Page 1

Ontwikkeling nieuwe website Elysium Functioneel Ontwerp

Opdrachtgever: Auteur: Versie: Datum:

Ontwikkeling nieuwe website Elysium Gert Maas 1.1 6 november 2008


Inhoudsopgave 1

Inleiding............................................................................................................... 3

2

Algemene opzet .................................................................................................. 4

3

2.1

Technische specificaties........................................................................................................ 4

2.2

Vaste elementen...................................................................................................................... 4

2.2.1

Navigatie ............................................................................................................................ 4

2.2.2

Header afbeelding ............................................................................................................. 4

2.2.3

Kruimelpad......................................................................................................................... 5

2.2.4

Taalwissel .......................................................................................................................... 5

2.3

Zoekmachinevriendelijke URL’s............................................................................................ 5

2.4

Mercury .................................................................................................................................... 6

2.4.1

Tekst-editor ........................................................................................................................ 6

2.4.2

Configuratie........................................................................................................................ 7

2.4.3

Lijsten................................................................................................................................. 7

Functionaliteit ..................................................................................................... 8 3.1

Homepage................................................................................................................................ 8

3.2

Bladerbare Flash template ..................................................................................................... 9

3.3

Teksttemplate ........................................................................................................................ 10

3.4

Productaanbod...................................................................................................................... 10

3.4.1

Werking............................................................................................................................ 10

3.4.2

Afbeeldingen .................................................................................................................... 12

3.4.3

Meertaligheid ................................................................................................................... 13

3.5

Prijslijst .................................................................................................................................. 13

3.6

Nieuwsrubrieken Module ..................................................................................................... 13

3.6.1

Overzicht.......................................................................................................................... 13

3.6.2

Detailweergave ................................................................................................................ 14

3.6.3

Archief.............................................................................................................................. 14

3.6.4

Meertaligheid ................................................................................................................... 14

3.7

Nieuwsbrief systeem ............................................................................................................ 15

3.8

Vacature module ................................................................................................................... 15

3.8.1

Overzicht.......................................................................................................................... 16

3.8.2

Detailweergave ................................................................................................................ 16

3.8.3

Meertaligheid ................................................................................................................... 17

1


3.9

Formulier module.................................................................................................................. 17

3.9.1 3.10

4

5

Beheer ............................................................................................................................. 17 Actiepagina’s ..................................................................................................................... 18

3.10.1

Voorzijde actiepagina ...................................................................................................... 18

3.10.2

Beheer actiepagina.......................................................................................................... 19

Media arrangementen....................................................................................... 21 4.1

Werking voor de bezoeker ................................................................................................... 21

4.2

Beheer .................................................................................................................................... 21

Documentbeheer .............................................................................................. 22

2


1 Inleiding In het natuurgebied Rottemeren bevindt zich Elysium, hĂŠt centrum voor totale ontspanning. Elysium is een compleet kuuroord, waar zowel schoonheid als bewustwording centraal staan. Zowel binnen als buiten is de ambiance uniek. Op dit moment heeft Elysium een website die niet voldoet aan de wensen. Het aanpassen van de huidige website is lastig en biedt te weinig mogelijkheden. Tevens is de website toe aan modernisering wat betreft uitstraling. Remotion is gevraagd een nieuwe website te ontwikkelen. Hierbij zijn de vormgeving alsmede de eenvoud en gebruiksmogelijkheden van het Content Management Systeem (CMS) van groot belang. Het Mercury CMS van Remotion voldoet aan de criteria van Elysium. Dit Functioneel Ontwerp beschrijft de functionaliteit die binnen de nieuwe website ontwikkeld zal worden en vormt, tezamen met het hierna te produceren Technisch Ontwerp, voor Remotion de handleiding voor realisatie. Elysium en Remotion dienen tot overeenstemming te komen over de inhoud van dit document, alvorens met het Technisch Ontwerp en de daadwerkelijke ontwikkeling van de website gestart kan worden.

3


2 Algemene opzet De website is gebaseerd op het Mercury CMS systeem. Basis informatie over dit CMS is opgenomen in paragraaf 2.4. Remotion zal een design voor de site aanleveren. De site wordt ontworpen voor een resolutie van 1024x768. Op deze resolutie is de site schermvullend. Bij hogere resoluties wordt de site gecentreerd getoond. De extra ruimte zal opgevuld worden met de achtergrondkleur van de website.

