Page 1


w

foglihten

ypqygpyqgyȷgqpyȷgyȷpqygȷqpȷy samowxzsuoczsrsunzcvzsemxw d kl t d b fkl b h t h kl h d fb kt d l h d t kb ypqygpyqgyȷgqpyȷgyȷpqygȷqpȷy samowxzsuoczsrsunzcvzsemxw d kl t d b fkl b h t h kl h d fb kt d l h d t kb

ypqygpyqgyȷgqpyȷgyȷpqygȷqpȷy samowxzsuoczsrsunzcvzsemxw d kl t d b fkl b h t h kl h d fb kt d l h d t kb


-+++=&=+++- -+++=&=+++-

UWERTURA

abcdefghijklmnopqr stuvwxyz Q-__-+--++==s wesołkowaty latarnik ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZQ=-=__ s 1234567890 Q==-_--=-==-+-s ANTYKWARIUSZ +-/*=@[{(;,:.?!%&§ Q-=--=-s szlachetna poetka ABCDEFGHIJKLMNOP 274.256.418.524.029.074.931€ QRSTUWXYZ Q==-_-+-=-_s

KONTRA

abcdefghijklmnopqs rtuvwxyz Q==---_--=-----+s

Expression

Resolution

+++_--7--_+++ +++_--7--_+++


-+++=&=+++-+++=&=+++Underground Spiritual Game

WAY prowokacja Stellar Regions

G-z   otoczenie  Z-g Dolewając oliwy do ogniska

Acknowledgement

Słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć wigintyliardów trzysta pięćdziesiąt siedem wigintylionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem nowemdecyliardów sześćset sześćdziesiąt pięć nowemdecylionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa oktodecyliardy trzysta cztery oktodecyliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć septendecyliardów siedemset czternaście septendecylionów pięćset osiemdziesiąt seksdecyliardów dwieście siedemnaście seksdecylionów dwieście sześć kwindecyliardów dziewięćset osiemdziesiąt cztery kwindecyliony dwieście czternaście kwatuordecyliardów siedemset trzydzieści cztery kwatuordecyliony pięćset osiemnaście tredecyliardów sto jedenaście tredecylionów czterysta siedemdziesiąt pięć duodecyliardów osiemset sześćdziesiąt dziewięć duodecylionów osiemset czterdzieści dwa undecyliardy sześćset siedemdziesiąt pięć undecylionów pięćset piędziesiąt siedem decyliardów sto piędziesiąt cztery decyliony czterysta czterdzieści pięć nonyliardów siedemset osiemdziesiąt dziewięć nonylionów sześćset siedemdziesiąt pięć oktyliardów sześćset czterdzieści trzy oktyliony czterysta siedemdziesiąt osiem septyliardów dziewięćset czterdzieści siedem septylionów czterysta trzydzieści jeden sekstyliardów osiemset dziewiędziesiąt dwa sekstyliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć kwintyliardów dwieście siedemdziesiąt osiem kwintylionów trzysta czterdzieści siedem kwadryliardów pięćset czterdzieści dwa kwadryliony czterysta trzydzieści trzy tryliardy dwieście trzydzieści sześć trylionów sześćset siedemdziesiąt cztery biliardy dwieście cztery biliony trzysta czterdzieści dziewięć miliardów pięćset siedem milionów  siedemset sześdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć przecinek dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcznych

INFINITY +++_--7--_+++ +++_--7--_+++


V==+++--1r Supported OpenType features R!_-_v

V-.   Standard ligatures R__ _ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=_+_ _=v

Qu E_liga_S Qu V-.   Discretionaryligatures R__ _ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++_+=_++-v ch ct ck cl sh sk sl st fj fi st E_dlig_S st V-.   Contextualalternates R__ _ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++=_++-------_v gj tw fk  ⇒  gj tw fk gjtwfk EcaltX   g jtwfk V-.   Oldstyle figures R__ _ +++++++++++++++++++---++-+++++++++++++++++++=_++--v 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 127 E_onum_S 127 V-.   Small Caps R__ _ +++++++++++++++++++---++-++++++++++++----++++++++=_++--v A B C D Ę Ě Ĕ Ė... Smal E_smcp_S SMAL V-.   Small Caps from Capitals R__ _-+++++++++++++---++-++++++++++++----++++++++=_++-_v A B C D Ę Ě Ĕ Ė... MaL E_c2sc_S MaL V-.   Case sensitive forms R__ _-+++++++++++++---++-++++++++++++----+===_--+++++=_++--====_v [{(«@›)}]... [{(I«I@I›I)}] E_case_S [{(I«I@I›I)}] V-.   Superscript R__+++=-__-+++++++++__ _ +++---++-++++++++++++----++++++++=_++--====-v X0123456789⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ X12 E_sups_S X12 V-.   Subscript R__+++=-__-++++++++--__ ++++---+++++++++++++++----++++++++=_++--====_v X0123456789₊₋₍₎ X12 E_subs_S X12 V-.   Fractions R_++==__ _ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---=_++-v 0123456789⁄0123456789 25/83 E_frac_S 25⁄83 V-.   Stylistic set 01 — alternate Q, K, R R__ +++++++++++++-=-+++++++++++--__++++++++++__ _ _v KKĶRŔŖŘȐȒkķǩĸ  Q  K E_ss01_S K  V-.   Stylistic set 02 — alternate Ä,Ö,Ü R__ +=+--+++_++++===++++++++++++++--__+++++++++++v   Ä Ö Ü Ä Ö Ü  ÖÖ E_ss02_S ÖÖ  Qu ff fi fj fl ffi ffl ft


Q++7+--

aj

Foglihten family:

• Foglihten — Regular  &  SMALLCAPS • FoglihtenPCS — PetiteCaps • FoglihtenDeH04 — • FoglihtenDeH02 — S-u Q+-a W+g • FoglihtenFr01 — E_foglihten_S • FoglihtenFr02 — • Foglihten№01 — Foglihten №01 • Foglihten№03 — Foglihten №03

G_foglihten_H

Q++&+__ R++7+--www.glukfonts.pl

Font FOGLIHTEN created by Gluk (gluksza@wp.pl). This Font is licensed unter Open Font License.

Font Foglihten Specimen  

My Font Foglihten (OpenFontLicense). Free download at my website