekregen was er even tijd om de spullen in de kamers te brengen, om zich op te frissen en zich daarna weer te melden voor het hotel. Het was de bedoeling om richting het centrum te gaan om een hapje te gaan eten en om ’s avonds met een boot op de Seine een lichttour te maken. Met de bus gingen we richting het centrum en onderweg kwamen we langs enkele mooie bezienswaardigheden van Parijs zoals de Eiffeltoren, de Notre Dame en het Louvre. Aangekomen in het centrum kregen alle leerlingen geld van de begeleiders waarmee ze in groepjes konden eten. Vol enthousiasme gingen de leerlingen op zoek naar de Pizzahut, de MacDonalds of een pizzeria. Om 20.00 uur moest iedereen weer aanwezig zijn op de afgesproken plek. Vanuit hier liepen we naar de Seine waar een boot was gereserveerd voor een lichttour over deze beroemde rivier. Een mooie tocht langs mooie gebouwen die prachtig waren verlicht! Zo kreeg iedereen al een goede indruk van Parijs. Na een anderhalf uur varen was het de hoogste tijd om terug te keren naar het hotel. Dit keer niet met de bus maar met de metro, een ervaring op zich! Rond 22.00 uur waren we weer in het hotel en waren de meeste leerlingen wel toe aan nachtrust. Zeker na een lange reis met de vele indrukken! Dag 2: Dinsdag 14 maart Na een goede nacht zaten de meeste leerlingen keurig om 08.00 uur in de ontbijtzaal. Het hotel beschikte over een ontbijtbuffet zodat er voor alle leerlingen genoeg te kiezen viel. Er was afgesproken om als groep te verzamelen om 08.45 uur bij de ingang van het hotel. Vanuit daar liepen we als groep richting de bus. Het zonnetje scheen weer dus de dag kon niet beter beginnen. Vandaag was het programma goed gevuld met leuke activiteiten maar er was ook vrije tijd voor de leerling om te shoppen. De dag begon bij, misschien wel de bekendste attractie van Parijs, de Eiffeltoren. De leerlingen hadden hier super veel zin in en onderweg werd er onderling al gediscussieerd of ze het aandurfden om helemaal naar de top te gaan. De bus parkeerde bij het park voor de Eiffeltoren. Het was vroeg in de ochtend en daarom heerlijk rustig. Eenmaal uit de bus was het de hoogste tijd voor selfies! Via het park liepen we richting de immens grote toren. Hoe dichter we bij de Eiffeltoren kwamen hoe meer straatverkopers ook tevoorschijn kwamen. Veel leerlingen kochten souvenirtjes en leerden van elkaar hoe onderhandelen in zijn werk gaat, een mooi lesje economie! Ondertussen waren entreekaartjes gekocht door dhr. Zantema en konden de leerlingen, na een strenge beveiligingscontrole naar boven. Dit betekende een stevige klim via de trappen naar de eerste verdieping. Deze verdieping bevindt zicht op 58 meter. Bijna alle leerlingen gingen met de trap naar de tweede verdieping op een hoogte van 115 meter. Daar kon beslist worden of je per lift naar de derde en hoogste verdieping wilde gaan. Een groot deel vond het uitzicht op de tweede verdieping goed genoeg en bleven daar chillen in de zon. De rest ging met de lift naar een hoogte van 280 meter en genoot van een prachtig uitzicht over het zonnige Parijs. Ook hier werden weer mooi groepsselfies gemaakt. ( Vervolg op volgende pagina ) 7