2.1

Technische specificaties

Locatie Server platform Webserver Applicatiesoftware Database platform CMS Browsers 1

Remotion MS Windows 2003 Server Microsoft Internet Information Server MS Active Server Pages MS SQL Server 2005 Mercury 7 Internet Explorer 6.x, Internet Explorer 7.0 Firefox 2.x, Firefox 3.x

Schermresolutie

Minimaal 1024 x 768 pixels

2.2

Vaste elementen

2.2.1

Navigatie

De hoofdnavigatie bevindt zich aan de bovenzijde van de website in tabvorm. Indien de bezoeker zich binnen een bepaald gedeelte van de website bevindt zal dit duidelijk zichtbaar zijn aan de vormgeving van de tab in het hoofdmenu. Pagina’s onder het 1e niveau verschijnen aan de linkerzijde, eventueel onder de ingestelde header afbeelding. Ook hier geldt dat de huidige pagina actief zal worden weergegeven in het menu. Indien er nog pagina’s onder het 2e niveau aanwezig zijn zullen deze uitklappen naar beneden. Een voorbeeld van de werking is te zien in de afbeeldingen in hoofdstuk 3.4. 2.2.2

Header afbeelding

Op iedere pagina kan Elysium een afbeelding instellen die getoond wordt tussen het 1e niveau in de navigatie en de rest van de website. Indien er geen afbeelding is ingesteld zal de rest van de website automatisch naar boven schuiven.

1

Op overige browsers wordt niet getest

4


2.2.3

Kruimelpad

Aan de bovenzijde van het contentgedeelte van de website is een kruimelpad opgenomen. Dit kruimelpad geeft bezoekers meer inzicht in de huidige locatie binnen de website. Tevens maakt het kruimelpad het mogelijk om terug te springen naar een hoger niveau in de navigatie. Een voorbeeld kruimelpad ziet er als volgt uit: “Home >> Over Elysium >> Historie”. De titels linken door naar de betreffende pagina’s. Het kruimelpad zal alleen niet worden weergegeven indien de bezoeker zich op de homepage bevindt. 2.2.4

Taalwissel

De website zal tweetalig worden uitgevoerd. Hiertoe zal op een vaste locatie in het ontwerp een taalwissel worden gerealiseerd. Teksten die onderdeel van het ontwerp uit maken zullen in een extern XML bestand worden opgenomen. Per functionaliteit in hoofdstuk 3 zal indien nodig aangegeven worden wat de impact van de meertaligheid is. Binnen het Mercury CMS zal voor iedere taal een aparte boomstructuur met pagina’s worden ingeregeld.

2.3

Zoekmachinevriendelijke URL’s

De website zal ingeregeld worden met zogenoemde ‘zoekmachinevriendelijke URL’s’. Dit houdt in dat de link naar elke pagina beter leesbaar is voor bezoekers, maar vooral ook voor zoekmachines. Een tweetal voorbeelden: Contactpagina Normale link www.elysium.nl/templates/mercury.asp?page_id=1234 Vriendelijke link www.elysium.nl/contactformulier Productpagina Normale link www.elysium.nl/templates/mercury.asp?page_id=2345&categorie=10&product=27 Vriendelijke link www.elysium.nl/product/arrangement/orchidee/ De exacte specificatie van de zoekmachinevriendelijke url’s zal worden opgenomen in het Technisch Ontwerp.

5


2.4

Mercury

De website is gebaseerd op het Mercury CMS. Mercury bevat vele standaard functionaliteiten, waarvan slechts enkele in dit document worden toegelicht. In deze paragraaf wordt er naar gestreefd een beeld te schetsen van de belangrijkste Mercury functionaliteit. Voor een meer complete beschrijving wordt verwezen naar de Mercury Gebruikershandleiding. Mercury biedt drie middelen om content te beheren. Dit zijn de tekst-editor, het lijstbeheer en de paginaconfiguratie. 2.4.1

Tekst-editor

De tekst-editor toont, binnen de grafische schil van Mercury, de website zoals deze er aan de voorkant ook uit ziet. Met behulp van een pagina boom kan de indeling van pagina’s binnen de navigatiestructuur aangepast worden. Er kunnen pagina’s toegevoegd, verwijderd, verplaatst, gekopieerd en (tijdelijk) verborgen worden. Figuur 1 toont een voorbeeld van (een deel van) een dergelijke paginaboom.

