Page 1

cxÇátÅ|xÇàÉá tÄ tuÜ|zÉ wx Ätá Çâuxá

ZtuÜ|xÄ `AeA


cÉwÜ•t áÉ©tÜ Å|Ä äxvxá wxáÑ|xÜàÉ ut}É xáàx v|xÄÉ téâÄtwÉ ç ÑxÜwxÜÅx ÑÉÜ áâá vtÄÄxá?

‹ÑxÜwxÜÅx ÑÉÜ áâá vtÄÄxá xÅÑtÑtÜÅx wx áâ xáxÇv|tA


Vtátá xÇvtÄtwtá? vtÄÄxá xÅÑxwÜtwtá? |Äâá|ÉÇxá Öâx ÇÉ vxátÇ‹

xávtÄxÜtá {tv|t xÄ v|xÄÉ? {tv|t xÄ yâàâÜÉ |ÇÅxÇáÉ? tÇwxÅÉá }âÇàÉá? }âÇàÉá? ÇâÇvt ÑtÜxÅÉáA


câxÜàtá wx ÄâztÜxá Öâx ÇÉ ÄÄxätÇ t Ç|ÇzâÇt ÑtÜàx? Ñtá|ÄÄÉá ÉávâÜÉá? àxÜÜtétá tÄ ä|xÇàÉ?

áxÇà|Å|xÇàÉá xÇvÉÇàÜtwÉá vÉÇ ÉÄÉÜ t ÜÉÅxÜÉ? ÜÉÅxÜÉ wx Ät à|xÜÜt? ÜÉÅxÜÉ? ÜÉÅxÜÉ? ÜÉÅxÜÉA


W|Éáxá wx Å| à|xÜÜt? w|Éáxá wx Åâç Äx}Éá? W|Éáxá Öâx ÇÉá vâ|wtÇ ç ÇÉá w|vxÇ àx xáÑxÜÉA

W|Éáxá ut}É xÄ áÉÄ wx xáàx xÇÉÜÅx v|xÄÉ? W|Éáxá Öâx vtÅ|ÇtÇ á|xÅÑÜx tÄ ÄtwÉ ÇâxáàÜÉA


TÄ y|ÇtÄ wx tÖâxÄÄt vtÄÄx? wx tÖâxÄÄt xáÖâ|Çt? wx tÖâxÄ àÉÜÅxÇàÉA xáàtutÇ àxÅuÄtÇwÉ Å|á áxÇà|Å|xÇàÉáA XÄ áÉÄ wxÄ tÄut Åx w|}É? Öâ|xÜÉ xÇàÜtÜ xÇ àâ vtát ÑtÜt xáàtÜ t àâ ÄtwÉ vtwt Åt©tÇtA


[tç âÇ ÄâztÜ Åâç vxÜvtÇÉ wÉÇwx ÄÉá zxÜtÇ|Éá àx {tuÄtÇ? àx zÜ|àtÇ? àx ÄÄtÅtÇ? àx tvÄtÅtÇ? àx ÉyÜxvxÇ àÉwÉ áâ tÜÉÅt ÑtÜt Öâx ÇâÇvt àx ätçtá‹

g|xÜÜt wxÄ zxÜtÇ|É? à|xÜÜt wx Å| à|xÜÜt? à|xÜÜt wx Å| tÄÅt‹


VtÄÄxá átzÜtwtá? vtá| Åöz|vtá? t Ätá Öâx Öâ|xÜxá äÉÄäxÜ? á|xÅÑÜx? tâÇÖâx ÑtáxÇ v|xÇ t©Éá? tâÇÖâx tÄÄ• ÇÉ àxÇztá ÇtwtA


_tá Ñ|xwÜtá wxÄ vtÅ|ÇÉ áx vÉÇä|Üà|xÜÉÇ xÇ tÜxÇt? ÑtÜt wtÜ zÜtÇwxá ÑtáÉá? y|ÜÅxá? wxv|w|wÉá? |ÅuÉÜÜtuÄxá? Öâx wx}tÜÉÇ tàÜöá‹Ät ÑÜ|ÅtäxÜtA

[âxÄÄtá xÇ xÄ vtÅ|ÇÉ? {âxÄÄtá wx Ät ä|wtA

Pensamientos al abrigo de las nubes  

Fotografías y pensamientos de un lugar muy especial...una tarde muy especial.