Nieuws Met de buschauffeur en de leerlingen was er afgesproken dat we om 12.00 uur weer bij de bus gingen verzamelen om het programma te vervolgen. Met de bus gingen we naar een rustig gelegen park in de buurt van het Louvre om hier met iedereen te gaan picknicken. Bij het park aangekomen nam iedereen een deel van de picknick mee. Zo waren er stokbroden, drinken, fruit en allerlei soorten beleg. De spulletjes werden uitgestald op kleden en hier werden de broodjes klaargemaakt. Na 15 minuten zat iedereen heerlijk te eten in het park en te genieten van de stad en van elkaar. Nadat iedereen verzadigd was gingen we door met het dagprogramma. De leerlingen mochten kiezen tussen shoppen in Les Halles of naar het Louvre te gaan en vervolgens te gaan shoppen. De groepen werden verdeeld en lopend ging ieder zijn eigen gekozen weg. De groep die naar het Louvre gingen liepen door de mooie tuinen rondom het museum waar veel Parijzenaren aan het genieten waren van het mooie weer. Eenmaal aangekomen bij het Louvre was er toch een kleine teleurstelling. Het museum bleek namelijk deze dag gesloten te zijn en alleen toegankelijk voor geselecteerde gasten. Er werd met de groep besloten om via de Seine naar Les Halles te gaan om daar te gaan winkelen. Er was afgesproken om 17.00 uur weer bij elkaar te komen bij een afgesproken plek. Het was een mooi gezicht dat net voor dit tijdstip leerlingen overal vandaan kwamen met tasjes van bekende winkels. De meeste leerlingen waren goed geslaagd. Toen de groep weer compleet was liepen we met elkaar richting Flunch, een buffetrestaurant waar de leerlingen konden kiezen tussen verschillende vleesgerechten, pasta’s, groentes en toetjes! Toen eenmaal alle buikjes weer goed gevuld waren was het tijd voor het laatste onderdeel van de dag: de lichttour door de stad. Met de bus reden we langs alle bezienswaardigheden van de stad en onderweg werden er leuke weetjes verteld door dhr. Zantema. Nadat we alle belangrijke plekken hadden gezien gingen we weer richting het hotel. Hier om 22.30 uur aangekomen was het weer tijd om de kamers op te zoeken en te gaan slapen. Ook dag 2 zat er alweer op! Dag 3: Woensdag 15 maart Vandaag op de derde dag stond een bezoek aan Disney Land Parijs op het programma. De dag begon weer met een gezamenlijk ontbijt om 08.00 uur in het hotel. Nadat iedereen weer had ontbeten gingen we om 08.45 uur richting de bus. Vanaf het hotel was het ongeveer nog een uur rijden voordat we bij het wereldberoemde attractiepark aankwamen. Iedereen verheugde zich op een dag vol avontuur en op spannende ritjes in de achtbanen. Voordat we het park binnen gingen was er op de parkeerplaats een lopend lunchbuffet georganiseerd. Iedereen kon broodjes, flesjes drinken, koekjes en een appel meenemen. Toen iedereen voorzien was konden we het park in en was iedereen vrij om te gaan. Op zoek naar Donald, Mickey, Goofey en de rest van de Disney-familie Om 17.30 uur was het weer tijd om ons te verzamelen. De begeleiders stonden op de afgesproken ontmoetingsplek klaar en langzamerhand druppelden de leerlingen binnen met blijde gezichten. Een ieder met zijn of haar eigen verhaal over de avonturen die waren beleefd. Iedereen had genoten van een dagje Disney! ( Vervolg op volgende pagina ) 8


Nieuws Toen alle leerlingen in de bus weer waren geteld gingen we richting de wijk Quartier Latin, een wijk met veel gezellige restaurantjes waar gegeten kon worden. Aangekomen bij de Notre Dame kregen alle leerlingen weer geld mee om in groepjes een plek te zoeken waar gegeten kon worden. Na 1,5 uur was iedereen weer terug op de afgesproken plek. Als groep liepen we naar de metro om vervolgens met de metro richting het hotel te gaan. Dag 4: Donderdag 16 maart Het was een fantastische week geweest en vandaag was het helaas alweer de laatste dag. Wat ging de tijd snel, maar dat is natuurlijk een goed teken. Maar voordat we weer naar Nederland gingen stonden er nog een paar activiteiten op het programma. Per benenwagen ging de groep naar Pere Lachaise, een beroemde begraafplaats in Parijs waar vele beroemdheden zijn begraven waaronder Jim Morrisson. Een aantal leerlingen wilden liever niet naar de begraafplaats en kregen de mogelijkheid om met begeleiding langs de begraafplaats te lopen. De rest liep door het begraafplaats en aan de andere kant kwamen we elkaar weer tegen. Vanuit hier gingen we weer ondergronds. Met de metro gingen we naar de Sacre-Coeur, de bekende basiliek gelegen op de heuvel Montmartre. Daar aangekomen betekende het nog een pittige klim om bij de Sacre-Coeur te komen. Een groot aantal trappen moesten worden beklommen en dit was voor een aantal leerlingen een hele opgaven. Eenmaal boven maakte het uitzicht alles goed. De leerlingen konden hier op de trappen in de zon genieten van een prachtig uitzicht over de stad. De leerlingen kregen hier weer tijd voor hun zelf en konden zo de kunstenaarswijk Montmartre verkennen. Een zeer gezellige wijk met kleine winkeltjes, kunstenaars, muzikanten en andere straatartiesten. Voor de leerlingen was dit de laatste mogelijkheid om nog een paar souvenirtjes te scoren! Om 13.30 uur was het de hoogste tijd om weer naar de bus te gaan en om afscheid te nemen van de mooie stad Parijs. Het was weer tijd om naar huis terug te keren. Onderweg werd er nog een keertje gepicknickt en uiteindelijk werd de week afgesloten met een heerlijk maaltijd bij een Van der Valk hotel in Breda. ’s Avonds om 00.30 kwamen we weer aan bij YnSicht waar veel blijde gezichten de bus opwachtte. Er was een einde gekomen aan een prachtige week! Wij willen iedereen dan ook heel erg bedanken voor de prachtige week die we samen met elkaar hebben beleefd! Merci! Dhr. L. Koster Dhr. G. van der Meulen Mevr. Pappa Mevr. H. Steensma Dhr. M. Laverman, Dhr. T. de Witte Hoogeveen, Dhr. M. Zantema