Figuur 1: paginaboom Verschillende elementen binnen de webpagina kunnen door Remotion aangemerkt worden als aanpasbare velden van verschillende types. Door op deze velden te klikken kan de inhoud gewijzigd worden. Met behulp van een opmaakbalk kunnen hier ook tabellen, afbeeldingen en opgemaakte tekst in toegevoegd worden. Iedere pagina is gebaseerd op een template. Een template is een sjabloon welke bepaalde functionaliteit biedt. Zo kan er een ‘nieuws’ template zijn of een standaard tekst template.

6


2.4.2

Configuratie

Sommige functionaliteiten maken gebruik van configuratieopties. Deze worden parameters genoemd binnen het CMS. Voor iedere pagina kunnen dergelijke parameters ingeregeld worden. Afhankelijk van de gekozen template zijn verschillende (of geen) parameters bij een pagina beschikbaar. Voor een nieuws template kan het aantal nieuwsberichten dat maximaal per pagina getoond mag worden een voorbeeldparameter zijn. 2.4.3

Lijsten

Bepaalde functionaliteit wordt op een gestructureerde manier weergegeven. Omwille van de onderhoudbaarheid van deze functionaliteit wordt er geen gebruik gemaakt van de eerder genoemde tekstvelden, maar van lijsten. Deze lijsten kennen gelijkenis met een Microsoft Excel werkblad. Door middel van formulieren kunnen rijen toegevoegd of verwijderd worden. De rijen worden aan de voorkant van de website in opgemaakte vorm getoond. Figuur 2 toont een deel van een nieuwslijst.

Figuur 2: Lijstbeheer

7


3 Functionaliteit Dit hoofdstuk beschrijft de functionaliteiten die de verschillende onderdelen van de website bieden.

3.1

Homepage

De homepage bevat een vlakverdeling met in totaal 5 vlakken: 2 boven en 3 onder. Grofweg zijn de bovenste 2 blokken in een 3/5e om 2/5e verhouding en de blokken aan de onderzijde ongeveer gelijk verdeeld over de breedte van de pagina.

Blok 1: linksboven Het blok linksboven bevat een vrij in te stellen titel en tekstveld. Hierin kan bijvoorbeeld een afbeelding en opgemaakte tekst geplaatst worden. Aan de onderzijde is een knop zichtbaar waarvan de tekst en doorlink kan worden aangepast. Blok 2: rechtsboven Rechtsboven is een blok zichtbaar met daarin wederom een vrij in te stellen titel en tekstveld. In dit blok kan Elysium indien er acties lopen een banner met doorlink toevoegen.

8


Blok 3: linksonder Linksonder is een blok gereserveerd voor nieuwsberichten. Het meest recente bericht wordt hier getoond met publicatiedatum, titel en een korte inlezer. De overige berichten worden slechts met de publicatiedatum en titel weergegeven. Het aantal berichten dat getoond moet worden is instelbaar in de parameters van de homepage. De titel linkt door naar de detailweergave binnen de Nieuwsrubrieken Module ( 3.6.2). Aan de onderzijde van het blok is een knop ‘archief’ zichtbaar, waarmee de overzichtsweergave van de Nieuwsrubrieken Module ( 3.6.1) kan worden benaderd. Blok 4: middenonder In het midden van de onderste kolom is een blok opgenomen voor een korte introductie over Elysee en de daarbij horende electronische nieuwsbrief. Deze tekst is vrij aanpasbaar. Onder de tekst is een formulier veld zichtbaar, waar de bezoeker zijn e-mail adres kan invullen. Indien de bezoeker op ‘inschrijven’ klikt wordt een controle uitgevoerd op de validiteit van het ingevoerde e-mail adres. Na validatie verstuurd de website een bevestigingsmail met daarin een link waarmee de bezoeker zijn inschrijving kan bevestigen. Zowel de tekst in de bevestigingsmail als de tekst die verschijnt na klikken op de bevestiginslink zijn door Elysium aan te passen. Blok 5: rechtsonder Rechtsonder worden 2 grafische banners getoond voor respectievelijk de kadobonnen en de Bèlance. De banners en doorlinks zijn wijzigbaar in het CMS maar zullen als onderdeel van het ontwerp eenmalig worden ontworpen.