9


Nieuws

Arts eXpression 2017!! Op 7 maart jongsleden werd in de Neushoorn de expositie geopend van alle genomineerde kunstwerken voor de Arts Expression Award 2017. Het thema voor dit jaar van de Arts Expression was DNA. GeĂŻnspireerd op het kunstwerk DNA van Leeuwarden'' wat in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 wordt ontwikkeld. Alle scholen van Piter Jelles hadden twee of drie van hun beste werken ingezonden. Alle leerlingen die een kunstwerk exposeerde moesten ook een Pitch houden over hun werk voor de jury. Zo moest ook Elena Sandodze haar schilderij "Me, Myself and I' Pitchen. Zij zou op 24 maart in de Harmonie de eerste prijs in ontvangst nemen voor haar kunstwerk! Wat zijn we trots op Elena!

Op 24 maart streden de verschillende Piter Jelles scholen om de Eerste prijs voor Podiumkunst. Ook voor deze avond was het thema 'DNA' en ook YnSicht had weer een prachtige persoonlijke podium-act gemaakt ! 15 leerlingen uit verschillende jaren hebben een beeldende en persoonlijke act gemaakt over hun eigen Code... wat maakt jou uniek en wat zou je graag achter willen laten van jouw DNA. Het was weer een feestje om dat creatieve proces in dans en theater aan te mogen gaan! !mpulse Leeuwarden won de eerste prijs dit jaar. Wij gaan volgend jaar weer voor deze plek! Komt u dan ook (weer) kijken?

Frederique de Vries Theaterdocent

10


Nieuws

Bekende BN-ers op YnSicht! Project van 8 naar 1 Afgelopen 31 maart waren er twee BN-ers bij ons op school.. Yaraski (een bekende Vlogger en gamer) en Niek Roozen, acteur van o.a. de Brugklas. Vanuit Veilig Verkeer Nederland is het verzoek gedaan ( via een moeder van een leerling van mijn mentorklas 1D ) om mee te doen met het maken van een filmpje over veilig gedrag in het verkeer van onze kinderen. Leerlingen die uit groep 8 naar de middelbare school gaan weten de verkeerssituatie nog niet zo goed en zijn snel afgeleid.. Door hun mobiel, klasgenoten, muziek in de oren.. In het filmpje wordt in een game aandacht gevraagd voor het feit dat leerlingen geen aandacht hebben voor het verkeer maar voor hun MOBIELTJE... Dit veroorzaakt vaak onveilige situaties in het verkeer. Er zijn al veel ongelukken gebeurd doordat leerlingen aan het Appen zijn tijdens het fietsen. FIETS MET AANDACHT DOOR HET VERKEER! ZONDER TE APPEN OF TE MUZIEK LUISTEREN.. Het filmpje zal snel op YouTube staan maar YnSicht tv heeft er ook een super leuk item van gemaakt!! De link hiervoor is te vinden in deze nieuwsbrief. Frederique de Vries Mentor klas 1D