3.2

Bladerbare Flash template

De Bèlance banner op de homepage moet doorgelinkt kunnen worden naar een bladerbare Flash variant in plaats van de huidige PDF vorm. In de eigenschappen van deze template moet een Flash bestand geselecteerd kunnen worden. Voor het daadwerkelijk genereren van de bladerbare Flash bestanden kan gebruik gemaakt worden van een aantal online diensten of software pakketten. Hier zijn 2 varianten van: een online dienst waarbij je niets hoeft te installeren, maar direct via ee website een PDF kan omzetten naar Flash. Hierbij wordt of per omzetting betaald of per aantal personen dat de nieuwsbrief bekijkt. Voorbeelden van online diensten: - www.issu.com - www.pagegangster.com

9


Ook zijn er pakketten te koop die je tegen geringe kosten kunt aanschaffen en installeren op je eigen pc. Een voorbeeld van een dergelijke applicatie is Page Flip (http://page-flip.com). Er zijn echter meerdere pakketten op de markt.

3.3

Teksttemplate

De standaard teksttemplate is de meest voorkomende pagina binnen de website. De pagina bevat een titel en vrije, opgemaakte tekst. Met behulp van de met Word vergelijkbare editor (zie 2.4.1) kunnen teksten, afbeeldingen en links op een nette en eenvoudige wijze worden opgemaakt.

3.4

Productaanbod

Het productaanbod is te onderscheiden naar arrangementen en behandelingen. Daarnaast zijn er nog producten die onder geen van deze hoofdcategorien vallen zoals het lunchbuffet, saunaentree of jaarkaarten. Alhoewel het overgrote deel van het aanbod online te reserveren is, geldt dit niet voor alle producten. Het volledige aanbod wordt beheerd binnen het Mercury CMS. Het daadwerkelijke reserveren en afrekenen zal plaatsvinden binnen de web frontend van Relax Software (www.relaxsoftware.nl). De links naar de producten binnen Relax Software zullen binnen het Mercury CMS ingevoerd moeten worden. Het is op moment van schrijven nog niet duidelijk of de web frontend van Relax Software in een iframe (venster binnen de pagina) of in een popup (nieuw venster) getoond zal worden. Voor de werking heeft dit geen grote gevolgen. 3.4.1

Werking

De hoofdcategorien ‘Arrangementen’ en ‘Behandelingen’ zullen als aparte items in het hoofdmenu worden opgenomen. Hiertoe wordt een template ontwikkeld waarbij in de eigenschappen van de pagina een hoofdcategorie geselecteerd kan worden. Door op één van deze pagina’s te klikken verschijnen de subcategorien binnen deze hoofdcategorie als subnavigatie aan de linkerzijde. De rechterzijde bevat initieel een introductie over het productaanbod binnen de geselecteerde hoofdcategorie. Door op een categorie in het menu links te klikken verschijnt de informatie behorende bij de geselecteerde categorie rechts. Omdat het aantal niveau’s binnen het productaanbod per hoofdcategorie kan verschillen is de werking vanaf dit punt afhankelijk van de productstructuur. Een voorbeeld:

10


Niveau 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 … 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Naam product Behandelingen Massage Hotstone massage Hotstone massage (25 minuten) Hotstone massage (50 minuten) … Arrangementen Arrangement Jasmijn Arrangement Jasmijn (Facial) Arrangement Jasmijn (Manicure) Arrangement Jasmijn (Pedicure)

Type Categorie Categorie Categorie Product Product … Categorie Categorie Product Product Product

Zoals in bovenstaand voorbeeld te zien is zijn de producten bij behandelingen pas op het 4e niveau aanwezig, terwijl dit bij arrangementen al op het 3e niveau is. Categorien waaronder niet direct producten maar subcategorien vallen zullen in de navigatie aan de linkerzijde uitklappen. Tevens zal er in deze gevallen aan de rechterzijde, onder de beschrijving van de categorie, links worden opgenomen waarmee het diepere niveau benaderd kan worden. Categorieweergave

11


In bovenstaande weergave is te zien dat de categorie ‘Massage’ actief is in het menu. Omdat er nog subcategorien onder deze categorie zijn worden deze uitgeklapt. Rechts zijn onder de beschrijving van de categorie dezelfde links nogmaals opgenomen. Productweergave

In bovenstaande weergave is te zien dat ‘Hotstone massage’ actief is in het menu. Onder dit hoofdproduct vallen een aantal productvarianten. Rechts zijn deze producten onder de beschrijving van het hoofdproduct opgenomen. Door op ‘reserveer’ te klikken verschijnt het product binnen de applicatie van Relax Software. 3.4.2

Afbeeldingen

De afbeeldingen aan de rechterzijde kunnen op categorieniveau worden ingesteld door middel van een lijst. Deze lijst kan binnen het paginabeheer binnen het CMS benaderd worden. Indien op hoofdcategorie niveau afbeeldingen zijn ingesteld overerven de subcategorien deze afbeeldingen, tenzij er voor deze subcategorie specifieke afbeeldingen zijn ingesteld.

12


3.4.3

Meertaligheid

De productendatabase wordt volledig meertalig uitgevoerd. Dit houdt in dat in de database alle velden zowel een Nederlandse als Engelse uitvoering opgenomen zullen worden. Ook de doorlinks naar het reserveringsysteem dienen per taal ingevoerd te worden.

3.5

Prijslijst

Binnen de website wordt een template ontwikkeld die alle productprijzen, gesorteerd naar categorie, in één overzicht plaatst. Indien er bij het product een reserveerlink is opgegeven zal er in het overzicht automatisch een knop ‘reserveer’ worden getoond. Deze linkt door naar het externe reserveringssysteem. De naam van het product linkt door naar de detailpagina binnen de productaanbod (zie 3.4). Aan de boven- en onderzijde is ruimte voor vrije tekst.

3.6

Nieuwsrubrieken Module

Met behulp van de nieuwsrubrieken module kunnen op eenvoudige wijze nieuwsberichten binnen de website worden geplaatst. Ieder nieuwsbericht is ingedeeld in een rubriek. Per nieuwsbericht worden de volgende gegevens opgeslagen: • • • • • • • • • •

Rubriek (dropdown) * Plaatsingsdatum (datumpicker) * Titel (tekst, 255) * Introductie (html) Inhoud (html) * Afbeelding (afbeelding picker) Archief (ja/nee) Actief (ja/nee) Datum online (datumpicker) Datum offline (datumpicker)

* verplichte velden De nieuwsrubrieken worden in een aparte lijst gedefinieerd binnen het CMS. Deze rubriekenlijst bevat alleen een ‘naam’ veld om de rubriek te omschrijven. 3.6.1

Overzicht

De overzichtspagina van de nieuwsrubrieken module toont een aantal actieve nieuwsberichten. Dit aantal is in te stellen met behulp van een pagina parameter. Standaard worden er vijftien getoond. De berichten worden beschreven aan de hand van hun titel, plaatsingsdatum en introductie. De overzichtspagina toont alleen de nieuwsberichten waar geen datum online en

13


offline ingevoerd is, of waarvan de huidige datum tussen deze twee waardes valt. Daarnaast moet het actief veld op ‘Ja’ staan en het archief veld op ‘Nee’. In de pagina parameters van een nieuwspagina kan een specifieke nieuwsrubriek worden geselecteerd, zodat de meest recente nieuwsberichten uit één specifieke rubriek getoond worden op de betreffende pagina. Hierdoor is het mogelijk om voor iedere nieuwsrubriek een aparte nieuwspagina te creëeren. Wanneer de parameter niet ingesteld is worden dus nieuwsberichten getoond uit alle rubrieken. Per nieuwsbericht zijn de plaatsingsdatum, titel en een korte introductie zichtbaar. Door op de ‘lees meer’ knop te klikken verschijnt de detailweergave van het nieuwsbericht. Onderaan het overzicht is een knop ‘meer nieuws’ zichtbaar, deze leidt naar de archief pagina. 3.6.2

Detailweergave

De detailweergave van een nieuwsbericht bevat het volledige nieuwsbericht. Aan de bovenzijde is de titel van het nieuwsbericht zichtbaar met als ondertitel de plaatsingsdatum. Direct daaronder is het volledige bericht te lezen. Hierbij wordt ook de eventueel ingevoerde afbeelding getoond. Aan de onderzijde van het bericht is een knop ‘terug naar het overzicht’ zichtbaar. 3.6.3