11


En we mochten weer mee.. In het 3e leerjaar kijken de leerlingen er al aan het begin van het schooljaar naar uit: De skireis. Maar hetzelfde geldt ook voor de leraren. Waarom is een week waarin je als begeleider gemiddeld maar een paar uurtjes slaapt per nacht krijgt en wij de verantwoording krijgen over een bus vol leerlingen zo leuk? Om de lol die wij met de leerlingen hebben en de energie die wij ervoor terug krijgen. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij nog niet eerder op wintersport zijn geweest en wij mogen ze de eerste stappen bijbrengen. Het is een kwestie van vertrouwen en vertrouwen geven. Een proces van letterlijk vallen en opstaan. De eerste dag zie je nog leerlingen die de helm onderste boven dragen, vergeten de leerlingen waar ze hun ski's hebben neergezet, of krijg je nog de vraag of er een verschil is tussen een linker- en rechter ski. Maar al snel zijn de leerlingen gewend en zie je ze soms letterlijk met sprongen vooruit gaan. Het is nu het tweede jaar dat we in Jeugdhotel Wolkensteiner verblijven. Er is iedere dag een nieuw assortiment lopend buffet, de kamers zijn super netjes en niet te vergeten: er is WiFi! Leerlingen blij, ouders blij.. Naast het vaste programma waar een avondwandeling, rodelen en het bezoek aan de disco vaste prik zijn, hadden we nog een aantal succesnummers: de wekdienst waar leerlingen wakker werden gemaakt door Batman en Robin, of door dansende bananen. Doctor Love die iedere dag een romantisch diner regelde voor 2 en de kriebels dwars door de bus vlogen. En zo was er 'de stuntel van de dag' trofee. Immers "een dag niet gevallen is een dag niet geskied". Maar sommige leerlingen hadden zo'n bijzondere actie of val die wij met een rode supercape beloonden. Deze mocht de volgende dag op de piste worden gedragen. Na de reis komen we kapot terug en kunnen we bijna wel een vakantie gebruiken. Maar wat een waardevolle week. En wat vooral belangrijk is: de leerlingen hebben een onvergetelijke en fantastische week gehad. En wij waren erbij..

Uitslag verkiezingen ouder– en personeelsgeleding van de deelraad Op 20, 21 en 22 maart 2017 zijn de verkiezingen voor de personeelsgeleding van de deelraad van YnSicht gehouden. Voor de oudergeleding had zich slechts één kandidaat aangemeld voor de twee beschikbare plaatsen en waren verkiezingen niet noodzakelijk. Dhr. Johan Plantinga, ouder van een leerling uit de onderbouw, neemt als afgevaardigde namens alle ouders/verzorgers plaats in de oudergeleding van de deelraad. ( Vervolg op volgende pagina ) 12


Voor de personeelsgeleding hadden zich vijf kandidaten aangemeld voor de vier vrijgekomen plaatsen in de deelraad. Digitale verkiezingen waren zoals hierboven al vermeld, dus nodig. De “nieuwe” deelraad, die op 18 april 2017 zal worden geïnstalleerd bestaat uit: De oudergeleding (2 personen): 

Dhr. Johan Plantinga

Vacant

De leerlingengeleding (2 personen): 

Matialdo Jansma

Ilse van Ulzen

De personeelgeleding (4 personen): 

Willem den Hartogh

Hennie Steensma

Anneke Soldaat

Thiadmer de Witte Hoogeveen

Tezamen vormen zij de deelraad van YnSicht. De kiescommissie.

13


Nieuws

Nieuws uit de mediatheek Naast een actuele collectie jeugd- en volwassen boeken en dvd’s (informatief en verfilmde boeken), is er

ook een uitgebreid en “up to date” aanbod van informatieve boeken over

allerhande onderwerpen, zoals flora en fauna, geschiedenis, aardrijkskunde, koken en bakken, mode in de mediatheek aanwezig. Ook kun je in de mediatheek dichtbundels vinden. Onlangs zijn op verzoek enkele nieuwe en opnieuw uitgebrachte exemplaren aangeschaft.

Kruimels op de vloer - Saskia Vanderheyden Een bundel van 167 gedichten, geschreven door jonge dichters algemene levensvragen en ervaringen op eenvoudige wijze en in uitlopende stijlen zoals liefde, eenzaamheid en dood onder woorden proberen te brengen. Maakt deel uit van de serie Jeugd en Poëzie.

Waarom ben je niet bij mij Arie - Boomsma Deze bundel is een persoonlijke keuze van de mooiste liefdes gedichten in de Nederlandse Taal bijeengezocht door Arie Boomsma. Meer dan 200 gedichten van ruim 200 dichters als Willem Kloos, M. Vasalis, Lucibert en Hugo Claus zowel modern als oude stijl. Gedichten over verliefdheid, maar ook over pijn, blijdschap en kilte. Alles bij elkaar een compleet beeld van wat liefde is en wat zij met ons doet.