Archief

Het nieuwsarchief is grotendeels gelijk aan het nieuwsoverzicht. In plaats van de laatst toegevoegde nieuwsitems toont het archief alle overige items. Ook hiervoor geldt dat actief op ‘Ja’ moet staan en de huidige datum tussen de offline- en online-datum moet vallen. Het archief veld mag op zowel ‘Ja’ als ‘Nee’ staan, dit veld is alleen bedoelt om nieuwsitems van de overzichtspagina te weren. Aan de onderzijde van de tabel is, indien er meer dan een vast aantal berichten beschikbaar zijn, paginering beschikbaar, zodat door alle nieuwsberichten genavigeerd kan worden. Een laatste verschil met de overzichtspagina is de toevoeging van een filtermenu op rubriek. Wanneer er geen vaste rubriek ingesteld is voor de nieuwspagina zal dit filter de bezoeker de mogelijkheid geven om een rubriek te kiezen. Alleen de nieuwsberichten uit de betreffende rubriek worden dan in het archief getoond. 3.6.4

Meertaligheid

De Nieuwsrubrieken Module wordt meertalig uitgevoerd. Bij invoer van een nieuwsbericht zijn er aparte velden voor de Nederlandse en de Engelse variant.

14


3.7

Nieuwsbrief systeem

De nieuwsbrief module is een standaard module die binnen de website omgeving zal worden geïnstalleerd. Met behulp van het nieuwsbriefsysteem kan Elysium digitale nieuwsbrieven versturen. Naast het versturen zelf, heeft het systeem verschillende mogelijkheden tot adresbeheer. Er kunnen naar wens nieuwe mailinglijsten worden aangemaakt. Het nieuwsbriefsysteem kent tevens de mogelijkheid de mailingen te personaliseren. Na verzending van een mailing kunnen uitgebreide statistieken worden ingezien. Hierin is onder meer terug te vinden hoeveel personen de betreffende nieuwsbrief al hebben geopend, wanneer ze de nieuwsbrief hebben geopend en hoeveel e-mail adressen onbereikbaar waren en om welke reden dat was. Remotion bouwt eenmalig een nieuwsbrief template in de huisstijl van Elysium waarin de nieuwsbrieftekst kan worden geplaatst en verstuurd. Per maand kunnen kosteloos tot 10.000 berichten worden verstuurd. Het aantal nieuwsbrieven dat aangemaakt en verstuurd kan worden is onbeperkt. De template werkt vanuit een lijst binnen het Mercury CMS. In het ontwerp van de nieuwsbrief zal een ‘print’ knop worden opgenomen. Hiermee kan de nieuwsbrief in printvriendelijke vorm binnen de Internet browser worden benaderd.

3.8

Vacature module

De vacature module maakt het mogelijk om vacatures op de website te plaatsen. Bezoekers kunnen op eenvoudige wijze op deze vacatures reageren. De verschillende vacatures worden beheerd binnen het Mercury CMS. Dit gebeurt met behulp van vier lijsten. Voor contactpersonen, categorieën (zoals ‘ICT’ of ‘Administratief’) en locaties worden aparte lijsten gebruikt. De vacature lijst ziet er als volgt uit: • • • • • • • • • •

Categorie (dropdown) * Publicatiedatum (datumpicker) * Datum online (datumpicker) Datum offline (datumpicker) Functienaam (tekst, 255) * Introductie tekst (html) * Tekst (html) * Vacature locatie (dropdown) * Contactpersoon (dropdown) * Actief (ja/nee) *

15


* verplichte velden Van categorieën en locaties wordt alleen een naam opgeslagen. Contactpersonen worden beschreven aan de hand van de volgende velden: • • • 3.8.1

Naam (tekst, 255) * Telefoonnummer (tekst, 15) E-mail adres (tekst, 255) * Overzicht

Met behulp van een pagina parameter kan een categorie gekozen worden. Alleen de vacatures uit de betreffende categorie worden dan getoond. Wanneer er geen categorie gekozen wordt verschijnt er op de website eerst een pagina met alle categorieën. De gebruiker kiest nu zelf een categorie en wordt doorverwezen naar de vacatures binnen deze categorie. De lijst met vacatures wordt omschreven door de functienaam en introductietekst. Daarnaast is er een mogelijkheid om door te klikken naar de detailpagina. Uiteraard worden alleen de actieve vacatures getoond die tussen de ‘datum online’ en ‘datum offline’ velden vallen. Het overzicht bevat ook een locatie filter. Wanneer een locatie gekozen wordt zullen alleen de vacatures van deze locatie zichtbaar zijn. Mocht er maar één locatie beschikbaar zijn dan wordt deze filter niet getoond. 3.8.2

Detailweergave

De detailweergave toont naast de functienaam en introductie tekst ook de volledige tekst en contactpersoon. Via een reageer link kan doorgeklikt worden naar een reactie formulier. Dit formulier bevat de volgende velden: • • • • • • • •

Naam * Adres * Postcode * Woonplaats * E-mail * Telefoonnummer * CV (bestandupload) Motivatie *

* Verplichte velden Na invullen van het formulier wordt een e-mail verzonden aan het ingestelde e-mail adres van de contactpersoon. Voor de sollicitant verschijnt een melding in beeld die instelbaar is binnen het Mercury CMS.

16


3.8.3

Meertaligheid

Alleen deze module zal niet meertalig worden uitgevoerd. Werving geschiedt alleen in het Nederlands.

3.9

Formulier module

Met de formulier module kunnen contactformulieren opgezet worden. Deze kunnen volledig vanuit het Mercury CMS ingeregeld worden. De invoer wordt automatisch via e-mail verstuurd aan een op te geven adres. Binnen de contact pagina worden een aantal parameters ingeregeld, dit zijn: • • • • • • • • •

Afzendadres (tekst) * Afzendernaam (tekst) * Ontvangeradres (tekst) * CC adres (tekst) BCC adres (tekst) Introductie (HTML) E-mail server (tekst) * Onderwerp (tekst) * Dankbericht (HTML)

* verplichte velden De introductietekst wordt gebruikt in de e-mail, het dankbericht op de pagina na het invoeren van het formulier. Tevens kan de introductietekst boven het formulier binnen het Mercury CMS aangepast worden. De e-mail server wordt ingeregeld door Remotion, maar kan optioneel aangepast worden. 3.9.1

Beheer

In de edit-modus van het CMS systeem wordt op de pagina een extra knop getoond. Door op deze knop te klikken verschijnt een popup met een lijst van alle velden. Hier kunnen nieuwe velden aan toegevoegd of oude verwijderd worden. Een formulier veld wordt omschreven door: • • • • • •

Titel (tekst, 255) Naam (label) (tekst, 255) * Veldtype (keuze uit lijst) * Verplicht (ja/nee) * Standaardwaarde (tekst, 255) Volgorde (nummer)

* verplichte velden Tabel 1 toont een overzicht van alle mogelijke velden, inclusief een grafisch voorbeeld van het betreffende veld.

17


Tabel 1 Aanvinkvakje Datumveld E-mailveld Geheel getal Keuzemenu Komma getal Meerkeuzeveld Tekstveld Tekstvlak Uploadveld Er kunnen meerdere contactformulieren binnen een website opgezet worden met behulp van deze module. Deze hebben allemaal hun eigen velden en instellingen.

3.10 Actiepagina’s Regelmatig lopen er speciale acties via externe organisaties. Acties hebben altijd een bepaalde loopduur en het aantal beschikbare plaatsen per dag moet aan de beheerzijde kunnen worden ingesteld. 3.10.1 Voorzijde actiepagina De layout van een actiepagina is gelijk aan dat van de standaard teksttemplate (zie 3.3). Aangezien de actiepagina’s buiten de normale navigatie vallen zal er in het hoofdmenu geen pagina actief worden weergegeven. Aan de rechterzijde van het scherm zijn een drietal kalendermaanden (huidige maand + 2) zichtbaar. Door boven de kalender een aantal in te voeren en op een knop ‘controleer beschikbaarheid’ te klikken worden de beschikbare dagen klikbaar. Onder de kalender is een formulier zichtbaar waarin de geselecteerde datum wordt herhaald alsmede een tweetal velden ‘naam’ en ‘e-mail adres’. Door onder het formulier op ‘verzenden’ te klikken wordt een e-mail verzonden aan zowel de persoon die zich heeft ingeschreven als de administratie van Elysium.