Ik weet niet welke weg je neemt – Arie Boomsma Bloemlezing met ruim 200 gedichten over de dood. Arie Boomsma heeft zijn favoriete keuze gemaakt uit de vele prachtige, ontroerende, soms droevige, woedende, soms opbeurende gedichten die ons taalgebied rijk is. Dit is een bundel die hopelijk voor veel mensen een steun kan zijn; niet alleen bij heel persoonlijke verliezen, maar ook over dat onbegrijpelijke fenomeen van de dood. Er is een ruime selectie gemaakt van dichters van vroeger (o.a. Vondel, Bloem en Roland Holst) tot gedichten die nog niet eerder gepubliceerd zijn(o.a. Jaap Robben en Maria van Dalen)

Ik heb je lief: over liefde en vriendschap – Toon Hermans De mooiste gedichten en gedachten over liefde en vriendschap geschreven door één van Nederlands grootste cabaretier. Deze bundel is opnieuw uitgebracht.

Groot versjesboek – Toon Hermans Verzamelbundel van versjes en gedichtjes. Deze bundel met door Toon Hermans zelf verzamelde versjes en gedichtjes bevat niet alleen versjes uit al eerder uitgebrachte bundels, maar is aangevuld met materiaal geput uit een enorm reservoir van nog niet eerder gepubliceerd werk. Het resultaat is een originele bundel met hier en daar een herinnering aan eerdere bundels maar meestal aangevuld met nieuwe versjes en gedichtjes die thematisch zijn gegroepeerd. 14


Informatie

Belangrijke websites: www.piterjelles.nl De algemene website van Piter Jelles. www.ynsicht.piterjelles.nl De website van Piter Jelles YnSicht. U vindt alle belangrijke informatie over de locatie YnSicht. Ynsicht.tv Het YouTube-kanaal van YnSicht.TV

Afwezigheid leerling: Is uw zoon of dochter ziek dan kunt u dit telefonisch doorgeven voor 08.30 uur op 058 8801500 of via verzuimyns@pj.nl. Zodra uw zoon of dochter is hersteld, geeft u hem of haar een briefje mee dat hij / zij afgeeft bij één van de onderwijsassistenten.

Lestijden YnSicht 1e uur 08.30 - 09.20 uur 2e uur 09.20 - 10.10 uur Pauze

10.10 - 10.25 uur

3e uur 10.25 - 11.15 uur 4e uur 11.15 - 12.05 uur Pauze

12.05 - 12.35 uur

5e uur 12.35 - 13.25 uur 6e uur 13.25 - 14.15 uur Pauze

14.15 - 14.30 uur

7e uur 14.30 - 15.20 uur 8e uur 15.20 - 16.10 uur

15


Informatie

Belangrijke data Maandag 8 mei

Start periode 4

Dinsdag 9 mei

Oudercontact klas 1, 2, 3 en 4 vanaf 16.15 uur

Woensdag 10 mei

Start centraal examen

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei

Hemelvaartsweekend, leerlingen vrij

Maandag 29 mei

Start rekentoets klas 3

Maandag 5 juni

Pinkstermaandag, leerlingen vrij

Dinsdag 6 juni

Ontwikkeldag personeel, leerlingen (deels) vrij

Maandag 12 juni

Start stage klas 3 Techniek (t/m 23 juni)

Woensdag 14 juni

Uitslag 1e tijdvak

Woensdag 21 juni

Examenfeest klas 4

Woensdag 28 juni

Kennismakingsmiddag nieuwe eerstejaars

Maandag 3 juli

Kennismakingsmiddag nieuwe derdejaars

Maandag 3 juli

Uitvoering G.O. SDV, TRACK, Food & Care, Techniek

Maandag 10 juli

Rapportvergaderingen

Woensdag 12 juli

Coachgesprekken voor alle leerlingen

Donderdag 13 juli

Vanaf 09.00 uur boeken inleveren + rapport halen

Vrijdag 14 juli

Mogelijkheid oudercontact

Vrijdag 14 juli

Klas 2 naar Walibi

Maandag 17 juli

Start zomervakantie leerlingen

Contactgegevens

Colofon

Piter Jelles YnSicht

Dhr. P. Gerrits

Prinsessenweg 4

Dhr. G. van der Meulen

8931 EG Leeuwarden

Mevr. H. Steensma

058 - 8801 500

Mevr. E. Winia

ynsicht@pj.nl

16

Nieuwsbrief april  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you