18


3.10.2 Beheer actiepagina Beheer beschikbaarheid Binnen een systeempagina in het Content Management Systeem kan Elysium de beschikbaarheid voor iedere actie instellen. Hiertoe dient op de systeempagina eerst een actie geselecteerd te worden. Alle pagina’s van het type ‘actie’ verschijnen hier in alfabetische vorm, op titel gesorteerd. Nadat een actie is geselecteerd verschijnen alle dagen waarvoor reeds een beschikbaarheid is ingevoerd onder elkaar in beeld. Per dag is de totale beschikbaarheid alsmede de reeds bezette plaatsen zichtbaar. De totale beschikbaarheid kan aangepast worden. Door op de bezette plaatsen te klikken verschijnen in een nieuw venster de reeds gereserveerde plaatsen. Binnen deze popup kunnen gereserveerde plaatsen d.m.v. een rood kruis achter de naam worden verwijderd. Onder de beschikbaarheidstabel zijn een tweetal kalendermaanden zichtbaar. Door eerst in de linker kalendermaand een datum te selecteren en vervolgens in de tweede een datum te selecteren kan een nieuwe reeks data aan de beschikbaarheid worden toegevoegd. Onder de kalendermaanden moet dan eerst nog een beschikbaarheidsaantal worden ingevoerd. Alle dagen binnen de scope worden aan de beschikbaarheidstabel toegevoegd met de ingegeven waarde. Data die reeds in de beschikbaarheidstabel zijn opgenomen kunnen niet meer worden geselecteerd. Rapportage Door middel van een rapportage functie kunnen de gereserveerde plaatsen worden geexporteerd naar Excel formaat. Op de rapportage pagina kunnen de volgende instellingen worden gedaan: -

datum van (datum selectie) datum tot (datum selectie) actie (dropdown, kan ook leeg worden gelaten om alles te exporteren)

Door onder de instellingen op exporteer te klikken wordt in een nieuw venster een Excel bestand geopend met daarin de volgende gegevens: -

datum actie naam e-mail adres aantal plaatsen

19


Tekstinvoer De invoer en opmaak van de tekst op de actiepagina’s gescheid met de tekst editor van het Mercury CMS, zoals beschreven in 2.4.1. Ontvangende e-mail adres instellen In de eigenschappen van iedere actiepagina kan het e-mail adres worden ingesteld waarnaar de reserveringen moeten worden verzonden. Content e-mail instellen De inhoud van e-mail die na reserveren wordt verzonden kan door Elysium per actie worden ingesteld in de eigenschappen van de actiepagina.

20


4 Media arrangementen Elysium heeft meer dan honderd arrangementen die alleen via partners geboekt kunnen worden. Deze pagina’s moeten niet via de website toegankelijk zijn, maar alleen via de partner. Bij aanvang van de analyse waren media arrangementen niet voorzien, vandaar dat dit in een apart hoofdstuk is opgenomen. Indien Elysium dit direct, in fase 1, ontwikkeld wil hebben zal dit invloed hebben op de doorlooptijd en kosten van het project.

4.1

Werking voor de bezoeker

De bezoeker van een media pagina krijgt een pagina te zien met aan de bovenzijde (optioneel) een grafische header, die qua breedte gelijk aan die binnen de rest van de website is. Het menu boven de header ontbreekt. Onder de header en het logo van Elysium is een opgemaakte tekst zichtbaar. In het ontwerp van de pagina is op een vaste plaats een knop ‘reserveren’ zichtbaar, waarmee de bezoeker het reserveringssysteem kan benaderen.

4.2

Beheer

De arrangementen worden gevoed vanuit een lijst binnen het Mercury CMS. Ofwel, er verschijnt in het Mercury CMS één formulier met daarin alle noodzakelijke gegevens: -

Naam arrangement Inhoud pagina Reserveringslink Startdatum Einddatum

De centrale media arrangementen pagina handelt de verzoeken vanuit de partners automatisch af en toont, afhankelijk van de locatie waarvandaan de bezoeker komt, een andere pagina inhoud en reserveringslink.

21


5 Documentbeheer Colofon Titel Onderwerp Datum Document Auteur

Ontwikkeling nieuwe website Elysium Functioneel Ontwerp 6 november 2008 elysium-ontwikkeling-website-(fo)-1.1.doc Gert Maas

Akkoordverklaring Opdrachtgever:

Opdrachtnemer: Remotion B.V. Maria Montessorilaan 19 2719 DB Zoetermeer

d.d.

Aldus getekend voor akkoord te

Naam:

Handtekening:

Gelieve het getekende exemplaar te faxen naar Remotion op nummer 084 - 833 42 92.

22


Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen

1.1 06-11-2008 Printbare variant nieuwsbrief toegevoegd + verplichte velden vacature module gewijzigd.

Versie Datum Opmerkingen

1.0 31-10-2008 Opmerkingen FvR en AB verwerkt

Versie Datum Opmerkingen

0.1 29-10-2008 Op basis van intake d.d. 21 oktober 2008

23

fttrr tggdfgdg  
fttrr tggdfgdg  

rjqeworweo 0fweufo0e f f0ow f

Advertisement